ดัชนี:ยฺหวืดเพ็งภาษากวางตุ้ง/k

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 14.0.0 รายการหลักเรียงตามยฺหวืดเพ็งที่เขียนด้วยอักษรละติน รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-G อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

kaa[แก้ไข]

kaa1 : , , , 𡛨, , , , , , 𰽩, , 𮯙
kaa2 : ,
kaa3 : , ,

kaai[แก้ไข]

kaai2 : 𢬿, , , , ,
kaai3 : , ,

kaak[แก้ไข]

kaak1 : ,
kaak3 :

kaau[แก้ไข]

kaau3 : , , , , , ,

kai[แก้ไข]

kai1 : , , , , , , , , , 谿, , 𬭿,
kai2 : , , , , , , , , , , 𣘼, , , , , ,
kai3 : , , , , , , 𧡘

kak[แก้ไข]

kak1 : 𠸉,

kam[แก้ไข]

kam1 : 𠸐, , ,
kam2 : , 𠹸, 𢫏,
kam4 : , , , , , , , 澿, , , , , , , , , , , 𨨖, , , , , ,
kam5 :

kan[แก้ไข]

kan4 : , , , , , , , , 𣂷, , 𣂼, , , , ,

kang[แก้ไข]

kang1 : 𠼰
kang3 : , 𣔨, ,

kap[แก้ไข]

kap1 : , , , , , , 𫼾, 𢲩, , , , , , , , , , , , , 𰿻, 𨸚
kap6 : , 𢎽, 𤜯, , 𪘁

kat[แก้ไข]

kat1 : ,

kau[แก้ไข]

kau1 : 𠛅, , 𫸩, , , , , , , , , 𦬅, , , ,
kau3 : , , , , , , , , , , 𬆮, , , , , , , , , 𦸅, , , 𬬪,
kau4 : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𥟇, , 𮉠, , 𬘕, 絿, 𰬗, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𫟲, , 𨱇, 𨫣, , 𩾁,
kau5 : 𣐤, , , , , ,

ke[แก้ไข]

ke1 : 𡲢
ke2 : , , 𨔽
ke4 : 𡶐, , , , ,

kei[แก้ไข]

kei1 : , , , , , , , ,
kei2 : , 𨀣
kei3 : , , , , , , , , , , , , 𬶨,
kei4 : , , , , , , , , , , , , , , 𡸷, , , , , , , , 𣄃, , , , , 𣗍, , , , , , , 𣾁, 𣾏, , 𤊄, , 𰡩, , , , 𤦺, , 𤪌, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𦝁, , , , , 𦸀, 𫟕, , , , , , , , , , , , 𧯯, , , , , 𬨂, , , 𬮿, , 𩃤, , , , , , , , , 𬴆, , , 鬿, , , , , , , , , , 𫛰, 𬸒, 𱊁, ,
kei5 : , , 𦮳

kek[แก้ไข]

kek3 : 𡰸
kek6 : , , ,

keoi[แก้ไข]

keoi1 : , , , , , , , , , , , , , , , , 𢳉, 𰕅, , , , , , 𥐰, 𥕥, , , 𬘛, , , , , , 𨸟, , , , , , , , , , , , 𬶋, 𱇜, , 𬶬,
keoi4 : , , , , , , , , , , , , , , , , , 𤨎, , , , , , , , , 𥴧, , , 𰬆, , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𰺁, 𨬡, , , , 𪆫, 𱊨, , 𬸱, , 𱌁,
keoi5 : , 𠰠, 𠳔, , , ,

keu[แก้ไข]

keu4 : 𠵇

kik[แก้ไข]

kik1 : 𠽤, 𢲈, ,

kim[แก้ไข]

kim4 : , , , , , , , , , , , , , 𰾗, ,

kin[แก้ไข]

kin2 :
kin4 : , , , , , , , , , , , 𩨃, , 𱈉

king[แก้ไข]

king1 : ,
king2 : , , , 𰘓, , , , , ,
king4 : , , 𠙦, , , , 𢐧, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𫈎, , , , , , , ,

kip[แก้ไข]

