มอดูล:zh/data/nan-pron/017/documentation

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

นี่คือหน้าเอกสารการใช้งานสำหรับ มอดูล:zh/data/nan-pron/017

am-koe/iam-koe 醃瓜 am-koe-thâng 醃瓜蟲 am-kng 醃缸

bêng-cheng/lêng-cheng 銘旌 bí 鎂

cho-siū--tio̍h 遭受著 cho-un 遭瘟 cho-tì 遭致 cho-gū 遭遇 cho-gū--tio̍h 遭遇著 cho-lān 遭難 chia-ê 遮個 chia-ê 遮的 chia-lia 遮遮 chun-bēng 遵命 chun-hōng 遵奉 chun-siú 遵守 chun-chiông 遵從 chun-sûn 遵循 chun-chiàu 遵照 chun-hêng 遵行 chun-thàn 遵趁 chhiân 遷 chhian-ji̍p 遷入 chhian-chhut 遷出 chhian-chiū 遷就 chhian-ki/chhian-ku 遷居 chhiân-kang 遷工 chhian-óng 遷往 chhiân-chhiú 遷手 chhian-pho͘ 遷舖 chhian-tiàu 遷調 Chau 鄒 chiok 酌 chiok-chêng 酌情 chiú/sè 酒 chiú-hông 酒hông chiú-sian 酒仙 chiú-pa 酒吧 chiú-bī 酒味 chiú-lú/chiú-lí 酒女 chiú-iàn 酒宴 chiú-ka 酒家 chiú-ka-lí/chiú-ka-lú 酒家女 chiú-sia̍h/chiú-se̍k 酒席 chiú-tiàm 酒店 chiú-tek 酒德 chiú-khong 酒悾 chiú-thiu-á 酒抽仔 chiú-chūn 酒拵 chiú-hōe 酒會 chiú-poe 酒杯 chiú-khok 酒柝 chiú-toh 酒桌 chiú-lâu 酒樓 chiú-kūi-toh 酒櫃桌 chiú-bó/chiú-bú 酒母 chiú-khì/chiú-khùi 酒氣 chiú-lāu 酒漏 chiú-kông 酒狂 chiú-pân 酒瓶 chiú-àng 酒甕 chiú-tiⁿ 酒甜 chiú-siáu 酒痟 chiú-phiah 酒癖 chiú-tian 酒癲 chiú-chóaⁿ 酒盞 chiú-kan 酒矸 chiú-khut 酒窟 chiú-khut-á 酒窟仔 chiú-iân 酒筵 chiú-phoh 酒粕 chiú-cheng 酒精 chiú-cheng-teng 酒精燈 chiú-chau 酒糟 chiú-koàn 酒罐 chiú-hiàn 酒羶 chiú-pî 酒脾 chiú-hèng 酒興 chiú-pô͘ 酒苞 chiú-chhài 酒菜 chiú-hó͘ 酒虎 chiú-chu 酒資 chiú-phòe/chiú-phè 酒配 chiú-chùi 酒醉 chiú-liāng/chiú-liōng 酒量 chiú-khui-á 酒開仔 chiú-lūi 酒類 chiú-pn̄g 酒飯 chiú-koán 酒館 chiú-kúi 酒鬼 chiú-pih 酒鱉 cho̍h-bó-chháu/cho̍h-bú-chháu 酢母草 chí 酯 chùi 醉 chùi-tó 醉倒 chùi-sim 醉心 chùi-ì 醉意 chùi-giān-giān 醉懨懨 chùi-hàn 醉漢 chùi-cheng-sîn 醉精神 chùi-ong-í 醉翁椅 chùi-bâng-bâng/chùi-bông-bông 醉茫茫 chùi-kòe-mê/chùi-kè-mî 醉過暝 chhò͘ 醋 chhò͘-tháng 醋桶 chhò͘-àng 醋甕 chhò͘-sîn 醋神 chhò͘-pn̄g-kho͘ 醋飯箍 chhéⁿ/chhíⁿ 醒 chhéⁿ-lâi/chhíⁿ-lâi 醒來 chhéⁿ-chhùi/chhíⁿ-chhùi 醒嘴 chhéⁿ-sai/chhíⁿ-sai 醒獅 chhéⁿ-ba̍k/chhíⁿ-ba̍k 醒目 chhéⁿ-sek/chhíⁿ-sek 醒色 chhéⁿ-hòe/chhíⁿ-hè 醒貨 chhéⁿ-kòe-lâi/chhíⁿ-kè-lâi 醒過來 chhiú 醜 chhiú-pat-koài 醜八怪 chhiú-hòa 醜化 chhiú-ok 醜惡 chhiú-bûn 醜聞 chhiú-lō͘ 醜陋 chiùⁿ 醬 chiùⁿ-kôe-kôe 醬kôe-kôe chiùⁿ-koe̍h-koe̍h 醬koe̍h-koe̍h chiùⁿ-la̍p-la̍p 醬la̍p-la̍p chiùⁿ-le̍h-le̍h 醬le̍h-le̍h chiùⁿ-liāu 醬料 chiùⁿ-liāu-tiàm 醬料店 chiùⁿ-iû 醬油 chiùⁿ-chheng 醬清 chiùⁿ-lok-lok 醬漉漉 chiùⁿ-koe 醬瓜 chiùⁿ-sek 醬色 chiùⁿ-chháu 醬草 chiùⁿ-chhài 醬菜 chiùⁿ-kiâm 醬鹹 chiò 醮 chhái 采 chhái-kang 采工 cham/chiam 針 chiam-chhì 針刺 chiam-pau 針包 chiam-khang 針孔 chiam-tùi 針對 chiam-kiú/chiam-kiù/chiam-kù 針灸 chiam-khang 針空 chiam-tâng 針筒 chiam-sòaⁿ 針線 chiam-sòaⁿ-kám 針線kám chiam-chit 針織 chiam-kha 針腳 chiam-kha-iù 針腳幼 chiam-hio̍h-chhiū 針葉樹 chiam-io̍h 針藥 chiam-chhia 針車 chiam-hong-siang-tùi/chiam-hong-siong-tùi 針鋒相對 chiam-chǹg 針鑽 chiam-thâu 針頭 chiam-chí 針黹 chiam-phīⁿ/cham-phīⁿ 針鼻 chhau-phiò 鈔票 chhèng 銃 chhèng-tauh 銃tauh chhèng-peng 銃兵 chhèng-kháu 銃口 chhèng-chhùi 銃嘴 chhèng-chí 銃子 chhèng-chí-bóe/chhèng-chí-bé 銃子尾 chhèng-chí-khak 銃子殼 chhèng-chí-io̍h 銃子藥 chhèng-bóe-to/chhèng-bé-to 銃尾刀 chhèng-chhiú 銃手 chhèng-kek 銃擊 chhèng-chheⁿ/chhèng-chhiⁿ 銃星 chhèng-ki 銃枝 chhèng-àn 銃案 chhèng-koáiⁿ 銃桿 chhèng-sat 銃殺 chhèng-koat 銃決 chhèng-khang 銃空 chhèng-kóng 銃管 chhèng-io̍h 銃藥 chhèng-ke/chhèng-koe 銃雞 chhèng-ke-á/chhèng-koe-á 銃雞仔 chhoan-sū-pō͘/chhoan-sī-pō͘/soān-sū-pō͘ 銓敘部 chhiám-á 鋟仔 chhím-chhéⁿ-á/chhím-chhíⁿ-á 鋟醒仔 chui 錐 chui-khí-lâi 錐起來 chîⁿ 錢 chîⁿ-siāng-hó/chîⁿ-siōng-hó 錢上好 chîⁿ-á-kiáⁿ 錢仔囝 chîⁿ-peh-á 錢伯仔 chîⁿ-pau 錢包 chîⁿ-pau-á 錢包仔 chîⁿ-îⁿ 錢圓 chîⁿ-lô͘-châi 錢奴才 chîⁿ-khang 錢孔 chîⁿ-bóe/chîⁿ-bé 錢尾 chîⁿ-pè 錢幣 chîⁿ-kin/chîⁿ-kun 錢根 chîⁿ-kūi 錢櫃 chîⁿ-kūi-á-tiàm 錢櫃仔店 chîⁿ-pháiⁿ-thàn/chîⁿ-phái-thàn 錢歹趁 chîⁿ-bó/chîⁿ-bú 錢母 chîⁿ-chúi 錢水 chîⁿ-chúi-lēng 錢水冗 chîⁿ-chúi-oa̍h 錢水活 chîⁿ-bô-kè 錢無價 chîⁿ-phiò 錢票 chîⁿ-khang 錢空 chîⁿ-tâng 錢筒 chîⁿ-kóng 錢管 chîⁿ-kóng-á 錢管仔 chîⁿ-niû 錢糧 chîⁿ-siaⁿ 錢聲 chîⁿ-chng 錢莊 chîⁿpo̍h--khì/chîⁿpo̍h--khù 錢薄去 chîⁿ-tē 錢袋 chîⁿ-niau 錢貓 chîⁿ-châi 錢財 chîⁿ-kǹg-chháu 錢貫草 chîⁿ-cháu-choa̍h 錢走縒 chîⁿ-gîn/chîⁿ-gûn 錢銀 chîⁿ-koan 錢關 chîⁿ-hāng 錢項 chîⁿ-gia̍h 錢額 chîⁿ-kúi 錢鬼 chîⁿ-môa 錢鰻 chîⁿ-kó͘ 錢鼓 chîⁿ-chhí/chîⁿ-chhú 錢鼠 chhò 錯 chhò-loān 錯亂 chhò-sit 錯失 chhò-koài 錯怪 chhò-chhiú 錯手 chhò-kak 錯覺 chhò-gō͘/chhò-ngō͘ 錯誤 cha̍h-to 鍘刀 chhiah-thio 鍘銚 chhiah-ki 鍤箕 chiong-chêng 鍾情 chiong-ài 鍾愛 chhiuⁿ-to-io̍k 鎗刀藥 cho̍k 鏃 chūn-á/choān-á/soān-á 鏇仔 choān-tn̄g/chūn-tn̄g 鏇斷 choān-liàn-tńg 鏇輾轉 chām 鏨 chām-á 鏨仔 chām-kè 鏨價 chām-tn̄g 鏨斷 chām-lō͘ 鏨路 chām-kòe/chām-kè 鏨過 chhiám-á 鐕仔 chhiám-to 鐕刀 chhiám-teng 鐕釘 cheng 鐘 cheng-jú-chio̍h/chiong-jú-se̍k 鐘乳石 cheng-á 鐘仔 cheng-leng 鐘奶 cheng-thûi 鐘槌 cheng-pió 鐘錶 cheng-tiám 鐘點 cheng-tiám-hùi 鐘點費 chù 鑄 chù-chō 鑄造 chù-thih 鑄鐵

