มอดูล:zh/data/nan-pron/009/documentation

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

นี่คือหน้าเอกสารการใช้งานสำหรับ มอดูล:zh/data/nan-pron/009

au-á 甌仔


būn 燜 būn-pn̄g 燜飯 bô͘ 牟 bó͘-tan 牡丹 bo̍k-tiûⁿ 牧場 bo̍k-su 牧師 bo̍k-chháu 牧草 bu̍t-kè 物價 bu̍t-le̍k 物力 bu̍t-phín 物品 bu̍t-liāu 物料 bu̍t-lí 物理 bu̍t-lí-hē 物理系 bu̍t-sán 物產 bu̍t-chīn-kî-iōng 物盡其用 bu̍t-chéng 物種 bu̍t-bí-kè-liâm 物美價廉 bu̍t-sek 物色 bu̍t-lân-tî 物蘭池 bu̍t-chèng 物證 bu̍t-chu 物資 bu̍t-chit 物質 bu̍t-lūi 物類 bu̍t-thé 物體 béng/mí 猛 béng-ióng 猛勇 béng-kiàng-kiàng 猛強強 béng-kek 猛擊 béng-kong 猛攻 béng-chhiū 猛樹 béng-khì 猛氣 béng-lia̍t 猛烈 béng-jiân 猛然 béng-siù 猛獸 béng-hó͘ 猛虎 béng-khiat-khiat 猛鍥鍥 bé-ló 瑪瑙 bé-ló-ba̍k 瑪瑙目 bé-ló-chio̍h 瑪瑙石

chian-sî 煎匙 chìⁿ-iû 煎油 choaⁿ-kún-chúi 煎滾水 chian-ngâu 煎熬 chian-pôaⁿ 煎盤 choaⁿ-tê 煎茶 choaⁿ-io̍h 煎藥 chiàu/chiáu/chiò 照 chiàu-sòa 照sòa chiò-liāng/chiò-liōng 照亮 chiàu-kah 照佮 chiàu-lē 照例 chiàu-siōng/chiò-siōng 照像 chiò-siōng-ki 照像機 chiàu-pun 照分 chiàu-goân 照原 chiàu-goân-ēng 照原用 chiàu-khám-chām 照坎站 chiàu-lúi 照壘 chiàu-kah 照夾 chiàu-chú-ngó͘ 照子午 chiàu-si̍t-kóng 照實講 chiò-siā 照射 chiàu-pîn/chiò-pîn 照屏 chiàu-siông 照常 chiàu-chêng-lí 照情理 chiàu-èng 照應 chiàu-án-ne 照按呢 chiàu-pâi 照排 chiàu-pái 照擺 chiàu-thoaⁿ 照攤 chiàu-liāu 照料 chiò-ji̍t 照日 chiàu-bêng 照明 chiàu-sî 照時 chiàu-hōe 照會 chiàu-kî 照期 chiàu-pún-soan-kho 照本宣科 chiàu-iūⁿ 照樣 chiàu-khoán 照款 chiàu-pō͘-lâi 照步來 chiò-tiān-âng 照殿紅 chiò-hái-teng 照海燈 chiàu-chún-chîn 照準繩 chiò-chhiûⁿ 照牆 chiàu-lí 照理 chiàu-lí-kóng 照理講 chiàu-lí-lō͘ 照理路 chiàu-iōng 照用 chiàu-ti̍t-kóng 照直講 chiàu-koán 照管 chiàu-khí-kang 照紀綱 chiàu-iok-kiâⁿ 照約行 chiàu-lúi 照累 chiàu-kū 照舊 chiàu-kū-khoán 照舊款 chiàu-kui-kí/chiàu-kui-kú 照規矩 chiàu-kóng 照講 chiàu-lûn 照輪 chiàu-pān 照辦 chiàu-khui 照開 chiòtiān-kong 照電光 chiàu-sūn-sī 照順序 chiàu-thâu 照頭 chiàu-thâu-lâi 照頭來 chiàu-gia̍h 照額 chiàu-kò͘ 照顧 chí/chú 煮 chí-kún/chú-kún 煮滾 chí-chhài/chú-chhài 煮菜 chí-chia̍h/chú-chia̍h 煮食 chí-pn̄g/chú-pn̄g 煮飯 chí-pn̄g-á/chú-pn̄g-á 煮飯仔 chí-pn̄g-hoe/chú-pn̄g-hoe 煮飯花 chhàn-lān 燦爛 chek 燭 chek-kng 燭光 chek-lūi 燭淚 cheⁿ/chiⁿ/cheng 爭 cheng-cho̍h 爭cho̍h cheⁿ-tāi-seng/chiⁿ-tāi-seng 爭代先 cheng-kong 爭光 cheng-chhú 爭取 cheng-chhú-tio̍h 爭取著 cheng-chip 爭執 cheng-bōng-khòng/cheng-bō͘-khòng 爭墓壙 cheng-toa̍t 爭奪 cheng-toa̍t-chiàn 爭奪戰 cheng-piàⁿ 爭拚 cheng-koân 爭權 cheng-toan 爭端 cheng-lūn 爭論 cheng-gī 爭議 cheⁿ-iâⁿ/chiⁿ-iâⁿ 爭贏 cheng-piān 爭辯 cheng-pà 爭霸 cheng-pà-chiàn 爭霸戰 cheng-tò͘ 爭鬥 chiok-sū 爵士 chiok-sū-ga̍k 爵士樂 chhiûⁿ 牆 chhiûⁿ-á 牆仔 chhiûⁿ-á-kha 牆仔腳 chhiûⁿ-ûi 牆圍 chhiûⁿ-ûi-á 牆圍仔 chhiûⁿ-ki 牆基 chhiûⁿ-piah 牆壁 chhiûⁿ-piah-tîn 牆壁藤 chhiûⁿ-koe̍h 牆橛 chhiûⁿ-kha 牆腳 chhiûⁿ-kak 牆角 chhiûⁿ-bīn 牆面 chn̄g 狀 chiōng-goân 狀元 chiōng-goân-hông 狀元紅 chōng-thài 狀態 chōng-hóng 狀況 chōng-khang 狀空 chhai 猜 chhai-chhut-chhut 猜出出 chhai-sióng 猜想 chhai-kûn 猜拳 chhai-chhek 猜測 chhai-teng-chhai 猜燈猜 chhai-chhai 猜猜 chhai-gî 猜疑 chhai--tio̍h 猜著 chhai-bê/chhai-bî 猜謎 chiáng/chióng/chiúⁿ 獎 chióng-koàn 獎券 chióng-chō͘ 獎助 chióng-lē 獎勵 chióng-phín 獎品 chióng-ha̍k 獎學 chióng-têng 獎懲 chióng-poe 獎杯 chióng-pâi 獎牌 chióng-chn̄g/chiúⁿ-chn̄g 獎狀 chióng-poe 獎盃 chióng-chiong 獎章 chióng-sióng 獎賞 chióng-kim 獎金 chiuⁿ-pà 獐豹 chiu/chu 珠 chu-á-tūi 珠仔墜 chu-á-chháu 珠仔草 chu-á-chiam 珠仔針 chu-á-keng 珠仔間 chu-á-thâu-chhah 珠仔頭插 chu-tūi 珠墜 chu-pó 珠寶 chu-lu̍t 珠律 chu-chhun 珠春 chu-lí-á 珠李仔 Chu-kang 珠江 Chu-kang-saⁿ-kak-chiu 珠江三角洲 Chu-hái 珠海 chu-chiuⁿ 珠漿 chu-chhng 珠瘡 chu-chéng 珠種 chu-soàn 珠算 chu-hoe 珠花 chu-lân 珠蘭 chu-ô 珠蚝 chu-lê 珠螺 chu-ô 珠蠔 chu-jiah 珠跡 chu-teng 珠釘 chin 甄 chin-sím 甄審 chin-chhì 甄試 chin-soán 甄選

e̍h-khoeh/oe̍h-kheh 狹khoeh e̍h-tak-tak/oe̍h-tak-tak 狹tak-tak e̍h-sió/oe̍h-sió 狹小 e̍h-thiu/oe̍h-thiu 狹抽 e̍h-chiⁿ/oe̍h-chiⁿ 狹掙 e̍h-chiⁿ-chiⁿ/oe̍h-chiⁿ-chiⁿ 狹掙掙 e̍h-sè/oe̍h-sòe 狹細 e̍h-toe̍h/oe̍h-toe̍h 狹迭 e̍h-tn̂g/oe̍h-tn̂g 狹長 eng-lo̍k 瓔珞

