ดัชนี:จำนวนขีดอักษรจีน/22

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 13.0.0 เรียงตามบล็อกหลักและบล็อกส่วนขยาย A-G อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร

อักษรจีน 22 ขีด[แก้ไข]

รากอักษรจีน 一[แก้ไข]

𬻱

รากอักษรจีน 丨[แก้ไข]

𠁻, 𫡎

รากอักษรจีน 丿[แก้ไข]

𬼕

รากอักษรจีน 亠[แก้ไข]

, 𫢄

รากอักษรจีน 人[แก้ไข]

, 𠑤, 𠑥, 𠑦, 𠑧, 𠑨, 𠑩, 𭀒, 𫤒, 𫤓

รากอักษรจีน 儿[แก้ไข]

𠓓, 𠓔

รากอักษรจีน 冂[แก้ไข]

, 𠕲

รากอักษรจีน 冖[แก้ไข]

𠖪

รากอักษรจีน 冫[แก้ไข]

𠘥

รากอักษรจีน 力[แก้ไข]

𰅚

รากอักษรจีน 匚[แก้ไข]

𠥪

รากอักษรจีน 匸[แก้ไข]

𠥹, 𠥺

รากอักษรจีน 厂[แก้ไข]

𠫋

รากอักษรจีน 又[แก้ไข]

𠮕

รากอักษรจีน 口[แก้ไข]

, , , , , , , 𡅗, 𡅘, 𡅙, 𡅚, 𡅛, 𡅜, 𡅝, 𡅞, 𡅟, 𡅠, 𡅡, 𡅢, 𡅤, 𡅥, 𡅦, 𡅧, 𡅨, 𡅩, 𡅪, 𡅫, 𡅬, 𡅭, 𡅮, 𡅯, 𪢥, 𫝞, 𫬹, 𭌷, 𭌻, 𭌼, 𭌽, 𰉌, , 𭌾

รากอักษรจีน 囗[แก้ไข]

รากอักษรจีน 土[แก้ไข]

𡓺, 𡔂, 𡔃, 𡔄, 𡔅, 𡔆, 𡔇, 𡔈, 𡔉, 𭐏, 𰋅,

รากอักษรจีน 士[แก้ไข]

𡕏, 𡕐, 𡕑, 𪤴, 𫯈, 𫯉

รากอักษรจีน 夊[แก้ไข]

𭐲

รากอักษรจีน 夕[แก้ไข]

𪥀, 𫯙

รากอักษรจีน 大[แก้ไข]

, 𡚞, 𡚟, 𫰅

รากอักษรจีน 女[แก้ไข]

, , , , 𡤡, 𡤢, 𡤣, 𡤤, 𡤥, 𡤦, 𡤧, 𡤨, 𡤩, 𡤪, 𫲞, 𫲟, 𰌛,

รากอักษรจีน 子[แก้ไข]

孿, 𡦷

รากอักษรจีน 宀[แก้ไข]

𫴢, 𭔧, 𡬄, 𡬅, 𡬆, 𡬇, 𡬈, 𡬉, 𡬊, 𡬋, 𫴤, 𫴥, 𭔨

รากอักษรจีน 尢[แก้ไข]

𡰟, 𡰠

รากอักษรจีน 尸[แก้ไข]

𡳸, 𡳹, 𡳺, 𪨡

รากอักษรจีน 屮[แก้ไข]

𡴬

รากอักษรจีน 山[แก้ไข]

, , , , , , , , 𡿇, 𡿈, 𡿉, 𡿊, 𡿋, 𡿌, 𡿍, 𡿎, 𡿏, 𡿐, 𡿑, 𪩠,

รากอักษรจีน 巛[แก้ไข]

𢀌, 𢀍

รากอักษรจีน 工[แก้ไข]

𪩪

รากอักษรจีน 巾[แก้ไข]

, , 𢅾, 𢅿, 𢆀, 𢆁

รากอักษรจีน 幺[แก้ไข]

