กฎหมาย

จาก วิกิพจนานุกรม ที่เก็บคำศัพท์เสรี

ภาษาไทย[แก้]

ศัพทมูล[แก้]

 • จากคำในภาษาไทย กฎ (จากเขมร กต่: จดไว้, เขียนไว้, ตราไว้) + หมาย (จดไว้, เขียนไว้, ตราไว้)

เสียงอ่าน[แก้]

 • กด-หฺมาย

คำนาม[แก้]

 1. (กฎหมาย) กฎที่สถาบันหรือผู้มีอํานาจสูงสุดในรัฐตราขึ้น หรือที่เกิดขึ้นจากจารีตประเพณีอันเป็นที่ยอมรับนับถือ เพื่อใช้ในการบริหารประเทศ เพื่อใช้บังคับบุคคลให้ปฏิบัติตาม หรือเพื่อกําหนดระเบียบแห่งความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือระหว่างบุคคลกับรัฐ

คำกริยา[แก้]

 1. (โบราณ) จดบันทึกไว้เป็นหลักฐาน
  • พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา (แบบเรียน):
   สั่งให้นายอินกฎหมายผู้มีชื่อทั้งนี้ไว้
 2. (โบราณ) ทําหนังสือเป็นหลักฐาน
  • พระราชกำหนดเก่า:
   อนึ่ง มีผู้ทําหนังสือร้องเรียนกฎหมายว่า
 3. (โบราณ) ออกหมายกําหนด
  • พระราชกำหนดเก่า:
   ให้มหาดไทยกลาโหมกฎหมายบอกแก่ตระลาการ ถ้ากฎหมายมิทั่ว จะเอาตัวผู้กฎหมายลงโทษ
 4. (โบราณ) ตราสั่ง
  • ประชุมคำพากย์รามเกียรติ์ ฉบับหอพระสมุดวชิรญาณ:
   จึ่งกฎหมายให้สามไป เดือนหนึ่งจอมไตร ดํารัสให้เร่งคืนมา
 5. (โบราณ) กําหนดขีดขั้น
  • ประชุมคำพากย์รามเกียรติ์ ฉบับหอพระสมุดวชิรญาณ:
   ให้ปลูกโรงรจนาใน นอกหน้าศาลชัย ให้ตั้งพิกัดกฎหมาย