ดัชนี:ภาษาไทใหญ่/ၵ

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

, , , , , , , , , , , , , , , , , ,

[แก้ไข]

 1. ၵၵ်း
 2. ၵၵ်းၵႂ်
 3. ၵၵ်ႉ
 4. ၵၵ်ႉမႃႉ
 5. ၵင်
 6. ၵင်း
 7. ၵင်းၵႃႇ
 8. ၵင်းၵိင်း
 9. ၵင်းတႂ်ႈၵင်းၼိူဝ်
 10. ၵင်ႇလင်ႇ
 11. ၵင်ႈ
 12. ၵင်ႈၶၼ်ႈ
 13. ၵင်ႈၸွင်ႈ
 14. ၵင်ႈၸႃႇ
 15. ၵင်ႈၼႃႈၵင်ႈတႃ
 16. ၵင်ႈပႅၼ်ႈ
 17. ၵင်ႈၽႃ
 18. ၵင်ႈလူမ်း
 19. ၵင်ႈဝႆႉ
 20. ၵင်ႈႁူဝ်ႉ
 21. ၵင်ႈႁႄႉ
 22. ၵတီႉ
 23. ၵတီႉမၼ်ႈ
 24. ၵတီႉမႅၼ်ႈ
 25. ၵတီႉမၢၼ်ႇ
 26. ၵတီႉလူႉ
 27. ၵတီႉသဵတ်ႈၸႃႇ
 28. ၵတီႉဢမ်ႇမီး
 29. ၵတူဝ်း
 30. ၵတူဝ်းႁဵၼ်ႁွမ်
 31. ၵတၢၵ်း
 32. ၵတ်း
 33. ၵတ်းၵတ်း
 34. ၵတ်းၵတ်းယဵၼ်ယဵၼ်
 35. ၵတ်းၵႃႈ
 36. ၵတ်းၵဵဝ်ႉ
 37. ၵတ်းၶဵဝ်ႈၵတ်းၽၼ်း
 38. ၵတ်းၶၢတ်ႇ
 39. ၵတ်းငႅၼ်းငႅၼ်း
 40. ၵတ်းငၢၼ်းငၢၼ်း
 41. ၵတ်းၸႂ်ၵတ်းၶေႃး
 42. ၵတ်းၸႂ်ယဵၼ်ၸႂ်
 43. ၵတ်းထိုင်လုပ်ႇထိုင်လၢဝ်ႈ
 44. ၵတ်းၼၢဝ်
 45. ၵတ်းမူၺ်ႈ
 46. ၵတ်းယဵၼ်
 47. ၵတ်းလီ
 48. ၵတ်းလီၵတ်းငၢမ်း
 49. ၵတ်းလၢင်ႈ
 50. ၵတ်းသၼ်ႇၵတ်းၼၢဝ်
 51. ၵတ်းသၼ်ႇႁိုၵ်းႁိုၵ်း
 52. ၵတ်ႈတရႃႇသီႇ
 53. ၵတ်ႈတီႈပႃႇ
 54. ၵတ်ႉ
 55. ၵတ်ႉၵွင်ႈ
 56. ၵတ်ႉၶၼ်
 57. ၵတ်ႉၶွင်ႇ
 58. ၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ
 59. ၵတ်ႉမိတ်ႈ
 60. ၵထိင်ႇ
 61. ၵၼႃႇ
 62. ၵၼၢၼ်း
 63. ၵၼ်
 64. ၵၼ်း
 65. ၵၼ်းၸွင်ႈ
 66. ၵၼ်းတႃႇ
 67. ၵၼ်းထႆ
 68. ၵၼ်းမိတ်ႈ
 69. ၵၼ်းမဵတ်း
 70. ၵၼ်းလႅဝ်း
 71. ၵၼ်းလၢမ်ႈၽၢႆး
 72. ၵၼ်းဝီး
 73. ၵၼ်းဝဵတ်း
 74. ၵၼ်းဝႅၼ်း
 75. ၵၼ်းဝႅၼ်းလေႃႈ
 76. ၵၼ်းသမ်း
 77. ၵၼ်းႁွၵ်ႇ
 78. ၵၼ်ႇ
 79. ၵၼ်ႇၶႅင်
 80. ၵၼ်ႇၺႃႇ
 81. ၵၼ်ႇတႃႇယႃႉ
 82. ၵၼ်ႇတႃႇယႃႉထိူၼ်ႇ
 83. ၵၼ်ႇတႃႇယႃႉသၢႆး
 84. ၵၼ်ႇတေႃး
 85. ၵၼ်ႈ
 86. ၵၼ်ႈၶဝ်ႈၵၼ်ႈၼမ်ႉ
 87. ၵၼ်ႈၶၢမ်ႇ
 88. ၵၼ်ႈၸႂ်
 89. ၵၼ်ႈၸႂ်ႁဵတ်း
 90. ၵၼ်ႈတၢင်းၵိၼ်
 91. ၵၼ်ႈႁႆႈ
 92. ၵၼ်ႈဢဝ်
 93. ၵၼ်ႉ
 94. ၵၼ်ႉၵူၵ်ႉ
 95. ၵၼ်ႉၵူၵ်ႉၵိၼ်
 96. ၵၼ်ႉတဵင်ႉၵၼ်ႉပေႃႉ
 97. ၵၼ်ႉၽူႈယိင်း
 98. ၵၼ်ႉႁဵတ်း
 99. ၵပ်း
 100. ၵပ်းၵၼ်တၢမ်းၵၼ်
 101. ၵပ်းၵၢမ်း
 102. ၵပ်းၵၢႆႇ
 103. ၵပ်းၵၢႆႇၵၼ်
 104. ၵပ်းၼိူင်း
 105. ၵပ်းၽၢႆႉ
 106. ၵပ်းၽၢႆႉၽၢႆႉ
 107. ၵပ်းမိတ်ႈ
 108. ၵပ်းယွႆး
 109. ၵပ်းလၢပ်ႇ
 110. ၵပ်းသႂ်ႇ
 111. ၵပ်းသိုပ်ႇ
 112. ၵပ်းသိုဝ်ႈ
 113. ၵပ်ႈပီႇ
 114. ၵပ်ႈပီႇၵျွင်း
 115. ၵပ်ႈပီႇယတႃႇရၵႃႇ
 116. ၵပ်ႉ
 117. ၵပ်ႉၵိဝ်ႇဝၢၼ်ႈၵိဝ်ႇၼႃး
 118. ၵပ်ႉၵၢႆႉ
 119. ၵပ်ႉၸႂ်
 120. ၵပ်ႉလီၵပ်ႉငၢမ်း
 121. ၵပ်ႉဢိပ်ႉ
 122. ၵမ်
 123. ၵမ်း
 124. ၵမ်းၵမ်း
 125. ၵမ်းၶဝ်ႈ
 126. ၵမ်းၶဝ်ႈၵမ်းၽၵ်း
 127. ၵမ်းတူၺ်း
 128. ၵမ်းတူၺ်းၸႂ်မိုဝ်း
 129. ၵမ်းတူၺ်းၸႂ်လိူတ်ႈ
 130. ၵမ်းတူၺ်းၼိူဝ်ႉ
 131. ၵမ်းၼႃႈၵမ်းလိုၼ်း
 132. ၵမ်းၼိုင်ႈ
 133. ၵမ်းၼိုင်ႈလူးၵွၼ်ႇ
 134. ၵမ်းပူႉ
 135. ၵမ်းပူႉၵမ်းယႃႈ
 136. ၵမ်းပႄး
 137. ၵမ်းပၢတ်ႈ
 138. ၵမ်းလင်
 139. ၵမ်းလိုၼ်း
 140. ၵမ်းလိုၼ်းသုတ်း
 141. ၵမ်းလူၵမ်းတူၺ်း
 142. ၵမ်းလဵဝ်
 143. ၵမ်းသိုဝ်ႈ
 144. ၵမ်းဢွၼ်တၢင်း
 145. ၵမ်းဢွၼ်ႇ
 146. ၵမ်းဢွၼ်ႇၵမ်းဢွၼ်ႇ
 147. ၵမ်းဢွၼ်ႇၼိုင်ႈ
 148. ၵမ်ၸိုၼ်း
 149. ၵမ်ၸိုမ်း
 150. ၵမ်တင်ႈ
 151. ၵမ်တႃမိုဝ်း
 152. ၵမ်တူဝ်ၵမ်ၸႂ်
 153. ၵမ်တၢင်းၵိၼ်
 154. ၵမ်ထၢမ်ၵႂၢမ်း
 155. ၵမ်ၼူတ်ႈ
 156. ၵမ်ပီႇ
 157. ၵမ်ပၢၵ်ႇ
 158. ၵမ်ၽုၵ်း
 159. ၵမ်ၽူၼ်ၵမ်ၽႃႉ
 160. ၵမ်မိုဝ်း
 161. ၵမ်မိုဝ်ႉ
 162. ၵမ်ဝႄႈ
 163. ၵမ်သိၼ်
 164. ၵမ်သိၼ်ၵမ်ထမ်း
 165. ၵမ်ႁုၵ်ႉ
 166. ၵမ်ႁၢဝ်ႉ
 167. ၵမ်ႇ
 168. ၵမ်ႇၵႄႇ
 169. ၵမ်ႇၼုမ်ႇ
 170. ၵမ်ႇပေႃးၸႃႉ
 171. ၵမ်ႇၽႃႇ
 172. ၵမ်ႇၽႃႇလိပ်ႈ
 173. ၵမ်ႇၽႃႇလုမ်ႈၽႃႉ
 174. ၵမ်ႇၽႃႇသုတ်း
 175. ၵမ်ႇမထၢၼ်း
 176. ၵမ်ႇမႃႉ
 177. ၵမ်ႇမႃႉသၵႃႇ
 178. ၵမ်ႇယွတ်ႈမူင်ႈ
 179. ၵမ်ႈ
 180. ၵမ်ႈၸႂ်
 181. ၵမ်ႈၸႂ်ၵမ်ႈၶေႃး
 182. ၵမ်ႈၼမ်
 183. ၵမ်ႈၽွင်ႈ
 184. ၵမ်ႈဝႆးလႆႈ
 185. ၵမ်ႈဢေႇ
 186. ၵမ်ႉ
 187. ၵမ်ႉၵူႇ
 188. ၵမ်ႉၵေႃႇ
 189. ၵမ်ႉၵဵင်
 190. ၵမ်ႉၶုၼ်ပွင်ၸိုင်ႈ
 191. ၵမ်ႉငဵင်ႈ
 192. ၵမ်ႉၸွႆႈ
 193. ၵမ်ႉၸႂ်
 194. ၵမ်ႉထွၵ်ႈ
 195. ၵမ်ႉထႅမ်
 196. ၵမ်ႉပလႃႇ
 197. ၵမ်ႉပဝႃႇ
 198. ၵမ်ႉပၢႆးၼၢႆး
 199. ၵမ်ႉၽူႈၶပ်ႉၵၢၼ်
 200. ၵမ်ႉၽူႈၸီႉသင်ႇ
 201. ၵမ်ႉယမ်
 202. ၵမ်ႉယိုင်ႈ
 203. ၵမ်ႉဢူၵ်းၵမ်ႉၸႂ်
 204. ၵယွၵ်းၵယွၵ်း
 205. ၵျ
 206. ၵျၵျ
 207. ၵျွၵ်း
 208. ၵျွၵ်းၶၢမ်ႈ
 209. ၵျွၵ်းၸိူၵ်ႈ
 210. ၵျွၵ်းၸိူင်း
 211. ၵျွၵ်းပြၢဝ်
 212. ၵျွၵ်းပႅတ်ႈ
 213. ၵျွၵ်းမဝ်
 214. ၵျွၵ်းယွပ်ႇ
 215. ၵျွၵ်းယွပ်ႇၵႃႈ
 216. ၵျွၵ်းလဵတ်း
 217. ၵျွၵ်းဝူ
 218. ၵျွၵ်းဝႅၼ်
 219. ၵျွၵ်ႈတၢၼ်ႇ
 220. ၵျွၵ်ႈသူး
 221. ၵျွၵ်ႉၵျေႃး
 222. ၵျွင်း
 223. ၵျွင်းၶေႃး
 224. ၵျွင်းတၢင်ႇၶိူင်ႈ
 225. ၵျွင်းၼိၵ်ႈပၢၼ်ႇ
 226. ၵျွင်းၽြႃး
 227. ၵျွင်းၽႆး
 228. ၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ
 229. ၵျွင်းလူင်
 230. ၵျွင်းလၢမ်ႇ
 231. ၵျွင်းသြႃႇ
 232. ၵျွင်းသွၼ်း
 233. ၵျွင်းသွၼ်လိၵ်ႈ
 234. ၵျွင်းသၢင်ႇပုတ်ႈ
 235. ၵျွင်းဢုၵ်ႉ
 236. ၵျွတ်ႈ
 237. ၵျွႃး
 238. ၵျႃ
 239. ၵျႃႇ
 240. ၵျႃႇၶျိၼ်း
 241. ၵျႃႇၺူဝ်ႉ
 242. ၵျႃႇပသၢၼ်ႇ
 243. ၵျႃႇပႃႇ
 244. ၵျႃႇမၼီႇ
 245. ၵျႃႇသပ်ႈပတေး
 246. ၵျႃႇသၢၼ်ႇ
 247. ၵျႃႇသၢၼ်ႇၶဝ်ႈ
 248. ၵျႃႇသၢၼ်ႇထူဝ်ႇ
 249. ၵျႃႉ
 250. ၵျႃႉၵျႃႉ
 251. ၵျိူၵ်ႈ
 252. ၵျိူၵ်ႈၸႂ်
 253. ၵျိူၵ်ႈၸႂ်ၵျိူၵ်ႈၶေႃး
 254. ၵျိူဝ်ႇမၼီႇ
 255. ၵျုၵ်ႈ
 256. ၵျုင်ႇ
 257. ၵျူဝ်းၸႃး
 258. ၵျူဝ်ႇ
 259. ၵျူဝ်ႇၶႅင်
 260. ၵျူဝ်ႇတႅမ်ႇ
 261. ၵျူဝ်ႇပႅတ်ႇလုၵ်ႈ
 262. ၵျူဝ်ႇသတႃႇ
 263. ၵျူဝ်ႇဢူၼ်ႈ
 264. ၵျေးၸူး
 265. ၵျေႃႇ
 266. ၵျေႃႇၸေႃးႁူင်ႁၢင်း
 267. ၵျေႃႇၺႃႇ
 268. ၵျေႃႇလူၺ်ႈလိၵ်ႈလူၺ်ႈလၢႆး
 269. ၵျေႃႇသႃႈႁူင်ႁၢင်း
 270. ၵျေႃႉ
 271. ၵျေႃႉၵၼ်
 272. ၵျေႃႉဢဝ်
 273. ၵျေႇ
 274. ၵျႄႇ
 275. ၵျၢၵ်ႈ
 276. ၵျၢၵ်ႈလိၵ်ႈ
 277. ၵျၢၵ်ႈလႆႈ
 278. ၵျၢၵ်ႉ
