ดัชนี:ภาษาไทใหญ่/ဝ

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

, , , , , , , , , , , , , , , , , ,

[แก้ไข]

 1. ဝၵ်း
 2. ဝၵ်ႉ
 3. ဝင်
 4. ဝင်း
 5. ဝင်ႇ
 6. ဝင်ႇၵပႃႇ
 7. ဝင်ႇဝိူဝ်ႈ
 8. ဝင်ႈ
 9. ဝၸီႇ
 10. ဝၸီႇၵၢမ်းသီႇပိူင်
 11. ဝၸီႇၵၢမ်ႇ
 12. ဝတ်း
 13. ဝတ်ႉ
 14. ဝတ်ႉပႅတ်ႈ
 15. ဝတ်ႉဝႃး
 16. ဝၼ်း
 17. ဝၼ်းၵမ်သိၼ်
 18. ဝၼ်းၵျႃႇ
 19. ဝၼ်းၵွႆ
 20. ဝၼ်းၵိူတ်ႇ
 21. ဝၼ်းၵၢတ်ႇ
 22. ဝၼ်းၶွပ်ႈၶူပ်ႇ
 23. ဝၼ်းၸၼေႇ
 24. ဝၼ်းၸၼ်
 25. ဝၼ်းၸိူၼ်း
 26. ဝၼ်းၸူမ်
 27. ဝၼ်းတၼင်းၼူၺ်ႇ
 28. ဝၼ်းတၼင်းလႃႇ
 29. ဝၼ်းတုမ်း
 30. ဝၼ်းတူၵ်း
 31. ဝၼ်းတူၵ်းၸဵင်ႇတႂ်ႈ
 32. ဝၼ်းတူၵ်းၸဵင်ႇၼိူဝ်
 33. ဝၼ်းတႄႉဝၼ်းဝႃႈ
 34. ဝၼ်းထူၼ်း
 35. ဝၼ်းၼဝ်ႈ
 36. ဝၼ်းၼိုင်ႈၸဝ်ႉၸဝ်ႉ
 37. ဝၼ်းၼိုင်ႈယဝ်ႉဝၼ်းၼိုင်ႈ
 38. ဝၼ်းၼိုင်ႈလႄႈဝၼ်းၼိုင်ႈ
 39. ဝၼ်းပွႆး
 40. ဝၼ်းပိူင်း
 41. ဝၼ်းပီမႂ်ႇ
 42. ဝၼ်းပုၵ်ႈတႁူး
 43. ဝၼ်းၽတ်း
 44. ဝၼ်းၽိတ်ႈ
 45. ဝၼ်းၽိတ်ႈထိူၼ်ႇ
 46. ဝၼ်းၽုတ်ႉ
 47. ဝၼ်းလီ
 48. ဝၼ်းဝၼ်းၶိုၼ်းၶိုၼ်း
 49. ဝၼ်းဝႃး
 50. ဝၼ်းဝူင်ႈသုတ်း
 51. ဝၼ်းသဝ်
 52. ဝၼ်းသွၵ်ႉၵျႃႇ
 53. ဝၼ်းသႂ်
 54. ဝၼ်းသိၼ်
 55. ဝၼ်းသိုၼ်း
 56. ဝၼ်းသုၵ်း
 57. ဝၼ်းသၢႆ
 58. ဝၼ်းဢင်းၵၼ်း
 59. ဝၼ်းဢင်ႇၵႃႇ
 60. ဝၼ်းဢမ်ႇလီ
 61. ဝၼ်းဢွၵ်ႇ
 62. ဝၼ်းဢွၵ်ႇၸဵင်ႇတႂ်ႈ
 63. ဝၼ်းဢွၵ်ႇၸဵင်ႇၼိူဝ်
 64. ဝၼ်းဢွၵ်ႇသိၼ်
 65. ဝၼ်းဢႃတိတ်ႉ
 66. ဝၼ်ႈ
 67. ဝၼ်ႈပိၵ်ႈလိပ်း
 68. ဝၼ်ႈၽႅၼ်ႇ
 69. ဝမ်း
 70. ဝမ်းတူၵ်း
 71. ဝရၸိင်ႇ
 72. ဝဝ်
 73. ဝဝ်း
 74. ဝဝ်ႈ
 75. ဝွၵ်း
 76. ဝွၵ်းဝွၵ်းဝွင်ႈဝွင်ႈ
