ข้ามไปเนื้อหา

ดัชนี:รากอักษรจีน/糸

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

糸 (รากอักษรจีนที่ 120)[แก้ไข]

+0 ขีด[แก้ไข]

+1 ขีด[แก้ไข]

𱹪𫄙

+2 ขีด[แก้ไข]

糿𥾅𥾆𥾇𥾈𥾉𥾊𥾋𫃚𫃛𰫗𱹫𮉠𰫼𱺏𱺐𱺑

+3 ขีด[แก้ไข]

𥾌𥾍𥾎𥾏𥾐𥾑𥾒𥾓𥾔𥾕𥾖𥾗𥾘𫃜𫃝𬗃𬗄𮈁𮈂𰫘𰫙𬘓𱺒

+4 ขีด[แก้ไข]

𥾙𥾚𥾛𥾜𥾝𥾞𥾟𥾠𥾡𥾢𥾣𥾤𥾥𥾦𥾧𥾨𥾩𥾪𥾫𥾬𥾭𥾮𥾯𥾰𥾱𥾲𥾳𥾴𥾵𥾶𥾷𥾸𥾹𥾺𥾻𥾼𥾽𥾾𥾿𥿀𥿁𥿂𫃞𬗅𬗆𮈃𮈄𮈅𰫚𰫛𰫜𰫝𱹬𱹭𫄚𫄛𫄜𫄝𬘔𬘕𬘖𬘗𬘘𰫽𰫾𰫿𰬀𰬁𱺓

+5 ขีด[แก้ไข]

紿𥿃𥿄𥿅𥿆𥿇𥿈𥿉𥿊𥿋𥿌𥿍𥿎𥿏𥿐𥿑𥿒𥿓𥿔𥿕𥿖𥿗𥿘𥿙𥿚𥿛𥿜𥿝𥿞𥿟𥿠𥿡𥿢𥿣𥿤𥿥𫃟𫃠𫃡𬗇𬗈𬗉𬗊𮈆𮈇𮈈𮈉𮈊𰫞𰫟𰫠𰫡𱹮𱹯线𦈈𫄞𫄟𬘙𬘚𬘛𬘜𬘝𬘞𮉡𮉢𮉣𰬂𰬃𰬄𰬅𰬆𰬇𰬈𰬉𰬊𰬋𱺔𱺕𱺖𱺗𱺘𱺙

+6 ขีด[แก้ไข]

𥿦𥿧𥿨𥿩𥿪𥿫𥿬𥿭𥿮𥿯𥿰𥿱𥿲𥿳𥿴𥿵𥿶𥿷𥿸𥿹𥿺𥿻𥿼𥿽𥿾𥿿𦀀𦀁𦀂𦀃𦀄𦀅𦀆𦀇𦀈𦀉𦀊𦀋𦀌𦀍𦀎𦀏𦀐𦀑𫃢𫃣𫃤𬗋𬗌𬗍𬗎𬗏𬗐𬗑𬗒𬗓𬗔𮈋𮈌𮈍𮈎𮈏𮈐𰫢𰫣𰫤𱹰𱹱𱹲𱹳𦈉𫄠𫄡𫄢𫄣𫟃𬘟𬘠𬘡𬘢𬘣𬘤𬘥𬘦𬘧𮉤𮉥𮉦𰬌𰬍𰬎𰬏𰬐𰬑𰬒𰬓𰬔𰬕𱺚𱺛

+7 ขีด[แก้ไข]

絿𦀒𦀓𦀔𦀕𦀖𦀗𦀘𦀙𦀚𦀛𦀜𦀝𦀞𦀟𦀠𦀡𦀢𦀣𦀤𦀥𦀦𦀧𦀨𦀩𦀪𦀫𦀬𦀭𦀮𦀯𦀰𦀱𦀲𦀳𦀴𦀵𦀶𦀷𦀸𦀹𦀺𦀻𦀼𦀽𦀾𦀿𦁀𦁁𦁂𦁃𦁄𦁅𫃥𫃦𫃧𫃨𫃩𬗕𬗖𬗗𬗘𬗙𬗚𬗛𬗜𬗝𬗞𮈑𮈒𮈓𮈔𮈕𰫥𰫦𰫧𰫨𱹴𱹵𦈊𦈋𦈌𫄤𫄥𫄦𫄧𫄨𫄩𫟄𬘨𬘩𬘪𬘫𮉧𮉨𮉩𰬖𰬗𰬘𰬙𰬚𰬛𰬜𰬝𰬞𱺜𱺝𱺞𱺟𱺠𱺡𱺢

