มอดูล:zh/data/nan-pron/011/documentation

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

นี่คือหน้าเอกสารการใช้งานสำหรับ มอดูล:zh/data/nan-pron/011

bió-pió 秒表 biáu-pió 秒錶 biáu-cheng 秒鐘 bín 笢 bi̍h 篾 bi̍h-á 篾仔 bi̍h-khì 篾器 bi̍h-chân 篾層 bi̍h-sìⁿ 篾扇 bi̍h-ki 篾枝 bi̍h-nn̂g 篾瓤 bi̍h-kha-hiuⁿ 篾腳香 bi̍h-chhio̍h 篾蓆 bi̍h-hiuⁿ 篾香 bí 米 bí-hu 米hu bí-tâi 米tâi bí-á-chiú 米仔酒 bí-chhng 米倉 bí-kè 米價 bí-tak 米啄 bí-îⁿ 米圓 bí-pún 米本 bí-kó 米果 bí-kóng 米栱 bí-bó/bí-bú 米母 bí-phun 米潘 bí-kam-chhó 米甘草 bí-chhùi-lân 米碎蘭 bí-kńg-koe 米管瓜 bí-thai-ba̍k 米篩目 bí-thai-tek 米篩竹 bí-thai-bīn 米篩面 bí-nâ-chháu 米籃草 bí-lôa 米籮 bí-hún 米粉 bí-lia̍p 米粒 bí-chhek 米粟 bí-ko 米糕 bí-ko-siûⁿ 米糕瘍 bí-ko-moâi/bí-ko-bê 米糕糜 bí-niû 米糧 bí-ká 米絞 bí-phang 米芳 Bí-lân 米蘭 bí-thâng 米蟲 bí-tāu 米豆 bí-chiú 米酒 bí-chiùⁿ 米醬 bí-ke-á/bí-koe-á 米雞仔 bí-chia̍h 米食 bí-ku 米龜 bôe/mê/bê/moâi/bê 糜

