ดัชนี:จำนวนขีดอักษรจีน/17

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 13.0.0 เรียงตามบล็อกหลักและบล็อกส่วนขยาย A-G อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร

อักษรจีน 17 ขีด[แก้ไข]

รากอักษรจีน 一[แก้ไข]

𠁖, 𰀞

รากอักษรจีน 丨[แก้ไข]

𫡋

รากอักษรจีน 乙[แก้ไข]

𠄉, 𰁑

รากอักษรจีน 亠[แก้ไข]

, 𫢁, 𫢂, 𬽝

รากอักษรจีน 人[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , , 𠐈, 𠐉, 𠐊, 𠐋, 𠐌, 𠐍, 𠐎, 𠐏, 𠐐, 𠐑, 𠐒, 𠐓, 𠐔, 𠐕, 𠐖, 𠐗, 𠐘, 𠐙, 𠐚, 𠐛, 𠐝, 𠐞, 𠐟, 𠐠, 𠐡, 𠐢, 𪝴, 𪝵, 𪝶, 𫣲, 𫣳, 𫣴, 𫣶, 𫣸, 𭀁, 𭀂, 𭀄, 𭀅, 𰂾, 𰂿, 𰃀, 𰃁, , , 𫣾, 𫤂, 𭀌

รากอักษรจีน 儿[แก้ไข]

𠒿, 𠓀, 𠓁, 𠓂, 𠓃, 𠓄, 𠓅, 𠓇, 𫤡, 𫤢, 𭀷, 𭀸

รากอักษรจีน 入[แก้ไข]

𠓽, 𭁂

รากอักษรจีน 八[แก้ไข]

𠁜

รากอักษรจีน 冖[แก้ไข]

𠖢

รากอักษรจีน 冫[แก้ไข]

, 𠘖, 𠘗, 𠘘, 𠘙, 𠘚, 𠘛, 𠘜, 𥂳, 𭂦, 𰄎, 𰄏

รากอักษรจีน 几[แก้ไข]

𠙱

รากอักษรจีน 凵[แก้ไข]

𠚞, 𭃁

รากอักษรจีน 刀[แก้ไข]

, , , 𠠌, 𠠍, 𠠎, 𠠏, 𠠐, 𠠑, 𠠒, 𠠓, 𠠔, 𠠕, 𠠖, 𠠗, 𠠘, 𠠙, 𠠚, 𫦛, 𭄘, 𭄙, 𰅅, 𰅆, 𰅇, 𭄚

รากอักษรจีน 力[แก้ไข]

, , , , , , 𠢹, 𠢺, 𠢻, 𠢼, 𠢽, 𠢾, 𠢿, 𫦽, 𫦾

รากอักษรจีน 勹[แก้ไข]

𠤈, 𠤉, 𠤊

รากอักษรจีน 匕[แก้ไข]

𠤩

รากอักษรจีน 匚[แก้ไข]

, 𫧛, 𫧜

รากอักษรจีน 十[แก้ไข]

𠧅, 𠧆, 𠧇, 𠧈, 𪟺, 𫧩, 𫧪, 𫧫, 𰅿

รากอักษรจีน 卩[แก้ไข]

𠨦

รากอักษรจีน 厂[แก้ไข]

, 𠪿, 𪠚, 𫨣, 𰆪, 𰆫

รากอักษรจีน 厶[แก้ไข]

𠬕, 𠬖, 𠬗, 𫨯, 𫨰

รากอักษรจีน 又[แก้ไข]

𠮍, 𠮎, 𠮏, 𫩍, 𫩎

รากอักษรจีน 口[แก้ไข]

𫫽, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𡀽, 𡀾, 𡀿, 𡁀, 𡁁, 𡁂, 𡁃, 𡁄, 𡁅, 𡁆, 𡁇, 𡁈, 𡁉, 𡁊, 𡁋, 𡁌, 𡁍, 𡁎, 𡁏, 𡁐, 𡁑, 𡁒, 𡁓, 𡁔, 𡁕, 𡁖, 𡁗, 𡁘, 𡁙, 𡁚, 𡁛, 𡁜, 𡁝, 𡁞, 𡁟, 𡁠, 𡁡, 𡁢, 𡁣, 𡁤, 𡁥, 𡁦, 𡁧, 𡁨, 𡁩, 𡁪, 𡁫, 𡁬, 𡁭, 𡁮, 𡁯, 𡁰, 𡁱, 𡁲, 𡁳, 𡁴, 𡁵, 𡁶, 𡁷, 𡁸, 𡁹, 𡁺, 𡁻, 𡁼, 𡁽, 𡁾, 𡁿, 𡂀, 𡂁, 𡂂, 𡂃, 𡂄, 𡂅, 𡂆, 𡂇, 𡂈, 𡂉, 𡂊, 𡂋, 𡂌, 𡂍, 𡂎, 𪢕, 𪢖, 𪢗, 𪢘, 𫝜, 𫬇, 𫬈, 𫬊, 𫬌, 𫬍, 𫬏, 𫬐, 𫬑, 𭋞, 𭋟, 𭋠, 𭋢, 𭋣, 𭋤, 𭋧, 𭋨, 𭋩, 𭋪, 𭋬, 𭋭, 𭋮, 𭋯, 𰈷, 𰈸, 𰈹, 𰈺, 𰈻, 𰈼, 𰈽, , 𭋰, 𭋼, 𭋽,

รากอักษรจีน 囗[แก้ไข]

𡈭, 𡈮, 𡈯, 𡈰, 𡈱, 𭍵

รากอักษรจีน 土[แก้ไข]

𭏽, , , , , , , , , , , , , , , , 𡒉, 𡒊, 𡒋, 𡒌, 𡒍, 𡒎, 𡒏, 𡒐, 𡒑, 𡒒, 𡒓, 𡒔, 𡒕, 𡒖, 𡒗, 𡒘, 𡒙, 𡒚, 𡒛, 𡒜, 𡒝, 𡒞, 𡒟, 𡒠, 𡒢, 𡒣, 𡒤, 𡒥, 𡒦, 𡒧, 𡒨, 𡒩, 𡒪, 𡒫, 𡒬, 𡒭, 𡒮, 𡒯, 𪤦, 𪤧, 𪤨, 𪤩, 𪤪, 𪤫, 𫮰, 𫮱, 𫮳, 𫮴, 𫮵, 𭏾, 𭏿, 𭐀, 𰊹, 𰊺, , 𭐅

รากอักษรจีน 士[แก้ไข]

𡕁, 𡕂, 𡕃, 𡕄, 𭐙

รากอักษรจีน 夊[แก้ไข]

𡕻, 𭐯

รากอักษรจีน 夕[แก้ไข]

𠆙, 𡗆, 𡗇, 𡗈, 𫯘, 𭑀, 𰋘

รากอักษรจีน 大[แก้ไข]

𡚏, 𡚐, 𡚑, 𡚒, 𡚓, 𡚔, 𡚕, 𡚖, 𫰁, 𭑥

รากอักษรจีน 女[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𡣅, 𡣆, 𡣇, 𡣈, 𡣉, 𡣊, 𡣋, 𡣌, 𡣍, 𡣎, 𡣏, 𡣐, 𡣑, 𡣒, 𡣓, 𡣔, 𡣕, 𡣖, 𡣗, 𡣘, 𡣙, 𡣚, 𡣛, 𡣜, 𡣝, 𡣞, 𡣟, 𡣠, 𡣡, 𡣣, 𡣤, 𡣥, 𡣦, 𡣧, 𡣨, 𡣩, 𪦫, 𫲅, 𫲆, 𫲈, 𫲉, 𫲊, 𫲋, 𫲌, 𭒦, , 𫲍, 𫲎, 𫲏

รากอักษรจีน 子[แก้ไข]

, , 𡦩, 𪧂, 𪧃, 𭓛

รากอักษรจีน 宀[แก้ไข]

, , 𡫑, 𡫒, 𡫓, 𡫔, 𡫕, 𡫖, 𡫗, 𡫘, 𡫙, 𡫚, 𡫛, 𡫜, 𡫝, 𪧯, 𫴐, 𫴑, 𫴓, 𫴔, 𫴕, 𭔛, 𭔜, 𭔝, 𭔞, 𰍠

รากอักษรจีน 寸[แก้ไข]

𡭍, 𡭎, 𡭏, 𪧾

รากอักษรจีน 小[แก้ไข]

𡮴, 𡮵, 𡮶, 𢇔, 𪨆, 𰍬

รากอักษรจีน 尢[แก้ไข]

, , 𡰛, 𡰜

รากอักษรจีน 尸[แก้ไข]

, 𡳨, 𡳩, 𪨞, 𫵨, 𭕶

รากอักษรจีน 山[แก้ไข]

