มอดูล:zh/data/nan-pron/017

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

am-koe/iam-koe 醃瓜 am-koe-thâng 醃瓜蟲 am-kng 醃缸

bêng-cheng/lêng-cheng 銘旌 bí 鎂

cho-siū--tio̍h 遭受著 cho-un 遭瘟 cho-tì 遭致 cho-gū 遭遇 cho-gū--tio̍h 遭遇著 cho-lān 遭難 chia-ê 遮個 chia-ê 遮的 chia-lia 遮遮 chun-bēng 遵命 chun-hōng 遵奉 chun-siú 遵守 chun-chiông 遵從 chun-sûn 遵循 chun-chiàu 遵照 chun-hêng 遵行 chun-thàn 遵趁 chhiân 遷 chhian-ji̍p 遷入 chhian-chhut 遷出 chhian-chiū 遷就 chhian-ki/chhian-ku 遷居 chhiân-kang 遷工 chhian-óng 遷往 chhiân-chhiú 遷手 chhian-pho͘ 遷舖 chhian-tiàu 遷調 Chau 鄒 chiok 酌 chiok-chêng 酌情 chiú/sè 酒 chiú-hông 酒hông chiú-sian 酒仙 chiú-pa 酒吧 chiú-bī 酒味 chiú-lú/chiú-lí 酒女 chiú-iàn 酒宴 chiú-ka 酒家 chiú-ka-lí/chiú-ka-lú 酒家女 chiú-sia̍h/chiú-se̍k 酒席 chiú-tiàm 酒店 chiú-tek 酒德 chiú-khong 酒悾 chiú-thiu-á 酒抽仔 chiú-chūn 酒拵 chiú-hōe 酒會 chiú-poe 酒杯 chiú-khok 酒柝 chiú-toh 酒桌 chiú-lâu 酒樓 chiú-kūi-toh 酒櫃桌 chiú-bó/chiú-bú 酒母 chiú-khì/chiú-khùi 酒氣 chiú-lāu 酒漏 chiú-kông 酒狂 chiú-pân 酒瓶 chiú-àng 酒甕 chiú-tiⁿ 酒甜 chiú-siáu 酒痟 chiú-phiah 酒癖 chiú-tian 酒癲 chiú-chóaⁿ 酒盞 chiú-kan 酒矸 chiú-khut 酒窟 chiú-khut-á 酒窟仔 chiú-iân 酒筵 chiú-phoh 酒粕 chiú-cheng 酒精 chiú-cheng-teng 酒精燈 chiú-chau 酒糟 chiú-koàn 酒罐 chiú-hiàn 酒羶 chiú-pî 酒脾 chiú-hèng 酒興 chiú-pô͘ 酒苞 chiú-chhài 酒菜 chiú-hó͘ 酒虎 chiú-chu 酒資 chiú-phòe/chiú-phè 酒配 chiú-chùi 酒醉 chiú-liāng/chiú-liōng 酒量 chiú-khui-á 酒開仔 chiú-lūi 酒類 chiú-pn̄g 酒飯 chiú-koán 酒館 chiú-kúi 酒鬼 chiú-pih 酒鱉 cho̍h-bó-chháu/cho̍h-bú-chháu 酢母草 chí 酯 chùi 醉 chùi-tó 醉倒 chùi-sim 醉心 chùi-ì 醉意 chùi-giān-giān 醉懨懨 chùi-hàn 醉漢 chùi-cheng-sîn 醉精神 chùi-ong-í 醉翁椅 chùi-bâng-bâng/chùi-bông-bông 醉茫茫 chùi-kòe-mê/chùi-kè-mî 醉過暝 chhò͘ 醋 chhò͘-tháng 醋桶 chhò͘-àng 醋甕 chhò͘-sîn 醋神 chhò͘-pn̄g-kho͘ 醋飯箍 chhéⁿ/chhíⁿ 醒 chhéⁿ-lâi/chhíⁿ-lâi 醒來 chhéⁿ-chhùi/chhíⁿ-chhùi 醒嘴 chhéⁿ-sai/chhíⁿ-sai 醒獅 chhéⁿ-ba̍k/chhíⁿ-ba̍k 醒目 chhéⁿ-sek/chhíⁿ-sek 醒色 chhéⁿ-hòe/chhíⁿ-hè 醒貨 chhéⁿ-kòe-lâi/chhíⁿ-kè-lâi 醒過來 chhiú 醜 chhiú-pat-koài 醜八怪 chhiú-hòa 醜化 chhiú-ok 醜惡 chhiú-bûn 醜聞 chhiú-lō͘ 醜陋 chiùⁿ 醬 chiùⁿ-kôe-kôe 醬kôe-kôe chiùⁿ-koe̍h-koe̍h 醬koe̍h-koe̍h chiùⁿ-la̍p-la̍p 醬la̍p-la̍p chiùⁿ-le̍h-le̍h 醬le̍h-le̍h chiùⁿ-liāu 醬料 chiùⁿ-liāu-tiàm 醬料店 chiùⁿ-iû 醬油 chiùⁿ-chheng 醬清 chiùⁿ-lok-lok 醬漉漉 chiùⁿ-koe 醬瓜 chiùⁿ-sek 醬色 chiùⁿ-chháu 醬草 chiùⁿ-chhài 醬菜 chiùⁿ-kiâm 醬鹹 chiò 醮 chhái 采 chhái-kang 采工 cham/chiam 針 chiam-chhì 針刺 chiam-pau 針包 chiam-khang 針孔 chiam-tùi 針對 chiam-kiú/chiam-kiù/chiam-kù 針灸 chiam-khang 針空 chiam-tâng 針筒 chiam-sòaⁿ 針線 chiam-sòaⁿ-kám 針線kám chiam-chit 針織 chiam-kha 針腳 chiam-kha-iù 針腳幼 chiam-hio̍h-chhiū 針葉樹 chiam-io̍h 針藥 chiam-chhia 針車 chiam-hong-siang-tùi/chiam-hong-siong-tùi 針鋒相對 chiam-chǹg 針鑽 chiam-thâu 針頭 chiam-chí 針黹 chiam-phīⁿ/cham-phīⁿ 針鼻 chhau-phiò 鈔票 chhèng 銃 chhèng-tauh 銃tauh chhèng-peng 銃兵 chhèng-kháu 銃口 chhèng-chhùi 銃嘴 chhèng-chí 銃子 chhèng-chí-bóe/chhèng-chí-bé 銃子尾 chhèng-chí-khak 銃子殼 chhèng-chí-io̍h 銃子藥 chhèng-bóe-to/chhèng-bé-to 銃尾刀 chhèng-chhiú 銃手 chhèng-kek 銃擊 chhèng-chheⁿ/chhèng-chhiⁿ 銃星 chhèng-ki 銃枝 chhèng-àn 銃案 chhèng-koáiⁿ 銃桿 chhèng-sat 銃殺 chhèng-koat 銃決 chhèng-khang 銃空 chhèng-kóng 銃管 chhèng-io̍h 銃藥 chhèng-ke/chhèng-koe 銃雞 chhèng-ke-á/chhèng-koe-á 銃雞仔 chhoan-sū-pō͘/chhoan-sī-pō͘/soān-sū-pō͘ 銓敘部 chhiám-á 鋟仔 chhím-chhéⁿ-á/chhím-chhíⁿ-á 鋟醒仔 chui 錐 chui-khí-lâi 錐起來 chîⁿ 錢 chîⁿ-siāng-hó/chîⁿ-siōng-hó 錢上好 chîⁿ-á-kiáⁿ 錢仔囝 chîⁿ-peh-á 錢伯仔 chîⁿ-pau 錢包 chîⁿ-pau-á 錢包仔 chîⁿ-îⁿ 錢圓 chîⁿ-lô͘-châi 錢奴才 chîⁿ-khang 錢孔 chîⁿ-bóe/chîⁿ-bé 錢尾 chîⁿ-pè 錢幣 chîⁿ-kin/chîⁿ-kun 錢根 chîⁿ-kūi 錢櫃 chîⁿ-kūi-á-tiàm 錢櫃仔店 chîⁿ-pháiⁿ-thàn/chîⁿ-phái-thàn 錢歹趁 chîⁿ-bó/chîⁿ-bú 錢母 chîⁿ-chúi 錢水 chîⁿ-chúi-lēng 錢水冗 chîⁿ-chúi-oa̍h 錢水活 chîⁿ-bô-kè 錢無價 chîⁿ-phiò 錢票 chîⁿ-khang 錢空 chîⁿ-tâng 錢筒 chîⁿ-kóng 錢管 chîⁿ-kóng-á 錢管仔 chîⁿ-niû 錢糧 chîⁿ-siaⁿ 錢聲 chîⁿ-chng 錢莊 chîⁿpo̍h--khì/chîⁿpo̍h--khù 錢薄去 chîⁿ-tē 錢袋 chîⁿ-niau 錢貓 chîⁿ-châi 錢財 chîⁿ-kǹg-chháu 錢貫草 chîⁿ-cháu-choa̍h 錢走縒 chîⁿ-gîn/chîⁿ-gûn 錢銀 chîⁿ-koan 錢關 chîⁿ-hāng 錢項 chîⁿ-gia̍h 錢額 chîⁿ-kúi 錢鬼 chîⁿ-môa 錢鰻 chîⁿ-kó͘ 錢鼓 chîⁿ-chhí/chîⁿ-chhú 錢鼠 chhò 錯 chhò-loān 錯亂 chhò-sit 錯失 chhò-koài 錯怪 chhò-chhiú 錯手 chhò-kak 錯覺 chhò-gō͘/chhò-ngō͘ 錯誤 cha̍h-to 鍘刀 chhiah-thio 鍘銚 chhiah-ki 鍤箕 chiong-chêng 鍾情 chiong-ài 鍾愛 chhiuⁿ-to-io̍k 鎗刀藥 cho̍k 鏃 chūn-á/choān-á/soān-á 鏇仔 choān-tn̄g/chūn-tn̄g 鏇斷 choān-liàn-tńg 鏇輾轉 chām 鏨 chām-á 鏨仔 chām-kè 鏨價 chām-tn̄g 鏨斷 chām-lō͘ 鏨路 chām-kòe/chām-kè 鏨過 chhiám-á 鐕仔 chhiám-to 鐕刀 chhiám-teng 鐕釘 cheng 鐘 cheng-jú-chio̍h/chiong-jú-se̍k 鐘乳石 cheng-á 鐘仔 cheng-leng 鐘奶 cheng-thûi 鐘槌 cheng-pió 鐘錶 cheng-tiám 鐘點 cheng-tiám-hùi 鐘點費 chù 鑄 chù-chō 鑄造 chù-thih 鑄鐵

e-lô͘ 鍋爐

gô-thit 遨佚 gô-ke/gô-koe 遨街 giang-á 鈃仔 giang-á-khoân 鈃仔環 giang-giang 鈃鈃 giang-giang-á 鈃鈃仔 gîn/gûn 銀 gîn-khò/gûn-khò 銀khò gîn-tan/gûn-tan 銀丹 gîn-á-thâu/gûn-á-thâu 銀仔頭 gîn-goân/gûn-goân 銀元 gîn-niú/gûn-niú 銀兩 gîn-ha̍p-hoan/gûn-ha̍p-hoan 銀合歡 gîn-toaⁿ/gûn-toaⁿ 銀單 gîn-khì/gûn-khì 銀器 gîn-hun/gûn-hun 銀婚 gîn-bō͘/gûn-bō͘ 銀幕 gîn-pè/gûn-pè 銀幣 Gûn-chō 銀座 gîn-khò͘/gûn-khò͘ 銀庫 gîn-chu-pit/gûn-chu-pit 銀朱筆 gîn-hēng/gûn-hēng 銀杏 gîn-kùi/gûn-kùi 銀桂 gîn-lâu/gûn-lâu 銀樓 gîn-hô/gûn-hô 銀河 gîn-pâi/gûn-pâi 銀牌 gîn-gû/gûn-gû 銀牛 gîn-chio̍h/gûn-chio̍h 銀石 gîn-phiò/gûn-phiò 銀票 gîn-chóa/gûn-chóa 銀紙 gîn-sek/gûn-sek 銀色 gîn-hio̍h-kiok/gûn-hio̍h-kiok 銀葉菊 gîn-hâng/gûn-hâng 銀行 gîn-hâng-thoân/gûn-hâng-thoân 銀行團 gîn-hâng-ka/gûn-hâng-ka 銀行家 gîn-hâng-gia̍p/gûn-hâng-gia̍p 銀行業 gîn-hâng-kài/gûn-hâng-kài 銀行界 gîn-tē/gûn-tē 銀袋 gîn-tē-á/gûn-tē-á 銀袋仔 gîn-kak/gûn-kak 銀角 gîn-kak-á/gûn-kak-á 銀角仔 gîn-tiāⁿ/gûn-tiāⁿ 銀錠 gîn-hoat/gûn-hoat 銀髮 gîn-kúi/gûn-kúi 銀鬼 gîn-hî/gûn-hû 銀魚 gîn-chhiuⁿ/gûn-chhiuⁿ 銀鯧 gîn-o͘/gûn-o͘ 銀鷗 gîn-chhí/gûn-chhú 銀鼠 gím 錦 gím-siāng-thiⁿ-hoe/gím-siōng-thiⁿ-hoe 錦上添花 gím-lông-biāu-kè 錦囊妙計 gím-kî/kím-kî 錦旗 gím-siù 錦繡 gím-hīⁿ-chháu 錦耳草 gím-chôa/kím-chôa 錦蛇 gím-se-hong 錦西風 gím-gī 錦議 gím-ke/gím-koe/kím-ke/kím-koe 錦雞

hêng-lâng 還人 hoân-sio̍k 還俗 hêng-chè 還債 hoân-goân 還原 hoân-kek 還擊 hêng-siàu 還數 hêng-pún 還本 hêng-khoán 還款 hêng-chheng 還清 hoân-hiong 還鄉 hêng-chîⁿ 還錢 hêng-goān/hoân-goān 還願 hoân-hûn-chháu 還魂草 hêng 邢 Hok 郝 hiang/hiong/hiuⁿ 鄉 hiuⁿ-ē 鄉下 hiong-jîn 鄉人 hiong-iú 鄉友 hiong-thó͘ 鄉土 hiong-chhiû 鄉愁 hiong-hōe 鄉會 hiong-chhoan/hiong-chhun 鄉村 hiong-bîn 鄉民 hiuⁿ-siā 鄉社 hiong-chhin/khan-chhin 鄉親 hiong-hiân-sû 鄉賢祠 hiuⁿ-lí 鄉里 hiuⁿ-lí-lâng 鄉里人 hiuⁿ-lí-lāu-tōa 鄉里老大 hiong-iá 鄉野 hiong-tìn 鄉鎮 hiong-tìn-tiúⁿ 鄉鎮長 hiong-tiuⁿ 鄉長 hiong-tóng 鄉黨 hoat-kàⁿ 醱酵 hī-thūi-thūi/tāng-thūi-thūi 重墜墜 Hú-san 釜山 hú-té-thiu-sin/hú-tóe-thiu-sin 釜底抽薪 hâm 銜 hâm-chiap 銜接 hâⁿ-o͘ 銜烏 hâm-lêng 銜鈴 hâm-thâu 銜頭 hàn-chiap 銲接 hong 鋒 hong-bīn 鋒面

io-tōa 邀大 io-ni-bó/io-ni-bú 邀奶母 io-ni-ê 邀奶的 iau-iàn 邀宴 iau-iok 邀約 iau-chhéng/iau-chhiáⁿ 邀請 iau-chhiáⁿ-hâm 邀請函 iau-chhiáⁿ-sài 邀請賽 iau-chi̍p 邀集 iû-kiāⁿ 郵件 iû-pau 郵包 iû-hōe 郵匯 iû-hōe-kio̍k 郵匯局 iû-pò 郵報 iû-kià 郵寄 iû-kio̍k 郵局 iû-chhai/iû-chhe 郵差 iû-chhok 郵戳 iû-chèng 郵政 iû-chèng-thû-kim 郵政儲金 iû-chèng-ōe-poah 郵政劃撥 Iû-chèng-chóng-kio̍k 郵政總局 iû-tháng 郵桶 iû-phiò 郵票 iû-kán 郵簡 iû-hùi 郵費 iû-chu 郵資 iû-kò͘ 郵購 iû-tē-khu-hō 郵遞區號 iû-tiān 郵電 iú-sî 酉時 ian-thúi 醃腿 i 醫 i-sū 醫事 i-chheh 醫冊 i-bū-sek 醫務室 i-goân-choân 醫原全 i-ha̍k 醫學 i-ha̍k-kài 醫學界 i-ha̍k-hē 醫學系 i-ha̍k-īⁿ 醫學院 i-koaⁿ 醫官 i-su-hoat 醫師法 i-seng 醫生 i-seng-koán 醫生館 i-kài 醫界 i-liâu 醫療 i-liâu-hùi 醫療費 i-kho 醫科 i-chháu 醫草 i-io̍h 醫藥 i-io̍h-hùi 醫藥費 i-su̍t 醫術 i-hō͘ 醫護 i-īⁿ 醫院 iu/iū 釉 iá 野 iá-bâ 野bâ iá-sian 野仙 iá-cheng 野僧 iá-thò͘ 野兔 iá-tang-koe 野冬瓜 iá-tâi 野台 iá-bī 野味 iá-hôe-siūⁿ/iá-hê-siūⁿ 野和尚 iá-gōa 野外 iá-kan-cheng 野奸僧 iá-bâ 野媌 iá-soaⁿ-som 野山蔘 iá-sim 野心 iá-sèng 野性 iá-chû-ko͘ 野慈姑 iá-chiàn 野戰 iá-chhiú 野手 iá-cha-bó͘ 野查某 Iá-liú 野柳 iá-tông 野桐 iá-hàn 野漢 iá-khián 野犬 iá-káu 野狗 iá-lông 野狼 iá-siù 野獸 iá-kiû 野球 iá-seⁿ/iá-siⁿ/iá-seng 野生 iá-kai 野痎 iá-khîm 野禽 iá-chéng 野種 iá-hoe 野花 iá-tâng-o 野茼蒿 iá-chháu 野草 iá-ko͘ 野菰 iá-som 野蔘 iá-bân 野蠻 iá-ti/iá-tu 野豬 iá-niau 野貓 iá-chha̍t 野賊 iá-chhiah 野赤 iá-ke/iá-koe 野雞 iá-ke-chhia/iá-koe-chhia 野雞車 iá-chhan 野餐 iá-bé 野馬 iá-chiáu 野鳥 iá-gô 野鵝 iá-tóng 野黨 iû 鈾 iân 鉛 iân-tūi 鉛墜 iân-chí 鉛子 iân-jī 鉛字 iân-pán 鉛板 iân-tháng 鉛桶 iân-phiáⁿ 鉛片 iân-pán 鉛版 iân-kiû 鉛球 iân-pit 鉛筆 iân-pit-khau 鉛筆khau iân-pit-sim 鉛筆心 iân-pit-iân 鉛筆鉛 iân-kóng 鉛管 iân-hún-to̍k 鉛粉毒 iân-sòaⁿ 鉛線 iûⁿ 鎔 iûⁿ-khì/iûⁿ-khù 鎔去