𢇖

รากอักษรจีน 广[แก้ไข]

, 𢌈, 𢌉, 𢌊, 𢌋, 𢌌, 𭚏, 𭚐, 𰐆, 𫸍, 𫸎

รากอักษรจีน 廾[แก้ไข]

𢍶, 𪪹, 𭚞

รากอักษรจีน 弓[แก้ไข]

𰐢, , 𢑊

รากอักษรจีน 彐[แก้ไข]

𢑽

รากอักษรจีน 彡[แก้ไข]

, 𢒸, 𢒹, 𢒺

รากอักษรจีน 彳[แก้ไข]

𢖥

รากอักษรจีน 心[แก้ไข]

, 𫻢, 𭟦, , , , 𢥥, 𢥦, 𢥧, 𢥨, 𢥩, 𢥪, 𢥫, 𢥬, 𢥭, 𢥮, 𪭅, 𪭆, 𭟧

รากอักษรจีน 戈[แก้ไข]

รากอักษรจีน 戶[แก้ไข]

𪭛

รากอักษรจีน 手[แก้ไข]

𫾝, 𭣒, 𰔽, 𰔾, , , , , , , , 𢺂, 𢺃, 𢺄, 𢺅, 𢺆, 𢺇, 𢺈, 𢺉, 𢺊, 𢺋, 𢺌, 𢺍, 𢺎, 𢺏, 𢺐, 𢺑, 𢺒, 𢺓, 𢺔, 𢺕, 𪯃, 𫾟, 𫾠, 𫾢

รากอักษรจีน 攴[แก้ไข]

𣀳, 𣀴, 𫿩, 𭤒

รากอักษรจีน 斤[แก้ไข]

𣃖

รากอักษรจีน 方[แก้ไข]

𣄧, 𣄨, 𬀢, 𬀣

รากอักษรจีน 日[แก้ไข]

, , 𣌍, 𣌎, 𣌏, 𣌐, 𣌑, 𣌒, 𣌓, 𣌔, 𣌕, 𰖼

รากอักษรจีน 月[แก้ไข]

𣎰

รากอักษรจีน 木[แก้ไข]

, , , , , , , , , 𣠂, 𣠙, 𣠚, 𣠛, 𣠜, 𣠝, 𣠞, 𣠟, 𣠠, 𣠡, 𣠢, 𣠣, 𣠤, 𣠥, 𣠦, 𣠧, 𣠨, 𣠩, 𣠪, 𣠫, 𣠬, 𣠭, 𣠮, 𣠯, 𣠰, 𣠱, 𣠲, 𣠳, 𣠴, 𣠵, 𣠶, 𪴟, 𪴠, 𪴡, 𬅐, 𬅒, 𬅓, 𭬸, 𭬼

รากอักษรจีน 欠[แก้ไข]

, 𣤶, 𣤹, 𣤺, 𣤻, 𣤼, 𬅵

รากอักษรจีน 止[แก้ไข]

𣦯, 𣦰

รากอักษรจีน 歹[แก้ไข]

𣩾

รากอักษรจีน 殳[แก้ไข]

𬆴

รากอักษรจีน 毋[แก้ไข]

𣬁

รากอักษรจีน 比[แก้ไข]

𣬙

รากอักษรจีน 毛[แก้ไข]

, 𣰻, 𣰼, 𣰽, 𣰾, 𭯭, 𰚶

รากอักษรจีน 水[แก้ไข]

, , , , , , , , , 𤄶, 𤄷, 𤄸, 𤄹, 𤄺, 𤄻, 𤄼, 𤄽, 𤄾, 𤄿, 𤅀, 𤅁, 𤅂, 𤅃, 𤅄, 𤅅, 𤅆, 𤅇, 𤅈, 𤅉, 𪸈, 𪸉, 𭳸, 𭳹, 𰝳, 𰝴

