มอดูล:zh/data/nan-pron/015

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

boe̍h-tòa/be̍h-tòa 襪帶 boe̍h-sok/be̍h-sok 襪束 bā/bāi 覓 ba̍h-á 覓仔 bāi-song 覓喪 bāi-pēⁿ/bāi-pīⁿ 覓病 bāi-me̍h 覓脈 bā-chîⁿ 覓錢 bā-thâu-lō͘ 覓頭路 bā-hio̍h-chhì 覓鴞刺 bā-hio̍h-si̍t 覓鴞翼 bû 誣 bû-kò 誣告 bû-lōa 誣賴 bû-hām 誣陷 bô͘ 謀 bô͘-lī 謀利 bô͘-chhú 謀取 bô͘-sat 謀殺 bô͘-sat-àn 謀殺案 bô͘-kiû 謀求 bô͘-seng 謀生 bô͘-lia̍k/bô͘-lio̍k 謀略 bô͘-chit 謀職 bô͘-bīn 謀面 bī 謎 bī-chhai 謎猜 biū-gō͘ 謬誤

chhâi-pèng 裁併 chhâi-phòaⁿ 裁判 chhâi-chián 裁剪 chhâi-goân/chhâi-oân 裁員 chhâi-toa̍t 裁奪 chhâi-tēng 裁定 chhâi-thiat 裁撤 chhâi-koat 裁決 chhâi-kiám 裁減 chhâi-sī 裁示 châi-hông/chhâi-hông/chhâi-hông 裁縫 chhâi-hông-toh 裁縫桌 châi-hông-chhia/chhâi-hông-chhia 裁縫車 chhâi-chhù 裁處 chhâi-kun 裁軍 chng/chong 裝 chong-hóng 裝仿 chng-siu 裝修 chong-pī 裝備 chng-sià 裝卸 chng-tâi 裝台 chng-thiām 裝填 chng-kî-chò-koài/chng-kî-chòe-koài 裝奇做怪 chng-thāⁿ 裝娗 chng-hì 裝戲 chng-pān 裝扮 chng-ū 裝有 chng-iūⁿ 裝樣 chng-móa 裝滿 chong-hông 裝潢 chong-kah-su 裝甲師 chng-siáu 裝痟 chng-siáu-ê 裝痟個 chong-phôe/chong-phê 裝皮 chong-tì 裝置 chng-tē 裝袋 chng-siat 裝設 chong-chhia 裝車 chng-chài 裝載 chng-ūn 裝運 chng-phòe/chng-phè 裝配 chong-sek 裝飾 chng-sek-phín 裝飾品 chè 製 chè-chok 製作 chè-chok-jîn 製作人 chè-peng 製冰 chè-phín 製品 chè-tô͘ 製圖 chè-sêng 製成 chè-hoat 製法 chè-phìⁿ 製片 chè-pán 製版 chè-thn̂g 製糖 chè-io̍h 製藥 chè-io̍h-chhiúⁿ 製藥廠 chè-chō 製造 chè-chō-chhut 製造出 chè-chō-siong 製造商 chè-chō-chhiúⁿ 製造廠 chè-chō-gia̍p 製造業 chè-chō-chiá 製造者 chè-ê/chè-ôe 製鞋 chih-hûn 褶痕 chih-chóa 褶紙 chhàn-phôe/chhàn-phê 襯皮 chhin 親 chhin-tauh-tauh 親tauh-tauh chhin-sū 親事 chhin-lâng 親人 chhin-sìn 親信 chhan-chhiūⁿ/chhin-chhiūⁿ 親像 chhin-chhiūⁿ-khoán/chhan-chhiūⁿ-khoán 親像款 chhin-hiaⁿ-tī 親兄弟 chhin-chhiat 親切 chhin-iú 親友 chhin-hô-le̍k 親和力 chhin-siān 親善 chhin-chhùi 親嘴 chhin-tông 親堂 chheⁿ-ḿ/chhiⁿ-ḿ/chhiⁿ-ḿ 親姆 chhin-chú 親子 chhin-ke 親家 chhin-ke-koaⁿ 親家倌 chhin-ke-kong 親家公 chhin-ke-ḿ 親家姆 chhin-bi̍t 親密 chhin-sio̍k 親屬 chhin-chêng/chhin-chiâⁿ 親情 chhin-chiâⁿ-gō͘-cha̍p 親情五雜 chhin-ài 親愛 chhin-ài--ê 親愛的 chhin-chhek 親戚 chhin-hò͘-hò͘ 親戽戽 chhin-chhiú 親手 chhin-cho̍k 親族 chhin-chhiang 親昌 chhin-pêng 親朋 chhin-jia̍t 親熱 chhin-ông 親王 chhin-seⁿ/chhin-siⁿ 親生 chhin-thia̍p-chhin 親疊親 chhin-ba̍k 親目 chhin-ba̍k-khòaⁿ--tio̍h 親目看著 chhin-ba̍k-kìⁿ 親目見 chhin-pit 親筆 chhin-chū 親自 chhin-chhin-chiâⁿ 親親成 chhin-sin 親身 chhin-kīn/chhin-kūn 親近 chhù 覷 chhù-báng/chhuh-báng 覷懵 chhuh-ba̍k 覷目 chhù-chhéng 覷睛 chhek/chhiok/tak 觸 chhek-lâng-ì 觸人意 chhiok-nō͘ 觸怒 chhek-ò͘ 觸惡 chhek-ì 觸意 chhiok-kám 觸感 chhiok-bong 觸摸 chhok-kéng 觸景 chhiok-hoat 觸法 chhiok-hoān 觸犯 chhiok-hoat 觸發 chhek-tio̍h/chhiok-tio̍h/chhiok--tio̍h/tak-tio̍h 觸著 chhiok-soe 觸衰 chhio̍k-kak 觸角 chín 診 chín-chhat 診察 chín-chhat-sek 診察室 chín-só͘ 診所 chín-toān 診斷 chín-toān-su 診斷書 chín-tī 診治 chín-liâu 診療 chù 註 chù-chheh 註冊 chù-hó-hó 註好好 chù-tēng/chù-tiāⁿ 註定 chù-tiāⁿ-tio̍h 註定著 chù-bêng 註明 chù-sí 註死 chù-kái 註解 chù-sek 註釋 chù-siau 註銷 chà/chè 詐 chà-khi 詐欺 chà-khi-chōe 詐欺罪 chà-chheng 詐稱 chà-châi 詐財 chà-phiàn 詐騙 chhì 試 chhì-che 試劑 chhì-kǹg 試卷 chhì-būn 試問 chhì-tô͘ 試圖 chhì-tiûⁿ 試場 chhì-sióng 試想 chhì-thàm 試探 chhì-thàm-sèng 試探性 chhì-chu-bī 試滋味 chhì-ēng/chhì-iōng/chhì-iōng 試用 chhì-khòaⁿ 試看 chhì-khòaⁿ-māi/chhì-khòaⁿ-bāi 試看māi chhì-bāi 試覓 chhì-chhia 試車 chhì-pān 試辦 chhì-chiu 試週 chhì-kim-chio̍h 試金石 chhì-siau 試銷 chhì-thâu-hiuⁿ 試頭香 chhì-tê/chhì-tôe 試題 chhì-poe/chhi-pe 試飛 chhì-chia̍h 試食 chhì-giām 試驗 chhì-giām-tiûⁿ 試驗場 chhì-kiâm-chiáⁿ 試鹹汫 chhoan-sek 詮釋 Chiam 詹 chōa 誓 chiâⁿ 誠 chiâⁿ-kú 誠久 chiâⁿ-hó 誠好 chiâⁿ-si̍t/sêng-si̍t 誠實 chiâⁿ-si̍t-sī 誠實是 chiâⁿ-si̍t-ê 誠實的 chiâⁿ-chē/chiâⁿ-chōe 誠濟 chiâⁿ-bô 誠無 chiâⁿ-nōa 誠爛 chiâⁿ-chhèng 誠衝 chiâ/siáng 誰 chhéng/chhiáⁿ 請 chhiáⁿ-lâng 請人 chhiáⁿ-lâng-kheh 請人客 chhiáⁿ-kah-sî 請佮辭 chhiáⁿ-lâi 請來 chhéng-kà 請假 chhéng-kà-tiâu 請假條 chhiáⁿ-kàu 請到 chhéng-kong 請功 chhéng-miā 請命 chhiáⁿ-mn̄g 請問 chhéng-an 請安 chhiáⁿ-thiap 請帖 chhéng-kàu 請教 chhiáⁿ-chhun-chiú 請春酒 chhiáⁿ-toh 請桌 chhéng-khoán 請款 chhéng-kiû 請求 chhéng-ek 請益 chhéng-sī 請示 chhiáⁿ-chó͘-kong 請祖公 chhéng-chōe 請罪 chhiáⁿ-hun 請薰 chhéng-thok 請託 chhéng-sî 請辭 chhéng-goān 請願 chhéng-goān-su 請願書 chèⁿ/chìⁿ 諍 chèⁿ-sí-chèⁿ-oa̍h/chìⁿ-sí-chìⁿ-oa̍h 諍死諍活 chèⁿ-ông/chìⁿ-ông 諍王 chèⁿ-ōe/chìⁿ-ōe 諍話 chu-siong 諮商 chu-sûn 諮詢 chu 諸 chu-kong 諸公 chu-kun 諸君 chu-jî/chu-jû 諸如 chu-niû 諸娘 chu-niû-lâng 諸娘人 Chu-kat 諸葛 chu-kat-teng 諸葛燈 chu-kat-chhài 諸葛菜 chèng 證 chèng-kau-sòe/chèng-kau-sè 證交稅 chèng-jîn 證人 chèng-kiāⁿ 證件 chèng-kǹg 證券 chèng-kǹg-siong 證券商 chèng-si̍t 證實 chèng-kì/chèng-kù 證據 chèng-bêng 證明 chèng-bêng-su 證明書 chèng-su 證書 chèng-bu̍t 證物 Chèng-koán-hōe 證管會 chèng-kìⁿ 證見 chèng-giân 證言 chèng-sû 證詞 chèng-tō 證道 chhò 譟 chhò-kàn-kiāu 譟姦撟 chhàm 讖 chhàm--leh 讖leh chhàm-gí/chhàm-gú 讖語 chhàm-kóng 讖講 chán 讚 chàn-put-choa̍t-kháu 讚不絕口 chàn-phòe 讚佩 chàn-thàn 讚嘆 chàn-iông 讚揚 chàn-bí 讚美 chàn-hí 讚許 chàn-ī 讚譽 chàn-sióng 讚賞 chhiūⁿ 象 chhiūⁿ-kî 象棋 chhiūⁿ-gê 象牙 chhiūⁿ-gê-chhn̂g 象牙床 chhiūⁿ-gê-tī/chhiūⁿ-gê-tū 象牙箸 chhiūⁿ-phôe-chèng/chhiūⁿ-phê-chèng 象皮症 chhiūⁿ-kóng 象管 chhiūⁿ-hî/chhiūⁿ-hû 象魚 chhiūⁿ-phīⁿ-chhun 象鼻椿

