ดัชนี:จำนวนขีดอักษรจีน/24

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 13.0.0 เรียงตามบล็อกหลักและบล็อกส่วนขยาย A-G อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร

อักษรจีน 24 ขีด[แก้ไข]

รากอักษรจีน 亠[แก้ไข]

𠆟

รากอักษรจีน 人[แก้ไข]

, 𠑰, 𫤕, 𭀕

รากอักษรจีน 儿[แก้ไข]

𠓗, 𠓘, 𠓙

รากอักษรจีน 凵[แก้ไข]

𠚢

รากอักษรจีน 刀[แก้ไข]

𠠯

รากอักษรจีน 厂[แก้ไข]

, 𠫏, 𫨥

รากอักษรจีน 又[แก้ไข]

𠮗, 𠮘

รากอักษรจีน 口[แก้ไข]

, , 𡅹, 𡅺, 𡅻, 𡅼, 𡅽, 𡅾, 𡅿, 𡆀, 𡆁, 𡆂, 𡆃, 𡆄, 𡆅, 𪢦, 𪢧, 𫬽, 𫬾, 𫬿, 𭍆, 𭍇, 𭍈, 𭍉, 𭍊, 𭍋, 𭍍

รากอักษรจีน 土[แก้ไข]

, , 𡔏, 𡔐, 𡔑, 𡔒, 𡔓, 𡔔, 𡔕, 𭐐

รากอักษรจีน 士[แก้ไข]

𭐜

รากอักษรจีน 大[แก้ไข]

𡚣, 𡚤

รากอักษรจีน 女[แก้ไข]

, 𡤮, 𡤯, 𡤰, 𡤱, 𡤲, 𡤳, 𭒴

รากอักษรจีน 宀[แก้ไข]

𡬍, 𡬏, 𡬐, 𪧶, 𫴨, 𫴪, 𰍤

รากอักษรจีน 尸[แก้ไข]

, 𡳻, 𭕽

รากอักษรจีน 山[แก้ไข]

, 𡿔, 𡿕, 𡿖, 𡿗, 𡿘, 𡿙, 𡿚, 𡿛, 𡿜, 𭗹

รากอักษรจีน 巛[แก้ไข]

𢀎

รากอักษรจีน 巾[แก้ไข]

𢆃, 𢆄, 𢆅, 𢆆

รากอักษรจีน 广[แก้ไข]

𢌒, 𭚑, 𫸏, 𫸐

รากอักษรจีน 弓[แก้ไข]

𢑋

รากอักษรจีน 心[แก้ไข]

𢥻, 𢥼, 𢥽, 𢥾, 𢥿, 𢦀, 𢦁, 𢦂, 𭟨, 𭟩

รากอักษรจีน 戶[แก้ไข]

𭠌

รากอักษรจีน 手[แก้ไข]

, , 𢺞, 𢺟, 𢺠, 𢺡, 𢺢, 𢺣, 𢺤, 𢺥, 𢺦, 𢺧, 𢺨, 𢺩, 𢺪, 𢺫

รากอักษรจีน 攴[แก้ไข]

𪯟, 𫿫, 𫿬

รากอักษรจีน 文[แก้ไข]

รากอักษรจีน 方[แก้ไข]

𣄪

รากอักษรจีน 日[แก้ไข]

, 𣌗, 𣌘, 𣌙, 𣌛, 𪱔, 𭨓, 𭨔

รากอักษรจีน 曰[แก้ไข]

𣍚

รากอักษรจีน 月[แก้ไข]

𣎲, 𪱰, 𭩗

รากอักษรจีน 木[แก้ไข]

, , 𣡋, 𣡌, 𣡍, 𣡎, 𣡏, 𣡐, 𣡑, 𣡒, 𣡓, 𣡔, 𣡕, 𣡖, 𣡗, 𣡘, 𣡙, 𣡚, 𣡛, 𣡜, 𣡝, 𥤔, 𪴤, 𪴥, 𬅕, 𬅖, 𬅗, 𬅘,