รากอักษรจีน 火[แก้ไข]

, , , , 𤒩, 𤒺, 𤒻, 𤒽, 𤒾, 𤒿, 𤓀, 𤓁, 𤓂, 𤓃, 𤓄, 𤓅, 𤓆, 𪺆, 𪺇, , 𤓇

รากอักษรจีน 爪[แก้ไข]

𬋹

รากอักษรจีน 爿[แก้ไข]

𤖣

รากอักษรจีน 牛[แก้ไข]

, 𤜌, 𤜍, 𤜎, 𤜏, 𤜐

รากอักษรจีน 犬[แก้ไข]

, , 𤣗, 𤣘, 𤣙, 𤣚, ,

รากอักษรจีน 玉[แก้ไข]

, , , 𤫔, 𤫕, 𤫖, 𤫗, 𤫘, 𭺔, 𭺕, 𰢚

รากอักษรจีน 瓜[แก้ไข]

, 𤬞, 𤬟, 𰢡

รากอักษรจีน 瓦[แก้ไข]

, 𤮭, 𤮮, 𤮯, 𪼿

รากอักษรจีน 甘[แก้ไข]

𤯑

รากอักษรจีน 生[แก้ไข]

𤰁, 𤰂

รากอักษรจีน 用[แก้ไข]

𤰏

รากอักษรจีน 田[แก้ไข]

, 𤳿, 𤴀, 𤴁, 𭻹, 𬏘

รากอักษรจีน 疋[แก้ไข]

𤴤

รากอักษรจีน 疒[แก้ไข]

𭼸, , , , 𤼋, 𤼌, 𤼍, 𤼎, 𤼏, 𬐁, 𰤊

รากอักษรจีน 白[แก้ไข]

𤾻, 𤾼, 𤾽,

รากอักษรจีน 皮[แก้ไข]

𥀶, 𥀷, 𥀸

รากอักษรจีน 皿[แก้ไข]

, 𥃓, 𥃔, 𥃕, 𥃖, 𥃗, 𪾜, 𬑁, 𬑂, 𰥉

รากอักษรจีน 目[แก้ไข]

, 𥌺, 𥌻, 𥌼, 𥌽, 𥌾, 𥌿, 𥍀, 𥍁, 𥍃, 𥍅, 𥍆, 𥍇, 𭿲, 𰦋,

รากอักษรจีน 矢[แก้ไข]

𥐑, 𥐒

รากอักษรจีน 石[แก้ไข]

, , , 𥗝, 𥗞, 𥗟, 𥗠, 𥗡, 𥗢, 𥗣, 𥗤, 𥗥, 𥗦, 𥗧, 𥗨, 𥗩, 𥗪, 𬒩, 𰧫, ,

รากอักษรจีน 示[แก้ไข]

𮂖, 𮂤, 𮂦, 𰨘, , 𥜪, 𥜫, 𥜬, 𥜭, 𥜮, 𥜯

รากอักษรจีน 禾[แก้ไข]

, , , 𥤆, 𥤇, 𥤈, 𥤉, 𰩂,

รากอักษรจีน 穴[แก้ไข]

, , 𥩉, 𫞺, 𮄣

รากอักษรจีน 立[แก้ไข]

, 𥫐, 𥫑, 𫁯

รากอักษรจีน 竹[แก้ไข]

𮆲, , , , , , , , , , , , , , , 𥶵, 𥶶, 𥶷, 𥶸, 𥶹, 𥶺, 𥶻, 𥶼, 𥶽, 𥶾, 𥶿, 𥷀, 𥷁, 𥷂, 𥷃, 𥷄, 𥷅, 𥷆, 𥷇, 𥷈, 𥷉, 𥷊, 𥷋, 𥷌, 𥷍, 𥷎, 𥷏, 𥷐, 𥷑, 𥷒, 𥷓, 𫂬, 𬖀, 𬖁, 𬖂, 𬖃, 𬖄, 𬖅, 𮆶, 𮆷, 𮆹, 𮆺, 𮆻, 𮆼, 𮆽,

