ดัชนี:ภาษาไทใหญ่/ၶ

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

, , , , , , , , , , , , , , , , , ,

[แก้ไข]

 1. ၶၵ်း
 2. ၶၵ်းၶႅၵ်း
 3. ၶၵ်းၸႂ်
 4. ၶၵ်းတွင်ႈ
 5. ၶၵ်ႉ
 6. ၶၵ်ႉၶၼ်ႈလႆ
 7. ၶၵ်ႉတိင်ႇ
 8. ၶၵ်ႉလွႆ
 9. ၶင်
 10. ၶင်ႇ
 11. ၶင်ႈ
 12. ၶင်ႈလိပ်း
 13. ၶင်ႉ
 14. ၶင်ႉၶၢၵ်ႈ
 15. ၶတ်း
 16. ၶတ်းၵၼ်
 17. ၶတ်းၵွင်ႈ
 18. ၶတ်းၵုၺ်ႉ
 19. ၶတ်းၶမ်း
 20. ၶတ်းၶႂၢၼ်
 21. ၶတ်းၶႃ
 22. ၶတ်းၶဵင်ႇ
 23. ၶတ်းၶႅင်
 24. ၶတ်းငိုၼ်း
 25. ၶတ်းၸႂ်
 26. ၶတ်းၸႂ်ၶတ်းၶေႃး
 27. ၶတ်းၸႂ်ႁႃ
 28. ၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်း
 29. ၶတ်းတႃ
 30. ၶတ်းတႃႉ
 31. ၶတ်းၼႂ်း
 32. ၶတ်းၼႃႈၶတ်းတႃ
 33. ၶတ်းပၢၵ်ႇ
 34. ၶတ်းၽုၺ်ႇ
 35. ၶတ်းလိၼ်ႉ
 36. ၶတ်းလူမ်း
 37. ၶတ်းသေႃး
 38. ၶတ်းသႄႈ
 39. ၶတ်းႁႃ
 40. ၶတ်းႁူ
 41. ၶတ်းႁူဝ်
 42. ၶတ်းႁူဝ်ႉ
 43. ၶတ်းႁႅင်း
 44. ၶတ်းႁၢင်
 45. ၶတ်းဢိုတ်း
 46. ၶတ်းဢူႉပတေႇ
 47. ၶတ်းဢႅင်ႈၶတ်းဢႅဝ်
 48. ၶတ်ႈတီႇပႃႇ
 49. ၶတ်ႈတီႇပႃႇၵုၺ်
 50. ၶတ်ႈတီႇပႃႇလၢႆႈ
 51. ၶၼၢၼ်း
 52. ၶၼ်
 53. ၶၼ်း
 54. ၶၼ်ၵၢတ်ႇ
 55. ၶၼ်ၶၼ်
 56. ၶၼ်ၶၼ်ဝႆးဝႆး
 57. ၶၼ်ၶၢႆ
 58. ၶၼ်ၸင်ႈ
 59. ၶၼ်ၸင်ႈၼၵ်း
 60. ၶၼ်ၸင်ႈမႅၼ်ႈ
 61. ၶၼ်တေႃႈ
 62. ၶၼ်ပိူၼ်ႈ
 63. ၶၼ်ၽႂ်းမဝ်လီ
 64. ၶၼ်မၼ်းၵႃႈမၼ်း
 65. ၶၼ်ဝၢၼ်ႈၶၼ်မိူင်း
 66. ၶၼ်ဝႆး
 67. ၶၼ်ႇ
 68. ၶၼ်ႇထႃႇ
 69. ၶၼ်ႇထႃႇငႃးပႃး
 70. ၶၼ်ႇထီႇ
 71. ၶၼ်ႇႁဵတ်းပွင်ႈႁဵတ်းႁွႆး
 72. ၶၼ်ႈ
 73. ၶၼ်ႈၼိုင်ႈ
 74. ၶၼ်ႈလႆ
 75. ၶၼ်ႈသွင်
 76. ၶပ်း
 77. ၶပ်းၵႂၢမ်း
 78. ၶပ်းၶိုင်
 79. ၶပ်းငိုၼ်း
 80. ၶပ်းတူၺ်း
 81. ၶပ်ႉ
 82. ၶပ်ႉၵၼ်
 83. ၶပ်ႉၵွင်
 84. ၶပ်ႉၶိုင်
 85. ၶပ်ႉၶိုင်ႁဵတ်း
 86. ၶပ်ႉပိူၵ်ႈ
 87. ၶပ်ႉမိူဝ်
 88. ၶပ်ႉမၢႆ
 89. ၶပ်ႉယၢမ်း
 90. ၶမ်
 91. ၶမ်း
 92. ၶမ်းၵႅၵ်း
 93. ၶမ်းတွင်း
 94. ၶမ်းတိူပ်ႇ
 95. ၶမ်းတီး
 96. ၶမ်းပိင်ႇတူႉ
 97. ၶမ်းၽွင်
 98. ၶမ်းၽိူၵ်ႇ
 99. ၶမ်းလိပ်း
 100. ၶမ်းသိူင်း
 101. ၶမ်းႁိၼ်း
 102. ၶမ်ၶေႃး
 103. ၶမ်ၶၢင်ႉ
 104. ၶမ်ၸႂ်ၶမ်ၶေႃး
 105. ၶမ်တၢင်း
 106. ၶမ်ထွင်ႇ
 107. ၶမ်ႇ
 108. ၶမ်ႈ
 109. ၶမ်ႈၸူဝ်ႈ
 110. ၶမ်ႈၼႆႉ
 111. ၶမ်ႈၽုၵ်ႈ
 112. ၶမ်ႈလိုၵ်းလိုၼ်ႇ
 113. ၶမ်ႈဝႃး
 114. ၶမ်ႈသိုၼ်း
 115. ၶမ်ႈႁိုဝ်း
 116. ၶယွၵ်းၶယွၵ်း
 117. ၶယိၼ်း
 118. ၶယႄႉၶယႄႉ
 119. ၶျွၵ်ႈ
 120. ၶျွၵ်ႈၶိုၼ်ႈ
 121. ၶျွင်ႇ
 122. ၶျွတ်ႈ
 123. ၶျွတ်ႈဢဝ်
 124. ၶျွတ်ႉ
 125. ၶျႃး
 126. ၶျႃးငိုၼ်းတူဝ်း
 127. ၶျႃးၸႂ်
 128. ၶျႃးၸႂ်ၶျႃးၶေႃး
 129. ၶျႃးတပ်ႉ
 130. ၶျႃးတွင်ႉ
 131. ၶျႃးတိၵ်ႈထၢၼ်ႇ
 132. ၶျႃးတိူၵ်ႇ
 133. ၶျႃးတူၵ်း
 134. ၶျႃးတႅမ်ႇ
 135. ၶျႃးၼီႈ
 136. ၶျႃးပွတ်း
 137. ၶျႃးပၢင်
 138. ၶျႃးမႃႇသႃႇ
 139. ၶျႃးလိၵ်ႈ
 140. ၶျႃးလိုဝ်ႈ
 141. ၶျႃးဝႆႉ
 142. ၶျႃးသိၵ်ႉၶႃႇ
 143. ၶျႃးသူး
 144. ၶျႃးသူးၶျႃးလၢပ်ႈ
 145. ၶျႃးဢတူဝ်း
 146. ၶျႃးဢရႃႇ
 147. ၶျႃးဢဝ်ၼီႈ
 148. ၶျႃးဢၢင်း
 149. ၶျုၵ်ႈ
 150. ၶျုၵ်ႈၸႂ်
 151. ၶျုၵ်ႈၼမ်ႉယႃႈ
 152. ၶျုၵ်ႈလိၵ်ႈ
 153. ၶျုၵ်ႈလိၵ်ႈၶျုၵ်ႇလၢႆး
 154. ၶျုၵ်ႈဝႆႉ
 155. ၶျေႃး
 156. ၶျေႃးၵိၼ်
 157. ၶျေႃးထၢမ်
 158. ၶျေႃးမိုၼ်ႈ
 159. ၶျေႃးဝွၼ်း
 160. ၶျေႃႈ
 161. ၶျေႇ
 162. ၶျၢၵ်ႈ
 163. ၶျၢင်း
 164. ၶျၢင်းၶျၢင်း
 165. ၶျၢင်ႉ
 166. ၶျၢပ်ႈ
 167. ၶျၢပ်ႈတေႃးသၢႆ
 168. ၶျၢမ်း
 169. ၶျၢမ်းသႃႇ
 170. ၶရႃႇ
 171. ၶရႃႇၵႄႇ
 172. ၶရိတ်ႈ
 173. ၶရိတ်ႈယၢၼ်ႇ
 174. ၶရႅင်ႇ
 175. ၶြႃႇ
 176. ၶြႃႇၵွင်ႈ
 177. ၶလွၵ်ႈ
 178. ၶဝ်
 179. ၶဝ်း
 180. ၶဝ်းသဵင်
 181. ၶဝ်ၵႂၢင်
 182. ၶဝ်ၵိမ်း
 183. ၶဝ်ၸဝ်ႈ
 184. ၶဝ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ
 185. ၶဝ်ပႄႉ
 186. ၶဝ်ၽိုမ်း
 187. ၶဝ်မဝ်ႈ
 188. ၶဝ်ဝူဝ်း
 189. ၶဝ်ႇ
 190. ၶဝ်ႇႁူၼ်ႈဢူၼ်ၼၼ်း
 191. ၶဝ်ႈ
 192. ၶဝ်ႈၵျုင်ႇ
 193. ၶဝ်ႈၵွႆ
 194. ၶဝ်ႈၵႂႃႇ
 195. ၶဝ်ႈၵႃႈ
 196. ၶဝ်ႈၵိုမ်
 197. ၶဝ်ႈၵႄႈ
 198. ၶဝ်ႈၵၢင်
 199. ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ
