มอดูล:zh/data/nan-pron/008/documentation

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

นี่คือหน้าเอกสารการใช้งานสำหรับ มอดูล:zh/data/nan-pron/008

au-chau 漚焦 au-pûi/àu-pûi 漚肥


àu-tu-bīn 漚嘟面 àu-piáu 漚婊 àu-piáu-chhiong 漚婊娼 àu-bâ 漚媌 àu-sái-sek 漚屎色 àu-tī-á 漚弟仔 àu-hì 漚戲 àu-tah 漚搭 àu-cha-bó͘ 漚查某 àu-chhâ 漚柴 àu-chhàu-bīn 漚臭面 àu-chi-bai 漚芝屄 àu-hang 漚魟

âm-kau 涵溝 âm-khang 涵空 âm-khang-kau 涵空溝 âm-khang-ku 涵空龜 âm-kóng/hâm-kóng 涵管

bùn-á 湓仔 bùn-chhut-lâi 湓出來 bùn-pho 湓波 bùn-chhân-ti/bùn-chhân-tu 湓田豬 bia̍t 滅 bia̍t-bông 滅亡 bia̍t-khió 滅口 bia̍t-bô 滅無 bia̍t-choa̍t 滅絕 bia̍t-mn̂g-hiat-àn 滅門血案 boán/móa 滿 boán-chhut-lâi/móa-chhut-lâi/móa-chhut-lâi/boán-chhut-lâi 滿出來 boán-tâi 滿台 boán-oân 滿員 boán-tông-hông 滿堂紅 boán-thian-seng/móa-thiⁿ-chheⁿ/móa-thiⁿ-chhiⁿ 滿天星 boán-chō/móa-chō 滿座 boán-ì/móa-ì 滿意 boán-kî 滿期 Boán-chheng 滿清 boán-tiâu 滿潮 boán-chiok 滿足 boán-ān/móa-ān 滿限 boán-û-hiong/boán-î-hiang 滿餘香 bo̍k/mo̍͘h 漠 bān-iân 漫延 bān-bān 漫漫 bān-ōe 漫畫 bān-ōe-ka 漫畫家 bān-mē/bān-mā 漫罵 bān-tâm 漫談 bān-iû 漫遊 bóng-bóng 漭漭 bông 濛 bông-bông 濛濛 bông-bū-hō͘ 濛霧雨 bô 無 bô-phā 無phā bô-poh 無poh bô-ta-ôa 無ta-ôa bô-tàng-chioh 無tàng借 bô-tàng-chia̍h 無tàng食 bô-tàng-sa 無tàngsa bô-tap-sap 無tap屑 bô-tāⁿ 無tāⁿ bô-tè 無tè bô-tè-chioh 無tè借 bô-tè-khì/bô-tè-khù 無tè去 bô-tè-pí 無tè比 bô-tè-chia̍h 無tè食 bô-teh-nńg 無teh軟 bô-tè-sa 無tèsa bô-tú-tú 無tú-tú bô-tú-hó 無tú好 bô-chi̍t-ê-bô 無一個無 bô-it-tēng 無一定 bô-chi̍t-phiat 無一撇 bô-chi̍t-chèng 無一症 bô-chiūⁿ-chiàⁿ 無上正 bô-chiūⁿ-ba̍k 無上目 bô-chiūⁿ-sǹg 無上算 bô-chiūⁿ-kioh 無上腳 bôhē-lo̍h 無下落 bû-put 無不 bô-chú-tiuⁿ 無主張 bô-kú 無久 bô-liáu-sî 無了時 bô-sū-sái 無事使 bô-sū-siūⁿ 無事想 bô-jîn-chêng 無人情 bô-lâng-hoat 無人法 bô-jîn-tō 無人道 bô-jînêōe 無仁ê話 bô-kâng 無仝 bô-i-hoat 無伊法 bô-tī-leh 無佇leh bô-lâi-khì/bô-lâi-khù 無來去 bô-i-óa 無依倚 bô-piān 無便 bô-sio̍h 無俗 bô-sìn-táu 無信道 bô-tī-tāi 無值代 bô-lōa-chē/bô-lōa-chōe 無偌chē bô-lōa-kú 無偌久 bô-jōa-hó/bô-lōa-hó 無偌好 bô-thêng 無停 bô-thêng-kha 無停腳 bô-thn̂g 無傳 bô-chhiūⁿ-khoán/bô-siâng-khoán 無像款 bû-kè 無價 bô-kè-ta̍t 無價值 bû-kè-pó 無價寶 bô-kin-sim 無兢心 bô-niú-siúⁿ 無兩想 bô-kong-pêⁿ/bô-kong-pîⁿ 無公平 bô-kong-chiàⁿ 無公正 bô-kong-tō 無公道 bô-lio̍k-chhin 無六親 bô-kāng-khoán 無共款 bô-chhut-siaⁿ 無出聲 bô-chhut-thoat 無出脫 bô-pun-tiuⁿ 無分張 bô-lī-khó-tô͘ 無利可圖 bô-la̍t 無力 bô-le̍k-kám 無力感 bô-ióng 無勇 bô-bián-kióng 無勉強 bô-pòaⁿ-sián 無半sián bô-pòaⁿ-îⁿ 無半圓 bô-pòaⁿ-sut 無半屑 bô-pòaⁿ-phiat 無半撇 bô-pòaⁿ-pō͘ 無半步 bô-pòaⁿ-chèng 無半症 bô-pòaⁿ-hāng 無半項 bô-khah-choa̍h 無卡縒 bô-khì/bô-khù/bô--khì/bô--khù 無去 bô-khó-tiāⁿ 無可定 bû-khó-hùi-giân 無可諱言 bô-ha̍h 無合 bô-tâng 無同 bû-bêng-cháiⁿ 無名指 bô-ǹg 無向 bô-ǹg-bô-khòaⁿ 無向無看 bô-khn̄g-siaⁿ 無吭聲 bô-miā 無命 bô-siáⁿ 無啥 bô-siáⁿ-mi̍h 無啥mi̍h bô-siáⁿ-hòe/bô-siáⁿ-hè 無啥貨 bô-sû-kúi 無嗣鬼 bô-chhùi-táu 無嘴斗 bô-chhùi-chúi 無嘴水 bô-chhùi-hoe 無嘴花 bô-sù-phòe/bô-sù-phè 無四配 bô-kiáⁿ-chè 無囝債 bô-kiáⁿ-lāi 無囝利 bô-in-bô-toaⁿ 無因無端 bô-in-toaⁿ 無因端 bô-in-tì-toaⁿ 無因致端 bô-chāi-sim 無在心 bô-kham 無堪 bô-kàu 無夠 bô-kàu-la̍t 無夠力 bô-kàu-khùi 無夠氣 bô-kàu-khòaⁿ 無夠看 bô-kàu-tio̍h 無夠著 bô-tāi-châi 無大才 bô-tāi-kò͘ 無大故 bô-tōa-gāi 無大礙 bô-thian-lí 無天理 bô-thiⁿ-lí-chhám 無天理慘 bô-thian-liâng/bô-thian-liông 無天良 bô-kî-put-iú 無奇不有 bô-tāi-ôa/bô-nāi-hô/bû-tā-ôa/bû-nāi-hô 無奈何 bô-hó 無好 bô-hó-sì/bô-hó-sè 無好勢 bô-hó-sim 無好心 bô-hó-sí 無好死 bû-bōng-chi-chai 無妄之災 bô-hông/bû-hông 無妨 bô-chú-ngó͘ 無子午 bô-jī 無字 bô-jī-ba̍k 無字墨 bô-jī-gán 無字眼 bô-chhûn-tōa 無存大 bô-chûn-thiⁿ 無存天 bô-tēng/bô-tiāⁿ 無定 bô-tēng-sèng 無定性 bô-tēng-sî 無定時 bô-tiāⁿ-tio̍h 無定著 bô-hāi 無害 bô-iông-ī 無容易 bô-si̍t-chāi 無實在 bô-tùi-sim 無對心 bô-tùi-lō͘ 無對路 bô-bóe-chē/bô-bé-chē 無尾坐 bô-bóe-hāng/bô-bé-hāng 無尾巷 bô-bóe-káng/bô-bé-káng 無尾港 bô-kio̍k 無局 bô-kang-gē 無工藝 bô-chha 無差 bû-siông 無常 bô-kan-kè 無干係 bô-kan-gāi 無干礙 bô-pêⁿ/bô-pîⁿ 無平 bô-pêⁿ-chiàⁿ/bô-pîⁿ-chiàⁿ 無平正 bô-pêⁿ-tāng/bô-pîⁿ-tāng 無平重 bô-kúi-ji̍t 無幾日 bô-té-hāng/bô-tóe-hāng 無底巷 bô-tí-chí/bû-tí-chí/bô-tí-chí 無底止 bô-té-chhim-kheⁿ/bô-tóe-chhim-khiⁿ 無底深坑 bô-té-khò͘/bô-tóe-khò͘ 無底褲 bô-tiuⁿ-tî/bó-tiuⁿ-tî 無張持 bô-tiuⁿ-bô-tî 無張無持 bô-hêng 無形 bô-hêng-tiong 無形中 bô-chhái-chhùi 無彩嘴 bô-chhái-kang 無彩工 bô-iáⁿ 無影 bô-iáⁿ-tāi 無影代 bô-iáⁿ-bô-chiah 無影無隻 bô-iáⁿ-chiah 無影跡 bû-óng-put-lī 無往不利 bô-āu-sû 無後嗣 bô-tek-tiāⁿ 無得定 bô-sim-chiâⁿ 無心情 bô-sim-koaⁿ 無心肝 bô-sim-sek 無心適 bô-pit-iàu 無必要 bô-khī-khek 無忌克 bô-chì-khì 無志氣 bô-sèng-tē/bô-sèng-tōe 無性地 bû-thí 無恥 bû-hoān-chí 無患子 bô-chêng 無情 bô-sioh 無惜 bô-sioh-pó 無惜寶 bô-sioh-lio̍h 無惜略 bô-siūⁿ 無想 bô-siūⁿ-kàu 無想kàu bô-siūⁿ-ài 無想愛 bô-siūⁿ-tio̍h 無想著 bô-ì-tiong 無意中 bô-ì-hiàng 無意向 bô-ì-sù 無意思 bô-ì-bô-sù 無意無思 bô-ì-sîn 無意神 bô-ì-gī 無意義 bô-ì-kan 無意間 bô-ài 無愛 bô-chheh-pìⁿ 無慼變 bô-liap 無懾 bô-ngó͘ 無我 bô-hìⁿ-haiⁿ 無戲哼 bô-só͘-put-chāi 無所不在 bô-só͘-ūi/bú-sô͘-ūi 無所謂 bô-só͘-sek-chiông 無所適從 bô-só͘-khò 無所靠 bô-châi 無才 bô-táⁿ-kín 無打緊 bô-pān 無扮 bô-piàⁿ 無拚 bô-piàⁿ-bīn 無拚面 bô-tî-hông 無持防 bô-siá-sì 無捨世 bô-tah-hiahN 無搭hiahN bô-chún-chat 無撙節 bô-tòng 無擋 bô-hāu 無效 bô-kiù 無救 bô-pāi-hāi 無敗害 bô-pāi-pán 無敗板 bô-kà-sī 無教示 bô-sò͘ 無數 bô-siàu-pái/bô-sò͘-pái 無數擺 bô-liàm-chhùi 無斂嘴 bô-liāu 無料 bô-liāu-kàu 無料到 bô-tn̄g 無斷 bô-sî-thêng 無時停 bô-sî-tiāⁿ 無時定 bô-sî-tiām 無時恬 bô-sî-kiâⁿ 無時行 bô-sî-êng 無時閒 bô-khà/bô-khòa 無暇 bô-mê-bô-ji̍t/bô-mî-bô-ji̍t 無暝無日 bô-chām-chat 無暫節 bô-bāng 無望 bô-kin-chháu/bô-kun-chháu 無根草 bô-tiâu-kiāⁿ 無條件 bô-khì-hiâm 無棄嫌 bô-iūⁿ-siùⁿ 無樣相 bô-khiàm 無欠 bô-khiàm-siàu 無欠數 bô-beh 無欲 bô-beh-ài 無欲愛 bô-boh-chhap 無欲插 bô-beh-kā 無欲給 bô-khoán 無款 bô-chí-kéng 無止境 bô-chèng-keng 無正經 bô-pō͘ 無步 bô-bó-kiáⁿ/bô-bú-kiáⁿ 無母囝 bû-pí 無比 bô-pí-chí 無比止 bô-khùi 無氣 bô-chúi 無水 bô-chúi-chhân 無水田 bô-soa-bô-sap 無沙無圾 bô-iû-sam 無油杉 bô-hoat 無法 bô-hoat-i 無法伊 bô-hoat-tō͘ 無法度 bô-hoat--tit 無法得 bô-chù-ì 無注意 bô-tin 無津 bô-phài-phe/bô-phài-phoe 無派胚 bô-siau 無消 bô-siau-thiòng 無消暢 bô-chheng-chhó 無清楚 bô-kún-chhiò 無滾笑 bô-lām-sám 無濫摻 bô-ian 無煙 bô-soah 無煞 bô-sóng 無爽 bô-sóng-khoài 無爽快 bô-jí-ngó͘ 無爾我 bô-lí-khì 無理氣 bô-iōng 無用 bô-ùi 無畏 bô-hōa-sǹg 無畫算 bô-īⁿ/bû-ì/bû-īⁿ 無異 bô-ì-gī 無異議 bô-gî 無疑 bô-gî-ngō͘/bô-gî-gō͘ 無疑悟 bû-chi̍t-jî-chiong 無疾而終 bô-tek-khak 無的確 bô-ek 無益 bô-pôaⁿ 無盤 bô-ba̍k-tē/bô-ba̍k-tōe 無目地 bô-sio-kāng 無相共 bô-siang-kan/bô-siong-kan 無相干 bô-sio-khiàm 無相欠 bô-sio-niū 無相讓 bô-siang-su/bô-siong-su 無相輸 bô-bîn 無眠 bô-ti/bû-ti 無知 bô-khak-tēng 無確定 bô-gāi 無礙 bô-gāi-tio̍h 無礙著 bô-sîn 無神 bô-sîn-chhái 無神彩 bô-lé 無禮 bô-lé-māu 無禮貌 bô-su 無私 bô-hi-hán 無稀罕 bô-khang 無空 bû-kiông 無窮 bû-kiông-chīn 無窮盡 bô-chhiò-sîn 無笑神 bô-sǹg-pái 無算pái bô-koán 無管 bô-chat-chún 無節撙 bô-cheng-chhái 無精彩 bû-cheng-táⁿ-chhái 無精打采 bô-sè-jī/bô-sòe-jī 無細膩 bô-choa̍t-tùi 無絕對 bû-kip-chit 無給職 bô-bāng-tē 無網袋 bô-sòaⁿ 無線 bô-sòaⁿ-tiān 無線電 bô-iân 無緣 bô-choa̍h 無縒 bô-peⁿ/bô-piⁿ 無繃 bô-chōe 無罪 bô-chiá 無者 bô-nāi-sèng 無耐性 bô-liâu/bû-liâu/bû-liâu 無聊 bô-siaⁿ 無聲 bô-tō͘-liāng/bô-tō͘-liōng 無肚量 bô-phe/bô-phoe 無胚 bô-lêng 無能 bô-pak-lāi 無腹內 bô-ko 無膏 bô-lān-pha 無膦脬 bô-táⁿ 無膽 bô-tì-sim 無致心 bô-tì-bô-ì 無致無意 bô-hèng 無興 bô-hèng-thâu 無興頭 bô-liâng-sim/bô-liông-sim 無良心 bô-hoe-jī 無花字 bû-hoa-kó 無花果 bô-khún 無菌 bô-hio̍h-tîn 無葉藤 bô-tio̍k 無著 bô-tio̍h-sî 無著時 bô-gē 無藝 bô-gē-siàu 無藝笑 bô-gē-niū/bô-gī-niū 無藝量 bô-io̍h-i 無藥醫 bô-chhioh-phôe/bô-chhioh-phê 無螫皮 bô-hâng-chêng 無行情 bû-hêng-chí 無行止 bô-pó͘ 無補 bô-iàu-bô-kín 無要無緊 bô-iàu-kín 無要緊 bô-iàu-léng 無要領 bô-giân 無言 bô-kè-kàu 無計較 bô-kì-miâ 無記名 bô-kì-sim 無記心 bô-kì-tî 無記持 bô-ōe-bô-kù 無話無句 bô-ōe-kóng 無話講 bô-jīn-hūn 無認分 bô-sêng-ì 無誠意 bô-gō͘ 無誤 bô-lūn 無論 bô-ūi 無謂 bô-kóng-lí 無講理 bô-phó͘ 無譜 bô-piàn-pō͘ 無變步 bô-piàn-khiàu 無變竅 bô-piàn-lián 無變輦 bô-sia-siàu 無賒數 bû-nāi-hàn 無賴漢 bô-hù-chhoán 無赴喘 bô-khí-hō 無起號 bô-chhù-bī 無趣味 bô-lō͘-sái 無路使 bô-lō͘-lâi 無路來 bô-lō͘-ēng/bô-lō͘-iōng 無路用 bô-sin-si 無身屍 bô-su 無輸 bô-su-iâⁿ 無輸贏 bô-su-siang/bô-su-siong 無輸雙 bû-ko͘ 無辜 bô-pān-hoat 無辦法 bô-pān-phe/bô-pān-phoe 無辦胚 bô-thang/bô-thong 無通 bô-thang-nńg 無通軟 bû-kò 無過 bô-tō-tek 無道德 bô-tō-lí 無道理 bô-î 無遺 bû-pian 無邊 bû-siâ 無邪 bô-i 無醫 bô-chhái 無采 bô-chhái-chhùi-chi̍h 無采嘴舌 bô-liāng/bô-liōng 無量 bô-siau 無銷 bô-chîⁿ-lâng 無錢人 bô-chîⁿ-pn̄g 無錢飯 bô-chhò 無錯 bô-êng 無閒 bô-êng-kang 無閒工 bô-koh 無閣 bô-koan-hē 無關係 bû-hān 無限 bû-lio̍k-chúi-chîⁿ 無陸水錢 bô-su-iàu 無需要 bô-chùn-būn 無震būn bû-hui 無非 bô-bīn-kháng 無面孔 bô-im-sìn 無音信 bô-thâu-kong-àn 無頭公案 bô-thâu-phe/bô-thâu-phoe 無頭批 bô-thâu-sîn 無頭神 bô-thâu-chàng 無頭總 bô-thâu-tîn 無頭藤 bô-thâu-lō͘ 無頭路 bô-thâu-hiuⁿ 無頭香 bô-kò͘ 無顧 bô-kò͘-kí 無顧己 bô-kiaⁿ 無驚 bô-kiaⁿ-sim 無驚心 bô-kut-thâu 無骨頭 bô-thé-thóng 無體統 bô-phīⁿ-gû 無鼻牛 bô-phīⁿ-phāng 無鼻縫 bô-khí-hó͘ 無齒虎

