ดัชนี:ภาษาไทใหญ่/ၼ

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

, , , , , , , , , , , , , , , , , ,

[แก้ไข]

 1. ၼၵႃး
 2. ၼၵူဝ်ႇ
 3. ၼၵ်း
 4. ၼၵ်းၸႂ်
 5. ၼၵ်းၸႂ်ၼၵ်းၶေႃး
 6. ၼၵ်းၸူမ်
 7. ၼၵ်းထိူင်း
 8. ၼၵ်းၼႃ
 9. ၼၵ်းၼဵၼ်
 10. ၼၵ်ႈၶၢတ်ႈ
 11. ၼင်
 12. ၼင်း
 13. ၼင်ၵႂႆး
 14. ၼင်ၵူဝ်ႈ
 15. ၼင်ၶွင်ၽူႈၸၢႆး
 16. ၼင်ၶိင်းပွၵ်ႇ
 17. ၼင်တွင်ႉ
 18. ၼင်တႃ
 19. ၼင်ၼႃ
 20. ၼင်ပွင်း
 21. ၼင်ပိင်
 22. ၼင်မၵ်း
 23. ၼင်မွတ်ႇ
 24. ၼင်ယိုတ်ႈ
 25. ၼင်လွၵ်ႈ
 26. ၼင်လိၼ်
 27. ၼင်လိၼ်ႁွင်းမိူင်း
 28. ၼင်လိုၼ်ႉ
 29. ၼင်သိူဝ်
 30. ၼင်ႁူး
 31. ၼင်ႁူဝ်
 32. ၼင်ႁူဝ်ၵီႈ
 33. ၼင်ႁူႇ
 34. ၼင်ႇ
 35. ၼင်ႇၵၼ်
 36. ၼင်ႇၵဝ်ႇ
 37. ၼင်ႇၵႃႈ
 38. ၼင်ႇၼၼ်
 39. ၼင်ႇၼႆ
 40. ၼင်ႇႁိုဝ်
 41. ၼင်ႇဢၼ်
 42. ၼင်ႈ
 43. ၼင်ႈၵွင်ႇယွင်ႇ
 44. ၼင်ႈၶႂၢႆႇၶုတ်ႇ
 45. ၼင်ႈၶႃၵၢႆႇၵွၼ်း
 46. ၼင်ႈၶုပ်ႉၶဝ်ႇ
 47. ၼင်ႈၶႅပ်ႇ
 48. ၼင်ႈၶၢင်းၵၼ်
 49. ၼင်ႈၶႆႇၶုတ်ႇ
 50. ၼင်ႈၸွၵ်း
 51. ၼင်ႈတၵ်း
 52. ၼင်ႈတင်ႇ
 53. ၼင်ႈတႅတ်ႈ
 54. ၼင်ႈပြႃ
 55. ၼင်ႈပွႆးၵႄႈလိၵ်ႈ
 56. ၼင်ႈယေႃႈ
 57. ၼင်ႈလႅၼ်းၶႃ
 58. ၼင်ႈလႅၼ်းတိၼ်
 59. ၼင်ႈႁိမ်းၶၢင်ႈ
 60. ၼင်ႈႁေႃ
 61. ၼင်ႈႁၢင်ႈၼင်ႈႁေႃ
 62. ၼင်ႈဢိူမ်ႇ
 63. ၼတီႇ
 64. ၼၼမ်း
 65. ၼၼမ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ
 66. ၼၼမ်းၵၢၼ်
 67. ၼၼမ်းၼႂ်း
 68. ၼၼ်
 69. ၼၼ်း
 70. ၼၼ်ႈ
 71. ၼၼ်ႈၸွင်ႇၸွင်ႇ
 72. ၼၼ်ႈမေႃး
 73. ၼၼ်ႈႁူၺ်ႈၼၼ်ႈလွႆ
 74. ၼၼ်ႈဢူၼ်
 75. ၼၼ်ႉ
 76. ၼပွင်ၵၢၼ်
 77. ၼပိုၼ်သႃႇသၼႃႇ
 78. ၼပူၼ်ႉပႅၼ်
 79. ၼပၢႆႈၶဵၼ်
 80. ၼပၢႆႈမိူင်း
 81. ၼပၢႆႈသိုၵ်း
 82. ၼပ်ႉ
 83. ၼပ်ႉၵႃႈ
 84. ၼပ်ႉၶၢၼ်း
 85. ၼပ်ႉတႂၢၵ်ႈ
 86. ၼပ်ႉတူၺ်း
 87. ၼပ်ႉတေႃႈ
 88. ၼပ်ႉတေႃႈၵိၼ်
 89. ၼပ်ႉတေႃႈလၢတ်ႈ
 90. ၼပ်ႉတေႃႈႁဵတ်း
 91. ၼပ်ႉထိုဝ်
 92. ၼပ်ႉထိုဝ်တူဝ်
 93. ၼပ်ႉမၢၵ်ႇၼပ်ႉ
 94. ၼပ်ႉမၢႆၵုၼ်ႇ
 95. ၼပ်ႉမၢႆၶူဝ်း
 96. ၼပ်ႉယမ်
 97. ၼပ်ႉဢၢၼ်ႇ
 98. ၼၽိုၼ်ႉမိူင်း
 99. ၼမွၵ်ႇၶၢဝ်ႇ
 100. ၼမီးၸၼ်ႉ
 101. ၼမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း
 102. ၼမီးသိၼ်
 103. ၼမေႃ
 104. ၼမေႃၸၢၵ်ႈ
 105. ၼမေႃပိုၼ်း
 106. ၼမႄးၸၢၵ်ႈ
 107. ၼမၢဝ်ႇ
 108. ၼမၢႆ
 109. ၼမၢႆၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ
 110. ၼမၢႆၶၢဝ်ႇ
 111. ၼမ်
 112. ၼမ်း
 113. ၼမ်းၼႃႈ
 114. ၼမ်းၼႃႈဢွၼ်ႁူဝ်