chhoah-á 礤仔 chhoah-chhiam 礤簽 chí-hó 祇好 chí-iú 祇有 chí-iàu 祇要 chó͘ 祖 chó͘-thoân 祖傳 chó͘-sian 祖先 chó͘-kong 祖公 chó͘-kong-hōe 祖公會 chó͘-kong-gia̍p 祖公業 chó͘-chhù 祖厝 chó͘-kok 祖國 chó͘-bōng/chó͘-bō͘ 祖墓 chó͘-hûn 祖墳 chó͘-î 祖姨 chó͘-má 祖媽 chó͘-sun 祖孫 chó͘-ke 祖家 chó͘-su-kong 祖師公 chó͘-su-iâ 祖師爺 chó͘-biō 祖廟 chó͘-gia̍p 祖業 chó͘-bó/chó͘-bú 祖母 chó͘-hū 祖父 chó͘-sán 祖產 chó͘-chó͘ 祖祖 chó͘-sû 祖祠 chó͘-che̍k 祖籍 chiok 祝 chiok-siū 祝壽 chiok-hok 祝福 chiok-tó 祝禱 chiok-sû 祝詞 chiok-hō 祝賀 chiok-tiān 祝電 chè 祭 chè-tián 祭典 chè-si 祭司 chè-phín 祭品 chè-bōng/chè-bō͘ 祭墓 chè-tôaⁿ 祭壇 chè-ko͘ 祭孤 chè-pài 祭拜 chè-bûn 祭文 chè-ji̍t 祭日 chè-chheⁿ/chè-chhiⁿ 祭星 chè-chheⁿ-sîn/chè-chhiⁿ-sîn 祭星神 chè-sū 祭祀 chè-chó͘ 祭祖 chè-lé 祭禮 chhiu 秋 chhiu-chhìn 秋凊 chhiu-hun 秋分 chhiu-thiⁿ 秋天 chhiu-ko͘ 秋姑 chhiu-ko͘-hî/chhiu-ko͘-hû 秋姑魚 chhiu-kùi 秋季 chhiu-kiong 秋宮 chhiu-san 秋山 chhiu-āu 秋後 chhiu-āu-joa̍h 秋後熱 chhiu-kiok 秋菊 chhiu-kûi 秋葵 cho͘ 租 cho͘-chhù 租厝 cho͘-ok/chó͘-ok 租屋 cho͘-hō͘ 租戶 cho͘-kî 租期 cho͘-iōng 租用 cho͘-hùi 租費 cho͘--khí-lâi 租起來 cho͘-kim 租金 chhìn 秤 chhìn-á 秤仔 chhìn-chheⁿ/chhìn-chhiⁿ 秤星 chhìn-chheⁿ-bo̍k/chhìn-chhiⁿ-bo̍k 秤星木 chhìn-chheⁿ-chhiū/chhìn-chhiⁿ-chhiū 秤星樹 chhìn-koáiⁿ 秤桿 chhìn-pôaⁿ 秤盤 chhìn-liāu 秤繚 chhìn-liāu-soh 秤繚索 chhìn-hoe 秤花 chhìn-tāng 秤重 chhìn-thûi 秤錘 chhìn-thûi-bī 秤錘沕 chhìn-thâu 秤頭 Chîn 秦 chîn-sí-ông 秦始王 chîn-sí-hông 秦始皇 Chîn-hông-tó 秦皇島 chu̍t-á 秫仔 chu̍t-tiū 秫稻 chu̍t-bí 秫米 chu̍t-bí-chháu 秫米草 chu̍t-pí-pn̄g 秫米飯 chu̍t-chhek 秫粟 chéng/chèng/chióng 種 chèng-hā 種下 chèng-choh 種作 chèng-in 種因 chéng-chí 種子 chéng-cho̍k/chióng-cho̍k 種族 chèng-chhiū 種樹 chèng-oa̍h 種活 chèng-chu 種珠 chèng-tāu 種痘 chióng-chióng 種種 chèng-tiū 種稻 chèng-hoe--ê 種花ê chèng-chhài 種菜 chèng-hun 種薰 chèng-than 種蟶 chéng-ti/chéng-tu 種豬 chéng-lūi/chióng-lūi 種類 chheng 稱 chhìn-á 稱仔 chheng-chok 稱作 chheng-ho͘ 稱呼 chhèng-ì 稱意 chheng-ông 稱王 chheng-chit 稱職 chheng-hō 稱號 chheng-ūi 稱謂 chheng-chàn 稱讚 chheng-pà 稱霸 chek 積 chek-khǹg 積khǹg chek-táu 積táu chek-that 積that chek-hun 積分 chek-siān 積善 chek-ap 積壓 chek-chûn 積存 chek-pè 積弊 chek-tek 積德 chek-oàn 積怨 chek-hīn/chek-hūn 積恨 chek-bo̍k 積木 chek-àn 積案 chek-ke̍k 積極 chek-khiàm 積欠 chek-chúi 積水 chek-soa 積沙 chek-tái 積滓 chek-lâng 積膿 chek-thiok 積蓄 chek-hoeh/chek-huih 積血 chek-chhia 積車 chek-seh 積雪 chhēng/chhng 穿 chhoan-tn̂g 穿堂 chhng-soaⁿ-lêng 穿山龍 chhēng-chiàn-kah 穿戰甲 chhēng-chhah/chhng-chhah 穿插 chhng-so 穿梭 chhēng-kûn 穿裙 chhēng--khí-lâi 穿起來 chhng-thàng-kòe/chhng-thàng-kè 穿迵過 chhng-thàu-kòe/chhng-thàu-kè 穿透過 chhng-kòe/chhng-kè 穿過 chhoan-chha̍k 穿鑿 chhng-phīⁿ-lêng 穿鼻龍 chhǹg/chhoàn 竄 chhoàn-ji̍p 竄入 chhoàn-chhut 竄出 chhoàn-kái 竄改 chhoàn-tô 竄逃 chhiap-hiâm 竊嫌 chhiap-kì/chhiap-kù 竊據 chhiap-àn 竊案 chhiap-tō 竊盜 chhiat-tō-chōe 竊盜罪 chhiap-thiaⁿ 竊聽 chhiap-thiaⁿ-khì 竊聽器 chām/tàm 站 chām-gám 站岑 chām-gâm 站巖 chām-li̍p 站立 chām-chat 站節 chām-tiúⁿ 站長 chām-thâu 站頭 chiong/chiuⁿ 章 chiong-hoat 章法 chiong-pâi 章牌 chiuⁿ-lê 章螺 chiuⁿ-hî/chiuⁿ-hû 章魚 chùn-kang 竣工 chóaⁿ-lî 笊籬 chhiò/siàu 笑 chhiò-bui-bui 笑bui-bui chhiò-bún-bún/chhiò-bun-bun 笑bún-bún chhiò--lâng 笑人 chhiàu-kio̍k/chhiò-kio̍k 笑劇 chhiò-hai-hai 笑咳咳 chhiò-ha-ha 笑哈哈 chhiò-iông 笑容 chhiò-chhī 笑市 chhiò-bi-bi 笑微微 chhiò-pìⁿ 笑柄 chhiò-chhíⁿ 笑淺 chhiò-kah-lak-chhùi-khí 笑甲落嘴齒 chhiò-sîn 笑神 chhiò-hún 笑粉 chhiò-âng 笑紅 chhiàu-la̍p 笑納 chhiò-le̍k 笑綠 chhiò-siaⁿ 笑聲 chhiò-chit 笑脊 chhiò-sek 笑色 chhiò-lâm 笑藍 chhiò-ōe 笑話 chhiò-khoe/chhiò-khe 笑詼 chhiò-gī-gī 笑誼誼 chhiàu-tâm/chhiò-tâm 笑談 chhiò-bīn 笑面 chhiò-bīn-hó͘ 笑面虎 