ดัชนี:การป้อนอักษรจีนแบบชางเจี๋ย/w

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 10.0.0 เรียงตามบล็อกหลักและบล็อกส่วนขยาย A-F อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร

เนื้อหา

廿

田 (W)[แก้]

(W)  :
田日一竹 (WAMH)  :
田月 (WB)  :
田月月 (WBB)  :
田月月一 (WBBM)  :
田月木戈 (WBDI)  :
田月一月金 (WBMBC)  :
田月一月人 (WBMBO)  :
田月一女弓 (WBMVN)  :
田月心 (WBP)  :
田月山火 (WBUF)  :
田金 (WC)  :
田金月 (WCB)  :
田金月山山 (WCBUU)  :
田金土 (WCG)  :
田金竹日火 (WCHAF)  :
田金竹水 (WCHE)  :
田金一田 (WCMW)  :
田金田日 (WCWA)  :
田金卜尸 (WCYS)  :
田木 (WD)  : ,
田木竹 (WDH)  :
田木竹女 (WDHV)  :
田木戈 (WDI)  :
田木一月金 (WDMBC)  :
田木一月人 (WDMBO)  :
田木一手 (WDMQ)  :
田木一女弓 (WDMVN)  :
田木弓戈弓 (WDNIN)  :
田木人大 (WDOK)  :
田木卜水 (WDYE)  :
田水 (WE)  : ,
田水水水 (WEEE)  : ,
田水中中 (WELL)  :
田火日一 (WFAM)  :
田火日一竹 (WFAMH)  :
田火日心心 (WFAPP)  :
田火木手 (WFDQ)  :
田火水日 (WFEA)  :
田火水一木 (WFEMD)  :
田火土口 (WFGR)  :
田火土口口 (WFGRR)  :
田火土田金 (WFGWC)  :
田火竹日火 (WFHAF)  :
田火竹十土 (WFHJG)  :
田火戈金水 (WFICE)  :
田火戈竹口 (WFIHR)  :
田火戈戈竹 (WFIIH)  :
田火戈大 (WFIK)  :
田火戈大竹 (WFIKH)  : ,
田火戈心 (WFIP)  :
田火十月金 (WFJBC)  :
田火十木 (WFJD)  :
田火十大日 (WFJKA)  :
田火十弓大 (WFJNK)  :
田火十弓山 (WFJNU)  :
田火大中山 (WFKLU)  :
田火中月山 (WFLBU)  :
田火中弓 (WFLN)  :
田火一十 (WFMJ)  :
田火一山 (WFMU)  :
田火一女山 (WFMVU)  :
田火一田土 (WFMWG)  :
田火弓日山 (WFNAU)  :
田火弓金口 (WFNCR)  :
田火弓戈弓 (WFNIN)  :
田火弓人 (WFNO)  : ,
田火人日竹 (WFOAH)  :
田火人戈弓 (WFOIN)  :
田火人一日 (WFOMA)  :
田火人一廿 (WFOMT)  :
田火人田卜 (WFOWY)  :
田火心戈 (WFPI)  :
田火心山 (WFPU)  :
田火手 (WFQ)  :
田火手土 (WFQG)  :
田火手山 (WFQU)  :
田火口口木 (WFRRD)  :
田火口X山 (WFRXU)  :
田火廿一 (WFTM)  :
田火廿一女 (WFTMV)  :
田火山 (WFU)  :
田火山山 (WFUU)  :
田火女戈尸 (WFVIS)  :
田火卜土 (WFYG)  : 𪐴
田火卜心廿 (WFYPT)  :
田火卜口 (WFYR)  :
田火卜口火 (WFYRF)  :
田火卜廿日 (WFYTA)  :
田土 (WG)  :
田土月 (WGB)  :
田土木戈 (WGDI)  :
田土火 (WGF)  :
田土火土 (WGFG)  :
田土土 (WGG)  :
田土戈廿 (WGIT)  :
田土弓戈 (WGNI)  :
田土弓戈弓 (WGNIN)  :
田土口女 (WGRV)  :
田土廿十 (WGTJ)  :
田竹日火 (WHAF)  :
田竹木 (WHD)  :
田竹水 (WHE)  :
田竹水口 (WHER)  : ,
田竹水卜 (WHEY)  :
田竹土戈 (WHGI)  : 𤴆