 200. ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇတႅၵ်ႇ
 201. ၶဝ်ႈၶမ်ႈ
 202. ၶဝ်ႈၶႄႇ
 203. ၶဝ်ႈၶႅပ်ႈ
 204. ၶဝ်ႈၶႅမ်ႈ
 205. ၶဝ်ႈငုၵ်း
 206. ၶဝ်ႈငၢႆး
 207. ၶဝ်ႈၸႂ်
 208. ၶဝ်ႈၸိူဝ်ႈ
 209. ၶဝ်ႈၸီႇ
 210. ၶဝ်ႈၸဵမ်း
 211. ၶဝ်ႈၸၢဝ်ႈ
 212. ၶဝ်ႈတမ်ငႃး
 213. ၶဝ်ႈတြႃး
 214. ၶဝ်ႈတိုၵ်း
 215. ၶဝ်ႈတူမ်ႈ
 216. ၶဝ်ႈတူမ်ႈၵူၺ်ႈ
 217. ၶဝ်ႈတေႃႇ
 218. ၶဝ်ႈတႅၵ်ႇ
 219. ၶဝ်ႈတႅၼ်
 220. ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်
 221. ၶဝ်ႈၼႂ်
 222. ၶဝ်ႈၼႂ်းမုၵ်ႉၸုမ်း
 223. ၶဝ်ႈၼိၵ်ႇပၢၼ်ႇ
 224. ၶဝ်ႈၼဵဝ်
 225. ၶဝ်ႈပွင်
 226. ၶဝ်ႈပွင်း
 227. ၶဝ်ႈပႃး
 228. ၶဝ်ႈပႃႇလီႇ
 229. ၶဝ်ႈပိူၵ်ႇ
 230. ၶဝ်ႈပီ
 231. ၶဝ်ႈပုၵ်း
 232. ၶဝ်ႈပဵၼ်
 233. ၶဝ်ႈပဵၼ်ၵေႃႉၵူၼ်း
 234. ၶဝ်ႈပဵမ်
 235. ၶဝ်ႈပၢင်ႈ
 236. ၶဝ်ႈၽၵ်း
 237. ၶဝ်ႈၽၵ်းၵိုၵ်း
 238. ၶဝ်ႈၽႃႇသႃႇ
 239. ၶဝ်ႈၽႃႉ
 240. ၶဝ်ႈၽီ
 241. ၶဝ်ႈၽီႇ
 242. ၶဝ်ႈၽႆး
 243. ၶဝ်ႈမၵ်း
 244. ၶဝ်ႈမဝ်ႈ
 245. ၶဝ်ႈမႃး
 246. ၶဝ်ႈမိၼ်ႉ
 247. ၶဝ်ႈမိူဝ်
 248. ၶဝ်ႈမိူဝ်းၼႂ်း
 249. ၶဝ်ႈမုၼ်း
 250. ၶဝ်ႈမုၼ်းၶူၺ်ႇ
 251. ၶဝ်ႈမုၼ်းတူင်ႇ
 252. ၶဝ်ႈမုၼ်းထမ်ႇမၼႃႇ
 253. ၶဝ်ႈမုၼ်းပၢတ်ႇ
 254. ၶဝ်ႈမုၼ်းၽိူၵ်ႇ
 255. ၶဝ်ႈမုၼ်းလိပ်း
 256. ၶဝ်ႈမုၼ်းလၢမ်
 257. ၶဝ်ႈမုၼ်းႁေႃႇ
 258. ၶဝ်ႈမုၼ်းဢွၵ်း
 259. ၶဝ်ႈမဵတ်ႉၵၢႆႇ
 260. ၶဝ်ႈမဵၼ်ႇ
 261. ၶဝ်ႈမၢၵ်ႈ
 262. ၶဝ်ႈယႃႇၵူႉ
 263. ၶဝ်ႈယဵၼ်
 264. ၶဝ်ႈလိပ်ႈ
 265. ၶဝ်ႈလိူင်
 266. ၶဝ်ႈလိူင်ပႃ
 267. ၶဝ်ႈလိူင်ဢႃႇလူး
 268. ၶဝ်ႈလူင်
 269. ၶဝ်ႈလူၺ်
 270. ၶဝ်ႈလေႃး
 271. ၶဝ်ႈလႅင်း
 272. ၶဝ်ႈလၢမ်
 273. ၶဝ်ႈဝၼ်း
 274. ၶဝ်ႈဝႃႇ
 275. ၶဝ်ႈဝိူဝ်
 276. ၶဝ်ႈဝၢင်ႇ
 277. ၶဝ်ႈဝၢတ်ႈ
 278. ၶဝ်ႈဝၢၼ်
 279. ၶဝ်ႈသွမ်း
 280. ၶဝ်ႈသွႆး
 281. ၶဝ်ႈသွႆးၵျုင်ႇ
 282. ၶဝ်ႈသွႆးၶဝ်ႈ
 283. ၶဝ်ႈသိုၵ်း
 284. ၶဝ်ႈသုၵ်း
 285. ၶဝ်ႈသဵၼ်ႈ
 286. ၶဝ်ႈသႅင်
 287. ၶဝ်ႈသၢၵ်ႈ
 288. ၶဝ်ႈသၢင်းႁွမ်
 289. ၶဝ်ႈသၢၼ်
 290. ၶဝ်ႈႁွမ်
 291. ၶဝ်ႈႁူ
 292. ၶဝ်ႈႁႅင်ႈ
 293. ၶဝ်ႈႁၢဝ်ႉ
 294. ၶဝ်ႈဢူႉပတေႇ
 295. ၶွၵ်း
 296. ၶွၵ်းၶွၵ်းၶႅၵ်းၶႅၵ်း
 297. ၶွၵ်ႇ
 298. ၶွၵ်ႇမူ
 299. ၶွၵ်ႇမူင်ႈလၢႆႈ
 300. ၶွၵ်ႇလိပ်ႈ
 301. ၶွၵ်ႇလႅၼ်မိူင်း
 302. ၶွၵ်ႇလၢႆႈ
 303. ၶွၵ်ႈ
 304. ၶွၵ်ႈၵႆႇ
 305. ၶွၵ်ႈထွင်ႇ
 306. ၶွၵ်ႈထၢင်ႇ
 307. ၶွၵ်ႈမႃ
 308. ၶွၵ်ႈမႃႉ
 309. ၶွၵ်ႈမူ
 310. ၶွၵ်ႈလွၵ်ႈ
 311. ၶွၵ်ႈလွၵ်ႈသွႆး
 312. ၶွၵ်ႈဝူဝ်း
 313. ၶွင်
 314. ၶွင်း
 315. ၶွင်းၵၢတ်ႇ
 316. ၶွင်းလွင်း
 317. ၶွင်ၵဝ်ၶႃႈ
 318. ၶွင်ၶႃ
 319. ၶွင်ၶႃႈ
 320. ၶွင်ၶိူဝ်
 321. ၶွင်တႄႉၶွင်ဝႃႈ
 322. ၶွင်ထွတ်ႈၶွင်မျၢတ်ႈ
 323. ၶွင်ၽၢၵ်ႇ
 324. ၶွင်မၼ်း
 325. ၶွင်လၢႆ
 326. ၶွင်ဝၢၼ်
 327. ၶွင်သူ
 328. ၶွင်ႁဝ်း
 329. ၶွင်ႁႃး
 330. ၶွင်ႇ
 331. ၶွင်ႇၵႄႇ
 332. ၶွင်ႇၶႅမ်ႈ
 333. ၶွင်ႇၼုမ်ႇ
 334. ၶွင်ႈ
 335. ၶွင်ႈၵၼ်
 336. ၶွင်ႈၶူၼ်ႇ
 337. ၶွင်ႈတူင်
 338. ၶွင်ႈၼမ်ႉ
 339. ၶွင်ႉ
 340. ၶွင်ႉၶၢတ်ႇ
 341. ၶွင်ႉၸႂ်
 342. ၶွင်ႉၼွၼ်း
 343. ၶွတ်း
 344. ၶွတ်ႇ
 345. ၶွတ်ႇတၵ်ႉ
 346. ၶွတ်ႇတႃၵႆႇ
 347. ၶွတ်ႇၼီႈ
 348. ၶွတ်ႇပူမ်
 349. ၶွတ်ႇၽွတ်ႈ
 350. ၶွတ်ႇမုင်ႉ
 351. ၶွတ်ႇမူၺ်း
 352. ၶွတ်ႇယွတ်ႈ
 353. ၶွတ်ႇယႃႉ
 354. ၶွတ်ႇသဵင်ႈ
 355. ၶွတ်ႇသၢႆတူၺ်
 356. ၶွတ်ႇႁၵ်ႉ
 357. ၶွတ်ႇႁၵ်ႉၶွတ်ႇပႅင်း
 358. ၶွတ်ႇႁူဝ်မႅင်းမူၼ်း
 359. ၶွတ်ႉၶွတ်ႉ
 360. ၶွတ်ႉၶႅတ်ႉ
 361. ၶွၼ်
 362. ၶွၼ်း
 363. ၶွၼ်းၶႅၼ်း
 364. ၶွၼ်းတူၵ်း
 365. ၶွၼ်းႁူဝ်
 366. ၶွၼ်ၶႂႃ
 367. ၶွၼ်ပၢႆႈ
 368. ၶွၼ်မႃး
 369. ၶွၼ်သၢႆႉ
 370. ၶွၼ်ႇ
 371. ၶွၼ်ႇၵႄႇ
 372. ၶွၼ်ႇၵၢင်
 373. ၶွၼ်ႇၶူဝ်း
 374. ၶွၼ်ႇၼုမ်ႇ
 375. ၶွၼ်ႇပီ
 376. ၶွၼ်ႈ
 377. ၶွၼ်ႈၶိုင်ႈၵၢင်
 378. ၶွၼ်ႉ
 379. ၶွၼ်ႉၵွင်
 380. ၶွၼ်ႉၸွၵ်း
 381. ၶွၼ်ႉတဝ်ႉ
 382. ၶွၼ်ႉတွၵ်ႇ
 383. ၶွၼ်ႉတွၵ်ႇသိဝ်ႇ
 384. ၶွၼ်ႉတုၺ်ႉ
 385. ၶွၼ်ႉပေႃႉၶဝ်ႈ
 386. ၶွၼ်ႉၽတ်ႉ
 387. ၶွၼ်ႉမွင်း
 388. ၶွၼ်ႉလဵၵ်း
 389. ၶွၼ်ႉလႅမ်
