ข้ามไปเนื้อหา

ดัชนี:จำนวนขีดอักษรจีน/18

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 13.0.0 เรียงตามบล็อกหลักและบล็อกส่วนขยาย A-G อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร

อักษรจีน 18 ขีด[แก้ไข]

รากอักษรจีน 一[แก้ไข]

𠁟, 𫡁, 𫡂

รากอักษรจีน 丨[แก้ไข]

𠁹, 𰀨

รากอักษรจีน 亠[แก้ไข]

𠆚

รากอักษรจีน 人[แก้ไข]

, , , , , , 𠐣, 𠐤, 𠐥, 𠐦, 𠐧, 𠐨, 𠐩, 𠐪, 𠐫, 𠐬, 𠐭, 𠐮, 𠐯, 𠐰, 𠐱, 𠐲, 𠐳, 𠐴, 𠐵, 𠐶, 𠐷, 𠐸, 𠐹, 𠐺, 𪝷, 𪝸, 𪝹, 𫣹, 𫣺, 𫣻, 𫣼, 𫣽, 𫣿, 𫤀, 𫤁, 𫤃, 𭀆, 𭀇, 𭀈, 𭀉, 𭀊, 𭀋, 𰃂, 𰃃, 𰃄, 𰃅, 𰃆, , 𫤇, 𫤈

รากอักษรจีน 儿[แก้ไข]

, 𠓆, 𠓈, 𠓉, 𠓊, 𫤣, 𫤤, 𫤥, 𫤦, 𭀹, 𭀺

รากอักษรจีน 入[แก้ไข]

𠓾

รากอักษรจีน 八[แก้ไข]

, 𠔶, 𠔷, 𫤳

รากอักษรจีน 冂[แก้ไข]

𠕯, 𠕰

รากอักษรจีน 冖[แก้ไข]

𠖣, 𠖤, 𠖥

รากอักษรจีน 冫[แก้ไข]

𠘝, 𠘞, 𠘟, 𠘠, 𠘡, 𫥝, 𭂧, 𭂨

รากอักษรจีน 凵[แก้ไข]

𢇕, 𪞼, 𫥭

รากอักษรจีน 刀[แก้ไข]

, 𠠛, 𠠜, 𠠝, 𠠞, 𠠟, 𠠠, 𫦜, 𫦝, 𫦞, 𭄛

รากอักษรจีน 力[แก้ไข]

, 𠣀, 𠣁, 𠣂, 𠣃, 𰅙

รากอักษรจีน 匕[แก้ไข]

𠤪

รากอักษรจีน 匚[แก้ไข]

𠥤, 𠥥, 𰅩

รากอักษรจีน 十[แก้ไข]

𠧉, 𠧊, 𠧋, 𠧌, 𠧍, 𪟻, 𭅬, 𰆀, 𰆁

รากอักษรจีน 卩[แก้ไข]

𠨧, 𠨨, 𠨩, 𠨪

รากอักษรจีน 厂[แก้ไข]

𠫀, 𠫁, 𠫂, 𠫃, 𠫄, 𠫅, 𠫆

รากอักษรจีน 又[แก้ไข]

, 𠮐

รากอักษรจีน 口[แก้ไข]

𭋝, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𡂏, 𡂐, 𡂑, 𡂒, 𡂓, 𡂔, 𡂕, 𡂖, 𡂗, 𡂘, 𡂙, 𡂚, 𡂛, 𡂜, 𡂝, 𡂞, 𡂟, 𡂠, 𡂡, 𡂢, 𡂣, 𡂤, 𡂥, 𡂦, 𡂧, 𡂨, 𡂩, 𡂪, 𡂫, 𡂬, 𡂭, 𡂮, 𡂯, 𡂰, 𡂱, 𡂲, 𡂳, 𡂴, 𡂵, 𡂶, 𡂷, 𡂸, 𡂹, 𡂺, 𡂻, 𡂼, 𡂽, 𡂾, 𡂿, 𡃀, 𡃁, 𡃂, 𡃃, 𡃄, 𡃅, 𡃆, 𡃇, 𡃈, 𡃉, 𡃊, 𡃋, 𡃌, 𡃍, 𡃎, 𡃏, 𡃐, 𡃑, 𡃒, 𡃓, 𡃔, 𡃕, 𡃖, 𡃗, 𡃘, 𡃙, 𡃚, 𡃛, 𡃜, 𡃝, 𡃞, 𡃟, 𡃰, 𪢙, 𪢚, 𪢛, 𪢜, 𪢝, 𪢞, 𫝝, 𫬒, 𫬓, 𫬔, 𫬕, 𫬖, 𫬗, 𫬘, 𫬙, 𫬚, 𫬛, 𭋱, 𭋲, 𭋳, 𭋴, 𭋵, 𭋶, 𭋷, 𭋸, 𭋹, 𭋺, 𭋻, 𭋾, 𭋿, 𭌀, 𭌁, 𭌂, 𭌃, 𭌄, 𭌅, 𭌆, 𭌇, 𭌈, 𭌉, 𰈾, 𰈿, 𰉀, 𰉁, 𰉂, 𫬜, 𫬡, 𫬢, 𭌎, 𭌐, 𭌕, 𭌖, 𭌙, 𫬱

รากอักษรจีน 囗[แก้ไข]

𡈲, 𭍶

รากอักษรจีน 土[แก้ไข]

, , , , 𡒰, 𡒱, 𡒲, 𡒳, 𡒴, 𡒵, 𡒶, 𡒷, 𡒸, 𡒹, 𡒺, 𡒻, 𡒼, 𡒽, 𡒾, 𡒿, 𡓁, 𡓂, 𡓃, 𡓄, 𡓅, 𡓆, 𡓇, 𡓈, 𡓉, 𡓊, 𡓋, 𡓍, 𡓎, 𡓏, 𪤬, 𪤭, 𪤮, 𪤯, 𫮶, 𫮷, 𫮸, 𭐁, 𭐂, 𭐃, 𭐄, 𰊻, 𰊼, 𰊽, 𰊾, 𰊿, 𰋀, , 𫮹, 𫮼

รากอักษรจีน 士[แก้ไข]

𡕅, 𡕇, 𡕈, 𡕉, 𡕊, 𫯇

รากอักษรจีน 夊[แก้ไข]

, 𡕼, 𡕽, 𡕾, 𡕿, 𭐰

รากอักษรจีน 夕[แก้ไข]

, 𡗉, 𡗊, 𭑁

รากอักษรจีน 大[แก้ไข]

, 𡚗, 𡾗, 𪥢

รากอักษรจีน 女[แก้ไข]

𭒧, , , , , , 𡣪, 𡣫, 𡣬, 𡣭, 𡣮, 𡣯, 𡣰, 𡣱, 𡣲, 𡣳, 𡣴, 𡣵, 𡣶, 𡣷, 𡣸, 𡣹, 𡣺, 𡣻, 𡣼, 𪦬, 𪦭, 𪦮, 𪦯, 𫲐, 𫲑, 𫲒, 𫲓, 𭒩, 𭒪, 𭒫, 𭒬, 𭒭, 𫲔, 𫲙, 𭒮

รากอักษรจีน 子[แก้ไข]

𡦪, 𡦫, 𡦬, 𰌱

รากอักษรจีน 宀[แก้ไข]

, 𡫞, 𡫟, 𡫠, 𡫡, 𡫢, 𡫣, 𡫤, 𡫥, 𡫦, 𡫧, 𡫨, 𡫩, 𡫪, 𡫫, 𪧰, 𪧱, 𪧲, 𫴘, 𫴙, 𫴚, 𫴛, 𭔟, 𭔠, 𭔡, 𰍡, 𭔣

รากอักษรจีน 寸[แก้ไข]

𡭐

รากอักษรจีน 小[แก้ไข]

𡮷, 𡮸, 𡮹, 𡮺, 𡮻, 𤯏

รากอักษรจีน 尸[แก้ไข]

