ดัชนี:ภาษาไทใหญ่/မ

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

, , , , , , , , , , , , , , , , , ,

[แก้ไข]

 1. မၵႃႇရႃႉ
 2. မၵ်း
 3. မၵ်းၵၢင်
 4. မၵ်းၶၢၼ်း
 5. မၵ်းပိူၵ်ႇ
 6. မၵ်းမၼ်ႈ
 7. မၵ်းမမ်ႇ
 8. မၵ်းမၢႆ
 9. မၵ်းမၢႆဢူႉပတေႇ
 10. မၵ်ႉ
 11. မၵ်ႉမုင်ႈ
 12. မၵ်ႉမေႃး
 13. မင်
 14. မင်းၸႅၼ်ႇ
 15. မင်းသႃး
 16. မင်ၵဝ်ႇ
 17. မင်ၶၢဝ်ႉ
 18. မင်တူပ်ႇ
 19. မင်ႇၵလႃႇ
 20. မင်ႇၵလႃႇသုၵ်ႈ
 21. မင်ႈ
 22. မတ်း
 23. မတ်ႉ
 24. မတ်ႉၶွတ်ႇတၵ်ႉ
 25. မတ်ႉၶွတ်ႇမူၺ်း
 26. မတ်ႉၸပ်း
 27. မတ်ႉၸပ်းၵၼ်
 28. မတ်ႉတၢႆ
 29. မတ်ႉပႄႈပိၵ်ႇ
 30. မတ်ႉၽုၵ်ႇ
 31. မတ်ႉသွတ်ႇငိူၼ်ႈ
 32. မထႄႇ
 33. မၼႃးယတ်ႉတၼႃႉ
 34. မၼႃႉ
 35. မၼုၵ်ႉသႃႉ
 36. မၼုၵ်ႉသီႇႁႃႉ
 37. မၼေႃးၵၢမ်ႇ
 38. မၼ်
 39. မၼ်း
 40. မၼ်းၵွင်
 41. မၼ်းၵႅဝ်
 42. မၼ်းၵႅဝ်ၽိူၵ်ႇ
 43. မၼ်းၵႅဝ်လႅင်
 44. မၼ်းၶမ်း
 45. မၼ်းၶဝ်ႈသႅင်
 46. မၼ်းၶႂၢၵ်ႇ
 47. မၼ်းၶႄႇ
 48. မၼ်းၶႆ
 49. မၼ်းၸဝ်ႈ
 50. မၼ်းၸၢႆး
 51. မၼ်းတွင်ၸိင်
 52. မၼ်းတိၼ်ၸၢင်ႉ
 53. မၼ်းၼၢင်း
 54. မၼ်းပႅၵ်ႇ
 55. မၼ်းမူ
 56. မၼ်းယႂ်း
 57. မၼ်းလုပ်ႇ
 58. မၼ်းလႅင်
 59. မၼ်းဝူဝ်း
 60. မၼ်းႁိင်ႇ
 61. မၼ်းႁူဝ်ၽိူၵ်ႇ
 62. မၼ်းႁူဝ်လႅင်
 63. မၼ်ႈ
 64. မၼ်ႈၵိုမ်း
 65. မၼ်ႈမၼ်ႈ
 66. မၼ်ႈမၼ်ႈၵိုမ်းၵိုမ်း
 67. မၼ်ႈယွႆႈ
 68. မမ်ႇသႃႉ
 69. မမ်ႈ
 70. မမ်ႈမမ်ႈ
 71. မျႃႉ
 72. မျူဝ်း
 73. မျူဝ်ႉၸႃး
 74. မျူဝ်ႉဝုၼ်ႇ
 75. မျၢၵ်ႈလႄႉ
 76. မျၢတ်ႈ
 77. မြၢတ်ႈ
 78. မလေႇ
 79. မလေႇမလႃႇ
 80. မလႅင်ႇ
 81. မဝ်
 82. မဝ်း
 83. မဝ်းတႃၼွၼ်း
 84. မဝ်းတၢင်း
 85. မဝ်းပၼ်ႇ
 86. မဝ်းယႃႈ
 87. မဝ်းလဝ်ႈ
 88. မဝ်းလဝ်ႈမဝ်းၵမ်
 89. မဝ်းလိူတ်ႈ
 90. မဝ်မၢင်
 91. မဝ်ႇ
 92. မဝ်ႇယႃႇ
 93. မဝ်ႇႁၢင်ႈ
 94. မဝ်ႈ
 95. မွၵ်ႇ
 96. မွၵ်ႇၵမ်ႉၵေႃႇ
 97. မွၵ်ႇၵွၼ်
 98. မွၵ်ႇၵွႆ
 99. မွၵ်ႇၵုမ်ႈ
 100. မွၵ်ႇၵုမ်ႈလွႆ
 101. မွၵ်ႇၵၢၼ်ႈငွၵ်ႉ
 102. မွၵ်ႇၵၢဝ်
 103. မွၵ်ႇၵၢဝ်း
 104. မွၵ်ႇၶမ်း
 105. မွၵ်ႇၶဝ်ႈတႅၵ်ႇ
 106. မွၵ်ႇၶီႈၽႃႉ
 107. မွၵ်ႇၶီႈၽူၼ်
 108. မွၵ်ႇငႃးၸၢင်ႉ
 109. မွၵ်ႇငႃးၸၢင်ႉၶမ်း
 110. မွၵ်ႇငႃးၸၢင်ႉငိုၼ်း
 111. မွၵ်ႇၸလၢပ်ႈ
 112. မွၵ်ႇၸေႇတဝႃႇ
 113. မွၵ်ႇၸၢမ်ႇၵႃး
 114. မွၵ်ႇၸၢမ်ႇၶမ်း
 115. မွၵ်ႇၸၢမ်ႇငိုၼ်း
 116. မွၵ်ႇတုတ်ႈ
 117. မွၵ်ႇတုမ်ႇမႆ
 118. မွၵ်ႇတူၼ်ႈ
 119. မွၵ်ႇတေႇတဝႃႇ
 120. မွၵ်ႇတၢင်ႇ
 121. မွၵ်ႇၼႃႈမွၵ်ႇတႃ
 122. မွၵ်ႇၼိဝ်ႉ
 123. မွၵ်ႇၼူတ်ႇမႅဝ်း
 124. မွၵ်ႇၼူၼ်းၶမ်း
 125. မွၵ်ႇၼၢင်းပၢၼ်း
 126. မွၵ်ႇၼၢင်းသီႇ
 127. မွၵ်ႇပီးတွၵ်ႈ
 128. မွၵ်ႇပႅၵ်ႇ
 129. မွၵ်ႇပၢၼ်းၸိူၼ်း
 130. မွၵ်ႇပၢၼ်းသေး
 131. မွၵ်ႇၽႃး
 132. မွၵ်ႇၽႃႉ
 133. မွၵ်ႇၽႆး
 134. မွၵ်ႇမူၺ်
 135. မွၵ်ႇမူဝ်
 136. မွၵ်ႇမၢၵ်ႇႁိၼ်
 137. မွၵ်ႇမၢၼ်းၶႄ
 138. မွၵ်ႇမႆႇ
 139. မွၵ်ႇမႆႉၵၢင်း
 140. မွၵ်ႇယႃႈ
 141. မွၵ်ႇလေးၺၢင်း
 142. မွၵ်ႇလဵပ်ႈႁူဝ်
 143. မွၵ်ႇလၢတ်ႈ
 144. မွၵ်ႇလၢတ်ႈၵႂၢမ်း
 145. မွၵ်ႇဝၼ်းၸိူၼ်း
 146. မွၵ်ႇဝၼ်းဝၢႆႇ
 147. မွၵ်ႇဝူဝ်
 148. မွၵ်ႇဝူဝ်လွႆ
 149. မွၵ်ႇဝၢႆးဝၼ်း
 150. မွၵ်ႇဝၢႆႇဝၼ်း
 151. မွၵ်ႇသွၼ်ႉ
 152. မွၵ်ႇသွႆႈလၢႆႈ
 153. မွၵ်ႇသၢင်ႇၵၢၼ်း
 154. မွၵ်ႇသၢႆၶၼ်
 155. မွၵ်ႇႁွင်ႉ
 156. မွၵ်ႇႁွၼ်ၵႆႇ
 157. မွၵ်ႇႁူဝ်
 158. မွၵ်ႇႁူဝ်ၸဵၼ်
 159. မွၵ်ႇႁူဝ်လဵၵ်း
 160. မွၵ်ႇႁဵဝ်းၶမ်း
 161. မွၵ်ႇႁဵဝ်းငိုၼ်း
 162. မွၵ်ႇႁၢင်မႃ
 163. မွၵ်ႇဢႃႇသႃႉဝတီႇ
 164. မွၵ်ႇဢဵင်ၶေး
 165. မွၵ်ႈ
 166. မွၵ်ႈၵလၢၼ်ႇ
 167. မွၵ်ႈသေ
 168. မွၵ်ႈႁေ
 169. မွင်
 170. မွင်း
 171. မွင်းၵွင်ႈ
 172. မွင်းၵူၺ်း
 173. မွင်းၶမ်း
 174. မွင်းၶူၵ်ႉ
 175. မွင်းၸၢၵ်ႈ
 176. မွင်းတူၺ်း
 177. မွင်းထႃႈ
 178. မွင်းၼမ်ႉ
 179. မွင်းၽၢႆ
 180. မွင်းမိတ်ႈ
 181. မွင်းသိူင်း
 182. မွင်ၶေႃႈ
 183. မွင်ၸႂ်
 184. မွင်သူမ်ႈ
 185. မွင်ႇ
 186. မွင်ႇတၢင်း
 187. မွင်ႇၼမ်ႉ
