มอดูล:zh/data/nan-pron/009

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

au-á 甌仔


būn 燜 būn-pn̄g 燜飯 bô͘ 牟 bó͘-tan 牡丹 bo̍k-tiûⁿ 牧場 bo̍k-su 牧師 bo̍k-chháu 牧草 bu̍t-kè 物價 bu̍t-le̍k 物力 bu̍t-phín 物品 bu̍t-liāu 物料 bu̍t-lí 物理 bu̍t-lí-hē 物理系 bu̍t-sán 物產 bu̍t-chīn-kî-iōng 物盡其用 bu̍t-chéng 物種 bu̍t-bí-kè-liâm 物美價廉 bu̍t-sek 物色 bu̍t-lân-tî 物蘭池 bu̍t-chèng 物證 bu̍t-chu 物資 bu̍t-chit 物質 bu̍t-lūi 物類 bu̍t-thé 物體 béng/mí 猛 béng-ióng 猛勇 béng-kiàng-kiàng 猛強強 béng-kek 猛擊 béng-kong 猛攻 béng-chhiū 猛樹 béng-khì 猛氣 béng-lia̍t 猛烈 béng-jiân 猛然 béng-siù 猛獸 béng-hó͘ 猛虎 béng-khiat-khiat 猛鍥鍥 bé-ló 瑪瑙 bé-ló-ba̍k 瑪瑙目 bé-ló-chio̍h 瑪瑙石

chian-sî 煎匙 chìⁿ-iû 煎油 choaⁿ-kún-chúi 煎滾水 chian-ngâu 煎熬 chian-pôaⁿ 煎盤 choaⁿ-tê 煎茶 choaⁿ-io̍h 煎藥 chiàu/chiáu/chiò 照 chiàu-sòa 照sòa chiò-liāng/chiò-liōng 照亮 chiàu-kah 照佮 chiàu-lē 照例 chiàu-siōng/chiò-siōng 照像 chiò-siōng-ki 照像機 chiàu-pun 照分 chiàu-goân 照原 chiàu-goân-ēng 照原用 chiàu-khám-chām 照坎站 chiàu-lúi 照壘 chiàu-kah 照夾 chiàu-chú-ngó͘ 照子午 chiàu-si̍t-kóng 照實講 chiò-siā 照射 chiàu-pîn/chiò-pîn 照屏 chiàu-siông 照常 chiàu-chêng-lí 照情理 chiàu-èng 照應 chiàu-án-ne 照按呢 chiàu-pâi 照排 chiàu-pái 照擺 chiàu-thoaⁿ 照攤 chiàu-liāu 照料 chiò-ji̍t 照日 chiàu-bêng 照明 chiàu-sî 照時 chiàu-hōe 照會 chiàu-kî 照期 chiàu-pún-soan-kho 照本宣科 chiàu-iūⁿ 照樣 chiàu-khoán 照款 chiàu-pō͘-lâi 照步來 chiò-tiān-âng 照殿紅 chiò-hái-teng 照海燈 chiàu-chún-chîn 照準繩 chiò-chhiûⁿ 照牆 chiàu-lí 照理 chiàu-lí-kóng 照理講 chiàu-lí-lō͘ 照理路 chiàu-iōng 照用 chiàu-ti̍t-kóng 照直講 chiàu-koán 照管 chiàu-khí-kang 照紀綱 chiàu-iok-kiâⁿ 照約行 chiàu-lúi 照累 chiàu-kū 照舊 chiàu-kū-khoán 照舊款 chiàu-kui-kí/chiàu-kui-kú 照規矩 chiàu-kóng 照講 chiàu-lûn 照輪 chiàu-pān 照辦 chiàu-khui 照開 chiòtiān-kong 照電光 chiàu-sūn-sī 照順序 chiàu-thâu 照頭 chiàu-thâu-lâi 照頭來 chiàu-gia̍h 照額 chiàu-kò͘ 照顧 chí/chú 煮 chí-kún/chú-kún 煮滾 chí-chhài/chú-chhài 煮菜 chí-chia̍h/chú-chia̍h 煮食 chí-pn̄g/chú-pn̄g 煮飯 chí-pn̄g-á/chú-pn̄g-á 煮飯仔 chí-pn̄g-hoe/chú-pn̄g-hoe 煮飯花 chhàn-lān 燦爛 chek 燭 chek-kng 燭光 chek-lūi 燭淚 cheⁿ/chiⁿ/cheng 爭 cheng-cho̍h 爭cho̍h cheⁿ-tāi-seng/chiⁿ-tāi-seng 爭代先 cheng-kong 爭光 cheng-chhú 爭取 cheng-chhú-tio̍h 爭取著 cheng-chip 爭執 cheng-bōng-khòng/cheng-bō͘-khòng 爭墓壙 cheng-toa̍t 爭奪 cheng-toa̍t-chiàn 爭奪戰 cheng-piàⁿ 爭拚 cheng-koân 爭權 cheng-toan 爭端 cheng-lūn 爭論 cheng-gī 爭議 cheⁿ-iâⁿ/chiⁿ-iâⁿ 爭贏 cheng-piān 爭辯 cheng-pà 爭霸 cheng-pà-chiàn 爭霸戰 cheng-tò͘ 爭鬥 chiok-sū 爵士 chiok-sū-ga̍k 爵士樂 chhiûⁿ 牆 chhiûⁿ-á 牆仔 chhiûⁿ-á-kha 牆仔腳 chhiûⁿ-ûi 牆圍 chhiûⁿ-ûi-á 牆圍仔 chhiûⁿ-ki 牆基 chhiûⁿ-piah 牆壁 chhiûⁿ-piah-tîn 牆壁藤 chhiûⁿ-koe̍h 牆橛 chhiûⁿ-kha 牆腳 chhiûⁿ-kak 牆角 chhiûⁿ-bīn 牆面 chn̄g 狀 chiōng-goân 狀元 chiōng-goân-hông 狀元紅 chōng-thài 狀態 chōng-hóng 狀況 chōng-khang 狀空 chhai 猜 chhai-chhut-chhut 猜出出 chhai-sióng 猜想 chhai-kûn 猜拳 chhai-chhek 猜測 chhai-teng-chhai 猜燈猜 chhai-chhai 猜猜 chhai-gî 猜疑 chhai--tio̍h 猜著 chhai-bê/chhai-bî 猜謎 chiáng/chióng/chiúⁿ 獎 chióng-koàn 獎券 chióng-chō͘ 獎助 chióng-lē 獎勵 chióng-phín 獎品 chióng-ha̍k 獎學 chióng-têng 獎懲 chióng-poe 獎杯 chióng-pâi 獎牌 chióng-chn̄g/chiúⁿ-chn̄g 獎狀 chióng-poe 獎盃 chióng-chiong 獎章 chióng-sióng 獎賞 chióng-kim 獎金 chiuⁿ-pà 獐豹 chiu/chu 珠 chu-á-tūi 珠仔墜 chu-á-chháu 珠仔草 chu-á-chiam 珠仔針 chu-á-keng 珠仔間 chu-á-thâu-chhah 珠仔頭插 chu-tūi 珠墜 chu-pó 珠寶 chu-lu̍t 珠律 chu-chhun 珠春 chu-lí-á 珠李仔 Chu-kang 珠江 Chu-kang-saⁿ-kak-chiu 珠江三角洲 Chu-hái 珠海 chu-chiuⁿ 珠漿 chu-chhng 珠瘡 chu-chéng 珠種 chu-soàn 珠算 chu-hoe 珠花 chu-lân 珠蘭 chu-ô 珠蚝 chu-lê 珠螺 chu-ô 珠蠔 chu-jiah 珠跡 chu-teng 珠釘 chin 甄 chin-sím 甄審 chin-chhì 甄試 chin-soán 甄選

e̍h-khoeh/oe̍h-kheh 狹khoeh e̍h-tak-tak/oe̍h-tak-tak 狹tak-tak e̍h-sió/oe̍h-sió 狹小 e̍h-thiu/oe̍h-thiu 狹抽 e̍h-chiⁿ/oe̍h-chiⁿ 狹掙 e̍h-chiⁿ-chiⁿ/oe̍h-chiⁿ-chiⁿ 狹掙掙 e̍h-sè/oe̍h-sòe 狹細 e̍h-toe̍h/oe̍h-toe̍h 狹迭 e̍h-tn̂g/oe̍h-tn̂g 狹長 eng-lo̍k 瓔珞

êng-kiàn 營建 êng-kiù 營救 êng-gia̍p 營業 êng-gia̍p-chip-chiàu 營業執照 êng-gia̍p-pò-kò 營業報告 êng-gia̍p-nî-tō͘ 營業年度 êng-gia̍p-só͘ 營業所 êng-gia̍p-sî-kan 營業時間 êng-gia̍p-chhù 營業處 êng-gia̍p-hùi 營業費 êng-gia̍p-pō͘ 營業部 êng-gia̍p-gia̍h 營業額 êng-ûi 營為 êng-seng 營生 êng-su-bú-pè 營私舞弊 êng-siān 營繕 êng-chō 營造 êng-chō-siong 營造商 êng-chō-chhiúⁿ 營造廠 êng-chō-gia̍p 營造業 êng-ūn 營運 êng-iáng/êng-ióng 營養 êng-iáng-put-liâng/êng-ióng-put-liông 營養不良 êng-iáng-hun/êng-ióng-hun 營養分 êng-iáng-ha̍k/êng-ióng-ha̍k 營養學 êng-iáng-su/êng-ióng-su 營養師 êng-iáng-bu̍t/êng-ióng-bu̍t 營養物 êng-iáng-liâu-hoat/êng-ióng-liâu-hoat 營養療法 êng-iáng-sò͘/êng-ióng-sò͘ 營養素

gô-thng/ngâu-thng 熬湯 gâ/gê 牙 gê-lâng 牙人 gêphok-phok 牙凸凸 gê-chhn̂g 牙床 gê-chhn̂g-kut 牙床骨 gê-kin/gê-kun 牙根 gê-chô 牙槽 gê-chô-sai 牙槽腮 gê-chô-thâu 牙槽頭 gê-chô-kut 牙槽骨 gê-chô-khí 牙槽齒 gêpio-pio 牙標標 gê-jiáu 牙爪 gê-kho 牙科 gê-ko 牙膏 giâ-lân-sek 牙蘭色 gê-khí 牙齒 gê-khí-hōaⁿ 牙齒岸 gêgiàng-giàng 牙齴齴 gû 牛 gû-chhoah-phīⁿ 牛chhoah鼻 gû-káng 牛káng gû-káng-oaihN 牛káng踒 gû-tiâu 牛tiâu gû-á-kiáⁿ 牛仔囝 gû-á-khò͘ 牛仔褲 gû-kang-chhì 牛公刺 gû-chheh-á 牛冊仔 gû-to 牛刀 gû-ko 牛哥 gû-chhùi-lam 牛嘴籠 gû-po͘ 牛埔 gû-leng/gû-lin/gû-leng/gû-ni 牛奶 gû-leng-chhùi-á 牛奶嘴仔 gû-leng-pâng 牛奶房 gû-leng-chhêng 牛奶榕 gû-leng-chhiū 牛奶樹 gû-leng-iû 牛奶油 gû-leng-chiuⁿ 牛奶漿 gû-leng-hún/gû-ni-hún 牛奶粉 gû-leng-koàn-á 牛奶罐仔 gû-leng-ko 牛奶膏 gû-leng-piáⁿ 牛奶餅 gû-chí 牛子 gû-tiâu 牛寮 gû-bóe/gû-bé 牛尾 gû-bóe-thng/gû-bé-thng 牛尾湯 gû-bóe-chháu/gû-bé-chháu 牛尾草 gû-bóe-hî/gû-bé-hû 牛尾魚 gû-sái-kho 牛屎柯 gû-sái-o͘ 牛屎烏 gû-sái-tê 牛屎茶 gû-sái-hang 牛屎魟 gû-sái-chiáu 牛屎鳥 gû-sái-chiáu-á 牛屎鳥仔 gû-sái-ku 牛屎龜 gû-sim-lâi 牛心梨 gû-sèng-tē/gû-sèng-tōe 牛性地 gû-tùn-chháu 牛扽草 gû-tùn-chang 牛扽鬃 gû-pâi 牛排 gû-sut-á 牛摔仔 gû-taⁿ 牛擔 gû-taⁿ-keng 牛擔肩 gû-ka-taⁿ 牛枷擔 gû-tiâu 牛椆 gû-tiâu-pûi 牛椆肥 gû-chiuⁿ 牛樟 gû-chiang-ko͘ 牛樟菇 gû-pō͘ 牛步 gû-bó/gû-bú 牛母 gû-bó-leng/gû-bú-leng 牛母奶 gû-iû 牛油 gû-chàu 牛灶 gû-chàu-keng 牛灶間 gû-lê-pē/gû-lôe-pē 牛犁耙 gû-e̍k 牛疫 gû-phôe-thn̂g/gû-phê-thn̂g 牛皮糖 gû-phôe-chóa/gû-phê-chóa 牛皮紙 gû-phôe-ka/gû-phê-ka 牛皮膠 gû-phôe-chhài/gû-phê-chhài 牛皮菜 gû-ba̍k-teng 牛目燈 gû-chéng 牛種 gû-soh 牛索 gû-liāu 牛繚 gû-mē-á/gû-mā-á 牛罵仔 gû-kûn 牛群 gû-bah 牛肉 gû-bah-e̍k 牛肉液 gû-lám 牛腩 gû-pak-lāi 牛腹內 giû-chhek 牛膝 giû-chhek-kiok 牛膝菊 gû-lān-chhang 牛膦蔥 gû-chi̍h 牛舌 gû-chi̍h-chháu 牛舌草 gû-chi̍h-thâu 牛舌頭 gû-chi̍h-hî/gû-chi̍h-hû 牛舌魚 gû-pông/giû-pông 牛蒡 gû-bông 牛虻 gû-phang 牛蜂 gû-pi 牛蜱 gû-ia̍h 牛蝶 gû-sîn 牛蠅 gû-kak 牛角 gû-kak-chhì 牛角刺 gû-kak-chhoe/gû-kak-chhe 牛角吹 gû-kak-kóng 牛角管 gû-kak-hoe 牛角花 gû-kak-tîn 牛角藤 gû-kak-oaihN 牛角踒 gû-kak-kó͘ 牛角鼓 gû-chhia 牛車 gû-lông/gû-nn̂g 牛郎 gû-tīn 牛陣 gû-pian 牛鞭 Gû-tùn 牛頓 gû-thâu-thóaⁿ 牛頭剷 gû-kut-á 牛骨仔 ga̍k-chut 獄卒 goân-sim/hiân-som 玄參 goân-sun 玄孫 ge̍k/gio̍k 玉 Gio̍k-chéⁿ/Gio̍k-chíⁿ 玉井 ge̍k-á 玉仔 ge̍k-khì 玉器 gio̍k-lí/gio̍k-lú 玉女 gio̍k-chí 玉子 Gio̍k-san 玉山 gio̍k-tè 玉帝 gio̍k-chhiū 玉樹 gio̍k-chiàu 玉照 ge̍k-khoân 玉環 ge̍k-sú/ge̍k-sí/gio̍k-sú/gio̍k-sí 玉璽 gio̍k-hông 玉皇 Gio̍k-hông-tāi-tè 玉皇大帝 ge̍k-pôaⁿ 玉盤 ge̍k-chiam/gio̍k-chiam 玉簪 gio̍k-bí 玉米 ge̍k-siù-kiû 玉繡球 gio̍k-io-chí 玉腰子 gio̍k-som 玉蔘 gio̍k-lúi-hoe 玉蕊花 gio̍k-lân 玉蘭 gio̍k-lân-chhiū 玉蘭樹 gio̍k-lân-hoe 玉蘭花 gio̍k-kak-tòa 玉角帶 Gio̍k-lí 玉里 gio̍k-thé 玉體 goán-khū/goán-kī/goán-kū 玩具 goán-khì 玩器 goán-lōng/oán-lōng 玩弄 goán-lo̍k 玩樂 gá-suh/óa-suh/óa-su 瓦斯 gá-su-lô͘ 瓦斯爐

hun-kâu 煙猴 hoàn-jiân-it-sin 煥然一新 hoān-hoat 煥發 hoân 煩 hoân-sim 煩心 hoân-ló 煩惱 hoân-sîn 煩神 ho-joa̍h 熇熱 hîm 熊 hîm-ah-hó͘ 熊抑虎 hun 熏 hun-tn̂g 熏剸 hun-bóe/hun-bé 熏尾 hun-táu 熏斗 hun-chháu 熏草 hiâⁿ 燃 hiâⁿ-kún 燃滾 hiâⁿ-sio/jiân-sio 燃燒 hiâⁿ-tê 燃茶 hun-kiāng-kiāng/hun-kiàng-kiàng 燻強強 hun-bah 燻肉 hū-bēng 父命 hū-chú 父子 hū-koân 父權 hū-bió/hū-bó/hū-bú/pē-bó/pē-bú 父母 hū-ló 父老 hū-ìm 父蔭 hū-chhin 父親 hi-seng 犧牲 hi-seng-phín 犧牲品 hi-seng-chiá 犧牲者 hoān 犯 hoān-khia 犯khia hoān-hā 犯下 hoān-lâng/hoān-lāng 犯人 hoān-lâng-ok 犯人惡 hoān-lâng-khia 犯人欺 hoān-giâu 犯僥 hoān-sì/hoān-sè 犯勢 hoān-hiâm 犯嫌 hoān-hiâu 犯嬈 hoān-ì 犯意 hoān-àn 犯案 hoān-hoat 犯法 hoān-soah 犯煞 hoān-gî 犯疑 hoān-chiòng-ok 犯眾惡 hoān-kí 犯紀 hoān-chōe 犯罪 hoān-thai-sîn 犯胎神 hoān--tio̍h/hoān-tio̍h 犯著 hoān-tio̍h-kúi 犯著鬼 hoān-kui 犯規 hoān-khia 犯迦 hoān-chhò 犯錯 hoān-hong 犯風 hô͘-lî 狐狸 hô͘-lî-chiaⁿ 狐狸精 hô͘-lî-chháu 狐狸草 hô͘-gî 狐疑 hô͘-chhàu 狐臭 hia̍p-gī 狹義 he̍k-chún 獲准 he̍k-lī 獲利 he̍k-sèng 獲勝 he̍k-tit/he̍k-tek 獲得 he̍k-kiù 獲救 he̍k-chióng 獲獎 he̍k-ek 獲益 he̍k-ti 獲知 he̍k-chōe 獲罪 he̍k-tì 獲致 he̍k-soán 獲選 hiàn 獻 hiàn-sì 獻世 hiàn-bōng-chîⁿ/hiàn-bō͘-chîⁿ 獻墓錢 hiàn-chhiú 獻手 hiàn-sòe-lân 獻歲蘭 hiàn-pâi 獻牌 hiàn-chè 獻祭 hiàn-lé 獻禮 hiàn-khang-siâⁿ 獻空城 hiàn-chhek 獻策 hiàn-heng 獻胸 hiàn-hoe 獻花 hiàn-lo̍h-kong 獻落公 hiàn-gē 獻藝 hiàn-kè 獻計 hiàn-sin 獻身 hiàn-chhiú 獻醜 hiàn-kim 獻金 hiàn-khui 獻開 hiàn-khui-khui/hiàn-khui--khui 獻開開 hiân-ki 玄機 hiân-khióng 玄鵟 hiān-sè-pò 現世報 hiān-kau-koan 現交關 hiān-kim 現今 hiān-á 現仔 hiān-tāi 現代 hiàn-kng 現光 hiān-chāi 現在 hiān-tē/hiān-tōe 現地 hiān-tiûⁿ 現場 hiān-chú-sî 現子時 hiàn-chhiú 現手 hiān-ji̍t 現日 hiān-sî 現時 hiān-po͘-sî 現晡時 hiān-iú 現有 hiān-khoán 現款 hiān-chhú-sî/hiān-chú-sî 現此時 hiān-hóng 現況 hiān-chheng 現清 hiān-chōng 現狀 hiān-hiān 現現 hiān-sì 現示 hiàn-heng 現胸 hiān-kìⁿ 現見 hiān-siōng 現象 hiān-hòe/hiān-hè 現貨 hiān-kim 現金 hiān-chūn 現陣 hiàn-niá 現領 hó͘-phek 琥珀 hâ-chû 瑕疵 hâ-hûn 瑕痕 hoân-chu-lō͘ 環珠鷺 hiā/óa 瓦 hiā-phè 瓦phè hiā-phòe 瓦phòe hiā-sian/hiā-san 瓦sian hiā-chhù 瓦厝 hiā-lêng 瓦壟 hiā-iô 瓦窯 hiā-bí 瓦米 hiā-thâng 瓦蟲 hiā-phiáⁿ 瓦鉼 hiā-thâu 瓦頭 hiā-phòe 瓦 hûi 瓷 hûi-á 瓷仔 hûi-á-thô͘ 瓷仔土 hûi-á-chím 瓷仔枕 hûi-á-óaⁿ 瓷仔碗 hûi-á-phòe 瓷仔 hûi-thn̄g 瓷搪 hûi-thn̄g 瓷碭 hûi-poah 瓷缽