 77. ဝွၵ်ႇ
 78. ဝွၵ်ႈ
 79. ဝွၵ်ႉ
 80. ဝွင်းဝီႈဝွင်းဝႅင်း
 81. ဝွင်းဝႅင်း
 82. ဝွင်ႇ
 83. ဝွင်ႈ
 84. ဝွတ်း
 85. ဝွတ်းဝွတ်း
 86. ဝွတ်းဝွတ်းဝႅတ်းဝႅတ်း
 87. ဝွတ်ႇ
 88. ဝွတ်ႈ
 89. ဝွတ်ႈဝၢႆး
 90. ဝွတ်ႈဝၢႆးႁၢႆၵႂႃႇ
 91. ဝွၼ်
 92. ဝွၼ်း
 93. ဝွၼ်းဝႅၼ်း
 94. ဝွၼ်မႁေႃႇရႃႇ
 95. ဝွၼ်ႇ
 96. ဝွၼ်ႇယဵၼ်ႇ
 97. ဝွၼ်ႈ
 98. ဝွၼ်ႈဝွၼ်ႈ
 99. ဝွပ်းဝွပ်းဝွင်ႈဝွင်ႈ
 100. ဝွပ်ႈ
 101. ဝွပ်ႈဝႅပ်ႈ
 102. ဝွမ်းဝွမ်း
 103. ဝွႆး
 104. ဝွႆးဝွႆး
 105. ဝွႆးဝႅၼ်း
 106. ဝွႆႉ
 107. ဝႂ်
 108. ဝႂ်ၶျႅၵ်ႉ
 109. ဝႂ်ၶဝ်ႈမိူင်း
 110. ဝႂ်ၶႂၢင်း
 111. ဝႂ်ၶႂၢင်းၶဝ်ႈ
 112. ဝႂ်ၶီႇ
 113. ဝႂ်ၶူး
 114. ဝႂ်ၶေႇၵႃႈ
 115. ဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်း
 116. ဝႂ်ငိုၼ်း
 117. ဝႂ်ငိုၼ်းၸေႈ
 118. ဝႂ်ၸၢင်ႈ
 119. ဝႂ်ၸၢင်ႈႁေႃႈ
 120. ဝႂ်ထုၵ်ႈငိုၼ်း
 121. ဝႂ်လိၵ်ႈ
 122. ဝႂ်လိၵ်ႈငိုၼ်း
 123. ဝႂ်လိၵ်ႈဢွင်ႇ
 124. ဝႂ်သူင်ႇငိုၼ်း
 125. ဝႂ်ႁပ်ႉငိုၼ်း
 126. ဝႂ်ႁွမ်ငိုၼ်း
 127. ဝႂ်ႈ
 128. ဝသုင်ႇတရႃႉ
 129. ဝႃ
 130. ဝႃး
 131. ဝႃးဝိုၼ်း
 132. ဝႃႇ
 133. ဝႃႇၸႃႇ
 134. ဝႃႇတႃႉ
 135. ဝႃႇတႃႉၵွမ်ႇမျူႇၼိတ်ႉ
 136. ဝႃႇတႃႉၸဝ်ႈတိုၼ်း
 137. ဝႃႇတႃႉၸဝ်ႈဢလၢင်း
 138. ဝႃႇတႃႉၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇ
 139. ဝႃႇတႃႉၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်း
 140. ဝႃႇတႃႉမၢၵ်ႈမီးသုၼ်ႇတူဝ်
 141. ဝႃႇတႃႉသူဝ်ႇသႄႇလိတ်ႉ
 142. ဝႃႇထၢပ်ႈ
 143. ဝႃႇယေႃး
 144. ဝႃႇသၼႃႇ
 145. ဝႃႈ
 146. ဝႃႈငၢႆႈ
 147. ဝႃႈၸလိူဝ်ႈၸလႃႈ
 148. ဝႃႈတႂ်ႈဝႃႈၼိူဝ်