e-lô͘ 鍋爐

gô-thit 遨佚 gô-ke/gô-koe 遨街 giang-á 鈃仔 giang-á-khoân 鈃仔環 giang-giang 鈃鈃 giang-giang-á 鈃鈃仔 gîn/gûn 銀 gîn-khò/gûn-khò 銀khò gîn-tan/gûn-tan 銀丹 gîn-á-thâu/gûn-á-thâu 銀仔頭 gîn-goân/gûn-goân 銀元 gîn-niú/gûn-niú 銀兩 gîn-ha̍p-hoan/gûn-ha̍p-hoan 銀合歡 gîn-toaⁿ/gûn-toaⁿ 銀單 gîn-khì/gûn-khì 銀器 gîn-hun/gûn-hun 銀婚 gîn-bō͘/gûn-bō͘ 銀幕 gîn-pè/gûn-pè 銀幣 Gûn-chō 銀座 gîn-khò͘/gûn-khò͘ 銀庫 gîn-chu-pit/gûn-chu-pit 銀朱筆 gîn-hēng/gûn-hēng 銀杏 gîn-kùi/gûn-kùi 銀桂 gîn-lâu/gûn-lâu 銀樓 gîn-hô/gûn-hô 銀河 gîn-pâi/gûn-pâi 銀牌 gîn-gû/gûn-gû 銀牛 gîn-chio̍h/gûn-chio̍h 銀石 gîn-phiò/gûn-phiò 銀票 gîn-chóa/gûn-chóa 銀紙 gîn-sek/gûn-sek 銀色 gîn-hio̍h-kiok/gûn-hio̍h-kiok 銀葉菊 gîn-hâng/gûn-hâng 銀行 gîn-hâng-thoân/gûn-hâng-thoân 銀行團 gîn-hâng-ka/gûn-hâng-ka 銀行家 gîn-hâng-gia̍p/gûn-hâng-gia̍p 銀行業 gîn-hâng-kài/gûn-hâng-kài 銀行界 gîn-tē/gûn-tē 銀袋 gîn-tē-á/gûn-tē-á 銀袋仔 gîn-kak/gûn-kak 銀角 gîn-kak-á/gûn-kak-á 銀角仔 gîn-tiāⁿ/gûn-tiāⁿ 銀錠 gîn-hoat/gûn-hoat 銀髮 gîn-kúi/gûn-kúi 銀鬼 gîn-hî/gûn-hû 銀魚 gîn-chhiuⁿ/gûn-chhiuⁿ 銀鯧 gîn-o͘/gûn-o͘ 銀鷗 gîn-chhí/gûn-chhú 銀鼠 gím 錦 gím-siāng-thiⁿ-hoe/gím-siōng-thiⁿ-hoe 錦上添花 gím-lông-biāu-kè 錦囊妙計 gím-kî/kím-kî 錦旗 gím-siù 錦繡 gím-hīⁿ-chháu 錦耳草 gím-chôa/kím-chôa 錦蛇 gím-se-hong 錦西風 gím-gī 錦議 gím-ke/gím-koe/kím-ke/kím-koe 錦雞

hêng-lâng 還人 hoân-sio̍k 還俗 hêng-chè 還債 hoân-goân 還原 hoân-kek 還擊 hêng-siàu 還數 hêng-pún 還本 hêng-khoán 還款 hêng-chheng 還清 hoân-hiong 還鄉 hêng-chîⁿ 還錢 hêng-goān/hoân-goān 還願 hoân-hûn-chháu 還魂草 hêng 邢 Hok 郝 hiang/hiong/hiuⁿ 鄉 hiuⁿ-ē 鄉下 hiong-jîn 鄉人 hiong-iú 鄉友 hiong-thó͘ 鄉土 hiong-chhiû 鄉愁 hiong-hōe 鄉會 hiong-chhoan/hiong-chhun 鄉村 hiong-bîn 鄉民 hiuⁿ-siā 鄉社 hiong-chhin/khan-chhin 鄉親 hiong-hiân-sû 鄉賢祠 hiuⁿ-lí 鄉里 hiuⁿ-lí-lâng 鄉里人 hiuⁿ-lí-lāu-tōa 鄉里老大 hiong-iá 鄉野 hiong-tìn 鄉鎮 hiong-tìn-tiúⁿ 鄉鎮長 hiong-tiuⁿ 鄉長 hiong-tóng 鄉黨 hoat-kàⁿ 醱酵 hī-thūi-thūi/tāng-thūi-thūi 重墜墜 Hú-san 釜山 hú-té-thiu-sin/hú-tóe-thiu-sin 釜底抽薪 hâm 銜 hâm-chiap 銜接 hâⁿ-o͘ 銜烏 hâm-lêng 銜鈴 hâm-thâu 銜頭 hàn-chiap 銲接 hong 鋒 hong-bīn 鋒面

