หมวดหมู่:การร้องขอความสนใจเกี่ยวกับภาษาปักษ์ใต้

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

มูลฐาน » ภาษาทั้งหมด » ปักษ์ใต้ » การบำรุงรักษาข้อมูล » การร้องขอ » ความสนใจเกี่ยวกับภาษาปักษ์ใต้

การร้องขอความสนใจเกี่ยวกับภาษาปักษ์ใต้.

To make this request, in this specific language, use this code in the entry (see also the documentation at Template:attention):

{{attention|sou}}

This template does not generate any text in entries.