êng-kiàn 營建 êng-kiù 營救 êng-gia̍p 營業 êng-gia̍p-chip-chiàu 營業執照 êng-gia̍p-pò-kò 營業報告 êng-gia̍p-nî-tō͘ 營業年度 êng-gia̍p-só͘ 營業所 êng-gia̍p-sî-kan 營業時間 êng-gia̍p-chhù 營業處 êng-gia̍p-hùi 營業費 êng-gia̍p-pō͘ 營業部 êng-gia̍p-gia̍h 營業額 êng-ûi 營為 êng-seng 營生 êng-su-bú-pè 營私舞弊 êng-siān 營繕 êng-chō 營造 êng-chō-siong 營造商 êng-chō-chhiúⁿ 營造廠 êng-chō-gia̍p 營造業 êng-ūn 營運 êng-iáng/êng-ióng 營養 êng-iáng-put-liâng/êng-ióng-put-liông 營養不良 êng-iáng-hun/êng-ióng-hun 營養分 êng-iáng-ha̍k/êng-ióng-ha̍k 營養學 êng-iáng-su/êng-ióng-su 營養師 êng-iáng-bu̍t/êng-ióng-bu̍t 營養物 êng-iáng-liâu-hoat/êng-ióng-liâu-hoat 營養療法 êng-iáng-sò͘/êng-ióng-sò͘ 營養素

gô-thng/ngâu-thng 熬湯 gâ/gê 牙 gê-lâng 牙人 gêphok-phok 牙凸凸 gê-chhn̂g 牙床 gê-chhn̂g-kut 牙床骨 gê-kin/gê-kun 牙根 gê-chô 牙槽 gê-chô-sai 牙槽腮 gê-chô-thâu 牙槽頭 gê-chô-kut 牙槽骨 gê-chô-khí 牙槽齒 gêpio-pio 牙標標 gê-jiáu 牙爪 gê-kho 牙科 gê-ko 牙膏 giâ-lân-sek 牙蘭色 gê-khí 牙齒 gê-khí-hōaⁿ 牙齒岸 gêgiàng-giàng 牙齴齴 gû 牛 gû-chhoah-phīⁿ 牛chhoah鼻 gû-káng 牛káng gû-káng-oaihN 牛káng踒 gû-tiâu 牛tiâu gû-á-kiáⁿ 牛仔囝 gû-á-khò͘ 牛仔褲 gû-kang-chhì 牛公刺 gû-chheh-á 牛冊仔 gû-to 牛刀 gû-ko 牛哥 gû-chhùi-lam 牛嘴籠 gû-po͘ 牛埔 gû-leng/gû-lin/gû-leng/gû-ni 牛奶 gû-leng-chhùi-á 牛奶嘴仔 gû-leng-pâng 牛奶房 gû-leng-chhêng 牛奶榕 gû-leng-chhiū 牛奶樹 gû-leng-iû 牛奶油 gû-leng-chiuⁿ 牛奶漿 gû-leng-hún/gû-ni-hún 牛奶粉 gû-leng-koàn-á 牛奶罐仔 gû-leng-ko 牛奶膏 gû-leng-piáⁿ 牛奶餅 gû-chí 牛子 gû-tiâu 牛寮 gû-bóe/gû-bé 牛尾 gû-bóe-thng/gû-bé-thng 牛尾湯 gû-bóe-chháu/gû-bé-chháu 牛尾草 gû-bóe-hî/gû-bé-hû 牛尾魚 gû-sái-kho 牛屎柯 gû-sái-o͘ 牛屎烏 gû-sái-tê 牛屎茶 gû-sái-hang 牛屎魟 gû-sái-chiáu 牛屎鳥 gû-sái-chiáu-á 牛屎鳥仔 gû-sái-ku 牛屎龜 gû-sim-lâi 牛心梨 gû-sèng-tē/gû-sèng-tōe 牛性地 gû-tùn-chháu 牛扽草 gû-tùn-chang 牛扽鬃 gû-pâi 牛排 gû-sut-á 牛摔仔 gû-taⁿ 牛擔 gû-taⁿ-keng 牛擔肩 gû-ka-taⁿ 牛枷擔 gû-tiâu 牛椆 gû-tiâu-pûi 牛椆肥 gû-chiuⁿ 牛樟 gû-chiang-ko͘ 牛樟菇 gû-pō͘ 牛步 gû-bó/gû-bú 牛母 gû-bó-leng/gû-bú-leng 牛母奶 gû-iû 牛油 gû-chàu 牛灶 gû-chàu-keng 牛灶間 gû-lê-pē/gû-lôe-pē 牛犁耙 gû-e̍k 牛疫 gû-phôe-thn̂g/gû-phê-thn̂g 牛皮糖 gû-phôe-chóa/gû-phê-chóa 牛皮紙 gû-phôe-ka/gû-phê-ka 牛皮膠 gû-phôe-chhài/gû-phê-chhài 牛皮菜 gû-ba̍k-teng 牛目燈 gû-chéng 牛種 gû-soh 牛索 gû-liāu 牛繚 gû-mē-á/gû-mā-á 牛罵仔 gû-kûn 牛群 gû-bah 牛肉 gû-bah-e̍k 牛肉液 gû-lám 牛腩 gû-pak-lāi 牛腹內 giû-chhek 牛膝 giû-chhek-kiok 牛膝菊 gû-lān-chhang 牛膦蔥 gû-chi̍h 牛舌 gû-chi̍h-chháu 牛舌草 gû-chi̍h-thâu 牛舌頭 gû-chi̍h-hî/gû-chi̍h-hû 牛舌魚 gû-pông/giû-pông 牛蒡 gû-bông 牛虻 gû-phang 牛蜂 gû-pi 牛蜱 gû-ia̍h 牛蝶 gû-sîn 牛蠅 gû-kak 牛角 gû-kak-chhì 牛角刺 gû-kak-chhoe/gû-kak-chhe 牛角吹 gû-kak-kóng 牛角管 gû-kak-hoe 牛角花 gû-kak-tîn 牛角藤 gû-kak-oaihN 牛角踒 gû-kak-kó͘ 牛角鼓 gû-chhia 牛車 gû-lông/gû-nn̂g 牛郎 gû-tīn 牛陣 gû-pian 牛鞭 Gû-tùn 牛頓 gû-thâu-thóaⁿ 牛頭剷 gû-kut-á 牛骨仔 ga̍k-chut 獄卒 goân-sim/hiân-som 玄參 goân-sun 玄孫 ge̍k/gio̍k 玉 Gio̍k-chéⁿ/Gio̍k-chíⁿ 玉井 ge̍k-á 玉仔 ge̍k-khì 玉器 gio̍k-lí/gio̍k-lú 玉女 gio̍k-chí 玉子 Gio̍k-san 玉山 gio̍k-tè 玉帝 gio̍k-chhiū 玉樹 gio̍k-chiàu 玉照 ge̍k-khoân 玉環 ge̍k-sú/ge̍k-sí/gio̍k-sú/gio̍k-sí 玉璽 gio̍k-hông 玉皇 Gio̍k-hông-tāi-tè 玉皇大帝 ge̍k-pôaⁿ 玉盤 ge̍k-chiam/gio̍k-chiam 玉簪 gio̍k-bí 玉米 ge̍k-siù-kiû 玉繡球 gio̍k-io-chí 玉腰子 gio̍k-som 玉蔘 gio̍k-lúi-hoe 玉蕊花 gio̍k-lân 玉蘭 gio̍k-lân-chhiū 玉蘭樹 gio̍k-lân-hoe 玉蘭花 gio̍k-kak-tòa 玉角帶 Gio̍k-lí 玉里 gio̍k-thé 玉體 goán-khū/goán-kī/goán-kū 玩具 goán-khì 玩器 goán-lōng/oán-lōng 玩弄 goán-lo̍k 玩樂 gá-suh/óa-suh/óa-su 瓦斯 gá-su-lô͘ 瓦斯爐