田竹十土 (WHJG)  :
田竹弓木 (WHND)  : 𡇙
田竹手 (WHQ)  :
田竹女人 (WHVO)  :
田竹田十 (WHWJ)  :
田戈 (WI)  :
田戈月金 (WIBC)  :
田戈月戈 (WIBI)  :
田戈金水 (WICE)  :
田戈竹日火 (WIHAF)  :
田戈竹山 (WIHU)  :
田戈戈竹 (WIIH)  :
田戈十月 (WIJB)  :
田戈十田 (WIJW)  :
田戈大 (WIK)  :
田戈中弓 (WILN)  :
田戈一月金 (WIMBC)  :
田戈弓人 (WINO)  :
田戈人土 (WIOG)  :
田戈人一 (WIOM)  :
田戈口 (WIR)  :
田戈口一 (WIRM)  : ,
田戈卜水 (WIYE)  :
田戈卜十 (WIYJ)  :
田十 (WJ)  : ,
田十月人 (WJBO)  :
田十月山金 (WJBUC)  :
田十竹日火 (WJHAF)  : ,
田十戈戈 (WJII)  :
田十弓人 (WJNO)  :
田十弓山 (WJNU)  : ,
田十人大 (WJOK)  : ,
田十口 (WJR)  :
田大 (WK)  : ,
田大月 (WKB)  :
田大月廿 (WKBT)  :
田大月山 (WKBU)  :
田大火 (WKF)  :
田大中山 (WKLU)  :
田大一口 (WKMR)  :
田大弓人 (WKNO)  :
田大人人 (WKOO)  :
田大心 (WKP)  :
田大尸 (WKS)  : , ,
田中 (WL)  :
田中月戈 (WLBI)  :
田中月一 (WLBM)  :
田中月弓木 (WLBND)  :
田中月山金 (WLBUC)  :
田中金弓竹 (WLCNH)  :
田中金田日 (WLCWA)  :
田中木 (WLD)  :
田中木木 (WLDD)  :
田中水日 (WLEA)  :
田中水水水 (WLEEE)  :
田中火木 (WLFD)  :
田中火火 (WLFF)  :
田中土日 (WLGA)  :
田中土土 (WLGG)  :
田中土土卜 (WLGGY)  :
田中土戈 (WLGI)  :
田中土戈火 (WLGIF)  :
田中土口女 (WLGRV)  :
田中土廿十 (WLGTJ)  :
田中竹日火 (WLHAF)  :
田中竹竹田 (WLHHW)  :
田中竹山戈 (WLHUI)  :
田中竹女戈 (WLHVI)  :
田中竹女人 (WLHVO)  :
田中戈日女 (WLIAV)  :
田中戈月心 (WLIBP)  :
田中戈心火 (WLIPF)  :
田中戈口一 (WLIRM)  :
田中戈女弓 (WLIVN)  :
田中戈X心 (WLIXP)  :
田中十月十 (WLJBJ)  :
田中十月一 (WLJBM)  :
田中十大日 (WLJKA)  :
田中十口 (WLJR)  :
田中大戈 (WLKI)  :
田中大中山 (WLKLU)  :
田中中 (WLL)  :
田中中中 (WLLL)  :
田中中一卜 (WLLMY)  :
田中中弓 (WLLN)  : 𠝹
田中一月田 (WLMBW)  :
田中一金 (WLMC)  :
田中一火 (WLMF)  :
田中一火弓 (WLMFN)  :
田中一竹一 (WLMHM)  :
田中一十 (WLMJ)  :
田中一口女 (WLMRV)  :
田中一女竹 (WLMVH)  :
田中一卜一 (WLMYM)  :
田中弓戈 (WLNI)  :
田中弓戈竹 (WLNIH)  :
田中人土 (WLOG)  :
田中人戈 (WLOI)  :
田中人人人 (WLOOO)  :
田中人廿火 (WLOTF)  :
田中人田卜 (WLOWY)  :
田中心中戈 (WLPLI)  :
田中心人土 (WLPOG)  :
田中心口山 (WLPRU)  :
田中心卜一 (WLPYM)  :
田中口月 (WLRB)  :
田中口女心 (WLRVP)  :
田中尸火戈 (WLSFI)  :
田中尸一一 (WLSMM)  :
田中尸手火 (WLSQF)  :
田中廿日月 (WLTAB)  :
田中廿十火 (WLTJF)  :
田中廿十一 (WLTJM)  :
田中廿十口 (WLTJR)  :
田中山金水 (WLUCE)  :
田中女火月 (WLVFB)  :
田中女火火 (WLVFF)  :
田中女火土 (WLVFG)  :