iām-phàⁿ-phàⁿ 焰冇冇 iām-hóe/iām-hé 焰火 iām-iām-to̍h 焰焰to̍h iām-phōng-phōng 焰蓬蓬 ian 煙 ian-á 煙仔 ian-á-thûi 煙仔槌 ian-á-hó͘ 煙仔虎 ian-á-hî/ian-á-hû 煙仔魚 ian-á-soa 煙仔鯊 ian-thûn/o͘-ian-thûn 煙塵 ian-tun 煙墩 ian-sái 煙屎 ian-táu 煙斗 ian-n̄g 煙暈 ian-thûi-á 煙槌仔 ian-to̍k 煙毒 ian-to̍k-hoān 煙毒犯 ian-hóe/ian-hé 煙火 ian-hóe-phàu/ian-hé-phàu 煙火炮 ian-tâng 煙筒 ian-tâng-kūi 煙筒櫃 ian-tâng-kho͘ 煙筒箍 ian-tâng-kóng 煙筒管 ian-kóng-á 煙管仔 ian-bah 煙肉 ian-chhiâng 煙腸 ian-thúi 煙腿 ian-hoa 煙花 ian-hoa-tiûⁿ 煙花場 ian-hoa-lí/ian-hoa-lú 煙花女 ian-hoa-kài 煙花界 ian-chháu 煙草 ian-bū 煙霧 ian-bū-tôaⁿ 煙霧彈 ian-bū-hō͘ 煙霧雨 iûⁿ-khì/iûⁿ-khù 煬去 iông-lô͘ 熔爐 ia̍p-ia̍p-sī 燁燁是 ia̍p-ia̍p-sih 燁燁熠 ia̍p-ia̍p-sih 燁燁熾 iām-hóe/iām-hé 燄火 iàn 燕 iàn-chú-hoe 燕子花 iàn-chú-hî/iàn-chú-hû 燕子魚 iàn-bóe-ho̍k/iàn-bé-ho̍k 燕尾服 iàn-o 燕窩 iàn-chhiok 燕雀 iâⁿ 營 iâⁿ-khu 營區 iâⁿ-tē/iâⁿ-tōe 營地 iâⁿ-bō͘ 營幕 iâⁿ-pâng 營房 iâⁿ-hóe/iâⁿ-hé 營火 iâⁿ-pō͘ 營部 iâⁿ-tiúⁿ 營長 iâⁿ-tūi 營隊 iâ 爺 iâ-sià 爺舍 iâ-sià-kiáⁿ 爺舍囝 i 牠 iáu/iû 猶 iáu-tī-leh 猶tī-leh iáu-put-jî/iáu-put-jû 猶不如 iáu-kú 猶久 Iû-tha 猶他 iû-goân/iû-oân 猶原 Iû-thài 猶太 Iú-thài-lâng 猶太人 iáu-hó 猶好 iáu-chá-leh 猶早leh iáu-sī/iàu-sī 猶是 iáu-ē-sái 猶會使 iáu-ē-ti̍t 猶會直 iáu-ū 猶有 iàu-ū-kiù 猶有救 iáu-bē/iàu-bē/iáu-bōe 猶未 iàu-bô 猶無 iàu-sǹg 猶算 iû-ū-put-koat 猶豫不決 iàu-koh/iáu-koh 猶閣 iâu-tî 瑤池

ìⁿ-á-siū 燕仔siū

jia̍t/joa̍h/loa̍h 熱 jia̍t-phu̍t-phu̍t 熱phu̍t-phu̍t jia̍t-tiong 熱中 joa̍h-lâng/loa̍h-lâng/joa̍h--lâng/loa̍h--lâng 熱人 joa̍h-á-pò͘ 熱仔布 joa̍h-tang/loa̍h-tang 熱冬 jia̍t-chhiat 熱切 jia̍t-le̍k 熱力 jia̍t-pu̍t-phu̍t 熱勃勃 joa̍h-khì/joa̍h-khù 熱去 jia̍t-tiûⁿ 熱場 joa̍h-thiⁿ-saⁿ/loa̍h-thiⁿ-saⁿ 熱天衫 jia̍t-kùi 熱季 joa̍h-pò͘/loa̍h-pò͘ 熱布 jia̍t-tài 熱帶 jia̍t-tō͘ 熱度 jia̍t-sim 熱心 jia̍t-sim-tn̂g/jia̍t-sim-tng6 熱心腸 jia̍t-sèng 熱性 jia̍t-sèng-tē/jia̍t-sèng-tōe 熱性地 jia̍t-ài/lia̍t-ài 熱愛 jia̍t-loân 熱戀 jia̍t-chiàn 熱戰 jia̍t-phut-phut 熱撲撲 joa̍h-ta̍k 熱毒 joa̍h-ta̍k-thiⁿ/loa̍h-ta̍k-thiⁿ 熱毒天 joa̍h-ta̍k-ta̍k 熱毒毒 jia̍t-khì 熱氣 joa̍h-hut-hut 熱沸沸 jia̍t-lūi 熱淚 jia̍t-kún-kún/joa̍h-kún-kún 熱滾滾 jia̍t-tiâu 熱潮 jia̍t-sià 熱瀉 jia̍t-lia̍t 熱烈 jia̍t-ho-ho 熱熇熇 jia̍t-thǹg-thǹg 熱燙燙 jia̍t-sò 熱燥 jia̍t-sò-sò 熱燥燥 jia̍t-kông 熱狂 jia̍t-pēⁿ/jia̍t-pīⁿ 熱病 jia̍t-ba̍k 熱目 joa̍h-ta̍k 熱篤 joa̍h-tak-tak 熱篤篤 joa̍h-kat-á 熱結仔 jia̍t-lo̍k 熱絡 jia̍t-sòaⁿ 熱線 joa̍h-hip-hip 熱翕翕 jia̍t-lêng 熱能 joa̍h-tio̍h/loa̍h-tio̍h/joa̍h--tio̍h/loa̍h--tio̍h 熱著 jia̍t-chhù-lí 熱處理 jia̍t-hiat 熱血 joa̍h-saⁿ/loa̍h-saⁿ 熱衫 jia̍t-tiong 熱衷 jia̍t-sêng/lia̍t-sêng 熱誠 jia̍t-sin 熱身 jia̍t-liāng/jia̍t-liōng 熱量 jia̍t-mn̂g 熱門 jia̍t-tiáⁿ 熱鼎 jiân-liāu 燃料 jiân-iû 燃油 jiân-khí 燃起 jiáu 爪 jiáu-á/liáu-á 爪仔 jiáu-gê 爪牙

kó͘ 牯 khan 牽 khan-khioh 牽khioh khan-bông 牽亡 khan-á/khian-á 牽仔 khan-kong 牽公 khan-kong-phe 牽公胚 khan-kong-thâu 牽公頭 khan-chè/khian-chè 牽制 khan-tōng 牽動 khan-kiò 牽叫 khan-sai-á 牽司仔 khan-ang-î 牽尪姨 khan-sai-á 牽師仔 khan-ín/khian-ín 牽引 khian-kiông 牽強 khan-sèⁿ-miā 牽性命 khan-chiâⁿ/khan-sêng 牽成 khan-chhiú 牽手 khan-chhiú--ê 牽手的 khan-chhé/khian-chhé 牽扯 khan-thoa 牽拖 khan-khioh 牽拾 khan-bán 牽挽 khan-kòa 牽掛 khan-kà 牽教 khan-ha̍t 牽核 khan-sia̍p 牽涉 khan-sia̍p-tio̍h 牽涉著 khan-ló͘ 牽滷 khan-gû 牽牛 khan-gû-chú 牽牛子 khan-gû-hoe 牽牛花 khan-kâu 牽猴 khan-kâu-á 牽猴仔 khan-kâu-ê 牽猴的 khan-sai 牽獅 khan-ê 牽的 khan-ba̍k-bóe/khan-ba̍k-bé 牽目尾 khan-kha̍p 牽磕 khan-hún 牽粉 khan-âng-kin/khan-âng-kun 牽紅筋 khan-lūi 牽累 khan-kiⁿ 牽經 khan-bāng 牽網 khan-sòaⁿ 牽線 khan-chîn 牽繩 khan-tîⁿ 牽纏 khan-ko͘ 牽罟 khan-keⁿ/khan-kiⁿ 牽羹 khan--tio̍h 牽著 khan-tîn 牽藤 khan-tîn-chháu 牽藤草 khan-chhin 牽親 khan-chhin-chiâⁿ 牽親情 khan-ti-ko/khan-tu-ko 牽豬哥 khan-chhia 牽車 khan-liân 牽連 khan-liân--tio̍h 牽連著 khan-tn̂g 牽長 khan-tn̂g-bā 牽長碼 khan-tiān-hóe/khan-tiān-hé 牽電火 khan-thâu 牽頭 khan-hong 牽風 khan-hong-kūi 牽風櫃 khan-bé 牽馬 khan-bé-ê 牽馬的 khan-hî/khan-hû 牽魚 khan-ló͘ 牽鹵 khò-sióng/khò-siúⁿ 犒賞 khò-kun 犒軍 kông 狂 kông-phiaⁿ-phiaⁿ 狂phiaⁿ-phiaⁿ kông-jîn 狂人 kông-chhoe/kông-chhe 狂吹 kông-bōng 狂妄 kông-sèng 狂性 kông-ke̍h 狂桀 kông-hoan 狂歡 kông-hong 狂風 kông-pio 狂飆 káu 狗 káu-siū 狗siū káu-tiâu 狗tiâu káutòe-phùi/káutè-phùi 狗tòe屁 káu-á 狗仔 káu-á-kiáⁿ 狗仔囝 káu-á-siû 狗仔泅 káu-á-thâng 狗仔蟲 káu-gām-á 狗儑仔 káu-kang 狗公 káu-kang-io 狗公腰 káu-pūi 狗吠 káu-pūi-lûi 狗吠雷 káu-kā-hông 狗咬hông káu-kā-hông 狗咬紅 káu-liām-jû/káu-liām-jî 狗唸茹 káu-liām-lō͘ 狗唸路 káu-kiáⁿ 狗囝 káu-kheⁿ-á/káu-khiⁿ-á 狗坑仔 káu-leng-chháu 狗奶草 káu-chí-moāi 狗姊妹 káu-bóe-tai/káu-bé-tai 狗尾tai káu-bóe-hoe/káu-bé-hoe 狗尾花 káu-bóe-chháu/káu-bé-chháu 狗尾草 káu-bóe-hēng/káu-bé-hēng 狗尾莧 káu-bóe-sé/káu-bé-sé 狗尾黍 káu-sái-tē/káu-sái-tōe 狗屎地 káu-sái-po͘ 狗屎埔 káu-sái-koe 狗屎瓜 káu-sái-lê 狗屎螺 káu-sái-ūn 狗屎運 káu-kàn-pan 狗幹班 káu-sioh-phīⁿ 狗惜鼻 káu-thoa 狗拖 káu-thoa-á 狗拖仔 káu-iô-bóe/káu-iô-bé 狗搖尾 káu-pàng-phùi 狗放屁 káu-kùn 狗棍 káu-bó/káu-bú 狗母 káu-bó-so/káu-bú-so 狗母梭 káu-bó-tai/káu-bú-tai 狗母秪 káu-bó-so͘/káu-bú-so͘ 狗母蘇 káu-bó-chôa/káu-bú-chôa 狗母蛇 káu-bó-e/káu-bú-e/káu-bó-oe/káu-bú-oe 狗母鍋 káu-bó-tāi/káu-bú-tāi 狗母駘 káu-bó-hî/káu-bú-hû 狗母魚 káu-liu-á 狗溜仔 káu-hîm 狗熊 káu-thoah-á 狗獺仔 káu-kam-á 狗甘仔 káu-khang 狗空 káu-lia̍p-bí 狗粒米 káu-tòe-sái/káu-tè-sái 狗綴屎 káu-tòe-lō͘/káu-tè-lō͘ 狗綴路 káu-bah 狗肉 káu-bah-siàu 狗肉數 káu-chek 狗脊 káu-io 狗腰 káu-kha-tê 狗腳蹄 káu-chi̍h 狗舌 káu-hoe-chio 狗花椒 káu-sat 狗蝨 káu-lê-chhùi 狗螺嘴 káu-hiā 狗蟻 káu-thûn-á 狗豚仔 káu-tah-hīⁿ 狗貼耳 káu-pian 狗鞭 káu-thâu-âng 狗頭紅 káu-thâu-cha̍h 狗頭鍘 káu-thâu-tiau 狗頭鵰 káu-thâu-eng 狗頭鷹 káu-kut-á 狗骨仔 káu-kut-chhì 狗骨刺 káu-soa 狗鯊 káu-khí 狗齒 káu-khí-á 狗齒仔 káu-chè 狡制 káu-koài 狡怪 káu-khê 狡椵 káu-koài 狡獪 káu-kè 狡計 káu-chè 狡詐 káu-khiat 狡譎 káu-piān 狡辯 káu-kúi 狡鬼 kâu 猴 kâu-peⁿ 猴peⁿ kâu-lâng 猴人 kâu-tan-á 猴仃仔 kâu-á 猴仔 kâu-kang 猴公 kâu-ko 猴哥 kâu-gín-á 猴囡仔 kâu-kiuⁿ 猴姜 kâu-san 猴山 kâu-bō 猴帽 kâu-nî 猴年 kâu-lāng 猴弄 kâu-la̍t/kâu-le̍k 猴栗 kâu-thô-á 猴桃仔 kâu-hoaⁿ-hí 猴歡喜 kâu-bó/kâu-bú 猴母 kâu-kún 猴滾 kâu-sńg 猴爽 kâu-san 猴猻 kâu-siàng 猴相 kâu-sêng/kâu-sîn 猴神 kâu-ún 猴蚓 kâu-hê 猴蝦 kâu-bīn-eng 猴面鷹 kâu-thâu-chhí-hī/kâu-thâu-chhú-hī 猴頭鼠耳 kiuⁿ 獐 kiuⁿ-á 獐仔 kiû 球 kiû-oân 球員 kiû-po͘ 球埔 kiû-tiûⁿ 球場 kiû-kùi 球季 kiû-hêng 球形 kiû-ki 球技 kiû-toh 球桌 kiû-hia 球桸 kiû-pāng 球棒 kiû-chhôe/kiû-chhê 球箠 kiû-tī/kiû-tū 球箸 kiû-thai 球胎 kiû-sài 球賽 kiû-lō͘ 球路 kiû-bê 球迷 kiû-sok 球速 kiû-ūn 球運 kiû-mn̂g 球門 kiû-keng 球間 kiû-tūi 球隊 kiû-ê/kiû-ôe 球鞋 kiû-lūi 球類 khîm 琴 khîm-chí/khîm-jí 琴子 khîm-hiân 琴弦 khîm-sek 琴瑟 khîm-sòaⁿ 琴線 khîm-phó͘ 琴譜 khîm-at 琴遏 kùi-lê 瑰麗 khoân 環 khoân-pó 環保 Khoân-pó-kio̍k 環保局 Khoân-pó-sú 環保署 khoân-kéng 環境 khoân-san 環山 khoân-tó 環島 khoân-hô 環河 khoân-hái 環海 khoân-chōng 環狀 khoân-kiû 環球 khoân-sin-chôa 環身蛇 khoân-kò͘ 環顧 khêng-hoe 瓊花 khêng-môa 瓊麻 koa/koe 瓜 koe-jîn 瓜仁 koe-á 瓜仔 koe-á-nî 瓜仔nî koe-á-nî 瓜仔妮 koe-á-nn̂g/koe-á-nng 瓜仔瓤 koe-á-chháu 瓜仔草 koe-á-hî/koe-á-hû 瓜仔魚 koe-á-chhiuⁿ 瓜仔鯧 Koa-tē-bé-lá/Koa-tōe-bé-lá 瓜地馬拉 ke-chí/koe-chí 瓜子 koe-chí-chháu 瓜子草 koe-chí-bīn 瓜子面 koa-kó/koe-kó 瓜果 koe-kó-sîn 瓜果蠅 koe-phôe-bō/koe-phê-bō 瓜皮帽 koe-loe̍h/koe-le̍h 瓜笠 koe-le̍h-á 瓜笠仔 koe-hio̍h-thâng 瓜葉蟲 koa-kat 瓜葛 koe-phang-á 瓜蜂仔 koe-êng 瓜螢 koe-hî/koe-hû 瓜魚