 188. မွင်ႇႁူ
 189. မွင်ႈ
 190. မွင်ႉ
 191. မွင်ႉၵွင်ႈငွင်ႈ
 192. မွတ်း
 193. မွတ်ႇ
 194. မွတ်ႈ
 195. မွတ်ႉမႅတ်ႉ
 196. မွၼ်
 197. မွၼ်း
 198. မွၼ်းၼၢင်း
 199. မွၼ်းမၢၵ်ႇဢုၼ်
 200. မွၼ်ငိုၼ်း
 201. မွၼ်တ
 202. မွၼ်တိၼ်
 203. မွၼ်တၢင်ႇ
 204. မွၼ်ထႆ
 205. မွၼ်ႁူဝ်
 206. မွၼ်ႁူဝ်တူပ်ႉ
 207. မွၼ်ဢိင်
 208. မွၼ်ႇ
 209. မွၼ်ႇယဵၼ်ႇ
 210. မွၼ်ႉ
 211. မွၼ်ႉမႅၼ်ႉ
 212. မွပ်း
 213. မွပ်းပႅတ်ႈ
 214. မွပ်းမႅပ်း
 215. မွပ်းႁိမ်း
 216. မွပ်းဢဵၼ်
 217. မွပ်ႇ
 218. မွပ်ႇၶႃႈ
 219. မွပ်ႇႁဵဝ်ႇ
 220. မွပ်ႈ
 221. မွပ်ႈတဵဝ်ႇ
 222. မွမ်
 223. မွမ်မႅမ်
 224. မွမ်ႇ
 225. မွမ်ႈ
 226. မွမ်ႉ
 227. မွႆ
 228. မွႆး
 229. မွႆးမွႆး
 230. မွႆၵူၼ်ႈ
 231. မွႆၵၢင်း
 232. မွႆတႃ
 233. မွႆႇသွႆႈ
 234. မွႆႇသွႆႈမၢႆႇသၢႆႈ
 235. မွႆႈ
 236. မႂ်
 237. မႂ်း
 238. မႂ်းၸဝ်ႈ
 239. မႂ်ၵႅင်း
 240. မႂ်တွင်
 241. မႂ်ထီႇ
 242. မႂ်ပူႉ
 243. မႂ်ပႅၵ်ႇ
 244. မႂ်မီႇ
 245. မႂ်မူၼ်း
 246. မႂ်ယိူဝ်ႈ
 247. မႂ်လႅမ်
 248. မႂ်လၢမ်ႈ
 249. မႂ်ဝီး
 250. မႂ်သွႆႇ
 251. မႂ်သေး
 252. မႂ်ႁူ
 253. မႂ်ႇ
 254. မႂ်ႇၸၢၵ်ႈၸၢၵ်ႈ
 255. မႂ်ႇမႂ်ႇ
 256. မႂ်ႇသုင်
 257. မႂ်ႈ
 258. မသႃႇ
 259. မႁႃႇ
 260. မႁႃႇတေႇဝီႇ
 261. မႁႃႇၽူၵ်ႈ
 262. မႁႃႇမိၵ်ႈ
 263. မႁႃႇသႃႇဝၵႃႉ
 264. မႁိင်ႇသႃႉ
 265. မႃ
 266. မႃး
 267. မႃးၸူး
 268. မႃးတီႈၼႆႈ
 269. မႃးၽႅဝ်
 270. မႃထိူၼ်ႇ
 271. မႃၼမ်ႉ
 272. မႃၼႆး
 273. မႃပေႃႈ
 274. မႃမႃႈ
 275. မႃမႄႈ
 276. မႃမႄႈလွင်ႈ
 277. မႃမႆႉ
 278. မႃလိၼ်
 279. မႃဝွတ်းဝေႃႉ
 280. မႃဝၢင်ႇၸႃး
 281. မႃႁႅဝ်
 282. မႃဢွၼ်ႇ
 283. မႃႇ
 284. မႃႇၸႄႈ
 285. မႃႇတႃႇ
 286. မႃႇတူႉၵႃႇမႃႉ
 287. မႃႇၼႃႉ
 288. မႃႇၼႃႉပူၵ်းပႅၼ်
 289. မႃႇၼႃႉယႂ်ႇ
 290. မႃႇၼၢတ်ႈ
 291. မႃႇယႃႇ
 292. မႃႇရၼႃႉ
 293. မႃႇသႃႇ
 294. မႃႈ
 295. မႃႈၵႆႇ
 296. မႃႈမူ
 297. မႃႈလိူတ်ႈ
 298. မႃႉ
 299. မႃႉၵွၼ်း
 300. မႃႉၵႃ
 301. မႃႉၶေႃးယၢဝ်း
 302. မႃႉၶေႉ
 303. မႃႉၶဵင်
 304. မႃႉငၢၼ်
 305. မႃႉၸႃႉ
 306. မႃႉတရေႃး
 307. မႃႉတွၼ်
 308. မႃႉတိင်ႇ
 309. မႃႉတူင်ႈတၢင်ႈ
 310. မႃႉတၢင်ႇ
 311. မႃႉထိူၼ်ႇ
 312. မႃႉပေႃႈ
 313. မႃႉၽႆး
 314. မႃႉမိၼ်
 315. မႃႉမႄႈ
 316. မႃႉလႃ
 317. မႃႉလႃး
 318. မႃႉလီႈ
 319. မႃႉလူမ်းမိၼ်
 320. မႃႉလေႃႈ
 321. မႃႉလႅင်
 322. မႃႉလႅၼ်ႈ
 323. မႃႉလၢဝ်
 324. မႃႉလၢႆး
 325. မႃႉလၢႆးသိူဝ်
 326. မႃႉသိင်းထေႃး
 327. မႃႉသႅတ်ႇ
 328. မိ
 329. မိၵ်ႈ
 330. မိၵ်ႈမွႆႈ
 331. မိၵ်ႈမၢႆ
 332. မိၵ်ႈမၢႆၸၼ်ႉ
 333. မိၵ်ႈမၢႆတပ်ႉ
 334. မိၵ်ႈသူင်ႇလိၵ်ႈ
 335. မိၵ်ႉသႃႇ
 336. မိၵ်ႉသႃႇတိၵ်ႉထီႉ
 337. မိၵ်ႉသႃႇႁႃယႃႉ
 338. မိၵ်ႉသႃႉ
 339. မိင်း
 340. မိင်းမဝ်း
 341. မိင်းယႃႈ
 342. မိင်ႇ
 343. မိင်ႈ
 344. မိတ်း
 345. မိတ်းၽၢႆႉ
 346. မိတ်းမိူၼ်
 347. မိတ်းလိမ်ႇ
 348. မိတ်းသူပ်းမိတ်းပၢၵ်ႇ
 349. မိတ်ႈ
 350. မိတ်ႈငႅၵ်ႈ
 351. မိတ်ႈတႃႇ
 352. မိတ်ႈထႃ
 353. မိတ်ႈၼဵၼ်လၼ်ႇ
 354. မိတ်ႈမွင်းၵျႃႉ
 355. မိတ်ႈလႅမ်
 356. မိတ်ႈဝိတ်ႉ
 357. မိတ်ႈသုၺ်း
 358. မိတ်ႈႁူၼ်
 359. မိတ်ႉ
 360. မိတ်ႉသီႉမႃႉတေႇသႃႉ
 361. မိၼ်
 362. မိၼ်ယွပ်ႇ
 363. မိၼ်ႇ
 364. မိၼ်ႈ
 365. မိၼ်ႉ
 366. မိပ်ႇ
 367. မိပ်ႇတဵၵ်း
 368. မိပ်ႇၼႅၼ်ႉ
 369. မိပ်ႇၽၼ်ႉ
 370. မိုၵ်း
 371. မိုၵ်းမၵ်း
 372. မိုၵ်ႉ
 373. မိုၵ်ႉယဵၼ်း
 374. မိုင်
 375. မိုင်ငဝ်
 376. မိုင်မိူၼ်ႇ
 377. မိုင်ႉ
 378. မိုင်ႉႁဵတ်းၵၢၼ်
 379. မိုတ်း
 380. မိုတ်းမိူဝ်
 381. မိုတ်ႈ
 382. မိုတ်ႈၵၼ်
 383. မိုတ်ႈၵိုဝ်း
 384. မိုတ်ႈၸဵမ်လဵၵ်ႉ
 385. မိုတ်ႉ
 386. မိုၼ်
 387. မိုၼ်း
 388. မိုၼ်းတႃ
 389. မိုၼ်းႁူမိုၼ်းတႃ
 390. မိုၼ်သူပ်း
 391. မိုၼ်သူပ်းမိုၼ်ပၢၵ်ႇ
 392. မိုၼ်ႇ
 393. မိုၼ်ႇသီႇႁဵင်
 394. မိုၼ်ႈ
 395. မိုၼ်ႉ
 396. မိုၼ်ႉတႃ
 397. မိုဝ်း
 398. မိုဝ်းၵျၢမ်း
