ดัชนี:ภาษาไทใหญ่/ႁ

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

, , , , , , , , , , , , , , , , , ,

[แก้ไข]

 1. ႁၵ်း
 2. ႁၵ်းၵၼၢၼ်း
 3. ႁၵ်းၶၢတ်ႇ
 4. ႁၵ်းတူပ်ႉ
 5. ႁၵ်းတူပ်ႉႁၵ်းတၢပ်ႉ
 6. ႁၵ်းပၢႆၵႂၢမ်း
 7. ႁၵ်းမိုဝ်း
 8. ႁၵ်းလၼ်ႇ
 9. ႁၵ်းလၼ်ႇမိုဝ်း
 10. ႁၵ်းလွႆ
 11. ႁၵ်းလႅဝ်
 12. ႁၵ်းဢၢၼ်ႇ
 13. ႁၵ်ႉ
 14. ႁၵ်ႉၵျိူၵ်ႈ
 15. ႁၵ်ႉၶူပ်း
 16. ႁၵ်ႉတွၼ်းၸႂ်
 17. ႁၵ်ႉပႅင်း
 18. ႁၵ်ႉႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈ
 19. ႁင်း
 20. ႁင်းၵၼ်
 21. ႁင်းၵဝ်ၶႃႈ
 22. ႁင်းၵူၺ်း
 23. ႁင်းၶေႃ
 24. ႁင်းတေႃႇ
 25. ႁင်းၼူၵ်ႉ
 26. ႁင်းပႃး
 27. ႁင်းၽႂ်ႁင်းမၼ်း
 28. ႁင်းၽိုင်ႈ
 29. ႁင်းမၼ်း
 30. ႁင်းမၼ်းၵူၺ်း
 31. ႁင်းမူတ်ႉသူမ်ႈ
 32. ႁင်းသႃႇ
 33. ႁင်းႁဝ်း
 34. ႁင်ႈ
 35. ႁတရႃႉ
 36. ႁတ်း
 37. ႁတ်းၵိၼ်
 38. ႁတ်းၵိၼ်ႇ
 39. ႁတ်းၵၢႆး
 40. ႁတ်းႁတ်း
 41. ႁတ်းႁတ်းႁၢၼ်ႁၢၼ်
 42. ႁတ်းႁၢၼ်
 43. ႁတ်ႉ
 44. ႁတ်ႉထႃႉ
 45. ႁတ်ႉသၢႆၵႅပ်း
 46. ႁတ်ႉဢႅဝ်
 47. ႁၼ်
 48. ႁၼ်း
 49. ႁၼ်ၵႆ
 50. ႁၼ်ၸမ်
 51. ႁၼ်ထိုင်
 52. ႁၼ်ၼႃႈ
 53. ႁၼ်ၼႃႈႁၼ်တႃ
 54. ႁၼ်ႈ
 55. ႁၼ်ႉ
 56. ႁၼ်ႉၸႂ်ႁၼ်ႉၶေႃး
 57. ႁပ်း
 58. ႁပ်ႉ
 59. ႁပ်ႉၶႅၵ်ႇ
 60. ႁပ်ႉၶၢမ်ႇဢဝ်
 61. ႁပ်ႉတွၼ်ႈ
 62. ႁပ်ႉတုင်း
 63. ႁပ်ႉတုင်းယုမ်ႇယမ်
 64. ႁပ်ႉထွၵ်ႈ
 65. ႁပ်ႉလႆႈ
 66. ႁပ်ႉလႆႈသၢႆလူမ်း
 67. ႁပ်ႉႁူဝ်တၢင်း
 68. ႁပ်ႉဢဝ်
 69. ႁပ်ႉဢဝ်လႆႈ
 70. ႁမ်
 71. ႁမ်း
 72. ႁမ်းၵဵၼ်
 73. ႁမ်းလိၵ်ႈ
 74. ႁမ်တူး
 75. ႁမ်ပွင်းလူမ်း
 76. ႁမ်ႁွၵ်ႈ
 77. ႁမ်ႁိင်ႇ
 78. ႁဝ်
 79. ႁဝ်း
 80. ႁဝ်းၶဝ်
 81. ႁဝ်းၶႃႈ
 82. ႁဝ်းၶႃႈၶဝ်
 83. ႁဝ်းႁႃး
 84. ႁဝ်ႇ
 85. ႁဝ်ႈ
 86. ႁွၵ်းႁႅၵ်း
 87. ႁွၵ်ႇ
 88. ႁွၵ်ႇငၢင်ႈ
 89. ႁွၵ်ႇပုမ်း
 90. ႁွၵ်ႇပူႈ
 91. ႁွၵ်ႈ
 92. ႁွၵ်ႈတိၵ်း
 93. ႁွၵ်ႈၼမ်ႉ
 94. ႁွၵ်ႈဝူဝ်း
 95. ႁွင်
 96. ႁွင်း
 97. ႁွင်းၼႂ်း
 98. ႁွင်ႇ
 99. ႁွင်ႈ
 100. ႁွင်ႈၵၢၼ်
 101. ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇၵႃႉၶၢႆ
 102. ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇၵၢၼ်ငၢၼ်း
 103. ႁွင်ႈၶုတ်း
 104. ႁွင်ႈၸွမ်ႁိူၼ်း
 105. ႁွင်ႈၼမ်ႉ
 106. ႁွင်ႈၽႃ
 107. ႁွင်ႈလၢႆႇ
 108. ႁွင်ႈလၢႆႇတႂ်ႈလိၼ်
 109. ႁွင်ႉ
 110. ႁွင်ႉၵႂႃႇ
 111. ႁွင်ႉၵိဝ်ၵိဝ်
 112. ႁွင်ႉၵုၺ်ၵုၺ်
 113. ႁွင်ႉၶွၼ်
 114. ႁွင်ႉၸိုဝ်ႈ
 115. ႁွင်ႉၸိုဝ်ႈႁွင်ႉသဵင်
 116. ႁွင်ႉမႃး
 117. ႁွင်ႉလႃႇ
 118. ႁွင်ႉဝႃႈ
 119. ႁွင်ႉသႅၼ်ႇ
 120. ႁွင်ႉႁဵၵ်ႈ
 121. ႁွင်ႉႁႆႈ
 122. ႁွင်ႉဢဝ်
 123. ႁွင်ႉဢွၵ်ႇသဵင်လိပ်းသဵင်ၶဵဝ်
 124. ႁွတ်း
 125. ႁွတ်ႈ
 126. ႁွတ်ႈၵႂႃႇ
 127. ႁွတ်ႈထိုင်
 128. ႁွတ်ႈမႃး
 129. ႁွၼ်
 130. ႁွၼ်း
 131. ႁွၼ်းႁွၼ်း
 132. ႁွၼ်ၵႆႇ
 133. ႁွၼ်ငူးႁဝ်ႇ
 134. ႁွၼ်ၼၵႃး
 135. ႁွၼ်ၼမ်ႉ
 136. ႁွၼ်ၽႃႉ
 137. ႁွၼ်ႇ
 138. ႁွၼ်ႈ
 139. ႁွၼ်ႉ
 140. ႁွပ်ႇ
 141. ႁွပ်ႇတၢင်ႇၵုမ်ႇ
 142. ႁွပ်ႇတၢင်ႇဢႅင်ႈ
 143. ႁွပ်ႇဢုမ်ႈ
 144. ႁွပ်ႈ
 145. ႁွပ်ႉႁႅပ်ႉ
 146. ႁွမ်
 147. ႁွမ်း