, , , , , , 嶿, , , , , , 𡽉, 𡽜, 𡽝, 𡽞, 𡽟, 𡽠, 𡽡, 𡽢, 𡽣, 𡽤, 𡽥, 𡽦, 𡽧, 𡽨, 𡽩, 𡽪, 𡽫, 𡽬, 𡽭, 𡽮, 𡽯, 𡽰, 𡽱, 𡽲, 𡽳, 𡽴, 𡽵, 𡽶, 𡽷, 𡽸, 𡽹, 𡽺, 𡽻, 𡽼, 𡽽, 𡽾, 𡽿, 𡾀, 𡾁, 𡾻, 𪩛, 𪩜, 𪩝, 𫶝, 𭗢, 𭗣, 𰎻, ,

รากอักษรจีน 巛[แก้ไข]

𢀇

รากอักษรจีน 工[แก้ไข]

𢀭, 𪩨, 𫶴

รากอักษรจีน 己[แก้ไข]

𢁎

รากอักษรจีน 巾[แก้ไข]

, , , , 𢅟, 𢅠, 𢅡, 𢅢, 𢅣, 𢅤, 𢅥, 𢅦, 𢅧, 𢅨, 𪩾, , 𭘹

รากอักษรจีน 广[แก้ไข]

𭙼, 𢋑, 𢋒, 𢋓, 𢋔, 𢋕, 𢋖, 𢋗, 𢋘, 𢋙, 𢋚, 𢋛, 𢋝, 𢋞, 𢋟, 𢋠, 𪪦, 𪪧, 𪪨, 𫸃, 𫸅, 𫸆, 𭚄, 𰐄

รากอักษรจีน 廾[แก้ไข]

𢍲, 𢍳, 𢍴, 𪪸, 𫸢

รากอักษรจีน 弋[แก้ไข]

𢎔

รากอักษรจีน 弓[แก้ไข]

, 𢐬, 𢐭, 𢐮, 𢐯, 𢐰, 𢐱, 𪫃, 𫹀, 𭛊, 𭛋,

รากอักษรจีน 彐[แก้ไข]

𢑲

รากอักษรจีน 彡[แก้ไข]

𢒴, 𪫊, 𫹊

รากอักษรจีน 彳[แก้ไข]

, , , 𢖈, 𢖉, 𢖊, 𢖌, 𢖍, 𢖎, 𪫚, 𫹦, 𭜉

รากอักษรจีน 心[แก้ไข]

, , , , , , , 𫻍, 𫻎, 𭞿, 𭟀, 𭟂, 𭟄, 𰒖, , , , , , , , , , , , , , , 𢣎, 𢣏, 𢣐, 𢣑, 𢣒, 𢣓, 𢣔, 𢣕, 𢣖, 𢣗, 𢣘, 𢣙, 𢣚, 𢣛, 𢣜, 𢣝, 𢣞, 𢣟, 𢣠, 𢣡, 𢣢, 𢣣, 𢣤, 𢣥, 𢣦, 𢣧, 𢣨, 𢣩, 𢣪, 𢣫, 𢣬, 𢣭, 𢣮, 𢣯, 𢣰, 𢣱, 𢣲, 𢣳, 𢣴, 𢣵, 𢣶, 𢣷, 𢣸, 𢣹, 𢣺, 𪬷, 𪬸, 𪬹, 𫻑, 𭟅, 𭟆, 𭟉, 𭟊, 𰒗, 𰒙, , , , 𭟒, 𭟖

รากอักษรจีน 戈[แก้ไข]

, , , 𢨓, 𢨔, 𢨕, 𢨖, 𢨗, 𭟾

รากอักษรจีน 戶[แก้ไข]

𢩠

รากอักษรจีน 手[แก้ไข]

, , , 𫾌, 𭢩, 𭢱, 𰔰, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𢷋, 𢷌, 𢷍, 𢷎, 𢷏, 𢷐, 𢷑, 𢷒, 𢷓, 𢷔, 𢷕, 𢷖, 𢷗, 𢷘, 𢷙, 𢷚, 𢷛, 𢷜, 𢷝, 𢷞, 𢷟, 𢷠, 𢷡, 𢷢, 𢷣, 𢷤, 𢷥, 𢷦, 𢷧, 𢷨, 𢷩, 𢷪, 𢷫, 𢷬, 𢷭, 𢷮, 𢷯, 𢷰, 𢷱, 𢷲, 𢷳, 𢷴, 𢷵, 𪮸, 𪮹, 𪮺, 𫾐, 𫾑, 𫾒, 𭢳, 𭢶, 𭢸, 𭢹, 𭢺, 𭢻, 𭢼, 𰔳, 𰔴, 𰔵, 𰔷, , , , , , 𫾔, 𫾕, 𭢾

รากอักษรจีน 支[แก้ไข]

𢻥, 𢻦, 𢻧, 𢻨, 𢻩, 𭣞

รากอักษรจีน 攴[แก้ไข]

, , , 𢿾, 𢿿, 𣀀, 𣀁, 𣀂, 𣀃, 𣀅, 𣀆, 𣀇, 𣀈, 𣀉, 𣀊, 𣀋, 𣀌, 𣀍, 𣀎, 𣀏, 𪯚, 𫿘, 𫿙, 𫿚, 𭤌, 𭤍, 𰕖, 𰕗,

รากอักษรจีน 文[แก้ไข]

𣁤, 𭤚, 𭤛

รากอักษรจีน 斗[แก้ไข]

, , 𣂌, 𣂍, 𪯯, 𫿸

รากอักษรจีน 斤[แก้ไข]

, , 𣃇, 𣃈, 𣃉, 𣃊, 𣃋, 𭤦

รากอักษรจีน 方[แก้ไข]

, 𣄝, 𭥆

รากอักษรจีน 日[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , 𠁞, 𣋉, 𣋊, 𣋋, 𣋌, 𣋍, 𣋎, 𣋏, 𣋐, 𣋑, 𣋒, 𣋓, 𣋔, 𣋕, 𣋖, 𣋗, 𣋘, 𣋙, 𣋚, 𣋛, 𣋜, 𣋝, 𪱆, 𪱍, 𬁚, 𬁛, 𭧵, 𭧷, 𭧸, 𭧹, 𭧺, 𭧼, 𭧽, 𭧾, 𰖯, 𰖰, 𰖱, 𰖲,

รากอักษรจีน 曰[แก้ไข]

, 𣍏, 𣍐, 𬁬

รากอักษรจีน 月[แก้ไข]

, 𣎜, 𣎣, 𣎤, 𣎥, 𣎦, 𣎧, 𣎨, 𦡖, 𬂑, 𬂒, 𬂓, 𬂔, 𭩊, 𭩌, 𭩍, 𭩎,

รากอักษรจีน 木[แก้ไข]

, , 橿, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𣛰, 𣛱, 𣛲, 𣛳, 𣛴, 𣛵, 𣛶, 𣛷, 𣛸, 𣛹, 𣛺, 𣛻, 𣛼, 𣛽, 𣛾, 𣛿, 𣜀, 𣜁, 𣜂, 𣜃, 𣜄, 𣜅, 𣜆, 𣜇, 𣜈, 𣜉, 𣜊, 𣜋, 𣜌, 𣜍, 𣜎, 𣜏, 𣜐, 𣜑, 𣜒, 𣜓, 𣜔, 𣜕, 𣜖, 𣜗, 𣜘, 𣜙, 𣜚, 𣜛, 𣜜, 𣜝, 𣜞, 𣜟, 𣜠, 𣜡, 𣜣, 𣜤, 𣜥, 𣜦, 𣜧, 𣜨, 𣜩, 𣜪, 𣜫, 𣜬, 𣜭, 𣜮, 𣜯, 𣜰, 𣜱, 𣜲, 𣜳, 𣜴, 𣜵, 𣜶, 𣜷, 𣜸, 𣜹, 𣜺, 𣜻, 𣜼, 𣜽, 𣜾, 𣜿, 𣝀, 𪳽, 𪳾, 𪳿, 𪴀, 𪴁, 𪴂, 𪴃, 𪴄, 𪴅, 𪴆, 𪴇, 𪴈, 𫞑, 𬄬, 𬄮, 𬄯, 𬄰, 𬄳, 𬄴, 𬄵, 𬄶, 𭬊, 𭬋, 𭬌, 𭬍, 𭬎, 𭬏, 𭬐, 𭬑, 𰘳, 𰘴, 𰘵, 𰘶, 𰘷, 𰘸, 𰘹, 𰘺, , , , 𬄻, 𬄼, 𭬗, 𭬜, 𭬝, , , 𬅅

รากอักษรจีน 欠[แก้ไข]

, , , , , , , , 𣤠, 𣤡, 𣤢, 𣤣, 𣤤, 𣤥, 𣤦, 𣤧, 𬅲, 𰙙,

รากอักษรจีน 止[แก้ไข]

𣦡, 𣦢, 𣦣, 𣦤, 𣦥, 𪴿, 𬆌, 𬆍, 𭭵, 𭭶

รากอักษรจีน 歹[แก้ไข]

