คำบุพบท

จาก วิกิพจนานุกรม ที่เก็บคำศัพท์เสรี

ภาษาไทย==n===คำนาม=[แก้]

คำบุพบท

  1. คำที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างคำหรือประโยค เพื่อให้รู้ว่าคำหรือประโยคที่อยู่หลังบุพบทนั้นมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับคำหรือประโยคอย่างไร แบ่งออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่

บุพบทเชื่อมกับคำอื่น[แก้]

บุพบทเชื่อมกับคำอื่น คือ บุพบททำหน้าที่เชื่อมโยงคำหรือกลุ่มคำที่อยู่ข้างหลัง ให้สัมพันธ์กับกลุ่มคำที่อยู่ข้างหน้า เพื่อแสดงความหมาย บอกความเป็นเจ้าของ เครื่องใช้ อาการ สถานที่ เวลา เช่น แก่ แด่ สำหรับ ใน ฯลฯ

บุพบทที่ไม่เชื่อมกับคำอื่น[แก้]

บุพบทที่ไม่เชื่อมกับคำอื่น คือ บุพบทที่นำหน้าคำทักทายเรียกร้อง เช่น ดูกร ดูก่อน อันว่า ข้าแต่ ฯลฯ

หน้าที่ของคำบุพบท[แก้]

  1. นำหน้าคำนาม
  2. นำหน้าคำสรรพนาม
  3. นำหน้าคำกริยา
  4. นำหน้าคำวิเศษณ์