 279. ၵျၢင်ႇ
 280. ၵျၢင်ႇလႄႇ
 281. ၵျၢင်ႉ
 282. ၵျၢင်ႉၽိုၵ်း
 283. ၵျၢၼ်ႇ
 284. ၵျၢပ်ႈ
 285. ၵျၢမ်း
 286. ၵျၢမ်းၵဝ်ႇ
 287. ၵျၢမ်းၶုၵ်ႉၶၵ်ႉ
 288. ၵျၢမ်းၸူၵ်ႉ
 289. ၵျၢမ်းထၢတ်ႈ
 290. ၵျၢမ်းထၢမ်း
 291. ၵျၢမ်းပိင်းတေႃး
 292. ၵျၢမ်းပႅင်ႇ
 293. ၵျၢမ်းၽိင်ႈ
 294. ၵျၢမ်းမႂ်ႇ
 295. ၵျၢမ်းယႃႈယႃ
 296. ၵျၢမ်းလိၵ်ႈ
 297. ၵျၢမ်းလိူင်း
 298. ၵျၢမ်းသတ်ႈတႃႇ
 299. ၵျၢမ်းသိုတ်းႁိုတ်း
 300. ၵျၢမ်းဢၼႃႇၵတ်ႈတီႉ
 301. ၵျၢမ်ႇ
 302. ၵျၢမ်ႇပွင်
 303. ၵျၢမ်ႇမႃႇ
 304. ၵျၢမ်ႇႁဵတ်း
 305. ၵျၢမ်ႇဢၢင်ႈ
 306. ၵရၵၢတ်ႈ
 307. ၵရိတ်း
 308. ၵရိူင်ၵရၢင်
 309. ၵရိူဝ်ႉၵရႃႉ
 310. ၵရီႉယႃႇ
 311. ၵရူႉ
 312. ၵရူႉၼႃႇ
 313. ၵရေႇတႃႇ
 314. ၵရၢတ်ႈ
 315. ၵရၢမ်ႇ
 316. ၵြွၵ်း
 317. ၵြၢင်ႈ
 318. ၵြၢတ်ႈ
 319. ၵလွင်ႇတၢၼ်ႇ
 320. ၵလွမ်
 321. ၵလႃး
 322. ၵလႃးၵလီး
 323. ၵလႃးလမ်
 324. ၵလႃးဢုၵ်ႉ
 325. ၵလႃႉလႃႉ
 326. ၵလိတ်း
 327. ၵလိူဝ်း
 328. ၵလေႃး
 329. ၵလၢင်ႇ
 330. ၵလၢတ်ႈ
 331. ၵလၢပ်ႉ
 332. ၵဝီႉ
 333. ၵဝ်
 334. ၵဝ်း
 335. ၵဝ်းၵၼ်
 336. ၵဝ်းမႄႈယိင်း
 337. ၵဝ်ၶႃႈ
 338. ၵဝ်ၸႄႈ
 339. ၵဝ်ၼဝ်း
 340. ၵဝ်ၼူတ်ႈ
 341. ၵဝ်ႇ
 342. ၵဝ်ႇမွင်
 343. ၵဝ်ႇႁိုင်
 344. ၵဝ်ႈ
 345. ၵဝ်ႈၶူၼ်ႁူဝ်
 346. ၵဝ်ႈပၢၵ်ႇ
 347. ၵဝ်ႈမိုၼ်ႇ
 348. ၵဝ်ႈသိပ်း
 349. ၵဝ်ႈသိပ်းၵဝ်ႈ
 350. ၵဝ်ႉ
 351. ၵဝ်ႉငဝ်ႈ
 352. ၵဝ်ႉသုမ်ႇ
 353. ၵွၵ်း
 354. ၵွၵ်းၵိၼ်ၼမ်ႉ
 355. ၵွၵ်းၵေႃး
 356. ၵွၵ်းၶမ်း
 357. ၵွၵ်းၶႂၢၵ်ႉ
 358. ၵွၵ်းၶူတ်ႇ
 359. ၵွၵ်းငိုၼ်း
 360. ၵွၵ်းၸလႄႇ
 361. ၵွၵ်းၸဵၵ်ႇ
 362. ၵွၵ်းတရေႃး
 363. ၵွၵ်းတဝ်ႇ
 364. ၵွၵ်းတွင်းလိူင်
 365. ၵွၵ်းတွင်းလႅင်
 366. ၵွၵ်းတၢင်
 367. ၵွၵ်းထူမ်ႇ
 368. ၵွၵ်းၼမ်ႉ
 369. ၵွၵ်းၼမ်ႉမိုၵ်ႉ
 370. ၵွၵ်းပႄႇ
 371. ၵွၵ်းၽၢၼ်ႇ
 372. ၵွၵ်းၽႆး
 373. ၵွၵ်းမၢၵ်ႇဢုၼ်
 374. ၵွၵ်းယွၵ်း
 375. ၵွၵ်းလွၵ်ႉ
 376. ၵွၵ်းလိၼ်
 377. ၵွၵ်းလဵၵ်း
 378. ၵွၵ်းလဵၵ်းၽိူၵ်ႇ
 379. ၵွၵ်းသုၵ်ႈမိုဝ်း
 380. ၵွၵ်းသႅင်
 381. ၵွၵ်းႁူဝ်
 382. ၵွၵ်းႁၢတ်ႇ
 383. ၵွၵ်းႁၢတ်ႇၼမ်ႉ
 384. ၵွၵ်းဢၢင်ႇ
 385. ၵွၵ်ႇ
 386. ၵွၵ်ႇၵႅၵ်ႇ
 387. ၵွၵ်ႇၼမ်ႉငိူဝ်ႈ
 388. ၵွၵ်ႇပိူၵ်ႇ
 389. ၵွၵ်ႇလိူတ်ႈ
 390. ၵွၵ်ႇလၢင်း
 391. ၵွၵ်ႇႁွင်ႈ
 392. ၵွၵ်ႇဢဝ်
 393. ၵွၵ်ႈ
 394. ၵွၵ်ႈၵၢင်
 395. ၵွၵ်ႉ
 396. ၵွၵ်ႉၵႂႃႇ
 397. ၵွင်
 398. ၵွင်း
 399. ၵွင်းၵွင်း
 400. ၵွင်းၵႅင်းပႃ
 401. ၵွင်းၵၢင်လင်
 402. ၵွင်းၶုမ်
 403. ၵွင်းၶူႈလင်
 404. ၵွင်းလင်
 405. ၵွင်းလွႆ
 406. ၵွင်းသၼ်လွႆ
 407. ၵွင်ၵူၼ်ႈယၢဝ်း
 408. ၵွင်ၶိုၼ်ႈ
 409. ၵွင်ၶုမ်း
 410. ၵွင်ၶဵတ်ႇ
 411. ၵွင်ပႁူဝ်ႇ
 412. ၵွင်ပုင်ႇတွင်ႇ
 413. ၵွင်ပၢတ်ႈမႃႉ
 414. ၵွင်မွင်းလူင်
 415. ၵွင်မွင်းသိူင်း
 416. ၵွင်လင်
 417. ၵွင်လင်ပၼ်
 418. ၵွင်လေႃး
 419. ၵွင်ဢူးၸေႇ
 420. ၵွင်ႇ
 421. ၵွင်ႇၵေႃႈ
 422. ၵွင်ႇၶဝ်ႈ
 423. ၵွင်ႇၸီႇ
 424. ၵွင်ႇတၢင်း
 425. ၵွင်ႇထိူၼ်ႇ
 426. ၵွင်ႇၼႃႈၵွင်ႇတႃ
 427. ၵွင်ႇယွင်ႇ
 428. ၵွင်ႈ
 429. ၵွင်ႈၵမ်
 430. ၵွင်ႈၵမ်းၵူႇ
 431. ၵွင်ႈၵမ်ၼမ်ႉမိုၵ်ႉ
 432. ၵွင်ႈၵၢင်ႇ
 433. ၵွင်ႈၶူဝ်းယိုဝ်း
 434. ၵွင်ႈၸၢၵ်ႈ
 435. ၵွင်ႈတွပ်း
 436. ၵွင်ႈပွတ်း
 437. ၵွင်ႈပိဝ်း
 438. ၵွင်ႈၽႆး
 439. ၵွင်ႈမႃႉ
 440. ၵွင်ႈမၢၼ်ႈၵွင်ႈမိူင်း
 441. ၵွင်ႈယႃႈ
 442. ၵွင်ႈယိုဝ်းၶိူင်ႈမိၼ်
 443. ၵွင်ႈယၢဝ်း
 444. ၵွင်ႈလိတ်း
 445. ၵွင်ႈသုပ်းႁွၵ်ႇ
 446. ၵွင်ႈႁူၺ်ႈၵွင်ႈလွႆ
 447. ၵွင်ႉ
 448. ၵွင်ႉၶိုၼ်ႈ
 449. ၵွင်ႉငဝ်း
 450. ၵွင်ႉငူး
 451. ၵွင်ႉယၢင်
 452. ၵွင်ႉဝႃႇၵွင်ႉၶေႃး
 453. ၵွတ်း
 454. ၵွတ်းၵႂႃႇ
 455. ၵွတ်းၵီႈၵွတ်းၵႅတ်း
 456. ၵွတ်းၵႅတ်း
 457. ၵွတ်ႇ
 458. ၵွတ်ႇၵႆႇ
 459. ၵွတ်ႇၶေႃး
 460. ၵွတ်ႇမိုဝ်း
 461. ၵွတ်ႇႁတ်ႉ
 462. ၵွတ်ႇႁွပ်ႈ
 463. ၵွတ်ႉ
 464. ၵွၼ်
 465. ၵွၼ်း
 466. ၵွၼ်းၵႆႇ
 467. ၵွၼ်းၶေႃ
 468. ၵွၼ်းတၵ်ႉၵသူဝ်ႇ
 469. ၵွၼ်းတပ်ႉ
 470. ၵွၼ်းၼႄႇမိူင်း
 471. ၵွၼ်းၽူႈႁၢၼ်
 472. ၵွၼ်းမိူင်း
 473. ၵွၼ်းဝဵင်း
 474. ၵွၼ်းသိုၵ်း
 475. ၵွၼ်းႁိူဝ်း
 476. ၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်း
 477. ၵွၼ်းႁၢပ်ႇဢမ်ႇၶိုင်ႈ
 478. ၵွၼ်ၸွင်ႈ
 479. ၵွၼ်ႁိူၼ်း
 480. ၵွၼ်ႇ
 481. ၵွၼ်ႈ
 482. ၵွၼ်ႈၵိူဝ်ဝၢၼ်
 483. ၵွၼ်ႈၶဝ်ႈ
 484. ၵွၼ်ႈၶႆ
 485. ၵွၼ်ႈၸုမ်း
 486. ၵွၼ်ႈၼမ်ႉဢွႆႈ
 487. ၵွၼ်ႈမၼ်း
 488. ၵွၼ်ႈမၢၵ်ႇဢုတ်ႇ
 489. ၵွၼ်ႈလိၼ်
 490. ၵွၼ်ႈလိူတ်ႈ
 491. ၵွၼ်ႈသီ
 492. ၵွၼ်ႉ
 493. ၵွၼ်ႉၵိၼ်
 494. ၵွပ်း
 495. ၵွပ်းၵူၺ်ႈ
 496. ၵွပ်းၵၢင်ႇ
 497. ၵွပ်းၼင်ႈ
 498. ၵွပ်းမႃႉ
 499. ၵွပ်းလွင်လင်မႃႉ
 500. ၵွပ်ႇ
 501. ၵွပ်ႈ
 502. ၵွပ်ႈၸပ်း
 503. ၵွပ်ႈၸေး
 504. ၵွပ်ႈၼၼ်
 505. ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ
 506. ၵွပ်ႈၼၼ်ႉ
 507. ၵွပ်ႈၼႆ
 508. ၵွပ်ႈၼႆႉ
 509. ၵွပ်ႈပိင်
 510. ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ
 511. ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူဝ်ႉၼင်ႇႁိုဝ်
 512. ၵွပ်ႈၽိူၵ်ႇ
 513. ၵွပ်ႈသင်
 514. ၵွပ်ႈဢၼ်ၼၼ်ႉ
 515. ၵွပ်ႈဢၼ်ၼႆႉ
 516. ၵွမ်း
 517. ၵွမ်းၵူမ်ႈ
 518. ၵွမ်းၼွမ်း
 519. ၵွမ်းၼွမ်းၸူး
 520. ၵွမ်းၽိတ်ႈ
 521. ၵွမ်းဝၢင်း
 522. ၵွမ်းဝၢင်ႇ
 523. ၵွမ်ႇ
 524. ၵွမ်ႇငွမ်း
 525. ၵွမ်ႇပျူႇတိူဝ်ႇ
 526. ၵွမ်ႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼွၼ်း
 527. ၵွမ်ႈ
 528. ၵွမ်ႉ
 529. ၵွမ်ႉၵႃႈ
 530. ၵွမ်ႉၵူၺ်း
 531. ၵွႃႇ
 532. ၵွႆ
 533. ၵွႆး
 534. ၵွႆးၵဝ်ၶႃႈ
 535. ၵွႆးၵႃႈ
 536. ၵွႆးၸိုင်
 537. ၵွႆးမၼ်း
 538. ၵွႆၵိၼ်
 539. ၵွႆၵဵင်ႈ
 540. ၵွႆၶူၼ်း
 541. ၵွႆၶႅၼ်
 542. ၵွႆပႅတ်ႈၽၼ်းပႅတ်
 543. ၵွႆၽီ
 544. ၵွႆမိုဝ်း
 545. ၵွႆလိုၼ်း
 546. ၵွႆလိူဝ်
 547. ၵွႆသဵင်ႈ
 548. ၵွႆႁဵတ်း
 549. ၵွႆဢူႇဢူၺ်ႈၸႃး
 550. ၵွႆႇ
 551. ၵွႆႇၵင်ႈ
 552. ၵွႆႈ
 553. ၵွႆႈတုပ်ႇလွႆးလွႆး
 554. ၵွႆႈတႅင်ႇ