, , , , 𣩨, 𣩩, 𣩪, 𣩫, 𣩬, 𣩭, 𣩮, 𪵇, 𭮦

รากอักษรจีน 殳[แก้ไข]

, 𣫌, 𣫍, 𣫎, 𣫏, 𪵑, 𪵒, 𬆲, 𬆳, 𰚉

รากอักษรจีน 毋[แก้ไข]

𣫿

รากอักษรจีน 比[แก้ไข]

, 𣬕

รากอักษรจีน 毛[แก้ไข]

, , , 𣰊, 𣰋, 𣰌, 𣰍, 𣰎, 𣰏, 𣰐, 𣰑, 𣰒, 𣰓, 𣰔, 𣰕, 𣰖, 𣰗, 𣰘, 𣰙, 𬇇, 𭯦, 𭯧, 𭯨, 𭯩,

รากอักษรจีน 氏[แก้ไข]

𣱒, 𰚺

รากอักษรจีน 气[แก้ไข]

𣱬, 𣱭

รากอักษรจีน 水[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𣿀, 𤀣, 𤀤, 𤀥, 𤀦, 𤀧, 𤀨, 𤀩, 𤀪, 𤀫, 𤀬, 𤀭, 𤀮, 𤀯, 𤀰, 𤀱, 𤀲, 𤀳, 𤀴, 𤀵, 𤀶, 𤀷, 𤀸, 𤀹, 𤀺, 𤀻, 𤀼, 𤀽, 𤀾, 𤀿, 𤁀, 𤁁, 𤁂, 𤁃, 𤁄, 𤁅, 𤁆, 𤁇, 𤁈, 𤁉, 𤁊, 𤁋, 𤁌, 𤁍, 𤁎, 𤁏, 𤁐, 𤁑, 𤁒, 𤁓, 𤁔, 𤁕, 𤁖, 𤁗, 𤁘, 𤁙, 𤁚, 𤁛, 𤁜, 𤁝, 𤁟, 𤁠, 𪷨, 𪷩, 𪷪, 𪷫, 𪷬, 𪷭, 𪷮, 𪷯, 𪷰, 𪷱, 𪷲, 𬉓, 𬉗, 𬉘, 𬉚, 𭲼, 𭲽, 𭲾, 𭳁, 𭳂, 𭳃, 𭳅, 𭳆, 𭳇, 𭳊, 𭳋, 𭳌, 𭳍, 𭳏, 𰝙, 𰝚, 𰝛, 𰝜, 𰝝, 𰝞, 𰝟, 𰝠, 𰝡, , , 濿, , , , 𬉛, 𬉞, 𭳚, 𭳛, ,

รากอักษรจีน 火[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 㷿, , , , , 𤏵, 𤏶, 𤏷, 𤏸, 𤏹, 𤏺, 𤏻, 𤏼, 𤏽, 𤏾, 𤏿, 𤐀, 𤐁, 𤐂, 𤐃, 𤐄, 𤐅, 𤐆, 𤐇, 𤐈, 𤐉, 𤐊, 𤐋, 𤐌, 𤐍, 𤐎, 𤐏, 𤐐, 𤐑, 𤐒, 𤐓, 𤐔, 𤐕, 𤐖, 𤐗, 𤐘, 𤐙, 𤐚, 𤐛, 𤐜, 𤐝, 𤐞, 𤐟, 𤐠, 𤐡, 𤐢, 𤐣, 𪹴, 𪹵, 𪹶, 𪹷, 𪹸, 𪹹, 𪹺, 𪹻, 𬋍, 𬋏, 𬋐, 𭶌, 𭶐, 𭶑, 𭶒, 𭶓, 𭶔, 𭶕, 𭶖, 𭶗, 𭶘, 𭶙, 𰟣, 𰟤, 𰟥, 𰟦, 𰟧, 𰟨, 𰟩, 𬋒, 𭶠

รากอักษรจีน 爪[แก้ไข]

𤔲, 𤔳, 𤔴, 𤔵, 𤔶, 𤔷, 𤔸, 𤔼, 𪺘, 𪺙, 𬋵, 𬋶, , 𭶹

รากอักษรจีน 爻[แก้ไข]

𬋽

รากอักษรจีน 爿[แก้ไข]

, 𤖜, 𤖝, 𤖞, 𤖟, 𭷇

รากอักษรจีน 片[แก้ไข]

, 𤗺, 𤗻, 𤗼, 𤗽, 𤗾, 𭷍

รากอักษรจีน 牛[แก้ไข]

, , , , 𤛯, 𤛰, 𤛱, 𤛲, 𤛳, 𤛴, 𤛵, 𤛶, 𤛷, 𤛸

รากอักษรจีน 犬[แก้ไข]

𬍈, 𬍊, , , , , , , , , 𤢦, 𤢧, 𤢨, 𤢩, 𤢪, 𤢫, 𤢬, 𤢭, 𤢮, 𤢯, 𤢰, 𤢱, 𤢲, 𤢳, 𪻊, 𭸯,

รากอักษรจีน 玉[แก้ไข]

, , , , , 𰢒, , , , , , , , , , , , , , 㻿, , , 𤩫, 𤩬, 𤩭, 𤩮, 𤩯, 𤩰, 𤩱, 𤩲, 𤩳, 𤩴, 𤩵, 𤩶, 𤩷, 𤩸, 𤩹, 𤩺, 𤩻, 𤩼, 𤩽, 𤩾, 𤩿, 𤪀, 𤪁, 𤪂, 𤪃, 𤪄, 𤪅, 𤪆, 𤪇, 𤪈, 𤪉, 𤪊, 𪼡, 𪼢, 𪼣, 𪼤, 𪼥, 𪼦, 𬎓, 𬎔, 𬎖, 𭺀, 𭺂, 𭺄, 𭺅, 𭺇, 𭺈, 𰢓, 𰢔, , , , 𭺊

รากอักษรจีน 瓜[แก้ไข]

𤬗

รากอักษรจีน 瓦[แก้ไข]

㼿, , , , , , , 𤮎, 𤮏, 𤮐, 𤮑, 𤮒, 𤮓, 𤮔, 𤮕, 𤮗, , , , 𭺥, 𭺦

รากอักษรจีน 甘[แก้ไข]

, 𤯍

รากอักษรจีน 生[แก้ไข]

𤯷, 𤯸, 𤯹, 𭺶

รากอักษรจีน 用[แก้ไข]

𭺼

รากอักษรจีน 田[แก้ไข]

, , , 𤳒, 𤳓, 𤳔, 𤳕, 𤳖, 𤳗, 𤳘, 𤳙, 𤳚, 𤳜, 𤳝, 𤳞, 𤳟, 𤳠, 𤳡, 𤳢, 𤳣, 𪽢, 𬏕, 𭻯, 𭻰, 𭻱, 𰣔, 𰣕, 𰣖, 𰣗, 𰣘, 𰣙, 𰣚

รากอักษรจีน 疋[แก้ไข]

𪽧

รากอักษรจีน 疒[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , , 𤺃, 𤺄, 𤺅, 𤺆, 𤺇, 𤺈, 𤺉, 𤺊, 𤺋, 𤺌, 𤺍, 𤺎, 𤺏, 𤺐, 𤺑, 𤺒, 𤺓, 𤺔, 𤺕, 𤺖, 𤺗, 𤺘, 𤺙, 𤺚, 𤺛, 𤺜, 𤺝, 𤺟, 𤺠, 𤺡, 𤺢, 𤺣, 𤺤, 𤺥, 𤺦, 𤺧, 𤺨, 𤺩, 𤺪, 𤺫, 𤺬, 𤺭, 𤺮, 𤺯, 𤺰, 𤺱, 𤺲, 𤺳, 𤺴, 𤺵, 𤺶, 𤺷, 𤺸, 𤺹, 𪽸, 𪽹, 𬏼, 𬏽, 𭼨, 𭼩, 𭼪, 𭼫, 𭼭, 𰤁, 𰤂, 𰤃, 𰤄,

รากอักษรจีน 白[แก้ไข]

, , , 𤾠, 𤾡, 𤾢, 𤾣, 𤾤, 𤾥, 𤾦, 𰤝

รากอักษรจีน 皮[แก้ไข]

, 𥀟, 𥀠, 𥀡

รากอักษรจีน 皿[แก้ไข]

, , , , 𥂥, 𥂦, 𥂧, 𥂨, 𥂩, 𥂪, 𥂫, 𥂬, 𥂭, 𥂮, 𥂯, 𥂰, 𥂱, 𥂲, 𥂴, 𥂵, 𥂶, 𥂷, 𪾗, 𪾘, 𬐲, 𬐳, 𬐴, 𬐵, 𭾑