liān-tan 煉丹 liān-sian 煉仙 liān-iû-chhiúⁿ 煉油廠 liān-ga̍k/liān-ge̍k 煉獄 liān-chè 煉製 liān-kim 煉金 liān-kǹg 煉鋼 liān-thih-hoat 煉鐵法 liān-thih-lô͘ 煉鐵爐 liān-lêng 煉靈 lia̍t-phut-phut 熱phut-phut lia̍t-chèng 熱症 lia̍t-chhóaⁿ/lia̍t-chóa 熱癬 lîn-pûi 燐肥 lîn-sng 燐酸 lô͘ 爐 lô͘-tan 爐丹 lô͘-chú 爐主 lô͘-á 爐仔 lô͘-kūi 爐櫃 lô͘-tî 爐池 lô͘-hu 爐灰 lô͘-chhoe/lô͘-chhe 爐炊 lô/tiâu 牢 lô-ga̍k 牢獄 lô-lang 牢籠 lô-kì 牢記 lâu-sau 牢騷 lê/lôe 犁 lê-piah/lôe-piah 犁壁 lê-piah-chhì/lôe-piah-chhì 犁壁刺 lê-piah-chháu/lôe-piah-chháu 犁壁草 lê-piah-tîn/lôe-piah-tîn 犁壁藤 lê-chhân/lôe-chhân 犁田 lê-chhân-hn̂g/lôe-chhân-hn̂g 犁田園 lê-chhân-ki/lôe-chhân-ki 犁田機 lêhan-chî/lôehan-chû 犁番藷 lê-ta/lôe-ta 犁礁 lê-pê/lôe-pê 犁耙 lê--tio̍h-ta/lôe--tio̍h-ta 犁著碉 lê-thâu/lôe-thâu 犁頭 lê-thâu-tì-tiáⁿ/lôe-thâu-tì-tiáⁿ 犁頭戴鼎 lê-thâu-chhiū/lôe-thâu-chhiū 犁頭樹 lê-thâu-chháu/lôe-thâu-chháu 犁頭草 lê-thâu-seⁿ/lôe-thâu-siⁿ/lê-thâu-siⁿ/lôe-thâu-siⁿ 犁頭鉎 lê-thâu-tīn/lôe-thâu-tīn 犁頭陣 lê-thâu-soa/lôe-thâu-soa 犁頭鯊 lê-soa/lôe-soa 犁鯊 lî-gû 犛牛 lî 狸 lî-bâ 狸貓 lông 狼 lông-sim 狼心 lông-sim-káu-hì 狼心狗肺 lông-sim-káu-hēng 狼心狗行 lông-to̍k 狼毒 liông-pōe/lông-pōe 狼狽 liông-pōe-soe 狼狽衰 lêng-ok 獰惡 la̍h 獵 la̍h-jîn 獵人 la̍h-khū 獵具 lia̍p-chia̍p 獵捷 la̍h-bu̍t 獵物 la̍h-káu 獵狗 la̍h-chhèng 獵銃 lā-poe/lā-pe 獵飛 lu̍t/sut 率 lêng-long-kó͘ 玲璫鼓 lin-long-kiò 玲瓏叫 lin-long-háu 玲瓏哮 lin-long-cháu 玲瓏走 lin-long-se̍h 玲瓏踅 lin-long-tńg 玲瓏轉 lêng-lông-gô/lin-lông-gô 玲瓏遨 lin-long-kó͘ 玲瓏鼓 lí 理 lí-sū 理事 lí-sū-kok 理事國 lí-sū-hōe 理事會 lí-sū-tiúⁿ 理事長 lí-chek 理則 lí-hòa 理化 lí-hòa-ha̍k-ka 理化學家 lí-ha̍k 理學 lí-ha̍k-se̍k-sū 理學碩士 lí-ke 理家 lí-khut 理屈 lí-kang-ha̍k-īⁿ 理工學院 lí-kang-kho 理工科 lí-liām 理念 lí-sèng 理性 lí-sióng 理想 lí-sióng-chú-gī 理想主義 lí-sióng-hòa 理想化 lí-sióng-ka 理想家 lí-sióng-siā-hōe 理想社會 lí-èng 理應 lí-só͘-tong-jiân 理所當然 lí-la̍k 理捋 lí-tì 理智 lí-khì 理氣 lí-khì-khah-tn̂g 理氣卡長 lí-hoat 理法 lí-iû 理由 lí-tong 理當 lí-kàm-sū 理監事 lí-kho 理科 lí-lo̍h 理落 lí-kái 理解 lí-kái-le̍k 理解力 lí-kai 理該 lí-lūn 理論 lí-lūn-siāng/lí-lūn-siōng 理論上 lí-lūn-ka 理論家 lí-lūn-kho-ha̍k 理論科學 lí-châi 理財 lí-châi-ka 理財家 lí-lō͘ 理路 lí-lō͘-ti̍t 理路直 lí-hoat 理髮 lí-hoat-sió-chiá 理髮小姐 lí-hoat-su 理髮師 lí-hoat-tiàm 理髮店 lí-hoat-lông 理髮廊 lí-hoat-thiaⁿ 理髮廳 liû-kiû 琉球 liû-kiû-tek 琉球竹 liû-lî-teng 琉璃燈 liû-lî-thâu 琉璃頭 liû-lî-chiáu 琉璃鳥 lîm-lông-móa-bo̍k 琳瑯滿目 lê 璃 long 瓏

mûi-khì 煤氣 mûi-thòaⁿ-chau 煤炭糟 mûi-chng 煤磚 môe-khòng 煤礦 mûi-kak 煤角 mûi-piáⁿ 煤餅 mi̍h 物 mi̍h-á 物仔 mih-tāi 物代 mi̍h-kiāⁿ 物件 mih-sái 物使 mih-sî 物時 mi̍h-lí-ha̍k 物理學 mi̍h-lí-ha̍k-ka 物理學家 mi̍h-phòe/mi̍h-phè 物配 mi̍h-phòe-kiâm/mi̍h-phè-kiâm 物配鹹 mi̍h-thâu 物頭 mi̍h-chia̍h 物食 mi̍h-chia̍h-chia̍h 物食食 mé-lia̍h 猛lia̍h mé-hóe/mé-hé 猛火 mé-chhéⁿ/mí-chhíⁿ 猛醒 mî-kâu 獼猴 môe-kùi/mûi-kùi 玫瑰 mûi-kùi-liām 玫瑰捻 Má-lī 瑪莉 Má-lê 瑪麗

nā/nà/nà/na7na3 爁 nā-sahN/nà-sahN 爁sahN nà-kng 爁光 nā--ché 爁者 nà-chi̍h 爁舌 nà-thâu 爁頭 nōa 爛 nōa-kè 爛kè nōa-khì/nōa-khù 爛去 nōa-thô͘ 爛土 nōa-thô͘-moâi/nōa-thô͘-bê 爛土糜 nōa-sim-bo̍k/lān-sim-bo̍k 爛心木 nōa-sèng 爛性 nōa-hop-hop 爛揜揜 nōa-thoaⁿ-thâu 爛攤頭 nōa-siàu 爛數 nōa-hiú-hiú 爛朽朽 nōa-thiāu 爛柱 nōa-lok-lok 爛橐橐 nōa-chiùⁿ-chiùⁿ 爛漿漿 nōa-chōaⁿ 爛濺 nōa-kài 爛疥 nōa-sián 爛癬 nōa-lia̍p-á 爛粒仔 nōa-kô͘-kô͘ 爛糊糊 nōa-khî 爛蜞 nōa-chōaⁿ 爛賤 nōa-chhóe-chhóe/nōa-chhé-chhé 爛髓髓 ní 爾 ngi-ngiauh-kiò 狋狺叫 ngiauh-siâu 狺siâu ngiauh-kiauh 狺噭 niau-lô 獠儸 nn̂g 瓤


óa-kái 瓦解

ông-ūi 王位 ông-thû 王儲 ông-kong 王公 ông-koan 王冠 ông-tâi 王台 ông-hō͘/ông-hiō 王后 ông--ko-liú--ko 王哥柳哥 ông-kok 王國 ông-siâⁿ 王城 ông-hui 王妃 ông-ui 王威 ông-chú 王子 ông-ha̍k 王學 ông-sek 王室 ông-kiong 王宮 ông-bō 王帽 ông-hú 王府 ông-chō 王座 ông-sim 王心 ông-chèng 王政 ông-tiâu 王朝 ông-lâi 王梨 ông-lâi-chháu 王梨草 ông-bó/ông-bú 王母 ông-hoat 王法 ông-iâ 王爺 ông-iâ-chè 王爺債 ông-iâ-chûn 王爺船 ông-pâi 王牌 ông-koe 王瓜 ông-lo̍k-á 王祿仔 ông-lo̍k-sian 王祿仙 ông-chûn 王船 ông-kiàn-hiān 王見現 ông-chhin 王親 ông-tō 王道 ông-î-hî/ông-û-hû 王餘魚

ōa-te̍k 瓦特

po̍k 爆 po̍k-léng-mn̂g 爆冷門 po̍k-chhut 爆出 piak-iû/po̍k-iû 爆油 po̍k-móa 爆滿 pho̍k-chà/po̍k-chà 爆炸 po̍k-chà-bu̍t 爆炸物 pho̍k-phòa/piak-phòa/po̍k-phòa 爆破 piak-khang 爆空 po̍k-bí-phang 爆米芳 piak-li̍h 爆裂 po̍k-khui 爆開 pho̍k-hong 爆風 piak-kó͘ 爆鼓 pê 爬 pê--chhut-lâi 爬出來 pê-seng 爬升 pê-soaⁿ-hó͘ 爬山虎 pê-peh 爬柏 pê-chiūⁿ 爬癢 pâ-thiông 爬蟲 pē 父 pē-á-kiáⁿ 父仔囝 pē-kong-gia̍p 父公業 pē-kiáⁿ 父囝 pē-bó-la̍t/pē-bú-la̍t 父母力 pē-bó-chhù/pē-bú-chhù 父母厝 pē-bó-song/pē-bú-song 父母喪 pē-bó-hà/pē-bú-hà 父母孝 pē--á-kiáⁿ/pē-á-kiáⁿ 爸仔囝 pē-kong-gia̍p 爸公業 pē-bó/pē-bú 爸母 pē-bó-song/pē-bú-song 爸母喪 pē-bó-hà/pē-bú-hà 爸母孝 pē-bó-bó͘-kiáⁿ/pē-bú-bó͘-kiáⁿ 爸母某囝 phiàn/phìⁿ 片 phiàn-khek 片刻 phìⁿ-kháu 片口 phìⁿ-miâ 片名 phiàn-toaⁿ 片單 phìⁿ-té/phìⁿ-tóe 片底 phiàn-hông 片紅 phìⁿ-siû 片酬 phiàn-bīn 片面 phìⁿ-thâu 片頭 pán 版 pán-tô͘ 版圖 pán-pún 版本 pán-koân 版權 pán-ōe 版畫 pán-sòe/pán-sè 版稅 pán-bīn 版面 pâi/pî 牌 pâi-á 牌仔 pâi-á-kiáu 牌仔儌 pâi-á-ko 牌仔糕 pâi-kè 牌價 pâi-pián 牌匾 pâi-chú/pî-jí 牌子 pâi-té/pâi-tóe 牌底 pâi-pián 牌扁 po-lê 玻璃 po-lê-kan 玻璃矸 po-lê-thang 玻璃窗 po-lê-chhài 玻璃菜 po-lê-boe̍h 玻璃襪 po-lê-mn̂g 玻璃門 pan 班 pan-chú 班主 pan-pia̍t 班別 pan-té/pan-tóe 班底 pan-ki 班機 pan-chhù 班次 pan-chiong 班章 pan-kip 班級 pan-chûn 班船 pan-chi 班芝 pan-chhia 班車 pan-tiúⁿ 班長 pan-thâu 班頭 pan-thâu-iâ 班頭爺 pan-thâu-koán 班頭館 pan-koán 班館 pan-bé 班馬 phoa̍h 珮 pî-pê/gî-pê 琵琶 pî-pê-hî/pî-pê-hû 琵琶魚 phiô 瓢 phiô-á-bō 瓢仔帽 pān 瓣 pān-mo̍͘h 瓣膜 pân 瓶 pân-chong 瓶裝 pân-kún 瓶頸

soah-liáu-tāi 煞了代 soah-khì/soah-khù/soah--khì/soah--khù 煞去 soah-tiûⁿ 煞場 soah-hó 煞好 soah-bóe/soah-bé 煞尾 soah-bóe-á 煞尾仔 soah-bóe-ūi 煞尾位 soah-bé-kiáⁿ/soah-bóe-kiáⁿ 煞尾囝 soah-kio̍k 煞局 soah-kang 煞工 soah-sim 煞心 soah-hì 煞戲 soah-chhiú 煞手 soah-káⁿ 煞敢 soah-sī 煞是 soah-ū 煞有 soah-khì 煞氣 soah-bô 煞無 soah-soah-khì/soah-soah-khù/soah-soah--khì/soah-soah--khù 煞煞去 soah-chiūⁿ 煞癢 soah-táⁿ 煞膽 soah-tio̍h/soah--tio̍h 煞著 soah-báng 煞蠓 soah-kó͘ 煞鼓 soah-chhí/soah-chhú 煞鼠 sa̍h 煠 sa̍h-nn̄g 煠卵 sa̍h-chhài 煠菜 siàn-tōng 煽動 siàn-tōa-hīⁿ 煽大耳 siàn-chêng 煽情 sit 熄 sit-hóe/sit-hé 熄火 sit-teng 熄燈 se̍k 熟 se̍k-sāi 熟似 se̍k-sāi-lâng 熟似人 se̍k-sāi-bīn 熟似面 se̍k-chhùi 熟嘴 se̍k-chhiú 熟手 se̍k-liāu 熟料 se̍k-khok-khok 熟柝柝 se̍k-khī 熟柿 se̍k-liu-liu 熟溜溜 se̍k-hun 熟熏 se̍k-thn̂g 熟糖 se̍k-liān 熟練 se̍k-láu-láu 熟老老 se̍k-hī 熟耳 se̍k-làu-làu 熟落落 se̍k-hun 熟薰 se̍k-io̍h 熟藥 se̍k-hâng 熟行 se̍k-lō͘ 熟路 se̍k-bīn 熟面 se̍k-kut 熟骨 se̍k-iâm 熟鹽 se̍k-lut-lut 熟黜黜 sih-chhoah 熾擦 sih-sih-chùn 熾熾捘 sih-nà 熾爁 sio 燒 sio-hâⁿ-hâⁿ 燒hâⁿ-hâⁿ sio-lō 燒lō sio-lo̍h 燒lo̍h sio-liáu-liáu 燒了了 sio-léng 燒冷 sio-khì/sio-khù 燒去 sio-po͘ 燒埔 sio-sim 燒心 sio-sim-ô͘ 燒心壺 sio--tiāu 燒掉 sio-chîⁿ 燒晴 sio-pháiⁿ-ōe 燒歹話 sio-sí 燒死 sio-húi 燒毀 sio-khì/sio-khùi 燒氣 sio-chúi 燒水 sio-chúi-ô͘ 燒水壺 sio-chúi-khùi 燒水氣 sio-chúi-chôaⁿ 燒水泉 sio-chúi-koàn 燒水罐 sio-thng 燒湯 sio-kún-chúi 燒滾水 sio-kún-kún 燒滾滾 sio-hóe/sio-hé 燒火 sio-hóe--ê/sio-hé--ê 燒火ê sio-chúi-tē 燒火袋 siau-lō/sio-lō 燒烙 sio-lō-lō 燒烙烙 sio-ho 燒熇 sio-jia̍t/sio-joa̍h/sio-loa̍h 燒熱 sio-thǹg-thǹg 燒燙燙 sio-húi 燒燬 sio-lô͘ 燒爐 sio-koàn 燒罐 sio-koaⁿ 燒肝 sio-chhàu-ta 燒臭凋 sio-tê 燒茶 sio-hng 燒荒 sio--tio̍h 燒著 sio-lâm 燒藍 sio-ōe 燒話 siau-māi 燒賣 sio-chōa 燒逝 sio-chiú 燒酒 sio-kim 燒金 sio-ke-kńg/sio-koe-kńg 燒雞管 sio-hong 燒風 sio-piáⁿ 燒餅 sio-hiuⁿ 燒香 sio-ah 燒鴨 sò 燥 sò-pia̍k-pia̍k 燥嚗嚗 sò-pò͘ 燥布 sò-sèng 燥性 sò-pō 燥暴 sò-chúi 燥水 sò-siap 燥澀 sò-chóa 燥紙 sò-io̍h 燥藥 sńg/sóng 爽 sóng-sim 爽心 sóng-sim-lim 爽心lim sóng-sim-khùn 爽心睏 sóng-khoài 爽快 sóng-oaiⁿ-oaiⁿ 爽歪歪 sóng-ti̍t 爽直 sóng-sîn 爽神 sńg-tn̄g 爽蕩 sńg-sîⁿ 爽錢 seⁿ/siⁿ/seng 牲 seng-lé 牲禮 seng-lé 牲醴 sai-gû 犀牛 sai-gû-phôe/sai-gû-phê 犀牛皮 sai-gû-kak 犀牛角 sai-kak-kim-ku 犀角金龜 sai-khí 犀齒 seng 猩 seng-seng 猩猩 seng-seng-bo̍k 猩猩木 sau 獀 sai 獅 sai-á-hōe 獅仔會 sai-á-thûn 獅仔豚 sai-á-phīⁿ 獅仔鼻 sai-to 獅刀 sai-to-chi̍h 獅刀舌 sai-chú 獅子 sai-á-thâu 獅子頭 sai-bó/sai-bú 獅母 sai-iaⁿ 獅纓 sai-ko͘-niau 獅蛄貓 sai-tīn 獅陣 Sai-thâu-soaⁿ 獅頭山 siù-sèng 獸性 siù-io̍k 獸慾 siù-i 獸醫 sut-sian 率先 soài-tông 率同 soài-sèng 率性 sut-ti̍t 率直 san-ô͘-chhiū/soan-ô͘-chhiū/san-ô͘-chhiū 珊瑚樹 sān-ô͘-chiau 珊瑚礁 san-ô͘-chhài 珊瑚菜 Sūi-tián 瑞典 Sūi-sū 瑞士 Sūi-an 瑞安 Sūi-sūi 瑞穗 Sūi-hong 瑞芳 sūi-hong-lâm 瑞芳楠 sūi-lân 瑞蘭 sūi-se 瑞西 sūi-hiuⁿ 瑞香 só-kńg/só-kúiⁿ 瑣卷