 390. ၶွၼ်ႉဝၢႆ
 391. ၶွၼ်ႉဝၢႆႈႁိူဝ်း
 392. ၶွၼ်ႉႁဵဝ်း
 393. ၶွပ်ႇ
 394. ၶွပ်ႇတႃ
 395. ၶွပ်ႇၼမ်ႉလႅၼ်လိၼ်
 396. ၶွပ်ႇလႅၼ်
 397. ၶွပ်ႇဝူင်း
 398. ၶွပ်ႇဝူင်းမုၵ်ႉၵူၼ်း
 399. ၶွပ်ႈ
 400. ၶွပ်ႈၵၼ်ၶိုၼ်း
 401. ၶွပ်ႈၶိင်ႇ
 402. ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ
 403. ၶွပ်ႈၶႅၼ်သိူဝ်ႈ
 404. ၶွပ်ႈၶၢဝ်း
 405. ၶွပ်ႈၸႂ်
 406. ၶွပ်ႈတိၼ်
 407. ၶွပ်ႈမိုဝ်း
 408. ၶွပ်ႈဝၼ်း
 409. ၶွပ်ႈဝူင်ႈ
 410. ၶွမ်ႇ
 411. ၶွမ်ႇပျူႇတိူဝ်ႇ
 412. ၶွမ်ႈ
 413. ၶွမ်ႈသပိတ်ႈ
 414. ၶွႆ
 415. ၶွႆတၢင်းၵိၼ်
 416. ၶွႆပိူၼ်ႈ
 417. ၶွႆႈ
 418. ၶႂၼ်
 419. ၶႂၼ်ထူင်ပႅင်ႈ
 420. ၶႂၼ်ၼႃႈၽၢၵ်ႇ
 421. ၶႂမ်ႈ
 422. ၶႂႃ
 423. ၶႂၢၵ်ႇ
 424. ၶႂၢၵ်ႈ
 425. ၶႂၢၵ်ႈၵႂၢင်ႈ
 426. ၶႂၢၵ်ႈၵႂၢင်ႈၶႂၢၵ်ႈတီႈ
 427. ၶႂၢၵ်ႈမိူင်း
 428. ၶႂၢၵ်ႉ
 429. ၶႂၢင်
 430. ၶႂၢင်း
 431. ၶႂၢင်းၶဝ်ႈမိူင်း
 432. ၶႂၢင်းၶၢမ်ႈမိူင်း
 433. ၶႂၢင်းၶၢဝ်းလိုဝ်ႈ
 434. ၶႂၢင်းပၼ်
 435. ၶႂၢင်းယူႇမိူင်း
 436. ၶႂၢင်းလိုဝ်ႈ
 437. ၶႂၢင်းလႄႇမိူင်း
 438. ၶႂၢင်းႁေႃႈၵႃး
 439. ၶႂၢင်ႇ
 440. ၶႂၢင်ႉ
 441. ၶႂၢၼ်
 442. ၶႂၢမ်း
 443. ၶႂၢႆ
 444. ၶႂၢႆး
 445. ၶႂၢႆးငိုၼ်းတေႃႇ
 446. ၶႂၢႆၶုတ်ႇ
 447. ၶႂၢႆႁူဝ်
 448. ၶႂႆး
 449. ၶႂႆႇ
 450. ၶႂႆႇၶႃပေ
 451. ၶႂႆႇၶုတ်ႇ
 452. ၶႂႆႈ
 453. ၶႂ်ႈ
 454. ၶႂ်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ
 455. ၶႂ်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၶိုၼ်ႈသုင်
 456. ၶႂ်ႈၶီႈ
 457. ၶႂ်ႈၸႂ်
 458. ၶႂ်ႈၸႃႉ
 459. ၶႂ်ႈၼၢဝ်
 460. ၶႂ်ႈယဵဝ်ႈ
 461. ၶႂ်ႈလီဝႆႉ
 462. ၶႂ်ႈလႆႈ
 463. ၶႂ်ႈဝႃႈ
 464. ၶႂ်ႈႁႂ်ႈ
 465. ၶႂ်ႈဢမ်ႇယူႇလီ
 466. ၶႂ်ႈဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈ
 467. ၶႂ်ႈဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈလူင်
 468. ၶႂ်ႈဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈဢွၼ်ႇ
 469. ၶႃ
 470. ၶႃး
 471. ၶႃးၶဵဝ်
 472. ၶႃးၸႃး
 473. ၶႃးႁွမ်
 474. ၶႃးႁႅင်ႈ
 475. ၶႃးဢုပ်ႉၸွမ်
 476. ၶႃၵိမ်း
 477. ၶႃၵူင်း
 478. ၶႃၵဵင်း
 479. ၶႃၵၢင်ႇ
 480. ၶႃၶႄႉ
 481. ၶႃၸႂ်
 482. ၶႃၸၢင်
 483. ၶႃတူင်ႇ
 484. ၶႃပေ
 485. ၶႃလိပ်ႈ
 486. ၶႃႇ
 487. ၶႃႇၵႄႇ
 488. ၶႃႇပၢၼ်း
 489. ၶႃႇၽႅတ်း
 490. ၶႃႇလႅင်ႉ
 491. ၶႃႈ
 492. ၶႃႈၵုၺ်
 493. ၶႃႈၸဝ်ႈ
 494. ၶႃႈၸဝ်ႈႁဝ်း
 495. ၶႃႈၸႂ်
 496. ၶႃႈၽိုၼ်ႉမိူင်း
 497. ၶႃႈလၵ်ႉယႃႉ
 498. ၶႃႈလႃႉ
 499. ၶႃႈသိုဝ်ႉ
 500. ၶႃႈႁဝ်း
 501. ၶႃႉ
 502. ၶႃႉၸိုဝ်ႈၶႃႉသဵင်
 503. ၶိ
 504. ၶိၵ်းၶိၵ်း
 505. ၶိၵ်ႈ
 506. ၶိင်
 507. ၶိင်း
 508. ၶိင်းၵၢင်ႉ
 509. ၶိင်းၶႅင်
 510. ၶိင်ႁႅင်ႈ
 511. ၶိင်ႇ
 512. ၶိင်ႇၵတ်း
 513. ၶိင်ႇၸွမ်းတူဝ်မႄႈ
 514. ၶိင်ႇၽူၼ်
 515. ၶိင်ႇမႆႈ
 516. ၶိင်ႇလႂ်ဢမ်ႇဝႃႈ
 517. ၶိင်ႇႁိုဝ်ႉ
 518. ၶိင်ႇႁႅင်ႈ
 519. ၶိတ်း
 520. ၶိတ်းၵူၼ်ႈၵႆႇ
 521. ၶိတ်းၶိုၼ်ႈၶိတ်းလူင်း
 522. ၶိတ်းတူၵ်း
 523. ၶိတ်းပိၼ်ႈ
 524. ၶိတ်းပူၵ်း
 525. ၶိတ်းပၢႆႈ
 526. ၶိတ်းလူမ်ႉ
 527. ၶိတ်းသွင်ႉ
 528. ၶိတ်ႇ
 529. ၶိတ်ႇထႅဝ်
 530. ၶိတ်ႇမီႈ
 531. ၶိတ်ႈ
 532. ၶိတ်ႈတွၵ်ႈၶိတ်ႈတမ်
 533. ၶိတ်ႉထႃႉ
 534. ၶိၼ်
 535. ၶိၼ်း
 536. ၶိၼ်ၸႂ်
 537. ၶိၼ်ဢဝ်
 538. ၶိုၵ်ႇ
 539. ၶိုၵ်ႉ
 540. ၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ
 541. ၶိုၵ်ႉၶိုၵ်ႉၶမ်ႈၶမ်ႈ
 542. ၶိုၵ်ႉၸႂ်
 543. ၶိုၵ်ႉၸႂ်ၵႅၼ်းၸႂ်
 544. ၶိုၵ်ႉလိုၵ်ႉ
 545. ၶိုင်
 546. ၶိုင်ၵႂၢမ်း
 547. ၶိုင်မိူင်း
 548. ၶိုင်မႆႉ
 549. ၶိုင်လဵၵ်း
 550. ၶိုင်ဝႆႉ
 551. ၶိုင်ႁႃၵၼ်
 552. ၶိုင်ႁၢင်မႃႉ
 553. ၶိုင်ႈ
 554. ၶိုင်ႈၵၼ်
 555. ၶိုင်ႈၵၢင်
 556. ၶိုင်ႈၵၢင်ဝၢင်းပဵင်း
 557. ၶိုင်ႈၶိုင်ႈ
 558. ၶိုင်ႈၼိုင်ႈ
 559. ၶိုင်ႈပီ
 560. ၶိုင်ႉၶိုင်ႉ
 561. ၶိုတ်း
 562. ၶိုတ်းၵၢပ်ႈ
 563. ၶိုတ်းၸွမ်း
 564. ၶိုတ်းၸႂ်
 565. ၶိုတ်းၸႂ်ပဵင်းၸႂ်
 566. ၶိုတ်းပိူၼ်ႈ
 567. ၶိုတ်းႁိူဝ်းမိၼ်
 568. ၶိုတ်ႈ
 569. ၶိုတ်ႈၵုၺ်