รากอักษรจีน 目[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𥊪, 𥊫, 𥊬, 𥊭, 𥊮, 𥊯, 𥊰, 𥊱, 𥊲, 𥊳, 𥊴, 𥊵, 𥊶, 𥊷, 𥊸, 𥊹, 𥊺, 𥊻, 𥊼, 𥊽, 𥊾, 𥊿, 𥋀, 𥋁, 𥋂, 𥋃, 𥋄, 𥋅, 𥋆, 𥋇, 𥋈, 𥋉, 𥋊, 𥋋, 𥋌, 𥋍, 𥋎, 𥋏, 𥋐, 𥋑, 𥋒, 𥋓, 𥋔, 𥋕, 𥋗, 𪾼, 𪾽, 𪾾, 𪾿, 𪿀, 𬑨, 𬑩, 𭿝, 𭿞, 𭿟, 𭿠, 𭿡, 𰦂, 𰦃, , 𭿤, 𭿦, 𭿨

รากอักษรจีน 矛[แก้ไข]

, , , 𥎏, 𥎐, 𥎑, 𥎒

รากอักษรจีน 矢[แก้ไข]

, , 𥐀, 𥐁, 𥐂, 𥐃, 𥐄, 𥐅, 𥐆, 𬑵

รากอักษรจีน 石[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𥕰, 𥕱, 𥕲, 𥕳, 𥕴, 𥕵, 𥕶, 𥕷, 𥕸, 𥕹, 𥕺, 𥕻, 𥕼, 𥕽, 𥕾, 𥕿, 𥖀, 𥖁, 𥖂, 𥖃, 𥖄, 𥖅, 𥖆, 𥖇, 𥖈, 𥖉, 𥖊, 𥖋, 𥖌, 𥖍, 𥖎, 𥖏, 𥖐, 𥖑, 𥖒, 𥖓, 𥖔, 𥖕, 𥖖, 𪿵, 𪿶, 𪿷, 𬒟, 𬒠, 𬒡, 𬒣, 𮁄, 𮁅, 𮁇, 𮁈, 𮁉, 𰧡, 𰧢, 𰧣, 𰧤, 𰧥, 𰧦, 𰧧, 𰧨, , , , 𮁊, 𮁌

รากอักษรจีน 示[แก้ไข]

, , 𬓘, 𮂘, 𮂙, 𮂛, 𰨓, , , , , 𥜃, 𥜄, 𥜅, 𥜆, 𥜇, 𥜈, 𥜉, 𥜊, 𥜋, 𥜌, 𥜍, 𥜎, 𥜏, 𥜐, 𥜑, 𫀢, 𬓛, 𮂜

รากอักษรจีน 禸[แก้ไข]

𥝈, 𥝉

รากอักษรจีน 禾[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , , 𥢊, 𥢋, 𥢌, 𥢍, 𥢎, 𥢏, 𥢐, 𥢑, 𥢒, 𥢓, 𥢔, 𥢕, 𥢖, 𥢗, 𥢘, 𥢙, 𥢚, 𥢛, 𥢜, 𥢝, 𥢞, 𥢟, 𥢠, 𥢡, 𥢢, 𥢣, 𥢤, 𥢥, 𥢦, 𥢧, 𥢨, 𥢩, 𥢪, 𥢫, 𥢬, 𥢭, 𥢮, 𥢯, 𥢰, 𥢱, 𥢲, 𥢳, 𫁆, 𬓾, 𬓿, 𮃬, 𮃭, 𮃮, 𮃯, 𮃰, 𮃱, 𰨸, 𰨹, 𰨺, 𰨻, , 𬔁

รากอักษรจีน 穴[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , 𥧼, 𥨌, 𥨍, 𥨎, 𥨏, 𥨐, 𥨑, 𥨒, 𥨓, 𥨔, 𥨕, 𥨖, 𥨗, 𥨘, 𥨙, 𥨚, 𥨛, 𥨜, 𥨝, 𥨞, 𥨟, 𥨩, 𫁛, 𮄖, 𮄗, 𮄘, 𮄙, 𰩚, 𰩛, 𮄜

รากอักษรจีน 立[แก้ไข]

, , , , 𥪯, 𥪲, 𥪳, 𥪴, 𥪵, 𥪶, 𥪷, 𥪸, 𥪹, 𥪻, 𫁭, 𬔪, 𮄻, 𮄼

รากอักษรจีน 竹[แก้ไข]

, , , , , , , , , 篿, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𥱵, 𥱶, 𥱷, 𥱸, 𥱹, 𥱺, 𥱻, 𥱼, 𥱽, 𥱾, 𥱿, 𥲀, 𥲁, 𥲂, 𥲃, 𥲄, 𥲅, 𥲆, 𥲇, 𥲈, 𥲉, 𥲊, 𥲋, 𥲌, 𥲍, 𥲎, 𥲏, 𥲐, 𥲑, 𥲒, 𥲓, 𥲔, 𥲕, 𥲖, 𥲗, 𥲘, 𥲙, 𥲚, 𥲛, 𥲜, 𥲝, 𥲞, 𥲟, 𥲠, 𥲡, 𥲢, 𥲣, 𥲤, 𥲥, 𥲦, 𥲧, 𥲨, 𥲩, 𥲪, 𥲫, 𥲬, 𥲭, 𥲮, 𥲯, 𥲰, 𥲱, 𥲲, 𥲳, 𥲴, 𥲵, 𥲶, 𥲷, 𥲸, 𥲹, 𥲺, 𥲻, 𥲼, 𥲽, 𥲾, 𥲿, 𥳀, 𥳂, 𥳃, 𥳄, 𥳅, 𥴎, 𫂘, 𫂙, 𫂚, 𫂛, 𫂜, 𫂝, 𫂞, 𫂟, 𬕩, 𬕪, 𬕫, 𬕬, 𮅶, 𮅷, 𮅸, 𮅹, 𮅺, 𮅼, 𮅽, 𮅾, 𮆁, 𮆂, 𮆃, 𮆄, 𮆆, 𰪔, 𰪕, 𰪖, , , 𮆍, 𮆑, 𮆒,

รากอักษรจีน 米[แก้ไข]

𬖱, 𮇹, , , , , , , , , , , , , , , 𥻿, 𥼀, 𥼁, 𥼂, 𥼃, 𥼄, 𥼅, 𥼆, 𥼇, 𥼈, 𥼉, 𥼊, 𥼋, 𥼌, 𥼍, 𥼎, 𥼏, 𥼐, 𥼑, 𥼒, 𥼓, 𥼔, 𥼕, 𥼖, 𫃍, 𫃎, 𫟀, 𬖳, 𬖴, 𬖵, 𮇺, 𰫋, 𰫌, 𰫍, 𰫎, 𰫏, 𰫐, 𬖶

รากอักษรจีน 糸[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , , , , , 縿, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𦄂, 𦄉, 𦄊, 𦄋, 𦄌, 𦄍, 𦄎, 𦄏, 𦄐, 𦄑, 𦄒, 𦄓, 𦄔, 𦄕, 𦄖, 𦄗, 𦄘, 𦄙, 𦄚, 𦄛, 𦄜, 𦄝, 𦄞, 𦄟, 𦄠, 𦄡, 𦄢, 𦄣, 𦄤, 𦄥, 𦄦, 𦄧, 𦄨, 𦄩, 𦄪, 𦄫, 𦄬, 𦄭, 𦄮, 𦄯, 𦄰, 𦄱, 𦄲, 𦄳, 𦄴, 𦄵, 𦄶, 𦄷, 𦄸, 𦄹, 𦄺, 𦄻, 𫃽, 𫃾, 𫃿, 𫄀, 𬗳, 𬗴, 𬗵, 𬗶, 𬗷, 𬗸, 𬗹, 𬗺, 𮈺, 𮈻, 𮈼, 𮈽, 𮈾, 𮈿, 𮉀, 𮉁, 𮉂, 𮉃, 𰫱, 𰫲, , , 𮉅, 𮉇, 𮉉,

รากอักษรจีน 纟[แก้ไข]

𦈠, 𦈡, 𫄸, 𫟇, 𰬿, 𬙊

รากอักษรจีน 缶[แก้ไข]

, , , 𦉏, 𦉐, 𦉑, 𦉒, 𦉓, 𦉔, 𮉸, 𰭅, 𮉺

รากอักษรจีน 网[แก้ไข]

𮊖, 𮊘, , , 罿, , , 𦌒, 𦌓, 𦌔, 𦌕, 𦌖, 𦌗, 𦌘, 𦌙, 𦌚, 𦌛, 𦌜, 𦌝, 𦌞, 𧷅, 𬙧, 𬙨, 𮊚, 𮊛

รากอักษรจีน 羊[แก้ไข]

, 𦎷, 𦎸, 𦎹, 𦎺, 𦎻, 𦎼, 𦎽, 𦎾, 𦎿, 𦏀, 𦏁, 𦏂, 𦏃, 𦏄, 𫅚, 𫅛, 𫅜, 𬙼, 𬙽

รากอักษรจีน 羽[แก้ไข]

