ผู้ใช้:Octahedron80/palindrome

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

เนื่องจากใช้ระบบยูนิโคด จึงอาจมีข้อจำกัดบางประการในการตรวจหาตัวอักษร

enwikt[แก้ไข]

3 ตัวอักษร[แก้ไข]

" " $$$ [[''']] '-' ' ' 'a' 'n' * * ,,, -'- --- -.- -a- -c- -d- -e- -g- -h- -i- -j- -k- -l- -m- -n- -o- -s- -u- -v- -x- -y- -z- -á- -é- -ö- -ł- -ş- -ο- -ό- -е- -и- -о- -ю- -ա- -ի- -ն- -չ- -վ- -տ- -ց- -ა- -ㄴ- -ㅂ- -ㅅ- -ㅯ- -ㅸ- -갓- -갔- -거- -것- -겄- -겠- -구- -기- -는- -더- -리- -브- -시- -아- -압- -앗- -았- -엇- -었- -오- -우- -이- -히- -𐔺- .-. ... .i. s 0-0 000 0w0 101 121 171 1v1 2/2 212 303 313 3X3 3x3 4/4 404 484 4x4 555 6/6 606 666 6x6 7/7 737 747 757 777 808 8x8 999 =/= === = = A&A A-A A-a A/A AAA ABA ACA ADA AEA AFA AGA AHA AIA AJA AKA ALA AMA ANA AOA APA AQA ARA ASA ATA AUA AYA Aba Aca Ada Aga Aha Aia Aja Aka Ala Ama Ana AoA Apa Ara Asa Ata Ava Awa Aya Aza Aşa B&B B2B BBB BCB BGB BHB BIB BOB BPB BRB BWB Bib Bob Bub Béb C&C C2C CAC CBC CCC CDC CFC CIC CMC CNC COC CPC CQC CRC CSC CTC CUC CVC CXC CoC Cúc D&D DAD DBD DCD DCd DDD DFD DHD DID DMD DND DOD DPD DRD DSD DTD DVD DWD DZD Dad Ded Did DoD Dod Dud E&E E2E EBE ECE EEE EFE ELE EME ENE EOE EQE ERE ESE EVE Ebe Ece Ede Efe Ege Ehe Eie Eke Ele Eme Ene Epe Ere Ese Ete Eve Ewe Exe Eye Eşe Eʋe F2F FCF FFF FGF FIF FMF FRF FSF FVF FWF FYF G2G GAG GGG GHG GMG GRG GSG GTG GWG Gag Gbg Geg Gig Gng Gog H&H H/H H2H HGH HMH HOH HRH HSH HTH HoH Hoh Huh IBI ICI III IOI IRI ISI IUI Ibi Igi Ili Imi Iui Ivi Izi JJJ KCK KKK KNK KOK KPK KRK Kak Kik Kok Krk Kuk KvK Kök L-L L/L L0L LAL LBL LCL LDL LEL LFL LML LOL LPL LSL LTL LVL Lal Lil LoL Lol L·L M&M M2M M4M MBM MCM MDM MEM MFM MGM MLM MOM MPM MRM MSM MTM MZM Mam Mem Mim Mlm MoM Mom Mum NAN NBN NDN NGN NHN NIN NMN NPN NSN NaN Nan Nen Nin Non Nun O&O O.O O.o O/O OBO OCO ODO OMO OOO OTO OWO O O O o Oko Ono OoO Oro Oso Oto Ouo OwO Oxo P&P P-P P2P P4P PAP PBP PCP PDP PEP PGP PHP PIP PKP PLP PMP PNP POP PPP PQP PRP PSP PTP PUP PVP PWP PZP Pap PdP Pep PiP Pip PnP Pop PrP Pup QAQ QOQ QRQ QWQ QoQ QwQ R&R R-R R2R RAR RER RLR RNR ROR RTR RXR RYR S&S S's S/S SAS SBS SBs SCS SDS SDs SES SEs SFS SFs SHS SIS SIs SJS SKS SLS SLs SMS SMs SNS SNs SOS SOs SPS SPs SQS SQs SRS SSS STS STs SUS SUs SVs SWS SWs SXS SYS SYs Sas Sfs Sos Sts Sus SxS SÖS Sös Søs T4T TAT TBT TET TFT THT TMT TNT TOT TPT TRT TST TTT TUT TWT TYT T T Tat TdT Tet Tit Tot Tut Tyt Tết UPU URU UTU UYU Ubu Uhu Uju Uku Ulu Umu Unu Uru Usu Utu Uuu UwU V2V VBV VEV VSV VUV VZV Viv Vyv VĐV WAW WBW WCW WLW WNW WPW WSW WWW WoW XBX XIX XXX X X YGy Yay YoY ZHz ZOZ ^.