ข้ามไปเนื้อหา

ดัชนี:รากอักษรจีน/宀

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

宀 (รากอักษรจีนที่ 40)[แก้ไข]

+0 ขีด[แก้ไข]

+1 ขีด[แก้ไข]

𡦹

+2 ขีด[แก้ไข]

𡦺𡦻𡦼𰌳

+3 ขีด[แก้ไข]

𡦽𡦾𡦿𡧀𡧁𡧂𡧃𡧄𡧅𡧆𡧇𡧈𡧉𡧊𫲵𫲶𭓞𰌴𰌵𱚃

+4 ขีด[แก้ไข]

𡧋𡧌𡧍𡧎𡧏𡧐𡧑𡧒𡧓𡧔𡧕𪧅𪧆𪧇𫲷𫲸𫲹𫲺𫲻𫲼𫲽𭓟𭓠𭓡𰌶𰌷𰌸𱚄

+5 ขีด[แก้ไข]

𡧖𡧗𡧘𡧙𡧚𡧛𡧜𡧝𡧞𡧟𡧠𡧡𡧢𡧣𡧤𡧥𡧦𡧧𡧨𪧈𪧉𫲾𫲿𫳀𭓢𭓣𭓤𭓥𭓦𭓧𭓨𭓩𰌹𰌺𱚅

+6 ขีด[แก้ไข]

𱑖𡧩𡧪𡧫𡧬𡧭𡧮𡧯𡧰𡧱𡧲𡧳𡧴𡧵𡧶𡧷𡧸𡧹𡧺𡧻𡧼𡧽𡧾𡧿𪧊𪧋𪧌𫳁𫳂𫳃𫳄𫳅𫳆𭓪𭓫𭓬𭓭𭓮𭓯𰌻𰌼𰌽𱚆

+7 ขีด[แก้ไข]

𡨀𡨁𡨂𡨃𡨄𡨅𡨆𡨇𡨈𡨉𡨊𡨋𡨌𡨍𡨎𡨏𡨐𡨑𡨒𡨓𡨔𡨕𡨖𡨗𡨘𡨙𡨚𡨛𡨜𡨝𡨞𡨟𡨠𡨡𪧍𪧎𪧏𪧐𫳇𫳈𫳉𫳊𫳋𫳌𫳍𫳎𫳏𭓰𭓱𭓲𭓳𰌾𰌿𰍀𱚇𱚈

+8 ขีด[แก้ไข]

宿𡨢𡨣𡨤𡨥𡨦𡨧𡨨𡨩𡨪𡨫𡨬𡨭𡨮𡨯𡨰𡨱𡨲𡨳𡨴𡨵𡨶𡨷𡨸𡨹𡨺𡨻𡨼𪧑𪧒𪧓𫳐𫳑𫳒𫳓𫳔𫳕𫳖𫳗𫳘𫳙𭓴𭓵𭓶𭓷𭓸𭓹𭓺𭓻𭓼𭓽𭓾𭓿𰍁𰍂𰍃𰍄𰍅𱚉𱚊𱚋𱚌

+9 ขีด[แก้ไข]

𡨽𡨾𡨿𡩀𡩁𡩂𡩃𡩄𡩅𡩆𡩇𡩈𡩉𡩊𡩋𡩌𡩍𡩎𡩏𡩐𡩑𡩒𡩓𡩔𡩕𡩖𡩗𡩘𡩙𡩚𡩛𡩜𡩝𡩞𪧔𪧕𪧖𪧗𪧘𪧙𪧚𫳚𫳛𫳜𫳝𫳞𫳟𫳠𫳡𫳢𫳣𭔀𭔁𭔂𭔃𭔄𭔅𰍆𰍇𰍈𰍉𰍊𰍋𰍌𰍍𱚍𱚎

+10 ขีด[แก้ไข]