e̍k-miâ 譯名 e̍k-oân 譯員 e̍k-bûn 譯文 e̍k-pún 譯本 e̍k-chiá 譯者 e̍k-chù 譯註 e̍k-im 譯音


giân-chi-kòe-chá/giân-chi-kè-chá 言之過早 giân-chhut-pit-hêng 言出必行 giân-ki̍p 言及 giân-gōa-chi-ì 言外之意 giân-bêng 言明 giân-kui-chèng-toān 言歸正傳 giân-iû-chāi-ní 言猶在耳 giân-hêng/giân-tōng 言行 giân-sû 言詞 giân-gí/giân-gú 言語 giân-tâm 言談 giân-lūn 言論 giân-sî 言辭 gē 詣 gí/gú 語 gí-kù/gú-kù 語句 gí-ha̍k/gú-ha̍k 語學 gí-lūi/gú-lūi 語彙 gí-ì/gú-ì 語意 gí-bûn/gú-bûn 語文 gí-khì/gú-khì 語氣 gí-hoat/gú-hoat 語法 gí-goân-ha̍k/gú-goân-ha̍k 語源學 gí-giân/gú-giân 語言 gí-giân-ha̍k/gú-giân-ha̍k 語言學 gí-sû/gú-sû 語詞 gí-tiāu/gú-tiāu 語調 gí-tāng-sim-tn̂g/gú-tāng-sim-tn̂g 語重心長 gí-im/gú-im 語音 gō͘/ngō͘ 誤 gō͘-sū 誤事 gō͘-sìn 誤信 gō͘-thoân 誤傳 gō͘-siong 誤傷 gō͘-ji̍p-kî-tô͘ 誤入歧途 gō͘-phòaⁿ 誤判 gō͘-tō 誤導 gō͘-chha 誤差 gō͘-hōe 誤會 gō͘-sat 誤殺 gō͘-kái 誤解 gō͘-chhiok 誤觸 gō͘-chia̍h 誤食 gī 誼 gî-sai-sai 誼獅獅 gī-gī-chhoah 誼誼chhoah gī-gī-chhiò 誼誼笑 gān-bûn 諺文 gān-gí/gān-gú 諺語 gio̍h 謔 gio̍h-siah/gio̍h-sioh 謔削 gio̍h-sio 謔燒 gio̍h-chhiò 謔笑 gio̍h-sio̍h 謔誚 gī 議 gī-sū 議事 gī-sū-thiaⁿ 議事廳 gī-sū-ji̍t-thêng 議事日程 gī-sū-thûi 議事槌 gī-sū-lio̍k/gī-sū-lo̍k 議事錄 gī-kè 議價 gī-hô 議和 gī-oân 議員 gī-tiûⁿ 議場 gī-tēng 議定 gī-tēng-su 議定書 gī-hōe 議會 gī-àn 議案 gī-koat 議決 gī-chhú 議處 gī-chhéng 議請 gī-lūn 議論 gī-tiúⁿ 議長 gī-īⁿ 議院 gī-tê/gī-tôe 議題 gê-sé/gê-sóe 譺洗

hiû 裘 hiû-á 裘仔 ho̍k-ìn 複印 ho̍k-ha̍p 複合 hok-sím 複審 hok-siá 複寫 ho̍k-siá-chóa 複寫紙 hok-sek 複式 ho̍k-sò͘ 複數 hok-cha 複查 ho̍k-kiám 複檢 ho̍k-koat 複決 hok-chè 複製 ho̍k-chè-phín 複製品 hok-chín/ho̍k-chín 複診 hok-gī 複議 hok-sài 複賽 ho̍k-soán 複選 ho̍k-cha̍p 複雜 hok/phak 覆 hok-bûn 覆文 hok-gī 覆議 ho̍k-tia̍t 覆轍 hù-bûn 訃聞 hù-im 訃音 hùn-lēng 訓令 hùn-tō 訓導 hùn-tō-chhù 訓導處 hùn-tō-tiúⁿ 訓導長 hùn-chèng 訓政 hùn-sī 訓示 hùn-liān 訓練 hùn-io̍k 訓育 hùn-ōe 訓話 hùn-kài 訓誡 hóng 訪 hóng-iú 訪友 hóng-būn 訪問 hóng-kheh 訪客 hóng-cha 訪查 hóng-sī 訪視 hí-khó/hú-khó 許可 hí-khó-chèng 許可證 hú-chhiū 許樹 hiah-chē/hiah-chōe 許濟 hí-lo̍k 許諾 hí-phòe/hí-phè 許配 hau-siâu 詨siâu hau-siâu-ōe 詨siâu話 hau-la̍k 詨六 hau-la̍k-ōe 詨六話 hau-phôe/hau-phê 詨皮 húi-pòng 誹謗 hâi 諧 hâi-im 諧音 hùi-bó/hùi-bú 諱母 hong-chhì/hóng-chhì 諷刺 hóng-pò 謊報 hàm 譀 hàm-kî-kōa 譀其呱 hàm-kó͘ 譀古 hàm-kōa-kōa 譀呱呱 hàm-siūⁿ 譀想 hàm-táu-láng 譀斗籠 hàm-phu̍h 譀浡 hàm-káu 譀狗 hàm-ōe 譀話 hàm-hàm 譀譀 hàm-kiàⁿ 譀鏡 hōa 譁 hō͘ 護 hō͘-peng 護兵 hō͘-chhù 護厝 hō͘-sū 護士 hō͘-choan 護專 hō͘-pì 護庇 hō͘-hāu 護校 hō͘-hoat 護法 hō͘-chiàu/hō͘-chiò 護照 hō͘-chhiûⁿ 護牆 hō͘-lí 護理 hō͘-seng-chháu 護生草 hō͘-ba̍k-kiàⁿ 護目鏡 hō͘-té 護短 hō͘-keng-kah/hō͘-kian-kah 護肩kah hō͘-hâng 護航 hō͘-ōe 護衛 hō͘-sin 護身 hō͘-sin-to 護身刀 hō͘-sàng 護送 hō͘-kà 護駕 hō͘-lêng 護龍 hong-hō͘ 豐厚 Hong-goân 豐原 Hong-goân-chhī 豐原市 hong-hù 豐富 hong-liân/hong-nî 豐年 hong-nî-chè 豐年祭 hong-siu 豐收 hong-phài/phong-phài 豐沛 hong-boán 豐滿 hong-teng 豐登 hong-sok 豐碩 hong-bō͘ 豐茂 hong-jū 豐裕 hô-kiap 豪俠 hô-kia̍t 豪傑 hô-kheh 豪客 hô-chêng 豪情 hô-hòng 豪放 hô-khì 豪氣 hô-kí/hô-kú 豪舉 hô-hôa 豪華 hô-gí/hô-gú 豪語 hô-ti/hô-tu 豪豬 hô-tó͘ 豪賭 hô-māi 豪邁 hô-ú 豪雨 hô-ím 豪飲

iàu-jîn 要人 iàu-kiāⁿ 要件 iáu-bū 要務 iàu-oân 要員 iàu-tē/iàu-tōe 要地 iàu-sài 要塞 iàu-hāi 要害 iàu-chí 要旨 iau-kiû 要求 iàu-hoān 要犯 iàu-sò͘ 要素 iàu-kín 要緊 iàu-chit 要職 iau-hia̍p 要脅 iàu-chhiong 要衝 iàu-kak 要角 iàu-koat 要訣 iàu-tō 要道 iàu-hāng 要項 iàu-léng 要領 iàu-tiám 要點 iú-lâng 誘人 iú-he̍k 誘惑 iú-koái 誘拐 iú-sat 誘殺 iú-jī 誘餌 iú-siâⁿ 誘餳 iat-chó͘ 謁祖 iâu-thoân 謠傳 iâu-giân 謠言 iām-hok 豔福