jia-kng/lia-kng 遮光 jia-khàm 遮勘 jia-iám 遮掩 jia-ji̍t 遮日 jia-àm 遮暗 jia-môa/lia-môa 遮瞞 jia-im 遮蔭 jia-kiàn-siàu 遮見笑 jia-bīn/lia-bīn 遮面 jia-hong 遮風 jōe/lōe 銳 jōe-put-khó-tòng 銳不可當 jōe-kiám 銳減

khu-bòng-sià 邱罔舍 kau 郊 kau-khu 郊區 kau-gōa 郊外 kau-iû 郊遊 kūn 郡 kok 郭 koeh-kong-chiáu/keh-kong-chiáu 郭公鳥 ko͘-lí 酤里 kàⁿ 酵 kàⁿ-bó/kàⁿ-bú 酵母 khok 酷 khok-lâng 酷人 khok-hêng 酷刑 khok-ài 酷愛 khok-hêng 酷橫 khok-jia̍t 酷熱 kim 金 kim--ê 金ê kim-khò 金khò kim-chhit-niû 金七娘 kim-put-hoàn 金不換 kim-tan 金丹 kim-á 金仔 kim-á-kè 金仔價 kim-á-tiàm 金仔店 kim-á-hún 金仔粉 kim-kè 金價 kim-kng 金光 kim-kong-thâu 金光頭 kim-kong-tóng 金光黨 kim-kong-pāng 金剛棒 kim-kong-ge̍k 金剛玉 kim-kong-soān 金剛璇 kim-kong-chio̍h 金剛石 kim-kong-tîn 金剛藤 kim-kong-tāu 金剛豆 kim-kong-chǹg/kim-kong-choàn/kim-kong-soān 金剛鑽 kim-chhong 金創 kim-chhng-io̍h/kim-chhong-io̍h 金創藥 kim-kiàm-chháu 金劍草 kim-kó͘ 金古 kim-ha̍p-hoan 金合歡 kim-tiàu-liú 金吊鈕 kim-kâm 金含 kim-chhùi 金嘴 kim-chhùi-ang 金嘴翁 kim-kiáⁿ 金囝 kim-khian 金圈 kim-siâⁿ 金城 kim-tè 金塊 kim-hun 金婚 kim-jī-thah 金字塔 kim-sun 金孫 kim-ang-á 金尪仔 kim-sio̍k 金屬 Kim-san 金山 kim-pè 金幣 kim-iù 金幼 kim-khò͘ 金庫 kim-lu̍t-su̍t 金律術 kim-bûn 金文 kim-táu 金斗 kim-táu-àng 金斗甕 kim-phoa̍h-liān 金旆鍊 kim-seng 金星 kim-iàⁿ-iàⁿ/kim-iāⁿ-iāⁿ/kim-iāⁿ-iāⁿ 金映映 kim-kam 金柑 kim-tiâu 金條 kim-so 金梭 kim-so-hî/kim-so-hû 金梭魚 kim-pńg 金榜 kim-kit 金橘 kim-eng-chí 金櫻子 kim-soa 金沙 kim-liu-liu 金溜溜 kim-ku̍t 金滑 kim-sih-sih 金熠熠 kim-sih-sih 金熾熾 kim-nà-sahN 金爁sahN kim-nà-nà 金爁爁 kim-siak-siak 金爍爍 kim-lô͘ 金爐 kim-pâi 金牌 kim-gû 金牛 kim-káu-á 金狗仔 kim-káu-chek 金狗脊 kim-sai-káu 金獅狗 kim-ge̍k 金玉 kim-chu-á 金珠仔 kim-koe 金瓜 kim-koe-thûi 金瓜槌 Kim-koe-chio̍h 金瓜石 kim-koe-phang 金瓜蜂 kim-kah 金甲 kim-chhng-io̍h 金瘡藥 kim-chóaⁿ-hoe 金盞花 kim-chóaⁿ-chháu 金盞草 kim-ba̍k-lô͘ 金目鱸 kim-gán 金眼 kim-chio̍h 金石 kim-chio̍h-ha̍k 金石斛 kim-sia̍h-liû/kim-chio̍h-liû 金石榴 kim-chio̍h-úi 金石葦 kim-khòng 金礦 kim-kho͘ 金箍 kim-po̍h 金箔 kim-hún 金粉 kim-cheng 金精 kim-chiⁿ-ku 金精龜 kim-chóa 金紙 kim-jiông-pò͘ 金絨布 kim-si 金絲 kim-si-la̍h 金絲la̍h kim-si-thô 金絲桃 kim-si-kâu 金絲猴 kim-si-chhng 金絲瘡 kim-si-hm̂ 金絲茅 kim-si-chháu 金絲草 kim-si-chôa 金絲蛇 kim-si-chhiok 金絲雀 kim-si-chiáu 金絲鳥 kim-sòaⁿ 金線 kim-sòaⁿ-liân 金線蓮 kim-sòaⁿ-chôa 金線蛇 kim-sòaⁿ-hî/kim-sòaⁿ-hû 金線魚 kim-sòaⁿ-liân 金線鰱 kim-si̍t-á 金翅仔 kim-si̍t-á 金翼仔 kim-hīⁿ-tūi 金耳墜 kim-chhang-sòaⁿ/kim-chhong-sòaⁿ/kim-chhang-sòaⁿ 金聰線 kim-pōe-á 金背仔 kim-hô͘-sîn 金胡蠅 kim-io-tòa 金腰帶 kim-pak-lô͘ 金腹鱸 kim-mo̍͘h 金膜 kim-sek 金色 kim-hoe 金花 kim-hoe-chhài 金花菜 kim-eng 金英 kim-keng-hoe 金莖花 Kim-hôa 金華 kim-hio̍h 金葉 kim-hô͘-lô͘ 金葫蘆 kim-liân 金蓮 kim-liân-hoe 金蓮花 kim-chhang-hoe 金蔥花 kim-chî/kim-chû 金薯 kim-lân 金蘭 kim-ku 金蚼 kim-iông 金融 kim-iông-kài 金融界 kim-sîn 金蠅 kim-kak 金角 kim-giân 金言 kim-sin 金身 kim-chhia 金車 Kim-piⁿ 金邊 kim-kim-siòng 金金相 kim-kim-khòaⁿ 金金看 kim-chiam 金針 kim-chiam-chhài 金針菜 kim-chiam-thâng 金針蟲 kim-kau-hê 金鉤蝦 kim-gîn/kim-gûn 金銀 kim-gîn-lé/kim-gûn-lé 金銀禮 kim-gîn-chóa/kim-gûn-chóa 金銀紙 kim-gîn-hoe/kim-gûn-hoe 金銀花 kim-gîn-kiô/kim-gûn-kiô 金銀茄 kim-tâng 金銅 kim-kǹg 金鋼 kim-tiāⁿ/kim-tiàⁿ 金錠 kim-chîⁿ 金錢 kim-chîⁿ-á 金錢仔 kim-chîⁿ-chháu 金錢草 kim-chîⁿ-hē 金錢蟹 kim-chîⁿ-pà 金錢豹 kim-chîⁿ-hî/kim-chîⁿ-hû 金錢魚 kim-chîⁿ-ku 金錢龜 kim-só-sî 金鎖匙 kim-chhiuⁿ-hî/kim-chhiuⁿ-hû 金鎗魚 kim-liān-á 金鏈仔 kim-cheng 金鐘 kim-cheng-chióng 金鐘獎 kim-tang-tang 金鐺鐺 kim-loân-tiān 金鑾殿 Kim-mn̂g 金門 kim-siám-siám/kim-sih-sih 金閃閃 Kim-lêng 金陵 kim-chui 金隹 kim-chhek-hoe/kim-chhiok-hoe 金雀花 kim-ke/kim-koe 金雞 kim-ke-kha/kim-koe-kha 金雞腳 kim-ke-hî/kim-koe-hû 金雞魚 kim-thâu 金頭 kim-thâu-á 金頭仔 kim-gia̍h 金額 kim-sek 金飾 Kim-bé 金馬 kim-hî/kim-hû 金魚 kim-hî-chháu/kim-hû-chháu 金魚草 kim-hî-se/kim-hû-se 金魚蔬 kim-hî-sau/kim-hû-sau 金魚蛸 kim-hî-thâng/kim-hû-thâng 金魚蟲 kim-lí 金鯉 kim-lân-kah 金鱗甲 kim-chiáu 金鳥 kim-khiu 金鳩 kim-hōng 金鳳 kim-hōng-hoe 金鳳花 kim-eng 金鶯 kim-u̍t 金鷸 kim-n̂g/kim-ûiⁿ 金黃 kim-n̂g-sek 金黃色 kim-kó͘-chháu 金鼓草 kim-liông 金龍 kim-ku 金龜 kim-ku-chhiū 金龜樹 kim-ku-le̍k 金龜綠 kim-ku-se̍h 金龜踅 kim-ku-gô 金龜遨 kim-hêng 金 koat-á 鈌仔 kài-chit 鈣質 kó͘ 鈷 kah 鉀 kú-tōa 鉅大 khau 鉋 khîⁿ 鉗 khiâm-á/khîⁿ-á/khîⁿ-á/khiâm-á 鉗仔 khîⁿ-khi̍p 鉗吸 khîⁿ-pô 鉗婆 khîⁿ-ke 鉗家 khîⁿ-khô͘ 鉗糊 kau 鉤 kau-á 鉤仔 kau-kòa 鉤掛 ko͘-lek 鉤栗 kau-phòa 鉤破 kau-phòa-jī 鉤破字 kau-nâ 鉤籃 kau-hīⁿ 鉤耳 kau-hī-á 鉤耳仔 kau-hīⁿ-pê 鉤耳扒 kau-hīⁿ-chiam 鉤耳簪 kau-tîn 鉤藤 ka 鉸 ka-to 鉸刀 ka-chián 鉸剪 ka-chián-chò/ka-chián-chòe 鉸剪做 ka-chián-í 鉸剪椅 ka-chián-bî 鉸剪眉 ka-chián-chháu 鉸剪草 ka-tn̄g 鉸斷 ka-phiò 鉸票 ka-thâu-mn̂g 鉸頭毛 khâⁿ-óa 銜倚 khàu 銬 kì-á-soa/kù-á-soa/kì-á-soa 鋸仔鯊 kì-sut 鋸屑 kì-sut-hu/kù-sut-hu 鋸屑hu kì-sut-hu 鋸屑灰 kì-lè/kù-lè/kì-lē/kù-lē/kù-lòe 鋸鑢 kì-thâu-soa 鋸頭鯊 kǹg 鋼 kǹg-pau 鋼包 kǹg-châi 鋼材 kǹg-pán 鋼板 kǹg-khîm 鋼琴 kǹg-khîm-ka 鋼琴家 kǹg-pân 鋼瓶 kǹg-pit 鋼筆 kǹg-kin/kǹg-kun 鋼筋 kǹg-kóng 鋼管 kǹg-soh 鋼索 kǹg-si-soh 鋼絲索 kǹg-sòaⁿ 鋼線 kǹg-lám 鋼纜 kǹg-thih 鋼鐵 kǹg-thih-chhiúⁿ 鋼鐵廠 kǹg-kut 鋼骨 ko-pa-phí 鍋巴疕 keh-á/koeh-á/koeh-á 鍥仔 koeh-nî 鍥鐮 kiān 鍵 kiàn-pôaⁿ 鍵盤 kiàⁿ 鏡 kiàⁿ-jîn/kiàⁿ-lîn 鏡仁 kiàⁿ-tâi-toh 鏡台桌 kiàⁿ-kheng 鏡框 kiàⁿ-tâi 鏡檯 kiàⁿ-a̍p 鏡盒 kiàⁿ-bah 鏡肉 kiàⁿ-tâi 鏡臺 kiàⁿ-bīn 鏡面 kiàⁿ-thâu 鏡頭 kiàⁿ-tiau 鏡鯛 kiàⁿ-chhiuⁿ 鏡鯧

lau 遶 Liâu-lêng 遼寧 liâu-thiàu 遼眺 lap-cheh 邋簀 la̍p-la̍p-khap-khap 邋邋khap-khap lô-chip 邏輯 lōa-lōa-sô 邏邏sô lông-tiong 郎中 lông-kun 郎君 lîn 鄰 lîn-kok 鄰國 lîn-kīn/lîn-kūn 鄰近 lîn-lí 鄰里 lîn-tiúⁿ 鄰長 lo̍k 酪 lô-kô 醪-手 lô-kiak-kiak 醪kiak-kiak lôa-ke̍k-ke̍k 醪極極 lô-chiap-chiap 醪汁汁 lô-ko 醪膏 lô-thi-thi 醪黐黐 liōng-sêng 釀成 lí 里 lí-pò͘ 里布 lí-kàn-sū 里幹事 lí-la 里拉 lí-bîn 里民 lí-bîn-tāi-hōe 里民大會 Lí-káng 里港 Lí-iok 里約 Lí-iok-jia̍t-lāi-lô͘ 里約熱內盧 lí-tiúⁿ 里長 liāng-kî-iok/liōng-kî-iok 量其約 liāng-lēng/liōng-lēng 量冗 liāng-sēng/liōng-sēng 量剩 liāng-sēng-chîⁿ/liōng-sēng-chîⁿ 量剩錢 liāng-tāi-siáu/liōng-tāi-siáu 量大小 liāng-siōng/liōng-siōng 量尚 liāng-sióng/liōng-sióng 量想 liāng-chá/liōng-chá 量早 liāng-sán/liōng-sán 量產 liāng-iok/liōng-iok 量約 liāng-iok-á/liōng-iak-á 量約仔 liāng-khó͘/liōng-khó͘ 量苦 liāng-chìn-chêng/liōng-chìn-chêng 量進前 lî-tēng 釐定 lî-tèng 釐訂 la̍p 鈉 liú 鈕 liú-á 鈕仔 liú-á-hông 鈕仔hông liú-á-kiô 鈕仔茄 liú-im 鈕音 lêng 鈴 lêng-á/liâng-á 鈴仔 lêng-long-á 鈴啷仔 lêng-liang-á 鈴喨仔 lêng-siaⁿ 鈴聲 lêng-liang-á 鈴鐺仔 lī-mn̂g-thang/lū-mn̂g-thang 鋁門窗 le̍k/lio̍k/lo̍k 錄 lak-chǹg 錄chǹg lio̍k-chhú/lo̍k-chhú 錄取 lio̍k-chhú-lu̍t 錄取率 lio̍k-iáⁿ/lo̍k-iáⁿ 錄影 lio̍k-iáⁿ-tòa 錄影帶 lio̍k-iáⁿ-ki 錄影機 lio̍k-iōng 錄用 lio̍k--lo̍h-lâi 錄落來 lio̍k-chè 錄製 lio̍k-im/lo̍k-im 錄音 lio̍k-im-tòa 錄音帶 lio̍k-im-ki 錄音機 liān 鍊 liān-á 鍊仔 liān-á-chôa 鍊仔蛇 liān-thih-chhiúⁿ 鍊鐵廠 liān-á-phoān/liān-á-sià 鏈仔伴 liān-tòa 鏈帶 liâm-le̍k-á 鐮力仔 liâm-le̍k-á 鐮歷仔 lúi/lui/lûi 鐳

māi-hiòng 邁向 māi-chìn 邁進 māi-khui 邁開 Māi-a-bi̍t 邁阿密 mê/mî 鋩 mê-kak/mî-kak 鋩角

ná-m̄ 那m̄ ná-á-poa̍t/ná-á-pa̍t 那仔菝 ná-sái 那使 ná-sái-tio̍h 那使著 ná-chhiūⁿ 那像 ná-ē 那會 ná-ē-sái 那會使 ná-ū 那有 ná-chai 那知 ná-mē-ná-lé/ná-mā-ná-lóe 那罵那lé ná-poa̍t-á/ná-pa̍t-á 那菝仔 ná-tio̍h 那著 ná-chhin-chhiūⁿ 那親像 ná-kóng-ná-mē/ná-kóng-ná-mā 那講那罵 ná-thang 那通 ná-thang-án-ne 那通按呢 ná-kiaⁿ 那驚 nn̂g 郎 nn̂g 釀 niû-á/niū-á 量仔 niū-la̍t 量力 niû-tē/niû-tōe 量地 niû-bí 量米 ngeh-á/ngoeh-á 鋏仔 nâ-poa̍h/lâu-poa̍h 鐃鈸 nî 鐮 nî-lek-á 鐮勒仔 nî-koeh-á 鐮鍥仔