, , 𡳪, 𡳫, 𫵩, 𭕷, 𭕸, 𫵪

รากอักษรจีน 屮[แก้ไข]

𡴪

รากอักษรจีน 山[แก้ไข]

, , , , , 𡾂, 𡾃, 𡾄, 𡾅, 𡾆, 𡾇, 𡾈, 𡾉, 𡾊, 𡾋, 𡾌, 𡾍, 𡾎, 𡾏, 𡾐, 𡾑, 𡾒, 𡾓, 𡾔, 𡾕, 𡾖, 𡾠, 𫶞, 𭗥, 𭗧, 𭗨, 𭗩, 𭗪, 𭗫, 𰎼, 𰎽, 𰎾, 𭗬, 𭗱

รากอักษรจีน 巛[แก้ไข]

𢀈

รากอักษรจีน 工[แก้ไข]

𢀮, 𪩩, 𰏎

รากอักษรจีน 己[แก้ไข]

𫶺, 𢁐, 𫶻, 𫶼, 𭘐

รากอักษรจีน 巾[แก้ไข]

, 𢅩, 𢅪, 𢅫, 𢅬, 𭘺, 𭘻

รากอักษรจีน 干[แก้ไข]

𢆪, 𪪈, 𫷞, 𭙇

รากอักษรจีน 广[แก้ไข]

, 𢋡, 𢋢, 𢋣, 𢋤, 𢋥, 𢋦, 𢋧, 𢋨, 𢋩, 𢋪, 𢋫, 𢋬, 𢋭, 𪪩, 𫸇, 𭚅, 𭚆, 𭚇, 𭚈, 𰐅, 𫸈

รากอักษรจีน 廴[แก้ไข]

𫸕

รากอักษรจีน 廾[แก้ไข]

𫸣

รากอักษรจีน 弋[แก้ไข]

𢎕

รากอักษรจีน 弓[แก้ไข]

𢐲, 𢐳, 𢐴, 𢐵, 𢐶, 𢐷, 𫹁, 𭛌

รากอักษรจีน 彐[แก้ไข]

, , 𢑳, 𢑴, 𢑵, 𢑶, 𪫇

รากอักษรจีน 彡[แก้ไข]

𢒵

รากอักษรจีน 彳[แก้ไข]

𢖏, 𢖐, 𢖑, 𢖒, 𢖓, 𢖔, 𢖕, 𢖖, 𢖗, 𪫛, 𪫜, 𫹧, 𫹨, 𰐹

รากอักษรจีน 心[แก้ไข]

, , , , , , , , , , 𫻐, 𫻒, 𭟋, 𭟌, 𰒘, 𰒚, , , , , , , , , , 𢣻, 𢣼, 𢣽, 𢣾, 𢣿, 𢤀, 𢤁, 𢤂, 𢤃, 𢤄, 𢤅, 𢤆, 𢤇, 𢤈, 𢤉, 𢤊, 𢤋, 𢤌, 𢤍, 𢤎, 𢤏, 𢤐, 𢤑, 𢤒, 𢤓, 𢤔, 𢤕, 𢤖, 𢤗, 𢤘, 𢤙, 𢤚, 𢤛, 𢤜, 𢤝, 𢤞, 𢤟, 𢤠, 𢤡, 𢤢, 𢤣, 𢤤, 𢤥, 𦻇, 𪬺, 𪬻, 𪬼, 𪬽, 𪬾, 𫻔, 𫻖, 𫻗, 𫻘, 𭟍, 𭟎, 𭟐, 𭟑, 𭟓, 𭟗, 𰒞,

รากอักษรจีน 戈[แก้ไข]

, 𢨘, 𢨙

รากอักษรจีน 戶[แก้ไข]

𢩡, 𨐳

รากอักษรจีน 手[แก้ไข]

, 𭢷, 𭢽, 𰔶, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𢷶, 𢷷, 𢷸, 𢷹, 𢷺, 𢷻, 𢷼, 𢷽, 𢷾, 𢷿, 𢸀, 𢸁, 𢸂, 𢸃, 𢸄, 𢸅, 𢸆, 𢸇, 𢸈, 𢸉, 𢸊, 𢸋, 𢸌, 𢸍, 𢸎, 𢸏, 𢸐, 𢸑, 𢸒, 𢸓, 𢸔, 𢸕, 𢸖, 𢸗, 𢸘, 𢸙, 𢸚, 𢸛, 𢸜, 𢸝, 𢸞, 𢸟, 𢸠, 𢸡, 𢸢, 𪮻, 𪮼, 𪮽, 𪮾, 𪮿, 𪯀, 𫝿, 𫾓, 𫾗, 𫾘, 𭢿, 𭣁, 𭣃, 𰔸, 𰔹, 𭣅

รากอักษรจีน 支[แก้ไข]

𫾥, 𭣟

รากอักษรจีน 攴[แก้ไข]

, , , 𣀄, 𣀐, 𣀑, 𣀒, 𣀓, 𣀔, 𣀕, 𣀖, 𣀗, 𣀘, 𣀙, 𣀚, 𪯛, 𪯜, 𫿛, 𫿜, 𫿝, 𭤎, 𭤏

รากอักษรจีน 文[แก้ไข]

𣁥, 𣁦, 𰕜,

รากอักษรจีน 斗[แก้ไข]

𣂎

รากอักษรจีน 斤[แก้ไข]

, 𣃌, 𣃍, 𣃎, 𣃏, 𣃐, 𰕥

รากอักษรจีน 方[แก้ไข]

, 𣄞, 𣄟, 𣄠, 𣄡, 𣄢, 𣄣, 𬀘, 𬀙, 𬀚, 𬀛, 𭥇, 𭥈,

รากอักษรจีน 日[แก้ไข]

, , , , , , , , , 𠆛, 𣋞, 𣋟, 𣋠, 𣋡, 𣋢, 𣋣, 𣋤, 𣋥, 𣋦, 𣋧, 𣋨, 𣋩, 𣋪, 𣋫, 𣋬, 𣋭, 𣋮, 𣋯, 𣋰, 𣋱, 𥫂, 𪱎, 𪱏, 𪱐, 𬁜, 𭧿, 𭨀, 𭨁, 𭨂, 𭨃, 𭨄, 𭨅, 𭨆, 𭨇, 𭨈, 𭨉, 𰖳, 𰖴, 𰖵, , , 𭨊, 𭨋

รากอักษรจีน 曰[แก้ไข]

𣍑, 𣍒, 𣍓, 𣍔, 𣍕, 𰗂

รากอักษรจีน 月[แก้ไข]

𣎩, 𣎪, 𣎫, 𣎬, 𣎭, 𬂕, 𬂖, 𭩏, 𭩐, 𭩑, 𰗏

รากอักษรจีน 木[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , , , , , , 檿, , , , , , , , , , , , , , , , , , 𣝁, 𣝂, 𣝃, 𣝄, 𣝅, 𣝆, 𣝇, 𣝈, 𣝉, 𣝊, 𣝋, 𣝌, 𣝍, 𣝎, 𣝏, 𣝐, 𣝑, 𣝒, 𣝓, 𣝔, 𣝕, 𣝖, 𣝗, 𣝘, 𣝚, 𣝛, 𣝜, 𣝝, 𣝞, 𣝟, 𣝠, 𣝡, 𣝢, 𣝣, 𣝤, 𣝥, 𣝦, 𣝧, 𣝨, 𣝩, 𣝪, 𣝫, 𣝬, 𣝭, 𣝮, 𣝯, 𣝰, 𣝱, 𣝲, 𣝳, 𣝴, 𣝵, 𣝶, 𣝷, 𣝸, 𣝹, 𣝺, 𣝻, 𣝼, 𣝽, 𣝾, 𣝿, 𣞀, 𣞁, 𣞂, 𣞃, 𣞄, 𣞅, 𣞆, 𣞇, 𣞈, 𣞉, 𣞊, 𣞋, 𣞌, 𣞍, 𣞎, 𪴉, 𪴊, 𪴋, 𪴌, 𪴍, 𪴎, 𪴏, 𫞒, 𬄷, 𬄸, 𬄹, 𬄺, 𬄽, 𬄾, 𬄿, 𬅀, 𭬒, 𭬓, 𭬔, 𭬕, 𭬖, 𭬘, 𭬙, 𭬚, 𭬛, 𰘻, 𰘼, 𰘽, , , , , , , , , 𭬞, 𭬟