, , , , , 𦒃, 𦒄, 𦒅, 𦒆, 𦒇, 𦒈, 𦒉, 𦒊, 𦒋, 𦒌, 𫅯, 𬚇, 𬚈, 𮋒, 𮋓

รากอักษรจีน 老[แก้ไข]

𦓃, 𦓈, 𦓉

รากอักษรจีน 而[แก้ไข]

𦓟, 𦓠, 𦓡, 𰭯

รากอักษรจีน 耒[แก้ไข]

, , , , , 𦔓, 𦔔, 𦔕, 𦔖, 𦔗, 𦔘, 𦔙, 𦔚, 𮋫

รากอักษรจีน 耳[แก้ไข]

𬚣, , , , , , , , , 𦗐, 𦗑, 𦗒, 𦗓, 𦗔, 𦗕, 𦗖, 𦗗, 𦗘, 𦗙, 𦗚, 𦗛, 𦗜, 𦗝, 𦗞, 𫆎, 𫆏, 𮋺,

รากอักษรจีน 聿[แก้ไข]

𦘤, 𦘥, 𦘦

รากอักษรจีน 肉[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𦠾, 𦠿, 𦡀, 𦡁, 𦡂, 𦡃, 𦡅, 𦡆, 𦡇, 𦡈, 𦡉, 𦡊, 𦡋, 𦡌, 𦡍, 𦡏, 𦡐, 𦡑, 𦡒, 𦡓, 𦡔, 𦡕, 𦡘, 𦡙, 𦡚, 𦡛, 𦡜, 𦡝, 𦡞, 𦡟, 𦡠, 𦡡, 𦡢, 𦡣, 𦡤, 𦡥, 𦡦, 𦡧, 𦡨, 𦡩, 𦡪, 𦡫, 𦡬, 𦡭, 𦡯, 𫆹, 𫆺, 𫆻, 𬛙, 𬛛, 𮍀, 𮍁, 𰯞, 𰯟, , 𮍃, 𮍅, 𮍆

รากอักษรจีน 臣[แก้ไข]

, , 𦣰, 𦣱, 𬛩

รากอักษรจีน 自[แก้ไข]

𦤡, 𦤢, 𦤣, 𦤤, 𬛮

รากอักษรจีน 至[แก้ไข]

𦥎

รากอักษรจีน 臼[แก้ไข]

𦦘, 𦦙, 𦦚, 𦦛, 𦦜, 𦦝, 𦦞, 𦦟, 𦦠, 𬛽,

รากอักษรจีน 舌[แก้ไข]

𦧱, 𦧲, 𦧳, 𬜍, 𰰈, 𬜎

รากอักษรจีน 舟[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , 𦪆, 𦪇, 𦪈, 𦪉, 𦪊, 𦪋, 𦪌, 𦪍, 𦪎, 𦪏, 𦪐, 𫇞, 𬜛, 𮎔

รากอักษรจีน 艮[แก้ไข]

, 𦫑, 𮎚

รากอักษรจีน 艸[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𦻾, 𦼩, 𦼪, 𦼫, 𦼬, 𦼭, 𦼮, 𦼯, 𦼰, 𦼱, 𦼲, 𦼳, 𦼴, 𦼵, 𦼶, 𦼷, 𦼸, 𦼹, 𦼺, 𦼻, 𦼼, 𦼽, 𦼾, 𦼿, 𦽀, 𦽁, 𦽂, 𦽃, 𦽄, 𦽅, 𦽆, 𦽇, 𦽈, 𦽉, 𦽊, 𦽋, 𦽌, 𦽍, 𦽎, 𦽏, 𦽐, 𦽑, 𦽒, 𦽓, 𦽔, 𦽕, 𦽖, 𦽗, 𦽘, 𦽙, 𦽚, 𦽛, 𦽜, 𦽝, 𦽞, 𦽟, 𦽠, 𦽡, 𦽢, 𦽣, 𦽤, 𦽥, 𦽦, 𦽧, 𦽨, 𦽩, 𦽪, 𦽫, 𦽬, 𦽮, 𦽯, 𦽰, 𦽱, 𦽲, 𦽳, 𦽴, 𦽵, 𦽶, 𦽷, 𦽸, 𦽹, 𦽺, 𦽻, 𦽼, 𦽽, 𦽾, 𦽿, 𦾀, 𦾁, 𦾂, 𦾃, 𦾄, 𦾅, 𦾆, 𦾇, 𦾈, 𦾉, 𦾊, 𦾋, 𦾌, 𦾍, 𦾎, 𦾏, 𦾐, 𦾑, 𦾒, 𦾓, 𦾔, 𦾕, 𦾖, 𦾗, 𦾘, 𦾙, 𦾚, 𦾛, 𦾜, 𦾝, 𦾞, 𦾟, 𦾠, 𦾡, 𦾢, 𦾣, 𦾤, 𦾥, 𦾦, 𦾧, 𦾨, 𦾩, 𦿡, 𦿸, 𫉥, 𫉦, 𫉧, 𫉨, 𫉩, 𫉪, 𫉫, 𫉬, 𫉭, 𫉮, 𫉯, 𫉰, 𫉱, 𫉲, 𫉳, 𫉴, 𮑛, 𮑥, 𮑶, 𰱽, 𰱾, 𰱿, 𰲀, 𰲁, 𰲂, 𰲃, 𰲄, 𰲅, 𰲆, 𰲇, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𬞯, 𬞰, 𬞱, 𬞲, 𬞷, 𬞹, 𬞺, 𮑼, 𮑽, 𮑾, 𮑿, 𮒀, 𮒁, 𮒃, 𮒄, 𮒅, 𮒆, 𮒇, 𮒈, 𮒉, 𮒋, 𮒌, 𮒍, 𮒎, 𮒏, 𮒐, 𮒑, 𮒒, 𮒔, 𮒕, 𮒖, , , , , 𬟃, 𬟋, 𮒠, 𮒥

รากอักษรจีน 虍[แก้ไข]

, , , 𧇱, 𧇲, 𧇳, 𧇴, 𧇵, 𧇶, 𧇷, 𧇸, 𧇹, 𧇺, 𫊣, 𮓬

รากอักษรจีน 虫[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𢋜, 𧏸, 𧏹, 𧏺, 𧏻, 𧏼, 𧏽, 𧏾, 𧏿, 𧐀, 𧐁, 𧐂, 𧐃, 𧐄, 𧐅, 𧐆, 𧐇, 𧐈, 𧐉, 𧐊, 𧐋, 𧐌, 𧐍, 𧐎, 𧐏, 𧐐, 𧐑, 𧐒, 𧐓, 𧐔, 𧐕, 𧐖, 𧐗, 𧐘, 𧐙, 𧐚, 𧐛, 𧐜, 𧐝, 𧐞, 𧐟, 𧐠, 𧐡, 𧐢, 𧐣, 𧐤, 𧐥, 𧐦, 𧐧, 𧐨, 𧐩, 𧐪, 𧐫, 𧐬, 𧐭, 𧐮, 𧐯, 𧐱, 𧐲, 𧐳, 𧐴, 𧐵, 𧐶, 𧐷, 𧐸, 𧐹, 𧐺, 𧐻, 𧐼, 𧐽, 𧐾, 𧐿, 𧑀, 𧑁, 𧑂, 𧑃, 𫋖, 𫋗, 𫋘, 𫋙, 𬠥, 𬠦, 𬠧, 𬠨, 𮔳, 𮔵, 𮔶, 𮔷, 𮔸, 𮔹, 𮔺, 𰳖, 𰳗, 𰳘, 𰳙, 𰳚, , , , , , 𬠩, 𬠫, 𬠬

รากอักษรจีน 血[แก้ไข]

𧗋, 𧗌, 𧗍, 𫋬, 𰳩

รากอักษรจีน 行[แก้ไข]

𢖋, 𧗿, 𧘀, 𧘁, 𫟙

รากอักษรจีน 衣[แก้ไข]

𬡟, , , , , , , , , , , , , , , , , 𬡫, 𬡭, 𮖬, 𮖭, 𰴆, 𰴇, 𰴈, , , , , , , , , , , , , , , 𧜭, 𧝂, 𧝃, 𧝄, 𧝅, 𧝆, 𧝇, 𧝈, 𧝉, 𧝊, 𧝋, 𧝌, 𧝍, 𧝎, 𧝏, 𧝐, 𧝑, 𧝒, 𧝓, 𧝔, 𧝕, 𧝖, 𧝗, 𧝘, 𧝙, 𧝚, 𧝛, 𧝜, 𧝝, 𧝞, 𧝟, 𧝠, 𧝡, 𧝢, 𧝣, 𧝤, 𧝥, 𧝦, 𧝧, 𧝨, 𧝩, 𧝪, 𧝫, 𧝬, 𧝭, 𧝮, 𧝯, 𧝰, 𫌐, 𫌑, 𫌒, 𬡮, 𬡯, 𮖯, 𮖰, 𮖱, 𮖲, 𮖳, 𮖴, 𮖵, ,