 148. ႁွမ်းၵိဝ်
 149. ႁွမ်းပွင်း
 150. ႁွမ်းပႃး
 151. ႁွမ်ၸွတ်ႇ
 152. ႁွမ်ၸူၼ်
 153. ႁွမ်တူဝ်ႈ
 154. ႁွမ်ၼူဝ်
 155. ႁွမ်ၽႄႇ
 156. ႁွမ်လူၼ်ႇ
 157. ႁွမ်ႁိုၼ်း
 158. ႁွမ်ႁူၺ်း
 159. ႁွမ်ႁဵၼ်
 160. ႁွမ်ႁႅင်း
 161. ႁွမ်ဢဵၼ်ႁွမ်ႁႅင်း
 162. ႁွမ်ႇ
 163. ႁွမ်ႈ
 164. ႁွမ်ႉ
 165. ႁွႆ
 166. ႁွႆး
 167. ႁွႆးၵိပ်ႇ
 168. ႁွႆးၶိတ်ႇ
 169. ႁွႆးၸတ်ႉ
 170. ႁွႆးၸပ်း
 171. ႁွႆးၸဵပ်း
 172. ႁွႆးၸၢပ်ႈ
 173. ႁွႆးတိၼ်
 174. ႁွႆးတိူဝ်ႉ
 175. ႁွႆးတႅၵ်ႇ
 176. ႁွႆးတႅမ်ႈ
 177. ႁွႆးတၢင်း
 178. ႁွႆးတၢမ်ႇ
 179. ႁွႆးထႆ
 180. ႁွႆးၼမ်ႉ
 181. ႁွႆးၼိဝ်ႉမိုဝ်း
 182. ႁွႆးပေႃႉ
 183. ႁွႆးမိုဝ်း
 184. ႁွႆးယဵၼ်း
 185. ႁွႆးလၵ်း
 186. ႁွႆးလၢၵ်ႈ
 187. ႁွႆးဢဵၼ်
 188. ႁွႆၵူၼ်ႈလႅမ်
 189. ႁွႆၵၢပ်ႇ
 190. ႁွႆငူဝ်ႉ
 191. ႁွႆၽႃႉ
 192. ႁွႆလိပ်ႈ
 193. ႁွႆႈ
 194. ႁွႆႈၵၢဝ်ႉ
 195. ႁွႆႈၸပ်း
 196. ႁွႆႈယွၼ်ႇ
 197. ႁွႆႉ
 198. ႁႂ်ႇ
 199. ႁႂ်ႈ
 200. ႁႂ်ႈပေႃး
 201. ႁႂ်ႈပဵၼ်
 202. ႁႂ်ႈပဵၼ်သေၵမ်း
 203. ႁႂ်ႈမႃး
 204. ႁႂ်ႈမႃးသေၵမ်း
 205. ႁႂ်ႈမီးဝႆႉထႃႈ
 206. ႁႂ်ႈမႅၼ်ႈ
 207. ႁႂ်ႈယဝ်ႉ
 208. ႁႂ်ႈယူႇလီၵိၼ်ဝၢၼ်သေၵမ်း
 209. ႁႂ်ႈလႆႈ
 210. ႁႂ်ႈသမ်ႉပေႃး
 211. ႁႂ်ႈဢွၵ်ႇ
 212. ႁႃ
 213. ႁႃး
 214. ႁႃးသွင်ၵေႃႉ
 215. ႁႃငိုၼ်း
 216. ႁႃၸဝ်ႉၵိၼ်ၶမ်ႈ
 217. ႁႃၺၢၼ်ႇ
 218. ႁႃတၢင်းၽိတ်း
 219. ႁႃပိင်ႇၺႃႇ
 220. ႁႃသွၵ်ႈ
 221. ႁႃႇ
 222. ႁႃႇၽူၼ်
 223. ႁႃႇမူၺ်
 224. ႁႃႇလိူတ်ႈ
 225. ႁႃႇလူမ်းမႆႈ
 226. ႁႃႇသႂ်ႇ
 227. ႁႃႈ
 228. ႁႃႈၵိၼ်ၶေႃးမႂ်း
 229. ႁႃႈပၢၵ်ႇ
 230. ႁႃႈမိုၼ်ႇ
 231. ႁႃႈသိပ်း
 232. ႁႃႈသိပ်းဢဵတ်း
 233. ႁႃႉ
 234. ႁႃႉၼေႃ
 235. ႁိ
 236. ႁိၵ်ႈ
 237. ႁိင်
 238. ႁိင်ႇ
 239. ႁိင်ႇၶွင်းလွင်း
 240. ႁိင်ႇၶိူဝ်း
 241. ႁိင်ႇမၢၵ်ႇၶူဝ်ႇ
 242. ႁိင်ႇႁွႆႈ
 243. ႁိင်ႇႁွႆႈမႅင်းၵႅင်း
 244. ႁိင်ႈႁိင်ႈ
 245. ႁိတ်း
 246. ႁိတ်းပိူဝ်ႉ
 247. ႁိတ်းႁႅင်ႈ
 248. ႁိတ်ႈ
 249. ႁိတ်ႉ
 250. ႁိၼ်
 251. ႁိၼ်ၶဵဝ်
 252. ႁိၼ်ၽႃ
 253. ႁိၼ်လိူင်
 254. ႁိၼ်လႅင်
 255. ႁိၼ်သူမ်ႈ
 256. ႁိၼ်ႉ
 257. ႁိပ်ႇ
 258. ႁိပ်ႇမၢၵ်ႇမူႉ
 259. ႁိပ်ႈ
 260. ႁိပ်ႈၸႂ်
 261. ႁိပ်ႈၼႅတ်ႈ
 262. ႁိပ်ႈႁိပ်ႈၼႅတ်ႈၼႅတ်ႈ
 263. ႁိမ်
 264. ႁိမ်း
 265. ႁိမ်းၸဵင်ႇ
 266. ႁိမ်းၸၢႆးၶႃး
 267. ႁိမ်းထိူၼ်ႇ
 268. ႁိမ်းမႅပ်း
 269. ႁိမ်းသုတ်း
 270. ႁိမ်းႁွမ်း
 271. ႁိမ်ၸိင်း
 272. ႁိမ်ႁဵတ်း
 273. ႁိဝ်ႈ
 274. ႁိဝ်ႈၼႃႈ
 275. ႁိဝ်ႈၼႃႈႁိဝ်ႈတႃ
 276. ႁိဝ်ႉ
 277. ႁိုၵ်း
 278. ႁိုၵ်ႈႁိုၵ်ႈ
 279. ႁိုၵ်ႉ
 280. ႁိုၵ်ႉၵၼ်
 281. ႁိုင်
 282. ႁိုင်း
 283. ႁိုင်းႁိုင်း
 284. ႁိုင်ၵဝ်ႇ
 285. ႁိုင်ၼၢၼ်း
 286. ႁိုင်ယဝ်ႉ
 287. ႁိုင်ႁိုင်
 288. ႁိုင်ႁိုင်ၼၢၼ်းၼၢၼ်း
 289. ႁိုင်ႈႁိုင်ႈ
 290. ႁိုၺ်
 291. ႁိုၺ်း
 292. ႁိုၺ်ႉႁိုၺ်ႉ
 293. ႁိုတ်း
 294. ႁိုတ်းထဵၵ်း
 295. ႁိုတ်းလႃႇ
 296. ႁိုတ်းႁိုတ်း
 297. ႁိုတ်းႁိုတ်းႁတ်းႁတ်း
 298. ႁိုတ်ႉ
 299. ႁိုၼ်
 300. ႁိုၼ်း
 301. ႁိုၼ်းသူပ်း
 302. ႁိုၼ်ႈ
 303. ႁိုၼ်ႉႁုၼ်ႉ
 304. ႁိုပ်ႈ