 399. မိုဝ်းၵွႆႈ
 400. မိုဝ်းၵိင်ႇ
 401. မိုဝ်းၵၢၼ်ႉ
 402. မိုဝ်းၵၢၼ်ႉတႃပူ
 403. မိုဝ်းၵၢဝ်ႉ
 404. မိုဝ်းၶတ်း
 405. မိုဝ်းၶွၵ်း
 406. မိုဝ်းၶွၼ်ၶႂႃ
 407. မိုဝ်းၶွၼ်သၢႆႉ
 408. မိုဝ်းၸႃး
 409. မိုဝ်းတၢႆ
 410. မိုဝ်းပႄႈလင်
 411. မိုဝ်းၽၵ်းပၵ်ႉ
 412. မိုဝ်းမႅၼ်ႈ
 413. မိုဝ်းယၢဝ်း
 414. မိုဝ်းလီ
 415. မိုဝ်းလူၼ်း
 416. မိုဝ်းလူႉ
 417. မိုဝ်းလၢႆ
 418. မိုဝ်းဝၵ်ႉလုၺ်းၼမ်ႉ
 419. မိုဝ်းသိုဝ်ႈ
 420. မိုဝ်းဢူၼ်ႈ
 421. မိုဝ်ႈ
 422. မိုဝ်ႉ
 423. မိူၵ်ႇ
 424. မိူၵ်ႇမီႈမိူၵ်ႇမၢၵ်ႇ
 425. မိူၵ်ႈ
 426. မိူၵ်ႈမႂ်ႈ
 427. မိူၵ်ႈႁၢႆႉ
 428. မိူင်
 429. မိူင်း
 430. မိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇ
 431. မိူင်းၵလႃး
 432. မိူင်းၵွၵ်ႇ
 433. မိူင်းၵွၼ်းၶေႃ
 434. မိူင်းၵုတ်ႈ
 435. မိူင်းၵၢင်
 436. မိူင်းၶျၢင်း
 437. မိူင်းၶုၼ်ႁေႃၶမ်း
 438. မိူင်းၶႄႇ
 439. မိူင်းၶၢင်
 440. မိူင်းငလၢႆး
 441. မိူင်းၸမ်ၵၼ်
 442. မိူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ
 443. မိူင်းၸဝ်ႈၽႃႉ
 444. မိူင်းၸႃႉႁႃလႅင်း
 445. မိူင်းတႆး
 446. မိူင်းထႆး
 447. မိူင်းႀမတႃႉ
 448. မိူင်းၼမ်ႉမိူင်းလွႆ
 449. မိူင်းၼိၵ်ႈပၢၼ်ႇ
 450. မိူင်းပႅင်းၵလႃး
 451. မိူင်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈမိူင်းဢမေႇရီႉၵႃႉ
 452. မိူင်းၽီ
 453. မိူင်းၽီးလၢတ်ႈ
 454. မိူင်းမွၼ်း
 455. မိူင်းမိတ်ႈ
 456. မိူင်းမၢၼ်ႈ
 457. မိူင်းမၢဝ်း
 458. မိူင်းယွင်ႈႁူၺ်ႈ
 459. မိူင်းယူၼ်း
 460. မိူင်းယၢင်း
 461. မိူင်းယၢင်းလႅင်
 462. မိူင်းယႆ
 463. မိူင်းရၶႅင်ႇ
 464. မိူင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ
 465. မိူင်းလွတ်ႈလႅဝ်း
 466. မိူင်းလႅင်း
 467. မိူင်းလၢဝ်း
 468. မိူင်းဝႃႉ
 469. မိူင်းသီႇပေႃႉ
 470. မိူင်းသဵၼ်ႈဝီ
 471. မိူင်းသဵၼ်ႈဝီၸၢၼ်း
 472. မိူင်းသၢင်
 473. မိူင်းႁင်းၶေႃ
 474. မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မိူင်းမၢၼ်ႈ
 475. မိူင်းဢမေႇရီႉၵႃႉ
 476. မိူင်းဢႃႇဝႃႉ
 477. မိူင်းဢိင်ႇၵလၼ်ႇ
 478. မိူင်းဢိင်ႇတီႉယႃႉ
 479. မိူင်းဢူၺ်းလီ
 480. မိူင်ႇ
 481. မိူင်ႈ
 482. မိူင်ႈၶူဝ်ႈ
 483. မိူင်ႈၶၢင်
 484. မိူင်ႈလိုၵ်ႉ
 485. မိူင်ႈဝၢၼ်ႇ
 486. မိူတ်ႇ
 487. မိူၼ်
 488. မိူၼ်ၼင်ႇ
 489. မိူၼ်ႁၢင်ႈ
 490. မိူၼ်ႇ
 491. မိူၼ်ႇမိုင်
 492. မိူဝ်
 493. မိူဝ်း
 494. မိူဝ်းၶိုၼ်း
 495. မိူဝ်းၼႃႈ
 496. မိူဝ်းၼႃႈမႃး
 497. မိူဝ်မၢၵ်ႇ
 498. မိူဝ်ႇ
 499. မိူဝ်ႇတၢင်းၵိၼ်
 500. မိူဝ်ႇႁဵပ်း
 501. မိူဝ်ႈ
 502. မိူဝ်ႈၵွၼ်ႇ
 503. မိူဝ်ႈၵွၼ်ႇမိူဝ်ႈမိုၼ်ႉ
 504. မိူဝ်ႈၵေႃႇၸႃႉ
 505. မိူဝ်ႈၵေႃႇၸႃႉႁူဝ်ပိုင်း
 506. မိူဝ်ႈၵႆႈ
 507. မိူဝ်ႈၸႃႉ
 508. မိူဝ်ႈၼၼ်ၼၼ်ႉ
 509. မိူဝ်ႈၼၼ်ႉ
 510. မိူဝ်ႈၼႃႈ
 511. မိူဝ်ႈၼႃႈထႃႇလိုၼ်း
 512. မိူဝ်ႈၼိုင်ႈ
 513. မိူဝ်ႈၼႆႉ
 514. မိူဝ်ႈပိုင်း
 515. မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး
 516. မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးသွင်လိူၼ်
 517. မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈ
 518. မိူဝ်ႈမိုၼ်ႉ
 519. မိူဝ်ႈလႂ်
 520. မိူဝ်ႈလႂ်ၵေႃႈ
 521. မိူဝ်ႈလႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ
 522. မိူဝ်ႈလိူၼ်ပူၼ်ႉ
 523. မိူဝ်ႈလဵဝ်
 524. မိူဝ်ႈဝၼ်းဢွၼ်
 525. မိူဝ်ႈဝႃး
 526. မိူဝ်ႈသိုၼ်း
 527. မိူဝ်ႈႁိုဝ်း
 528. မိူဝ်ႈႁူဝ်ပိုင်း
 529. မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်း
 530. မီ
 531. မီး
 532. မီးၵတီႉ
 533. မီးၵတီႉသဵတ်ႈၸႃႇ
 534. မီးၵျေးၸူး
 535. မီးၵၢင်လၢႆ
 536. မီးၵၢၼ်
 537. မီးငိုၼ်း
 538. မီးၸႂ်
 539. မီးၸႂ်တၢင်ႇၵုင်ႇ
 540. မီးၸိုဝ်ႈမီးသဵင်
 541. မီးၸိုဝ်ႈလီ
 542. မီးၸိုဝ်ႈသဵင်လီ
 543. မီးၸေႇတၼႃႇ