รากอักษรจีน 米[แก้ไข]

, , , 𥽡, 𥽤, 𥽥, 𥽦, 𥽧, 𥽨, 𥽩, 𥽪, 𥽫, 𫃗, 𫃘, 𫃙, 𬗀, 𰫖,

รากอักษรจีน 糸[แก้ไข]

, , , , , , 𦇂, 𦇔, 𦇕, 𦇖, 𦇗, 𦇘, 𦇙, 𦇚, 𦇛, 𦇜, 𦇝, 𦇞, 𦇟, 𦇠, 𦇡, 𦇢, 𦇣, 𦇤, 𦇥, 𦇦, 𫄒, 𫄓, 𫄔, 𬘍, 𬘏, 𮉗, 𰫸, 𰫹

รากอักษรจีน 缶[แก้ไข]

, , 𦉡

รากอักษรจีน 网[แก้ไข]

รากอักษรจีน 羊[แก้ไข]

, 𦏨, 𦏩, 𫅠, 𫅡, 𬚁, 𮊷

รากอักษรจีน 羽[แก้ไข]

𦒧, 𦒭, 𦒮, 𦒯, 𫅲

รากอักษรจีน 而[แก้ไข]

𦓢

รากอักษรจีน 耒[แก้ไข]

,

รากอักษรจีน 耳[แก้ไข]

, , , 𦘊, 𦘋, 𦘌

รากอักษรจีน 肉[แก้ไข]

, , 𦢿, 𦣀, 𦣁, 𦣂, 𦣃, 𦣄, 𦣅, 𫇂, 𰯫, 𬛠

รากอักษรจีน 臣[แก้ไข]

𬛪, 𦣶

รากอักษรจีน 臼[แก้ไข]

𦦹

รากอักษรจีน 舌[แก้ไข]

𦧺, 𫇙

รากอักษรจีน 舛[แก้ไข]

𦨃

รากอักษรจีน 舟[แก้ไข]

, 𦪽, 𦪾, 𦪿, 𦫀, 𦫁, 𦫂, 𫇡, 𫇢, 𫇣, 𮎗

รากอักษรจีน 色[แก้ไข]

รากอักษรจีน 艸[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , 𧄍, 𧄎, 𧄏, 𧄐, 𧄑, 𧄒, 𧄓, 𧄔, 𧄕, 𧄖, 𧄗, 𧄘, 𧄙, 𧄚, 𧄛, 𧄜, 𧄝, 𧄞, 𧄟, 𧄠, 𧄡, 𧄢, 𧄣, 𧄤, 𧄥, 𧄦, 𧄧, 𧄨, 𧄩, 𧄪, 𧄫, 𧄬, 𧄭, 𧄮, 𧄯, 𧄰, 𧄱, 𧄲, 𧄳, 𧄴, 𧄵, 𫊔, 𫊕, 𫊖, 𰲖, , , , , , , , , , 𬟡, 𬟢, 𬟣, 𬟤, 𮓎, 𮓐, 𮓑, 𮓒

รากอักษรจีน 虍[แก้ไข]

𧈘, 𧈙

รากอักษรจีน 虫[แก้ไข]

, 𮕎, , , , , , , , , , , , 𧔝, 𧔞, 𧔟, 𧔠, 𧔡, 𧔢, 𧔣, 𧔤, 𧔥, 𧔦, 𧔧, 𧔨, 𧔩, 𧔪, 𧔫, 𧔬, 𧔭, 𧔮, 𧔯, 𧔰, 𧔱, 𧔲, 𧔳, 𧔴, 𧔵, 𧔶, 𧔷, 𧔸, 𧔹, 𧔺, 𧔻, 𧔼, 𧔽, 𧔾, 𧔿, 𧕀, 𧕁, 𧕂, 𫋨, 𬠹, 𮕒, 𰳥, , 𮕓