 555. ၵွႆႈတႅင်ႇၵႂႃႇ
 556. ၵွႆႈတႅင်ႇလၢတ်ႈ
 557. ၵွႆႈထူပ်းၵၼ်ၶိုၼ်း
 558. ၵွႆႈႁဵတ်း
 559. ၵွႆႉ
 560. ၵႂၵ်း
 561. ၵႂၵ်းမိုဝ်း
 562. ၵႂၵ်းမိုဝ်းႁွင်ႉ
 563. ၵႂင်
 564. ၵႂင်ၵႂႃႇၵႂင်ၶိုၼ်း
 565. ၵႂင်ၵႂႃႇၵႂင်မႃး
 566. ၵႂင်ၵိုတ်း
 567. ၵႂင်ၸႂ်
 568. ၵႂင်တၢင်း
 569. ၵႂင်ယွႆႈၵႂင်ယႅမ်း
 570. ၵႂၼ်
 571. ၵႂၼ်း
 572. ၵႂၼ်ႈ
 573. ၵႂမ်ႈ
 574. ၵႂမ်ႈၵႂမ်ႈႁၢႆႁၢႆ
 575. ၵႂႃး
 576. ၵႂႃႇ
 577. ၵႂႃႇၵၼ်
 578. ၵႂႃႇၵႂႃႇၶိုၼ်းၶိုၼ်း
 579. ၵႂႃႇၵႂႃႇမႃးမႃး
 580. ၵႂႃႇၵၢတ်ႇ
 581. ၵႂႃႇၵၢၼ်
 582. ၵႂႃႇၸႂ်း
 583. ၵႂႃႇၸူး
 584. ၵႂႃႇၸူးမေႃယႃ
 585. ၵႂႃႇတွမ်ႈ
 586. ၵႂႃႇတႃႈၵႂႃႇတၢင်း
 587. ၵႂႃႇတၢင်း
 588. ၵႂႃႇပႅတ်ႈ
 589. ၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈ
 590. ၵႂႃႇလူၵႂႃႇတူၺ်း
 591. ၵႂႃႇလႄႇ
 592. ၵႂႃႇလႄႇၵႂႃႇလၢဝ်း
 593. ၵႂႃႇလႄႇပၢင်ႇ
 594. ၵႂႃႇသိုၵ်း
 595. ၵႂႃႇသိုၵ်းၵႂႃႇသိူဝ်
 596. ၵႂႃႇႁူင်းၵၢၼ်
 597. ၵႂႃႇႁူင်းႁဵၼ်း
 598. ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်
 599. ၵႂႃႇဢႅဝ်ႇ
 600. ၵႂႃႈ
 601. ၵႂီႇၼိင်ႇ
 602. ၵႂၢၵ်ႈ
 603. ၵႂၢၵ်ႈလိၼ်
 604. ၵႂၢၵ်ႈႁၢင်ၼူၵ်ႉယုင်း
 605. ၵႂၢင်
 606. ၵႂၢင်း
 607. ၵႂၢင်းၵႂၢင်း
 608. ၵႂၢင်းၸတ်ႈတႃႇ
 609. ၵႂၢင်းၸၢၵ်ႈ
 610. ၵႂၢင်းတႃ
 611. ၵႂၢင်းမူၼ်း
 612. ၵႂၢင်းသႅင်
 613. ၵႂၢင်းႁူး
 614. ၵႂၢင်ႈ
 615. ၵႂၢင်ႈလီ
 616. ၵႂၢင်ႈသုတ်းတႃ
 617. ၵႂၢတ်ႇ
 618. ၵႂၢၼ်
 619. ၵႂၢၼ်း
 620. ၵႂၢၼ်းၽႆး
 621. ၵႂၢၼ်းၽႆးဢွၵ်ႇ
 622. ၵႂၢၼ်ၸၢၵ်ႈ
 623. ၵႂၢၼ်တူင်ႇ
 624. ၵႂၢၼ်ၽႆး
 625. ၵႂၢၼ်ႁိၼ်
 626. ၵႂၢၼ်ႉ
 627. ၵႂၢၼ်ႉထွၵ်ႈ
 628. ၵႂၢမ်း
 629. ၵႂၢမ်းၵပ်း
 630. ၵႂၢမ်းၵပ်းၵႂၢမ်းၵၢႆႇ
 631. ၵႂၢမ်းၵပ်းထုၵ်ႇ
 632. ၵႂၢမ်းၵျေႃႉ
 633. ၵႂၢမ်းၵဝ်ႇၵႂၢမ်းမွၼ်
 634. ၵႂၢမ်းၵိင်ႈၵိၼ်သွင်
 635. ၵႂၢမ်းၶႃႉၵႂၢမ်းၶၢႆ
 636. ၵႂၢမ်းၶိတ်ႈၵႂၢမ်းပၢႆႇ
 637. ၵႂၢမ်းတႃႇ
 638. ၵႂၢမ်းတႃႉၵၼ်
 639. ၵႂၢမ်းတႄႉၵႂၢမ်းဝႃႈ
 640. ၵႂၢမ်းတၢင်ႇဢ
 641. ၵႂၢမ်းထုင်း
 642. ၵႂၢမ်းၼမ်
 643. ၵႂၢမ်းၼမ်း
 644. ၵႂၢမ်းၼူၺ်းၵႂၢမ်းယၢဝ်း
 645. ၵႂၢမ်းပဝ်ႇၵႂၢမ်းပူၺ်
 646. ၵႂၢမ်းပွတ်း
 647. ၵႂၢမ်းပိၼ်ႈၽိူၼ်
 648. ၵႂၢမ်းပိူင်ႈၵႂၢမ်းလွႆး
 649. ၵႂၢမ်းပုတ်းၵႂၢမ်းၶၢတ်ႇ
 650. ၵႂၢမ်းပူၼ်ႉ
 651. ၵႂၢမ်းၽွႆး
 652. ၵႂၢမ်းၽွႆးၵႂၢမ်းၼွႆး
 653. ၵႂၢမ်းၽိူဝ်း
 654. ၵႂၢမ်းၽၢၵ်ႇ
 655. ၵႂၢမ်းမွၵ်ႇၵႂၢမ်းမႂ်
 656. ၵႂၢမ်းမွၵ်ႇလၢတ်ႈ
 657. ၵႂၢမ်းမၢၼ်ႇၵႂၢမ်းမႅၼ်ႈ
 658. ၵႂၢမ်းယွၵ်ႇၵႂၢမ်းယဝ်ႉ
 659. ၵႂၢမ်းလင်ႇၵႃႇ
 660. ၵႂၢမ်းလွႆး
 661. ၵႂၢမ်းလိူင်း
 662. ၵႂၢမ်းလီထွမ်ႇ
 663. ၵႂၢမ်းလူႉ
 664. ၵႂၢမ်းဝၵ်း
 665. ၵႂၢမ်းဝွၵ်း
 666. ၵႂၢမ်းဝေႃးႁႃႇရႃႉ
 667. ၵႂၢမ်းဝၢၼ်
 668. ၵႂၢမ်းဝႆႈ
 669. ၵႂၢမ်းသင်ႇ
 670. ၵႂၢမ်းသင်ႇလၢတ်ႈ
 671. ၵႂၢမ်းသီႇၵႂၢမ်းႁႃႈ
 672. ၵႂၢမ်းသေႃႇၵႂၢမ်းယူင်း
 673. ၵႂၢမ်းႁူပ်း
 674. ၵႂၢမ်းႁေႃး
 675. ၵႂၢမ်းႁႆႇ
 676. ၵႂၢမ်းႁႆႈႁွင်ႉပွင်ႉၶၢင်း
 677. ၵႂၢမ်းဢေႇၵဝုၵ်ႈ
 678. ၵႂၢမ်းဢၢမ်းၵုင်ႇ
 679. ၵႂၢႆး
 680. ၵႂၢႆးငၢၼ်
 681. ၵႂၢႆးထိုၵ်း
 682. ၵႂၢႆးထိူၼ်ႇ
 683. ၵႂၢႆးမူ
 684. ၵႂၢႆးမႄႈ
 685. ၵႂၢႆႉ
 686. ၵႂၢႆႉတႂ်ႈ
 687. ၵႂၢႆႉၼိူဝ်
 688. ၵႂၢႆႉဝႆႉမၢႆဝႆႉ
 689. ၵႂႆ
 690. ၵႂႆး
 691. ၵႂႆးၵွင်ႈ
 692. ၵႂႆးထၢၼ်
 693. ၵႂႆးလွၵ်ႈ
 694. ၵႂႆးဢူမ်ပူႉ
 695. ၵႂႆၶႅၼ်
 696. ၵႂႆဢူင်ႇၸႃး
 697. ၵႂႆဢူႇ
 698. ၵႂႆႈ
 699. ၵႂ်
 700. ၵႂ်ႈ
 701. ၵႂ်ႈပွင်း
 702. ၵႂ်ႈလိပ်း
 703. ၵႂ်ႈလိုင်းၵႂ်ႈၵူမ်
 704. ၵႃ
 705. ၵႃး
 706. ၵႃးၵျိပ်ႉ
 707. ၵႃးၸၢင်ႈ
 708. ၵႃးတိုၵ်းလဵၵ်း
 709. ၵႃးတူဝ်ယၢဝ်း
 710. ၵႃးတႅမ်ႈႁၢင်ႈ
 711. ၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇ
 712. ၵႃးတၢင်ႇၵူၼ်းၶီႇ
 713. ၵႃးတၢင်ႇၶူဝ်း
 714. ၵႃးၽႃလဵၵ်း
 715. ၵႃးလၢၵ်ႈ
 716. ၵႃးသလုၼ်း
 717. ၵႃၵႄ
 718. ၵႃၶၢပ်ႇ
 719. ၵႃၸႆး
 720. ၵႃလမ်
 721. ၵႃလူၼ်ႇ
 722. ၵႃဝၢဝ်ႇ
 723. ၵႃသႅဝ်း
 724. ၵႃဢိုဝ်ႈ
 725. ၵႃႇ
 726. ၵႃႇၵွင်ႈ
 727. ၵႃႇထႃႇ
 728. ၵႃႇပီႇတၼ်ႇ
 729. ၵႃႇၽီႇ
 730. ၵႃႇမၵုင်ႇ
 731. ၵႃႇမရႃႇ
 732. ၵႃႇမႃႉ
 733. ၵႃႇမႃႉတၼ်ႇၼႃႇ
 734. ၵႃႇမႃႉရႃႇၵႃႉ
 735. ၵႃႇယႃႉ
 736. ၵႃႇယႃႉၵမ်ႇ
 737. ၵႃႇရဝူၺ်ႇ
 738. ၵႃႇလႃႉ
 739. ၵႃႇလႃႉၶေႃးၵႂ်ႈ
 740. ၵႃႇလႃႉသႃး
 741. ၵႃႇလႃႉႁႃႈလႅင်မိူင်း
 742. ၵႃႇလၢင်ႇ
 743. ၵႃႇလၢၼ်ႇ
 744. ၵႃႈ
 745. ၵႃႈၵေႇ
 746. ၵႃႈၶၼ်
 747. ၵႃႈၶိုၼ်ႈၶၼ်ၶိုၼ်ႈ
 748. ၵႃႈၶီႇ
 749. ၵႃႈၶီႈငိုၼ်း
 750. ၵႃႈၶၢတ်ႇ
 751. ၵႃႈၶၢႆ
 752. ၵႃႈၸၢင်ႈ
 753. ၵႃႈၸၢတ်ႈ
 754. ၵႃႈတႂ်ႈ
 755. ၵႃႈတႃႈ
 756. ၵႃႈတီႈ
 757. ၵႃႈတူၵ်းၶၼ်ယွမ်း
 758. ၵႃႈထုၵ်ႇ
 759. ၵႃႈၼင်ႇဢၼ်
 760. ၵႃႈၼၼ်ႈ
 761. ၵႃႈၼွၵ်ႈ
 762. ၵႃႈၼႂ်း
 763. ၵႃႈၼႃႈ
 764. ၵႃႈၼိူဝ်
 765. ၵႃႈၼႆႈ
 766. ၵႃႈၼႆႉ
 767. ၵႃႈပုၼ်ႉ
 768. ၵႃႈပေႃး
 769. ၵႃႈပႅင်း
 770. ၵႃႈမၼ်း
 771. ၵႃႈမၼ်းၶၼ်မၼ်း
 772. ၵႃႈမီး
 773. ၵႃႈယွမ်း
 774. ၵႃႈယႂ်ႇ
 775. ၵႃႈလႂ်
 776. ၵႃႈသင်
 777. ၵႃႈသွမ်ႈ
 778. ၵႃႈႁိုဝ်
 779. ၵႃႈႁႅင်း
 780. ၵႃႈဢူၼ်ႈ
 781. ၵႃႈဢေႇ
 782. ၵႃႉ
 783. ၵႃႉၵိၼ်
 784. ၵႃႉၵုၼ်ႇ
 785. ၵႃႉၵုၼ်ႇၵႃႉသိၼ်
 786. ၵႃႉၵၢတ်ႇတႂ်ႈၵၢတ်ႇၼိူဝ်
 787. ၵႃႉၶိုၼ်ႈၵႃႉလူင်း
 788. ၵႃႉၶူဝ်းၵႃႉလဵင်း
 789. ၵႃႉၶၢႆ
 790. ၵႃႉၶၢႆၸွမ်းၵၢၼ်
 791. ၵႃႉၶၢႆလူၺ်ႈၵၼ်
 792. ၵႃႉၶၢႆႁူမ်ႈၵၼ်
 793. ၵႃႉၽွင်ႇၵႃႉပႄး
 794. ၵႃႉမြၢတ်ႈ
 795. ၵႃႉမႃႉတၢင်ႇ
 796. ၵႃႉမိူင်းတႂ်ႈမိူင်းၼိူဝ်
 797. ၵႃႉယွႆႈၵႃႉယႅမ်း
 798. ၵႃႉယွႆႉ
 799. ၵႃႉယႂ်ႇၵႃႉလူင်
 800. ၵႃႉလႅင်
 801. ၵႃႉလႆ
 802. ၵႃႉဝူဝ်းတၢင်ႇ
 803. ၵႃႉသုမ်း
 804. ၵိ
 805. ၵိၵ်းၵိၵ်း
 806. ၵိၵ်ႈ
 807. ၵိၵ်ႈၶိုတ်ႈ
 808. ၵိၵ်ႈလႅဝ်း
 809. ၵိၵ်ႉၸႃႉ
 810. ၵိၵ်ႉတီႉ
 811. ၵိင်း
 812. ၵိင်းၼွၼ်း
 813. ၵိင်းဝၢပ်ႈ
 814. ၵိင်ႇ
 815. ၵိင်ႇၵရႃႇ
 816. ၵိင်ႇၵွႆႈ
 817. ၵိင်ႇၼရႃႇ
 818. ၵိင်ႇၼရီႇ
 819. ၵိင်ႇမွၵ်ႇ
 820. ၵိင်ႇမႆႉ
 821. ၵိင်ႇလူင်
 822. ၵိင်ႇသူပ်း