 305. ႁိုဝ်
 306. ႁိုဝ်း
 307. ႁိုဝ်ႈ
 308. ႁိုဝ်ႈထွၵ်ႇ
 309. ႁိုဝ်ႉ
 310. ႁိူၵ်းႁိူၵ်း
 311. ႁိူၵ်ႇ
 312. ႁိူၵ်ႇလုၼ်ႈ
 313. ႁိူၵ်ႇႁုၼ်ႈ
 314. ႁိူၵ်ႈ
 315. ႁိူင်
 316. ႁိူင်း
 317. ႁိူင်ႈ
 318. ႁိူၺ်း
 319. ႁိူၺ်ႉ
 320. ႁိူတ်ႇ
 321. ႁိူတ်ႈ
 322. ႁိူၼ်း
 323. ႁိူၼ်းၵွင်ႈ
 324. ႁိူၼ်းၵႅမ်ႁိူၼ်းပွမ်း
 325. ႁိူၼ်းငွပ်း
 326. ႁိူၼ်းပဝ်ႇ
 327. ႁိူၼ်းၽႆး
 328. ႁိူၼ်းမူင်ႈ
 329. ႁိူၼ်းယႂ်ႇလူင်
 330. ႁိူၼ်းယူႇ
 331. ႁိူၼ်းယေး
 332. ႁိူၼ်းလေႃႉ
 333. ႁိူၼ်းသဝ်း
 334. ႁိူၼ်းသေႃး
 335. ႁိူၼ်းသႅင်
 336. ႁိူၼ်းႁၢမ်း
 337. ႁိူၼ်ႉ
 338. ႁိူပ်ႈ
 339. ႁိူဝ်
 340. ႁိူဝ်း
 341. ႁိူဝ်းၵူၺ်ႈ
 342. ႁိူဝ်းၶွင်းတုင်း
 343. ႁိူဝ်းၶၢမ်ႈတႃႈ
 344. ႁိူဝ်းၸဝ်ႈတႃႈ
 345. ႁိူဝ်းၸၢၵ်ႈ
 346. ႁိူဝ်းတၢင်ႇၵုၼ်ႇ
 347. ႁိူဝ်းတၢင်ႇၼမ်ႉမၼ်း
 348. ႁိူဝ်းမိၼ်
 349. ႁိူဝ်းမိၼ်ၵျႅတ်ႉ
 350. ႁိူဝ်းယွတ်ႈ
 351. ႁိူဝ်းသၢင်းၽေႃး
 352. ႁိူဝ်းသၢင်းၽေႃးပၢင်ႇလၢႆႇ
 353. ႁိူဝ်းသၢင်းၽေႃးၽႆး
 354. ႁိူဝ်းသၢင်းၽေႃးယွတ်ႈ
 355. ႁိူဝ်ႇ
 356. ႁိူဝ်ႇၶမ်
 357. ႁိူဝ်ႇၶဝ်ႈ
 358. ႁိူဝ်ႇတႅၵ်ႇ
 359. ႁိူဝ်ႇလဝ်ႈ
 360. ႁိူဝ်ႇလႆၶႆးယွႆႉ
 361. ႁိူဝ်ႇဢွၵ်ႇ
 362. ႁိူဝ်ႈ
 363. ႁိူဝ်ႈမၢပ်ႈ
 364. ႁိူဝ်ႈလုၵ်ႉ
 365. ႁိူဝ်ႈလႅင်း
 366. ႁိူဝ်ႈႁိူင်း
 367. ႁိူဝ်ႉ
 368. ႁိူဝ်ႉၸႂ်ႁိူဝ်ႉၶေႃး
 369. ႁိူဝ်ႉတွႃး
 370. ႁိူဝ်ႉၼုၼ်း
 371. ႁိူဝ်ႉမွႆႈ
 372. ႁိူဝ်ႉဢူၼ်ႈ
 373. ႁိူဝ်ႉဢူၼ်ႈႁိူဝ်ႉဢွၼ်ႇ
 374. ႁီ
 375. ႁီး
 376. ႁီမူဝ်ႉ
 377. ႁီႈ
 378. ႁီႉ
 379. ႁီႉမႃႉ
 380. ႁီႉမႃႉဝုၼ်ႇတႃႉ
 381. ႁီႉရီႉ
 382. ႁု
 383. ႁုၵ်း
 384. ႁုၵ်းႁၵ်းၸႂ်
 385. ႁုၵ်ႇ
 386. ႁုၵ်ႈႁိူၵ်ႈ
 387. ႁုၵ်ႉ
 388. ႁုင်
 389. ႁုင်း
 390. ႁုင်ၵိူဝ်ဝၢၼ်
 391. ႁုင်ၶဝ်ႈ
 392. ႁုင်ၶိုဝ်ႇ
 393. ႁုင်တူမ်ႈ
 394. ႁုင်လဝ်ႈ
 395. ႁုင်ႈ
 396. ႁုင်ႈၶိုၼ်ႈ
 397. ႁုင်ႈႁိူဝ်ႈ
 398. ႁုင်ႉ
 399. ႁုၺ်းႁႆးယမ်ယမ်
 400. ႁုၺ်ႉႁုၺ်ႉ
 401. ႁုတ်း
 402. ႁုတ်ႇ
 403. ႁုတ်ႇၶဝ်ႈႁုတ်ႇဢွၵ်ႇ
 404. ႁုတ်ႇၸႂ်ၶဝ်ႈၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဢွၵ်ႇ
 405. ႁုတ်ႇတုၵ်ႉ
 406. ႁုတ်ႈ
 407. ႁုတ်ႉ
 408. ႁုၼ်း
 409. ႁုၼ်ႁုၼ်
 410. ႁုၼ်ႇ
 411. ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈ
 412. ႁုၼ်ႈ
 413. ႁုၼ်ႈၶိုၼ်ႈ
 414. ႁုၼ်ႈၽႆး
 415. ႁုၼ်ႈမႆႉ
 416. ႁုၼ်ႉ
 417. ႁုၼ်ႉႁိူဝ်ႇ
 418. ႁုပ်ႇ
 419. ႁုပ်ႇၶိုၼ်ႈ
 420. ႁုပ်ႈ
 421. ႁုပ်ႈၵွင်
 422. ႁုပ်ႈသိမ်း
 423. ႁုမ်
 424. ႁုမ်း
 425. ႁုမ်းႁၢင်း
 426. ႁူ
 427. ႁူး
 428. ႁူးၵႂၢၼ်ႉ
 429. ႁူးၵူင်
 430. ႁူးၵူင်း
 431. ႁူးၵူၼ်ႈ
 432. ႁူးၵႅၼ်ႉ
 433. ႁူးၶူၵ်ႉ
 434. ႁူးၶူႈလင်
 435. ႁူးၶဵမ်
 436. ႁူးတၼ်
 437. ႁူးထမ်ႈ
 438. ႁူးၼမ်ႉၸိုမ်း
 439. ႁူးၼၢင်းတဵၼ်
 440. ႁူးပတႅင်း
 441. ႁူးပွင်ႇပဵဝ်
 442. ႁူးပဵဝ်
 443. ႁူးၽၵ်းတူ
 444. ႁူးမၢၵ်ႇတုမ်ႇ
 445. ႁူးရႃး
 446. ႁူးလဝ်
 447. ႁူးလူမ်း
 448. ႁူးလႅင်း
 449. ႁူးလႅင်းႁိူဝ်း
 450. ႁူးလၢင်းတဵၼ်