^ ^ ^ ^o^ ^u^ ^w^ a'a a-a a/A a/a aHA aHa aPa aSA aaa aba aca ada aea afa aga aha aia aja aka ala ama ana aoa apa aqa ara asa ata aua ava awa axa aya aza a·a aça aîa aða aña aþa aĉa ađa aĝa ağa ała aňa aŋa aşa aša aƕa așa aɗa aʻa aʼa aṣa aꞌa bTB bab beb bib blb bob brb bub báb bób böb búb c/c cac cec cic coc csc cuc cyc các cèc cëc còc cóc cúc cạc cắc cặc cọc cốc cộc cục cực dad dcd ded did dmd dnd dod dud dvd dyd dåd dæd déd dêd död død děd e'e e-e eae ebe ece ede eee efe ege ehe eie eje eke ele eme ene epe ere ese ete eue eve ewe exe eye eze eñe eğe ełe eşe eše eȝe eɓe eʔe fff fif fìf fîf gag geg gig glg gog grg gsg gtg gug gwg gęg gőg hah heh hoh hph huh hyh häh híh höh hąh hūh i-i iai ibi ici idi iei ifi igi ihi iii iji iki ili imi ini ioi ipi iri isi iti ivi iwi ixi iyi izi içi iñi ići iĝi iŋi iŝi işi iši iɣi iʃi iḻi iṉi jaj jbj jdj jej jij jkj jmj jnj joj jrj jtj juj jwj jāj jṯj jꜥj kak kek kik kkk klk kok krk kuk kyk käk kåk kæk kèk kék kók kök kúk kük kɔk lal lel lil lol lul l·l lål m/m mam mcm mem mfm mhm mim mlm mmm mom msm mum mym mám mâm mèm mém mím móm mõm mým măm m̌m mầm mắm mềm mỉm mồm mớm nan nen ngn nin nmn non nrn nun nyn nzn nàn nán nån næn nèn nén nên nën nín nón nôn nõn nùn nún nān năn nőn nǎn nǐn nɛn nḫn nạn nản nắn nặn nến nền nện o'o o.O o.o o3o o O o o obo oco odo ofo ogo oho oio ojo oko olo omo ono ooo opo oro oso oto ovo owo oxo oyo oʼo p&p pap pep pfp pip pop ppp pqp pup pyp päp pèp pép píp pöp púp pỳp q/q qaq qwq rar rer rir ror rur ryr rár râr rär rår rær rór rör rør rýr rœr s's s/s sas sds ses sis sms sos sps srs sss sts sus sws sxs sys sás sâs sãs sås sés sís sîs sós sôs sös søs sús süs səs tat tet tit tjt tkt tmt tot tpt tut twt txt tyt tát tät tåt tæt tèt tét têt tít tót tôt töt tøt tút tût tüt týt tēt tīt tɨt tạt tất tật tắt tẹt tết tịt tốt tột tụt u'u uRu uau ubu ucu udu ufu ugu uhu uiu uju uku ulu umu unu uru usu utu uvu uwu uxu uyu uzu uòu uđu uβu uṣu v/v vav vev viv vov väv væv vèv vív vîv vøv w/w waw wow wpw wtw www wꜣw wꜥw x x xax xex xix xox xux xwx xxx y/y yGy yay ydy yey yty zHz zez ziz zuz zzz zâz zúz zęz zḫz ~ ~ §§§ » » ½–½ Êđê Ügü àfà âlâ âmâ âsâ ãhã ägä älä äsä ätä äňä ådå ågå årå åvå æxæ çaç çeç çoç çuç èrè é'é égé été éwé ééé êdê êyê êşê ëmë ëzë íkí ízí íɲí înî ñañ òkò óbó óró óvó ôtô ökö