รากอักษรจีน 血[แก้ไข]

𧗙, 𧗚

รากอักษรจีน 行[แก้ไข]

𧘆

รากอักษรจีน 衣[แก้ไข]

, , 𰴉, , , 𧟃, 𧟄, 𧟅, 𧟆, 𧟇, 𫌗, ,

รากอักษรจีน 襾[แก้ไข]

𮗊, 𰴍

รากอักษรจีน 見[แก้ไข]

, 覿, 𥍄, 𧢜, 𧢝, 𧢞, 𧢟, 𧢠, 𧢡

รากอักษรจีน 角[แก้ไข]

, 𧥌, 𧥍, 𧥎, 𧥏, 𧥐,

รากอักษรจีน 言[แก้ไข]

, 譿, , , , , , , , 𧭑, 𧭜, 𧭝, 𧭞, 𧭟, 𧭠, 𧭡, 𧭢, 𧭣, 𧭤, 𧭥, 𧭦, 𧭧, 𧭨, 𧭩, 𧭪, 𧭫, 𧭬, 𧭭, 𧭮, 𧭯, 𧭰, 𧭱, 𧭲, 𧭳, 𧭴, 𧭵, 𧭶, 𧭷, 𫟝, 𬣔, 𮙅, 𮙆, , , 𬣕

รากอักษรจีน 谷[แก้ไข]

,

รากอักษรจีน 豆[แก้ไข]

𧰙, 𧰚, 𧰛, 𧰜, 𮙙

รากอักษรจีน 豕[แก้ไข]

, 𧲐, 𧲑, 𧲒, 𧲓, 𧲗

รากอักษรจีน 豸[แก้ไข]

𧴟, 𬥍

รากอักษรจีน 貝[แก้ไข]

, , , , , 𧸱, 𧸲, 𧸳, 𧸴, 𧸵, 𧸶, 𧸷, 𧸸, 𧸹, 𧸺, 𧸻, 𧸼, 𧸿, 𫎣, 𫎤, 𬥯, 𬥰, 𮚬, 𰷛, 𬥱, 𮚭

รากอักษรจีน 赤[แก้ไข]

𧺀, 𧺁, 𬦄

รากอักษรจีน 走[แก้ไข]

, , , 𧾡, 𧾢, 𧾣, 𧾤, 𧾥, 𧾦, 𧾧

รากอักษรจีน 足[แก้ไข]

𮜠, , , , , , , , 𨇁, 𨇂, 𨇃, 𨇄, 𨇅, 𨇆, 𨇇, 𨇈, 𨇉, 𨇊, 𨇋, 𨇌, 𨇍, 𨇎, 𨇏, 𨇐, 𨇑, 𨇒, 𨇓, 𨇔, 𨇕, 𬧙, 𮜢, 𮜥, 𰸶, 𰸷, , , 𬧛

รากอักษรจีน 身[แก้ไข]

𨊘, 𨊙, 𨊚

รากอักษรจีน 車[แก้ไข]

𮝯, , , , , , 𨏑, 𨏒, 𨏓, 𨏔, 𨏕, 𨏖, 𨏗, 𨏘, 𨏙, 𨏚, 𨏛, 𨏜, 𨏝, 𬧿, 𬨀, 𮝰, 𮝱, 𮝲, 𰹪, 𰹫

รากอักษรจีน 辛[แก้ไข]

𨐾, 𨐿

รากอักษรจีน 辰[แก้ไข]

𨑌

รากอักษรจีน 辵[แก้ไข]

𰻜, , , 𨙙, 𨙚, 𨙛, 𨙜, 𨙝, 𨙞

รากอักษรจีน 邑[แก้ไข]

𰻿, 𨟨

รากอักษรจีน 酉[แก้ไข]

, , 𨣮, 𨣯, 𨣰, 𨣱, 𨣲, 𨣳, 𨣴, 𨣵, 𮡌, 𰼖

รากอักษรจีน 釆[แก้ไข]