 451. ႁူးသိုပ်ႇထၢတ်ႈ
 452. ႁူးသိုပ်ႇၽႆးၽႃႉ
 453. ႁူးသေႃး
 454. ႁူးႁွတ်ႈ
 455. ႁူးႁိူဝ်ႇ
 456. ႁူးႁီ
 457. ႁူးႁူ
 458. ႁူးႁၢင်းႁူၺ်ႈ
 459. ႁူၵွင်ႈ
 460. ႁူၵႂင်
 461. ႁူၵႂၢင်ႈ
 462. ႁူၵုၺ်
 463. ႁူၵ်း
 464. ႁူၵ်းပၢၵ်ႇ
 465. ႁူၵ်းသိပ်း
 466. ႁူၵ်းသိပ်းသွင်
 467. ႁူၵ်ႈ
 468. ႁူၵ်ႉ
 469. ႁူၶဵမ်
 470. ႁူင်
 471. ႁူင်း
 472. ႁူင်းၵႃႈ
 473. ႁူင်းၵႃႈပွႆး
 474. ႁူင်းၵူၼ်းၵႃႈ
 475. ႁူင်းၵူၼ်းထဝ်ႈ
 476. ႁူင်းၵူႉႁူင်းႁွမ်
 477. ႁူင်းၵၢတ်ႇ
 478. ႁူင်းၵၢၼ်
 479. ႁူင်းၶင်
 480. ႁူင်းၶဝ်ႈ
 481. ႁူင်းၶီႈ
 482. ႁူင်းၶဵၼ်ႇငိုၼ်းယွႆႈ
 483. ႁူင်းၶၢႆ
 484. ႁူင်းၶၢႆလူင်
 485. ႁူင်းငဝ်းတူင်ႉ
 486. ႁူင်းၸၢၵ်ႈ
 487. ႁူင်းတမ်ၶဝ်ႈ
 488. ႁူင်းတေႃးၽႅၼ်ႇ
 489. ႁူင်းတႅပ်းတတ်း
 490. ႁူင်းထိင်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ
 491. ႁူင်းထၢတ်ႈၼျူးၶလီးယႃး
 492. ႁူင်းထၢတ်ႈၽႆးၾႃႉ
 493. ႁူင်းထၢတ်ႈဢၼူႉမျူႇ
 494. ႁူင်းၼမ်ႉ
 495. ႁူင်းၼႄ
 496. ႁူင်းၼႄပွႆး
 497. ႁူင်းပွႆႇသဵင်
 498. ႁူင်းၽိုင်ႈ
 499. ႁူင်းၽူႈႁၢၼ်
 500. ႁူင်းၽၢင်ငဝ်း
 501. ႁူင်းၽႆး
 502. ႁူင်းၽႆးၾႃႉ
 503. ႁူင်းၽႆးမိၼ်
 504. ႁူင်းမႄးၵႃး
 505. ႁူင်းယႃ
 506. ႁူင်းယႃႈယႃ
 507. ႁူင်းယဵၼ်
 508. ႁူင်းယဵဝ်ႈ
 509. ႁူင်းရထႃး
 510. ႁူင်းလိၵ်ႈ
 511. ႁူင်းလိုဝ်ႈ
 512. ႁူင်းလိုဝ်ႈလူင်
 513. ႁူင်းလီ
 514. ႁူင်းလုမ်းလႃး
 515. ႁူင်းလုမ်းလႃးၵူၼ်း
 516. ႁူင်းလုမ်းလႃးတူၼ်ႈမႆႉ
 517. ႁူင်းလုမ်းလႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ
 518. ႁူင်းလူင်ၶုၼ်ဝဵင်း
 519. ႁူင်းလူၺ်ၶဝ်ႈ
 520. ႁူင်းလူလိၵ်ႈ
 521. ႁူင်းလဵၼ်ႈၶေႉႁႅင်း
 522. ႁူင်းလဵၼ်ႈႁႅင်း
 523. ႁူင်းလႅမ်း
 524. ႁူင်းဝႆႈ
 525. ႁူင်းဝႆႈမူႇၸလၢမ်ႇ
 526. ႁူင်းဝႆႉၶူဝ်း
 527. ႁူင်းသွၼ်
 528. ႁူင်းသႅင်ႇၶၢႆ
 529. ႁူင်းႁဵၼ်း
 530. ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉၵၢင်
 531. ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉငဝ်ႈ
 532. ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်
 533. ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင်
 534. ႁူင်းႁဵၼ်းၽၢႆႇၸၢၵ်ႈ
 535. ႁူင်းႁဵၼ်းၽၢႆႇမေႃၸၢၵ်ႈ
 536. ႁူင်းႁဵၼ်းၽၢႆႇမေႃယႃ
 537. ႁူင်းႁဵၼ်းၽၢႆႇယႃႈယႃ
 538. ႁူင်းႁဵၼ်းၽၢႆႇသႃႇသၼႃႇ
 539. ႁူင်းႁဵၼ်းသွၼ်ၵၢၼ်
 540. ႁူင်းႁဵၼ်းသွၼ်ၶေႃ
 541. ႁူင်းႁဵၼ်းသွၼ်လၢႆ
 542. ႁူင်းႁဵၼ်းဢၸူဝ်းယႃႉ
 543. ႁူင်းႁႆး
 544. ႁူင်ၶိုၼ်ႈ
 545. ႁူင်ႇ
 546. ႁူင်ႇၵူၼ်
 547. ႁူင်ႈ
 548. ႁူင်ႈလူၼ်ႇ
 549. ႁူၺ်း
 550. ႁူၺ်ႇ
 551. ႁူၺ်ႇၵုၺ်
 552. ႁူၺ်ႇတႃ
 553. ႁူၺ်ႇမၢၵ်ႇဝၢၼ်
 554. ႁူၺ်ႇႁမ်
 555. ႁူၺ်ႈ
 556. ႁူၺ်ႉ
 557. ႁူၺ်ႉလၢၵ်ႈ
 558. ႁူတ်း
 559. ႁူတ်းၵွမ်း
 560. ႁူတ်းငေႃး
 561. ႁူတ်းၼမ်ႉ
 562. ႁူတ်းယမ်း
 563. ႁူတ်ႈ
 564. ႁူတ်ႈလွႆ
 565. ႁူၼၵ်း
 566. ႁူၼၵ်းႁူတၼ်
 567. ႁူၼႃ
 568. ႁူၼူၵ်ႇ
 569. ႁူၼ်
 570. ႁူၼ်း
 571. ႁူၼ်ၶိုၼ်း
 572. ႁူၼ်ႈ