 115. ၼမ်ၶပ်ႉၵွင်
 116. ၼမ်ၸႂ်ၼမ်ၶေႃး
 117. ၼမ်ၼမ်
 118. ၼမ်ၼႃႇ
 119. ၼမ်ၼႃႇၽႅဝ်
 120. ၼမ်ၼႅၼ်ႇ
 121. ၼမ်လိူဝ်
 122. ၼမ်ႈ
 123. ၼမ်ႈတႅင်း
 124. ၼမ်ႉ
 125. ၼမ်ႉၵတ်ႉ
 126. ၼမ်ႉၵႂၢမ်း
 127. ၼမ်ႉၵႂႆး
 128. ၼမ်ႉၵႃႉ
 129. ၼမ်ႉၵိၼ်
 130. ၼမ်ႉၵိၼ်ၼမ်ႉသူတ်ႉ
 131. ၼမ်ႉၵိၼ်ၽင်ႇ
 132. ၼမ်ႉၵိူဝ်
 133. ၼမ်ႉၵူမ်ႇ
 134. ၼမ်ႉၵႄး
 135. ၼမ်ႉၵဵဝ်
 136. ၼမ်ႉၵၢမ်ႈ
 137. ၼမ်ႉၶဝ်ႈ
 138. ၼမ်ႉၶွင်
 139. ၼမ်ႉၶိုၼ်ႈ
 140. ၼမ်ႉၶူင်း
 141. ၼမ်ႉၶႅင်
 142. ၼမ်ႉငိုၼ်းၼမ်ႉၶမ်း
 143. ၼမ်ႉငိုၼ်းလႅင်း
 144. ၼမ်ႉငိူဝ်ႈ
 145. ၼမ်ႉၸပိတ်ႈ
 146. ၼမ်ႉၸိုမ်း
 147. ၼမ်ႉၸိူဝ်ႉ
 148. ၼမ်ႉၸဵမ်း
 149. ၼမ်ႉၸဵမ်းၵိူဝ်
 150. ၼမ်ႉၸႅင်ႈ
 151. ၼမ်ႉၸႅဝ်ႈ
 152. ၼမ်ႉၸၢႆးၶႃး
 153. ၼမ်ႉၸၢႆးၶႃးပိၼ်ႈၽူၼ်
 154. ၼမ်ႉတဝ်ႈ
 155. ၼမ်ႉတဝ်ႈၽွတ်ႈ
 156. ၼမ်ႉတဝ်ႈလိၼ်
 157. ၼမ်ႉတႃ
 158. ၼမ်ႉတႃတူၵ်း
 159. ၼမ်ႉတႃယိုင်ႈႁူၺ်ႇ
 160. ၼမ်ႉတႃဝၢႆႈႁူၺ်ႇ
 161. ၼမ်ႉတူၵ်းတၢတ်ႇ
 162. ၼမ်ႉတူႈ
 163. ၼမ်ႉတေႃႈ
 164. ၼမ်ႉတဵမ်
 165. ၼမ်ႉထၼီႉ
 166. ၼမ်ႉထူမ်ႈမိူင်း
 167. ၼမ်ႉထၢတ်ႈ
 168. ၼမ်ႉထၢၼ်
 169. ၼမ်ႉၼၵ်း
 170. ၼမ်ႉၼွင်
 171. ၼမ်ႉၼွင်း
 172. ၼမ်ႉၼွင်ၽီ
 173. ၼမ်ႉၼူမ်း
 174. ၼမ်ႉၼူမ်းၵိူမ်ႈ
 175. ၼမ်ႉၼူမ်းၵၢမ်ႈ
 176. ၼမ်ႉၼူမ်းတႅင်ႈ
 177. ၼမ်ႉၼူမ်းသူမ်ႈ
 178. ၼမ်ႉၼဵင်ႈ
 179. ၼမ်ႉၼၢႆး
 180. ၼမ်ႉၼၢႆးၵုမ်ႈ
 181. ၼမ်ႉၼၢႆးယမ်း
 182. ၼမ်ႉပႃ
 183. ၼမ်ႉပုင်ႇ
 184. ၼမ်ႉပူႉ
 185. ၼမ်ႉၽၵ်း
 186. ၼမ်ႉၽွင်းလွင်း
 187. ၼမ်ႉၽႃဢၢင်ႇ
 188. ၼမ်ႉၽိတ်ႉ
 189. ၼမ်ႉၽိုင်ႈ
 190. ၼမ်ႉၽူင်ႉ
 191. ၼမ်ႉၽူတ်ႉ
 192. ၼမ်ႉၽူၼ်
 193. ၼမ်ႉၽေႉ
 194. ၼမ်ႉၽၢတ်ႇ
 195. ၼမ်ႉမၼ်း
 196. ၼမ်ႉမၼ်းၵႃး
 197. ၼမ်ႉမၼ်းၵိၼ်
 198. ၼမ်ႉမၼ်းငႃး
 199. ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ
 200. ၼမ်ႉမၼ်းထူဝ်ႇလိၼ်
 201. ၼမ်ႉမၼ်းထၢတ်ႈ
 202. ၼမ်ႉမၼ်းၽၵ်းၵၢတ်ႇ
 203. ၼမ်ႉမၼ်းမဵၼ်
 204. ၼမ်ႉမၼ်းမၢၵ်ႇၵုင်ႈ
 205. ၼမ်ႉမၼ်းမၢၵ်ႇဢုၼ်
 206. ၼမ်ႉမၼ်းယႂ်း
 207. ၼမ်ႉမၼ်းယၢင်ပႅၵ်ႇ
 208. ၼမ်ႉမျၢတ်ႈ
 209. ၼမ်ႉမိုၵ်ႉ
 210. ၼမ်ႉမိုၼ်းလႅင်း
 211. ၼမ်ႉမိူၵ်ႈ
 212. ၼမ်ႉမူၵ်ႈ
 213. ၼမ်ႉမူၵ်ႈသူမ်ႈ
 214. ၼမ်ႉမေႃႇ
 215. ၼမ်ႉမေႃႇၸိုမ်းသၢႆး
 216. ၼမ်ႉမေႃႇဝဵတ်း
 217. ၼမ်ႉမႄႈၶွင်
 218. ၼမ်ႉမဵၼ်
 219. ၼမ်ႉမၢၵ်ႇၶီႈၼူ
 220. ၼမ်ႉမၢၵ်ႇဢုၼ်
 221. ၼမ်ႉမၢဝ်း
 222. ၼမ်ႉမႆႈ
 223. ၼမ်ႉမႆႉ