 149. ဝႃႈၼႂ်းၸႂ်
 150. ဝႃႈၼႆ
 151. ဝႃႈပိုၼ်ႉဝႃႈပႅတ်ႈ
 152. ဝႃႈပႅတ်ႈ
 153. ဝႃႈယၢပ်ႇ
 154. ဝႃႈလဵၼ်ႈ
 155. ဝႃႈသႂ်ႇ
 156. ဝႃႈဢွၵ်ႇ
 157. ဝႃႈဢွၵ်ႇသူပ်း
 158. ဝႃႉ
 159. ဝိ
 160. ဝိၵ်ႉၸႃႇ
 161. ဝိၵ်ႉၸႃႇထူဝ်ႇ
 162. ဝိင်
 163. ဝိင်းဝိင်း
 164. ဝိင်းဝိင်းဝွင်းဝွင်း
 165. ဝိင်ႇ
 166. ဝိင်ႈဝိင်ႈ
 167. ဝိတ်း
 168. ဝိတ်းၽၢႆႉ
 169. ဝိတ်းဝိတ်း
 170. ဝိတ်းသူပ်း
 171. ဝိတ်ႉ
 172. ဝိတ်ႉလႅမ်
 173. ဝိၼ်
 174. ဝိၼ်း
 175. ဝိၼ်းၵူဝ်ႈ
 176. ဝိၼ်ၶိုၼ်ႈ
 177. ဝိၼ်ႇ
 178. ဝိၼ်ႇလင်
 179. ဝိၼ်ႇလင်ပၼ်
 180. ဝိၼ်ႇလႄႉ
 181. ဝိၼ်ႇႁူ
 182. ဝိၼ်ႈ
 183. ဝိပ်ႇ
 184. ဝိပ်ႇၽၼ်ႉ
 185. ဝိုၵ်ႉဝၵ်ႉ
 186. ဝိုင်
 187. ဝိုတ်း
 188. ဝိုတ်ႈဝိုတ်ႈ
 189. ဝိုတ်ႉ
 190. ဝိုၼ်
 191. ဝိုၼ်း
 192. ဝိုၼ်းဝိုၼ်း
 193. ဝိုၼ်ႈ
 194. ဝိုဝ်ႈ
 195. ဝိူၵ်ႇ
 196. ဝိူၵ်ႇဝိူဝ်
 197. ဝိူင်း
 198. ဝိူင်ႈ
 199. ဝိူတ်ႇႁိူတ်ႇ
 200. ဝိူၼ်
 201. ဝိူဝ်
 202. ဝိူဝ်ႇ
 203. ဝိူဝ်ႈႁိင်ႇ
 204. ဝီ
 205. ဝီး
 206. ဝီးပႃ
 207. ဝီးမၢၼ်ႁူ
 208. ဝီးလူမ်း
 209. ဝီးႁၢင်
 210. ဝီထတ်း
 211. ဝီထႅတ်း
 212. ဝီႁုၵ်ႇ
 213. ဝီႁူဝ်
 214. ဝီႇ
 215. ဝီႇၸႃႇ
 216. ဝီႇတီႇယူဝ်ႇ
 217. ဝီႇတီႇယူဝ်ႇၵႄႇမရႃႇ
 218. ဝီႇသူပ်းဝီႇပၢၵ်ႇ
 219. ဝီႇႁႆႈ
 220. ဝီႈ
 221. ဝီႈဝီႈ
 222. ဝီႉ
 223. ဝီႉၵျူဝ်ႇ
 224. ဝီႉၵႃႇရႃႉ
 225. ဝီႉၸီႉၵိၵ်ႉသႃႇ
 226. ဝီႉၺႃႇၼႃႉ
 227. ဝီႉၺဵၼ်ႇ
 228. ဝီႉတႅၵ်ႈ
 229. ဝီႉထီႉ
 230. ဝီႉၼႄး
 231. ဝီႉပႃႇၵႃႉ
 232. ဝီႉပၢၵ်ႈ
 233. ဝီႉပၢတ်ႈသၼႃႇ
 234. ဝီႉမုၵ်ႈတီႉ
 235. ဝီႉရီႉယႃႉ
 236. ဝီႉရီႉယႃႉႁဵတ်း