Chiat-kang-séng 浙江省 cha̍k-âu 浞喉 cha̍k-tio̍h 浞著 chìm 浸 chìm-khī-á 浸柿仔 chìm-sí 浸死 chìm-chúi-ô 浸水蚵 chìm-chúi-hō͘ 浸水雨 chìm-lé 浸禮 chìm-thàu 浸透 chho̍p-chho̍p-tin 涉涉津 chho̍p-chho̍p-tih 涉涉滴 chhâm 涔 chhi 淒 chhi-chhám 淒慘 chhi-chhám-tāi 淒慘代 chhi-chhám-lo̍k-phek 淒慘落魄 châng-chúi 淙水 châng-e̍k 淙浴 chēng-lī 淨利 chēng-hòa 淨化 chēng-thó͘ 淨土 chēng-chúi 淨水 chhū-kǹg/chhù-kǹg 淬鋼 chhim 深 chhim-lòng-lòng 深lòng-lòng chhim-oang-oang 深oang-oang chhim-chéⁿ/chhim-chíⁿ 深井 chhim-chéⁿ-tiâⁿ/chhim-chíⁿ-tiâⁿ 深井埕 chhim-sìn 深信 chhim-ji̍p 深入 chhim-ji̍p-chhián-chhut 深入淺出 chhim-chhiat 深切 chhim-khek 深刻 chhim-hòa 深化 chhim-kāu 深厚 chhim-siū 深受 Chhim-kheⁿ/Chhim-khiⁿ 深坑 chhim-iā 深夜 chhim-ò 深奧 chhim-soaⁿ 深山 chhim-soaⁿ-ong 深山鶲 chhim-tō͘ 深度 chhim-tit 深得 chhim-chêng 深情 chhim-ò͘ⁿ-thòng-choa̍t 深惡痛絕 chhim-kám 深感 chhim-thô 深桃 chhim-khín 深汱 chhim-tîm 深沉 chhim-chhim 深深 chhim-ian 深淵 chhim-chhián/chhim-khín 深淺 chhim-kau 深溝 chhim-long-long 深瓏瓏 chhim-ti 深知 chhim-chhiu 深秋 chhim-kiù 深究 chhim-le̍k 深綠 chhim-sek 深色 chhim-tê-sek 深茶色 chhim-lâm 深藍 chhim-chhù 深處 chhim-chō 深造 chhim-oán 深遠 chhim-kui 深閨 chhián 淺 chhián-kau 淺交 chhián-ha̍k 淺學 chhián-sèng 淺性 chhián-siūⁿ 淺想 chhián-thoa 淺拖 chhián-thoa-á 淺拖仔 chhíⁿ-mô͘-lâm 淺毛藍 chhián-hái 淺海 chhián-lòa 淺瀨 chhián-hoe/chhián-he 淺灰 chhián-hiān 淺現 chhián-pôaⁿ 淺盤 chhián-bîn/khín-bîn 淺眠 chhián-âng 淺紅 chhián-tō͘-tn̂g 淺肚腸 chhián-pak-tn̂g 淺腹腸 chhián-sek/chhíⁿ-sek 淺色 chhián-po̍h 淺薄 chhián-kiàn 淺見 chhíⁿ-tn̂g-saⁿ 淺長衫 chhián-hián 淺顯 chhián-n̂g/khín-n̂g 淺黃 chheⁿ/chhiⁿ/chheng 清 chheng-tīm 清tīm chheng-it-sek 清一色 chheng-chéⁿ/chheng-chíⁿ 清井 Chheng-tāi 清代 chheng-chhng 清倉 chheng-chheh 清冊 chheⁿ-chhìn/chhiⁿ-chhìn 清凊 chheⁿ-chhìn-chhìn/chhiⁿ-chhìn-chhìn 清凊凊 chheng-toaⁿ 清單 chheng-tiûⁿ 清場 Chheng-tāi 清大 chheng-tōa-siàu 清大數 chheng-ko͘ 清姑 chheng-kiong 清宮 chheng-hân 清寒 chheng-iu 清幽 chheng-liâm 清廉 chheng-chhái 清彩 chheng-sim 清心 chheng-sàu 清掃 chheng-siàu 清數 chheng-sin 清新 chheng-chá 清早 chheng-bêng/chhiⁿ-miâ 清明 chheng-bêng-cheh/chhiⁿ-miâ-choeh 清明節 chheng-bêng-hoe/chhiⁿ-miâ-hoe 清明花 chheng-bêng-chháu/chhiⁿ-miâ-chháu 清明草 chheng-bêng-chhài/chhiⁿ-miâ-chhài 清明菜 chheng-bêng-chiáu/chhiⁿ-miâ-chiáu 清明鳥 chheng-kéng 清景 chheng-lóng 清朗 chheng-tiâu 清朝 chheng-cha 清查 chheng-chhó 清楚 chheng-khì 清氣 chheng-khì-siùⁿ 清氣相 chheng-chúi 清水 chheng-chôaⁿ 清泉 Chheng-chôaⁿ-kong 清泉崗 chheng-oaiⁿ-oaiⁿ 清泱泱 chheng-liû 清流 chheng-liâng 清涼 chheng-tām 清淡 chheng-chēng 清淨 chheng-chheng 清清 chheng-thng 清湯 chheng-thng-mī 清湯麵 chheng-khe/chheng-khoe 清溪 chheng-kiat 清潔 chheng-kiat-che 清潔劑 chheng-oaiⁿ 清灣 chheng-hóe/chheng-hé 清火 chheng-sóng 清爽 chheng-lí 清理 chheng-tiⁿ 清甜 chheng-pe̍h 清白 chheng-pôaⁿ 清盤 chheng-chin-sī 清真寺 chheng-hoân 清礬 chheng-hok 清福 chheng-siù 清秀 chheng-sǹg 清算 chheng-chiat 清節 chheng-bí-phun 清米潘 chheng-âng 清紅 chheng-sûn 清純 chheng-phang 清芳 chheng-khó͘ 清苦 chheng-tê 清茶 chheng-chhài 清菜 Chheng-hôa 清華 Chheng-hôa-tāi-ha̍k 清華大學 chheng-hòe-té/chheng-hè-tóe 清貨底 chheng-hui 清輝 chheng-chhéⁿ/chheng-chhíⁿ 清醒 chheng-êng/chheng-hân 清閒 chheng-êng-hok 清閒福 chheng-êng-kha 清閒腳 chheng-ngá 清雅 chheng-chēng 清靜 chheng-khò 清靠 chheng-hong 清風 chheng-phiau 清飄 chheng-ko 清高 chheng-lē 清麗 chheng-tiám 清點 che 渣 che-tái 渣滓 chhek 測 chhek-chhut 測出 chhek-jī 測字 chhek-tēng 測定 chhek-ti 測知 chhek-chhì 測試 chhek-liông 測量 chhek-giām 測驗 chhàu-khám 湊勘 chhàu-khá 湊巧 chhàu-tú-khám 湊抵勘 chhàu-tú-khá 湊抵巧 chún 準 chún-chò 準作 chún-chò/chún-chòe 準做 chún-pī 準備 chún-pī-kim 準備金 chún-chek 準則 chún-tiāⁿ 準定 chún-siàu 準數 chún-sî 準時 chún-koat-sài 準決賽 chún-tǹg 準當 chún-khak-tō͘ 準確度 chún-sǹg 準算 chún-chîn 準繩 chún-nā 準若 chhî-lūn 溡潤 chhong-song 滄桑 chu-bī 滋味 chu-bui 滋微 chu-jūn 滋潤 chu-pó͘ 滋補 chu-im 滋陰 chu-iáng/chu-ióng 滋養 chu-iáng-hun/chu-ióng-hun 滋養分 chhat 漆 chhat-hiàu--khì/chhat-hiàu--khù 漆hiàu去 chhat-chhit-chhiū 漆七樹 chhat-chhiū 漆樹 chhat-chhéng-á 漆筅仔 chhat-tiau 漆雕 chhat-bīn 漆面 chhāu-chhāu-tih 漕漕滴 chiang-lê 漳螺 chiām-ji̍p-ka-kéng 漸入佳境 chiām-chēng 漸增 chiām-chiām 漸漸 chiām-kīn/chiām-kūn 漸近 chiām-chìn 漸進 chiuⁿ 漿 chiùⁿ-lap-lap 漿lap-lap chiuⁿ-ám 漿湆 chiùⁿ-chiùⁿ 漿漿 chiuⁿ-kô͘ 漿糊 chhàng-bih 潛bih chiâm-hok 潛伏 chiâm-le̍k 潛力 chiâm-chāi 潛在 chhiàm-sim 潛心 chiâm-chúi 潛水 chiâm-chúi-théng 潛水艇 chiâm-chúi-lām/chiâm-chúi-kàm 潛水艦 chiâm-î-be̍k-hòa 潛移默化 chhàng-phāng 潛縫 chiâm-lêng 潛能 chiâm-tūn 潛遁 cho̍k/lô/ta̍k 濁 chè 濟 chè-sè 濟世 Chè-kong 濟公 chòe-chō͘ 濟助 Chè-lâm 濟南 chē-chió/chōe-chió 濟少 chē-nî/chōe-nî 濟年 chē-bí-móa/chōe-bí-móa 濟彌滿 chē-chē/chōe-chōe 濟濟 chē-ōe/chōe-ōe 濟話 chè-pîn 濟貧 chōaⁿ 濺 chōaⁿ-chhut-lâi 濺出來 chàu 灶 chàu-kun 灶君 chàu-kun-kong 灶君公 chàu-tiam 灶砧 chàu-sîn 灶神 chàu-khang 灶空 chàu-khang-chêng 灶空前 chàu-kha 灶腳 chàu-keng 灶間 chàu-ke/chàu-koe 灶雞 chàu-thâu 灶頭 chàu-hia̍h 灶額 chàu-hia̍h-thâu 灶額頭 chàu-bé 灶馬 chai/che 災 chai-khu 災區 chai-eh 災厄 chai-hāi 災害 chai-chêng 災情 chai-iong 災殃 chai-bîn 災民 che-un 災瘟 chai-hō/chai-ē 災禍 chai-pau 災胞 chai-piàn 災變 chai-lān 災難 chhoe/chhe 炊 chhoe-nūi/chhe-nn̄g 炊卵 chhoe-sn̂g/chhe-sn̂g 炊床 chhoe-táu/chhe-táu 炊斗 chhoe-lō͘/chhe-lō͘ 炊路 chhoe-pho͘/chhe-pho͘ 炊鋪 chhoe-ku/chhe-ku 炊龜 chhá 炒 chhá-chok 炒作 chhá-tē-phôe/chhá-tōe-phê 炒地皮 chhá-pn̄g 炒飯 chhá-mī 炒麵 chòaⁿ-iû 炙油 chhū-chheⁿ/chhū-chhiⁿ 炷星 chhū-thih 炷鐵 chà 炸 chà-siong 炸傷 chà-tân 炸彈 chà--sí 炸死 chà-húi 炸毀 chà-io̍h 炸藥 chà-ke/chà-koe 炸雞 chioh-ji̍t 焟日 chioh-hóe/chioh-hé 焟火 chioh-sio 焟燒 chau 焦 chau-loān 焦亂 chiau-sim 焦心 chiau-cho 焦慒 chau-cha-bó͘ 焦查某 chiau-hoân 焦煩 chau-bîn 焦眠 chau-láu 焦老 chau-sek 焦色 chiau-sò 焦躁 chau-chiú 焦酒 chau-chiú-sek 焦酒色 chiau-tiám 焦點