öxö úrú ümü ünü ürü ütü üçü Ālā Āmā Āsā ādā ālā āmā ārā āyā āṇā ċuċ ėdė ĩrĩ İdi ısı łʼł ŋaŋ ōdō ōhō ōjō ōtō ōyō őző şaş şeş şiş šaš ŭaŭ șiș țiț ɔkɔ ɔlɔ ɔnɔ ɔrɔ ɗəɗ ədə ələ əyə ɨkɨ ʉnʉ ʔaʔ ʔiʔ ʼaʼ ʼoʼ ˤḥˤ ΑΒΑ ΑΝΑ ΔΑΔ ΔΒΔ ΔΝΔ Θώθ ΠΟΠ ΣΡΣ ΣΤΣ αἶα κάκ κεκ λάλ λολ νίν νυν νῦν οἷο ποπ ϫⲁϫ ϫⲓϫ ϫⲱϫ Ага Ала Ана Аца Ања ВОВ КПК Крк Лил ООО РНР СМС а-а аба ава ага ада аза ака ала ама ана апа ара аса ата ауа аха аца ача аша аға аҕа аҥа аҳа аӡа баб боб вив врв във выв вӧв гаг гог гӧг дад дед дуд дід ебе еве еде еже еле ене ере есе ете ехе ече еще еһе жиж заз иви иги иди ийи ики или ими ини ири иси ити ифи ищи ићи йий йәй йӧй как кек кок кук кык кёк күк кӑк кӧк көк лал лил лул м-м мам мем мим мум мэм нан нин нон нун нян о-о обо ого ожо око оло омо оно оро осо ото охо оҕо пап поп пуп пъп піп сас сес сос сус със сыс сяс сүс сәс сӧс сөс тат тет тот тут тыт тэт тят тұт төт тԑт угу уду ужу узу уку улу уму усу уху учу ушу хах хох хэх хөх цац ццц цыц чач чуч шаш шеш шиш шуш э-э эбэ эгэ эйэ энэ этэ эхэ эһэ юлю явя язя яля яоя яря ятя ікі јој ҫӳҫ үкү үсү ӑшӑ ӓвӓ ӕмӕ әсә Өфө өкө ӱгӱ ӱкӱ Ագա Արա Գագ ՀԱՀ ՀՏՀ Պապ Սոս աբա աղա ապա արա բիբ գոգ դոդ եթե երե էրէ թաթ ժաժ ինի լալ խոխ ծեծ ծիծ ճիճ ճոճ մամ միմ մոմ նան շաշ շիշ պապ ջղջ վեվ տատ ցեց ցից քաք אבא אחא אלא אמא אנא אסא אעא אפא אתא באב דוד דלד הבה הגה הוה הזה הטה היה הכה המה הנה הרה וטו ו״ו זוז חחח טוט טיט טסט טפט ידי יהי יוי יחי ימי ירי ישי להל לול ליל מ״מ סוס סיס סמס קוק שגש שוש שלש שמש שרש תות תחת תלת أسأ أشأ أضأ أطأ ابا اتا احا ادا ارا اسا اشا اكا الا اما انا اوا ايا اپا اۄا باب بمب بوب بَب تأت تؤت تبت تحت تخت تست تفت تلت تمت تهت توت تَت تڑت تۆت تیت ثلث جاج جوج حرح خخخ خوخ داد درد دزد دغد دند دود ديد دړد دۄد دید رور زوز ساس سبس سدس سلس سوس سيس سپس سکس شاش شرش شمش شوش شيش شپش شەش صوص طوط طيط ـيـ ـپـ فوف قزق قلق قوق كرك كشك كعك ككك كلك كنك كوك كيك كۆك كیك لإل لال لرل لعل لول ليل مام متم مهم موم ميم نان نبن نتن نثن نجن نحن نخن ندن نرن نزن نسن نصن نظن نعن نغن نفن نكن نمن نهن نون نَن نگن نین هذه هسه هغه همه هنه ههه هڅه واو وتو ورو وضو ولو وڏو ياي يجي يحي يدي يري يفي يقي يلي يني ٹٔٹ ٹکٹ پاپ پمپ پوپ پيپ چاچ چرچ چمچ ډاډ ډنډ ژاژ ژوژ کاک کبک کرک کسک کشک کلک کمک کپک کچک کیک گرگ گنگ یای یخی یدی یكی یکی یڭی ܐܒܐ ܐܚܐ ܐܠܐ ܐܡܐ ܐܢܐ ܐܦܐ ܐܬܐ ܡܕܡ ܬܠܬ ࠕࠋࠕ ࡀࡐࡀ कनक कवक कसक काक केक कोक चमच चोच छाछ जलज झूझ टूट ठेठ तहत तात त्त दरद दुद दूद द्द नमन नयन नान नुन नून नैन पंप पाप पीप पॉप पोप बंब मःम मीम मेम मोम रार लाल लोल सरस सहस सास सीस सेस सोस কাক কিক