io-tōa 邀大 io-ni-bó/io-ni-bú 邀奶母 io-ni-ê 邀奶的 iau-iàn 邀宴 iau-iok 邀約 iau-chhéng/iau-chhiáⁿ 邀請 iau-chhiáⁿ-hâm 邀請函 iau-chhiáⁿ-sài 邀請賽 iau-chi̍p 邀集 iû-kiāⁿ 郵件 iû-pau 郵包 iû-hōe 郵匯 iû-hōe-kio̍k 郵匯局 iû-pò 郵報 iû-kià 郵寄 iû-kio̍k 郵局 iû-chhai/iû-chhe 郵差 iû-chhok 郵戳 iû-chèng 郵政 iû-chèng-thû-kim 郵政儲金 iû-chèng-ōe-poah 郵政劃撥 Iû-chèng-chóng-kio̍k 郵政總局 iû-tháng 郵桶 iû-phiò 郵票 iû-kán 郵簡 iû-hùi 郵費 iû-chu 郵資 iû-kò͘ 郵購 iû-tē-khu-hō 郵遞區號 iû-tiān 郵電 iú-sî 酉時 ian-thúi 醃腿 i 醫 i-sū 醫事 i-chheh 醫冊 i-bū-sek 醫務室 i-goân-choân 醫原全 i-ha̍k 醫學 i-ha̍k-kài 醫學界 i-ha̍k-hē 醫學系 i-ha̍k-īⁿ 醫學院 i-koaⁿ 醫官 i-su-hoat 醫師法 i-seng 醫生 i-seng-koán 醫生館 i-kài 醫界 i-liâu 醫療 i-liâu-hùi 醫療費 i-kho 醫科 i-chháu 醫草 i-io̍h 醫藥 i-io̍h-hùi 醫藥費 i-su̍t 醫術 i-hō͘ 醫護 i-īⁿ 醫院 iu/iū 釉 iá 野 iá-bâ 野bâ iá-sian 野仙 iá-cheng 野僧 iá-thò͘ 野兔 iá-tang-koe 野冬瓜 iá-tâi 野台 iá-bī 野味 iá-hôe-siūⁿ/iá-hê-siūⁿ 野和尚 iá-gōa 野外 iá-kan-cheng 野奸僧 iá-bâ 野媌 iá-soaⁿ-som 野山蔘 iá-sim 野心 iá-sèng 野性 iá-chû-ko͘ 野慈姑 iá-chiàn 野戰 iá-chhiú 野手 iá-cha-bó͘ 野查某 Iá-liú 野柳 iá-tông 野桐 iá-hàn 野漢 iá-khián 野犬 iá-káu 野狗 iá-lông 野狼 iá-siù 野獸 iá-kiû 野球 iá-seⁿ/iá-siⁿ/iá-seng 野生 iá-kai 野痎 iá-khîm 野禽 iá-chéng 野種 iá-hoe 野花 iá-tâng-o 野茼蒿 iá-chháu 野草 iá-ko͘ 野菰 iá-som 野蔘 iá-bân 野蠻 iá-ti/iá-tu 野豬 iá-niau 野貓 iá-chha̍t 野賊 iá-chhiah 野赤 iá-ke/iá-koe 野雞 iá-ke-chhia/iá-koe-chhia 野雞車 iá-chhan 野餐 iá-bé 野馬 iá-chiáu 野鳥 iá-gô 野鵝 iá-tóng 野黨 iû 鈾 iân 鉛 iân-tūi 鉛墜 iân-chí 鉛子 iân-jī 鉛字 iân-pán 鉛板 iân-tháng 鉛桶 iân-phiáⁿ 鉛片 iân-pán 鉛版 iân-kiû 鉛球 iân-pit 鉛筆 iân-pit-khau 鉛筆khau iân-pit-sim 鉛筆心 iân-pit-iân 鉛筆鉛 iân-kóng 鉛管 iân-hún-to̍k 鉛粉毒 iân-sòaⁿ 鉛線 iûⁿ 鎔 iûⁿ-khì/iûⁿ-khù 鎔去

jia-kng/lia-kng 遮光 jia-khàm 遮勘 jia-iám 遮掩 jia-ji̍t 遮日 jia-àm 遮暗 jia-môa/lia-môa 遮瞞 jia-im 遮蔭 jia-kiàn-siàu 遮見笑 jia-bīn/lia-bīn 遮面 jia-hong 遮風 jōe/lōe 銳 jōe-put-khó-tòng 銳不可當 jōe-kiám 銳減