 573. ႁူပွင်ႇတႃလႅင်း
 574. ႁူပုင်း
 575. ႁူပ်း
 576. ႁူပ်းႁူမ်ႇ
 577. ႁူပ်ႉ
 578. ႁူပ်ႉၺႃး
 579. ႁူပ်ႉထူပ်းတွင်ႈထၢမ်
 580. ႁူပ်ႉႁူဝ်တၢင်း
 581. ႁူၽႃႈၵင်ႈ
 582. ႁူမေႃး
 583. ႁူမေႃႇ
 584. ႁူမၢင်
 585. ႁူမ်
 586. ႁူမ်ၸူမ်း
 587. ႁူမ်ႇ
 588. ႁူမ်ႇၼႃႈ
 589. ႁူမ်ႇလူမ်ႈ
 590. ႁူမ်ႈ
 591. ႁူမ်ႈၸူမ်း
 592. ႁူမ်ႈတုမ်
 593. ႁူမ်ႈလူၺ်ႈ
 594. ႁူမ်ႈဝႃႈၼၼ်သေၵေႃႈ
 595. ႁူမ်ႈႁွမ်း
 596. ႁူမ်ႉ
 597. ႁူယၢၼ်း
 598. ႁူလိတ်ႇ
 599. ႁူလႅတ်း
 600. ႁူဝေႃႇ
 601. ႁူဝ်
 602. ႁူဝ်းႁူဝ်း
 603. ႁူဝ်ၵွပ်းမႃႉ
 604. ႁူဝ်ၵႂႆး
 605. ႁူဝ်ၵိပ်ႇ
 606. ႁူဝ်ၵိုတ်ႈ
 607. ႁူဝ်ၵီႈ
 608. ႁူဝ်ၵုၺ်
 609. ႁူဝ်ၵုမ်ႇ
 610. ႁူဝ်ၵႄႇႁူဝ်သႃး
 611. ႁူဝ်ၵဵင်ႈ
 612. ႁူဝ်ၵဵင်ႈလိူမ်ႈ
 613. ႁူဝ်ၶမ်ႈ
 614. ႁူဝ်ၶဝ်ႇ
 615. ႁူဝ်ၶႃႇ
 616. ႁူဝ်ၶိင်
 617. ႁူဝ်ၶိုၼ်ႈ
 618. ႁူဝ်ၶူဝ်လႆ
 619. ႁူဝ်ၶႅင်
 620. ႁူဝ်ၶႅၼ်
 621. ႁူဝ်ၶႆႈ
 622. ႁူဝ်ငိုတ်ႈ
 623. ႁူဝ်ၸႂ်
 624. ႁူဝ်ၸႂ်ၸဵပ်း
 625. ႁူဝ်ၸႂ်တွတ်ႇ
 626. ႁူဝ်ၸႂ်တိုၼ်ႇ
 627. ႁူဝ်ၸႂ်ပႅၼ်သုင်
 628. ႁူဝ်ၸႂ်လူႉ
 629. ႁူဝ်ၸႂ်ဝၢႆး
 630. ႁူဝ်ၸႂ်သၼ်ႇ
 631. ႁူဝ်ၸႂ်သုင်
 632. ႁူဝ်တပ်ႉ
 633. ႁူဝ်တႃ
 634. ႁူဝ်တႅၵ်ႇ
 635. ႁူဝ်ၼမ်ႉၽိုင်ႈ
 636. ႁူဝ်ၼဝ်ႇ
 637. ႁူဝ်ၼွၼ်း
 638. ႁူဝ်ၼႂ်
 639. ႁူဝ်ၼူမ်း
 640. ႁူဝ်ပဝ်ႈ
 641. ႁူဝ်ပိုင်း
 642. ႁူဝ်ပီ
 643. ႁူဝ်ပုတ်း
 644. ႁူဝ်ပူမ်
 645. ႁူဝ်ပႅင်ႈ
 646. ႁူဝ်ပႅၼ်
 647. ႁူဝ်ပၢၵ်ႇ
 648. ႁူဝ်ပၢၵ်ႇတဵမ်
 649. ႁူဝ်ပၢၵ်ႇႁႃႈသိပ်း
 650. ႁူဝ်ၽၵ်းပိုၵ်ႉ
 651. ႁူဝ်ၽၵ်းပိုၵ်ႉလႅင်
 652. ႁူဝ်ၽၵ်းပိုၵ်ႉသၢင်းၽေႃး
 653. ႁူဝ်ၽၵ်းမီႇ
 654. ႁူဝ်ၽင်ႇ
 655. ႁူဝ်ၽိူၵ်ႇ
 656. ႁူဝ်ၽူၼ်
 657. ႁူဝ်ၽႄႉ
 658. ႁူဝ်မၼ်း
 659. ႁူဝ်မၼ်းလူင်
 660. ႁူဝ်မႃႇ
 661. ႁူဝ်မိူင်း
 662. ႁူဝ်မိူင်းသႂ်
 663. ႁူဝ်မီႇ
 664. ႁူဝ်မူ
 665. ႁူဝ်ယွႆႈ
 666. ႁူဝ်ယိုတ်း
 667. ႁူဝ်ယဵၼ်း
 668. ႁူဝ်ရထႃးၽႆး
 669. ႁူဝ်လွၵ်ႇ
 670. ႁူဝ်လွမ်ႈ
 671. ႁူဝ်လႃ
 672. ႁူဝ်လိူၼ်
 673. ႁူဝ်လိူမ်ႈ
 674. ႁူဝ်လူမ်း
 675. ႁူဝ်လေႃႉ
 676. ႁူဝ်ဝၵ်း
 677. ႁူဝ်ဝႃႇ
 678. ႁူဝ်ဝူင်ႈ
 679. ႁူဝ်သွၵ်ႇ
 680. ႁူဝ်သိၼ်ႈ
 681. ႁူဝ်သိပ်း
 682. ႁူဝ်သိုၵ်း
 683. ႁူဝ်သိုၵ်းလူင်
 684. ႁူဝ်သၢင်ႇဝုၼ်း
 685. ႁူဝ်သၢဝ်
 686. ႁူဝ်ႁွၵ်ႇ
 687. ႁူဝ်ႁိူဝ်း
 688. ႁူဝ်ႁုပ်ႈ
 689. ႁူဝ်ႁၢၼ်
 690. ႁူဝ်ႁၢၼ်တိၼ်ယၢၼ်ႈ
 691. ႁူဝ်ဢူး
 692. ႁူဝ်ဢူးယဵၼ်း
 693. ႁူဝ်ဢူၵ်း
 694. ႁူဝ်ဢူၵ်းၸဵပ်း
 695. ႁူဝ်ဢႄ
 696. ႁူဝ်ႇ
 697. ႁူဝ်ႇလူဝ်ႇႁၢင်းလၢင်း
 698. ႁူဝ်ႈ
 699. ႁူဝ်ႉ
 700. ႁူသိူဝ်ႈ
 701. ႁူသုတ်း
 702. ႁူႁိင်ႇ
 703. ႁူႇ
 704. ႁူႇႁမ်း
 705. ႁူႈ
 706. ႁူႈႁူႈ
 707. ႁူႉ
 708. ႁူႉၵၼ်မိုတ်ႈၵၼ်
 709. ႁူႉၵျေးၸူး
 710. ႁူႉၸၵ်း
 711. ႁူႉၸႅင်ႈ
 712. ႁူႉတူဝ်
 713. ႁူႉတႅတ်ႈၼႅတ်ႈ
 714. ႁူႉၼၼ်
 715. ႁူႉယႂ်ႇႁူႉၼမ်
 716. ႁူႉလိၵ်ႈ
 717. ႁူႉသၢႆငၢႆ
 718. ႁူႉႁၼ်
 719. ႁေ
 720. ႁေႃ
 721. ႁေႃး
 722. ႁေႃးတြႃး
 723. ႁေႃးလိၵ်ႈႁေႃးလၢႆး
 724. ႁေႃးလၢတ်ႈ