 544. မီးတူဝ်
 545. မီးၼႃႈ
 546. မီးပတိၵ်ႉသၼ်ႇထေႇ
 547. မီးပိင်ႇၺႃႇ
 548. မီးပိင်ႇၺႃႇတၢင်းႁူႉ
 549. မီးပၢၼ်း
 550. မီးၽေး
 551. မီးၽႅင်ၵၼ်
 552. မီးမီး
 553. မီးမႅတ်ႈတႃႇ
 554. မီးမၢၵ်ႈ
 555. မီးယႅဝ်း
 556. မီးယၢပ်ႈ
 557. မီးလုၵ်ႈ
 558. မီးဝႆႉ
 559. မီးသၼ်ႇထေႇ
 560. မီးသဵတ်ႈၸႃႇ
 561. မီးႁိုင်
 562. မီးႁိူၼ်း
 563. မီးဢၵျူဝ်း
 564. မီးဢၶႂၢင်ႉ
 565. မီးဢပႅတ်ႈ
 566. မီးဢရႃႇ
 567. မီးဢိင်ႇတရေႇ
 568. မီႇ
 569. မီႇၶဵဝ်
 570. မီႇတိူဝ်ႇ
 571. မီႇၼႃႈ
 572. မီႇလႅင်
 573. မီႇႁႆႈ
 574. မီႈ
 575. မီႈမီႈမေႃႈမေႃႈ
 576. မု
 577. မုၵ်း
 578. မုၵ်ႈ
 579. မုၵ်ႈတႃႉ
 580. မုၵ်ႈၽၵ်းတူ
 581. မုၵ်ႉ
 582. မုၵ်ႉၵူၼ်း
 583. မုၵ်ႉၵၢၼ်
 584. မုၵ်ႉၵၢၼ်ဢိတ်ႇလိၵ်ႈ
 585. မုၵ်ႉၶႃႉ
 586. မုၵ်ႉၸိူဝ်း
 587. မုၵ်ႉၸိူဝ်းၵၢၼ်
 588. မုၵ်ႉၸုမ်း
 589. မုၵ်ႉၸုမ်းၵၢၼ်
 590. မုၵ်ႉၸုမ်းတိူင်ႇပၢင်ႇ
 591. မုၵ်ႉၸုမ်းလူင်
 592. မုၵ်ႉၸုမ်းဢူၺ်းလီ
 593. မုၵ်ႉၽုင်
 594. မုၵ်ႉၽႆး
 595. မုၵ်ႉၽႆးလူင်
 596. မုင်
 597. မုင်း
 598. မုင်းၶႃး
 599. မုင်းၶႅပ်းဢုတ်ႇ
 600. မုင်းၸွင်ႈ
 601. မုင်းၸႃႇ
 602. မုင်းလဵၵ်း
 603. မုင်ႇ
 604. မုင်ႇၸၢင်ႉ
 605. မုင်ႇမွၵ်ႇ
 606. မုင်ႈ
 607. မုင်ႈတူၺ်း
 608. မုင်ႈတၢင်း
 609. မုင်ႈထႃႈ
 610. မုင်ႈပႂ်ႉ
 611. မုင်ႈမွင်း
 612. မုင်ႈယဵမ်ႈ
 613. မုင်ႈလူ
 614. မုင်ႈသူႇ
 615. မုင်ႈႁႃ
 616. မုင်ႉ
 617. မုတ်း
 618. မုတ်ႉ
 619. မုၼ်
 620. မုၼ်း
 621. မုၼ်းၼမ်ႉ
 622. မုၼ်ၸဝ်ႈ
 623. မုၼ်ၸၢင်း
 624. မုၼ်ႁူမ်ႇ
 625. မုၼ်ႇမီႈ
 626. မုၼ်ႇမုၵ်ႉ
 627. မုၼ်ႈ
 628. မုၼ်ႈၶမ်း
 629. မုၼ်ႈတႃးၼႃႈ
 630. မုၼ်ႈတၢၼ်းသၢင်း
 631. မုၼ်ႈၼၢမ်ႇသႃႇ
 632. မုၼ်ႈမွၵ်ႇ
 633. မုၼ်ႈလိၼ်
 634. မုၼ်ႈလိူဝ်ႈ
 635. မုၼ်ႈသဵၼ်ႈ
 636. မုၼ်ႈႁွမ်
 637. မုပ်း
 638. မုမ်ႈ
 639. မူ
 640. မူးၸႃး
 641. မူးၸႃးမႃးၸူး
 642. မူးမၢတ်ႈ
 643. မူးယေႃး
 644. မူးသိူဝ်း
 645. မူၵ်း
 646. မူၵ်းတႃ
 647. မူၵ်းၽႆး
 648. မူၵ်းႁိူၼ်း
 649. မူၵ်ႇ
 650. မူၵ်ႇၶဝ်ႇ
 651. မူၵ်ႇၶဝ်ႈလၢမ်
 652. မူၵ်ႇတႅၵ်ႇ
 653. မူၵ်ႇပဝ်ႇၽႆး
 654. မူၵ်ႇပွင်ႇပဵဝ်
 655. မူၵ်ႇပိုၼ်
 656. မူၵ်ႇလၢတ်ႈ
 657. မူၵ်ႇလၢတ်ႈၵႂၢမ်း
 658. မူၵ်ႇသမ်း
 659. မူၵ်ႇသိတ်း
 660. မူင်
 661. မူင်း
 662. မူင်းမူင်း
 663. မူင်တိၼ်
 664. မူင်တိၼ်ယၢဝ်း
 665. မူင်မိုဝ်း
 666. မူင်ႁူဝ်
 667. မူင်ႇ
 668. မူင်ႇၼၢမ်
 669. မူင်ႇလႃႇထုၵ်ႈ
 670. မူင်ႇလႃႇပၢၼ်း
 671. မူင်ႈ
 672. မူင်ႈၶိုပ်ႈ
 673. မူင်ႈၶဵဝ်ႈၶူပ်း
 674. မူင်ႈၸီး
 675. မူင်ႈတူၵ်း
 676. မူင်ႈၼင်
 677. မူင်ႈပႅင်ႈ
 678. မူင်ႈလဵတ်း
 679. မူင်ႈလၢႆႈ
 680. မူင်ႉ
 681. မူၸၢင်ႉ
 682. မူၺ်
 683. မူၺ်း
 684. မူၺ်းၵဝ်ႈ
 685. မူၺ်တူၵ်း
 686. မူၺ်တဵၵ်းၼမ်ႉ
 687. မူၺ်ၼၢႆး
 688. မူၺ်ၼႆႈ
 689. မူၺ်ၽွင်
 690. မူၺ်မၢၵ်ႇဢုၼ်
 691. မူၺ်ႁႃႇ
 692. မူၺ်ႇ
 693. မူၺ်ႈ
 694. မူၺ်ႈၼဵတ်း
 695. မူၺ်ႉ
 696. မူတ်း
 697. မူတ်းၸင်ႇ
 698. မူတ်းၸဵင်မူတ်းၵမ်
 699. မူတ်းမူတ်း
 700. မူတ်းသႂ်
 701. မူတ်းသဵင်ႈ
 702. မူတ်ႉ
 703. မူတ်ႉလူမ်း
 704. မူတ်ႉလႅင်
 705. မူတ်ႉသူမ်ႈ
 706. မူထိူၼ်ႇ
 707. မူၼ်း
 708. မူၼ်းယၢဝ်း
 709. မူၼ်းလၢဝ်ႈ
 710. မူၼ်ႇ
 711. မူၼ်ႇၵႄႇ
 712. မူၼ်ႇၼုမ်ႇ
 713. မူၼ်ႇမၢၼ်ႇ
 714. မူၼ်ႇႁႅတ်ႇ
 715. မူၼ်ႈ
 716. မူၼ်ႈၸႂ်
 717. မူၼ်ႉ
 718. မူၼ်ႉၸူး
 719. မူပ်း
 720. မူပ်းယဵပ်ႉ
 721. မူပ်းႁိမ်း
 722. မူပ်းဢဵၼ်
 723. မူပ်ႇ
 724. မူပ်ႇၼင်ႈ
 725. မူပ်ႇၼွၼ်း
 726. မူပ်ႇၽႅပ်ႉ
 727. မူပ်ႇမၢပ်ႇ
 728. မူပ်ႈမၢပ်ႈ
 729. မူမႃ
 730. မူမ်း
 731. မူမ်ႇ
 732. မူမ်ႇၸင်း
 733. မူမ်ႇၸဵတ်ႈ
 734. မူမ်ႇတၢင်းၽိတ်း
 735. မူမ်ႇၼဝ်ႈ
 736. မူမ်ႇၼွင်
 737. မူမ်ႈ
 738. မူဝ်
 739. မူဝ်း
 740. မူဝ်းၵႃႇ
 741. မူဝ်းၸႂ်
 742. မူဝ်းမႃး