รากอักษรจีน 欠[แก้ไข]

, 𣤨, 𣤩, 𣤪, 𣤫, 𬅳

รากอักษรจีน 止[แก้ไข]

, , 𣦦, 𣦧, 𣦨, 𣦩, 𣦪, 𣦫, 𬆎, 𭭷

รากอักษรจีน 歹[แก้ไข]

, 𣩯, 𣩰, 𣩱, 𣩲, 𣩳, 𣩴, 𣩵, 𣩶, 𭮤, 𭮥, 𭮧

รากอักษรจีน 殳[แก้ไข]

, 𣫐, 𣫑, 𣫒, 𣫓, 𣫔, 𣫕, 𣫖, 𣫗, 𭯂,

รากอักษรจีน 毋[แก้ไข]

𬆸

รากอักษรจีน 毛[แก้ไข]

, , 𣰚, 𣰛, 𣰜, 𣰝, 𣰞, 𣰟, 𣰠, 𣰡, 𣰢, 𣰣, 𣰤, 𣰥, 𣰦, 𣰧, 𣰨, 𣰩, 𣰪, 𪵢, 𬇈, 𭯪, 𰚳, 𰚴

รากอักษรจีน 氏[แก้ไข]

𣱓, 𣱔

รากอักษรจีน 气[แก้ไข]

𣱮, 𭯵

รากอักษรจีน 水[แก้ไข]

𭲲, , 𬉖, , , , , 瀀, , , , , , , , , , , , , , , , , , , 㵿, , , , , 𤁞, 𤁡, 𤁢, 𤁣, 𤁤, 𤁥, 𤁦, 𤁧, 𤁨, 𤁩, 𤁪, 𤁫, 𤁬, 𤁭, 𤁮, 𤁯, 𤁰, 𤁱, 𤁲, 𤁳, 𤁴, 𤁵, 𤁶, 𤁷, 𤁸, 𤁹, 𤁺, 𤁻, 𤁼, 𤁽, 𤁾, 𤁿, 𤂀, 𤂁, 𤂂, 𤂃, 𤂄, 𤂅, 𤂆, 𤂇, 𤂈, 𤂉, 𤂊, 𤂋, 𤂌, 𤂍, 𤂎, 𤂏, 𤂐, 𤂑, 𤂒, 𤂓, 𤂔, 𤂕, 𤂖, 𤂗, 𤂘, 𤂙, 𤂚, 𤂛, 𤂜, 𤂞, 𤂟, 𤂠, 𤂢, 𤂣, 𤂤, 𤂥, 𤂦, 𤂧, 𤂨, 𤂩, 𤂪, 𤂫, 𤂬, 𤂭, 𤂮, 𤂯, 𤂰, 𤂱, 𤂲, 𪷳, 𪷴, 𪷵, 𪷶, 𪷷, 𪷸, 𪷹, 𬉜, 𬉝, 𭳐, 𭳑, 𭳒, 𭳓, 𭳔, 𭳕, 𭳖, 𭳗, 𭳘, 𭳙, 𰝢, 𰝣, 𰝤, 𰝥, 𰝦, 𰝧, 𰝨, 𰝩, 𰝪, 𰝫, , , 𬉠, 𬉡, 𬉣, 𭳡, 𭳢

รากอักษรจีน 火[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , 𤐤, 𤐥, 𤐦, 𤐧, 𤐨, 𤐩, 𤐪, 𤐫, 𤐬, 𤐭, 𤐮, 𤐯, 𤐰, 𤐱, 𤐲, 𤐳, 𤐴, 𤐵, 𤐶, 𤐷, 𤐸, 𤐹, 𤐺, 𤐻, 𤐼, 𤐽, 𤐾, 𤐿, 𤑀, 𤑁, 𤑂, 𤑄, 𤑅, 𤑆, 𤑇, 𤑈, 𤑉, 𤑊, 𤑋, 𤑌, 𤑍, 𤑎, 𤑏, 𤑐, 𤑑, 𦦨, 𪹼, 𪹽, 𪹾, 𪹿, 𪺀, 𬋑, 𬋓, 𭶚, 𭶛, 𭶜, 𭶝, 𭶞, 𭶟, 𭶡, 𰟪, 𰟫, 𰟬, 𰟭, 𰟮, 𰟯, , , , 𬋖, 𬋗, 𭶢,

รากอักษรจีน 爪[แก้ไข]

𤔹, 𤔻, 𤔽, 𤔾

รากอักษรจีน 爿[แก้ไข]

𪺡, 𬌎, 𭷈

รากอักษรจีน 片[แก้ไข]

, 𤗿, 𤘀, 𤘁, 𤘂, 𭷎

รากอักษรจีน 牙[แก้ไข]

𤘓

รากอักษรจีน 牛[แก้ไข]

, , 𤛹, 𤛺,

รากอักษรจีน 犬[แก้ไข]

𭸮, , , , 𤢴, 𤢵, 𤢶, 𤢷, 𤢸, 𤢹, 𤢺, 𤢻, 𤢼, 𤢽, 𤢾, 𤢿, 𤣀, 𤣁, 𤣂, 𤣃, 𤣄, 𪻋, 𬍌, 𭸰, 𭸱, 𰡨

รากอักษรจีน 玉[แก้ไข]

, , , 𬎕, 𭺆, , , , , , , , , 𤪋, 𤪌, 𤪍, 𤪎, 𤪏, 𤪐, 𤪑, 𤪒, 𤪓, 𤪔, 𤪕, 𤪖, 𤪗, 𤪘, 𤪙, 𤪚, 𤪛, 𤪜, 𤪝, 𤪞, 𤪟, 𤪠, 𤪡, 𤪢, 𤪣, 𤪤, 𤪥, 𤪦, 𤪧, 𤪨, 𤪴, 𪼧, 𪼨, 𬎗, 𬎘, 𬎙, 𭺉, 𭺋, 𭺌, , , 𬎚,

รากอักษรจีน 瓜[แก้ไข]

, 𤬘, 𤬙, 𤬚, 𰢠

รากอักษรจีน 瓦[แก้ไข]

, , 𤮘, 𤮙, 𤮚, 𤮛, 𤮜, 𤮝, 𤮞, 𤮟,

รากอักษรจีน 甘[แก้ไข]

𤯎

รากอักษรจีน 生[แก้ไข]

𤯺, 𭺷

รากอักษรจีน 用[แก้ไข]

𤰍

รากอักษรจีน 田[แก้ไข]

, , , 𤳤, 𤳥, 𤳦, 𤳧, 𤳨, 𨐴, 𪽣, 𬏖, 𬏗, 𭻲, 𭻳

รากอักษรจีน 疋[แก้ไข]

𤴣

รากอักษรจีน 疒[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𤺺, 𤺻, 𤺼, 𤺽, 𤺾, 𤺿, 𤻀, 𤻁, 𤻂, 𤻃, 𤻄, 𤻅, 𤻆, 𤻇, 𤻈, 𤻉, 𤻊, 𤻋, 𤻌, 𤻍, 𤻎, 𤻏, 𤻐, 𤻑, 𤻒, 𤻓, 𤻔, 𬏾, 𭼮, 𭼯, 𰤅, 𰤆, 𰤇,

รากอักษรจีน 白[แก้ไข]

, , , 𤾧, 𤾨, 𤾩, 𤾪, 𭽡, 𭽢

รากอักษรจีน 皮[แก้ไข]

𭽶, , , 𥀢, 𥀣, 𥀤, 𥀥, 𥀦, 𥀧, 𥀨, 𥀩, 𥀪, 𭽷

รากอักษรจีน 皿[แก้ไข]