chhiò-thâu-chhiò-bīn 笑頭笑面 chhiò-n̂g 笑黃 chhéng 筅 chhéng-á 筅仔 chhéng-thô͘-hún 筅土粉 chhéng-thûn 筅塵 chhéng-thâu-hiuⁿ 筅頭香 chhéng-chhiu 筅鬚 chhek 策 chhek-tōng 策動 chhek-lia̍k/chhek-lio̍k 策略 chhek-ōe 策畫 cheng 箏 chhôe/chhê 箠 chhôe-á/chhê-á 箠仔 chìⁿ 箭 chìⁿ-chāi-hiân-siāng/chìⁿ-chāi-hiân-siōng 箭在弦上 chìⁿ-tek 箭竹 chìⁿ-lêng 箭翎 chìⁿ-bah 箭肉 chìⁿ-pà/chìⁿ-pé 箭靶 chìⁿ-thâu 箭頭 chat/cheh/choeh/chiat 節 chat-á 節仔 chiat-lēng 節令 chiat-khiām 節儉 chiat-chè 節制 chat-la̍t 節力 chat-la̍t-á 節力仔 chiat-hng 節坊 chat-gōa-seng-ki 節外生枝 chiat-chàu 節奏 chiat-hū 節婦 cheh-kùi/choeh-kùi 節季 chiat-khèng 節慶 chat-chún 節撙 chiat-chhò 節操 cheh-ji̍t/choeh-ji̍t/chiat-ji̍t 節日 cheh-ji̍t-á/choeh-ji̍t-á 節日仔 cheh-khùi/choeh-khùi 節氣 chiat-liû 節流 chiat-chún 節準 chiat-bo̍k 節目 chiat-séng 節省 chiat-lé 節禮 chiat-sòe/chiat-sè 節稅 chiat-chiat-pāi-thè/chiat-chiat-pāi-thòe 節節敗退 chat-chat-âng 節節紅 chiat-iok 節約 chiat-io̍k 節育 chat-me̍h 節脈 chat-liāng/chat-liōng 節量 chhoàn 篡 chhok 簇 chhiam 簽 chhiam-tò 簽到 chhiam-miâ 簽名 chhiam-thêng 簽呈 chhiam-jī 簽字 chhiam-tēng 簽定 chhiam-siu 簽收 chhiam-hoat 簽發 chhiam-lè 簽礪 chhiam-iok 簽約 chhiam-sú 簽署 chhiam-tèng 簽訂 chhiam-chèng 簽證 chhiam-mī 簽麵 che̍k 籍 chek-koàn 籍貫 chhiam 籤 chhiam-á 籤仔 chhiam-ông 籤王 chhiam-tâng 籤筒 chhiam-si 籤詩 chí 籽 chho͘ 粗 chho͘-lâng 粗人 chho͘-choh 粗作 chho͘-sio̍k 粗俗 chho͘-sio̍k-mi̍h 粗俗物 chho͘-sio̍k-hòe/chho͘-sio̍k-hè 粗俗貨 chho͘-chò-lâng/chho͘-chòe-lâng 粗做人 chho͘-ke-si 粗傢俬 chho͘-ióng 粗勇 chho͘-chhùi 粗嘴 chho͘-phe/chho͘-phoe 粗坯 chho͘-hu 粗夫 chho͘-hà 粗孝 chho͘-kang 粗工 chho͘-pò͘-saⁿ 粗布衫 chho͘-pêⁿ-ti̍t/chho͘-pîⁿ-ti̍t 粗平直 chho͘-iù 粗幼 chho͘-sim 粗心 chho͘-pō 粗暴 chho͘-tháng/chhio-tháng 粗桶 chho͘-chhân 粗殘 chho͘-siap 粗澀 chho͘-hûi 粗瓷 chho͘-phôe-te̍k/chho͘-phê-te̍k 粗皮擇 chho͘-phôe-liú/chho͘-phê-liú 粗皮柳 chho͘-sit 粗穡 chho͘-khang-khòe/chho͘-khang-khè 粗空課 chho͘-chhēng 粗穿 chho͘-pūn 粗笨 chho͘-bí-pn̄g 粗米飯 chho͘-hô͘ 粗糊 chho͘-khng 粗糠 chho͘-khng-á 粗糠仔 chho͘-khng-chhâ 粗糠柴 chho͘-khng-khak 粗糠殼 chho͘-khng-thoah 粗糠獺 chho͘-khng-hīⁿ 粗糠耳 chho͘-khng-hoe 粗糠花 chho͘-chóa 粗紙 chho͘-chóa-pang 粗紙枋 chho͘-soh 粗索 chho͘-si 粗絲 chho͘-pê-pê 粗耙耙 chho͘-phoe 粗胚 chho͘-kha 粗腳 chho͘-hoe 粗花 chho͘-chhài 粗菜 chho͘-hòe/chho͘-hè 粗貨 chho͘-tāng 粗重 chho͘-chhiâng 粗長 chho͘-pá 粗飽 chho͘-kut 粗骨 chho͘-ló͘ 粗魯 chho͘-lân 粗鱗 chho͘-iâm 粗鹽 chhè 粞 chhek 粟 chhek-á 粟仔 chhek-chhng 粟倉 chhek-tiâⁿ 粟埕 chhek-khak 粟殼 chhek-khng 粟糠 chhek-hiūⁿ 粟芒 chhek-chheⁿ/chhek-chhiⁿ 粟青 chhek-chiáu-á 粟鳥仔 chng 粧 chàng 粽 cheng/chiaⁿ/chiⁿ 精 cheng-choa̍h 精choa̍h cheng-kong 精光 cheng-peng 精兵 cheng-le̍k 精力 cheng-chú 精子 cheng-bi̍t 精密 cheng-bi̍t-tō͘ 精密度 cheng-kang/cheng-kong 精工 cheng-kong-khiàng 精工khiàng cheng-chha/chng-chha 精差 cheng-chhái 精彩 cheng-sim 精心 cheng-táⁿ-sè-sǹg/cheng-táⁿ-sòe-sǹg 精打細算 cheng-î/cheng-û 精於 cheng-bêng 精明 cheng-chúi 精水 cheng-chún 精準 cheng-chè 精濟 cheng-liān 精煉 cheng-seⁿ/cheng-siⁿ 精牲 cheng-phî-le̍k-chīn 精疲力盡 cheng-ek-kiû-cheng 精益求精 cheng-gián 精研 cheng-khak 精確 cheng-sîn 精神 cheng-sîn-kho 精神科 cheng-kán 精簡 cheng-sûn 精純 cheng-kín 精緊 cheng-bí 精美 chiaⁿ-bah 精肉 cheng-liâng/cheng-liông 精良 cheng-eng 精英 cheng-hôa 精華 cheng-hôa-khu 精華區 cheng-chong 精裝 cheng-chè 精製 cheng-sêng 精誠 cheng-thong 精通 cheng-chìn 精進 cheng-soán 精選 cheng-chhéⁿ/cheng-chhíⁿ 精醒 cheng-jōe 精銳 cheng-pi̍t 精闢 cheng-pà-pà 精霸霸 cheng-chhóe/cheng-chhé 精髓 chìⁿ 糋 chìⁿ-chó 糋棗 chìⁿ-iû 糋油 chìⁿ-soān 糋羨 chhò-bí 糙米 chau/cho 糟 cho-sim-cho-koaⁿ 糟心糟肝 cho-būn 糟悶 cho-liāu 糟料 chau-hoân 糟煩 chau-phoh 糟粕 chau-ko 糟糕 cho-hī 糟耳