 743. မူဝ်းသုမ်ႇ
 744. မူဝ်ၸွင်ႈ
 745. မူဝ်ပၢၵ်ႇထၢပ်ႈ
 746. မူဝ်ၽိူၵ်ႇ
 747. မူဝ်ယွင်ႈ
 748. မူဝ်လႅင်
 749. မူဝ်သွမ်ႇ
 750. မူဝ်ႇ
 751. မူဝ်ႇႁူၺ်ႈ
 752. မူဝ်ႈ
 753. မူဝ်ႈၸူး
 754. မူဝ်ႉ
 755. မူႇ
 756. မူႇၼီႉ
 757. မူႇပိူင်
 758. မူႇလႃႉ
 759. မူႈ
 760. မူႉတီႉတႃႇ
 761. မူႉယေႃး
 762. မူႉသႃႇ
 763. မူႉသႃႇဝႃႇတႃႇ
 764. မေး
 765. မေးၼွႆႉ
 766. မေးၼၢင်း
 767. မေးမႂ်ႇ
 768. မေးမၢႆ
 769. မေးလူင်
 770. မေးဢွၼ်ႇ
 771. မေႃ
 772. မေႃး
 773. မေႃးၼၼ်ႈ
 774. မေႃးႁႃႉ
 775. မေႃးႁႃႉၵတီႉ
 776. မေႃၵျေႃႉ
 777. မေႃၵႂၢမ်း
 778. မေႃၵႃႈ
 779. မေႃၶႃး
 780. မေႃၶေႃ
 781. မေႃၶဵဝ်ႈ
 782. မေႃငူး
 783. မေႃၸဵၼ်ႈ
 784. မေႃၸၢၵ်ႈ
 785. မေႃၸၢင်ႈ
 786. မေႃတွင်ႈ
 787. မေႃတႃ
 788. မေႃတိၼ်မေႃမိုဝ်း
 789. မေႃတၢင်ႇမုၼ်
 790. မေႃပႃ
 791. မေႃၽီ
 792. မေႃမိပ်ႇ
 793. မေႃမိုဝ်း
 794. မေႃမိုဝ်ႉ
 795. မေႃမႄးၶဵဝ်ႈ
 796. မေႃမၢၼ်
 797. မေႃယႃ
 798. မေႃလင်ႇၵႃႇ
 799. မေႃလိၵ်ႈ
 800. မေႃလိၵ်ႈမေႃလၢႆး
 801. မေႃလူင်
 802. မေႃလႅၼ်
 803. မေႃလၢတ်ႈ
 804. မေႃဝိပ်ႇ
 805. မေႃႇ
 806. မေႃႇၶမ်း
 807. မေႃႇငိုၼ်း
 808. မေႃႇၸိုၼ်း
 809. မေႃႇတွင်း
 810. မေႃႇတေႃႇၵႃး
 811. မေႃႇတေႃႇၸၢႆႇၵိူဝ်ႇ
 812. မေႃႇၼမ်ႉ
 813. မေႃႇၼမ်ႉမၼ်း
 814. မေႃႇၼမ်ႉမဵၼ်
 815. မေႃႇမၼ်း
 816. မေႃႇမၢၵ်ႇႁိၼ်
 817. မေႃႇလဵၵ်း
 818. မေႃႇလဵၵ်းၽိူၵ်ႇ
 819. မေႃႇသႅင်
 820. မေႃႈ
 821. မေႃႈၵၼ်း
 822. မေႃႈၵူၼ်ႈပဵင်း
 823. မေႃႈၶဝ်ႈ
 824. မေႃႈၶေႃႈၵိဝ်ႇ
 825. မေႃႈၶၢင်
 826. မေႃႈတွင်း
 827. မေႃႈတႃႇ
 828. မေႃႈၼမ်ႉ
 829. မေႃႈၼမ်ႉၸဝ်ႈ
 830. မေႃႈၼမ်ႉၼဵင်ႈ
 831. မေႃႈၼမ်ႉမႆႈ
 832. မေႃႈၼမ်ႉဢုၼ်ႇ
 833. မေႃႈၼိုင်ႈ
 834. မေႃႈၽၵ်း
 835. မေႃႈၽၢင်
 836. မေႃႈမွၵ်ႇ
 837. မေႃႈယႃႈ
 838. မေႃႈယႃႈၵၼ်းယၢဝ်း
 839. မေႃႈယႃႈငွၵ်း
 840. မေႃႈယႃႈတုၺ်း
 841. မေႃႈယႃႈမႆႉဝႅတ်ႈ
 842. မေႃႈယႃႈယႃ
 843. မေႃႈယႃႈဢုမ်ႇငိုၼ်း
 844. မေႃႈလွင်ႇၼမ်ႉ
 845. မေႃႈလိၼ်
 846. မေႃႈလဵၵ်း
 847. မေႃႈႁွမ်ႈ
 848. မေႃႈဢုမ်လူင်
 849. မေႃႈဢႅင်ႇ
 850. မေႃႉ
 851. မေႇၵတုၵ်ႈ
 852. မေႇထုင်ႇ
 853. မေႈ
 854. မႄး
 855. မႄးၵျူဝ်ႇမႄး
 856. မႄးၶိုင်
 857. မႄးၶိုၼ်း
 858. မႄးၸႂ်
 859. မႄးတမ်း
 860. မႄးတႃႇ
 861. မႄးတၢင်း
 862. မႄးထႅင်ႈ
 863. မႄးၼႃႈ
 864. မႄးၼႃႈမႄးတႃ
 865. မႄးၽႃႈတီႈၼွၼ်း
 866. မႄးၽီ
 867. မႄးၽဵင်ႇ
 868. မႄးဝႃႈ
 869. မႄးႁင်း
 870. မႄးႁိူၼ်း
 871. မႄးႁိူၼ်းမႄးယေး
 872. မႄးႁဵတ်း
 873. မႄးႁဵတ်းႁိူၼ်း
 874. မႄးႁႅၼ်း
 875. မႄးႁၢင်ႈ
 876. မႄးႁၢင်ႈမႄးၽၢင်
 877. မႄးဢၼ်ၽိတ်း
 878. မႄႇ
 879. မႄႇထႅင်ႈ
 880. မႄႇသူပ်းမႄႇၵႂၢမ်း
 881. မႄႈ
 882. မႄႈၵပ်း
 883. မႄႈၵျွင်း
 884. မႄႈၵႃႈၸၢတ်ႈ
 885. မႄႈၵဵပ်း
 886. မႄႈၵၢင်ႇ
 887. မႄႈၶင်ႈ
 888. မႄႈၶၢမ်ႇ
 889. မႄႈၶႆႈ
 890. မႄႈၸဝ်ႈ
 891. မႄႈၸဝ်ႈၵျေးၸူး
 892. မႄႈၸဝ်ႈၸၢတ်ႈ
 893. မႄႈၸဝ်ႈၼူမ်း
 894. မႄႈၸၢင်ႈၵႃႈ
 895. မႄႈၸၢႆး
 896. မႄႈတၼ်ႇသႃႇ
 897. မႄႈတိၼ်
 898. မႄႈၼမ်ႉ
 899. မႄႈၼႃႉ
 900. မႄႈၼၢင်း
 901. မႄႈၼၢင်းဝႅၼ်
 902. မႄႈပုင်ႇၼႃး
 903. မႄႈၽႃႉ
 904. မႄႈၽိူဝ်ႉ
 905. မႄႈၽီ
 906. မႄႈၽႄႉ
 907. မႄႈမၼ်
 908. မႄႈမွၵ်ႇယႃႈ
 909. မႄႈမိုဝ်း
 910. မႄႈမိုဝ်းတဵၵ်း
 911. မႄႈမိူင်းတႆး
 912. မႄႈမူတ်ႉ
 913. မႄႈမူၼ်ႈ
 914. မႄႈမေႃ
 915. မႄႈမၢၵ်ႇလမ်
 916. မႄႈမၢၼ်း
 917. မႄႈမၢၼ်ႈ
 918. မႄႈမၢႆႈ
 919. မႄႈယိင်း
 920. မႄႈလေႃ
 921. မႄႈလဵင်ႉ
 922. မႄႈလၢႆ
 923. မႄႈသိုပ်ႇ
 924. မႄႈသေႃႇ
 925. မႄႈသၢင်ႇ
 926. မႄႈသၢႆ
 927. မႄႈႁင်းသႅင်
 928. မႄႈႁၢင်ႉ
 929. မႄႈဢွၵ်ႇ
 930. မႄႈဢွၵ်ႇၼၢႆး
 931. မႄႈဢွၼ်ႇ
 932. မႄႈဢႃ
 933. မႄႉ
 934. မႄႉမႄႉဢွၼ်ႇ
 935. မႄႉႁူမ်ၸူမ်းၽႂ်ႇ
 936. မဵင်းမဵင်း
 937. မဵင်ႇ
 938. မဵင်ႇၶၢင်း
 939. မဵင်ႈ
 940. မဵတ်း
 941. မဵတ်ႉ
 942. မဵတ်ႉၶဝ်ႈသၢၼ်
 943. မဵတ်ႉငႃး