 823. ၵိင်ႇႁႄႉ
 824. ၵိင်ႈ
 825. ၵိင်ႈၵိူၵ်ႇ
 826. ၵိင်ႈၵူမ်
 827. ၵိင်ႈတူၵ်း
 828. ၵိတ်း
 829. ၵိတ်ႇ
 830. ၵိတ်ႇၵၼ်ၶွၼ်ႈၵၼ်
 831. ၵိတ်ႇၵႅပ်ႈ
 832. ၵိတ်ႇၸႂ်
 833. ၵိတ်ႇၸႂ်ၵႅၼ်းၸႂ်
 834. ၵိတ်ႇတၢင်း
 835. ၵိတ်ႇၼႃႈၵိတ်ႇတႃ
 836. ၵိၼ်
 837. ၵိၼ်း
 838. ၵိၼ်းၸႂ်း
 839. ၵိၼ်ၵၼ်ၵိုင်ႇၵၼ်
 840. ၵိၼ်ၵႃႈ
 841. ၵိၼ်ၵႃႈၵိၼ်ၶၼ်
 842. ၵိၼ်ၵႄႈ
 843. ၵိၼ်ၵႅၼ်း
 844. ၵိၼ်ၵႅၼ်ႇၵၼ်
 845. ၵိၼ်ၶဝ်ႈၵပ်းၽၵ်း
 846. ၵိၼ်ၶဝ်ႈတင်းၽၵ်း
 847. ၵိၼ်ၶီႈငိုၼ်း
 848. ၵိၼ်ၶႅၵ်ႇ
 849. ၵိၼ်ငိုၼ်း
 850. ၵိၼ်ၸွမ်းၵၢတ်ႇၸွမ်းသႃး
 851. ၵိၼ်ၸႂ်ၵႂ်ႈ
 852. ၵိၼ်ၸိၵ်း
 853. ၵိၼ်ၸိုတ်ႇၵိၼ်ၸၢင်
 854. ၵိၼ်ၸၢင်ႈ
 855. ၵိၼ်ၸၢင်ႈၵိၼ်ငႃ
 856. ၵိၼ်ထၢတ်ႈ
 857. ၵိၼ်ၼမ်ႉၼူမ်း
 858. ၵိၼ်ၼူမ်း
 859. ၵိၼ်ပဝ်ႇၵိၼ်လိပ်ႈ
 860. ၵိၼ်ပိုၼ်ႉၵိၼ်ပႅတ်ႈ
 861. ၵိၼ်ပူၼ်ႉၵိၼ်လိူဝ်
 862. ၵိၼ်ပေႃးတူၼ်ႉ
 863. ၵိၼ်ပေႃးတူၼ်ႉပေႃးႁၢၵ်ႈ
 864. ၵိၼ်ပႅတ်ႈ
 865. ၵိၼ်ၽိတ်း
 866. ၵိၼ်မိူင်း
 867. ၵိၼ်မူၵ်းၸူၵ်းယွမ်း
 868. ၵိၼ်ယႃ
 869. ၵိၼ်ယႃႈယႃ
 870. ၵိၼ်ယိူဝ်ႈ
 871. ၵိၼ်လဝ်ၵိၼ်ၵမ်
 872. ၵိၼ်လဝ်ႈ
 873. ၵိၼ်လွၵ်ႇၵိၼ်လၢႆ
 874. ၵိၼ်လိပ်း
 875. ၵိၼ်လိပ်းၵိၼ်လႅင်
 876. ၵိၼ်လူင်
 877. ၵိၼ်လူင်ၸၢႆႇလူင်
 878. ၵိၼ်လူမ်
 879. ၵိၼ်ဝူၺ်ႇ
 880. ၵိၼ်ဝူၺ်ႇၵိၼ်ႁင်ႈ
 881. ၵိၼ်ဝၢၼ်
 882. ၵိၼ်ဝၢၼ်ၵိၼ်ၸဵမ်း
 883. ၵိၼ်ဝၢၼ်ႈၵိၼ်မိူင်း
 884. ၵိၼ်သူၵ်ႇ
 885. ၵိၼ်သဵတ်ႈၸႃႇ
 886. ၵိၼ်သၢၵ်ႈပိူၼ်ႈ
 887. ၵိၼ်ႁူဝ်
 888. ၵိၼ်ႁႅင်း
 889. ၵိၼ်ဢ
 890. ၵိၼ်ဢတူဝ်း
 891. ၵိၼ်ဢပီးၵူၼ်း
 892. ၵိၼ်ဢိမ်ႇ
 893. ၵိၼ်ဢိမ်ႇၵိၼ်တဵမ်
 894. ၵိၼ်ဢိမ်ႇၵိၼ်ဝၢၼ်
 895. ၵိၼ်ႇ
 896. ၵိၼ်ႇၵႅၼ်ႇၵၼ်
 897. ၵိၼ်ႇၸိူဝ်ႉၵိၼ်ႇၶိူဝ်း
 898. ၵိၼ်ႇလႃႇ
 899. ၵိၼ်ႇလႃႇၵိၼ်ႇပွင်ႉ
 900. ၵိၼ်ႇဝႃႈ
 901. ၵိၼ်ႇႁတ်း
 902. ၵိၼ်ႈ
 903. ၵိပ်ႇ
 904. ၵိပ်ႈ
 905. ၵိပ်ႈၵိင်ႇႁႄႉ
 906. ၵိပ်ႈၶေႃး
 907. ၵိပ်ႈဢႅဝ်
 908. ၵိမ်း
 909. ၵိမ်းၵတ်း
 910. ၵိမ်းၺၢပ်ႈၽႆး
 911. ၵိမ်းၺၢပ်ႈလဵၵ်း
 912. ၵိမ်းတွင်း
 913. ၵိမ်းပူ
 914. ၵိမ်းသူပ်းၼူၵ်ႉ
 915. ၵိမ်းႁႆး
 916. ၵိမ်းဢွမ်ၼဵင်ႈ
 917. ၵိဝ်
 918. ၵိဝ်ၵိဝ်
 919. ၵိဝ်တၢင်း
 920. ၵိဝ်မၢၼ်ႈၵိဝ်မိူင်း
 921. ၵိဝ်သဵင်
 922. ၵိဝ်ႇ
 923. ၵိဝ်ႇၶေႃးမေႃႈ
 924. ၵိဝ်ႇတၢင်း
 925. ၵိဝ်ႇတၢင်းၵိဝ်ႇတႃႈ
 926. ၵိဝ်ႇမႃး
 927. ၵိဝ်ႇလွႆ
 928. ၵိဝ်ႇဝဵင်း
 929. ၵိဝ်ႇဢႅဝ်တႅၼ်
 930. ၵိုၵ်း
 931. ၵိုၵ်းၵမ်ႇၽႃႇ
 932. ၵိုၵ်းပႃး
 933. ၵိုၵ်းၽႅင်
 934. ၵိုၵ်းၽၢၵ်ႈ
 935. ၵိုၵ်းလိုၵ်း
 936. ၵိုၵ်းႁွမ်း
 937. ၵိုၵ်းႁိူၼ်း
 938. ၵိုၵ်ႉ
 939. ၵိုၵ်ႉမႃႉ
 940. ၵိုၵ်ႉဝူဝ်း
 941. ၵိုင်ႇ
 942. ၵိုင်ႇၵႃႈ
 943. ၵိုင်ႇတၢၼ်ႇ
 944. ၵိုင်ႇပဵင်း
 945. ၵိုင်ႇလႅပ်ႈ
 946. ၵိုင်ႇႁၢင်ႈမၼ်း
 947. ၵိုင်ႇဢၢပ်ႈ
 948. ၵိုင်ႈၵိုင်ႈ
 949. ၵိုင်ႉ
 950. ၵိုင်ႉၵင်ႉ
 951. ၵိုင်ႉၵင်ႉတိုၵ်းသႂ်ႇ
 952. ၵိုတ်း
 953. ၵိုတ်းၵျၢၼ်ႇ
 954. ၵိုတ်းၵႂင်
 955. ၵိုတ်းၵေႃႉလဵဝ်
 956. ၵိုတ်းၶမ်
 957. ၵိုတ်းငဝ်ၵဝ်ႉ
 958. ၵိုတ်းငိူဝ်ႈ
 959. ၵိုတ်းတၢင်းယိုဝ်း
 960. ၵိုတ်းတၢင်းလင်
 961. ၵိုတ်းပႃႈလင်
 962. ၵိုတ်းမိုင်
 963. ၵိုတ်းမိူၼ်ႇ
 964. ၵိုတ်းယူႇ
 965. ၵိုတ်းသဝ်း
 966. ၵိုတ်ႈ
 967. ၵိုတ်ႉ
 968. ၵိုတ်ႉၸႂ်လႆႈ
 969. ၵိုတ်ႉလႆႈ
 970. ၵိုတ်ႉႁၢပ်ႇ
 971. ၵိုၼ်
 972. ၵိုၼ်း
 973. ၵိုမ်
 974. ၵိုမ်း
 975. ၵိုမ်းၶိူင်ႇ
 976. ၵိုမ်ႈ
 977. ၵိုမ်ႈၸႂ်
 978. ၵိုမ်ႉ
 979. ၵိုဝ်
 980. ၵိုဝ်း
 981. ၵိုဝ်တႃ
 982. ၵိုဝ်တႃႁူၵိုဝ်တႃ
 983. ၵိုဝ်မႃႉ
 984. ၵိုဝ်ႈၵိုဝ်ႈ
 985. ၵိုဝ်ႈၵိုဝ်ႈႁိုၼ်ႇႁိုၼ်ႇ
 986. ၵိူၵ်ႇ
 987. ၵိူၵ်ႇငိူၵ်ႇ
 988. ၵိူင်း
 989. ၵိူင်းၵႂႃႇၵိူင်းၶိုၼ်း
 990. ၵိူင်းထွၵ်ႈ
 991. ၵိူင်းၼူပ်ႈ
 992. ၵိူင်းဢုပ်ႉ
 993. ၵိူင်ငိူင်
 994. ၵိူင်ႈ
 995. ၵိူတ်ႇ
 996. ၵိူတ်ႇၽႃၽႄ
 997. ၵိူတ်ႇၽၢၵ်ႈၵၼ်
 998. ၵိူတ်ႇၽၢၼ်မၢၼ်းယၢပ်ႇ
 999. ၵိူတ်ႇမႃး
 1000. ၵိူတ်ႇလဵင်ႉ
 1001. ၵိူတ်ႇလဵင်ႉလုၵ်ႈလဵင်ႉလၢင်း
 1002. ၵိူတ်ႇႁူမ်ႈၵၼ်
 1003. ၵိူတ်ႇဢွၵ်ႇမႃး
 1004. ၵိူၼ်ႇ
 1005. ၵိူၼ်ႇၽၵ်းတူ
 1006. ၵိူၼ်ႉ
 1007. ၵိူၼ်ႉၼၢႆ
 1008. ၵိူပ်ႇ
 1009. ၵိူပ်ႇတိၼ်
 1010. ၵိူပ်ႇမၢၵ်ႇႁိၼ်
 1011. ၵိူပ်ႈ
 1012. ၵိူပ်ႈၵၢပ်ႈၵႂႃႇ
 1013. ၵိူပ်ႈတေႃႇၵိူပ်ႈတႅၼ်
 1014. ၵိူမ်ႈ
 1015. ၵိူမ်ႈလိူမ်ႈ
 1016. ၵိူဝ်
 1017. ၵိူဝ်း
 1018. ၵိူဝ်းၽီ
 1019. ၵိူဝ်းလီတူဝ်
 1020. ၵိူဝ်းလႆႈၵိၼ်
 1021. ၵိူဝ်းသဵင်
 1022. ၵိူဝ်ၸဵမ်း
 1023. ၵိူဝ်ဝၢၼ်
 1024. ၵိူဝ်သိင်း
 1025. ၵိူဝ်သိင်းထေႃး
 1026. ၵိူဝ်သၢႆး
 1027. ၵိူဝ်ဢုတ်ႇ
 1028. ၵိူဝ်ႇ
 1029. ၵိူဝ်ႉ
 1030. ၵိူဝ်ႉတူၺ်း
 1031. ၵီႇ
 1032. ၵီႇတင်ႈ
 1033. ၵီႇယႃႇ
 1034. ၵီႇလူဝ်ႇ
 1035. ၵီႇလူဝ်ႇၵရၢမ်ႇ
 1036. ၵီႇလူဝ်ႇမီႇတိူဝ်ႇ
 1037. ၵီႈ
 1038. ၵီႈၶူၼ်ၶေႃး
 1039. ၵီႈၸႂ်
 1040. ၵီႈတိၼ်ၵီႈမိုဝ်း
 1041. ၵီႈတႅၵ်ႇ
 1042. ၵီႈပွႆႇ
 1043. ၵီႈမွၵ်ႇၵီႈၼႄ
 1044. ၵီႈလိတ်ႈၵႂၢမ်း
 1045. ၵီႉရီႉယႃႇ
 1046. ၵီႉလေႇသႃႇ
 1047. ၵု
 1048. ၵုၵ်းၵုၵ်ႈ
 1049. ၵုၵ်ႇၵုၵ်ႇၵၵ်ႇၵၵ်ႇ
 1050. ၵုၵ်ႈ
 1051. ၵုၵ်ႈမႃႉ
 1052. ၵုၵ်ႉ
 1053. ၵုၵ်ႉၵီႈၵုၵ်ႉၵၵ်ႉ
 1054. ၵုၵ်ႉၵုၵ်ႉၵၵ်ႉၵၵ်ႉ
 1055. ၵုၵ်ႉတေႇ
 1056. ၵုၵ်ႉသီႉ
 1057. ၵုင်း
 1058. ၵုင်းၵင်း
 1059. ၵုင်းၵင်းၶႄႇ
 1060. ၵုင်းၵွင်း
 1061. ၵုင်းၸၢပ်ႈ
 1062. ၵုင်းထဵပ်ႉ
 1063. ၵုင်ႇ
 1064. ၵုင်ႇၶိုၼ်ႈ
 1065. ၵုင်ႇတၢင်ႇ
 1066. ၵုင်ႇပၼီႇ
 1067. ၵုင်ႇပႅင်ႇ
 1068. ၵုင်ႇၽၢၼ်ႇ
 1069. ၵုင်ႇသရေႇ
 1070. ၵုင်ႈ
 1071. ၵုင်ႈၵူ
 1072. ၵုင်ႈယႅမ်း
 1073. ၵုင်ႈလူင်
 1074. ၵုင်ႈသူမ်ႈ
 1075. ၵုင်ႈႁႅင်ႈ
 1076. ၵုၺ်
 1077. ၵုၺ်းငုၺ်း
 1078. ၵုၺ်ၶွၼ်ႇ
 1079. ၵုၺ်ပွၼ်ႈ
 1080. ၵုၺ်ၽူင်း
 1081. ၵုၺ်သဵင်
 1082. ၵုၺ်သႆ
 1083. ၵုၺ်ႉ
 1084. ၵုတ်ႇ
 1085. ၵုတ်ႇၵွင်ႉ
 1086. ၵုတ်ႇၶူၼ်
 1087. ၵုၼ်
 1088. ၵုၼ်း
 1089. ၵုၼ်းၵုၼ်း
 1090. ၵုၼ်ၵူၵ်ႉ