รากอักษรจีน 襾[แก้ไข]

𧟿

รากอักษรจีน 見[แก้ไข]

, , , , , , , , 𧡷, 𧡸, 𧡹, 𧡺, 𧡻, 𧡼, 𧡽, 𧡾, 𧡿, 𧢀, 𧢁, 𬢁, 𰴓

รากอักษรจีน 见[แก้ไข]

𫌭, 𰴞

รากอักษรจีน 角[แก้ไข]

, , , , 𧤛, 𧤜, 𧤝, 𧤞, 𧤟, 𧤠, 𧤡, 𧤣, 𧤤, 𧤥, 𧤦, 𧤧, 𧤨, 𧤩, 𧤪, 𧤫, 𧤬, 𧤭, 𧤮, 𮗵

รากอักษรจีน 言[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𠐜, 𧪘, 𧪙, 𧪚, 𧪛, 𧪜, 𧪝, 𧪞, 𧪟, 𧪠, 𧪡, 𧪢, 𧪣, 𧪤, 𧪥, 𧪦, 𧪧, 𧪨, 𧪩, 𧪪, 𧪫, 𧪬, 𧪭, 𧪮, 𧪯, 𧪰, 𧪱, 𧪲, 𧪳, 𧪴, 𧪵, 𧪶, 𧪷, 𧪸, 𧪹, 𧪺, 𧪻, 𧪼, 𧪽, 𧪾, 𧪿, 𧫀, 𧫁, 𧫂, 𧫃, 𧫄, 𧫅, 𧫆, 𧫇, 𧫈, 𧫉, 𧫊, 𧫋, 𧫌, 𧫍, 𧫎, 𧫏, 𧫐, 𧫑, 𫍆, 𫍇, 𫍈, 𬢺, 𬢻, 𬢼, 𬢽, 𬢾, 𬣀, 𬣁, 𬣂, 𬣃, 𬣄, 𮘫, 𮘬, 𮘭, 𮘮, 𮘯, 𰵃, 𰵄, , , , , , ,

รากอักษรจีน 讠[แก้ไข]

, , 𫍿, 𬤭, 𮙋

รากอักษรจีน 谷[แก้ไข]

谿, , , , 𧯆, 𧯇, 𧯈, 𧯉, 𬤵

รากอักษรจีน 豆[แก้ไข]

, , , , 𧯼, 𧯽, 𧯾, 𧯿, 𧰀, 𧰁, 𧰂, 𧰈, 𰶞

รากอักษรจีน 豕[แก้ไข]

, , , , 𧱲, 𧱳, 𧱴, 𧱵, 𧱶, 𧱷, 𧱸, 𧱹, 𧱺, 𬥄, 𬥅, 𰶮

รากอักษรจีน 豸[แก้ไข]

, , , , 𧳵, 𧳶, 𧳷, 𧳸, 𧳹, 𧳺, 𧳻, 𧳼, 𧳽, 𧳾, 𧳿, 𧴀, 𫎍, , 𬥊

รากอักษรจีน 貝[แก้ไข]

, , , , , , , , , , 𧷌, 𧷍, 𧷎, 𧷏, 𧷐, 𧷑, 𧷒, 𧷓, 𧷔, 𧷕, 𧷖, 𧷗, 𧷘, 𧷙, 𧷚, 𧷛, 𧷜, 𧷝, 𫎟, 𫎠, 𬥣, 𬥤, 𬥥, 𮚚, 𮚜, 𮚝, 𰷊, 𰷋, 𰷌, , 𮚟

รากอักษรจีน 贝[แก้ไข]

, , 𰷬

รากอักษรจีน 赤[แก้ไข]

, 𧹲, 𧹳, 𧹴, 𧹵

รากอักษรจีน 走[แก้ไข]

, , , , , 𧽉, 𧽊, 𧽋, 𧽌, 𧽍, 𧽎, 𧽏, 𧽐, 𧽑, 𧽒, 𧽓, 𧽔, 𧽕, 𧽖, 𧽗, 𧽘, 𧽙, 𧽚, 𧽛, 𧽜, 𧽝, 𫎽, 𬦘, 𬦙, 𬦚, 𬦛, 𬦜, 𮚽, 𮚾, 𰷼, 𰷽

รากอักษรจีน 足[แก้ไข]

𬧀, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𨃓, 𨃔, 𨃕, 𨃖, 𨃗, 𨃘, 𨃙, 𨃚, 𨃛, 𨃜, 𨃝, 𨃞, 𨃟, 𨃠, 𨃡, 𨃢, 𨃣, 𨃤, 𨃥, 𨃦, 𨃧, 𨃨, 𨃩, 𨃪, 𨃫, 𨃬, 𨃭, 𨃮, 𨃯, 𨃰, 𨃱, 𨃲, 𨃳, 𨃴, 𨃵, 𨃶, 𨃷, 𨃸, 𨃹, 𨃺, 𨃻, 𨃼, 𨃽, 𨃾, 𨃿, 𨄀, 𨄁, 𨄂, 𨄄, 𫏙, 𫏚, 𫏛, 𬧄, 𬧅, 𬧆, 𬧇, 𬧈, 𬧉, 𮜀, 𮜁, 𮜂, 𮜃, 𮜄, 𮜅, 𮜆, 𮜇, 𮜈, 𰸨, 𰸩, , , 𮜌, 𮜐

รากอักษรจีน 身[แก้ไข]

, , 𨉦, 𨉮, 𨉯, 𨉰, 𨉱, 𨉲, 𨉳, 𨉴, 𨉵, 𨉶, 𨉷, 𨉸, 𫏭, 𫏮, 𬧬, 𬧭, 𬧮, 𰹆

รากอักษรจีน 車[แก้ไข]

𬧹, , , 輿, , , , , , , , , , , , , 𨍩, 𨍪, 𨍫, 𨍬, 𨍭, 𨍮, 𨍯, 𨍰, 𨍱, 𨍲, 𨍳, 𨍴, 𨍵, 𨍶, 𨍷, 𨍸, 𨍹, 𨍺, 𨍻, 𨍼, 𨍽, 𨍾, 𨍿, 𨎀, 𨎁, 𨎂, 𨎃, 𨎄, 𨎅, 𨎆, 𨎇, 𨎈, 𨎉, 𫏼, 𫏽, 𬧺, 𮝠, 𮝡, 𮝢, 𰹟, 𰹠, 𰹡, 𰹢,

รากอักษรจีน 车[แก้ไข]

𫐘, 𫟦, 𬨔, 𮝹, 𰺟, 𰺠

รากอักษรจีน 辛[แก้ไข]

, 𨐨, 𨐩, 𨐪, 𨐫, 𨐬, 𨐭, 𨐮, 𨐯

รากอักษรจีน 辰[แก้ไข]

𮝿

รากอักษรจีน 辵[แก้ไข]

𰻕, , , , 𬩛, 𰻖, 𰻗, 𰻘, 𰻙, 𰻚, , , 𨘇, 𨘈, 𨘉, 𨘊, 𨘋, 𨘌, 𨘍, 𨘎, 𨘏, 𨘐, 𨘑, 𨘒, 𨘓, 𨘔, 𨘕, 𨘖, 𨘗, 𨘘, 𨘙, 𨘚, 𨘛, 𨘜, 𨘝, 𨘞, 𨘟, 𨘠, 𩄮, 𫑌, 𫑍, 𫑎, 𫑏, 𬩜, 𬩝, 𬩠, 𬩡, 𬩢, 𬩣, 𮟘, 𮟙, 𮟚, 𮟜, 𬩤, 𬩧, 𬩩

รากอักษรจีน 邑[แก้ไข]

, 𮠃, 𮠅, 𰻷, , 𬪜, 𰻾, , , , , 𨞺, 𨞻, 𨞼, 𨞽, 𨞾, 𨞿, 𨟀, 𨟁, 𨟂, 𨟃, 𨟄, 𨟅, 𨟆, 𨟇, 𨟈, 𨟉, 𨟊, 𨟋, 𨟌, 𫑭, 𬪝,

รากอักษรจีน 酉[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , 𨢅, 𨢆, 𨢇, 𨢈, 𨢉, 𨢊, 𨢋, 𨢌, 𨢍, 𨢎, 𨢏, 𨢐, 𨢑, 𨢒, 𨢓, 𨢔, 𨢕, 𨢖, 𨢗, 𨢘, 𨢙, 𨢚, 𨢛, 𨢜, 𨢝, 𨢞, 𨢟, 𨢠, 𫑺, 𬪲, 𬪳, 𬪴, 𬪵, 𮠼, 𰼏, , 𮡀

รากอักษรจีน 釆[แก้ไข]