 944. မဵတ်ႉၸမုင်ႇၸပႃး
 945. မဵတ်ႉထူဝ်ႇ
 946. မဵတ်ႉထူဝ်ႇလိၼ်
 947. မဵတ်ႉၼမ်ႉၼၢႆး
 948. မဵတ်ႉၽူၼ်
 949. မဵၼ်
 950. မဵၼ်း
 951. မဵၼ်ၵမ်ႉၸေႃႇ
 952. မဵၼ်ၶိုၼ်ႇ
 953. မဵၼ်ၶဵဝ်
 954. မဵၼ်ၶႅၼ်ႇ
 955. မဵၼ်ၶႅဝ်း
 956. မဵၼ်ၸွင်ႉ
 957. မဵၼ်ၸႂ်ၵပ်ႉ
 958. မဵၼ်ၺေႃႇ
 959. မဵၼ်တူႇ
 960. မဵၼ်ၼဝ်ႈ
 961. မဵၼ်လိပ်းမဵၼ်ၶဵဝ်
 962. မဵၼ်သႃး
 963. မဵၼ်သူမ်ႈ
 964. မဵၼ်သႅဝ်
 965. မဵၼ်သၢပ်ႇ
 966. မဵၼ်ႁွင်ႇမဵၼ်သႃး
 967. မဵၼ်ဢၢႆတဝ်ႇႁႄႉ
 968. မဵၼ်ႈ
 969. မဵၼ်ႉ
 970. မဵၼ်ႉၸွၼ်ႈ
 971. မဵမ်ႉ
 972. မဵဝ်း
 973. မဵဝ်းၵူၼ်း
 974. မဵဝ်းၵူၼ်းၶႄႇ
 975. မဵဝ်းၵူၼ်းတႆး
 976. မဵဝ်းၵူၼ်းလဵဝ်
 977. မဵဝ်းလီ
 978. မဵဝ်ႈ
 979. မႅၵ်းမႅၵ်း
 980. မႅၵ်ႇ
 981. မႅၵ်ႇၵွင်ႈ
 982. မႅၵ်ႈၵၸိၼ်း
 983. မႅၵ်ႉ
 984. မႅင်း
 985. မႅင်းၵူၼ်ႈငေႃး
 986. မႅင်းၵႅင်း
 987. မႅင်းၵၢၼ်းၼမ်ႉ
 988. မႅင်းၶႃး
 989. မႅင်းၶူၺ်ႇမေႃႈ
 990. မႅင်းငေႃး
 991. မႅင်းငေႃးၽိူၵ်ႇ
 992. မႅင်းငေႃးလမ်
 993. မႅင်းၸလၢင်း
 994. မႅင်းၸိုင်း
 995. မႅင်းၸုင်းႁုင်း
 996. မႅင်းတွင်ႉ
 997. မႅင်းပိၵ်ႇလၢႆး
 998. မႅင်းပူႈ
 999. မႅင်းၽွင်ႉ
 1000. မႅင်းမဝ်ႈ
 1001. မႅင်းမီႈ
 1002. မႅင်းမူၼ်း
 1003. မႅင်းမူၼ်းၶဵဝ်
 1004. မႅင်းယူင်ႇယၢင်ႇ
 1005. မႅင်းယႆး
 1006. မႅင်းရေႃးၵႃႇ
 1007. မႅင်းလေး
 1008. မႅင်းလဵတ်း
 1009. မႅင်းလႅင်
 1010. မႅင်းဝူဝႃ
 1011. မႅင်းသလိူၵ်ႈ
 1012. မႅင်းသလိူၵ်ႈၶူမ်း
 1013. မႅင်းသလိူၵ်ႈလိူတ်ႈ
 1014. မႅင်းသႅင်
 1015. မႅင်းသၢပ်ႇ
 1016. မႅင်းသၢႆလၢပ်ႇ
 1017. မႅင်ႇ
 1018. မႅင်ႇပုၼ်ႈ
 1019. မႅတ်းမႅတ်း
 1020. မႅတ်ႇ
 1021. မႅတ်ႈ
 1022. မႅတ်ႈတႃႇ
 1023. မႅၼ်း
 1024. မႅၼ်းသူတ်ႇ
 1025. မႅၼ်းႁႅင်း
 1026. မႅၼ်းဢွၵ်ႇ
 1027. မႅၼ်ႇ
 1028. မႅၼ်ႈ
 1029. မႅၼ်ႈၵၼ်
 1030. မႅၼ်ႈၸွမ်းၼင်ႇ
 1031. မႅၼ်ႈၸႂ်
 1032. မႅၼ်ႈတီႈမႅၼ်ႈတၢင်း
 1033. မႅၼ်ႈတီႈယိူင်း
 1034. မႅၼ်ႈတီႈယိူဝ်း
 1035. မႅၼ်ႈၼင်ႇဢၼ်
 1036. မႅၼ်ႈယဝ်ႉ
 1037. မႅၼ်ႉ
 1038. မႅၼ်ႉၸွၼ်ႉ
 1039. မႅပ်း
 1040. မႅပ်းသိူင်ႇ
 1041. မႅပ်ႇ
 1042. မႅပ်ႇတူမ်း
 1043. မႅပ်ႇတူဝ်မႅပ်ႇၶိင်း
 1044. မႅပ်ႇၽႃႈတီႈၼွၼ်း
 1045. မႅပ်ႇၽႃႈမႅပ်ႇတဵဝ်ႇ
 1046. မႅပ်ႈ
 1047. မႅပ်ႈလိၼ်ႉ
 1048. မႅပ်ႉ
 1049. မႅမ်ႉ
 1050. မႅဝ်း
 1051. မႅဝ်းထိူၼ်ႇ
 1052. မၢၵ်ႇ
 1053. မၢၵ်ႇၵွၵ်ႇ
 1054. မၢၵ်ႇၵွင်ႈ
 1055. မၢၵ်ႇၵွင်ႈၸိုၼ်းယၢမ်း
 1056. မၢၵ်ႇၵွၼ်
 1057. မၢၵ်ႇၵွပ်ႉ
 1058. မၢၵ်ႇၵႃႇ
 1059. မၢၵ်ႇၵုင်ႇတေႃႇ
 1060. မၢၵ်ႇၵုင်ႈ
 1061. မၢၵ်ႇၵုၺ်
 1062. မၢၵ်ႇၵူင်ၵွၼ်
 1063. မၢၵ်ႇၵေႃႇ
 1064. မၢၵ်ႇၵေႃႈ
 1065. မၢၵ်ႇၵႄ
 1066. မၢၵ်ႇၵဵင်
 1067. မၢၵ်ႇၵဵင်ၶႃႈၵုၺ်
 1068. မၢၵ်ႇၵဵင်တူၺ်
 1069. မၢၵ်ႇၵဵင်ၼႃး
 1070. မၢၵ်ႇၵဵင်သၢင်းၽေႃး
 1071. မၢၵ်ႇၵႅင်း
 1072. မၢၵ်ႇၵႅင်းၸဵမ်း
 1073. မၢၵ်ႇၵၢဝ်ႈ
 1074. မၢၵ်ႇၵၢႆးယွၼ်း
 1075. မၢၵ်ႇၶင်ႇ
 1076. မၢၵ်ႇၶႂၢင်ႇ
 1077. မၢၵ်ႇၶိူဝ်
 1078. မၢၵ်ႇၶိူဝ်ၶၼ်း
 1079. မၢၵ်ႇၶိူဝ်ၶွပ်ႈ
 1080. မၢၵ်ႇၶိူဝ်သူမ်ႈ
 1081. မၢၵ်ႇၶီႈၼူ
 1082. မၢၵ်ႇၶီႈလုင်း
 1083. မၢၵ်ႇၶူၺ်ႇႁမ်
 1084. မၢၵ်ႇၶေႃ
 1085. မၢၵ်ႇၶႅၵ်း
 1086. မၢၵ်ႇၶၢင်ႇ
 1087. မၢၵ်ႇၶၢမ်
 1088. မၢၵ်ႇၶၢဝ်လမ်
 1089. မၢၵ်ႇၸင်ႈ
 1090. မၢၵ်ႇၸပိတ်ႈ
 1091. မၢၵ်ႇၸွၵ်း
 1092. မၢၵ်ႇၸႃႇတီႉၽူဝ်ႇ
 1093. မၢၵ်ႇၸၢင်ႉတေႃႇ
 1094. မၢၵ်ႇတွမ်ႇ
 1095. မၢၵ်ႇတွႆႇ
 1096. မၢၵ်ႇတွႆႇၶႄႇ
 1097. မၢၵ်ႇတႃ
 1098. မၢၵ်ႇတိင်ႇယၢင်း
 1099. မၢၵ်ႇတီး
 1100. မၢၵ်ႇတုမ်ႇ
 1101. မၢၵ်ႇတုမ်ႉတွၵ်ႈ
 1102. မၢၵ်ႇတူးယဵၼ်း
 1103. မၢၵ်ႇတူပ်း
 1104. မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ
 1105. မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇဝိုတ်ႉ
 1106. မၢၵ်ႇတႅတ်ႇ
 1107. မၢၵ်ႇတႅဝ်ႇ
 1108. မၢၵ်ႇထၢၼ်
 1109. မၢၵ်ႇၼင်မူၼ်း
 1110. မၢၵ်ႇၼပ်ႉ
 1111. မၢၵ်ႇၼမ်ႉတဝ်ႈ