 570. ၶိုတ်ႈၶဝ်ႈ
 571. ၶိုတ်ႈၶိုတ်ႈ
 572. ၶိုတ်ႈယႃႈယႃ
 573. ၶိုတ်ႈဢွႆႈ
 574. ၶိုၼ်
 575. ၶိုၼ်း
 576. ၶိုၼ်းၵႂႃႇ
 577. ၶိုၼ်းၶုမ်း
 578. ၶိုၼ်းၸူဝ်ႈ
 579. ၶိုၼ်းတွပ်ႇ
 580. ၶိုၼ်းၼႆႉ
 581. ၶိုၼ်းၽွၵ်ႈပျၢၼ်ႇ
 582. ၶိုၼ်းၽုၵ်ႈ
 583. ၶိုၼ်းမႃး
 584. ၶိုၼ်းမိူဝ်း
 585. ၶိုၼ်းလိပ်း
 586. ၶိုၼ်းလၢတ်ႈ
 587. ၶိုၼ်းဝႃး
 588. ၶိုၼ်းဝႃႈ
 589. ၶိုၼ်းသိမ်းဢဝ်
 590. ၶိုၼ်းသိုၼ်း
 591. ၶိုၼ်းႁဵတ်း
 592. ၶိုၼ်ၵႂၢမ်း
 593. ၶိုၼ်ၶိုၼ်း
 594. ၶိုၼ်သူပ်းၶိုၼ်ၵႂၢမ်း
 595. ၶိုၼ်ႇ
 596. ၶိုၼ်ႈ
 597. ၶိုၼ်ႈၵႂႃႇ
 598. ၶိုၼ်ႈၵႃႈ
 599. ၶိုၼ်ႈၵႃႈၶိုၼ်ႈႁူဝ်
 600. ၶိုၼ်ႈၶၼ်
 601. ၶိုၼ်ႈၶူၺ်
 602. ၶိုၼ်ႈတိုၵ်း
 603. ၶိုၼ်ႈထႅင်ႈၽၢႆ
 604. ၶိုၼ်ႈၼႃႈသိုၵ်း
 605. ၶိုၼ်ႈၼိူဝ်
 606. ၶိုၼ်ႈပွႆးပၢင်ၵုမ်
 607. ၶိုၼ်ႈပႂ်ႉ
 608. ၶိုၼ်ႈပၢင်ၵုမ်
 609. ၶိုၼ်ႈၽၢႆ
 610. ၶိုၼ်ႈမႃး
 611. ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ
 612. ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင်
 613. ၶိုၼ်ႈယိုဝ်း
 614. ၶိုၼ်ႈလွင်ႈ
 615. ၶိုၼ်ႈသိမ်း
 616. ၶိုၼ်ႈသိမ်းဢႃႇၼႃႇ
 617. ၶိုၼ်ႈႁိူၼ်း
 618. ၶိုၼ်ႈႁိူဝ်း
 619. ၶိုၼ်ႈႁူင်းၵၢၼ်
 620. ၶိုၼ်ႈႁူင်းယႃႈယႃ
 621. ၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်း
 622. ၶိုၼ်ႈႁေႃ
 623. ၶိုၼ်ႉၶၼ်ႉ
 624. ၶိုပ်ႈ
 625. ၶိုမ်း
 626. ၶိုမ်းၵၢင်ၼူၵ်ႉ
 627. ၶိုမ်းလွမ်ႉ
 628. ၶိုဝ်း
 629. ၶိုဝ်းၶိူၵ်ႈ
 630. ၶိုဝ်းသဵင်
 631. ၶိုဝ်ႇ
 632. ၶိုဝ်ႇယႃႈယႃ
 633. ၶိုဝ်ႉ
 634. ၶိုဝ်ႉၶၢၵ်ႈ
 635. ၶိူၵ်းလိူၵ်း
 636. ၶိူၵ်ႈ
 637. ၶိူင်
 638. ၶိူင်း
 639. ၶိူင်းၸႂ်
 640. ၶိူင်းၸႂ်ၶမ်ၸႂ်
 641. ၶိူင်တွင်း
 642. ၶိူင်ၼၢင်းပုမ်ႈ
 643. ၶိူင်လမ်
 644. ၶိူင်ႇ
 645. ၶိူင်ႈ
 646. ၶိူင်ႈၵင်ႈႁႄႉ
 647. ၶိူင်ႈၵႅတ်ႇၶႄ
 648. ၶိူင်ႈၶတ်းႁၢင်ႁိူဝ်း
 649. ၶိူင်ႈၶီႇ
 650. ၶိူင်ႈတွင်ႉ
 651. ၶိူင်ႈတီႉသဵင်
 652. ၶိူင်ႈတႅၵ်ႇ
 653. ၶိူင်ႈတႅမ်ႈ
 654. ၶိူင်ႈထွမ်ႇ
 655. ၶိူင်ႈထွမ်ႇထူၺ်ႈၸႂ်
 656. ၶိူင်ႈထႆႇႁၢင်ႈ
 657. ၶိူင်ႈပတ်ႉလူမ်း
 658. ၶိူင်ႈပွႆႇသဵင်ႁႅင်း
 659. ၶိူင်ႈပိုၼ်
 660. ၶိူင်ႈပိူင်
 661. ၶိူင်ႈပိူင်ဝူင်းၵူၼ်း
 662. ၶိူင်ႈၽူႈယိင်း
 663. ၶိူင်ႈမွၼ်ယွၵ်ႈ
 664. ၶိူင်ႈမႃႉ
 665. ၶိူင်ႈမိၼ်
 666. ၶိူင်ႈမိၼ်လၢၵ်ႇလၢႆး
 667. ၶိူင်ႈရေးတႃး
 668. ၶိူင်ႈလေႃႉ
 669. ၶိူင်ႈလၢတ်ႈ
 670. ၶိူင်ႈလၢတ်ႈၵႂၢမ်း
 671. ၶိူင်ႈလၢတ်ႈတေႃႇ
 672. ၶိူင်ႈလၢတ်ႈပႃးတူဝ်
 673. ၶိူင်ႈသႂၢင်းသဵင်
 674. ၶိူင်ႈသူင်ႇသဵင်
 675. ၶိူင်ႈသဵင်ႁႅင်း
 676. ၶိူင်ႈႁပ်ႉသဵင်
 677. ၶိူင်ႈႁိူၼ်း
 678. ၶိူင်ႈႁၢင်ႈယႂ်ႇ
 679. ၶိူင်ႈႁၢင်ႈႁူဝ်
 680. ၶိူင်ႈဢႃႇၵႃႇသႃႉ
 681. ၶိူဝ်
 682. ၶိူဝ်း
 683. ၶိူဝ်းၵူၼ်း
 684. ၶိူဝ်းၵဵဝ်ႈ
 685. ၶိူဝ်းၵၢၼ်းလိၼ်
 686. ၶိူဝ်းၵၢဝ်
 687. ၶိူဝ်းၶမ်း
 688. ၶိူဝ်းၶိူဝ်း
 689. ၶိူဝ်းၶိူဝ်းယႂ်းယႂ်း
 690. ၶိူဝ်းၸဝ်ႈၶိူဝ်းၶုၼ်
 691. ၶိူဝ်းၼမ်ႉတဝ်ႈ
 692. ၶိူဝ်းၼိမ်း
 693. ၶိူဝ်းပေႃႈၶိူဝ်းမႄႈ
 694. ၶိူဝ်းမၢၵ်ႇႁိၼ်
 695. ၶိူဝ်းမၢၵ်ႇဢိတ်ႇ
 696. ၶိူဝ်းဝၢၼ်
 697. ၶိူဝ်းသူမ်ႈၵူၺ်ႇ
 698. ၶိူဝ်းသႅင်
 699. ၶိူဝ်းသႅင်ၽၼ်းၶမ်း
 700. ၶိူဝ်းဢမ်ႇၶိုၼ်ႈသင်ႉ
 701. ၶိူဝ်းဢမ်ႇၸႅတ်ႈ
 702. ၶိူဝ်းဢမ်ႇလီ
 703. ၶီ
 704. ၶီး
 705. ၶီးၵုင်ႇ
 706. ၶီးၶႄး
 707. ၶီးယေႃး
 708. ၶီးႁူဝ်ၵႂၢမ်း
 709. ၶီငဝ်
 710. ၶီၸႂ်
 711. ၶီမွင်
 712. ၶီသူင်း
 713. ၶီႇ
 714. ၶီႇၵႃး
 715. ၶီႇငႃးသိုၵ်း
 716. ၶီႇတၢင်းသၢႆႉ
 717. ၶီႇတၢင်ႇ
 718. ၶီႇပႅတ်ႈတုင်း
 719. ၶီႇပၢႆႉၽၢႆႇ
 720. ၶီႇလႅၼ်ႈ
 721. ၶီႇဝႃႇ
 722. ၶီႇသိုၵ်း
 723. ၶီႇသီႇတိၼ်ပႅတ်ႈ
 724. ၶီႇႁိူဝ်း
 725. ၶီႇဢူင်ႇၸႃး
 726. ၶီႈ
 727. ၶီႈၶင်ႈ
 728. ၶီႈၶႃႇ
 729. ၶီႈၶဵဝ်ႈ
 730. ၶီႈၶၢၵ်ႇ
 731. ၶီႈၶၢင်ႈ
 732. ၶီႈၶၢၼ်ႉ
 733. ၶီႈၶၢၼ်ႉၶီႈဢိူၼ်
 734. ၶီႈၶၢပ်ႇ
 735. ၶီႈငႃး
 736. ၶီႈငႃးသူမ်ႈ
 737. ၶီႈငိုၼ်း
 738. ၶီႈၸိုင်း
 739. ၶီႈၸၢမ်