𤳛, 𨤚, 𨤛, 𨤜

รากอักษรจีน 里[แก้ไข]

𡣢, 𨤲, 𨤳, 𫒄, 𬪿, 𬫀, 𰼞

รากอักษรจีน 金[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𨨯, 𨨰, 𨨱, 𨨲, 𨨳, 𨨴, 𨨵, 𨨶, 𨨷, 𨨸, 𨨹, 𨨺, 𨨻, 𨨼, 𨨽, 𨨾, 𨨿, 𨩀, 𨩁, 𨩂, 𨩃, 𨩄, 𨩅, 𨩆, 𨩇, 𨩈, 𨩉, 𨩊, 𨩋, 𨩌, 𨩍, 𨩎, 𨩏, 𨩐, 𨩑, 𨩒, 𨩓, 𨩔, 𨩕, 𨩖, 𨩗, 𨩘, 𨩙, 𨩚, 𨩛, 𨩜, 𨩝, 𨩞, 𨩟, 𨩠, 𨩡, 𨩢, 𨩣, 𨩤, 𨩥, 𨩦, 𨩧, 𨩨, 𨩩, 𨩪, 𨩫, 𨩬, 𨩭, 𨩮, 𨩯, 𨩰, 𨩱, 𨩲, 𨩳, 𨩴, 𨩵, 𨩶, 𨩷, 𨩸, 𨩹, 𨩺, 𨩻, 𨩼, 𨩽, 𨩾, 𨩿, 𨪀, 𨪁, 𨪂, 𨪃, 𨪄, 𨪅, 𨪆, 𫒰, 𫒱, 𫒲, 𫒳, 𫒴, 𫒵, 𫒶, 𫒷, 𬫭, 𬫲, 𮢙, 𮢚, 𮢛, 𮢜, 𮢝, 𮢞, 𮢟, 𮢠, 𮢡, 𮢢, 𮢣, 𮢤, 𮢥, 𮢦, 𮢧, 𰼻, 𰼼, 𰼽, 𰼾, 𰼿, 𰽀, 𰽁, , , , , , , , , 𬫼, 𮢭, 𮢱

รากอักษรจีน 钅[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , 𨱑, 𨱓, 𨱔, 𫔋, 𫔌, 𫔍, 𫔎, 𫔏, 𬭳, 𬭴, 𬭵, 𬭶, 𬭷, 𬭸, 𬭹, 𰾳, 𰾴, 𰾵, 𰾶, 𰾷, 𰾸, 𰾹, 𰾺, 𰾻, 𰾼, 𰾽, 𬭼

รากอักษรจีน 長[แก้ไข]

𨲞, 𨲟, 𨲠, 𨲡, 𨲢, 𨲣, 𨲤, 𮤂, 𰿓

รากอักษรจีน 門[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𨵥, 𨵦, 𨵧, 𨵨, 𨵩, 𨵪, 𨵫, 𨵬, 𨵭, 𨵮, 𨵯, 𨵰, 𨵱, 𨵲, 𨵳, 𨵴, 𨵵, 𨵶, 𨵷, 𨵸, 𨵹, 𨵺, 𨵻, 𨵼, 𨵽, 𨵾, 𨵿, 𫔨, 𬮍, 𬮎, 𮤗, 𮤘, 𮤚, 𰿣, 𮤞

รากอักษรจีน 门[แก้ไข]

, 𨸍, 𫔹, 𰿿, 𱀀

รากอักษรจีน 阜[แก้ไข]

, , , 𬯠, 𮥫, 𮥬, 𮥭, 𮥮, 𱀻, , 𨽍, 𨽎, 𨽏, 𨽐, 𨽑, 𨽒, 𨽓, 𨽔, 𨽕, 𬯡

รากอักษรจีน 隶[แก้ไข]

, 𨽿, 𮥵

รากอักษรจีน 隹[แก้ไข]

, , , 𨿿, 𩀀, 𩀁, 𩀂, 𩀃, 𩀄, 𩀅, 𩀆, 𩀇, 𩀈, 𩀉, 𩀊, 𩀋, 𩀌, 𩀍, 𩀎, 𩀏, 𩀐, 𩀑, 𩀒, 𩀓, 𩀔, 𩀕, 𩀖, 𬯱, 𮦀, 𱁊, ,

รากอักษรจีน 雨[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , , , 𩃵, 𩃶, 𩃷, 𩃸, 𩃹, 𩃺, 𩃻, 𩃼, 𩃽, 𩃿, 𩄀, 𩄁, 𩄂, 𩄃, 𩄄, 𩄅, 𩄆, 𩄇, 𩄈, 𩄉, 𩄊, 𩄋, 𩄌, 𩄍, 𩄎, 𩄏, 𩄐, 𩄑, 𩄒, 𩄓, 𩄔, 𩄕, 𩄖, 𫕩, 𫕪, 𬰄, 𬰅, 𬰆, 𬰇, 𮦜, 𮦞, 𮦟, 𮦠, 𮦡, 𮦢, 𮦣, 𱁠, 𱁡, 𱁢, , 𮦤, 𮦥, 𮦧

รากอักษรจีน 靑[แก้ไข]

𩇟

รากอักษรจีน 面[แก้ไข]

, 𩈫, 𩈬, 𩈭, 𩈮, 𩈯, 𩈰, 𩈱, 𬰡, 𮧎

รากอักษรจีน 革[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , , , 𩊿, 𩋀, 𩋁, 𩋂, 𩋃, 𩋄, 𩋅, 𩋆, 𩋇, 𩋈, 𩋉, 𩋊, 𩋋, 𩋌, 𩋍, 𩋎, 𩋏, 𩋐, 𩋑, 𩋒, 𩋓, 𩋔, 𩋕, 𩋖, 𩋗, 𩋘, 𩋙, 𩋚, 𩋛, 𩋜, 𩋝, 𩋞, 𬰦, 𮧞, 𱁷,

รากอักษรจีน 韋[แก้ไข]

, , , , 𩎸, 𩎹, 𩎺, 𩎻, 𩎼, 𩎽, 𩎾, 𩎿, 𩏀, 𩏁, 𩏂, 𩏃, 𩏄, 𫖎

รากอักษรจีน 韦[แก้ไข]

𬰷, 𱂋

รากอักษรจีน 韭[แก้ไข]

, , 𩐅, 𩐆, 𩐇

รากอักษรจีน 音[แก้ไข]

𩐭, 𩐮, 𩐯, 𩐰,

รากอักษรจีน 頁[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𩓝, 𩓞, 𩓟, 𩓠, 𩓡, 𩓢, 𩓣, 𩓤, 𩓥, 𩓦, 𩓧, 𩓨, 𩓩, 𩓪, 𩓫, 𩓬, 𩓭, 𩓮, 𩓯, 𩓰, 𩓱, 𩓲, 𩓳, 𩓴, 𩓵, 𩓶, 𩓷, 𩓸, 𩓹, 𩓺, 𩓻, 𩓼, 𩓽, 𩓾, 𩓿, 𫖡, 𬱈, 𬱉, 𮨍, 𮨎, 𮨏, 𮨐, 𮨑, 𮨒, 𮨓, 𮨔

รากอักษรจีน 页[แก้ไข]

𫖹, 𱂺

รากอักษรจีน 風[แก้ไข]

, , , , , , , , 𩗨, 𩗩, 𩗪, 𩗫, 𩗬, 𩗭, 𩗮, 𩗯, 𩗰, 𩗱, 𩗲, 𩗳, 𩗴, 𩗵, 𩗶, 𩗷, 𩗸, 𩗹, 𩗺, 𩗻, 𩗼, 𩗽, 𩗾, 𩗿, 𩘀, 𩘁, 𩘂, 𩘃, 𩘄, 𫖽, 𮨭, 𮨮, 𮨯, 𱃃, 𱃄, 𱃅, 𱃆

รากอักษรจีน 风[แก้ไข]

𩙰, 𫗋, 𬲇, 𬲈

รากอักษรจีน 飛[แก้ไข]

รากอักษรจีน 飞[แก้ไข]

𫗌

รากอักษรจีน 食[แก้ไข]

, , , , , , 𬲕, 𬲖, 𮨽, 𮨾, 𮩀, , , , , , , , , , , , 𩜣, 𩜭, 𩜮, 𩜯, 𩜰, 𩜱, 𩜲, 𩜳, 𩜴, 𩜵, 𩜶, 𩜷, 𩜸, 𩜹, 𩜺, 𩜻, 𩜼, 𩜽, 𩜾, 𩜿, 𩝀, 𩝁, 𩝂, 𩝃, 𩝄, 𩝅, 𩝆, 𩝇, 𩝈, 𩝉, 𩝊, 𩝋, 𩝌, 𩝍, 𩝎, 𩝏, 𩝐, 𩝑, 𩝒, 𩝓, 𩝔, 𩝕, 𩝖, 𩝗, 𩝘, 𫗔, 𫗕, 𫗖, 𫗗, 𬲗, 𬲘, 𬲙, 𮩁, 𮩂, 𮩃, 𮩅, 𮩇, , , , 餿,