 1091. ၵုၼ်ၵၢင်
 1092. ၵုၼ်ယွၼ်ႇ
 1093. ၵုၼ်သီႇလုၵ်ႈ
 1094. ၵုၼ်သၢႆး
 1095. ၵုၼ်ဢမေႇရီႉၵႃႉပွတ်းႁွင်ႇ
 1096. ၵုၼ်ဢႃႇသျႃႉ
 1097. ၵုၼ်ႇ
 1098. ၵုၼ်ႇၵႃႉၵုၼ်ႇၶၢႆ
 1099. ၵုၼ်ႇၸင်ႈၵုၼ်ႇႁိဝ်ႈ
 1100. ၵုၼ်ႇသိၼ်
 1101. ၵုပ်း
 1102. ၵုပ်းၵပ်း
 1103. ၵုပ်းၵၢပ်ႇ
 1104. ၵုပ်းၶႄႇ
 1105. ၵုပ်းတွင်
 1106. ၵုပ်းယေႃး
 1107. ၵုမ်
 1108. ၵုမ်း
 1109. ၵုမ်းၵမ်း
 1110. ၵုမ်းငုမ်း
 1111. ၵုမ်းတပ်ႉ
 1112. ၵုမ်းမႄး
 1113. ၵုမ်ၵၼ်လၢတ်ႈၵၼ်
 1114. ၵုမ်ဝၢဝ်ႇ
 1115. ၵုမ်သၢဝ်
 1116. ၵုမ်ႇ
 1117. ၵုမ်ႇၵူၼ်ႈ
 1118. ၵုမ်ႇၶိတ်း
 1119. ၵုမ်ႇၶဵတ်ႇ
 1120. ၵုမ်ႇတင်းသဵင်ႈ
 1121. ၵုမ်ႇယွၼ်ႇ
 1122. ၵုမ်ႇလုမ်ႇ
 1123. ၵုမ်ႈ
 1124. ၵုမ်ႈၸႂ်တၼ်ၸႂ်
 1125. ၵုမ်ႈၽႃႉၵုမ်ႈမိူင်း
 1126. ၵုမ်ႈၽူၼ်
 1127. ၵုမ်ႈမွၵ်ႇ
 1128. ၵုမ်ႉ
 1129. ၵုမ်ႉတိူင်ႇ
 1130. ၵူ
 1131. ၵူး
 1132. ၵူးၵုၵ်ႈ
 1133. ၵူးတႅမ်ႈ
 1134. ၵူးထၢတ်ႈပုင်ႇ
 1135. ၵူၵ်း
 1136. ၵူၵ်ႇ
 1137. ၵူၵ်ႉ
 1138. ၵူင်
 1139. ၵူင်း
 1140. ၵူင်းၵႂၵ်း
 1141. ၵူင်းၼမ်ႉ
 1142. ၵူင်းပေ
 1143. ၵူင်းလူဝ်း
 1144. ၵူင်းႁူတ်း
 1145. ၵူင်ၵွၼ်
 1146. ၵူင်ၵႂၼ်းၽႆး
 1147. ၵူင်ၶေႃး
 1148. ၵူင်ၶႅမ်ႇ
 1149. ၵူင်ငူင်
 1150. ၵူင်ငူင်ၵၢင်ငၢင်
 1151. ၵူင်တွင်ႉ
 1152. ၵူင်ပွင်ႇ
 1153. ၵူင်ပိုတ်းၵုၺ်
 1154. ၵူင်ပေႇ
 1155. ၵူင်မႆႉ
 1156. ၵူင်လွႆ
 1157. ၵူင်ဝၢင်ႇဝႃႉ
 1158. ၵူင်သူပ်း
 1159. ၵူင်သၢႆၸႂ်
 1160. ၵူင်ႁူၺ်ႈ
 1161. ၵူင်ႇ
 1162. ၵူင်ႇၵၢဝ်
 1163. ၵူင်ႇၵၢဝ်ၵၢဝ်ၵၢင်ယႂ်း
 1164. ၵူင်ႇၵၢဝ်ၵၢဝ်မီ
 1165. ၵူင်ႇငူင်ႇ
 1166. ၵူင်ႇငူင်ႇၵၢင်ႇငၢင်ႇ
 1167. ၵူင်ႇယူင်ႇ
 1168. ၵူင်ႉ
 1169. ၵူၺ်
 1170. ၵူၺ်း
 1171. ၵူၺ်းၵွမ်ႉ
 1172. ၵူၺ်းၵႃႈ
 1173. ၵူၺ်းၵူၺ်း
 1174. ၵူၺ်းၸိုင်
 1175. ၵူၺ်းယဝ်ႉ
 1176. ၵူၺ်းလၵ်း
 1177. ၵူၺ်တၼ်
 1178. ၵူၺ်တႃႁၢင်ႇ
 1179. ၵူၺ်တၢင်ႇ
 1180. ၵူၺ်ႁၢပ်ႇ
 1181. ၵူၺ်ႇ
 1182. ၵူၺ်ႇလဵၵ်း
 1183. ၵူၺ်ႈ
 1184. ၵူၺ်ႈထိူၼ်ႇ
 1185. ၵူၺ်ႈထေႃးပၢတ်ႈ
 1186. ၵူၺ်ႈၼိဝ်ႉ
 1187. ၵူၺ်ႈၼိဝ်ႉမိုဝ်းၼၢင်း
 1188. ၵူၺ်ႈၼၢမ်ႇသႃႇပူႉ
 1189. ၵူၺ်ႈမိၼ်
 1190. ၵူၺ်ႈမူသီ
 1191. ၵူၺ်ႈယူၵ်ႇ
 1192. ၵူၺ်ႈရၶႅင်ႇ
 1193. ၵူၺ်ႈလၼ်ႈ
 1194. ၵူၺ်ႈလႅင်လူင်
 1195. ၵူၺ်ႈသူမ်ႈ
 1196. ၵူၺ်ႈႁွမ်
 1197. ၵူၺ်ႈႁႅင်ႈ
 1198. ၵူၺ်ႉ
 1199. ၵူတ်ႇ
 1200. ၵူတ်ႉ
 1201. ၵူတ်ႉၵိၼ်လႅၼ်ၵိၼ်
 1202. ၵူတ်ႉၵီႈၵူတ်ႉၵၢတ်ႉ
 1203. ၵူတ်ႉမေးပိူၼ်ႈ
 1204. ၵူတ်ႉမႄႈယိင်း
 1205. ၵူတ်ႉလိမ်ႇ
 1206. ၵူတ်ႉလႅၼ်
 1207. ၵူၼ်
 1208. ၵူၼ်း
 1209. ၵူၼ်းၵၵ်း
 1210. ၵူၼ်းၵတ်ႉ
 1211. ၵူၼ်းၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ
 1212. ၵူၼ်းၵျၢမ်း
 1213. ၵူၼ်းၵဝ်ႇ
 1214. ၵူၼ်းၵႃႈ
 1215. ၵူၼ်းၵႃႈၸၢတ်ႈ
 1216. ၵူၼ်းၵႃႉ
 1217. ၵူၼ်းၵႃႉၵူၼ်းၶၢႆ
 1218. ၵူၼ်းၵုမ်း
 1219. ၵူၼ်းၵူတ်ႉ
 1220. ၵူၼ်းၵူႈငိုၼ်း
 1221. ၵူၼ်းၵေႃႇဢုတ်ႇ
 1222. ၵူၼ်းၵႄႇ
 1223. ၵူၼ်းၵႄႇၶႅၼ်ႉ
 1224. ၵူၼ်းၵႅၵ်း
 1225. ၵူၼ်းၵႅတ်းၶူၼ်ႁူဝ်
 1226. ၵူၼ်းၵႅၼ်း
 1227. ၵူၼ်းၵႅၼ်ႇၶႅင်
 1228. ၵူၼ်းၵၢၼ်မိူင်း
 1229. ၵူၼ်းၵႆႉ
 1230. ၵူၼ်းၵႆႉၼႃႈၶဝ်ႈ
 1231. ၵူၼ်းၶႃလမ်
 1232. ၵူၼ်းၶိုင်မႃႇသႃႇ
 1233. ၵူၼ်းၶီႇ
 1234. ၵူၼ်းၶီႈယၢၼ်ႈ
 1235. ၵူၼ်းၶုတ်းတတ်ႉထူႉ
 1236. ၵူၼ်းၶုတ်းမေႃႇ
 1237. ၵူၼ်းၶူးၵူၼ်းဝဵင်း
 1238. ၵူၼ်းၶေႃႉ
 1239. ၵူၼ်းၶေႉႁႅင်း
 1240. ၵူၼ်းၶႄထဵင်
 1241. ၵူၼ်းၶႅၼ်း
 1242. ၵူၼ်းၶၢတ်းႁၢင်ႁိူဝ်း
 1243. ၵူၼ်းၶၢၼ်ႉ
 1244. ၵူၼ်းၶၢဝ်ႇႁူင်
 1245. ၵူၼ်းၶၢဝ်ႉ
 1246. ၵူၼ်းၶၢႆၶူဝ်း
 1247. ၵူၼ်းၶၢႆၶူဝ်းၸွမ်းတၢင်း
 1248. ၵူၼ်းၶႆႈဢပုမ်ႇ
 1249. ၵူၼ်းငိူဝ်ႈ
 1250. ၵူၼ်းငိူဝ်ႈငႃႉ
 1251. ၵူၼ်းၸပ်းလဝ်ႈ
 1252. ၵူၼ်းၸွပ်ႇႁႃ
 1253. ၵူၼ်းၸွမ်းလင်
 1254. ၵူၼ်းၸွႆႈႁေႃႈႁိူဝ်းမိၼ်
 1255. ၵူၼ်းၸႂ်လမ်သႂ်ႈၵမ်ႇ
 1256. ၵူၼ်းၸႂ်ႉ
 1257. ၵူၼ်းၸႂ်ႉၵူၼ်းသွႆ
 1258. ၵူၼ်းၸိုဝ်ႈဢွၵ်ႇ
 1259. ၵူၼ်းၸိုဝ်ႈဢွၵ်ႇသဵင်ဢွၵ်ႇ
 1260. ၵူၼ်းၸူၼ်
 1261. ၵူၼ်းၸၢင်ႈ
 1262. ၵူၼ်းၸၢင်ႈၵႃႈ
 1263. ၵူၼ်းၸၢႆး
 1264. ၵူၼ်းၸၢႆးယိင်း
 1265. ၵူၼ်းၸၢႆးဢွၼ်ႇ
 1266. ၵူၼ်းၺွပ်းလႆႈ
 1267. ၵူၼ်းၺွပ်းဝႆႉ
 1268. ၵူၼ်းတင်းလၢႆ
 1269. ၵူၼ်းတပ်ႉ
 1270. ၵူၼ်းတပ်ႉၼမ်ႉ
 1271. ၵူၼ်းတပ်ႉလူမ်း
 1272. ၵူၼ်းတမ်းတၢင်းၵိၼ်
 1273. ၵူၼ်းတမ်ၶဝ်ႈ
 1274. ၵူၼ်းတွင်းၸၢတ်ႈ
 1275. ၵူၼ်းတိုဝ်ထိူၼ်ႇ
 1276. ၵူၼ်းတီႉလႆႈ
 1277. ၵူၼ်းတီႉဝႆႉ
 1278. ၵူၼ်းတုၺ်း
 1279. ၵူၼ်းတုတ်ႈ
 1280. ၵူၼ်းတူၵ်းထွင်ႇ
 1281. ၵူၼ်းတူၺ်းပွႆး
 1282. ၵူၼ်းတူၺ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ
 1283. ၵူၼ်းတေႃးႁုၵ်ႇ
 1284. ၵူၼ်းတေႃႇ
 1285. ၵူၼ်းတေႃႇၵူၼ်းလွင်း
 1286. ၵူၼ်းတေႃႇတူဝ်
 1287. ၵူၼ်းတေႃႉၶူဝ်း
 1288. ၵူၼ်းတႄႉၵူၼ်းဝႃႈ
 1289. ၵူၼ်းတႅမ်ႈၸၢတ်ႈ
 1290. ၵူၼ်းတႅမ်ႈလိၵ်ႈ
 1291. ၵူၼ်းတႅမ်ႈႁၢင်ႈ
 1292. ၵူၼ်းတၢင်ႇၸုမ်း
 1293. ၵူၼ်းတၢင်ႇမိူင်း
 1294. ၵူၼ်းတၢၼ်ႇၵၼ်
 1295. ၵူၼ်းတၢႆ
 1296. ၵူၼ်းတၢႆၽၢၵ်ႇ
 1297. ၵူၼ်းတႆႇၸိူၵ်ႈ
 1298. ၵူၼ်းထဝ်ႈ
 1299. ၵူၼ်းထိင်း
 1300. ၵူၼ်းထိင်းၼၢင်း
 1301. ၵူၼ်းထိင်းမႃႉ
 1302. ၵူၼ်းထိင်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ
 1303. ၵူၼ်းထိူၼ်ႇ
 1304. ၵူၼ်းထုၵ်ႇၵႅၼ်း
 1305. ၵူၼ်းထုၵ်ႇၼီႈ
 1306. ၵူၼ်းထူၼ်ႈပဵင်းပိူၼ်ႈ
 1307. ၵူၼ်းထၢၵ်ႇမၢၵ်ႇႁိၼ်
 1308. ၵူၼ်းထႆႇႁၢင်ႈ
 1309. ၵူၼ်းၼင်ႇၵၼ်
 1310. ၵူၼ်းၼပ်ႉမၢႆငိုၼ်း
 1311. ၵူၼ်းၼွၵ်ႈ
 1312. ၵူၼ်းၼႃႈလိူမ်ႈ
 1313. ၵူၼ်းၼိုၵ်းၵူၼ်းၼႃ
 1314. ၵူၼ်းၼုမ်ႇ
 1315. ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵူၼ်းၵမ်
 1316. ၵူၼ်းၼူၵ်ႇၵူၼ်းၼႃ
 1317. ၵူၼ်းပတုပ်းပတပ်း
 1318. ၵူၼ်းပျၢၵ်ႈ
 1319. ၵူၼ်းပွၵ်း
 1320. ၵူၼ်းပႂ်ႉ
 1321. ၵူၼ်းပႂ်ႉၵၢင်
 1322. ၵူၼ်းပႂ်ႉထွင်ႇ
 1323. ၵူၼ်းပႂ်ႉသူဝ်း
 1324. ၵူၼ်းပိုၵ်ႉမႃႉ
 1325. ၵူၼ်းပေႃႉထၢတ်ႈပုင်ႇ