hun-kâu 煙猴 hoàn-jiân-it-sin 煥然一新 hoān-hoat 煥發 hoân 煩 hoân-sim 煩心 hoân-ló 煩惱 hoân-sîn 煩神 ho-joa̍h 熇熱 hîm 熊 hîm-ah-hó͘ 熊抑虎 hun 熏 hun-tn̂g 熏剸 hun-bóe/hun-bé 熏尾 hun-táu 熏斗 hun-chháu 熏草 hiâⁿ 燃 hiâⁿ-kún 燃滾 hiâⁿ-sio/jiân-sio 燃燒 hiâⁿ-tê 燃茶 hun-kiāng-kiāng/hun-kiàng-kiàng 燻強強 hun-bah 燻肉 hū-bēng 父命 hū-chú 父子 hū-koân 父權 hū-bió/hū-bó/hū-bú/pē-bó/pē-bú 父母 hū-ló 父老 hū-ìm 父蔭 hū-chhin 父親 hi-seng 犧牲 hi-seng-phín 犧牲品 hi-seng-chiá 犧牲者 hoān 犯 hoān-khia 犯khia hoān-hā 犯下 hoān-lâng/hoān-lāng 犯人 hoān-lâng-ok 犯人惡 hoān-lâng-khia 犯人欺 hoān-giâu 犯僥 hoān-sì/hoān-sè 犯勢 hoān-hiâm 犯嫌 hoān-hiâu 犯嬈 hoān-ì 犯意 hoān-àn 犯案 hoān-hoat 犯法 hoān-soah 犯煞 hoān-gî 犯疑 hoān-chiòng-ok 犯眾惡 hoān-kí 犯紀 hoān-chōe 犯罪 hoān-thai-sîn 犯胎神 hoān--tio̍h/hoān-tio̍h 犯著 hoān-tio̍h-kúi 犯著鬼 hoān-kui 犯規 hoān-khia 犯迦 hoān-chhò 犯錯 hoān-hong 犯風 hô͘-lî 狐狸 hô͘-lî-chiaⁿ 狐狸精 hô͘-lî-chháu 狐狸草 hô͘-gî 狐疑 hô͘-chhàu 狐臭 hia̍p-gī 狹義 he̍k-chún 獲准 he̍k-lī 獲利 he̍k-sèng 獲勝 he̍k-tit/he̍k-tek 獲得 he̍k-kiù 獲救 he̍k-chióng 獲獎 he̍k-ek 獲益 he̍k-ti 獲知 he̍k-chōe 獲罪 he̍k-tì 獲致 he̍k-soán 獲選 hiàn 獻 hiàn-sì 獻世 hiàn-bōng-chîⁿ/hiàn-bō͘-chîⁿ 獻墓錢 hiàn-chhiú 獻手 hiàn-sòe-lân 獻歲蘭 hiàn-pâi 獻牌 hiàn-chè 獻祭 hiàn-lé 獻禮 hiàn-khang-siâⁿ 獻空城 hiàn-chhek 獻策 hiàn-heng 獻胸 hiàn-hoe 獻花 hiàn-lo̍h-kong 獻落公 hiàn-gē 獻藝 hiàn-kè 獻計 hiàn-sin 獻身 hiàn-chhiú 獻醜 hiàn-kim 獻金 hiàn-khui 獻開 hiàn-khui-khui/hiàn-khui--khui 獻開開 hiân-ki 玄機 hiân-khióng 玄鵟 hiān-sè-pò 現世報 hiān-kau-koan 現交關 hiān-kim 現今 hiān-á 現仔 hiān-tāi 現代 hiàn-kng 現光 hiān-chāi 現在 hiān-tē/hiān-tōe 現地 hiān-tiûⁿ 現場 hiān-chú-sî 現子時 hiàn-chhiú 現手 hiān-ji̍t 現日 hiān-sî 現時 hiān-po͘-sî 現晡時 hiān-iú 現有 hiān-khoán 現款 hiān-chhú-sî/hiān-chú-sî 現此時 hiān-hóng 現況 hiān-chheng 現清 hiān-chōng 現狀 hiān-hiān 現現 hiān-sì 現示 hiàn-heng 現胸 hiān-kìⁿ 現見 hiān-siōng 現象 hiān-hòe/hiān-hè 現貨 hiān-kim 現金 hiān-chūn 現陣 hiàn-niá 現領 hó͘-phek 琥珀 hâ-chû 瑕疵 hâ-hûn 瑕痕 hoân-chu-lō͘ 環珠鷺 hiā/óa 瓦 hiā-phè 瓦phè hiā-phòe 瓦phòe hiā-sian/hiā-san 瓦sian hiā-chhù 瓦厝 hiā-lêng 瓦壟 hiā-iô 瓦窯 hiā-bí 瓦米 hiā-thâng 瓦蟲 hiā-phiáⁿ 瓦鉼 hiā-thâu 瓦頭 hiā-phòe 瓦 hûi 瓷 hûi-á 瓷仔 hûi-á-thô͘ 瓷仔土 hûi-á-chím 瓷仔枕 hûi-á-óaⁿ 瓷仔碗 hûi-á-phòe 瓷仔 hûi-thn̄g 瓷搪 hûi-thn̄g 瓷碭 hûi-poah 瓷缽

iām-phàⁿ-phàⁿ 焰冇冇 iām-hóe/iām-hé 焰火 iām-iām-to̍h 焰焰to̍h iām-phōng-phōng 焰蓬蓬 ian 煙 ian-á 煙仔 ian-á-thûi 煙仔槌 ian-á-hó͘ 煙仔虎 ian-á-hî/ian-á-hû 煙仔魚 ian-á-soa 煙仔鯊 ian-thûn/o͘-ian-thûn 煙塵 ian-tun 煙墩 ian-sái 煙屎 ian-táu 煙斗 ian-n̄g 煙暈 ian-thûi-á 煙槌仔 ian-to̍k 煙毒 ian-to̍k-hoān 煙毒犯 ian-hóe/ian-hé 煙火 ian-hóe-phàu/ian-hé-phàu 煙火炮 ian-tâng 煙筒 ian-tâng-kūi 煙筒櫃 ian-tâng-kho͘ 煙筒箍 ian-tâng-kóng 煙筒管 ian-kóng-á 煙管仔 ian-bah 煙肉 ian-chhiâng 煙腸 ian-thúi 煙腿 ian-hoa 煙花 ian-hoa-tiûⁿ 煙花場 ian-hoa-lí/ian-hoa-lú 煙花女 ian-hoa-kài 煙花界 ian-chháu 煙草 ian-bū 煙霧 ian-bū-tôaⁿ 煙霧彈 ian-bū-hō͘ 煙霧雨 iûⁿ-khì/iûⁿ-khù 煬去 iông-lô͘ 熔爐 ia̍p-ia̍p-sī 燁燁是 ia̍p-ia̍p-sih 燁燁熠 ia̍p-ia̍p-sih 燁燁熾 iām-hóe/iām-hé 燄火 iàn 燕 iàn-chú-hoe 燕子花 iàn-chú-hî/iàn-chú-hû 燕子魚 iàn-bóe-ho̍k/iàn-bé-ho̍k 燕尾服 iàn-o 燕窩 iàn-chhiok 燕雀 iâⁿ 營 iâⁿ-khu 營區 iâⁿ-tē/iâⁿ-tōe 營地 iâⁿ-bō͘ 營幕 iâⁿ-pâng 營房 iâⁿ-hóe/iâⁿ-hé 營火 iâⁿ-pō͘ 營部 iâⁿ-tiúⁿ 營長 iâⁿ-tūi 營隊 iâ 爺 iâ-sià 爺舍 iâ-sià-kiáⁿ 爺舍囝 i 牠 iáu/iû 猶 iáu-tī-leh 猶tī-leh iáu-put-jî/iáu-put-jû 猶不如 iáu-kú 猶久 Iû-tha 猶他 iû-goân/iû-oân 猶原 Iû-thài 猶太 Iú-thài-lâng 猶太人 iáu-hó 猶好 iáu-chá-leh 猶早leh iáu-sī/iàu-sī 猶是 iáu-ē-sái 猶會使 iáu-ē-ti̍t 猶會直 iáu-ū 猶有 iàu-ū-kiù 猶有救 iáu-bē/iàu-bē/iáu-bōe 猶未 iàu-bô 猶無 iàu-sǹg 猶算 iû-ū-put-koat 猶豫不決 iàu-koh/iáu-koh 猶閣 iâu-tî 瑤池

