ดัชนี:จำนวนขีดอักษรจีน/5

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 12.0.0 เรียงตามบล็อกหลักและบล็อกส่วนขยาย A-F อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร

อักษรจีน 5 ขีด[แก้ไข]

รากอักษรจีน 一[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , 𠀍, 𠀎, 𠀏, 𠀐, 𠀑, 𠀒, 𠀓, 𠀔, 𠀕, 𠀖, 𠀗, 𫠢, 𫠣

รากอักษรจีน 丨[แก้ไข]

, 𠁥

รากอักษรจีน 丶[แก้ไข]

, , 𠂀, 𠂁

รากอักษรจีน 丿[แก้ไข]

, , , 𠂔, 𠂕, 𠂖, 𠂗, 𠂘, 𠂙, 𠂚, 𠂛, 𠂜, 𠂝, 𠂞, 𠂟, 𠂠, 𠂡, 𫡐

รากอักษรจีน 乙[แก้ไข]

, , , , , 𠃞, 𠃟, 𠃠, 𠃡, 𠃢, 𠃣, 𪜐, 𫡣

รากอักษรจีน 二[แก้ไข]

รากอักษรจีน 亠[แก้ไข]

𠅂, 𪜠, 𪜡

รากอักษรจีน 人[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𠆩, 𠆪, 𠆫, 𠆬, 𠆭, 𠆯, 𠆰, 𠆳, 𫝆, 𫢉, 𫢊, ,

รากอักษรจีน 儿[แก้ไข]

, 𠑷, 𠑸

รากอักษรจีน 入[แก้ไข]

, , 𠓟

รากอักษรจีน 八[แก้ไข]

, 𠔅, 𠔆

รากอักษรจีน 冂[แก้ไข]

, , , , 𠕁, 𠕂, 𠕃, 𠕄, 𠕅, 𠕆, 𠕇, 𠕈, 𠕉, 𠕊,

รากอักษรจีน 冖[แก้ไข]

, , 𠕵, 𠕶, 𠕷, 𠕸

รากอักษรจีน 冫[แก้ไข]

, , , , 𠖮, 𠖯, 𠖰, 𪞖, 𫤿

รากอักษรจีน 几[แก้ไข]

, , , 𠘱, 𠘲, 𠘳, 𠘴

รากอักษรจีน 凵[แก้ไข]

, , , , , 𠙹, 𠙺, 𠙻, 𠙽, 𪞶

รากอักษรจีน 刀[แก้ไข]

, , , , , , , , 𠚭, 𠚮, 𠚯, 𠚰, 𠚱, 𠚲, 𠚳, 𠚴, 𠚶, 𠚻, 𫥰, 𫥱

รากอักษรจีน 力[แก้ไข]

, , , , , , 𠆮, 𠠶, 𠠷, 𠠸

รากอักษรจีน 勹[แก้ไข]

, , , , , 𠣍, 𠣎, 𠣏, 𠣐, 𫧀, 𫧁

รากอักษรจีน 匕[แก้ไข]

, 𠤐

รากอักษรจีน 匚[แก้ไข]

, , ,

รากอักษรจีน 十[แก้ไข]

, , , 𠆱, 𠥽, 𠥾, 𠦀, 𠦁

รากอักษรจีน 卜[แก้ไข]

, , , , 𠧓

รากอักษรจีน 卩[แก้ไข]

, , , 𠨑,

รากอักษรจีน 厂[แก้ไข]

, , , 𠨭, 𠨮, 𠨯, 𠨰, 𠨱, 𠨲, 𠨳, 𪠃, 𫨂

รากอักษรจีน 厶[แก้ไข]

, , , 𠫙, 𠫚, 𠫛, 𠫜, 𠫝

รากอักษรจีน 又[แก้ไข]

, , , 𠬡, 𠬢, 𠬣, 𠬤, 𠬥, 𠬦, 𠬧, 𠬨

รากอักษรจีน 口[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𠙼, 𠮟, 𠮠, 𠮡, 𠮢, 𠮣, 𠮤, 𠮥, 𠮦, 𠮧, 𠮨, 𠮩, 𠮪, 𪠲, 𫩐, 𫩑

รากอักษรจีน 囗[แก้ไข]