e̍k-tiûⁿ 浴場 e̍k-sek 浴室 e̍k-kin/e̍k-kun 浴巾 e̍k-tháng 浴桶 e̍k-tî 浴池 e̍k-phûn 浴盆 e̍k-i 浴衣 e̍k-saⁿ 浴衫 e̍k-keng 浴間 e̍k-hòa 液化 e̍k-thài 液態 e̍k-cheⁿ/e̍k-chiⁿ 液晶 e̍k-thé 液體 ek/ioh 溢 ek-kè 溢價 ek-chhut 溢出 ek-chhut-lâi 溢出來 ek-chhiah-sng 溢刺酸 ek-leng/ek-ni 溢奶 ek-hông-tō 溢洪道 ek-chhàu-sng 溢臭酸 ek--khí-lâi/ioh--khí-lâi 溢起來

éng-chhut 湧出 éng-niā 湧岭 éng-iáⁿ 湧影 éng-kó͘ 湧股 éng-chhiu 湧鬚

goân-pún 源本 goân-chôaⁿ 源泉 goân-liû 源流 goân-goân-put-choa̍t 源源不絕 goân-iû 源由 goân-chū 源自 goân-thâu 源頭

hō-tāi/hò-tōa 浩大 hô͘-hoàn 浮泛 hô͘-hàm 浮譀 hô͘-khí-lâi/phû--khí-lâi 浮起來 hái 海 hái-siāng/hái-siōng 海上 hái-ē 海下 hái-sū 海事 hái-lāi 海內 hái-lāi-gōa 海內外 hái-pat-ko 海八哥 hái-tang 海冬 hái-sì/hái-sè 海勢 hái-húi 海匪 hái-lâm 海南 Hái-lâm-tó 海南島 hái-lâm-gōng 海南戇 hái-sam/hái-sim/hái-som/hái-sim 海參 hái-hoán 海反 hái-kháu 海口 hái-kháu-sì/hái-kháu-sè 海口勢 hái-káu-chán 海口讚 hái-kháu-hong 海口風 hái-bī 海味 hái-hôe-siūⁿ/hái-hê-siūⁿ 海和尚 hái-oân 海員 hái-tē/hái-tōe 海地 hái-phiâⁿ 海坪 hái-po͘ 海埔 hái-po͘-kiuⁿ 海埔姜 hái-e̍k/hái-he̍k 海域 hái-pò 海報 hái-ùn 海塭 hái-kîⁿ 海墘 hái-gōa 海外 hái-tōa-hê 海大蝦 hái-leng 海奶 hái-choan 海專 Hái-soaⁿ 海山 hái-gān/hái-hōaⁿ 海岸 hái-gān-sòaⁿ 海岸線 hái-tó 海島 hái-kiap 海峽 hái-tòa 海帶 hái-tòa-chhài 海帶菜 hái-pêng-bīn 海平面 hái-té/hái-tóe 海底 hái-khiā 海徛 hái-khiā-á 海徛仔 hái-chiàn 海戰 hái-poa̍t 海拔 hái-iông-pho 海揚波 hái-chheⁿ/hái-chhiⁿ/hái-seng 海星 hái-kéng 海景 hái-tông 海桐 hái-lâi-kam 海梨柑 hái-tông 海棠 hái-soāiⁿ-á 海檨仔 hái-châng-á 海欉仔 hái-chúi 海水 hái-chúi-e̍k 海水浴 hái-chúi-hoe 海水花 hái-chúi-ke 海水蛙 hái-chúi-ke/hái-chúi-koe 海水雞 hái-soa-pho 海沙坡 hái-soa-po͘ 海沙埔 hái-hoat 海法 hái-pho 海波 hái-iûⁿ 海洋 hái-lo̍k-in 海洛因 hái-lo̍k-eng 海洛英 hái-phài 海派 hái-liû 海流 hái-lōng 海浪 hái-e̍k-tiûⁿ 海浴場 hái-hâm 海涵 hái-lē-á 海淚仔 hái-káng 海港 hái-éng 海湧 hái-chhng 海滄 hái-tiòng 海漲 hái-tiâu 海潮 hái-tô 海濤 hái-pin 海濱 hái-thoaⁿ 海灘 hái-oan 海灣 hái-iàn 海燕 hái-ìⁿ-á 海燕仔 hái-hô͘-lî 海狐狸 hái-káu 海狗 hái-káu-pian 海狗鞭 hái-thoah 海獺 Hái-ông-chheⁿ/Hái-ông-chhiⁿ 海王星 hái-sán 海產 hái-pe̍h-chhài 海白菜 hái-tō 海盜 hái-pôaⁿ-chhia 海盤車 hái-ta 海礁 Hái-sîn 海神 hái-chhiu-soa 海秋沙 hái-kat-á 海結仔 hái-jiông 海絨 hái-mî 海綿 hái-sòaⁿ 海線 hái-ang 海翁 hái-tō͘-chôa 海肚蛇 hái-io 海腰 hái-kha 海腳 hái-táⁿ 海膽 hái-ō͘ 海芋 hái-ka-tiaⁿ 海茄朾 hái-ka-tang 海茄苳 hái-ka-tîn 海茄藤 hái-chháu 海草 hái-chháu-hî/hái-chháu-hû 海草魚 hái-chhài 海菜 hái-chhài-piáⁿ 海菜餅 hái-am 海菴 hái-chhang-á 海蔥仔 hái-chó 海藻 hái-hó͘ 海虎 hái-chôa 海蛇 hái-thē 海蜇 hái-giâ-kang 海蜈蚣 hái-si̍h 海蝕 hái-iû 海蝤 hái-phiau-sau 海螵蛸 hái-ka-choa̍h 海蟉蠽 hái-piah 海蟞 hái-lâ-giâ 海蟧蜈 hái-thâng 海蟲 hái-hē 海蟹 hái-kak 海角 hái-thûn 海豚 hái-chhiūⁿ 海象 hái-ti/hái-tu 海豬 hái-ti-á/hái-tu-á 海豬仔 hái-ti-bó/hái-tu-bú 海豬母 hái-pà 海豹 hái-niau 海貓 hái-chha̍t 海賊 hái-lō͘ 海路 hái-kun 海軍 hái-ūn 海運 hái-ūn-kài 海運界 hái-piⁿ 海邊 hái-lí 海里 hái-liāng/hái-liōng 海量 hái-kim-soa 海金沙 hái-kim-hî/hái-kim-hû 海金魚 hái-thih-ke/hái-thih-koe 海鐵雞 hái-mn̂g 海門 hái-koan 海關 hái-hông 海防 hái-lio̍k 海陸 hái-gān 海雁 hái-ke-bó/hái-koe-bú 海雞母 hái-lān 海難 hái-hong 海風 hái-hong-tîn 海風藤 hái-bé/hái-má 海馬 hái-hang 海魟 hái-sian 海鮮 hái-liâm 海鯰 hái-liu 海鰍 hái-liân 海鰱 hái-liân-á 海鰱仔 hái-môa 海鰻 hái-hāu 海鱟 hái-chiáu 海鳥 hái-phit 海鴄 hái-gô 海鵝 hái-iu/hái-au/hái-o͘ 海鷗 hái-lô͘-chî 海鸕鶿 hái-iâm 海鹽 hái-môa 海麻 hái-phīⁿ 海鼻 hái-lêng 海龍 Hái-lêng-ông/Hái-liông-ông 海龍王 hái-ku 海龜 hâm-gī 涵義 hâm-iáng/hâm-ióng 涵養 hoâi-san/hoâi-soaⁿ 淮山 hūn 混 hūn-loān 混亂 hūn-ji̍p 混入 hūn-ha̍p 混合 hūn-chiàn 混戰 hūn-tūn 混沌 hūn-ûi-it-tâm 混為一談 hūn-hiat-jî 混血兒 hūn-jiah 混跡 hūn-kim 混金 hūn-cha̍p 混雜 hoàn-sàn 渙散 hûn-thian-gî 渾天儀 hûn-jiân 渾然 hûn-su 渾軀 hô͘-si-kheh 湖絲客 hiù-chhùi 溴嘴 hiù-lé 溴禮 hō͘-bóe/hō͘-bé 滬尾 hó͘-m̂ 滸梅 hó͘-thî 滸苔 hî-khū/hû-khū 漁具 hî-iú/hû-iú 漁友 hî-tiûⁿ/hû-tiûⁿ 漁場 hî-hōe/hû-hōe 漁會 hî-chhoan/hû-chhoan 漁村 hî-gia̍p/hû-gia̍p 漁業 hî-koân/hû-koân 漁權 hî-káng/hû-káng 漁港 hî-he̍k/hû-he̍k 漁獲 hî-sán/hû-sán 漁產 hî-bāng/hû-bāng 漁網 hî-ong-tit-lī/hû-ong-tit-lī 漁翁得利 hî-chûn/hû-chûn 漁船 hàn 漢 Hàn-tiong 漢中 hàn-jîn 漢人 Hàn-kháu 漢口 Hàn-siâⁿ 漢城 Hàn-pó 漢堡 hàn-kan 漢奸 hàn-jī 漢字 Hàn-ha̍k 漢學 hàn-o̍h-á 漢學仔 hàn-chiàng 漢將 hàn-se̍k 漢席 hàn-bûn 漢文 Hàn-cho̍k 漢族 Hàn-tiâu 漢朝 Hàn-bîn-cho̍k 漢民族 hàn-ông 漢王 hàn-chháu 漢草 hàn-io̍h 漢藥 hàn-io̍h-pâng 漢藥房 hàn-chong 漢裝 hàn-gí/hàn-gú 漢語 hàn-e̍k 漢譯 hàn-i 漢醫 hàn-hông-kí 漢防己 hóe/hé 火 hóe-hoa/hé-hoa 火hoa hóe-hoa-khì/hé-hoa-khù 火hoa去 hóe-hông/hé-hông 火hông hóe-hu/hé-hu 火hu hóe-hu-sèng/hé-hu-sèng 火hu性 hóe-hu-sek/hé-hu-sek 火hu色 hóe-hu-keng/hé-hu-keng 火hu間 hóe-khiat-á/hé-khiat-á 火khiat仔 hoe-that 火that hóe-to̍h/hé-to̍h 火to̍h hóe-siāng-ka-iû/hé-siōng-ka-iû 火上加油 hóe-siong/hé-siong 火傷 hóe-kng/hé-kng 火光 hóe-mō͘-saⁿ-tn̄g/hé-mō͘-saⁿ-tn̄g 火冒三丈 hóe-to/hé-to 火刀 hóe-to-khiat/hé-to-khiat 火刀戛 hóe-to-chio̍h/hé-to-chio̍h 火刀石 hóe-le̍k/hé-le̍k 火力 hóe-kiap/hé-kiap 火劫 hóe-sì/hé-sè 火勢 hóe-hòa/hé-hòa 火化 hóe-eh/hé-eh 火厄 hóe-âu/hé-âu 火喉 hóe-chhùi-á/hé-chhùi-á 火嘴仔 hóe-khûn/hé-khûn 火囷 hóe-kheⁿ/hé-khiⁿ 火坑 hóe-tiûⁿ/hé-tiûⁿ 火場 hóe-thûn-lo͘/hé-thûn-lo͘ 火塵烙 hóe-tōa/hé-tōa 火大 