รากอักษรจีน 欠[แก้ไข]

𣤾, 𪴴

รากอักษรจีน 止[แก้ไข]

𣦳, 𣦴

รากอักษรจีน 殳[แก้ไข]

𣫦, 𣫧, 𣫨, 𭯅

รากอักษรจีน 水[แก้ไข]

, , , , , , 𤅠, 𤅡, 𤅢, 𤅣, 𤅤, 𤅥, 𤅦, 𤅧, 𤅨, 𪸌, 𬉰, 𭳺, 𭳻

รากอักษรจีน 火[แก้ไข]

, 𤓗, 𤓘, 𤓙, 𤓚, 𤓛, 𪺉, 𭶩, 𰟻,

รากอักษรจีน 爪[แก้ไข]

𤕋, 𰠉, 𰠊

รากอักษรจีน 牛[แก้ไข]

𤜔, 𤜕

รากอักษรจีน 犬[แก้ไข]

, 𤣟, 𤣠, 𤣡, 𤣢, 𬍎

รากอักษรจีน 玉[แก้ไข]

𭺖, , 𤫠, 𪼲, 𬎞, 𬎟

รากอักษรจีน 瓜[แก้ไข]

, 𤬢

รากอักษรจีน 瓦[แก้ไข]

, 𤮶

รากอักษรจีน 田[แก้ไข]

𤴅

รากอักษรจีน 疒[แก้ไข]

, , , , 𤼘, 𤼙, 𤼚, 𤼛, 𭼺

รากอักษรจีน 白[แก้ไข]

𤿀, 𤿁, 𤿂, 𤿃

รากอักษรจีน 皮[แก้ไข]

𥀹, 𥀺

รากอักษรจีน 皿[แก้ไข]

𥃚, 𥃛, 𥃜, 𥃝, 𪾝

รากอักษรจีน 目[แก้ไข]

, , 𥍏, 𥍐, 𥍑, 𥍒, 𭿳, 𭿴, , 𬑬,

รากอักษรจีน 矛[แก้ไข]

รากอักษรจีน 石[แก้ไข]

, , 𥗴, 𥗵, 𥗷, 𥗸, 𬒫,

รากอักษรจีน 示[แก้ไข]

𮂩, 𮂪, 𮂫, 𥜴, 𥜵, 𫀤

รากอักษรจีน 禸[แก้ไข]

𥝋

รากอักษรจีน 禾[แก้ไข]

, , 𥤓, 𥤕, 𥤖, 𮃶, 𮃷

รากอักษรจีน 穴[แก้ไข]

𥩌, 𥩍, 𥩏, 𥩐, 𥩑

รากอักษรจีน 立[แก้ไข]

𥫔, 𰩫

รากอักษรจีน 竹[แก้ไข]

, , 𥷨, 𥷩, 𥷪, 𥷫, 𥷬, 𥷭, 𥷮, 𥷯, 𥷰, 𥷱, 𥷲, 𥷳, 𥷴, 𥷵, 𥷶, 𥷷, 𥷸, 𥷹, 𥷺, 𥷻, 𫂮, 𬖇, , , 𮆾

รากอักษรจีน 米[แก้ไข]

𥽱, 𥽲, 𥽳, 𥽴, 𥽵, 𬗂

รากอักษรจีน 糸[แก้ไข]

, , , , , 𦇰, 𦇱, 𦇲, 𦇳, 𦇴, 𦇵, 𦇶, 𦇷, 𦇹, 𬘒, 𮉛, 𮉝, 𮉞

รากอักษรจีน 缶[แก้ไข]

𤫡, 𦉥, 𦉦

รากอักษรจีน 网[แก้ไข]

, , , 𦌾, 𦌿, 𦍀, 𦍁, 𦍂, 𦍃, 𦍄, 𦍅

รากอักษรจีน 羊[แก้ไข]

𦏬

รากอักษรจีน 羽[แก้ไข]