ìⁿ-á-siū 燕仔siū

jia̍t/joa̍h/loa̍h 熱 jia̍t-phu̍t-phu̍t 熱phu̍t-phu̍t jia̍t-tiong 熱中 joa̍h-lâng/loa̍h-lâng/joa̍h--lâng/loa̍h--lâng 熱人 joa̍h-á-pò͘ 熱仔布 joa̍h-tang/loa̍h-tang 熱冬 jia̍t-chhiat 熱切 jia̍t-le̍k 熱力 jia̍t-pu̍t-phu̍t 熱勃勃 joa̍h-khì/joa̍h-khù 熱去 jia̍t-tiûⁿ 熱場 joa̍h-thiⁿ-saⁿ/loa̍h-thiⁿ-saⁿ 熱天衫 jia̍t-kùi 熱季 joa̍h-pò͘/loa̍h-pò͘ 熱布 jia̍t-tài 熱帶 jia̍t-tō͘ 熱度 jia̍t-sim 熱心 jia̍t-sim-tn̂g/jia̍t-sim-tng6 熱心腸 jia̍t-sèng 熱性 jia̍t-sèng-tē/jia̍t-sèng-tōe 熱性地 jia̍t-ài/lia̍t-ài 熱愛 jia̍t-loân 熱戀 jia̍t-chiàn 熱戰 jia̍t-phut-phut 熱撲撲 joa̍h-ta̍k 熱毒 joa̍h-ta̍k-thiⁿ/loa̍h-ta̍k-thiⁿ 熱毒天 joa̍h-ta̍k-ta̍k 熱毒毒 jia̍t-khì 熱氣 joa̍h-hut-hut 熱沸沸 jia̍t-lūi 熱淚 jia̍t-kún-kún/joa̍h-kún-kún 熱滾滾 jia̍t-tiâu 熱潮 jia̍t-sià 熱瀉 jia̍t-lia̍t 熱烈 jia̍t-ho-ho 熱熇熇 jia̍t-thǹg-thǹg 熱燙燙 jia̍t-sò 熱燥 jia̍t-sò-sò 熱燥燥 jia̍t-kông 熱狂 jia̍t-pēⁿ/jia̍t-pīⁿ 熱病 jia̍t-ba̍k 熱目 joa̍h-ta̍k 熱篤 joa̍h-tak-tak 熱篤篤 joa̍h-kat-á 熱結仔 jia̍t-lo̍k 熱絡 jia̍t-sòaⁿ 熱線 joa̍h-hip-hip 熱翕翕 jia̍t-lêng 熱能 joa̍h-tio̍h/loa̍h-tio̍h/joa̍h--tio̍h/loa̍h--tio̍h 熱著 jia̍t-chhù-lí 熱處理 jia̍t-hiat 熱血 joa̍h-saⁿ/loa̍h-saⁿ 熱衫 jia̍t-tiong 熱衷 jia̍t-sêng/lia̍t-sêng 熱誠 jia̍t-sin 熱身 jia̍t-liāng/jia̍t-liōng 熱量 jia̍t-mn̂g 熱門 jia̍t-tiáⁿ 熱鼎 jiân-liāu 燃料 jiân-iû 燃油 jiân-khí 燃起 jiáu 爪 jiáu-á/liáu-á 爪仔 jiáu-gê 爪牙