 1112. မၢၵ်ႇၼွတ်ႈ
 1113. မၢၵ်ႇၼွႆး
 1114. မၢၵ်ႇၼွႆးငူး
 1115. မၢၵ်ႇၼွႆးႁွႆႈ
 1116. မၢၵ်ႇၼွႆႉၼႃး
 1117. မၢၵ်ႇၼႃႉ
 1118. မၢၵ်ႇၼိမ်း
 1119. မၢၵ်ႇၼိမ်းႁူဝ်ၶဝ်ႇ
 1120. မၢၵ်ႇၼၢတ်ႈ
 1121. မၢၵ်ႇပၵ်ႉ
 1122. မၢၵ်ႇပၵ်ႉမူ
 1123. မၢၵ်ႇပၵ်ႉမူၼ်ႇ
 1124. မၢၵ်ႇပၵ်ႉလိူင်
 1125. မၢၵ်ႇပွင်းလူမ်း
 1126. မၢၵ်ႇပွၼ်
 1127. မၢၵ်ႇပွမ်း
 1128. မၢၵ်ႇပိတ်ႉ
 1129. မၢၵ်ႇပိၼ်း
 1130. မၢၵ်ႇပိုၼ်
 1131. မၢၵ်ႇပုင်း
 1132. မၢၵ်ႇပူးတီး
 1133. မၢၵ်ႇပူးလႄး
 1134. မၢၵ်ႇပႅၵ်ႇ
 1135. မၢၵ်ႇပၢဝ်ႉ
 1136. မၢၵ်ႇၽွင်
 1137. မၢၵ်ႇၽႃ
 1138. မၢၵ်ႇၽႃႈ
 1139. မၢၵ်ႇၽိတ်ႉ
 1140. မၢၵ်ႇၽိတ်ႉၶျၢင်း
 1141. မၢၵ်ႇၽိတ်ႉၼူၵ်ႉ
 1142. မၢၵ်ႇၽိတ်ႉပွမ်ႈ
 1143. မၢၵ်ႇၽိတ်ႉလိပ်း
 1144. မၢၵ်ႇၽိတ်ႉႁႅင်ႈ
 1145. မၢၵ်ႇၽိူင်း
 1146. မၢၵ်ႇၽႆး
 1147. မၢၵ်ႇမၼ်းႁူင်းမၼ်း
 1148. မၢၵ်ႇမၼ်ႉ
 1149. မၢၵ်ႇမျွၵ်ႈ
 1150. မၢၵ်ႇမိုဝ်ႈၸိုၼ်းယၢမ်း
 1151. မၢၵ်ႇမိူင်းၵုတ်ႈ
 1152. မၢၵ်ႇမိူဝ်
 1153. မၢၵ်ႇမူ
 1154. မၢၵ်ႇမူင်ႈ
 1155. မၢၵ်ႇမူင်ႈသီႇႁူဝ်ႇ
 1156. မၢၵ်ႇမူၼ်း
 1157. မၢၵ်ႇမူၼ်ႇ
 1158. မၢၵ်ႇမူပ်ႇၶူမ်
 1159. မၢၵ်ႇမူပ်ႇလူင်
 1160. မၢၵ်ႇမူႉ
 1161. မၢၵ်ႇမေႈ
 1162. မၢၵ်ႇမႆႉၵွၼ်
 1163. မၢၵ်ႇမႆႉၼိမ်
 1164. မၢၵ်ႇမႆႉမၢၵ်ႇတွၵ်ႇ
 1165. မၢၵ်ႇယွႆႈ
 1166. မၢၵ်ႇယုင်းပတီႇ
 1167. မၢၵ်ႇယူး
 1168. မၢၵ်ႇယၢၼ်းတီး
 1169. မၢၵ်ႇလၼ်း
 1170. မၢၵ်ႇလၼ်ႁိပ်ႇ
 1171. မၢၵ်ႇလိၼ်ႉၸၢင်ႉ
 1172. မၢၵ်ႇလိူင်ႇၵႃ
 1173. မၢၵ်ႇလိူဝ်ႇပွင်ႇ
 1174. မၢၵ်ႇလိူဝ်ႇသၢင်းၽေႃး
 1175. မၢၵ်ႇလူင်
 1176. မၢၵ်ႇလူၺ်
 1177. မၢၵ်ႇလေႃႉ
 1178. မၢၵ်ႇလေႃႉႁေႃႈ
 1179. မၢၵ်ႇလႅင်
 1180. မၢၵ်ႇလႅင်း
 1181. မၢၵ်ႇလႅင်တႅင်သုၵ်း
 1182. မၢၵ်ႇလႅၼ်ႈ
 1183. မၢၵ်ႇလၢင်း
 1184. မၢၵ်ႇဝင်
 1185. မၢၵ်ႇဝူဝ်ႈ
 1186. မၢၵ်ႇဝၢၵ်ႈ
 1187. မၢၵ်ႇဝၢၼ်
 1188. မၢၵ်ႇဝၢဝ်း
 1189. မၢၵ်ႇဝၢႆ
 1190. မၢၵ်ႇသွႆႉ
 1191. မၢၵ်ႇသူမ်ႈၶွၼ်
 1192. မၢၵ်ႇသေႃး
 1193. မၢၵ်ႇသၢင်းၽေႃး
 1194. မၢၵ်ႇသၢင်းၽေႃးၽူႈ
 1195. မၢၵ်ႇသၢၼ်ႇလုၼ်ႇ
 1196. မၢၵ်ႇသၢႆး
 1197. မၢၵ်ႇႁၼ်
 1198. မၢၵ်ႇႁမ်
 1199. မၢၵ်ႇႁွၼ်ၵႆႇ
 1200. မၢၵ်ႇႁႃႇၼၢတ်ႈ
 1201. မၢၵ်ႇႁိၼ်
 1202. မၢၵ်ႇႁိၼ်ၵွင်ႈ
 1203. မၢၵ်ႇႁိၼ်ၶျေႃး
 1204. မၢၵ်ႇႁိၼ်ၶျေႃႇ
 1205. မၢၵ်ႇႁိၼ်ၶိုဝ်း
 1206. မၢၵ်ႇႁိၼ်ၶီႈလဵၵ်း
 1207. မၢၵ်ႇႁိၼ်ၶဵဝ်
 1208. မၢၵ်ႇႁိၼ်ၶဵဝ်ႈမႃႉ
 1209. မၢၵ်ႇႁိၼ်ၶၢၼ်ၽိူၵ်ႇ
 1210. မၢၵ်ႇႁိၼ်ၶၢၼ်လႅင်
 1211. မၢၵ်ႇႁိၼ်ၶၢဝ်
 1212. မၢၵ်ႇႁိၼ်ၶၢဝ်ၼုမ်ႇ
 1213. မၢၵ်ႇႁိၼ်ၸိင်ႇ
 1214. မၢၵ်ႇႁိၼ်ထုၼ်
 1215. မၢၵ်ႇႁိၼ်ၼေႃႇ
 1216. မၢၵ်ႇႁိၼ်မေႃႇ
 1217. မၢၵ်ႇႁိၼ်လပ်ႉ
 1218. မၢၵ်ႇႁိၼ်လူၺ်
 1219. မၢၵ်ႇႁိၼ်လဵၵ်းပၢႆႇ
 1220. မၢၵ်ႇႁိၼ်သိူဝ်ႇ
 1221. မၢၵ်ႇႁိၼ်ႁႄႈ
 1222. မၢၵ်ႇႁူၵ်ႈ
 1223. မၢၵ်ႇႁူၵ်ႈတႅၵ်ႇ
 1224. မၢၵ်ႇႁူဝ်
 1225. မၢၵ်ႇႁူဝ်ၵႅၼ်ႇ
 1226. မၢၵ်ႇႁူဝ်ၸႂ်
 1227. မၢၵ်ႇႁူဝ်ၸႂ်ၸဵပ်း
 1228. မၢၵ်ႇႁူဝ်ၸႂ်ဢမ်ႇလီ
 1229. မၢၵ်ႇႁူဝ်လိင်း
 1230. မၢၵ်ႇႁူဝ်လဵၵ်း
 1231. မၢၵ်ႇႁူႈ
 1232. မၢၵ်ႇႁူႈၵမ်ႇ
 1233. မၢၵ်ႇႁူႈလိူင်
 1234. မၢၵ်ႇႁူႈလႅင်
 1235. မၢၵ်ႇႁဵင်း
 1236. မၢၵ်ႇႁဵင်းၶႆႇပႃ
 1237. မၢၵ်ႇႁဵပ်း
 1238. မၢၵ်ႇႁဵပ်းတူၵ်း
 1239. မၢၵ်ႇႁႅင်ႈ
 1240. မၢၵ်ႇႁႅင်ႈၶူမ်
 1241. မၢၵ်ႇႁၢတ်ႇ
 1242. မၢၵ်ႇဢိတ်ႇ
 1243. မၢၵ်ႇဢိုၼ်ႈ
 1244. မၢၵ်ႇဢိုၼ်ႈၵိူမ်ႈ
 1245. မၢၵ်ႇဢိုၼ်ႈသူမ်ႈ
 1246. မၢၵ်ႇဢုၼ်
 1247. မၢၵ်ႇဢူဝ်း
 1248. မၢၵ်ႇဢေႃးၸႃႇ
 1249. မၢၵ်ႇဢေႃႇလႄး
 1250. မၢၵ်ႇဢၢင်ၶၢင်
 1251. မၢၵ်ႈ
 1252. မၢၵ်ႈၵၢင်ႇပႅတ်ႇပႃး
 1253. မၢၵ်ႈထႆ
 1254. မၢၵ်ႈမီး
 1255. မၢင်
 1256. မၢင်းမဵင်း
 1257. မၢင်းမၢင်း
 1258. မၢင်ၵမ်း
 1259. မၢင်ၵေႃႉ
 1260. မၢင်တီႈ
 1261. မၢင်ပွၵ်ႈ
 1262. မၢင်ၽဝ်ႇ
 1263. မၢင်လႂ်
 1264. မၢင်ႇ
 1265. မၢင်ႇဢၢင်ႈ
 1266. မၢင်ႈ
 1267. မၢင်ႈမိဝ်ႉ
 1268. မၢတ်ႇ
 1269. မၢတ်ႇၵွၼ်
 1270. မၢတ်ႇႁူဝ်
 1271. မၢတ်ႈ