 740. ၶီႈတႃ
 741. ၶီႈတိူတ်း
 742. ၶီႈတိူဝ်ႇ
 743. ၶီႈတူၵ်ႉ
 744. ၶီႈထီႇ
 745. ၶီႈၼုမ်ႇ
 746. ၶီႈၼဵဝ်
 747. ၶီႈပိုတ်း
 748. ၶီႈၽိုင်ႈ
 749. ၶီႈမိၼ်ႉ
 750. ၶီႈမုၵ်ႈ
 751. ၶီႈမႅင်းမူၼ်း
 752. ၶီႈယႃႈ
 753. ၶီႈယၢၼ်ႈ
 754. ၶီႈယၢမ်း
 755. ၶီႈလဝ်ႈ
 756. ၶီႈလိုတ်း
 757. ၶီႈလဵၵ်း
 758. ၶီႈလၢဝ်ယွတ်ႇ
 759. ၶီႈႁူ
 760. ၶီႈႁေႈ
 761. ၶီႈႁၢၵ်ႈသွင်ႁူၼ်
 762. ၶီႈႁႆႈ
 763. ၶီႈဢိူဝ်ႉ
 764. ၶီႈဢႄႇ
 765. ၶီႉၶႃႉ
 766. ၶု
 767. ၶုၵ်း
 768. ၶုၵ်းၶၵ်း
 769. ၶုၵ်းၶုမ်ႇ
 770. ၶုၵ်းၸႂ်
 771. ၶုၵ်းၸႂ်လႆႈ
 772. ၶုၵ်းယၢၼ်း
 773. ၶုၵ်ႉ
 774. ၶုၵ်ႉၸႂ်
 775. ၶုၵ်ႉၸႂ်လႆႈ
 776. ၶုၵ်ႉၸႂ်လႆႈၶႆႈၸႂ်ထူပ်း
 777. ၶုၵ်ႉၸႂ်လႆႈမႆႈၸႂ်
 778. ၶုၵ်ႉထူပ်း
 779. ၶုင်
 780. ၶုင်ႇ
 781. ၶုင်ႇၵိၼ်ၶဝ်ႈ
 782. ၶုင်ႇၸဵၼ်ႇ
 783. ၶုင်ႇတဵၼ်း
 784. ၶုင်ႇတႅမ်ႈလိၵ်ႈ
 785. ၶုင်ႇၼင်ႈ
 786. ၶုင်ႇလိၵ်ႈ
 787. ၶုင်ႈၶုင်ႈ
 788. ၶုၺ်
 789. ၶုၺ်ႇ
 790. ၶုတ်း
 791. ၶုတ်းၵႅတ်ႇ
 792. ၶုတ်းၶုမ်
 793. ၶုတ်းၶုမ်ၶုတ်းလုၵ်း
 794. ၶုတ်းထၢင်
 795. ၶုတ်းလုၵ်း
 796. ၶုတ်းႁွင်ႈ
 797. ၶုတ်းႁူး
 798. ၶုတ်းဢွၵ်ႇ
 799. ၶုတ်ႇ
 800. ၶုတ်ႇၵဵတ်း
 801. ၶုတ်ႇပႅတ်ႈ
 802. ၶုတ်ႇမၢၵ်ႇဢုၼ်
 803. ၶုတ်ႇယၢႆး
 804. ၶုတ်ႈ
 805. ၶုတ်ႈပၢႆႈ
 806. ၶုၼ်
 807. ၶုၼ်ၵႂၢၼ်ၽွင်းမိူင်း
 808. ၶုၼ်ၸီႉသင်ႇ
 809. ၶုၼ်ၸီႉသင်ႇလူင်
 810. ၶုၼ်တၢင်မိူင်း
 811. ၶုၼ်တၢႆ
 812. ၶုၼ်ပွင်ၸိုင်ႈ
 813. ၶုၼ်ပွင်ၸိုင်ႈၽၢႆႇၵႃႉၶၢႆ
 814. ၶုၼ်ပွင်ၸိုင်ႈလူင်
 815. ၶုၼ်ၽီ
 816. ၶုၼ်မႃႇရၼႃႉ
 817. ၶုၼ်မိူင်း
 818. ၶုၼ်လုၼ်
 819. ၶုၼ်လူင်
 820. ၶုၼ်သိုၵ်း
 821. ၶုၼ်သိုၵ်းလူင်
 822. ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း
 823. ၶုၼ်ႁေႃၶမ်းလူင်
 824. ၶုၼ်ႁၢၼ်
 825. ၶုၼ်ဢေႇၵရိတ်ႉ
 826. ၶုၼ်ႇ
 827. ၶုၼ်ႇလႅၼ်ႈ
 828. ၶုပ်ႉ
 829. ၶုပ်ႉၵၢၼ်း
 830. ၶုပ်ႉၶဝ်ႇ
 831. ၶုပ်ႉၼွၼ်း
 832. ၶုပ်ႉမူပ်ႇ
 833. ၶုပ်ႉဝႆႈ
 834. ၶုပ်ႉဢူပ်ႇပူပ်ႇ
 835. ၶုပ်ႉဢူပ်ႇမူပ်ႇ
 836. ၶုမ်
 837. ၶုမ်း
 838. ၶုမ်ပႃႇႁဵဝ်ႈ
 839. ၶုမ်သၢင်းၶႅင်း
 840. ၶုမ်ႇ
 841. ၶုမ်ႇႁူၺ်ႈ
 842. ၶုမ်ႈ
 843. ၶုမ်ႉ
 844. ၶုမ်ႉမိူင်း
 845. ၶူး
 846. ၶူးမေႃ
 847. ၶူးဝဵင်း
 848. ၶူးသွၼ်
 849. ၶူးႁႃႉ
 850. ၶူၵ်ႇ
 851. ၶူၵ်ႉ
 852. ၶူၵ်ႉၼမ်ႉ
 853. ၶူၵ်ႉၼမ်ႉၽိတ်ႉ
 854. ၶူၵ်ႉမွင်း
 855. ၶူၵ်ႉမိုဝ်း
 856. ၶူၵ်ႉလဵၵ်း
 857. ၶူင်
 858. ၶူင်း
 859. ၶူင်းၵၢင်
 860. ၶူင်းတွင်ႉ
 861. ၶူင်းၼႂ်း
 862. ၶူင်းၼိူဝ်
 863. ၶူင်းၽီ
 864. ၶူင်ငူင်
 865. ၶူင်ၼႂ်း
 866. ၶူင်ပွင်ႇ
 867. ၶူင်ႇ
 868. ၶူင်ႇမႃ
 869. ၶူင်ႇမႃႉ
 870. ၶူင်ႈ
 871. ၶူင်ႈၶၢင်းပဵၼ်ၵိင်ႇပဵၼ်ၶႃႈ
 872. ၶူင်ႉ
 873. ၶူင်ႉဝႆႉလူင်ႉၵူင်ႉ
 874. ၶူၺ်
 875. ၶူၺ်ႇ
 876. ၶူၺ်ႇငူး
 877. ၶူၺ်ႇၸိူၵ်ႈ
 878. ၶူၺ်ႇတိၼ်
 879. ၶူၺ်ႇတိၼ်လဵၵ်း
 880. ၶူၺ်ႇတီႉသဵင်
 881. ၶူၺ်ႇပၢတ်ႈ
 882. ၶူၺ်ႇၽႃႉ
 883. ၶူၺ်ႇမိတ်ႈ
 884. ၶူၺ်ႇမိုဝ်း
 885. ၶူၺ်ႇမေႃႈ
 886. ၶူၺ်ႇလဵၵ်း
 887. ၶူၺ်ႇႁမ်
 888. ၶူၺ်ႇႁွပ်ႈ
 889. ၶူတ်း
 890. ၶူတ်းၶူၺ်ႇ
 891. ၶူတ်းငဝ်း
 892. ၶူတ်းတိၼ်
 893. ၶူတ်းၼွၼ်း
 894. ၶူတ်းဝိူင်း
 895. ၶူတ်ႇ
 896. ၶူတ်ႇလၢင်ၶဝ်ႈ
 897. ၶူတ်ႇသုၵ်ႈၶဝ်ႈ
 898. ၶူတ်ႉ
 899. ၶူတ်ႉၶဝ်ႈ
 900. ၶူၼ်
 901. ၶူၼ်း
 902. ၶူၼ်ၵွင်ႇၵေႃႈ
 903. ၶူၼ်ၵိင်ႇႁႄႉ
 904. ၶူၼ်ၶူဝ်ႉၶူဝ်ႉ
 905. ၶူၼ်ၶေႃး
 906. ၶူၼ်ၶႄႉၶႄႉ
 907. ၶူၼ်ၶႅင်
 908. ၶူၼ်ငိုၼ်း
 909. ၶူၼ်တႃ
 910. ၶူၼ်တူဝ်
 911. ၶူၼ်ၼိူဝ်ႉ
 912. ၶူၼ်ၼူၵ်ႉ
 913. ၶူၼ်ၼူတ်ႇ
 914. ၶူၼ်ၼူတ်ႇၵၢင်း
 915. ၶူၼ်ၼူၼ်း
 916. ၶူၼ်မူ
 917. ၶူၼ်မဵၼ်ႈ
 918. ၶူၼ်သူဝ်း
 919. ၶူၼ်ႁူဝ်
 920. ၶူၼ်ႁူဝ်ငေႃး
 921. ၶူၼ်ႁူဝ်ႁွၵ်ႇ
 922. ၶူၼ်ဢေးၼီႇ
 923. ၶူၼ်ႈ
 924. ၶူၼ်ႉ
 925. ၶူၼ်ႉၶႂႃႉ
 926. ၶူၼ်ႉၶႆႈ
 927. ၶူၼ်ႉလၢတ်ႈ
 928. ၶူၼ်ႉလၢႆးၵဝ်ႇ
 929. ၶူၼ်ႉႁႃ
 930. ၶူပ်း
 931. ၶူပ်းၵၢပ်ႈ
 932. ၶူပ်းၶိုၼ်ႈ
 933. ၶူပ်းၶၢတ်ႇ
 934. ၶူပ်းငၢၼ်ႈ
 935. ၶူပ်းၸိုၵ်ႈၸိုၵ်ႈ
