ข้ามไปเนื้อหา

ดัชนี:รากอักษรจีน/日

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

日 (รากอักษรจีนที่ 72)[แก้ไข]

+0 ขีด[แก้ไข]

+1 ขีด[แก้ไข]

𣄻𣄼𣄽𭥋

+2 ขีด[แก้ไข]

𣄾𣄿𣅀𣅁𣅂𣅃𣅅𬀦𭥌𭥍𭥎𰕱𰕲𱡹

+3 ขีด[แก้ไข]

𣅄𣅆𣅇𣅈𣅉𣅊𣅋𣅌𣅍𣅎𣅏𣅐𣅑𣅒𣅓𣅔𣅕𣅖𣅗𣅘𣅙𪰆𪰇𬀧𬀨𭥏𭥐𭥑𰕳

+4 ขีด[แก้ไข]

𣅚𣅛𣅜𣅝𣅞𣅟𣅠𣅡𣅢𣅣𣅤𣅥𣅦𣅧𣅨𣅩𣅪𣅫𣅬𣅭𣅮𣅯𣅰𣅱𣅲𣅳𣅴𣅵𣅶𪰈𪰉𪰊𪰋𪰌𪰍𪰎𬀩𬀪𬀫𭥒𭥓𭥔𭥕𭥖𭥗𭥘𭥙𭥚𭥛𭥜𭥝𭥞𭥟𭥠𰕴𰕵𰕶𰕷𱡺𱡻𱡼

+5 ขีด[แก้ไข]

𣅷𣅸𣅹𣅺𣅻𣅼𣅽𣅾𣅿𣆀𣆁𣆂𣆃𣆄𣆅𣆆𣆇𣆈𣆊𣆋𣆌𣆍𣆎𣆏𣆐𣆑𪰏𪰐𪰑𪰒𪰓𪰔𪰕𪰖𪰗𪰘𫞂𫞃𬀬𬀭𬀮𭥡𭥢𭥣𭥤𭥥𭥦𭥧𭥨𭥩𭥪𭥫𭥬𭥭𰕸𰕹𰕺𰕻𰕼𰕽𰕾𱡽𱡾

+6 ขีด[แก้ไข]

𣆒𣆓𣆔𣆕𣆖𣆗𣆘𣆙𣆚𣆛𣆜𣆝𣆞𣆟𣆠𣆡𣆢𣆣𣆤𣆥𣆦𣆧𣆨𣆩𣆪𣆫𣆬𣆭𣆮𣆯𣆰𣆱𣈰𪰙𪰚𪰛𪰜𪰝𪰞𪰟𪰠𪰡𪰢𪰣𪰤𫞄𬀯𬀰𬀱𬀲𬀳𬀴𭥮𭥯𭥰𭥱𭥲𭥳𭥴𭥵𭥶𭥷𭥸𭥹𭥺𭥻𭥼𭥽𭥾𭥿𭦀𭦁𭦂𭦃𰕿𰖀𰖁𰖂𰖃𰖄𰖅𰖆𱡿𱢀𱢁𱢂

+7 ขีด[แก้ไข]

⁕、𣆲𣆳𣆴𣆵𣆶𣆷𣆸𣆹𣆺𣆻𣆼𣆽𣆾𣆿𣇀𣇁𣇂𣇃𣇄𣇅𣇆𣇇𣇈𣇉𣇊𣇋𣇌𣇍𣇎𣇏𣇐𣇑𣇒𣇓𣇔𣇕𣇖𣇗𣇘𣇙𣇚𣇛𣇜𣇝𣇞𣇟𣇠𣇡𪰥𪰦𪰧𪰨𬀵𬀶𬀷𬀸𬀹𬀺𭦄𭦅𭦆𭦇𭦈𭦉𭦊𭦋𭦌𭦍𭦎𭦏𭦐𭦑𭦒𭦓𭦔𭦕𭦖𭦗𭦘𰖇𰖈𰖉𰖊𰖋𰖌𱢃𱢄𱢅𱢆𱢇𱢈

+8 ขีด[แก้ไข]

㫿𣇢𣇣𣇤𣇥𣇦𣇧𣇨𣇩𣇪𣇫𣇬𣇭𣇮𣇯𣇰𣇱𣇲𣇳𣇴𣇵𣇶𣇷𣇸𣇹𣇺𣇻𣇼𣇽𣇾𣇿𣈀𣈁𣈂𣈃𣈄𣈅𣈆𣈇𣈈𣈉𣈊𣈋𣈌𣈍𣈎𣈏𣈐𣈑𣈒𣈓𣈔𣈕𣈖𣈗𣈘𣈙𣈚𣈛𣈜𣈝𣈞𣈟𣈠𣈡𣈢𣈣𪰩𪰪𪰫𪰬𪰭𪰮𬀻𬀼𬀽𬀾𬀿𬁀𬁁𭦙𭦚𭦛𭦜𭦝𭦞𭦟𭦠𭦡𭦢𭦣𭦤𭦥𭦦𭦧𰖍𰖎𰖏𰖐𰖑𰖒𰖓𰖔𰖕𱢉𱢊𱢋𱢌𱢍𱢎

+9 ขีด[แก้ไข]

