ดัชนี:ยฺหวืดเพ็งภาษากวางตุ้ง/f

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 14.0.0 รายการหลักเรียงตามยฺหวืดเพ็งที่เขียนด้วยอักษรละติน รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-G อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

faa[แก้ไข]

faa1 : , , 𤾸, , , , , ,
faa3 : , , 𫍩,

faai[แก้ไข]

faai3 : , , 𠙽, , , , , , , , , , , 𫂈,

faan[แก้ไข]

faan1 : , , , , 𢓉, , , , , , , , , 𰺜, , , , 𱈕
faan2 : 𠆩, , , , , , , 𰹺,
faan3 : 奿, , , , , , , , , , , , 𧶶,
faan4 : , , , , , , , , , 𢖾, , , , , , , , , , , , , 𥐥, , , , , , , 𫄩, , , 𬙆, , , , , 𮐚, , , , , , , , , , , , , , 𫔍, , , , 𬳳, , 𩨏, , 𬸪
faan5 : 𨠒
faan6 : , , , , , , , , , , 𰹴, , 𫐊, , , , 𫓸, , , , , , 𱃴

faat[แก้ไข]

faat3 : , , 𠵽, , , , , , , , , , , , 𬜧, , 𧬋, , ,

fai[แก้ไข]

fai1 : 𠯠, , 𫝨, , , 𡽪, , , , , , , , , , 𰝍, , , , , 𤪖, , 𦆮, , , 𦑩, 𧃸, , , , , , , , , , 𱈑,
fai2 : ,
fai3 : , , , , , 𪰶, , , 𪲮, , , 𬈕, , , , 𬏦, , , , , , , , , , 𬣧, , , 𰷦, , , , ,
fai6 : , ,

fan[แก้ไข]

fan1 : 𠊠, , , , , , , , , , , 𡓽, , 𡝱, , , , , , , , , , , , , , , , , , 𣨯, , , , 𣶼, , 𤉙, , 𤏩, , 𤑕, 𤑛, , , 𤦈, , , , , , 籿, , , , 𫄸, , , 𦐈, , , , , , , , , , , , , 𫍛, , , , , 𫟴, 𨧼, , , , 𱄀, , ,
fan2 : ,
fan3 : , 𬉂, , , 𰥛, , , , , ,
fan4 : , 𡌂, , , , 𪩸, , , , , , 𰗺, , , 𣸣, , , , 𰞻, , , , , 𫅗, , 𰱍, 𰱟, , , , , , , 𮝷, , 𫔁, , 𱀡, , , 𫖺, , 𬳟, , , 𫚍, , 𱋱, , ,
fan5 : , , , 𡘊, , 𡚒, , 忿, , , 𪱥, , ,
fan6 : , ,

fang[แก้ไข]

fang4 :

fat[แก้ไข]

fat1 : , , , , , , , , , , 巿, , , 彿, , , , , , , , , , , , , , , , 𤤖, , , , , , , , , , , 𰬘, , 𦡆, , , , , 𧩓, , , , , , 𬲀, , , ,
fat6 : , , , , , , , , , , 𡌅, , , , 𭩰, , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𰽱, ,

fau[แก้ไข]

fau2 : , , 𠳝, , , , , , 𧶏,
fau4 : , , , , , , , 𰫽, , , , , 𦷰, 𦹃, , , 𰽮, , 𫛜
fau6 : , , 𧌓, , 𨸏

fe[แก้ไข]

fe1 :

fei[แก้ไข]

fei1 : , , , , , , , , , , , , 𦴧, , , , , 𩇫, , , , , , , , , , 𬴂, , ,
fei2 : , , , , , , , , , , , , , , 𦻔, , , , , 𩄼,
fei4 : , , , , , 𰳊,
fei6 : , , ,

fik[แก้ไข]

fik1 : 𠱥

fit[แก้ไข]

fit1 : 𢝵, 𢞵

fiu[แก้ไข]

fiu3 :

fo[แก้ไข]

fo1 : , , , , , , , , ,
fo2 : , , , , , , , , , , ,
fo3 : , , , , , , , ,

fok[แก้ไข]

fok3 : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

fong[แก้ไข]

fong1 : , , , , , , , , , , , 𣇷, , , , , , , , , 𤤁, , , , , , , , , , , , , , , , ,
fong2 : 仿, , , , , , , , , , , , , , , , 𣆤, 𣆥, 𰗓, , , , , , 𤒼, , , , , , , , , , , 访, , 𨻙, , , 𫛯,
fong3 : , , , , , , , 𧵦, ,
fong4 : , , , , , ,

fu[แก้ไข]

fu1 : , , , , , , , , , , , , , , , 𭘓, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𤿲, , , , , , 𬕛, , , , , , 𰬅, , , , , 𰮇, , , , , , , , , , , , , , 𬤙, , , , , , , , , , , , , 𫓧, , , , , 𱇦, , 𱇲, , 𱉎, , , , , , , 𱋖, 𱋗
fu2 : , , , 俿, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𰹿, , , , , , , , 𩾇, 𪄇,
fu3 : , 𠓗, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𰾋, , 𨬬, ,
fu4 : , , , , 𠒎, , , , , , , , , , , , , , , , ,
fu5 : , ,
fu6 : , , 𰁾, , , , , , 𡧛, , , , , , , , , 秿, , 𰰷, , , , 𮔅, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

fui[แก้ไข]

fui1 : , , , , , , , , , 𣁽, , , , , , , , , , , , , , , , , 𱂵,
fui2 : , , 贿, , ,
fui3 : 𠧩, , 𡟇, 𡟼, , , , , 𬣬, 𬣰, , , , 𫖃, , 𱂤, , , , , 𱄄

fuk[แก้ไข]

fuk1 : , , , , , , , , , , 𧄦, , , , , , , , , , , 𰺓, , , 𰾟, , 𩜲, , , , , 𱊏
fuk6 : , , 𠬝, , , , , , , , , , , , , , , , 𫄢, , 𫄭, , 𰬿, , , , , , , , , , 𫛡, , 𫛳

fun[แก้ไข]

fun1 : , , , , , 𣎑, 𣟂, , , , , , , , 𬤰, , , , , 𬴐, , , , 𫛝,
fun2 : , , , 𣢾, , , , , , , 𫔋,

fung[แก้ไข]

fung1 : , , , , , , 𠘰, , , , , , , , 𫲸, , , 𡵞, , , , , 𢞁, , , , 𣗏, , , , , 𣺿, , , , , , , , , , , , , , 𥊒, , , , , , , , , , , 𧧽, , , , , , , , , , , 𩆨, , , , 𮨴, , 𩥪, 𫜑, ,
fung2 : , ,
fung3 : , , , , ,
fung4 : , , , , , , , , , , , , , , , , 𩅛, ,
fung6 : , 𠏵, , , , 𢔓, , 𤪧, , , , ,

fut[แก้ไข]

fut3 : , , ,