รากอักษรจีน 饣[แก้ไข]

𬳔, 𱄈, 𱄉

รากอักษรจีน 首[แก้ไข]

, 𩠨, 𩠩, 𫗸, 𬳙, 𮩤

รากอักษรจีน 香[แก้ไข]

, , , , , , 𩡉, 𩡊, 𩡋, 𩡏, 𫗾, 𬳝, 𬳞, 𮩩, 𮩪

รากอักษรจีน 馬[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , 駿, , , , , , , , , , 𩣖, 𩣗, 𩣘, 𩣙, 𩣚, 𩣛, 𩣜, 𩣝, 𩣞, 𩣟, 𩣠, 𩣡, 𩣢, 𩣣, 𩣤, 𩣥, 𩣦, 𩣧, 𩣨, 𩣩, 𩣪, 𩣫, 𩣬, 𩤷, 𬳬, 𮪅, 𮪆, 𮪇, 𱄝, 𱄞, 𱄟, 𱄠, 𱄡, 𱄢

รากอักษรจีน 马[แก้ไข]

,

รากอักษรจีน 骨[แก้ไข]

, , , , , , , , 𩩗, 𩩘, 𩩙, 𩩚, 𩩛, 𩩜, 𩩝, 𩩞, 𩩟, 𩩠, 𩩡, 𩩢, 𩩣, 𩩤, 𩩥, 𩩦, 𩩧, 𩩨, 𩩩, 𩩪, 𩩫, 𩩬, 𮪭, 𮪮, 𮪯, 𮪰

รากอักษรจีน 高[แก้ไข]

𬴖, 𬴗, 𩫕, 𩫖, 𩫗, 𩫘, 𩫙

รากอักษรจีน 髟[แก้ไข]

, , , 髿, , , , , , , , 𩭇, 𩭈, 𩭉, 𩭊, 𩭋, 𩭌, 𩭍, 𩭎, 𩭏, 𩭐, 𩭑, 𩭒, 𩭓, 𩭔, 𩭕, 𩭖, 𩭗, 𩭘, 𩭙, 𩭚, 𩭛, 𩭜, 𩭝, 𫘾, 𫘿, 𬴪, 𮫆, 𮫇, 𮫈, 𱆀, 𱆁

รากอักษรจีน 鬥[แก้ไข]

𩰒

รากอักษรจีน 鬲[แก้ไข]

, 𩰹, 𩰺, 𩰻, 𩰼, 𩰽, 𬴶, 𱆎

รากอักษรจีน 鬼[แก้ไข]

𮫠, 𱆛, , , , , , , 𩳢, 𩳣, 𩳤, 𩳥, 𩳦, 𩳧, 𩳨, 𩳩, 𩳪, 𩳫, 𩳬, 𩳭, 𩳮, 𩳯, 𩳰, 𩳱, 𩳲, 𩳳, 𩳴, 𫙌, 𫙍

รากอักษรจีน 魚[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𩶡, 𩶢, 𩶣, 𩶤, 𩶥, 𩶦, 𩶧, 𩶨, 𩶩, 𩶪, 𩶫, 𩶬, 𩶭, 𩶮, 𩶯, 𩶰, 𩶱, 𩶲, 𩶳, 𩶴, 𩶵, 𩶶, 𩶸, 𩶹, 𩶺, 𩶻, 𩶼, 𩶽, 𩶾, 𩶿, 𩷀, 𩷁, 𩷂, 𩷃, 𩷄, 𩷅, 𩷆, 𩷇, 𩷈, 𩷉, 𩷊, 𩷋, 𩷌, 𫙘, 𫙙, 𫙚, 𫙛, 𫙜, 𫙝, 𫙞, 𫙟, 𬵍, 𬵎, 𬵏, 𬵐, 𮫵, 𮫶, 𮫷, 𮫸, 𱆬, , , , 𮫹

รากอักษรจีน 鱼[แก้ไข]

, , 鲿, , , , , , , , , , , , , , 𩾊, 𩾋, 𫚢, 𫚣, 𫚤, 𫚥, 𫠑, 𬶞, 𬶟, 𬶠, 𬶡, 𬶢, 𬶤, 𬶥, 𬶦, 𬶧, 𬶨, 𱈂, 𱈃, 𱈄, 𱈅, 𱈆, 𱈇, 𱈈, , 𬶪, 𮬡

รากอักษรจีน 鳥[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , , , , , , 鴿, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𪀒, 𪀓, 𪀔, 𪀕, 𪀖, 𪀗, 𪀘, 𪀙, 𪀚, 𪀛, 𪀜, 𪀝, 𪀞, 𪀟, 𪀠, 𪀡, 𪀢, 𪀣, 𪀤, 𪀥, 𪀦, 𪀧, 𪀨, 𪀩, 𪀪, 𪀫, 𪀬, 𪀭, 𪀮, 𪀯, 𪀰, 𪀱, 𪀲, 𪀳, 𪀴, 𪀵, 𪀶, 𪀷, 𪀸, 𪀹, 𪀺, 𪀻, 𪀼, 𪀽, 𪀾, 𪀿, 𪁀, 𪁁, 𪁂, 𪁃, 𪁄, 𪁅, 𪁆, 𪁇, 𪁈, 𪁉, 𫚸, 𫚹, 𫚺, 𫚻, 𬷍, 𬷎, 𬷏, 𬷐, 𬷑, 𬷒, 𮬳, 𮬴, 𮬵, 𮬶, 𮬷, 𮬸, 𱈦, 𱈧,

รากอักษรจีน 鸟[แก้ไข]

, , , , , , 𫜃, 𫜄, 𬸨, 𬸩, 𬸪, 𬸫, 𱊦, 𱊧, 𱊨, 𱊩, 𬸭, 𬸮

รากอักษรจีน 鹵[แก้ไข]

𪉢, 𫜇, 𱊸

รากอักษรจีน 鹿[แก้ไข]

, , , 𪊥, 𪊦, 𪊧, 𪊨, 𪊩, 𪊪, 𪊫, 𪊬, 𪊭, 𪊮, 𪊯, 𪊰, 𪊱, 𪊲, 𪊳, 𫜍, 𬸽, 𬸾, 𮭴

รากอักษรจีน 麥[แก้ไข]

, , , 𪌢, 𪌣, 𪌤, 𪌥, 𪌦, 𪌧, 𪌨, 𪌩, 𪌪, 𪌫, 𪌬, 𬹂

รากอักษรจีน 麦[แก้ไข]

𫜕, 𱋦, 𱋧, 𬹍

รากอักษรจีน 麻[แก้ไข]

𪎠, 𪎡, 𪎢, 𫜖, 麿

รากอักษรจีน 黃[แก้ไข]

𱋲, , , 𪎻, 𪎼, 𪎽, 𪎾, 𪎿, 𪏀, 𪏁

รากอักษรจีน 黍[แก้ไข]

, 𪏶, 𪏷, 𪏸, 𪏹, 𪏺, 𪏻, 𪏼, 𪏽, 𪏾

รากอักษรจีน 黑[แก้ไข]

, , , , , , , , 𪐲, 𪐳, 𪐴, 𪐵, 𪐶, 𪐷, 𪐸, 𪐹, 𪐺, 𪐻, 𪐼, 𪐽, 𪐾, 𮮖, 𱋶, 𮮗, 𮮘

รากอักษรจีน 黹[แก้ไข]

รากอักษรจีน 黽[แก้ไข]

黿, 𪓔, 𪓕, 𪓖, 𪓗, 𪓘, 𪓙, 𮮢

รากอักษรจีน 黾[แก้ไข]

𫜟

รากอักษรจีน 鼎[แก้ไข]

𬹦, 𬹧

รากอักษรจีน 鼓[แก้ไข]

𡒡, 𪔍, 𪔎, 𪔏, 𱌊

รากอักษรจีน 鼠[แก้ไข]

, , , , 𪔽, 𪔾, 𪔿, 𪕀, 𪕁, 𪕂, 𪕃, 𪕄, 𪕅, 𪕆, 𪕇, 𪕈, 𮮬

รากอักษรจีน 鼻[แก้ไข]

𮮵, , 鼿, 𪖓, 𪖔, 𮮶

รากอักษรจีน 齊[แก้ไข]

, , , 𪗆

รากอักษรจีน 齒[แก้ไข]

, 𪗔, 𪗕, 𪗖, 𪗗, , 𬹴, 𮯃

รากอักษรจีน 齿[แก้ไข]

, , 𫜮, 𬺍, 𱌹

รากอักษรจีน 龍[แก้ไข]

𬺙

รากอักษรจีน 龜[แก้ไข]

, 𮯝, 𮯞

รากอักษรจีน 龠[แก้ไข]