จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
U+0E15, ต
THAI CHARACTER TO TAO

[U+0E14]
Thai
[U+0E16]
ดูเพิ่ม: ต., ติ, ติ๊, ตี, ตี๋, ตึ, ตู, ตู่, และ ตู้

ภาษาร่วม[แก้ไข]

การออกเสียง[แก้ไข]

ตัวอักษร[แก้ไข]

 1. พยัญชนะในอักษรไทย ใช้แทนเสียง /t/ หรือเสียงที่ใกล้เคียงเช่น /t̪/

ภาษาไทย[แก้ไข]

วิกิพีเดียมีบทความเกี่ยวกับ:
Wikipedia

รากศัพท์ 1[แก้ไข]

รูปแบบอื่น[แก้ไข]

 • (รหัสมอร์ส) -
 • (อักษรเบรลล์)
 • (ภาษามือ) T (เทียบเท่า ASL: T)

การออกเสียง[แก้ไข]

การแบ่งพยางค์ตอตอ-เต่า
การแผลงเป็น
อักษรโรมัน
ไพบูลย์พับบลิชชิงdtɔɔdtɔɔ-dtào
ราชบัณฑิตยสภาtoto-tao
(มาตรฐาน) สัทอักษรสากล(คำอธิบาย)/tɔː˧/(สัมผัส)/tɔː˧.taw˨˩/(สัมผัส)
คำพ้องเสียง

ตัวอักษร[แก้ไข]

 1. พยัญชนะตัวที่ 21 เรียกว่าเต่า เป็นอักษรกลาง ใช้เป็นตัวสะกดในแม่กดในคำที่มาจากภาษาบาลีและสันสกฤต เช่น จิต เมตตา ฟุต

รากศัพท์ 2[แก้ไข]

ย่อมาจากภาษาบาลี โตย

การออกเสียง[แก้ไข]

การแบ่งพยางค์ตะ
การแผลงเป็น
อักษรโรมัน
ไพบูลย์พับบลิชชิงdtà
ราชบัณฑิตยสภาta
(มาตรฐาน) สัทอักษรสากล(คำอธิบาย)/taʔ˨˩/(สัมผัส)

คำนาม[แก้ไข]

 1. ชื่อคณะฉันท์ มีครุ-ครุ-ลหุ เรียกว่า ต คณะ

ภาษาบาลี[แก้ไข]

รูปแบบอื่น[แก้ไข]

คำคุณศัพท์[แก้ไข]

 1. (สรรพนามระบุเฉพาะ) นั้น
  พระไตรปิฎก ฉบับสยามรัฐ พ.ศ.๒๕๓๘ (ภาษาบาลี) เล่มที่ ๑, พระไตรปิฎก ฉบับหลวง (ภาษาไทย) เล่มที่ ๑ [301]
  เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา สาวตฺถิยํ วิหรติ เชตวเน อนาถปิณฺฑิกสฺส อาราเม ฯ
  สมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตกรุงสาวัตถี

การผันรูป[แก้ไข]

การใช้[แก้ไข]

The case form ตทฺ is only used before vowels and as the prefixed combining form. Before vowels, the phinthu and leading o ang are dropped.

คำพ้องความ[แก้ไข]

คำแผลง[แก้ไข]

 • (เขา, มัน, ผู้นั้น)
 • ตา (หล่อน, มัน, ผู้นั้น)

คำสรรพนาม[แก้ไข]

 ช. หรือ ก.

 1. (สรรพนามระบุเฉพาะ) สรรพนามบุรุษที่สาม เพศชาย: ท่าน, เขา, นาย, มัน, ผู้นั้น, เป็นต้น
  พระไตรปิฎก ฉบับสยามรัฐ พ.ศ.๒๕๓๘ (ภาษาบาลี) เล่มที่ ๑, พระไตรปิฎก ฉบับหลวง (ภาษาไทย) เล่มที่ ๑ [1]
  อิติปิ โส ภควา อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน สุคโต โลกวิทู อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ สตฺถา เทวมนุสฺสานํ พุทฺโธ ภควาติ
  อย่างนี้ว่า พระผู้มีพระภาคองค์นั้น ทรงเป็นพระอรหันต์แม้เพราะเหตุนี้ ทรงตรัสรู้เองโดยชอบแม้เพราะเหตุนี้ ทรงบรรลุวิชชาและจรณะแม้เพราะเหตุนี้ เสด็จไปดีแม้เพราะเหตุนี้ ทรงทราบโลกแม้เพราะเหตุนี้ ทรงเป็นสารถีฝึกบุรุษที่ควรฝึกไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าแม้เพราะเหตุนี้ ทรงเป็นศาสดาของเทพและมนุษย์ทั้งหลายแม้เพราะเหตุนี้ ทรงเป็นพุทธะแม้เพราะเหตุนี้ ทรงเป็นพระผู้มีพระภาคแม้เพราะเหตุนี้
 2. (สรรพนามระบุเฉพาะ) สรรพนามบุรุษที่สาม เพศกลาง: มัน

การผันรูป[แก้ไข]

การใช้[แก้ไข]

The case form ตทฺ is only used before vowels and as the prefixed combining form. Before vowels, the phinthu and leading o ang are dropped.

คำเกี่ยวข้อง[แก้ไข]

 • ตา ญ. (สรรพนามบุรุษที่สาม เพศหญิง)