 936. ၶူပ်းတိုတ်ႉ
 937. ၶူပ်းလၢၵ်ႈ
 938. ၶူပ်းသိၵ်ႇ
 939. ၶူပ်ႇ
 940. ၶူပ်ႇၶွပ်ႈ
 941. ၶူပ်ႇတူၵ်း
 942. ၶူပ်ႈ
 943. ၶူမ်
 944. ၶူမ်း
 945. ၶူမ်းၵိမ်း
 946. ၶူမ်းမိတ်ႈ
 947. ၶူမ်ၶတ်း
 948. ၶူမ်ၸွမ်ႇၶွမ်ႇ
 949. ၶူမ်ၸႂ်ၶူမ်ၶေႃး
 950. ၶူမ်ၼႃႈၶူမ်တႃ
 951. ၶူမ်ႁၢႆႉ
 952. ၶူဝ်
 953. ၶူဝ်း
 954. ၶူဝ်းၶွင်
 955. ၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်
 956. ၶူဝ်းၶွင်မီးၵႃႈ
 957. ၶူဝ်းၶၢဝ်းတၢင်း
 958. ၶူဝ်းငိုၼ်းၶူဝ်းၶမ်း
 959. ၶူဝ်းၸုမ်ႇ
 960. ၶူဝ်းတွင်ႉ
 961. ၶူဝ်းတွၼ်ႈ
 962. ၶူဝ်းတိုၵ်းလႆႈ
 963. ၶူဝ်းတၢင်းၼႂ်း
 964. ၶူဝ်းထွတ်ႈၶူဝ်းမျၢတ်ႈ
 965. ၶူဝ်းၼုင်ႈ
 966. ၶူဝ်းၼုင်ႈၶူဝ်းမႆ
 967. ၶူဝ်းၼုင်ႈၼွၼ်း
 968. ၶူဝ်းပုတ်ႈ
 969. ၶူဝ်းၽၢၵ်ႇ
 970. ၶူဝ်းၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈ
 971. ၶူဝ်းမွင်
 972. ၶူဝ်းယွၵ်း
 973. ၶူဝ်းယိပ်း
 974. ၶူဝ်းယိပ်းၶူဝ်းၵႅမ်း
 975. ၶူဝ်းလုၵ်ႈသိုၵ်း
 976. ၶူဝ်းလူႇ
 977. ၶူဝ်းလဵင်း
 978. ၶူဝ်းလၢႆႈ
 979. ၶူဝ်းသိုၵ်း
 980. ၶူဝ်းသူၼ်ၶူဝ်းႁိူၵ်ႈ
 981. ၶူဝ်းႁွင်းၼႂ်း
 982. ၶူဝ်းႁွႆႈၶူဝ်းတိုဝ်း
 983. ၶူဝ်းႁိူၼ်း
 984. ၶူဝ်းႁဵတ်းဢွၵ်ႇ
 985. ၶူဝ်းဢမူၺ်ႇ
 986. ၶူဝ်းဢွၵ်ႇ
 987. ၶူဝ်းဢွၵ်ႇၼႂ်းလိၼ်
 988. ၶူဝ်ၵၢႆႇၸုတ်ႈ
 989. ၶူဝ်တဵၵ်းတွင်ႉတဵၵ်းသႆႈ
 990. ၶူဝ်ၽႅၼ်
 991. ၶူဝ်ယုမ်ႉ
 992. ၶူဝ်လူင်ၶူဝ်လၢင်
 993. ၶူဝ်လႆ
 994. ၶူဝ်လႆၸၢၵ်ႈ
 995. ၶူဝ်လႆထၢတ်ႈ
 996. ၶူဝ်လႆလိင်း
 997. ၶူဝ်သႂ်ႇ
 998. ၶူဝ်သဵင်ႁႅင်း
 999. ၶူဝ်သၢၼ်
 1000. ၶူဝ်ဢႃႈသူပ်းဢႃႈပၢၵ်ႇ
 1001. ၶူဝ်ႇ
 1002. ၶူဝ်ႇတၢင်းႁဵတ်းတၢင်းသၢင်ႈ
 1003. ၶူဝ်ႇပိုင်ႈ
 1004. ၶူဝ်ႈ
 1005. ၶူဝ်ႈတဝ်
 1006. ၶူဝ်ႈမွၵ်ႇ
 1007. ၶူဝ်ႉ
 1008. ၶူႇ
 1009. ၶူႈ
 1010. ၶူႈတၢင်း
 1011. ၶူႈလင်
 1012. ၶူႈလင်ၵီႈ
 1013. ၶူႈလင်ငူင်း
 1014. ၶူႈလင်တၼ်
 1015. ၶူႈလင်တႅၵ်ႇလိူတ်ႈ
 1016. ၶူႈလင်ၽႅပ်ႉ
 1017. ၶူႈလင်လင်ၼိုၵ်း
 1018. ၶူႈလင်လႅမ်
 1019. ၶူႈလင်ဢိုၼ်
 1020. ၶူႈလႅတ်ႇ
 1021. ၶူႉ
 1022. ၶူႉၶႃႉ
 1023. ၶေးၶေး
 1024. ၶေႃ
 1025. ၶေႃး
 1026. ၶေႃးၵပ်း
 1027. ၶေႃးၵျွင်း
 1028. ၶေႃးၵိဝ်ႇ
 1029. ၶေႃးၵိဝ်ႇလိၼ်
 1030. ၶေႃးၵၢပ်ႇ
 1031. ၶေႃးၶတ်း
 1032. ၶေႃးၶတ်းၶေႃးၶႅင်
 1033. ၶေႃးၶူမ်
 1034. ၶေႃးၶႅင်
 1035. ၶေႃးၸဵပ်း
 1036. ၶေႃးၼွၵ်ႇ
 1037. ၶေႃးၼဵင်
 1038. ၶေႃးပုမ်း
 1039. ၶေႃးမေႃႈ
 1040. ၶေႃးသိူဝ်ႈ
 1041. ၶေႃးသၢၵ်ႇ
 1042. ၶေႃးႁွႆ
 1043. ၶေႃးဢိူမ်း
 1044. ၶေႃၵွင်ႉ
 1045. ၶေႃၵိၼ်ယွၼ်းၵိၼ်
 1046. ၶေႃၵေႃႉ
 1047. ၶေႃၶႄၽႆး
 1048. ၶေႃၸၢင်ႉ
 1049. ၶေႃမဵတ်းပႃ
 1050. ၶေႃယွၼ်း
 1051. ၶေႃလဵၵ်း
 1052. ၶေႃဝွၵ်ႉ
 1053. ၶေႃသဵမ်
 1054. ၶေႃႇ
 1055. ၶေႃႇၵွၼ်ႈ
 1056. ၶေႃႇၵၢမ်ႈ
 1057. ၶေႃႇပၼီႇ
 1058. ၶေႃႈ
 1059. ၶေႃႈၵႂၢမ်း
 1060. ၶေႃႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇ
 1061. ၶေႃႈၸိုဝ်ႈၶေႃႈၸႂ်ႈ
 1062. ၶေႃႈၸီႉသင်ႇ
 1063. ၶေႃႈတွပ်ႇ
 1064. ၶေႃႈတိၼ်
 1065. ၶေႃႈတုၵ်းယွၼ်း
 1066. ၶေႃႈတႅပ်းတတ်း
 1067. ၶေႃႈတႅပ်းတတ်းပၢင်ၵုမ်
 1068. ၶေႃႈထၢမ်
 1069. ၶေႃႈၼမ်း
 1070. ၶေႃႈပူင်
 1071. ၶေႃႈပူင်ႁွင်ႉ
 1072. ၶေႃႈမိုဝ်း
 1073. ၶေႃႈမၢႆ
 1074. ၶေႃႈယုမ်ႇယမ်
 1075. ၶေႃႈလူပ်းလိုၼ်း
 1076. ၶေႃႈႁွင်ႉသႅၼ်ႇ
 1077. ၶေႃႈႁူမ်ႈမၢႆ
 1078. ၶေႃႈဢၢင်ႈ
 1079. ၶေႃႉ
 1080. ၶေႃႉၵျူဝ်ႇ
 1081. ၶေႇ
 1082. ၶေႇၵႃႈ
 1083. ၶေႇၽၼၢပ်ႈ
 1084. ၶေႇမွတ်ႇ
 1085. ၶေႇမႃႇ
 1086. ၶေႉ
 1087. ၶေႉၶဵင်ႇ
 1088. ၶေႉမႃႉ
 1089. ၶေႉႁိူဝ်း
 1090. ၶေႉႁႅင်းၵၼ်
 1091. ၶႄ
 1092. ၶႄး
 1093. ၶႄးၶႄး
 1094. ၶႄးတၢၼ်ႇ
 1095. ၶႄးၽျႅတ်ႈ
 1096. ၶႄတူဝ်
 1097. ၶႄထဵင်
 1098. ၶႄထဵင်ဢမူႉ
 1099. ၶႄပႃ
 1100. ၶႄၽေး
 1101. ၶႄၽႆး
 1102. ၶႄႇ
 1103. ၶႄႇၼမ်ႉ
 1104. ၶႄႇပၢၼ်းသေး
 1105. ၶႄႇလူင်
 1106. ၶႄႇသႃ
 1107. ၶႄႈ
 1108. ၶႄႉ
 1109. ၶႄႉၶႂၢၵ်ႈ
 1110. ၶႄႉယႄႉ
 1111. ၶဵင်
 1112. ၶဵင်မွၼ်ဝူဝ်းတၢင်ႇ
 1113. ၶဵင်ႇ