ē-kin/ē-kun/hō-kin/hō-kun 禍根

gāi-sū 礙事 gāi-chhiú-gāi-kha 礙手礙腳 gāi-ba̍k 礙目 gāi-hī 礙耳 gāi-ūi 礙胃 gāi-kha-gāi-chhiú 礙腳礙手 gāi-tio̍h 礙著 gāi-gio̍h/ngāi-gio̍h 礙虐 gāi-gio̍h 礙謔 gāi-ge̍k/gāi-gio̍k 礙逆 gī-hân 禦寒 gih-chng-á 築磚仔

hông-tiòng-to̍k 磺中毒 hông-kháu 磺口 hông-kiông-chúi 磺強水 hông-chúi 磺水 Hông-khe/Hông-khoe 磺溪 hông-khut 磺窟 hông-sún 磺筍 ha̍k-á 礐仔 ha̍k-á-thâng 礐仔蟲 hoân 礬 hoân-chio̍h 礬石 hō-hāi 禍害 hō-súi 禍水 hō-toan 禍端 hō-siú 禍首 hok 福 ho̍h-ló-lâng 福佬人 hok-lī 福利 hok-lī-phín 福利品 hok-lī-siā 福利社 Hok-hô 福和 hok-tē/hok-tōe 福地 hok-siū 福壽 hok-siū-hî/hok-siū-hû 福壽魚 hok-an 福安 hok-chiu-sam 福州杉 hok-chiu-kiat 福州橘 Hok-kiàn 福建 Hok-kiàn-séng 福建省 hok-tek-sû 福德祠 hok-chheⁿ/hok-chhiⁿ 福星 hok-bo̍k 福木 hok-sam 福杉 Hok-lîm 福林 Hok-lo̍k 福樂 hok-khì 福氣 hok-te̍k 福澤 Hok-te̍k 福特 hok-siàng/hok-siòng/hok-siòng 福相 hok-chí 福祉 hok-lo̍k 福祿 hok-lo̍k-siū 福祿壽 Hok-hôa 福華 hok-ìm 福蔭 hok-lân 福蘭 hok-kim 福金 Hok-liông 福隆 hok-im 福音 hi 稀 hi-sè-tin 稀世珍 hi-kî 稀奇 hi-kheh 稀客 hi-pó 稀寶 hi-bî 稀微 hi-iú 稀有 hi-so͘ 稀疏 hi-hi 稀稀 hi-hi-hò͘-hò͘ 稀稀戽戽 hi-hán 稀罕 hi-hán-kiáⁿ 稀罕囝 hi-hán-mi̍h 稀罕物 hi-sek 稀釋 hia̍t 穴 hia̍t-tō 穴道 hû 符 hû-á 符仔 hû-á-lō͘ 符仔路 hû-ha̍p 符合 hû-chiù 符咒 hû-hō 符號 hoān/pān 範 hoān-lē 範例 hoān-ûi 範圍 hoān-pún 範本 hoān-tiû 範疇 hông 簧 hún 粉 hún-kong-sim 粉光參 hún-soat 粉刷 hún-bī 粉味 hún-chhit-á 粉拭仔 hún-boa̍h 粉末 hún-tiâu 粉條 hún-chiuⁿ 粉漿 hún-chiuⁿ-ang-á 粉漿尪仔 hún-chōng 粉狀 hún-a̍p 粉盒 hún-chhùi 粉碎 hún-pit 粉筆 hún-hún 粉粉 hún-ké/hún-kóe 粉粿 hún-âng 粉紅 hún-chhiâng/hún-tn̂g 粉腸 hún-chhu/hún-chhi 粉蛆 hún-kap 粉蛤 hún-giô 粉蟯 hún-chîm 粉蟳 hún-kiàⁿ-a̍p 粉鏡盒 hún-sek 粉飾 hún-chiáu 粉鳥 hún-chiáu-tû 粉鳥廚 hún-chiáu-tû 粉鳥櫥 hún-chiáu-kū 粉鳥舅 hún-chiáu-eng 粉鳥鷹 hô͘/khô͘/kô͘ 糊 hô͘-hàm 糊hàm hô͘-tô͘ 糊塗 hô͘-liù-phiù 糊流嘌 hô͘-hūn 糊混

iáu-thiáu 窈窕 iô 窯 iân-sia̍h 筵席 io̍k-chhéng 籲請

ín-chhek/ún-chhek 穩粟

ìm-koe-á 窨瓜仔 ìm-sī 窨豉 ìm-sī-á 窨豉仔

î-kau 移交 î-ūi 移位 î-ji̍p 移入 î-chhut 移出 î-tōng 移動 î-hiòng 移向 î-ki/î-ku 移居 î-sóa 移徙 î-sóa-ūi 移徙位 î-tín-tāng 移振動 î-poah 移撥 î-kiū 移柩 î-chai 移栽 î-bîn 移民 î-bîn-kio̍k 移民局 î-oān 移緩 î-choán 移轉 î-sàng 移送 î-lêng 移靈