hóe-giap/hé-giap/hóe-kiap/hé-kiap 火夾 hóe-chí/hé-chí 火子 hóe-bóe/hé-bé 火尾 hóe-sái/hé-sái 火屎 hóe-soaⁿ/hé-soaⁿ 火山 hóe-tòa-chhng/hé-tòa-chhng 火帶瘡 hóe-ín/hé-ín 火引 hóe-kip/hé-kip 火急 hóe-sèng/hé-sèng 火性 hóe-khiat/hé-khiat 火戛 hóe-pé/hé-pé 火把 hóe-chhit/hé-chhit 火拭 hóe-thio/hé-thio 火挑 hóe-ngiáu/hé-lā 火撓 hóe-chhat/hé-chhat 火擦 hóe-pan-khiu/hé-pan-khiu 火斑鳩 hóe-chheⁿ/hé-chhiⁿ/hóe-seng/hé-seng 火星 hóe-chhâ/hé-chhâ 火柴 hóe-bó/hé-bú 火母 hóe-khì/hé-khì 火氣 hóe-khì-tōa/hé-khì-tōa 火氣大 hóe-khìōng/hé-khìōng 火氣旺 hóe-khì-sēng/hé-khì-sēng 火氣盛 hóe-iû/hé-iû 火油 hóe-hái/hé-hái 火海 hóe-chhat/hé-chhat 火漆 hóe-hu/hé-hu 火灰 hóe-hu-kong/hé-hu-kong 火灰公 hóe-hu-kheⁿ/hé-hu-khiⁿ 火灰坑 hóe-hu-má/hé-hu-má 火灰媽 hóe-hu-sèng/hé-hu-sèng 火灰性 hóe-hu-sek/hé-hu-sek 火灰色 hóe-chai/hé-chai 火災 hóe-iām/hé-iām 火炎 hóe-kū/hé-kū 火炬 hóe-thòaⁿ/hé-thòaⁿ 火炭 hóe-thòaⁿ-bó/hé-thòaⁿ-bú 火炭母 hóe-thòaⁿ-pit/hé-thòaⁿ-pit 火炭筆 hóe-thòaⁿ-thâu/hé-thòaⁿ-thâu 火炭頭 hóe-phàu/hé-phàu 火炮 hóe-lō/hé-lō/hóe-lo͘/hé-lo͘ 火烙 hóe-lōng/hé-lōng 火烺 hóe-iām/hé-iām 火焰 hóe-ian/hé-ian 火煙 hóe-ian-chûn/hé-ian-chûn 火煙船 hóe-ian-chhia/hé-ian-chhia 火煙車 hóe-ù-tio̍h/hé-ù-tio̍h 火煦著 hóe-hun/hé-hun 火熏 hóe-sio/hé-sio 火燒 hóe-sio-liu/hé-sio-liu 火燒liu hóe-sio-á/hé-sio-á 火燒仔 hóe-sio-to/hé-sio-to 火燒刀 hóe-sio-chhù/hé-sio-chhù 火燒厝 hóe-sio-bī/hé-sio-bī 火燒味 hóe-sio-po͘/hé-sio-po͘ 火燒埔 hóe-sio-soaⁿ/hé-sio-soaⁿ 火燒山 hóe-sio-sim/hé-sio-sim 火燒心 hóe-sio-kho/hé-sio-kho 火燒柯 hóe-sio-chiú/hé-sio-chiú 火燒酒 hóe-sio-hûn/hé-sio-hûn 火燒雲 hóe-sio-bīn/hé-sio-bīn 火燒面 hóe-sio-kiⁿ/hé-sio-kiⁿ 火燒鹼 hóe-thǹg-tio̍h/hé-thǹg-tio̍h 火燙著 hóe-chek/hé-chek 火燭 hóe-hun/hé-hun 火燻 hóe-hun-chûn/hé-hun-chûn 火燻船 hóe-hun-chhia/hé-hun-chhia 火燻車 hóe-lô͘/hé-lô͘ 火爐 hóe-kông/hé-kông 火狂 hóe-chu-á/hé-chu-á 火珠仔 hóe-chio̍h/hé-chio̍h 火石 hóe-phàu/hé-phàu 火砲 hóe-óaⁿ/hé-óaⁿ 火碗 hóe-sîn/hé-sîn 火神 hóe-sîn-iâ/hé-sîn-iâ 火神爺 hóe-phiò/hé-phiò 火票 hóe-chéng/hé-chéng 火種 hóe-thang/hé-thang 火窗 hóe-kho͘/hé-kho͘ 火箍 hóe-chhôe/hé-chhê 火箠 hóe-kńg/hé-kńg 火管 hóe-kńg-tek/hé-kńg-tek 火管竹 hóe-chìⁿ/hé-chìⁿ 火箭 hóe-tī/hé-tū 火箸 hóe-lang/hé-lang 火籠 hóe-chhiam/hé-chhiam 火籤 hóe-hông/hé-hông 火紅 hóe-mî/hé-mî 火綿 hóe-koàn/hé-koàn 火罐 hóe-thúi/hé-thúi 火腿 hóe-chi̍h/hé-chi̍h 火舌 hóe-chûn/hé-chûn 火船 hóe-hiāⁿ/hé-hiāⁿ 火艾 hóe-hāng/hé-hāng 火莧 hóe-hāng-chhì/hé-hāng-chhì 火莧刺 hóe-to̍h/hé-to̍h 火著 hóe-chòng/hé-chòng 火葬 hóe-hun/hé-hun 火薰 hóe-io̍h/hé-io̍h 火藥 hóe-io̍h-bī/hé-io̍h-bī 火藥味 hóe-hō/hé-hō 火號 hóe-iâⁿ/hé-iâⁿ 火螢 hóe-lō͘/hé-lō͘ 火路 hóe-chhia/hé-chhia 火車 hóe-chhia-bó/hé-chhia-bú 火車母 hóe-chhia-chām/hé-chhia-chām 火車站 hóe-chhia-thâng/hé-chhia-thâng 火車蟲 hóe-chhia-thâu/hé-chhia-thâu 火車頭 hóe-lûn-chûn/hé-lûn-chûn 火輪船 hóe-lûn-chhia/hé-lûn-chhia 火輪車 hóe-sok/hé-sok 火速 hóe-chiú/hé-chiú 火酒 hóe-kim-ko͘/hé-kim-ko͘ 火金姑 hóe-kim-chheⁿ/hé-kim-chhiⁿ 火金星 hóe-khîⁿ/hé-khîⁿ 火鉗 hóe-chhèng/hé-chhèng 火銃 hóe-ngeh/hé-ngoeh 火鋏 hóe-ko/hé-ko 火鍋 hóe-chhiah/hé-chhiah 火鍘 hóe-keh-á/hé-keh-á 火鍥仔 hóe-kiàⁿ/hé-kiàⁿ 火鏡 hóe-ke/hé-koe 火雞 hóe-ke-phīⁿ/hé-koe-phīⁿ 火雞鼻 hóe-lûi/hé-lûi 火雷 hóe-thâu/hé-thâu 火頭 hóe-thâu-kun/hé-thâu-kun 火頭軍 hóe-bé/hé-bé 火馬 hóe-chhiu/hé-chhiu 火鬚 hóe-hî/hé-hû 火魚 hóe-khiu/hé-khiu 火鳩 hóe-chui-á/hé-chui-á 火鵻仔 hóe-tiám/hé-tiám 火點 hóe-tiáⁿ/hé-tiáⁿ 火鼎 hóe-chhí/hé-chhú 火鼠 hóe-lêng/hé-lêng 火龍 hóe-liông-kó/hé-liông-kó 火龍果 hóe-liông-chu/hé-liông-chu 火龍珠 hóe-lêng-soh/hé-lêng-soh 火龍索 hoe/he 灰 hoe-nn̄g/he-nn̄g 灰卵 hoe-thô͘/he-thô͘ 灰土 hoe-ko͘-niû/he-ko͘-niû 灰姑娘 hoe-sim/he-sim 灰心 hu-hu 灰灰 hoe-chio̍h/he-chio̍h 灰石 hoe-sek/he-sek/hu-sek 灰色 hang/hong 烘 hang-ta 烘ta hang-chhiú 烘手 hang-hóe/hang-hé 烘火 hang-hang 烘烘 hōng-hōng-sio/hoāng-hoāng-sio 烘烘燒 hang-khó 烘烤 hang-sio 烘燒 hang-lô͘ 烘爐 hang-lô͘-chí 烘爐只 hang-lô͘-sìⁿ 烘爐扇 hang-bah 烘肉 hong-hóe/hong-hé 烽火 hān 焊 hōaⁿ-io̍h/hōaⁿ-io̍k 焊藥 hān-pó͘ 焊補 hōaⁿ-siah 焊錫 hûn-hòa-lô͘ 焚化爐 hûn-húi 焚毀 hiâⁿ-chúi 焚水 hiâⁿ-kún-chúi 焚滾水 hiâⁿ-hóe/hiâⁿ-hé 焚火 hiâⁿ-tê 焚茶

im 淹 im-khàm 淹khàm im-tōa-chúi 淹大水 im-ba̍t 淹密 im-sí/im--sí 淹死 im-chúi 淹水 im-súi-gû/im-sí-hî 淹水牛 im-phông-phông/im-phóng-phóng 淹滂滂 im-chhân 淹田 iû 游 iû-kek 游擊 iû-kek-chhiú 游擊手 iû-kek-tūi 游擊隊 iû-éng 游泳 iû-éng-tî 游泳池 iû-éng-khò͘ 游泳褲 iû-bo̍k 游牧 iû-chu 游資 iû-cháu 游走 iû-lī/iû-lî 游離 ióng-ji̍p 湧入 ióng-chìn 湧進 ian 湮 ian-bia̍t 湮滅 ioh-choah 溢泄 iûⁿ 溶 iûⁿ-ji̍p 溶入 iông-che 溶劑 iûⁿ--khì/iûⁿ--khù/iûⁿ-khì/iûⁿ-khù 溶去 iûⁿ-khòng-lô͘ 溶焢爐 iûⁿ-siûⁿ 溶瘍 iûⁿ-kái 溶解 ián 演 ián-chhut 演出 ián-kio̍k 演劇 ián-hòa 演化 ián-tâi 演台 ián-goân/ián-oân 演員 ián-chhiùⁿ 演唱 ián-chàu 演奏 ián-chàu-ka 演奏家 ián-chàu-thiaⁿ 演奏廳 ián-chàu-hōe 演奏會 ián-hì 演戲 ián-sī 演示 ián-liān 演練 ián-e̍k 演繹 ián-gī 演義 ián-si̍p 演習 ián-gē 演藝 ián-gē-khoan 演藝圈 ián-gē-kài 演藝界 ián-soat 演說 ián-káng 演講 ián-káng-hōe 演講會 ián-piàn 演變 ián-piàn-kàu 演變到 ián-piàn-sêng 演變成 ián-chìn 演進 iām 炎 iām-phàⁿ-phàⁿ/iām-phāⁿ-phāⁿ 炎冇冇 iām-hā 炎夏 iām-ji̍t 炎日 iām-joa̍h/iām-lia̍t 炎熱 iām-lè-lè 炎礪礪 iām-phōng-phōng/iām-phòng-phòng 炎蓬蓬 iām-hông-chú-sun 炎黃子孫 iûⁿ 烊 iûⁿ-kô͘-kô͘ 烊糊糊 iûⁿ-chiùⁿ-chiùⁿ 烊醬醬