+8 ขีด[แก้ไข]

綿𦁆𦁇𦁈𦁉𦁊𦁋𦁌𦁍𦁎𦁏𦁐𦁑𦁒𦁓𦁔𦁕𦁖𦁗𦁘𦁙𦁚𦁛𦁜𦁝𦁞𦁟𦁠𦁡𦁢𦁣𦁤𦁥𦁦𦁧𦁨𦁩𦁪𦁫𦁬𦁭𦁮𦁯𦁰𦁱𦁲𦁳𦁴𦁵𦁶𦁷𦁸𦁹𦁺𦁻𦁼𦁽𦁾𦁿𫃪𫃫𫃬𫃭𫃮𫃯𫃰𫃱𫃲𬗟𬗠𬗡𬗢𬗣𬗤𬗥𬗦𬗧𮈖𮈗𮈘𮈙𮈚𮈛𮈜𮈝𮈞𮈟𮈠𮈡𮈢𰫩𰫪𰫫𰫬𰫭𱹶𱹷𱹸𱹹绿𦈍𦈎𦈏𦈐𫄪𫄫𫟅𬘬𬘭𬘮𬘯𮉪𮉫𮉬𰬟𰬠𰬡𰬢𰬣𰬤𰬥𰬦𰬧𰬨𰬩𰬪𱺣𱺤𱺥

+9 ขีด[แก้ไข]

緿𦂀𦂁𦂂𦂃𦂄𦂅𦂆𦂇𦂈𦂉𦂊𦂋𦂌𦂍𦂎𦂏𦂐𦂑𦂒𦂓𦂔𦂕𦂖𦂗𦂘𦂙𦂚𦂛𦂜𦂝𦂞𦂟𦂠𦂡𦂢𦂣𦂤𦂥𦂦𦂨𦂩𦂪𦂫𦂬𦂭𦂮𦂯𦂰𦂱𦂲𦂳𦂴𦂵𦂶𦂷𦂸𦂹𦂺𦂻𦂼𦂽𦂾𦂿𦃀𦃁𫃳𫃴𫃵𫃶𫃷𫟁𬗨𬗩𬗪𬗫𬗬𬗭𬗮𮈣𮈤𮈥𮈦𮈧𮈨𮈩𮈪𮈫𮈬𮈭𮈮𮈯𮈰𰫮𰫯𱹺𱹻𱹼𦈑𦈒𦈓𦈔𦈕𫄬𫄭𫄮𫟆𬘰𬘱𬘲𬘳𬘴𬘵𬘶𬘷𬘸𮉭𰬫𰬬𰬭𰬮𰬯𰬰𱺦𱺧𱺨𱺩

+10 ขีด[แก้ไข]

𦂧𦃂𦃃𦃄𦃅𦃆𦃇𦃈𦃉𦃊𦃋𦃌𦃍𦃎𦃏𦃐𦃑𦃒𦃓𦃔𦃕𦃖𦃗𦃘𦃙𦃚𦃛𦃜𦃝𦃞𦃟𦃠𦃡𦃢𦃣𦃤𦃥𦃦𦃧𦃨𦃩𦃪𦃫𦃬𦃭𦃮𦃯𦃰𦃱𦃲𦃳𦃴𦃵𦃶𦃷𦃸𦃹𦃺𦃻𦃼𦃽𦃾𦃿𦄀𦄁𦄃𦄄𦄅𦄆𦄇𦄈𫃸𫃹𫃺𫃻𫃼𬗯𬗰𬗱𬗲𮈱𮈲𮈳𮈴𮈵𮈶𮈷𮈸𰫰𱹽𱹾𦈖𦈗𦈘𦈙𫄯𫄰𬘹𬘺𬘻𬘼𬘽𰬱𰬲𰬳𰬴

+11 ขีด[แก้ไข]

縿𦄂𦄉𦄊𦄋𦄌𦄍𦄎𦄏𦄐𦄑𦄒𦄓𦄔𦄕𦄖𦄗𦄘𦄙𦄚𦄛𦄜𦄝𦄞𦄟𦄠𦄡𦄢𦄣𦄤𦄥𦄦𦄧𦄨𦄩𦄪𦄫𦄬𦄭𦄮𦄯𦄰𦄱𦄲𦄳𦄴𦄵𦄶𦄷𦄸𦄹𦄺𦄻𫃽𫃾𫃿𫄀𬗳𬗴𬗵𬗶𬗷𬗸𬗹𬗺𮈹𮈺𮈻𮈼𮈽𮈾𮈿𮉀𮉁𮉂𮉃𰫱𰫲𱹿𱺀𱺁𱺂𱺃𱺄𱺅𦈚𫄱𫄲𫄳𫄴𬘾𬘿𬙀𬙁𬙂𮉮𮉯𰬵𰬶𱺪𱺫

