ดัชนี:ภาษาไทใหญ่/ထ

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

, , , , , , , , , , , , , , , , , ,

[แก้ไข]

 1. ထင်
 2. ထင်ၵိၼ်
 3. ထင်ၶူဝ်ႇ
 4. ထင်ပႂ်ႉ
 5. ထင်ႇ
 6. ထင်ႇၶိုၼ်ႈ
 7. ထင်ႇၶီႈမုၵ်ႇ
 8. ထင်ႇၶူႈလင်
 9. ထင်ႇတႅၵ်ႇ
 10. ထင်ႇဢွၵ်ႇ
 11. ထတ်း
 12. ထတ်းၶႃ
 13. ထတ်းၼမ်ႉ
 14. ထတ်းပႅတ်ႈ
 15. ထတ်းသၢင်
 16. ထတ်းႁဝ်
 17. ထၼူႉ
 18. ထၼေႃး
 19. ထၼ်
 20. ထၼ်ၼိူဝ်
 21. ထၼ်ႇ
 22. ထၼ်ႈ
 23. ထၼ်ႈပေႃး
 24. ထၼ်ႈပေႃးၸွတ်ႇ
 25. ထၼ်ႈပေႃးသုတ်း
 26. ထမူင်
 27. ထမ်း
 28. ထမ်ႇ
 29. ထမ်ႇပၼႃႇ
 30. ထမ်ႇမႃႉ
 31. ထမ်ႇမႃႉရႃႇၸႃႇ
 32. ထမ်ႈ
 33. ထရၢၼ်ႇသမိတ်ႇတႃႇ
 34. ထဝ်
 35. ထဝ်ႇ
 36. ထဝ်ႇယိုင်ႈ
 37. ထဝ်ႈ
 38. ထဝ်ႈၵူပ်ႉထဝ်ႈၵူႈ
 39. ထဝ်ႈၵႄႇ
 40. ထဝ်ႈၼင်
 41. ထဝ်ႈၼင်ယၢၼ်း
 42. ထဝ်ႈလၢႆလၢႆလွၵ်ႇလွၵ်ႇ
 43. ထဝ်ႈႁွမ်းသွင်
 44. ထဝ်ႈႁူဝ်ႁွၵ်ႇ
 45. ထဝ်ႈႁူဝ်ႁွၵ်ႇႁူဝ်သႃး
 46. ထွၵ်ႇ
 47. ထွၵ်ႇပႅတ်ႈ
 48. ထွၵ်ႇႁိုဝ်ႈ
 49. ထွၵ်ႇဢဝ်
 50. ထွၵ်ႈ
 51. ထွၵ်ႈၵမ်ႉ
 52. ထွၵ်ႈၶၢမ်ႇ
 53. ထွၵ်ႈတူၺ်း
 54. ထွၵ်ႈၼႃႈ
 55. ထွၵ်ႈလူၺ်ႈ
 56. ထွင်
 57. ထွင်း
 58. ထွင်းတမ်
 59. ထွင်းမင်
 60. ထွင်းသိူဝ်ႈ
 61. ထွင်ယွင်
 62. ထွင်ယႃႈယႃ
 63. ထွင်ႇ
 64. ထွင်ႇၶိုၼ်ႈ
 65. ထွင်ႇမူး
 66. ထွင်ႇလူမ်း
 67. ထွင်ႉ
 68. ထွတ်း
 69. ထွတ်းလၼ်
 70. ထွတ်ႇ
 71. ထွတ်ႇၶူဝ်း
 72. ထွတ်ႇၸိူၵ်ႈလဵၵ်း
 73. ထွတ်ႇထွၼ်
 74. ထွတ်ႇပႅတ်ႈ
 75. ထွတ်ႇႁၢင်ႈ
 76. ထွတ်ႇဢဝ်
 77. ထွတ်ႇဢဝ်ႁၢင်ႈ
 78. ထွတ်ႇဢွၵ်ႇ