khu-bòng-sià 邱罔舍 kau 郊 kau-khu 郊區 kau-gōa 郊外 kau-iû 郊遊 kūn 郡 kok 郭 koeh-kong-chiáu/keh-kong-chiáu 郭公鳥 ko͘-lí 酤里 kàⁿ 酵 kàⁿ-bó/kàⁿ-bú 酵母 khok 酷 khok-lâng 酷人 khok-hêng 酷刑 khok-ài 酷愛 khok-hêng 酷橫 khok-jia̍t 酷熱 kim 金 kim--ê 金ê kim-khò 金khò kim-chhit-niû 金七娘 kim-put-hoàn 金不換 kim-tan 金丹 kim-á 金仔 kim-á-kè 金仔價 kim-á-tiàm 金仔店 kim-á-hún 金仔粉 kim-kè 金價 kim-kng 金光 kim-kong-thâu 金光頭 kim-kong-tóng 金光黨 kim-kong-pāng 金剛棒 kim-kong-ge̍k 金剛玉 kim-kong-soān 金剛璇 kim-kong-chio̍h 金剛石 kim-kong-tîn 金剛藤 kim-kong-tāu 金剛豆 kim-kong-chǹg/kim-kong-choàn/kim-kong-soān 金剛鑽 kim-chhong 金創 kim-chhng-io̍h/kim-chhong-io̍h 金創藥 kim-kiàm-chháu 金劍草 kim-kó͘ 金古 kim-ha̍p-hoan 金合歡 kim-tiàu-liú 金吊鈕 kim-kâm 金含 kim-chhùi 金嘴 kim-chhùi-ang 金嘴翁 kim-kiáⁿ 金囝 kim-khian 金圈 kim-siâⁿ 金城 kim-tè 金塊 kim-hun 金婚 kim-jī-thah 金字塔 kim-sun 金孫 kim-ang-á 金尪仔 kim-sio̍k 金屬 Kim-san 金山 kim-pè 金幣 kim-iù 金幼 kim-khò͘ 金庫 kim-lu̍t-su̍t 金律術 kim-bûn 金文 kim-táu 金斗 kim-táu-àng 金斗甕 kim-phoa̍h-liān 金旆鍊 kim-seng 金星 kim-iàⁿ-iàⁿ/kim-iāⁿ-iāⁿ/kim-iāⁿ-iāⁿ 金映映 kim-kam 金柑 kim-tiâu 金條 kim-so 金梭 kim-so-hî/kim-so-hû 金梭魚 kim-pńg 金榜 kim-kit 金橘 kim-eng-chí 金櫻子 kim-soa 金沙 kim-liu-liu 金溜溜 kim-ku̍t 金滑 kim-sih-sih 金熠熠 kim-sih-sih 金熾熾 kim-nà-sahN 金爁sahN kim-nà-nà 金爁爁 kim-siak-siak 金爍爍 kim-lô͘ 金爐 kim-pâi 金牌 kim-gû 金牛 kim-káu-á 金狗仔 kim-káu-chek 金狗脊 kim-sai-káu 金獅狗 kim-ge̍k 金玉 kim-chu-á 金珠仔 kim-koe 金瓜 kim-koe-thûi 金瓜槌 Kim-koe-chio̍h 金瓜石 kim-koe-phang 金瓜蜂 kim-kah 金甲 kim-chhng-io̍h 金瘡藥 kim-chóaⁿ-hoe 金盞花 kim-chóaⁿ-chháu 金盞草 kim-ba̍k-lô͘ 金目鱸 kim-gán 金眼 kim-chio̍h 金石 kim-chio̍h-ha̍k 金石斛 kim-sia̍h-liû/kim-chio̍h-liû 金石榴 kim-chio̍h-úi 金石葦 kim-khòng 金礦 kim-kho͘ 金箍 kim-po̍h 金箔 kim-hún 金粉 kim-cheng 金精 kim-chiⁿ-ku 金精龜 kim-chóa 金紙 kim-jiông-pò͘ 金絨布 kim-si 金絲 kim-si-la̍h 金絲la̍h kim-si-thô 金絲桃 kim-si-kâu 金絲猴 kim-si-chhng 金絲瘡 kim-si-hm̂ 金絲茅 kim-si-chháu 金絲草 kim-si-chôa 金絲蛇 kim-si-chhiok 金絲雀 kim-si-chiáu 金絲鳥 kim-sòaⁿ 金線 kim-sòaⁿ-liân 金線蓮 kim-sòaⁿ-chôa 金線蛇 kim-sòaⁿ-hî/kim-sòaⁿ-hû 金線魚 kim-sòaⁿ-liân 金線鰱 kim-si̍t-á 金翅仔 kim-si̍t-á 金翼仔 kim-hīⁿ-tūi 金耳墜 kim-chhang-sòaⁿ/kim-chhong-sòaⁿ/kim-chhang-sòaⁿ 金聰線 kim-pōe-á 金背仔 kim-hô͘-sîn 金胡蠅 kim-io-tòa 金腰帶 kim-pak-lô͘ 金腹鱸 kim-mo̍͘h 金膜 kim-sek 金色 kim-hoe 金花 kim-hoe-chhài 金花菜 kim-eng 金英 kim-keng-hoe 金莖花 Kim-hôa 金華 kim-hio̍h 金葉 kim-hô͘-lô͘ 金葫蘆 kim-liân 金蓮 kim-liân-hoe 金蓮花 kim-chhang-hoe 金蔥花 kim-chî/kim-chû 金薯 kim-lân 金蘭 kim-ku 金蚼 kim-iông 金融 kim-iông-kài 金融界 kim-sîn 金蠅 kim-kak 金角 kim-giân 金言 kim-sin 金身 kim-chhia 金車 Kim-piⁿ 金邊 kim-kim-siòng 金金相 kim-kim-khòaⁿ 金金看 kim-chiam 金針 kim-chiam-chhài 金針菜 kim-chiam-thâng 金針蟲 kim-kau-hê 金鉤蝦 kim-gîn/kim-gûn 金銀 kim-gîn-lé/kim-gûn-lé 金銀禮 kim-gîn-chóa/kim-gûn-chóa 金銀紙 kim-gîn-hoe/kim-gûn-hoe 金銀花 kim-gîn-kiô/kim-gûn-kiô 金銀茄 kim-tâng 金銅 kim-kǹg 金鋼 kim-tiāⁿ/kim-tiàⁿ 金錠 kim-chîⁿ 金錢 kim-chîⁿ-á 金錢仔 kim-chîⁿ-chháu 金錢草 kim-chîⁿ-hē 金錢蟹 kim-chîⁿ-pà 金錢豹 kim-chîⁿ-hî/kim-chîⁿ-hû 金錢魚 kim-chîⁿ-ku 金錢龜 kim-só-sî 金鎖匙 kim-chhiuⁿ-hî/kim-chhiuⁿ-hû 金鎗魚 kim-liān-á 金鏈仔 kim-cheng 金鐘 kim-cheng-chióng 金鐘獎 kim-tang-tang 金鐺鐺 kim-loân-tiān 金鑾殿 Kim-mn̂g 金門 kim-siám-siám/kim-sih-sih 金閃閃 Kim-lêng 金陵 kim-chui 金隹 kim-chhek-hoe/kim-chhiok-hoe 金雀花 kim-ke/kim-koe 金雞 kim-ke-kha/kim-koe-kha 金雞腳 kim-ke-hî/kim-koe-hû 金雞魚 kim-thâu 金頭 kim-thâu-á 金頭仔 kim-gia̍h 金額 kim-sek 金飾 Kim-bé 金馬 kim-hî/kim-hû 金魚 kim-hî-chháu/kim-hû-chháu 金魚草 kim-hî-se/kim-hû-se 金魚蔬 kim-hî-sau/kim-hû-sau 金魚蛸 kim-hî-thâng/kim-hû-thâng 金魚蟲 kim-lí 金鯉 kim-lân-kah 金鱗甲 kim-chiáu 金鳥 kim-khiu 金鳩 kim-hōng 金鳳 kim-hōng-hoe 金鳳花 kim-eng 金鶯 kim-u̍t 金鷸 kim-n̂g/kim-ûiⁿ 金黃 kim-n̂g-sek 金黃色 kim-kó͘-chháu 金鼓草 kim-liông 金龍 kim-ku 金龜 kim-ku-chhiū 金龜樹 kim-ku-le̍k 金龜綠 kim-ku-se̍h 金龜踅 kim-ku-gô 金龜遨 kim-hêng 金 koat-á 鈌仔 kài-chit 鈣質 kó͘ 鈷 kah 鉀 kú-tōa 鉅大 khau 鉋 khîⁿ 鉗 khiâm-á/khîⁿ-á/khîⁿ-á/khiâm-á 鉗仔 khîⁿ-khi̍p 鉗吸 khîⁿ-pô 鉗婆 khîⁿ-ke 鉗家 khîⁿ-khô͘ 鉗糊 kau 鉤 kau-á 鉤仔 kau-kòa 鉤掛 ko͘-lek 鉤栗 kau-phòa 鉤破 kau-phòa-jī 鉤破字 kau-nâ 鉤籃 kau-hīⁿ 鉤耳 kau-hī-á 鉤耳仔 kau-hīⁿ-pê 鉤耳扒 kau-hīⁿ-chiam 鉤耳簪 kau-tîn 鉤藤 ka 鉸 ka-to 鉸刀 ka-chián 鉸剪 ka-chián-chò/ka-chián-chòe 鉸剪做 ka-chián-í 鉸剪椅 ka-chián-bî 鉸剪眉 ka-chián-chháu 鉸剪草 ka-tn̄g 鉸斷 ka-phiò 鉸票 ka-thâu-mn̂g 鉸頭毛 khâⁿ-óa 銜倚 khàu 銬 kì-á-soa/kù-á-soa/kì-á-soa 鋸仔鯊 kì-sut 鋸屑 kì-sut-hu/kù-sut-hu 鋸屑hu kì-sut-hu 鋸屑灰 kì-lè/kù-lè/kì-lē/kù-lē/kù-lòe 鋸鑢 kì-thâu-soa 鋸頭鯊 kǹg 鋼 kǹg-pau 鋼包 kǹg-châi 鋼材 kǹg-pán 鋼板 kǹg-khîm 鋼琴 kǹg-khîm-ka 鋼琴家 kǹg-pân 鋼瓶 kǹg-pit 鋼筆 kǹg-kin/kǹg-kun 鋼筋 kǹg-kóng 鋼管 kǹg-soh 鋼索 kǹg-si-soh 鋼絲索 kǹg-sòaⁿ 鋼線 kǹg-lám 鋼纜 kǹg-thih 鋼鐵 kǹg-thih-chhiúⁿ 鋼鐵廠 kǹg-kut 鋼骨 ko-pa-phí 鍋巴疕 keh-á/koeh-á/koeh-á 鍥仔 koeh-nî 鍥鐮 kiān 鍵 kiàn-pôaⁿ 鍵盤 kiàⁿ 鏡 kiàⁿ-jîn/kiàⁿ-lîn 鏡仁 kiàⁿ-tâi-toh 鏡台桌 kiàⁿ-kheng 鏡框 kiàⁿ-tâi 鏡檯 kiàⁿ-a̍p 鏡盒 kiàⁿ-bah 鏡肉 kiàⁿ-tâi 鏡臺 kiàⁿ-bīn 鏡面 kiàⁿ-thâu 鏡頭 kiàⁿ-tiau 鏡鯛 kiàⁿ-chhiuⁿ 鏡鯧