ī-pâi-á 豫牌仔

jio̍k-á-khàm/lio̍k-á-khàm 褥仔khàm jīm-bat/jīm-pat 認bat jīn-hūn/līn-hūn 認份 jīn-keng 認供 jīn-hūn 認分 jīm-kháu-keng 認口供 jīm-tông 認同 jīn-miā 認命 jīn-gōng 認戇 jīn-siàu 認數 jīm-ûi/jīn-ûi 認為 jīn-chin 認真 jīn-lāu 認老 jīn-soe 認衰 jīn-sek 認識 jīn-lō͘/līn-lō͘ 認路 jīn-su 認輸 jīn-chhò 認錯 jūn-hòe/jūn-hè 論歲 jiōng-tō͘/niū-tō͘ 讓渡 jiōng-ú 讓與

kún-piⁿ 袞邊 khiap-sì-miā/khiap-sè-miā 袪勢命 khiap-sái 袪屎 kah 袷 kah 裌 kah-á 裌仔 kûn 裙 kûn-tòa 裙帶 kûn-tòa-chhài 裙帶菜 kûn-tòa-chhin 裙帶親 kûn-ki 裙裾 kûn-thâu 裙頭 káu-kioh 裹腳 kó͘-chiok-put-chiân 裹足不前 ki/ku 裾 khò͘ 褲 khò͘-tòa 褲帶 khò͘-té/khò͘-tóe 褲底 khò͘-thìⁿ/khò͘-thèⁿ 褲撐 khò͘-tn̂g 褲段 khò͘-tâng 褲筒 khò͘-liú-á 褲紐仔 khò͘-thiu 褲紬 khò͘-kha 褲腳 khò͘-kha-bóe/khò͘-kha-bé 褲腳尾 khò͘-kha-phāng 褲腳縫 khò͘-chhà 褲衩 khò͘-tē-a/khò͘-tē-á 褲袋仔 khò͘-thâu 褲頭 khò͘-thâu-tòa 褲頭帶 khim-chiong 襟章 khim-heng 襟胸 kiàn/kìⁿ 見 kìⁿ-lâng-hó 見人好 kìⁿ-lâng-hiâm 見人嫌 kìⁿ-lâng-tâu 見人投 kìⁿ-lâng-se̍k 見人熟 kìⁿ-lâng-kiàn-siàu 見人見笑 kìⁿ-nā 見但 kiàn-lâi-sêng 見來成 kìⁿ-kang-bó/kìⁿ-kang-bú 見公母 kiàn-kó͘ 見古 kìⁿ-pò 見報 kiàn-gōa 見外 kìⁿ-tōa 見大 khiàn-thian 見天 khiàn-thian-káu 見天狗 kiàn-kî 見奇 kiàn-koài 見怪 kiàn-pái 見擺 kiàn-kái 見改 kiàn-hāu 見效 kiàn-pún 見本 kìⁿ-seⁿ-sí/kìⁿ-siⁿ-sí 見生死 kìⁿ-chin 見真 kìⁿ-chin-tiuⁿ 見真張 kiàn-siàu 見笑 kiàn-siàu-tāi 見笑代 kiàn-siàu-sí 見笑死 kiàn-siàu-chháu 見笑草 kiàn-siàu-bīn 見笑面 kiàn-si̍p 見習 kiàn-bûn 見聞 kìⁿ-chéng-siau 見腫消 kìⁿ-nā 見若 kìⁿ--tio̍h 見著 kiàn-kái 見解 kiàn-liōng 見諒 kiàn-chèng 見證 kiàn-sek 見識 kìⁿ-su-iâⁿ 見輸嬴 kìⁿ-su-iâⁿ 見輸贏 kìⁿ--kòe/kìⁿ--kè 見過 kìⁿ-chîⁿ-sí 見錢死 kìⁿ-chîⁿ-siáu 見錢痟 kìⁿ-bīn 見面 kìⁿ-bīn-lé 見面禮 kiàn-ko-te 見高低 kìⁿ-kúi 見鬼 kui 規 kui-kōaⁿ 規kōaⁿ 髟|kui-sui 規|髟 kui-sì-lâng 規世人 kui-ē/kui-ê 規個 kui-chek 規則 kui-hù 規副 kui-ōe 規劃 kui-pòaⁿ-kang 規半工 kui-thô͘-kha 規土腳 kui-thó 規套 kui-tēng 規定 kui-nn̂g-ji̍t 規崙日 kui-nn̂g-sin 規崙身 kui-nî 規年 kui-lu̍t 規律 kui-sim 規心 kui-phe/kui-phoe 規批 kui-thoa 規拖 kui-ji̍t 規日 kui-mê/kui-mî 規暝 kui-mê-kàu-thiⁿ-kng/kui-mî-kàu-thiⁿ-kng 規暝到天光 kui-keh 規格 kui-bô͘ 規模 kui-khì 規氣 kui-tù 規注 kui-phiáⁿ 規片 kui-ōe 規畫 kui-pôaⁿ 規盤 kui-kí/kui-kú 規矩 kui-chiong 規章 kui-hoān 規範 kui-phiⁿ 規篇 kui-iok 規約 kui-chōe 規罪 kui-pak 規腹 kui-sek 規色 kui-hùi 規費 kui-sin 規身 kui-seng-khu/kui-sin-khu 規身軀 kui-chōa 規迣 kui-pī 規避 kui-tīn 規陣 kui-thâu-bīn-thô͘ 規頭面土 kìⁿ 覲 kak-gō͘ 覺悟 Kak-bîn 覺民 kak-chhéⁿ/kak-chhíⁿ 覺醒 koan-sè-im 觀世音 Koan-sè-im-phô͘-sat 觀世音菩薩 koan-lâng-ì 觀人意 koan-kong 觀光 koan-kong-khu 觀光區 koan-kong-kheh 觀光客 Koan-kong-kio̍k 觀光局 koan-kong-gia̍p 觀光業 koan-tâi 觀台 koan-chhat 觀察 koan-chhat-oân 觀察員 koan-chhat-ka 觀察家 koan-liām 觀念 koan-kám 觀感 koan-chiàn 觀戰 koan-mô͘ 觀摩 koan-bōng 觀望 koan-chhek 觀測 koan-khòaⁿ 觀看 koan-chiòng 觀眾 koan-lé 觀禮 koan-hō͘-jîn 觀護人 koan-sióng/koan-siúⁿ 觀賞 Koan-im 觀音 koan-im-má 觀音媽 Koan-im-soaⁿ 觀音山 koan-im-tek 觀音竹 koan-im-chháu 觀音草 koan-im-chhài 觀音菜 koan-im-liân 觀音蓮 koan-im-chôa 觀音蛇 koan-im-tāu 觀音豆 koan-kò͘ 觀顧 koan-hong 觀風 koan-tiám 觀點 kak 角 kak-á 角仔 kak-á-hî/kak-á-hû 角仔魚 kak-sì/kak-sè 角勢 kak-tō͘ 角度 kak-kiû 角球 kak-thn̂g 角糖 kak-mo̍͘h 角膜 kak-sek 角色 kak-hoe-á 角花仔 kak-chhài 角菜 kak-phang 角蜂 kak-chhia 角車 kak-thâu 角頭 kak-thâu-chio̍h 角頭石 kak-chang 角鬃 kak-hî/kak-hû 角魚 kak-hî-hó͘/kak-hû-hó͘ 角魚虎 kak-hang 角魴 kak-soa 角鯊 kak-eng 角鷹 kak-khí 角齒 ko͘ 觚 kái/ké/kóe 解 kái-kò͘ 解僱 kái-kiáu 解儌 kài-goân 解元 kái-tòng 解凍 kái-khǹg/kái-khoàn 解勸 kái-gûi 解危 kái-eh 解厄 kái-giâm 解嚴 kái-ûi 解圍 kái-ko͘-thé 解姑體 kái-chhái 解彩 kái-sim-būn 解心悶 kái-sim-goān 解心願 kái-būn 解悶 kái-hòng 解放 kái-hòng-kun 解放軍 kái-kiù 解救 kái-sàn 解散 kái-sek 解析 kái-sek-tō͘ 解析度 kái-to̍k 解毒 kái-to̍k-che 解毒劑 kái-khùi 解氣 kái-koat 解決 kóe-sé/kái-sóe 解洗 kái-jia̍t 解熱 kái-jia̍t-io̍h 解熱藥 kái-hun 解燻 kái-thiàⁿ 解疼 kái-bé 解碼 kái-bé-khì 解碼器 kái-kìm 解禁 kái-tap 解答 kái-iok 解約 kái-phèng 解聘 kái-chit 解職 kái-thoat 解脫 kái-hun 解薰 kái-soe 解衰 kái-soeh/kái-seh/ké-soeh/ké-she/kóe-soeh/kóe-seh 解說 kái-sàng 解送 kái-chiú/kóe-chiú 解酒 kái-sek 解釋 kái-tî/kái-tû 解除 kái-kò͘ 解雇 kái-sau 解騷 kái-thé 解體 kái-ut 解鬱 kè/kì/kòe 計 kè-kiāⁿ 計件 kè-kè 計價 kè-kiōng 計共 kè-hun 計分 kè-e̍k/kè-he̍k/kè-ōe/kè-e̍k 計劃 kè-ōe-su 計劃書 kè-he̍k-àn 計劃案 kè-sò͘ 計數 kè-sî 計時 kè-sî-khì 計時器 kè-tì 計智 kè-è 計會 kè-lia̍k/kè-lio̍k 計略 kè-ōe 計畫 kè-têng-chhia 計程車 kè-chhek 計策 kè-sǹg 計算 kè-sǹg-chhut 計算出 kè-sǹg-ki 計算機 kè-kè 計計 kè-bô͘ 計謀 kè-gī 計議 kè-hùi 計費 kè-kàu 計較 kì 記 kì-bē-tiâu 記bē-tiâu kì-bē-chheng 記bē清 kì-teh 記leh kì-tiâu 記tiâu kì-hā 記下 kì-sū-pún 記事本 kì-hun 記分 kì-kong 記功 kì-chhú 記取 kì-miâ 記名 kì-tōa-kò 記大過 kì-tit 記得 kì-sim 記心 kì-sim-kì-koaⁿ 記心記肝 kì-sèng 記性 kì-hīn/kì-hūn 記恨 kì-ek 記憶 kì-ek-le̍k 記憶力 kì-ek-thé 記憶體 kì-châi 記才 kì-tî 記持 kì-kòa 記掛 kì-siàu 記數 kì-tiâu 記椆 kì-tiâu-tiâu 記椆椆 kì-hoat 記法 kì-sîn 記神 kì-chiá 記者 kì-chiá-hōe 記者會 kì-tio̍h 記著 kì-hō 記號 kì-jīn 記認 kì-siàu 記賬 kì-chài 記載 kì-su̍t 記述 kì-kò 記過 kì-lio̍k/kì-lo̍k 記錄 koat 訣 koat-khiàu 訣竅 koat-choa̍t 訣絕 koat-soat 訣說 koat-thâu 訣頭 kàu-kàu-mē/kàu-kàu-mā 詬詬罵 khúi 詭 khúi-ì 詭異 khúi-kè 詭計 khúi-chà 詭詐 kúi-bô͘ 詭謀 khiat-chi̍h 詰舌 kai 該 kai-chài 該哉 kai-boeh-soe 該欲衰 kai-sí 該死 kai-jiân 該然 kai-tong 該當 kai-chhin 該親 kai-chù-sí 該註死 khoe 詼 khoe-sian 詼仙 khoe-hâi/khe-hâi 詼諧 kōng-kiauh/kōng-kia̍uh 誆kiauh khoa 誇 khoa-kong 誇功 khoa-kháu 誇口 khoa-chhùi 誇嘴 khoa-tāi/khoa-tōa 誇大 khoa-tiong 誇張 khoa-chióng 誇獎 khoa-sī 誇示 khoa-iāu 誇耀 khoa-chàn 誇讚 kòng-koai 誑乖 khò-goân/khò-oân 課員 khò-tn̂g 課堂 khò-gōa 課外 khò-sek 課室 khò-cheng 課征 khò-āu 課後 khò-bûn 課文 khò-pún 課本 khò-gia̍p 課業 khò-ba̍k 課目 khò-sòe/khò-sè 課稅 khò-kha 課腳 khò-pió 課表 khò-tiúⁿ 課長 khò-tê/khò-tôe 課題 khò-î/khò-û 課餘 kún-chhiò 諢笑 kún-sńg-chhiò 諢耍笑 khiam 謙 khiam-pi 謙卑 khiam-hô 謙和 khiam-chheng 謙稱 khiam-sè/khiam-sòe 謙細 khiam-hi 謙虛 khiam-sùn 謙遜 khiàm-sūn 謙順 káng/kóng 講 kóng-bē-liáu/kóng-bōe-liáu 講bē了 kóng-bē-lâi/kóng-bōe-lâi 講bē來 kóng-bē-óa/kóng-bōe-óa 講bē倚 kóng-bē-ha̍h/kóng-bōe-ha̍h 講bē合 kóng-bē-tit-kòe/kóng-bōe-tit-kè 講bē得過 kóng-bē-soah/kóng-bōe-soah 講bē煞 kóng-bē-thong/kóng-bōe-thong 講bē通 kóng-chhit-thô 講chhit-thô kóng-chhit-thô--ê/kóng-thit-thô--ê 講chhit-thô--ê kónghàm-kó͘ 講hàm古 kóng-kah 講kah kóng-la-thian 講la天 kóng-m̄-tio̍h 講m̄著 kóng-soah 講soah kóng-tàⁿ 講tàⁿ kóng-tāⁿ 講tāⁿ kóng-chi̍t-bô-nn̄g 講一無兩 kóng-liáu-kóng 講了講 kóng-sian-kó͘ 講仙古 kóng-sian-lô 講仙鑼 kóng--lâi 講來 kóng-siáu-ōe 講俏話 kóng-kè 講價 kóng-kè-siàu 講價數 kóng-phàⁿ-ōe 講冇話 kóng-chhut 講出 kóng--chhut-lâi 講出來 kóng-ke-ōe 講加話 káng-chheng-káng-bān 講千講萬 kóng-kó͘ 講古 káng-tâi 講台 káng-hô/kóng-hô 講和 kóng-hōa 講嘩 káng-tn̂g 講堂 kóng-tōa-ōe 講大話 kóng-thian-kiat 講天kiat kóng-hó 講好 kóng-hó-sì--ah/kóng-hó-sè--ah 講好勢ah kóng-hó-ōe 講好話 káng-ha̍k 講學 kóng-chha 講差 káng-su 講師 káng-chō 講座 kóng-chêng/kóng-chiâⁿ 講情 kóng-koàn 講慣 kóng-gōng-ōe 講戇話 káng-siū 講授 kóng-tháu-khùi 講敁氣 kóng-bêng 講明 kóng-thiòng 講暢 kóng-ē-lâi 講會來 káng-kiû 講求 kóng-hoat 講法 kóng-chheng-chhó 講清楚 káng-ián 講演 káng-lí 講理 kong-kah-m̄-kōe 講甲m̄-kōe kóng-pe̍h-chha̍t 講白賊 kóng-chin--ê 講真ê kóng-chai 講知 kóng-phòa 講破 kóng-ngē-ōe/kóng-ngī-ōe 講硬話 káng-kó 講稿 káng-kiù 講究 kóng-chhiò 講笑 kóng-chhiò-khoe/kóng-chhiò-khe 講笑詼 káng-keng/kóng-keng 講經 kóng-bóng-kóng 講罔講 káng-gī 講義 káng-si̍p 講習 káng-si̍p-hōe 講習會 kóng-sńg--ê 講耍ê kóng-sńg-chhiò 講耍笑 kóng-sèng-jū 講聖諭 kóng--tio̍h 講著 kóng-chhin 講親 kóng-chhin-chiâⁿ 講親chiâⁿ káng-kái 講解 káng-phêng 講評 kóng-ōe 講話 kóng-khiàn-sńg 講譴耍 kóng-khí 講起 kóng--khí-lâi 講起來 kóng-su̍t 講述 kóng-thàu-té/kóng-thàu-tóe 講透底 kóng-thàu-ki 講透枝 kóng-thong-hô 講通和 kóng-thong-thò 講通套 kóng-thang-hông 講通晃 kóng-thong-thàu 講通透 kóng-kòe-chîn/kóng-kè-chîn 講過chîn káng-tō 講道 kóng-tō-lí 講道理 kóng-khui 講開 kóng-êng-á-ōe 講閒仔話 káng-bīn-chú 講面子 kóng-tê/kóng-tôe 講題 kóng-kúi-ōe 講鬼話 kín-siú 謹守 kín-sīn 謹慎 kín-kì 謹記 ki-chhiò 譏笑 ki-phêng 譏評 kiāu-lō͘-thâu 譙路頭 kéng-pī 警備 kéng-pī-chhia 警備車 kéng-pī-tūi 警備隊 kéng-le̍k 警力 kéng-bū 警務 kéng-bū-chhù 警務處 kéng-kò 警告 kéng-oân 警員 kéng-pò 警報 kéng-pò-khì 警報器 kéng-koaⁿ 警官 kéng-chhat 警察 kéng-kio̍k 警局 Kéng-kóng 警廣 kéng-kài 警戒 kéng-só͘ 警所 kéng-thàm 警探 kéng-chèng 警政 kéng-chèng-sū 警政署 kéng-hong 警方 kéng-kùn 警棍 kéng-kài 警界 kéng-sī 警示 kéng-chóng 警總 kèng-lê 警螺 kéng-ōe 警衛 kéng-kak 警覺 kéng-sìn 警訊 kéng-gí/kéng-gú 警語 kéng-kài 警誡 kéng-chhia 警車 kéng-chhéⁿ/kéng-chhíⁿ 警醒 kéng-lêng 警鈴 kéng-tiúⁿ 警長 khiàn-siùⁿ 譴相 khián-chek/khiàn-chek 譴責 kok-té/kok-tóe 谷底 Kok-koan 谷關 kang-tāu 豇豆 kiám 豈 ká-khiàng 豈khiàng kám-m̄ 豈m̄ ká-kî 豈奇 ká-hó 豈好 khí-kám 豈敢 kám-sī 豈是 ká-ē/kám-ē 豈會 ká-hiah-kî 豈赫奇 ká-hiah-soe 豈赫衰