𦒰

รากอักษรจีน 而[แก้ไข]

𦓣

รากอักษรจีน 耒[แก้ไข]

𦔫, 𦔬

รากอักษรจีน 耳[แก้ไข]

𦘏, 𮌀

รากอักษรจีน 肉[แก้ไข]

𦣑, 𦣒, 𦣓, 𦣔, 𦣕, 𬛡

รากอักษรจีน 臣[แก้ไข]

𬛫

รากอักษรจีน 自[แก้ไข]

𦤱

รากอักษรจีน 臼[แก้ไข]

𤓟, 𦦼, 𬜂

รากอักษรจีน 舌[แก้ไข]

𮎀

รากอักษรจีน 舛[แก้ไข]

𦨄

รากอักษรจีน 舟[แก้ไข]

รากอักษรจีน 色[แก้ไข]

รากอักษรจีน 艸[แก้ไข]

, , , , , 𧅖, 𧅗, 𧅘, 𧅙, 𧅚, 𧅛, 𧅜, 𧅝, 𧅞, 𧅟, 𧅠, 𧅡, 𧅢, 𧅣, 𧅤, 𧅥, 𧅦, 𧅧, 𧅨, 𧅩, 𧅪, 𧅫, 𧅬, 𧅭, 𫊘, 𫊙, 𫊚, , , , 𬟦, 𮓔, 𮓕

รากอักษรจีน 虫[แก้ไข]

, , , , , 𧕓, 𧕛, 𧕜, 𧕝, 𧕞, 𧕟, 𧕠, 𧕡, 𧕢, 𧕣, 𧕤, 𧕥, 𧕦, 𧕧, 𧕨, 𧕩, 𧕪, 𧕫, 𧕬, 𧕭, 𧕮, 𮕗, 𰳦, 𮕘, 𮕙

รากอักษรจีน 血[แก้ไข]

รากอักษรจีน 行[แก้ไข]

รากอักษรจีน 衣[แก้ไข]

, , , , , 𧟌, 𧟍, 𧟎, 𧟏

รากอักษรจีน 襾[แก้ไข]

𮗋

รากอักษรจีน 見[แก้ไข]

𧢢, 𧢣, 𧢤, 𧢥,

รากอักษรจีน 角[แก้ไข]

𧥓, 𧥔

รากอักษรจีน 言[แก้ไข]

, , , , , 𣌚, 𧮅, 𧮆, 𧮇, 𧮈, 𧮉, 𧮊, 𧮋, 𧮌, 𧮍, 𧮎, 𧮏, 𧮐, 𫍔, 𫍕, 𫍖, 𬣖, , 𮙈

รากอักษรจีน 豆[แก้ไข]

𧰠

รากอักษรจีน 豕[แก้ไข]

𧲘, 𧲙

รากอักษรจีน 豸[แก้ไข]

𧴢,

รากอักษรจีน 貝[แก้ไข]

, 𧹈, 𧹉, 𧹊, 𧹋,

รากอักษรจีน 赤[แก้ไข]

𰷰

รากอักษรจีน 走[แก้ไข]

, 𧾮, 𧾯

รากอักษรจีน 足[แก้ไข]

, , , , 𨇤, 𨇥, 𨇦, 𨇧, 𨇨, 𨇩, 𨇪, 𨇫, 𨇬, 𨇭, 𬧜, 𮜬,

รากอักษรจีน 身[แก้ไข]

, 𮜾

รากอักษรจีน 車[แก้ไข]

, 𨏩, 𨏪, 𨏫, 𨏬, 𨏭, 𨏮, 𨏯, 𨏰, 𨏱, 𨏲

รากอักษรจีน 辛[แก้ไข]

𨑀

รากอักษรจีน 辵[แก้ไข]

, 𨙤, 𨙥, 𮟨

รากอักษรจีน 邑[แก้ไข]

𬪥

รากอักษรจีน 酉[แก้ไข]

