ดัชนี:ยฺหวืดเพ็งภาษากวางตุ้ง/w

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 14.0.0 รายการหลักเรียงตามยฺหวืดเพ็งที่เขียนด้วยอักษรละติน รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-G อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

waa[แก้ไข]

waa1 : , , , , , , , , , , 𫼧, , , , , , , , , , , , , , , , , 𪎩, , , 𱌃
waa2 : 𫬃, 𢱑, ,
waa4 : , , , , 𫺆, , , , , , , , , , 𦽊, 𨅯, , , , , , 𪉊,
waa5 :
waa6 : , 𫰡, , , , , 𣶩, , , , , , , , ,

waai[แก้ไข]

waai1 : , , ,
waai4 : 怀, , , , , , , , , 𬜸, , ,
waai6 : , , ,

waak[แก้ไข]

waak1 : , 𠵾,
waak6 : , , , , , , 嫿, , , 𢛯, , , , , , 𫽇, , , , , , , , 𥒐, 𰬠, , , 𰵼, , 𬮨, , , , 𬴃,

waan[แก้ไข]

waan1 : , 𡈛, , , , , , ,
waan2 : ,
waan4 : 𪣒, , , , , , , , , , , , , , 𮝹, , , , , , , , , , ,
waan5 : , , , , 𬨈, , , 𩽼, , , ,
waan6 : 𠈄, 𠯻, , , , , , , , , 𤴯, , , , , , ,

waang[แก้ไข]

waang1 :
waang4 : , 𠃍, , , , , , 𨱑, , , , 𩙯

waat[แก้ไข]

waat3 : , , , , , , , ,
waat6 : , , , , , , ,

wai[แก้ไข]

wai1 : , , , , , , , , , , 𪸩, , 𬔂, , , 𰲲, , , , , , 𨩆, , , , ,
wai2 : , , , , , , , , , , , , , , , , 𰦨, , , , , 𫇭, , , , , , , 诿, , , 𰿫, , , ,
wai3 : , , , , , , 𡜦, 𫰢, , , , , , , 𢙓, , , , , 𰛦, 𣻷, , , 𤞃, , , , , , 𥳀, , , , , , 𬜨, , , , , , , , 𬣪, 𧬨, 𰽷, , , , , 𫗭,
wai4 : , , , , , , , , 𫰍, , 𫵶, 𡺨, , , , , , , 𣲗, , , , 潿, , , , 𤔡, , , , , , , , , , 𬤦, , , , , , 𰻦, , , 𬬬, , , , , , , , 𬶏
wai5 : , 𫢭, , , , 𫹴, , , 𬀩, , , , , 𬉋, , , , , , , 𫁳, 𥯤, , , 𬙭, , , , , , , , 𨗨, , 𮧵, , , , 𬱵,
wai6 : , , , , , , 𡣺, , , , , , , , , , , , , , , , 𣖜, , , , , , , , , , , 𤪳, , , 𦒄, , , , , 𰳚, , , , , , , , 𬣀, , 𬤝, , 譿, 𬤭, , , , , , 𰹲, , 𫐕, , 𨩋, , 𬭬, , , 𰾶, 𨯚, ,

wak[แก้ไข]

wak6 : 𤷇

wan[แก้ไข]

wan1 : , , , 𫯶, , , , , , , , , , , , 𥁕, , , , , , , , , 𨋍, , , , , , 𫖳, , , 𩥈, , ,
wan2 : 𡓨, , , , , , , , ,
wan3 : , , , , , , , , 𧄧, , ,
wan4 : , , , , , , , 𡢅, , , , , , 𰗢, , , , , , , 𣶽, , , , 𤆥, , , , 𬏫, , , , 𥬀, , , , , , , , 𰬚, , , , , , , , 𦶮, , , , , , , , , , 𩧰, , , , 𬹉, 𱌏,
wan5 : , 𠃔, , , , , , , , 𬒍, , 𥝲, , , , 𧂯, , , 𰺈, , , , , , 𫟵, , , , 𫕥, , , , , 𱌳, ,
wan6 : , , , , , , , , , , 𢥫, , , , , 𦈉, , 𣍯, , 𦹲, , , , , , , , , , , , 𱂈, , , 𩐝, 𱂐, 𩐳, , 𬱢, 𫖲, , , 𫗥, , , 𪉂

wang[แก้ไข]

wang2 : ,
wang4 : , , , , 𡵓, , , 𢏐, , , , , , , , , , , , 𥿢, 𰬋, , 𫟄, , , , , , , , 𨌆, , 𮣳, , 𬭎, , , , , , ,
wang6 : ,

wat[แก้ไข]

wat1 : , , , , , , , , 𤆡, , , , , , , , , , , , 𫍮, , , ,
wat6 : , , , , , , , 𰬻, , , , , , , 𱅫, , 𫚪, , , , 𫛣, , ,

we[แก้ไข]

we5 : 𠾭

wet[แก้ไข]

wet1 : 𠿭

wik[แก้ไข]

wik6 : , , , , , , , , , , 𰬟, , , , , 𬮘, , , , ,

wing[แก้ไข]

wing1 : 𢫕
wing4 : , 𡠺, , , , , 𫶕, , , , , , , 𣞁, 𫞡, , 𤪤, , ,
wing5 : 𡛻, 𢒋, , , , , 𤤯
wing6 : , , , 𤃡, 𪷿, , , 𰱈, , 𦻑, , 𰵞, , , , 𩓙, ,

wit[แก้ไข]

wit1 : 𫺖

wo[แก้ไข]

wo1 : , , , , , 𡢠, , , , , , , , 𰡏, , , , , , , , , , , , ,
wo2 : , , , ,
wo3 : ,
wo4 : , , , , , , , , , , , , 𰵝, , 𰽬,
wo5 : 𡁜, 𢰸
wo6 : , , , ,

wok[แก้ไข]

wok1 : 𡆇
wok3 : , , , ,
wok6 : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

wong[แก้ไข]

wong1 : , , , 𡯂, , , , ,
wong2 : 𠶖, , , 㲿, , ,
wong4 : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𤾗, , , , , , , , , , , , , , , , 𬤍, , , , , , , , , , 𫗮, , 𫘩, 𱅦, , , , 𬶫, , , 𬸛, , ,
wong5 : , ,
wong6 : , ,

wu[แก้ไข]

wu1 : , , , , , , , , , 𰙋, , , , 洿, , , 𰲟, , , , , , , , , , , 𫛦
wu2 : , , , 𰓆, , , , , , , , , , 𧙖, 𬮻,
wu3 : 𠆿, 𠌥, , 𨉼
wu4 : 𠴱, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𬲾, , , , 𫗫, , , 𱇓, , 𬶞, , , , 𫛷
wu6 : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𫄚, 𰬁, , , , , , , , , , , , , , , , , 𱉓

wui[แก้ไข]

wui1 : , , , , , , 𬊺, , , , 𦈓, , , 𬣩,
wui2 : , , 𰾚
wui4 : , , , , 𡜼, , , , , , , 𤌚, , , , , , , , , , , , 𫚔
wui6 : , , 𠥔, , 𫝬, , , , , 𢑥, , , , , 𣾀, 𣿬, , , , , , , 𬤉, ,

wun[แก้ไข]

wun1 : , , ,
wun2 : , , , 𢯲, , , , , , ,
wun3 : 𤧬
wun4 : , , 𢬎, , , , , , , , 𤩽, , , , , , , ,
wun5 : , ,
wun6 : , 𠗫, , , , , , , , 𡞵, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𰷡, , , 𰺇, , 𨩉

wut[แก้ไข]

wut6 : , , , , , , , ,