le̍h-chi̍t-khang 裂一空 li̍h-chhùi 裂嘴 li̍h-liông-sòaⁿ-kah 裂戎散甲 lia̍t-hûn/li̍h-hûn 裂痕 liah-phòa/lì-phòa 裂破 li̍h-sûn 裂紃 li̍h-keng 裂經 li̍h-sòaⁿ-chōe/li̍h-sòaⁿ-chē 裂線坐 li̍h-phāng 裂縫 le̍h-khui/liah-khui/li̍h-khui 裂開 liah-khiah 裂隙 lí 裏 lin/nih/ni̍h 裡 lí-gōa 裡外 lō-sin 裸身 lō-lō͘ 裸露 lùi-chhùi/lúi-chhùi 褸碎 lam 襤 lam-mî-hiû 襤棉裘 làm-sai-káu 襤獅狗 lâm-lùi 襤褸 liōng 諒 liāng-chêng/liōng-chêng/liōng-chêng 諒情 liōng-kái 諒解 lūn 論 lūn-kè 論價 lūn-kî-si̍t 論其實 lūn-tôaⁿ 論壇 lūn-tēng 論定 lūn-chiàn 論戰 lūn-chèng 論政 lūn-bûn 論文 lūn-kin-sǹg-niú/lūn-kun-sǹg-niú 論斤算兩 lūn-toàn 論斷 lūn-cheng 論爭 lūn-chin 論真 lūn-sǹg 論算 lūn-chiá 論者 lūn-gí/lūn-gú 論語 lūn-tiāu 論調 lūn-chèng 論證 lūn-su̍t 論述 lūn-tê/lūn-tôe 論題 lūn-tiám 論點 lo̍k-giân 諾言 Lo̍k-pòe-ní 諾貝爾

nah 訥 ngō͘-tāⁿ 誤tāⁿ nō͘-bé-luh-chióng 諾貝爾獎 niū 讓 niū-lâng 讓人 niū-chhut 讓出 niū-chhiú 讓手 niū-hō͘ 讓給 niū-hiân 讓賢 niū-khui 讓開