, , , , , , 𨣾, 𨣿, 𨤀, 𨤁, 𨤂,

รากอักษรจีน 里[แก้ไข]

𮡣

รากอักษรจีน 金[แก้ไข]

, , , , , , , , 𨯝, 𨯞, 𨯟, 𨯠, 𨯡, 𨯢, 𨯣, 𨯤, 𨯥, 𨯦, 𨯧, 𨯨, 𨯩, 𨯪, 𨯫, 𨯬, 𨯭, 𨯮, 𨯯, 𨯰, 𨯱, 𨯲, 𨯳, 𨯴, 𨯵, 𨯶, 𨯷, 𨯸, 𨯹, 𫓝, 𫓞, 𫓟, 𬬜, 𬬝, 𬬞, 𮣦, 𮣨, 𮣩, , 𮣪

รากอักษรจีน 钅[แก้ไข]

𫔕, 𰿊

รากอักษรจีน 長[แก้ไข]

𨳂, 𨳃

รากอักษรจีน 門[แก้ไข]

𨷦, 𨷧, 𨷨, 𨷩, 𨷪, 𨷫, 𨷬, 𨷭, 𨷮, 𨷶, 𮤩

รากอักษรจีน 阜[แก้ไข]

𬯩, 𮥳

รากอักษรจีน 隹[แก้ไข]

𬯷, , , 𩁧, 𩁨, 𩁩, 𩁪, 𩁫, 𮦂

รากอักษรจีน 雨[แก้ไข]

, , , , , , , 𩆭, 𩆮, 𩆯, 𩆰, 𩆱, 𩆲, 𩆳, 𩆴, 𫕵, 𫕶, 𮦽, 𱁩

รากอักษรจีน 靑[แก้ไข]

𩇤

รากอักษรจีน 面[แก้ไข]

, 𩉑, 𩉒

รากอักษรจีน 革[แก้ไข]

, , , 𩍲, 𩍳, 𩍴, 𩍵, 𩍶, 𩍷

รากอักษรจีน 韋[แก้ไข]

, 𩏲, 𩏳, 𫖐

รากอักษรจีน 音[แก้ไข]

𩑈

รากอักษรจีน 頁[แก้ไข]

, , , 𩕾, 𩕿, 𩖀, 𩖁, 𩖂, 𩖃, 𩖄, 𩖅, 𫖩, 𬱐, 𮨢, 𮨣, 𮨤

รากอักษรจีน 風[แก้ไข]

, 𩙑, 𩙒, 𩙓, 𩙔, 𩙕, 𫗆, 𱃐

รากอักษรจีน 食[แก้ไข]

, , 𩟭, 𩟮, 𩟯, 𩟰, 𩟱, 𩟲, 𩟳, 𩟴, 𩟵, 𮩙

รากอักษรจีน 首[แก้ไข]

𩠷, 𫗻

รากอักษรจีน 香[แก้ไข]

𥗶

รากอักษรจีน 馬[แก้ไข]

, , , , , , 𩦶, 𩦷, 𩦸, 𩦹, 𩦺, 𩦻, 𩦼, 𩦽, 𩦾, 𩦿, 𩧀, 𩧁, 𫘙, 𮪛, 𱄷, 𱄸

รากอักษรจีน 骨[แก้ไข]

, 𩪲, 𩪳, 𩪴, 𩪵, 𩪶

รากอักษรจีน 高[แก้ไข]

𩫫, 𩫬, 𬴣

รากอักษรจีน 髟[แก้ไข]

, , , , , , 𩯦, 𩯧, 𩯨, 𩯩, 𩯪, 𩯫, 𩯬, 𩯭, 𩯮, 𩯯

รากอักษรจีน 鬥[แก้ไข]

, 𩰜, 𩰝, 𩰞, 𱆉, 𬴱

รากอักษรจีน 鬯[แก้ไข]

𮫘

รากอักษรจีน 鬲[แก้ไข]