oe-á/e-á 鍋仔 oe-kòa-hî/oe-kòa-hû 鍋蓋魚

phiah-chè 避債 pī-bián 避免 phiah-eh 避厄 pī-hoán 避反 phiah-hiâm 避嫌 pī-īn-io̍h/pī-ūn-io̍h 避孕藥 phiah-ē 避禍 phiah-pī 避避 pī-siâ 避邪 pī-tāng-chiū-khin 避重就輕 phiah-khui 避開 pī-lān 避難 phiah-hō͘ 避雨 pī-lûi-chiam 避雷針 pī-biān 避面 pī-hong 避風 pī-hong-káng 避風港 pī-hong-thâu 避風頭 pian/piⁿ 邊 piⁿ-á 邊仔 piⁿ-á-ê-lâng 邊仔的人 piⁿ-á-kak 邊仔角 piⁿ-á-bīn 邊仔面 pian-kéng 邊境 piⁿ-kîⁿ 邊墘 piⁿ-pâng 邊房 piⁿ-kin/piⁿ-kun 邊根 piⁿ-tiān 邊殿 pian-kài 邊界 pian-kiong 邊疆 piⁿ-pe̍h 邊白 piⁿ-kak 邊角 piⁿ-piⁿ-á 邊邊仔 piⁿ-mn̂g 邊門 pian-hông 邊防 piⁿ-chè 邊際 piⁿ-bīn 邊面 piⁿ-bīn-khòaⁿ 邊面看 piⁿ--thâu/piⁿ-thâu 邊頭 piⁿ-thâu-lâng 邊頭人 pang 邦 pang-kau 邦交 pang-liân 邦聯 pō͘ 部 pō͘-hā 部下 pō͘-hūn 部份 pō͘-ūi 部位 pō͘-hūn 部分 pō͘-chiòng 部將 pō͘-sio̍k 部屬 pō͘-hōe 部會 pō͘-hōe-siú-tiúⁿ 部會首長 pō͘-sú 部署 pō͘-lo̍k 部落 pō͘-tiúⁿ 部長 pō͘-bûn 部門 pō͘-tūi 部隊 pō͘-siú 部首 phí-thak 鄙thak phí-thak 鄙剔 phí-lî 鄙厘 phí-lî-khiap-sái 鄙厘袪屎 phí-līn 鄙吝 pí-úi 鄙猥 phí-siùⁿ 鄙相 phí-chiān 鄙賤 phòe/phè 配 phòe-siāng/phè-siōng 配上 phòe-kiāⁿ/phè-kiāⁿ 配件 phòe-kah/phè-kah 配佮 phòe-ngó͘/phè-ngó͘ 配偶 phòe-pī/phè-pī 配備 phòe-ha̍p/phè-ha̍p 配合 phòe-hô/phè-hô 配和 phòe-siû/phè-siû 配售 phòe-thò/phè-thò 配套 phòe-tài/phè-tài 配戴 phòe-chhah/phè-chhah 配插 phòe-tah/phè-tah 配搭 phòe-liāu/phè-liāu 配料 phòe-kéng/phè-kéng 配景 phòe-pí/phè-pí 配比 phòe-hoat/phè-hoat 配發 phòe-kip/phè-kip 配給 phòe-sòaⁿ/phè-sòaⁿ 配線 phòe-tì/phè-tì 配置 phòe-kioh/phè-kioh 配腳 phòe-sek/phè-sek 配色 phòe-tê/phè-tê 配茶 phòe-chhài/phè-chhài 配菜 phòe-io̍h/phè-io̍h 配藥 phòe-chè/phè-chè 配製 phòe-kak/phè-kak 配角 phòe-ta̍t/phè-ta̍t 配達 phòe-chiú/phè-chiú 配酒 phòe-tiān/phè-tiān 配電 phòe-thâu/phè-thâu 配頭 phòe-gia̍h/phè-gia̍h 配額 phòe-pn̄g/phè-pn̄g 配飯 phòe-tàu/phè-tàu 配鬥 pô͘ 酺 phe 醅 poa̍h 鈸 poa̍h-tháng 鈸桶 pho͘/phò͘ 鋪 pho͘-khàm 鋪khàm phò͘-pòaⁿ-lō͘ 鋪半路 pho͘-pêⁿ/pho͘-pîⁿ 鋪平 pho͘-pâi 鋪排 pho͘-pâi-ōe 鋪排話 pho͘-pang 鋪枋 pho͘-mî 鋪棉 pho͘-kiô 鋪橋 pho͘-bîn-chhn̂g 鋪眠床 pho͘-chio̍h-á 鋪石仔 pho͘-chng-á 鋪磚仔 pho͘-siat 鋪設 pho͘-lō͘ 鋪路 pho͘-bīn 鋪面 pho͘-bīn-than 鋪面攤 pho͘-bīn-than 鋪面蟶 pun 錛 pió 錶 pió-á 錶仔 pió-á-tòa 錶仔帶 pió-á-liān 錶仔鍊 pio 鏢 pio-kheh 鏢客

sek-jīm 適任 sek-chhiat 適切 sek-khó-lî-chí 適可而止 sek-ha̍p 適合 sek-ha̍p-tī 適合tī sek-èng 適應 sek-iōng-sèng 適用性 sek-tòng/sek-tong 適當 sek-liāng/sek-liōng 適量 soán 選 soán-siu 選修 soán-chhut 選出 soán-bū 選務 soán-khu 選區 soán-chhú 選取 soán-tēng 選定 soán-chhiú 選手 soán-poa̍t 選拔 soán-te̍k 選擇 soán-te̍k-tê/soán-te̍k-tôe 選擇題 soán-bîn 選民 soán-phài 選派 soán-iōng 選用 soán-phiò 選票 soán-pā-hoat 選罷法 soán-bí 選美 soán-kí/soán-kú 選舉 soán-kí-lâng/soán-kú-lâng 選舉人 soán-kí-khu/soán-kú-khu 選舉區 soán-kí-koân/soán-kú-koân 選舉權 soán--tio̍h 選著 soán-khò 選課 soán-tho̍k 選讀 soán-kò͘ 選購 soán-chi̍p 選集 siâ 邪 siâ-kháu 邪口 siâ-kháu 邪巧 siâ-sim 邪心 siâ-liām 邪念 siâ-ok 邪惡 siâ-khì/siâ-khùi 邪氣 siâ-hoat 邪法 siâ-sîn 邪神 siâ-tio̍h 邪著 siâ-su̍t 邪術 siâ-kúi 邪鬼 siâ-chhut 邪齣 Siō 邵 so͘ 酥 so͘-khiáu 酥巧 so͘-khiak-khiak 酥戛戛 so͘-bôe 酥糜 sau-siaⁿ 酥聲 so͘-io 酥腰 sau-hong 酥風 so͘-piáⁿ 酥餅 siû 酬 siû-lô 酬勞 siû-iông 酬庸 siû-sîn 酬神 siû-siā 酬謝 siû-kim 酬金 sng/soan 酸 sng-kiuh-kiuh 酸kiuh-kiuh sng-lam 酸lam sng-kiuh-kiuh/sng-giuh-giuh 酸匊匊 sng-bī 酸味 sng-bī-chháu 酸味草 sng-bui 酸微 sng-sèng 酸性 sng-bô͘ 酸模 sng-khùi 酸氣 soan-liu-kó͘ 酸溜蛄 sng-chiuⁿ-chháu 酸漿草 sng-kam-tiⁿ 酸甘甜 sng-tiⁿ-khó͘-loa̍h 酸甜苦辣 sng-thiàⁿ 酸痛 sng-sún 酸筍 sng-bí-chháu 酸米草 sng-but-but 酸粅粅 sng-sò͘ 酸素 sng-lāi-kó 酸荔果 sng-nńg 酸軟 sng-chhò͘ 酸醋 sng-hō͘ 酸雨 sng-kiⁿ 酸鹼 sng-kiⁿ-tō͘ 酸鹼度 sûn 醇 sûn-sûn 醇醇 sek 釋 sek-chhut 釋出 sek-hòng 釋放 sek-hòng-chhut-lâi 釋放出來 sek-bûn 釋文 sek-gî 釋疑 sek-khia/sek-kia/sek-kia/sek-khia 釋迦 sek-khia-kó/sek-kia-kó 釋迦果 sek-kia-lâi 釋迦梨 sek-kia-thâu 釋迦頭 siⁿ 鉎 seⁿ-á/siⁿ-á 鉎仔 siⁿ-chu 鉎珠 seⁿ-oe/siⁿ-oe/siⁿ-e 鉎鍋 siⁿ-thih 鉎鐵 siⁿ-tiáⁿ 鉎鼎 sián 銑 siau 銷 siau-ká 銷假 siau-siû 銷售 siau-siû-oân 銷售員 siau-siû-gia̍p 銷售業 siau-siû-tiám 銷售點 siau-siàu 銷數 siau-àn 銷案 siau-húi 銷毀 siau-siaⁿ-bih-jiah 銷聲匿跡 siau-si̍h 銷蝕 siau-lō͘ 銷路 siau-liāng/siau-liōng 銷量 siau-lī/siau-lî 銷離 siau-thâu 銷頭 siah 錫 siah-thn̄g 錫杖 siah-hōaⁿ 錫焊 siah-po̍h-chóa 錫箔紙 siah-mo̍͘h 錫膜 só 鎖 só-kê 鎖kê só--leh 鎖leh só-tiâu 鎖tiâu só-sî/só-sì 鎖匙 só-sî-phōaⁿ 鎖匙伴 só-âu-hong 鎖喉瘋 só-tēng 鎖定 só-khian 鎖牽 só-khoân 鎖環 só-kńg 鎖管 só-chôa 鎖蛇 só-liān 鎖鍊 só-thâu 鎖頭 só-kut 鎖骨 soān 鏇 soān-chio̍h 鏇石 soān-chio̍h-chhùi 鏇石嘴 soān-chio̍h-chhiú-chí 鏇石手指 soān-pit 鏇筆 sán-thô͘-ki 鏟土機

tî-tò 遲到 tî-iân 遲延 tî-gî-put-koat 遲疑不決 tî-gō͘ 遲誤 tî-tî-put-chìn 遲遲不進 tî-tūn 遲鈍 to 都 to-iā 都也 to͘-ha̍p 都合 to͘-chhī 都市 to͘-chhī-hòa 都市化 to͘-chhī-pēⁿ/to͘-chhī-pīⁿ 都市病 to͘-chhī-lio̍k-hòa 都市綠化 to͘-chhīkè-ōe 都市計畫 to͘-hōe 都會 to͘-hōe-khu 都會區 to͘-tok-hî/to͘-tok-hû 都督魚 to-tio̍h 都著 Tēng 鄧 tēⁿ-tòa/tīⁿ-tòa 鄭帶 Tēⁿ-sêng-kong 鄭成功 thiú-kioh 醜腳 tāng/têng/tiōng 重 têng-tâⁿ 重tâⁿ tāng-thìm-thìm 重thìm-thìm tiōng-kiú 重九 têng-liáu-têng 重了重 tāng-jīm/tiōng-jīm 重任 têng-lâi 重來 tiōng-sìn-gī 重信義 tiông-siu 重修 tiông-siu-kū-hó 重修舊好 têng-pē/têng-pōe 重倍 tiōng-ta̍t 重值 tāng-siong/tiōng-siong 重傷 têng-kè 重價 tiōng-peng 重兵 tiōng-tián 重典 têng-chài 重再 têng-chài-e̍k 重再譯 têng-chhut-sì 重出世 tāng-hêng 重刑 têng-phòaⁿ 重判 tiông-he̍k/tiông-ōe 重劃 tiōng-le̍k 重力 tiông-ngó͘ 重午 têng-kù 重句 tāng-ka-pi 重咖啡 tiōng-tē/tiōng-tōe 重地 tiōng-hêng 重型 tiōng-ap 重壓 tiōng-tāi 重大 tiōng-tāi-ì-gī 重大意義 têng-chàu 重奏 tiōng-hun 重婚 tiōng-hun-chōe 重婚罪 tāng-hà 重孝 tāng-kha-chhng 重尻川 têng-sûn 重巡 tāng-khang-khòe/tāng-khang-khè 重工課 tiông-kiàn 重建 tiōng-sim 重心 têng-kám 重感 Tiōng-khèng 重慶 tāng-chhiú 重手 tāng-chhiú-mn̂g 重手門 tāng-chhiú-thâu 重手頭 tiōng-chhò 重挫 tiông-chìn 重振 tiông-thê 重提 têng-poaⁿ 重搬 tiông-pò͘ 重播 tiōng-kek 重擊 tāng-tàⁿ 重擔 tāng-khi-pêng 重攲爿 tāng-khi-pêng 重敧爿 tiōng-chéng 重整 têng-sin/tiông-sin 重新 tiông-sin-cho͘-chit 重新組織 tiông-sin-chong-pī 重新裝備 tiōng-bōng 重望 tāng-pún 重本 tiōng-àn 重案 tiōng-bú 重武 tāng-khùi 重氣 tiōng-iû 重油 tiông-un-kū-bāng 重溫舊夢 tāng-jia̍t 重熱 tiōng-bu̍t 重物 tiōng-hoān 重犯 têng-seⁿ/têng-siⁿ/tiông-seng 重生 tiōng-iōng 重用 tiông-sin 重申 tiōng-lâm-kheng-lí 重男輕女 tāng-pēⁿ/tāng-pīⁿ 重病 tāng-ihN-ihN 重盈盈 tāng-bîn/tiōng-bîn 重眠 tāng-chhìn 重秤 tāng-sòe/tāng-sè 重稅 tāng-khang-khòe/tāng-khang-khè 重空課 tāng-tauh 重篤 têng-sûn 重紃 tāng-âng 重紅 tiōng-cho͘/tiōng-chó͘ 重組 tāng-chōe 重罪 tāng-hoa̍t 重罰 tiōng-gī-khì 重義氣 têng-hoan 重翻 tāng-hī/tāng-hīⁿ 重耳 tāng-siaⁿ 重聲 tāng-kha-chhiú 重腳手 têng-chi̍h 重舌 tāng-lâm 重藍 tāng-io̍h 重藥 tiōng-ho̍k 重複 tiōng-iàu 重要 tiōng-iàu-sū-hāng 重要事項 tiōng-iàu-jîn-bu̍t 重要人物 tiōng-iàu-būn-tê/tiōng-iàu-būn-tôe 重要問題 tiōng-iàu-sî-ki 重要時機 tiōng-iàu-su-lūi 重要書類 tiōng-iàu-koan-kiàn 重要關鍵 tiōng-sī 重視 têng-tâⁿ 重誕 tiōng-chek 重責 tiōng-siúⁿ 重賞 têng-khí 重起 tāng-sin 重身 tāng-khin-thâu 重輕頭 tiōng-lông 重農 tiōng-lông-chú-gī 重農主義 tiōng-hoán 重返 tiōng-siû 重酬 tāng-liāng/tāng-liōng/tiōng-liāng/tiōng-liōng 重量 tiōng-liāng-kip/tiōng-liōng-kip 重量級 tiōng-kim-lé-phèng 重金禮聘 tiōng-chîⁿ 重錢 tiōng-tìn 重鎮 têng-khai-sí 重開始 têng-koh 重閣 tiông-iông/tiâng-iâng 重陽 tāng-bū 重霧 tāng-chheⁿ/tāng-chhiⁿ 重青 tāng-hoaihN-hoaihN 重頦頦 têng-thâu 重頭 têng-thâu-lâi 重頭來 tāng-thâu-hì 重頭戲 têng-thâu-seⁿ/têng-thâu-siⁿ 重頭生 tāng-thâu-khin 重頭輕 tiōng-chia̍h 重食 tāng-kut 重骨 tāng-n̂g 重黃 tiōng-tiám 重點 teng 釘 teng-á 釘仔 teng-á-le̍h 釘仔笠 teng-á-chiam 釘仔針 teng-á-khîⁿ/teng-á-khiâm 釘仔鉗 teng-á-thûi 釘仔錘 teng-á-thâu 釘仔頭 tèng-ko͘-ki 釘孤枝 tàn-kin/tàn-kun/tèng-kin/tèng-kun 釘根 tèng-to̍k 釘毒 tèng-chhìn-á 釘秤仔 tèng-chhìn-hoe 釘秤花 teng-le̍h/teng-loe̍h 釘笠 tèng-tio̍h 釘著 tèng-hēng 釘行 teng-khîⁿ 釘鉗 tèng-tâng-sai 釘銅師 teng-thûi 釘錘 teng-ê/teng-ôe 釘鞋 tèng-tiám 釘點 tèng-tiám-âng 釘點紅 tèng-ku 釘龜 tiò 釣 tiò-á 釣仔 tiò-khū/tiò-kū 釣具 tiò-pe̍h 釣白 tiò-koaⁿ 釣竿 tiò-tâng 釣筒 tiò-chhôe/tiò-chhê 釣箠 tiò-ko 釣篙 tiò-sòaⁿ 釣線 tiò-chûn 釣船 tiò-chô 釣艚 tiò-ōe 釣話 tiò-kau 釣鉤 tiò-kau-á 釣鉤仔 tiò-jī/tiò-lī/tiò-jī 釣餌 tiò-hî/tiò-hû 釣魚 Tiò-hî-tâi/Tiò-hû-tâi 釣魚台 tiò-hî-iōng-kū/tiò-hû-iōng-kū 釣魚用具 tiò-hî-ê/tiò-hû-ê 釣魚的 tiò-hî-ang/tiò-hû-ang 釣魚翁 tiò-hî-kau/tiò-hû-kau 釣魚鉤 tiò-ko͘ 釣鴣 tiò-khí 釣齒 tiò-ku 釣龜 tìm-âng 鈂紅 tìm-sek 鈂色 tūn 鈍 tun-to 鈍刀 tūn-chhùi 鈍嘴 tūn-chhùi-tūn-chi̍h 鈍嘴鈍舌 tūn-chhī 鈍市 tūn-châi 鈍才 tūn-ba̍k 鈍目 tūn-kak 鈍角 tūn-siau 鈍銷 tô-chí 鉈子 tâng 銅 tâng-hông 銅hông tâng-koa 銅koa tâng-sian 銅sian tâng-lâng 銅人 tâng-chhiāng/tâng-siōng 銅像 tâng-cháiⁿ 銅指 tâng-pâi 銅牌 tâng-hông 銅磺 tâng-kóng 銅管 tâng-kóng-á 銅管仔 tâng-si 銅絲 tâng-le̍k 銅綠 tâng-sòaⁿ 銅線 tâng-sòaⁿ-phe/tâng-sòaⁿ-phoe 銅線批 tâng-sòaⁿ-khîm 銅線琴 tâng-chhiám 銅鋟 tâng-chîⁿ/tâng-chīⁿ/tâng-sián 銅錢 tâng-chîⁿ-koah 銅錢剮 tâng-kiàⁿ-hî/tâng-kiàⁿ-hû 銅鏡魚 tâng-lui 銅鐳 tâng-lô 銅鑼 tâng-lô-khian 銅鑼圈 tâng-chheⁿ/tâng-chhiⁿ 銅青 tâng-koa 銅顆 tâng-u̍t 銅鷸 tâng-tiáⁿ 銅鼎 tiō 銚 tiō-á 銚仔 tî/tû 鋤 tî-thâu/tû-thâu 鋤頭 tî-thâu-pèⁿ/tû-thâu-pèⁿ 鋤頭柄 thap 錔 thûi 錘 thûi-á 錘仔 thûi-kòng-thih 錘摃鐵 tiāⁿ/tiàⁿ/tiàⁿ 錠 tēng-che 錠劑 tiàⁿ-soh 錠索 tō͘-kim 鍍金 tō͘-kim-chúi 鍍金水 tō͘-gîn/tō͘-gûn 鍍銀 tō͘-tâng 鍍銅 toàn-liān 鍛練 toàn-thûi 鍛錘 thoàn-liān/toàn-liān 鍛鍊 thûi-kòng-thih 鎚摃鐵 tìn 鎮 tìn-loān 鎮亂 tìn-ūi 鎮位 tìn-nn̄g-lâng-gia̍h 鎮兩人額 tìn-tè 鎮地 tìn-ap 鎮壓 tìn-siú 鎮守 tìn-tēng/tìn-tiāⁿ 鎮定 tìn-tēng-che 鎮定劑 tìn-só͘-chāi 鎮所在 tìn-tiān 鎮殿 tìn-bîn 鎮民 tìn-móa 鎮滿 tìn-soah 鎮煞 tìn-thiàⁿ-che 鎮痛劑 tìn-kha-tìn-chhiú 鎮腳鎮手 tìn-lō͘ 鎮路 tìn-lō͘-chio̍h 鎮路石 tìn-lō͘-thâu 鎮路頭 tìn-tiúⁿ 鎮長 tìn-chēng 鎮靜 tìn-chēng-che 鎮靜劑 thih 鐵 thih-sian 鐵sian thih-thuh 鐵thuh thih-kan-chèng 鐵乾證 thih-lâng 鐵人 thih-á 鐵仔 thih-chhiūⁿ 鐵匠 thih-ìn 鐵印 thih-chhù 鐵厝 thih-chhùi-hêng 鐵嘴 thih-khì 鐵器 thih-khì-sî-tāi 鐵器時代 thih-thah 鐵塔 thih-pô 鐵婆 thih-chí 鐵子 thih-tēng 鐵定 thih-chhioh 鐵尺 thih-sái 鐵屎 thih-kang-chhiúⁿ 鐵工廠 thih-bō 鐵帽 thih-bō͘ 鐵幕 thih-kan-chèng 鐵干證 thih-pín-taⁿ 鐵扁擔 thih-chhiú 鐵手 thih-kûn-thâu 鐵拳頭 thih-sàu-chhiú 鐵掃帚 thih-tah 鐵搭 thih-kòng-thih 鐵摃鐵 thih-sut-á 鐵摔仔 thih-bo̍k-kùn 鐵木棍 thih-bo̍k-soa 鐵木沙 thih-pán 鐵板 thih-ki 鐵枝 thih-ki-á-lō͘ 鐵枝仔路 thih-ki-lō͘ 鐵枝路 thih-kè 鐵架 thih-sng 鐵栓 thih-tháng 鐵桶 thih-tháng-kiâⁿ 鐵桶檠 thih-tiâu 鐵條 thih-kùn 鐵棍 thih-so̍k 鐵槊 thih-chhiū 鐵樹 thih-chhiū-khui-hoe 鐵樹開花 thih-kiô 鐵橋 thih-kūi 鐵櫃 thih-soa 鐵沙 thih-hái-tông 鐵海棠 thih-hàn 鐵漢 thih-phiáⁿ 鐵片 thih-gû 鐵牛 thih-gû-á 鐵牛仔 thih-khan 鐵牽 thih-kiû 鐵球 thih-kah 鐵甲 thih-kah-ku 鐵甲蛄 thih-kah-chhia 鐵甲車 thih-bîn-chhn̂g 鐵眠床 thih-tiam 鐵砧 thih-khòng 鐵礦 thih-khòng-chio̍h 鐵礦石 thih-thang 鐵窗 thih-pit 鐵筆 thih-pit-that 鐵筆that thih-pit-chúi 鐵筆水 thih-kho͘ 鐵箍 thih-sǹg-pôaⁿ 鐵算盤 thih-kóng 鐵管 thih-kóng-á 鐵管仔 thih-siuⁿ 鐵箱 thih-lî-pa 鐵籬笆 thih-si-bāng 鐵絲網 thih-sòaⁿ 鐵線 thih-sòaⁿ-chián 鐵線剪 thih-sòaⁿ-pu̍ih 鐵線拔 thih-sòaⁿ-bāng 鐵線網 thih-sòaⁿ-koeh 鐵線蕨 thih-sòaⁿ-tîn 鐵線藤 thih-sòaⁿ-kù 鐵線鋸 thih-lám 鐵纜 thih-koàn 鐵罐 thih-pê 鐵耙 thih-pē-á 鐵耙仔 thih-oán 鐵腕 thih-hio̍h-lân 鐵葉蘭 thih-chio 鐵蕉 thih-lân 鐵蘭 thih-koan-im 鐵觀音 thih-chèng 鐵證 thih-niau 鐵貓 thih-chit 鐵質 thih-lō͘ 鐵路 thih-lō͘-bāng 鐵路網 thih-tê 鐵蹄 thih-khúi 鐵軌 thih-tō 鐵道 thih-kim-ku 鐵金龜 thih-teng 鐵釘 thih-teng-á-thâu 鐵釘仔頭 thih-teng-bán 鐵釘挽 thih-teng-lê 鐵釘螺 thih-teng-ngeh/thih-teng-ngoeh 鐵釘鋏 thih-tiàu-koaⁿ/thih-tiò-koaⁿ 鐵釣竿 thih-sian 鐵鉎 thih-kau 鐵鉤 thih-kau-chháu 鐵鉤草 thih-phiáⁿ 鐵鉼 thih-tiō 鐵銚 thih-thûi 鐵錘 thih-liān 鐵鍊 thih-cha̍h 鐵鍘 thih-thûi 鐵鎚 thih-liān 鐵鏈 thih-chǹg 鐵鑽 thih-mn̂g 鐵門 thih-chhòaⁿ-á 鐵閂仔 thih-iam 鐵閹 thih-ke-nn̄g/thih-koe-nn̄g 鐵雞卵 thih-hō͘-sòaⁿ 鐵雨傘 thih-bīn-phôe/thih-bīn-phê 鐵面皮 thih-ê/thih-ôe 鐵鞋 thih-kú-chhài 鐵韭菜 thih-pn̄g-óaⁿ 鐵飯碗 thih-piáⁿ 鐵餅 thih-bé 鐵馬 thih-bé-tê 鐵馬蹄 thih-bé-piⁿ 鐵馬鞭 thih-kut-á-seⁿ/thih-kut-á-siⁿ 鐵骨仔生 thih-kut-mn̂g/thih-kut-mo͘ 鐵骨毛 thih-kut-seⁿ/thih-kut-siⁿ 鐵骨生 thih-môa-piⁿ 鐵麻鞭 thih-khí 鐵齒 thih-khí-ông 鐵齒王 tang 鐺