teng-á 燈仔 teng-á-hoe 燈仔花 teng-á-chháu 燈仔草 teng-kng 燈光 teng-thah 燈塔 teng-chō 燈座 teng-khiā 燈徛 teng-khiā-u 燈徛杇 teng-sim-chháu 燈心草 teng-sim-chhio̍h 燈心蓆 teng-thiau 燈挑 teng-kiâⁿ 燈檠 teng-iû 燈油 teng-hóe/teng-hé 燈火 teng-hóe-á/teng-hé-á 燈火仔 teng-hóe-khàm/teng-hé-khàm 燈火勘 teng-hóe-chóaⁿ/teng-hé-chóaⁿ 燈火盞 teng-hóe-óaⁿ/teng-hé-óaⁿ 燈火碗 teng-hóe-tà/teng-hé-tà 燈火罩 teng-hóe-chi̍h/teng-hé-chi̍h 燈火舌 teng-hóe-hoe/teng-hé-hoe 燈火花 teng-chhai 燈猜 teng-chhai-bûn 燈猜文 teng-chóaⁿ-hoe 燈盞花 teng-tâng 燈筒 teng-lang 燈籠 teng-láng-hoe/teng-nâ-hoe 燈籠花 teng-nâ-chháu 燈籠草 teng-tà/teng-tàu 燈罩 teng-tâi 燈臺 teng-chháu 燈草 teng-hō 燈號 teng-ngô͘ 燈蛾 teng-bê 燈謎 tūn-bah 燉肉 tūn-ke/tūn-koe 燉雞 tīm 燖 tīm-tâng 燖垌 thǹg 燙 thǹg-siong 燙傷 thn̄g-chhìn-moâi/thn̄g-chhìn-bê/thn̄g-chhìn-môe 燙凊糜 thn̄g-chhìn-pn̄g 燙凊飯 thǹg-chhiú 燙手 thǹg-chhiú-soaⁿ-ō͘ 燙手山芋 thn̄g-sio 燙燒 thǹg-phòng-phā 燙碰pha thn̄g-chhài/thūiⁿ-chhài 燙菜 thǹg-tio̍h/thǹg--tio̍h 燙著 tia 爹 tia-chhin 爹親 tiâu-pûi 牢肥 te-chhiok/tí-chhiok/té-chhiok 牴觸 te̍k 特 te̍k-sài 特使 te̍k-lē 特例 te̍k-kè 特價 te̍k-iu 特優 te̍k-chún 特准 te̍k-chhut 特出 te̍k-khan 特刊 te̍k-pia̍t 特別 te̍k-pia̍t-hoat 特別法 te̍k-bū 特務 te̍k-khu 特區 te̍k-bēng 特命 te̍k-tōa 特大 te̍k-tēng 特定 tiâu-kang/thiau-kang 特工 te̍k-teng 特徵 te̍k-kip 特急 te̍k-sèng 特性 te̍k-ì 特意 tiâu-ì-kò͘/thiau-ì-kò͘ 特意故 te̍k-ki 特技 tiâu-tî/thiau-tî 特持 te̍k-kong-tūi 特攻隊 tiâu-kò͘-ì/thiau-kò͘-ì 特故意 te̍k-hāu 特效 te̍k-hāu-io̍h 特效藥 te̍k-iú 特有 te̍k-iú--ê 特有的 te̍k-koân 特權 te̍k-sû 特殊 te̍k-sû-sèng 特殊性 te̍k-phài 特派 te̍k-phài-oân 特派員 te̍k-chióng 特獎 te̍k-sán 特產 te̍k-ì 特異 te̍k-ì-sèng 特異性 te̍k-chióng 特種 te̍k-chióng-êng-gia̍p 特種營業 te̍k-li̍p-to̍k-hêng 特立獨行 te̍k-téng 特等 te̍k-iok 特約 te̍k-kip 特級 te̍k-sek 特色 te̍k-hú 特許 te̍k-bē/te̍k-bōe 特賣 te̍k-chit 特質 te̍k-sià 特赦 te̍k-tióng 特長 te̍k-tiám 特點 Te̍k 狄 Te̍k-chheng 狄青 tai 獃 ta̍k/to̍k 獨 to̍k-it 獨一 to̍k-it-bû-jī 獨一無二 to̍k-chiàm 獨佔 to̍k-le̍k 獨力 to̍k-thun 獨吞 to̍k-chhiùⁿ 獨唱 to̍k-chàu 獨奏 to̍k-ka/to̍k-ke 獨家 to̍k-ka-pò-tō 獨家報導 to̍k-ka-keng-êng 獨家經營 to̍k-ki/to̍k-ku 獨居 to̍k-tit 獨得 to̍k-lám 獨攬 to̍k-toàn 獨斷 to̍k-toàn-to̍k-hêng 獨斷獨行 to̍k-iú 獨有 to̍k-bo̍k-chiu 獨木舟 to̍k-bo̍k-chûn 獨木船 to̍k-lo̍k 獨樂 to̍k-pō͘ 獨步 to̍k-hoa̍t 獨活 to̍k-gê 獨牙 to̍k-te̍k 獨特 to̍k-to̍k 獨獨 to̍k-seng-lí 獨生女 to̍k-seng-chú 獨生子 to̍k-pân 獨盤 to̍k-gán 獨眼 to̍k-sūi-chhn̂g 獨睡床 to̍k-li̍p 獨立 to̍k-li̍p-kok 獨立國 to̍k-li̍p-soan-giân 獨立宣言 to̍k-li̍p-kiàn-kok 獨立建國 to̍k-li̍p-sèng 獨立性 to̍k-li̍p-cheng-sîn 獨立精神 to̍k-kha-hì 獨腳戲 to̍k-chū 獨自 to̍k-chhù 獨處 to̍k-hêng 獨行 to̍k-chhâi 獨裁 to̍k-chhâi-chèng-thé 獨裁政體 to̍k-chhâi-chiá 獨裁者 to̍k-kak-sian 獨角仙 to̍k-kak-ku-á 獨角龜仔 to̍k-chu-keng-êng 獨資經營 to̍k-sin 獨身 to̍k-sin-chú-gī 獨身主義 to̍k-sin-á 獨身仔 to̍k-sin-hàn 獨身漢 to̍k-sin-chiá 獨身者 to̍k-lián-chhia 獨輦車 to̍k-īⁿ 獨院 to̍k-pà 獨霸 to̍k-hông 獨黃 thoah 獺 thoah-se/theh-se 獺魦 tāi-pōe/tāi-mō͘ 玳瑁 tāi-pōe-niau 玳瑁貓 tiⁿ 珍 tin-phín 珍品 Tin-nî 珍妮 tiⁿ-pó 珍寶 tin-sioh 珍惜 tin-chu-lân 珍珠蘭 tiⁿ-kùi 珍貴 tin-tiōng 珍重 thim 琛 tok 琢 tok-hoe 琢花