ক্ক গ্গ চ্চ জলজ জ্জ টুট ট্ট ড্ড ণ্ণ তপত তাত ত্ত দাদ দ্দ নুন ন্ন প্প ব্ব মলম ম্ম মৰম য্য লাল ল্ল সরস সাস ਕਣਕ ਤਖਤ ਦਰਦ ਦੀਦ ਦੰਦ ਲਾਲ ਹਾਹ તરત ધોધ લાલ વાવ ଲାଲ కరక కలక కాక కూక కేక కోక క్క గంగ గరగ గ్గ చ్చ జలజ జ్జ ఝంఝ ట్ట డ్డ తాత త్త ద్ద నటన న్న పాప ప్ప బడబ బ్బ మామ మ్మ య్య ర్ర లీల ల్ల వరవ వ్వ శ్శ సరస స్స ಕಂಕ ಚಮಚ ಠ ಠ ಠ⌢ಠ ಠ⌣ಠ ಠ益ಠ ಥ ಥ ಪಾಪ കനക ക്ക ഗംഗ ഗ്ഗ ങ്ങ ച്ച ജലജ ജ്ജ ഞ്ഞ ട്ട ഡ്ഡ ണ്ണ ത്ത ദ്ദ നയന ന്ന പ്പ ബ്ബ മ്മ യ്യ റ്റ ല്ല ള്ള വ്വ ശ്ശ സരസ സ്സ පාප මමම กนก กอก กัก กาก กิก ก๊ก งวง งอง ดัด ดาด ดีด ดูด ถถถ นอน นาน นูน บีบ บุบ มอม มุม ยัย ยาย วัว วาว สัส สึส อ้อ ฯลฯ ๕๕๕ ກາກ ນອນ ཀ་ཀ གཡག གོག མཉམ འཇའ འབའ སྲས သဳသ აბა აკა ანა არა დად ესე იგი ილი იყი ლოლ ნან ნინ ორო ቋንቋ ቢምቢ ቧምቧ ንሰን ᎠᎩᎠ ᎠᎲᎠ ᎠᏗᎠ ᎠᏯᎠ ᎢᏤᎢ ᎦᎴᎦ ᎦᎷᎦ ᎦᏅᎦ ᎦᏙᎦ ᑐᒃᑐ កាក ចុច បាប បែប មុម មើម មៀម យាយ របរ ។ល។ ᠠᠨᠠ ᠠᠪᠠ ᠠᠮᠠ ᠠᠯᠠ ᠠᠵᠠ ᠠᡤᠠ ᠠᡥᠠ ᠠᡧᠠ ᠠᡵᠠ ᠣ᠋ᠣ ᠣᠮᠣ ᠣᠯᠣ ᠣᠶᠣ ᠣᡥᠣ ᠤᠰᠤ ᠨᠣᠨ ᡝᠮᡝ ᡝᠶᡝ ᡝᡥᡝ ᡝᡵᡝ ᡠᠵᡠ ᡠᡩᡠ ᡳᠨᡳ ᡳᠯᡳ ᡳᠴᡳ ᥐᥥᥐ ᨑᨗᨑ ᨒᨗᨒ ᨔᨒᨔ ᨕᨘᨕ ᨷᩤᨷ ᱚᱡᱚ ᱤᱥᱤ ᱮᱨᱮ ḍaḍ ḏfḏ ḫꜣḫ ṣiṣ Ṭāṭ ṭāṭ ẹgẹ ẹjẹ ẹsẹ ẹtẹ ẹyẹ ẽnẽ ẽtẽ Ọwọ Ọyọ ọbọ ọfọ ọjọ ọkọ ọlọ ọmọ ọrọ ọwọ ọṣọ ụmụ ụnụ — — ‖ ‖ ’ ’ ” ” Ⅴ/Ⅴ ⠄⠄⠄ ⠤⠤⠤ ⰹⱅⰹ ⱁⰽⱁ ⲁϩⲁ ⲁⲙⲁ ⲁⲛⲁ ⲁⲡⲁ ⲃⲏⲃ ⲉϩⲉ ⲑⲱⲑ ⲓϣⲓ ⲓⲗⲓ ⲓⲛⲓ ⲓⲣⲓ ⲗⲓⲗ ⲣⲓⲣ ⲧⲃⲧ ⴰⴱⴰ ⴰⴼⴰ ⴷⴰⴷ ⴹⴹⴹ ⵉⵎⵉ ⵉⵏⵉ ⵓⵀⵓ ⵔⴰⵔ 。。。 あじあ あーあ いえい いかい いがい いしい いすい いせい いたい いだい いちい いない いぬい いまい いらい いわい うたう うばう うもう うゆう うるう かいか かじか かすか かっか かふか かんか きげき きさき きせき きんき くじく くだく くちく くにく くわく けけけ げのげ こっこ こねこ こめこ さかさ さむさ さんさ しかし しきし しじし しばし しゅし しょし しるし しんし しーし じょじ じんじ すかす すごす すます せっせ たった ちゃち てあて てだて とんと なずな ふうふ ふふふ まんま みこみ みなみ もしも やおや やしや やどや やみや や否や りんり わらわ アジア アノア アピア アリア イガイ キンキ コネコ サクサ サモサ サラサ サルサ スイス スミス タフタ テモテ トマト トート ナズナ ノンノ ボノボ ボルボ マグマ ルール ㅇㅅㅇ ㅋㅋㅋ ㅠㅅㅠ 䢢拄䢢 一对一 一對一 七十七 七月七 三十三 三月三 下の下 不得不 不能不 久不久 久唔久 九十九 九成九 乾豆乾 二十二 五十五 亚细亚 亜細亜 亞細亞 人上人 人传人 人傳人 人吃人 人踩人 侬家侬 係唔係 俄亥俄 儂家儂 先不先 先勿先 克拉克 八十八 六六六 六十六 刻一刻 动不动 動不動 十成十 十足十 千拄千 卡夫卡 史前史 呜呜呜 啪啪啪 喀尔喀 喀爾喀 嗚嗚嗚 嘤嘤嘤 嚶嚶嚶 四十四 多伦多 多倫多 多朗多 大哥大 大姐大 好不好 字对字 字對字 实一实 实打实 實一實 實打實 对不对 對不對 局不局 山口山 岩浆岩 岩漿岩 巴拉巴 巴拿巴 巴辣巴 干豆干 得唔得 志布志 愈來愈 愈来愈 手把手 扒一扒 打相打 指人指 文言文 日曜日 日逐日 时不时 是不是 時不時 有不有 有木有 東北東 東南東 梯恩梯 毛毛毛 水喉水 水撰水 水道水 沃尔沃 沃爾沃 油菜油 漸漸漸 点对点 点点点 狗咬狗 猜灯猜 猜燈猜 现拄现 現拄現 球門球 球门球 白蛋白 百分百 盐酸盐 睡瞌睡 石榴石 石灰石 硬碰硬 笔芯笔 筆芯筆 筒井筒 系唔系 耐唔耐 背对背 背對背 背靠背 脸贴脸 臉貼臉 自顧自 自顾自 茶叶茶 茶米茶 茶葉茶 裡外裡 試一試 話夢話 話就話 話時話 話睏話 謎中謎 试一试 话困话 话就话 话时话 话梦话 谜中谜 豹海豹 越來越 越嚟越 越来越 逛一逛 里外里 鉛筆鉛 铅笔铅 阿海阿 难上难 難上難 面对面 面對面 食孑食 馬車馬 鬼打鬼 鹽酸鹽 麥納麥 麦纳麦 黑吃黑 點對點 點點點 ꜥḥꜥ ꜥꜣꜥ ꜫaꜫ ꜫoꜫ ꪙꪮꪙ 가다가 거짓거 게메게 고르고 귀뚤귀 기러기 기레기 기례기 기중기 다거다 다그다 다니다 다듬다 다루다 다르다 다리다 다물다 다지다 다치다 다투다 다하다 다히다 마그마 마나마 반열반 복불복 사동사 사바사 사진사 새끼새 석류석 스위스 실험실 아래아 아시아 아피아 이멩이 이빠이 일대일 일요일 일주일 적극적 적대적 점점점 차리차 케바케 토론토 토마토 트로트 호불호 𐌀𐌂𐌀 𐌀𐌊𐌀 𐌀𐌐𐌀 𐌰𐌱𐌰 𐌰𐌷𐌰 𐌰𐌸𐌰 𐌰𐌽𐌰 𐌰𐍂𐌰 𐌰𐍈𐌰 𐍃𐌹𐍃 𐎌𐎔𐎌 𐎌𐎗𐎌 𐎎𐎐𐎎 𐎘𐎄𐎘 𐎘𐎍𐎘 𐎚𐎈𐎚 𐎠𐎺𐎠 𐔰𐕄𐔰 𐔴𐕌𐔴 𐔴𐕐𐔴 𐔴𐕜𐔴 𐕠𐔰𐕠 𐡕𐡋𐡕 𐤀𐤕𐤀 𐤌𐤍𐤌 𐤌𐤒𐤌 𐤍𐤇𐤍 𐤔𐤋𐤔 𐤔𐤌𐤔 𐤔𐤓𐤔 𐩻𐩡𐩻 𐬀𐬐𐬀 𐭬𐭣𐭬 𐰚𐰇𐰚 𐽶𐽷𐽶 𑀡𑀽𑀡 𑀲𑀳𑀲 𑂍𑂢𑂍 𑂢𑂴𑂢 𑂧𑂷𑂧 𑂪𑂎𑂪 𑂪𑂏𑂪 𑂪𑂵𑂪 𑘭𑘻𑘭 𒄑𒂷𒄑 𔖪𔖱𔖪