ùn-jiòng 醞釀 ùn-chia̍h 醞食

ûi-thoân 遺傳 ûi-thoân-ha̍k 遺傳學 ûi-siōng 遺像 ûi-chiok 遺囑 ûi-chiok-jī 遺囑字 ûi-chí 遺址 ûi-sit 遺失 ûi-song 遺孀 ûi-iông 遺容 ûi-ài 遺愛 ûi-hām 遺憾 ûi-kàu 遺教 ûi-cho̍k 遺族 ûi-su 遺書 ûi-to̍k 遺毒 ûi-bu̍t 遺物 ûi-sán/î-sán 遺產 ûi-sán-sòe/ûi-sán-sè 遺產稅 ûi-liû 遺留 ûi-gân/ûi-giân 遺言 ûi-jiah 遺跡 ûi-chek 遺蹟 ûi-thé 遺體


return {
	["遨"] = "gô",
	["遨佚"] = "gô-thit",
	["遨街"] = "gô-ke/gô-koe",
	["適"] = "sek",
	["適任"] = "sek-jīm",
	["適切"] = "sek-chhiat",
	["適可而止"] = "sek-khó-lî-chí",
	["適合"] = "sek-ha̍p",
	["適合tī"] = "sek-ha̍p-tī",
	["適應"] = "sek-èng",
	["適用性"] = "sek-iōng-sèng",
	["適當"] = "sek-tòng/sek-tong",
	["適量"] = "sek-liāng/sek-liōng",
	["遭劫"] = "cho-kiap",
	["遭受著"] = "cho-siū--tio̍h",
	["遭瘟"] = "cho-un",
	["遭致"] = "cho-tì",
	["遭遇"] = "cho-gū",
	["遭遇著"] = "cho-gū--tio̍h",
	["遭難"] = "cho-lān",
	["遮khàm"] = "jia-khàm/lia-khàm",
	["遮個"] = "chia-ê",
	["遮光"] = "jia-kng/lia-kng",
	["遮勘"] = "jia-khàm",
	["遮掩"] = "jia-iám",
	["遮日"] = "jia-ji̍t",
	["遮暗"] = "jia-àm",
	["遮的"] = "chia-ê",
	["遮瞞"] = "jia-môa/lia-môa",
	["遮蔭"] = "jia-im",
	["遮見笑"] = "jia-kiàn-siàu",
	["遮遮"] = "chia-lia",
	["遮面"] = "jia-bīn/lia-bīn",
	["遮風"] = "jia-hong",
	["遲"] = "tî",
	["遲到"] = "tî-tò",
	["遲延"] = "tî-iân",
	["遲疑不決"] = "tî-gî-put-koat",
	["遲誤"] = "tî-gō͘",
	["遲遲不進"] = "tî-tî-put-chìn",
	["遲鈍"] = "tî-tūn",
	["遴選"] = "lîn-soán",
	["遵命"] = "chun-bēng",
	["遵奉"] = "chun-hōng",
	["遵守"] = "chun-siú",
	["遵從"] = "chun-chiông",
	["遵循"] = "chun-sûn",
	["遵照"] = "chun-chiàu",
	["遵行"] = "chun-hêng",
	["遵趁"] = "chun-thàn",
	["遶"] = "lau",
	["遷"] = "chhiân",
	["遷入"] = "chhian-ji̍p",
	["遷出"] = "chhian-chhut",
	["遷就"] = "chhian-chiū",
	["遷居"] = "chhian-ki/chhian-ku",
	["遷工"] = "chhiân-kang",
	["遷往"] = "chhian-óng",
	["遷手"] = "chhiân-chhiú",
	["遷舖"] = "chhian-pho͘",
	["遷調"] = "chhian-tiàu",
	["選"] = "soán",
	["選修"] = "soán-siu",
	["選出"] = "soán-chhut",
	["選務"] = "soán-bū",
	["選區"] = "soán-khu",
	["選取"] = "soán-chhú",
	["選定"] = "soán-tēng",
	["選手"] = "soán-chhiú",
	["選拔"] = "soán-poa̍t",
	["選擇"] = "soán-te̍k",
	["選擇題"] = "soán-te̍k-tê/soán-te̍k-tôe",
	["選民"] = "soán-bîn",
	["選派"] = "soán-phài",
	["選用"] = "soán-iōng",
	["選票"] = "soán-phiò",
	["選罷法"] = "soán-pā-hoat",
	["選美"] = "soán-bí",
	["選舉"] = "soán-kí/soán-kú",
	["選舉人"] = "soán-kí-lâng/soán-kú-lâng",
	["選舉區"] = "soán-kí-khu/soán-kú-khu",
	["選舉權"] = "soán-kí-koân/soán-kú-koân",
	["選著"] = "soán--tio̍h",
	["選課"] = "soán-khò",
	["選讀"] = "soán-tho̍k",
	["選購"] = "soán-kò͘",
	["選集"] = "soán-chi̍p",
	["遺作"] = "ûi-chok",
	["遺傳"] = "ûi-thoân",
	["遺傳學"] = "ûi-thoân-ha̍k",
	["遺像"] = "ûi-siōng",
	["遺囑"] = "ûi-chiok",
	["遺囑字"] = "ûi-chiok-jī",
	["遺址"] = "ûi-chí",
	["遺失"] = "ûi-sit",
	["遺孀"] = "ûi-song",
	["遺容"] = "ûi-iông",
	["遺愛"] = "ûi-ài",
	["遺憾"] = "ûi-hām",
	["遺教"] = "ûi-kàu",
	["遺族"] = "ûi-cho̍k",
	["遺書"] = "ûi-su",
	["遺毒"] = "ûi-to̍k",
	["遺物"] = "ûi-bu̍t",
	["遺產"] = "ûi-sán/î-sán",
	["遺產稅"] = "ûi-sán-sòe/ûi-sán-sè",
	["遺留"] = "ûi-liû",
	["遺言"] = "ûi-gân/ûi-giân",
	["遺跡"] = "ûi-jiah",
	["遺蹟"] = "ûi-chek",
	["遺體"] = "ûi-thé",
	["遼寧"] = "Liâu-lêng",
	["遼眺"] = "liâu-thiàu",
	["避"] = "phiah",
	["避債"] = "phiah-chè",
	["避免"] = "pī-bián",
	["避厄"] = "phiah-eh",
	["避反"] = "pī-hoán",
	["避嫌"] = "phiah-hiâm",
	["避孕藥"] = "pī-īn-io̍h/pī-ūn-io̍h",
	["避禍"] = "phiah-ē",
	["避避"] = "phiah-pī",
	["避邪"] = "pī-siâ",
	["避重就輕"] = "pī-tāng-chiū-khin",
	["避開"] = "phiah-khui",
	["避難"] = "pī-lān",
	["避雨"] = "phiah-hō͘",
	["避雷針"] = "pī-lûi-chiam",
	["避面"] = "pī-biān",
	["避風"] = "pī-hong",
	["避風港"] = "pī-hong-káng",
	["避風頭"] = "pī-hong-thâu",
	["邀"] = "io",
	["邀大"] = "io-tōa",
	["邀奶母"] = "io-ni-bó/io-ni-bú",
	["邀奶的"] = "io-ni-ê",
	["邀宴"] = "iau-iàn",
	["邀約"] = "iau-iok",
	["邀請"] = "iau-chhéng/iau-chhiáⁿ",
	["邀請函"] = "iau-chhiáⁿ-hâm",
	["邀請賽"] = "iau-chhiáⁿ-sài",
	["邀集"] = "iau-chi̍p",
	["邁出"] = "māi-chhut",
	["邁向"] = "māi-hiòng",
	["邁進"] = "māi-chìn",
	["邁開"] = "māi-khui",
	["邁阿密"] = "Māi-a-bi̍t",
	["還"] = "hân/hêng/hoân",
	["還人"] = "hêng-lâng",
	["還俗"] = "hoân-sio̍k",
	["還債"] = "hêng-chè",
	["還原"] = "hoân-goân",
	["還擊"] = "hoân-kek",
	["還數"] = "hêng-siàu",
	["還本"] = "hêng-pún",
	["還款"] = "hêng-khoán",
	["還清"] = "hêng-chheng",
	["還鄉"] = "hoân-hiong",
	["還錢"] = "hêng-chîⁿ",
	["還願"] = "hêng-goān/hoân-goān",
	["還魂草"] = "hoân-hûn-chháu",
	["邊"] = "pian/piⁿ",
	["邊仔"] = "piⁿ-á",
	["邊仔的人"] = "piⁿ-á-ê-lâng",
	["邊仔角"] = "piⁿ-á-kak",
	["邊仔面"] = "piⁿ-á-bīn",
	["邊境"] = "pian-kéng",
	["邊墘"] = "piⁿ-kîⁿ",
	["邊房"] = "piⁿ-pâng",
	["邊根"] = "piⁿ-kin/piⁿ-kun",
	["邊殿"] = "piⁿ-tiān",
	["邊界"] = "pian-kài",
	["邊疆"] = "pian-kiong",
	["邊白"] = "piⁿ-pe̍h",
	["邊角"] = "piⁿ-kak",
	["邊邊仔"] = "piⁿ-piⁿ-á",
	["邊門"] = "piⁿ-mn̂g",
	["邊防"] = "pian-hông",
	["邊際"] = "piⁿ-chè",
	["邊面"] = "piⁿ-bīn",
	["邊面看"] = "piⁿ-bīn-khòaⁿ",
	["邊頭"] = "piⁿ--thâu/piⁿ-thâu",
	["邊頭人"] = "piⁿ-thâu-lâng",
	["邋簀"] = "lap-cheh",
	["邋邋khap-khap"] = "la̍p-la̍p-khap-khap",
	["邏輯"] = "lô-chip",
	["邏邏sô"] = "lōa-lōa-sô",
	["邢"] = "hêng",
	["那"] = "ná",
	["那m̄"] = "ná-m̄",
	["那仔菝"] = "ná-á-poa̍t/ná-á-pa̍t",
	["那使"] = "ná-sái",
	["那使著"] = "ná-sái-tio̍h",
	["那像"] = "ná-chhiūⁿ",
	["那會"] = "ná-ē",
	["那會使"] = "ná-ē-sái",
	["那有"] = "ná-ū",
	["那知"] = "ná-chai",
	["那罵那lé"] = "ná-mē-ná-lé/ná-mā-ná-lóe",
	["那菝仔"] = "ná-poa̍t-á/ná-pa̍t-á",
	["那著"] = "ná-tio̍h",
	["那親像"] = "ná-chhin-chhiūⁿ",
	["那講那罵"] = "ná-kóng-ná-mē/ná-kóng-ná-mā",
	["那通"] = "ná-thang",
	["那通按呢"] = "ná-thang-án-ne",
	["那驚"] = "ná-kiaⁿ",
	["邦"] = "pang",
	["邦交"] = "pang-kau",
	["邦聯"] = "pang-liân",
	["邪"] = "siâ",
	["邪口"] = "siâ-kháu",
	["邪巧"] = "siâ-kháu",
	["邪心"] = "siâ-sim",
	["邪念"] = "siâ-liām",
	["邪惡"] = "siâ-ok",
	["邪氣"] = "siâ-khì/siâ-khùi",
	["邪法"] = "siâ-hoat",
	["邪神"] = "siâ-sîn",
	["邪著"] = "siâ-tio̍h",
	["邪術"] = "siâ-su̍t",
	["邪鬼"] = "siâ-kúi",
	["邪齣"] = "siâ-chhut",
	["邱吉爾"] = "Khu-kiat-ní",
	["邱罔舍"] = "khu-bòng-sià",
	["邵"] = "Siō",
	["郊"] = "kau",
	["郊區"] = "kau-khu",
	["郊外"] = "kau-gōa",
	["郊遊"] = "kau-iû",
	["郎"] = "nn̂g",
	["郎中"] = "lông-tiong",
	["郎君"] = "lông-kun",
	["郝"] = "Hok",
	["郡"] = "kūn",
	["部"] = "pō͘",
	["部下"] = "pō͘-hā",
	["部份"] = "pō͘-hūn",
	["部位"] = "pō͘-ūi",
	["部分"] = "pō͘-hūn",
	["部將"] = "pō͘-chiòng",
	["部屬"] = "pō͘-sio̍k",
	["部會"] = "pō͘-hōe",
	["部會首長"] = "pō͘-hōe-siú-tiúⁿ",
	["部署"] = "pō͘-sú",
	["部落"] = "pō͘-lo̍k",
	["部長"] = "pō͘-tiúⁿ",
	["部門"] = "pō͘-bûn",
	["部隊"] = "pō͘-tūi",
	["部首"] = "pō͘-siú",
	["郭"] = "kok",
	["郭公鳥"] = "koeh-kong-chiáu/keh-kong-chiáu",
	["郵件"] = "iû-kiāⁿ",
	["郵包"] = "iû-pau",
	["郵匯"] = "iû-hōe",
	["郵匯局"] = "iû-hōe-kio̍k",
	["郵報"] = "iû-pò",
	["郵寄"] = "iû-kià",
	["郵局"] = "iû-kio̍k",
	["郵差"] = "iû-chhai/iû-chhe",
	["郵戳"] = "iû-chhok",
	["郵政"] = "iû-chèng",
	["郵政儲金"] = "iû-chèng-thû-kim",
	["郵政劃撥"] = "iû-chèng-ōe-poah",
	["郵政總局"] = "Iû-chèng-chóng-kio̍k",
	["郵桶"] = "iû-tháng",
	["郵票"] = "iû-phiò",
	["郵簡"] = "iû-kán",
	["郵費"] = "iû-hùi",
	["郵資"] = "iû-chu",
	["郵購"] = "iû-kò͘",
	["郵遞區號"] = "iû-tē-khu-hō",
	["郵電"] = "iû-tiān",
	["都"] = "to",
	["都也"] = "to-iā",
	["都合"] = "to͘-ha̍p",
	["都市"] = "to͘-chhī",
	["都市化"] = "to͘-chhī-hòa",
	["都市病"] = "to͘-chhī-pēⁿ/to͘-chhī-pīⁿ",
	["都市綠化"] = "to͘-chhī-lio̍k-hòa",
	["都市計畫"] = "to͘-chhīkè-ōe",
	["都會"] = "to͘-hōe",
	["都會區"] = "to͘-hōe-khu",
	["都督魚"] = "to͘-tok-hî/to͘-tok-hû",
	["都著"] = "to-tio̍h",
	["鄉"] = "hiang/hiong/hiuⁿ",
	["鄉下"] = "hiuⁿ-ē",
	["鄉人"] = "hiong-jîn",
	["鄉友"] = "hiong-iú",
	["鄉土"] = "hiong-thó͘",
	["鄉愁"] = "hiong-chhiû",
	["鄉會"] = "hiong-hōe",
	["鄉村"] = "hiong-chhoan/hiong-chhun",
	["鄉民"] = "hiong-bîn",
	["鄉社"] = "hiuⁿ-siā",
	["鄉親"] = "hiong-chhin/khan-chhin",
	["鄉賢祠"] = "hiong-hiân-sû",
	["鄉里"] = "hiuⁿ-lí",
	["鄉里人"] = "hiuⁿ-lí-lâng",
	["鄉里老大"] = "hiuⁿ-lí-lāu-tōa",
	["鄉野"] = "hiong-iá",
	["鄉鎮"] = "hiong-tìn",
	["鄉鎮長"] = "hiong-tìn-tiúⁿ",
	["鄉長"] = "hiong-tiuⁿ",
	["鄉黨"] = "hiong-tóng",
	["鄒"] = "Chau",
	["鄔"] = "o͘",
	["鄙thak"] = "phí-thak",
	["鄙剔"] = "phí-thak",
	["鄙厘"] = "phí-lî",
	["鄙厘袪屎"] = "phí-lî-khiap-sái",
	["鄙吝"] = "phí-līn",
	["鄙猥"] = "pí-úi",
	["鄙相"] = "phí-siùⁿ",
	["鄙賤"] = "phí-chiān",
	["鄧"] = "Tēng",
	["鄭帶"] = "tēⁿ-tòa/tīⁿ-tòa",
	["鄭成功"] = "Tēⁿ-sêng-kong",
	["鄰"] = "lîn",
	["鄰國"] = "lîn-kok",
	["鄰近"] = "lîn-kīn/lîn-kūn",
	["鄰里"] = "lîn-lí",
	["鄰長"] = "lîn-tiúⁿ",
	["酉時"] = "iú-sî",
	["酌"] = "chiok",
	["酌情"] = "chiok-chêng",
	["配"] = "phòe/phè",
	["配上"] = "phòe-siāng/phè-siōng",
	["配件"] = "phòe-kiāⁿ/phè-kiāⁿ",
	["配佮"] = "phòe-kah/phè-kah",
	["配偶"] = "phòe-ngó͘/phè-ngó͘",
	["配備"] = "phòe-pī/phè-pī",
	["配合"] = "phòe-ha̍p/phè-ha̍p",
	["配和"] = "phòe-hô/phè-hô",
	["配售"] = "phòe-siû/phè-siû",
	["配套"] = "phòe-thò/phè-thò",
	["配戴"] = "phòe-tài/phè-tài",
	["配插"] = "phòe-chhah/phè-chhah",
	["配搭"] = "phòe-tah/phè-tah",
	["配料"] = "phòe-liāu/phè-liāu",
