ดัชนี:จำนวนขีดอักษรจีน/4

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 12.0.0 เรียงตามบล็อกหลักและบล็อกส่วนขยาย A-F อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร

อักษรจีน 4 ขีด[แก้ไข]

รากอักษรจีน 一[แก้ไข]

, , , , , , 𠀇, 𠀈, 𠀉, 𠀊, 𠀋, 𠀌, 𪜂, 𫠡

รากอักษรจีน 丨[แก้ไข]

, , , , 𠁣, 𪜈, 𫡅

รากอักษรจีน 丶[แก้ไข]

, , 𠁿

รากอักษรจีน 丿[แก้ไข]

, , 𠂏, 𠂐, 𠂑, 𠂒, 𠂓,

รากอักษรจีน 乙[แก้ไข]

, , , , , , 𠁾, 𠃕, 𠃖, 𠃗, 𠃘, 𠃙, 𠃚, 𠃛, 𠃜, 𠃝, 𫡢

รากอักษรจีน 亅[แก้ไข]

, , 𠄒, 𠄓, 𠄔

รากอักษรจีน 二[แก้ไข]

, , , , , , 𠄡

รากอักษรจีน 亠[แก้ไข]

, , 𠅁

รากอักษรจีน 人[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𠆦, 𠆧, 𠆨, 𪜧, 𫢆, 𫢇, 𫢈,

รากอักษรจีน 儿[แก้ไข]

, , , 𠑶

รากอักษรจีน 入[แก้ไข]

, 𠓜, 𠓝, 𠓞

รากอักษรจีน 八[แก้ไข]

, , , , 𠔁, 𠔂, 𠔃, 𠔄

รากอักษรจีน 冂[แก้ไข]

, , , , , , 𠔽, 𠔾, 𠔿, 𠕀

รากอักษรจีน 冖[แก้ไข]

, , , , 𠕳, 𠕴

รากอักษรจีน 冫[แก้ไข]

, 𠖭

รากอักษรจีน 几[แก้ไข]

, 𠘩, 𠘪, 𠘫, 𠘬, 𠘭, 𠘮, 𠘯, 𠘰

รากอักษรจีน 凵[แก้ไข]

, 𠙶, 𠙷, 𠙸

รากอักษรจีน 刀[แก้ไข]

, , , , 𠚥, 𠚦, 𠚧, 𠚨, 𠚩, 𠚪, 𠚫, 𠚬

รากอักษรจีน 力[แก้ไข]

, , 𠠳, 𠠴, 𠠵

รากอักษรจีน 勹[แก้ไข]

, , , , , , , , 𠣌

รากอักษรจีน 匕[แก้ไข]

, , 𠤏, 𫧇

รากอักษรจีน 匚[แก้ไข]

𠤭, 𫧋

รากอักษรจีน 匸[แก้ไข]

, , 𠥭

รากอักษรจีน 十[แก้ไข]

, , , , , 𠥻, 𠥼, 𠥿, ,

รากอักษรจีน 卜[แก้ไข]

, , 𪟽

รากอักษรจีน 卩[แก้ไข]

, 𠨍, 𠨎, 𠨏, 𠨐, 𫧹

รากอักษรจีน 厂[แก้ไข]

, , , , 𠨬

รากอักษรจีน 厶[แก้ไข]

, , , , 𠫗, 𠫘, 𫨦

รากอักษรจีน 又[แก้ไข]

, , , , , , 𠬚, 𠬛, 𠬜, 𠬝, 𠬞, 𠬟, 𠬠, 𪠣, 𪠤, 𫨲

รากอักษรจีน 口[แก้ไข]

𠮙, 𠮚, 𠮛, 𠮜, 𠮝, 𠮞, 𫩏

รากอักษรจีน 囗[แก้ไข]

𡆠, 𡆡, 𡆢

รากอักษรจีน 土[แก้ไข]

, , , 𡈼, 𡈽, 𡈾, 𫭖

รากอักษรจีน 士[แก้ไข]

รากอักษรจีน 夂[แก้ไข]

รากอักษรจีน 大[แก้ไข]

, , , , , 𡗒, 𡗓, 𡗔, 𪥁, 𫯛

รากอักษรจีน 女[แก้ไข]

𡚦, 𫰆

รากอักษรจีน 子[แก้ไข]

, 𡤽

รากอักษรจีน 宀[แก้ไข]

, 𡦹

รากอักษรจีน 寸[แก้ไข]

𡬝

รากอักษรจีน 小[แก้ไข]

, , 𡭕, 𡭖

รากอักษรจีน 尢[แก้ไข]