, , , , , , , 𠁤, 𡆣, 𡆤, 𡆥, 𡆦, 𫭂

รากอักษรจีน 土[แก้ไข]

, , , , , , , 𡈿, 𡉀, 𡉁, 𡉂, 𡉃, 𡉄, 𡉅, 𡉆, 𡉇, 𪢱, 𪢲, 𫭗, 𫭘

รากอักษรจีน 士[แก้ไข]

, 𡔛

รากอักษรจีน 夂[แก้ไข]

, 𡕓, 𡕔

รากอักษรจีน 夕[แก้ไข]

, , , , 𡖄, 𡖅, 𡖆

รากอักษรจีน 大[แก้ไข]

, , , , , , , , 𡗕, 𡗖, 𡗗, 𡗘, 𡗙, 𡗚, 𡗛, 𪥂

รากอักษรจีน 女[แก้ไข]

, , , , 𡚧, 𡚨, 𡚩, 𡚪, 𡚫, 𡚬, 𡚭, 𫰇

รากอักษรจีน 子[แก้ไข]

, 𡤾, 𡤿, 𡥀, 𡥁, 𡥂, 𫲡

รากอักษรจีน 宀[แก้ไข]

, , , , , , 𡦺, 𡦻, 𡦼

รากอักษรจีน 寸[แก้ไข]

,

รากอักษรจีน 小[แก้ไข]

, , , , , 𡭗, 𡭘

รากอักษรจีน 尢[แก้ไข]

𡯄, 𡯅, 𡯆, 𡯇, 𡯈, 𡯉, 𡯊, 𫵎

รากอักษรจีน 尸[แก้ไข]

, , , 𡰤, 𡰥, 𡰦, 𡰧, 𡰨, 𡰴

รากอักษรจีน 屮[แก้ไข]

𡳿

รากอักษรจีน 山[แก้ไข]

, , , , , , , , , 𡴰, 𡴱, 𡴲, 𡴳, 𡴴, 𡴵, 𡴶, 𡴷, 𡴸, 𡴹, 𡴺, 𡴻, 𡴼, 𡴽, 𫵱, 𫵲, 𫵳, 𫵴

รากอักษรจีน 工[แก้ไข]

, , 𢀖, 𢀗, 𢀘, 𢀙

รากอักษรจีน 己[แก้ไข]

, 𢀴, 𢀵

รากอักษรจีน 巾[แก้ไข]

, , , , , , 𢁒, 𢁓, 𢁔, 𪩲, 𫶽, 𫶾

รากอักษรจีน 干[แก้ไข]

, 𢆉

รากอักษรจีน 幺[แก้ไข]

, 𢆲, 𢆳, 𢆴, 𢆵

รากอักษรจีน 广[แก้ไข]

, , , , 𠆲, 𫷥

รากอักษรจีน 廴[แก้ไข]

, 𢌘, 𢌙, 𢌚, 𪪬, 𫸑

รากอักษรจีน 廾[แก้ไข]

, 𢌮, 𢌯

รากอักษรจีน 弋[แก้ไข]

รากอักษรจีน 弓[แก้ไข]

, , 𢎢, 𢎣, 𢎤, 𢎥, 𢎦, 𢎧, 𢎨, 𢎩, 𢎪

รากอักษรจีน 彐[แก้ไข]

รากอักษรจีน 彡[แก้ไข]

𢒀, 𢒁, 𢒂

รากอักษรจีน 彳[แก้ไข]

, 𢒾, 𢒿, 𫹋

รากอักษรจีน 心[แก้ไข]

, , , , , 𢖫, 𢖬, 𢖭, 𢖮, 𢖯, 𢖰, 𢖱, 𪫝, 𫹫

รากอักษรจีน 戈[แก้ไข]

, , , 𢦌, 𢦍, 𪭉

รากอักษรจีน 戶[แก้ไข]

, 𢨤, 𢨥

รากอักษรจีน 手[แก้ไข]

𫼓, , , , , , , , , , , 𢩨, 𢩩, 𢩪, 𢩫, 𢩬,

รากอักษรจีน 斤[แก้ไข]

รากอักษรจีน 日[แก้ไข]

, , 𣄻, 𣄼, 𣄽

รากอักษรจีน 曰[แก้ไข]

รากอักษรจีน 月[แก้ไข]

𣍝

รากอักษรจีน 木[แก้ไข]