	["配景"] = "phòe-kéng/phè-kéng",
	["配比"] = "phòe-pí/phè-pí",
	["配發"] = "phòe-hoat/phè-hoat",
	["配給"] = "phòe-kip/phè-kip",
	["配線"] = "phòe-sòaⁿ/phè-sòaⁿ",
	["配置"] = "phòe-tì/phè-tì",
	["配腳"] = "phòe-kioh/phè-kioh",
	["配色"] = "phòe-sek/phè-sek",
	["配茶"] = "phòe-tê/phè-tê",
	["配菜"] = "phòe-chhài/phè-chhài",
	["配藥"] = "phòe-io̍h/phè-io̍h",
	["配製"] = "phòe-chè/phè-chè",
	["配角"] = "phòe-kak/phè-kak",
	["配達"] = "phòe-ta̍t/phè-ta̍t",
	["配酒"] = "phòe-chiú/phè-chiú",
	["配電"] = "phòe-tiān/phè-tiān",
	["配頭"] = "phòe-thâu/phè-thâu",
	["配額"] = "phòe-gia̍h/phè-gia̍h",
	["配飯"] = "phòe-pn̄g/phè-pn̄g",
	["配鬥"] = "phòe-tàu/phè-tàu",
	["酒"] = "chiú/sè",
	["酒hông"] = "chiú-hông",
	["酒仙"] = "chiú-sian",
	["酒吧"] = "chiú-pa",
	["酒味"] = "chiú-bī",
	["酒女"] = "chiú-lú/chiú-lí",
	["酒宴"] = "chiú-iàn",
	["酒家"] = "chiú-ka",
	["酒家女"] = "chiú-ka-lí/chiú-ka-lú",
	["酒席"] = "chiú-sia̍h/chiú-se̍k",
	["酒店"] = "chiú-tiàm",
	["酒德"] = "chiú-tek",
	["酒悾"] = "chiú-khong",
	["酒抽仔"] = "chiú-thiu-á",
	["酒拵"] = "chiú-chūn",
	["酒會"] = "chiú-hōe",
	["酒杯"] = "chiú-poe",
	["酒柝"] = "chiú-khok",
	["酒桌"] = "chiú-toh",
	["酒樓"] = "chiú-lâu",
	["酒櫃桌"] = "chiú-kūi-toh",
	["酒母"] = "chiú-bó/chiú-bú",
	["酒氣"] = "chiú-khì/chiú-khùi",
	["酒漏"] = "chiú-lāu",
	["酒狂"] = "chiú-kông",
	["酒瓶"] = "chiú-pân",
	["酒甕"] = "chiú-àng",
	["酒甜"] = "chiú-tiⁿ",
	["酒痟"] = "chiú-siáu",
	["酒癖"] = "chiú-phiah",
	["酒癲"] = "chiú-tian",
	["酒盞"] = "chiú-chóaⁿ",
	["酒矸"] = "chiú-kan",
	["酒窟"] = "chiú-khut",
	["酒窟仔"] = "chiú-khut-á",
	["酒筵"] = "chiú-iân",
	["酒粕"] = "chiú-phoh",
	["酒精"] = "chiú-cheng",
	["酒精燈"] = "chiú-cheng-teng",
	["酒糟"] = "chiú-chau",
	["酒罐"] = "chiú-koàn",
	["酒羶"] = "chiú-hiàn",
	["酒脾"] = "chiú-pî",
	["酒興"] = "chiú-hèng",
	["酒苞"] = "chiú-pô͘",
	["酒菜"] = "chiú-chhài",
	["酒虎"] = "chiú-hó͘",
	["酒資"] = "chiú-chu",
	["酒配"] = "chiú-phòe/chiú-phè",
	["酒醉"] = "chiú-chùi",
	["酒量"] = "chiú-liāng/chiú-liōng",
	["酒開仔"] = "chiú-khui-á",
	["酒類"] = "chiú-lūi",
	["酒飯"] = "chiú-pn̄g",
	["酒館"] = "chiú-koán",
	["酒鬼"] = "chiú-kúi",
	["酒鱉"] = "chiú-pih",
	["酢母草"] = "cho̍h-bó-chháu/cho̍h-bú-chháu",
	["酤里"] = "ko͘-lí",
	["酥"] = "so͘",
	["酥巧"] = "so͘-khiáu",
	["酥戛戛"] = "so͘-khiak-khiak",
	["酥糜"] = "so͘-bôe",
	["酥聲"] = "sau-siaⁿ",
	["酥腰"] = "so͘-io",
	["酥風"] = "sau-hong",
	["酥餅"] = "so͘-piáⁿ",
	["酪"] = "lo̍k",
	["酬"] = "siû",
	["酬勞"] = "siû-lô",
	["酬庸"] = "siû-iông",
	["酬神"] = "siû-sîn",
	["酬謝"] = "siû-siā",
	["酬金"] = "siû-kim",
	["酯"] = "chí",
	["酵"] = "kàⁿ",
	["酵母"] = "kàⁿ-bó/kàⁿ-bú",
	["酷"] = "khok",
	["酷人"] = "khok-lâng",
	["酷刑"] = "khok-hêng",
	["酷愛"] = "khok-ài",
	["酷橫"] = "khok-hêng",
	["酷熱"] = "khok-jia̍t",
	["酸"] = "sng/soan",
	["酸kiuh-kiuh"] = "sng-kiuh-kiuh",
	["酸lam"] = "sng-lam",
	["酸匊匊"] = "sng-kiuh-kiuh/sng-giuh-giuh",
	["酸味"] = "sng-bī",
	["酸味草"] = "sng-bī-chháu",
	["酸微"] = "sng-bui",
	["酸性"] = "sng-sèng",
	["酸模"] = "sng-bô͘",
	["酸氣"] = "sng-khùi",
	["酸溜蛄"] = "soan-liu-kó͘",
	["酸漿草"] = "sng-chiuⁿ-chháu",
	["酸甘甜"] = "sng-kam-tiⁿ",
	["酸甜苦辣"] = "sng-tiⁿ-khó͘-loa̍h",
	["酸痛"] = "sng-thiàⁿ",
	["酸筍"] = "sng-sún",
	["酸米草"] = "sng-bí-chháu",
	["酸粅粅"] = "sng-but-but",
	["酸素"] = "sng-sò͘",
	["酸荔果"] = "sng-lāi-kó",
	["酸軟"] = "sng-nńg",
	["酸醋"] = "sng-chhò͘",
	["酸雨"] = "sng-hō͘",
	["酸鹼"] = "sng-kiⁿ",
	["酸鹼度"] = "sng-kiⁿ-tō͘",
	["酺"] = "pô͘",
	["醃"] = "am",
	["醃瓜"] = "am-koe/iam-koe",
	["醃瓜蟲"] = "am-koe-thâng",
	["醃缸"] = "am-kng",
	["醃腿"] = "ian-thúi",
	["醅"] = "phe",
	["醇"] = "sûn",
	["醇醇"] = "sûn-sûn",
	["醉"] = "chùi",
	["醉倒"] = "chùi-tó",
	["醉心"] = "chùi-sim",
	["醉意"] = "chùi-ì",
	["醉懨懨"] = "chùi-giān-giān",
	["醉漢"] = "chùi-hàn",
	["醉精神"] = "chùi-cheng-sîn",
	["醉翁椅"] = "chùi-ong-í",
	["醉茫茫"] = "chùi-bâng-bâng/chùi-bông-bông",
	["醉過暝"] = "chùi-kòe-mê/chùi-kè-mî",
	["醋"] = "chhò͘",
	["醋桶"] = "chhò͘-tháng",
	["醋甕"] = "chhò͘-àng",
	["醋神"] = "chhò͘-sîn",
	["醋飯箍"] = "chhò͘-pn̄g-kho͘",
	["醒"] = "chhéⁿ/chhíⁿ",
	["醒來"] = "chhéⁿ-lâi/chhíⁿ-lâi",
	["醒嘴"] = "chhéⁿ-chhùi/chhíⁿ-chhùi",
	["醒獅"] = "chhéⁿ-sai/chhíⁿ-sai",
	["醒目"] = "chhéⁿ-ba̍k/chhíⁿ-ba̍k",
	["醒色"] = "chhéⁿ-sek/chhíⁿ-sek",
	["醒貨"] = "chhéⁿ-hòe/chhíⁿ-hè",
	["醒過來"] = "chhéⁿ-kòe-lâi/chhíⁿ-kè-lâi",
	["醜"] = "chhiú",
	["醜八怪"] = "chhiú-pat-koài",
	["醜化"] = "chhiú-hòa",
	["醜惡"] = "chhiú-ok",
	["醜聞"] = "chhiú-bûn",
	["醜腳"] = "thiú-kioh",
	["醜陋"] = "chhiú-lō͘",
	["醞水"] = "ùn-chúi",
	["醞釀"] = "ùn-jiòng",
	["醞食"] = "ùn-chia̍h",
	["醪kiak-kiak"] = "lô-kiak-kiak",
	["醪-手"] = "lô-kô",
	["醪極極"] = "lôa-ke̍k-ke̍k",
	["醪汁汁"] = "lô-chiap-chiap",
	["醪膏"] = "lô-ko",
	["醪黐黐"] = "lô-thi-thi",
	["醫"] = "i",
	["醫事"] = "i-sū",
	["醫冊"] = "i-chheh",
	["醫務室"] = "i-bū-sek",
	["醫原全"] = "i-goân-choân",
	["醫學"] = "i-ha̍k",
	["醫學界"] = "i-ha̍k-kài",
	["醫學系"] = "i-ha̍k-hē",
	["醫學院"] = "i-ha̍k-īⁿ",
	["醫官"] = "i-koaⁿ",
	["醫師法"] = "i-su-hoat",
	["醫生"] = "i-seng",
	["醫生館"] = "i-seng-koán",
	["醫界"] = "i-kài",
	["醫療"] = "i-liâu",
	["醫療費"] = "i-liâu-hùi",
	["醫科"] = "i-kho",
	["醫草"] = "i-chháu",
	["醫藥"] = "i-io̍h",
	["醫藥費"] = "i-io̍h-hùi",
	["醫術"] = "i-su̍t",
	["醫護"] = "i-hō͘",
	["醫院"] = "i-īⁿ",
	["醬"] = "chiùⁿ",
	["醬koe̍h-koe̍h"] = "chiùⁿ-koe̍h-koe̍h",
	["醬kôe-kôe"] = "chiùⁿ-kôe-kôe",
	["醬la̍p-la̍p"] = "chiùⁿ-la̍p-la̍p",
	["醬le̍h-le̍h"] = "chiùⁿ-le̍h-le̍h",
	["醬料"] = "chiùⁿ-liāu",
	["醬料店"] = "chiùⁿ-liāu-tiàm",
	["醬油"] = "chiùⁿ-iû",
	["醬清"] = "chiùⁿ-chheng",
	["醬漉漉"] = "chiùⁿ-lok-lok",
	["醬瓜"] = "chiùⁿ-koe",
	["醬色"] = "chiùⁿ-sek",
	["醬草"] = "chiùⁿ-chháu",
	["醬菜"] = "chiùⁿ-chhài",
	["醬鹹"] = "chiùⁿ-kiâm",
	["醮"] = "chiò",
	["醱酵"] = "hoat-kàⁿ",
	["釀"] = "nn̂g",
	["釀成"] = "liōng-sêng",
	["采"] = "chhái",
	["采工"] = "chhái-kang",
	["釉"] = "iu/iū",
	["釋"] = "sek",
	["釋出"] = "sek-chhut",
	["釋放"] = "sek-hòng",
	["釋放出來"] = "sek-hòng-chhut-lâi",
	["釋文"] = "sek-bûn",
	["釋疑"] = "sek-gî",
	["釋迦"] = "sek-khia/sek-kia/sek-kia/sek-khia",
	["釋迦果"] = "sek-khia-kó/sek-kia-kó",
	["釋迦梨"] = "sek-kia-lâi",
	["釋迦頭"] = "sek-kia-thâu",
	["里"] = "lí",
	["里布"] = "lí-pò͘",
	["里幹事"] = "lí-kàn-sū",
	["里拉"] = "lí-la",
	["里民"] = "lí-bîn",
	["里民大會"] = "lí-bîn-tāi-hōe",
	["里港"] = "Lí-káng",
	["里約"] = "Lí-iok",
	["里約熱內盧"] = "Lí-iok-jia̍t-lāi-lô͘",
	["里長"] = "lí-tiúⁿ",
	["重"] = "tāng/têng/tiōng",
	["重tâⁿ"] = "têng-tâⁿ",
	["重thìm-thìm"] = "tāng-thìm-thìm",
	["重九"] = "tiōng-kiú",
	["重了重"] = "têng-liáu-têng",
	["重任"] = "tāng-jīm/tiōng-jīm",
	["重來"] = "têng-lâi",
	["重信義"] = "tiōng-sìn-gī",
	["重修"] = "tiông-siu",
	["重修舊好"] = "tiông-siu-kū-hó",
	["重倍"] = "têng-pē/têng-pōe",
	["重值"] = "tiōng-ta̍t",
	["重傷"] = "tāng-siong/tiōng-siong",
	["重價"] = "têng-kè",
	["重兵"] = "tiōng-peng",
	["重典"] = "tiōng-tián",
	["重再"] = "têng-chài",
	["重再譯"] = "têng-chài-e̍k",
	["重出世"] = "têng-chhut-sì",
	["重刑"] = "tāng-hêng",
	["重判"] = "têng-phòaⁿ",
	["重劃"] = "tiông-he̍k/tiông-ōe",
	["重力"] = "tiōng-le̍k",
	["重午"] = "tiông-ngó͘",
	["重句"] = "têng-kù",
	["重咖啡"] = "tāng-ka-pi",
	["重地"] = "tiōng-tē/tiōng-tōe",
	["重型"] = "tiōng-hêng",
	["重墜墜"] = "hī-thūi-thūi/tāng-thūi-thūi",
	["重壓"] = "tiōng-ap",
	["重大"] = "tiōng-tāi",
	["重大意義"] = "tiōng-tāi-ì-gī",
	["重奏"] = "têng-chàu",
	["重婚"] = "tiōng-hun",
	["重婚罪"] = "tiōng-hun-chōe",
	["重孝"] = "tāng-hà",
	["重尻川"] = "tāng-kha-chhng",
	["重巡"] = "têng-sûn",
	["重工課"] = "tāng-khang-khòe/tāng-khang-khè",
	["重建"] = "tiông-kiàn",
	["重心"] = "tiōng-sim",
	["重感"] = "têng-kám",
	["重慶"] = "Tiōng-khèng",
	["重手"] = "tāng-chhiú",
	["重手門"] = "tāng-chhiú-mn̂g",
	["重手頭"] = "tāng-chhiú-thâu",
	["重挫"] = "tiōng-chhò",
	["重振"] = "tiông-chìn",
	["重提"] = "tiông-thê",
	["重搬"] = "têng-poaⁿ",
	["重播"] = "tiông-pò͘",
	["重擊"] = "tiōng-kek",
	["重擔"] = "tāng-tàⁿ",
	["重攲爿"] = "tāng-khi-pêng",
	["重敧爿"] = "tāng-khi-pêng",
	["重整"] = "tiōng-chéng",
	["重新"] = "têng-sin/tiông-sin",
	["重新組織"] = "tiông-sin-cho͘-chit",
	["重新裝備"] = "tiông-sin-chong-pī",
	["重望"] = "tiōng-bōng",
	["重本"] = "tāng-pún",
	["重案"] = "tiōng-àn",
	["重武"] = "tiōng-bú",
	["重氣"] = "tāng-khùi",
	["重油"] = "tiōng-iû",
	["重溫舊夢"] = "tiông-un-kū-bāng",
	["重熱"] = "tāng-jia̍t",
	["重物"] = "tiōng-bu̍t",
	["重犯"] = "tiōng-hoān",
	["重生"] = "têng-seⁿ/têng-siⁿ/tiông-seng",
	["重用"] = "tiōng-iōng",
	["重申"] = "tiông-sin",
	["重男輕女"] = "tiōng-lâm-kheng-lí",
	["重病"] = "tāng-pēⁿ/tāng-pīⁿ",
	["重盈盈"] = "tāng-ihN-ihN",
	["重眠"] = "tāng-bîn/tiōng-bîn",
	["重秤"] = "tāng-chhìn",
	["重稅"] = "tāng-sòe/tāng-sè",
	["重空課"] = "tāng-khang-khòe/tāng-khang-khè",
	["重篤"] = "tāng-tauh",
	["重紃"] = "têng-sûn",
	["重紅"] = "tāng-âng",
	["重組"] = "tiōng-cho͘/tiōng-chó͘",
	["重罪"] = "tāng-chōe",
	["重罰"] = "tāng-hoa̍t",
	["重義氣"] = "tiōng-gī-khì",
	["重翻"] = "têng-hoan",
	["重耳"] = "tāng-hī/tāng-hīⁿ",
	["重聲"] = "tāng-siaⁿ",
	["重腳手"] = "tāng-kha-chhiú",
	["重舌"] = "têng-chi̍h",
	["重藍"] = "tāng-lâm",
	["重藥"] = "tāng-io̍h",
	["重複"] = "tiōng-ho̍k",
	["重要"] = "tiōng-iàu",