4 ตัวอักษร[แก้ไข]

---- -..- -었었- .--. .... AAAA ACCA AIIA ALLA Abba Acca Adda Agga Akka Alla Amma Anna Atta BBBB Beeb CAAC CBBC CCCC Daad Dood DpPD Ebbe Effe Egge Elle Esse FOOF GOOG IIII IRRI Iaai Iddi Izzi Kook Laal Lööl MVVM Neen Noon Oddo Onno Oppo Otto PEEP Peep QCCQ REER Raar Roor Ruur SAAs SEEs SHHs SMMs SPPS SSSS SaaS Sees Soos TBBT TTTT Teet Tiit Unnu XXXX abba acca adda affa agga akka alla amma anna appa arra assa atta awwa ayya azza añña ałła aŋŋa aźźa biib boob cuuc d00d daad deed diid dood ebbe ecce eeee effe egge ekke elle emme enne erre esse ette eȝȝe fiif foof goog huuh ibbi iddi iiii ikki illi inni ippi irri issi itti iyyi jiij juuj jwwj k00k kaak keek kiik kook kuuk kääk köök leel luul maam meem mmmm moom mèèm naan neen niin noon nttn nyyn nüün nɨɨn obbo occo offo okko ollo ommo oppo orro osso otto paap peep piip poop qiiq raar reer riir saas sees shhs siis soos suus syys sęęs taat teet tiit toot tuut tyyt tòòt tööt uddu uffu ullu ummu unnu urru ussu uttu waaw wddw wꜥꜥw xoox yaay yeey ylly Ánná ÅÅÅÅ ànnà ájjá állá árrá äffä ällä ämmä ännä ärrä ässä åbbå åååå éggé éllé énné érré évvé ìddì Алла Анна абба авва алла амма аппа арра атта ацца дээд икки инни исси итти киик кӧӧк мээм олло саас сүүс сӧӧс уллу уссу хаах хөөх цүүц әллә Ալլա Աննա Աքքա աբբա ատտա הווה הזזה הצצה تببت تللت تممت ܐܬܬܐ મમમમ ᎠᏗᏗᎠ ᡠᡨᡨᡠ ………… ⲁⲃⲃⲁ ⲁⲗⲗⲁ ⲣⲁⲁⲣ きつつき キツツキ 다가가다 쏭쏭쏭쏭 𐌰𐌱𐌱𐌰 𐌰𐌻𐌻𐌰 𐌰𐌽𐌽𐌰 𐌰𐍄𐍄𐌰 𐬀𐬎𐬎𐬀

5 ตัวอักษร[แก้ไข]

----- --.-- -- -- -.-.- -...- -isi- -ανα- .---. .-.-. ..-.. ..... * * 0-0-0 0-4-0 0-6-0 0-8-0 2-2-2 2-4-2 2-6-2 2-8-2 3-1-3 4-2-4 4-4-4 4-6-4 4-8-4 4x4x4 6-8-6 8x8x8 =^.^= AAAAA APIPA Aadaa Ababa Adada Aeaea Aenea Ailia Ainia Airia Aisia Ajaja Alala Anina Anona Anuna Anína Ardra Arora Capac Cazac Cojoc Conoc E161e Ecoce Enãne Erdre IIWII ISCSI Itati Kajak Kanak Kasak Kawak Kazak Każak Kebek Kerek Kukuk Kuluk Kunuk Laval Lawal Lebel Lehel Lemel Lepel Level Llull Lolol Lupul Madam Maiam Malam Manam Masam Matam Maxam Minim Monom Mutum Muçum Nalan Nanan Natan Navan Nazan Neuen Neven Ninin Nocon Oivio Oruro Potop Qazaq R'n'R RADAR RSFSR Radar Reber Reder Reger Reier Remer Rener Reser Reyer Rogor Rotor S.A.s SOPOs Sabas Sadas Sagas Sahas Saias Sakas