+12 ขีด[แก้ไข]

𦄼𦄽𦄾𦄿𦅀𦅁𦅂𦅃𦅄𦅅𦅆𦅇𦅈𦅉𦅊𦅋𦅌𦅍𦅎𦅏𦅐𦅑𦅒𦅓𦅔𦅕𦅖𦅗𦅘𦅙𦅚𦅛𦅜𦅝𦅞𦅟𦅠𦅡𦅢𦅣𦅤𦅥𦅦𦅧𦅨𦅩𦅪𦅫𦅬𦅭𦅮𦅯𦅰𦅱𦅲𦅳𦅴𫄁𫄂𫄃𫄄𫟂𬗻𬗼𬗽𬗾𬗿𬘀𬘁𮉄𮉅𮉆𮉇𮉈𮉉𰫳𰫴𱺆𱺇𱺈𦈛𦈜𦈝𫄵𫄶𬙃𬙄𬙅𬙆𬙇𬙈𰬷𰬸𰬹𰬺𰬻𱺬

+13 ขีด[แก้ไข]

𦅵𦅶𦅷𦅸𦅹𦅺𦅻𦅼𦅽𦅾𦅿𦆀𦆁𦆂𦆃𦆄𦆅𦆆𦆇𦆈𦆉𦆊𦆋𦆌𦆍𦆎𦆏𦆐𦆑𦆒𦆓𦆔𦆕𦆖𦆗𦆘𦆙𦆚𦆛𦆥𫄅𫄆𫄇𫄈𫄉𫄊𫄋𬘂𮉊𮉋𮉌𮉍𮉎𮉏𱺉𱺊𦈞𦈟𫄷𬙉𰬼𰬽𰬾𱺭

+14 ขีด[แก้ไข]

繿𦆜𦆝𦆞𦆟𦆠𦆡𦆢𦆣𦆦𦆧𦆩𦆪𦆬𦆭𦆮𦆯𦆰𦆱𦆲𦆳𦆴𦆵𦆶𦆷𦆸𦆹𦆺𫄌𫄍𫄎𬘃𬘄𬘅𬘆𬘇𬘈𮉐𮉑𮉒𱺋𱺌𦈠𦈡𫄸𫟇𰬿𱺮

+15 ขีด[แก้ไข]

𦆤𦆨𦆫𦆻𦆼𦆽𦆾𦆿𦇀𦇁𦇃𦇄𦇅𦇆𦇇𦇈𦇉𦇊𦇋𦇌𦇍𦇎𦇏𦇐𦇑𦇒𦇓𫄏𫄐𫄑𬘉𬘊𬘋𬘌𮉓𮉔𮉕𮉖𰫵𰫶𰫷𱺍𬙊𰭀𰭁𱺯

+16 ขีด[แก้ไข]

𦇂𦇔𦇕𦇖𦇗𦇘𦇙𦇚𦇛𦇜𦇝𦇞𦇟𦇠𦇡𦇢𦇣𦇤𦇥𦇦𫄒𫄓𫄔𬘍𬘎𬘏𮉗𮉘𮉙𰫸𰫹𱺎

+17 ขีด[แก้ไข]

𦇧𦇨𦇩𦇪𦇫𦇬𦇭𦇮𦇯𫄕𬘐𬘑𮉚𰫺𬙋

+18 ขีด[แก้ไข]

𦇰𦇱𦇲𦇳𦇴𦇵𦇶𦇷𦇹𬘒𮉛𮉜𫄹

+19 ขีด[แก้ไข]

𦇸𦇺𦇻𫄖𮉝𮉞

+20 ขีด[แก้ไข]

𦇼𦇽𫄗

+21 ขีด[แก้ไข]

𦇾𦇿𦈀𦈁𦈂𫄘𮉟

+22 ขีด[แก้ไข]

𦈃𦈄𰫻𱺰

+23 ขีด[แก้ไข]

𦈅

+24 ขีด[แก้ไข]

𦈆

+25 ขีด[แก้ไข]

𦈇