ut-táu 熨斗 ut-saⁿ 熨衫 ut-kim 熨金 ut-ngeh/ut-ngoeh 熨鋏 ut-thâu-mn̂g/ut-thâu-mo͘ 熨頭毛

ù-peng 煦冰 ù-ìn 煦印 ù-sio 煦燒 ù-hō 煦號


return {
	["焮滷"] = "khiàn-ló͘",
	["焰"] = "iām",
	["焰冇冇"] = "iām-phàⁿ-phàⁿ",
	["焰火"] = "iām-hóe/iām-hé",
	["焰焰to̍h"] = "iām-iām-to̍h",
	["焰蓬蓬"] = "iām-phōng-phōng",
	["然後"] = "jiân-āu/liân-āu",
	["煉"] = "liān",
	["煉丹"] = "liān-tan",
	["煉仙"] = "liān-sian",
	["煉油廠"] = "liān-iû-chhiúⁿ",
	["煉獄"] = "liān-ga̍k/liān-ge̍k",
	["煉製"] = "liān-chè",
	["煉金"] = "liān-kim",
	["煉鋼"] = "liān-kǹg",
	["煉鐵法"] = "liān-thih-hoat",
	["煉鐵爐"] = "liān-thih-lô͘",
	["煉靈"] = "liān-lêng",
	["煎"] = "chian",
	["煎匙"] = "chian-sî",
	["煎油"] = "chìⁿ-iû",
	["煎滾水"] = "choaⁿ-kún-chúi",
	["煎熬"] = "chian-ngâu",
	["煎盤"] = "chian-pôaⁿ",
	["煎茶"] = "choaⁿ-tê",
	["煎藥"] = "choaⁿ-io̍h",
	["煙"] = "ian",
	["煙khok仔"] = "hun-khok-á",
	["煙仔"] = "ian-á",
	["煙仔槌"] = "ian-á-thûi",
	["煙仔虎"] = "ian-á-hó͘",
	["煙仔魚"] = "ian-á-hî/ian-á-hû",
	["煙仔鯊"] = "ian-á-soa",
	["煙塵"] = "ian-thûn/o͘-ian-thûn",
	["煙墩"] = "ian-tun",
	["煙屎"] = "ian-sái",
	["煙斗"] = "ian-táu",
	["煙暈"] = "ian-n̄g",
	["煙槌仔"] = "ian-thûi-á",
	["煙毒"] = "ian-to̍k",
	["煙毒犯"] = "ian-to̍k-hoān",
	["煙火"] = "ian-hóe/ian-hé",
	["煙火炮"] = "ian-hóe-phàu/ian-hé-phàu",
	["煙猴"] = "hun-kâu",
	["煙筒"] = "ian-tâng",
	["煙筒櫃"] = "ian-tâng-kūi",
	["煙筒箍"] = "ian-tâng-kho͘",
	["煙筒管"] = "ian-tâng-kóng",
	["煙管仔"] = "ian-kóng-á",
	["煙肉"] = "ian-bah",
	["煙腸"] = "ian-chhiâng",
	["煙腿"] = "ian-thúi",
	["煙花"] = "ian-hoa",
	["煙花場"] = "ian-hoa-tiûⁿ",
	["煙花女"] = "ian-hoa-lí/ian-hoa-lú",
	["煙花界"] = "ian-hoa-kài",
	["煙草"] = "ian-chháu",
	["煙霧"] = "ian-bū",
	["煙霧彈"] = "ian-bū-tôaⁿ",
	["煙霧雨"] = "ian-bū-hō͘",
	["煞"] = "pàng-soah/soah",
	["煞了"] = "soah-liáu",
	["煞了代"] = "soah-liáu-tāi",
	["煞去"] = "soah-khì/soah-khù/soah--khì/soah--khù",
	["煞場"] = "soah-tiûⁿ",
	["煞好"] = "soah-hó",
	["煞尾"] = "soah-bóe/soah-bé",
	["煞尾仔"] = "soah-bóe-á",
	["煞尾位"] = "soah-bóe-ūi",
	["煞尾囝"] = "soah-bé-kiáⁿ/soah-bóe-kiáⁿ",
	["煞局"] = "soah-kio̍k",
	["煞工"] = "soah-kang",
	["煞心"] = "soah-sim",
	["煞戲"] = "soah-hì",
	["煞手"] = "soah-chhiú",
	["煞敢"] = "soah-káⁿ",
	["煞是"] = "soah-sī",
	["煞有"] = "soah-ū",
	["煞氣"] = "soah-khì",
	["煞無"] = "soah-bô",
	["煞煞去"] = "soah-soah-khì/soah-soah-khù/soah-soah--khì/soah-soah--khù",
	["煞癢"] = "soah-chiūⁿ",
	["煞膽"] = "soah-táⁿ",
	["煞著"] = "soah-tio̍h/soah--tio̍h",
	["煞蠓"] = "soah-báng",
	["煞鼓"] = "soah-kó͘",
	["煞鼠"] = "soah-chhí/soah-chhú",
	["煠"] = "sa̍h",
	["煠卵"] = "sa̍h-nn̄g",
	["煠菜"] = "sa̍h-chhài",
	["煤"] = "bôe/mûi",
	["煤核"] = "mûi-hu̍t",
	["煤氣"] = "mûi-khì",
	["煤炭糟"] = "mûi-thòaⁿ-chau",
	["煤磚"] = "mûi-chng",
	["煤礦"] = "môe-khòng",
	["煤角"] = "mûi-kak",
	["煤餅"] = "mûi-piáⁿ",
	["煥然一新"] = "hoàn-jiân-it-sin",
	["煥發"] = "hoān-hoat",
	["煦"] = "ù",
	["煦冰"] = "ù-peng",
	["煦印"] = "ù-ìn",
	["煦燒"] = "ù-sio",
	["煦號"] = "ù-hō",
	["照"] = "chiàu/chiáu/chiò",
	["照sòa"] = "chiàu-sòa",
	["照亮"] = "chiò-liāng/chiò-liōng",
	["照佮"] = "chiàu-kah",
	["照例"] = "chiàu-lē",
	["照像"] = "chiàu-siōng/chiò-siōng",
	["照像機"] = "chiò-siōng-ki",
	["照分"] = "chiàu-pun",
	["照原"] = "chiàu-goân",
	["照原用"] = "chiàu-goân-ēng",
	["照坎站"] = "chiàu-khám-chām",
	["照壘"] = "chiàu-lúi",
	["照夾"] = "chiàu-kah",
	["照子午"] = "chiàu-chú-ngó͘",
	["照實講"] = "chiàu-si̍t-kóng",
	["照射"] = "chiò-siā",
	["照屏"] = "chiàu-pîn/chiò-pîn",
	["照常"] = "chiàu-siông",
	["照情理"] = "chiàu-chêng-lí",
	["照應"] = "chiàu-èng",
	["照按呢"] = "chiàu-án-ne",
	["照排"] = "chiàu-pâi",
	["照擺"] = "chiàu-pái",
	["照攤"] = "chiàu-thoaⁿ",
	["照料"] = "chiàu-liāu",
	["照日"] = "chiò-ji̍t",
	["照明"] = "chiàu-bêng",
	["照時"] = "chiàu-sî",
	["照會"] = "chiàu-hōe",
	["照期"] = "chiàu-kî",
	["照本宣科"] = "chiàu-pún-soan-kho",
	["照樣"] = "chiàu-iūⁿ",
	["照款"] = "chiàu-khoán",
	["照步來"] = "chiàu-pō͘-lâi",
	["照殿紅"] = "chiò-tiān-âng",
	["照海燈"] = "chiò-hái-teng",
	["照準繩"] = "chiàu-chún-chîn",
	["照牆"] = "chiò-chhiûⁿ",
	["照理"] = "chiàu-lí",
	["照理講"] = "chiàu-lí-kóng",
	["照理路"] = "chiàu-lí-lō͘",
	["照用"] = "chiàu-iōng",
	["照直講"] = "chiàu-ti̍t-kóng",
	["照管"] = "chiàu-koán",
	["照紀綱"] = "chiàu-khí-kang",
	["照約行"] = "chiàu-iok-kiâⁿ",
	["照累"] = "chiàu-lúi",
	["照舊"] = "chiàu-kū",
	["照舊款"] = "chiàu-kū-khoán",
	["照規矩"] = "chiàu-kui-kí/chiàu-kui-kú",
	["照講"] = "chiàu-kóng",
	["照輪"] = "chiàu-lûn",
	["照辦"] = "chiàu-pān",
	["照開"] = "chiàu-khui",
	["照電光"] = "chiòtiān-kong",
	["照順序"] = "chiàu-sūn-sī",
	["照頭"] = "chiàu-thâu",
	["照頭來"] = "chiàu-thâu-lâi",
	["照額"] = "chiàu-gia̍h",
	["照顧"] = "chiàu-kò͘",
	["煩"] = "hoân",
	["煩心"] = "hoân-sim",
	["煩惱"] = "hoân-ló",
	["煩神"] = "hoân-sîn",
	["煬去"] = "iûⁿ-khì/iûⁿ-khù",
	["煮"] = "chí/chú",
	["煮滾"] = "chí-kún/chú-kún",
	["煮菜"] = "chí-chhài/chú-chhài",
	["煮食"] = "chí-chia̍h/chú-chia̍h",
	["煮飯"] = "chí-pn̄g/chú-pn̄g",
	["煮飯仔"] = "chí-pn̄g-á/chú-pn̄g-á",
	["煮飯花"] = "chí-pn̄g-hoe/chú-pn̄g-hoe",
	["煽動"] = "siàn-tōng",
	["煽大耳"] = "siàn-tōa-hīⁿ",
	["煽情"] = "siàn-chêng",
	["熄"] = "sit",
	["熄火"] = "sit-hóe/sit-hé",
	["熄燈"] = "sit-teng",
	["熅膿"] = "ūn-lâng",
	["熇熱"] = "ho-joa̍h",
	["熊"] = "hîm",
	["熊抑虎"] = "hîm-ah-hó͘",
	["熏"] = "hun",
	["熏剸"] = "hun-tn̂g",
	["熏尾"] = "hun-bóe/hun-bé",
	["熏斗"] = "hun-táu",
	["熏草"] = "hun-chháu",
	["熔爐"] = "iông-lô͘",
	["熟"] = "se̍k",
	["熟似"] = "se̍k-sāi",
	["熟似人"] = "se̍k-sāi-lâng",
	["熟似面"] = "se̍k-sāi-bīn",
	["熟嘴"] = "se̍k-chhùi",
	["熟手"] = "se̍k-chhiú",
	["熟料"] = "se̍k-liāu",
	["熟柝柝"] = "se̍k-khok-khok",
	["熟柿"] = "se̍k-khī",
	["熟溜溜"] = "se̍k-liu-liu",
	["熟熏"] = "se̍k-hun",
	["熟糖"] = "se̍k-thn̂g",
	["熟練"] = "se̍k-liān",
	["熟老老"] = "se̍k-láu-láu",
	["熟耳"] = "se̍k-hī",
	["熟落落"] = "se̍k-làu-làu",
	["熟薰"] = "se̍k-hun",
	["熟藥"] = "se̍k-io̍h",
	["熟行"] = "se̍k-hâng",
	["熟路"] = "se̍k-lō͘",
	["熟面"] = "se̍k-bīn",
	["熟骨"] = "se̍k-kut",
	["熟鹽"] = "se̍k-iâm",
	["熟黜黜"] = "se̍k-lut-lut",
	["熨"] = "ut",
	["熨斗"] = "ut-táu",
	["熨衫"] = "ut-saⁿ",
	["熨金"] = "ut-kim",
	["熨鋏"] = "ut-ngeh/ut-ngoeh",
	["熨頭毛"] = "ut-thâu-mn̂g/ut-thâu-mo͘",
	["熬"] = "gô/ngâu",
	["熬暝"] = "ngâu-mê/ngâu-mî",
	["熬湯"] = "gô-thng/ngâu-thng",
	["熱"] = "jia̍t/joa̍h/loa̍h",
	["熱phut-phut"] = "lia̍t-phut-phut",
	["熱phu̍t-phu̍t"] = "jia̍t-phu̍t-phu̍t",
	["熱中"] = "jia̍t-tiong",
	["熱人"] = "joa̍h-lâng/loa̍h-lâng/joa̍h--lâng/loa̍h--lâng",
	["熱仔布"] = "joa̍h-á-pò͘",
	["熱冬"] = "joa̍h-tang/loa̍h-tang",
	["熱切"] = "jia̍t-chhiat",
	["熱力"] = "jia̍t-le̍k",
	["熱勃勃"] = "jia̍t-pu̍t-phu̍t",
	["熱去"] = "joa̍h-khì/joa̍h-khù",
	["熱場"] = "jia̍t-tiûⁿ",
	["熱天衫"] = "joa̍h-thiⁿ-saⁿ/loa̍h-thiⁿ-saⁿ",
	["熱季"] = "jia̍t-kùi",
	["熱布"] = "joa̍h-pò͘/loa̍h-pò͘",
	["熱帶"] = "jia̍t-tài",
	["熱度"] = "jia̍t-tō͘",
	["熱心"] = "jia̍t-sim",
	["熱心腸"] = "jia̍t-sim-tn̂g/jia̍t-sim-tng6",
	["熱性"] = "jia̍t-sèng",
	["熱性地"] = "jia̍t-sèng-tē/jia̍t-sèng-tōe",
	["熱愛"] = "jia̍t-ài/lia̍t-ài",
	["熱戀"] = "jia̍t-loân",
	["熱戰"] = "jia̍t-chiàn",
	["熱撲撲"] = "jia̍t-phut-phut",
	["熱毒"] = "joa̍h-ta̍k",
	["熱毒天"] = "joa̍h-ta̍k-thiⁿ/loa̍h-ta̍k-thiⁿ",
	["熱毒毒"] = "joa̍h-ta̍k-ta̍k",
	["熱氣"] = "jia̍t-khì",
	["熱沸沸"] = "joa̍h-hut-hut",
	["熱淚"] = "jia̍t-lūi",
	["熱滾滾"] = "jia̍t-kún-kún/joa̍h-kún-kún",
	["熱潮"] = "jia̍t-tiâu",
	["熱瀉"] = "jia̍t-sià",
	["熱烈"] = "jia̍t-lia̍t",
	["熱熇熇"] = "jia̍t-ho-ho",
	["熱燙燙"] = "jia̍t-thǹg-thǹg",
	["熱燥"] = "jia̍t-sò",
	["熱燥燥"] = "jia̍t-sò-sò",
	["熱狂"] = "jia̍t-kông",
	["熱病"] = "jia̍t-pēⁿ/jia̍t-pīⁿ",
	["熱症"] = "lia̍t-chèng",
	["熱癬"] = "lia̍t-chhóaⁿ/lia̍t-chóa",
	["熱目"] = "jia̍t-ba̍k",
	["熱篤"] = "joa̍h-ta̍k",
	["熱篤篤"] = "joa̍h-tak-tak",
	["熱結仔"] = "joa̍h-kat-á",
	["熱絡"] = "jia̍t-lo̍k",
	["熱線"] = "jia̍t-sòaⁿ",
	["熱翕翕"] = "joa̍h-hip-hip",
	["熱能"] = "jia̍t-lêng",
	["熱著"] = "joa̍h-tio̍h/loa̍h-tio̍h/joa̍h--tio̍h/loa̍h--tio̍h",
	["熱處理"] = "jia̍t-chhù-lí",
	["熱血"] = "jia̍t-hiat",
	["熱衫"] = "joa̍h-saⁿ/loa̍h-saⁿ",
	["熱衷"] = "jia̍t-tiong",
	["熱誠"] = "jia̍t-sêng/lia̍t-sêng",
	["熱身"] = "jia̍t-sin",
	["熱量"] = "jia̍t-liāng/jia̍t-liōng",
	["熱門"] = "jia̍t-mn̂g",
	["熱鼎"] = "jia̍t-tiáⁿ",
	["熾擦"] = "sih-chhoah",
	["熾熾捘"] = "sih-sih-chùn",
	["熾爁"] = "sih-nà",
	["燁燁是"] = "ia̍p-ia̍p-sī",
	["燁燁熠"] = "ia̍p-ia̍p-sih",
	["燁燁熾"] = "ia̍p-ia̍p-sih",
	["燃"] = "hiâⁿ",
	["燃料"] = "jiân-liāu",
	["燃油"] = "jiân-iû",
	["燃滾"] = "hiâⁿ-kún",
	["燃燒"] = "hiâⁿ-sio/jiân-sio",
	["燃茶"] = "hiâⁿ-tê",
	["燃起"] = "jiân-khí",
	["燄火"] = "iām-hóe/iām-hé",
	["燈"] = "teng",
	["燈仔"] = "teng-á",
	["燈仔花"] = "teng-á-hoe",
	["燈仔草"] = "teng-á-chháu",
	["燈光"] = "teng-kng",
	["燈塔"] = "teng-thah",
	["燈座"] = "teng-chō",
	["燈徛"] = "teng-khiā",
	["燈徛杇"] = "teng-khiā-u",
	["燈心草"] = "teng-sim-chháu",
	["燈心蓆"] = "teng-sim-chhio̍h",
	["燈挑"] = "teng-thiau",
	["燈檠"] = "teng-kiâⁿ",
	["燈油"] = "teng-iû",
	["燈火"] = "teng-hóe/teng-hé",
	["燈火仔"] = "teng-hóe-á/teng-hé-á",
	["燈火勘"] = "teng-hóe-khàm/teng-hé-khàm",
	["燈火盞"] = "teng-hóe-chóaⁿ/teng-hé-chóaⁿ",
	["燈火碗"] = "teng-hóe-óaⁿ/teng-hé-óaⁿ",
	["燈火罩"] = "teng-hóe-tà/teng-hé-tà",
	["燈火舌"] = "teng-hóe-chi̍h/teng-hé-chi̍h",
	["燈火花"] = "teng-hóe-hoe/teng-hé-hoe",
	["燈猜"] = "teng-chhai",
	["燈猜文"] = "teng-chhai-bûn",
	["燈盞花"] = "teng-chóaⁿ-hoe",
	["燈筒"] = "teng-tâng",
	["燈籠"] = "teng-lang",
	["燈籠花"] = "teng-láng-hoe/teng-nâ-hoe",
	["燈籠草"] = "teng-nâ-chháu",
	["燈罩"] = "teng-tà/teng-tàu",
	["燈臺"] = "teng-tâi",
	["燈草"] = "teng-chháu",
	["燈號"] = "teng-hō",
	["燈蛾"] = "teng-ngô͘",
	["燈謎"] = "teng-bê",
	["燉肉"] = "tūn-bah",
	["燉雞"] = "tūn-ke/tūn-koe",
	["燐肥"] = "lîn-pûi",
	["燐酸"] = "lîn-sng",
	["燒"] = "sio",
	["燒hâⁿ-hâⁿ"] = "sio-hâⁿ-hâⁿ",
	["燒lō"] = "sio-lō",
	["燒lo̍h"] = "sio-lo̍h",
	["燒了了"] = "sio-liáu-liáu",
	["燒冷"] = "sio-léng",
	["燒去"] = "sio-khì/sio-khù",
	["燒埔"] = "sio-po͘",
	["燒心"] = "sio-sim",
	["燒心壺"] = "sio-sim-ô͘",
	["燒掉"] = "sio--tiāu",
	["燒晴"] = "sio-chîⁿ",
	["燒歹話"] = "sio-pháiⁿ-ōe",
	["燒死"] = "sio-sí",
	["燒毀"] = "sio-húi",
	["燒氣"] = "sio-khì/sio-khùi",
	["燒水"] = "sio-chúi",
	["燒水壺"] = "sio-chúi-ô͘",
	["燒水氣"] = "sio-chúi-khùi",
	["燒水泉"] = "sio-chúi-chôaⁿ",
	["燒水罐"] = "sio-chúi-koàn",
	["燒湯"] = "sio-thng",
	["燒滾水"] = "sio-kún-chúi",
	["燒滾滾"] = "sio-kún-kún",
	["燒火"] = "sio-hóe/sio-hé",
	["燒火ê"] = "sio-hóe--ê/sio-hé--ê",
	["燒火袋"] = "sio-chúi-tē",
	["燒烙"] = "siau-lō/sio-lō",
	["燒烙烙"] = "sio-lō-lō",
	["燒熇"] = "sio-ho",
	["燒熱"] = "sio-jia̍t/sio-joa̍h/sio-loa̍h",
	["燒燙燙"] = "sio-thǹg-thǹg",
	["燒燬"] = "sio-húi",
	["燒爐"] = "sio-lô͘",
	["燒罐"] = "sio-koàn",
	["燒肝"] = "sio-koaⁿ",
	["燒臭凋"] = "sio-chhàu-ta",
	["燒茶"] = "sio-tê",
	["燒荒"] = "sio-hng",
	["燒著"] = "sio--tio̍h",
	["燒藍"] = "sio-lâm",
	["燒話"] = "sio-ōe",
	["燒賣"] = "siau-māi",
	["燒逝"] = "sio-chōa",
	["燒酒"] = "sio-chiú",
	["燒金"] = "sio-kim",
	["燒雞管"] = "sio-ke-kńg/sio-koe-kńg",
	["燒風"] = "sio-hong",
	["燒餅"] = "sio-piáⁿ",
	["燒香"] = "sio-hiuⁿ",
	["燒鴨"] = "sio-ah",
	["燕"] = "iàn",
	["燕仔"] = "ìⁿ-á",
	["燕仔siū"] = "ìⁿ-á-siū",
	["燕子花"] = "iàn-chú-hoe",
	["燕子魚"] = "iàn-chú-hî/iàn-chú-hû",
	["燕尾服"] = "iàn-bóe-ho̍k/iàn-bé-ho̍k",
	["燕窩"] = "iàn-o",
	["燕雀"] = "iàn-chhiok",
	["燖"] = "tīm",
	["燖垌"] = "tīm-tâng",
	["燙"] = "thǹg",
	["燙傷"] = "thǹg-siong",
	["燙凊糜"] = "thn̄g-chhìn-moâi/thn̄g-chhìn-bê/thn̄g-chhìn-môe",
	["燙凊飯"] = "thn̄g-chhìn-pn̄g",
	["燙手"] = "thǹg-chhiú",