 237. ဝီႉသၵျုင်ႇ
 238. ဝု
 239. ဝုၵ်း
 240. ဝုၵ်ႉ
 241. ဝုၵ်ႉဝုၺ်း
 242. ဝုင်ႇ
 243. ဝုၺ်း
 244. ဝုၺ်းဝၢႆး
 245. ဝုတ်းဝုတ်း
 246. ဝုတ်းဝုတ်းဝတ်းဝတ်း
 247. ဝုတ်ႉထူႉ
 248. ဝုၼ်
 249. ဝုၼ်ႇ
 250. ဝုၼ်ႇၵျီးၶျုၵ်ႈ
 251. ဝုၼ်ႇလူင်
 252. ဝုၼ်ႇလူင်ၽၢႆႇၵႃႉၶၢႆ
 253. ဝုပ်း
 254. ဝုပ်ႇ
 255. ဝုပ်ႉဝုပ်ႉ
 256. ဝူ
 257. ဝူၵ်ႇ
 258. ဝူၵ်ႉ
 259. ဝူင်
 260. ဝူင်း
 261. ဝူင်းဝၼ်း
 262. ဝူင်ၶိုၼ်ႈ
 263. ဝူင်ႇ
 264. ဝူင်ႈ
 265. ဝူင်ႈၵၢင်
 266. ဝူင်ႈၵၢတ်ႇၼိုင်ႈ
 267. ဝူင်ႈမႅင်း
 268. ဝူင်ႈသုတ်း
 269. ဝူင်ႉ
 270. ဝူၺ်
 271. ဝူၺ်ၼမ်ႉ
 272. ဝူၺ်ဝဵတ်း
 273. ဝူၺ်ႇ
 274. ဝူၺ်ႇၸဝၢၼ်တႃႇ
 275. ဝူၺ်ႇတၼႃႇ
 276. ဝူၺ်ႇၼေႇယႃႉ
 277. ဝူၺ်ႇယႃႇဝိတ်ႉၸႃႉ
 278. ဝူၺ်ႇလူႉဝုၼ်ႇ
 279. ဝူၺ်ႇႁင်ႈ
 280. ဝူၺ်ႉ
 281. ဝူတ်း
 282. ဝူတ်ႇ
 283. ဝူတ်ႇၼၢၵ်ႈ
 284. ဝူတ်ႈ
 285. ဝူတ်ႈၵၢဝ်ႈဝူတ်ႈၶႃ
 286. ဝူတ်ႈတြႃး
 287. ဝူတ်ႈတြႃးၵူၼ်း
 288. ဝူတ်ႈတြႃးပေႃႈမႄႈ
 289. ဝူတ်ႈတြႃးၽူဝ်မေး
 290. ဝူတ်ႈတြႃးလုၵ်ႈလၢင်း
 291. ဝူတ်ႈသၼ်ႇတႃႉဢူႉတူႉ
 292. ဝူတ်ႈသမ်ႇ
 293. ဝူၼ်
 294. ဝူၼ်းဝူၼ်း
 295. ဝူၼ်ႈ
 296. ဝူၼ်ႉ
 297. ဝူၼ်ႉၶိုင်
 298. ဝူၼ်ႉၸႂ်
 299. ဝူၼ်ႉၸူဝ်းၸႂ်
 300. ဝူၼ်ႉတူၺ်း
 301. ဝူၼ်ႉၼႂ်းၸႂ်
 302. ဝူၼ်ႉၽၼ်ႁႃ
 303. ဝူၼ်ႉမႅၼ်ႈ
 304. ဝူၼ်ႉႁၼ်
 305. ဝူၼ်ႉႁၼ်ၼႂ်းၸႂ်
 306. ဝူၼ်ႉႁၼ်ၼႂ်းတႃ
 307. ဝူၼ်ႉႁုၵ်ႇ
 308. ဝူၼ်ႉဢၢင်ႈ
 309. ဝူပ်ႇ
 310. ဝူမ်
 311. ဝူမ်ႇ
 312. ဝူဝႃ
 313. ဝူဝ်
 314. ဝူဝ်း
 315. ဝူဝ်းၵႂၢႆး
 316. ဝူဝ်းၵႃ
 317. ဝူဝ်းၵႅင်း
 318. ဝူဝ်းၶူၼ်ငိုၼ်း
 319. ဝူဝ်းငၢၼ်