𨤡

รากอักษรจีน 金[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𨮒, 𨮓, 𨮔, 𨮕, 𨮖, 𨮗, 𨮘, 𨮙, 𨮚, 𨮛, 𨮜, 𨮝, 𨮞, 𨮟, 𨮠, 𨮡, 𨮢, 𨮣, 𨮤, 𨮥, 𨮦, 𨮧, 𨮨, 𨮩, 𨮪, 𨮫, 𨮬, 𨮭, 𨮮, 𨮯, 𨮰, 𨮱, 𨮲, 𨮳, 𨮴, 𨮵, 𨮶, 𨮷, 𫓖, 𫓗, 𫓘, 𫓙, 𫓚, 𬬒, 𬬓, 𬬔, 𬬕, 𬬖, 𬬗, 𮣙, 𮣛, 𮣜, 𮣝, 𰽎, 𰽏, 𰽐, 𰽑, , , 𬬙, 𮣡, 𮣢

รากอักษรจีน 钅[แก้ไข]

, , 𰿈

รากอักษรจีน 長[แก้ไข]

𨲻, 𨲼, 𨲽, 𨲾, 𨲿

รากอักษรจีน 門[แก้ไข]

, , 𨷔, 𨷘, 𨷙, 𨷚, 𨷛, 𨷜, 𨷝, 𨷞, 𰿤

รากอักษรจีน 阜[แก้ไข]

𬯨, 𨽮, 𨽯

รากอักษรจีน 隶[แก้ไข]

𨾄

รากอักษรจีน 隹[แก้ไข]

, 𩁓, 𩁔, 𩁕, 𩁖, 𩁗, 𩁘, 𩁙, 𩁚, 𩁛, 𬯵, 𱁎, 𱁏

รากอักษรจีน 雨[แก้ไข]

, , , , , , 𩆑, 𩆒, 𩆓, 𩆔, 𩆕, 𩆖, 𩆗, 𩆘, 𩆙, 𩆚, 𩆛, 𩆜, 𩆝, 𩆞, 𩆟, 𩆠, 𩆡, 𩆢, 𩆣, 𫕳, 𫕴, 𬰑, 𬰒, 𬰓, 𬰔, 𮦷, 𮦸, 𮦹, 𮦺, 𮦻, 𱁤

รากอักษรจีน 靑[แก้ไข]

รากอักษรจีน 面[แก้ไข]

, 𩉊, 𩉋

รากอักษรจีน 革[แก้ไข]

, , , , , 𩍓, 𩍔, 𩍕, 𩍖, 𩍗, 𩍘, 𩍙, 𩍚, 𩍛, 𩍜, 𩍝, 𩍞, 𩍟, 𩍠, 𩍡, 𩍢, 𩍣, 𩍤, 𫖋, 𮧭,

รากอักษรจีน 韋[แก้ไข]

, , 𩏨, 𩏩, 𩏪, 𩏫, 𩏬, 𩏭

รากอักษรจีน 韭[แก้ไข]

𩐑, 𩐒, 𩐓

รากอักษรจีน 音[แก้ไข]

, 𩑂, 𩑃, 𩑄, 𩑅, 𩑆, 𮧿,

รากอักษรจีน 頁[แก้ไข]

, , , , , , 𩕟, 𩕠, 𩕡, 𩕢, 𩕣, 𩕤, 𩕥, 𩕦, 𩕧, 𩕨, 𩕩, 𩕪, 𩕫, 𫖨, 𬱏, 𮨡,

รากอักษรจีน 風[แก้ไข]

, 𩙈, 𩙉, 𩙊, 𩙋, 𩙌, 𩙍, 𫗃, 𫗄, 𮨲, 𱃎, 𱃏

รากอักษรจีน 飛[แก้ไข]

𩙼, 𩙽

รากอักษรจีน 食[แก้ไข]