𡩟𡩠𡩡𡩢𡩣𡩤𡩥𡩦𡩧𡩨𡩩𡩪𡩫𡩬𡩭𡩮𡩯𡩰𡩱𡩲𡩳𡩴𡩵𡩶𡩷𡩸𡩹𡩺𪧛𪧜𪧝𪧞𪧟𪧠𫳤𫳥𫳦𫳧𫳨𫳩𫳪𫳫𫳬𫳭𫳮𭔆𭔇𭔈𭔉𭔊𭔋𭔌𰍎𰍏𰍐𰍑𰍒𰍓𰍔𰍕𰍖𰍗𱚏𱚐

+11 ขีด[แก้ไข]

𡩻𡩼𡩽𡩾𡩿𡪀𡪁𡪂𡪃𡪄𡪅𡪆𡪇𡪈𡪉𡪊𡪋𡪌𡪍𡪎𡪏𡪐𡪑𡪒𡪓𡪔𡪕𡪖𡪗𡪘𡪙𡪚𡪛𡪜𡪝𪧡𪧢𪧣𪧤𪧥𫝰𫳯𫳰𫳱𫳲𫳳𫳴𫳵𫳶𫳷𫳸𫳹𫳺𫳻𫳼𭔍𭔎𭔏𭔐𰍘𰍙𰍚𱚑

+12 ขีด[แก้ไข]

𡪟𡪠𡪡𡪢𡪣𡪤𡪥𡪦𡪧𡪨𡪩𡪪𡪫𡪬𡪭𡪮𡪯𡪰𡪱𡪲𡪳𡪴𡪵𡪶𡪷𡪸𡪹𡪺𡪻𡪼𡪽𪧦𪧧𪧨𪧩𪧪𫝱𫳽𫳾𫳿𫴀𫴁𭔑𭔒𭔓𭔔𭔕𭔖𰍛𰍜𱚒𱚓

+13 ขีด[แก้ไข]

𡪾𡪿𡫀𡫁𡫂𡫃𡫄𡫅𡫆𡫇𡫈𡫉𡫊𡫋𡫌𡫍𡫎𡫏𡫐𪧫𪧬𪧭𪧮𫴂𫴃𫴄𫴅𫴆𫴇𫴈𫴉𫴊𫴋𫴌𫴍𫴎𫴏𭔗𭔘𭔙𰍝𰍞𰍟𱚔𱚕

+14 ขีด[แก้ไข]

𡫑𡫒𡫓𡫔𡫕𡫖𡫗𡫘𡫙𡫚𡫛𡫜𡫝𪧯𫴐𫴑𫴒𫴓𫴔𫴕𫴖𫴗𭔚𭔛𭔜𭔝𭔞𰍠𱚖𱚗𱚘𱚙𱚚

+15 ขีด[แก้ไข]

𡫞𡫟𡫠𡫡𡫢𡫣𡫤𡫥𡫦𡫧𡫨𡫩𡫪𡫫𪧰𪧱𪧲𫴘𫴙𫴚𫴛𭔟𭔠𭔡𰍡

+16 ขีด[แก้ไข]

𡫬𡫭𡫮𡫯𡫰𡫱𡫲𡫳𡫴𡫵𡫶𫴜𫴝𫴞𫴟𭔢𭔣𭔤

+17 ขีด[แก้ไข]

𡫷𡫸𡫹𡫺𡫻𪧳𪧴𫴠𭔥𭔦𰍢

+18 ขีด[แก้ไข]

𡫼𡫽𡫾𡫿𡬀𡬁𡬂𡬃𪧵𫴡𫴢𫴣𭔧

+19 ขีด[แก้ไข]

𡬄𡬅𡬆𡬇𡬈𡬉𡬊𡬋𫴤𫴥𭔨𱚛

+20 ขีด[แก้ไข]

𡬌𫴦𫴧𰍣

+21 ขีด[แก้ไข]

𡬍𡬏𡬐𪧶𫴨𫴩𫴪𰍤

+22 ขีด[แก้ไข]

𡬑𡬓𡬔𡬕𱚜

+23 ขีด[แก้ไข]

𡬖𡬗𡬘

+24 ขีด[แก้ไข]

𡬎𡬙𡬚

+25 ขีด[แก้ไข]

𡬒

+26 ขีด[แก้ไข]

𡬛𫴫

+33 ขีด[แก้ไข]

𡬜