, , 𥂸, 𥂹, 𥂺, 𥂼, 𥂽, 𥂾, 𥂿, 𥃀, 𪾙, 𬐶, 𬐷, 𭾒, 𰥆

รากอักษรจีน 目[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , , , , , 𥋘, 𥋙, 𥋚, 𥋛, 𥋜, 𥋝, 𥋞, 𥋟, 𥋠, 𥋡, 𥋢, 𥋣, 𥋤, 𥋥, 𥋦, 𥋧, 𥋨, 𥋩, 𥋪, 𥋫, 𥋬, 𥋭, 𥋮, 𥋯, 𥋰, 𥋱, 𥋲, 𥋳, 𥋴, 𥋵, 𥋶, 𥋷, 𥋸, 𥋹, 𥋺, 𥋻, 𥋼, 𥋽, 𥋾, 𭿢, 𭿣, 𭿥, 𭿧, 𰦄, 𰦅, 𰦆, , , 𭿫

รากอักษรจีน 矛[แก้ไข]

𥎎, 𥎓, 𥎔, 𥎕

รากอักษรจีน 矢[แก้ไข]

𥐇, 𥐈, 𥐉, 𥐊, 𥐋, 𬑶, 𰦣,

รากอักษรจีน 石[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𣞏, 𥖗, 𥖘, 𥖙, 𥖚, 𥖛, 𥖜, 𥖝, 𥖞, 𥖟, 𥖠, 𥖡, 𥖢, 𥖣, 𥖤, 𥖥, 𥖦, 𥖧, 𥖨, 𥖩, 𪿸, 𪿹, 𪿺, 𬒤, 𬒥, 𮁋, 𮁍, 𮁎, 𮁏, , , , , , 𬒦, 𮁒

รากอักษรจีน 示[แก้ไข]

, , 𰨔, , , 𥜒, 𥜓, 𥜔, 𥜕, 𥜖, 𥜗, 𥜘, 𥜙, 𫀣, 𮂞,

รากอักษรจีน 禸[แก้ไข]

𫀥

รากอักษรจีน 禾[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , 𥢴, 𥢵, 𥢶, 𥢷, 𥢸, 𥢹, 𥢺, 𥢻, 𥢼, 𥢽, 𥢾, 𥢿, 𥣀, 𥣁, 𥣂, 𥣃, 𥣄, 𥣅, 𥣆, 𥣇, 𥣈, 𥣉, 𥣋, 𥣌, 𥣍, 𥣎, 𥣏, 𥣐, 𥣑, 𥣒, 𥣓, 𥣔, 𫁇, 𫁈, 𮃲, 𰨼, 𰨽, ,

รากอักษรจีน 穴[แก้ไข]

, , , , 𥨠, 𥨡, 𥨢, 𥨣, 𥨤, 𥨥, 𥨦, 𥨧, 𥨨, 𫁜, 𬔔, 𮄛, 𮄝, 𰩜, 𰩝, 𰩞,

รากอักษรจีน 立[แก้ไข]

, , 𥪼, 𥪽, 𥪾, 𥪿, 𥫀, 𥫁, 𥫃, 𥫄

รากอักษรจีน 竹[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𥳁, 𥳆, 𥳇, 𥳈, 𥳉, 𥳊, 𥳋, 𥳌, 𥳍, 𥳎, 𥳏, 𥳐, 𥳑, 𥳒, 𥳓, 𥳔, 𥳕, 𥳖, 𥳗, 𥳘, 𥳙, 𥳚, 𥳛, 𥳜, 𥳝, 𥳞, 𥳟, 𥳠, 𥳡, 𥳢, 𥳣, 𥳤, 𥳥, 𥳦, 𥳧, 𥳨, 𥳩, 𥳪, 𥳫, 𥳬, 𥳭, 𥳮, 𥳯, 𥳰, 𥳱, 𥳲, 𥳳, 𥳴, 𥳵, 𥳶, 𥳷, 𥳸, 𥳹, 𥳺, 𥳻, 𥳼, 𥳽, 𥳾, 𥳿, 𥴀, 𥴁, 𥴂, 𥴃, 𥴄, 𥴅, 𥴆, 𥴇, 𥴈, 𥴉, 𥴊, 𥴋, 𥴌, 𥴍, 𥴏, 𥴐, 𥴑, 𥴒, 𥴓, 𥴔, 𥴕, 𥴖, 𥴗, 𥴘, 𥴙, 𥴚, 𥴛, 𥴜, 𥴝, 𥴞, 𥴟, 𥴠, 𫂠, 𫂡, 𫂢, 𫂣, 𫂤, 𬕭, 𬕮, 𬕯, 𬕰, 𬕱, 𬕲, 𮆇, 𮆈, 𮆉, 𮆊, 𮆋, 𮆎, 𮆏, 𮆐, 𮆓, 𰪗, 𰪘, 𰪙, , 𮆕, 𮆗

รากอักษรจีน 米[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , 𥼗, 𥼘, 𥼙, 𥼚, 𥼛, 𥼜, 𥼝, 𥼞, 𥼟, 𥼠, 𥼡, 𥼢, 𥼣, 𥼤, 𥼥, 𥼦, 𥼧, 𥼨, 𥼩, 𥼪, 𥼫, 𥼬, 𥼭, 𥼮, 𥼯, 𥼰, 𥼱, 𥼲, 𥼳, 𥼴, 𥼵, 𫃏, 𫃐, 𫃑, 𬖷, 𬖸, 𬖹, 𬖺, 𮇻, 𮇼, 𰫑, 𰫒, 𰫓, 𮇽

รากอักษรจีน 糸[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𦄼, 𦄽, 𦄾, 𦄿, 𦅀, 𦅁, 𦅂, 𦅃, 𦅄, 𦅅, 𦅆, 𦅇, 𦅈, 𦅉, 𦅊, 𦅋, 𦅌, 𦅍, 𦅎, 𦅏, 𦅐, 𦅑, 𦅒, 𦅓, 𦅔, 𦅕, 𦅖, 𦅗, 𦅘, 𦅙, 𦅚, 𦅛, 𦅜, 𦅝, 𦅞, 𦅟, 𦅠, 𦅡, 𦅢, 𦅣, 𦅤, 𦅥, 𦅦, 𦅧, 𦅨, 𦅩, 𦅪, 𦅫, 𦅬, 𦅭, 𦅮, 𦅯, 𦅰, 𦅱, 𦅲, 𦅳, 𦅴, 𫄁, 𫄂, 𫄃, 𫄄, 𫟂, 𬗻, 𬗼, 𬗽, 𬗾, 𬗿, 𬘀, 𬘁, 𮉄, 𮉆, 𮉈, 𰫳, 𰫴, , , , , 𮉊, 𮉌, 𮉎, 𮉏

รากอักษรจีน 纟[แก้ไข]

𰭀, 𰭁

รากอักษรจีน 缶[แก้ไข]

, , , 𦉕, 𦉖, 𦉗, 𦉘, 𮉹, 𮉻, 𰭆

รากอักษรจีน 网[แก้ไข]

, , , 𦌟, 𦌠, 𦌡, 𦌢, 𦌣, 𦌤, 𦌥, 𦌦, 𦌧, 𦌨, 𧐰, 𫅋, 𬙩, 𮊜, , 𮊞

รากอักษรจีน 羊[แก้ไข]

, , , , , 𦌩, 𦏅, 𦏆, 𦏇, 𦏈, 𦏉, 𦏊, 𦏋, 𦏌, 𦏍, 𦏎, 𦏏, 𦏐, 𦏑, 𦏒, 𦏓, 𦏔, 𫅝, 𫅞, 𬙾, 𮊳

รากอักษรจีน 羽[แก้ไข]

𮋍, , , , , , , , , 𦒍, 𦒎, 𦒏, 𦒐, 𦒑, 𦒒, 𦒓, 𦒔, 𦒕, 𦒖, 𦒗, 𦒘, 𦒙, 𦒚, 𦒛, 𦒟, 𫅰, 𫅱, 𮋕

รากอักษรจีน 老[แก้ไข]