oán-tāu-chhng 豌豆瘡


ōe-jîn/ōe-lîn 話仁 ōe-á-ōe-sng 話仔話栓 ōe-sian 話仙 ōe-chōe/ōe-chē 話儕 ōe-kio̍k 話劇 ōe-chiam 話尖 ōe-bóe/ōe-bé 話尾 ōe-sái 話屎 ōe-ín 話引 ōe-ì 話意 ōe-kòa-kut 話掛骨 ōe-lia̍h-phòng-bé 話掠胖碼 ōe-chheⁿ/ōe-chhiⁿ 話星 ōe-pèⁿ/ōe-pìⁿ 話柄 ōe-sng 話栓 ōe-ki 話機 ōe-khoán 話款 ōe-bó/ōe-bú 話母 ōe-tū 話注 ōe-bô-thâu-sū 話無頭序 ōe-toan 話端 ōe-tâng 話筒 ōe-phoh 話粕 ōe-phāng 話縫 ōe-khiuⁿ 話腔 ōe-hèng 話興 ōe-sat 話虱 ōe-soeh/ōe-seh 話說 ōe-ta̍h-thut 話踏脫 ōe-mn̂g 話門 ōe-koan 話關 ōe-thâu 話頭 ōe-tê/ōe-tôe 話題 ōe-kut 話骨

pī-hû 被俘 pī-thau 被偷 pī-siong 被傷 pī-phòaⁿ 被判 pī-chhì 被刺 pī-kiap 被劫 pī-tōng 被動 phōe-pau/phē-pau 被包 pī-kò 被告 phōe-toaⁿ/phē-toaⁿ 被單 phōe-lông/phē-lông 被囊 pī-hāi 被害 pī-hāi-jîn 被害人 pī-khîm 被擒 pī-sat 被殺 phōe-khang-lāi/phē-khang-lāi 被空內 phōe-kńg/phē-kńg 被管 phōe-pho͘/phē-pho͘ 被舖 phōe-chhio̍h/phē-chhio̍h 被蓆 phōe-kûn/phē-kûn 被裙 pī-chhiáⁿ 被請 pī-pek 被迫 phōe-pho͘-kǹg/phē-pho͘-kǹg 被鋪卷 phōe-pho͘-chhio̍h/phē-pho͘-chhio̍h 被鋪席 phōe-thâu-kin/phē-thâu-kun 被頭巾 pó͘ 補 pó͘-thap 補thap pó͘-that 補that pó͘-thīⁿ 補thīⁿ pó͘-siāng/pó͘-siōng 補上 pó͘-siu 補修 pó͘-siu-ha̍k-hun 補修學分 pó͘-ká 補假 pó͘-sióng/pó͘-siông 補償 pó͘-chhiong 補充 pó͘-tang 補冬 pó͘-thak 補剔 pó͘-chō͘ 補助 pó͘-chō͘-hùi 補助費 pó͘-chō͘-kim 補助金 pó͘-phín 補品 pó͘-chhui-khí/pó͘-chhùi-khí 補嘴齒 pó͘-thap 補塌 pó͘-that 補塞 pó͘-kàu-kàu 補夠夠 pó͘-kàu-gia̍h 補夠額 pó͘-só͘ 補所 pó͘-tah 補搭 pó͘-kiù 補救 pó͘-hāu 補校 pó͘-khiàm 補欠 pó͘-chèng 補正 pó͘-thiⁿ 補添 pó͘-lāu 補漏 pó͘-mi̍h 補物 pó͘-hoat 補發 pó͘-phôe-ê/pó͘-phê-ôe 補皮鞋 pó͘-khang 補空 pó͘-âng 補紅 pó͘-thīⁿ 補紩 pó͘-kip 補給 pó͘-bāng 補網 pó͘-bāng-hî/pó͘-bāng-hû 補網魚 pó͘-si̍p 補習 pó͘-si̍p-pan 補習班 pó͘-khó 補考 pó͘-bah 補肉 pó͘-pî 補脾 pó͘-sīn 補腎 pó͘-io̍h 補藥 pó͘-hiat/pó͘-hoeh/pó͘-huih 補血 pó͘-saⁿ 補衫 pó͘-khò 補課 pó͘-hòe/pó͘-hè 補貨 pó͘-thiap 補貼 pó͘-chiok 補足 pó͘-lō͘ 補路 pó͘-ūn 補運 pó͘-hō͘-sòaⁿ 補雨傘 pó͘-ê/pó͘-ôe 補鞋 pó͘-niá 補領 pó͘-iáng/pó͘-ióng 補養 pó͘-tiáⁿ-ê 補鼎的 pó͘-chê/pó͘-chôe 補齊 piáu-pòe/piáu-pè/pió-pè 裱褙 Pôe 裴 po 褒 po-so 褒唆 po-lo-so 褒囉唆 po-lô-so 褒囉嗦 po-tiong 褒忠 po-iông 褒揚 po-chióng/po-chiáng 褒獎 po-siúⁿ 褒賞 pè/pòe 褙 pè-chhak 褙chhak pè-piah 褙壁 pòe-chhat 褙擦 pòe-kim 褙金 pih-chah 襒chah pih-chhiú-ńg 襒手ńg phàn 襻 phak-leh-khùn 覆leh睏 phak-chô 覆槽 phak-chhiò 覆笑 phak-io 覆腰 phak-chhài 覆菜 phak-sūn-têng 覆順亭 phak-ku-têng 覆龜亭 pi-á 觱仔 phêng 評 phêng-kó͘ 評估 phêng-kè 評價 phêng-hun 評分 phêng-phòaⁿ 評判 phêng-tēng 評定 phêng-sím 評審 phêng-toàn 評斷 phêng-he̍k 評核 phêng-lí 評理 phêng-téng 評等 phêng-chù 評註 phêng-gí/phêng-gú 評語 phêng-lūn 評論 phêng-lūn-ka 評論家 phêng-gī 評議 phêng-kàm 評鑑 pián 諞 piàn--lâng/pián-lâng 諞人 pián-sian-á 諞仙仔 pòng 謗 pòng-tōa 謗大 pòng-hong 謗風 pòng-hong-chhia/pòng-hong-ki/pòng-hong-ku 謗風車 phó͘ 譜 phó͘-chhut 譜出 phó͘-khek 譜曲 phó͘-me̍h 譜脈 phó͘-me̍h-á 譜脈仔 phó͘-phó͘-á 譜譜仔 phì-jū/phí-lū 譬喻 phì-jū 譬如 phì-jî-kóng/phì-jû-kóng 譬如講 phì-siùⁿ 譬相 phì-lūn 譬論 piàn/pìⁿ 變 piàn-tōng 變動 piàn-hòa 變化 piàn-kòa 變卦 piàn-bī 變味 piàn-ap-khì 變壓器 pìⁿ-hāi 變壞 piàn-thian/piàn-thiⁿ 變天 piàn-hó 變好 pìⁿ-sió 變小 piàn-kio̍k 變局 piàn-hoàn 變幻 pìⁿ-lāng 變弄 piàn-hêng 變形 piàn-sim 變心 piàn-sèng 變性 pìⁿ-koài 變怪 piàn-thài 變態 piàn-sêng/pìⁿ-chiâⁿ 變成 piàn-pá-hì/pìⁿ-pá-hì 變把戲 piàn-ōaⁿ 變換 piàn-kò͘ 變故 piàn-sò͘ 變數 piàn-hong-hiòng 變方向 pìⁿ-kéng 變景 piàn-keng 變更 piàn-pún-ka-lē 變本加厲 piàn-iūⁿ 變樣 piàn-pō͘/pìⁿ-pō͘ 變步 pìⁿ-pháiⁿ 變歹 piàn-ûi 變為 piàn-bô-pō͘ 變無步 piàn-bô-lō͘ 變無路 piàn-bô-lián 變無輦 piàn-bô-báng/pìⁿ-bô-báng 變無魍 pìⁿ-kâu-lāng 變猴弄 pìⁿ-kâu-hì 變猴戲 pìⁿ-sán 變產 pìⁿ-kah 變甲 pìⁿ-īⁿ 變異 pìⁿ-ba̍k 變目 piàn-siòng/pìⁿ-siàng/piàn-siòng 變相 piàn-chéng 變種 pìⁿ-khang 變空 pìⁿ-khang-sún 變空榫 pìⁿ-khang-thâu 變空頭 piàn-khiàu 變竅 piàn-pûi 變肥 piàn-phoe 變胚 pìⁿ-chhàu-bīn 變臭面 piàn-sek 變色 pìⁿ-hó͘-niau 變虎貓 pìⁿ-báng 變蚊 pìⁿ-phó͘ 變譜 pián-pìⁿ/piàn-pìⁿ 變變 pìⁿ-bē/pìⁿ-bōe 變賣 piàn-chit 變質 piàn-sin-khó͘ 變身苦 piàn-thong 變通 piàn-sok 變速 piàn-chō 變造 piàn-chhian 變遷 pìⁿ-bīn 變面 pìⁿ-bīn-chhiuⁿ 變面昌 piàn-kek 變革 piàn-im 變音 pìⁿ-hong-bīn 變風面 piàn-thé 變體 piN33-kúi/pìⁿ-kúi 變鬼 pìⁿ-kúi-chiⁿ 變鬼精 pìⁿ-kúi-pìⁿ-koài 變鬼變怪 pìⁿ-báng 變魍 piàn-mô͘-su̍t/pìⁿ-mô͘-su̍t 變魔術 pìⁿ-ku-pìⁿ-pih 變龜變鱉 pà 豹 pà-hêngkiān-sin 豹形健身 pà-iokiān-sin 豹腰健身