 1272. မၢတ်ႈတွင်း
 1273. မၢတ်ႈထႄႇ
 1274. မၢတ်ႈပီႈၼွင်ႉ
 1275. မၢတ်ႈမိူၼ်ပီႈၼွင်ႉ
 1276. မၢတ်ႈမၢႆ
 1277. မၢတ်ႈဝႆႉ
 1278. မၢၼ်
 1279. မၢၼ်း
 1280. မၢၼ်းတၢင်း
 1281. မၢၼ်းၼမ်ႉ
 1282. မၢၼ်းပီ
 1283. မၢၼ်းလုၵ်ႈ
 1284. မၢၼ်းလူမ်း
 1285. မၢၼ်းႁိၼ်
 1286. မၢၼ်းႁုင်း
 1287. မၢၼ်ၶႃးၶဵဝ်
 1288. မၢၼ်ၶႅတ်း
 1289. မၢၼ်ၺႃး
 1290. မၢၼ်တေႃႇ
 1291. မၢၼ်လုပ်ႇၵႆႇ
 1292. မၢၼ်သၢမ်သိပ်း
 1293. မၢၼ်ႇ
 1294. မၢၼ်ႇၶိုၼ်ႈ
 1295. မၢၼ်ႇၸမ်ႈ
 1296. မၢၼ်ႇတႃ
 1297. မၢၼ်ႇတႅင်ႇ
 1298. မၢၼ်ႇတၢၼ်ႇ
 1299. မၢၼ်ႇထွင်ႇ
 1300. မၢၼ်ႇထႃႉ
 1301. မၢၼ်ႇပျွင်း
 1302. မၢၼ်ႇၽီလူး
 1303. မၢၼ်ႇၽႆး
 1304. မၢၼ်ႇယႂ်ႇ
 1305. မၢၼ်ႈ
 1306. မၢၼ်ႈၵသေး
 1307. မၢၼ်ႈထၼူႉ
 1308. မၢၼ်ႈၼွင်
 1309. မၢၼ်ႈမိူင်း
 1310. မၢၼ်ႈမူၼ်းၵူၼ်းၵိုၼ်း
 1311. မၢၼ်ႈမေႃႇ
 1312. မၢၼ်ႈမႅင်း
 1313. မၢၼ်ႈႁၢႆးယႃႈ
 1314. မၢၼ်ႈဢၢင်းလေး
 1315. မၢၼ်ႉ
 1316. မၢၼ်ႉသွမ်ႇ
 1317. မၢပ်ႇ
 1318. မၢပ်ႇၵိၼ်
 1319. မၢပ်ႇမႂ်
 1320. မၢပ်ႇလၵ်ႉ
 1321. မၢပ်ႈ
 1322. မၢပ်ႈႁိူဝ်ႈ
 1323. မၢမ်ႇ
 1324. မၢမ်ႇမူမ်း
 1325. မၢမ်ႇဢုတ်ႇ
 1326. မၢမ်ႉ
 1327. မၢမ်ႉၶဝ်ႈသႅင်
 1328. မၢဝ်ႇ
 1329. မၢဝ်ႇၵႄႇ
 1330. မၢဝ်ႇထဝ်ႈ
 1331. မၢဝ်ႇလူင်
 1332. မၢဝ်ႇႁၢတ်ႈ
 1333. မၢဝ်ႇႁၢႆး
 1334. မၢဝ်ႉ
 1335. မၢႆ
 1336. မၢႆၶၢဝ်းတၢင်း
 1337. မၢႆၶၢဝ်းယၢမ်း
 1338. မၢႆၸႅၼ်ႇ
 1339. မၢႆတိူၵ်ႈလိၵ်ႈ
 1340. မၢႆတီႈသဝ်း
 1341. မၢႆတေႃႇ
 1342. မၢႆၼႃႈ
 1343. မၢႆမီႈ
 1344. မၢႆမီႈပၵ်းပိူင်
 1345. မၢႆမီႈၽွင်းငၢမ်း
 1346. မၢႆမူၵ်ႇလၢတ်ႈၵႂၢမ်း
 1347. မၢႆယိူဝ်ႈ
 1348. မၢႆဝႆႉ
 1349. မၢႆသူၼ်
 1350. မၢႆႁိူၼ်း
 1351. မၢႆႇ
 1352. မၢႆႇၵမ်းၶဝ်ႈ
 1353. မၢႆႇၶရူဝ်ႇၽူင်း
 1354. မၢႆႇၼႃး
 1355. မၢႆႈ
 1356. မႆ
 1357. မႆၵုၺ်
 1358. မႆၶူၼ်သူဝ်း
 1359. မႆငိုၼ်း
 1360. မႆပၢၼ်ႇ
 1361. မႆၽၼ်ႈ
 1362. မႆမီႈ
 1363. မႆလၢႆႈ
 1364. မႆႈ
 1365. မႆႈၵိၼ်
 1366. မႆႈငိုၼ်း
 1367. မႆႈၸႂ်
 1368. မႆႈၸႂ်ၶီၸႂ်
 1369. မႆႈၸီႈ
 1370. မႆႈတုၵ်း
 1371. မႆႈၼုင်ႈမႆႈမႆ
 1372. မႆႈပေႃးၶႂ်ႈၶႅမ်ႈ
 1373. မႆႈဝီႈဝီႈ
 1374. မႆႈသႅပ်ႇ
 1375. မႆႈႁွၼ်ႉ
 1376. မႆႈႁူမႆႈၸႂ်
 1377. မႆႉ
 1378. မႆႉၵၼ်ႈ
 1379. မႆႉၵၼ်ႈတႃပူမ်
 1380. မႆႉၵွင်ႈယႃႈ
 1381. မႆႉၵွၼ်
 1382. မႆႉၵွႆႈ
 1383. မႆႉၵိပ်ႈ
 1384. မႆႉၵုတ်ႇၵူဝ်ႇတူၵ်ႈ
 1385. မႆႉၵူင်
 1386. မႆႉၵူတ်ႉ
 1387. မႆႉၵေႃႇ
 1388. မႆႉၵႅင်ႈ
 1389. မႆႉၵၢဝ်
 1390. မႆႉၵၢႆႇ
 1391. မႆႉၶတ်းၵူၼ်ႈၵူၺ်
 1392. မႆႉၶမ်ႉ
 1393. မႆႉၶဝ်ႈလၢမ်
 1394. မႆႉၶႂၢတ်ႇ
 1395. မႆႉၶိတ်ႇ
 1396. မႆႉၶႆႉ
 1397. မႆႉၸပ်းၽၢၵ်ႇ
 1398. မႆႉၸရၢၼ်း
 1399. မႆႉၸလွမ်း
 1400. မႆႉၸလီႇ
 1401. မႆႉၸိင်
 1402. မႆႉၸီႈ
 1403. မႆႉၸူင်လိူတ်ႈ
 1404. မႆႉၸူင်ႁွမ်
 1405. မႆႉၺွင်ႇ
 1406. မႆႉတယေႃႇ
 1407. မႆႉတႅၵ်ႈ
 1408. မႆႉတၢႆၽၢၵ်ႇ
 1409. မႆႉတႆႈ
 1410. မႆႉထတ်း
 1411. မႆႉထွၵ်ႈ
 1412. မႆႉထူဝ်းဝႃး
 1413. မႆႉၼၵ်းၼဵၼ်
 1414. မႆႉၼႃႉ
 1415. မႆႉၼိမ်
 1416. မႆႉၼိဝ်ႉ
 1417. မႆႉပဝ်း
 1418. မႆႉပိင်ႈ
 1419. မႆႉပီးတွၵ်ႈ
 1420. မႆႉပူၵ်ႇ
 1421. မႆႉပႅၵ်ႇ
 1422. မႆႉပႅၵ်ႇႁွမ်
 1423. မႆႉၽင်ႉ
 1424. မႆႉၽုၺ်း
 1425. မႆႉၽၢႆး
 1426. မႆႉမွင်
 1427. မႆႉမိူတ်ႇ
 1428. မႆႉမူဝ်ႇ
 1429. မႆႉယၼ်
 1430. မႆႉယူမ်း
 1431. မႆႉယူမ်းတမ်ႇမႃႇ
 1432. မႆႉလတ်းၵွၼ်
 1433. မႆႉလိမ်ႇ
 1434. မႆႉလိူဝ်ႇ
 1435. မႆႉလၢမ်ႈၽၢႆး
 1436. မႆႉဝႅတ်ႈ
 1437. မႆႉသၵ်း
 1438. မႆႉသဝ်ႈ
 1439. မႆႉသွင်ၸႂ်
 1440. မႆႉသႃးၸေး
 1441. မႆႉသိၵ်ႈ
 1442. မႆႉသဵပ်ႇ
 1443. မႆႉသၢင်း
 1444. မႆႉသၢင်းၶမ်း
 1445. မႆႉသၢင်းၼၢမ်
 1446. မႆႉသၢမ်လႄး
 1447. မႆႉႁၵ်ႉ
 1448. မႆႉႁမ်းၵုၺ်
 1449. မႆႉႁမ်းႁုၵ်ႇ
 1450. မႆႉႁုင်း
 1451. မႆႉႁုင်းၵမ်ႉ
 1452. မႆႉႁူၵ်း
 1453. မႆႉႁႆး
 1454. မႆႉဢုပ်ႉၸွမ်
 1455. မႆႉဢေႃႈ
 1456. မႆႉဢၢႆႇ