 320. ဝူဝ်းတွၼ်
 321. ဝူဝ်းတၢင်ႇ
 322. ဝူဝ်းထိူၼ်ႇ
 323. ဝူဝ်းပေႃႈ
 324. ဝူဝ်းမႄႈ
 325. ဝူဝ်းမႄႈယွႆႈ
 326. ဝူဝ်းမႄႈသိုဝ်ႇ
 327. ဝူဝ်းဝႃး
 328. ဝူဝ်းဝႃႉ
 329. ဝူဝ်းသူဝ်း
 330. ဝူဝ်းႁၢတ်ႈ
 331. ဝူဝ်းဢွၼ်ႇ
 332. ဝူဝ်းဢုၵ်ႉသၽႃႉ
 333. ဝူဝ်ႇ
 334. ဝူဝ်ႈ
 335. ဝေႃ
 336. ဝေႃး
 337. ဝေႃးႁႃႇရႃႉ
 338. ဝေႃႇ
 339. ဝေႃႇၵီႇတေႃႇၵီႇ
 340. ဝေႃႈ
 341. ဝေႃႉဝႄႉ
 342. ဝေႈ
 343. ဝႄ
 344. ဝႄး
 345. ဝႄးဢေႃးၵႃႉ
 346. ဝႄႈ
 347. ဝႄႈၵႂႃႇႁိမ်း
 348. ဝႄႈတၢင်း
 349. ဝႄႈၽေး
 350. ဝႄႈရၢၼ်ႇ
 351. ဝႄႉ
 352. ဝႄႉတၵ်ႉဝႄႉလၢတ်ႈ
 353. ဝႄႉၼွၼ်း
 354. ဝႄႉပီႈဝႄႉၼွင်ႉ
 355. ဝႄႉသိုဝ်ႉ
 356. ဝဵၵ်ႉ
 357. ဝဵၵ်ႉတၢင်း
 358. ဝဵၵ်ႉသူၼ်
 359. ဝဵင်း
 360. ဝဵင်းၵၢတ်ႇ
 361. ဝဵင်းၶေႇမမ်ႇ
 362. ဝဵင်းတွင်ႇၵျီး
 363. ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး
 364. ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း
 365. ဝဵင်းၼျူးယွၵ်ႉ
 366. ဝဵင်းမၼ်းတလေး
 367. ဝဵင်းယၼ်ႇၵုင်ႇ
 368. ဝဵင်းလၼ်ႇတၼ်ႇ
 369. ဝဵင်းလူင်
 370. ဝဵင်းဝေႃႇသျိင်ႇတၼ်ႇ
 371. ဝဵင်းႁၢမ်း
 372. ဝဵင်ႇ
 373. ဝဵင်ႈ
 374. ဝဵတ်း
 375. ဝဵတ်ႉ
 376. ဝဵတ်ႉသိၼ်ႈ
 377. ဝဵၼ်း
 378. ဝဵၼ်းမူၼ်း
 379. ဝဵၼ်းႁွပ်ႈ
 380. ဝဵၼ်ႉ
 381. ဝဵၼ်ႉဝၼ်း
 382. ဝႅၵ်ႇ
 383. ဝႅင်း
 384. ဝႅင်းႁွပ်ႈ
 385. ဝႅင်ႇ
 386. ဝႅင်ႇလၢႆ
 387. ဝႅင်ႇသိၵ်ႇ
 388. ဝႅင်ႇသိူဝ်ႈ
 389. ဝႅတ်ႈ
 390. ဝႅတ်ႉ
 391. ဝႅတ်ႉသိူဝ်ႈ
 392. ဝႅၼ်
 393. ဝႅၼ်း
 394. ဝႅၼ်ၵျွၵ်း
 395. ဝႅၼ်ၸရူဝ်
 396. ဝႅၼ်ၸူဝ်
 397. ဝႅၼ်တိၼ်
 398. ဝႅၼ်ပြ
 399. ဝႅၼ်မဝ်