 1326. ၵူၼ်းပေႃႉပူၺ်း
 1327. ၵူၼ်းပဵၼ်
 1328. ၵူၼ်းပႅတ်ႈလၢႆ
 1329. ၵူၼ်းပႅတ်ႉၵူၼ်းလႅၼ်
 1330. ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး
 1331. ၵူၼ်းပၢႆႈမိူင်း
 1332. ၵူၼ်းၽတ်းလိၵ်ႈ
 1333. ၵူၼ်းၽၼ်းမႆႉ
 1334. ၵူၼ်းၽိုၵ်း
 1335. ၵူၼ်းၽေႃႇယႃႈယႃ
 1336. ၵူၼ်းၽဵဝ်ႈၵူၼ်းသိမ်း
 1337. ၵူၼ်းၽၢၵ်ႇပိူၼ်ႈ
 1338. ၵူၼ်းၽၢၵ်ႈၵၼ်
 1339. ၵူၼ်းၽၢၼ်
 1340. ၵူၼ်းၽၢၼ်ပေႃႈၽၢၼ်မႄႈ
 1341. ၵူၼ်းၽၢႆႇထၢတ်ႈၽႃႉမႅပ်ႈ
 1342. ၵူၼ်းၽၢႆႇၼႂ်း
 1343. ၵူၼ်းၽၢႆႇၽႆးၽႃႉ
 1344. ၵူၼ်းမၵ်ႉလဝ်ႈ
 1345. ၵူၼ်းမဝ်းလဝ်ႈ
 1346. ၵူၼ်းမွၵ်ႇလၢတ်ႈၵႂၢမ်း
 1347. ၵူၼ်းမႃးၸၢင်ႈ
 1348. ၵူၼ်းမိူင်း
 1349. ၵူၼ်းမိူင်းၼွၵ်ႈ
 1350. ၵူၼ်းမိူင်းလဵဝ်
 1351. ၵူၼ်းမီးႁႅင်း
 1352. ၵူၼ်းမူၼ်ႈ
 1353. ၵူၼ်းမေႃ
 1354. ၵူၼ်းမေႃၵႂၢမ်း
 1355. ၵူၼ်းမေႃလႅၼ်
 1356. ၵူၼ်းမေႃသေႃႇမေႃယူင်း
 1357. ၵူၼ်းမႄးၵႃး
 1358. ၵူၼ်းမႄးၸၢၵ်ႈ
 1359. ၵူၼ်းမႄးလွတ်ႇၼမ်ႉ
 1360. ၵူၼ်းမႄးႁၢင်ႁိူဝ်း
 1361. ၵူၼ်းမၢၵ်ႈ
 1362. ၵူၼ်းမၢၵ်ႈၵူၼ်းမီး
 1363. ၵူၼ်းမၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း
 1364. ၵူၼ်းမၢႆၵၢၼ်ငိုၼ်း
 1365. ၵူၼ်းယွင်ႇ
 1366. ၵူၼ်းယွင်ႇၵူၼ်းမႃႈ
 1367. ၵူၼ်းယွၼ်း
 1368. ၵူၼ်းယႃႉၵဝ်း
 1369. ၵူၼ်းယိင်း
 1370. ၵူၼ်းယိင်းၸၢႆး
 1371. ၵူၼ်းယိင်းဢွၼ်ႇ
 1372. ၵူၼ်းယူႇမိူင်း
 1373. ၵူၼ်းယူႇလီ
 1374. ၵူၼ်းယေး
 1375. ၵူၼ်းယဵပ်ႉၶူဝ်း
 1376. ၵူၼ်းယဵပ်ႉၶႅပ်းတိၼ်
 1377. ၵူၼ်းယဵပ်ႉၸၢၵ်ႈ
 1378. ၵူၼ်းယဵပ်ႉလၢႆးမွၵ်ႇ
 1379. ၵူၼ်းယဵပ်ႉသွၵ်းတိၼ်
 1380. ၵူၼ်းလမ်
 1381. ၵူၼ်းလိပ်း
 1382. ၵူၼ်းလိူင်း
 1383. ၵူၼ်းလိူဝ်ႈပႅၼ်ႈ
 1384. ၵူၼ်းလိူဝ်ႈမႆႉ
 1385. ၵူၼ်းလုမ်းလႃး
 1386. ၵူၼ်းလုမ်းလႃးၵူၼ်းပဵၼ်
 1387. ၵူၼ်းလုမ်းလႃးသူၼ်
 1388. ၵူၼ်းလူင်
 1389. ၵူၼ်းလူမ်းလူင်
 1390. ၵူၼ်းလူလိၵ်ႈ
 1391. ၵူၼ်းလူႉၵူၼ်းသုမ်း
 1392. ၵူၼ်းလေႃ
 1393. ၵူၼ်းလေႃလႄ
 1394. ၵူၼ်းလဵင်ႉမႃႉ
 1395. ၵူၼ်းလဵင်ႉဝူဝ်း
 1396. ၵူၼ်းလဵင်ႉသူဝ်း
 1397. ၵူၼ်းလဵၼ်ႈၵူၼ်းလွင်း
 1398. ၵူၼ်းလဵၼ်ႈငူး
 1399. ၵူၼ်းလဵၼ်ႈၸိူင်း
 1400. ၵူၼ်းလဵၼ်ႈတူႇရီႉယႃႇ
 1401. ၵူၼ်းလဵၼ်ႈတေႃ
 1402. ၵူၼ်းလဵၼ်ႈလၢႆး
 1403. ၵူၼ်းလဵၼ်ႈႁႅင်း
 1404. ၵူၼ်းလႅၵ်ႈငိုၼ်း
 1405. ၵူၼ်းလႅၼ်
 1406. ၵူၼ်းလၢၵ်ႇလၢႆး
 1407. ၵူၼ်းလၢၵ်ႈသၢႆႉ
 1408. ၵူၼ်းလၢတ်ႈငၢႆႈ
 1409. ၵူၼ်းလၢတ်ႈယၢပ်ႇ
 1410. ၵူၼ်းဝူင်ႈၵၢင်
 1411. ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ
 1412. ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းၼႃး
 1413. ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း
 1414. ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းသူၼ်
 1415. ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈ
 1416. ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇ
 1417. ၵူၼ်းသၵ်ႉၶူဝ်း
 1418. ၵူၼ်းသတၢင်းဢွၵ်ႇ
 1419. ၵူၼ်းသွၼ်ၵၢၼ်
 1420. ၵူၼ်းသႃႇသၼႃႇပႃႉ
 1421. ၵူၼ်းသိုၵ်း
 1422. ၵူၼ်းသိုၵ်းၵဝ်ႇ
 1423. ၵူၼ်းသိုပ်ႇၶၢႆ
 1424. ၵူၼ်းသိုဝ်ႈၵူၼ်းယူဝ်း
 1425. ၵူၼ်းသိုဝ်ႉ
 1426. ၵူၼ်းသုၵ်း
 1427. ၵူၼ်းသုၵ်ႉယုင်ႈ
 1428. ၵူၼ်းသူၺ်းသႅင်
 1429. ၵူၼ်းသူႇတေႃႇၵွင်း
 1430. ၵူၼ်းသေႃႇ
 1431. ၵူၼ်းႁတ်း
 1432. ၵူၼ်းႁၼ်ႁူႉ
 1433. ၵူၼ်းႁပ်ႉ
 1434. ၵူၼ်းႁႃပႃ
 1435. ၵူၼ်းႁိတ်ႉ
 1436. ၵူၼ်းႁိူၼ်းၸမ်ၵၼ်
 1437. ၵူၼ်းႁိူဝ်း
 1438. ၵူၼ်းႁုင်ၶဝ်ႈ
 1439. ၵူၼ်းႁူင်းၵၢၼ်
 1440. ၵူၼ်းႁူမ်ႈၵၼ်
 1441. ၵူၼ်းႁူဝ်ႁၢၼ်
 1442. ၵူၼ်းႁူႉၸၵ်း
 1443. ၵူၼ်းႁူႉယႂ်ႇႁၼ်ၼမ်
 1444. ၵူၼ်းႁေႃး
 1445. ၵူၼ်းႁေႃႈ
 1446. ၵူၼ်းႁေႃႈရထႃး
 1447. ၵူၼ်းႁေႃႈႁိူဝ်းမိၼ်
 1448. ၵူၼ်းႁဵတ်းၵႂၢမ်း
 1449. ၵူၼ်းႁဵတ်းၵူၼ်းသၢင်ႈ
 1450. ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်
 1451. ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ငၢၼ်း
 1452. ၵူၼ်းႁဵတ်းၼင်
 1453. ၵူၼ်းႁဵတ်းၼႃး
 1454. ၵူၼ်းႁဵတ်းမေႃႈ
 1455. ၵူၼ်းႁဵတ်းမၢၵ်ႇလေႃႉ
 1456. ၵူၼ်းႁဵတ်းလေႃႉ
 1457. ၵူၼ်းႁဵတ်းသူၼ်
 1458. ၵူၼ်းႁဵတ်းႁိူၼ်း
 1459. ၵူၼ်းႁဵတ်းႁူဝ်ပၵ်းၶိတ်း
 1460. ၵူၼ်းႁဵတ်းႁႆႈ
 1461. ၵူၼ်းႁဵတ်းဢမူႉ
 1462. ၵူၼ်းႁဵတ်းဢွၵ်ႇၶူဝ်း
 1463. ၵူၼ်းႁႅင်း
 1464. ၵူၼ်းႁႅၼ်းၶဝ်ႈ
 1465. ၵူၼ်းႁႅၼ်းတၢင်းၵိၼ်
 1466. ၵူၼ်းႁၢပ်ႇ
 1467. ၵူၼ်းႁၢပ်ႇၶျေႃး
 1468. ၵူၼ်းႁႆႇၵႂၢမ်း
 1469. ၵူၼ်းဢမ်ႇၶွပ်ႇဢမ်ႇၵၢင်
 1470. ၵူၼ်းဢမ်ႇမီးၽႃႇသႃႇ
 1471. ၵူၼ်းဢမ်ႇယုမ်ႇၽြႃး
 1472. ၵူၼ်းဢမ်ႇလႆႈလွင်ႈ
 1473. ၵူၼ်းဢမ်ႇသုၵ်းဢမ်ႇလိပ်း
 1474. ၵူၼ်းဢမ်ႇႁူဝ်ဢမ်ႇႁၢင်
 1475. ၵူၼ်းဢွၼ်ႇၸၢႆး
 1476. ၵူၼ်းဢႃႉ
 1477. ၵူၼ်းဢိုပ်း
 1478. ၵူၼ်းဢုပ်ႇလူင်
 1479. ၵူၼ်းဢဵၼ်ၵူၼ်းႁႅင်း
 1480. ၵူၼ်းဢၢၼ်ႇငိုၼ်း
 1481. ၵူၼ်ၵူပ်ႉ
 1482. ၵူၼ်ၶႃလဵၵ်ႉ
 1483. ၵူၼ်တၢင်းၼႂ်း
 1484. ၵူၼ်ပွတ်း
 1485. ၵူၼ်ပိတ်း
 1486. ၵူၼ်ယူင်ႉ
 1487. ၵူၼ်ယၢဝ်း
 1488. ၵူၼ်ႁွင်းၼႂ်း
 1489. ၵူၼ်ႁူင်ႇယူင်ႉ
 1490. ၵူၼ်ႇ
 1491. ၵူၼ်ႇတူၵ်း
 1492. ၵူၼ်ႇလူမ်ႉ
 1493. ၵူၼ်ႈ
 1494. ၵူၼ်ႈၵူၺ်
 1495. ၵူၼ်ႈၶဵတ်ႇ
 1496. ၵူၼ်ႈၼမ်ႉမေႃႇ
 1497. ၵူၼ်ႈမေႃႈ
 1498. ၵူၼ်ႈႁူၺ်ႈ
 1499. ၵူၼ်ႉ
 1500. ၵူၼ်ႉၶိုၼ်ႈ
 1501. ၵူပ်း
 1502. ၵူပ်းၵိၼ်လိူၼ်
 1503. ၵူပ်းၵိၼ်ဝၼ်း
 1504. ၵူပ်းလေႃး
 1505. ၵူပ်ႉ
 1506. ၵူပ်ႉၵူႈ
 1507. ၵူမ်
 1508. ၵူမ်း
 1509. ၵူမ်ႇ
 1510. ၵူမ်ႇၼဝ်ႈ
 1511. ၵူမ်ႇသိၵ်ႈမႃႇ
 1512. ၵူမ်ႈ
 1513. ၵူမ်ႈၵွမ်း
 1514. ၵူမ်ႈၶဝ်ႈ
 1515. ၵူမ်ႈႁူဝ်
 1516. ၵူဝ်
 1517. ၵူဝ်း
 1518. ၵူဝ်းၵႂၢႆႇ
 1519. ၵူဝ်ပေႃးႁူတ်း
 1520. ၵူဝ်ယမ်
 1521. ၵူဝ်ႁႄ
 1522. ၵူဝ်ဢမ်ႇလီ
 1523. ၵူဝ်ႇၵဵၼ်း
 1524. ၵူဝ်ႇၸလႄႇ
 1525. ၵူဝ်ႇတွင်ႇ
 1526. ၵူဝ်ႈ
 1527. ၵူဝ်ႈၵိူၵ်ႇ
 1528. ၵူဝ်ႈပဵၼ်ၵႂၢၵ်ႈ
 1529. ၵူဝ်ႈမုၼ်ႇသုၼ်ႁုၼ်
 1530. ၵူဝ်ႉၵူဝ်ႇ
 1531. ၵူဝ်ႉၼႃႈ