lau 遶 Liâu-lêng 遼寧 liâu-thiàu 遼眺 lap-cheh 邋簀 la̍p-la̍p-khap-khap 邋邋khap-khap lô-chip 邏輯 lōa-lōa-sô 邏邏sô lông-tiong 郎中 lông-kun 郎君 lîn 鄰 lîn-kok 鄰國 lîn-kīn/lîn-kūn 鄰近 lîn-lí 鄰里 lîn-tiúⁿ 鄰長 lo̍k 酪 lô-kô 醪-手 lô-kiak-kiak 醪kiak-kiak lôa-ke̍k-ke̍k 醪極極 lô-chiap-chiap 醪汁汁 lô-ko 醪膏 lô-thi-thi 醪黐黐 liōng-sêng 釀成 lí 里 lí-pò͘ 里布 lí-kàn-sū 里幹事 lí-la 里拉 lí-bîn 里民 lí-bîn-tāi-hōe 里民大會 Lí-káng 里港 Lí-iok 里約 Lí-iok-jia̍t-lāi-lô͘ 里約熱內盧 lí-tiúⁿ 里長 liāng-kî-iok/liōng-kî-iok 量其約 liāng-lēng/liōng-lēng 量冗 liāng-sēng/liōng-sēng 量剩 liāng-sēng-chîⁿ/liōng-sēng-chîⁿ 量剩錢 liāng-tāi-siáu/liōng-tāi-siáu 量大小 liāng-siōng/liōng-siōng 量尚 liāng-sióng/liōng-sióng 量想 liāng-chá/liōng-chá 量早 liāng-sán/liōng-sán 量產 liāng-iok/liōng-iok 量約 liāng-iok-á/liōng-iak-á 量約仔 liāng-khó͘/liōng-khó͘ 量苦 liāng-chìn-chêng/liōng-chìn-chêng 量進前 lî-tēng 釐定 lî-tèng 釐訂 la̍p 鈉 liú 鈕 liú-á 鈕仔 liú-á-hông 鈕仔hông liú-á-kiô 鈕仔茄 liú-im 鈕音 lêng 鈴 lêng-á/liâng-á 鈴仔 lêng-long-á 鈴啷仔 lêng-liang-á 鈴喨仔 lêng-siaⁿ 鈴聲 lêng-liang-á 鈴鐺仔 lī-mn̂g-thang/lū-mn̂g-thang 鋁門窗 le̍k/lio̍k/lo̍k 錄 lak-chǹg 錄chǹg lio̍k-chhú/lo̍k-chhú 錄取 lio̍k-chhú-lu̍t 錄取率 lio̍k-iáⁿ/lo̍k-iáⁿ 錄影 lio̍k-iáⁿ-tòa 錄影帶 lio̍k-iáⁿ-ki 錄影機 lio̍k-iōng 錄用 lio̍k--lo̍h-lâi 錄落來 lio̍k-chè 錄製 lio̍k-im/lo̍k-im 錄音 lio̍k-im-tòa 錄音帶 lio̍k-im-ki 錄音機 liān 鍊 liān-á 鍊仔 liān-á-chôa 鍊仔蛇 liān-thih-chhiúⁿ 鍊鐵廠 liān-á-phoān/liān-á-sià 鏈仔伴 liān-tòa 鏈帶 liâm-le̍k-á 鐮力仔 liâm-le̍k-á 鐮歷仔 lúi/lui/lûi 鐳

māi-hiòng 邁向 māi-chìn 邁進 māi-khui 邁開 Māi-a-bi̍t 邁阿密 mê/mî 鋩 mê-kak/mî-kak 鋩角

ná-m̄ 那m̄ ná-á-poa̍t/ná-á-pa̍t 那仔菝 ná-sái 那使 ná-sái-tio̍h 那使著 ná-chhiūⁿ 那像 ná-ē 那會 ná-ē-sái 那會使 ná-ū 那有 ná-chai 那知 ná-mē-ná-lé/ná-mā-ná-lóe 那罵那lé ná-poa̍t-á/ná-pa̍t-á 那菝仔 ná-tio̍h 那著 ná-chhin-chhiūⁿ 那親像 ná-kóng-ná-mē/ná-kóng-ná-mā 那講那罵 ná-thang 那通 ná-thang-án-ne 那通按呢 ná-kiaⁿ 那驚 nn̂g 郎 nn̂g 釀 niû-á/niū-á 量仔 niū-la̍t 量力 niû-tē/niû-tōe 量地 niû-bí 量米 ngeh-á/ngoeh-á 鋏仔 nâ-poa̍h/lâu-poa̍h 鐃鈸 nî 鐮 nî-lek-á 鐮勒仔 nî-koeh-á 鐮鍥仔

oe-á/e-á 鍋仔 oe-kòa-hî/oe-kòa-hû 鍋蓋魚

phiah-chè 避債 pī-bián 避免 phiah-eh 避厄 pī-hoán 避反 phiah-hiâm 避嫌 pī-īn-io̍h/pī-ūn-io̍h 避孕藥 phiah-ē 避禍 phiah-pī 避避 pī-siâ 避邪 pī-tāng-chiū-khin 避重就輕 phiah-khui 避開 pī-lān 避難 phiah-hō͘ 避雨 pī-lûi-chiam 避雷針 pī-biān 避面 pī-hong 避風 pī-hong-káng 避風港 pī-hong-thâu 避風頭 pian/piⁿ 邊 piⁿ-á 邊仔 piⁿ-á-ê-lâng 邊仔的人 piⁿ-á-kak 邊仔角 piⁿ-á-bīn 邊仔面 pian-kéng 邊境 piⁿ-kîⁿ 邊墘 piⁿ-pâng 邊房 piⁿ-kin/piⁿ-kun 邊根 piⁿ-tiān 邊殿 pian-kài 邊界 pian-kiong 邊疆 piⁿ-pe̍h 邊白 piⁿ-kak 邊角 piⁿ-piⁿ-á 邊邊仔 piⁿ-mn̂g 邊門 pian-hông 邊防 piⁿ-chè 邊際 piⁿ-bīn 邊面 piⁿ-bīn-khòaⁿ 邊面看 piⁿ--thâu/piⁿ-thâu 邊頭 piⁿ-thâu-lâng 邊頭人 pang 邦 pang-kau 邦交 pang-liân 邦聯 pō͘ 部 pō͘-hā 部下 pō͘-hūn 部份 pō͘-ūi 部位 pō͘-hūn 部分 pō͘-chiòng 部將 pō͘-sio̍k 部屬 pō͘-hōe 部會 pō͘-hōe-siú-tiúⁿ 部會首長 pō͘-sú 部署 pō͘-lo̍k 部落 pō͘-tiúⁿ 部長 pō͘-bûn 部門 pō͘-tūi 部隊 pō͘-siú 部首 phí-thak 鄙thak phí-thak 鄙剔 phí-lî 鄙厘 phí-lî-khiap-sái 鄙厘袪屎 phí-līn 鄙吝 pí-úi 鄙猥 phí-siùⁿ 鄙相 phí-chiān 鄙賤 phòe/phè 配 phòe-siāng/phè-siōng 配上 phòe-kiāⁿ/phè-kiāⁿ 配件 phòe-kah/phè-kah 配佮 phòe-ngó͘/phè-ngó͘ 配偶 phòe-pī/phè-pī 配備 phòe-ha̍p/phè-ha̍p 配合 phòe-hô/phè-hô 配和 phòe-siû/phè-siû 配售 phòe-thò/phè-thò 配套 phòe-tài/phè-tài 配戴 phòe-chhah/phè-chhah 配插 phòe-tah/phè-tah 配搭 phòe-liāu/phè-liāu 配料 phòe-kéng/phè-kéng 配景 phòe-pí/phè-pí 配比 phòe-hoat/phè-hoat 配發 phòe-kip/phè-kip 配給 phòe-sòaⁿ/phè-sòaⁿ 配線 phòe-tì/phè-tì 配置 phòe-kioh/phè-kioh 配腳 phòe-sek/phè-sek 配色 phòe-tê/phè-tê 配茶 phòe-chhài/phè-chhài 配菜 phòe-io̍h/phè-io̍h 配藥 phòe-chè/phè-chè 配製 phòe-kak/phè-kak 配角 phòe-ta̍t/phè-ta̍t 配達 phòe-chiú/phè-chiú 配酒 phòe-tiān/phè-tiān 配電 phòe-thâu/phè-thâu 配頭 phòe-gia̍h/phè-gia̍h 配額 phòe-pn̄g/phè-pn̄g 配飯 phòe-tàu/phè-tàu 配鬥 pô͘ 酺 phe 醅 poa̍h 鈸 poa̍h-tháng 鈸桶 pho͘/phò͘ 鋪 pho͘-khàm 鋪khàm phò͘-pòaⁿ-lō͘ 鋪半路 pho͘-pêⁿ/pho͘-pîⁿ 鋪平 pho͘-pâi 鋪排 pho͘-pâi-ōe 鋪排話 pho͘-pang 鋪枋 pho͘-mî 鋪棉 pho͘-kiô 鋪橋 pho͘-bîn-chhn̂g 鋪眠床 pho͘-chio̍h-á 鋪石仔 pho͘-chng-á 鋪磚仔 pho͘-siat 鋪設 pho͘-lō͘ 鋪路 pho͘-bīn 鋪面 pho͘-bīn-than 鋪面攤 pho͘-bīn-than 鋪面蟶 pun 錛 pió 錶 pió-á 錶仔 pió-á-tòa 錶仔帶 pió-á-liān 錶仔鍊 pio 鏢 pio-kheh 鏢客