𣈤𣈥𣈦𣈧𣈨𣈩𣈪𣈫𣈬𣈭𣈮𣈯𣈱𣈲𣈳𣈴𣈵𣈶𣈷𣈸𣈹𣈺𣈻𣈼𣈽𣈾𣈿𣉀𣉁𣉂𣉃𣉄𣉅𣉆𣉇𣉈𣉉𣉊𣉋𣉌𣉍𣉎𣉏𣉐𣉑𪰯𪰰𪰱𪰲𪰳𪰴𪰵𪰶𪰷𬁂𬁃𬁄𬁅𬁆𬁇𬁈𬁉𭦨𭦩𭦪𭦫𭦬𭦭𭦮𭦯𭦰𭦱𭦲𭦳𭦴𭦵𭦶𭦷𭦸𭦹𭦺𭦻𭦼𭦽𭦾𭦿𭧀𭧁𰖖𰖗𰖘𰖙𰖚𱢏𱢐𱢑𱢒𱢓𱢔𱢕𱢖𱢗𱢘

+10 ขีด[แก้ไข]

𣉒𣉓𣉔𣉕𣉖𣉗𣉘𣉙𣉚𣉛𣉜𣉝𣉞𣉟𣉠𣉢𣉣𣉤𣉥𣉦𣉧𣉨𣉩𣉪𣉫𣉬𣉭𣉮𣉯𣉰𣉱𣉲𣉳𣉴𣉵𣉶𣉷𣉸𣉹𣉺𪰸𪰹𪰺𪰻𪰼𪰽𬁊𬁋𬁌𬁍𬁎𬁏𭧂𭧃𭧄𭧅𭧆𭧇𭧈𭧉𭧊𭧋𭧌𭧍𭧎𭧏𭧐𭧑𰖛𰖜𰖝𰖞𰖟𰖠𱢙𱢚𱢛𱢜𱢝𱢞𱢟𱢠

+11 ขีด[แก้ไข]

𣉻𣉼𣉽𣉾𣉿𣊀𣊁𣊂𣊃𣊄𣊅𣊆𣊇𣊈𣊊𣊋𣊌𣊍𣊎𣊏𣊐𣊑𣊓𣊔𣊕𣊖𣊗𣊘𣊙𣊚𣊛𣊜𣊝𣋇𪰾𪰿𪱀𪱁𪱂𪱃𪱄𪱅𬁐𬁑𬁒𭧒𭧓𭧔𭧕𭧖𭧗𭧘𭧙𭧚𭧛𭧜𭧝𭧞𭧟𭧠𭧡𰖡𰖢𰖣𰖤𰖥𰖦𰖧𰖨𰖩𰖪𱢡𱢢𱢣𱢤

+12 ขีด[แก้ไข]

𣊉𣊞𣊟𣊠𣊡𣊢𣊣𣊤𣊥𣊦𣊧𣊨𣊩𣊪𣊫𣊬𣊭𣊮𣊯𣊰𣊱𣊲𣊳𣊴𣊵𣊶𣊷𣊸𣊹𣊺𣊻𣊼𣊽𣊾𣊿𣋀𣋁𣋂𣋃𣋄𣋅𣋆𣋈𪱇𪱈𪱉𪱊𪱋𪱌𬁓𬁔𬁕𬁖𬁗𬁘𭧢𭧣𭧤𭧥𭧦𭧧𭧨𭧩𭧪𭧫𭧬𭧭𭧮𭧯𭧰𭧱𭧲𭧳𭧴𰖫𰖬𰖭𰖮𱢥𱢦𱢧𱢨𱢩𱢪𱢫𱢬

+13 ขีด[แก้ไข]

𠁞𣋉𣋊𣋋𣋌𣋍𣋎𣋏𣋐𣋑𣋒𣋓𣋔𣋕𣋖𣋗𣋘𣋙𣋚𣋛𣋜𣋝𪱆𪱍𬁙𬁚𬁛𭧵𭧶𭧷𭧸𭧹𭧺𭧻𭧼𭧽𭧾𰖯𰖰𰖱𰖲𱢭𱢮𱢯

+14 ขีด[แก้ไข]

𠆛𣋞𣋟𣋠𣋡𣋢𣋣𣋤𣋥𣋦𣋧𣋨𣋩𣋪𣋫𣋬𣋭𣋮𣋯𣋰𣋱𥫂𪱎𪱏𪱐𬁜𭧿𭨀𭨁𭨂𭨃𭨄𭨅𭨆𭨇𭨈𭨉𰖳𰖴𰖵𱢰𱢱

+15 ขีด[แก้ไข]

𣋲𣋳𣋴𣋵𣋶𣋷𣋸𣋹𣋺𣋻𣋼𣋽𣋾𭨊𭨋𭨌𰖶𰖷𰖸

+16 ขีด[แก้ไข]

𣋿𣌀𣌁𣌂𣌃𣌄𣌅𣌆𣌇𬁝𬁞𭨍𭨎𭨏𭨐𱢲𱢳

+17 ขีด[แก้ไข]

𣌈𣌉𣌊𣌋𣌌𪱑𪱒𪱓𭨑𰖹𰖺𰖻

+18 ขีด[แก้ไข]

𣌍𣌎𣌏𣌐𣌑𣌒𣌓𣌔𣌕𰖼

+19 ขีด[แก้ไข]

𣌖𭨒𰖽𱢴

+20 ขีด[แก้ไข]

𣌗𣌘𣌙𣌛𪱔𭨓𭨔

+21 ขีด[แก้ไข]

𣌜𣌝𭨕𭨖𰖾

+23 ขีด[แก้ไข]

𭨗

+24 ขีด[แก้ไข]

𣌟

+32 ขีด[แก้ไข]

𣌠