	["重要事項"] = "tiōng-iàu-sū-hāng",
	["重要人物"] = "tiōng-iàu-jîn-bu̍t",
	["重要問題"] = "tiōng-iàu-būn-tê/tiōng-iàu-būn-tôe",
	["重要時機"] = "tiōng-iàu-sî-ki",
	["重要書類"] = "tiōng-iàu-su-lūi",
	["重要關鍵"] = "tiōng-iàu-koan-kiàn",
	["重視"] = "tiōng-sī",
	["重誕"] = "têng-tâⁿ",
	["重責"] = "tiōng-chek",
	["重賞"] = "tiōng-siúⁿ",
	["重起"] = "têng-khí",
	["重身"] = "tāng-sin",
	["重輕頭"] = "tāng-khin-thâu",
	["重農"] = "tiōng-lông",
	["重農主義"] = "tiōng-lông-chú-gī",
	["重返"] = "tiōng-hoán",
	["重酬"] = "tiōng-siû",
	["重量"] = "tāng-liāng/tāng-liōng/tiōng-liāng/tiōng-liōng",
	["重量級"] = "tiōng-liāng-kip/tiōng-liōng-kip",
	["重金禮聘"] = "tiōng-kim-lé-phèng",
	["重錢"] = "tiōng-chîⁿ",
	["重鎮"] = "tiōng-tìn",
	["重開始"] = "têng-khai-sí",
	["重閣"] = "têng-koh",
	["重陽"] = "tiông-iông/tiâng-iâng",
	["重霧"] = "tāng-bū",
	["重青"] = "tāng-chheⁿ/tāng-chhiⁿ",
	["重頦頦"] = "tāng-hoaihN-hoaihN",
	["重頭"] = "têng-thâu",
	["重頭來"] = "têng-thâu-lâi",
	["重頭戲"] = "tāng-thâu-hì",
	["重頭生"] = "têng-thâu-seⁿ/têng-thâu-siⁿ",
	["重頭輕"] = "tāng-thâu-khin",
	["重食"] = "tiōng-chia̍h",
	["重骨"] = "tāng-kut",
	["重黃"] = "tāng-n̂g",
	["重點"] = "tiōng-tiám",
	["野"] = "iá",
	["野bâ"] = "iá-bâ",
	["野仙"] = "iá-sian",
	["野僧"] = "iá-cheng",
	["野兔"] = "iá-thò͘",
	["野冬瓜"] = "iá-tang-koe",
	["野台"] = "iá-tâi",
	["野味"] = "iá-bī",
	["野和尚"] = "iá-hôe-siūⁿ/iá-hê-siūⁿ",
	["野外"] = "iá-gōa",
	["野奸僧"] = "iá-kan-cheng",
	["野媌"] = "iá-bâ",
	["野山蔘"] = "iá-soaⁿ-som",
	["野心"] = "iá-sim",
	["野性"] = "iá-sèng",
	["野慈姑"] = "iá-chû-ko͘",
	["野戰"] = "iá-chiàn",
	["野手"] = "iá-chhiú",
	["野查某"] = "iá-cha-bó͘",
	["野柳"] = "Iá-liú",
	["野桐"] = "iá-tông",
	["野漢"] = "iá-hàn",
	["野犬"] = "iá-khián",
	["野狗"] = "iá-káu",
	["野狼"] = "iá-lông",
	["野獸"] = "iá-siù",
	["野球"] = "iá-kiû",
	["野生"] = "iá-seⁿ/iá-siⁿ/iá-seng",
	["野痎"] = "iá-kai",
	["野禽"] = "iá-khîm",
	["野種"] = "iá-chéng",
	["野花"] = "iá-hoe",
	["野茼蒿"] = "iá-tâng-o",
	["野草"] = "iá-chháu",
	["野菰"] = "iá-ko͘",
	["野蔘"] = "iá-som",
	["野蠻"] = "iá-bân",
	["野豬"] = "iá-ti/iá-tu",
	["野貓"] = "iá-niau",
	["野賊"] = "iá-chha̍t",
	["野赤"] = "iá-chhiah",
	["野雞"] = "iá-ke/iá-koe",
	["野雞車"] = "iá-ke-chhia/iá-koe-chhia",
	["野餐"] = "iá-chhan",
	["野馬"] = "iá-bé",
	["野鳥"] = "iá-chiáu",
	["野鵝"] = "iá-gô",
	["野黨"] = "iá-tóng",
	["量仔"] = "niû-á/niū-á",
	["量其約"] = "liāng-kî-iok/liōng-kî-iok",
	["量冗"] = "liāng-lēng/liōng-lēng",
	["量剩"] = "liāng-sēng/liōng-sēng",
	["量剩錢"] = "liāng-sēng-chîⁿ/liōng-sēng-chîⁿ",
	["量力"] = "niū-la̍t",
	["量地"] = "niû-tē/niû-tōe",
	["量大小"] = "liāng-tāi-siáu/liōng-tāi-siáu",
	["量尚"] = "liāng-siōng/liōng-siōng",
	["量想"] = "liāng-sióng/liōng-sióng",
	["量早"] = "liāng-chá/liōng-chá",
	["量產"] = "liāng-sán/liōng-sán",
	["量米"] = "niû-bí",
	["量約"] = "liāng-iok/liōng-iok",
	["量約仔"] = "liāng-iok-á/liōng-iak-á",
	["量苦"] = "liāng-khó͘/liōng-khó͘",
	["量進前"] = "liāng-chìn-chêng/liōng-chìn-chêng",
	["釐定"] = "lî-tēng",
	["釐訂"] = "lî-tèng",
	["金"] = "kim",
	["金ê"] = "kim--ê",
	["金khò"] = "kim-khò",
	["金"] = "kim-hêng",
	["金七娘"] = "kim-chhit-niû",
	["金不換"] = "kim-put-hoàn",
	["金丹"] = "kim-tan",
	["金仔"] = "kim-á",
	["金仔價"] = "kim-á-kè",
	["金仔店"] = "kim-á-tiàm",
	["金仔粉"] = "kim-á-hún",
	["金價"] = "kim-kè",
	["金光"] = "kim-kng",
	["金光頭"] = "kim-kong-thâu",
	["金光黨"] = "kim-kong-tóng",
	["金剛棒"] = "kim-kong-pāng",
	["金剛玉"] = "kim-kong-ge̍k",
	["金剛璇"] = "kim-kong-soān",
	["金剛石"] = "kim-kong-chio̍h",
	["金剛藤"] = "kim-kong-tîn",
	["金剛豆"] = "kim-kong-tāu",
	["金剛鑽"] = "kim-kong-chǹg/kim-kong-choàn/kim-kong-soān",
	["金創"] = "kim-chhong",
	["金創藥"] = "kim-chhng-io̍h/kim-chhong-io̍h",
	["金劍草"] = "kim-kiàm-chháu",
	["金古"] = "kim-kó͘",
	["金合歡"] = "kim-ha̍p-hoan",
	["金吊鈕"] = "kim-tiàu-liú",
	["金含"] = "kim-kâm",
	["金嘴"] = "kim-chhùi",
	["金嘴翁"] = "kim-chhùi-ang",
	["金囝"] = "kim-kiáⁿ",
	["金圈"] = "kim-khian",
	["金城"] = "kim-siâⁿ",
	["金塊"] = "kim-tè",
	["金婚"] = "kim-hun",
	["金字塔"] = "kim-jī-thah",
	["金孫"] = "kim-sun",
	["金尪仔"] = "kim-ang-á",
	["金屬"] = "kim-sio̍k",
	["金山"] = "Kim-san",
	["金幣"] = "kim-pè",
	["金幼"] = "kim-iù",
	["金庫"] = "kim-khò͘",
	["金律術"] = "kim-lu̍t-su̍t",
	["金文"] = "kim-bûn",
	["金斗"] = "kim-táu",
	["金斗甕"] = "kim-táu-àng",
	["金旆鍊"] = "kim-phoa̍h-liān",
	["金星"] = "kim-seng",
	["金映映"] = "kim-iàⁿ-iàⁿ/kim-iāⁿ-iāⁿ/kim-iāⁿ-iāⁿ",
	["金柑"] = "kim-kam",
	["金條"] = "kim-tiâu",
	["金梭"] = "kim-so",
	["金梭魚"] = "kim-so-hî/kim-so-hû",
	["金榜"] = "kim-pńg",
	["金橘"] = "kim-kit",
	["金櫻子"] = "kim-eng-chí",
	["金沙"] = "kim-soa",
	["金溜溜"] = "kim-liu-liu",
	["金滑"] = "kim-ku̍t",
	["金熠熠"] = "kim-sih-sih",
	["金熾熾"] = "kim-sih-sih",
	["金爁sahN"] = "kim-nà-sahN",
	["金爁爁"] = "kim-nà-nà",
	["金爍爍"] = "kim-siak-siak",
	["金爐"] = "kim-lô͘",
	["金牌"] = "kim-pâi",
	["金牛"] = "kim-gû",
	["金狗仔"] = "kim-káu-á",
	["金狗脊"] = "kim-káu-chek",
	["金獅狗"] = "kim-sai-káu",
	["金玉"] = "kim-ge̍k",
	["金珠仔"] = "kim-chu-á",
	["金瓜"] = "kim-koe",
	["金瓜槌"] = "kim-koe-thûi",
	["金瓜石"] = "Kim-koe-chio̍h",
	["金瓜蜂"] = "kim-koe-phang",
	["金甲"] = "kim-kah",
	["金瘡藥"] = "kim-chhng-io̍h",
	["金盞花"] = "kim-chóaⁿ-hoe",
	["金盞草"] = "kim-chóaⁿ-chháu",
	["金目鱸"] = "kim-ba̍k-lô͘",
	["金眼"] = "kim-gán",
	["金石"] = "kim-chio̍h",
	["金石斛"] = "kim-chio̍h-ha̍k",
	["金石榴"] = "kim-sia̍h-liû/kim-chio̍h-liû",
	["金石葦"] = "kim-chio̍h-úi",
	["金礦"] = "kim-khòng",
	["金箍"] = "kim-kho͘",
	["金箔"] = "kim-po̍h",
	["金粉"] = "kim-hún",
	["金精"] = "kim-cheng",
	["金精龜"] = "kim-chiⁿ-ku",
	["金紙"] = "kim-chóa",
	["金絨布"] = "kim-jiông-pò͘",
	["金絲"] = "kim-si",
	["金絲la̍h"] = "kim-si-la̍h",
	["金絲桃"] = "kim-si-thô",
	["金絲猴"] = "kim-si-kâu",
	["金絲瘡"] = "kim-si-chhng",
	["金絲茅"] = "kim-si-hm̂",
	["金絲草"] = "kim-si-chháu",
	["金絲蛇"] = "kim-si-chôa",
	["金絲雀"] = "kim-si-chhiok",
	["金絲鳥"] = "kim-si-chiáu",
	["金線"] = "kim-sòaⁿ",
	["金線蓮"] = "kim-sòaⁿ-liân",
	["金線蛇"] = "kim-sòaⁿ-chôa",
	["金線魚"] = "kim-sòaⁿ-hî/kim-sòaⁿ-hû",
	["金線鰱"] = "kim-sòaⁿ-liân",
	["金翅仔"] = "kim-si̍t-á",
	["金翼仔"] = "kim-si̍t-á",
	["金耳墜"] = "kim-hīⁿ-tūi",
	["金聰線"] = "kim-chhang-sòaⁿ/kim-chhong-sòaⁿ/kim-chhang-sòaⁿ",
	["金背仔"] = "kim-pōe-á",
	["金胡蠅"] = "kim-hô͘-sîn",
	["金腰帶"] = "kim-io-tòa",
	["金腹鱸"] = "kim-pak-lô͘",
	["金膜"] = "kim-mo̍͘h",
	["金色"] = "kim-sek",
	["金花"] = "kim-hoe",
	["金花菜"] = "kim-hoe-chhài",
	["金英"] = "kim-eng",
	["金莖花"] = "kim-keng-hoe",
	["金華"] = "Kim-hôa",
	["金葉"] = "kim-hio̍h",
	["金葫蘆"] = "kim-hô͘-lô͘",
	["金蓮"] = "kim-liân",
	["金蓮花"] = "kim-liân-hoe",
	["金蔥花"] = "kim-chhang-hoe",
	["金薯"] = "kim-chî/kim-chû",
	["金蘭"] = "kim-lân",
	["金蚼"] = "kim-ku",
	["金融"] = "kim-iông",
	["金融界"] = "kim-iông-kài",
	["金蠅"] = "kim-sîn",
	["金角"] = "kim-kak",
	["金言"] = "kim-giân",
	["金身"] = "kim-sin",
	["金車"] = "kim-chhia",
	["金邊"] = "Kim-piⁿ",
	["金金相"] = "kim-kim-siòng",
	["金金看"] = "kim-kim-khòaⁿ",
	["金針"] = "kim-chiam",
	["金針菜"] = "kim-chiam-chhài",
	["金針蟲"] = "kim-chiam-thâng",
	["金鉤蝦"] = "kim-kau-hê",
	["金銀"] = "kim-gîn/kim-gûn",
	["金銀禮"] = "kim-gîn-lé/kim-gûn-lé",
	["金銀紙"] = "kim-gîn-chóa/kim-gûn-chóa",
	["金銀花"] = "kim-gîn-hoe/kim-gûn-hoe",
	["金銀茄"] = "kim-gîn-kiô/kim-gûn-kiô",
	["金銅"] = "kim-tâng",
	["金鋼"] = "kim-kǹg",
	["金錠"] = "kim-tiāⁿ/kim-tiàⁿ",
	["金錢"] = "kim-chîⁿ",
	["金錢仔"] = "kim-chîⁿ-á",
	["金錢草"] = "kim-chîⁿ-chháu",
	["金錢蟹"] = "kim-chîⁿ-hē",
	["金錢豹"] = "kim-chîⁿ-pà",
	["金錢魚"] = "kim-chîⁿ-hî/kim-chîⁿ-hû",
	["金錢龜"] = "kim-chîⁿ-ku",
	["金鎖匙"] = "kim-só-sî",
	["金鎗魚"] = "kim-chhiuⁿ-hî/kim-chhiuⁿ-hû",
	["金鏈仔"] = "kim-liān-á",
	["金鐘"] = "kim-cheng",
	["金鐘獎"] = "kim-cheng-chióng",
	["金鐺鐺"] = "kim-tang-tang",
	["金鑾殿"] = "kim-loân-tiān",
	["金門"] = "Kim-mn̂g",
	["金閃閃"] = "kim-siám-siám/kim-sih-sih",
	["金陵"] = "Kim-lêng",
	["金隹"] = "kim-chui",
	["金雀花"] = "kim-chhek-hoe/kim-chhiok-hoe",
	["金雞"] = "kim-ke/kim-koe",
	["金雞腳"] = "kim-ke-kha/kim-koe-kha",
	["金雞魚"] = "kim-ke-hî/kim-koe-hû",
	["金頭"] = "kim-thâu",
	["金頭仔"] = "kim-thâu-á",
	["金額"] = "kim-gia̍h",
	["金飾"] = "kim-sek",
	["金馬"] = "Kim-bé",
	["金魚"] = "kim-hî/kim-hû",
	["金魚草"] = "kim-hî-chháu/kim-hû-chháu",
	["金魚蔬"] = "kim-hî-se/kim-hû-se",
	["金魚蛸"] = "kim-hî-sau/kim-hû-sau",
	["金魚蟲"] = "kim-hî-thâng/kim-hû-thâng",
	["金鯉"] = "kim-lí",
	["金鱗甲"] = "kim-lân-kah",
	["金鳥"] = "kim-chiáu",
	["金鳩"] = "kim-khiu",
	["金鳳"] = "kim-hōng",
	["金鳳花"] = "kim-hōng-hoe",
	["金鶯"] = "kim-eng",
	["金鷸"] = "kim-u̍t",
	["金黃"] = "kim-n̂g/kim-ûiⁿ",
	["金黃色"] = "kim-n̂g-sek",
	["金鼓草"] = "kim-kó͘-chháu",
	["金龍"] = "kim-liông",
	["金龜"] = "kim-ku",
	["金龜樹"] = "kim-ku-chhiū",
	["金龜綠"] = "kim-ku-le̍k",
	["金龜踅"] = "kim-ku-se̍h",
	["金龜遨"] = "kim-ku-gô",
	["釘"] = "teng",
	["釘仔"] = "teng-á",
	["釘仔笠"] = "teng-á-le̍h",
	["釘仔針"] = "teng-á-chiam",
	["釘仔鉗"] = "teng-á-khîⁿ/teng-á-khiâm",
	["釘仔錘"] = "teng-á-thûi",
	["釘仔頭"] = "teng-á-thâu",
	["釘孤枝"] = "tèng-ko͘-ki",
	["釘根"] = "tàn-kin/tàn-kun/tèng-kin/tèng-kun",
	["釘毒"] = "tèng-to̍k",
	["釘秤仔"] = "tèng-chhìn-á",
	["釘秤花"] = "tèng-chhìn-hoe",