 1532. ၵူႇ
 1533. ၵူႇတူပ်ႉ
 1534. ၵူႇၼွၼ်း
 1535. ၵူႇၼွၼ်းသွင်ၵေႃႉ
 1536. ၵူႇယူဝ်ႉ
 1537. ၵူႇလိၵ်ႈ
 1538. ၵူႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ
 1539. ၵူႇဢွၼ်ႇ
 1540. ၵူႈ
 1541. ၵူႈၵိၼ်
 1542. ၵူႈၵေႃႉ
 1543. ၵူႈၵေႃႉၵူႈၵူၼ်း
 1544. ၵူႈၶမ်ႈ
 1545. ၵူႈၶိုၼ်း
 1546. ၵူႈငိုၼ်း
 1547. ၵူႈၸဝ်ႉၼႂ်ဝၼ်းၶမ်ႈ
 1548. ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈပိူင်
 1549. ၵူႈၸူဝ်ႈၵူႈပၢၼ်
 1550. ၵူႈၸူဝ်ႈၵူႈယၢမ်း
 1551. ၵူႈတီႈ
 1552. ၵူႈတီႈၵူႈတၢင်း
 1553. ၵူႈတီႈၵူႈလႅၼ်
 1554. ၵူႈၼႂ်
 1555. ၵူႈၼီႈၵူႈၶွတ်ႇ
 1556. ၵူႈပၼ်
 1557. ၵူႈပွၵ်ႈ
 1558. ၵူႈၽၢႆႇၵူႈပႃႈ
 1559. ၵူႈမိုဝ်ႉၵူႈဝၼ်း
 1560. ၵူႈမိူင်းမိူင်း
 1561. ၵူႈယိမ်
 1562. ၵူႈယိုမ်
 1563. ၵူႈဝၼ်း
 1564. ၵူႈဝၼ်းဝၼ်း
 1565. ၵူႈဢၼ်
 1566. ၵူႈဢဝ်
 1567. ၵူႉ
 1568. ၵူႉလႃႉႀႃႉမႅၵ်ႉၵႃႉ
 1569. ၵူႉသလႃႉ
 1570. ၵူႉသူဝ်ႇ
 1571. ၵူႉသူဝ်ႇၵၢမ်ႇ
 1572. ၵေးၸူး
 1573. ၵေးၸေႇ
 1574. ၵေးလၢင်း
 1575. ၵေႃ
 1576. ၵေႃး
 1577. ၵေႃးၵႄး
 1578. ၵေႃးၸႂ်
 1579. ၵေႃးၸႃႇ
 1580. ၵေႃးၼႃႇ
 1581. ၵေႃးၼႃႇၵုင်ႇ
 1582. ၵေႃးရႃႇၸဵၼ်း
 1583. ၵေႃၵူၺ်ႈ
 1584. ၵေႃၶဝ်ႈ
 1585. ၵေႃပူၵ်းပွင်ၶိုၼ်း
 1586. ၵေႃၽူႈတၢင်တူဝ်
 1587. ၵေႃမၢၵ်ႇၵဵင်
 1588. ၵေႃမႆႉ
 1589. ၵေႃယိူဝ်ႈ
 1590. ၵေႃယုၵ်ႉယွင်ႈ
 1591. ၵေႃႇ
 1592. ၵေႃႇၵွင်ႈ
 1593. ၵေႃႇငဝ်ႈ
 1594. ၵေႃႇၸႃႉ
 1595. ၵေႃႇတမႃႉ
 1596. ၵေႃႇပူဝ်ႇရေးသျိၼ်း
 1597. ၵေႃႇၽႃႉ
 1598. ၵေႃႇမီႇတီႇ
 1599. ၵေႃႇမီႇတီႇပွင်ၵၢၼ်
 1600. ၵေႃႇမုၵ်ႈ
 1601. ၵေႃႇယႃႇ
 1602. ၵေႃႇသၢင်ႈ
 1603. ၵေႃႇသၢင်ႈၶိုၼ်း
 1604. ၵေႃႇႁူဝ်တီး
 1605. ၵေႃႈ
 1606. ၵေႃႈယႃႇ
 1607. ၵေႃႈယႃႇမၼ်း
 1608. ၵေႃႉ
 1609. ၵေႃႉၵၼ်
 1610. ၵေႃႉၵဝ်ႇ
 1611. ၵေႃႉၵူႈပၼ်
 1612. ၵေႃႉၶၢမ်ႇဢမူၺ်ႇ
 1613. ၵေႃႉတမႃႉ
 1614. ၵေႃႉတၢင်းတၢင်း
 1615. ၵေႃႉထုၵ်ႈပၼ်ငိုၼ်း
 1616. ၵေႃႉထုၵ်ႈလိၵ်ႈ
 1617. ၵေႃႉထုတ်ႇလိၵ်ႈ
 1618. ၵေႃႉၼၼ်ႉ
 1619. ၵေႃႉၼႆႉ
 1620. ၵေႃႉပုတ်ႈဢမူၺ်ႇ
 1621. ၵေႃႉမိုတ်ႈၵေႃႉၵိုဝ်း
 1622. ၵေႃႉမိုဝ်ႉ
 1623. ၵေႃႉမၢႆ
 1624. ၵေႃႉလႂ်
 1625. ၵေႃႉလႂ်ၵေႃႉၼၼ်ႉ
 1626. ၵေႃႉလဵဝ်
 1627. ၵေႃႉသေႈ
 1628. ၵေႃႉႁၵ်ႉ
 1629. ၵေႃႉႁပ်ႉ
 1630. ၵေႃႉႁူးၵေႃႉတၢင်း
 1631. ၵေႃႉႁူႉၵေႃႉမိုတ်ႈ
 1632. ၵေႃႉႁူႉၵေႃႉႁၼ်
 1633. ၵေႃႉႁူႉၸၵ်း
 1634. ၵေႃႉဢၼ်ၶၢမ်ႇ
 1635. ၵေႃႉဢၼ်ႁဵတ်း
 1636. ၵေႇ
 1637. ၵေႇတွၵ်ႈၵူၼ်းၵႃႉ
 1638. ၵေႇသႃႇ
 1639. ၵႄး
 1640. ၵႄးၼမ်ႉ
 1641. ၵႄႇ
 1642. ၵႄႇၵၢင်
 1643. ၵႄႇၶျွတ်ႈ
 1644. ၵႄႇၶွၼ်ႇ
 1645. ၵႄႇၶႅၼ်ႉ
 1646. ၵႄႇငႃးရၢႆး
 1647. ၵႄႇၸူၼ်
 1648. ၵႄႇထွင်ႇ
 1649. ၵႄႇၽူႈလၵ်ႉ
 1650. ၵႄႇမေႃႈငႃးရၢႆး
 1651. ၵႄႇယဝ်ႉ
 1652. ၵႄႇလိူင်ၵိူင်ႈ
 1653. ၵႄႇလူင်
 1654. ၵႄႇဝၢၼ်ႈ
 1655. ၵႄႇသႄႇ
 1656. ၵႄႇသၢင်းၽေႃး
 1657. ၵႄႇႁိူဝ်း
 1658. ၵႄႇႁူဝ်ႁၢၼ်
 1659. ၵႄႇဢွၼ်ႇၸၢႆး
 1660. ၵႄႈ
 1661. ၵႄႈၵၢင်
 1662. ၵႄႈၸွၵ်ႉ
 1663. ၵႄႈၸဵင်ႇ
 1664. ၵႄႈတႃ
 1665. ၵႄႈတိၼ်ၵႄႈမိုဝ်း
 1666. ၵႄႈပွႆးထၢမ်လိၵ်ႈ
 1667. ၵႄႈမိုဝ်း
 1668. ၵႄႈလွႆ
 1669. ၵႄႈလိတ်ႈ
 1670. ၵႄႈလိတ်ႈၵႂၢမ်း
 1671. ၵႄႈလုပ်ႇၶီႈၶင်ႈ
 1672. ၵႄႈႁူၵႄႈတႃ
 1673. ၵႄႈႁူၺ်ႈ
 1674. ၵႄႈႁူၺ်ႈၵႄႈလွႆ
 1675. ၵႄႈႁူၺ်ႈၵႄႈႁွင်ႈ
 1676. ၵႄႈဢူၵ်း
 1677. ၵႄႉ
 1678. ၵႄႉယႄႉၵႄႉယႄႉ
 1679. ၵႄႉယႄႉသမ်ႇမုၵ်ႈ
 1680. ၵဵၵ်ႉ
 1681. ၵဵင်
 1682. ၵဵင်း
 1683. ၵဵင်းတုင်
 1684. ၵဵင်းမႆႇ
 1685. ၵဵင်းလဵၵ်း
 1686. ၵဵင်းသၢမ်ၶႃ
 1687. ၵဵင်းႁၢႆး
 1688. ၵဵင်ပိုၼ်
 1689. ၵဵင်ႁွၵ်ႇ
 1690. ၵဵင်ႁွမ်
 1691. ၵဵင်ႈ
 1692. ၵဵင်ႈလိူမ်ႈ
 1693. ၵဵင်ႈႁိုၼ်ႁိုၼ်
 1694. ၵဵတ်း
 1695. ၵဵတ်းပႃ
 1696. ၵဵတ်းႁွႆ
 1697. ၵဵတ်ႈ
 1698. ၵဵၼ်
 1699. ၵဵၼ်ၶဵၺ်း
 1700. ၵဵၼ်လိၵ်ႈ
 1701. ၵဵၼ်လိုပ်ႈ
 1702. ၵဵပ်း
 1703. ၵဵပ်းၵွၵ်ႈၵဵပ်းၵၢင်
 1704. ၵဵပ်းၵႂၢမ်း
 1705. ၵဵပ်းၵိၼ်
 1706. ၵဵပ်းၵုၺ်
 1707. ၵဵပ်းၵၢင်
 1708. ၵဵပ်းၶွၼ်ႇ
 1709. ၵဵပ်းၶွၼ်ႈ
 1710. ၵဵပ်းလဵင်ႉ
 1711. ၵဵပ်းဝႆႉ
 1712. ၵဵပ်းႁူင်းၶဝ်ႈ
 1713. ၵဵပ်းဢဝ်
 1714. ၵဵဝ်
 1715. ၵဵဝ်ႇ
 1716. ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ
 1717. ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ
 1718. ၵဵဝ်ႈ
 1719. ၵဵဝ်ႈၵၢဝ်ႈ
 1720. ၵဵဝ်ႈၶိုၼ်ႈ
 1721. ၵဵဝ်ႈႁတ်ႉ
 1722. ၵဵဝ်ႉ
 1723. ၵဵဝ်ႉယိုၵ်းယၵ်း
 1724. ၵဵဝ်ႉယုမ်ႈယမ်ႈ
 1725. ၵဵဝ်ႉဢိူင်ႈ
 1726. ၵႅၵ်း
 1727. ၵႅၵ်ႉ
 1728. ၵႅင်
 1729. ၵႅင်း
 1730. ၵႅင်းထွၵ်ႈ
 1731. ၵႅင်းၼႃႈၵႅင်းတႃ
 1732. ၵႅင်းႁွမ်
 1733. ၵႅင်းဢုပ်ႉ
 1734. ၵႅင်ႇ
 1735. ၵႅင်ႇၶွၼ်ႉ
 1736. ၵႅင်ႇၼမ်ႉ
 1737. ၵႅင်ႇၼႅင်ႇၶႄႉ
 1738. ၵႅင်ႈ
 1739. ၵႅင်ႈငႅင်ႈ
 1740. ၵႅင်ႈယဝ်ႉၵႅင်ႈယွၵ်ႇ
 1741. ၵႅင်ႉ
 1742. ၵႅင်ႉၵုၵ်ႈ
 1743. ၵႅင်ႉၸိူၵ်ႈ
 1744. ၵႅတ်း
 1745. ၵႅတ်းၶူၼ်ႁူဝ်
 1746. ၵႅတ်းၶဵဝ်ႈ
 1747. ၵႅတ်းၶၢတ်ႇ
 1748. ၵႅတ်းၼဵပ်ႉမိုဝ်း
 1749. ၵႅတ်းႁႆး
 1750. ၵႅတ်ႇ
 1751. ၵႅတ်ႇၶႄ
 1752. ၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈ
 1753. ၵႅတ်ႈလႅတ်ႈ
 1754. ၵႅၼ်
 1755. ၵႅၼ်း
 1756. ၵႅၼ်းၸႂ်
 1757. ၵႅၼ်းတိပ်ႇ
 1758. ၵႅၼ်ၵူၺ်ႈ
 1759. ၵႅၼ်ၵူၼ်
 1760. ၵႅၼ်ၶေႃး
 1761. ၵႅၼ်ၶႅပ်း
 1762. ၵႅၼ်ၸၢၵ်ႈ
 1763. ၵႅၼ်တပ်း
 1764. ၵႅၼ်တၢင်ႈ
 1765. ၵႅၼ်ထီး
 1766. ၵႅၼ်ၽႃႈ
 1767. ၵႅၼ်မႆႉ
 1768. ၵႅၼ်ယူၵ်ႇ
 1769. ၵႅၼ်လၢင်း
 1770. ၵႅၼ်သႆႈ
 1771. ၵႅၼ်ႁွႆႈ
 1772. ၵႅၼ်ႁူၺ်ႇတႃ
 1773. ၵႅၼ်ႁူဝ်
 1774. ၵႅၼ်ႇ
 1775. ၵႅၼ်ႇၵႅၵ်း
 1776. ၵႅၼ်ႇၶႅင်
 1777. ၵႅၼ်ႇၶႅၼ်း
 1778. ၵႅၼ်ႇၶႅၼ်းၸႂ်
 1779. ၵႅၼ်ႇၸဝ်ႈ
 1780. ၵႅၼ်ႇၸႂ်ႈ
 1781. ၵႅၼ်ႇတၼ်ၸႂ်
 1782. ၵႅၼ်ႇတႅၵ်းတႅၵ်း
 1783. ၵႅၼ်ႇပႄႉ
 1784. ၵႅၼ်ႇလၵ်း
 1785. ၵႅၼ်ႈ
 1786. ၵႅၼ်ႈတွင်ႇႁူ
 1787. ၵႅၼ်ႈမိတ်ႈ
 1788. ၵႅၼ်ႈသိဝ်ႇ
 1789. ၵႅၼ်ႉ
 1790. ၵႅၼ်ႉၶဝ်ႈ
 1791. ၵႅပ်း
 1792. ၵႅပ်းၵူင်း