 224. ၼမ်ႉယွတ်ႇ
 225. ၼမ်ႉယွမ်း
 226. ၼမ်ႉယႃႈ
 227. ၼမ်ႉယႃႈၸႄႈ
 228. ၼမ်ႉယႃႈတႃး
 229. ၼမ်ႉယိုင်ႈ
 230. ၼမ်ႉယိုဝ်ႉ
 231. ၼမ်ႉယူပ်ႈ
 232. ၼမ်ႉယဵဝ်ႈ
 233. ၼမ်ႉယၢင်တႅင်
 234. ၼမ်ႉယၢတ်ႇ
 235. ၼမ်ႉလင်ႇ
 236. ၼမ်ႉလၼ်ႈၵိုတ်ႈ
 237. ၼမ်ႉလၼ်ႈတေႃႈ
 238. ၼမ်ႉလဝ်ႈ
 239. ၼမ်ႉလိၼ်
 240. ၼမ်ႉလိၼ်း
 241. ၼမ်ႉလိူင်
 242. ၼမ်ႉလိူတ်ႇ
 243. ၼမ်ႉလိူတ်ႈ
 244. ၼမ်ႉလီ
 245. ၼမ်ႉလူင်း
 246. ၼမ်ႉလၢႆး
 247. ၼမ်ႉလၢႆးပုၼ်း
 248. ၼမ်ႉလႆ
 249. ၼမ်ႉလႆၽႃႇ
 250. ၼမ်ႉဝွတ်း
 251. ၼမ်ႉဝၢၼ်
 252. ၼမ်ႉသႂ်
 253. ၼမ်ႉသုၵ်ႈမိုဝ်း
 254. ၼမ်ႉသုၵ်ႉ
 255. ၼမ်ႉသူမ်ႈ
 256. ၼမ်ႉသူႇ
 257. ၼမ်ႉသဵတ်ႈၸႃႇ
 258. ၼမ်ႉႁွင်ႈ
 259. ၼမ်ႉႁွင်ႈၼမ်ႉၵႄး
 260. ၼမ်ႉႁွင်ႈလွႆး
 261. ၼမ်ႉႁွမ်
 262. ၼမ်ႉႁိူဝ်ႇ
 263. ၼမ်ႉႁူၼ်း
 264. ၼမ်ႉႁူဝ်ႈ
 265. ၼမ်ႉႁေႃႇၸၢႆးၶႃး
 266. ၼမ်ႉႁႅင်း
 267. ၼမ်ႉႁႅင်ႈၶၢတ်ႇၶေႃး
 268. ၼမ်ႉႁၢၵ်ႈ
 269. ၼမ်ႉဢွၵ်ႇႁူး
 270. ၼမ်ႉဢွႆႈ
 271. ၼမ်ႉဢွႆႈၵႅင်ႈ
 272. ၼမ်ႉဢွႆႈၶီႈၶင်ႈ
 273. ၼမ်ႉဢွႆႈၶႅပ်း
 274. ၼမ်ႉဢုၼ်ႇ
 275. ၼမ်ႉဢုၼ်ႇၵတ်း
 276. ၼယႂ်ႇ
 277. ၼယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်
 278. ၼယိင်း
 279. ၼယိပ်းၼႃႈၵၢၼ်
 280. ၼလၵ်ႉ
 281. ၼလွတ်ႈလႅဝ်း
 282. ၼလႂ်
 283. ၼလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ
 284. ၼလူင်ႉလႅၼ်ႇ
 285. ၼလူလွမ်ၵၢၼ်
 286. ၼလဵင်ႉ
 287. ၼလဵပ်ႈႁဵၼ်း
 288. ၼလၢတ်ႈၶၢဝ်ႇ
 289. ၼဝမႃႉ
 290. ၼဝရၢတ်ႈ
 291. ၼဝၢဝ်ႇ
 292. ၼဝ်း
 293. ၼဝ်းၶူၼ်ႉ
 294. ၼဝ်းၼဝ်း
 295. ၼဝ်းလေႃး
 296. ၼဝ်ႇ
 297. ၼဝ်ႈ
 298. ၼဝ်ႈၼွၼ်
 299. ၼွၵ်း
 300. ၼွၵ်းၵူမ်ႇ
 301. ၼွၵ်းတဝ်း
 302. ၼွၵ်းၼမ်ႉၽိတ်ႉ
 303. ၼွၵ်းသၢႆထဝ်
 304. ၼွၵ်ႇ
 305. ၼွၵ်ႈ
 306. ၼွၵ်ႈမိူင်း
 307. ၼွၵ်ႈဝႃႇ
 308. ၼွၵ်ႈသေၼၼ်ႉ
 309. ၼွၵ်ႈသေၼႆႉ
 310. ၼွၵ်ႈႁိူၼ်း
 311. ၼွင်
 312. ၼွင်း
 313. ၼွင်လွင်ႇၼမ်ႉ
 314. ၼွင်ႁၢႆးယႃႈ
 315. ၼွင်ဢင်းလေး
 316. ၼွင်ႇ
 317. ၼွင်ႇတႃႉ
 318. ၼွင်ႇၼဵဝ်ႈ
 319. ၼွင်ႈ
 320. ၼွင်ႉ
 321. ၼွင်ႉၵူၼ်းယိင်း
 322. ၼွင်ႉၶူၺ်
 323. ၼွင်ႉၸၢႆး
 324. ၼွင်ႉတၢမ်း
 325. ၼွင်ႉၼုင်ႈ
 326. ၼွင်ႉပႂ်ႉ
 327. ၼွင်ႉယိင်း
 328. ၼွင်ႉလိုၼ်း
 329. ၼွင်ႉဢွၵ်ႇ
 330. ၼွင်ႉဢွၼ်ႇ
 331. ၼွတ်း
 332. ၼွတ်းၼုတ်း
 333. ၼွၼ်
 334. ၼွၼ်း
 335. ၼွၼ်းၵွမ်ႇ
 336. ၼွၼ်းၵွမ်ႈ
 337. ၼွၼ်းၵႂင်
 338. ၼွၼ်းၵိင်ႈ