 79. ထွတ်ႇဢူတ်း
 80. ထွတ်ႈ
 81. ထွတ်ႉထႅတ်ႉ
 82. ထွၼ်
 83. ထွၼ်း
 84. ထွၼ်ထူၺ်ႈ
 85. ထွၼ်ဢဝ်
 86. ထွပ်ႉထီႈထွပ်ႉထႅပ်ႉ
 87. ထွပ်ႉထႅပ်ႉ
 88. ထွမ်ႇ
 89. ထွမ်ႇၵႂၢမ်း
 90. ထွမ်ႇၵႂၢမ်းၽၢၵ်ႇလဵဝ်
 91. ထွမ်ႇငိၼ်း
 92. ထွမ်ႇတြႃး
 93. ထွမ်ႇတုင်း
 94. ထွမ်ႇဢဝ်
 95. ထွႆ
 96. ထွႆဢွၵ်ႇ
 97. ထွႆႈ
 98. ထႂၢၵ်ႈ
 99. ထႂၢၵ်ႈလူင်းၵျွင်း
 100. ထႃ
 101. ထႃယႃး
 102. ထႃႇ
 103. ထႃႇၼႃႉ
 104. ထႃႇၼႃႉထႃႇၼီႇ
 105. ထႃႇၼႃႉၽၢႆႇၵႃႉၶၢႆ
 106. ထႃႇၼႃႉၽၢႆႇၵၢၼ်ငၢၼ်း
 107. ထႃႇၼႃႉၽၢႆႇယူႇလီ
 108. ထႃႇၼႃႉဝုၼ်ႇလူင်
 109. ထႃႇၼႃႉဝုၼ်ႇလူင်ၽၢႆႇၵႃႉၶၢႆ
 110. ထႃႇမၼႃႇ
 111. ထႃႇဝရႃႉ
 112. ထႃႇဝရႃႉၽြႃး
 113. ထႃႈ
 114. ထႃႈၵွၼ်ႇ
 115. ထႃႈပႂ်ႉ
 116. ထႃႈလူၵွၼ်ႇ
 117. ထႃႈဝႃႈ
 118. ထႃႉ
 119. ထႃႉတႂ်ႈထႃႉၼိူဝ်
 120. ထႃႉပွင်ႉထႃႉလႃႇ
 121. ထႃႉႁိုတ်း
 122. ထႃႉႁႅင်ႈထႃႉႁွင်
 123. ထိ
 124. ထိၵ်ႈ
 125. ထိၵ်ႈထိၵ်ႈ
 126. ထိၵ်ႈထၢင်ႇ
 127. ထိၵ်ႈထၢၼ်ႇ
 128. ထိင်း
 129. ထိင်းၼၢင်း
 130. ထိင်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ
 131. ထိင်းဝူဝ်း
 132. ထိင်းသိမ်း
 133. ထိၼ်
 134. ထိၼ်ၸႂ်
 135. ထိၼ်ၸႂ်ထိၼ်ၶေႃး
 136. ထိၼ်ထိင်း
 137. ထိပ်ႇ
 138. ထိပ်ႇတူၵ်း
 139. ထိပ်ႇပႅတ်ႈ
 140. ထိပ်ႇၽၢင်ႈ
 141. ထိပ်ႇသႂ်ႇ
 142. ထိမ်ႇ
 143. ထိမ်ႇမႅပ်း
 144. ထိမ်ႈ
 145. ထိမ်ႈတူၵ်း
 146. ထိမ်ႈပႅတ်ႈ
 147. ထိမ်ႈသႂ်ႇ
 148. ထိမ်ႈသိုင်း
 149. ထိုၵ်း
 150. ထိုင်
 151. ထိုင်ၸႂ်
 152. ထိုင်ၸႂ်ထိုင်ၶေႃး
 153. ထိုင်တီႈ