sek-jīm 適任 sek-chhiat 適切 sek-khó-lî-chí 適可而止 sek-ha̍p 適合 sek-ha̍p-tī 適合tī sek-èng 適應 sek-iōng-sèng 適用性 sek-tòng/sek-tong 適當 sek-liāng/sek-liōng 適量 soán 選 soán-siu 選修 soán-chhut 選出 soán-bū 選務 soán-khu 選區 soán-chhú 選取 soán-tēng 選定 soán-chhiú 選手 soán-poa̍t 選拔 soán-te̍k 選擇 soán-te̍k-tê/soán-te̍k-tôe 選擇題 soán-bîn 選民 soán-phài 選派 soán-iōng 選用 soán-phiò 選票 soán-pā-hoat 選罷法 soán-bí 選美 soán-kí/soán-kú 選舉 soán-kí-lâng/soán-kú-lâng 選舉人 soán-kí-khu/soán-kú-khu 選舉區 soán-kí-koân/soán-kú-koân 選舉權 soán--tio̍h 選著 soán-khò 選課 soán-tho̍k 選讀 soán-kò͘ 選購 soán-chi̍p 選集 siâ 邪 siâ-kháu 邪口 siâ-kháu 邪巧 siâ-sim 邪心 siâ-liām 邪念 siâ-ok 邪惡 siâ-khì/siâ-khùi 邪氣 siâ-hoat 邪法 siâ-sîn 邪神 siâ-tio̍h 邪著 siâ-su̍t 邪術 siâ-kúi 邪鬼 siâ-chhut 邪齣 Siō 邵 so͘ 酥 so͘-khiáu 酥巧 so͘-khiak-khiak 酥戛戛 so͘-bôe 酥糜 sau-siaⁿ 酥聲 so͘-io 酥腰 sau-hong 酥風 so͘-piáⁿ 酥餅 siû 酬 siû-lô 酬勞 siû-iông 酬庸 siû-sîn 酬神 siû-siā 酬謝 siû-kim 酬金 sng/soan 酸 sng-kiuh-kiuh 酸kiuh-kiuh sng-lam 酸lam sng-kiuh-kiuh/sng-giuh-giuh 酸匊匊 sng-bī 酸味 sng-bī-chháu 酸味草 sng-bui 酸微 sng-sèng 酸性 sng-bô͘ 酸模 sng-khùi 酸氣 soan-liu-kó͘ 酸溜蛄 sng-chiuⁿ-chháu 酸漿草 sng-kam-tiⁿ 酸甘甜 sng-tiⁿ-khó͘-loa̍h 酸甜苦辣 sng-thiàⁿ 酸痛 sng-sún 酸筍 sng-bí-chháu 酸米草 sng-but-but 酸粅粅 sng-sò͘ 酸素 sng-lāi-kó 酸荔果 sng-nńg 酸軟 sng-chhò͘ 酸醋 sng-hō͘ 酸雨 sng-kiⁿ 酸鹼 sng-kiⁿ-tō͘ 酸鹼度 sûn 醇 sûn-sûn 醇醇 sek 釋 sek-chhut 釋出 sek-hòng 釋放 sek-hòng-chhut-lâi 釋放出來 sek-bûn 釋文 sek-gî 釋疑 sek-khia/sek-kia/sek-kia/sek-khia 釋迦 sek-khia-kó/sek-kia-kó 釋迦果 sek-kia-lâi 釋迦梨 sek-kia-thâu 釋迦頭 siⁿ 鉎 seⁿ-á/siⁿ-á 鉎仔 siⁿ-chu 鉎珠 seⁿ-oe/siⁿ-oe/siⁿ-e 鉎鍋 siⁿ-thih 鉎鐵 siⁿ-tiáⁿ 鉎鼎 sián 銑 siau 銷 siau-ká 銷假 siau-siû 銷售 siau-siû-oân 銷售員 siau-siû-gia̍p 銷售業 siau-siû-tiám 銷售點 siau-siàu 銷數 siau-àn 銷案 siau-húi 銷毀 siau-siaⁿ-bih-jiah 銷聲匿跡 siau-si̍h 銷蝕 siau-lō͘ 銷路 siau-liāng/siau-liōng 銷量 siau-lī/siau-lî 銷離 siau-thâu 銷頭 siah 錫 siah-thn̄g 錫杖 siah-hōaⁿ 錫焊 siah-po̍h-chóa 錫箔紙 siah-mo̍͘h 錫膜 só 鎖 só-kê 鎖kê só--leh 鎖leh só-tiâu 鎖tiâu só-sî/só-sì 鎖匙 só-sî-phōaⁿ 鎖匙伴 só-âu-hong 鎖喉瘋 só-tēng 鎖定 só-khian 鎖牽 só-khoân 鎖環 só-kńg 鎖管 só-chôa 鎖蛇 só-liān 鎖鍊 só-thâu 鎖頭 só-kut 鎖骨 soān 鏇 soān-chio̍h 鏇石 soān-chio̍h-chhùi 鏇石嘴 soān-chio̍h-chhiú-chí 鏇石手指 soān-pit 鏇筆 sán-thô͘-ki 鏟土機