 339. ၼွၼ်းၵိူၵ်ႇ
 340. ၼွၼ်းၵႅမ်
 341. ၼွၼ်းၶိုၼ်း
 342. ၼွၼ်းၶုတ်း
 343. ၼွၼ်းၶူၺ်ႇ
 344. ၼွၼ်းၶူၼ်
 345. ၼွၼ်းၶႅပ်ႇ
 346. ၼွၼ်းၸွမ်း
 347. ၼွၼ်းတၢၵ်ႇငၢႆ
 348. ၼွၼ်းၼူၵ်ႇ
 349. ၼွၼ်းပူၵ်းၶႃ
 350. ၼွၼ်းပူၼ်ႉၼွၼ်းလိူဝ်
 351. ၼွၼ်းၽၼ်
 352. ၼွၼ်းၽၼ်ႁၼ်
 353. ၼွၼ်းၽၼ်ႁၢႆႉ
 354. ၼွၼ်းၽႄး
 355. ၼွၼ်းၽႄႇ
 356. ၼွၼ်းၽႆး
 357. ၼွၼ်းမွႆႈ
 358. ၼွၼ်းမိင်း
 359. ၼွၼ်းမိုၼ်းတႃ
 360. ၼွၼ်းယႂ်ႇ
 361. ၼွၼ်းယဵတ်ႇ
 362. ၼွၼ်းလပ်း
 363. ၼွၼ်းလိူၼ်း
 364. ၼွၼ်းလူင်
 365. ၼွၼ်းလူၺ်ႈၵၼ်
 366. ၼွၼ်းလဵၼ်ႈ
 367. ၼွၼ်းလႅင်ႉ
 368. ၼွၼ်းလႅတ်း
 369. ၼွၼ်းဝိင်
 370. ၼွၼ်းသၵႅင်း
 371. ၼွၼ်းႁူၼ်း
 372. ၼွၼ်းႁၢႆႉ
 373. ၼွၼ်းဢၵ်းဢႂ်
 374. ၼွၼ်းဢမ်ႇပႆႇၸိုၼ်ႈ
 375. ၼွၼ်းဢႃႈၵၢဝ်ႈဢႃႈၶႃ
 376. ၼွၼ်းဢႃႈၶႃ
 377. ၼွၼ်းဢိင်ႉ
 378. ၼွၼ်းဢိူမ်ႈ
 379. ၼွၼ်းဢႅပ်ႇၶၢင်ႈႁိမ်းၽႆ
 380. ၼွၼ်ၼႂ်းၼိူဝ်ႉ
 381. ၼွၼ်လဵတ်း
 382. ၼွၼ်ႉၼႅၼ်ႉ
 383. ၼွပ်ႇ
 384. ၼွမ်း
 385. ၼွမ်းၵူမ်ႈ
 386. ၼွႆးၼွင်း
 387. ၼွႆးၼွႆး
 388. ၼွႆႇ
 389. ၼွႆႉ
 390. ၼႂ်
 391. ၼႂ်း
 392. ၼႂ်းတိၼ်ၼႂ်းမိုဝ်း
 393. ၼႂ်းဝႃႇ
 394. ၼႂ်းဝႃႈ
 395. ၼႂ်းဝႃႈၼၼ်
 396. ၼႂ်းႁိုဝ်ႉ
 397. ၼႂ်းႁိုဝ်ႉၼႂ်းၽူၼ်
 398. ၼႂ်းႁႅင်ႈ
 399. ၼႂ်ၼႆႉ
 400. ၼႂ်ၽုၵ်ႈ
 401. ၼႂ်ဝႃး
 402. ၼႁၵ်ႉၸၢတ်ႈ
 403. ၼႁူင်းၵၢၼ်
 404. ၼႁေႃး
 405. ၼႁဵၼ်းၵၢၼ်
 406. ၼႁဵၼ်းလိၵ်ႈ
 407. ၼႁၢၼ်
 408. ၼႁၢၼ်တဵတ်ႇ
 409. ၼႁၢၼ်ၽၢႆႇတၢင်း
 410. ၼဢွၼ်
 411. ၼဢွၼ်ဝႆႈ
 412. ၼဢွၼ်ႁူဝ်
 413. ၼႃ
 414. ၼႃး
 415. ၼႃးႁွႆႈၽၢႆႇ
 416. ၼႃးႁူၺ်ႈၽၢႆႇ
 417. ၼႃးဢမ်ႇသုၵ်ႈ
 418. ၼႃတူၺ်ႇ
 419. ၼႃတူၺ်ႇၵူၺ်ႇ
 420. ၼႃႇ
 421. ၼႃႇၸႂ်ၼႃႇၶေႃး
 422. ၼႃႇတႅမ်ႇလိူဝ်
 423. ၼႃႇၼႃႇ
 424. ၼႃႇၼႃႇၽႃႇဝႃႉ
 425. ၼႃႇၽႅဝ်
 426. ၼႃႇမႃႉ
 427. ၼႃႇရီႇ
 428. ၼႃႇရီႇၵၢင်ဝၼ်း
 429. ၼႃႇရီႇၸပ်းၽႃ
 430. ၼႃႇရီႇတိုဝ်း
 431. ၼႃႇရီႇသႂ်ႇထွင်း
 432. ၼႃႇလိူဝ်
 433. ၼႃႈ
 434. ၼႃႈၵျွင်း
 435. ၼႃႈၵီႈ
 436. ၼႃႈၵီႈတႃၵီႈ
 437. ၼႃႈၵူမ်
 438. ၼႃႈၵႅၼ်ႇၶႅင်
 439. ၼႃႈၵၢၼ်ငၢၼ်း
 440. ၼႃႈၶႃ
 441. ၼႃႈၶႅင်ႈ
 442. ၼႃႈငဝ်
 443. ၼႃႈငီႉ
 444. ၼႃႈၸုမ်ႈ
 445. ၼႃႈၸေႈ
 446. ၼႃႈတႃလဵၵ်ႉ
 447. ၼႃႈတိူဝ်ႈ
 448. ၼႃႈတူႇ
 449. ၼႃႈၼမ်
 450. ၼႃႈၼမ်တႃၼမ်
 451. ၼႃႈၼိမ်ႈ
 452. ၼႃႈပွတ်း
 453. ၼႃႈပဵင်း
 454. ၼႃႈပဵင်းတႃပဵင်း
 455. ၼႃႈၽႃႈ
 456. ၼႃႈၽႃႉ
 457. ၼႃႈၽၢၵ်ႇ