khòng-khu 礦區 khòng-tiûⁿ 礦場 khòng-soaⁿ 礦山 khòng-kang 礦工 khòng-gia̍p 礦業 khòng-chôaⁿ 礦泉 khòng-bu̍t 礦物 khòng-bu̍t-chit 礦物質 khòng-chio̍h 礦石 khòng-soa 礦砂 kî-kiû 祈求 kî-hok 祈福 kî-tó 祈禱 khiap-sì-kúi/khiap-sè-kúi 祛勢鬼 kìm 禁 kìm-lēng 禁令 kìm-chheh 禁冊 kìm-chè 禁制 kìm-khu 禁區 kìm-kháu 禁口 kìm-chhùi 禁嘴 kìm-tē/kìm-tōe 禁地 kìm-jiō 禁尿 kìm-khī/kìm-kī/kìm-khī 禁忌 kìm-ah 禁押 kìm-chí 禁止 kìm-khùi 禁氣 kìm-káng 禁港 kim-ēng/kim-iōng 禁用 kìm-choa̍t 禁絕 kìm-kha 禁腳 kìm-hun 禁薰 kìm-io̍h 禁藥 kìm-lō͘ 禁路 kìm-chhia 禁車 kìm-kò͘ 禁錮 kìm-pì 禁閉 kìm-chia̍h 禁食 khîm 禽 khîm-siù 禽獸 khîm-siù-bīn 禽獸面 khîn-heng 禽胸 khe/kho/khô 科 kho-chú-jīm 科主任 kho-pia̍t/khe-pia̍t 科別 kho-oân 科員 khô-tè-tè/khô-teh-teh 科塊塊 kho-úi 科委 Kho-ui-te̍k 科威特 kho-ha̍k 科學 kho-ha̍k-hòa 科學化 kho-ha̍k-ka 科學家 kho-ha̍k-kài 科學界 kho-ha̍k-īⁿ 科學院 kho-ki 科技 khe-phài/kho-phài/khe-phài 科派 kho-bo̍k 科目 kho-hē 科系 kho-kí/kho-kú 科舉 kho-tiúⁿ/khe-tiúⁿ 科長 koáiⁿ 稈 khe/khoe 稽 khe-chhat 稽察 khe-cheng 稽征 khe-cha/khé-cha 稽查 khe-cha-oân 稽查員 khe-hu̍t 稽核 khe-sé/khe-sóe/khoe-sé/khoe-sóe 稽洗 khe-khó 稽考 kó 稿 kó-kiāⁿ 稿件 kó-hùi 稿費 kok 穀 kok-chhng 穀倉 kok-ko͘ 穀姑 kok-cheng 穀精 kok-ú 穀雨 kok-lūi 穀類 kiù-chin 究真 kiù-kèng 究竟 kiù-pān 究辦 khang/khàng/khòng 空 khang-lo-lo 空lo-lo khang-long-long 空long-long khang-lòng-lòng 空lòng-lòng khang-lòng-sòng 空lòng-sòng khang-phàⁿ 空phàⁿ khang-siū 空siū khong-tiong 空中 khang-chéⁿ/khang-chíⁿ 空井 khang-á 空仔 khang-ūi 空位 khang-lāi-ok 空內惡 khang-phàⁿ 空冇 khong-chiân 空前 khang-lô 空勞 khang-chhù 空厝 khang-chhù-keng 空厝間 khang-kháu 空口 khang-kháu-ok 空口惡 khang-miâ 空名 khang-ǹg-bāng 空向望 khang-ham-tek 空含竹 khang-hoah 空喝 khang-áu 空嘔 khang-chhùi 空嘴 khang-lô-so/khang-lo-so 空囉嗦 khang-tē/khang-tōe 空地 khang-siâⁿ-kè 空城計 khàng-po͘ 空埔 khang-bōng/khang-bō͘ 空墓 khang-sim 空心 khang-sim-mī 空心麵 khang-siūⁿ/khong-sióng 空想 khong-chiàn 空戰 khang-pâng 空房 khang-chhiú 空手 khang-chhiú-so 空手搔 khong-chhiú-tō 空手道 khong-tâu 空投 khang-kûn 空拳 khang-iú 空有 khang-keh 空格 khang-tháng 空桶 khang-sún 空榫 khang-tòng 空檔 khang-hoaⁿ-hí 空歡喜 khang-khak 空殼 khang-khak-miâ 空殼名 khang-khùi/khong-khì 空氣 khong-khì-ê/khong-khì-ôe 空氣鞋 khang-tōng 空洞 khong-bû-it-jîn 空無一人 khang-pe̍h 空白 khang-pôaⁿ 空盤 khang-hia̍t-lâi-hong 空穴來風 khang-khang 空空 khang-khang-khùi-khùi 空空氣氣 khang-khang-phāng-phāng 空空縫縫 khang-phāng 空縫 khang-khih/khang-khoat/khang-khoeh/khang-khoeh/khang-kheh 空缺 khang-koàn-á 空罐仔 khang-kó͘ 空股 khang-pak 空腹 khang-pak-tó͘ 空腹肚 khang-chûn 空船 khóng-sek 空色 khang-hoe 空花 khang-hi 空虛 khang-kiâⁿ 空行 khong-si̍p 空襲 khong-giân 空言 khang-ōe 空話 khang-khòe/khang-khè 空課 khang-khòe-tiûⁿ/khang-khè-tiûⁿ 空課場 khang-khòe-lō͘/khang-khè-lō͘ 空課路 khang-tiāu 空調 khang-kóng 空講 khang-sin 空身 khong-kun 空軍 Khang-kun-koaⁿ-hāu 空軍官校 khang-lìn 空輾 khong-ūn 空運 khang-chhèng 空銃 khang-hâm 空銜 khong-bûn 空門 khang-keng/khong-kan 空間 khang-kui 空閨 khong-hông 空防 khong-kàng 空降 khang-khiah 空隙 khong-lān 空難 khang-thâu 空頭 khang-kiaⁿ 空驚 kūn-pek 窘迫 khut 窟 khut-á 窟仔 kêng/khêng/khiò 窮 khêng-hūn 窮份 khêng-kî-si̍t 窮其實 khêng-si̍t 窮實 khêng-bóe/khêng-bé 窮尾 khêng-kin-sǹg-niú/khêng-kun-sǹg-niú 窮斤算兩 kêng-kah-tah-tē/kêng-kah-tah-tōe 窮甲搭地 kêng-chin 窮真 khêng-sǹg 窮算 kêng-chhiah 窮赤 kêng-chhiah-lâng 窮赤人 kêng-chhiah-chhiah 窮赤赤 khêng-tâng 窮銅 khêng-gia̍h 窮額 kêng-kúi 窮鬼 khiàu/khiò 竅 khiàu-biāu 竅妙 khû 竘 kèng-káⁿ 竟敢 ke̍h/kha̍t/kia̍t 竭 kia̍t-á-ko 竭仔哥 kiat-chīn 竭盡 kha̍t-kha 竭腳 kēng-ki 競技 kēng-ki-tiûⁿ 競技場 kēng-pio 競標 kèng-tō͘ 競渡 kēng-cheng 競爭 kēng-cheng-le̍k 競爭力 kēng-cheng-chiá 競爭者 kēng-kiâⁿ 競行 kēng-kò͘ 競購 kēng-sài 競賽 kēng-soán 競選 kin/kun 筋 kin-tòa/kun-tòa 筋帶 kin-té/kun-té 筋柢 kin-chat/kun-chat 筋節 kin-le/kun-le 筋絡 kin-bah/kun-bah 筋肉 kin-me̍h/kun-me̍h 筋脈 kin-lūn/kun-lūn 筋韌 kin-thâu/kun-thâu 筋頭 kin-thâu-tek/kun-thâu-tek 筋頭竹 kin-kut/kun-kut 筋骨 kin-kut-chháu/kun-kut-chháu 筋骨草 kò-tiong 箇中 kho͘ 箍 kho͘--tiâu 箍tiâu kho͘-á 箍仔 kho͘-óa 箍倚 kho͘-tau 箍兜 kho͘-pòaⁿ 箍半 kho͘-ûi 箍圍 kho͘-îⁿ 箍圓 kho͘-tháng 箍桶 kho͘-le̍h-á 箍笠仔 kho͘-kho͘-á 箍箍仔 kho͘-poe/kho͘-pe 箍飛 ki 箕 kńg/koán/kóng/kún 管 koán-bē-tio̍h 管bē著 kóng-á 管仔 kóng-á-chiaⁿ 管仔精 kóng-á-hâng 管仔行 koán-i 管伊 koán-chè 管制 koán-khu 管區 koán-ke 管家 koán-ke-pô 管家婆 koán-ke-bâ 管家貓 koán-hiân 管弦 koán-thāi 管待 koán-kà 管教 koán-siàu 管數 koán-sok 管束 koán-ga̍k 管樂 koán-thài-i 管汰伊 koán-lí 管理 koán-lí-lâng 管理人 koán-lí-oân 管理員 koán-lí-su 管理師 koán-lí-koân 管理權 koán-lí-chām 管理站 koán-lí-chiá 管理者 koán-lí-hùi 管理費 koán-hiân-ga̍k 管絃樂 koán-sòaⁿ 管線 kńg-lō͘ 管路 koán-hat/koán-ha̍t 管轄 koán-hat-koân 管轄權 koán-kò͘ 管顧 khoeh 篋 khoeh-á 篋仔 ko 篙 ko-chhioh 篙尺 kám 篢 kán-kài 簡介 kán-jīm 簡任 kán-piān 簡便 kán-hòa 簡化 kán-tan 簡單 kán-pò 簡報 kán-pò-sek 簡報室 kán-siá 簡寫 kán-bān 簡慢 kán-bêng 簡明 kán-ī 簡易 kán-kiat 簡潔 kán-lia̍k/kán-lio̍k 簡略 kán-séng 簡省 kán-séng-siá 簡省寫 kán-té 簡短 kán-chheng 簡稱 kán-chiong 簡章 kán-iàu 簡要 kán-thé-jī 簡體字 khok-á 籗仔 ké/kóe 粿 kóe-sn̂g 粿床 kóe-tiâu-á 粿條仔 ké-hio̍h 粿葉 kóe-hio̍h-á 粿葉仔 kóe-hio̍h-chhiū 粿葉樹 kóe-tē-á 粿袋仔 ké-chîⁿ/kóe-chîⁿ 粿錢 kô͘-bē-tiâu 糊bē-tiâu khô͘-kha̍h 糊kha̍h kô͘-tiâu-leh 糊tiâu-leh kô͘-á 糊仔 kô͘-kēng 糊勁 kô͘-boah 糊抹 kô͘-ô͘ 糊樗 kô͘-kha̍p 糊磕 kô͘-kô͘ 糊糊 kô͘-io̍h 糊藥 kô͘-io̍h-á 糊藥仔 ko 糕 ko-á 糕仔 ko-á-chhián 糕仔棧 ko-á-piáⁿ 糕仔餅 ko-kóe 糕粿 ko-piáⁿ 糕餅 khiū-thô͘ 糗土 khiū-sèng 糗性