Salas Samas Sanas Saras Savas Seles Sepes Seres Sexes Shihs Silis Simis Sinis Siris Skoks Solos Soros Sulus Tahat Talat Tebet Tevet Tibit Togot WWWWW Wakaw Xanax Yasay Yoyoy a/k/a a & a a a a aagaa aanaa aapaa aaraa aasaa aataa aavaa ababa aboba adada aenea aerea afafa agaga agāga aidia airia aitia ajaja ajoja ajuja akaka alala alela alila alula alóla amama amema amima amoma amuma anana anena anina anona apapa apepa apipa apopa apupa arara arcra arira arura atâta atīta augua aulua autua avava aveva aviva awāwa azuza ațâța batab bilib caiac capac carac cayac cazac cecec cinic cipic civic cojoc coloc cílíc cítíc dafad dagad danad darad datad dañad ddydd debed deced deked deled dered deved dewed dieid digid dilid dioid dixid diùid dobod dohod dulud ebibe edade eegee eelee eghge eirie elele előle ememe enene enone enyne epope erare ergre erőre esose etate etete finif gadag gamag gemeg geveg girig görög ha'ah hadah hapah hatah hayah haʼah hodoh iasai ibabi ibibi icici idadi ijaji ikeki ilali iloli inani inini ipipi iriri irori irọri isisi isosi isäsi itoti iyayi iyiyi jaraj jejej jo-oj jogoj jonoj jotoj kabak kahak kaiak kajak kakak kalak kamak kanak kapak karak katak kavak kayak kazak kaçak kebek kelek kenek kepek kerek kesek ketek kezek ki'ik kikik kilik kirik kisik kitik kiçik kocok kodok kokok konok korok kosok kotok koyok kukuk kuluk kuruk kutuk kuyuk kymyk kásák kávák këꞌëk köbök ködök köpök körök kötök közök kütük küçük kıdık kılık kırık kısık kəpək kəsək lacal lafal lamal lawal lebel lefel legel lehel lemel lenel lepel lesel level lewel leyel ležel lišil llall lokol lolol lulul luwul lysyl ma'am macam madam magam makam malam mamam manam maqam maram masam matam mayam mazam maçam maļam maşam mažam maʔam medem mehem meiem melem memem menem meqem merem mesem metem mexem mečem meşem milim mimim minim mirim misim mitim mivim mizim mm-mm mmhmm mocom modom mojom molom monom morom mosom mowom mucum mulum mumum munum murum mutum muzum mámám mátám mávám míjím mílím míním mísím mířím mühüm mājām māsām mēlēm mələm na'an naban nadan nagan nahan nakan nalan naman nanan napan naran navan nawan naxan nazan naŭan naʔan neben neden negen neien nejen nemen nenen nepen nesen neten neuen neven newen neyen neşen nihin nimin nipin nisin nitin niwin nizin niçin no-on nokon nolon nomon noron noson noton noyon nudun nukun numun nupun nurun nutun nylyn nypyn nznzn nälän