 725. ႁေႃၵိၼ်
 726. ႁေႃၶမ်း
 727. ႁေႃၶူမ်းႁေႃပိူဝ်ႉ
 728. ႁေႃၽီ
 729. ႁေႃယဵၼ်
 730. ႁေႃလၼ်ႈ
 731. ႁေႃလူမ်း
 732. ႁေႃႁိူဝ်ႇ
 733. ႁေႃႇ
 734. ႁေႃႇၶူဝ်း
 735. ႁေႃႇၶူဝ်းႁေႃႇလဵင်း
 736. ႁေႃႇၸၢႆးၶႃး
 737. ႁေႃႇတႄႇ
 738. ႁေႃႇတၢင်းၵိၼ်
 739. ႁေႃႇပူၵ်ႉ
 740. ႁေႃႈ
 741. ႁေႃႈၵႃး
 742. ႁေႃႈတူဝ်ထိူၼ်ႇ
 743. ႁေႃႈပႅတ်ႈ
 744. ႁေႃႈယိူဝ်း
 745. ႁေႃႈလိုပ်ႈ
 746. ႁေႃႈလိုပ်ႈလူၺ်း
 747. ႁေႃႈလူင်း
 748. ႁေႃႈလူင်းႁိူၼ်း
 749. ႁေႃႈလႅၼ်ႈ
 750. ႁေႃႈႁိူဝ်းမိၼ်
 751. ႁေႃႈႁႄႉ
 752. ႁေႃႈဢွၵ်ႇ
 753. ႁေႃႈဢွၵ်ႇမိူင်း
 754. ႁေႇမၼ်ႇတႃႉဢူႉတူႉ
 755. ႁေႈ
 756. ႁေႈတႃ
 757. ႁေႈၼမ်ႉ
 758. ႁေႈဝႃႈ
 759. ႁေႈႁူ
 760. ႁေႈႁၢႆး
 761. ႁႄ
 762. ႁႄး
 763. ႁႄႇ
 764. ႁႄႇလီႇၵွပ်ႇတႃႇ
 765. ႁႄႈ
 766. ႁႄႈဝႃႈ
 767. ႁႄႉ
 768. ႁႄႉၵင်ႈ
 769. ႁႄႉၵၼ်
 770. ႁႄႉၵၼ်ၼႃႈၵၼ်လင်
 771. ႁႄႉၶၼ်ႈ
 772. ႁႄႉၶႅၼ်ႈ
 773. ႁႄႉတိုၵ်း
 774. ႁႄႉတီႉ
 775. ႁႄႉၽႆး
 776. ႁႄႉလပ်ႉ
 777. ႁႄႉလူမ်း
 778. ႁႄႉလႅတ်ႇ
 779. ႁႄႉႁပ်ႉ
 780. ႁႄႉႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈ
 781. ႁဵၵ်း
 782. ႁဵၵ်ႇ
 783. ႁဵၵ်ႈ
 784. ႁဵၵ်ႈၸိုဝ်ႈ
 785. ႁဵၵ်ႈဝႃႈ
 786. ႁဵင်
 787. ႁဵင်း
 788. ႁဵင်းလိၵ်ႈ
 789. ႁဵင်းႁၢတ်ႈ
 790. ႁဵတ်း
 791. ႁဵတ်းၵပ်း
 792. ႁဵတ်းၵျေးၸူး
 793. ႁဵတ်းၵွႆႈႁဵတ်းထိူင်း
 794. ႁဵတ်းၵႂႃႇႁဵတ်းၶိုၼ်း
 795. ႁဵတ်းၵႂၢမ်း
 796. ႁဵတ်းၵႂၢမ်းၵပ်း
 797. ႁဵတ်းၵႂၢမ်းၵႄႈလိတ်ႈၵၼ်
 798. ႁဵတ်းၵႂၢမ်းၸွမ်းၵၼ်
 799. ႁဵတ်းၵႂၢမ်းတႃႇ
 800. ႁဵတ်းၵႂၢမ်းတႃႉ
 801. ႁဵတ်းၵႂၢမ်းတေႃႇ
 802. ႁဵတ်းၵႂၢမ်းတေႃႇၵၼ်
 803. ႁဵတ်းၵိူင်းၶေႃ
 804. ႁဵတ်းၵိူမ်ႈႁဵတ်းလိူမ်ႈ
 805. ႁဵတ်းၵုင်ႇ
 806. ႁဵတ်းၵုင်ႇႁဵတ်းႁၢၼ်ႇ
 807. ႁဵတ်းၵေႃႉ
 808. ႁဵတ်းၵေႃႉၵၼ်
 809. ႁဵတ်းၵေႃႉႁဵတ်းသေႈ
 810. ႁဵတ်းၵႄႈ
 811. ႁဵတ်းၵဵင်ႈ
 812. ႁဵတ်းၵဵင်ႈဝႃႈ
 813. ႁဵတ်းၵဵင်ႈဢမ်ႇႁူႉ
 814. ႁဵတ်းၵႅပ်ႈ
 815. ႁဵတ်းၵၢင်ၼူၵ်ႉ
 816. ႁဵတ်းၵၢတ်ႈ
 817. ႁဵတ်းၵၢၼ်
 818. ႁဵတ်းၵၢၼ်ငၢၼ်း
 819. ႁဵတ်းၵႆႉ
 820. ႁဵတ်းၶတ်း
 821. ႁဵတ်းၶတ်းၶႅင်ႁႅင်းတႃႉ
 822. ႁဵတ်းၶၼ်ႁဵတ်းဝႆး
 823. ႁဵတ်းၶိၼ်ၸႂ်
 824. ႁဵတ်းၶိုၵ်ႉႁဵတ်းၶမ်ႇ
 825. ႁဵတ်းၶိုဝ်ႉ
 826. ႁဵတ်းၶီႈတွၵ်ႈ
 827. ႁဵတ်းၶူဝ်းၵႅၵ်း
 828. ႁဵတ်းၶေႃၶေႃ
 829. ႁဵတ်းၶဵဝ်
 830. ႁဵတ်းၶၢၼ်ႉႁဵတ်းဢိူၼ်
 831. ႁဵတ်းငိုၼ်းၵႅၵ်း
 832. ႁဵတ်းၸွမ်းထုင်း
 833. ႁဵတ်းၸိူဝ်ႉႁိုဝ်
 834. ႁဵတ်းၸူးၼႂ်ၸူးၶမ်ႈ
 835. ႁဵတ်းၸေႃႉၸႄႉမဝ်မၢင်
 836. ႁဵတ်းတၵႄႉတၵွင်း
 837. ႁဵတ်းတပ်ႉမူၵ်း
 838. ႁဵတ်းတြႃး
 839. ႁဵတ်းတြႃးသႂ်ႇ
 840. ႁဵတ်းတွၵ်ႈ
 841. ႁဵတ်းတွၵ်ႈႁဵတ်းတမ်
 842. ႁဵတ်းတႂ်ႈႁဵတ်းၼိူဝ်
 843. ႁဵတ်းတီႈၼွၼ်း
 844. ႁဵတ်းတူဝ်
 845. ႁဵတ်းတူဝ်ႁဵတ်းတိၼ်ႇ
 846. ႁဵတ်းတႄႉႁဵတ်းဝႃႈ
 847. ႁဵတ်းတၢင်း
 848. ႁဵတ်းတၢင်းၽိတ်း
 849. ႁဵတ်းတၢင်းၽိတ်းသႂ်ႇ
 850. ႁဵတ်းတၢင်းႁဵတ်းတႃႈ
 851. ႁဵတ်းထႅင်ႈ
 852. ႁဵတ်းၼင်ႇႁိုဝ်
 853. ႁဵတ်းၼင်ႇႁိုဝ်လႄႈ
 854. ႁဵတ်းၼႃး
 855. ႁဵတ်းၼႃႈငိူမ်ႉ
 856. ႁဵတ်းၼႃႈတိူဝ်ႈ