, , 𡯃

รากอักษรจีน 尸[แก้ไข]

รากอักษรจีน 屮[แก้ไข]

,

รากอักษรจีน 山[แก้ไข]

, , 𡴭, 𡴮, 𡴯

รากอักษรจีน 巛[แก้ไข]

𡿧

รากอักษรจีน 工[แก้ไข]

, 𢀑, 𢀒, 𢀓, 𢀔, 𢀕,

รากอักษรจีน 己[แก้ไข]

, 𢀳

รากอักษรจีน 巾[แก้ไข]

巿, ,

รากอักษรจีน 幺[แก้ไข]

, 𢆯, 𢆰, 𢆱

รากอักษรจีน 廴[แก้ไข]

𢌗

รากอักษรจีน 廾[แก้ไข]

廿, , 𢌭

รากอักษรจีน 弋[แก้ไข]

, 𢍻, 𢍼

รากอักษรจีน 弓[แก้ไข]

, , , , 𢎙, 𢎚, 𢎛, 𢎜, 𢎝, 𢎞, 𢎟, 𢎠, 𢎡

รากอักษรจีน 彳[แก้ไข]

𢒼, 𢒽

รากอักษรจีน 心[แก้ไข]

, , 𢖪

รากอักษรจีน 戈[แก้ไข]

รากอักษรจีน 戶[แก้ไข]

, ,

รากอักษรจีน 手[แก้ไข]

, , 𢩥, 𢩦, 𢩧

รากอักษรจีน 支[แก้ไข]

รากอักษรจีน 攴[แก้ไข]

,

รากอักษรจีน 文[แก้ไข]

รากอักษรจีน 斗[แก้ไข]

, 𣁬

รากอักษรจีน 斤[แก้ไข]

, 𣂑

รากอักษรจีน 方[แก้ไข]

รากอักษรจีน 无[แก้ไข]

,

รากอักษรจีน 日[แก้ไข]

รากอักษรจีน 曰[แก้ไข]

รากอักษรจีน 月[แก้ไข]

รากอักษรจีน 木[แก้ไข]

, , 𣎳, 𣎴

รากอักษรจีน 欠[แก้ไข]

รากอักษรจีน 止[แก้ไข]

, , 𣥂

รากอักษรจีน 歹[แก้ไข]

, 𣦵, 𣦶

รากอักษรจีน 殳[แก้ไข]

รากอักษรจีน 毋[แก้ไข]

, , 𣫬

รากอักษรจีน 比[แก้ไข]

รากอักษรจีน 毛[แก้ไข]

, 𣬛

รากอักษรจีน 氏[แก้ไข]

รากอักษรจีน 气[แก้ไข]

รากอักษรจีน 水[แก้ไข]

, , 𣱲, 𣱳, 𣱴

รากอักษรจีน 火[แก้ไข]

,

รากอักษรจีน 爪[แก้ไข]

, , 𤓯, 𤓰

รากอักษรจีน 父[แก้ไข]

รากอักษรจีน 爻[แก้ไข]

รากอักษรจีน 爿[แก้ไข]

, 𤕪

รากอักษรจีน 片[แก้ไข]

รากอักษรจีน 牙[แก้ไข]

,

รากอักษรจีน 牛[แก้ไข]

,

รากอักษรจีน 犬[แก้ไข]

, 𡗜, 𤜚, 𬌩

รากอักษรจีน 玉[แก้ไข]

, 𤣩

รากอักษรจีน 瓦[แก้ไข]

รากอักษรจีน 示[แก้ไข]

, 𥘅

รากอักษรจีน 禸[แก้ไข]

รากอักษรจีน 纟[แก้ไข]

𫄙

รากอักษรจีน 网[แก้ไข]

รากอักษรจีน 老[แก้ไข]

รากอักษรจีน 聿[แก้ไข]

รากอักษรจีน 艸[แก้ไข]

รากอักษรจีน 见[แก้ไข]

รากอักษรจีน 讠[แก้ไข]

, , , ,

รากอักษรจีน 贝[แก้ไข]

รากอักษรจีน 车[แก้ไข]

รากอักษรจีน 辵[แก้ไข]

, 𫐞

รากอักษรจีน 邑[แก้ไข]

, , 𨙩, 𨙪

รากอักษรจีน 长[แก้ไข]

รากอักษรจีน 门[แก้ไข]

รากอักษรจีน 阜[แก้ไข]

, , 𨸐, 𨸑, 𨸒, 𨸓, 𨸔, 𨸕

รากอักษรจีน 韦[แก้ไข]

รากอักษรจีน 风[แก้ไข]