kó͘ 牯 khan 牽 khan-khioh 牽khioh khan-bông 牽亡 khan-á/khian-á 牽仔 khan-kong 牽公 khan-kong-phe 牽公胚 khan-kong-thâu 牽公頭 khan-chè/khian-chè 牽制 khan-tōng 牽動 khan-kiò 牽叫 khan-sai-á 牽司仔 khan-ang-î 牽尪姨 khan-sai-á 牽師仔 khan-ín/khian-ín 牽引 khian-kiông 牽強 khan-sèⁿ-miā 牽性命 khan-chiâⁿ/khan-sêng 牽成 khan-chhiú 牽手 khan-chhiú--ê 牽手的 khan-chhé/khian-chhé 牽扯 khan-thoa 牽拖 khan-khioh 牽拾 khan-bán 牽挽 khan-kòa 牽掛 khan-kà 牽教 khan-ha̍t 牽核 khan-sia̍p 牽涉 khan-sia̍p-tio̍h 牽涉著 khan-ló͘ 牽滷 khan-gû 牽牛 khan-gû-chú 牽牛子 khan-gû-hoe 牽牛花 khan-kâu 牽猴 khan-kâu-á 牽猴仔 khan-kâu-ê 牽猴的 khan-sai 牽獅 khan-ê 牽的 khan-ba̍k-bóe/khan-ba̍k-bé 牽目尾 khan-kha̍p 牽磕 khan-hún 牽粉 khan-âng-kin/khan-âng-kun 牽紅筋 khan-lūi 牽累 khan-kiⁿ 牽經 khan-bāng 牽網 khan-sòaⁿ 牽線 khan-chîn 牽繩 khan-tîⁿ 牽纏 khan-ko͘ 牽罟 khan-keⁿ/khan-kiⁿ 牽羹 khan--tio̍h 牽著 khan-tîn 牽藤 khan-tîn-chháu 牽藤草 khan-chhin 牽親 khan-chhin-chiâⁿ 牽親情 khan-ti-ko/khan-tu-ko 牽豬哥 khan-chhia 牽車 khan-liân 牽連 khan-liân--tio̍h 牽連著 khan-tn̂g 牽長 khan-tn̂g-bā 牽長碼 khan-tiān-hóe/khan-tiān-hé 牽電火 khan-thâu 牽頭 khan-hong 牽風 khan-hong-kūi 牽風櫃 khan-bé 牽馬 khan-bé-ê 牽馬的 khan-hî/khan-hû 牽魚 khan-ló͘ 牽鹵 khò-sióng/khò-siúⁿ 犒賞 khò-kun 犒軍 kông 狂 kông-phiaⁿ-phiaⁿ 狂phiaⁿ-phiaⁿ kông-jîn 狂人 kông-chhoe/kông-chhe 狂吹 kông-bōng 狂妄 kông-sèng 狂性 kông-ke̍h 狂桀 kông-hoan 狂歡 kông-hong 狂風 kông-pio 狂飆 káu 狗 káu-siū 狗siū káu-tiâu 狗tiâu káutòe-phùi/káutè-phùi 狗tòe屁 káu-á 狗仔 káu-á-kiáⁿ 狗仔囝 káu-á-siû 狗仔泅 káu-á-thâng 狗仔蟲 káu-gām-á 狗儑仔 káu-kang 狗公 káu-kang-io 狗公腰 káu-pūi 狗吠 káu-pūi-lûi 狗吠雷 káu-kā-hông 狗咬hông káu-kā-hông 狗咬紅 káu-liām-jû/káu-liām-jî 狗唸茹 káu-liām-lō͘ 狗唸路 káu-kiáⁿ 狗囝 káu-kheⁿ-á/káu-khiⁿ-á 狗坑仔 káu-leng-chháu 狗奶草 káu-chí-moāi 狗姊妹 káu-bóe-tai/káu-bé-tai 狗尾tai káu-bóe-hoe/káu-bé-hoe 狗尾花 káu-bóe-chháu/káu-bé-chháu 狗尾草 káu-bóe-hēng/káu-bé-hēng 狗尾莧 káu-bóe-sé/káu-bé-sé 狗尾黍 káu-sái-tē/káu-sái-tōe 狗屎地 káu-sái-po͘ 狗屎埔 káu-sái-koe 狗屎瓜 káu-sái-lê 狗屎螺 káu-sái-ūn 狗屎運 káu-kàn-pan 狗幹班 káu-sioh-phīⁿ 狗惜鼻 káu-thoa 狗拖 káu-thoa-á 狗拖仔 káu-iô-bóe/káu-iô-bé 狗搖尾 káu-pàng-phùi 狗放屁 káu-kùn 狗棍 káu-bó/káu-bú 狗母 káu-bó-so/káu-bú-so 狗母梭 káu-bó-tai/káu-bú-tai 狗母秪 káu-bó-so͘/káu-bú-so͘ 狗母蘇 káu-bó-chôa/káu-bú-chôa 狗母蛇 káu-bó-e/káu-bú-e/káu-bó-oe/káu-bú-oe 狗母鍋 káu-bó-tāi/káu-bú-tāi 狗母駘 káu-bó-hî/káu-bú-hû 狗母魚 káu-liu-á 狗溜仔 káu-hîm 狗熊 káu-thoah-á 狗獺仔 káu-kam-á 狗甘仔 káu-khang 狗空 káu-lia̍p-bí 狗粒米 káu-tòe-sái/káu-tè-sái 狗綴屎 káu-tòe-lō͘/káu-tè-lō͘ 狗綴路 káu-bah 狗肉 káu-bah-siàu 狗肉數 káu-chek 狗脊 káu-io 狗腰 káu-kha-tê 狗腳蹄 káu-chi̍h 狗舌 káu-hoe-chio 狗花椒 káu-sat 狗蝨 káu-lê-chhùi 狗螺嘴 káu-hiā 狗蟻 káu-thûn-á 狗豚仔 káu-tah-hīⁿ 狗貼耳 káu-pian 狗鞭 káu-thâu-âng 狗頭紅 káu-thâu-cha̍h 狗頭鍘 káu-thâu-tiau 狗頭鵰 káu-thâu-eng 狗頭鷹 káu-kut-á 狗骨仔 káu-kut-chhì 狗骨刺 káu-soa 狗鯊 káu-khí 狗齒 káu-khí-á 狗齒仔 káu-chè 狡制 káu-koài 狡怪 káu-khê 狡椵 káu-koài 狡獪 káu-kè 狡計 káu-chè 狡詐 káu-khiat 狡譎 káu-piān 狡辯 káu-kúi 狡鬼 kâu 猴 kâu-peⁿ 猴peⁿ kâu-lâng 猴人 kâu-tan-á 猴仃仔 kâu-á 猴仔 kâu-kang 猴公 kâu-ko 猴哥 kâu-gín-á 猴囡仔 kâu-kiuⁿ 猴姜 kâu-san 猴山 kâu-bō 猴帽 kâu-nî 猴年 kâu-lāng 猴弄 kâu-la̍t/kâu-le̍k 猴栗 kâu-thô-á 猴桃仔 kâu-hoaⁿ-hí 猴歡喜 kâu-bó/kâu-bú 猴母 kâu-kún 猴滾 kâu-sńg 猴爽 kâu-san 猴猻 kâu-siàng 猴相 kâu-sêng/kâu-sîn 猴神 kâu-ún 猴蚓 kâu-hê 猴蝦 kâu-bīn-eng 猴面鷹 kâu-thâu-chhí-hī/kâu-thâu-chhú-hī 猴頭鼠耳 kiuⁿ 獐 kiuⁿ-á 獐仔 kiû 球 kiû-oân 球員 kiû-po͘ 球埔 kiû-tiûⁿ 球場 kiû-kùi 球季 kiû-hêng 球形 kiû-ki 球技 kiû-toh 球桌 kiû-hia 球桸 kiû-pāng 球棒 kiû-chhôe/kiû-chhê 球箠 kiû-tī/kiû-tū 球箸 kiû-thai 球胎 kiû-sài 球賽 kiû-lō͘ 球路 kiû-bê 球迷 kiû-sok 球速 kiû-ūn 球運 kiû-mn̂g 球門 kiû-keng 球間 kiû-tūi 球隊 kiû-ê/kiû-ôe 球鞋 kiû-lūi 球類 khîm 琴 khîm-chí/khîm-jí 琴子 khîm-hiân 琴弦 khîm-sek 琴瑟 khîm-sòaⁿ 琴線 khîm-phó͘ 琴譜 khîm-at 琴遏 kùi-lê 瑰麗 khoân 環 khoân-pó 環保 Khoân-pó-kio̍k 環保局 Khoân-pó-sú 環保署 khoân-kéng 環境 khoân-san 環山 khoân-tó 環島 khoân-hô 環河 khoân-hái 環海 khoân-chōng 環狀 khoân-kiû 環球 khoân-sin-chôa 環身蛇 khoân-kò͘ 環顧 khêng-hoe 瓊花 khêng-môa 瓊麻 koa/koe 瓜 koe-jîn 瓜仁 koe-á 瓜仔 koe-á-nî 瓜仔nî koe-á-nî 瓜仔妮 koe-á-nn̂g/koe-á-nng 瓜仔瓤 koe-á-chháu 瓜仔草 koe-á-hî/koe-á-hû 瓜仔魚 koe-á-chhiuⁿ 瓜仔鯧 Koa-tē-bé-lá/Koa-tōe-bé-lá 瓜地馬拉 ke-chí/koe-chí 瓜子 koe-chí-chháu 瓜子草 koe-chí-bīn 瓜子面 koa-kó/koe-kó 瓜果 koe-kó-sîn 瓜果蠅 koe-phôe-bō/koe-phê-bō 瓜皮帽 koe-loe̍h/koe-le̍h 瓜笠 koe-le̍h-á 瓜笠仔 koe-hio̍h-thâng 瓜葉蟲 koa-kat 瓜葛 koe-phang-á 瓜蜂仔 koe-êng 瓜螢 koe-hî/koe-hû 瓜魚