	["燙手山芋"] = "thǹg-chhiú-soaⁿ-ō͘",
	["燙燒"] = "thn̄g-sio",
	["燙碰pha"] = "thǹg-phòng-phā",
	["燙菜"] = "thn̄g-chhài/thūiⁿ-chhài",
	["燙著"] = "thǹg-tio̍h/thǹg--tio̍h",
	["燜"] = "būn",
	["燜飯"] = "būn-pn̄g",
	["營"] = "iâⁿ",
	["營利"] = "êng-lī",
	["營區"] = "iâⁿ-khu",
	["營地"] = "iâⁿ-tē/iâⁿ-tōe",
	["營幕"] = "iâⁿ-bō͘",
	["營建"] = "êng-kiàn",
	["營房"] = "iâⁿ-pâng",
	["營救"] = "êng-kiù",
	["營業"] = "êng-gia̍p",
	["營業執照"] = "êng-gia̍p-chip-chiàu",
	["營業報告"] = "êng-gia̍p-pò-kò",
	["營業年度"] = "êng-gia̍p-nî-tō͘",
	["營業所"] = "êng-gia̍p-só͘",
	["營業時間"] = "êng-gia̍p-sî-kan",
	["營業處"] = "êng-gia̍p-chhù",
	["營業費"] = "êng-gia̍p-hùi",
	["營業部"] = "êng-gia̍p-pō͘",
	["營業額"] = "êng-gia̍p-gia̍h",
	["營火"] = "iâⁿ-hóe/iâⁿ-hé",
	["營為"] = "êng-ûi",
	["營生"] = "êng-seng",
	["營私舞弊"] = "êng-su-bú-pè",
	["營繕"] = "êng-siān",
	["營造"] = "êng-chō",
	["營造商"] = "êng-chō-siong",
	["營造廠"] = "êng-chō-chhiúⁿ",
	["營造業"] = "êng-chō-gia̍p",
	["營運"] = "êng-ūn",
	["營部"] = "iâⁿ-pō͘",
	["營長"] = "iâⁿ-tiúⁿ",
	["營隊"] = "iâⁿ-tūi",
	["營養"] = "êng-iáng/êng-ióng",
	["營養不良"] = "êng-iáng-put-liâng/êng-ióng-put-liông",
	["營養分"] = "êng-iáng-hun/êng-ióng-hun",
	["營養學"] = "êng-iáng-ha̍k/êng-ióng-ha̍k",
	["營養師"] = "êng-iáng-su/êng-ióng-su",
	["營養物"] = "êng-iáng-bu̍t/êng-ióng-bu̍t",
	["營養療法"] = "êng-iáng-liâu-hoat/êng-ióng-liâu-hoat",
	["營養素"] = "êng-iáng-sò͘/êng-ióng-sò͘",
	["燠鬱熱"] = "àu-ut-joa̍h",
	["燥"] = "sò",
	["燥嚗嚗"] = "sò-pia̍k-pia̍k",
	["燥布"] = "sò-pò͘",
	["燥性"] = "sò-sèng",
	["燥暴"] = "sò-pō",
	["燥水"] = "sò-chúi",
	["燥澀"] = "sò-siap",
	["燥紙"] = "sò-chóa",
	["燥藥"] = "sò-io̍h",
	["燦爛"] = "chhàn-lān",
	["燭"] = "chek",
	["燭光"] = "chek-kng",
	["燭淚"] = "chek-lūi",
	["燻強強"] = "hun-kiāng-kiāng/hun-kiàng-kiàng",
	["燻肉"] = "hun-bah",
	["爁"] = "nā/nà/nà/na7na3",
	["爁sahN"] = "nā-sahN/nà-sahN",
	["爁光"] = "nà-kng",
	["爁者"] = "nā--ché",
	["爁舌"] = "nà-chi̍h",
	["爁頭"] = "nà-thâu",
	["爆"] = "po̍k",
	["爆冷門"] = "po̍k-léng-mn̂g",
	["爆出"] = "po̍k-chhut",
	["爆油"] = "piak-iû/po̍k-iû",
	["爆滿"] = "po̍k-móa",
	["爆炸"] = "pho̍k-chà/po̍k-chà",
	["爆炸物"] = "po̍k-chà-bu̍t",
	["爆破"] = "pho̍k-phòa/piak-phòa/po̍k-phòa",
	["爆空"] = "piak-khang",
	["爆米芳"] = "po̍k-bí-phang",
	["爆裂"] = "piak-li̍h",
	["爆開"] = "po̍k-khui",
	["爆風"] = "pho̍k-hong",
	["爆鼓"] = "piak-kó͘",
	["爐"] = "lô͘",
	["爐丹"] = "lô͘-tan",
	["爐主"] = "lô͘-chú",
	["爐仔"] = "lô͘-á",
	["爐櫃"] = "lô͘-kūi",
	["爐池"] = "lô͘-tî",
	["爐灰"] = "lô͘-hu",
	["爐炊"] = "lô͘-chhoe/lô͘-chhe",
	["爛"] = "nōa",
	["爛kè"] = "nōa-kè",
	["爛去"] = "nōa-khì/nōa-khù",
	["爛土"] = "nōa-thô͘",
	["爛土糜"] = "nōa-thô͘-moâi/nōa-thô͘-bê",
	["爛心木"] = "nōa-sim-bo̍k/lān-sim-bo̍k",
	["爛性"] = "nōa-sèng",
	["爛揜揜"] = "nōa-hop-hop",
	["爛攤頭"] = "nōa-thoaⁿ-thâu",
	["爛數"] = "nōa-siàu",
	["爛朽朽"] = "nōa-hiú-hiú",
	["爛柱"] = "nōa-thiāu",
	["爛橐橐"] = "nōa-lok-lok",
	["爛漿漿"] = "nōa-chiùⁿ-chiùⁿ",
	["爛濺"] = "nōa-chōaⁿ",
	["爛疥"] = "nōa-kài",
	["爛癬"] = "nōa-sián",
	["爛粒仔"] = "nōa-lia̍p-á",
	["爛糊糊"] = "nōa-kô͘-kô͘",
	["爛蜞"] = "nōa-khî",
	["爛賤"] = "nōa-chōaⁿ",
	["爛髓髓"] = "nōa-chhóe-chhóe/nōa-chhé-chhé",
	["爪"] = "jiáu",
	["爪仔"] = "jiáu-á/liáu-á",
	["爪牙"] = "jiáu-gê",
	["爬"] = "pê",
	["爬出來"] = "pê--chhut-lâi",
	["爬升"] = "pê-seng",
	["爬山虎"] = "pê-soaⁿ-hó͘",
	["爬柏"] = "pê-peh",
	["爬癢"] = "pê-chiūⁿ",
	["爬蟲"] = "pâ-thiông",
	["爭"] = "cheⁿ/chiⁿ/cheng",
	["爭cho̍h"] = "cheng-cho̍h",
	["爭代先"] = "cheⁿ-tāi-seng/chiⁿ-tāi-seng",
	["爭光"] = "cheng-kong",
	["爭取"] = "cheng-chhú",
	["爭取著"] = "cheng-chhú-tio̍h",
	["爭執"] = "cheng-chip",
	["爭墓壙"] = "cheng-bōng-khòng/cheng-bō͘-khòng",
	["爭奪"] = "cheng-toa̍t",
	["爭奪戰"] = "cheng-toa̍t-chiàn",
	["爭拚"] = "cheng-piàⁿ",
	["爭權"] = "cheng-koân",
	["爭端"] = "cheng-toan",
	["爭論"] = "cheng-lūn",
	["爭議"] = "cheng-gī",
	["爭贏"] = "cheⁿ-iâⁿ/chiⁿ-iâⁿ",
	["爭辯"] = "cheng-piān",
	["爭霸"] = "cheng-pà",
	["爭霸戰"] = "cheng-pà-chiàn",
	["爭鬥"] = "cheng-tò͘",
	["爵士"] = "chiok-sū",
	["爵士樂"] = "chiok-sū-ga̍k",
	["父"] = "pē",
	["父仔囝"] = "pē-á-kiáⁿ",
	["父公業"] = "pē-kong-gia̍p",
	["父命"] = "hū-bēng",
	["父囝"] = "pē-kiáⁿ",
	["父子"] = "hū-chú",
	["父權"] = "hū-koân",
	["父母"] = "hū-bió/hū-bó/hū-bú/pē-bó/pē-bú",
	["父母力"] = "pē-bó-la̍t/pē-bú-la̍t",
	["父母厝"] = "pē-bó-chhù/pē-bú-chhù",
	["父母喪"] = "pē-bó-song/pē-bú-song",
	["父母孝"] = "pē-bó-hà/pē-bú-hà",
	["父老"] = "hū-ló",
	["父蔭"] = "hū-ìm",
	["父親"] = "hū-chhin",
	["爸仔囝"] = "pē--á-kiáⁿ/pē-á-kiáⁿ",
	["爸公業"] = "pē-kong-gia̍p",
	["爸母"] = "pē-bó/pē-bú",
	["爸母喪"] = "pē-bó-song/pē-bú-song",
	["爸母孝"] = "pē-bó-hà/pē-bú-hà",
	["爸母某囝"] = "pē-bó-bó͘-kiáⁿ/pē-bú-bó͘-kiáⁿ",
	["爹"] = "tia",
	["爹親"] = "tia-chhin",
	["爺"] = "iâ",
	["爺舍"] = "iâ-sià",
	["爺舍囝"] = "iâ-sià-kiáⁿ",
	["爽"] = "sńg/sóng",
	["爽心"] = "sóng-sim",
	["爽心lim"] = "sóng-sim-lim",
	["爽心睏"] = "sóng-sim-khùn",
	["爽快"] = "sóng-khoài",
	["爽歪歪"] = "sóng-oaiⁿ-oaiⁿ",
	["爽直"] = "sóng-ti̍t",
	["爽神"] = "sóng-sîn",
	["爽蕩"] = "sńg-tn̄g",
	["爽錢"] = "sńg-sîⁿ",
	["爾"] = "ní",
	["牆"] = "chhiûⁿ",
	["牆仔"] = "chhiûⁿ-á",
	["牆仔腳"] = "chhiûⁿ-á-kha",
	["牆圍"] = "chhiûⁿ-ûi",
	["牆圍仔"] = "chhiûⁿ-ûi-á",
	["牆基"] = "chhiûⁿ-ki",
	["牆壁"] = "chhiûⁿ-piah",
	["牆壁藤"] = "chhiûⁿ-piah-tîn",
	["牆橛"] = "chhiûⁿ-koe̍h",
	["牆腳"] = "chhiûⁿ-kha",
	["牆角"] = "chhiûⁿ-kak",
	["牆面"] = "chhiûⁿ-bīn",
	["片"] = "phiàn/phìⁿ",
	["片刻"] = "phiàn-khek",
	["片口"] = "phìⁿ-kháu",
	["片名"] = "phìⁿ-miâ",
	["片單"] = "phiàn-toaⁿ",
	["片底"] = "phìⁿ-té/phìⁿ-tóe",
	["片紅"] = "phiàn-hông",
	["片酬"] = "phìⁿ-siû",
	["片面"] = "phiàn-bīn",
	["片頭"] = "phìⁿ-thâu",
	["版"] = "pán",
	["版圖"] = "pán-tô͘",
	["版本"] = "pán-pún",
	["版權"] = "pán-koân",
	["版畫"] = "pán-ōe",
	["版稅"] = "pán-sòe/pán-sè",
	["版面"] = "pán-bīn",
	["牌"] = "pâi/pî",
	["牌仔"] = "pâi-á",
	["牌仔儌"] = "pâi-á-kiáu",
	["牌仔糕"] = "pâi-á-ko",
	["牌價"] = "pâi-kè",
	["牌匾"] = "pâi-pián",
	["牌子"] = "pâi-chú/pî-jí",
	["牌底"] = "pâi-té/pâi-tóe",
	["牌扁"] = "pâi-pián",
	["牙"] = "gâ/gê",
	["牙人"] = "gê-lâng",
	["牙凸凸"] = "gêphok-phok",
	["牙床"] = "gê-chhn̂g",
	["牙床骨"] = "gê-chhn̂g-kut",
	["牙根"] = "gê-kin/gê-kun",
	["牙槽"] = "gê-chô",
	["牙槽腮"] = "gê-chô-sai",
	["牙槽頭"] = "gê-chô-thâu",
	["牙槽骨"] = "gê-chô-kut",
	["牙槽齒"] = "gê-chô-khí",
	["牙標標"] = "gêpio-pio",
	["牙爪"] = "gê-jiáu",
	["牙科"] = "gê-kho",
	["牙膏"] = "gê-ko",
	["牙蘭色"] = "giâ-lân-sek",
	["牙齒"] = "gê-khí",
	["牙齒岸"] = "gê-khí-hōaⁿ",
	["牙齴齴"] = "gêgiàng-giàng",
	["牛"] = "gû",
	["牛chhoah鼻"] = "gû-chhoah-phīⁿ",
	["牛káng"] = "gû-káng",
	["牛káng踒"] = "gû-káng-oaihN",
	["牛tiâu"] = "gû-tiâu",
	["牛仔囝"] = "gû-á-kiáⁿ",
	["牛仔褲"] = "gû-á-khò͘",
	["牛公刺"] = "gû-kang-chhì",
	["牛冊仔"] = "gû-chheh-á",
	["牛刀"] = "gû-to",
	["牛哥"] = "gû-ko",
	["牛嘴籠"] = "gû-chhùi-lam",
	["牛埔"] = "gû-po͘",
	["牛奶"] = "gû-leng/gû-lin/gû-leng/gû-ni",
	["牛奶嘴仔"] = "gû-leng-chhùi-á",
	["牛奶房"] = "gû-leng-pâng",
	["牛奶榕"] = "gû-leng-chhêng",
	["牛奶樹"] = "gû-leng-chhiū",
	["牛奶油"] = "gû-leng-iû",
	["牛奶漿"] = "gû-leng-chiuⁿ",
	["牛奶粉"] = "gû-leng-hún/gû-ni-hún",
	["牛奶罐仔"] = "gû-leng-koàn-á",
	["牛奶膏"] = "gû-leng-ko",
	["牛奶餅"] = "gû-leng-piáⁿ",
	["牛子"] = "gû-chí",
	["牛寮"] = "gû-tiâu",
	["牛尾"] = "gû-bóe/gû-bé",
	["牛尾湯"] = "gû-bóe-thng/gû-bé-thng",
	["牛尾草"] = "gû-bóe-chháu/gû-bé-chháu",
	["牛尾魚"] = "gû-bóe-hî/gû-bé-hû",
	["牛屎柯"] = "gû-sái-kho",
	["牛屎烏"] = "gû-sái-o͘",
	["牛屎茶"] = "gû-sái-tê",
	["牛屎魟"] = "gû-sái-hang",
	["牛屎鳥"] = "gû-sái-chiáu",
	["牛屎鳥仔"] = "gû-sái-chiáu-á",
	["牛屎龜"] = "gû-sái-ku",
	["牛心梨"] = "gû-sim-lâi",
	["牛性地"] = "gû-sèng-tē/gû-sèng-tōe",
	["牛扽草"] = "gû-tùn-chháu",
	["牛扽鬃"] = "gû-tùn-chang",
	["牛排"] = "gû-pâi",
	["牛摔仔"] = "gû-sut-á",
	["牛擔"] = "gû-taⁿ",
	["牛擔肩"] = "gû-taⁿ-keng",
	["牛枷擔"] = "gû-ka-taⁿ",
	["牛椆"] = "gû-tiâu",
	["牛椆肥"] = "gû-tiâu-pûi",
	["牛樟"] = "gû-chiuⁿ",
	["牛樟菇"] = "gû-chiang-ko͘",
	["牛步"] = "gû-pō͘",
	["牛母"] = "gû-bó/gû-bú",
	["牛母奶"] = "gû-bó-leng/gû-bú-leng",
	["牛油"] = "gû-iû",
	["牛灶"] = "gû-chàu",
	["牛灶間"] = "gû-chàu-keng",
	["牛犁耙"] = "gû-lê-pē/gû-lôe-pē",
	["牛疫"] = "gû-e̍k",
	["牛皮糖"] = "gû-phôe-thn̂g/gû-phê-thn̂g",
	["牛皮紙"] = "gû-phôe-chóa/gû-phê-chóa",
	["牛皮膠"] = "gû-phôe-ka/gû-phê-ka",
	["牛皮菜"] = "gû-phôe-chhài/gû-phê-chhài",
	["牛目燈"] = "gû-ba̍k-teng",
	["牛種"] = "gû-chéng",
	["牛索"] = "gû-soh",
	["牛繚"] = "gû-liāu",
	["牛罵仔"] = "gû-mē-á/gû-mā-á",
	["牛群"] = "gû-kûn",
	["牛肉"] = "gû-bah",
	["牛肉液"] = "gû-bah-e̍k",
	["牛腩"] = "gû-lám",
	["牛腹內"] = "gû-pak-lāi",
	["牛膝"] = "giû-chhek",
	["牛膝菊"] = "giû-chhek-kiok",
	["牛膦蔥"] = "gû-lān-chhang",
	["牛舌"] = "gû-chi̍h",
	["牛舌草"] = "gû-chi̍h-chháu",
	["牛舌頭"] = "gû-chi̍h-thâu",
	["牛舌魚"] = "gû-chi̍h-hî/gû-chi̍h-hû",
	["牛蒡"] = "gû-pông/giû-pông",
	["牛虻"] = "gû-bông",
	["牛蜂"] = "gû-phang",
	["牛蜱"] = "gû-pi",
	["牛蝶"] = "gû-ia̍h",
	["牛蠅"] = "gû-sîn",
	["牛角"] = "gû-kak",
	["牛角刺"] = "gû-kak-chhì",
	["牛角吹"] = "gû-kak-chhoe/gû-kak-chhe",
	["牛角管"] = "gû-kak-kóng",
	["牛角花"] = "gû-kak-hoe",
	["牛角藤"] = "gû-kak-tîn",
	["牛角踒"] = "gû-kak-oaihN",
	["牛角鼓"] = "gû-kak-kó͘",
	["牛車"] = "gû-chhia",
	["牛郎"] = "gû-lông/gû-nn̂g",
	["牛陣"] = "gû-tīn",
	["牛鞭"] = "gû-pian",
	["牛頓"] = "Gû-tùn",
	["牛頭剷"] = "gû-thâu-thóaⁿ",
	["牛骨仔"] = "gû-kut-á",
	["牟"] = "bô͘",
	["牠"] = "i",
	["牡丹"] = "bó͘-tan",
	["牢"] = "lô/tiâu",
	["牢獄"] = "lô-ga̍k",
	["牢籠"] = "lô-lang",
	["牢肥"] = "tiâu-pûi",
	["牢記"] = "lô-kì",
	["牢騷"] = "lâu-sau",
	["牧場"] = "bo̍k-tiûⁿ",
	["牧師"] = "bo̍k-su",
	["牧草"] = "bo̍k-chháu",
	["物"] = "mi̍h",
	["物仔"] = "mi̍h-á",
	["物代"] = "mih-tāi",
	["物件"] = "mi̍h-kiāⁿ",
	["物使"] = "mih-sái",
	["物價"] = "bu̍t-kè",
	["物力"] = "bu̍t-le̍k",
	["物品"] = "bu̍t-phín",
	["物料"] = "bu̍t-liāu",
	["物時"] = "mih-sî",
	["物理"] = "bu̍t-lí",
	["物理學"] = "mi̍h-lí-ha̍k",
	["物理學家"] = "mi̍h-lí-ha̍k-ka",
	["物理系"] = "bu̍t-lí-hē",
	["物產"] = "bu̍t-sán",
	["物盡其用"] = "bu̍t-chīn-kî-iōng",
	["物種"] = "bu̍t-chéng",
	["物美價廉"] = "bu̍t-bí-kè-liâm",
	["物色"] = "bu̍t-sek",
	["物蘭池"] = "bu̍t-lân-tî",
	["物證"] = "bu̍t-chèng",
	["物資"] = "bu̍t-chu",
	["物質"] = "bu̍t-chit",
	["物配"] = "mi̍h-phòe/mi̍h-phè",
	["物配鹹"] = "mi̍h-phòe-kiâm/mi̍h-phè-kiâm",
	["物頭"] = "mi̍h-thâu",
	["物類"] = "bu̍t-lūi",
	["物食"] = "mi̍h-chia̍h",
	["物食食"] = "mi̍h-chia̍h-chia̍h",
	["物體"] = "bu̍t-thé",
	["牯"] = "kó͘",
	["牲"] = "seⁿ/siⁿ/seng",
	["牲禮"] = "seng-lé",
	["牲醴"] = "seng-lé",
	["牴觸"] = "te-chhiok/tí-chhiok/té-chhiok",
	["特"] = "te̍k",
	["特使"] = "te̍k-sài",
	["特例"] = "te̍k-lē",
	["特價"] = "te̍k-kè",
	["特優"] = "te̍k-iu",
	["特准"] = "te̍k-chún",
	["特出"] = "te̍k-chhut",
	["特刊"] = "te̍k-khan",
	["特別"] = "te̍k-pia̍t",
	["特別法"] = "te̍k-pia̍t-hoat",
	["特務"] = "te̍k-bū",
	["特區"] = "te̍k-khu",
	["特命"] = "te̍k-bēng",
	["特大"] = "te̍k-tōa",
	["特定"] = "te̍k-tēng",
	["特工"] = "tiâu-kang/thiau-kang",
	["特徵"] = "te̍k-teng",
	["特急"] = "te̍k-kip",
	["特性"] = "te̍k-sèng",
	["特意"] = "te̍k-ì",
	["特意故"] = "tiâu-ì-kò͘/thiau-ì-kò͘",
	["特技"] = "te̍k-ki",
	["特持"] = "tiâu-tî/thiau-tî",
	["特攻隊"] = "te̍k-kong-tūi",
	["特故意"] = "tiâu-kò͘-ì/thiau-kò͘-ì",
	["特效"] = "te̍k-hāu",
	["特效藥"] = "te̍k-hāu-io̍h",
	["特有"] = "te̍k-iú",
	["特有的"] = "te̍k-iú--ê",
	["特權"] = "te̍k-koân",
	["特殊"] = "te̍k-sû",
	["特殊性"] = "te̍k-sû-sèng",
	["特派"] = "te̍k-phài",
	["特派員"] = "te̍k-phài-oân",
	["特獎"] = "te̍k-chióng",
	["特產"] = "te̍k-sán",
	["特異"] = "te̍k-ì",