𦓊, 𫅸

รากอักษรจีน 耒[แก้ไข]

, , , 𦔛, 𦔜, 𦔝, 𦔞, 𦔠, 𦔡, 𦔢, 𦔣, 𦔤, 𫅿, 𬚑

รากอักษรจีน 耳[แก้ไข]

, , , , 𦗟, 𦗠, 𦗡, 𦗢, 𦗣, 𦗤, 𦗥, 𦗦, 𦗧, 𦗨, 𦗩, 𦗪, 𦗫, 𦗬, 𦗭, 𦗮, 𦗯, 𦗰, 𦗱, 𦗲, 𫆐, 𫆑, 𬚧, 𮋻, 𰭻

รากอักษรจีน 肉[แก้ไข]

𮌾, 𮌿, 𰯖, , , , , , , , , , , 𤑃, 𦡎, 𦡰, 𦡱, 𦡲, 𦡳, 𦡴, 𦡵, 𦡶, 𦡷, 𦡸, 𦡹, 𦡺, 𦡻, 𦡼, 𦡽, 𦡾, 𦡿, 𦢀, 𦢁, 𦢂, 𦢃, 𦢄, 𦢅, 𦢆, 𦢇, 𦢈, 𦢉, 𫆼, 𫆽, 𬛜, 𬛝, 𮍂, 𮍄, 𰯡, 𰯢,

รากอักษรจีน 臣[แก้ไข]

, 𦣲, 𦣳, 𫇉

รากอักษรจีน 自[แก้ไข]

𦤥, 𫇌

รากอักษรจีน 至[แก้ไข]

𦥏, 𦥐

รากอักษรจีน 臼[แก้ไข]

𦦡, 𦦢, 𦦣, 𦦤, 𦦥, 𦦦, 𦦧, 𫇒, 𬛾, 𰯻

รากอักษรจีน 舌[แก้ไข]

, 𦧴, 𦧵, 𦧶, 𰰉

รากอักษรจีน 舛[แก้ไข]

𦨀

รากอักษรจีน 舟[แก้ไข]

, , , , , , 𦪑, 𦪒, 𦪓, 𦪔, 𦪕, 𦪖, 𦪗, 𦪘, 𦪙, 𦪚, 𦪛, 𦪜, 𦪝, 𦪞, 𦪟, 𦪠, 𦪡, 𦪢, 𦪣, 𦪤, 𦪥, 𦪦, 𦪧, 𫇟, 𰰓,

รากอักษรจีน 色[แก้ไข]

, , 𰰛

รากอักษรจีน 艸[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𦾪, 𦾫, 𦾬, 𦾭, 𦾮, 𦾯, 𦾰, 𦾱, 𦾲, 𦾳, 𦾴, 𦾵, 𦾶, 𦾷, 𦾸, 𦾹, 𦾺, 𦾻, 𦾼, 𦾽, 𦾾, 𦾿, 𦿀, 𦿁, 𦿂, 𦿃, 𦿄, 𦿅, 𦿆, 𦿇, 𦿈, 𦿉, 𦿊, 𦿋, 𦿌, 𦿍, 𦿎, 𦿏, 𦿐, 𦿑, 𦿒, 𦿓, 𦿖, 𦿗, 𦿘, 𦿙, 𦿚, 𦿛, 𦿜, 𦿞, 𦿟, 𦿠, 𦿢, 𦿣, 𦿤, 𦿥, 𦿦, 𦿧, 𦿨, 𦿩, 𦿪, 𦿫, 𦿬, 𦿭, 𦿮, 𦿯, 𦿰, 𦿱, 𦿲, 𦿳, 𦿴, 𦿵, 𦿶, 𦿷, 𦿹, 𦿺, 𦿻, 𦿼, 𦿽, 𦿾, 𦿿, 𧀀, 𧀁, 𧀂, 𧀃, 𧀄, 𧀅, 𧀆, 𧀇, 𧀈, 𧀉, 𧀊, 𧀋, 𧀌, 𧀍, 𧀎, 𧀏, 𧀐, 𧀑, 𧀒, 𧀓, 𧀔, 𧀕, 𧀖, 𧀗, 𧀘, 𧀙, 𧀚, 𧀛, 𧀜, 𧀝, 𧀞, 𧀟, 𫉵, 𫉶, 𫉷, 𫉸, 𫉹, 𫉺, 𫉻, 𫉼, 𫉽, 𫉾, 𫉿, 𫊀, 𫊁, 𫊂, 𫊃, 𫊄, 𬞭, 𬞳, 𬞴, 𬞵, 𬞶, 𬞸, 𬞻, 𬞼, 𬞽, 𬞾, 𰲈, 𰲉, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𬞿, 𬟀, 𬟁, 𬟂, 𬟄, 𬟅, 𬟆, 𬟇, 𬟈, 𬟉, 𬟊, 𬟌, 𬟍, 𮒗, 𮒘, 𮒙, 𮒚, 𮒛, 𮒜, 𮒝, 𮒞, 𮒟, 𮒡, 𮒢, 𮒣, 𮒤, 𮒦, 𮒧, 𮒨, , , 𬟓, 𮒪, 𮒱

รากอักษรจีน 虍[แก้ไข]

, , , 𧇻, 𧇼, 𧇽, 𧇾, 𧇿, 𧈀, 𧈁, 𧈃, 𧈄, 𬟱, 𮓭

รากอักษรจีน 虫[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𧑄, 𧑅, 𧑆, 𧑇, 𧑈, 𧑉, 𧑊, 𧑋, 𧑌, 𧑍, 𧑎, 𧑏, 𧑐, 𧑑, 𧑒, 𧑓, 𧑔, 𧑕, 𧑖, 𧑗, 𧑘, 𧑙, 𧑚, 𧑛, 𧑜, 𧑝, 𧑞, 𧑟, 𧑠, 𧑡, 𧑢, 𧑣, 𧑤, 𧑥, 𧑦, 𧑧, 𧑨, 𧑩, 𧑪, 𧑫, 𧑬, 𧑭, 𧑮, 𧑯, 𧑰, 𧑱, 𧑲, 𧑳, 𧑴, 𧑵, 𧑶, 𧑷, 𧑸, 𧑹, 𧑺, 𧑻, 𧑼, 𧑽, 𧑾, 𧑿, 𧒀, 𧒁, 𧒂, 𧒃, 𧒄, 𧒅, 𧒆, 𧒇, 𧒈, 𧒉, 𧒊, 𧒋, 𧒌, 𧒍, 𫋚, 𫋛, 𫋜, 𫋝, 𫋞, 𬠪, 𬠭, 𬠮, 𮔻, 𮔼, 𮔽, 𮔾, 𮔿, 𮕀, 𮕁, 𰳛, 𰳜, , , , , , , 𬠰, 𮕂, 𮕆

รากอักษรจีน 血[แก้ไข]

𧗎, 𧗏, 𧗐, 𧗑, 𧗒, 𧗓

รากอักษรจีน 行[แก้ไข]

𧘂, 𧘃, 𫋰, 𰳯

รากอักษรจีน 衣[แก้ไข]

, , , , , , 𮖶, , , , , , , , , , , 𧝱, 𧝲, 𧝳, 𧝴, 𧝵, 𧝶, 𧝷, 𧝸, 𧝹, 𧝺, 𧝻, 𧝼, 𧝽, 𧝾, 𧝿, 𧞀, 𧞁, 𧞂, 𧞃, 𧞄, 𧞅, 𧞆, 𧞇, 𧞈, 𧞉, 𧞊, 𧞋, 𧞌, 𫌓, 𫌔, 𬡰, 𬡱, 𮖷, 𮖸, 𮖹

รากอักษรจีน 襾[แก้ไข]

, 𧠀, 𧠁, 𬡻, 𮗇

รากอักษรจีน 見[แก้ไข]

