หมวดหมู่:คำนามนับไม่ได้ภาษาเยอรมัน

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

มูลฐาน » ภาษาทั้งหมด » เยอรมัน » คำหลัก » คำนาม » คำนามนับไม่ได้

คำนามภาษาเยอรมัน ที่แสดง qualities, ideas, unbounded mass or other abstract concepts that cannot be quantified directly by numerals.