	["特異性"] = "te̍k-ì-sèng",
	["特種"] = "te̍k-chióng",
	["特種營業"] = "te̍k-chióng-êng-gia̍p",
	["特立獨行"] = "te̍k-li̍p-to̍k-hêng",
	["特等"] = "te̍k-téng",
	["特約"] = "te̍k-iok",
	["特級"] = "te̍k-kip",
	["特色"] = "te̍k-sek",
	["特許"] = "te̍k-hú",
	["特賣"] = "te̍k-bē/te̍k-bōe",
	["特質"] = "te̍k-chit",
	["特赦"] = "te̍k-sià",
	["特長"] = "te̍k-tióng",
	["特點"] = "te̍k-tiám",
	["牽"] = "khan",
	["牽khioh"] = "khan-khioh",
	["牽亡"] = "khan-bông",
	["牽仔"] = "khan-á/khian-á",
	["牽公"] = "khan-kong",
	["牽公胚"] = "khan-kong-phe",
	["牽公頭"] = "khan-kong-thâu",
	["牽制"] = "khan-chè/khian-chè",
	["牽動"] = "khan-tōng",
	["牽叫"] = "khan-kiò",
	["牽司仔"] = "khan-sai-á",
	["牽尪姨"] = "khan-ang-î",
	["牽師仔"] = "khan-sai-á",
	["牽引"] = "khan-ín/khian-ín",
	["牽強"] = "khian-kiông",
	["牽性命"] = "khan-sèⁿ-miā",
	["牽成"] = "khan-chiâⁿ/khan-sêng",
	["牽手"] = "khan-chhiú",
	["牽手的"] = "khan-chhiú--ê",
	["牽扯"] = "khan-chhé/khian-chhé",
	["牽拖"] = "khan-thoa",
	["牽拾"] = "khan-khioh",
	["牽挽"] = "khan-bán",
	["牽掛"] = "khan-kòa",
	["牽教"] = "khan-kà",
	["牽核"] = "khan-ha̍t",
	["牽涉"] = "khan-sia̍p",
	["牽涉著"] = "khan-sia̍p-tio̍h",
	["牽滷"] = "khan-ló͘",
	["牽牛"] = "khan-gû",
	["牽牛子"] = "khan-gû-chú",
	["牽牛花"] = "khan-gû-hoe",
	["牽猴"] = "khan-kâu",
	["牽猴仔"] = "khan-kâu-á",
	["牽猴的"] = "khan-kâu-ê",
	["牽獅"] = "khan-sai",
	["牽的"] = "khan-ê",
	["牽目尾"] = "khan-ba̍k-bóe/khan-ba̍k-bé",
	["牽磕"] = "khan-kha̍p",
	["牽粉"] = "khan-hún",
	["牽紅筋"] = "khan-âng-kin/khan-âng-kun",
	["牽累"] = "khan-lūi",
	["牽經"] = "khan-kiⁿ",
	["牽網"] = "khan-bāng",
	["牽線"] = "khan-sòaⁿ",
	["牽繩"] = "khan-chîn",
	["牽纏"] = "khan-tîⁿ",
	["牽罟"] = "khan-ko͘",
	["牽羹"] = "khan-keⁿ/khan-kiⁿ",
	["牽著"] = "khan--tio̍h",
	["牽藤"] = "khan-tîn",
	["牽藤草"] = "khan-tîn-chháu",
	["牽親"] = "khan-chhin",
	["牽親情"] = "khan-chhin-chiâⁿ",
	["牽豬哥"] = "khan-ti-ko/khan-tu-ko",
	["牽車"] = "khan-chhia",
	["牽連"] = "khan-liân",
	["牽連著"] = "khan-liân--tio̍h",
	["牽長"] = "khan-tn̂g",
	["牽長碼"] = "khan-tn̂g-bā",
	["牽電火"] = "khan-tiān-hóe/khan-tiān-hé",
	["牽頭"] = "khan-thâu",
	["牽風"] = "khan-hong",
	["牽風櫃"] = "khan-hong-kūi",
	["牽馬"] = "khan-bé",
	["牽馬的"] = "khan-bé-ê",
	["牽魚"] = "khan-hî/khan-hû",
	["牽鹵"] = "khan-ló͘",
	["犀牛"] = "sai-gû",
	["犀牛皮"] = "sai-gû-phôe/sai-gû-phê",
	["犀牛角"] = "sai-gû-kak",
	["犀角金龜"] = "sai-kak-kim-ku",
	["犀齒"] = "sai-khí",
	["犁"] = "lê/lôe",
	["犁壁"] = "lê-piah/lôe-piah",
	["犁壁刺"] = "lê-piah-chhì/lôe-piah-chhì",
	["犁壁草"] = "lê-piah-chháu/lôe-piah-chháu",
	["犁壁藤"] = "lê-piah-tîn/lôe-piah-tîn",
	["犁田"] = "lê-chhân/lôe-chhân",
	["犁田園"] = "lê-chhân-hn̂g/lôe-chhân-hn̂g",
	["犁田機"] = "lê-chhân-ki/lôe-chhân-ki",
	["犁番藷"] = "lêhan-chî/lôehan-chû",
	["犁礁"] = "lê-ta/lôe-ta",
	["犁耙"] = "lê-pê/lôe-pê",
	["犁著碉"] = "lê--tio̍h-ta/lôe--tio̍h-ta",
	["犁頭"] = "lê-thâu/lôe-thâu",
	["犁頭戴鼎"] = "lê-thâu-tì-tiáⁿ/lôe-thâu-tì-tiáⁿ",
	["犁頭樹"] = "lê-thâu-chhiū/lôe-thâu-chhiū",
	["犁頭草"] = "lê-thâu-chháu/lôe-thâu-chháu",
	["犁頭鉎"] = "lê-thâu-seⁿ/lôe-thâu-siⁿ/lê-thâu-siⁿ/lôe-thâu-siⁿ",
	["犁頭陣"] = "lê-thâu-tīn/lôe-thâu-tīn",
	["犁頭鯊"] = "lê-thâu-soa/lôe-thâu-soa",
	["犁鯊"] = "lê-soa/lôe-soa",
	["犒賞"] = "khò-sióng/khò-siúⁿ",
	["犒軍"] = "khò-kun",
	["犛牛"] = "lî-gû",
	["犧牲"] = "hi-seng",
	["犧牲品"] = "hi-seng-phín",
	["犧牲者"] = "hi-seng-chiá",
	["犯"] = "hoān",
	["犯khia"] = "hoān-khia",
	["犯下"] = "hoān-hā",
	["犯人"] = "hoān-lâng/hoān-lāng",
	["犯人惡"] = "hoān-lâng-ok",
	["犯人欺"] = "hoān-lâng-khia",
	["犯僥"] = "hoān-giâu",
	["犯勢"] = "hoān-sì/hoān-sè",
	["犯嫌"] = "hoān-hiâm",
	["犯嬈"] = "hoān-hiâu",
	["犯意"] = "hoān-ì",
	["犯案"] = "hoān-àn",
	["犯法"] = "hoān-hoat",
	["犯煞"] = "hoān-soah",
	["犯疑"] = "hoān-gî",
	["犯眾惡"] = "hoān-chiòng-ok",
	["犯紀"] = "hoān-kí",
	["犯罪"] = "hoān-chōe",
	["犯胎神"] = "hoān-thai-sîn",
	["犯著"] = "hoān--tio̍h/hoān-tio̍h",
	["犯著鬼"] = "hoān-tio̍h-kúi",
	["犯規"] = "hoān-kui",
	["犯迦"] = "hoān-khia",
	["犯錯"] = "hoān-chhò",
	["犯風"] = "hoān-hong",
	["狀"] = "chn̄g",
	["狀元"] = "chiōng-goân",
	["狀元紅"] = "chiōng-goân-hông",
	["狀態"] = "chōng-thài",
	["狀況"] = "chōng-hóng",
	["狀空"] = "chōng-khang",
	["狂"] = "kông",
	["狂phiaⁿ-phiaⁿ"] = "kông-phiaⁿ-phiaⁿ",
	["狂人"] = "kông-jîn",
	["狂吹"] = "kông-chhoe/kông-chhe",
	["狂妄"] = "kông-bōng",
	["狂性"] = "kông-sèng",
	["狂桀"] = "kông-ke̍h",
	["狂歡"] = "kông-hoan",
	["狂風"] = "kông-hong",
	["狂飆"] = "kông-pio",
	["狄"] = "Te̍k",
	["狄青"] = "Te̍k-chheng",
	["狋狺叫"] = "ngi-ngiauh-kiò",
	["狐狸"] = "hô͘-lî",
	["狐狸精"] = "hô͘-lî-chiaⁿ",
	["狐狸草"] = "hô͘-lî-chháu",
	["狐疑"] = "hô͘-gî",
	["狐臭"] = "hô͘-chhàu",
	["狗"] = "káu",
	["狗siū"] = "káu-siū",
	["狗tiâu"] = "káu-tiâu",
	["狗tòe屁"] = "káutòe-phùi/káutè-phùi",
	["狗仔"] = "káu-á",
	["狗仔囝"] = "káu-á-kiáⁿ",
	["狗仔泅"] = "káu-á-siû",
	["狗仔蟲"] = "káu-á-thâng",
	["狗儑仔"] = "káu-gām-á",
	["狗公"] = "káu-kang",
	["狗公腰"] = "káu-kang-io",
	["狗吠"] = "káu-pūi",
	["狗吠雷"] = "káu-pūi-lûi",
	["狗咬hông"] = "káu-kā-hông",
	["狗咬紅"] = "káu-kā-hông",
	["狗唸茹"] = "káu-liām-jû/káu-liām-jî",
	["狗唸路"] = "káu-liām-lō͘",
	["狗囝"] = "káu-kiáⁿ",
	["狗坑仔"] = "káu-kheⁿ-á/káu-khiⁿ-á",
	["狗奶草"] = "káu-leng-chháu",
	["狗姊妹"] = "káu-chí-moāi",
	["狗尾tai"] = "káu-bóe-tai/káu-bé-tai",
	["狗尾花"] = "káu-bóe-hoe/káu-bé-hoe",
	["狗尾草"] = "káu-bóe-chháu/káu-bé-chháu",
	["狗尾莧"] = "káu-bóe-hēng/káu-bé-hēng",
	["狗尾黍"] = "káu-bóe-sé/káu-bé-sé",
	["狗屎地"] = "káu-sái-tē/káu-sái-tōe",
	["狗屎埔"] = "káu-sái-po͘",
	["狗屎瓜"] = "káu-sái-koe",
	["狗屎螺"] = "káu-sái-lê",
	["狗屎運"] = "káu-sái-ūn",
	["狗幹班"] = "káu-kàn-pan",
	["狗惜鼻"] = "káu-sioh-phīⁿ",
	["狗拖"] = "káu-thoa",
	["狗拖仔"] = "káu-thoa-á",
	["狗搖尾"] = "káu-iô-bóe/káu-iô-bé",
	["狗放屁"] = "káu-pàng-phùi",
	["狗棍"] = "káu-kùn",
	["狗母"] = "káu-bó/káu-bú",
	["狗母梭"] = "káu-bó-so/káu-bú-so",
	["狗母秪"] = "káu-bó-tai/káu-bú-tai",
	["狗母蘇"] = "káu-bó-so͘/káu-bú-so͘",
	["狗母蛇"] = "káu-bó-chôa/káu-bú-chôa",
	["狗母鍋"] = "káu-bó-e/káu-bú-e/káu-bó-oe/káu-bú-oe",
	["狗母駘"] = "káu-bó-tāi/káu-bú-tāi",
	["狗母魚"] = "káu-bó-hî/káu-bú-hû",
	["狗溜仔"] = "káu-liu-á",
	["狗熊"] = "káu-hîm",
	["狗獺仔"] = "káu-thoah-á",
	["狗甘仔"] = "káu-kam-á",
	["狗空"] = "káu-khang",
	["狗粒米"] = "káu-lia̍p-bí",
	["狗綴屎"] = "káu-tòe-sái/káu-tè-sái",
	["狗綴路"] = "káu-tòe-lō͘/káu-tè-lō͘",
	["狗肉"] = "káu-bah",
	["狗肉數"] = "káu-bah-siàu",
	["狗脊"] = "káu-chek",
	["狗腰"] = "káu-io",
	["狗腳蹄"] = "káu-kha-tê",
	["狗舌"] = "káu-chi̍h",
	["狗花椒"] = "káu-hoe-chio",
	["狗蝨"] = "káu-sat",
	["狗螺嘴"] = "káu-lê-chhùi",
	["狗蟻"] = "káu-hiā",
	["狗豚仔"] = "káu-thûn-á",
	["狗貼耳"] = "káu-tah-hīⁿ",
	["狗鞭"] = "káu-pian",
	["狗頭紅"] = "káu-thâu-âng",
	["狗頭鍘"] = "káu-thâu-cha̍h",
	["狗頭鵰"] = "káu-thâu-tiau",
	["狗頭鷹"] = "káu-thâu-eng",
	["狗骨仔"] = "káu-kut-á",
	["狗骨刺"] = "káu-kut-chhì",
	["狗鯊"] = "káu-soa",
	["狗齒"] = "káu-khí",
	["狗齒仔"] = "káu-khí-á",
	["狡制"] = "káu-chè",
	["狡怪"] = "káu-koài",
	["狡椵"] = "káu-khê",
	["狡獪"] = "káu-koài",
	["狡計"] = "káu-kè",
	["狡詐"] = "káu-chè",
	["狡譎"] = "káu-khiat",
	["狡辯"] = "káu-piān",
	["狡鬼"] = "káu-kúi",
	["狸"] = "lî",
	["狸貓"] = "lî-bâ",
	["狹"] = "e̍h/oe̍h",
	["狹khoeh"] = "e̍h-khoeh/oe̍h-kheh",
	["狹tak-tak"] = "e̍h-tak-tak/oe̍h-tak-tak",
	["狹小"] = "e̍h-sió/oe̍h-sió",
	["狹抽"] = "e̍h-thiu/oe̍h-thiu",
	["狹掙"] = "e̍h-chiⁿ/oe̍h-chiⁿ",
	["狹掙掙"] = "e̍h-chiⁿ-chiⁿ/oe̍h-chiⁿ-chiⁿ",
	["狹細"] = "e̍h-sè/oe̍h-sòe",
	["狹義"] = "hia̍p-gī",
	["狹迭"] = "e̍h-toe̍h/oe̍h-toe̍h",
	["狹長"] = "e̍h-tn̂g/oe̍h-tn̂g",
	["狺siâu"] = "ngiauh-siâu",
	["狺噭"] = "ngiauh-kiauh",
	["狼"] = "lông",
	["狼心"] = "lông-sim",
	["狼心狗肺"] = "lông-sim-káu-hì",
	["狼心狗行"] = "lông-sim-káu-hēng",
	["狼毒"] = "lông-to̍k",
	["狼狽"] = "liông-pōe/lông-pōe",
	["狼狽衰"] = "liông-pōe-soe",
	["猛"] = "béng/mí",
	["猛lia̍h"] = "mé-lia̍h",
	["猛勇"] = "béng-ióng",
	["猛強強"] = "béng-kiàng-kiàng",
	["猛擊"] = "béng-kek",
	["猛攻"] = "béng-kong",
	["猛樹"] = "béng-chhiū",
	["猛氣"] = "béng-khì",
	["猛火"] = "mé-hóe/mé-hé",
	["猛烈"] = "béng-lia̍t",
	["猛然"] = "béng-jiân",
	["猛獸"] = "béng-siù",
	["猛虎"] = "béng-hó͘",
	["猛醒"] = "mé-chhéⁿ/mí-chhíⁿ",
	["猛鍥鍥"] = "béng-khiat-khiat",
	["猜"] = "chhai",
	["猜出出"] = "chhai-chhut-chhut",
	["猜想"] = "chhai-sióng",
	["猜拳"] = "chhai-kûn",
	["猜測"] = "chhai-chhek",
	["猜燈猜"] = "chhai-teng-chhai",
	["猜猜"] = "chhai-chhai",
	["猜疑"] = "chhai-gî",
	["猜著"] = "chhai--tio̍h",
	["猜謎"] = "chhai-bê/chhai-bî",
	["猥褻"] = "óe-siat",
	["猩"] = "seng",
	["猩猩"] = "seng-seng",
	["猩猩木"] = "seng-seng-bo̍k",
	["猴"] = "kâu",
	["猴peⁿ"] = "kâu-peⁿ",
	["猴人"] = "kâu-lâng",
	["猴仃仔"] = "kâu-tan-á",
	["猴仔"] = "kâu-á",
	["猴公"] = "kâu-kang",
	["猴哥"] = "kâu-ko",
	["猴囡仔"] = "kâu-gín-á",
	["猴姜"] = "kâu-kiuⁿ",
	["猴山"] = "kâu-san",
	["猴帽"] = "kâu-bō",
	["猴年"] = "kâu-nî",
	["猴弄"] = "kâu-lāng",
	["猴栗"] = "kâu-la̍t/kâu-le̍k",
	["猴桃仔"] = "kâu-thô-á",
	["猴歡喜"] = "kâu-hoaⁿ-hí",
	["猴母"] = "kâu-bó/kâu-bú",
	["猴滾"] = "kâu-kún",
	["猴爽"] = "kâu-sńg",
	["猴猻"] = "kâu-san",
	["猴相"] = "kâu-siàng",
	["猴神"] = "kâu-sêng/kâu-sîn",
	["猴蚓"] = "kâu-ún",
	["猴蝦"] = "kâu-hê",
	["猴面鷹"] = "kâu-bīn-eng",
	["猴頭鼠耳"] = "kâu-thâu-chhí-hī/kâu-thâu-chhú-hī",
	["猶"] = "iáu/iû",
	["猶tī-leh"] = "iáu-tī-leh",
	["猶不如"] = "iáu-put-jî/iáu-put-jû",
	["猶久"] = "iáu-kú",
	["猶他"] = "Iû-tha",
	["猶原"] = "iû-goân/iû-oân",
	["猶太"] = "Iû-thài",
	["猶太人"] = "Iú-thài-lâng",
	["猶好"] = "iáu-hó",
	["猶早leh"] = "iáu-chá-leh",
	["猶是"] = "iáu-sī/iàu-sī",
	["猶會使"] = "iáu-ē-sái",
	["猶會直"] = "iáu-ē-ti̍t",
	["猶有"] = "iáu-ū",
	["猶有救"] = "iàu-ū-kiù",
	["猶未"] = "iáu-bē/iàu-bē/iáu-bōe",
	["猶無"] = "iàu-bô",
	["猶算"] = "iàu-sǹg",
	["猶豫不決"] = "iû-ū-put-koat",
	["猶閣"] = "iàu-koh/iáu-koh",
	["獀"] = "sau",
	["獃"] = "tai",
	["獄卒"] = "ga̍k-chut",
	["獅"] = "sai",
	["獅仔會"] = "sai-á-hōe",
	["獅仔豚"] = "sai-á-thûn",
	["獅仔鼻"] = "sai-á-phīⁿ",
	["獅刀"] = "sai-to",
	["獅刀舌"] = "sai-to-chi̍h",
	["獅子"] = "sai-chú",
	["獅子頭"] = "sai-á-thâu",
	["獅母"] = "sai-bó/sai-bú",
	["獅纓"] = "sai-iaⁿ",
	["獅蛄貓"] = "sai-ko͘-niau",
	["獅陣"] = "sai-tīn",
	["獅頭山"] = "Sai-thâu-soaⁿ",
	["獎"] = "chiáng/chióng/chiúⁿ",
	["獎券"] = "chióng-koàn",
	["獎助"] = "chióng-chō͘",
	["獎勵"] = "chióng-lē",
	["獎品"] = "chióng-phín",
	["獎學"] = "chióng-ha̍k",
	["獎懲"] = "chióng-têng",
	["獎杯"] = "chióng-poe",
	["獎牌"] = "chióng-pâi",
	["獎狀"] = "chióng-chn̄g/chiúⁿ-chn̄g",
	["獎盃"] = "chióng-poe",
	["獎章"] = "chióng-chiong",
	["獎賞"] = "chióng-sióng",
	["獎金"] = "chióng-kim",
	["獐"] = "kiuⁿ",
	["獐仔"] = "kiuⁿ-á",
	["獐豹"] = "chiuⁿ-pà",
	["獠儸"] = "niau-lô",
	["獨"] = "ta̍k/to̍k",
	["獨一"] = "to̍k-it",
	["獨一無二"] = "to̍k-it-bû-jī",
	["獨佔"] = "to̍k-chiàm",
	["獨力"] = "to̍k-le̍k",
	["獨吞"] = "to̍k-thun",
	["獨唱"] = "to̍k-chhiùⁿ",
	["獨奏"] = "to̍k-chàu",
	["獨家"] = "to̍k-ka/to̍k-ke",
	["獨家報導"] = "to̍k-ka-pò-tō",
	["獨家經營"] = "to̍k-ka-keng-êng",
	["獨居"] = "to̍k-ki/to̍k-ku",
	["獨得"] = "to̍k-tit",
	["獨攬"] = "to̍k-lám",
	["獨斷"] = "to̍k-toàn",
	["獨斷獨行"] = "to̍k-toàn-to̍k-hêng",
	["獨有"] = "to̍k-iú",
	["獨木舟"] = "to̍k-bo̍k-chiu",
	["獨木船"] = "to̍k-bo̍k-chûn",
	["獨樂"] = "to̍k-lo̍k",
	["獨步"] = "to̍k-pō͘",
	["獨活"] = "to̍k-hoa̍t",
	["獨牙"] = "to̍k-gê",
	["獨特"] = "to̍k-te̍k",
	["獨獨"] = "to̍k-to̍k",
	["獨生女"] = "to̍k-seng-lí",
	["獨生子"] = "to̍k-seng-chú",
	["獨盤"] = "to̍k-pân",
	["獨眼"] = "to̍k-gán",
	["獨睡床"] = "to̍k-sūi-chhn̂g",