närän nögön nədən o/b/o obibo ododo ofofo oidio okako omamo ookoo oraro orero ororo ososo oteto otōto parap pelep pokop potop qabaq qadaq qajaq qalaq qapaq qaraq qayaq qazaq qaçaq qiliq qozoq qumuq quruq qılıq qırıq qıyıq r0x0r rabar radar rafar raiar rajar rakar ralar ramar ranar rapar rasar ratar rawar rayar raðar rañar reber recer reder refer reger reier rejer reker reler remer rener reper rerer reser reter rever rewer reðer reþer ridir rivir rodor rogor rojor roror rosor rotor rovor roþor rugur ruhur rutur ruvur rëmër sacas sadas safas sagas saias sajas sakas salas samas sanas sapas saras satas savas sayas saías sañas saŋas sebes seces sedes seges seies seles semes senes sepes seres setes seues seves sexes seyes señes shahs shāhs siais sicis sidis sieis sigis sikis silis simis sinis siris sisis sitis sièis snöns socos sodos sokos solos somos sonos soros sosos sotos soyos soños stats stets stots stuts stöts suaus subus sucus sudus sueus sulus sumus sunus supus surus susus sutus suyus suĉus suņus sylys sytys sénés sörös süküs sülüs sāļās sēnēs sėdės sıtıs t- -t tacat tahat taiat takat talat tamat tanat tapat tarat tasat tavat taxat teget tehet tejet telet temet tenet tepet teqet teret tetet texet teğet tigit tikit tilit tipit titit tizit tišit tokot totot touot toyot tuhut tukut turut tutut tuvut tuɣut twꜣwt tykyt tylyt typyt tâtât tévét tököt tönöt töpöt töröt tīrīt uiliu ununu ureru utatu uumuu uupuu uvivu varav velev volov wawaw waʼaw welew wo'ow wojow wozow wočow wwwww xojox yaaay yalay yanay yapay yaray yatay yaway yayay yañay zakaz zalaz zaraz zerez án-ná äijiä äimiä äitiä étêté ökykö öötöö ününü ısısı łamał łapał şalaş Šamaš širiš šílíš šíříš Əzizə ənənə Ιαβαι Калак Невен РСФСР Талат а-а-а авава анона асаса ваˮав варав велев винив возов волов воров выбыв вымыв вырыв гэдэг довод домод доход ж-ж-ж заказ залаз зараз золоз иереи имами йогой йотой кабак кадак казак калак капак карак качак кајак кезек кекек керек кесек кеүек кисик колок комок конок корок кудук кучук кынык кырык күдүк күлүк кәрәк көмөк көсөк кӱчӱк лазал лакал лапал латал лежел летел лишил лудул магам мадам мазам макам мамам матам махам машам мақам мелем метем мечем мирим модом молом моном мором мотом мохом наган надан налан наран наҙан невен нежен несен низин ножон нойон нэгэн охихо потоп радар ратар репер ротор силис сулус талат тащат тегет терет тешет топот удоду хабах хадах