	["釘笠"] = "teng-le̍h/teng-loe̍h",
	["釘著"] = "tèng-tio̍h",
	["釘行"] = "tèng-hēng",
	["釘鉗"] = "teng-khîⁿ",
	["釘銅師"] = "tèng-tâng-sai",
	["釘錘"] = "teng-thûi",
	["釘鞋"] = "teng-ê/teng-ôe",
	["釘點"] = "tèng-tiám",
	["釘點紅"] = "tèng-tiám-âng",
	["釘龜"] = "tèng-ku",
	["釜山"] = "Hú-san",
	["釜底抽薪"] = "hú-té-thiu-sin/hú-tóe-thiu-sin",
	["針"] = "cham/chiam",
	["針刺"] = "chiam-chhì",
	["針包"] = "chiam-pau",
	["針孔"] = "chiam-khang",
	["針對"] = "chiam-tùi",
	["針灸"] = "chiam-kiú/chiam-kiù/chiam-kù",
	["針空"] = "chiam-khang",
	["針筒"] = "chiam-tâng",
	["針線"] = "chiam-sòaⁿ",
	["針線kám"] = "chiam-sòaⁿ-kám",
	["針織"] = "chiam-chit",
	["針腳"] = "chiam-kha",
	["針腳幼"] = "chiam-kha-iù",
	["針葉樹"] = "chiam-hio̍h-chhiū",
	["針藥"] = "chiam-io̍h",
	["針車"] = "chiam-chhia",
	["針鋒相對"] = "chiam-hong-siang-tùi/chiam-hong-siong-tùi",
	["針鑽"] = "chiam-chǹg",
	["針頭"] = "chiam-thâu",
	["針黹"] = "chiam-chí",
	["針鼻"] = "chiam-phīⁿ/cham-phīⁿ",
	["釣"] = "tiò",
	["釣仔"] = "tiò-á",
	["釣具"] = "tiò-khū/tiò-kū",
	["釣白"] = "tiò-pe̍h",
	["釣竿"] = "tiò-koaⁿ",
	["釣筒"] = "tiò-tâng",
	["釣箠"] = "tiò-chhôe/tiò-chhê",
	["釣篙"] = "tiò-ko",
	["釣線"] = "tiò-sòaⁿ",
	["釣船"] = "tiò-chûn",
	["釣艚"] = "tiò-chô",
	["釣話"] = "tiò-ōe",
	["釣鉤"] = "tiò-kau",
	["釣鉤仔"] = "tiò-kau-á",
	["釣餌"] = "tiò-jī/tiò-lī/tiò-jī",
	["釣魚"] = "tiò-hî/tiò-hû",
	["釣魚台"] = "Tiò-hî-tâi/Tiò-hû-tâi",
	["釣魚用具"] = "tiò-hî-iōng-kū/tiò-hû-iōng-kū",
	["釣魚的"] = "tiò-hî-ê/tiò-hû-ê",
	["釣魚翁"] = "tiò-hî-ang/tiò-hû-ang",
	["釣魚鉤"] = "tiò-hî-kau/tiò-hû-kau",
	["釣鴣"] = "tiò-ko͘",
	["釣齒"] = "tiò-khí",
	["釣龜"] = "tiò-ku",
	["鈂紅"] = "tìm-âng",
	["鈂色"] = "tìm-sek",
	["鈃仔"] = "giang-á",
	["鈃仔環"] = "giang-á-khoân",
	["鈃鈃"] = "giang-giang",
	["鈃鈃仔"] = "giang-giang-á",
	["鈉"] = "la̍p",
	["鈌仔"] = "koat-á",
	["鈍"] = "tūn",
	["鈍刀"] = "tun-to",
	["鈍嘴"] = "tūn-chhùi",
	["鈍嘴鈍舌"] = "tūn-chhùi-tūn-chi̍h",
	["鈍市"] = "tūn-chhī",
	["鈍才"] = "tūn-châi",
	["鈍目"] = "tūn-ba̍k",
	["鈍角"] = "tūn-kak",
	["鈍銷"] = "tūn-siau",
	["鈔票"] = "chhau-phiò",
	["鈕"] = "liú",
	["鈕仔"] = "liú-á",
	["鈕仔hông"] = "liú-á-hông",
	["鈕仔茄"] = "liú-á-kiô",
	["鈕音"] = "liú-im",
	["鈣質"] = "kài-chit",
	["鈴"] = "lêng",
	["鈴仔"] = "lêng-á/liâng-á",
	["鈴啷仔"] = "lêng-long-á",
	["鈴喨仔"] = "lêng-liang-á",
	["鈴聲"] = "lêng-siaⁿ",
	["鈴鐺仔"] = "lêng-liang-á",
	["鈷"] = "kó͘",
	["鈸"] = "poa̍h",
	["鈸桶"] = "poa̍h-tháng",
	["鈾"] = "iû",
	["鉀"] = "kah",
	["鉅大"] = "kú-tōa",
	["鉈子"] = "tô-chí",
	["鉋"] = "khau",
	["鉎"] = "siⁿ",
	["鉎仔"] = "seⁿ-á/siⁿ-á",
	["鉎珠"] = "siⁿ-chu",
	["鉎鍋"] = "seⁿ-oe/siⁿ-oe/siⁿ-e",
	["鉎鐵"] = "siⁿ-thih",
	["鉎鼎"] = "siⁿ-tiáⁿ",
	["鉗"] = "khîⁿ",
	["鉗仔"] = "khiâm-á/khîⁿ-á/khîⁿ-á/khiâm-á",
	["鉗吸"] = "khîⁿ-khi̍p",
	["鉗婆"] = "khîⁿ-pô",
	["鉗家"] = "khîⁿ-ke",
	["鉗糊"] = "khîⁿ-khô͘",
	["鉛"] = "iân",
	["鉛墜"] = "iân-tūi",
	["鉛子"] = "iân-chí",
	["鉛字"] = "iân-jī",
	["鉛板"] = "iân-pán",
	["鉛桶"] = "iân-tháng",
	["鉛片"] = "iân-phiáⁿ",
	["鉛版"] = "iân-pán",
	["鉛球"] = "iân-kiû",
	["鉛筆"] = "iân-pit",
	["鉛筆khau"] = "iân-pit-khau",
	["鉛筆心"] = "iân-pit-sim",
	["鉛筆鉛"] = "iân-pit-iân",
	["鉛管"] = "iân-kóng",
	["鉛粉毒"] = "iân-hún-to̍k",
	["鉛線"] = "iân-sòaⁿ",
	["鉤"] = "kau",
	["鉤仔"] = "kau-á",
	["鉤掛"] = "kau-kòa",
	["鉤栗"] = "ko͘-lek",
	["鉤破"] = "kau-phòa",
	["鉤破字"] = "kau-phòa-jī",
	["鉤籃"] = "kau-nâ",
	["鉤耳"] = "kau-hīⁿ",
	["鉤耳仔"] = "kau-hī-á",
	["鉤耳扒"] = "kau-hīⁿ-pê",
	["鉤耳簪"] = "kau-hīⁿ-chiam",
	["鉤藤"] = "kau-tîn",
	["鉸"] = "ka",
	["鉸刀"] = "ka-to",
	["鉸剪"] = "ka-chián",
	["鉸剪做"] = "ka-chián-chò/ka-chián-chòe",
	["鉸剪椅"] = "ka-chián-í",
	["鉸剪眉"] = "ka-chián-bî",
	["鉸剪草"] = "ka-chián-chháu",
	["鉸斷"] = "ka-tn̄g",
	["鉸票"] = "ka-phiò",
	["鉸頭毛"] = "ka-thâu-mn̂g",
	["銀"] = "gîn/gûn",
	["銀khò"] = "gîn-khò/gûn-khò",
	["銀丹"] = "gîn-tan/gûn-tan",
	["銀仔頭"] = "gîn-á-thâu/gûn-á-thâu",
	["銀元"] = "gîn-goân/gûn-goân",
	["銀兩"] = "gîn-niú/gûn-niú",
	["銀合歡"] = "gîn-ha̍p-hoan/gûn-ha̍p-hoan",
	["銀單"] = "gîn-toaⁿ/gûn-toaⁿ",
	["銀器"] = "gîn-khì/gûn-khì",
	["銀婚"] = "gîn-hun/gûn-hun",
	["銀幕"] = "gîn-bō͘/gûn-bō͘",
	["銀幣"] = "gîn-pè/gûn-pè",
	["銀座"] = "Gûn-chō",
	["銀庫"] = "gîn-khò͘/gûn-khò͘",
	["銀朱筆"] = "gîn-chu-pit/gûn-chu-pit",
	["銀杏"] = "gîn-hēng/gûn-hēng",
	["銀桂"] = "gîn-kùi/gûn-kùi",
	["銀樓"] = "gîn-lâu/gûn-lâu",
	["銀河"] = "gîn-hô/gûn-hô",
	["銀牌"] = "gîn-pâi/gûn-pâi",
	["銀牛"] = "gîn-gû/gûn-gû",
	["銀石"] = "gîn-chio̍h/gûn-chio̍h",
	["銀票"] = "gîn-phiò/gûn-phiò",
	["銀紙"] = "gîn-chóa/gûn-chóa",
	["銀色"] = "gîn-sek/gûn-sek",
	["銀葉菊"] = "gîn-hio̍h-kiok/gûn-hio̍h-kiok",
	["銀行"] = "gîn-hâng/gûn-hâng",
	["銀行團"] = "gîn-hâng-thoân/gûn-hâng-thoân",
	["銀行家"] = "gîn-hâng-ka/gûn-hâng-ka",
	["銀行業"] = "gîn-hâng-gia̍p/gûn-hâng-gia̍p",
	["銀行界"] = "gîn-hâng-kài/gûn-hâng-kài",
	["銀袋"] = "gîn-tē/gûn-tē",
	["銀袋仔"] = "gîn-tē-á/gûn-tē-á",
	["銀角"] = "gîn-kak/gûn-kak",
	["銀角仔"] = "gîn-kak-á/gûn-kak-á",
	["銀錠"] = "gîn-tiāⁿ/gûn-tiāⁿ",
	["銀髮"] = "gîn-hoat/gûn-hoat",
	["銀鬼"] = "gîn-kúi/gûn-kúi",
	["銀魚"] = "gîn-hî/gûn-hû",
	["銀鯧"] = "gîn-chhiuⁿ/gûn-chhiuⁿ",
	["銀鷗"] = "gîn-o͘/gûn-o͘",
	["銀鼠"] = "gîn-chhí/gûn-chhú",
	["銃"] = "chhèng",
	["銃tauh"] = "chhèng-tauh",
	["銃兵"] = "chhèng-peng",
	["銃口"] = "chhèng-kháu",
	["銃嘴"] = "chhèng-chhùi",
	["銃子"] = "chhèng-chí",
	["銃子尾"] = "chhèng-chí-bóe/chhèng-chí-bé",
	["銃子殼"] = "chhèng-chí-khak",
	["銃子藥"] = "chhèng-chí-io̍h",
	["銃尾刀"] = "chhèng-bóe-to/chhèng-bé-to",
	["銃手"] = "chhèng-chhiú",
	["銃擊"] = "chhèng-kek",
	["銃星"] = "chhèng-chheⁿ/chhèng-chhiⁿ",
	["銃枝"] = "chhèng-ki",
	["銃案"] = "chhèng-àn",
	["銃桿"] = "chhèng-koáiⁿ",
	["銃殺"] = "chhèng-sat",
	["銃決"] = "chhèng-koat",
	["銃空"] = "chhèng-khang",
	["銃管"] = "chhèng-kóng",
	["銃藥"] = "chhèng-io̍h",
	["銃雞"] = "chhèng-ke/chhèng-koe",
	["銃雞仔"] = "chhèng-ke-á/chhèng-koe-á",
	["銅"] = "tâng",
	["銅hông"] = "tâng-hông",
	["銅koa"] = "tâng-koa",
	["銅sian"] = "tâng-sian",
	["銅人"] = "tâng-lâng",
	["銅像"] = "tâng-chhiāng/tâng-siōng",
	["銅指"] = "tâng-cháiⁿ",
	["銅牌"] = "tâng-pâi",
	["銅磺"] = "tâng-hông",
	["銅管"] = "tâng-kóng",
	["銅管仔"] = "tâng-kóng-á",
	["銅絲"] = "tâng-si",
	["銅綠"] = "tâng-le̍k",
	["銅線"] = "tâng-sòaⁿ",
	["銅線批"] = "tâng-sòaⁿ-phe/tâng-sòaⁿ-phoe",
	["銅線琴"] = "tâng-sòaⁿ-khîm",
	["銅鋟"] = "tâng-chhiám",
	["銅錢"] = "tâng-chîⁿ/tâng-chīⁿ/tâng-sián",
	["銅錢剮"] = "tâng-chîⁿ-koah",
	["銅鏡魚"] = "tâng-kiàⁿ-hî/tâng-kiàⁿ-hû",
	["銅鐳"] = "tâng-lui",
	["銅鑼"] = "tâng-lô",
	["銅鑼圈"] = "tâng-lô-khian",
	["銅青"] = "tâng-chheⁿ/tâng-chhiⁿ",
	["銅顆"] = "tâng-koa",
	["銅鷸"] = "tâng-u̍t",
	["銅鼎"] = "tâng-tiáⁿ",
	["銑"] = "sián",
	["銓敘部"] = "chhoan-sū-pō͘/chhoan-sī-pō͘/soān-sū-pō͘",
	["銘傳"] = "Bêng-thoân",
	["銘旌"] = "bêng-cheng/lêng-cheng",
	["銚"] = "tiō",
	["銚仔"] = "tiō-á",
	["銜"] = "hâm",
	["銜倚"] = "khâⁿ-óa",
	["銜接"] = "hâm-chiap",
	["銜烏"] = "hâⁿ-o͘",
	["銜鈴"] = "hâm-lêng",
	["銜頭"] = "hâm-thâu",
	["銬"] = "khàu",
	["銲接"] = "hàn-chiap",
	["銳"] = "jōe/lōe",
	["銳不可當"] = "jōe-put-khó-tòng",
	["銳減"] = "jōe-kiám",
	["銷"] = "siau",
	["銷假"] = "siau-ká",
	["銷售"] = "siau-siû",
	["銷售員"] = "siau-siû-oân",
	["銷售業"] = "siau-siû-gia̍p",
	["銷售點"] = "siau-siû-tiám",
	["銷數"] = "siau-siàu",
	["銷案"] = "siau-àn",
	["銷毀"] = "siau-húi",
	["銷聲匿跡"] = "siau-siaⁿ-bih-jiah",
	["銷蝕"] = "siau-si̍h",
	["銷路"] = "siau-lō͘",
	["銷量"] = "siau-liāng/siau-liōng",
	["銷離"] = "siau-lī/siau-lî",
	["銷頭"] = "siau-thâu",
	["鋁門窗"] = "lī-mn̂g-thang/lū-mn̂g-thang",
	["鋏仔"] = "ngeh-á/ngoeh-á",
	["鋒"] = "hong",
	["鋒面"] = "hong-bīn",
	["鋟仔"] = "chhiám-á",
	["鋟醒仔"] = "chhím-chhéⁿ-á/chhím-chhíⁿ-á",
	["鋤"] = "tî/tû",
	["鋤頭"] = "tî-thâu/tû-thâu",
	["鋤頭柄"] = "tî-thâu-pèⁿ/tû-thâu-pèⁿ",
	["鋩"] = "mê/mî",
	["鋩角"] = "mê-kak/mî-kak",
	["鋪"] = "pho͘/phò͘",
	["鋪khàm"] = "pho͘-khàm",
	["鋪半路"] = "phò͘-pòaⁿ-lō͘",
	["鋪平"] = "pho͘-pêⁿ/pho͘-pîⁿ",
	["鋪排"] = "pho͘-pâi",
	["鋪排話"] = "pho͘-pâi-ōe",
	["鋪枋"] = "pho͘-pang",
	["鋪棉"] = "pho͘-mî",
	["鋪橋"] = "pho͘-kiô",
	["鋪眠床"] = "pho͘-bîn-chhn̂g",
	["鋪石仔"] = "pho͘-chio̍h-á",
	["鋪磚仔"] = "pho͘-chng-á",
	["鋪設"] = "pho͘-siat",
	["鋪路"] = "pho͘-lō͘",
	["鋪面"] = "pho͘-bīn",
	["鋪面攤"] = "pho͘-bīn-than",
	["鋪面蟶"] = "pho͘-bīn-than",
	["鋸仔鯊"] = "kì-á-soa/kù-á-soa/kì-á-soa",
	["鋸屑"] = "kì-sut",
	["鋸屑hu"] = "kì-sut-hu/kù-sut-hu",
	["鋸屑灰"] = "kì-sut-hu",
	["鋸鑢"] = "kì-lè/kù-lè/kì-lē/kù-lē/kù-lòe",
	["鋸頭鯊"] = "kì-thâu-soa",
	["鋼"] = "kǹg",
	["鋼包"] = "kǹg-pau",
	["鋼材"] = "kǹg-châi",
	["鋼板"] = "kǹg-pán",
	["鋼琴"] = "kǹg-khîm",
	["鋼琴家"] = "kǹg-khîm-ka",
	["鋼瓶"] = "kǹg-pân",
	["鋼筆"] = "kǹg-pit",
	["鋼筋"] = "kǹg-kin/kǹg-kun",
	["鋼管"] = "kǹg-kóng",
	["鋼索"] = "kǹg-soh",
	["鋼絲索"] = "kǹg-si-soh",
	["鋼線"] = "kǹg-sòaⁿ",
	["鋼纜"] = "kǹg-lám",
	["鋼鐵"] = "kǹg-thih",
	["鋼鐵廠"] = "kǹg-thih-chhiúⁿ",
	["鋼骨"] = "kǹg-kut",
	["錄"] = "le̍k/lio̍k/lo̍k",
	["錄chǹg"] = "lak-chǹg",
	["錄取"] = "lio̍k-chhú/lo̍k-chhú",
	["錄取率"] = "lio̍k-chhú-lu̍t",
	["錄影"] = "lio̍k-iáⁿ/lo̍k-iáⁿ",
	["錄影帶"] = "lio̍k-iáⁿ-tòa",