siat-thái 褻體 siong-chō͘ 襄助 siang-lí 襄理 sai 西 sai-pêng 西pêng Se-a 西亞 se-jîn 西人 se-á-hòe/se-á-hè 西仔貨 se-goân 西元 sai-to-chi̍h 西刀舌 sai-sì/sai-sè 西勢 sai-pak/se-pak 西北 sai-pak-hō͘ 西北雨 sai-khu 西區 sai-lâm 西南 Se-hn̂g 西園 se-he̍k 西域 Se-chú 西子 Se-an 西安 Sai-lêng 西寧 Sai-soaⁿ 西山 sai-hōaⁿ 西岸 se-sek 西式 se-cheng 西征 Se-tek 西德 se-hong 西方 se-hong-lâng 西方人 se-hong-kok-ka 西方國家 se-si-chi̍h/sai-si-chi̍h 西施舌 se-le̍k 西曆 se-ho̍k 西服 Se-au 西歐 se-kui 西歸 se-hô-liú 西河柳 se-iûⁿ 西洋 se-iûⁿ-lâng 西洋人 se-iûⁿ-lâu 西洋樓 se-iûⁿ-khîm/sai-iûⁿ-khîm 西洋琴 se-iûⁿ-hoan 西洋番 se-hái-hōaⁿ 西海岸 Se-ô͘ 西湖 se-hô͘-liú 西湖柳 sai-chiò-ji̍t/sai-chiò-li̍t 西照日 Se-pan-gâ 西班牙 si-koe/sai-koe 西瓜 si-koe-khí-soa 西瓜起沙 se-hoan-liân 西番蓮 se-ōe 西畫 si-bí-loh 西米羅 Se-chông 西藏 se-io̍h 西藥 Sai-lê 西螺 sai-lê-kam 西螺柑 se-chong 西裝 sai-kok-bí 西谷米 Se-iû-kì 西遊記 se-pō͘/sai-pō͘ 西部 se-i 西醫 se-mn̂g 西門 Se-mn̂g-teng 西門町 sai-hong 西風 se-chhan 西餐 se-chhan-thiaⁿ 西餐廳 se-ló͘/sai-ló͘ 西魯 se-tiám 西點 sai-khí 西齒 sē/sī 視 sī-le̍k 視力 sī-tông 視同 sī-chhat 視察 sī-sòaⁿ 視線 sī-thiaⁿ 視聽 sī-jio̍k-bô-tó͘ 視若無睹 sī-kak 視覺 sī-sìn 視訊 sī-iá 視野 sù 覗 sù-sù 覗覗 sìn-būn 訊問 sìn-sit 訊息 sìn-hō 訊號 soān/soan 訕 soan-siâu 訕-人召 soan-siâu 訕siâu soān-tò-tńg 訕倒轉 soan-siah 訕削 soan-ngiāu 訕囈 soan-sé/soan-sóe 訕洗 soan-chhiò 訕笑 sàn-mē/sàn-mā 訕罵 siōng-kùn 訟棍 siat 設 siat-hā 設下 siat--lâng/siat-lâng 設人 siat-sian 設仙 siat-sú 設使 siat-sú-sī 設使是 siat-pī 設備 siat-thái 設呔 siat-thái-hó 設呔好 siat-thái-kôaⁿ 設呔寒 siat-tēng 設定 siat-kio̍k 設局 siat-chhiúⁿ 設廠 siat-sióng 設想 siat-si 設施 siat-kéng 設景 siat-àm-kè 設暗計 siat-iú 設有 siat-hoat 設法 siat-li̍p 設立 siat-iân-tâu 設緣投 siat-tì 設置 siat-kè 設計 siat-kè-tô͘ 設計圖 siat-kè-ka 設計家 siat-kè-su 設計師 siat-kè-chiá 設計者 siat-sin-chhù-tē/siat-sin-chhù-tōe 設身處地 siat-hông 設防 siat-hān 設限 siat-lêng 設靈 siat-thái 設體 sò͘ 訴 sò͘-kiû 訴求 sò͘-khó͘ 訴苦 sò͘-siōng 訴訟 sò͘-chhéng 訴請 sò͘-chu 訴諸 sò͘-goān 訴願 sû-kù 詞句 sû-ì 詞意 sû-khek 詞曲 sûn-būn 詢問 si 詩 si-jîn 詩人 si-chok 詩作 si-kù 詩句 si-ì 詩意 si-bûn 詩文 si-koa 詩歌 Si-keng 詩經 si-sû 詩詞 si-chi̍p 詩集 siâng-sè/siông-sòe 詳細 sè-sí 誓死 sau/siàu 誚 sau-phî 誚皮 sau-that 誚躂 sêng-sìn 誠信 sêng-sim 誠心 sêng-sim-hoan-gêng 誠心歡迎 sêng-ì 誠意 sêng-khún 誠懇 sêng-jiân 誠然 siōng-keng 誦經 soat/soeh/seh 說 soeh-ló͘-la̍t/seh-ló͘-la̍t 說ló͘力 soeh-to-siā/seh-to-siā 說多謝 soeh-chêng/seh-chêng 說情 soat-kàu 說教 soat-bêng/soeh-bêng/seh-bêng 說明 soat-bêng-su 說明書 soat-ho̍k 說服 soeh-ho̍k-le̍k/seh-ho̍k-le̍k 說服力 soeh-sû/seh-sû 說詞 soeh-siā/seh-siā 說謝 soeh--khí-lâi/seh--khí-lâi 說起來 soat-sî 說辭 soeh-thàu-ki/seh-thàu-ki 說透機 soeh-thàu-lâu/seh-thàu-lâu 說透流 sè-miâ/sē-miâ 諡名 siā 謝 siā-sêng-hông 謝城隍 siā-bō͘ 謝幕 siā-ì 謝意 siā-sîn 謝神 siā-lé 謝禮 siā-choa̍t 謝絕 siā-chōe 謝罪 siā-goān 謝願 sek 識 sek-pia̍t 識別 sek-pia̍t-chèng 識別證 siû 讎 siû-lîn 讎人 siû-ka 讎家 siû-oàn 讎怨 siû-hīn/siû-hūn 讎恨 siû-te̍k 讎敵 siû-sat 讎殺 siû-sī 讎視 siû-khek 讎隙 sī/sīⁿ 豉 sīⁿ-lâng-kê 豉人鮭 sīⁿ-ba̍k 豉目 sīⁿ-thn̂g 豉糖 sīⁿ-chhài 豉菜 sīⁿ-tāu-iû 豉豆油 sīⁿ-kiâm 豉鹹 sīⁿ-iâm 豉鹽 siōng-hêng 象形