tî-tò 遲到 tî-iân 遲延 tî-gî-put-koat 遲疑不決 tî-gō͘ 遲誤 tî-tî-put-chìn 遲遲不進 tî-tūn 遲鈍 to 都 to-iā 都也 to͘-ha̍p 都合 to͘-chhī 都市 to͘-chhī-hòa 都市化 to͘-chhī-pēⁿ/to͘-chhī-pīⁿ 都市病 to͘-chhī-lio̍k-hòa 都市綠化 to͘-chhīkè-ōe 都市計畫 to͘-hōe 都會 to͘-hōe-khu 都會區 to͘-tok-hî/to͘-tok-hû 都督魚 to-tio̍h 都著 Tēng 鄧 tēⁿ-tòa/tīⁿ-tòa 鄭帶 Tēⁿ-sêng-kong 鄭成功 thiú-kioh 醜腳 tāng/têng/tiōng 重 têng-tâⁿ 重tâⁿ tāng-thìm-thìm 重thìm-thìm tiōng-kiú 重九 têng-liáu-têng 重了重 tāng-jīm/tiōng-jīm 重任 têng-lâi 重來 tiōng-sìn-gī 重信義 tiông-siu 重修 tiông-siu-kū-hó 重修舊好 têng-pē/têng-pōe 重倍 tiōng-ta̍t 重值 tāng-siong/tiōng-siong 重傷 têng-kè 重價 tiōng-peng 重兵 tiōng-tián 重典 têng-chài 重再 têng-chài-e̍k 重再譯 têng-chhut-sì 重出世 tāng-hêng 重刑 têng-phòaⁿ 重判 tiông-he̍k/tiông-ōe 重劃 tiōng-le̍k 重力 tiông-ngó͘ 重午 têng-kù 重句 tāng-ka-pi 重咖啡 tiōng-tē/tiōng-tōe 重地 tiōng-hêng 重型 tiōng-ap 重壓 tiōng-tāi 重大 tiōng-tāi-ì-gī 重大意義 têng-chàu 重奏 tiōng-hun 重婚 tiōng-hun-chōe 重婚罪 tāng-hà 重孝 tāng-kha-chhng 重尻川 têng-sûn 重巡 tāng-khang-khòe/tāng-khang-khè 重工課 tiông-kiàn 重建 tiōng-sim 重心 têng-kám 重感 Tiōng-khèng 重慶 tāng-chhiú 重手 tāng-chhiú-mn̂g 重手門 tāng-chhiú-thâu 重手頭 tiōng-chhò 重挫 tiông-chìn 重振 tiông-thê 重提 têng-poaⁿ 重搬 tiông-pò͘ 重播 tiōng-kek 重擊 tāng-tàⁿ 重擔 tāng-khi-pêng 重攲爿 tāng-khi-pêng 重敧爿 tiōng-chéng 重整 têng-sin/tiông-sin 重新 tiông-sin-cho͘-chit 重新組織 tiông-sin-chong-pī 重新裝備 tiōng-bōng 重望 tāng-pún 重本 tiōng-àn 重案 tiōng-bú 重武 tāng-khùi 重氣 tiōng-iû 重油 tiông-un-kū-bāng 重溫舊夢 tāng-jia̍t 重熱 tiōng-bu̍t 重物 tiōng-hoān 重犯 têng-seⁿ/têng-siⁿ/tiông-seng 重生 tiōng-iōng 重用 tiông-sin 重申 tiōng-lâm-kheng-lí 重男輕女 tāng-pēⁿ/tāng-pīⁿ 重病 tāng-ihN-ihN 重盈盈 tāng-bîn/tiōng-bîn 重眠 tāng-chhìn 重秤 tāng-sòe/tāng-sè 重稅 tāng-khang-khòe/tāng-khang-khè 重空課 tāng-tauh 重篤 têng-sûn 重紃 tāng-âng 重紅 tiōng-cho͘/tiōng-chó͘ 重組 tāng-chōe 重罪 tāng-hoa̍t 重罰 tiōng-gī-khì 重義氣 têng-hoan 重翻 tāng-hī/tāng-hīⁿ 重耳 tāng-siaⁿ 重聲 tāng-kha-chhiú 重腳手 têng-chi̍h 重舌 tāng-lâm 重藍 tāng-io̍h 重藥 tiōng-ho̍k 重複 tiōng-iàu 重要 tiōng-iàu-sū-hāng 重要事項 tiōng-iàu-jîn-bu̍t 重要人物 tiōng-iàu-būn-tê/tiōng-iàu-būn-tôe 重要問題 tiōng-iàu-sî-ki 重要時機 tiōng-iàu-su-lūi 重要書類 tiōng-iàu-koan-kiàn 重要關鍵 tiōng-sī 重視 têng-tâⁿ 重誕 tiōng-chek 重責 tiōng-siúⁿ 重賞 têng-khí 重起 tāng-sin 重身 tāng-khin-thâu 重輕頭 tiōng-lông 重農 tiōng-lông-chú-gī 重農主義 tiōng-hoán 重返 tiōng-siû 重酬 tāng-liāng/tāng-liōng/tiōng-liāng/tiōng-liōng 重量 tiōng-liāng-kip/tiōng-liōng-kip 重量級 tiōng-kim-lé-phèng 重金禮聘 tiōng-chîⁿ 重錢 tiōng-tìn 重鎮 têng-khai-sí 重開始 têng-koh 重閣 tiông-iông/tiâng-iâng 重陽 tāng-bū 重霧 tāng-chheⁿ/tāng-chhiⁿ 重青 tāng-hoaihN-hoaihN 重頦頦 têng-thâu 重頭 têng-thâu-lâi 重頭來 tāng-thâu-hì 重頭戲 têng-thâu-seⁿ/têng-thâu-siⁿ 重頭生 tāng-thâu-khin 重頭輕 tiōng-chia̍h 重食 tāng-kut 重骨 tāng-n̂g 重黃 tiōng-tiám 重點 teng 釘 teng-á 釘仔 teng-á-le̍h 釘仔笠 teng-á-chiam 釘仔針 teng-á-khîⁿ/teng-á-khiâm 釘仔鉗 teng-á-thûi 釘仔錘 teng-á-thâu 釘仔頭 tèng-ko͘-ki 釘孤枝 tàn-kin/tàn-kun/tèng-kin/tèng-kun 釘根 tèng-to̍k 釘毒 tèng-chhìn-á 釘秤仔 tèng-chhìn-hoe 釘秤花 teng-le̍h/teng-loe̍h 釘笠 tèng-tio̍h 釘著 tèng-hēng 釘行 teng-khîⁿ 釘鉗 tèng-tâng-sai 釘銅師 teng-thûi 釘錘 teng-ê/teng-ôe 釘鞋 tèng-tiám 釘點 tèng-tiám-âng 釘點紅 tèng-ku 釘龜 tiò 釣 tiò-á 釣仔 tiò-khū/tiò-kū 釣具 tiò-pe̍h 釣白 tiò-koaⁿ 釣竿 tiò-tâng 釣筒 tiò-chhôe/tiò-chhê 釣箠 tiò-ko 釣篙 tiò-sòaⁿ 釣線 tiò-chûn 釣船 tiò-chô 釣艚 tiò-ōe 釣話 tiò-kau 釣鉤 tiò-kau-á 釣鉤仔 tiò-jī/tiò-lī/tiò-jī 釣餌 tiò-hî/tiò-hû 釣魚 Tiò-hî-tâi/Tiò-hû-tâi 釣魚台 tiò-hî-iōng-kū/tiò-hû-iōng-kū 釣魚用具 tiò-hî-ê/tiò-hû-ê 釣魚的 tiò-hî-ang/tiò-hû-ang 釣魚翁 tiò-hî-kau/tiò-hû-kau 釣魚鉤 tiò-ko͘ 釣鴣 tiò-khí 釣齒 tiò-ku 釣龜 tìm-âng 鈂紅 tìm-sek 鈂色 tūn 鈍 tun-to 鈍刀 tūn-chhùi 鈍嘴 tūn-chhùi-tūn-chi̍h 鈍嘴鈍舌 tūn-chhī 鈍市 tūn-châi 鈍才 tūn-ba̍k 鈍目 tūn-kak 鈍角 tūn-siau 鈍銷 tô-chí 