	["獨立"] = "to̍k-li̍p",
	["獨立國"] = "to̍k-li̍p-kok",
	["獨立宣言"] = "to̍k-li̍p-soan-giân",
	["獨立建國"] = "to̍k-li̍p-kiàn-kok",
	["獨立性"] = "to̍k-li̍p-sèng",
	["獨立精神"] = "to̍k-li̍p-cheng-sîn",
	["獨腳戲"] = "to̍k-kha-hì",
	["獨自"] = "to̍k-chū",
	["獨處"] = "to̍k-chhù",
	["獨行"] = "to̍k-hêng",
	["獨裁"] = "to̍k-chhâi",
	["獨裁政體"] = "to̍k-chhâi-chèng-thé",
	["獨裁者"] = "to̍k-chhâi-chiá",
	["獨角仙"] = "to̍k-kak-sian",
	["獨角龜仔"] = "to̍k-kak-ku-á",
	["獨資經營"] = "to̍k-chu-keng-êng",
	["獨身"] = "to̍k-sin",
	["獨身主義"] = "to̍k-sin-chú-gī",
	["獨身仔"] = "to̍k-sin-á",
	["獨身漢"] = "to̍k-sin-hàn",
	["獨身者"] = "to̍k-sin-chiá",
	["獨輦車"] = "to̍k-lián-chhia",
	["獨院"] = "to̍k-īⁿ",
	["獨霸"] = "to̍k-pà",
	["獨黃"] = "to̍k-hông",
	["獰惡"] = "lêng-ok",
	["獲准"] = "he̍k-chún",
	["獲利"] = "he̍k-lī",
	["獲勝"] = "he̍k-sèng",
	["獲得"] = "he̍k-tit/he̍k-tek",
	["獲救"] = "he̍k-kiù",
	["獲獎"] = "he̍k-chióng",
	["獲益"] = "he̍k-ek",
	["獲知"] = "he̍k-ti",
	["獲罪"] = "he̍k-chōe",
	["獲致"] = "he̍k-tì",
	["獲選"] = "he̍k-soán",
	["獵"] = "la̍h",
	["獵人"] = "la̍h-jîn",
	["獵具"] = "la̍h-khū",
	["獵捷"] = "lia̍p-chia̍p",
	["獵物"] = "la̍h-bu̍t",
	["獵狗"] = "la̍h-káu",
	["獵銃"] = "la̍h-chhèng",
	["獵飛"] = "lā-poe/lā-pe",
	["獸性"] = "siù-sèng",
	["獸慾"] = "siù-io̍k",
	["獸醫"] = "siù-i",
	["獺"] = "thoah",
	["獺魦"] = "thoah-se/theh-se",
	["獻"] = "hiàn",
	["獻世"] = "hiàn-sì",
	["獻墓錢"] = "hiàn-bōng-chîⁿ/hiàn-bō͘-chîⁿ",
	["獻手"] = "hiàn-chhiú",
	["獻歲蘭"] = "hiàn-sòe-lân",
	["獻牌"] = "hiàn-pâi",
	["獻祭"] = "hiàn-chè",
	["獻禮"] = "hiàn-lé",
	["獻空城"] = "hiàn-khang-siâⁿ",
	["獻策"] = "hiàn-chhek",
	["獻胸"] = "hiàn-heng",
	["獻花"] = "hiàn-hoe",
	["獻落公"] = "hiàn-lo̍h-kong",
	["獻藝"] = "hiàn-gē",
	["獻計"] = "hiàn-kè",
	["獻身"] = "hiàn-sin",
	["獻醜"] = "hiàn-chhiú",
	["獻金"] = "hiàn-kim",
	["獻開"] = "hiàn-khui",
	["獻開開"] = "hiàn-khui-khui/hiàn-khui--khui",
	["獼猴"] = "mî-kâu",
	["玄參"] = "goân-sim/hiân-som",
	["玄孫"] = "goân-sun",
	["玄機"] = "hiân-ki",
	["玄鵟"] = "hiân-khióng",
	["率"] = "lu̍t/sut",
	["率先"] = "sut-sian",
	["率同"] = "soài-tông",
	["率性"] = "soài-sèng",
	["率直"] = "sut-ti̍t",
	["玉"] = "ge̍k/gio̍k",
	["玉井"] = "Gio̍k-chéⁿ/Gio̍k-chíⁿ",
	["玉仔"] = "ge̍k-á",
	["玉器"] = "ge̍k-khì",
	["玉女"] = "gio̍k-lí/gio̍k-lú",
	["玉子"] = "gio̍k-chí",
	["玉山"] = "Gio̍k-san",
	["玉帝"] = "gio̍k-tè",
	["玉樹"] = "gio̍k-chhiū",
	["玉照"] = "gio̍k-chiàu",
	["玉環"] = "ge̍k-khoân",
	["玉璽"] = "ge̍k-sú/ge̍k-sí/gio̍k-sú/gio̍k-sí",
	["玉皇"] = "gio̍k-hông",
	["玉皇大帝"] = "Gio̍k-hông-tāi-tè",
	["玉盤"] = "ge̍k-pôaⁿ",
	["玉簪"] = "ge̍k-chiam/gio̍k-chiam",
	["玉米"] = "gio̍k-bí",
	["玉繡球"] = "ge̍k-siù-kiû",
	["玉腰子"] = "gio̍k-io-chí",
	["玉蔘"] = "gio̍k-som",
	["玉蕊花"] = "gio̍k-lúi-hoe",
	["玉蘭"] = "gio̍k-lân",
	["玉蘭樹"] = "gio̍k-lân-chhiū",
	["玉蘭花"] = "gio̍k-lân-hoe",
	["玉角帶"] = "gio̍k-kak-tòa",
	["玉里"] = "Gio̍k-lí",
	["玉體"] = "gio̍k-thé",
	["王"] = "ông",
	["王位"] = "ông-ūi",
	["王儲"] = "ông-thû",
	["王公"] = "ông-kong",
	["王冠"] = "ông-koan",
	["王台"] = "ông-tâi",
	["王后"] = "ông-hō͘/ông-hiō",
	["王哥柳哥"] = "ông--ko-liú--ko",
	["王國"] = "ông-kok",
	["王城"] = "ông-siâⁿ",
	["王妃"] = "ông-hui",
	["王威"] = "ông-ui",
	["王子"] = "ông-chú",
	["王學"] = "ông-ha̍k",
	["王室"] = "ông-sek",
	["王宮"] = "ông-kiong",
	["王帽"] = "ông-bō",
	["王府"] = "ông-hú",
	["王座"] = "ông-chō",
	["王心"] = "ông-sim",
	["王政"] = "ông-chèng",
	["王朝"] = "ông-tiâu",
	["王梨"] = "ông-lâi",
	["王梨草"] = "ông-lâi-chháu",
	["王母"] = "ông-bó/ông-bú",
	["王法"] = "ông-hoat",
	["王爺"] = "ông-iâ",
	["王爺債"] = "ông-iâ-chè",
	["王爺船"] = "ông-iâ-chûn",
	["王牌"] = "ông-pâi",
	["王瓜"] = "ông-koe",
	["王祿仔"] = "ông-lo̍k-á",
	["王祿仙"] = "ông-lo̍k-sian",
	["王船"] = "ông-chûn",
	["王菜闊"] = "ōng-chhài-khoah",
	["王見現"] = "ông-kiàn-hiān",
	["王親"] = "ông-chhin",
	["王道"] = "ông-tō",
	["王餘魚"] = "ông-î-hî/ông-û-hû",
	["玩具"] = "goán-khū/goán-kī/goán-kū",
	["玩器"] = "goán-khì",
	["玩弄"] = "goán-lōng/oán-lōng",
	["玩樂"] = "goán-lo̍k",
	["玩火"] = "oán-hóe/oán-hé",
	["玫瑰"] = "môe-kùi/mûi-kùi",
	["玫瑰捻"] = "mûi-kùi-liām",
	["玲璫鼓"] = "lêng-long-kó͘",
	["玲瓏叫"] = "lin-long-kiò",
	["玲瓏哮"] = "lin-long-háu",
	["玲瓏走"] = "lin-long-cháu",
	["玲瓏踅"] = "lin-long-se̍h",
	["玲瓏轉"] = "lin-long-tńg",
	["玲瓏遨"] = "lêng-lông-gô/lin-lông-gô",
	["玲瓏鼓"] = "lin-long-kó͘",
	["玳瑁"] = "tāi-pōe/tāi-mō͘",
	["玳瑁貓"] = "tāi-pōe-niau",
	["玻璃"] = "po-lê",
	["玻璃矸"] = "po-lê-kan",
	["玻璃窗"] = "po-lê-thang",
	["玻璃菜"] = "po-lê-chhài",
	["玻璃襪"] = "po-lê-boe̍h",
	["玻璃門"] = "po-lê-mn̂g",
	["珊瑚樹"] = "san-ô͘-chhiū/soan-ô͘-chhiū/san-ô͘-chhiū",
	["珊瑚礁"] = "sān-ô͘-chiau",
	["珊瑚菜"] = "san-ô͘-chhài",
	["珍"] = "tiⁿ",
	["珍品"] = "tin-phín",
	["珍妮"] = "Tin-nî",
	["珍寶"] = "tiⁿ-pó",
	["珍惜"] = "tin-sioh",
	["珍珠蘭"] = "tin-chu-lân",
	["珍貴"] = "tiⁿ-kùi",
	["珍重"] = "tin-tiōng",
	["珠"] = "chiu/chu",
	["珠仔墜"] = "chu-á-tūi",
	["珠仔草"] = "chu-á-chháu",
	["珠仔針"] = "chu-á-chiam",
	["珠仔間"] = "chu-á-keng",
	["珠仔頭插"] = "chu-á-thâu-chhah",
	["珠墜"] = "chu-tūi",
	["珠寶"] = "chu-pó",
	["珠律"] = "chu-lu̍t",
	["珠春"] = "chu-chhun",
	["珠李仔"] = "chu-lí-á",
	["珠江"] = "Chu-kang",
	["珠江三角洲"] = "Chu-kang-saⁿ-kak-chiu",
	["珠海"] = "Chu-hái",
	["珠漿"] = "chu-chiuⁿ",
	["珠瘡"] = "chu-chhng",
	["珠種"] = "chu-chéng",
	["珠算"] = "chu-soàn",
	["珠花"] = "chu-hoe",
	["珠蘭"] = "chu-lân",
	["珠蚝"] = "chu-ô",
	["珠螺"] = "chu-lê",
	["珠蠔"] = "chu-ô",
	["珠跡"] = "chu-jiah",
	["珠釘"] = "chu-teng",
	["班"] = "pan",
	["班主"] = "pan-chú",
	["班別"] = "pan-pia̍t",
	["班底"] = "pan-té/pan-tóe",
	["班機"] = "pan-ki",
	["班次"] = "pan-chhù",
	["班章"] = "pan-chiong",
	["班級"] = "pan-kip",
	["班船"] = "pan-chûn",
	["班芝"] = "pan-chi",
	["班車"] = "pan-chhia",
	["班長"] = "pan-tiúⁿ",
	["班頭"] = "pan-thâu",
	["班頭爺"] = "pan-thâu-iâ",
	["班頭館"] = "pan-thâu-koán",
	["班館"] = "pan-koán",
	["班馬"] = "pan-bé",
	["珮"] = "phoa̍h",
	["現世報"] = "hiān-sè-pò",
	["現交關"] = "hiān-kau-koan",
	["現今"] = "hiān-kim",
	["現仔"] = "hiān-á",
	["現代"] = "hiān-tāi",
	["現光"] = "hiàn-kng",
	["現在"] = "hiān-chāi",
	["現地"] = "hiān-tē/hiān-tōe",
	["現場"] = "hiān-tiûⁿ",
	["現子時"] = "hiān-chú-sî",
	["現手"] = "hiàn-chhiú",
	["現日"] = "hiān-ji̍t",
	["現時"] = "hiān-sî",
	["現晡時"] = "hiān-po͘-sî",
	["現有"] = "hiān-iú",
	["現款"] = "hiān-khoán",
	["現此時"] = "hiān-chhú-sî/hiān-chú-sî",
	["現況"] = "hiān-hóng",
	["現清"] = "hiān-chheng",
	["現狀"] = "hiān-chōng",
	["現現"] = "hiān-hiān",
	["現示"] = "hiān-sì",
	["現胸"] = "hiàn-heng",
	["現見"] = "hiān-kìⁿ",
	["現象"] = "hiān-siōng",
	["現貨"] = "hiān-hòe/hiān-hè",
	["現金"] = "hiān-kim",
	["現陣"] = "hiān-chūn",
	["現領"] = "hiàn-niá",
	["球"] = "kiû",
	["球員"] = "kiû-oân",
	["球埔"] = "kiû-po͘",
	["球場"] = "kiû-tiûⁿ",
	["球季"] = "kiû-kùi",
	["球形"] = "kiû-hêng",
	["球技"] = "kiû-ki",
	["球桌"] = "kiû-toh",
	["球桸"] = "kiû-hia",
	["球棒"] = "kiû-pāng",
	["球箠"] = "kiû-chhôe/kiû-chhê",
	["球箸"] = "kiû-tī/kiû-tū",
	["球胎"] = "kiû-thai",
	["球賽"] = "kiû-sài",
	["球路"] = "kiû-lō͘",
	["球迷"] = "kiû-bê",
	["球速"] = "kiû-sok",
	["球運"] = "kiû-ūn",
	["球門"] = "kiû-mn̂g",
	["球間"] = "kiû-keng",
	["球隊"] = "kiû-tūi",
	["球鞋"] = "kiû-ê/kiû-ôe",
	["球類"] = "kiû-lūi",
	["理"] = "lí",
	["理事"] = "lí-sū",
	["理事國"] = "lí-sū-kok",
	["理事會"] = "lí-sū-hōe",
	["理事長"] = "lí-sū-tiúⁿ",
	["理則"] = "lí-chek",
	["理化"] = "lí-hòa",
	["理化學家"] = "lí-hòa-ha̍k-ka",
	["理學"] = "lí-ha̍k",
	["理學碩士"] = "lí-ha̍k-se̍k-sū",
	["理家"] = "lí-ke",
	["理屈"] = "lí-khut",
	["理工學院"] = "lí-kang-ha̍k-īⁿ",
	["理工科"] = "lí-kang-kho",
	["理念"] = "lí-liām",
	["理性"] = "lí-sèng",
	["理想"] = "lí-sióng",
	["理想主義"] = "lí-sióng-chú-gī",
	["理想化"] = "lí-sióng-hòa",
	["理想家"] = "lí-sióng-ka",
	["理想社會"] = "lí-sióng-siā-hōe",
	["理應"] = "lí-èng",
	["理所當然"] = "lí-só͘-tong-jiân",
	["理捋"] = "lí-la̍k",
	["理智"] = "lí-tì",
	["理氣"] = "lí-khì",
	["理氣卡長"] = "lí-khì-khah-tn̂g",
	["理法"] = "lí-hoat",
	["理由"] = "lí-iû",
	["理當"] = "lí-tong",
	["理監事"] = "lí-kàm-sū",
	["理科"] = "lí-kho",
	["理落"] = "lí-lo̍h",
	["理解"] = "lí-kái",
	["理解力"] = "lí-kái-le̍k",
	["理該"] = "lí-kai",
	["理論"] = "lí-lūn",
	["理論上"] = "lí-lūn-siāng/lí-lūn-siōng",
	["理論家"] = "lí-lūn-ka",
	["理論科學"] = "lí-lūn-kho-ha̍k",
	["理財"] = "lí-châi",
	["理財家"] = "lí-châi-ka",
	["理路"] = "lí-lō͘",
	["理路直"] = "lí-lō͘-ti̍t",
	["理髮"] = "lí-hoat",
	["理髮小姐"] = "lí-hoat-sió-chiá",
	["理髮師"] = "lí-hoat-su",
	["理髮店"] = "lí-hoat-tiàm",
	["理髮廊"] = "lí-hoat-lông",
	["理髮廳"] = "lí-hoat-thiaⁿ",
	["琉球"] = "liû-kiû",
	["琉球竹"] = "liû-kiû-tek",
	["琉璃燈"] = "liû-lî-teng",
	["琉璃頭"] = "liû-lî-thâu",
	["琉璃鳥"] = "liû-lî-chiáu",
	["琛"] = "thim",
	["琢"] = "tok",
	["琢花"] = "tok-hoe",
	["琥珀"] = "hó͘-phek",
	["琳瑯滿目"] = "lîm-lông-móa-bo̍k",
	["琴"] = "khîm",
	["琴子"] = "khîm-chí/khîm-jí",
	["琴弦"] = "khîm-hiân",
	["琴瑟"] = "khîm-sek",
	["琴線"] = "khîm-sòaⁿ",
	["琴譜"] = "khîm-phó͘",
	["琴遏"] = "khîm-at",
	["琵琶"] = "pî-pê/gî-pê",
	["琵琶魚"] = "pî-pê-hî/pî-pê-hû",
	["瑕疵"] = "hâ-chû",
	["瑕痕"] = "hâ-hûn",
	["瑞典"] = "Sūi-tián",
	["瑞士"] = "Sūi-sū",
	["瑞安"] = "Sūi-an",
	["瑞穗"] = "Sūi-sūi",
	["瑞芳"] = "Sūi-hong",
	["瑞芳楠"] = "sūi-hong-lâm",
	["瑞蘭"] = "sūi-lân",
	["瑞西"] = "sūi-se",
	["瑞香"] = "sūi-hiuⁿ",
	["瑣卷"] = "só-kńg/só-kúiⁿ",
	["瑤池"] = "iâu-tî",
	["瑪瑙"] = "bé-ló",
	["瑪瑙目"] = "bé-ló-ba̍k",
	["瑪瑙石"] = "bé-ló-chio̍h",
	["瑪莉"] = "Má-lī",
	["瑪麗"] = "Má-lê",
	["瑰麗"] = "kùi-lê",
	["璃"] = "lê",
	["環"] = "khoân",
	["環保"] = "khoân-pó",
	["環保局"] = "Khoân-pó-kio̍k",
	["環保署"] = "Khoân-pó-sú",
	["環境"] = "khoân-kéng",
	["環山"] = "khoân-san",
	["環島"] = "khoân-tó",
	["環河"] = "khoân-hô",
	["環海"] = "khoân-hái",
	["環狀"] = "khoân-chōng",
	["環珠鷺"] = "hoân-chu-lō͘",
	["環球"] = "khoân-kiû",
	["環身蛇"] = "khoân-sin-chôa",
	["環顧"] = "khoân-kò͘",
	["瓊花"] = "khêng-hoe",
	["瓊麻"] = "khêng-môa",
	["瓏"] = "long",
	["瓔珞"] = "eng-lo̍k",
	["瓜"] = "koa/koe",
	["瓜仁"] = "koe-jîn",
	["瓜仔"] = "koe-á",
	["瓜仔nî"] = "koe-á-nî",
	["瓜仔妮"] = "koe-á-nî",
	["瓜仔瓤"] = "koe-á-nn̂g/koe-á-nng",
	["瓜仔草"] = "koe-á-chháu",
	["瓜仔魚"] = "koe-á-hî/koe-á-hû",
	["瓜仔鯧"] = "koe-á-chhiuⁿ",
	["瓜地馬拉"] = "Koa-tē-bé-lá/Koa-tōe-bé-lá",
	["瓜子"] = "ke-chí/koe-chí",
	["瓜子草"] = "koe-chí-chháu",
	["瓜子面"] = "koe-chí-bīn",
	["瓜果"] = "koa-kó/koe-kó",
	["瓜果蠅"] = "koe-kó-sîn",
	["瓜皮帽"] = "koe-phôe-bō/koe-phê-bō",
	["瓜笠"] = "koe-loe̍h/koe-le̍h",
	["瓜笠仔"] = "koe-le̍h-á",
	["瓜葉蟲"] = "koe-hio̍h-thâng",
	["瓜葛"] = "koa-kat",
	["瓜蜂仔"] = "koe-phang-á",
	["瓜螢"] = "koe-êng",
	["瓜魚"] = "koe-hî/koe-hû",
	["瓢"] = "phiô",
	["瓢仔帽"] = "phiô-á-bō",
	["瓣"] = "pān",
	["瓣膜"] = "pān-mo̍͘h",
	["瓤"] = "nn̂g",
	["瓦"] = "hiā/óa",
	["瓦phè"] = "hiā-phè",
	["瓦phòe"] = "hiā-phòe",
	["瓦sian"] = "hiā-sian/hiā-san",
	["瓦"] = "hiā-phòe",
	["瓦厝"] = "hiā-chhù",
	["瓦壟"] = "hiā-lêng",
	["瓦斯"] = "gá-suh/óa-suh/óa-su",
	["瓦斯爐"] = "gá-su-lô͘",
	["瓦特"] = "ōa-te̍k",
	["瓦窯"] = "hiā-iô",
	["瓦米"] = "hiā-bí",
	["瓦蟲"] = "hiā-thâng",
	["瓦解"] = "óa-kái",
	["瓦鉼"] = "hiā-phiáⁿ",
	["瓦頭"] = "hiā-thâu",
	["瓶"] = "pân",
	["瓶裝"] = "pân-chong",
	["瓶頸"] = "pân-kún",
	["瓷"] = "hûi",
	["瓷仔"] = "hûi-á",
	["瓷仔"] = "hûi-á-phòe",
	["瓷仔土"] = "hûi-á-thô͘",
	["瓷仔枕"] = "hûi-á-chím",
	["瓷仔碗"] = "hûi-á-óaⁿ",
	["瓷搪"] = "hûi-thn̄g",
	["瓷碭"] = "hûi-thn̄g",
	["瓷缽"] = "hûi-poah",
	["甄"] = "chin",
	["甄審"] = "chin-sím",
	["甄試"] = "chin-chhì",
	["甄選"] = "chin-soán",
	["甌"] = "au",
	["甌仔"] = "au-á",
}