𩱠, 𩱡, 𩱢, 𩱣, 𬴹, 𱆑

รากอักษรจีน 鬼[แก้ไข]

, , 𱆠, 𱆡, 𩴺, 𩴻, 𩴼, 𩴽, 𩴾

รากอักษรจีน 魚[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𩼂, 𩼃, 𩼄, 𩼅, 𩼆, 𩼇, 𩼈, 𩼉, 𩼊, 𩼋, 𩼌, 𩼍, 𩼎, 𩼏, 𩼐, 𩼑, 𩼒, 𩼓, 𩼔, 𩼕, 𩼖, 𩼗, 𩼘, 𩼙, 𩼚, 𩼛, 𩼜, 𩼝, 𩼞, 𩼟, 𩼠, 𩼡, 𩼢, 𩼣, 𩼤, 𫙽, 𫙾, 𫙿, 𫚀, 𫚁, 𫠎, 𬵰, 𮬔, 𱇂, , , , 𬵴, 𮬕

รากอักษรจีน 鱼[แก้ไข]

𬶹, 𱈚, 𱈛, 𱈜

รากอักษรจีน 鳥[แก้ไข]

, , , , , 鷿, , , , , , , , , , , , , , , , , 𪆬, 𪆮, 𪆯, 𪆰, 𪆱, 𪆲, 𪆳, 𪆴, 𪆵, 𪆶, 𪆷, 𪆸, 𪆹, 𪆺, 𪆻, 𪆼, 𪆽, 𪆾, 𪆿, 𪇀, 𪇁, 𪇂, 𪇃, 𪇄, 𪇅, 𪇆, 𪇇, 𪇈, 𪇉, 𪇊, 𪇋, 𪇌, 𪇍, 𪇎, 𪇏, 𪇐, 𫛖, 𬷴, 𬷵, 𬷶, 𮭗, 𮭘, 𱈾, 𱈿, 𱉀, 𱉁, 𱉂, , ,

รากอักษรจีน 鸟[แก้ไข]

รากอักษรจีน 鹵[แก้ไข]

, , 𪊃, 𪊄, 𪊅, 𬸴

รากอักษรจีน 鹿[แก้ไข]

, , , 𪋪, 𪋫, 𪋬, 𪋭

รากอักษรจีน 麥[แก้ไข]

, 𪍸, 𪍹, 𪍺, 𪍻, 𪍼, 𪍽, 𪍾

รากอักษรจีน 麻[แก้ไข]

𪎰

รากอักษรจีน 黃[แก้ไข]

, , 𪏧, 𪏨, 𪏩

รากอักษรจีน 黍[แก้ไข]

𪐐, 𮮓

รากอักษรจีน 黑[แก้ไข]

, 𪒘, 𪒙, 𪒚, 𪒛, 𪒜, 𪒝, 𪒞, 𪒟, 𪒠, 𪒡, 𪒢, 𪒣, 𪒤, 𪒥, 𪒦, 𪒧, 𪒨, 𱋺

รากอักษรจีน 黽[แก้ไข]

, 𪓹,

รากอักษรจีน 鼎[แก้ไข]

, , 𬹫

รากอักษรจีน 鼓[แก้ไข]

, 𪔯, 𪔰, 𪔱, 𪔲

รากอักษรจีน 鼠[แก้ไข]

𪖀, 𪖁, 𪖂, 𪖃, 𪖄

รากอักษรจีน 鼻[แก้ไข]

, , 𪕿, 𪖳, 𪖴, 𪖵

รากอักษรจีน 齒[แก้ไข]

, , , , , , , , , 𪘹, 𪘺, 𪘻, 𪘼, 𪘽, 𪘾, 𪘿, 𪙀, 𪙁, 𪙂, 𪙃, 𪙄, 𪙅, 𪙆, 𪙇, 𪙈, 𫠛, 𱌟, 𱌠, 𱌡,

รากอักษรจีน 龜[แก้ไข]

𪛀

รากอักษรจีน 龠[แก้ไข]

𱍉