kip1 : 𥈲

kit[แก้ไข]

kit3 : , , , , 𡐤, , , , , , , , , , 𤂌, , , , , 𥜝, , , , , , , , , , , , , , 𮖱, , , , , , , , , , 䤿, , , , , , ,

kiu[แก้ไข]

kiu2 :
kiu3 : , , ,
kiu4 : , , , 𪡀, , , 𡗤, , , , , , 𣾷, 𪺭, , 𤩝, 𥁢, , , , , , , , , , 𧄍, 𰷶, , 𫓱, , , , , 𫚏
kiu5 : ,

ko[แก้ไข]

ko1 : 𠹭, ,
ko6 :

koek[แก้ไข]

koek3 : , , , , , 𨚫
koek6 : , ,

koeng[แก้ไข]

koeng2 :
koeng4 : , , , , ,
koeng5 : , , , , , , 𫄶, , , , , , ,

koi[แก้ไข]

koi3 : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

kok[แก้ไข]

kok1 :
kok3 : , 𰉩, , 𡌃, , , , , , , , , , , 𢡱, , , , 㱿, , , , , , 𤥢, 𬒈, , , , , , , ,

kong[แก้ไข]

kong2 : , ,
kong3 : , , , , , 𰐾, , , , , , , , , , 𰨜, , , 𰽚, , , , , , , ,
kong4 : , ,

ku[แก้ไข]

ku1 : , , ,

kui[แก้ไข]

kui1 :
kui2 : , , , , , , 𰏶, , , , 𰕭, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𫋻, , , , , , , , , 𩩈, , ,
kui3 : 𰧻,

kuk[แก้ไข]

kuk1 : , , , , , , , , , , , , , 𱋐, ,

kung[แก้ไข]

kung4 : , , 𠶥, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

kut[แก้ไข]

kut3 : , 𫯥, , , , , , , , , , , , , , , , , 𬱠, , 𫘽, , , ,

kwaa[แก้ไข]

kwaa1 : , , , , , , , , , 𰽴,
kwaa2 :
kwaa3 : , , ,

kwaai[แก้ไข]

kwaai5 : , ,

kwaang[แก้ไข]

kwaang1 : , ,
kwaang3 :

kwaat[แก้ไข]

kwaat1 : 𡁸

kwai[แก้ไข]

kwai1 : , 𫰹, , 岿, , , , 𰓻, , , , 𬃀, , , , 𰥪, , 𰦔, , , , , , , , , , 𬮭, , , , 𫚜,
kwai2 : , , , , , , 𫠆
kwai3 : 媿,
kwai4 : , 𡋣, , , 𡖂, 𢥘, , , , , , , 𢹂, , , 𣋒, 𣿮, , 𤩸, , , , , , , 𧃍, 𧃰, , , , 𧤤, , 𧥅, , 觿, , , , , , , , , 𰾥, , 𫔔, , 𬱓, , 𩓚, 𱂬, , , , , 𫘱, , 𫛼, 𪆴, 𬸮
kwai5 : , , , , 𫍷

kwan[แก้ไข]

kwan1 : , , , , 𡑔, , , , , , , , , , 𤍣, , , 𪻲, , 𤨾, , , , 𧥺, , , , 𨬌, , 𫘥, , , , , , 𱉱, , ,
kwan2 : , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
kwan3 : , , 𠳁, , 𡝗, , 𣱣, , , , , 𦴨
kwan4 : 𡢡, , , , , , , ,
kwan5 :

kwang[แก้ไข]

kwang1 : ,

kwik[แก้ไข]

kwik1 : ,

kwok[แก้ไข]

kwok3 : , 𭚦, , , , , , , ,

kwong[แก้ไข]

kwong2 : , 𠆲
kwong3 : , , , , , , , , , , , , 𬘢, , , , , 𱋫
kwong4 : , , , 𰹶

kyun[แก้ไข]

kyun4 : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𱌲

kyut[แก้ไข]

kyut3 : , 𠄌, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𫞝, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𫐆, , , , , 𫔎, , , , , , , , 𫘝, , 𫛞, 𱉔, , 𱊧