lé 禮 lé-sio̍k 禮俗 lé-gî 禮儀 lé-kǹg 禮券 lé-koàn 禮卷 lé-phín 禮品 lé-lông 禮囊 lé-tn̂g 禮堂 lé-thiap 禮帖 lé-bō 禮帽 lé-sek 禮式 lé-pài 禮拜 lé-pài-it 禮拜一 lé-pài-jī 禮拜二 lé-pài-tn̂g 禮拜堂 lé-pài-ji̍t 禮拜日 lé-sò͘ 禮數 lé-ho̍k 禮服 lé-phàu 禮炮 lé-bu̍t/lé-mi̍h/lé-bu̍t 禮物 lé-seng 禮生 lé-chiat 禮節 lé-phèng 禮聘 lé-gî 禮誼 lé-jiōng 禮讓 lé-chàn 禮讚 lé-māu 禮貌 lé-lō͘ 禮路 lé-gū 禮遇 lé-kim 禮金 lé-piáⁿ 禮餅 lé-chhí/lé-chhú 禮鼠 lêng-ku 稜龜 liú-khang 窌孔 li̍p 立 li̍p-hā 立下 li̍p-jîn 立人 li̍p-tang 立冬 li̍p-khek 立刻 li̍p-kong 立功 li̍p-kok 立國 li̍p-tiûⁿ 立場 li̍p-hē 立夏 li̍p-úi 立委 li̍p-tek 立德 li̍p-chì 立志 li̍p-ì 立意 lia̍p-chia̍p 立捷 li̍p-hong 立方 li̍p-hong-bí 立方米 li̍p-chhun 立春 li̍p-àn 立案 li̍p-gia̍p 立業 li̍p-hoat 立法 li̍p-hoat-koân 立法權 Li̍p-hoat-īⁿ 立法院 li̍p-pi 立碑 li̍p-chhiu 立秋 li̍p-kan-kiàn-iáⁿ 立竿見影 li̍p-iok 立約 li̍p-lūn 立論 li̍p-chiok-tiám 立足點 li̍p-sin 立身 Li̍p-īⁿ 立院 li̍p-thé 立體 loe̍h/le̍h 笠 le̍h-á/loe̍h-á/le̍h-á 笠仔 ló͘ 簍 lâm/nâ 籃 láng/lang 籠 láng-á 籠仔 láng-á-tàⁿ 籠仔擔 lông-á-keng 籠仔間 lâng-sn̂g 籠床 láng-té-hì/láng-tóe-hì 籠底戲 láng-té-hòe/láng-tóe-hè 籠底貨 láng-po͘ 籠甫 láng-tà 籠罩 lom-saⁿ 籠衫 láng-bīn-hòe/láng-bīn-hè 籠面貨 lî 籬 lî-á 籬仔 lî-pa 籬笆 lô/lôa 籮 lô-khaⁿ-hōe 籮硿會 lia̍p 粒 lia̍p-á 粒仔 lia̍p-á-chhùi 粒仔嘴 lia̍p-á-phí 粒仔庀 lia̍p-á-phí 粒仔疕 lia̍p-á-pa 粒仔疤 lia̍p-á-chèng 粒仔症 lia̍p-á-hûn 粒仔痕 lia̍p-á-lâng 粒仔膿 lia̍p-á-hoeh/lia̍p-á-huih 粒仔血 lia̍p-á-jiah/lia̍p-á-liah 粒仔跡 lia̍p-chia̍p 粒捷 lia̍p-chōng 粒狀 lia̍p-chek 粒積 lia̍p-kiat-á 粒結仔 lia̍p-pn̄g 粒飯 liâm 粘 liâm-hō͘-tiâu 粘hō͘-tiâu liâm-tiâu 粘tiâu liâm-óa 粘倚 liâm-pò͘ 粘布 liâm-chúi 粘水 liâm-e̍k 粘液 liâm-liâm 粘粘


ng-á-chhân 秧仔田 ng-tiâⁿ 秧埕 ng-ba̍k 秧目 ng-chioh 秧績 ng-chioh-tiâⁿ 秧績埕 ng-kha 秧腳 ng-biâu 秧苗 nî 簾 nî-á 簾仔 nî-chîⁿ 簾簷 nî-chîⁿ-chô 簾簷槽 nî-chîⁿ-chúi 簾簷水 nî-chîⁿ-kau 簾簷溝 nî-chîⁿ-hiā 簾簷瓦 nî-chîⁿ-kéng 簾簷筧 nî-chîⁿ-kha 簾簷腳 nâ-á 籃仔 nâ-á-pu̍t 籃仔桲 nâ-á-kiâⁿ 籃仔檠 Nâ-hia̍p 籃協 nâ-tôaⁿ 籃壇 nâ-úi-hōe 籃委會 nâ-chân 籃層 nâ-pán-kiû 籃板球 nâ-kiû 籃球 nâ-kiû-tiûⁿ 籃球場 nâ-kiû-sài 籃球賽 nâ-kiû-tūi 籃球隊 nâ-sài 籃賽 nâ-ūn 籃運 nâ-tūi 籃隊

o͘-ko͘-lok/o-ko-lok 窩哥落 o-ka/o͘-ka 窩家 o-ka-chōe 窩家罪 o͘-nâ 窩籃 o͘-nâ-chûn 窩籃船 o͘-nâ-hoeh-liah/o͘-nâ-huih-liah 窩籃血跡 oa̍t 粵

òe-sè/è-sè 穢世 òe-lâng/è-lâng/òe--lâng/è--lâng 穢人 òe-lah-sap/è-lah-sap 穢垃圾 òe-sòe/è-sè 穢撒 òe-khì/è-khì 穢氣 òe-tio̍h/è-tio̍h 穢著 òe-tio̍h-lâng/è-tio̍h-lâng 穢著人 òe-tio̍h-kám-mō͘/è-tio̍h-kám-mō͘ 穢著感冒