liān-tan 煉丹 liān-sian 煉仙 liān-iû-chhiúⁿ 煉油廠 liān-ga̍k/liān-ge̍k 煉獄 liān-chè 煉製 liān-kim 煉金 liān-kǹg 煉鋼 liān-thih-hoat 煉鐵法 liān-thih-lô͘ 煉鐵爐 liān-lêng 煉靈 lia̍t-phut-phut 熱phut-phut lia̍t-chèng 熱症 lia̍t-chhóaⁿ/lia̍t-chóa 熱癬 lîn-pûi 燐肥 lîn-sng 燐酸 lô͘ 爐 lô͘-tan 爐丹 lô͘-chú 爐主 lô͘-á 爐仔 lô͘-kūi 爐櫃 lô͘-tî 爐池 lô͘-hu 爐灰 lô͘-chhoe/lô͘-chhe 爐炊 lô/tiâu 牢 lô-ga̍k 牢獄 lô-lang 牢籠 lô-kì 牢記 lâu-sau 牢騷 lê/lôe 犁 lê-piah/lôe-piah 犁壁 lê-piah-chhì/lôe-piah-chhì 犁壁刺 lê-piah-chháu/lôe-piah-chháu 犁壁草 lê-piah-tîn/lôe-piah-tîn 犁壁藤 lê-chhân/lôe-chhân 犁田 lê-chhân-hn̂g/lôe-chhân-hn̂g 犁田園 lê-chhân-ki/lôe-chhân-ki 犁田機 lêhan-chî/lôehan-chû 犁番藷 lê-ta/lôe-ta 犁礁 lê-pê/lôe-pê 犁耙 lê--tio̍h-ta/lôe--tio̍h-ta 犁著碉 lê-thâu/lôe-thâu 犁頭 lê-thâu-tì-tiáⁿ/lôe-thâu-tì-tiáⁿ 犁頭戴鼎 lê-thâu-chhiū/lôe-thâu-chhiū 犁頭樹 lê-thâu-chháu/lôe-thâu-chháu 犁頭草 lê-thâu-seⁿ/lôe-thâu-siⁿ/lê-thâu-siⁿ/lôe-thâu-siⁿ 犁頭鉎 lê-thâu-tīn/lôe-thâu-tīn 犁頭陣 lê-thâu-soa/lôe-thâu-soa 犁頭鯊 lê-soa/lôe-soa 犁鯊 lî-gû 犛牛 lî 狸 lî-bâ 狸貓 lông 狼 lông-sim 狼心 lông-sim-káu-hì 狼心狗肺 lông-sim-káu-hēng 狼心狗行 lông-to̍k 狼毒 liông-pōe/lông-pōe 狼狽 liông-pōe-soe 狼狽衰 lêng-ok 獰惡 la̍h 獵 la̍h-jîn 獵人 la̍h-khū 獵具 lia̍p-chia̍p 獵捷 la̍h-bu̍t 獵物 la̍h-káu 獵狗 la̍h-chhèng 獵銃 lā-poe/lā-pe 獵飛 lu̍t/sut 率 lêng-long-kó͘ 玲璫鼓 lin-long-kiò 玲瓏叫 lin-long-háu 玲瓏哮 lin-long-cháu 玲瓏走 lin-long-se̍h 玲瓏踅 lin-long-tńg 玲瓏轉 lêng-lông-gô/lin-lông-gô 玲瓏遨 lin-long-kó͘ 玲瓏鼓 lí 理 lí-sū 理事 lí-sū-kok 理事國 lí-sū-hōe 理事會 lí-sū-tiúⁿ 理事長 lí-chek 理則 lí-hòa 理化 lí-hòa-ha̍k-ka 理化學家 lí-ha̍k 理學 lí-ha̍k-se̍k-sū 理學碩士 lí-ke 理家 lí-khut 理屈 lí-kang-ha̍k-īⁿ 理工學院 lí-kang-kho 理工科 lí-liām 理念 lí-sèng 理性 lí-sióng 理想 lí-sióng-chú-gī 理想主義 lí-sióng-hòa 理想化 lí-sióng-ka 理想家 lí-sióng-siā-hōe 理想社會 lí-èng 理應 lí-só͘-tong-jiân 理所當然 lí-la̍k 理捋 lí-tì 理智 lí-khì 理氣 lí-khì-khah-tn̂g 理氣卡長 lí-hoat 理法 lí-iû 理由 lí-tong 理當 lí-kàm-sū 理監事 lí-kho 理科 lí-lo̍h 理落 lí-kái 理解 lí-kái-le̍k 理解力 lí-kai 理該 lí-lūn 理論 lí-lūn-siāng/lí-lūn-siōng 理論上 lí-lūn-ka 理論家 lí-lūn-kho-ha̍k 理論科學 lí-châi 理財 lí-châi-ka 理財家 lí-lō͘ 理路 lí-lō͘-ti̍t 理路直 lí-hoat 理髮 lí-hoat-sió-chiá 理髮小姐 lí-hoat-su 理髮師 lí-hoat-tiàm 理髮店 lí-hoat-lông 理髮廊 lí-hoat-thiaⁿ 理髮廳 liû-kiû 琉球 liû-kiû-tek 琉球竹 liû-lî-teng 琉璃燈 liû-lî-thâu 琉璃頭 liû-lî-chiáu 琉璃鳥 lîm-lông-móa-bo̍k 琳瑯滿目 lê 璃 long 瓏

mûi-khì 煤氣 mûi-thòaⁿ-chau 煤炭糟 mûi-chng 煤磚 môe-khòng 煤礦 mûi-kak 煤角 mûi-piáⁿ 煤餅 mi̍h 物 mi̍h-á 物仔 mih-tāi 物代 mi̍h-kiāⁿ 物件 mih-sái 物使 mih-sî 物時 mi̍h-lí-ha̍k 物理學 mi̍h-lí-ha̍k-ka 物理學家 mi̍h-phòe/mi̍h-phè 物配 mi̍h-phòe-kiâm/mi̍h-phè-kiâm 物配鹹 mi̍h-thâu 物頭 mi̍h-chia̍h 物食 mi̍h-chia̍h-chia̍h 物食食 mé-lia̍h 猛lia̍h mé-hóe/mé-hé 猛火 mé-chhéⁿ/mí-chhíⁿ 猛醒 mî-kâu 獼猴 môe-kùi/mûi-kùi 玫瑰 mûi-kùi-liām 玫瑰捻 Má-lī 瑪莉 Má-lê 瑪麗

nā/nà/nà/na7na3 爁 nā-sahN/nà-sahN 爁sahN nà-kng 爁光 nā--ché 爁者 nà-chi̍h 爁舌 nà-thâu 爁頭 nōa 爛 nōa-kè 爛kè nōa-khì/nōa-khù 爛去 nōa-thô͘ 爛土 nōa-thô͘-moâi/nōa-thô͘-bê 爛土糜 nōa-sim-bo̍k/lān-sim-bo̍k 爛心木 nōa-sèng 爛性 nōa-hop-hop 爛揜揜 nōa-thoaⁿ-thâu 爛攤頭 nōa-siàu 爛數 nōa-hiú-hiú 爛朽朽 nōa-thiāu 爛柱 nōa-lok-lok 爛橐橐 nōa-chiùⁿ-chiùⁿ 爛漿漿 nōa-chōaⁿ 爛濺 nōa-kài 爛疥 nōa-sián 爛癬 nōa-lia̍p-á 爛粒仔 nōa-kô͘-kô͘ 爛糊糊 nōa-khî 爛蜞 nōa-chōaⁿ 爛賤 nōa-chhóe-chhóe/nōa-chhé-chhé 爛髓髓 ní 爾 ngi-ngiauh-kiò 狋狺叫 ngiauh-siâu 狺siâu ngiauh-kiauh 狺噭 niau-lô 獠儸 nn̂g 瓤


óa-kái 瓦解

ông-ūi 王位 ông-thû 王儲 ông-kong 王公 ông-koan 王冠 ông-tâi 王台 ông-hō͘/ông-hiō 王后 ông--ko-liú--ko 王哥柳哥 ông-kok 王國 ông-siâⁿ 王城 ông-hui 王妃 ông-ui 王威 ông-chú 王子 ông-ha̍k 王學 ông-sek 王室 ông-kiong 王宮 ông-bō 王帽 ông-hú 王府 ông-chō 王座 ông-sim 王心 ông-chèng 王政 ông-tiâu 王朝 ông-lâi 王梨 ông-lâi-chháu 王梨草 ông-bó/ông-bú 王母 ông-hoat 王法 ông-iâ 王爺 ông-iâ-chè 王爺債 ông-iâ-chûn 王爺船 ông-pâi 王牌 ông-koe 王瓜 ông-lo̍k-á 王祿仔 ông-lo̍k-sian 王祿仙 ông-chûn 王船 ông-kiàn-hiān 王見現 ông-chhin 王親 ông-tō 王道 ông-î-hî/ông-û-hû 王餘魚

