หมวดหมู่:ภาษาบาลี

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ภาษาบาลี
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรม
วิกิพจนานุกรมในรุ่นของภาษาบาลี
pi.wiktionary.org
วิกิพีเดีย
วิกิพีเดีย
บทความวิกิพีเดียเกี่ยวกับภาษาบาลี
ภาษาบาลี
วิกิมีเดียคอมมอนส์
วิกิมีเดียคอมมอนส์
ลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับภาษาบาลีในโครงการพี่น้องที่วิกิมีเดียคอมมอนส์
ภาษาบาลี
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณา
ข้อพิจารณาเกี่ยวกับภาษาบาลี
วิกิพจนานุกรม:เกี่ยวกับภาษาบาลี
Reference templates (0)
หน้ารายการ
หน้ารายการ
หน้ารายการของภาษาบาลี
บาลี

มูลฐาน » ภาษาทั้งหมด » บาลี

นี่คือหมวดหมู่หลักของภาษาบาลี

ภาษานี้พูดในกัมพูชา, อินเดีย, พม่า, ศรีลังกา, และ ไทย

ข้อมูลเกี่ยวกับภาษาบาลี:

แก้ไขข้อมูลภาษา
ชื่อบัญญัติบาลี
ชื่อพ้อง
  • บาฬี
  • ปาลิ
  • ปาลี
  • ปาฬิ
  • ปาฬี
  • Pali
รหัสภาษาpi
กลุ่มภาษา กลุ่มภาษาอินโด-อารยันกลาง
บรรพบุรุษ
อักษรที่ใช้
มอดูล
การถอดอักษร
วิกิสนเทศQ36727


หน้าในหมวดหมู่ "ภาษาบาลี"

หมวดหมู่นี้มีอยู่เพียงหน้าต่อไปนี้