îm-hū 淫婦 îm-chúi 淫水 îm-ōe 淫畫 îm-chhí/îm-chhú 淫鼠

jūn-thô͘/lūn-thô͘ 潤土 jūn-ku̍t 潤滑 jūn-ku̍t-iû 潤滑油 jūn-thn̂g 潤糖 jūn-piáⁿ/lūn-piáⁿ 潤餅 jūn-piáⁿ-kauh 潤餅kauh

kho̍k-kho̍k-tih 涸涸滴 kàm 淦 khín-le̍k 淺綠 khín-chheⁿ/khín-chhiⁿ 淺青 khòaⁿ-khǹg 渙曠 kiám 減 kiám-kē 減低 kiám-kè 減價 kiám-bián 減免 kiám-hêng 減刑 kiám-pòaⁿ 減半 kiám-kháu-ông 減口王 kiám-sió 減小 kiám-chió/kiám-siáu 減少 kiám-jio̍k 減弱 kiám-siu 減收 kiám-liāu 減料 kiámhòe-siū/kiámhè-siū 減歲壽 kiám-sán 減產 kiám-séⁿ/kiám-síⁿ/kiám-séng 減省 kiám-khùn 減睏 kiám-sòe/kiám-sè 減稅 kiám-oān 減緩 kiám-siok 減縮 kiám-pûi 減肥 kiám-chì 減至 kiám-sin 減薪 kiám-khin 減輕 kiám-thè/kiám-thòe 減退 kiám-sok 減速 kiám-chhái 減采 káng 港 Káng-Kiú 港九 káng-lāi 港內 káng-bū 港務 Káng-bū-kio̍k 港務局 káng-kháu 港口 káng-chhùi 港嘴 káng-po͘/káng-pō͘ 港埠 káng-kîⁿ 港墘 káng-chhī 港市 káng-pè 港幣 káng-té-tē/káng-tóe-tōe 港底地 káng-sim 港心 káng-sim-ta 港心礁 káng-sòaⁿ 港汕 Káng-Ò 港澳 káng-oân 港灣 káng-phiò 港票 káng-chóa 港紙 káng-kha 港腳 káng-kéng 港警 káng-lō͘ 港路 káng-to͘ 港都 khoah 渴 khat-lī 渴利 kau 溝 kau-á 溝仔 kau-kîⁿ 溝墘 kau-hōaⁿ 溝岸 kau-âm 溝涵 kau-thong 溝通 khe/khoe 溪 khe-á/khoe-á 溪仔 khe-kháu/khoe-kháu 溪口 khe-ko-á/khoe-ko-á 溪哥仔 khe-po͘/khoe-po͘ 溪埔 khe-bóe/khoe-bé 溪尾 khe-hōaⁿ/khoe-hōaⁿ 溪岸 khe-khàm/khoe-khàm 溪崁 khe-té/khoe-tóe 溪底 khe-chúi/khoe-chúi 溪水 khe-soa-po͘/khoe-soa-po͘ 溪沙埔 khe-hô/khoe-hô 溪河 khe-lâu/khoe-lâu/khe-liû/khoe-liû 溪流 Khe-ô͘/Khoe-ô͘ 溪湖 khe-kau/khoe-kau 溪溝 khe-lōa/khoe-lòa 溪瀨 khe-kok/khoe-kok 溪谷 khe-piⁿ/khoe-piⁿ 溪邊 khe-thâu/khoe-thâu 溪頭 khe-kû-iàn/khoe-kû-iàn 溪鴝燕 khe-chhí/khoe-chhú 溪鼠 ku̍t 滑 ku̍t-tó 滑倒 ku̍t-peng 滑冰 ku̍t-chhùi 滑嘴 ku̍t-lu̍t-su̍t 滑律術 ku̍t-tín-tāng 滑振動 ku̍t-chô 滑槽 ku̍t-liu 滑溜 ku̍t-liù-siuh 滑溜咻 ku̍t-liu-liu 滑溜溜 ku̍t-liu-siu̍h 滑溜驌 ku̍t-tia̍h 滑滌 ku̍t-lut-sut 滑甪卹 ku̍t-khe-hì 滑稽戲 ku̍t-cheng 滑精 ku̍t--lo̍h/ku̍t-lo̍h 滑落 ku̍t-poa̍h-tó 滑跋倒 ku̍t-chhia 滑車 Ku̍t-thih-lô͘ 滑鐵盧 ku̍t-seh 滑雪 ku̍t-seh-chhia 滑雪車 kún 滾 kún-chhiâng-chhiâng 滾chhiâng-chhia 強牛|kún-kiūⁿ 滾|強牛 kún-hōa 滾嘩 kún-kîⁿ 滾墘 kùn-kiōng/kùn-kiūⁿ/kùn-kiūⁿ/kùn-kiōng 滾強 kún-chūn 滾拵 kún-ká 滾攪 kún-tiâu 滾條 kún-chúi 滾水 kún-chúi-koàn 滾水罐 kún-chhiāng-chhiāng/kún-chhiâng-chhiâng/kún-chhiâng-chhiâng 滾沖沖 kún-kún 滾滾 kún-lún-chūn 滾碖拵 kún-chhiò 滾笑 kún-ká 滾絞 kún-ká-thiàⁿ 滾絞痛 kún-kō 滾翱 kún-lo̍h 滾落 kún-io̍h-chúi 滾藥水 kún-kau-lêng 滾蛟龍 kún--cháu 滾走 kún-lèng/kún-liòng 滾踜 kún-piⁿ 滾邊 kún-khui 滾開 kiat-chēng 潔淨 khùi-iông 潰瘍 kek 激 kek-khò͘-khò͘ 激khò͘-khò͘ kek-chiūⁿ-chîⁿ 激上諓 kek-tan-tiân 激丹田 kekhō͘ikhì 激互伊氣 kek-ngó͘-jîn 激五仁 kek-gō͘-khang 激五空 kek-sīm-sīm 激侺侺 kek-táu 激倒 kek-siong 激傷 kek-peng 激冰 kek-la̍t 激力 kek-tōng 激動 kek-lē 激勵 kek-hòa 激化 kek-kó͘ 激古 kek-sù-lio̍k 激四六 kek-gōa-gōa 激外外 kek-gōa-khùi 激外氣 kek-gōa-phôe/kek-gōa-phê 激外皮 kek-tōa-tè 激大塊 kektōa-bóe/kektōa-bé 激大尾 kek-tōa-phài 激大派 kek-tōa-khang 激大空 kek-thian-thian 激天天 kek-leng/kek-ni 激奶 kek-kan-sîn 激奸臣 kek-ko͘-poe/kek-ko͘-pe 激孤飛 kek-koaⁿ-khùi 激官氣 kek-iông 激容 kek-bóe-kháu/kek-bé-kháu 激尾口 kek-sái 激屎 kek-sái-tháng 激屎桶 kek-sái-ku 激屎龜 kek-khiáu 激巧 kek-sim 激心 kek-tiām 激恬 kek-tiām-tiām 激恬恬 kek-chêng 激情 kek-hùn 激憤 kek-gōng 激戇 kek-chiàn 激戰 kek-tiâu 激條 kek-khoán 激款 kek-sí 激死 kek-khì/kek-khùi 激氣 kek-khùi-khàu 激氣口 kek-khùi-thâu 激氣頭 kek-chúi 激水 kek-hoat 激法 kek-phài 激派 kek-phài-thâu 激派頭 kek-chu-bui 激滋微 kek-sip-sip 激濕濕 kek-hóe/kek-hé 激火 kek-lia̍t 激烈 kek-kông 激狂 kek-kâu-kńg 激猴管 kek-hoat 激發 kek-phî-phî 激皮皮 kek-tōng 激盪 kek-khùn-khùn 激睏睏 kek-ngē/kek-ngī 激硬 kek-khang 激空 kek-khang-khùi 激空氣 kek-sǹg 激算 kek-kan-tiân 激肝田 kek-ka 激膠 kek-chhàu-bīn 激臭面 kek-hôa-phùn 激華噴 kek-hoeh/kek-huih 激血 kek-hēng 激行 kek-kak 激角 kek-ōe-jîn 激話仁 kek-khoe-hâi 激詼諧 kek-piàn 激變 kek-sióng 激賞 kek-khí 激起 kek-piān 激辯 kek-chìn 激進 kek-chìn-phài 激進派 kek-chiú 激酒 kek-khoah-khì 激闊氣 kek-hō͘ 激雨 kek-sng 激霜 kek-sng-á 激霜仔 kek-thâu-náu 激頭腦 kek-kut 激骨 kek-kut-ōe 激骨話 kek-phīⁿ 激鼻 koàn 灌 koànhō͘chùi 灌予醉 koàn-chhiùⁿ-phìⁿ 灌唱片 koàn-ko͘-hāng 灌孤項 koàn-kiù 灌救 koàn-tō͘-kâu 灌杜猴 koàn-chúi 灌水 koàn-khài 灌溉 koàn-chiuⁿ 灌漿 koàn-chhiâng/koàn-tn̂g 灌腸 koàn-lâng 灌膿 koànio̍h-á 灌藥仔 koàn-su 灌輸 koàn-chiú 灌酒 koàn-chùi 灌醉 koàn-hong 灌風 kù-chháu 灸草 khòng-ōaⁿ 炕旱 khòng-thng 炕湯 khòng-bah 炕肉 khòng-chhài-thâu 炕菜頭 khòng-tê 炕蹄 khó-siuⁿ 烤箱 kûn 焄 khòng-iô 焢窯 khòng-bah 焢肉 khòng-han-chî/khòng-han-chû 焢蕃薯