 154. ထိုင်တီႈထိုင်တၢင်း
 155. ထိုင်တီႈထိုင်လႅၼ်
 156. ထိုင်တေႃႈလဵဝ်
 157. ထိုင်ၽႅဝ်
 158. ထိုင်ႁွတ်ႈ
 159. ထိုင်ႉ
 160. ထိုင်ႉထင်ႉ
 161. ထိုင်ႉထိုင်ႉထၢင်ႉထၢင်ႉ
 162. ထိုင်ႉထိုဝ်
 163. ထိုင်ႉထီႈထိုင်ႉထင်ႉ
 164. ထိုပ်ႇ
 165. ထိုမ်ႈ
 166. ထိုဝ်
 167. ထိူၵ်း
 168. ထိူၵ်ႈ
 169. ထိူၵ်ႈၵႃႈ
 170. ထိူၵ်ႈၵႃႈထိူၵ်ႈၶၼ်
 171. ထိူၵ်ႈၶၢမ်ႇ
 172. ထိူၵ်ႈတၢၼ်ႇ
 173. ထိူၵ်ႈတၢမ်ႇ
 174. ထိူၵ်ႈလႆႈ
 175. ထိူင်း
 176. ထိူင်းထိူင်း
 177. ထိူင်းထိူဝ်ႉ
 178. ထိူင်းၼၢၼ်း
 179. ထိူၼ်ႇ
 180. ထိူၼ်ႇၶိူဝ်း
 181. ထိူၼ်ႇၽႃႉလူင်ၶဵဝ်
 182. ထိူၼ်ႇၽႃႉသၢမ်ႁဵင်
 183. ထိူၼ်ႇႁူၵ်ႉ
 184. ထိူၼ်ႇႁူၵ်ႉပူင်းၼႃ
 185. ထိူမ်
 186. ထိူဝ်
 187. ထိူဝ်ႉ
 188. ထီး
 189. ထီးၶမ်း
 190. ထီးလင်ႇၵႃႇ
 191. ထီႇ
 192. ထီႇၸမ်
 193. ထီႇၼဵဝ်
 194. ထီႇယၢင်တင်
 195. ထီႉ
 196. ထီႉၶိူၵ်ႈ
 197. ထု
 198. ထုၵ်း
 199. ထုၵ်းတႃး
 200. ထုၵ်းထဝ်ႇ
 201. ထုၵ်းထုၵ်းၼမ်းၼမ်း
 202. ထုၵ်းလႅဝ်
 203. ထုၵ်းဢူၼ်
 204. ထုၵ်ႇ
 205. ထုၵ်ႇၵၼ်
 206. ထုၵ်ႇၵႃႈ
 207. ထုၵ်ႇၵႅၼ်း
 208. ထုၵ်ႇၶိုမ်း
 209. ထုၵ်ႇၸႂ်
 210. ထုၵ်ႇၸႂ်ထုၵ်ႇၶေႃး
 211. ထုၵ်ႇၸၢပ်ႈ
 212. ထုၵ်ႇၺႃး
 213. ထုၵ်ႇၺႃးပႅတ်ႉ
 214. ထုၵ်ႇတၢင်းပႅတ်ႉ
 215. ထုၵ်ႇတၢမ်ႇ
 216. ထုၵ်ႇထွင်ႇ
 217. ထုၵ်ႇထွင်ႇထုၵ်ႇၵႃး
 218. ထုၵ်ႇၼႃႈထုၵ်ႇတႃ
 219. ထုၵ်ႇၼီႈ
 220. ထုၵ်ႇၼီႈထုၵ်ႇၶွတ်ႇ
 221. ထုၵ်ႇၼူၵ်ႉ
 222. ထုၵ်ႇပဵၼ်ၸိူဝ်ႉပဵၼ်ၶိူဝ်း
 223. ထုၵ်ႇမေႃ
 224. ထုၵ်ႇမႅၼ်ႈ
 225. ထုၵ်ႇယႃႈယႃ