 458. ၼႃႈၽၢၵ်ႇလိူမ်ႈ
 459. ၼႃႈမွင်
 460. ၼႃႈမႂ်ႇတႃမႂ်ႇ
 461. ၼႃႈမိူင်းလႅင်း
 462. ၼႃႈမူၼ်း
 463. ၼႃႈမႆႈ
 464. ၼႃႈယႂ်ႇ
 465. ၼႃႈယႂ်ႇတႃႇလူင်
 466. ၼႃႈယၢဝ်း
 467. ၼႃႈလိၼ်
 468. ၼႃႈလိူၼ်
 469. ၼႃႈလိူမ်ႈ
 470. ၼႃႈလိူမ်ႈတႃလွၵ်ႇ
 471. ၼႃႈလူႉ
 472. ၼႃႈလူႉၼႃႈမႆႈ
 473. ၼႃႈလဵၵ်ႉ
 474. ၼႃႈလဵၵ်ႉတႃတႅမ်ႇ
 475. ၼႃႈလၢၼ်း
 476. ၼႃႈလၢႆး
 477. ၼႃႈသူမ်ႈ
 478. ၼႃႈႁၵ်း
 479. ၼႃႈႁၵ်းၼႃႈၵူတ်ႉ
 480. ၼႃႈႁိူၼ်း
 481. ၼႃႈႁိူၼ်းၼႃႈယေး
 482. ၼႃႈႁူတႃႁႄ
 483. ၼႃႈႁူဝ်ၶမ်ႈ
 484. ၼႃႈႁူႇ
 485. ၼႃႈႁူႇၼႃႈႁမ်း
 486. ၼႃႈႁဵဝ်ႇ
 487. ၼႃႈႁႅင်ႈ
 488. ၼႃႈႁႅတ်ႇ
 489. ၼႃႈဢမ်ႇဢၢႆတႃဢမ်ႇၶၢၼ်ႉ
 490. ၼႃႈဢူၼ်ႈ
 491. ၼႃႈဢူၼ်ႈတႃဢွၼ်ႇ
 492. ၼႃႉ
 493. ၼႃႉၵမ်ႉ
 494. ၼႃႉၵမ်ႉၼႃႉထွၵ်ႈ
 495. ၼႃႉၶူၺ်
 496. ၼႃႉၸၢႆး
 497. ၼႃႉပႂ်ႉ
 498. ၼႃႉသၢင်ႇ
 499. ၼိ
 500. ၼိၵ်ႈ
 501. ၼိၵ်ႈၸႃႉ
 502. ၼိၵ်ႈၸၢၵ်ႈ
 503. ၼိၵ်ႈၼၢမ်ႇ
 504. ၼိၵ်ႈပၢၼ်ႇ
 505. ၼိၵ်ႈပၢၼ်ႇသေႃႇ
 506. ၼိင်ႈ
 507. ၼိင်ႉ
 508. ၼိပ်ႈ
 509. ၼိပ်ႈထိူၼ်ႇၼိပ်ႈၶိူဝ်း
 510. ၼိမ်
 511. ၼိမ်း
 512. ၼိမ်းၵုၺ်
 513. ၼိမ်ၸႂ်ၼိမ်ၶေႃး
 514. ၼိမ်သိမ်ႇ
 515. ၼိဝ်ႉ
 516. ၼိဝ်ႉၵွႆႈ
 517. ၼိဝ်ႉၵၢင်
 518. ၼိဝ်ႉၸွႆႈ
 519. ၼိဝ်ႉၸီႉ
 520. ၼိဝ်ႉတိၼ်
 521. ၼိဝ်ႉတၢမ်း
 522. ၼိဝ်ႉၼိုင်ႈ
 523. ၼိဝ်ႉမိုဝ်း
 524. ၼိဝ်ႉမႄႈတိၼ်
 525. ၼိဝ်ႉမႄႈမိုဝ်း
 526. ၼိဝ်ႉဢွၼ်ႇ
 527. ၼိုၵ်း
 528. ၼိုၵ်းထိုင်ႉ
 529. ၼိုင်
 530. ၼိုင်ၶွၼ်း
 531. ၼိုင်ႈ
 532. ၼိုင်ႈၶိုင်ႈ
 533. ၼိုင်ႈပၢၵ်ႇ
 534. ၼိုင်ႈပၢၵ်ႇပၢႆဢဵတ်း
 535. ၼိုင်ႈပၢၵ်ႇလၢၼ်ႉ
 536. ၼိုင်ႈမိုၼ်ႇ
 537. ၼိုင်ႈမိုၼ်ႇသွင်ႁဵင်ႁႃႈပၢၵ်ႇ
 538. ၼိုင်ႈလၢၼ်ႉ
 539. ၼိုင်ႈႁဵင်
 540. ၼိုင်ႈႁဵင်ၵဝ်ႈပၢၵ်ႇပႅတ်ႇသိပ်းႁႃႈ
 541. ၼိုင်ႈႁဵင်ၵဝ်ႈပၢၵ်ႇပႅတ်ႇသိပ်းဢဵတ်း
 542. ၼိုင်ႈႁဵင်ႁႃႈပၢၵ်ႇ
 543. ၼိုတ်ႈ
 544. ၼိုတ်ႈလႅဝ်
 545. ၼိုတ်ႈသႂ်ႇၼႂ်းဢူင်ႈမိုဝ်း
 546. ၼိုဝ်ႉ
 547. ၼိူင်း
 548. ၼိူင်ႇ
 549. ၼိူင်ႇၸႂ်
 550. ၼိူင်ႇၸႂ်ၼိူင်ႇၶေႃး
 551. ၼိူင်ႇယူႇၶႅၼ်ယူႇ
 552. ၼိူဝ်
 553. ၼိူဝ်သေၼၼ်ႉ
 554. ၼိူဝ်သေၼႆႉ
 555. ၼိူဝ်ႉ
 556. ၼိူဝ်ႉၵုမ်ႇ
 557. ၼိူဝ်ႉၵႆႇ
 558. ၼိူဝ်ႉၶၢဝ်
 559. ၼိူဝ်ႉၸပ်းၼင်
 560. ၼိူဝ်ႉၼင်
 561. ၼိူဝ်ႉၼႃ
 562. ၼိူဝ်ႉၼုမ်ႇ
 563. ၼိူဝ်ႉၼုမ်ႇၶိုၼ်ႈ
 564. ၼိူဝ်ႉပွင်း
 565. ၼိူဝ်ႉပိၵ်ႇၽုင်း
 566. ၼိူဝ်ႉမူ
 567. ၼိူဝ်ႉမၢၵ်ႇဢုၼ်
 568. ၼိူဝ်ႉမႆႈ