 1114. ၶဵင်ႇတီႉသဵင်
 1115. ၶဵင်ႇတႅမ်ႈလိၵ်ႈ
 1116. ၶဵင်ႇတၢင်ႇ
 1117. ၶဵင်ႇၽြႃး
 1118. ၶဵင်ႇၽီ
 1119. ၶဵင်ႇမႃႉၵၼ်
 1120. ၶဵင်ႇမုင်ႈ
 1121. ၶဵင်ႇမုင်ႈႁိူဝ်း
 1122. ၶဵင်ႇမေႃႈၼမ်ႉ
 1123. ၶဵင်ႇရုၵ်ႈသေး
 1124. ၶဵင်ႇလိုဝ်ႈ
 1125. ၶဵင်ႇသွမ်းတေႃႇ
 1126. ၶဵင်ႇသိုၵ်း
 1127. ၶဵင်ႇသူပ်းၶဵင်ႇၵႂၢမ်း
 1128. ၶဵင်ႇႁိူဝ်းၵၼ်
 1129. ၶဵင်ႇႁၢပ်ႇ
 1130. ၶဵင်ႇႁၢမ်
 1131. ၶဵင်ႇႁၢမ်ၵူၼ်းပဵၼ်
 1132. ၶဵင်ႈ
 1133. ၶဵင်ႈၶဵင်ႈ
 1134. ၶဵင်ႈၸိူၵ်ႈ
 1135. ၶဵင်ႈၼင်
 1136. ၶဵင်ႈၼႃႈၶဵင်ႈတႃ
 1137. ၶဵတ်ႇ
 1138. ၶဵတ်ႇၵူပ်း
 1139. ၶဵတ်ႇမိၼ်
 1140. ၶဵတ်ႇလႅဝ်း
 1141. ၶဵတ်ႇဝိၼ်
 1142. ၶဵတ်ႇဢူပ်း
 1143. ၶဵတ်ႇဢႅပ်း
 1144. ၶဵတ်ႈ
 1145. ၶဵၼ်
 1146. ၶဵၼ်း
 1147. ၶဵၼ်းၶဵၼ်းႁူဝ်
 1148. ၶဵၼ်းၽႃႈၵၢဝ်ႇ
 1149. ၶဵၼ်းမတ်ႉ
 1150. ၶဵၼ်းႁူဝ်
 1151. ၶဵၼ်ၶႄႈ
 1152. ၶဵၼ်လူင်
 1153. ၶဵၼ်ႇ
 1154. ၶဵၼ်ႇၶမ်းသိူင်း
 1155. ၶဵမ်
 1156. ၶဵမ်ၶမ်း
 1157. ၶဵမ်ၶေႃ
 1158. ၶဵမ်ၸႂ်ၶဵမ်ၶေႃး
 1159. ၶဵမ်ၼဵပ်း
 1160. ၶဵမ်ၽိုတ်ႇ
 1161. ၶဵမ်မၢတ်ႇ
 1162. ၶဵမ်သမ်းယႃ
 1163. ၶဵမ်ႁူမူၼ်း
 1164. ၶဵမ်ႁူႁွင်ႈ
 1165. ၶဵဝ်
 1166. ၶဵဝ်း
 1167. ၶဵဝ်ၵႂႃႇ
 1168. ၶဵဝ်ၵႄႇ
 1169. ၶဵဝ်ၶမ်း
 1170. ၶဵဝ်ၶိုၼ်းၶဵဝ်ဝၼ်း
 1171. ၶဵဝ်ၸမ်ႉ
 1172. ၶဵဝ်ၸိုၼ်ႈ
 1173. ၶဵဝ်ၼုမ်ႇ
 1174. ၶဵဝ်လွတ်ႈ
 1175. ၶဵဝ်ႇ
 1176. ၶဵဝ်ႇၽႃႉ
 1177. ၶဵဝ်ႈ
 1178. ၶဵဝ်ႈၵပ်း
 1179. ၶဵဝ်ႈၶိုၼ်ႈ
 1180. ၶဵဝ်ႈၶႅပ်ႇ
 1181. ၶဵဝ်ႈငွၵ်ႈ
 1182. ၶဵဝ်ႈငႃး
 1183. ၶဵဝ်ႈၸိမ်
 1184. ၶဵဝ်ႈၸဵပ်း
 1185. ၶဵဝ်ႈတေႃ
 1186. ၶဵဝ်ႈထႆႇ
 1187. ၶဵဝ်ႈမႃ
 1188. ၶဵဝ်ႈမူၺ်ႈ
 1189. ၶဵဝ်ႈမႅင်း
 1190. ၶဵဝ်ႈမၢင်ႈ
 1191. ၶဵဝ်ႈလူင်
 1192. ၶဵဝ်ႈသုတ်း
 1193. ၶဵဝ်ႈဢွၼ်ႇ
 1194. ၶႅၵ်း
 1195. ၶႅၵ်းလၢႆး
 1196. ၶႅၵ်ႇ
 1197. ၶႅၵ်ႇဢႃႇၵၼ်ႇတူႉ
 1198. ၶႅၵ်ႉ
 1199. ၶႅၵ်ႉၶမ်ႁိူၼ်း
 1200. ၶႅင်
 1201. ၶႅင်း
 1202. ၶႅင်ၵႂၢမ်း
 1203. ၶႅင်ၵူၺ်
 1204. ၶႅင်ၸႂ်
 1205. ၶႅင်ႇ
 1206. ၶႅင်ႈၶႄး
 1207. ၶႅတ်း
 1208. ၶႅတ်းတၢင်း
 1209. ၶႅၼ်
 1210. ၶႅၼ်း
 1211. ၶႅၼ်းၸႂ်
 1212. ၶႅၼ်းတေႃႈ
 1213. ၶႅၼ်းမႃး
 1214. ၶႅၼ်းမႃးၸိုၼ်ႈမႃး
 1215. ၶႅၼ်းလီ
 1216. ၶႅၼ်းႁႂ်ႈ
 1217. ၶႅၼ်ၵပ်ႉ
 1218. ၶႅၼ်ၵႂ်ႈ
 1219. ၶႅၼ်ၵူတ်ႉ
 1220. ၶႅၼ်ၵႅပ်ႈ
 1221. ၶႅၼ်ငေႃး
 1222. ၶႅၼ်ၸူႉ
 1223. ၶႅၼ်တၢင်းၵိၼ်
 1224. ၶႅၼ်တၢႆ
 1225. ၶႅၼ်ၼူ
 1226. ၶႅၼ်ပွတ်း
 1227. ၶႅၼ်ပိတ်း
 1228. ၶႅၼ်ပုတ်း
 1229. ၶႅၼ်ၽူၵ်ႈ
 1230. ၶႅၼ်မိုဝ်း
 1231. ၶႅၼ်လူင်
 1232. ၶႅၼ်သွၵ်ႇ
 1233. ၶႅၼ်သိူဝ်ႈ
 1234. ၶႅၼ်ႇ
 1235. ၶႅၼ်ႈ
 1236. ၶႅၼ်ႈၶၼ်ႈ
 1237. ၶႅၼ်ႉ
 1238. ၶႅပ်း
 1239. ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်
 1240. ၶႅပ်းၶတ်းႁၢင်ႁိူဝ်း
 1241. ၶႅပ်းၶမ်း
 1242. ၶႅပ်းၶဝ်ႈမုၼ်း
 1243. ၶႅပ်းၶႃ
 1244. ၶႅပ်းၶေႃး
 1245. ၶႅပ်းၸိုၵ်း
 1246. ၶႅပ်းတိၼ်
 1247. ၶႅပ်းၼမ်ႉဢွႆႈ
 1248. ၶႅပ်းပတ်ႉလူမ်း
 1249. ၶႅပ်းပႅၼ်ႈ
 1250. ၶႅပ်းမုင်း
 1251. ၶႅပ်းမေႈ
 1252. ၶႅပ်းမၢၵ်ႇႁိၼ်
 1253. ၶႅပ်းမၢႆၾၢင်
 1254. ၶႅပ်းလဵၵ်း
 1255. ၶႅပ်းသူး
 1256. ၶႅပ်းႁိူဝ်း
 1257. ၶႅပ်းႁူးလႅင်း
 1258. ၶႅပ်းဢုတ်ႇ
 1259. ၶႅပ်ႇ
 1260. ၶႅပ်ႇၸွမ်းႁိမ်း
 1261. ၶႅပ်ႇတိၼ်မၢၼ်ႈတိၼ်မိူင်း
 1262. ၶႅပ်ႇတူဝ်
 1263. ၶႅပ်ႈ
 1264. ၶႅပ်ႈလႅပ်ႈ
 1265. ၶႅပ်ႉ
 1266. ၶႅမ်
 1267. ၶႅမ်း
 1268. ၶႅမ်ႈ
 1269. ၶႅမ်ႉ
 1270. ၶႅမ်ႉၶႅပ်ႈ
 1271. ၶႅဝ်း
 1272. ၶႅဝ်ႉ
 1273. ၶၢၵ်းၶၢၵ်းၶိၵ်းၶိၵ်း
 1274. ၶၢၵ်ႇ
 1275. ၶၢၵ်ႇလၢင်း
 1276. ၶၢၵ်ႈ
 1277. ၶၢင်
 1278. ၶၢင်း
 1279. ၶၢင်းၵၼ်
 1280. ၶၢင်းၶီၶၢင်းၽၢၼ်
 1281. ၶၢင်းထႃႈ
 1282. ၶၢင်းယွႆႈၶၢင်းယႅမ်း
 1283. ၶၢင်ငၢင်
 1284. ၶၢင်ႇ
 1285. ၶၢင်ႇပွင်း
 1286. ၶၢင်ႇလေႃး
 1287. ၶၢင်ႇလေႃႉ
 1288. ၶၢင်ႈ
 1289. ၶၢင်ႈလၢႆး
 1290. ၶၢင်ႉ
 1291. ၶၢင်ႉၶၢၵ်ႈ
 1292. ၶၢတ်းၶၢတ်း
 1293. ၶၢတ်ႇ
 1294. ၶၢတ်ႇယွၵ်း
 1295. ၶၢတ်ႈ
 1296. ၶၢတ်ႈတႃႇ
 1297. ၶၢတ်ႈၼမ်ႉငိုၼ်း
 1298. ၶၢတ်ႈယႂ်း