 226. ထုၵ်ႇရႃႇၸဝုတ်ႈ
 227. ထုၵ်ႇလိူတ်ႈ
 228. ထုၵ်ႇလီ
 229. ထုၵ်ႇလီႁဵတ်း
 230. ထုၵ်ႇလႄး
 231. ထုၵ်ႇလႄႉ
 232. ထုၵ်ႇလႄႉထုၵ်ႇၵမ်း
 233. ထုၵ်ႇသူပ်း
 234. ထုၵ်ႇႁူ
 235. ထုၵ်ႇဢ
 236. ထုၵ်ႈ
 237. ထုၵ်ႈငိုၼ်း
 238. ထုၵ်ႈလိၵ်ႈ
 239. ထုၵ်ႈဢမိင်ႉ
 240. ထုၵ်ႈဢဝ်
 241. ထုၵ်ႈဢွၵ်ႇ
 242. ထုင်း
 243. ထုင်းၸၢမ်ႇ
 244. ထုင်းၸၢမ်ႇပေႃႈမႄႈ
 245. ထုင်းပေႃႈမႄႈ
 246. ထုင်းၽိင်ႈ
 247. ထုင်းဝၢၼ်ႈထုင်းဝဵင်း
 248. ထုင်းဝႆႈ
 249. ထုင်းႁဵတ်း
 250. ထုင်ႇ
 251. ထုင်ႈ
 252. ထုင်ႉ
 253. ထုၺ်
 254. ထုၺ်း
 255. ထုၺ်းႁူဝ်
 256. ထုၺ်ၽႃ
 257. ထုၺ်ႁူဝ်
 258. ထုတ်ႇ
 259. ထုတ်ႇမုၵ်ႈ
 260. ထုတ်ႇလိၵ်ႈ
 261. ထုတ်ႇႁၢင်ႈ
 262. ထုတ်ႈ
 263. ထုတ်ႉထတ်ႉပႅတ်ႈ
 264. ထုတ်ႉထတ်ႉမႃး
 265. ထုၼ်
 266. ထုၼ်း
 267. ထုၼ်ၶေႃႇ
 268. ထုၼ်ၽိူၵ်ႇ
 269. ထုၼ်လႅင်
 270. ထုပ်ႉ
 271. ထုပ်ႉၼဵင်ႈ
 272. ထုပ်ႉၼၢၵ်ႈ
 273. ထုပ်ႉပေႃႉ
 274. ထုပ်ႉၽႅပ်ႉ
 275. ထုပ်ႉယႅၼ်ႉ
 276. ထုပ်ႉလိၵ်ႈ
 277. ထုပ်ႉလႅဝ်
 278. ထုပ်ႉႁေႃႇ
 279. ထုမ်းထုမ်း
 280. ထူ
 281. ထူး
 282. ထူၵ်း
 283. ထူၵ်းၵဵတ်း
 284. ထူၵ်းၶဝ်ႈထူၵ်းဢွၵ်ႇ
 285. ထူၵ်းၶႆး
 286. ထူၵ်းၼင်
 287. ထူၵ်းပိူၵ်ႇ
 288. ထူၵ်းလွၵ်ႈ
 289. ထူင်
 290. ထူင်ၶီႈ
 291. ထူင်ၶႆႇႁမ်
 292. ထူင်ငိုၼ်း
 293. ထူင်ၸေႈ
 294. ထူင်တႅင်ႈယၢမ်း
 295. ထူင်ပလႃႉ
 296. ထူင်ပႃး
 297. ထူင်ပႅင်ႈ
 298. ထူင်မွၼ်ႁူဝ်
 299. ထူင်ယိူဝ်ႇ
 300. ထူင်လိၵ်ႈ
 301. ထူင်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ
 302. ထူင်သပိတ်ႈ
 303. ထူင်သႂ်ႇငိုၼ်း
 304. ထူင်သႂ်ႇထွင်း
 305. ထူင်ႁွႆ
 306. ထူင်ႁီႈ
 307. ထူင်ႇ
 308. ထူင်ႇထဵဝ်ႈ
 309. ထူင်ႇၼၢင်
 310. ထူင်ႇႁွပ်ႈ
 311. ထူင်ႉ
 312. ထူင်ႉယူင်ႉ
 313. ထူၺ်း
 314. ထူၺ်းလိုၼ်း
 315. ထူၺ်းဢၢင်ႇ
 316. ထူၺ်ထူၺ်ထၢပ်ႈထၢပ်ႈ
 317. ထူၺ်ႈ
 318. ထူၺ်ႈၸႂ်
 319. ထူၺ်ႈၸႂ်ၵပ်ႉ
 320. ထူၺ်ႈၸႂ်မဝ်
 321. ထူၺ်ႈၸႂ်လူင်
 322. ထူၺ်ႈၸႂ်လူမ်
 323. ထူၺ်ႈၸႂ်ႁႅင်း
 324. ထူၺ်ႈၸႂ်ဢွၵ်ႇထူၺ်ႈၸႂ်ၶဝ်ႈ
 325. ထူၺ်ႈၼူတ်ႇ
 326. ထူၺ်ႈယိူဝ်ႈယႃႈ
 327. ထူၺ်ႈဢွၵ်ႇ
 328. ထူၺ်ႉ
 329. ထူၺ်ႉယၼ်ႇ
 330. ထူတိူဝ်ႉ
 331. ထူထႃ
 332. ထူၼ်ႈ
 333. ထူၼ်ႈၵႄႇ
 334. ထူၼ်ႈၸူဝ်ႈထူၼ်ႈပၢၼ်
 335. ထူပ်း
 336. ထူပ်းၺႃး
 337. ထူပ်းၺႃးၵၼ်
 338. ထူပ်းၺႃးမႅၼ်ႈ
 339. ထူပ်းမႅၼ်ႈ
 340. ထူပ်းႁူပ်ႉ
 341. ထူပ်ႉယူပ်ႉ
 342. ထူမ်
 343. ထူမ်ႁူမ်ႇ
 344. ထူမ်ႇ
 345. ထူမ်ႇၶၢႆး
 346. ထူမ်ႇၼမ်ႉလၢႆး
 347. ထူမ်ႇပႅတ်ႈ
 348. ထူမ်ႇယူမ်ႇ
 349. ထူမ်ႈ
 350. ထူမ်ႈၽင်ႇ
 351. ထူမ်ႈၽင်ႇထူမ်ႈႁိမ်း
 352. ထူမ်ႈႁူဝ်
 353. ထူဝ်း
 354. ထူဝ်းၵုၵ်ႈ
 355. ထူဝ်းၸႃႇ
 356. ထူဝ်းတမ်
 357. ထူဝ်းတဝ်ႇလေး
 358. ထူဝ်းတႃႈထူဝ်းတၢင်း
 359. ထူဝ်းထီႇ
 360. ထူဝ်းလၢၵ်ႈၽွႆး
 361. ထူဝ်းလၢၵ်ႈမၢတ်ႈ
 362. ထူဝ်းလၢၵ်ႈသွင်ႇ
 363. ထူဝ်းလၢႆးမိုဝ်း
 364. ထူဝ်းသဝ်ႇ
 365. ထူဝ်ယူဝ်း
 366. ထူဝ်ႇ
 367. ထူဝ်ႇၵိၼ်ႁူဝ်
 368. ထူဝ်ႇၶႄႇ
 369. ထူဝ်ႇၶၢမ်း
 370. ထူဝ်ႇငူင်း
 371. ထူဝ်ႇတႅပ်ႇ
 372. ထူဝ်ႇၼဝ်ႈ
 373. ထူဝ်ႇၼဝ်ႈဢႅမ်