хазах халах хамах ханах хапах харах хасах хатах хачах хонох хырых хэлэх хӗрӗх хөлөх хөхөх ш-ш-ш шабаш шалаш шырыш э-э-э қабақ қажақ қазақ қарақ қызық қылық қырық ҡалаҡ ҡараҡ ҡауаҡ ҡаҙаҡ ҡороҡ ҡотоҡ ҡоҙоҡ ҡыҙыҡ ҫӗвӗҫ Թահաթ Նաթան Սորոս Տաճատ այծյա անխնա ափափա կազակ կատակ ղափաղ շաբաշ պարապ ջրարջ տաբատ քաղաք אבובא אביבא אגוגא אלמלא אנחנא הלילה התפתה ידידי לבלבל לקלקל רעדער ש־ר־ש תורות اولوا تمتمت تەلەت داماد ديفيد دیدید دیوید س و س س ي س شاباش ف و ف قاباق قاواق قاپاق قاچاق قىرىق قۇدۇق كاۋاك كمرمك كوروك كوپوك كوچوك كىچىك لوبول مادام ماښام موسوم ن ت ن نادان ناران نالان ندندن همهمه ویدیو ينثني ܐܒܘܒܐ ܐܓܘܓܐ ܐܝܬܝܐ ܐܡܘܡܐ ܐܬܘܬܐ चम्मच दामाद नादान शाबाश কোৰোক চাবাচ জাহাজ টিকিট তেখেত দামাদ নাকান নাদান র্গ্র র্ট্র র্ড্র র্ত্র র্থ্র র্দ্র শাবাশ সাবাস నల్లన กาฝาก ทายาท იმამი მეფემ როგორ ᎦᏍᏉᏍᎦ ᠠᡵᠠᡵᠠ ᠨᠠᡥᠠᠨ ᠨᠠᡩᠠᠨ ᱢᱟᱭᱟᱢ ᱪᱚᱢᱚᱪ ọkụkọ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲥⲟⲫⲟⲥ ⴰⵣⴳⵣⴰ ⵜ- -ⵜ いなめない まさかさま 惺惺惜惺惺 𐌃𐌄𐌃𐌄𐌃 𐌕𐌄𐌍𐌄𐌕 𐌕𐌉𐌜𐌉𐌕 𐌲𐌰𐌼𐌰𐌲 𐍃𐌹𐌰𐌹𐍃 𐍃𐌹𐌲𐌹𐍃 𐍃𐌿𐌽𐌿𐍃 𐨨𐨁𐨫𐨁𐨨

6 ตัวอักษร[แก้ไข]

--..-- -.--.- -....- .----. .-..-. ..--.. Afeefa Hannah Harrah Kattak Kikkik Leffel Lemmel Mossom Neffen Notton Qaqqaq Redder Reller Renner Retter Rewwer Saccas Saffas Sannas Sebbes Selles Semmes Sennes Serres Settes Sottos Staats Tebbet Tippit aappaa afaafa afoofa akaaka alaala amooma anaana aneena araara ataata avaava ayaaya commoc degged denned depped dewwed eleele finnif gwddwg hajjah hallah hannah hattah huhhuh ikiiki ilaali imaami inaani isiisi isääsi iussui kakkak keddek kellek kennek kulluk küllük kıllık lakkal lappal lemmel lettel lássál láttál mallam mammam mannam mappam marram massam mattam mellem mennem merrem messem mełłem millim mommom monnom mullum munnum muttum muḫḫum nabban nannan narran nebben nekken nemmen nennen neppen nessen netten ninnin nirrin nynnyn nánnán nössön nānnān okaako onoono orooro pejjep pullup qaqqaq qarraq qattaq qimmiq qulluq raggar rallar rappar rassar rattar redder rekker renner retter revver robbor rokkor rollor rottor ruggur runnur sabbas saddas sallas sammas sannas sassas seffes segges sejjes selles serres sesses settes siccis siddis sillis sittis soccos sollos sossos succus summus suppus tallat tammat tappat tarrat tassat taħħat tekket tellet temmet tennet teppet terret tettet tillit tinnit tirrit tissit tollot tullut tummut tunnut tupput turrut tussut töllöt ujuuju uuttuu vovvov xemmex xewwex yarray äikkiä äippiä күннүк көппөк массам قۇللۇق 𐌼𐌰𐌽𐌽𐌰𐌼