 1793. ၵႅပ်းၵူၼ်ႈႁႆ
 1794. ၵႅပ်းၼႄး
 1795. ၵႅပ်ႇ
 1796. ၵႅပ်ႇၵႄႇ
 1797. ၵႅပ်ႇၶဝ်ႈ
 1798. ၵႅပ်ႇၼုမ်ႇ
 1799. ၵႅပ်ႈ
 1800. ၵႅပ်ႈၸႂ်
 1801. ၵႅပ်ႉ
 1802. ၵႅပ်ႉၵႅပ်ႉ
 1803. ၵႅပ်ႉၼိုင်ႈ
 1804. ၵႅမ်
 1805. ၵႅမ်း
 1806. ၵႅမ်းငႅမ်း
 1807. ၵႅမ်ၶုၼ်ၸီႉသင်ႇ
 1808. ၵႅမ်ၶုၼ်ပွင်ၸိုင်ႈ
 1809. ၵႅမ်ၶုၼ်သိုၵ်း
 1810. ၵႅမ်ၶုၼ်ႁၢၼ်
 1811. ၵႅမ်ႀမတႃႉ
 1812. ၵႅမ်မိူင်း
 1813. ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ
 1814. ၵႅမ်ႈ
 1815. ၵႅမ်ႈၶွင်ႇ
 1816. ၵႅမ်ႈၶူင်း
 1817. ၵႅမ်ႈတွင်ႇ
 1818. ၵႅမ်ႈတိုင်ႇ
 1819. ၵႅဝ်
 1820. ၵႅဝ်း
 1821. ၵႅဝ်ႈ
 1822. ၵၢၵ်ႇ
 1823. ၵၢၵ်ႇၵၢၵ်ႇ
 1824. ၵၢၵ်ႇၶုတ်ႇၶီႈႁူ
 1825. ၵၢၵ်ႇငႅမ်ႈ
 1826. ၵၢၵ်ႇၽႅပ်ႉ
 1827. ၵၢၵ်ႇၽၢႆးႁိူဝ်း
 1828. ၵၢၵ်ႇမွၵ်း
 1829. ၵၢၵ်ႇလၢၵ်ႇ
 1830. ၵၢၵ်ႇလၢင်း
 1831. ၵၢၵ်ႇလၢမ်ႈ
 1832. ၵၢၵ်ႇဝွၵ်း
 1833. ၵၢၵ်ႇသေႃး
 1834. ၵၢၵ်ႈ
 1835. ၵၢၵ်ႈၵၢၵ်ႈ
 1836. ၵၢင်
 1837. ၵၢင်း
 1838. ၵၢင်းၵႆ
 1839. ၵၢင်းၶႅင်
 1840. ၵၢင်းငႅမ်ႉ
 1841. ၵၢင်းၸၢင်ႇ
 1842. ၵၢင်းတင်းသဵင်ႈတင်းမူတ်း
 1843. ၵၢင်းထူဝ်း
 1844. ၵၢင်းမႅဝ်း
 1845. ၵၢင်းယၢၼ်
 1846. ၵၢင်းလွတ်ႈ
 1847. ၵၢင်းသၼ်ႇၵၢင်းဝႆ
 1848. ၵၢင်းသၼ်ႇတွၵ်းတွၵ်း
 1849. ၵၢင်ၵဵဝ်
 1850. ၵၢင်ၶမ်ႈ
 1851. ၵၢင်ၶမ်ႈၶိုၼ်း
 1852. ၵၢင်ၶမ်ႈၶိုၼ်းလိုၵ်း
 1853. ၵၢင်ၶမ်ႈၼႂ်
 1854. ၵၢင်ၶမ်ႈႁၢဝ်
 1855. ၵၢင်ၶိုမ်း
 1856. ၵၢင်ငၢင်
 1857. ၵၢင်ၸႂ်
 1858. ၵၢင်တွင်ႉႁွင်ႈသႆႈ
 1859. ၵၢင်တၢင်း
 1860. ၵၢင်ထုၵ်ႇ
 1861. ၵၢင်လႃ
 1862. ၵၢင်လၢႆ
 1863. ၵၢင်လႆႈ
 1864. ၵၢင်ဝၼ်း
 1865. ၵၢင်ဝၼ်းၵင်ႈၸွင်ႈ
 1866. ၵၢင်ဝၼ်းၶမ်ႈ
 1867. ၵၢင်ဝၼ်းၶိုၼ်ႈ
 1868. ၵၢင်ဝၼ်းၶႅင်
 1869. ၵၢင်ဝၼ်းၸၢႆႉ
 1870. ၵၢင်ဝၼ်းတူၵ်း
 1871. ၵၢင်ဝၼ်းတူၵ်းၸူမ်
 1872. ၵၢင်ဝၼ်းတူၵ်းသွမ်ႉႁွမ်ႉ
 1873. ၵၢင်ဝၼ်းတဵင်ႈ
 1874. ၵၢင်ဝၼ်းမၢတ်ႇ
 1875. ၵၢင်ဝၼ်းလႃႈ
 1876. ၵၢင်ဝၼ်းဢွၵ်ႇ
 1877. ၵၢင်ဝၼ်းဢူၼ်ႈ
 1878. ၵၢင်ဝၢၼ်ႈ
 1879. ၵၢင်ႁိဝ်ႉ
 1880. ၵၢင်ႇ
 1881. ၵၢင်ႇၵူင်
 1882. ၵၢင်ႇၵူင်ၵွၼ်
 1883. ၵၢင်ႇၶႃၶႅင်
 1884. ၵၢင်ႇၶႃသႅင်
 1885. ၵၢင်ႈ
 1886. ၵၢင်ႈငၢင်ႈ
 1887. ၵၢင်ႉ
 1888. ၵၢင်ႉၵွင်ႈ
 1889. ၵၢင်ႉၵူၼ်း
 1890. ၵၢင်ႉၼူၽႆး
 1891. ၵၢင်ႉပပ်ႉ
 1892. ၵၢင်ႉၽိူင်း
 1893. ၵၢတ်ႇ
 1894. ၵၢတ်ႇၶၢႆယွႆႈ
 1895. ၵၢတ်ႇၸူၵ်းယွႆႈ
 1896. ၵၢတ်ႇတိုၼ်ႇ
 1897. ၵၢတ်ႇမႄႈယိင်း
 1898. ၵၢတ်ႈ
 1899. ၵၢၼ်
 1900. ၵၢၼ်း
 1901. ၵၢၼ်းၶူၵ်ႉမွင်း
 1902. ၵၢၼ်းတၢင်ႇ
 1903. ၵၢၼ်းထူ
 1904. ၵၢၼ်းထႆ
 1905. ၵၢၼ်းမွင်း
 1906. ၵၢၼ်းယွႆး
 1907. ၵၢၼ်းသီႇတိၼ်ၵႂႃႇ
 1908. ၵၢၼ်းသၢမ်တႃ
 1909. ၵၢၼ်းႁၢပ်ႇ
 1910. ၵၢၼ်ၵိၼ်ၸၢင်ႈ
 1911. ၵၢၼ်ငိုၼ်း
 1912. ၵၢၼ်ငၢၼ်း
 1913. ၵၢၼ်ငၢၼ်းၵႃႉၶၢႆ
 1914. ၵၢၼ်ငၢၼ်းလူႉ
 1915. ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ
 1916. ၵၢၼ်ၸီးပွႃးယေး
 1917. ၵၢၼ်ၸုင်ႇထွၵ်ႈ
 1918. ၵၢၼ်တိတ်းတေႃႇ
 1919. ၵၢၼ်တိတ်းတေႃႇၵပ်းသိုပ်ႇ
 1920. ၵၢၼ်ထုၵ်ႇၸႂ်
 1921. ၵၢၼ်ၼႃႈမိူင်း
 1922. ၵၢၼ်ၼႃႈႁိူၼ်း
 1923. ၵၢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ
 1924. ၵၢၼ်ပိူင်ၵူၼ်း
 1925. ၵၢၼ်ပူင်ႁဵတ်း
 1926. ၵၢၼ်ပၢႆးမိူင်း
 1927. ၵၢၼ်ပၢႆးသိုၵ်း
 1928. ၵၢၼ်ၽွင်းၶဵဝ်
 1929. ၵၢၼ်ၽိုၼ်ႉလုၵ်ႉ
 1930. ၵၢၼ်ၽၢႆႇၼႂ်း
 1931. ၵၢၼ်မိူင်း
 1932. ၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီး
 1933. ၵၢၼ်လိၵ်ႈႁိူၼ်း
 1934. ၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ
 1935. ၵၢၼ်လူႉ
 1936. ၵၢၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ
 1937. ၵၢၼ်သုၼ်ႇတူဝ်
 1938. ၵၢၼ်သဵၼ်ႈသၢႆတိတ်းတေႃႇ
 1939. ၵၢၼ်ႁိူၼ်း
 1940. ၵၢၼ်ႁဵတ်း
 1941. ၵၢၼ်ႁဵတ်းလဵၼ်ႈ
 1942. ၵၢၼ်ဢုပ်ႇပိူင်ႇၽွင်းငၢမ်း
 1943. ၵၢၼ်ႇ
 1944. ၵၢၼ်ႈ
 1945. ၵၢၼ်ႈၶေႃး
 1946. ၵၢၼ်ႈၶေႃးဢႅၵ်ႇ
 1947. ၵၢၼ်ႈၸူႈ
 1948. ၵၢၼ်ႈထၢၼ်
 1949. ၵၢၼ်ႈထႆ
 1950. ၵၢၼ်ႈၽႆး
 1951. ၵၢၼ်ႈယႃႈ
 1952. ၵၢၼ်ႉ
 1953. ၵၢၼ်ႉတႃပူ
 1954. ၵၢၼ်ႉတူၵ်း
 1955. ၵၢၼ်ႉပိူၼ်ႈ
 1956. ၵၢၼ်ႉဢဝ်
 1957. ၵၢပ်ႇ
 1958. ၵၢပ်ႇၸႃႈ
 1959. ၵၢပ်ႇၼႃ
 1960. ၵၢပ်ႇၼဵပ်ႉမိုဝ်း
 1961. ၵၢပ်ႇမိူဝ်ႈ
 1962. ၵၢပ်ႇမိူဝ်ႈတႃသိူဝ်
 1963. ၵၢပ်ႇမီႇ
 1964. ၵၢပ်ႇဝေႈ
 1965. ၵၢပ်ႇႁႄႉ
 1966. ၵၢပ်ႇဢႅင်ႈငႄး
 1967. ၵၢပ်ႈ
 1968. ၵၢပ်ႈၵၢင်မိူင်း
 1969. ၵၢပ်ႈၶူပ်း
 1970. ၵၢပ်ႈမႂ်ႇ
 1971. ၵၢပ်ႈမႂ်ႇပၢၼ်မႂ်ႇ
 1972. ၵၢပ်ႈမႄႈယူႇၽႆး
 1973. ၵၢပ်ႈလိၵ်ႈၵၢပ်ႈလၢႆး
 1974. ၵၢမ်း
 1975. ၵၢမ်းလိူမ်ႇလႆ
 1976. ၵၢမ်ႇ
 1977. ၵၢမ်ႇပေႃႇ
 1978. ၵၢမ်ႇလီ
 1979. ၵၢမ်ႇလီလႄႈ
 1980. ၵၢမ်ႇႁႅင်း
 1981. ၵၢမ်ႇႁၢႆႉ
 1982. ၵၢမ်ႇဢမ်ႇလီလႄႈ
 1983. ၵၢမ်ႈ
 1984. ၵၢဝ်
 1985. ၵၢဝ်း
 1986. ၵၢဝ်ၵၢဝ်
 1987. ၵၢဝ်ႇ
 1988. ၵၢဝ်ႇၸိုဝ်ႈၵၢဝ်ႇသဵင်
 1989. ၵၢဝ်ႇထိုင်ၸိုဝ်ႈထိုင်သဵင်
 1990. ၵၢဝ်ႇသဵင်ႁႆႈ
 1991. ၵၢဝ်ႇႁႃ
 1992. ၵၢဝ်ႈ
 1993. ၵၢဝ်ႉ
 1994. ၵၢဝ်ႉၶိုတ်ႈၵုၺ်
 1995. ၵၢဝ်ႉၶိုတ်ႈဢွႆႈ
 1996. ၵၢဝ်ႉဢိတ်ႇဢွႆႈ
 1997. ၵၢႆ
 1998. ၵၢႆး
 1999. ၵၢႆးမႆႉ
 2000. ၵၢႆးယွၼ်း
 2001. ၵၢႆႇ
 2002. ၵၢႆႇၵွၼ်
 2003. ၵၢႆႇၵွၼ်း
 2004. ၵၢႆႇၵႂၢမ်း
 2005. ၵၢႆႇၶႃပႄ
 2006. ၵၢႆႇၶိုၼ်း
 2007. ၵၢႆႇၶိုဝ်ႇ
 2008. ၵၢႆႇၶူဝ်
 2009. ၵၢႆႇၸၢပ်ႈ
 2010. ၵၢႆႇပႄ
 2011. ၵၢႆႈ
 2012. ၵႆ
 2013. ၵႆး
 2014. ၵႆးၵွင်ႈ
 2015. ၵႆးတဝ်း
 2016. ၵႆးႁိၼ်ၵႆးၽႃ
 2017. ၵႆၸႂ်
 2018. ၵႆၽေး
 2019. ၵႆရၢၼ်ႇ
 2020. ၵႆႇ
 2021. ၵႆႇၵွမ်ႈ
 2022. ၵႆႇၶၼ်
 2023. ၵႆႇၶႃ
 2024. ၵႆႇၸၢင်ႉ
 2025. ၵႆႇတင်ႈ
 2026. ၵႆႇတိၼ်လဵဝ်
 2027. ၵႆႇတိူတ်း
 2028. ၵႆႇတေႃႇ
 2029. ၵႆႇထိူၼ်ႇ
 2030. ၵႆႇၼမ်ႉ
 2031. ၵႆႇပေႃႈ
 2032. ၵႆႇၽူႈ
 2033. ၵႆႇမႄႈ
 2034. ၵႆႇႁၢင်ၶုမ်ႈ
 2035. ၵႆႇဢွၼ်ႇ
 2036. ၵႆႇဢူ
 2037. ၵႆႇဢႅၵ်း
 2038. ၵႆႈ
 2039. ၵႆႉ
 2040. ၵႆႉၵိၼ်
 2041. ၵႆႉၵႆႉ
 2042. ၵႆႉၼႃႈၶဝ်ႈ
 2043. ၵႆႉႁဵတ်း