, , , , , , 𧢂, 𧢃, 𧢄, 𧢅, 𧢆, 𧢇, 𧢈, 𧢉, 𧢊, 𧢋, 𫌤, 𬢂, , 𬢄, 𮗛, 𮗜

รากอักษรจีน 角[แก้ไข]

, , , 𧤯, 𧤰, 𧤱, 𧤲, 𧤳, 𧤴, 𧤵, 𧤶, 𧤷, 𧤸, 𧤹,

รากอักษรจีน 言[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𧫒, 𧫓, 𧫔, 𧫕, 𧫖, 𧫗, 𧫘, 𧫙, 𧫚, 𧫛, 𧫜, 𧫝, 𧫞, 𧫟, 𧫠, 𧫡, 𧫢, 𧫣, 𧫤, 𧫥, 𧫦, 𧫧, 𧫨, 𧫩, 𧫪, 𧫫, 𧫬, 𧫭, 𧫮, 𧫯, 𧫰, 𧫱, 𧫲, 𧫳, 𧫴, 𧫵, 𧫶, 𧫷, 𧫸, 𧫹, 𧫺, 𧫻, 𧫼, 𧫽, 𫍉, 𫍊, 𫍋, 𫍌, 𬣅, 𮘰, 𮘱, 𮘲, 𮘳, 𮘴, 𮘵, 𮘶, 𮘷, 𮘸, 𰵅, , , , 𬣆, 𬣇, 𮘺

รากอักษรจีน 讠[แก้ไข]

, 𬤮

รากอักษรจีน 谷[แก้ไข]

, , 𧯊,

รากอักษรจีน 豆[แก้ไข]

, 𡕆, 𧰃, 𧰄, 𧰅, 𧰆, 𧰇, 𫎄, 𮙖, 𰶟

รากอักษรจีน 豕[แก้ไข]

, , , 𧱻, 𧱼, 𧱽, 𧱾, 𧱿, 𧲀, 𧲁

รากอักษรจีน 豸[แก้ไข]

, , , , 𧴁, 𧴂, 𧴃, 𧴄, 𧴅, 𧴇, 𧴈, 𧴉, 𧴊, 𧴋, 𬥋

รากอักษรจีน 貝[แก้ไข]

, 賿, , , , , , 𧷞, 𧷟, 𧷠, 𧷡, 𧷢, 𧷣, 𧷤, 𧷥, 𧷦, 𧷧, 𧷨, 𧷩, 𧷪, 𧷫, 𧷬, 𧷭, 𧷮, 𧷯, 𧷰, 𧷱, 𧷲, 𧷳, 𧷴, 𧷵, 𧷶, 𧷷, 𧷸, 𧷹, 𧷺, 𧷻, 𫎡, 𬥦, 𬥧, 𮚞, 𮚠, 𰷍, 𰷎, 𰷏, 𰷐, 𮚥

รากอักษรจีน 贝[แก้ไข]

𫎬, 𬥿, 𰷭

รากอักษรจีน 赤[แก้ไข]

𧹶, 𧹷, 𫎰

รากอักษรจีน 走[แก้ไข]

𰷻, , , , , , , 𧽞, 𧽟, 𧽠, 𧽡, 𧽢, 𧽣, 𧽤, 𧽥, 𧽦, 𧽧, 𧽨, 𧽩, 𧽪, 𧽫, 𧽬, 𧽭, 𧽮, 𧽯, 𧽰, 𧽱, 𧽲, 𧽳, 𧽴, 𧽵, 𫎾, 𫎿, 𬦝, 𬦞, 𰷾, ,

รากอักษรจีน 足[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𨄃, 𨄅, 𨄆, 𨄇, 𨄈, 𨄉, 𨄊, 𨄋, 𨄌, 𨄍, 𨄎, 𨄏, 𨄐, 𨄑, 𨄒, 𨄓, 𨄔, 𨄕, 𨄖, 𨄗, 𨄘, 𨄙, 𨄚, 𨄛, 𨄜, 𨄝, 𨄞, 𨄟, 𨄠, 𨄡, 𨄢, 𨄣, 𨄤, 𨄥, 𨄦, 𨄧, 𨄨, 𨄩, 𨄪, 𨄫, 𨄬, 𨄭, 𨄮, 𨄯, 𨄰, 𨄱, 𨄲, 𨄳, 𨄴, 𨄵, 𨄶, 𨄷, 𨄸, 𨄹, 𨄺, 𨄻, 𨄼, 𨄽, 𨄾, 𨄿, 𨅀, 𨅁, 𨅂, 𨅃, 𨅄, 𨅅, 𨅆, 𨅇, 𨅈, 𨅉, 𨅚, 𫏜, 𫏝, 𫏞, 𫏟, 𬧊, 𬧋, 𬧌, 𬧍, 𬧎, 𬧏, 𬧐, 𮜉, 𮜊, 𮜋, 𮜍, 𮜎, 𮜏, 𮜑, 𮜒, 𮜓, 𰸪, ,

รากอักษรจีน 身[แก้ไข]

躿, , , 𨉹, 𨉺, 𨉻, 𨉼, 𨉽, 𨉾, 𫏯, 𬧯, 𬧰

รากอักษรจีน 車[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , , 𨎊, 𨎋, 𨎌, 𨎍, 𨎎, 𨎏, 𨎐, 𨎑, 𨎒, 𨎓, 𨎔, 𨎕, 𨎖, 𨎗, 𨎘, 𨎙, 𨎚, 𨎛, 𨎜, 𨎝, 𨎞, 𨎟, 𨎠, 𨎡, 𨎢, 𨎣, 𫏾, 𫏿, 𬧻, 𬧼, 𬧽, 𮝣, 𮝤, 𮝥, 𰹣, 𮝫

รากอักษรจีน 车[แก้ไข]

𰺡

รากอักษรจีน 辛[แก้ไข]

, 𨐰, 𨐱, 𨐲, 𮝽, 𰺪

รากอักษรจีน 辵[แก้ไข]

, , , , , 𨘡, 𨘢, 𨘣, 𨘤, 𨘥, 𨘦, 𨘧, 𨘨, 𨘩, 𨘪, 𨘫, 𨘬, 𨘭, 𨘮, 𨘯, 𨘰, 𨘱, 𨘲, 𨘳, 𨘴, 𨘵, 𨘶, 𫑐, 𫑑, 𬩥, 𬩨, 𬩪, 𮟝, 𮟞, 𮟟, 𮟠, 𮟡

รากอักษรจีน 邑[แก้ไข]

, 𮠐, 𬪞, 𬪟, 𮠑, 𮠒, , , 𨟍, 𨟎, 𨟏, 𨟐, 𨟑, 𨟒, 𨟓, 𨟔, 𨟕, 𨟖, 𨟗, 𨟘, 𫑮, 𫑯, 𫑰

รากอักษรจีน 酉[แก้ไข]

, , , , , , , , 𨢡, 𨢢, 𨢣, 𨢤, 𨢥, 𨢦, 𨢧, 𨢨, 𨢩, 𨢪, 𨢫, 𨢬, 𨢭, 𨢮, 𨢯, 𨢰, 𨢱, 𨢲, 𨢳, 𨢴, 𨢵, 𨢶, 𨢷, 𨢸, 𨢹, 𨢺, 𨢻, 𨢼, 𫑻, 𬪶, 𮠽, 𮠾, 𮠿, 𰼐, 𰼑, 𰼒, 𮡂

รากอักษรจีน 釆[แก้ไข]

𨤝, 𮡑

รากอักษรจีน 里[แก้ไข]