pì-sù 祕思 pì-su 祕書 pì-su-tiúⁿ 祕書長 pì-koat 祕訣 pì-tiau 祕雕 phiò 票 phiò-kè 票價 phiò-kǹg 票券 phiò-iú 票友 phiò-pâng 票房 phiò-kì/phiò-kù 票據 phiò-kì-hoat/phiò-kù-hoat 票據法 phiò-sò͘ 票數 phiò-kin/phiò-kun 票根 phiò-goân 票源 phiò-siuⁿ 票箱 phiò-soán 票選 phiò-bīn-gia̍h 票面額 péng-kong-chhù-lí 秉公處理 péng-chhî 秉持 pì-thoân 秘傳 pì-bi̍t 秘密 pì-hng 秘方 pì-su 秘書 pì-su-chhù 秘書處 pì-su-tiúⁿ 秘書長 pì-kiat 秘結 pì-koat 秘訣 Pì-ló͘ 秘魯 phōe 稗 phē-á/phōe-á/phē-á 稗仔 pín 稟 pín-á 稟仔 pín-kò 稟告 pín-pò 稟報 pín-sèng 稟性 pín-chhéng 稟請 pín-chiam 稟針 puh-chhut-lâi 窋出來 puh-pho 窋波 puh-nōa 窋瀾 puh-teng-á 窋燈仔 puh-kóng-á 窋管仔 put-si-chhiò-gī-gī 笑口常開 pūn 笨 pūn-chhiâng 笨chhiâng pūn-chhui-pūn-chi̍h 笨嘴笨舌 pūn-chhiâng 笨戕 pūn-chhia-chhia 笨車車 pūn-chhiâng 笨長 pūn-bīn 笨面 pūn-téng 笨頂 pūn-hî/pūn-hû 笨魚 pūn-soa 笨鯊 pit 筆 pit-that 筆that pit-that-kńg 筆that管 pit-hā 筆下 pit-á-bóe/pit-á-bé 筆仔尾 pit-á-chháu 筆仔草 pit-oe̍h 筆劃 pit-iú 筆友 pit-miâ 筆名 pit-thap-á 筆塌仔 pit-that-á 筆塞仔 pit-ba̍k 筆墨 pit-chiam 筆尖 pit-bóe/pit-bé 筆尾 pit-ì 筆意 pit-chiàn 筆戰 pit-pâi 筆排 pit-koáiⁿ 筆桿 pit-hoat 筆法 pit-tâng 筆筒 pit-tâng-chhiū 筆筒樹 pit-tâng-chháu 筆筒草 pit-sǹg/pit-soàn 筆算 pit-kóng 筆管 pit-lô-chí 筆羅子 pit-chiá 筆者 pit-tē 筆袋 pit-kì 筆記 pit-kì-pún 筆記本 pit-kì-phō͘ 筆記簿 pit-chhì 筆試 pit-tâm 筆談 pit-niau 筆貓 pit-chu-lé 筆資禮 pit-jiah 筆跡 pit-lō͘ 筆路 pit-hong 筆鋒 pit-lo̍k 筆錄 pit-thap 筆錔 pín-chiam 箅針 po̍h 箔 pān-sì/pān-sè 範勢 pān-siaⁿ 範聲 pān-thâu 範頭 phiⁿ 篇 phiⁿ-hok 篇幅 phâng/phông 篷 phâng-pò͘ 篷布 phâng-pò͘-tē 篷布袋 phâng-gûi 篷桅 phâng-chûn 篷船 phâng-chhia 篷車 poaⁿ 簸 pòa-ki 簸箕 pòa-ki-kah 簸箕甲 pòa-ki-hî/pòa-ki-hû 簸箕魚 phō͘ 簿 phō͘-á 簿仔 phō͘-kì 簿記 phoh 粕 pùn 糞 pùn-kháu 糞口 pùn-kháu-kin/pùn-kháu-kun 糞口筋 pùn-kháu-thâng 糞口蟲 pùn-thô͘ 糞土 pùn-kheⁿ/pùn-khiⁿ 糞坑 pùn-sò 糞埽 pùn-sò-tiûⁿ 糞埽場 pùn-sò-tháng 糞埽桶 pùn-sò-siuⁿ 糞埽箱 pùn-sò-chhia 糞埽車 pùn-sò-hî/pùn-sò-hû 糞埽魚 pùn-táu 糞斗 pùn-khut 糞窟 pùn-ki 糞箕 pùn-nâ 糞籃 pùn-mn̂g 糞門

sī-ui 示威 sī-hoān 示範 sī-kéng 示警 siā 社 siā-kau 社交 Siā-á 社仔 siā-lāi 社內 siā-khu 社區 siā-oân 社員 siā-thoân 社團 Siā-liâu 社寮 siā-kang 社工 siā-kàu 社教 Siā-kàu-si 社教司 Siā-kàu-koán 社教館 siā-hōe 社會 siā-hōe-ha̍k 社會學 Siā-hōe-kio̍k 社會局 siā-hōe-chhù 社會處 Siā-hōe-tóng 社會黨 siā-chek 社稷 siā-kha 社腳 siā-lūn 社論 siā-lí 社里 siā-tiúⁿ 社長 Siā-thâu 社頭 siā-go̍k 社鵠 siā-môa 社麻 siā-môa-chháu 社麻草 sāi 祀 sāi-pu̍t 祀佛 sāi-sîn-chú 祀神主 sîn 神 sîn-chú 神主 sîn-chú-pâi 神主牌 sîn-sian 神仙 sîn-ūi 神位 sîn-hu̍t/sîn-pu̍t 神佛 sîn-siōng 神像 sîn-peng 神兵 sîn-ióng 神勇 sîn-khì/sîn-khù/sîn--khì/sîn--khù 神去 sîn-tôaⁿ 神壇 sîn-kî 神奇 sîn-lú 神女 sîn-chiá 神姐 sîn-ha̍k 神學 sîn-ha̍k-īⁿ 神學院 Sîn-kong 神岡 sîn-chhái 神彩 sîn-chêng 神情 sîn-ì 神意 sîn-thài 神態 Sîn-hō͘ 神戶 sîn-bêng 神明 sîn-bêng-toh/sîn-bîn-toh 神明桌 sîn-bêng-seⁿ/sîn-bêng-siⁿ 神明生 sîn-bêng-liân 神明聯 sîn-bêng-kiō 神明轎 sîn-bêng-kham 神明龕 sîn-tì 神智 sîn-bo̍k 神木 sîn-àn 神案 sîn-àn-toh 神案桌 sîn-ki 神機 sîn-khì 神氣 sîn-hū 神父 sîn-pâi 神牌 sîn-kî 神祇 sîn-pì 神祕 sîn-sîn 神神 sîn-pì 神秘 sîn-tông 神童 sîn-keng 神經 sîn-keng-ê 神經個 sîn-keng-khùi 神經氣 sîn-keng-ê 神經的 sîn-keng-hē-thóng 神經系統 sîn-sèng 神聖 sîn-chit 神職 sîn-sek 神色 sîn-thâng-á 神蟲仔 sîn-ōe 神話 sîn-kiō 神轎 Sîn-lông 神農 sîn-thong 神通 sîn-sok 神速 sîn-ūn 神韻 sîn-hûn 神魂 sîn-hûn-sì-sòaⁿ 神魂四散 sîn-lia̍t 神鴷 sîn-lêng/sîn-liông/sîn-lêng 神龍 sîn-kham 神龕 sūi 祟 sû 祠 sû-tn̂g 祠堂 sû-biō 祠廟 siân-chong 禪宗 siân-sī 禪寺 siù 秀 Siù-ko͘-loân-khe/Siù-ko͘-loân-khoe 秀姑巒溪 siù-hong 秀峰 siù-châi 秀才 Siù-lóng 秀朗 Siù-lîm 秀林 siù-se-á/siù-soe-á 秀梳仔 siù-khì 秀氣 Siù-chúi 秀水 siù-bí 秀美 siù-eng-hoe 秀英花 siù-bīn 秀面 siù-lē 秀麗 su 私 su-hā 私下 su-sū 私事 su-kau 私交 su-jîn/su-lâng 私人 su-hiu 私休 su-phian 私偏 sai-khia 私傢 sai-khia-ōe/su-khia-ōe 私傢話 sai-khia-chîⁿ 私傢錢 su-hêng 私刑 su-lī 私利 su-khàm 私勘 su-kah 私合 su-thun 私吞 su-lông 私囊 su-sio̍k-á 私塾仔 sai-khia 私奇 su-ka 私家 su-té-hā/su-tóe-hā 私底下 su-sim 私心 su-io̍k 私慾 su-àm 私暗 su-iú 私有 su-iú-tē/su-iú-tōe 私有地 su-ho̍k 私服 su-hiau 私梟 su-êng 私營 su-seng-chú 私生子 su-seng-oa̍h 私生活 su-khang-á 私空仔 su-li̍p 私立 su-chiong 私章 sai-kha/su-kha 私腳 su-kha-ē 私腳下 su-kha-ōe 私腳話 sai-khia-chîⁿ/su-khia-chîⁿ 私腳錢 su-chū 私自 su-tiāⁿ 私訂 su-siat 私設 su-hòe/su-hè 私貨 su-lō͘ 私路 su-thong 私通 su-chiú 私酒 sòe/sè 稅 sòe-chhut/sè-chhut 稅出 sòe-chè/sè-chè 稅制 sòe-chek/sè-chek 稅則 sòe-bū/sè-bū 稅務 sòe-bū-oân/sè-bū-oân 稅務員 sòe-bū-kio̍k/sè-bū-kio̍k 稅務局 sòe-chhù/sè-chhù 稅厝 sòe-chhù-khiā/sè-chhù-khiā 稅厝徛 sòe-toaⁿ/sè-toaⁿ 稅單 sòe-koan/sè-koan 稅捐 sòe-siu/sè-siu 稅收 sòe-khoán/sè-khoán 稅款 sòe-hoat/sè-hoat 稅法 sòe-lu̍t/sè-lu̍t 稅率 sòe-ba̍k/sè-ba̍k 稅目 sòe-khò/sè-khò 稅課 sòe-hū/sè-hū 稅負 sòe-chhia/sè-chhia 稅車 sòe-kim/sè-kim 稅金 sòe-chîⁿ/sè-chîⁿ 稅錢 sòe-gia̍h/sè-gia̍h 稅額 siau-kiám 稍減 sek-á 稷仔 sūi 穗 sūi-chhiu/sūi-siu 穗鬚 sit 穡 sit-lō͘ 穡路 sit-thâu 穡頭 seng 笙 竹匣|sún-ha̍h 筍|竹匣 sún-á 筍仔 sún-koaⁿ 筍干 sún-chhài 筍菜 sún-ku 筍龜 sǹg/soàn 算 sǹg-bē-tit-sī/sǹg-bōe-tit-sī 算bē得是 sǹg-siàu 算siàu sǹg-chhut 算出 sǹg-miā 算命 sǹg-miā-sian 算命先 sǹg-siàu 算數 sǹg-sī 算是 sǹg-ū-tio̍h 算有tio̍h sǹg-hoat 算法 sǹg-bô-kàu 算無到 sǹg-bô-pôaⁿ/sùiⁿ-bô-pôaⁿ 算無盤 sǹg-kah-chí 算甲子 sǹg-pôaⁿ 算盤 sǹg-pôaⁿ-chí 算盤子 sǹg-khòaⁿ-māi 算看覓 sǹg-tiû 算籌 sǹg-chóng-siàu 算總數 sǹg-hēng 算行 sǹg-lūn 算論 sǹg-khí-lâi 算起來 sn̂g-gia̍h/sǹg-gia̍h 算額 siuⁿ 箱 siuⁿ-á 箱仔 siuⁿ-á-té/siuⁿ-á-tóe 箱仔底 siuⁿ-á-chhia 箱仔車 siuⁿ-láng 箱籠 siuⁿ-chng 箱裝 sui-saⁿ 簑衫 siau 簫 sám 糝 sám-liām 糝念 sám-siūⁿ 糝想 sám-hún 糝粉 sám-thn̂g 糝糖

