ข้ามไปเนื้อหา

ดัชนี:รากอักษรจีน/足

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

足 (รากอักษรจีนที่ 157)[แก้ไข]

+0 ขีด[แก้ไข]

𧾷

+1 ขีด[แก้ไข]

𧾸𧾹𮛁

+2 ขีด[แก้ไข]

𧾺𧾻𧾼𧾽𧾾𧾿𧿀𬦠𮛂𰸁𲃔

+3 ขีด[แก้ไข]

𧿁𧿂𧿃𧿄𧿅𧿆𧿇𧿈𧿉𧿊𧿋𧿌𧿍𧿎𧿏𧿐𧿑𫏀𬦡𬦢𮛃𮛄𮛅𮛆𮛇𮛈𰸂𰸃𰸄𲃕𲃖

+4 ขีด[แก้ไข]

趿𧿒𧿓𧿔𧿕𧿖𧿗𧿘𧿙𧿚𧿛𧿜𧿝𧿞𧿟𧿠𧿡𧿢𧿣𧿤𧿥𧿦𧿧𧿨𧿩𧿪𧿫𧿬𧿭𧿮𧿯𧿰𧿱𫏁𫏂𫏃𬦣𬦤𬦥𬦦𬦧𮛉𮛊𮛋𮛌𮛍𮛎𰸅𰸆𰸇𲃗𲃘𲃙

+5 ขีด[แก้ไข]

𧿲𧿳𧿴𧿵𧿶𧿷𧿸𧿹𧿺𧿻𧿼𧿽𧿾𧿿𨀀𨀁𨀂𨀃𨀄𨀅𨀆𨀇𨀈𨀉𨀊𨀋𨀌𨀍𨀎𨀏𨀐𨀑𨀒𨀓𨀔𫏄𫏅𫏆𬦨𬦩𬦪𬦫𮛏𮛐𮛑𮛒𮛓𮛔𮛕𮛖𲃚𲃛𲃜

+6 ขีด[แก้ไข]

𨀕𨀖𨀗𨀘𨀙𨀚𨀛𨀜𨀝𨀞𨀟𨀠𨀡𨀢𨀣𨀤𨀥𨀦𨀧𨀨𨀩𨀪𨀫𨀬𨀭𨀮𨀯𨀰𨀱𨀲𨀳𨀴𨀵𨀶𨀷𨀸𨀹𨀺𨀻𨀼𨀽𨀾𨀿𨃋𫏇𫏈𫏉𫏊𫏋𬦬𬦭𬦮𬦯𬦰𬦱𮛗𮛘𰸈𰸉𰸊𰸋𰸌𰸍𰸎𰸏𲃝𲃞𲃟𲃠𲃡𲃢𲃣𲃤𲃥𲃦

+7 ขีด[แก้ไข]

跿𨁀𨁁𨁂𨁃𨁄𨁅𨁆𨁇𨁈𨁉𨁊𨁋𨁌𨁍𨁎𨁏𨁐𨁑𨁒𨁓𨁔𨁕𨁖𨁗𨁘𨁙𨁚𨁛𨁜𨁝𨁞𨁟𨁠𨁡𨁢𨁣𨁤𨁥𨁦𨁧𨁨𨁩𨁪𨁫𨁬𨁭𨁮𨁯𨁰𨁱𨁲𨁳𨁴𫏌𫏍𫏎𬦲𬦳𬦴𬦵𮛙𮛚𮛛𮛜𮛝𮛞𮛟𰸐𰸑𰸒𰸓𲃧𲃨𲃩𲃪

+8 ขีด[แก้ไข]

𨁵𨁶𨁷𨁸𨁹𨁺𨁻𨁼𨁽𨁾𨁿𨂀𨂁𨂂𨂃𨂄𨂅𨂆𨂇𨂈𨂉𨂊𨂋𨂌𨂍𨂎𨂏𨂐𨂑𨂒𨂓𨂔𨂕𨂖𨂗𨂘𨂙𨂚𨂛𨂜𨂟𫏏𫏐𫏑𫏒𫏓𬦶𬦷𬦸𬦹𬦺𬦻𮛠𮛡𮛢𮛣𮛤𮛥𮛦𮛧𮛨𮛩𮛪𮛫𮛬𮛭𮛮𰸔𰸕𰸖𰸗𰸘𰸙𲃫𲃬𲃭𲃮𲃯

+9 ขีด[แก้ไข]

踿𨂝𨂞𨂠𨂡𨂢𨂣𨂤𨂥𨂦𨂧𨂨𨂩𨂪𨂫𨂬𨂭𨂮𨂯𨂰𨂱𨂲𨂳𨂴𨂵𨂶𨂷𨂸𨂹𨂺𨂻𨂼𨂽𨂾𨂿𨃀𨃁𨃂𨃃𨃄𨃅𨃆𨃇𨃈𨃉𨃊𨃌𨃍𨃎𨃏𨃐𨃑𨃒𫏔𫏕𫏖𫏗𫏘𬦼𬦽𬦾𬦿𬧀𬧁𬧂𬧃𮛯𮛰𮛱𮛲𮛳𮛴𮛵𮛶𮛷𮛸𮛹𮛺𮛻𮛼𮛽𮛾𮛿𰸚𰸛𰸜𰸝𰸞𰸟𰸠𰸡𰸢𰸣𰸤𰸥𰸦𰸧𲃰𲃱𲃲𲃳𲃴𲃵𲃶𲃷𲃸𲃹𲃺