, 𨤴, 𨤵, 𨤶, 𨤷, 𮡛, 𮡜

รากอักษรจีน 金[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 䤿, , , , , , , , , 𨪇, 𨪈, 𨪉, 𨪊, 𨪋, 𨪌, 𨪍, 𨪎, 𨪏, 𨪐, 𨪑, 𨪒, 𨪓, 𨪔, 𨪕, 𨪖, 𨪗, 𨪘, 𨪙, 𨪚, 𨪛, 𨪜, 𨪝, 𨪞, 𨪟, 𨪠, 𨪡, 𨪢, 𨪣, 𨪤, 𨪥, 𨪦, 𨪧, 𨪨, 𨪩, 𨪪, 𨪫, 𨪬, 𨪭, 𨪮, 𨪯, 𨪰, 𨪱, 𨪲, 𨪳, 𨪴, 𨪵, 𨪶, 𨪷, 𨪸, 𨪹, 𨪺, 𨪻, 𨪼, 𨪽, 𨪾, 𨪿, 𨫀, 𨫁, 𨫂, 𨫃, 𨫄, 𨫅, 𨫆, 𨫇, 𨫈, 𨫉, 𨫊, 𨫋, 𨫌, 𨫍, 𨫎, 𫒸, 𫒹, 𫒺, 𫒻, 𫒼, 𫒽, 𫒾, 𫟱, 𬫳, 𬫴, 𬫵, 𬫶, 𬫷, 𬫸, 𬫹, 𬫺, 𬫻, 𬫽, 𬫾, 𮢨, 𮢩, 𮢪, 𮢫, 𮢬, 𮢮, 𮢯, 𮢰, 𮢲, 𮢳, 𰽂, 𰽃, , , , , , , , 𮢴, 𮢽,

รากอักษรจีน 钅[แก้ไข]

, , , , , , , 𨱕, 𨱖, 𫔐, 𫔑, 𬭺, 𬭻, 𬭽, 𮣷, 𰾾, 𰾿, 𰿀, 𰿁

รากอักษรจีน 長[แก้ไข]

𨲥, 𨲦, 𨲧, 𨲨, 𨲩, 𨲪, 𨲫, 𨲬, 𮤃, 𮤄, 𰿕

รากอักษรจีน 門[แก้ไข]

, , , , , , , , , 𨶀, 𨶁, 𨶂, 𨶃, 𨶄, 𨶅, 𨶆, 𨶇, 𨶈, 𨶉, 𨶊, 𨶋, 𨶌, 𨶍, 𨶎, 𨶏, 𨶐, 𨶑, 𨶒, 𨶓, 𨶔, 𨶕, 𨶖, 𨶗, 𨶘, 𨶙, 𨶚, 𨶛, 𬮏, 𬮐, 𬮑, 𮤜, 𮤝

รากอักษรจีน 阜[แก้ไข]

𮥯, 𱀼, 𱀽, 𱀾, 𱀿, , 𨽖, 𨽗, 𨽘, 𨽙, 𨽚, 𨽛, 𨽜, 𨽝, 𨽞, 𨽟, 𨽠, 𨽡, 𫕘

รากอักษรจีน 隶[แก้ไข]

𨾀, 𨾁

รากอักษรจีน 隹[แก้ไข]

, , , , , , , , , 𩀗, 𩀘, 𩀙, 𩀚, 𩀛, 𩀜, 𩀝, 𩀞, 𩀟, 𩀠, 𩀡, 𩀢, 𩀣, 𫕜, 𮦁, 𱁋,

รากอักษรจีน 雨[แก้ไข]

, , , , , , , , , , 𩃾, 𩄗, 𩄘, 𩄙, 𩄚, 𩄛, 𩄜, 𩄝, 𩄞, 𩄟, 𩄠, 𩄡, 𩄢, 𩄣, 𩄤, 𩄥, 𩄦, 𩄧, 𩄨, 𩄩, 𩄪, 𩄫, 𩄬, 𩄭, 𩄯, 𩄰, 𩄱, 𩄲, 𩄳, 𩄴, 𩄵, 𩄶, 𩄷, 𩄸, 𩄹, 𩄺, 𫕫, 𬰈, 𮦦, 𮦨, 𮦩, 𮦪, 𮦫, , , 𬰊

รากอักษรจีน 靑[แก้ไข]

, 𩇠

รากอักษรจีน 非[แก้ไข]

𩇽, 𬰝, 𬰞

รากอักษรจีน 面[แก้ไข]

𩈲, 𩈳, 𩈴, 𩈵, 𩈶, 𩈷, 𫖃, 𮧏

รากอักษรจีน 革[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𩋟, 𩋠, 𩋡, 𩋢, 𩋣, 𩋤, 𩋥, 𩋦, 𩋧, 𩋨, 𩋩, 𩋪, 𩋫, 𩋬, 𩋭, 𩋮, 𩋯, 𩋰, 𩋱, 𩋲, 𩋳, 𩋴, 𩋵, 𩋶, 𩋷, 𩋸, 𩋹, 𩋺, 𩋻, 𩋼, 𩋽, 𩋾, 𩋿, 𩌀, 𩌁, 𩌂, 𬰧, 𮧟, 𮧠, 𮧡, 𮧢, 𱁸, 𱁹, 𱁺,

รากอักษรจีน 韋[แก้ไข]

, , , , , , , , 𩏅, 𩏆, 𩏇, 𩏈, 𩏉, 𩏊, 𩏋, 𩏌, 𩏍, 𩏎, 𬰮, 𮧲,

รากอักษรจีน 韦[แก้ไข]

𱂌

รากอักษรจีน 韭[แก้ไข]

𩐈

รากอักษรจีน 音[แก้ไข]

, , 𩐱, 𩐲, 𩐳, 𩐴, 𫖙, 𱂒, 𱂓

รากอักษรจีน 頁[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𩔀, 𩔁, 𩔂, 𩔃, 𩔄, 𩔅, 𩔆, 𩔇, 𩔈, 𩔉, 𩔊, 𩔋, 𩔌, 𩔍, 𩔎, 𩔏, 𩔐, 𩔑, 𩔒, 𩔓, 𩔔, 𩔕, 𩔖, 𩔗, 𩔘, 𫖢, 𫖣, 𬱊, 𬱋, 𮨕, 𮨖,

รากอักษรจีน 页[แก้ไข]

, , 𬱱, 𱂻

รากอักษรจีน 風[แก้ไข]

, , , , , , , , , , 𩘅, 𩘆, 𩘇, 𩘈, 𩘉, 𩘊, 𩘋, 𩘌, 𩘍, 𩘏, 𩘐, 𩘑, 𩘒, 𩘓, 𩘔, 𩘕, 𩘖, 𩘗, 𩘘, 𩘙, 𩘚, 𩘛, 𫖾, 𫖿, 𬱴, 𱃇, 𱃈, 𱃉, ,

รากอักษรจีน 飛[แก้ไข]

, 𩙵, 𬲊

รากอักษรจีน 食[แก้ไข]

, , , , , , , , , 𮩄, 𮩆, , , , , , , , , 𩝙, 𩝚, 𩝛, 𩝜, 𩝝, 𩝞, 𩝟, 𩝠, 𩝡, 𩝢, 𩝣, 𩝤, 𩝥, 𩝦, 𩝧, 𩝨, 𩝩, 𩝪, 𩝫, 𩝬, 𩝭, 𩝮, 𩝯, 𩝰, 𩝱, 𩝲, 𩝳, 𩝵, 𩝶, 𩝷, 𩝸, 𩝹, 𩝺, 𩝻, 𩝼, 𫗘, 𮩈, 𮩉, 𮩊, 𱃬, 𱃭, ,

รากอักษรจีน 首[แก้ไข]

𱄍, , 𩠪, 𩠫, 𩠬, 𩠭, 𮩥, 𮩦

รากอักษรจีน 香[แก้ไข]

, , 𩡌, 𩡍, 𩡎, 𩡐, 𩡑, 𩡒, 𫗿, 𬳟, 𬳠,

รากอักษรจีน 馬[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𩣭, 𩣮, 𩣯, 𩣰, 𩣱, 𩣲, 𩣳, 𩣴, 𩣵, 𩣶, 𩣷, 𩣸, 𩣹, 𩣺, 𩣻, 𩣼, 𩣽, 𩣾, 𩣿, 𩤀, 𩤁, 𩤂, 𩤃, 𩤄, 𩤅, 𩤆, 𩤇, 𩤈, 𩤉, 𩤊, 𩤋, 𩤌, 𩤍, 𩤎, 𩤏, 𩤐, 𩤑, 𩤒, 𩤓, 𩤔, 𩤕, 𩤖, 𩤞, 𫘋, 𫘌, 𫘍, 𫘎, 𬳭, 𬳮, 𬳯, 𮪈, 𮪉, 𮪊, 𮪋, 𮪌, 𱄣, , , 𮪒