Ta-khe/Ta-khoe 礁溪 ta-sò-sò 礁燥燥 ta-phí-phí 礁疕疕 ta-chio̍h 礁石 thiāu-á-lāi 祧仔內 thu̍t-bóe-pit/thu̍t-bé-pit 禿尾筆 thut-ê 禿的 thut-téng 禿頂 thuh-thâu/thut-thâu 禿頭 thut-thâu-pit 禿頭筆 thuh-hia̍h 禿額 thu̍t-lû 禿顱 tiū 秞 tia̍t-sū/ti̍t-sū 秩序 tai-á 秪仔 tai-á-bí 秪仔米 thêng-tō͘ 程度 tì-á 稚仔 tī-lêng 稚齡 tiû-bi̍t 稠密 tiâu-chiú 稠酒 tiū 稻 tiū-á 稻仔 tiū-á-sūi 稻仔穗 tiū-á-hio̍h 稻仔葉 tiū-chok 稻作 tiū-pau-thâng 稻包蟲 tiū-khûn 稻囷 tiū-tiâⁿ 稻埕 tiū-khak 稻殼 tiū-chhân 稻田 tiū-chéng 稻種 tiū-kó 稻稿 tiū-kó-thâu 稻稿頭 tiū-sūi 稻穗 tiū-bí 稻米 tiū-chhek 稻粟 tiū-phang 稻芳 tiū-chháu 稻草 tiū-chháu-khûn 稻草khûn tiū-chháu-lâng 稻草人 tiū-chháu-tui 稻草堆 tiū-sat 稻虱 tiū-thâng 稻蟲 tiū-thâu 稻頭 tu̍t 突 thu̍t-chhut/tu̍t-chhut 突出 tu̍t-ûi 突圍 tu̍t-ke̍k 突擊 tu̍t-kek-kiám-cha 突擊檢查 tu̍t-kek-tūi 突擊隊 tu̍h-sí 突死 tu̍t-jiân 突然 tu̍t-hoat 突發 tu̍t-phòa 突破 tu̍t-phòa-sèng 突破性 thut-the 突胎 tu̍t-si̍p 突襲 tu̍h-hùi-bó/tu̍h-hùi-bú 突諱母 tu̍t-piàn 突變 tu̍t-khí 突起 thiáu 窕 thang-á 窗仔 thang-á-khiā 窗仔khiā thang-á-kháu 窗仔口 thang-á-chí 窗仔只 thang-á-tûn 窗仔唇 thang-á-kîⁿ 窗仔墘 thang-á-chí 窗仔子 thang-á-chō 窗仔座 thang-á-iám 窗仔掩 thang-á-ki 窗仔枝 thang-á-keh 窗仔格 thang-á-kheng 窗仔框 thang-á-tēng 窗仔碇 thang-á-khang 窗仔空 thang-á-nî 窗仔簾 thang-á-mn̂g 窗仔門 thang-á-kháu 窗口 thang-á-sìⁿ 窗扇 thang-pôaⁿ 窗盤 thang-lî-á 窗簾仔 thang-se 窗紗 thang-kha 窗腳 thang-hoe 窗花 thām-thūi 窞倕 thām-tó͘ 窞堵 thām-ēng 窞用 thām-tó͘ 窞肚 thām-lo̍h 窞落 tiàu 窵 tiàu-oán 窵遠 tō͘-iām 竇炎 tiàm-mo͘-niau 站摸貓 tiàm-âm-niau 站涵貓 tiàm-niau 站貓 tiàm-hō͘ 站雨 tiàm-hong 站風 tâng 童 tâng-ki 童乩 tông-lí 童女 tâng-chí/tông-chú 童子 tông-chú-siau 童子痟 tông-chú-kun 童子軍 tông-kang 童工 tông-liân 童年 tông-sim 童心 tông-chong 童裝 tông-ōe 童話 tông-iâu 童謠 tông-cheng 童貞 tông-cheng-lí 童貞女 tâng-sin/tông-sin 童身 tông-gân 童顏 toaⁿ 端 Toan-ngó͘-cheh/Toan-ngó͘-choeh/toan-ngó͘-chiat 端午節 toan-chéng 端整 toan-hong-sì-chiàⁿ 端方四正 toan-su 端書 toan-khái 端楷 toan-chiàⁿ 端正 toaⁿ-tiah 端的 toan-chong 端莊 toan-sī 端視 toan-iông-chiat 端陽節 toan-lē 端麗 tek/tiok 竹 tek-ha̍h 竹ha̍h tek-á 竹仔 tek-á-ki 竹仔枝 tek-á-chháu 竹仔草 tek-á-chhài 竹仔菜 tek-á-hio̍h 竹仔葉 tek-to 竹刀 tek-pak 竹北 tek-ha̍h-loe̍h 竹匣笠 tek-ngó͘ 竹午 tek-lâm 竹南 Tek-ûi 竹圍 tek-loa̍h 竹埒 tek-chhàm 竹塹 tek-hu-jîn 竹夫人 tek-chiam 竹尖 Tek-san 竹山 tek-sìⁿ 竹扇 tek-sàu 竹掃 tek-sàu-chhiú 竹掃帚 tek-pâi 竹排 tek-pâi-á 竹排仔 tek-chhòe/tek-chhè 竹撮 tek-taⁿ 竹擔 tek-thn̄g 竹杖 tek-kí 竹杞 Tek-tang 竹東 tek-pán 竹板 tek-lîm/tek-nâ 竹林 tek-lîm-chiáu 竹林鳥 tek-ki 竹枝 tek-peh 竹柏 tek-thô 竹桃 tek-se/tek-soe 竹梳 tek-kùn-á 竹棍仔 tek-í 竹椅 tek-oe 竹椏 tek-bô͘ 竹模 tek-pêng 竹爿 tek-kah 竹甲 tek-ba̍k 竹目 tek-koaⁿ 竹竿 tek-chhéng 竹筅 tek-sún 竹筍 tek-chhôe/tek-chhê 竹箠 tek-kóng 竹管 tek-kóng-á 竹管仔 tek-kóng-bâ 竹管狸 tek-kóng-chhèng 竹管銃 tek-kóng-môa 竹管鰻 tek-ha̍h 竹箬 tek-chìⁿ 竹箭 tek-tī/tek-tū 竹箸 tek-chit-poe 竹節杯 tek-chat-thâng 竹節蟲 tek-chat-hông 竹節黃 tek-ko 竹篙 tek-ko-á 竹篙仔 tek-ko-chhe 竹篙叉 tek-ko-siû 竹篙泅 tek-ko-koe 竹篙瓜 tek-ko-seⁿ/tek-ko-siⁿ 竹篙生 tek-ko-phiò 竹篙票 tek-ko-thâu 竹篙頭 tek-ko-kúi 竹篙鬼 tek-ko-hî/tek-ko-hû 竹篙魚 tek-phō 竹篰 tek-bi̍h 竹篾 tek-bi̍h-sai 竹篾師 tek-ló͘ 竹簍 tek-liâm/tek-lî 竹簾 tek-nâ 竹籃 tek-khah 竹籗 tek-láng 竹籠 tek-lî-á 竹籬仔 tek-se 竹紗 tek-jī-nn̂g 竹膩瓤 tek-hio̍h 竹葉 tek-hio̍h-un 竹葉un tek-hio̍h-chio 竹葉椒 tek-hio̍h-lâm 竹葉楠 tek-hio̍h-chháu 竹葉草 tek-hio̍h-lân 竹葉蘭 tek-hio̍h-chheⁿ/tek-hio̍h-chhiⁿ 竹葉青 tek-hio̍h-liân 竹葉鰱 tek-chhio̍h 竹蓆 tek-lang 竹蘢 tek-ham 竹蚶 tek-than 竹蟶 tek-kiō 竹轎 tek-chhèng 竹銃 tek-gím/tek-giám 竹錦 tek-chhiok 竹雀 tek-ke/tek-koe 竹雞 tek-ke-á/tek-koe-á 竹雞仔 tek-leng-chi 竹靈芝 tek-bé 竹馬 tek-hî/tek-hû 竹魚 tek-chiáu 竹鳥 tek-chhí/tek-chhú 竹鼠 ta̍t-á/tî-á 笛仔 ta̍t 笪 tē-it 第一 tē-it-hó 第一好 tē-it-chió 第一少 tē-it-pái 第一擺 tē-it-sòaⁿ 第一線 Tē-saⁿ-sè-kài 第三世界 tē-saⁿ-jîn-chheng 第三人稱 tē-saⁿ-chiá 第三者 tē-jī 第二 tē-jī-nî 第二年 tē-la̍k-kám 第六感 tē-kúi 第幾 tē-kúi-chiat 第幾節 tán 等 tán-chi̍t-ē 等一下 tán-lâng 等人 tán-hāu 等候 téng-hun 等分 tán-kàu 等到 tán-hê-ōe 等回話 tán-thāi 等待 tán-chih 等接 téng-î/téng-û 等於 tán-ki-hōe 等機會 téng-tē 等第 téng-téng 等等 téng-kip 等級 tán-khoeh/tán-kheh 等缺 tán--che 等者 téng-hō 等號 tán-lō͘ 等路 téng-ko 等高 tán-chê/tán-chôe 等齊 tâng 筒 tâng-á 筒仔 tâng-á-bí-ko 筒仔米糕 tâng-chiáu 筒鳥 tap 答 tap--lâng 答人 tap-ín/tap-ún 答允 tap-chhùi 答嘴 tap-chhùi-kó͘ 答嘴鼓 tap-ho̍k 答復 tah-èng/tap-èng 答應 tap-àn 答案 ta̍h-ti 答滴 tap-lé 答禮 tap-hok 答覆 tap-si 答詩 tap-ōe 答話 tap-siā 答謝 tap-sû 答辭 tap-piān 答辯 tap-lo̍k-ki 答錄機 tap-goān 答願 tī/tū 箸 tī-khia/tū-khia 箸奇 thoān-su/toān-su 篆書 tiok-lō͘ 築路 tauh/tok 篤 tok-sìn 篤信 tok-tēng 篤定 thai-á 篩仔 thai-tiāu 篩掉 thai-táu 篩斗 thai-táu-ba̍k 篩斗目 thai-soán 篩選 tiû 籌 tiû-pī/tiū-pī 籌備 tiû-pī-tiong 籌備中 tiû-pī-úi-oân 籌備委員 tiû-pī-sió-cho͘ 籌備小組 tiû-pī-chhù 籌備處 tiû-he̍k/tiû-ōe 籌劃 tiû-bō͘ 籌募 tiû-kiàn 籌建 tiû-khoán 籌款 tiû-ōe 籌畫 tiû-bé 籌碼 tiû-chó͘ 籌組 tiû-siat 籌設 tiû-bô͘ 籌謀 tiû-pān 籌辦 tiû-lí 籌里 tiû-chi̍p 籌集 tîn-tiâu 籐條 tîn-í 籐椅 tîn-gû 籐牛 tîn-nâ 籐籃 thn̂g 糖 thn̂g-á 糖仔 thn̂g-á-chhiám 糖仔扦 thn̂g-á-teng 糖仔燈 thn̂g-á-khí-liâm 糖仔起黏 thn̂g-á-piáⁿ 糖仔餅 thn̂g-kâm-á 糖含仔 thn̂g-ang-á 糖尪仔 thn̂g-jiō-pēⁿ/thn̂g-jiō-pīⁿ 糖尿病 thn̂g-chhiúⁿ 糖廠 thn̂g-pang 糖枋 thn̂g-kó 糖果 thn̂g-gia̍p 糖業 thn̂g-chúi 糖水 thn̂g-chheng 糖清 thn̂g-lāu 糖漏 thn̂g-chiuⁿ 糖漿 thn̂g-o͘ 糖烏 thn̂g-kâu 糖猴 thn̂g-kam 糖甘 thn̂g-kam-tiⁿ 糖甘甜 thn̂g-cheng 糖精 thn̂g-ko 糖膏 thn̂g-chhang 糖蔥 thn̂g-bi̍t 糖蜜 thn̂g-chhia 糖車 thn̂g-sng 糖霜 thn̂g-sng-oân 糖霜丸 thn̂g-phō͘ 糖

ún-á-bí 穩仔米 ún-lâi 穩來 ún-kiān/ún-kiāⁿ 穩健 ún-tang 穩冬 ún-kò͘ 穩固 ún-hó 穩好 ún-pô 穩婆 ún-tēng 穩定 ún-sim 穩心 ún-sim-á 穩心仔 ún-tàng 穩當 ún-tòng-tòng 穩當當 ún-khùn 穩睏 ún-ún-tàng-tàng 穩穩當當 ún-tak-tak 穩篤篤 ún-chat-ún-táⁿ 穩紮穩打 ún-tiak-tak 穩觸琢 ún-iâⁿ 穩贏 ún-thàn 穩趁 ún-su 穩輸