 1299. ၶၢတ်ႈယၢမ်း
 1300. ၶၢတ်ႈသႂ်ႇ
 1301. ၶၢတ်ႈဢၵႄး
 1302. ၶၢၼ်
 1303. ၶၢၼ်း
 1304. ၶၢၼ်းဝၢၼ်ႈၶၢၼ်းမိူင်း
 1305. ၶၢၼ်းဝႆႉ
 1306. ၶၢၼ်ၵႂၢမ်း
 1307. ၶၢၼ်ၶေႃႇ
 1308. ၶၢၼ်ၶဵဝ်ႈ
 1309. ၶၢၼ်ၸႂ်
 1310. ၶၢၼ်ၸႂ်ၶၢၼ်ၶေႃး
 1311. ၶၢၼ်ၸူး
 1312. ၶၢၼ်ႇ
 1313. ၶၢၼ်ႇပႅတ်ႈ
 1314. ၶၢၼ်ႉ
 1315. ၶၢၼ်ႉငိၼ်း
 1316. ၶၢၼ်ႉၸႂ်ၶၢၼ်ႉၶေႃး
 1317. ၶၢၼ်ႉႁၼ်
 1318. ၶၢပ်ႇ
 1319. ၶၢပ်ႈ
 1320. ၶၢပ်ႈၵူင်ႇၵၢဝ်
 1321. ၶၢပ်ႈငူး
 1322. ၶၢပ်ႈပဝ်ႇၶၢပ်ႈႁၢမ်း
 1323. ၶၢမ်
 1324. ၶၢမ်း
 1325. ၶၢမ်းတၢင်း
 1326. ၶၢမ်းပႂ်ႉ
 1327. ၶၢမ်းပၢင်
 1328. ၶၢမ်ႇ
 1329. ၶၢမ်ႇၵျေးၸူး
 1330. ၶၢမ်ႇၵႂၢမ်း
 1331. ၶၢမ်ႇၶႅၵ်ႇ
 1332. ၶၢမ်ႇၶႅၵ်ႇၶၢမ်ႇၸိူဝ်း
 1333. ၶၢမ်ႇၸႃး
 1334. ၶၢမ်ႇၸၢင်း
 1335. ၶၢမ်ႇတၢင်းၸႂ်ႉပိူၼ်ႈ
 1336. ၶၢမ်ႇတၢင်းၸႅတ်ႈ
 1337. ၶၢမ်ႇတၢမ်ႇ
 1338. ၶၢမ်ႇတၢႆ
 1339. ၶၢမ်ႇပွႆး
 1340. ၶၢမ်ႇၽိၵ်ႈသိၵ်ႈ
 1341. ၶၢမ်ႇယေႃႇ
 1342. ၶၢမ်ႇလၢတ်ႈ
 1343. ၶၢမ်ႇသၵ်ႇသေႇ
 1344. ၶၢမ်ႇသုမ်း
 1345. ၶၢမ်ႇသူင်ႇ
 1346. ၶၢမ်ႇသဵတ်ႈၸႃႇ
 1347. ၶၢမ်ႇသၢင်ႇ
 1348. ၶၢမ်ႇႁပ်ႉတုင်း
 1349. ၶၢမ်ႇႁိုင်
 1350. ၶၢမ်ႇႁဵတ်း
 1351. ၶၢမ်ႇဢပြႅတ်ႈ
 1352. ၶၢမ်ႇဢမူၺ်ႇ
 1353. ၶၢမ်ႇဢဝ်
 1354. ၶၢမ်ႇဢၢႆ
 1355. ၶၢမ်ႈ
 1356. ၶၢမ်ႈၵႂႃႇ
 1357. ၶၢမ်ႈတႃႈ
 1358. ၶၢမ်ႈပေႃႈၶၢမ်ႈမႄႈ
 1359. ၶၢမ်ႈယဵပ်ႇ
 1360. ၶၢမ်ႈလူၼ်ႉၶၢမ်ႈလိူဝ်
 1361. ၶၢဝ်
 1362. ၶၢဝ်း
 1363. ၶၢဝ်းၵတ်း
 1364. ၶၢဝ်းၶိုၼ်းတဵင်ႈ
 1365. ၶၢဝ်းတၢင်း
 1366. ၶၢဝ်းၼမ်ႉ
 1367. ၶၢဝ်းၼွၼ်း
 1368. ၶၢဝ်းပဵၼ်မၢဝ်ႇပဵၼ်သၢဝ်
 1369. ၶၢဝ်းပၢင်
 1370. ၶၢဝ်းပၢတ်ႇၶဝ်ႈ
 1371. ၶၢဝ်းမႆႈ
 1372. ၶၢဝ်းယၢမ်း
 1373. ၶၢဝ်းလိုဝ်ႈ
 1374. ၶၢဝ်းဝၼ်းတဵင်ႈ
 1375. ၶၢဝ်းႁိုဝ်ႉ
 1376. ၶၢဝ်းႁူင်းႁဵၼ်း
 1377. ၶၢဝ်းႁူင်းႁဵၼ်းၶိုၼ်ႈ
 1378. ၶၢဝ်းႁူဝ်ၵတ်း
 1379. ၶၢဝ်းႁူဝ်မႆႈ
 1380. ၶၢဝ်းႁႅင်ႈ
 1381. ၶၢဝ်ၵူႇ
 1382. ၶၢဝ်ၸိုၼ်ႈ
 1383. ၶၢဝ်ၸၢင်ႇ
 1384. ၶၢဝ်ၼုမ်ႇ
 1385. ၶၢဝ်ၼူၼ်း
 1386. ၶၢဝ်ၽွင်
 1387. ၶၢဝ်ၽိူၵ်ႇ
 1388. ၶၢဝ်မူၼ်ႇ
 1389. ၶၢဝ်လမ်
 1390. ၶၢဝ်လိူင်
 1391. ၶၢဝ်ႇ
 1392. ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း
 1393. ၶၢဝ်ႈ
 1394. ၶၢဝ်ႈႁူဝ်ႉ
 1395. ၶၢဝ်ႉ
 1396. ၶၢႆ
 1397. ၶၢႆး
 1398. ၶၢႆးၶိုၼ်း
 1399. ၶၢႆးၼမ်ႉ
 1400. ၶၢႆးယူၼ်ႈယၢၼ်ႈ
 1401. ၶၢႆးဢုင်
 1402. ၶၢႆၵိၼ်
 1403. ၶၢႆၵိၼ်ၸိုဝ်ႈ
 1404. ၶၢႆၵုၼ်ႇ
 1405. ၶၢႆၶႂၼ်ၶၢႆငဝ်း
 1406. ၶၢႆၶူဝ်း
 1407. ၶၢႆၶူဝ်းယွႆႈ
 1408. ၶၢႆၶေႃး
 1409. ၶၢႆၶၢတ်ႇ
 1410. ၶၢႆၸိုၵ်း
 1411. ၶၢႆၸိုဝ်ႈ
 1412. ၶၢႆတင်းၼမ်
 1413. ၶၢႆတူဝ်
 1414. ၶၢႆပၼ်မိူင်းၼွၵ်ႈ
 1415. ၶၢႆပေႃးၶၢႆပႄး
 1416. ၶၢႆပႅတ်ႈ
 1417. ၶၢႆယွႆႈ
 1418. ၶၢႆလုမ်း
 1419. ၶၢႆလေႇလၢၼ်ႇ
 1420. ၶၢႆသုမ်း
 1421. ၶၢႆဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်း
 1422. ၶၢႆႉ
 1423. ၶၢႆႉၵႂႃႇတၢင်ႇတီႈ
 1424. ၶၢႆႉၵႂၢမ်း
 1425. ၶၢႆႉၶိင်ႇၶၢႆႉၶႃႇ
 1426. ၶၢႆႉၶၢဝ်းၶၢႆႉယၢမ်း
 1427. ၶၢႆႉတီႈ
 1428. ၶၢႆႉတႅၼ်းတီႈ
 1429. ၶၢႆႉတၢင်းၶၢႆႉတႃႈ
 1430. ၶၢႆႉပီၶၢႆႉလိူၼ်
 1431. ၶၢႆႉပုတ်ႈ
 1432. ၶၢႆႉမိုဝ်ႉၶၢႆႉဝၼ်း
 1433. ၶၢႆႉသူပ်းၶၢႆႉၵႂၢမ်း
 1434. ၶၢႆႉဢၢပ်ႈ
 1435. ၶႆ
 1436. ၶႆး
 1437. ၶႆးၶေႃႇ
 1438. ၶႆးတင်
 1439. ၶႆးတဝ်း
 1440. ၶႆးတွင်း
 1441. ၶႆးၽွၵ်ႈ
 1442. ၶႆၵွၼ်ႈ
 1443. ၶႆမၼ်း
 1444. ၶႆဝူဝ်း
 1445. ၶႆႇ
 1446. ၶႆႇၵႆႇ
 1447. ၶႆႇၶၢင်
 1448. ၶႆႇၼမ်ႉ
 1449. ၶႆႇၼူၵ်ႉ
 1450. ၶႆႇပဵတ်း
 1451. ၶႆႇၽမ်
 1452. ၶႆႇၽႃႉ
 1453. ၶႆႇၽႆး
 1454. ၶႆႇမၼ်း
 1455. ၶႆႇမွၵ်ႇ
 1456. ၶႆႇမႅင်းမၼ်း
 1457. ၶႆႇလႅၼ်း
 1458. ၶႆႇႁမ်
 1459. ၶႆႇႁဝ်
 1460. ၶႆႇႁူဝ်မၼ်း
 1461. ၶႆႈ
 1462. ၶႆႈၸွမ်း
 1463. ၶႆႈၸွမ်းႁွႆး
 1464. ၶႆႈၸွမ်းႁွႆးတိၼ်
 1465. ၶႆႈၸႂ်
 1466. ၶႆႈၸႂ်ထူပ်း
 1467. ၶႆႈၸႂ်ဝူၼ်ႉၸႂ်
 1468. ၶႆႈၸႃႉ
 1469. ၶႆႈၼႄ
 1470. ၶႆႈလၢတ်ႈ
 1471. ၶႆႈလႆႈ
 1472. ၶႆႈဝႃႈ
 1473. ၶႆႈႁႂ်ႈ
 1474. ၶႆႈႁႂ်ႈၽူၼ်မႃး
 1475. ၶႆႈဢပုမ်ႇ
 1476. ၶႆႉ