lâu-hā 流下 liû-liáu-liû 流了流 liû-bông 流亡 liû-bông-chèng-hú 流亡政府 liù-á-phoe 流仔胚 liû-thoân 流傳 lâu-ji̍p 流入 lâu-chhèng-kōaⁿ/lâu-chhìn-kōaⁿ 流凊汗 lâu-chhut 流出 liû-lī 流利 lâu-kàu 流到 liû-tōng 流動 lâu-hiòng 流向 liù-phiù 流嘌 liù-phiù-kiáⁿ 流嘌囝 lâu-chhùi-nōa 流嘴瀾 liû-he̍k 流域 liû-sit 流失 lâu-he-he 流奚奚 liù-chú 流子 liù-chú-kiáⁿ 流子囝 liù-khiat 流孑 liû-liân 流年 liû-nî-put-lī 流年不利 lâu-pè 流弊 liû-tôaⁿ 流彈 lâu-tiāu 流掉 lâu-pái 流擺 lâu-î/lâu-û 流於 liû-û-hêng-sek 流於形式 liû-chheⁿ/liû-chhiⁿ/liû-seng 流星 liû-seng-lûi 流星鐳 liû-hōe 流會 lâu-sí-chiông/lâu-sí-siông 流死瘍 liû-bîn 流民 liû-bâng-khùi 流氓氣 liû-bâng-phe 流氓胚 lâu-chúi 流水 lâu-chúi-tīⁿ 流水tīⁿ lâu-chúi-se̍k 流水席 liû-súi-siàu 流水數 lâu-chúi-kóng 流水管 lâu-kōaⁿ 流汗 liû-soa 流沙 liû-siû 流泅 lâu-pūn 流泍 liû-phài 流派 liû-lōng 流浪 lâu-lōng-hàn/liû-lōng-hàn 流浪漢 liû-lūi 流淚 liû-soan 流漩 lâu-nōa 流瀾 lâu-bô-thêng 流無停 liû-sán 流產 lâu-chiông 流瘍 lâu-siông-liah 流瘍跡 lâu-ba̍k-sái 流目屎 liû-lông 流籠 liù-chiⁿ 流精 lâu-chî/lâu-chû 流糬 liû-tn̂g-tō͘ 流腸肚 lâu-lâng 流膿 liû-hong 流芳 liû-lo̍k 流落 lâu-hoeh/lâu-huih 流血 lâu-hoeh-tông/lâu-huih-tông 流血桐 liû-hêng 流行 liû-giân 流言 liù-khiat 流譎 liû-choán 流轉 liû-thong 流通 liû-sē 流逝 liû-sok 流速 liû-liân 流連 liû-liāng/liû-liōng 流量 liû-lō͘ 流露 lâu-lō͘-chhut 流露出 lâu-thâu 流頭 liû-thé 流體 lâu-phīⁿ 流鼻 lâu-phīⁿ-chúi 流鼻水 lâu-phīⁿ-hoeh/lâu-phīⁿ-huih 流鼻血 lōng 浪 lōng-liú-lian 浪六嗹 lōng-lian-liú 浪嗹六 lōng-chú 浪子 lōng-pán 浪板 lōng-kiô 浪橋 lōng-liu-lian 浪溜嗹 lōng-bān 浪漫 lōng-tiâu 浪潮 lōng-hoe 浪花 lōng-tōng/lòng-tōng 浪蕩 lōng-tōng-kiáⁿ 浪蕩囝 lōng-tōng-chú 浪蕩子 lōng-tōng-hàn 浪蕩漢 lōng-hùi 浪費 liap-phoân/lia̍p-phoân 涅槃 liâng/liông 涼 liâng-têng 涼亭 liâng-léng 涼冷 liâng-pêⁿ 涼棚 liâng-chúi 涼水 liâng-liâng 涼涼 liâng-sóng 涼爽 liâng-sîn 涼神 liâng-hún-tiâu 涼粉條 liâng-hún-chháu 涼粉草 liâng-chhio̍h 涼蓆 liâng-chî/liâng-chû 涼薯 liâng-io̍h 涼藥 liâng-hiat 涼血 liâng-ê/liâng-ôe 涼鞋 liâng-hong 涼風 lâm 淋 lâm-tâm 淋tâm lâm-thn̄g 淋搪 lâm-chúi 淋水 lâm-iû 淋油 lâm-tâm 淋澹 lâm-hûi-thn̄g 淋瓷搪 lîm-che̍k-gán 淋疾眼 lîm-pēⁿ/lîm-pīⁿ 淋病 lâm-thn̄g 淋碭 lâm-lé 淋禮 lâm--lo̍h-lâi 淋落來 lâm-seng-khu 淋身軀 lâm-kim-chúi 淋金水 lâm-thī-ke/lâm-thī-koe 淋雉雞 lâm-hō͘ 淋雨 lē-iām 淚炎 le̍k 淥 le̍k-kim 淥金 lûn-ji̍p 淪入 lûn-ûi 淪為 lûn-lo̍k 淪落 lûn-hām 淪陷 làm-á 湳仔 làm-thô͘ 湳土 làm-thô͘-khut 湳土窟 làm-tē/làm-tōe 湳地 làm-làm 湳湳 làm-chhân/lòm-chhân 湳田 làm-tó͘ 湳肚 liù/liu 溜 liù-á-kiáⁿ 溜仔囝 liu-kong 溜公 liu-peng 溜冰 liu-peng-tiûⁿ 溜冰場 liu-khì/liu-khù 溜去 liù-kiáⁿ 溜囝 liu-bóe/liu-bé 溜尾 liu-bóe-á 溜尾仔 liù-bō 溜帽 liù-chhiú 溜手 liu-soan 溜旋 liu-liu-khì/liu-liu-khù 溜溜去 liu-liu-pán 溜溜板 liu-liu-cháu 溜溜走 liù-o͘-kin/liù-o͘-kun 溜烏巾 liù-káu 溜狗 liu-pan 溜班 liù-phí-á 溜痞仔 liù-phôe/liù-phê 溜皮 liù-soh-á 溜索仔 liu-cháu 溜走 liu-siam 溜閃 liù-thâu-tiáⁿ 溜頭鼎 liù-hia̍h 溜額 le̍k-ài 溺愛 ló͘ 滷 ló͘-liāu 滷料 ló͘-thng 滷湯 lok/lo̍k 漉 lok-chhah-chhah 漉chhah-chhah lok-chiuh-chiuh 漉chiuh-chiuh lok-sōng 漉sōng lo̍k-lēng 漉冗 lo̍k-thô͘-moâi/lo̍k-thô͘-bê 漉土糜 lok-sái 漉屎 lok-kóng 漉栱 lo̍k-chúi 漉水 lok-lâng 漉膿 lāu 漏 làu-kau 漏交 lāu-á 漏仔 lāu--chhut-lâi 漏出來 lāu-kháu 漏口 làu-kháu-keng 漏口供 làu-thò͘ 漏吐 làu-thò͘-chèng 漏吐症 lāu-chhùi 漏嘴 lāu-pò 漏報 lāu-ô͘ 漏壺 làu-tōa-tn̂g-thâu 漏大腸頭 làu-sái 漏屎 làu-sái-chheⁿ/làu-sái-chhiⁿ 漏屎星 lāu-té/lāu-tóe 漏底 lāu-táu 漏斗 lāu-pauh 漏暴 lāu-khì/làu-khùi 漏氣 làu-khùi-tāi 漏氣代 lāu-chúi 漏水 lāu-tōng 漏洞 lāu-sia̍p 漏洩 làu-kau 漏溝 làu-sià 漏瀉 lāu-sòe/lāu-sè 漏稅 làu-khang/lāu-khang 漏空 làu-khang-chhia 漏空車 lāu-bāng 漏網 làu-the 漏胎 làu-the-io̍h 漏胎藥 làu-pak 漏腹 lāu-ōe 漏話 lāu-hō͘ 漏雨 lāu-tiān 漏電 làu-hong/lāu-hong 漏風 lūn-âu 潤喉 liâu/lō 潦 liâu-chúi 潦水 liâu-khe/liâu-khoe 潦溪 ló-chhó 潦草 liâu-lo̍h-khì/liâu-lo̍h-khù 潦落去 làu-chhe̍h 澇chhe̍h lô-kia̍k-kia̍k 濁劇劇 lô-chúi 濁水 Lô-chúi-khe/Lô-chúi-khoe 濁水溪 lô-thng 濁湯 lô-táng-táng 濁滓滓 lô-lô 濁濁 lô-tak-tak 濁篤篤 lô-kiat-kiat 濁結結 lô-chhóe-chhóe/lô-chhé-chhé 濁髓髓 lông-tō͘ 濃度 lông-lia̍t 濃烈 lông-ian 濃煙 lông-siok 濃縮 lām 濫 lām-kau 濫交 lām-hoa̍t 濫伐 lām-sú 濫使 lām-chò-chi̍t-ē/lām-chòe-chi̍t-ē 濫做一下 lām-chò-hóe/lām-chòe-hóe 濫做夥 lām-hêng 濫刑 lām-khún 濫墾 lām-sám 濫摻 lām-sám-lâi 濫摻來 lām-sám-tàⁿ 濫摻呾 lām-sám-mn̄g 濫摻問 lām-sám-iōng 濫摻用 lām-sám-bú 濫摻舞 lām-sám-kóng 濫摻講 lām-sat 濫殺 lām-lâu 濫流 lām-lām 濫濫 lām-lām-chham-chham 濫濫參參 lām-lām-lūi-lūi 濫濫累累 lām-iōng 濫用 lām-sám 濫糝 lām-sám-chò/lām-sám-chòe 濫糝做 lām-sám-mn̄g 濫糝問 lām-sám-ēng 濫糝用 lām-sám-kóng 濫糝講 lām-hoeh/lām-huih 濫血 lām-hoeh-ê/lām-huih-ê 濫血個 lām-tīn 濫陣 lām-cha̍p 濫雜 lī/lū 濾 lī-hō͘-chheng-khì/lū-hō͘-chheng-khì 濾hō͘清氣 lī-á/lū-á 濾仔 lī-á-kin/lū-á-kun 濾仔巾 lī-á-pò͘/lū-á-pò͘ 濾仔布 lī-chhut-lâi/lū-chhut-lâi/lī--chhut-lâi/lū--chhut-lâi 濾出來 lī-chúi-khì/lū-chúi-khì 濾水器 lī-iû-khì/lū-iû-khì 濾油器 lī-chēng/lū-chēng 濾淨 lī-chheng/lū-chheng 濾清 lī-chóa/lū-chóa 濾紙 lī-chiú/lū-chiú 濾酒 liû-lám 瀏覽 le̍k-kim 瀝金 lōa 瀨 lia̍t 烈 lia̍t-sū 烈士 lia̍t-ji̍t 烈日 lia̍t-hóe/lia̍t-hé 烈火 lia̍t-chiú 烈酒 lō 烙 lō-lō 烙烙

móa-jîn 滿人 móa-pò͘ 滿佈 móa-la̍k-bān 滿六萬 móa-hun 滿分 móa-sì-soaⁿ 滿四山 móa-sì-kè/móa-sì-kòe 滿四界 móa-sì-bān 滿四萬 móa-thô͘-kha 滿土腳 móa-siâⁿ-hong-ú 滿城風雨 móa-thiⁿ 滿天 móa-thiⁿ-ē 滿天下 móa-thiⁿ-poe/móa-thiⁿ-pe 滿天飛 móa-soaⁿ-phiâⁿ 滿山坪 móa-soaⁿ-âng 滿山紅 móa-thiaⁿ-âng 滿廳紅 móa-sim 滿心 móa-hoâi 滿懷 móa-goe̍h/móa-ge̍h 滿月 móa-lâu 滿流 móa-móa 滿滿 móa-móa-sī 滿滿是 móa-chīn-sī 滿盡是 móa-pôaⁿ 滿盤 móa-pak 滿腹 móa-pak-lâu-sau 滿腹牢騷 móa-sin 滿身 móa-sin-khu 滿身軀 móa-chāi 滿載 móa-chài-lî-kui 滿載而歸 móa-bīn 滿面 móa-bīn-chhun-hong 滿面春風 móa-bīn-hô͘ 滿面鬍 móa-thâu-tōa-kōaⁿ 滿頭大汗 móa-kîⁿ 滿 mo̍͘h-mo̍͘h 漠漠 mo̍͘h-sī 漠視

nòa 淖 nōa 瀾 nōa-sôe/nōa-sê 瀾垂 nōa-sôe-á/nōa-sê-á 瀾垂仔 nōa-chô 瀾槽 nōa-chôaⁿ 瀾殘 nōa-chôaⁿ 瀾泉 nōa-chhiu 瀾鬚