 374. ထူဝ်ႇပူင်
 375. ထူဝ်ႇမူင်ႈ
 376. ထူဝ်ႇမႅင်းၸီး
 377. ထူဝ်ႇယႅမ်း
 378. ထူဝ်ႇယၢဝ်း
 379. ထူဝ်ႇလိၼ်
 380. ထူဝ်ႇလိူင်
 381. ထူဝ်ႇလူင်
 382. ထူဝ်ႇလၢႆး
 383. ထူဝ်ႇဝူင်ႈ
 384. ထူဝ်ႇႁူဝ်ၸၢင်ႉ
 385. ထူဝ်ႇႁႄႉ
 386. ထူႇဝမ်ႇ
 387. ထူႇဝႃႉ
 388. ထေး
 389. ထေႃ
 390. ထေႃး
 391. ထေႃးပၼႃႇ
 392. ထေႃးပၢတ်ႈ
 393. ထေႃယႄး
 394. ထေႃႇယေႃႇ
 395. ထေႃႈ
 396. ထေႃႉထီႈထေႃႉထႄႉ
 397. ထေႃႉထႄႉ
 398. ထႄႇ
 399. ထႄႇတူဝ်
 400. ထႄႇတူဝ်ထႄႇၶိင်း
 401. ထဵၵ်း
 402. ထဵၵ်းလွၵ်ႇ
 403. ထဵၵ်းႁိုတ်း
 404. ထဵင်
 405. ထဵင်ၵၼ်
 406. ထဵင်တွပ်ႇ
 407. ထဵင်တႃလိူမ်ႈတႃလိူၵ်ႇ
 408. ထဵင်ပႅတ်ႈ
 409. ထဵင်လၢင်း
 410. ထဵင်ႁႆႈထဵင်ၼႃး
 411. ထႅၵ်ႇ
 412. ထႅၵ်ႇတူၺ်း
 413. ထႅၵ်ႇထိူဝ်
 414. ထႅင်ယႅင်
 415. ထႅင်ႈ
 416. ထႅတ်း
 417. ထႅတ်ႈ
 418. ထႅၼ်ႈ
 419. ထႅပ်း
 420. ထႅပ်းပႅတ်ႈ
 421. ထႅပ်းယႅပ်း
 422. ထႅပ်ႇ
 423. ထႅမ်
 424. ထႅမ်ၼမ်ႉ
 425. ထႅမ်သိုၵ်း
 426. ထႅမ်ႁႅင်း
 427. ထႅဝ်
 428. ထႅဝ်ၵူၼ်း
 429. ထႅဝ်ပၢင်တပ်ႉ
 430. ထႅဝ်သူင်ႇမႃႇသႃႇ
 431. ထႅဝ်ႁိူၼ်း
 432. ထႅဝ်ႇ
 433. ထၢၵ်ႇ
 434. ထၢၵ်ႇလိူမ်ႈ
 435. ထၢၵ်ႈ
 436. ထၢင်
 437. ထၢင်ၵူၺ်ႈ
 438. ထၢင်ၶဝ်ႈ
 439. ထၢင်ၶီႈ
 440. ထၢင်တေႃႇ
 441. ထၢင်ပူၵ်ႇ
 442. ထၢင်ၽႆး
 443. ထၢင်မႅင်းမၼ်း
 444. ထၢင်ဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈ
 445. ထၢင်ဢီႇၵုၵ်ႈ
 446. ထၢင်ႇ
 447. ထၢင်ႇၵႂႃႇထၢင်ႇပႆ
 448. ထၢင်ႇၵႃႉထၢင်ႇၶၢႆ
 449. ထၢင်ႇၸႂ်ထၢင်ႇၶေႃး