	["錄影機"] = "lio̍k-iáⁿ-ki",
	["錄用"] = "lio̍k-iōng",
	["錄落來"] = "lio̍k--lo̍h-lâi",
	["錄製"] = "lio̍k-chè",
	["錄音"] = "lio̍k-im/lo̍k-im",
	["錄音帶"] = "lio̍k-im-tòa",
	["錄音機"] = "lio̍k-im-ki",
	["錐"] = "chui",
	["錐起來"] = "chui-khí-lâi",
	["錔"] = "thap",
	["錘"] = "thûi",
	["錘仔"] = "thûi-á",
	["錘摃鐵"] = "thûi-kòng-thih",
	["錛"] = "pun",
	["錠"] = "tiāⁿ/tiàⁿ/tiàⁿ",
	["錠劑"] = "tēng-che",
	["錠索"] = "tiàⁿ-soh",
	["錢"] = "chîⁿ",
	["錢上好"] = "chîⁿ-siāng-hó/chîⁿ-siōng-hó",
	["錢仔囝"] = "chîⁿ-á-kiáⁿ",
	["錢伯仔"] = "chîⁿ-peh-á",
	["錢包"] = "chîⁿ-pau",
	["錢包仔"] = "chîⁿ-pau-á",
	["錢圓"] = "chîⁿ-îⁿ",
	["錢奴才"] = "chîⁿ-lô͘-châi",
	["錢孔"] = "chîⁿ-khang",
	["錢尾"] = "chîⁿ-bóe/chîⁿ-bé",
	["錢幣"] = "chîⁿ-pè",
	["錢根"] = "chîⁿ-kin/chîⁿ-kun",
	["錢櫃"] = "chîⁿ-kūi",
	["錢櫃仔店"] = "chîⁿ-kūi-á-tiàm",
	["錢歹趁"] = "chîⁿ-pháiⁿ-thàn/chîⁿ-phái-thàn",
	["錢母"] = "chîⁿ-bó/chîⁿ-bú",
	["錢水"] = "chîⁿ-chúi",
	["錢水冗"] = "chîⁿ-chúi-lēng",
	["錢水活"] = "chîⁿ-chúi-oa̍h",
	["錢無價"] = "chîⁿ-bô-kè",
	["錢票"] = "chîⁿ-phiò",
	["錢空"] = "chîⁿ-khang",
	["錢筒"] = "chîⁿ-tâng",
	["錢管"] = "chîⁿ-kóng",
	["錢管仔"] = "chîⁿ-kóng-á",
	["錢糧"] = "chîⁿ-niû",
	["錢聲"] = "chîⁿ-siaⁿ",
	["錢莊"] = "chîⁿ-chng",
	["錢薄去"] = "chîⁿpo̍h--khì/chîⁿpo̍h--khù",
	["錢袋"] = "chîⁿ-tē",
	["錢貓"] = "chîⁿ-niau",
	["錢財"] = "chîⁿ-châi",
	["錢貫草"] = "chîⁿ-kǹg-chháu",
	["錢走縒"] = "chîⁿ-cháu-choa̍h",
	["錢銀"] = "chîⁿ-gîn/chîⁿ-gûn",
	["錢關"] = "chîⁿ-koan",
	["錢項"] = "chîⁿ-hāng",
	["錢額"] = "chîⁿ-gia̍h",
	["錢鬼"] = "chîⁿ-kúi",
	["錢鰻"] = "chîⁿ-môa",
	["錢鼓"] = "chîⁿ-kó͘",
	["錢鼠"] = "chîⁿ-chhí/chîⁿ-chhú",
	["錦"] = "gím",
	["錦上添花"] = "gím-siāng-thiⁿ-hoe/gím-siōng-thiⁿ-hoe",
	["錦囊妙計"] = "gím-lông-biāu-kè",
	["錦旗"] = "gím-kî/kím-kî",
	["錦繡"] = "gím-siù",
	["錦耳草"] = "gím-hīⁿ-chháu",
	["錦蛇"] = "gím-chôa/kím-chôa",
	["錦西風"] = "gím-se-hong",
	["錦議"] = "gím-gī",
	["錦雞"] = "gím-ke/gím-koe/kím-ke/kím-koe",
	["錫"] = "siah",
	["錫杖"] = "siah-thn̄g",
	["錫焊"] = "siah-hōaⁿ",
	["錫箔紙"] = "siah-po̍h-chóa",
	["錫膜"] = "siah-mo̍͘h",
	["錯"] = "chhò",
	["錯亂"] = "chhò-loān",
	["錯失"] = "chhò-sit",
	["錯怪"] = "chhò-koài",
	["錯手"] = "chhò-chhiú",
	["錯覺"] = "chhò-kak",
	["錯誤"] = "chhò-gō͘/chhò-ngō͘",
	["錶"] = "pió",
	["錶仔"] = "pió-á",
	["錶仔帶"] = "pió-á-tòa",
	["錶仔鍊"] = "pió-á-liān",
	["鍊"] = "liān",
	["鍊仔"] = "liān-á",
	["鍊仔蛇"] = "liān-á-chôa",
	["鍊鐵廠"] = "liān-thih-chhiúⁿ",
	["鍋"] = "e/ko",
	["鍋仔"] = "oe-á/e-á",
	["鍋巴疕"] = "ko-pa-phí",
	["鍋爐"] = "e-lô͘",
	["鍋蓋魚"] = "oe-kòa-hî/oe-kòa-hû",
	["鍍金"] = "tō͘-kim",
	["鍍金水"] = "tō͘-kim-chúi",
	["鍍銀"] = "tō͘-gîn/tō͘-gûn",
	["鍍銅"] = "tō͘-tâng",
	["鍘刀"] = "cha̍h-to",
	["鍘銚"] = "chhiah-thio",
	["鍛練"] = "toàn-liān",
	["鍛錘"] = "toàn-thûi",
	["鍛鍊"] = "thoàn-liān/toàn-liān",
	["鍤箕"] = "chhiah-ki",
	["鍥仔"] = "keh-á/koeh-á/koeh-á",
	["鍥鐮"] = "koeh-nî",
	["鍵"] = "kiān",
	["鍵盤"] = "kiàn-pôaⁿ",
	["鍾情"] = "chiong-chêng",
	["鍾愛"] = "chiong-ài",
	["鎂"] = "bí",
	["鎔"] = "iûⁿ",
	["鎔去"] = "iûⁿ-khì/iûⁿ-khù",
	["鎖"] = "só",
	["鎖kê"] = "só-kê",
	["鎖leh"] = "só--leh",
	["鎖tiâu"] = "só-tiâu",
	["鎖匙"] = "só-sî/só-sì",
	["鎖匙伴"] = "só-sî-phōaⁿ",
	["鎖喉瘋"] = "só-âu-hong",
	["鎖定"] = "só-tēng",
	["鎖牽"] = "só-khian",
	["鎖環"] = "só-khoân",
	["鎖管"] = "só-kńg",
	["鎖蛇"] = "só-chôa",
	["鎖鍊"] = "só-liān",
	["鎖頭"] = "só-thâu",
	["鎖骨"] = "só-kut",
	["鎗刀藥"] = "chhiuⁿ-to-io̍k",
	["鎚摃鐵"] = "thûi-kòng-thih",
	["鎮"] = "tìn",
	["鎮亂"] = "tìn-loān",
	["鎮位"] = "tìn-ūi",
	["鎮兩人額"] = "tìn-nn̄g-lâng-gia̍h",
	["鎮地"] = "tìn-tè",
	["鎮壓"] = "tìn-ap",
	["鎮守"] = "tìn-siú",
	["鎮定"] = "tìn-tēng/tìn-tiāⁿ",
	["鎮定劑"] = "tìn-tēng-che",
	["鎮所在"] = "tìn-só͘-chāi",
	["鎮殿"] = "tìn-tiān",
	["鎮民"] = "tìn-bîn",
	["鎮滿"] = "tìn-móa",
	["鎮煞"] = "tìn-soah",
	["鎮痛劑"] = "tìn-thiàⁿ-che",
	["鎮腳鎮手"] = "tìn-kha-tìn-chhiú",
	["鎮路"] = "tìn-lō͘",
	["鎮路石"] = "tìn-lō͘-chio̍h",
	["鎮路頭"] = "tìn-lō͘-thâu",
	["鎮長"] = "tìn-tiúⁿ",
	["鎮靜"] = "tìn-chēng",
	["鎮靜劑"] = "tìn-chēng-che",
	["鏃"] = "cho̍k",
	["鏇"] = "soān",
	["鏇仔"] = "chūn-á/choān-á/soān-á",
	["鏇斷"] = "choān-tn̄g/chūn-tn̄g",
	["鏇石"] = "soān-chio̍h",
	["鏇石嘴"] = "soān-chio̍h-chhùi",
	["鏇石手指"] = "soān-chio̍h-chhiú-chí",
	["鏇筆"] = "soān-pit",
	["鏇輾轉"] = "choān-liàn-tńg",
	["鏈仔伴"] = "liān-á-phoān/liān-á-sià",
	["鏈帶"] = "liān-tòa",
	["鏟土機"] = "sán-thô͘-ki",
	["鏡"] = "kiàⁿ",
	["鏡仁"] = "kiàⁿ-jîn/kiàⁿ-lîn",
	["鏡台桌"] = "kiàⁿ-tâi-toh",
	["鏡框"] = "kiàⁿ-kheng",
	["鏡檯"] = "kiàⁿ-tâi",
	["鏡盒"] = "kiàⁿ-a̍p",
	["鏡肉"] = "kiàⁿ-bah",
	["鏡臺"] = "kiàⁿ-tâi",
	["鏡面"] = "kiàⁿ-bīn",
	["鏡頭"] = "kiàⁿ-thâu",
	["鏡鯛"] = "kiàⁿ-tiau",
	["鏡鯧"] = "kiàⁿ-chhiuⁿ",
	["鏢"] = "pio",
	["鏢客"] = "pio-kheh",
	["鏨"] = "chām",
	["鏨仔"] = "chām-á",
	["鏨價"] = "chām-kè",
	["鏨斷"] = "chām-tn̄g",
	["鏨路"] = "chām-lō͘",
	["鏨過"] = "chām-kòe/chām-kè",
	["鐃鈸"] = "nâ-poa̍h/lâu-poa̍h",
	["鐕仔"] = "chhiám-á",
	["鐕刀"] = "chhiám-to",
	["鐕釘"] = "chhiám-teng",
	["鐘"] = "cheng",
	["鐘乳石"] = "cheng-jú-chio̍h/chiong-jú-se̍k",
	["鐘仔"] = "cheng-á",
	["鐘奶"] = "cheng-leng",
	["鐘槌"] = "cheng-thûi",
	["鐘錶"] = "cheng-pió",
	["鐘點"] = "cheng-tiám",
	["鐘點費"] = "cheng-tiám-hùi",
	["鐮"] = "nî",
	["鐮力仔"] = "liâm-le̍k-á",
	["鐮勒仔"] = "nî-lek-á",
	["鐮歷仔"] = "liâm-le̍k-á",
	["鐮鍥仔"] = "nî-koeh-á",
	["鐳"] = "lúi/lui/lûi",
	["鐵"] = "thih",
	["鐵sian"] = "thih-sian",
	["鐵thuh"] = "thih-thuh",
	["鐵乾證"] = "thih-kan-chèng",
	["鐵人"] = "thih-lâng",
	["鐵仔"] = "thih-á",
	["鐵匠"] = "thih-chhiūⁿ",
	["鐵印"] = "thih-ìn",
	["鐵厝"] = "thih-chhù",
	["鐵嘴"] = "thih-chhùi-hêng",
	["鐵器"] = "thih-khì",
	["鐵器時代"] = "thih-khì-sî-tāi",
	["鐵塔"] = "thih-thah",
	["鐵婆"] = "thih-pô",
	["鐵子"] = "thih-chí",
	["鐵定"] = "thih-tēng",
	["鐵尺"] = "thih-chhioh",
	["鐵屎"] = "thih-sái",
	["鐵工廠"] = "thih-kang-chhiúⁿ",
	["鐵帽"] = "thih-bō",
	["鐵幕"] = "thih-bō͘",
	["鐵干證"] = "thih-kan-chèng",
	["鐵扁擔"] = "thih-pín-taⁿ",
	["鐵手"] = "thih-chhiú",
	["鐵拳頭"] = "thih-kûn-thâu",
	["鐵掃帚"] = "thih-sàu-chhiú",
	["鐵搭"] = "thih-tah",
	["鐵摃鐵"] = "thih-kòng-thih",
	["鐵摔仔"] = "thih-sut-á",
	["鐵木棍"] = "thih-bo̍k-kùn",
	["鐵木沙"] = "thih-bo̍k-soa",
	["鐵板"] = "thih-pán",
	["鐵枝"] = "thih-ki",
	["鐵枝仔路"] = "thih-ki-á-lō͘",
	["鐵枝路"] = "thih-ki-lō͘",
	["鐵架"] = "thih-kè",
	["鐵栓"] = "thih-sng",
	["鐵桶"] = "thih-tháng",
	["鐵桶檠"] = "thih-tháng-kiâⁿ",
	["鐵條"] = "thih-tiâu",
	["鐵棍"] = "thih-kùn",
	["鐵槊"] = "thih-so̍k",
	["鐵樹"] = "thih-chhiū",
	["鐵樹開花"] = "thih-chhiū-khui-hoe",
	["鐵橋"] = "thih-kiô",
	["鐵櫃"] = "thih-kūi",
	["鐵沙"] = "thih-soa",
	["鐵海棠"] = "thih-hái-tông",
	["鐵漢"] = "thih-hàn",
	["鐵片"] = "thih-phiáⁿ",
	["鐵牛"] = "thih-gû",
	["鐵牛仔"] = "thih-gû-á",
	["鐵牽"] = "thih-khan",
	["鐵球"] = "thih-kiû",
	["鐵甲"] = "thih-kah",
	["鐵甲蛄"] = "thih-kah-ku",
	["鐵甲車"] = "thih-kah-chhia",
	["鐵眠床"] = "thih-bîn-chhn̂g",
	["鐵砧"] = "thih-tiam",
	["鐵礦"] = "thih-khòng",
	["鐵礦石"] = "thih-khòng-chio̍h",
	["鐵窗"] = "thih-thang",
	["鐵筆"] = "thih-pit",
	["鐵筆that"] = "thih-pit-that",
	["鐵筆水"] = "thih-pit-chúi",
	["鐵箍"] = "thih-kho͘",
	["鐵算盤"] = "thih-sǹg-pôaⁿ",
	["鐵管"] = "thih-kóng",
	["鐵管仔"] = "thih-kóng-á",
	["鐵箱"] = "thih-siuⁿ",
	["鐵籬笆"] = "thih-lî-pa",
	["鐵絲網"] = "thih-si-bāng",
	["鐵線"] = "thih-sòaⁿ",
	["鐵線剪"] = "thih-sòaⁿ-chián",
	["鐵線拔"] = "thih-sòaⁿ-pu̍ih",
	["鐵線網"] = "thih-sòaⁿ-bāng",
	["鐵線蕨"] = "thih-sòaⁿ-koeh",
	["鐵線藤"] = "thih-sòaⁿ-tîn",
	["鐵線鋸"] = "thih-sòaⁿ-kù",
	["鐵纜"] = "thih-lám",
	["鐵罐"] = "thih-koàn",
	["鐵耙"] = "thih-pê",
	["鐵耙仔"] = "thih-pē-á",
	["鐵腕"] = "thih-oán",
	["鐵葉蘭"] = "thih-hio̍h-lân",
	["鐵蕉"] = "thih-chio",
	["鐵蘭"] = "thih-lân",
	["鐵觀音"] = "thih-koan-im",
	["鐵證"] = "thih-chèng",
	["鐵貓"] = "thih-niau",
	["鐵質"] = "thih-chit",
	["鐵路"] = "thih-lō͘",
	["鐵路網"] = "thih-lō͘-bāng",
	["鐵蹄"] = "thih-tê",
	["鐵軌"] = "thih-khúi",
	["鐵道"] = "thih-tō",
	["鐵金龜"] = "thih-kim-ku",
	["鐵釘"] = "thih-teng",
	["鐵釘仔頭"] = "thih-teng-á-thâu",
	["鐵釘挽"] = "thih-teng-bán",
	["鐵釘螺"] = "thih-teng-lê",
	["鐵釘鋏"] = "thih-teng-ngeh/thih-teng-ngoeh",
	["鐵釣竿"] = "thih-tiàu-koaⁿ/thih-tiò-koaⁿ",
	["鐵鉎"] = "thih-sian",
	["鐵鉤"] = "thih-kau",
	["鐵鉤草"] = "thih-kau-chháu",
	["鐵鉼"] = "thih-phiáⁿ",
	["鐵銚"] = "thih-tiō",
	["鐵錘"] = "thih-thûi",
	["鐵鍊"] = "thih-liān",
	["鐵鍘"] = "thih-cha̍h",
	["鐵鎚"] = "thih-thûi",
	["鐵鏈"] = "thih-liān",
	["鐵鑽"] = "thih-chǹg",
	["鐵門"] = "thih-mn̂g",
	["鐵閂仔"] = "thih-chhòaⁿ-á",
	["鐵閹"] = "thih-iam",
	["鐵雞卵"] = "thih-ke-nn̄g/thih-koe-nn̄g",
	["鐵雨傘"] = "thih-hō͘-sòaⁿ",
	["鐵面皮"] = "thih-bīn-phôe/thih-bīn-phê",
	["鐵鞋"] = "thih-ê/thih-ôe",
	["鐵韭菜"] = "thih-kú-chhài",
	["鐵飯碗"] = "thih-pn̄g-óaⁿ",
	["鐵餅"] = "thih-piáⁿ",
	["鐵馬"] = "thih-bé",
	["鐵馬蹄"] = "thih-bé-tê",
	["鐵馬鞭"] = "thih-bé-piⁿ",
	["鐵骨仔生"] = "thih-kut-á-seⁿ/thih-kut-á-siⁿ",
	["鐵骨毛"] = "thih-kut-mn̂g/thih-kut-mo͘",
	["鐵骨生"] = "thih-kut-seⁿ/thih-kut-siⁿ",
	["鐵麻鞭"] = "thih-môa-piⁿ",
	["鐵齒"] = "thih-khí",
	["鐵齒王"] = "thih-khí-ông",
	["鐺"] = "tang",
	["鑄"] = "chù",
	["鑄造"] = "chù-chō",
	["鑄鐵"] = "chù-thih",
}