oaiⁿ/oan 灣 oan-khoân-lō͘ 灣圈路 oân-kong-mn̂g 灣拱門 o͘ 烏 o͘-àu-hoeh/o͘-àu-huih 烏àu血 o͘-búi-á 烏búi仔 o͘-chut-chut 烏chut-chut o͘-sìm-sìm 烏gìm-gìm o͘-jí-á 烏jí仔 o͘-khâm-khâm 烏khâm-khâm o͘-lang-lang 烏lang-lang o͘-mà-mà 烏mà-mà o͘-sian 烏sian o͘-sian-sian 烏sian-sian o͘-sô-sô 烏sô-sô o͘-súi 烏súi o͘-tâ 烏tâ o͘-ta-sán 烏ta瘦 o͘-tò͘-âng 烏tò͘紅 o͘-hûn-bó/o͘-hûn-bú 烏云母 o͘-lâng 烏人 o͘-jîn/o͘-lîn 烏仁 o͘-lîn-pe̍h-lîn 烏仁白仁 o͘-á 烏仔 o͘-á-m̂ 烏仔梅 o͘-á-io̍h 烏仔藥 o͘-á-tāu 烏仔豆 o͘-á-hî/o͘-á-hû 烏仔魚 O͘-khek-lân 烏克蘭 o͘-ta-kôaⁿ 烏凋寒 o͘-chhì-á 烏刺仔 o͘-chhì-kiô 烏刺茄 o͘-chhòng-pe̍h-chhòng 烏創白創 o͘-chut-á 烏卒仔 o͘-sim-sim 烏參參 o͘-ha̍p-chi-chiòng 烏合之眾 o͘-miâ-toaⁿ 烏名單 o͘-thò͘-pe̍h-thò͘ 烏吐白吐 o͘-ma-ma 烏哞哞 o͘-chiuh-chiuh 烏啁啁 o͘-âu 烏喉 o͘-âu-thâng 烏喉蟲 o͘-chhùi-gû 烏嘴牛 o͘-chhùi-o͘ 烏嘴鷗 o͘-lo-so 烏囉嗦 o͘-thô͘ 烏土 o͘-ba̍k 烏墨 o͘-ba̍k-ba̍k 烏墨墨 o͘-thiⁿ-àm-tē/o͘-thiⁿ-àm-tōe 烏天暗地 o͘-thian-gô 烏天鵝 o͘-ko͘-hî/o͘-ko͘-hû 烏姑魚 o͘-niû-á 烏娘仔 o͘-kôaⁿ 烏寒 o͘-kôaⁿ-thiⁿ 烏寒天 o͘-chiam 烏尖 o͘-bóe-tang/o͘-bé-tang 烏尾冬 o͘-bóe-ke/o͘-bé-koe 烏尾雞 O͘-soaⁿ-thâu 烏山頭 O͘-soaⁿ-thâu-chúi-khò͘ 烏山頭水庫 o͘-chhī 烏市 o͘-pang 烏幫 o͘-hóaⁿ 烏幻 o͘-iù 烏幼 o͘-tiàm 烏店 o͘-tiuⁿ-hui 烏張飛 o͘-iáⁿ 烏影 o͘-iáⁿ-tāⁿ 烏影誕 o͘-sim 烏心 o͘-sim-to̍k-hēng 烏心毒行 o͘-sim-chio̍h 烏心石 o͘-sim-koaⁿ 烏心肝 o͘-khia̍t 烏戛 o͘-khia̍t-khia̍t 烏戛戛 o͘-hō͘ 烏戶 o͘-chhiú 烏手 o͘-phe/o͘-phoe 烏批 o͘-liam 烏拈 O͘-lá-kui 烏拉圭 o͘-áu 烏拗 o͘-phiat-á 烏撇仔 o͘-pan 烏斑 o͘-pan-báng 烏斑蠓 O͘-ji̍t 烏日 o͘-hng 烏昏 o͘-chheⁿ-àm-goe̍h/o͘-chhiⁿ-àm-ge̍h 烏星暗月 o͘-phú 烏昲 o͘-cheⁿ/o͘-chiⁿ 烏晶 o͘-cheⁿ-ba̍k-kiàⁿ/o͘-chiⁿ-ba̍k-kiàⁿ 烏晶目鏡 o͘-àm 烏暗 o͘-àm-thiⁿ 烏暗天 o͘-àm-bong 烏暗摸 o͘-àm-àm 烏暗暗 o͘-àm-mê/o͘-àm-mî 烏暗暝 o͘-àm-hîn 烏暗眩 o͘-àm-chhiuⁿ 烏暗鯧 o͘-iú 烏有 o͘-ba̍k 烏木 o͘-sam 烏杉 o͘-châi 烏材 o͘-châi-khī 烏材柿 o͘-khi̍t 烏杙 o͘-siông 烏松 o͘-pán 烏板 o͘-pán-pò 烏板報 o͘-pán-chhat 烏板擦 o͘-pang 烏枋 o͘-kam-á 烏柑仔 o͘-keh-á 烏格仔 o͘-m̂/o͘-mûi 烏梅 o͘-chó 烏棗 o͘-thè 烏楴 o͘-chhêng 烏榕 o͘-chhiū 烏樹 o͘-chhiū-á 烏樹仔 o͘-mn̂g/o͘-mo͘ 烏毛 o͘-chúi-cheⁿ/o͘-chúi-chiⁿ 烏水晶 o͘-chúi-ke/o͘-chúi-koe 烏水雞 o͘-chap-chap/o͘-chiap-chiap 烏汁汁 o͘-iû 烏油 o͘-iû-sam 烏油杉 o͘-hái-chúi 烏海水 o͘-tái 烏滓 o͘-tái-hoeh/o͘-tái-huih 烏滓血 o͘-lok-tō͘ 烏漉肚 o͘-hoe/o͘-he 烏灰 o͘-bû-siông 烏無常 o͘-tâ 烏焦 o͘-hun/o͘-ian 烏煙 o͘-ian-thûn 烏煙塵 o͘-hîm 烏熊 o͘-hun 烏熏 o͘-hun-chhoe/o͘-hun-chhe 烏熏吹 o͘-hun-chhoe-thâu/o͘-hun-chhe-thâu 烏熏吹頭 o͘-hun-ko 烏熏膏 o͘-hun-hoe 烏燻花 o͘-pâi 烏牌 o͘-káu 烏狗 o͘-káu-bó/o͘-káu-bú 烏狗母 o͘-seng-seng 烏猩猩 o͘-kâu 烏猴 o͘-hûi 烏瓷 o͘-àng-chhǹg 烏甕串 o͘-kam 烏甘 o͘-tiⁿ 烏甜 o͘-tiⁿ-hio̍h 烏甜葉 o͘-lut-lut 烏甪甪 o͘-chhân-o͘ 烏田烏 o͘-tāu 烏痘 o͘-kì 烏痣 o͘-soa 烏痧 o͘-pe̍h 烏白 o͘-pe̍h-lâi 烏白來 o͘-pe̍h-chhòng 烏白創 o͘-pe̍h-pūi 烏白吠 o͘-pe̍h-thi̍h 烏白喋 o͘-pe̍h-siūⁿ 烏白想 o͘-pe̍h-hut 烏白拂 o͘-pe̍h-chu̍t 烏白捽 o͘-pe̍h-phìⁿ 烏白片 o͘-pe̍h-mē/o͘-pe̍h-mā 烏白罵 o͘-pe̍h-ioh 烏白臆 o͘-pe̍h-bú 烏白舞 o͘-pe̍h-chèⁿ/o͘-pe̍h-chìⁿ 烏白諍 o͘-pe̍h-kóng 烏白講 o͘-pe̍h-lōa 烏白賴 o͘-pe̍h-chia̍h 烏白食 o͘-pe̍h-nāu 烏白鬧 o͘-phôe-tê/o͘-phê-tê 烏皮茶 o͘-phôe-ti/o͘-phê-tu 烏皮豬 o͘-ba̍k-jîn 烏目仁 o͘-ba̍k-á 烏目仔 o͘-ba̍k-kîⁿ 烏目墘 o͘-ba̍k-kiàⁿ 烏目鏡 o͘-ki 烏磯 o͘-ki-oân 烏磯猿 o͘-chéng 烏種 o͘-sūi 烏穗 o͘-sūi-pēⁿ/o͘-sūi-pīⁿ 烏穗病 o͘-tek 烏竹 o͘-ta̍t-á 烏笛仔 o͘-kńg 烏管 o͘-siuⁿ 烏箱 o͘-lang-lang 烏籠籠 o͘-thn̂g 烏糖 o͘-thn̂g-hu̍t 烏糖核 o͘-âng 烏紅 o͘-âng-tah 烏紅搭 o͘-se 烏紗 o͘-se-bō 烏紗帽 o͘-jiông-ke/o͘-jiông-koe 烏絨雞 o͘-le̍k 烏綠 o͘-si̍t-pô 烏翅婆 o͘-si̍t-á 烏翼仔 o͘-hīⁿ 烏耳 o͘-hī-môa/o͘-hīⁿ-môa 烏耳鰻 o͘-bah 烏肉 o͘-bah-té/o͘-bah-tóe 烏肉底 o͘-bah-ke/o͘-bah-koe 烏肉雞 o͘-tō͘-thâng 烏肚蟲 o͘-heng-heng 烏脝脝 o͘-kha 烏腳 o͘-kha-o͘ 烏腳烏 o͘-kha-koeh 烏腳蕨 o͘-kha-báng 烏腳蚊 o͘-kha-hûn 烏腳雲 o͘-kha-hiuⁿ 烏腳香 o͘-tn̂g-tō͘ 烏腸肚 o͘-chhàu-chhàu 烏臭臭 o͘-sek 烏色 o͘-lu-lu 烏茹茹 o͘-hng 烏荒 o͘-tì-á 烏蒂仔 o͘-ìm-ìm 烏蔭蔭 o͘-hun 烏薰 o͘-hun-chhoe/o͘-hun-chhe 烏薰吹 o͘-io̍h 烏藥 o͘-liám-m̂ 烏蘞莓 o͘-khēng 烏虹 o͘-sûi-á 烏蚋仔 o͘-ham 烏蚶 o͘-ham-kôe 烏蚶鮭 o͘-ku-thâng 烏蛄蟲 o͘-chôa 烏蛇 o͘-sû-á 烏蜍仔 o͘-giô 烏蟯 o͘-thâng 烏蟲 o͘-se-báng 烏西蠓 o͘-kak-phang 烏角蜂 o͘-ōe 烏話 o͘-kóng-pe̍h-kóng 烏講白講 o͘-tāu 烏豆 o͘-ti-ko/o͘-tu-ko 烏豬哥 o͘-niau 烏貓 o͘-niau-niau 烏貓貓 o͘-hòe/o͘-hè 烏貨 o͘-chhiah 烏赤 o͘-tò͘-âng 烏透紅 o͘-tò͘-chóa 烏透紙 o͘-tō 烏道 o͘-ná 烏那 o͘-chhò͘ 烏醋 o͘-kim 烏金 o͘-kim-ku̍t 烏金滑 o͘-kim-o͘-kim 烏金烏金 o͘-kim-kim 烏金金 o͘-tèng-báng 烏釘蚊 o͘-tèng-phang 烏釘蜂 o͘-tèng-báng 烏釘蠓 o͘-chîⁿ 烏錢 o͘-im 烏陰 o͘-im-thiⁿ 烏陰天 o͘-im-kôaⁿ 烏陰寒 o͘-im-hō͘ 烏陰雨 o͘-thī-ke/o͘-khī-koe 烏雉雞 o͘-ke-á/o͘-koe-á 烏雞仔 o͘-ke-kut/o͘-koe-kut 烏雞骨 o͘-hûn 烏雲 o͘-hûn-pà 烏雲豹 o͘-chheⁿ/o͘-chhiⁿ 烏青 o͘-bīn-kâu 烏面猴 o͘-bīn-hoan 烏面番 o͘-bīn-chha̍t 烏面賊 o͘-bīn-pn̄g 烏面飯 o͘-bīn-bé 烏面馬 o͘-hia 烏靴 o͘-kú 烏韭 o͘-thâu 烏頭 o͘-thâu-chôa 烏頭蛇 o͘-hiáⁿ 烏顯 o͘-chia̍h-o͘ 烏食烏 o͘-bé 烏馬 o͘-kut-ke/o͘-kut-koe 烏骨雞 o͘-kut-jiâu 烏骨鱙 o͘-thé-lī 烏體字 o͘-chang 烏鬃 o͘-kúi 烏鬼 o͘-kúi-po͘ 烏鬼埔 o͘-kúi-tōng 烏鬼洞 o͘-kúi-kúi 烏鬼鬼 o͘-hî/o͘-hû 烏魚 o͘-hî-kui/o͘-hû-kui 烏魚kui o͘-hî-chí/o͘-hû-chí 烏魚子 o͘-hî-lông/o͘-hû-lông 烏魚郎 o͘-ló͘-bo̍k-chê/o͘-ló͘-bo̍k-chôe 烏魯木齊 o͘-hang 烏魴 o͘-bián 烏鮸 o͘-ngô͘ 烏鯃 o͘-soa 烏鯊 o͘-chhiuⁿ 烏鯧 o͘-chek-á 烏鯽仔 o͘-liu 烏鰡 o͘-liân 烏鰱 o͘-môa 烏鰻 o͘-môa-hî/o͘-môa-hû 烏鰻魚 o͘-a 烏鴉 o͘-a-chhùi 烏鴉嘴 o͘-a-lêng 烏鴉翎 o͘-ah-thâng 烏鴨蟲 o͘-chhiok 烏鵲 o͘-chhiu 烏鶖 o͘-môa 烏麻 o͘-môa-iû 烏麻油 o͘-tiám 烏點 o͘-tiám-á-iû 烏點仔油 o͘-liông 烏龍 o͘-lêng-á 烏龍仔 o͘-liông-tê 烏龍茶 o͘-ku/o͘-kui 烏龜 o͘-ku-á 烏龜仔 o͘-kui-pô 烏龜婆 o͘-kui-sèng 烏龜性 o͘-kui-sîn 烏龜神 o͘-kui-liāng/o͘-kui-liōng 烏龜量 o͘-kui-thâu 烏龜頭 o͘-sô-sô 烏

Ò-chiu 澳洲 Ò-mn̂g 澳門

Ô͘-pak 湖北 Ô͘-pak-séng 湖北省 ô͘-khu 湖區 Ô͘-lâm 湖南 Ô͘-lâm-séng 湖南省 Ô͘-kháu 湖口 ô͘-sim 湖心 ô͘-chúi 湖水 ô͘-po̍h 湖泊 ô͘-lâu 湖流 ô͘-pin 湖濱 ô͘-poān 湖畔 ô͘-se 湖西

phū-phū-poe/phū-phū-pe 浡浡飛 Pó͘ 浦 phû 浮 phû-thāng 浮thang phû-sè 浮世 phû-tom 浮丼 phû-phàⁿ 浮冇 phû-phàⁿ-phàⁿ 浮冇冇 phû-phiò 浮剽 phû-le̍k 浮力 phû-tōng 浮動 phû-miâ 浮名 phû-tîn 浮塵 phû-tîn-á 浮塵仔 phû-ki/phû-ku 浮居 phû-si 浮屍 phû-lūn/phû-lùn/phû-lûn 浮崙 phû-sū 浮嶼 phû-chiu 浮州 phû-ho̍k-tē/phû-ho̍k-tōe 浮復地 phû-siàu 浮數 phû-chúi 浮水 phû-chúi-hòe/phû-chúi-hè 浮水貨 phû-chúi-chîⁿ 浮水錢 phû-tîm 浮沈 phû-tîm 浮沉 phû-chhèng 浮沖 phû-soa 浮沙 phû-chiu 浮洲 phû-phû-chhèng 浮浮沖 phû-hái-chio̍h 浮海石 phû-iû 浮游 phû-ioh 浮溢 phû-ioh-ioh 浮溢溢 phû-phiò 浮漂 phû-lām 浮濫 phû-pán 浮版 phû-liû-tîn 浮留藤 phû-chio̍h 浮石 phû-tiàⁿ 浮碇 phû-tāng 浮筩 phû-ió-ió 浮舀舀 phû-hoe 浮花 phû-phêng 浮萍 phû-chhèng 浮蒸 phû-phiô 浮薸 phû-tîn-chhài 浮藤菜 phû-châi 浮財 phû-chîⁿ 浮錢 phû-tiau 浮雕 phû-bīn 浮面 phû-thâu 浮頭 phû-koân-koân 浮高高 pông-phài 滂湃 phiò 漂 phiau-phiat 漂撇 phiau-pe̍k 漂泊 phiau-liû 漂流 phiau-phû 漂浮 phiò-pe̍h/thiò-pe̍h 漂白 phiò-pe̍h-hún/thiò-pe̍h-hún 漂白粉 phiò-hún 漂粉 phiò-io̍h 漂藥 phiò-hō͘ 漂雨 phoah 潑 phoah-tâm 潑tâm phoah--ji̍p-lâi 潑入來 phoat-pô 潑婆 phoat-hū 潑婦 phoah-sìⁿ 潑扇 phoah-chúi 潑水 phoat-kâu 潑猴 phoat-chiān 潑賤 phoah-hō͘ 潑雨 phoah-hong 潑風 phun 潘 phun-ám 潘ám phun-chúi 潘水 phun-lô 潘醪 phong-pài 澎湃 Phêⁿ-ô͘ 澎湖 phêⁿ-ô͘-kau/phîⁿ-ô͘-kau 澎湖溝 Phêⁿ-ô͘-koān 澎湖縣 Phêⁿ-koān 澎縣 pin 濱 pin-hái 濱海 pho̍k-pò͘ 瀑布 phàu 炮 phàu-á 炮仔 phàu-á-sim 炮仔心 phoh-á-chhiū 炮仔樹 phàu-á-kóng 炮仔管 phàu-á-sim 炮仔芯 phàu-á-chháu 炮仔草 phàu-peng 炮兵 phàu-siâⁿ 炮城 phàu-lúi 炮壘 phàu-chí 炮子 phàu-tôaⁿ 炮彈 phàu-kek 炮擊 phàu-khang 炮空 phàu-tâng 炮筒 phàu-tâi 炮臺 pû 炰 pû-han-chî/pû-hoan-chû 炰蕃薯 pok-hun 烞薰 pû 烰 pû-han-chî/pû-han-chû 烰番薯 pheng-iû 烹油 pheng-tiāu 烹調 pē/pōe 焙