 569. ၼိူဝ်ႉမႆႉ
 570. ၼိူဝ်ႉယွင်း
 571. ၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈ
 572. ၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈတိုၼ်ႇ
 573. ၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈလဵဝ်
 574. ၼိူဝ်ႉဝူဝ်း
 575. ၼိူဝ်ႉသၼ်
 576. ၼိူဝ်ႉသၼ်ၼႂ်း
 577. ၼိူဝ်ႉသႃႈ
 578. ၼိူဝ်ႉသူမ်ႈ
 579. ၼိူဝ်ႉသူမ်ႈတူမ်ႈ
 580. ၼိူဝ်ႉသူမ်ႈဢုၼ်ႇ
 581. ၼိူဝ်ႉႁုၵ်ႇ
 582. ၼိူဝ်ႉႁႅင်ႈ
 583. ၼိူဝ်ႉဢုၼ်ႇ
 584. ၼီ
 585. ၼီယၢၼ်တၼ်းသဝ်း
 586. ၼီႇထီႉ
 587. ၼီႇလႃႇ
 588. ၼီႈ
 589. ၼီႈၶၼ်
 590. ၼီႈလူဝ်ႇပၼ်
 591. ၼီႈလူဝ်ႇလႆႈ
 592. ၼီႈႁႅင်ႈ
 593. ၼီႉပူႇတႃႉ
 594. ၼီႉမိၵ်ႈ
 595. ၼီႉမိၵ်ႉတႃႉ
 596. ၼီႉရီႉယႃႉ
 597. ၼု
 598. ၼုၵ်း
 599. ၼုၵ်းၵူမ်ႇ
 600. ၼုၵ်းၵူဝ်ႈ
 601. ၼုၵ်းၵူဝ်ႈၼုၵ်းၵိူၵ်ႇ
 602. ၼုၵ်းထူ
 603. ၼုၵ်းၼူတ်ႈ
 604. ၼုၵ်းၽၼ်ႉ
 605. ၼုၵ်ႈ
 606. ၼုၵ်ႈတွင်ႉ
 607. ၼုၵ်ႈထူၺ်ႈ
 608. ၼုၵ်ႈၼမ်ႉမၼ်း
 609. ၼုၵ်ႈပႅတ်ႈ
 610. ၼုၵ်ႈဢဝ်
 611. ၼုၵ်ႈဢွၵ်ႇ
 612. ၼုင်း
 613. ၼုင်းၵူမ်ႇၼုင်းလိၼ်
 614. ၼုင်းၸႂ်
 615. ၼုင်းၸႂ်ဢူၼ်ႈၸႂ်
 616. ၼုင်ႈ
 617. ၼုင်ႈၵူၼ်
 618. ၼုင်ႈၶူဝ်း
 619. ၼုင်ႈတၢင်ႉဢူၵ်း
 620. ၼုင်ႈတၢင်ႉဢႅဝ်
 621. ၼုင်ႈပၼ်
 622. ၼုင်ႈလိူင်
 623. ၼုင်ႈလၢမ်ႈ
 624. ၼုင်ႈသိၼ်ႈ
 625. ၼုင်ႈသိူဝ်ႈ
 626. ၼုင်ႈႁၢင်ႉဢူၵ်း
 627. ၼုင်ႈႁၢင်ႉဢႅဝ်
 628. ၼုတ်း
 629. ၼုတ်းၼုမ်ႇ
 630. ၼုၼ်
 631. ၼုၼ်း
 632. ၼုၼ်းၸႂ်
 633. ၼုၼ်းႁိူဝ်ႉ
 634. ၼုၼ်ႈ
 635. ၼုမ်ႇ
 636. ၼုမ်ႇတုတ်းၼုတ်း
 637. ၼုမ်ႇၼုတ်း
 638. ၼုမ်ႇၼူႉ
 639. ၼုမ်ႇၽူၵ်ႈ
 640. ၼုမ်ႇလိူဝ်
 641. ၼူ
 642. ၼူၵ်ႇ
 643. ၼူၵ်ႇတၼ်
 644. ၼူၵ်ႇၼႃ
 645. ၼူၵ်ႉ
 646. ၼူၵ်ႉၵွၼ်ႉႁွႆ
 647. ၼူၵ်ႉၵႃၸႆး
 648. ၼူၵ်ႉၵိုဝ်း
 649. ၼူၵ်ႉၵိုဝ်းဝူဝ်း
 650. ၼူၵ်ႉၵူၵ်ႇၵၢၵ်ႇ
 651. ၼူၵ်ႉၵူတ်း
 652. ၼူၵ်ႉၵူဝ်ႇတူၵ်ႈ
 653. ၼူၵ်ႉၵဵဝ်ႇ
 654. ၼူၵ်ႉၵႅၵ်ႉ
 655. ၼူၵ်ႉၵၢတ်ႇ
 656. ၼူၵ်ႉၶုတ်းၵုၵ်ႈ
 657. ၼူၵ်ႉၶုတ်ႇၵူၼ်ႈလႅင်
 658. ၼူၵ်ႉၶုမ်ႈ
 659. ၼူၵ်ႉၶဵဝ်
 660. ၼူၵ်ႉၶဵဝ်သူပ်းလမ်
 661. ၼူၵ်ႉၸဝ်ႈပူႉ
 662. ၼူၵ်ႉၸွၵ်ႇ
 663. ၼူၵ်ႉၸွၵ်ႇပႃႇ
 664. ၼူၵ်ႉၸၢင်ႈလဵၵ်း
 665. ၼူၵ်ႉၸၢဝ်ႇ
 666. ၼူၵ်ႉတွင်း
 667. ၼူၵ်ႉတွင်ႉလေႃး
 668. ၼူၵ်ႉတွႆႇၵူင်
 669. ၼူၵ်ႉတွႆႈၵိုဝ်း
 670. ၼူၵ်ႉတူႈ
 671. ၼူၵ်ႉတူႈႁွတ်ႈ
 672. ၼူၵ်ႉၼၢင်းတဵၼ်
 673. ၼူၵ်ႉပြၢင်ႇ