 400. ဝႅၼ်မိုဝ်း
 401. ဝႅၼ်လိမ်ႇ
 402. ဝႅၼ်လဵၵ်း
 403. ဝႅၼ်ႁူင်
 404. ဝႅၼ်ႉ
 405. ဝႅပ်ႈ
 406. ဝၢၵ်းဝၢၵ်း
 407. ဝၢၵ်းဝၢၵ်းဝိၵ်းဝိၵ်း
 408. ဝၢၵ်ႇ
 409. ဝၢၵ်ႇယွတ်ႇ
 410. ဝၢၵ်ႇဝၢၵ်ႇ
 411. ဝၢၵ်ႇဝၢၵ်ႇဝိၵ်ႇဝိၵ်ႇ
 412. ဝၢၵ်ႇသၢၵ်ႇ
 413. ဝၢၵ်ႈဢူႇ
 414. ဝၢင်
 415. ဝၢင်း
 416. ဝၢင်းၶျႃး
 417. ဝၢင်းၶျႃးၶူဝ်းၵွင်ႈ
 418. ဝၢင်းၶျႃးၶူဝ်းယိုဝ်း
 419. ဝၢင်းၸႂ်
 420. ဝၢင်းတပ်ႉ
 421. ဝၢင်းတမ်း
 422. ဝၢင်းတိၵ်ႈထၢၼ်ႇ
 423. ဝၢင်းပူင်
 424. ဝၢင်းမိုဝ်း
 425. ဝၢင်းယိူဝ်ႈယႃႈ
 426. ဝၢင်းဝၢင်း
 427. ဝၢင်းဝႆႉ
 428. ဝၢင်းသူး
 429. ဝၢင်းႁူဝ်
 430. ဝၢင်ႇ
 431. ဝၢင်ႇၵွမ်းၼွမ်းၸူး
 432. ဝၢင်ႇၵူးလေႃး
 433. ဝၢင်ႇငိုၼ်း
 434. ဝၢင်ႇဝႃႉ
 435. ဝၢင်ႇဝိူဝ်ႈ
 436. ဝၢင်ႇဝီႈဝၢင်ႇဝိူဝ်ႈ
 437. ဝၢင်ႇႁဝ်းလေႃႉ
 438. ဝၢင်ႇဢဵၼ်ဝၢင်ႇႁႅင်း
 439. ဝၢင်ႈ
 440. ဝၢင်ႈၼႂ်း
 441. ဝၢင်ႉ
 442. ဝၢတ်ႇ
 443. ဝၢတ်ႈ
 444. ဝၢတ်ႈၶႅၵ်ႇ
 445. ဝၢတ်ႈပျေႇ
 446. ဝၢတ်ႈပေႃႈဝၢတ်ႈမႄႈ
 447. ဝၢတ်ႈၽြႃး
 448. ဝၢတ်ႈၽူဝ်ဝၢတ်ႈမေး
 449. ဝၢတ်ႈဝၢတ်ႈ
 450. ဝၢတ်ႈဝၢတ်ႈဝိတ်ႈဝိတ်ႈ
 451. ဝၢၼ်
 452. ဝၢၼ်း
 453. ဝၢၼ်းဝၢၼ်း
 454. ဝၢၼ်းသဝ်း
 455. ဝၢၼ်ၵတူဝ်း
 456. ဝၢၼ်ၸႂ်
 457. ဝၢၼ်ၸႂ်ဝၢၼ်ၶေႃး
 458. ဝၢၼ်ဝၢၼ်
 459. ဝၢၼ်သၢမ်သိပ်း
 460. ဝၢၼ်ႁွမ်
 461. ဝၢၼ်ႁူ
 462. ဝၢၼ်ႇ
 463. ဝၢၼ်ႇၵႃႈ
 464. ဝၢၼ်ႇၶဝ်ႈ
 465. ဝၢၼ်ႇၶုမ်
 466. ဝၢၼ်ႇၶႄ
 467. ဝၢၼ်ႇၶၢမ်ႇ
 468. ဝၢၼ်ႇၶၢမ်ႇၸွင်ႈ
 469. ဝၢၼ်ႇၸလွင်း
 470. ဝၢၼ်ႇၸလုင်ႇ
 471. ဝၢၼ်ႇၸိူဝ်ႉဝၢၼ်ႇၽၼ်း
 472. ဝၢၼ်ႇတွင်
 473. ဝၢၼ်ႇတဵၼ်း
 474. ဝၢၼ်ႇၼမ်ႉၼဵင်ႈ
