หมึก

จาก วิกิพจนานุกรม ที่เก็บคำศัพท์เสรี
วิกิพีเดีย มีบทความเกี่ยวกับ:

Wikipedia

หมึกกล้วย

คำนาม[แก้]

หมึก ๑ น. น้ำที่ใช้ในการขีดเขียน ตามปกติมีสีดำจัด, น้ำหมึก ก็เรียก. (จ.),

หมึก ๒ น. ชื่อสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ในไฟลัมมอลลัสกา ที่มีขาซึ่งเรียกว่า หนวด อยู่บริเวณหัว อาศัยอยู่ในทะเล มีถุงบรรจุน้ำสีดำอย่างหมึกสำหรับพ่นเพื่อพรางตัว มีหลายสกุล เช่น 1. หมึกกระดอง สกุล Sepia ในวงศ์ Sepiidae 2. หมึกกล้วย สกุล Loligo และหมึกหอม สกุล Sepioteutis sp. ในวงศ์ Loliginidae 3. หมึกสาย สกุล Octopus ในวงศ์ Octopodidae, ปลาหมึก ก็เรียก.

  • หมึก ๓ น. โดยปริยาย หมายถึงสิ่งอื่น ๆ ที่ใช้ขีดเขียนหรือพิมพ์หนังสือเป็นต้น เช่น หมึกแดง หมึกแห้ง หมึกพิมพ์ หมึกพิมพ์ลายมือ.
  • หมึก ๔ ว. (ปาก) จากสีของหมึก จึงใช้เปรียบกับของดำว่า ดำเป็นหมึก.

คำพ้องความหมาย[แก้]

-

คำแปล[แก้]

น้ำหมึก[แก้]

หมึก (สัตว์)[แก้]

ดำเป็นหมึก[แก้]

  • อังกฤษ : inky

คำประสม และคำใกล้เคียง[แก้]

  • หมึกจีน น. แท่งหมึกสีดำ ก่อนใช้ต้องฝนกับน้ำ แล้วใช้พู่กันป้ายเขียน.

ดูเพิ่ม[แก้]

วิกิพีเดีย มีบทความเกี่ยวกับ:

Wikipedia


โครง หมึก เป็นบทความที่ยังไม่สมบูรณ์ ต้องการตรวจสอบ เพิ่มเนื้อหา หรือเพิ่มแหล่งอ้างอิง คุณสามารถช่วยเพิ่มเติมหรือแก้ไข เพื่อให้สมบูรณ์มากขึ้น
ข้อมูลเกี่ยวกับ หมึก ในภาษาอื่น อาจสามารถหาอ่านได้จากเมนู ภาษาอื่น ด้านซ้ายมือ