ōa-te̍k 瓦特

po̍k 爆 po̍k-léng-mn̂g 爆冷門 po̍k-chhut 爆出 piak-iû/po̍k-iû 爆油 po̍k-móa 爆滿 pho̍k-chà/po̍k-chà 爆炸 po̍k-chà-bu̍t 爆炸物 pho̍k-phòa/piak-phòa/po̍k-phòa 爆破 piak-khang 爆空 po̍k-bí-phang 爆米芳 piak-li̍h 爆裂 po̍k-khui 爆開 pho̍k-hong 爆風 piak-kó͘ 爆鼓 pê 爬 pê--chhut-lâi 爬出來 pê-seng 爬升 pê-soaⁿ-hó͘ 爬山虎 pê-peh 爬柏 pê-chiūⁿ 爬癢 pâ-thiông 爬蟲 pē 父 pē-á-kiáⁿ 父仔囝 pē-kong-gia̍p 父公業 pē-kiáⁿ 父囝 pē-bó-la̍t/pē-bú-la̍t 父母力 pē-bó-chhù/pē-bú-chhù 父母厝 pē-bó-song/pē-bú-song 父母喪 pē-bó-hà/pē-bú-hà 父母孝 pē--á-kiáⁿ/pē-á-kiáⁿ 爸仔囝 pē-kong-gia̍p 爸公業 pē-bó/pē-bú 爸母 pē-bó-song/pē-bú-song 爸母喪 pē-bó-hà/pē-bú-hà 爸母孝 pē-bó-bó͘-kiáⁿ/pē-bú-bó͘-kiáⁿ 爸母某囝 phiàn/phìⁿ 片 phiàn-khek 片刻 phìⁿ-kháu 片口 phìⁿ-miâ 片名 phiàn-toaⁿ 片單 phìⁿ-té/phìⁿ-tóe 片底 phiàn-hông 片紅 phìⁿ-siû 片酬 phiàn-bīn 片面 phìⁿ-thâu 片頭 pán 版 pán-tô͘ 版圖 pán-pún 版本 pán-koân 版權 pán-ōe 版畫 pán-sòe/pán-sè 版稅 pán-bīn 版面 pâi/pî 牌 pâi-á 牌仔 pâi-á-kiáu 牌仔儌 pâi-á-ko 牌仔糕 pâi-kè 牌價 pâi-pián 牌匾 pâi-chú/pî-jí 牌子 pâi-té/pâi-tóe 牌底 pâi-pián 牌扁 po-lê 玻璃 po-lê-kan 玻璃矸 po-lê-thang 玻璃窗 po-lê-chhài 玻璃菜 po-lê-boe̍h 玻璃襪 po-lê-mn̂g 玻璃門 pan 班 pan-chú 班主 pan-pia̍t 班別 pan-té/pan-tóe 班底 pan-ki 班機 pan-chhù 班次 pan-chiong 班章 pan-kip 班級 pan-chûn 班船 pan-chi 班芝 pan-chhia 班車 pan-tiúⁿ 班長 pan-thâu 班頭 pan-thâu-iâ 班頭爺 pan-thâu-koán 班頭館 pan-koán 班館 pan-bé 班馬 phoa̍h 珮 pî-pê/gî-pê 琵琶 pî-pê-hî/pî-pê-hû 琵琶魚 phiô 瓢 phiô-á-bō 瓢仔帽 pān 瓣 pān-mo̍͘h 瓣膜 pân 瓶 pân-chong 瓶裝 pân-kún 瓶頸

soah-liáu-tāi 煞了代 soah-khì/soah-khù/soah--khì/soah--khù 煞去 soah-tiûⁿ 煞場 soah-hó 煞好 soah-bóe/soah-bé 煞尾 soah-bóe-á 煞尾仔 soah-bóe-ūi 煞尾位 soah-bé-kiáⁿ/soah-bóe-kiáⁿ 煞尾囝 soah-kio̍k 煞局 soah-kang 煞工 soah-sim 煞心 soah-hì 煞戲 soah-chhiú 煞手 soah-káⁿ 煞敢 soah-sī 煞是 soah-ū 煞有 soah-khì 煞氣 soah-bô 煞無 soah-soah-khì/soah-soah-khù/soah-soah--khì/soah-soah--khù 煞煞去 soah-chiūⁿ 煞癢 soah-táⁿ 煞膽 soah-tio̍h/soah--tio̍h 煞著 soah-báng 煞蠓 soah-kó͘ 煞鼓 soah-chhí/soah-chhú 煞鼠 sa̍h 煠 sa̍h-nn̄g 煠卵 sa̍h-chhài 煠菜 siàn-tōng 煽動 siàn-tōa-hīⁿ 煽大耳 siàn-chêng 煽情 sit 熄 sit-hóe/sit-hé 熄火 sit-teng 熄燈 se̍k 熟 se̍k-sāi 熟似 se̍k-sāi-lâng 熟似人 se̍k-sāi-bīn 熟似面 se̍k-chhùi 熟嘴 se̍k-chhiú 熟手 se̍k-liāu 熟料 se̍k-khok-khok 熟柝柝 se̍k-khī 熟柿 se̍k-liu-liu 熟溜溜 se̍k-hun 熟熏 se̍k-thn̂g 熟糖 se̍k-liān 熟練 se̍k-láu-láu 熟老老 se̍k-hī 熟耳 se̍k-làu-làu 熟落落 se̍k-hun 熟薰 se̍k-io̍h 熟藥 se̍k-hâng 熟行 se̍k-lō͘ 熟路 se̍k-bīn 熟面 se̍k-kut 熟骨 se̍k-iâm 熟鹽 se̍k-lut-lut 熟黜黜 sih-chhoah 熾擦 sih-sih-chùn 熾熾捘 sih-nà 熾爁 sio 燒 sio-hâⁿ-hâⁿ 燒hâⁿ-hâⁿ sio-lō 燒lō sio-lo̍h 燒lo̍h sio-liáu-liáu 燒了了 sio-léng 燒冷 sio-khì/sio-khù 燒去 sio-po͘ 燒埔 sio-sim 燒心 sio-sim-ô͘ 燒心壺 sio--tiāu 燒掉 sio-chîⁿ 燒晴 sio-pháiⁿ-ōe 燒歹話 sio-sí 燒死 sio-húi 燒毀 sio-khì/sio-khùi 燒氣 sio-chúi 燒水 sio-chúi-ô͘ 燒水壺 sio-chúi-khùi 燒水氣 sio-chúi-chôaⁿ 燒水泉 sio-chúi-koàn 燒水罐 sio-thng 燒湯 sio-kún-chúi 燒滾水 sio-kún-kún 燒滾滾 sio-hóe/sio-hé 燒火 sio-hóe--ê/sio-hé--ê 燒火ê sio-chúi-tē 燒火袋 siau-lō/sio-lō 燒烙 sio-lō-lō 燒烙烙 sio-ho 燒熇 sio-jia̍t/sio-joa̍h/sio-loa̍h 燒熱 sio-thǹg-thǹg 燒燙燙 sio-húi 燒燬 sio-lô͘ 燒爐 sio-koàn 燒罐 sio-koaⁿ 燒肝 sio-chhàu-ta 燒臭凋 sio-tê 燒茶 sio-hng 燒荒 sio--tio̍h 燒著 sio-lâm 燒藍 sio-ōe 燒話 siau-māi 燒賣 sio-chōa 燒逝 sio-chiú 燒酒 sio-kim 燒金 sio-ke-kńg/sio-koe-kńg 燒雞管 sio-hong 燒風 sio-piáⁿ 燒餅 sio-hiuⁿ 燒香 sio-ah 燒鴨 sò 燥 sò-pia̍k-pia̍k 燥嚗嚗 sò-pò͘ 燥布 sò-sèng 燥性 sò-pō 燥暴 sò-chúi 燥水 sò-siap 燥澀 sò-chóa 燥紙 sò-io̍h 燥藥 sńg/sóng 爽 sóng-sim 爽心 sóng-sim-lim 爽心lim sóng-sim-khùn 爽心睏 sóng-khoài 爽快 sóng-oaiⁿ-oaiⁿ 爽歪歪 sóng-ti̍t 爽直 sóng-sîn 爽神 sńg-tn̄g 爽蕩 sńg-sîⁿ 爽錢 seⁿ/siⁿ/seng 牲 seng-lé 牲禮 seng-lé 牲醴 sai-gû 犀牛 sai-gû-phôe/sai-gû-phê 犀牛皮 sai-gû-kak 犀牛角 sai-kak-kim-ku 犀角金龜 sai-khí 犀齒 seng 猩 seng-seng 猩猩 seng-seng-bo̍k 猩猩木 sau 獀 sai 獅 sai-á-hōe 獅仔會 sai-á-thûn 獅仔豚 sai-á-phīⁿ 獅仔鼻 sai-to 獅刀 sai-to-chi̍h 獅刀舌 sai-chú 獅子 sai-á-thâu 獅子頭 sai-bó/sai-bú 獅母 sai-iaⁿ 獅纓 sai-ko͘-niau 獅蛄貓 sai-tīn 獅陣 Sai-thâu-soaⁿ 獅頭山 siù-sèng 獸性 siù-io̍k 獸慾 siù-i 獸醫 sut-sian 率先 soài-tông 率同 soài-sèng 率性 sut-ti̍t 率直 san-ô͘-chhiū/soan-ô͘-chhiū/san-ô͘-chhiū 珊瑚樹 sān-ô͘-chiau 珊瑚礁 san-ô͘-chhài 珊瑚菜 Sūi-tián 瑞典 Sūi-sū 瑞士 Sūi-an 瑞安 Sūi-sūi 瑞穗 Sūi-hong 瑞芳 sūi-hong-lâm 瑞芳楠 sūi-lân 瑞蘭 sūi-se 瑞西 sūi-hiuⁿ 瑞香 só-kńg/só-kúiⁿ 瑣卷