theh-liu-liu 裼溜溜 thú 褚 tah-liân-tē 褡褳袋 thǹg 褪 thǹg-thè-thè 褪thè-thè thǹg-lâng/thǹg--lâng 褪人 thǹg-kng-kng 褪光光 thǹg-pak-theh 褪剝裼 thǹg-hà 褪孝 thǹg-bō 褪帽 thǹg-té/thǹg-tóe 褪底 thǹg-tiàm-té/thǹg-tiàm-tóe 褪店底 thǹg-tiāu 褪掉 thǹg-khak 褪殼 thǹg-mn̂g/thǹg-mo͘ 褪毛 thǹg-theh-theh 褪澈澈 thǹg-gê 褪牙 thǹg-phí 褪疕 thǹg-phôe/thǹg-phê 褪皮 thǹg-phôe-chhiū/thǹg-phê-chhiū 褪皮樹 thǹg-sau 褪脩 thǹg-pak-theh 褪腹澈 thǹg--lo̍h-lâi 褪落來 thǹg-saⁿ/thùiⁿ-saⁿ 褪衫 thǹg-saⁿ-á-khò͘ 褪衫仔褲 thǹg-saⁿ-thǹg-khò͘ 褪衫褪褲 thǹg-theh-theh 褪裼裼 thǹg-theh-be̍h 褪裼麥 thǹg-khò͘-lān 褪褲lān thǹg-khò͘-lān 褪褲膦 thǹg-chhiah-kha 褪赤腳 thǹg-chhiah-theh 褪赤裼 thǹg-khí 褪齒 thí-toa̍t 褫奪 tak-kê 觸kê tak-á 觸仔 tak-kháu 觸口 tak-chhùi 觸嘴 tak-siàu 觸數 tak-khê 觸椵 tak-gê 觸牙 tiak-hiān-sián 觸現錢 tak-kha̍p 觸磕 tak-sǹg-pôaⁿ/tiak-sǹg-pôaⁿ 觸算盤 tak-tîⁿ 觸纏 tak-chi̍h 觸舌 tak-tê 觸蹄 tak-niú-á 觸鈕仔 tak-khí 觸齒 tàⁿ 訂 tèng-hā 訂下 tèng-ūi 訂位 tèng-kè 訂價 tèng-chhut 訂出 tèng-toaⁿ 訂單 tēng-hun 訂婚 tèng-tēng 訂定 tèng-hō͘ 訂戶 tèng-chèng 訂正 tèng-li̍p 訂立 tèng-iok 訂約 tèng-chè 訂製 tēng-chhin 訂親 tèng-hòe/tèng-hè 訂貨 tiāⁿ-kim 訂金 tèng-ia̍t 訂閱 thó 討 thó-lia̍h 討lia̍h thó-khit 討乞 thó-lâng 討人 thó-lâng-miā 討人命 thó-jîn-chêng 討人情 thó-tò-tńg 討倒轉 thó-chè 討債 thó-chè-kiáⁿ 討債囝 thó-chè-mi̍h 討債物 thó-chè-chia̍h 討債食 thó-kè-hoân-kè 討價還價 thó-kong 討功 thó-kong-lô 討功勞 thó-ià/thó-iàm 討厭 thó-miā 討命 thó-hóe-kì 討夥計 thó-khè-hiaⁿ 討契兄 thó-hó 討好 thó-hó--lâng 討好人 thó-pêⁿ/thó-pîⁿ 討平 thó-chêng 討情 thó-chiàn 討戰 thó-lia̍h 討掠 thó-ka̍k 討掬 thó-kiù-peng 討救兵 thó-siàu 討數 thó-cha-bó͘ 討查某 thó-sí 討死 thó-hái 討海 thó-hái-á 討海仔 thó-hái-ê 討海的 thó-kek-sim 討激心 thó-bô-bīn 討無面 thó-phôe-thiàⁿ/thó-phê-thiàⁿ 討皮疼 thó-kín-kín 討緊緊 thó-kha-kiâⁿ 討腳行 thó-soe 討衰 thó-lūn 討論 thó-lūn--tio̍h 討論著 thó-siúⁿ 討賞 thó-thàn 討趁 thó-tńg--lâi/thó--tńg-lâi 討轉來 thó-chîⁿ 討錢 thó-chia̍h 討食 thó-hî/thó-hû 討魚 thó-hî-pô/thó-hû-pô 討魚婆 thok-kau 託交 thok-lâng 託人 thok-tiāng/thok-tiōng 託仗 thok-hù 託付 thok-bāng 託夢 thok-seng 託生 thok-koán 託管 thok-koán-koân 託管權 thok-koán-léng-thó͘ 託管領土 thok-bé/thok-bóe 託買 thok-bē/thok-bōe 託賣 thok-sin 託身 thok-pān 託辦 tí 詆 tàn/tāⁿ 誕 tāⁿ-jī 誕字 tāⁿ-lāu 誕漏 tàn-seng 誕生 tāⁿ-ba̍k 誕目 tāⁿ-pit 誕筆 tāⁿ-gō͘ 誕誤 tàn-sîn 誕辰 ta-ta-kiò 誻誻叫 tiāu 調 tiàu-jīm 調任 tiâu-kē 調低 tiàu-kàu 調到 tiâu-che 調劑 tiàu-tōng 調動 tiāu-sì/tiāu-sè 調勢 tiâu-ha̍p 調合 tiâu-bī 調味 tiâu-bī-phín 調味品 tiâu-bī-liāu 調味料 tiâu-hô 調和 tiâu-hok 調幅 tiàu-tō͘ 調度 tiâu-chêng 調情 tiâu-hì 調戲 tiàu-ōaⁿ 調換 tiàu-poah 調撥 tiâu-kàu 調教 tiâu-chéng 調整 tiau-cha 調查 tiau-cha-oân 調查員 Tiau-cha-kio̍k 調查局 tiau-cha-su 調查書 tiâu-tī 調治 tiàu-phài/tiau-phài 調派 tiâu-lí 調理 tiàu-iōng 調用 tiâu-chiat 調節 tiâu-keng-io̍h 調經藥 tiàu-chit 調職 tiâu-sek 調色 tiâu-sin 調薪 tiàu-hó͘-lī-san/tiàu-hó͘-lî-san 調虎離山 tiâu-chè 調製 tiau-kái 調解 tiâu-sek 調適 tiau-phòe/tiau-phè 調配 tiàu-chîⁿ 調錢 tùi-tīn 調陣 tiàu-chi̍p 調集 tiàu-lī/tiàu-lî 調離 tiâu-im 調音 tiau-iáng/tiau-ióng/tiâu-iáng/tiâu-ióng 調養 tiâu-koân 調高 thiám-bī 諂媚 tâm 談 tâm-phòaⁿ 談判 tâm-kàu 談到 tâm-ki̍p 談及 tâm-thò͘ 談吐 tâm-sim 談心 tâm-chêng-soeh-ài/tâm-chêng-seh-ài 談情說愛 tâm-ōe 談話 tâm-lūn 談論 tâm-khí 談起 thêng-pún 謄本 thêng-chiàⁿ 謄正 thêng-chheng 謄清 tâⁿ 譚 tha̍k-chheh 讀冊 tha̍k-chheh-lâng 讀冊人 tha̍k-kàu 讀到 tha̍k-chhú 讀取 tha̍k-oân 讀完 tha̍k-chu/tho̍k-su 讀書 tha̍k-chu-lâng 讀書人 tho̍k-su-pò-kò 讀書報告 tho̍k-pún 讀本 tho̍k-bu̍t 讀物 tha̍k-kah-chí 讀甲子 tho̍k-chiá 讀者 Tha̍k-chiá-bûn-tek 讀者文摘 tha̍k-kòe/tha̍k-kè 讀過 tāu 豆 tāu-pô͘ 豆pô tāu-sīⁿ 豆sīⁿ tāu-jú/tāu-jí/tāu-lú 豆乳 tāu-jîn 豆仁 tāu-jîn-le̍k/tāu-lîn-le̍k 豆仁綠 tāu-á 豆仔 tāu-á-iû 豆仔油 tāu-á-kó 豆仔稿 tāu-á-chî/tāu-á-chû 豆仔薯 tāu-á-thâng 豆仔蟲 tāu-á-hî/tāu-á-hû 豆仔魚 tāu-á-chiáu 豆仔鳥 tāu-á-hu 豆仔麩 tāu-leng/tāu-ni 豆奶 tāu-tiāⁿ 豆定 tāu-koaⁿ 豆干 tāu-koaⁿ-chìⁿ 豆干糋 tāu-liāu 豆料 tāu-khak 豆殼 tāu-se 豆沙 tāu-iû 豆油 tāu-iû-tiàm 豆油店 tāu-iû-ti̍h-á 豆油碟仔 tāu-che-liû 豆渣瘤 tāu-chiuⁿ 豆漿 tāu-phôe/tāu-phê 豆皮 tāu-koáiⁿ 豆稈 tāu-kó 豆稿 tāu-kho͘ 豆箍 tāu-chhiam 豆簽 tāu-chhiam 豆籤 tāu-phoh 豆粕 tāu-hū 豆腐 tāu-hū-phôe/tāu-hū-phê 豆腐皮 tāu-hū-chìⁿ 豆腐糋 tāu-hū-hoe 豆腐花 tāu-hū-soa 豆腐鯊 tāu-hoe 豆花 tāu-hoe-chôa 豆花蛇 tāu-gê 豆芽 tāu-pô͘ 豆苞 tāu-koeh/tāu-keh/tāu-ngeh/tāu-ngoeh 豆莢 tāu-chhài 豆菜 tāu-chhài-té/tāu-chhài-tóe 豆菜底 tāu-chhài-gê 豆菜芽 tāu-khò͘/tō͘-khò͘ 豆蔻 tāu-chî/tāu-chû 豆薯 tāu-hó͘ 豆虎 tāu-sīⁿ 豆豉 tāu-sīⁿ-pô͘ 豆豉苞 tāu-sīⁿ-pô͘ 豆豉酺 tāu-pô͘ 豆酺 tāu-chiùⁿ 豆醬 tāu-chiùⁿ-pô͘ 豆醬pô͘ tāu-chiùⁿ-phe 豆醬醅 tāu-gān 豆雁 tāu-chheⁿ/tāu-chhiⁿ 豆青 tāu-thâu 豆頭 tāu-lūi 豆類 tāu-piáⁿ 豆餅 tāu-āⁿ 豆餡 tāu-kiâm/tāu-tāⁿ 豆鹹 tāu-pho͘ 豆麩 thûn-bó/thûn-bú 豚母 ti-tiâu/tu-tiâu 豬tiâu m|ti-lâ/tu-lâ 豬|m ti-á/tu-á 豬仔 ti-á-kiáⁿ/tu-á-kiáⁿ 豬仔囝 ti-kang/tu-kang/ti-kong/tu-kong 豬公 ti-kong-gê/tu-kong-gê 豬公牙 ti-kong-tîn/tu-kong-tîn 豬公藤 ti-ko/tu-ko 豬哥 ti-ko-á/tu-ko-á 豬哥仔 ti-ko-chhùi/tu-ko-chhùi 豬哥嘴 ti-ko-phiau/tu-ko-phiau 豬哥標 ti-ko-gê/tu-ko-gê 豬哥牙 ti-ko-pōng/tu-ko-pōng 豬哥磅 ti-ko-sîn/tu-ko-sîn 豬哥神 ti-ko-chiaⁿ/tu-ko-chiaⁿ 豬哥精 ti-ko-pê/tu-ko-pê 豬哥耙 ti-chhioh/tu-chhioh 豬尺 ti-sái/tu-sái 豬屎 ti-sái-nâ/tu-sái-nâ 豬屎籃 ti-sái-pûi/tu-sái-pûi 豬屎肥 ti-sái-chhài/tu-sái-chhài 豬屎菜 ti-sái-chheⁿ/tu-sái-chhiⁿ 豬屎青 ti-tô͘/tu-tô͘ 豬屠 ti-sim/tu-sim 豬心 ti-pâi/tu-pâi 豬排 ti-tiâu/tu-tiâu 豬椆 ti-chô/tu-chô 豬槽 ti-lông/tu-lông 豬櫳 ti-bó/tu-bú 豬母 ti-bó-leng/tu-bú-leng/ti-bó-ni/tu-bú-ni 豬母奶 ti-bó-chhêng/tu-bú-chhêng 豬母松 ti-bó-tian/tu-bú-tian 豬母癲 ti-bó-chháu/tu-bú-chháu 豬母草 ti-bó-chhài/tu-bú-chhài 豬母菜 ti-bó-kì/tu-bú-kù 豬母鋸 ti-iû/tu-iû 豬油 te-iû-phoh 豬油粕 ti-chàu/tu-chàu 豬灶 ti-che/tu-che 豬災 ti-tiâu/tu-tiâu 豬牢 ti-liâu-pûi/tu-liâu-pûi 豬牢肥 ti-káu-cheng-seⁿ/tu-káu-cheng-siⁿ 豬狗牲牲 ti-un/tu-un 豬瘟 ti-tiam/tu-tiam 豬砧 ti-láng-chháu/tu-láng-chháu 豬籠草 ti-mai/tu-mai 豬糜 ti-hīⁿ-tông/tu-hīⁿ-tông 豬耳桐 ti-bah/tu-bah 豬肉 ti-bah-tiam/tu-bah-tiam 豬肉砧 ti-tō͘/tu-tō͘ 豬肚 ti-koaⁿ/tu-koaⁿ 豬肝 ti-koaⁿ-sek/tu-koaⁿ-sek 豬肝色 ti-hì/tu-hì 豬肺 ti-phe/tu-phe 豬胚 ti-io/tu-io 豬腰 ti-io-hêng/tu-io-hêng 豬腰形 ti-io-hoān/tu-io-hoān 豬腰範 ti-kha/tu-kha 豬腳 ti-kha-lâm/tu-kha-lâm 豬腳楠 ti-kha-chat/tu-kha-chat 豬腳節 ti-kha-tê/tu-kha-tê 豬腳蹄 ti-tn̂g-á/tu-tn̂g-á 豬腸仔 ti-pak-lāi/tu-pak-lāi 豬腹內 ti-thúi/tu-thúi 豬腿 ti-lâ/tu-lâ 豬膋 ti-pho͘/tu-pho͘ 豬膚 ti-chi̍h/tu-chi̍h/ti-chih/tu-chih 豬舌 ti-chhài/tu-chhài 豬菜 ti-chhài-chháu/tu-chhài-chháu 豬菜草 ti-thâu/tu-thâu 豬頭 ti-thâu-pêng/tu-thâu-pêng 豬頭爿 ti-thâu-phôe/tu-thâu-phê 豬頭皮 ti-thâu-pûi/tu-thâu-pûi 豬頭肥 ti-thâu-chhóe/tu-thâu-chhé 豬頭髓 ti-chang/tu-chang 豬鬃