, , , , , , 𬲟, 𮩑, 𮩕, 𩟓, 𩟔, 𩟕, 𩟖, 𩟗, 𩟘, 𩟙, 𩟚, 𩟛, 𩟜, 𩟝, 𩟞, 𩟟, 𩟠, 𩟡, 𩟢, 𩟣, 𫗜, 𫗝, 𮩖

รากอักษรจีน 首[แก้ไข]

𩠴, 𬳛

รากอักษรจีน 香[แก้ไข]

𩡢, 𩡣, 𫘃, 𮩯

รากอักษรจีน 馬[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , , , , 𩦂, 𩦃, 𩦄, 𩦅, 𩦆, 𩦇, 𩦈, 𩦉, 𩦊, 𩦋, 𩦌, 𩦍, 𩦎, 𩦏, 𩦐, 𩦑, 𩦒, 𩦓, 𩦔, 𩦕, 𩦖, 𩦗, 𩦘, 𩦙, 𩦚, 𩦛, 𩦜, 𩦝, 𫘗, 𬳱, 𱄲, 𱄳, 𱄴,

รากอักษรจีน 骨[แก้ไข]

, 𱅳, , , 𩪠, 𩪡, 𩪢, 𩪣, 𩪤, 𩪥, 𩪦, 𩪧, 𩪨, 𩪩, 𩪪, 𩪫, 𮪵

รากอักษรจีน 高[แก้ไข]

, , 𩫧, 𬴝, 𬴞, 𬴟

รากอักษรจีน 髟[แก้ไข]

, , , , , , 𩯃, 𩯄, 𩯅, 𩯆, 𩯇, 𩯈, 𩯉, 𩯊, 𩯋, 𩯌, 𩯍, 𩯎, 𩯏, 𩯐, 𩯑, 𩯒, 𩯓, 𩯔, 𩯕, 𩯖, 𩯗, 𩯘, 𩯙, 𩯚, 𮫐, 𮫑, 𱆇

รากอักษรจีน 鬥[แก้ไข]

𩰙, 𩰚

รากอักษรจีน 鬯[แก้ไข]

𩰧

รากอักษรจีน 鬲[แก้ไข]

, , 𩱒, 𩱓, 𩱔, 𩱕, 𬴸

รากอักษรจีน 鬼[แก้ไข]

, , , 𩴮, 𩴯, 𩴰

รากอักษรจีน 魚[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , 鰿, , , , , , , , , , 䱿, , , , , , , , , , 𩺭, 𩺮, 𩺯, 𩺰, 𩺱, 𩺲, 𩺳, 𩺴, 𩺵, 𩺶, 𩺷, 𩺸, 𩺹, 𩺺, 𩺻, 𩺼, 𩺽, 𩺾, 𩺿, 𩻀, 𩻁, 𩻂, 𩻃, 𩻄, 𩻅, 𩻆, 𩻇, 𩻈, 𩻉, 𩻊, 𩻋, 𩻌, 𩻍, 𩻎, 𩻏, 𩻐, 𩻑, 𩻒, 𩻓, 𩻔, 𩻕, 𩻖, 𩻗, 𫙰, 𫙱, 𫙲, 𫙳, 𫙴, 𫙵, 𫙶, 𬵤, 𬵥, 𬵧, 𬵨, 𬵩, 𮬋, 𮬌, 𮬍, 𱆽, 𱆾, , , , , 𬵫,

รากอักษรจีน 鱼[แก้ไข]

, 𫚬, 𬶷, 𱈗, 𱈘

รากอักษรจีน 鳥[แก้ไข]