鉈子 tâng 銅 tâng-hông 銅hông tâng-koa 銅koa tâng-sian 銅sian tâng-lâng 銅人 tâng-chhiāng/tâng-siōng 銅像 tâng-cháiⁿ 銅指 tâng-pâi 銅牌 tâng-hông 銅磺 tâng-kóng 銅管 tâng-kóng-á 銅管仔 tâng-si 銅絲 tâng-le̍k 銅綠 tâng-sòaⁿ 銅線 tâng-sòaⁿ-phe/tâng-sòaⁿ-phoe 銅線批 tâng-sòaⁿ-khîm 銅線琴 tâng-chhiám 銅鋟 tâng-chîⁿ/tâng-chīⁿ/tâng-sián 銅錢 tâng-chîⁿ-koah 銅錢剮 tâng-kiàⁿ-hî/tâng-kiàⁿ-hû 銅鏡魚 tâng-lui 銅鐳 tâng-lô 銅鑼 tâng-lô-khian 銅鑼圈 tâng-chheⁿ/tâng-chhiⁿ 銅青 tâng-koa 銅顆 tâng-u̍t 銅鷸 tâng-tiáⁿ 銅鼎 tiō 銚 tiō-á 銚仔 tî/tû 鋤 tî-thâu/tû-thâu 鋤頭 tî-thâu-pèⁿ/tû-thâu-pèⁿ 鋤頭柄 thap 錔 thûi 錘 thûi-á 錘仔 thûi-kòng-thih 錘摃鐵 tiāⁿ/tiàⁿ/tiàⁿ 錠 tēng-che 錠劑 tiàⁿ-soh 錠索 tō͘-kim 鍍金 tō͘-kim-chúi 鍍金水 tō͘-gîn/tō͘-gûn 鍍銀 tō͘-tâng 鍍銅 toàn-liān 鍛練 toàn-thûi 鍛錘 thoàn-liān/toàn-liān 鍛鍊 thûi-kòng-thih 鎚摃鐵 tìn 鎮 tìn-loān 鎮亂 tìn-ūi 鎮位 tìn-nn̄g-lâng-gia̍h 鎮兩人額 tìn-tè 鎮地 tìn-ap 鎮壓 tìn-siú 鎮守 tìn-tēng/tìn-tiāⁿ 鎮定 tìn-tēng-che 鎮定劑 tìn-só͘-chāi 鎮所在 tìn-tiān 鎮殿 tìn-bîn 鎮民 tìn-móa 鎮滿 tìn-soah 鎮煞 tìn-thiàⁿ-che 鎮痛劑 tìn-kha-tìn-chhiú 鎮腳鎮手 tìn-lō͘ 鎮路 tìn-lō͘-chio̍h 鎮路石 tìn-lō͘-thâu 鎮路頭 tìn-tiúⁿ 鎮長 tìn-chēng 鎮靜 tìn-chēng-che 鎮靜劑 thih 鐵 thih-sian 鐵sian thih-thuh 鐵thuh thih-kan-chèng 鐵乾證 thih-lâng 鐵人 thih-á 鐵仔 thih-chhiūⁿ 鐵匠 thih-ìn 鐵印 thih-chhù 鐵厝 thih-chhùi-hêng 鐵嘴 thih-khì 鐵器 thih-khì-sî-tāi 鐵器時代 thih-thah 鐵塔 thih-pô 鐵婆 thih-chí 鐵子 thih-tēng 鐵定 thih-chhioh 鐵尺 thih-sái 鐵屎 thih-kang-chhiúⁿ 鐵工廠 thih-bō 鐵帽 thih-bō͘ 鐵幕 thih-kan-chèng 鐵干證 thih-pín-taⁿ 鐵扁擔 thih-chhiú 鐵手 thih-kûn-thâu 鐵拳頭 thih-sàu-chhiú 鐵掃帚 thih-tah 鐵搭 thih-kòng-thih 鐵摃鐵 thih-sut-á 鐵摔仔 thih-bo̍k-kùn 鐵木棍 thih-bo̍k-soa 鐵木沙 thih-pán 鐵板 thih-ki 鐵枝 thih-ki-á-lō͘ 鐵枝仔路 thih-ki-lō͘ 鐵枝路 thih-kè 鐵架 thih-sng 鐵栓 thih-tháng 鐵桶 thih-tháng-kiâⁿ 鐵桶檠 thih-tiâu 鐵條 thih-kùn 鐵棍 thih-so̍k 鐵槊 thih-chhiū 鐵樹 thih-chhiū-khui-hoe 鐵樹開花 thih-kiô 鐵橋 thih-kūi 鐵櫃 thih-soa 鐵沙 thih-hái-tông 鐵海棠 thih-hàn 鐵漢 thih-phiáⁿ 鐵片 thih-gû 鐵牛 thih-gû-á 鐵牛仔 thih-khan 鐵牽 thih-kiû 鐵球 thih-kah 鐵甲 thih-kah-ku 鐵甲蛄 thih-kah-chhia 鐵甲車 thih-bîn-chhn̂g 鐵眠床 thih-tiam 鐵砧 thih-khòng 鐵礦 thih-khòng-chio̍h 鐵礦石 thih-thang 鐵窗 thih-pit 鐵筆 thih-pit-that 鐵筆that thih-pit-chúi 鐵筆水 thih-kho͘ 鐵箍 thih-sǹg-pôaⁿ 鐵算盤 thih-kóng 鐵管 thih-kóng-á 鐵管仔 thih-siuⁿ 鐵箱 thih-lî-pa 鐵籬笆 thih-si-bāng 鐵絲網 thih-sòaⁿ 鐵線 thih-sòaⁿ-chián 鐵線剪 thih-sòaⁿ-pu̍ih 鐵線拔 thih-sòaⁿ-bāng 鐵線網 thih-sòaⁿ-koeh 鐵線蕨 thih-sòaⁿ-tîn 鐵線藤 thih-sòaⁿ-kù 鐵線鋸 thih-lám 鐵纜 thih-koàn 鐵罐 thih-pê 鐵耙 thih-pē-á 鐵耙仔 thih-oán 鐵腕 thih-hio̍h-lân 鐵葉蘭 thih-chio 鐵蕉 thih-lân 鐵蘭 thih-koan-im 鐵觀音 thih-chèng 鐵證 thih-niau 鐵貓 thih-chit 鐵質 thih-lō͘ 鐵路 thih-lō͘-bāng 鐵路網 thih-tê 鐵蹄 thih-khúi 鐵軌 thih-tō 鐵道 thih-kim-ku 鐵金龜 thih-teng 鐵釘 thih-teng-á-thâu 鐵釘仔頭 thih-teng-bán 鐵釘挽 thih-teng-lê 鐵釘螺 thih-teng-ngeh/thih-teng-ngoeh 鐵釘鋏 thih-tiàu-koaⁿ/thih-tiò-koaⁿ 鐵釣竿 thih-sian 鐵鉎 thih-kau 鐵鉤 thih-kau-chháu 鐵鉤草 thih-phiáⁿ 鐵鉼 thih-tiō 鐵銚 thih-thûi 鐵錘 thih-liān 鐵鍊 thih-cha̍h 鐵鍘 thih-thûi 鐵鎚 thih-liān 鐵鏈 thih-chǹg 鐵鑽 thih-mn̂g 鐵門 thih-chhòaⁿ-á 鐵閂仔 thih-iam 鐵閹 thih-ke-nn̄g/thih-koe-nn̄g 鐵雞卵 thih-hō͘-sòaⁿ 鐵雨傘 thih-bīn-phôe/thih-bīn-phê 鐵面皮 thih-ê/thih-ôe 鐵鞋 thih-kú-chhài 鐵韭菜 thih-pn̄g-óaⁿ 鐵飯碗 thih-piáⁿ 鐵餅 thih-bé 鐵馬 thih-bé-tê 鐵馬蹄 thih-bé-piⁿ 鐵馬鞭 thih-kut-á-seⁿ/thih-kut-á-siⁿ 鐵骨仔生 thih-kut-mn̂g/thih-kut-mo͘ 鐵骨毛 thih-kut-seⁿ/thih-kut-siⁿ 鐵骨生 thih-môa-piⁿ 鐵麻鞭 thih-khí 鐵齒 thih-khí-ông 鐵齒王 tang 鐺

ùn-jiòng 醞釀 ùn-chia̍h 醞食

ûi-thoân 遺傳 ûi-thoân-ha̍k 遺傳學 ûi-siōng 遺像 ûi-chiok 遺囑 ûi-chiok-jī 遺囑字 ûi-chí 遺址 ûi-sit 遺失 ûi-song 遺孀 ûi-iông 遺容 ûi-ài 遺愛 ûi-hām 遺憾 ûi-kàu 遺教 ûi-cho̍k 遺族 ûi-su 遺書 ûi-to̍k 遺毒 ûi-bu̍t 遺物 ûi-sán/î-sán 遺產 ûi-sán-sòe/ûi-sán-sè 遺產稅 ûi-liû 遺留 ûi-gân/ûi-giân 遺言 ûi-jiah 遺跡 ûi-chek 遺蹟 ûi-thé 遺體