 475. ဝၢၼ်ႇပၢၼ်ႉ
 476. ဝၢၼ်ႇၽၵ်း
 477. ဝၢၼ်ႇၽႄ
 478. ဝၢၼ်ႇၽႆး
 479. ဝၢၼ်ႇမေႈ
 480. ဝၢၼ်ႇလိၼ်
 481. ဝၢၼ်ႇလၢႆး
 482. ဝၢၼ်ႇသွင်း
 483. ဝၢၼ်ႈ
 484. ဝၢၼ်ႈၵဝ်ႇမိူင်းလင်
 485. ဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈ
 486. ဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇ
 487. ဝၢၼ်ႈမိူင်း
 488. ဝၢပ်ႈဝၢပ်ႈ
 489. ဝၢမ်း
 490. ဝၢဝ်း
 491. ဝၢဝ်းၶူဝ်းဝၢဝ်းလဵင်း
 492. ဝၢဝ်းမႂ်
 493. ဝၢဝ်းဢုပ်ႇ
 494. ဝၢဝ်ႇ
 495. ဝၢဝ်ႇလွႆ
 496. ဝၢဝ်ႇသႅဝ်း
 497. ဝၢဝ်ႇႁၢႆး
 498. ဝၢႆ
 499. ဝၢႆး
 500. ဝၢႆးငၢႆး
 501. ဝၢႆးၸႂ်
 502. ဝၢႆးၼၼ်ႉ
 503. ဝၢႆးၼႆႉ
 504. ဝၢႆးယဝ်ႉ
 505. ဝၢႆးလင်
 506. ဝၢႆးလိုၼ်း
 507. ဝၢႆးဝၼ်း
 508. ဝၢႆးသေ
 509. ဝၢႆးသေၼၼ်ႉ
 510. ဝၢႆးသဵင်ႈ
 511. ဝၢႆလႅင်
 512. ဝၢႆႇ
 513. ဝၢႆႇတူၺ်း
 514. ဝၢႆႇၼႃႈ
 515. ဝၢႆႇၼႃႈၸႃႉ
 516. ဝၢႆႇၼႃႈၸူး
 517. ဝၢႆႇၼႃႈတေႃႇၵၼ်
 518. ဝၢႆႇၼႃႈပႅတ်ႈ
 519. ဝၢႆႇလင်
 520. ဝၢႆႇႁူထွမ်ႇ
 521. ဝၢႆႈ
 522. ဝၢႆႈလႅင်ႈ
 523. ဝၢႆႈႁိူဝ်း
 524. ဝၢႆႉ
 525. ဝႆ
 526. ဝႆး
 527. ဝႆးဝႆး
 528. ဝႆၶွၼ်း
 529. ဝႆမိုဝ်း
 530. ဝႆႈ
 531. ဝႆႈၸဝ်ႈ
 532. ဝႆႈသႃ
 533. ဝႆႉ
 534. ဝႆႉၵတီႉ
 535. ဝႆႉၵိၼ်
 536. ဝႆႉၵိုတ်း
 537. ဝႆႉၵၢင်
 538. ဝႆႉၸႂ်
 539. ဝႆႉၸႂ်ၶႅင်
 540. ဝႆႉၸႂ်ဝႆႉၶေႃး
 541. ဝႆႉၸူႉ
 542. ဝႆႉတိၵ်ႈထၢၼ်ႇ
 543. ဝႆႉထုင်း
 544. ဝႆႉၼီႈ
 545. ဝႆႉပျႃႇတိၵ်ႈ
 546. ဝႆႉလိၵ်ႈ
 547. ဝႆႉလိၵ်ႈဝႆႉလၢႆး
 548. ဝႆႉသတီႉ
 549. ဝႆႉသဵင်
 550. ဝႆႉသဵတ်ႈၸႃႇ
 551. ဝႆႉသၢၵ်ႇသေႇ
 552. ဝႆႉသၢၼ်ႇတိၵ်ႈထၢၼ်ႇ
 553. ဝႆႉဢႃႇၼႃႇ
 554. ဝႆႉဢူႉပတေႇ