teng-á 燈仔 teng-á-hoe 燈仔花 teng-á-chháu 燈仔草 teng-kng 燈光 teng-thah 燈塔 teng-chō 燈座 teng-khiā 燈徛 teng-khiā-u 燈徛杇 teng-sim-chháu 燈心草 teng-sim-chhio̍h 燈心蓆 teng-thiau 燈挑 teng-kiâⁿ 燈檠 teng-iû 燈油 teng-hóe/teng-hé 燈火 teng-hóe-á/teng-hé-á 燈火仔 teng-hóe-khàm/teng-hé-khàm 燈火勘 teng-hóe-chóaⁿ/teng-hé-chóaⁿ 燈火盞 teng-hóe-óaⁿ/teng-hé-óaⁿ 燈火碗 teng-hóe-tà/teng-hé-tà 燈火罩 teng-hóe-chi̍h/teng-hé-chi̍h 燈火舌 teng-hóe-hoe/teng-hé-hoe 燈火花 teng-chhai 燈猜 teng-chhai-bûn 燈猜文 teng-chóaⁿ-hoe 燈盞花 teng-tâng 燈筒 teng-lang 燈籠 teng-láng-hoe/teng-nâ-hoe 燈籠花 teng-nâ-chháu 燈籠草 teng-tà/teng-tàu 燈罩 teng-tâi 燈臺 teng-chháu 燈草 teng-hō 燈號 teng-ngô͘ 燈蛾 teng-bê 燈謎 tūn-bah 燉肉 tūn-ke/tūn-koe 燉雞 tīm 燖 tīm-tâng 燖垌 thǹg 燙 thǹg-siong 燙傷 thn̄g-chhìn-moâi/thn̄g-chhìn-bê/thn̄g-chhìn-môe 燙凊糜 thn̄g-chhìn-pn̄g 燙凊飯 thǹg-chhiú 燙手 thǹg-chhiú-soaⁿ-ō͘ 燙手山芋 thn̄g-sio 燙燒 thǹg-phòng-phā 燙碰pha thn̄g-chhài/thūiⁿ-chhài 燙菜 thǹg-tio̍h/thǹg--tio̍h 燙著 tia 爹 tia-chhin 爹親 tiâu-pûi 牢肥 te-chhiok/tí-chhiok/té-chhiok 牴觸 te̍k 特 te̍k-sài 特使 te̍k-lē 特例 te̍k-kè 特價 te̍k-iu 特優 te̍k-chún 特准 te̍k-chhut 特出 te̍k-khan 特刊 te̍k-pia̍t 特別 te̍k-pia̍t-hoat 特別法 te̍k-bū 特務 te̍k-khu 特區 te̍k-bēng 特命 te̍k-tōa 特大 te̍k-tēng 特定 tiâu-kang/thiau-kang 特工 te̍k-teng 特徵 te̍k-kip 特急 te̍k-sèng 特性 te̍k-ì 特意 tiâu-ì-kò͘/thiau-ì-kò͘ 特意故 te̍k-ki 特技 tiâu-tî/thiau-tî 特持 te̍k-kong-tūi 特攻隊 tiâu-kò͘-ì/thiau-kò͘-ì 特故意 te̍k-hāu 特效 te̍k-hāu-io̍h 特效藥 te̍k-iú 特有 te̍k-iú--ê 特有的 te̍k-koân 特權 te̍k-sû 特殊 te̍k-sû-sèng 特殊性 te̍k-phài 特派 te̍k-phài-oân 特派員 te̍k-chióng 特獎 te̍k-sán 特產 te̍k-ì 特異 te̍k-ì-sèng 特異性 te̍k-chióng 特種 te̍k-chióng-êng-gia̍p 特種營業 te̍k-li̍p-to̍k-hêng 特立獨行 te̍k-téng 特等 te̍k-iok 特約 te̍k-kip 特級 te̍k-sek 特色 te̍k-hú 特許 te̍k-bē/te̍k-bōe 特賣 te̍k-chit 特質 te̍k-sià 特赦 te̍k-tióng 特長 te̍k-tiám 特點 Te̍k 狄 Te̍k-chheng 狄青 tai 獃 ta̍k/to̍k 獨 to̍k-it 獨一 to̍k-it-bû-jī 獨一無二 to̍k-chiàm 獨佔 to̍k-le̍k 獨力 to̍k-thun 獨吞 to̍k-chhiùⁿ 獨唱 to̍k-chàu 獨奏 to̍k-ka/to̍k-ke 獨家 to̍k-ka-pò-tō 獨家報導 to̍k-ka-keng-êng 獨家經營 to̍k-ki/to̍k-ku 獨居 to̍k-tit 獨得 to̍k-lám 獨攬 to̍k-toàn 獨斷 to̍k-toàn-to̍k-hêng 獨斷獨行 to̍k-iú 獨有 to̍k-bo̍k-chiu 獨木舟 to̍k-bo̍k-chûn 獨木船 to̍k-lo̍k 獨樂 to̍k-pō͘ 獨步 to̍k-hoa̍t 獨活 to̍k-gê 獨牙 to̍k-te̍k 獨特 to̍k-to̍k 獨獨 to̍k-seng-lí 獨生女 to̍k-seng-chú 獨生子 to̍k-pân 獨盤 to̍k-gán 獨眼 to̍k-sūi-chhn̂g 獨睡床 to̍k-li̍p 獨立 to̍k-li̍p-kok 獨立國 to̍k-li̍p-soan-giân 獨立宣言 to̍k-li̍p-kiàn-kok 獨立建國 to̍k-li̍p-sèng 獨立性 to̍k-li̍p-cheng-sîn 獨立精神 to̍k-kha-hì 獨腳戲 to̍k-chū 獨自 to̍k-chhù 獨處 to̍k-hêng 獨行 to̍k-chhâi 獨裁 to̍k-chhâi-chèng-thé 獨裁政體 to̍k-chhâi-chiá 獨裁者 to̍k-kak-sian 獨角仙 to̍k-kak-ku-á 獨角龜仔 to̍k-chu-keng-êng 獨資經營 to̍k-sin 獨身 to̍k-sin-chú-gī 獨身主義 to̍k-sin-á 獨身仔 to̍k-sin-hàn 獨身漢 to̍k-sin-chiá 獨身者 to̍k-lián-chhia 獨輦車 to̍k-īⁿ 獨院 to̍k-pà 獨霸 to̍k-hông 獨黃 thoah 獺 thoah-se/theh-se 獺魦 tāi-pōe/tāi-mō͘ 玳瑁 tāi-pōe-niau 玳瑁貓 tiⁿ 珍 tin-phín 珍品 Tin-nî 珍妮 tiⁿ-pó 珍寶 tin-sioh 珍惜 tin-chu-lân 珍珠蘭 tiⁿ-kùi 珍貴 tin-tiōng 珍重 thim 琛 tok 琢 tok-hoe 琢花

ut-táu 熨斗 ut-saⁿ 熨衫 ut-kim 熨金 ut-ngeh/ut-ngoeh 熨鋏 ut-thâu-mn̂g/ut-thâu-mo͘ 熨頭毛

ù-peng 煦冰 ù-ìn 煦印 ù-sio 煦燒 ù-hō 煦號