+10 ขีด[แก้ไข]

𨃓𨃔𨃕𨃖𨃗𨃘𨃙𨃚𨃛𨃜𨃝𨃞𨃟𨃠𨃡𨃢𨃣𨃤𨃥𨃦𨃧𨃨𨃩𨃪𨃫𨃬𨃭𨃮𨃯𨃰𨃱𨃲𨃳𨃴𨃵𨃶𨃷𨃸𨃹𨃺𨃻𨃼𨃽𨃾𨃿𨄀𨄁𨄂𨄄𫏙𫏚𫏛𬧄𬧅𬧆𬧇𬧈𬧉𮜀𮜁𮜂𮜃𮜄𮜅𮜆𮜇𮜈𰸨𰸩𲃻𲃼𲃽𲃾𲃿𲄀

+11 ขีด[แก้ไข]

𨄃𨄅𨄆𨄇𨄈𨄉𨄊𨄋𨄌𨄍𨄎𨄏𨄐𨄑𨄒𨄓𨄔𨄕𨄖𨄗𨄘𨄙𨄚𨄛𨄜𨄝𨄞𨄟𨄠𨄡𨄢𨄣𨄤𨄥𨄦𨄧𨄨𨄩𨄪𨄫𨄬𨄭𨄮𨄯𨄰𨄱𨄲𨄳𨄴𨄵𨄶𨄷𨄸𨄹𨄺𨄻𨄼𨄽𨄾𨄿𨅀𨅁𨅂𨅃𨅄𨅅𨅆𨅇𨅈𨅉𨅚𫏜𫏝𫏞𫏟𬧊𬧋𬧌𬧍𬧎𬧏𬧐𮜉𮜊𮜋𮜌𮜍𮜎𮜏𮜐𮜑𮜒𮜓𰸪𲄁𲄂𲄃𲄄𲄅

+12 ขีด[แก้ไข]

蹿𨅊𨅋𨅌𨅍𨅎𨅏𨅐𨅑𨅒𨅓𨅔𨅕𨅖𨅗𨅘𨅙𨅛𨅜𨅝𨅞𨅟𨅠𨅡𨅢𨅣𨅤𨅥𨅦𨅧𨅨𨅩𨅪𨅫𨅬𨅭𨅮𨅯𨅰𨅱𨅲𨅳𨅴𨅵𨅶𨅷𨅸𨅹𨅺𨅻𨅼𨅽𨅾𨅿𨆀𫏠𫏡𫏢𫟣𬧑𬧒𬧓𬧔𮜔𮜕𮜖𮜗𮜘𰸫𰸬𰸭𰸮𰸯𲄆𲄇

+13 ขีด[แก้ไข]

𨆁𨆂𨆃𨆄𨆅𨆆𨆇𨆈𨆉𨆊𨆋𨆌𨆍𨆎𨆏𨆐𨆑𨆒𨆓𨆔𨆕𨆖𨆗𨆘𨆙𨆚𨆛𨆜𨆝𨆞𨆟𨆠𨆡𨆢𨆣𨆤𨆥𨆦𨆧𨆨𨆩𫏣𫏤𫏥𫏦𬧕𬧖𬧗𮜙𮜚𮜛𰸰𰸱𰸲𲄈𲄉

+14 ขีด[แก้ไข]

𨆪𨆫𨆬𨆭𨆮𨆯𨆰𨆱𨆲𨆳𨆴𨆵𨆶𨆷𨆸𨆹𨆺𨆻𨆼𨆽𨆾𨆿𨇀𫏧𫏨𬧘𮜜𮜝𮜞𮜟𮜠𰸳𰸴𰸵𲄊𲄋𲄌𲄍

+15 ขีด[แก้ไข]

𨇁𨇂𨇃𨇄𨇅𨇆𨇇𨇈𨇉𨇊𨇋𨇌𨇍𨇎𨇏𨇐𨇑𨇒𨇓𨇔𨇕𬧙𮜡𮜢𮜣𮜤𮜥𰸶𰸷𲄎𲄏𲄐

+16 ขีด[แก้ไข]

𨇖𨇗𨇘𨇙𨇚𨇛𨇜𨇝𨇞𨇟𨇠𨇡𨇢𨇣𫏩𬧚𬧛𮜦𮜧𮜨𮜩𮜪

+17 ขีด[แก้ไข]

𨇤𨇥𨇦𨇧𨇨𨇩𨇪𨇫𨇬𨇭𬧜𮜫𮜬𲄑𲄒𲄓

+18 ขีด[แก้ไข]

𨇮𨇯𨇰𨇱𨇲𨇳𨇴𨇵𨇶𨇷𨇸𨇹𨇺𰸸𲄔

+19 ขีด[แก้ไข]

𨇻𨇼𨇽𨇾𨇿𨈀𮜭𲄕

+20 ขีด[แก้ไข]

𨈁𨈂𨈃𬧝𰸹𲄖

+21 ขีด[แก้ไข]

𨈄𨈅𨈆𨈇𬧞

+22 ขีด[แก้ไข]

𨈈𨈉𨈊𬧟

+23 ขีด[แก้ไข]

𨈋𨈌

+24 ขีด[แก้ไข]

𨈍

+30 ขีด[แก้ไข]

𨈎