รากอักษรจีน 马[แก้ไข]

𩨐, 𬴍

รากอักษรจีน 骨[แก้ไข]

, , 𱅰, 𱅱, 𱅲, , , , , 𩩭, 𩩮, 𩩯, 𩩰, 𩩱, 𩩲, 𩩳, 𩩴, 𩩵, 𩩶, 𩩷, 𩩸, 𩩹, 𩩺, 𩩻, 𩩼, 𩩽, 𩩾, 𩩿, 𫘳, 𫘴, 𮪱, , 𮪲

รากอักษรจีน 高[แก้ไข]

, 𩫚, 𩫛, 𩫜, 𩫝, 𬴙, 𬴚, 𮪺

รากอักษรจีน 髟[แก้ไข]

, , , , , , , 䯿, , , , , 𩭞, 𩭟, 𩭠, 𩭡, 𩭢, 𩭣, 𩭤, 𩭥, 𩭦, 𩭧, 𩭨, 𩭩, 𩭪, 𩭫, 𩭬, 𩭭, 𩭮, 𩭯, 𩭰, 𩭱, 𩭲, 𩭳, 𩭴, 𩭵, 𩭶, 𩭷, 𩭸, 𩭹, 𫙀, 𫙁, 𬴫, 𬴬, 𮫉, 𮫊, 𮫋, 𮫌

รากอักษรจีน 鬥[แก้ไข]

, 𩰓, 𩰔, 𬴰, 𮫔

รากอักษรจีน 鬯[แก้ไข]

𩰣

รากอักษรจีน 鬲[แก้ไข]

, , 𩰾, 𩰿, 𩱀, 𩱁, 𩱂

รากอักษรจีน 鬼[แก้ไข]

, , , , 𮫡, 𮫣, 𱆜, 𱆝, 𩳵, 𩳶, 𩳷, 𩳸, 𩳹, 𩳺, 𩳻, 𩳼, 𩳽, 𩳾, 𩳿, 𩴀, 𩴁, 𩴂, 𩴃, 𩴄, 𩴅

รากอักษรจีน 魚[แก้ไข]

, , , , , , , , , 鮿, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𩷍, 𩷎, 𩷏, 𩷐, 𩷑, 𩷒, 𩷓, 𩷔, 𩷕, 𩷖, 𩷗, 𩷘, 𩷙, 𩷚, 𩷛, 𩷜, 𩷝, 𩷞, 𩷟, 𩷠, 𩷡, 𩷢, 𩷣, 𩷤, 𩷥, 𩷦, 𩷧, 𩷨, 𩷩, 𩷪, 𩷫, 𩷬, 𩷭, 𩷮, 𩷯, 𩷰, 𩷱, 𩷲, 𩷳, 𩷴, 𩷵, 𩷶, 𫙠, 𫙡, 𫙢, 𫙣, 𬵒, 𬵓, 𬵔, 𬵖, 𮫺, 𮫻, 𮫼, 𮫽, 𱆭, 𱆮, 𱆯, 𱆰, 𱆱, 𱆲, , 𬵘

รากอักษรจีน 鱼[แก้ไข]

𬶣, , , , , , , , 𫚦, 𬶩, 𮬢, 𱈉, 𱈊, 𱈋, 𱈌, 𱈍, 𱈎

รากอักษรจีน 鳥[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𪁊, 𪁋, 𪁌, 𪁍, 𪁎, 𪁏, 𪁐, 𪁑, 𪁒, 𪁓, 𪁔, 𪁕, 𪁖, 𪁗, 𪁘, 𪁙, 𪁚, 𪁛, 𪁜, 𪁝, 𪁞, 𪁟, 𪁠, 𪁡, 𪁢, 𪁣, 𪁤, 𪁥, 𪁦, 𪁧, 𪁨, 𪁩, 𪁪, 𪁫, 𪁬, 𪁭, 𪁮, 𪁯, 𪁰, 𪁱, 𪁲, 𪁳, 𪁴, 𪁵, 𪁶, 𫚼, 𫚽, 𫚾, 𫚿, 𫛀, 𬷓, 𬷔, 𬷖, 𬷗, 𬷘, 𬷙, 𬷚, 𬷛, 𮬹, 𮬺, 𮬻, 𱈨, 𱈩, 𱈪, 𱈫, 𱈬, 𮭂

รากอักษรจีน 鸟[แก้ไข]

, , , , 𫜅, 𬸬, 𬸯, 𱊪, 𱊫, 𱊬, 𱊭, 𱊮, 𱊯, 𱊰, ,

รากอักษรจีน 鹵[แก้ไข]

, 𪉣, 𪉤, 𪉥, 𫜈, 𬸳, 𮭬, 𱊹

รากอักษรจีน 鹿[แก้ไข]

, , , , , , 𪊴, 𪊵, 𪊶, 𪊷, 𪊸, 𪊹, 𪊺, 𪊻, 𪊼, 𪊽, 𪊾, 𪊿, 𪋀, 𪋁, 𪋂, 𪋃, 𫜎, 𮭵, 𱊾, 𱊿, 𮭶, 𮭷, 𮭹

รากอักษรจีน 麥[แก้ไข]

, , , , , 𪌭, 𪌮, 𪌯, 𪌰, 𪌱, 𪌲, 𪌳, 𪌴, 𪌵, 𪌶, 𪌷, 𪌸, 𪌹, 𪌺, 𪌻

รากอักษรจีน 麦[แก้ไข]

𪎐, 𱋨, 𱋩, 𱋪

รากอักษรจีน 麻[แก้ไข]

𪎣, 𪎤, 𬹏, 𮮋, 𱋯

รากอักษรจีน 黃[แก้ไข]

, 𪏂, 𪏃, 𪏄, 𪏅, 𬹑

รากอักษรจีน 黍[แก้ไข]

𪏿, 𪐀, 𮮒

รากอักษรจีน 黑[แก้ไข]

, , , , , , , 𪐿, 𪑀, 𪑁, 𪑂, 𪑃, 𪑄, 𪑅, 𪑆, 𪑇, 𬹕, 𬹖

รากอักษรจีน 黹[แก้ไข]

𪓋

รากอักษรจีน 黽[แก้ไข]

, , , , 𪓚, 𪓛, 𪓜, 𪓝, 𪓞, 𪓟, 𪓠, 𬹟

รากอักษรจีน 黾[แก้ไข]

𱌆

รากอักษรจีน 鼎[แก้ไข]

𬹨, 𪔈

รากอักษรจีน 鼓[แก้ไข]

, , , , 䵿, 𪔐, 𪔑, 𪔒, 𪔓, 𮮧, 𱌋

รากอักษรจีน 鼠[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , 𪕉, 𪕊, 𪕋, 𪕌, 𪕍, 𪕎, 𪕏, 𪕐, 𪕑, 𫠘, 𬹭, 𮮭

รากอักษรจีน 鼻[แก้ไข]

, , 𪖕, 𪖖, 𪖗, 𪖘, 𪖙, 𫜤, 𱌓,

รากอักษรจีน 齊[แก้ไข]

, 𠆜, 𪗇, 𪗈

รากอักษรจีน 齒[แก้ไข]

, , 𪗘, 𪗙, 𪗚, 𮮿, 𮯅

รากอักษรจีน 齿[แก้ไข]

𬺎, 𫜯, 𬺏, 𬺐, 𬺑, 𱌺, 𱌻, 𱌼, 𱌽

รากอักษรจีน 龍[แก้ไข]

, 𬺚

รากอักษรจีน 龜[แก้ไข]

𪚨

รากอักษรจีน 龟[แก้ไข]

𱍈