มาร

จาก วิกิพจนานุกรม ที่เก็บคำศัพท์เสรี

ภาษาไทย[แก้]

ภาพจิตรกรรมแบบพม่าที่แสดงถึงมารขณะทำการลวงล่อพระพุทธองค์
วิกิพีเดีย มีบทความเกี่ยวกับ:

Wikipedia

รากศัพท์[แก้]

จากสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล etymology language/templates मार ‎(มาร), จากสคริปต์ผิดพลาด: ไม่มีมอดูล etymology language/templates มาร

การออกเสียง[แก้]

คำนาม[แก้]

มาร, มาร-

 1. เทวดาจำพวกหนึ่ง มีใจบาปหยาบช้าคอยกีดกันไม่ให้ทำบุญ
 2. ยักษ์
 3. (ศาสนาพุทธ) ผู้ฆ่า, ผู้ทำลาย, ในพระพุทธศาสนาหมายถึงผู้กีดกันบุญกุศล มี 5 อย่าง เรียกว่า เบญจพิธมาร คือ ขันธมาร กิเลสมาร อภิสังขารมาร มัจจุมาร เทวบุตรมาร
 4. โดยปริยายหมายถึงผู้ที่เป็นอุปสรรคขัดขวาง

คำแปลภาษาอื่น[แก้]

ภาษาบาลี[แก้]

รูปแบบอื่น[แก้]

 • (อักษรไทย)
 • मार (อักษรเทวนาครี)
 • [ต้องการศัพท์] (อักษรสิงหล)
 • မာရ (อักษรพม่า)
 • មារ (อักษรเขมร)
 • māra (อักษรละติน)

คำนาม[แก้]

มาร ช.

 1. ผู้ฆ่า
 2. ผู้ขัดขวางการกระทำความดี

วิภัตติ[แก้]

ตารางผันคำนามของ "มาร" (เพศชาย)
การก \ พจน์ เอกพจน์ พหูพจน์
กรรตุการก (ปฐมา) มาโร มารา
กรรมการก (ทุติยา) มารํ มาเร
กรณการก (ตติยา) มาเรน มาเรหิ หรือ มาเรภิ
สัมปทานการก (จตุตถี) มารสฺส หรือ มาราย หรือ มารตฺถํ มารานํ
อปาทานการก (ปัญจมี) มารสฺมา หรือ มารมฺหา หรือ มารา มาเรหิ หรือ มาเรภิ
สัมพันธการก (ฉัฏฐี) มารสฺส มารานํ
สถานการก (สัตตมี) มารสฺมิํ หรือ มารมฺหิ หรือ มาเร มาเรสุ
สัมโพธนาการก (อาลปนะ) มาร มารา