, , , , , , , 𣎵, 𣎶, 𣎷, 𬂜

รากอักษรจีน 止[แก้ไข]

, 𣥃, 𣥄

รากอักษรจีน 歹[แก้ไข]

, 𣦷

รากอักษรจีน 毋[แก้ไข]

รากอักษรจีน 毛[แก้ไข]

𪵖

รากอักษรจีน 氏[แก้ไข]

, , 𫞕

รากอักษรจีน 气[แก้ไข]

รากอักษรจีน 水[แก้ไข]

, , , , , , , 氿, , , , , , , , , , , , 𣱵, 𣱶, 𣱷, 𣱸, 𣱹, 𣱺, 𣱻, 𣱼, 𣱽, 𣱾, 𣱿, 𪵨

รากอักษรจีน 火[แก้ไข]

, 𤆂, 𪸍

รากอักษรจีน 爪[แก้ไข]

𤓱

รากอักษรจีน 爻[แก้ไข]

𤕜

รากอักษรจีน 爿[แก้ไข]

𤕫, 𤕬

รากอักษรจีน 片[แก้ไข]

𤖨

รากอักษรจีน 牛[แก้ไข]

𤘔

รากอักษรจีน 犬[แก้ไข]

, , , 𤜛, 𤜜, 𤜝, 𤜞, 𤜟, 𤜠

รากอักษรจีน 玄[แก้ไข]

, 𤣥

รากอักษรจีน 玉[แก้ไข]

, , ,

รากอักษรจีน 瓜[แก้ไข]

รากอักษรจีน 甘[แก้ไข]

, 𤮺

รากอักษรจีน 生[แก้ไข]

, 𤯓

รากอักษรจีน 用[แก้ไข]

,

รากอักษรจีน 田[แก้ไข]

, , , , , , 𤰒

รากอักษรจีน 疋[แก้ไข]

, 𤴓, 𤴔

รากอักษรจีน 疒[แก้ไข]

รากอักษรจีน 癶[แก้ไข]

รากอักษรจีน 白[แก้ไข]

รากอักษรจีน 皮[แก้ไข]

รากอักษรจีน 皿[แก้ไข]

รากอักษรจีน 目[แก้ไข]

รากอักษรจีน 矛[แก้ไข]

รากอักษรจีน 矢[แก้ไข]

รากอักษรจีน 石[แก้ไข]

รากอักษรจีน 示[แก้ไข]

, , 𥘆

รากอักษรจีน 禸[แก้ไข]

𥜻

รากอักษรจีน 禾[แก้ไข]

, 𥝌

รากอักษรจีน 穴[แก้ไข]

, 𥤢

รากอักษรจีน 立[แก้ไข]

รากอักษรจีน 纟[แก้ไข]

รากอักษรจีน 网[แก้ไข]

, , 𦉪, 𦉫, 𦉭, 𦉰

รากอักษรจีน 肉[แก้ไข]

รากอักษรจีน 艸[แก้ไข]

, 𦫳, 𦫴, 𦫵, , , , , , , , , 𬜠

รากอักษรจีน 衣[แก้ไข]

, 𧘇

รากอักษรจีน 讠[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , 𫍙, 𬣙, 𬣚

รากอักษรจีน 车[แก้ไข]

รากอักษรจีน 辵[แก้ไข]

, , , , , , 𨑍, 𨑎, 𨑏, 𨑐, 𫟧, 𬨜

รากอักษรจีน 邑[แก้ไข]

, 𬩳, , , , , , , , , , 𨙫, 𨙬, 𨙭, 𨙮, 𨙯, 𨙰, 𨙱, 𨙲, 𨙳, 𨙴, 𨙵, 𫑗

รากอักษรจีน 钅[แก้ไข]

รากอักษรจีน 门[แก้ไข]

, 𬮘

รากอักษรจีน 阜[แก้ไข]

, , , , , , , 𨸖, 𨸗, 𨸘, 𨸙, 𫔺

รากอักษรจีน 饣[แก้ไข]

, , 𬲥, 𬲦

รากอักษรจีน 马[แก้ไข]

รากอักษรจีน 鬥[แก้ไข]

𩰊, 𩰋

รากอักษรจีน 鸟[แก้ไข]

รากอักษรจีน 龙[แก้ไข]