 450. ထၢင်ႇၸႂ်ဝႃႈ
 451. ထၢင်ႇၸဵၼ်ႈ
 452. ထၢင်ႇတႂ်ႈထၢင်ႇၼိူဝ်
 453. ထၢင်ႇထိူမ်
 454. ထၢင်ႇၼႂ်းၸႂ်
 455. ထၢင်ႇပေႃႇ
 456. ထၢင်ႇၽိတ်း
 457. ထၢင်ႇယွႆးယႃႈ
 458. ထၢင်ႇယႂ်ႇ
 459. ထၢင်ႇယႃႇ
 460. ထၢင်ႇသႃး
 461. ထၢင်ႇႁၢင်ႈ
 462. ထၢင်ႇႁၢင်ႈတၢင်းလၢတ်ႈ
 463. ထၢင်ႇႁၢင်ႈတၢင်းႁဵတ်း
 464. ထၢင်ႇဢဝ်ၸႂ်ဝႃႈ
 465. ထၢင်ႈထၢင်ႈထိင်ႈထိင်ႈ
 466. ထၢင်ႈယၢင်ႈ
 467. ထၢတ်း
 468. ထၢတ်းလၼ်
 469. ထၢတ်ႇ
 470. ထၢတ်ႇၵိုတ်း
 471. ထၢတ်ႇယဵၼ်
 472. ထၢတ်ႈ
 473. ထၢတ်ႈၵူး
 474. ထၢတ်ႈၶျုၵ်ႈ
 475. ထၢတ်ႈတေႃႇ
 476. ထၢတ်ႈပုင်ႇ
 477. ထၢတ်ႈၽႆး
 478. ထၢတ်ႈၽႆးၽႃႉမႅပ်ႈ
 479. ထၢတ်ႈလူႉ
 480. ထၢတ်ႈသူၺ်ႇတၵုင်ႇ
 481. ထၢတ်ႈဢၼူႉမျူႇ
 482. ထၢတ်ႈဢႄးသိတ်ႉ
 483. ထၢၼ်
 484. ထၢၼ်ႇ
 485. ထၢၼ်ႇၵၼ်
 486. ထၢၼ်ႇၵရႅင်း
 487. ထၢၼ်ႇၼၼ်ႉ
 488. ထၢၼ်ႇၼႆႉ
 489. ထၢၼ်ႇၽႆး
 490. ထၢၼ်ႇမီႈ
 491. ထၢၼ်ႇမီႈၵမ်ႇၽႃႇ
 492. ထၢၼ်ႇလႂ်
 493. ထၢၼ်ႈ
 494. ထၢၼ်ႈၵူၼ်း
 495. ထၢၼ်ႈမႃႉ
 496. ထၢၼ်ႈယူႇထၢၼ်ႈသဝ်း
 497. ထၢပ်ႇယၢပ်ႇ
 498. ထၢပ်ႈ
 499. ထၢပ်ႈၸွမ်း
 500. ထၢပ်ႈထႅင်ႈ
 501. ထၢပ်ႈသွၼ်ႉ
 502. ထၢမ်
 503. ထၢမ်း
 504. ထၢမ်းၵၢၼ်
 505. ထၢမ်းၶွၼ်ႇ
 506. ထၢမ်းႁၢပ်ႇ
 507. ထၢမ်းဢမူႉ
 508. ထၢမ်တူၺ်း
 509. ထၢမ်သူပ်းထၢမ်ၵႂၢမ်း
 510. ထၢမ်ႁႃ
 511. ထၢႆး
 512. ထႆ
 513. ထႆး
 514. ထႆႇ
 515. ထႆႇၶိူင်ႈထႆႇၶူဝ်း
 516. ထႆႇၶူဝ်း
 517. ထႆႇၸၢတ်ႈထႆႇပၢၼ်
 518. ထႆႇၼိူဝ်ႉထႆႇၼင်
 519. ထႆႇပုတ်ႈ
 520. ထႆႇယွတ်ႈ
 521. ထႆႇယွတ်ႈထႆႇမႂ်
 522. ထႆႇႁၢင်ႈ
 523. ထႆႇဢဝ်