 857. ႁဵတ်းၼႃႈႁိူၼ်း
 858. ႁဵတ်းၼႄ
 859. ႁဵတ်းပတိၵ်ႈၶၢတ်ႈ
 860. ႁဵတ်းပျေူႇႁဵတ်းမူၼ်ႈ
 861. ႁဵတ်းပျၢၵ်ႈ
 862. ႁဵတ်းပျၢၵ်ႈႁဵတ်းၶျေႃႇ
 863. ႁဵတ်းပွႆး
 864. ႁဵတ်းပွႆးလိူၵ်ႈတင်ႈ
 865. ႁဵတ်းပွႆးႁဵတ်းလၢမ်း
 866. ႁဵတ်းပိၵ်ႈသိၵ်ႈ
 867. ႁဵတ်းပိုၼ်ႉႁဵတ်းပႅတ်ႈ
 868. ႁဵတ်းပႄႉ
 869. ႁဵတ်းပဵင်းၵၼ်
 870. ႁဵတ်းပဵၼ်ဢူႉပတေႇ
 871. ႁဵတ်းၽိတ်းႁဵတ်းပိူင်ႈ
 872. ႁဵတ်းၽိတ်းႁဵတ်းၽူၼ်
 873. ႁဵတ်းမဝ်မၢင်
 874. ႁဵတ်းမိုတ်ႈ
 875. ႁဵတ်းမိုတ်ႈႁဵတ်းၵိုဝ်း
 876. ႁဵတ်းမႅတ်ႇ
 877. ႁဵတ်းမႅတ်ႈတႃႇ
 878. ႁဵတ်းယဝ်ႉ
 879. ႁဵတ်းယဝ်ႉႁဵတ်းတူဝ်ႈ
 880. ႁဵတ်းယဝ်ႉႁဵတ်းထႅင်ႈ
 881. ႁဵတ်းယႂ်ႇယႂ်ႇ
 882. ႁဵတ်းလွင်ႈတၢင်း
 883. ႁဵတ်းလိၵ်ႈ
 884. ႁဵတ်းလိၵ်ႈႁဵတ်းလၢႆး
 885. ႁဵတ်းလုၵ်ႈလဵင်ႉပိူၼ်ႈ
 886. ႁဵတ်းလုၵ်ႈသိုၵ်း
 887. ႁဵတ်းလုမ်း
 888. ႁဵတ်းလူၺ်ႈ
 889. ႁဵတ်းလေႃးၵဝၢတ်ႈ
 890. ႁဵတ်းလဵင်ႉ
 891. ႁဵတ်းလဵၼ်ႈ
 892. ႁဵတ်းလႆႈ
 893. ႁဵတ်းဝီႉရီႉယႃႉ
 894. ႁဵတ်းဝၢတ်ႈ
 895. ႁဵတ်းဝၢတ်ႈၶႅၵ်ႇ
 896. ႁဵတ်းသင်
 897. ႁဵတ်းသင်လႄႈ
 898. ႁဵတ်းသိၵ်ႈ
 899. ႁဵတ်းသိုၵ်း
 900. ႁဵတ်းသိုၵ်းမူၵ်း
 901. ႁဵတ်းသူၼ်
 902. ႁဵတ်းသဵင်
 903. ႁဵတ်းသဵင်ဢႆ
 904. ႁဵတ်းသဵတ်ႈၸႃႇ
 905. ႁဵတ်းသၢင်ႇ
 906. ႁဵတ်းသၢင်ႇလွင်း
 907. ႁဵတ်းသၢင်ႈ
 908. ႁဵတ်းႁႂ်ႈႁၢၵ်ႈ
 909. ႁဵတ်းႁိၵ်ႈႁဵတ်းႁၢၼ်ႇ
 910. ႁဵတ်းႁိုဝ်
 911. ႁဵတ်းႁိုဝ်ႁိုဝ်လႄႈ
 912. ႁဵတ်းႁိူၼ်း
 913. ႁဵတ်းႁိူၼ်းႁဵတ်းယေး
 914. ႁဵတ်းႁူဝ်ၶေႃ
 915. ႁဵတ်းႁဵတ်းၵိၼ်ၵိၼ်
 916. ႁဵတ်းႁၢင်ႈ
 917. ႁဵတ်းႁၢင်ႈႁဵတ်းၽၢင်
 918. ႁဵတ်းႁၢၼ်ႇ
 919. ႁဵတ်းႁႆႈ
 920. ႁဵတ်းႁႆႈႁဵတ်းၼႃး
 921. ႁဵတ်းဢမူႉ
 922. ႁဵတ်းဢမူႉတီႈၵၼ်
 923. ႁဵတ်းဢမူႉသႂ်ႇ
 924. ႁဵတ်းဢမ်ႇတူၵ်းတီႈတူၵ်းလႅၼ်
 925. ႁဵတ်းဢမ်ႇၼပ်ႉဢမ်ႇၶၢၼ်း
 926. ႁဵတ်းဢမ်ႇပေႃးၼင်ႇႁိုဝ်
 927. ႁဵတ်းဢမ်ႇသႂၢင်းၵိၼ်
 928. ႁဵတ်းဢမ်ႇသေလၢႆၸႂ်
 929. ႁဵတ်းဢလွႆႉ
 930. ႁဵတ်းဢလေႉ
 931. ႁဵတ်းဢွၵ်ႇ
 932. ႁဵတ်းဢႃႉထမ်ႇမႃႉ
 933. ႁဵတ်းဢိင်ႇတရေႇ
 934. ႁဵတ်းဢဵၼ်ႉလဵၼ်ႉ
 935. ႁဵတ်းဢႅၵ်ႉၵီႉရႃႉ
 936. ႁဵၼ်
 937. ႁဵၼ်း
 938. ႁဵၼ်ၵုၵ်ႈ
 939. ႁဵၼ်ဝၢပ်ႇ
 940. ႁဵၼ်ႁွမ်
 941. ႁဵၼ်ႈ
 942. ႁဵပ်း
 943. ႁဵပ်းတွပ်း
 944. ႁဵပ်းပူၵ်ႇ
 945. ႁဵပ်းၽိူင်း
 946. ႁဵပ်းၽၢၼ်း
 947. ႁဵပ်းမႃႈ
 948. ႁဵပ်းမၢၼ်ႁူမႅဝ်း
 949. ႁဵပ်းသူမ်ႈ
 950. ႁဵပ်းႁႅင်ႈ
 951. ႁဵဝ်
 952. ႁဵဝ်း
 953. ႁဵဝ်းၶႃႇ
 954. ႁဵဝ်းၸႂ်
 955. ႁဵဝ်ႇ
 956. ႁဵဝ်ႇငွပ်ႈ
 957. ႁဵဝ်ႈ
 958. ႁဵဝ်ႉ
 959. ႁႅၵ်ႈ
 960. ႁႅင်
 961. ႁႅင်း
 962. ႁႅင်းၵူၼ်း
 963. ႁႅင်းၵၢၼ်
 964. ႁႅင်းငိူၼ်း
 965. ႁႅင်းၸႂ်
 966. ႁႅင်းတူဝ်
 967. ႁႅင်းထၢတ်ႈ
 968. ႁႅင်းထၢတ်ႈၽႃႉမႅပ်ႈ
 969. ႁႅင်းၽႆးၽႃႉ
 970. ႁႅင်းယိပ်းၵွင်ႈ
 971. ႁႅင်းလူမ်း
 972. ႁႅင်းႁႅင်း
 973. ႁႅင်းဢူၼ်ႈ
 974. ႁႅင်ႈ
 975. ႁႅင်ႈၼမ်ႉႁႅင်ႈၽူၼ်
 976. ႁႅင်ႈႁွင်
 977. ႁႅင်ႉၼႃႇ
 978. ႁႅင်ႉပူၼ်ႉ
 979. ႁႅတ်ႇ
 980. ႁႅတ်ႈ
 981. ႁႅတ်ႉ
 982. ႁႅၼ်
 983. ႁႅၼ်း
 984. ႁႅၼ်းၶူဝ်း
 985. ႁႅၼ်းတီႈၼွၼ်း
 986. ႁႅၼ်းတၢင်းၵိၼ်