田中女火十 (WLVFJ)  :
田中女女木 (WLVVD)  :
田中田十口 (WLWJR)  :
田中田心 (WLWP)  :
田中田廿十 (WLWTJ)  :
田中田田大 (WLWWK)  :
田中田田田 (WLWWW)  : 𦌵
田中卜日十 (WLYAJ)  :
田中卜月土 (WLYBG)  :
田中卜土 (WLYG)  :
田中卜一口 (WLYMR)  :
田中卜口戈 (WLYRI)  :
田中卜口弓 (WLYRN)  :
田中卜廿日 (WLYTA)  :
田中卜廿土 (WLYTG)  : 罿
田中卜山月 (WLYUB)  :
田中卜女戈 (WLYVI)  :
田中卜X (WLYX)  :
田一月月 (WMBB)  :
田一火 (WMF)  :
田一土 (WMG)  :
田一土戈 (WMGI)  :
田一竹日火 (WMHAF)  :
田一竹中人 (WMHLO)  :
田一竹手山 (WMHQU)  : ,
田一中 (WML)  :
田一中弓 (WMLN)  :
田一一戈 (WMMI)  :
田一一口 (WMMR)  :
田一一山 (WMMU)  :
田一弓 (WMN)  :
田一尸人 (WMSO)  :
田一女 (WMV)  :
田一田一 (WMWM)  :
田一卜一 (WMYM)  :
田弓木 (WND)  :
田弓土 (WNG)  : ,
田弓竹木 (WNHD)  :
田弓人 (WNO)  :
田人 (WO)  : ,
田人竹竹 (WOHH)  :
田人戈戈 (WOII)  :
田人大 (WOK)  :
田人中中 (WOLL)  : ,
田人一月 (WOMB)  :
田人一木 (WOMD)  :
田人心 (WOP)  : , ,
田人田卜 (WOWY)  :
田心 (WP)  :
田心火木 (WPFD)  :
田心竹 (WPH)  :
田心竹竹 (WPHH)  :
田心戈一 (WPIM)  :
田心大尸 (WPKS)  :
田心一月金 (WPMBC)  :
田心心 (WPP)  : ,
田心口 (WPR)  :
田心山 (WPU)  :
田手大戈 (WQKI)  :
田手一月 (WQMB)  : , 𤲟
田手人 (WQO)  :
田手尸 (WQS)  :
田口 (WR)  :
田口月 (WRB)  :
田口月金 (WRBC)  :
田口月人 (WRBO)  :
田口火 (WRF)  :
田口手 (WRQ)  :
田口女戈火 (WRVIF)  :
田口女心 (WRVP)  :
田口卜田 (WRYW)  :
田尸 (WS)  :
田尸竹手一 (WSHQM)  :
田尸中 (WSL)  :
田尸一竹 (WSMH)  :
田尸心 (WSP)  :
田尸女田尸 (WSVWS)  :
田廿 (WT)  :
田廿金 (WTC)  :
田廿竹女人 (WTHVO)  :
田廿十 (WTJ)  :
田廿十山 (WTJU)  : 𤳙
田廿中人 (WTLO)  : 𤳉
田廿手一 (WTQM)  :
田廿廿 (WTT)  : ,
田廿女戈 (WTVI)  :
田山一月 (WUMB)  :
田山人月 (WUOB)  :
田女 (WV)  : ,
田女火木 (WVFD)  :
田女火火 (WVFF)  :
田女竹日火 (WVHAF)  :
田女戈火 (WVIF)  :
田女心卜一 (WVPYM)  :
田女尸一一 (WVSMM)  :
田田 (WW)  :
田田竹日火 (WWHAF)  :
田田大尸 (WWKS)  :
田田中 (WWL)  :
田田中十 (WWLJ)  :
田田中尸 (WWLS)  :
田田中女 (WWLV)  :
田田田 (WWW)  :
田田田金 (WWWC)  : 𨯔
田田田木 (WWWD)  :
田田田火 (WWWF)  : ,
田田田土 (WWWG)  :
田田田一 (WWWM)  : ,
田田田口 (WWWR)  :
田田田山 (WWWU)  :
田田田田土 (WWWWG)  :
田卜竹日火 (WYHAF)  :
田卜竹弓 (WYHN)  : ,
田卜竹女 (WYHV)  :
田卜戈 (WYI)  :
田卜大 (WYK)  :
田卜一口 (WYMR)  :
田卜弓木 (WYND)  : , 𡥘
田卜心木 (WYPD)  :
田卜廿土 (WYTG)  :
田卜女 (WYV)  :
田卜女人 (WYVO)  :
田卜卜竹女 (WYYHV)  :