𮭊, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𪄭, 𪄮, 𪄯, 𪄰, 𪄱, 𪄲, 𪄳, 𪄴, 𪄵, 𪄶, 𪄷, 𪄸, 𪄹, 𪄺, 𪄻, 𪄼, 𪄽, 𪄾, 𪄿, 𪅀, 𪅁, 𪅂, 𪅃, 𪅄, 𪅅, 𪅆, 𪅇, 𪅈, 𪅉, 𪅊, 𪅋, 𪅌, 𪅍, 𪅎, 𪅏, 𪅐, 𪅑, 𪅒, 𪅓, 𪅔, 𪅕, 𪅖, 𪅗, 𪅘, 𪅙, 𪅚, 𪅛, 𪅜, 𪅝, 𪅞, 𪅟, 𪅠, 𪅡, 𪅢, 𪅣, 𪅤, 𪅥, 𪅦, 𪅧, 𪅨, 𪅩, 𪅪, 𪅫, 𪅬, 𪅭, 𪅮, 𫛐, 𫠕, 𬷮, 𬷯, 𬷰, 𮭐, 𮭑, 𮭒, 𮭓, 𮭔, 𮭕, 𱈹, , ,

รากอักษรจีน 鸟[แก้ไข]

, , 𱊵

รากอักษรจีน 鹵[แก้ไข]

𪉺, 𪉻, 𪉼, 𪉽, 𪉾

รากอักษรจีน 鹿[แก้ไข]

, , 𪋜, 𪋝, 𪋞, 𪋟, 𪋠, 𬹁, 𱋀, 𱋁

รากอักษรจีน 麥[แก้ไข]

, , , 𪍣, 𪍤, 𪍥, 𪍦, 𪍧, 𪍨, 𪍩, 𪍪, 𪍫, 𪍬, 𪍭, 𪍮, 𪍯, 𪍰, 𪍱, 𮮁, 𬹄

รากอักษรจีน 麻[แก้ไข]

𪎬

รากอักษรจีน 黃[แก้ไข]

𪏟, 𪏠, 𪏡, 𪏢, 𪏣, 𬹓

รากอักษรจีน 黍[แก้ไข]

, , 𪐋

รากอักษรจีน 黑[แก้ไข]

, , 𪑾, 𪑿, 𪒀, 𪒁, 𪒂, 𪒃, 𪒄, 𪒅, 𪒆, 𪒇, 𪒈, 𪒉, 𪒊, 𪒋, 𪒌, 𪒍, 𪒎, 𬹙, 𬹚

รากอักษรจีน 黽[แก้ไข]

, 𪓮, 𪓯, 𪓰, 𪓱, 𪓲, 𪓳, 𪓴, 𪓵, 𪓶, 𱋽

รากอักษรจีน 鼎[แก้ไข]

𬹩, 𪔉, 𫜡, 𬹪

รากอักษรจีน 鼓[แก้ไข]

, 𪔦, 𪔧, 𪔨, 𪔩, 𪔪, 𪔫, 𪔬, 𪔭,

รากอักษรจีน 鼠[แก้ไข]

, , , , , 𪕫, 𪕬, 𪕭, 𪕮, 𪕯, 𪕰, 𪕱, 𪕲, 𪕳, 𪕴

รากอักษรจีน 鼻[แก้ไข]

, 𪖭, 𪖮, 𬹰

รากอักษรจีน 齊[แก้ไข]

𪗍

รากอักษรจีน 齒[แก้ไข]

, , , , , 𪘎, 𪘏, 𪘐, 𪘑, 𪘒, 𪘓, 𪘔, 𪘕, 𪘖, 𪘗, 𪘘, 𪘙, 𪘚, 𪘛, 𪘜, 𪘝, 𪘞, 𪘟, 𪘠, 𪘡, 𪘢, 𪘣, 𪘤, 𫜦, 𱌞

รากอักษรจีน 齿[แก้ไข]

𬺕

รากอักษรจีน 龍[แก้ไข]

, , , , 𪚜, 𪚝, 𪚞, 𪚟, 𮯚, 𱌿

รากอักษรจีน 龜[แก้ไข]

𮯜,

รากอักษรจีน 龠[แก้ไข]

, 𱍊