 674. ၼူၵ်ႉပဝ်း
 675. ၼူၵ်ႉပဝ်ႇၵူၼ်ႈ
 676. ၼူၵ်ႉပိတ်ႇ
 677. ၼူၵ်ႉမူၺ်
 678. ၼူၵ်ႉမၢၵ်ႇႁႅင်ႈမၢၵ်ႇၶိူဝ်
 679. ၼူၵ်ႉယွပ်ႇၵူၼ်ႈ
 680. ၼူၵ်ႉယုင်း
 681. ၼူၵ်ႉယဵဝ်ႈ
 682. ၼူၵ်ႉယၢင်း
 683. ၼူၵ်ႉယၢင်းလိူၼ်ႈ
 684. ၼူၵ်ႉလိူင်ၵူၺ်ႈ
 685. ၼူၵ်ႉလၢင်းတဵၼ်
 686. ၼူၵ်ႉလၢႆး
 687. ၼူၵ်ႉဝၵ်ႉ
 688. ၼူၵ်ႉဝႅၵ်ႈ
 689. ၼူၵ်ႉသပိတ်ႈ
 690. ၼူၵ်ႉသႅဝ်း
 691. ၼူၵ်ႉသႆး
 692. ၼူၵ်ႉႁၢႆႉ
 693. ၼူၵ်ႉဢဵင်ႈ
 694. ၼူၵ်ႉဢႅၼ်ႇၽႃႉ
 695. ၼူၶႃ
 696. ၼူၶိုၼ်ႈ
 697. ၼူၶႅၼ်
 698. ၼူၶၢဝ်
 699. ၼူင်ႇ
 700. ၼူၸၢင်ႉငႃႇ
 701. ၼူၺ်းၼူၺ်း
 702. ၼူၺ်းၼၢႆး
 703. ၼူတွင်ႉၶၢဝ်
 704. ၼူတ်ႇ
 705. ၼူတ်ႇၵႅမ်ႈ
 706. ၼူတ်ႇၵၢင်း
 707. ၼူတ်ႇၶွပ်ႇ
 708. ၼူတ်ႇမွင်ႉ
 709. ၼူတ်ႇမႅင်း
 710. ၼူတ်ႇယႅမ်
 711. ၼူတ်ႇယၢဝ်း
 712. ၼူတ်ႇသၢႆၵုပ်း
 713. ၼူတ်ႈ
 714. ၼူတ်ႈၶဝ်ႈမုၼ်းလိပ်း
 715. ၼူတ်ႈၼၢတ်ႈ
 716. ၼူတ်ႈၼၢတ်ႈထူထႃ
 717. ၼူတ်ႈၽၼ်ႉ
 718. ၼူၼ်း
 719. ၼူၼ်းၵုၺ်
 720. ၼူပ်ႈ
 721. ၼူပ်ႈတူၵ်း
 722. ၼူၽႆး
 723. ၼူၽႆးတၼ်
 724. ၼူၽႆးမႅင်းမီႈ
 725. ၼူၽႆးလိၼ်ၼဵဝ်
 726. ၼူၽႆးလူင်
 727. ၼူမ်
 728. ၼူမ်း
 729. ၼူမ်းၵမ်ႉ
 730. ၼူမ်းတုမ်ႇ
 731. ၼူမ်းပၼ်ႇပႅင်ႈ
 732. ၼူမ်းၽႃ
 733. ၼူမ်းမွင်း
 734. ၼူမ်းမၢၵ်ႈ
 735. ၼူမ်းယၢၼ်း
 736. ၼူမ်းႁိၼ်
 737. ၼူမ်းဢူႉ
 738. ၼူမ်းဢူႉဢူႉ
 739. ၼူမ်ၵႅမ်ႈ
 740. ၼူမ်ၸုပ်ႇ
 741. ၼူမ်သုတ်ႇ
 742. ၼူမ်သူပ်း
 743. ၼူမ်သၢပ်ႇ
 744. ၼူမ်ႁုတ်ႇ
 745. ၼူလမ်
 746. ၼူဝ်
 747. ၼူဝ်း
 748. ၼူဝ်းသေႃႇ
 749. ၼူဝ်ၸႂ်
 750. ၼူႉ
 751. ၼေႃ
 752. ၼေႃး
 753. ၼေႃးၶၢၼ်ၶေႃႇ
 754. ၼေႃးၸူင်
 755. ၼေႃးထၢၼ်
 756. ၼေႃးမၢၵ်ႇႁိၼ်
 757. ၼေႃးႁႅတ်ႈ
 758. ၼေႃႇ
 759. ၼေႃႇမိူင်း
 760. ၼေႃႇသူမ်ႈ
 761. ၼေႃႇႁႅင်ႈ
 762. ၼေႃႇႁၢင်ႉ
 763. ၼေႃႈ
 764. ၼေႃႉၼႄႉ
 765. ၼေႈ
 766. ၼႄ
 767. ၼႄး
 768. ၼႄးၶရႃႇ
 769. ၼႄးၸိၵ်းၼႄးၸွၵ်း
 770. ၼႄးတႂ်ႈၼႄးၼိူဝ်
 771. ၼႄးယႃႈယႃ
 772. ၼႄးလဵဝ်ၵၼ်
 773. ၼႄးဢူႉပတေႇ
 774. ၼႄတႃမိုဝ်း
 775. ၼႄတၢင်း
 776. ၼႄၼႃႈ
 777. ၼႄၼႃႈၼႄတႃ
 778. ၼႄပၼ်
 779. ၼႄပၼ်ဢၼ်မႅၼ်ႈဢၼ်ၸႂ်ႈ
 780. ၼႄပျႃး
 781. ၼႄပျႃႇတိၵ်ႈ
 782. ၼႄပုင်ႇၸၢမ်ႇ
 783. ၼႄမိုဝ်း
 784. ၼႄသူပ်းၼႄပၢၵ်ႇ
 785. ၼႄသၢၵ်ႈသေႇ
 786. ၼႄဢူႉပမႃႇ
 787. ၼႄႇ
 788. ၼႄႇၸၢပ်ႈ
 789. ၼႄႇမိူင်း
 790. ၼႄႉ
 791. ၼႄႉဢဝ်
 792. ၼဵၵ်း
 793. ၼဵင်
 794. ၼဵင်ႇ
 795. ၼဵင်ႇတဝ်ႉ