 987. ႁႅၼ်းၽိူၼ်
 988. ႁႅၼ်းၽိူၼ်ၵိၼ်ၶဝ်ႈ
 989. ႁႅၼ်းဝႆႉ
 990. ႁႅၼ်ၵိၼ်ပိူၼ်ႈ
 991. ႁႅၼ်တူၺ်း
 992. ႁႅၼ်ၼႃႈႁႅၼ်ၵၢင်း
 993. ႁႅၼ်ႇ
 994. ႁႅၼ်ႇသဵင်ၶူဝ်
 995. ႁႅပ်း
 996. ႁႅပ်ႇ
 997. ႁႅပ်ႈ
 998. ႁႅမ်
 999. ႁႅမ်း
 1000. ႁႅမ်းၶိုၼ်း
 1001. ႁႅမ်တၢႆ
 1002. ႁႅမ်ႇႁႅမ်ႇ
 1003. ႁႅဝ်း
 1004. ႁၢၵ်ႈ
 1005. ႁၢၵ်ႈၶျူး
 1006. ႁၢၵ်ႈထၢၼ်
 1007. ႁၢၵ်ႈယႃႈယႃ
 1008. ႁၢၵ်ႈလူမ်း
 1009. ႁၢင်
 1010. ႁၢင်း
 1011. ႁၢင်းၼမ်ႉ
 1012. ႁၢင်းမိုဝ်း
 1013. ႁၢင်းလွႆ
 1014. ႁၢင်းလေး
 1015. ႁၢင်းလႅတ်ႇ
 1016. ႁၢင်းႁိူဝ်း
 1017. ႁၢင်ၵႃ
 1018. ႁၢင်ၵုၺ်
 1019. ႁၢင်ၸွပ်ႇ
 1020. ႁၢင်တႃ
 1021. ႁၢင်ထႆ
 1022. ႁၢင်ၼူ
 1023. ႁၢင်ၽူၼ်
 1024. ႁၢင်ယုင်း
 1025. ႁၢင်လူမ်း
 1026. ႁၢင်ႁိူဝ်း
 1027. ႁၢင်ႇ
 1028. ႁၢင်ႈ
 1029. ႁၢင်ႈၵႂၢမ်း
 1030. ႁၢင်ႈၵူၼ်း
 1031. ႁၢင်ႈၶိူင်ႈ
 1032. ႁၢင်ႈၶိူင်ႈႁၢင်ႈၽၢင်
 1033. ႁၢင်ႈၶႅၼ်ႈ
 1034. ႁၢင်ႈၸႃႉ
 1035. ႁၢင်ႈတွင်ႈ
 1036. ႁၢင်ႈတႅမ်ႈ
 1037. ႁၢင်ႈၼႃႈသိုၵ်း
 1038. ႁၢင်ႈပၼ်
 1039. ႁၢင်ႈပိူင်ႈ
 1040. ႁၢင်ႈပၢႆႈ
 1041. ႁၢင်ႈၽၢင်
 1042. ႁၢင်ႈမႃႉ
 1043. ႁၢင်ႈမိူဝ်ႇ
 1044. ႁၢင်ႈယဵၼ်ႇ
 1045. ႁၢင်ႈလိၼ်မိူင်း
 1046. ႁၢင်ႈလီ
 1047. ႁၢင်ႈလီတူၺ်း
 1048. ႁၢင်ႈလီမိုတ်ႈ
 1049. ႁၢင်ႈလီႁၢင်ႈငၢမ်း
 1050. ႁၢင်ႈလူႉ
 1051. ႁၢင်ႈလၢၵ်ႇလၢႆး
 1052. ႁၢင်ႈဝၼ်း
 1053. ႁၢင်ႈဝႆႈ
 1054. ႁၢင်ႈသိုၵ်း
 1055. ႁၢင်ႈသိုၵ်းႁၢင်ႈသိူဝ်
 1056. ႁၢင်ႈသဵၼ်ႈတၢင်း
 1057. ႁၢင်ႈႁုၵ်ႇ
 1058. ႁၢင်ႈႁႅၼ်း
 1059. ႁၢင်ႈႁၢႆႉ
 1060. ႁၢင်ႈႁၢႆႉႁၢင်ႈႁုၵ်း
 1061. ႁၢင်ႉ
 1062. ႁၢင်ႉဢူၵ်း
 1063. ႁၢင်ႉဢႅင်ႈ
 1064. ႁၢတ်ႇ
 1065. ႁၢတ်ႇၼမ်ႉ
 1066. ႁၢတ်ႇသၢႆး
 1067. ႁၢတ်ႇႁၢတ်ႇ
 1068. ႁၢတ်ႈ
 1069. ႁၢတ်ႈႁဵင်း
 1070. ႁၢၼ်
 1071. ႁၢၼ်လိပ်း
 1072. ႁၢၼ်လိူင်
 1073. ႁၢၼ်လိူတ်ႇၵႆႇ
 1074. ႁၢၼ်လဵတ်း
 1075. ႁၢၼ်လႅင်
 1076. ႁၢၼ်ဝႃႈၼၼ်သေၵေႃႈ
 1077. ႁၢၼ်ႇ
 1078. ႁၢၼ်ႈ
 1079. ႁၢၼ်ႉ
 1080. ႁၢၼ်ႉတေႃႈ
 1081. ႁၢပ်ႇ
 1082. ႁၢပ်ႇၶျေႃး
 1083. ႁၢပ်ႇၶၢဝ်းယိုတ်ႈ
 1084. ႁၢမ်
 1085. ႁၢမ်း
 1086. ႁၢမ်းၵိၼ်
 1087. ႁၢမ်းၸၢတ်ႈႁၢမ်ႈပၢၼ်
 1088. ႁၢမ်းပႅတ်ႈ
 1089. ႁၢမ်းႁဵင်း
 1090. ႁၢမ်ႇ
 1091. ႁၢမ်ႈ
 1092. ႁၢမ်ႈတၢပ်ႈ
 1093. ႁၢမ်ႈတၢပ်ႈႁႄႉၶႅၼ်
 1094. ႁၢမ်ႉ
 1095. ႁၢဝ်
 1096. ႁၢဝ်း
 1097. ႁၢဝ်းၶူဝ်လႆ
 1098. ႁၢဝ်းလွႆ
 1099. ႁၢဝ်ၼွၼ်း
 1100. ႁၢဝ်ႇ
 1101. ႁၢဝ်ႈ
 1102. ႁၢဝ်ႈၵျၢမ်း
 1103. ႁၢဝ်ႈႁႅင်း
 1104. ႁၢဝ်ႉ
 1105. ႁၢဝ်ႉၸွတ်ႇ
 1106. ႁၢဝ်ႉဢဝ်
 1107. ႁၢႆ
 1108. ႁၢႆး
 1109. ႁၢႆးၵိူဝ်
 1110. ႁၢႆးၼၢင်း
 1111. ႁၢႆၶႅၼ်း
 1112. ႁၢႆယဵၼ်သွႆ
 1113. ႁၢႆလၢႆ
 1114. ႁၢႆဝိတ်းႁၢႆဝိင်ႈ
 1115. ႁၢႆသွႆ
 1116. ႁၢႆႇ
 1117. ႁၢႆႈ
 1118. ႁၢႆႉ
 1119. ႁၢႆႉမိူၵ်ႈ
 1120. ႁၢႆႉႁုၵ်း
 1121. ႁႆ
 1122. ႁႆး
 1123. ႁႆးၵႅတ်း
 1124. ႁႆးၵႆႇ
 1125. ႁႆၶဝ်ႈ
 1126. ႁႆႇ
 1127. ႁႆႇၵၼ်လိုင်ႈၵၼ်
 1128. ႁႆႈ
 1129. ႁႆႈၵၼ်ႈ
 1130. ႁႆႈထိုင်ၸႂ်
 1131. ႁႆႈပွင်ႉ
 1132. ႁႆႈလိၼ်ႈ
 1133. ႁႆႈဢၢၼ်ႇႁႆႈဢေး