siau-hông 消hông siau-tháu 消tháu siau-á 消仔 siau-hòa 消化 siau-hòa-put-liâng/siau-hòa-put-liông 消化不良 siau-iā 消夜 siau-sit 消失 siau-sit-khì/siau-sit-khù 消失去 siau-tiāⁿ 消定 siau-mî 消弭 siau-sim 消心 siau-sit 消息 siau-sek-hoe 消息花 siau-sit-chháu 消息草 siau-tháu 消敁 siau-sú 消暑 siau-thiòng 消暢 siau-ke̍k 消極 siau-to̍k 消毒 siau-khì 消氣 siau-chúi 消水 siau-chúi-kau 消水溝 siau-liâng 消涼 siau-khat-chèng 消渴症 siau-kau 消溝 siau-iûⁿ 消溶 siau-bia̍t 消滅 siau-chai 消災 siau-iām 消炎 siau-sńg 消爽 siau-khan-thâu 消牽頭 siau-tǹg 消當 siau-sán 消瘦 siau-mô͘ 消磨 siau-mô͘-phín 消磨品 siau-mô͘-tiāu 消磨掉 siau-mô͘-sî-kan 消磨時間 siau-chek 消積 siau-hàu 消耗 siau-hò͘ⁿ-liāng/siau-hò͘ⁿ-liōng 消耗量 siau-chéng 消腫 siau-ko 消膏 siau-si̍h 消蝕 siau-kái 消解 siau-hùi 消費 siau-hùi-phín 消費品 siau-hùi-chiá 消費者 siau-hùi-gia̍h 消費額 siau-sin 消身 siau-thè/siau-thòe 消退 siau-sē 消逝 siau-khián 消遣 siau-tióng 消長 siau-siám 消閃 siau-hông 消防 siau-hông-sng 消防栓 siau-hông-chhia 消防車 siau-tî/siau-tû 消除 siau-im 消音 siau-hong 消風 siau-si̍t 消食 siau-phiaⁿ 消骿 sia̍p-chhut-lâi 涉出來 sia̍p-sì/sia̍p-sè 涉勢 sia̍p-hiâm 涉嫌 sia̍p-su 涉私 sia̍p-chiok 涉足 sia̍p-chîⁿ 涉錢 sio̍h 液 siok-lí/siok-lú/siok-lí 淑女 sûn-phok 淳樸 sìm 滲 siap--chhut-lâi/sìm-chhut-lâi 滲出來 siàm-bóe-āu 滲尾後 siàm-jiō/siàm-liō 滲尿 siàm-sái 滲屎 siàm-sái-jiō 滲屎尿 siàm-lāu 滲漏 siàm-thàu 滲透 soān-tháng 漩桶 soān-chúi 漩水 sóa-kháu/sek-kháu 漱口 san-san-lâu 潸潸流 siap 澀 siap-á-chhiū 澀仔樹 siap-khī-á 澀柿仔 siap-lâi 澀梨 siap-siap 澀澀 siap-pháng/siok-pháng 澀紡 siap-hio̍h 澀葉 sip 濕 sip-chi̍t-ē 濕一下 sip-sip 濕濕 sip-sià 濕瀉 sip-chín 濕疹 sip-sián 濕癬 sià/sià-thé-biān 瀉 sià-thiah 瀉拆 sià-pāi 瀉敗 sià-tāi-miâ-siaⁿ 瀉敗名聲 sià-lâu 瀉流 sià-pak 瀉腹 siah-io̍h/sià-io̍h 瀉藥 Sím-iông 瀋陽 siau-sá 瀟洒

tīⁿ-that-that 淀塞塞 tīⁿ-lâu-lâu 淀流流 tīⁿ-tīⁿ 淀淀 tīⁿ-phóng-phóng/tīⁿ-phông-phông 淀滂滂 tīⁿ-móa-lâu 淀滿流 tīⁿ-móa-móa/tīⁿ-boán-boán 淀滿滿 tô 淘 tô-chéⁿ/tô-chíⁿ 淘井 tô-thōa 淘導 tô-thōa 淘汏 tām-hòa 淡化 Tām-tāi 淡大 tām-chng 淡妝 tām-bông 淡忘 tām-chúi 淡水 tām-chúi-khu 淡水區 Tām-chúi-hô 淡水河 Tām-chúi-tìn 淡水鎮 Tām-kang 淡江 Tām-kang-tōa-ha̍k 淡江大學 tām-po̍h 淡泊 tām-tek 淡竹 tām-po̍h 淡薄 tām-po̍h-kú 淡薄久 tām-po̍h-á 淡薄仔 tām-po̍h-po̍h-á 淡薄薄仔 tām-n̂g 淡黃 tâm 淫 thiⁿ 添 thiam-teng 添丁 thiam-teng-hoat-châi 添丁發財 thiⁿ-kè 添價 thiⁿ-ka 添加 thiam-ka-bu̍t/thiⁿ-ka-bu̍t 添加物 thiam-siū 添壽 thiam-chng 添妝 thiⁿ-thiap 添帖 thiⁿ-āu-chan 添後chan thiam-ki-ke-hio̍h 添枝加葉 thiⁿ-chúi 添水 thiⁿ-iû 添油 thiⁿ-tām-po̍h-á 添淡薄仔 thiam-hok-siū 添福壽 thiam-hok-thiam-siū 添福添壽 thiam-chng 添粧 thiⁿ-chhài 添菜 thiⁿ-pó͘ 添補 thiam-siat 添設 thiam-chù 添註 thiⁿ-hòe/thiⁿ-hè 添貨 thiⁿ-thiap 添貼 thiam-kò͘ 添購 thiⁿ-tāng 添重 thiⁿ-thâu 添頭 thiⁿ-pn̄g 添飯 thō͘/tō͘ 渡 thō͘-ám 渡ám tō͘-ká 渡假 tō͘-chiúⁿ 渡槳 tō͘-kang 渡江 tō͘-hái 渡海 thō͘-thng 渡湯 tō͘-chiuⁿ 渡漿 tō͘-chûn 渡船 tō͘-chûn-thâu 渡船頭 thō͘-tê 渡茶 tō͘-lûn 渡輪 tō͘-kòe-lân-koan/tō͘-kè-lân-koan 渡過難關 tō͘-thâu 渡頭 tō͘-chiáu 渡鳥 thiām-hái 湛海 thiām-khut-á 湛窟仔 thòaⁿ 湠 thòaⁿ-nn̄g 湠卵 thòaⁿ-châng 湠叢 thòaⁿ-kiáⁿ 湠囝 thòaⁿ-tâm 湠澹 thòaⁿ-chéng 湠種 thòaⁿ-chháu 湠草 thòaⁿ-khui 湠開 thng/thong 湯 thng-sî 湯匙 thng-sî-á 湯匙仔 thng-sî-á-chhài 湯匙仔菜 thng-tî 湯池 thng-chôaⁿ 湯泉 thng-thng 湯湯 thng-thâu 湯頭 tīⁿ 滇 tīⁿ-lâu-lâu 滇流流 tīⁿ-móa-lâu 滇滿流 tīⁿ-móa-móa 滇滿滿 tia̍h 滌 tái 滓 tái-tiⁿ 滓甜 thīn-kàu-té/thīn-kàu-tóe 滕到底 thîn-chiú 滕酒 tè 滯 tè-ám 滯ám tù-táu 滯倒 tè-ta 滯凋 thì-siau 滯銷 tih 滴 tih--chhut-lâi 滴出來 tih-chúi 滴水 tih-tih-á 滴滴仔 tih-ba̍k-sái 滴目屎 tih-lé 滴禮 tih-kńg 滴管 tih-hoeh/tih-huih 滴血 tih-hō͘ 滴雨 tiòng 漲 tiòng-thêng 漲停 tiòng--chhut-lâi 漲出來 tiòng-sì/tiòng-sè 漲勢 tiòng-hok 漲幅 tiòng-koâiⁿ 漲懸 tiòng-chhun-chúi 漲春水 tiòng-chúi 漲水 tńg-lâu 漲流 tiòng-tiâu 漲潮 tiòng-phòa--khì/tiòng-phòa--khù 漲破去 tiùⁿ-hong 漲風 thâm 潭 thâm-á 潭仔 Thâm-chú 潭子 thâm-pûi 潭肥 tiô-chiu 潮州 tiâu-se̍k 潮汐 tiâu-liû 潮流 tiâu-sip 潮濕 tiô-thn̂g 潮糖 têng 澄 têng-chheng 澄清 Têng-chheng-ô͘ 澄清湖 theh 澈 theh-theh 澈澈 te̍k-sià 澤瀉 te̍k-lân 澤蘭 tiān-hún 澱粉 tiān-hún-chit 澱粉質 thòaⁿ 澶 tâm 澹 tâm-chiuh-chiuh 澹啁啁 tâm-âu 澹喉 tâm-tē/tâm-tōe 澹地 tâm-chúi-tē/tâm-chúi-tōe 澹水地 tâm-tih-tih 澹滴滴 tâm-lok-lok 澹漉漉 tâm-lùn 澹潤 tâm-tâm 澹澹 tâm-sip 澹濕 tâm-kô͘-kô͘ 澹糊糊 tâm-hīⁿ 澹耳 tak6-mi̍h 濁物 ta̍uh 瀆 to̍k-chit 瀆職 thòaⁿ 炭 thòaⁿ-oân-á 炭丸仔 thòaⁿ-chí-á 炭子仔 thòaⁿ-sái 炭屎 thòaⁿ-sap-á 炭屑仔 thòaⁿ-chân 炭層 thòaⁿ-iù 炭幼 thòaⁿ-hóe/thòaⁿ-hé 炭火 thòaⁿ-lô͘ 炭爐 thòaⁿ-ōe/thòaⁿ-ūi 炭畫 thòaⁿ-khòng 炭礦 thòaⁿ-pit 炭筆 thòaⁿ-lián-á 炭輦仔 thòaⁿ-iam 炭閹

un-hô 溫和 un-chûn 溫存 un-sek 溫室 un-chiu-sam 溫州杉 un-chha 溫差 un-tài 溫帶 un-chhn̂g 溫床 un-tō͘ 溫度 un-chêng 溫情 un-pâng 溫房 un-loán 溫暖 un-jiû 溫柔 un-chôaⁿ 溫泉 un-un-á 溫溫仔 un-sio 溫燒 un-pân 溫瓶 un-chio̍h 溫石 un-sûn 溫純 un-koàn 溫罐 un-si̍p 溫習 un-tāu 溫豆 un-chiú 溫酒 un-sūn 溫順 un-hiong 溫馨 un-sûn 溫馴 U-lâi 烏來


ûi-jîn 為人 ûi-ha̍k 為學 ûi-hāi 為害 ûi-só͘-io̍k-ûi 為所欲為 ûi-chèng 為政 ûi-êng 為榮 ûi-chí 為止 ûi-seng 為生 ûi-kì 為記 ûi-hān 為限 ûi-lân 為難 ûi-tê/ûi-tôe 為題 ûi-siú 為首

ūi-hô 為何 ūi-lē 為例 ūi-kong 為公 ūi-siáⁿ-mi̍h 為啥物 ūi-ka-kī 為家己 ūi-kí 為己 ūi-hoān 為患 ūi-sò͘ 為數 ūi-gia̍p 為業 ūi-ông 為王 ūi-sím-mih/ūi-sím-mi̍h 為甚物 ūi-su 為私 ūi-tio̍h 為著 ūi-lân--lâng 為難人