 796. ၼဵင်ႇတႅင်း
 797. ၼဵင်ႇၼီႈ
 798. ၼဵင်ႇဢဝ်
 799. ၼဵင်ႈ
 800. ၼဵင်ႈယမ်း
 801. ၼဵင်ႈႁႅင်ႈ
 802. ၼဵတ်း
 803. ၼဵတ်းမူၺ်ႈ
 804. ၼဵၼ်
 805. ၼဵၼ်လိၼ်ႉ
 806. ၼဵၼ်သႄႈၽၵ်းတူ
 807. ၼဵပ်း
 808. ၼဵပ်းၶဵမ်
 809. ၼဵပ်းမၢၵ်ႇတုမ်ႇ
 810. ၼဵပ်းဝီႁူဝ်
 811. ၼဵပ်းသဵပ်ႇ
 812. ၼဵပ်ႉ
 813. ၼဵပ်ႉတိၼ်
 814. ၼဵပ်ႉမိုဝ်း
 815. ၼဵမ်ႈ
 816. ၼဵဝ်
 817. ၼဵဝ်ထီႇ
 818. ၼဵဝ်ႇ
 819. ၼဵဝ်ႇၵၼ်တူၼ်ႈၵၼ်
 820. ၼဵဝ်ႈ
 821. ၼႅၵ်းၼႅၵ်း
 822. ၼႅင်
 823. ၼႅင်ၸႂ်
 824. ၼႅင်ႇ
 825. ၼႅင်ႈ
 826. ၼႅင်ႈမိုဝ်း
 827. ၼႅတ်ႈ
 828. ၼႅတ်ႈၵိၼ်
 829. ၼႅတ်ႈၸႂ်
 830. ၼႅတ်ႈၸႂ်ၼႅတ်ႈၶေႃး
 831. ၼႅတ်ႈၼၢတ်ႈ
 832. ၼႅတ်ႈႁဵတ်း
 833. ၼႅတ်ႈႁဵတ်းၼႅတ်ႈသၢင်ႈ
 834. ၼႅၼ်ႇ
 835. ၼႅၼ်ႇၼႃႇ
 836. ၼႅၼ်ႇၽႅဝ်
 837. ၼႅၼ်ႈ
 838. ၼႅၼ်ႈၼႃ
 839. ၼႅၼ်ႉ
 840. ၼႅၼ်ႉတဵၵ်း
 841. ၼႅပ်ႇ
 842. ၼႅပ်ႇၼမ်ႉမၼ်း
 843. ၼႅမ်း
 844. ၼႅမ်းယၢၼ်း
 845. ၼၢၵ်ႇၼၢၵ်ႇ
 846. ၼၢၵ်ႈ
 847. ၼၢင်
 848. ၼၢင်း
 849. ၼၢင်းၶႄႈ
 850. ၼၢင်းၶၢင်းႁူဝ်
 851. ၼၢင်းငႄး
 852. ၼၢင်းၸိူင်ႉ
 853. ၼၢင်းတႃႉ
 854. ၼၢင်းၽႃႉ
 855. ၼၢင်းၽီ
 856. ၼၢင်းမိူင်း
 857. ၼၢင်းမီႉ
 858. ၼၢင်းမူင်ႈလၢႆႈ
 859. ၼၢင်းယိင်း
 860. ၼၢင်းဝႅၼ်
 861. ၼၢင်းသမီး
 862. ၼၢင်းႁေႃၶမ်း
 863. ၼၢင်းႁေႃလူမ်း
 864. ၼၢင်ႈ
 865. ၼၢတ်ႈ
 866. ၼၢၼ်း
 867. ၼၢမ်
 868. ၼၢမ်ၵိုၼ်
 869. ၼၢမ်လိၼ်
 870. ၼၢမ်ႇ
 871. ၼၢမ်ႇၵျူဝ်ႇ
 872. ၼၢမ်ႇၽၢၵ်ႈ
 873. ၼၢမ်ႇဝၼ်း
 874. ၼၢမ်ႇဝီႉၺဵၼ်ႇ
 875. ၼၢမ်ႇသႃႇ
 876. ၼၢဝ်
 877. ၼၢဝ်း
 878. ၼၢဝ်ၶိုၼ်ႈ
 879. ၼၢဝ်တူၵ်း
 880. ၼၢဝ်ထဝ်ႈ
 881. ၼၢဝ်ၼိူဝ်ႉလိူင်
 882. ၼၢဝ်ၼူၵ်ႉ
 883. ၼၢဝ်ယူတ်း
 884. ၼၢဝ်ယူၼ်း
 885. ၼၢဝ်ဝတ်း
 886. ၼၢဝ်ဝိၼ်ႉဝၼ်း
 887. ၼၢဝ်သၼ်ႇ
 888. ၼၢဝ်သုတ်း
 889. ၼၢဝ်သႆႈၵႂ်ႈ
 890. ၼၢဝ်ဢၢၼ်ၼၢဝ်ဝတ်း
 891. ၼၢဝ်ႉ
 892. ၼၢဝ်ႉမႃႇၼၢဝ်ႇၶေႃး
 893. ၼၢႆ
 894. ၼၢႆး
 895. ၼၢႆးၵျွင်း
 896. ၼၢႆးၶၢဝ်
 897. ၼၢႆးထဝ်ႈ
 898. ၼၢႆးၽႃးၵႃႇ
 899. ၼၢႆးၽၢႆႇပေႃႈ
 900. ၼၢႆးၽၢႆႇမႄႈ
 901. ၼၢႆးမွၼ်ႇ
 902. ၼၢႆးလွင်ႈ
 903. ၼၢႆးလူင်
 904. ၼၢႆၸူး
 905. ၼၢႆၽီ
 906. ၼၢႆသႂ်ႇ
 907. ၼၢႆႇ
 908. ၼၢႆႇထုၺ်သႂ်ႇ
 909. ၼၢႆႇယႅၼ်ႉ
 910. ၼႆ
 911. ၼႆး
 912. ၼႆၵေႃႈ
 913. ၼႆၸိုင်
 914. ၼႆယဝ်ႉ
 915. ၼႆယဝ်ႉသေ
 916. ၼႆလႄႈ
 917. ၼႆသေ
 918. ၼႆႇ
 919. ၼႆႈ
 920. ၼႆႈထၢပ်ႇယၢပ်ႇ
 921. ၼႆႈပိူဝ်ႉယိူဝ်ႉ
 922. ၼႆႈယၢႆႈ
 923. ၼႆႉ