return {
	["袞"] = "kún",
	["袞邊"] = "kún-piⁿ",
	["袪勢命"] = "khiap-sì-miā/khiap-sè-miā",
	["袪屎"] = "khiap-sái",
	["被"] = "phōe/phē/pī",
	["被俘"] = "pī-hû",
	["被偷"] = "pī-thau",
	["被傷"] = "pī-siong",
	["被判"] = "pī-phòaⁿ",
	["被刺"] = "pī-chhì",
	["被劫"] = "pī-kiap",
	["被動"] = "pī-tōng",
	["被包"] = "phōe-pau/phē-pau",
	["被告"] = "pī-kò",
	["被單"] = "phōe-toaⁿ/phē-toaⁿ",
	["被囊"] = "phōe-lông/phē-lông",
	["被害"] = "pī-hāi",
	["被害人"] = "pī-hāi-jîn",
	["被擒"] = "pī-khîm",
	["被殺"] = "pī-sat",
	["被空內"] = "phōe-khang-lāi/phē-khang-lāi",
	["被管"] = "phōe-kńg/phē-kńg",
	["被舖"] = "phōe-pho͘/phē-pho͘",
	["被蓆"] = "phōe-chhio̍h/phē-chhio̍h",
	["被裙"] = "phōe-kûn/phē-kûn",
	["被請"] = "pī-chhiáⁿ",
	["被迫"] = "pī-pek",
	["被鋪卷"] = "phōe-pho͘-kǹg/phē-pho͘-kǹg",
	["被鋪席"] = "phōe-pho͘-chhio̍h/phē-pho͘-chhio̍h",
	["被頭巾"] = "phōe-thâu-kin/phē-thâu-kun",
	["袱"] = "ho̍k",
	["袷"] = "kah",
	["裁"] = "chhâi",
	["裁併"] = "chhâi-pèng",
	["裁判"] = "chhâi-phòaⁿ",
	["裁剪"] = "chhâi-chián",
	["裁員"] = "chhâi-goân/chhâi-oân",
	["裁奪"] = "chhâi-toa̍t",
	["裁定"] = "chhâi-tēng",
	["裁撤"] = "chhâi-thiat",
	["裁決"] = "chhâi-koat",
	["裁減"] = "chhâi-kiám",
	["裁示"] = "chhâi-sī",
	["裁縫"] = "châi-hông/chhâi-hông/chhâi-hông",
	["裁縫桌"] = "chhâi-hông-toh",
	["裁縫車"] = "châi-hông-chhia/chhâi-hông-chhia",
	["裁處"] = "chhâi-chhù",
	["裁軍"] = "chhâi-kun",
	["裂"] = "le̍h/li̍h",
	["裂一空"] = "le̍h-chi̍t-khang",
	["裂嘴"] = "li̍h-chhùi",
	["裂戎散甲"] = "li̍h-liông-sòaⁿ-kah",
	["裂痕"] = "lia̍t-hûn/li̍h-hûn",
	["裂破"] = "liah-phòa/lì-phòa",
	["裂紃"] = "li̍h-sûn",
	["裂經"] = "li̍h-keng",
	["裂線坐"] = "li̍h-sòaⁿ-chōe/li̍h-sòaⁿ-chē",
	["裂縫"] = "li̍h-phāng",
	["裂開"] = "le̍h-khui/liah-khui/li̍h-khui",
	["裂隙"] = "liah-khiah",
	["裌"] = "kah",
	["裌仔"] = "kah-á",
	["裏"] = "lí",
	["裔孫"] = "è-sun",
	["裕"] = "jū/lū",
	["裘"] = "hiû",
	["裘仔"] = "hiû-á",
	["裙"] = "kûn",
	["裙帶"] = "kûn-tòa",
	["裙帶菜"] = "kûn-tòa-chhài",
	["裙帶親"] = "kûn-tòa-chhin",
	["裙裾"] = "kûn-ki",
	["裙頭"] = "kûn-thâu",
	["補"] = "pó͘",
	["補thap"] = "pó͘-thap",
	["補that"] = "pó͘-that",
	["補thīⁿ"] = "pó͘-thīⁿ",
	["補上"] = "pó͘-siāng/pó͘-siōng",
	["補修"] = "pó͘-siu",
	["補修學分"] = "pó͘-siu-ha̍k-hun",
	["補假"] = "pó͘-ká",
	["補償"] = "pó͘-sióng/pó͘-siông",
	["補充"] = "pó͘-chhiong",
	["補冬"] = "pó͘-tang",
	["補剔"] = "pó͘-thak",
	["補助"] = "pó͘-chō͘",
	["補助費"] = "pó͘-chō͘-hùi",
	["補助金"] = "pó͘-chō͘-kim",
	["補品"] = "pó͘-phín",
	["補嘴齒"] = "pó͘-chhui-khí/pó͘-chhùi-khí",
	["補塌"] = "pó͘-thap",
	["補塞"] = "pó͘-that",
	["補夠夠"] = "pó͘-kàu-kàu",
	["補夠額"] = "pó͘-kàu-gia̍h",
	["補所"] = "pó͘-só͘",
	["補搭"] = "pó͘-tah",
	["補救"] = "pó͘-kiù",
	["補校"] = "pó͘-hāu",
	["補欠"] = "pó͘-khiàm",
	["補正"] = "pó͘-chèng",
	["補添"] = "pó͘-thiⁿ",
	["補漏"] = "pó͘-lāu",
	["補物"] = "pó͘-mi̍h",
	["補發"] = "pó͘-hoat",
	["補皮鞋"] = "pó͘-phôe-ê/pó͘-phê-ôe",
	["補空"] = "pó͘-khang",
	["補紅"] = "pó͘-âng",
	["補紩"] = "pó͘-thīⁿ",
	["補給"] = "pó͘-kip",
	["補網"] = "pó͘-bāng",
	["補網魚"] = "pó͘-bāng-hî/pó͘-bāng-hû",
	["補習"] = "pó͘-si̍p",
	["補習班"] = "pó͘-si̍p-pan",
	["補考"] = "pó͘-khó",
	["補肉"] = "pó͘-bah",
	["補脾"] = "pó͘-pî",
	["補腎"] = "pó͘-sīn",
	["補藥"] = "pó͘-io̍h",
	["補血"] = "pó͘-hiat/pó͘-hoeh/pó͘-huih",
	["補衫"] = "pó͘-saⁿ",
	["補課"] = "pó͘-khò",
	["補貨"] = "pó͘-hòe/pó͘-hè",
	["補貼"] = "pó͘-thiap",
	["補足"] = "pó͘-chiok",
	["補路"] = "pó͘-lō͘",
	["補運"] = "pó͘-ūn",
	["補雨傘"] = "pó͘-hō͘-sòaⁿ",
	["補鞋"] = "pó͘-ê/pó͘-ôe",
	["補領"] = "pó͘-niá",
	["補養"] = "pó͘-iáng/pó͘-ióng",
	["補鼎的"] = "pó͘-tiáⁿ-ê",
	["補齊"] = "pó͘-chê/pó͘-chôe",
	["裝"] = "chng/chong",
	["裝仿"] = "chong-hóng",
	["裝修"] = "chng-siu",
	["裝備"] = "chong-pī",
	["裝卸"] = "chng-sià",
	["裝台"] = "chng-tâi",
	["裝填"] = "chng-thiām",
	["裝奇做怪"] = "chng-kî-chò-koài/chng-kî-chòe-koài",
	["裝娗"] = "chng-thāⁿ",
	["裝戲"] = "chng-hì",
	["裝扮"] = "chng-pān",
	["裝有"] = "chng-ū",
	["裝樣"] = "chng-iūⁿ",
	["裝滿"] = "chng-móa",
	["裝潢"] = "chong-hông",
	["裝甲師"] = "chong-kah-su",
	["裝痟"] = "chng-siáu",
	["裝痟個"] = "chng-siáu-ê",
	["裝皮"] = "chong-phôe/chong-phê",
	["裝置"] = "chong-tì",
	["裝袋"] = "chng-tē",
	["裝設"] = "chng-siat",
	["裝車"] = "chong-chhia",
	["裝載"] = "chng-chài",
	["裝運"] = "chng-ūn",
	["裝配"] = "chng-phòe/chng-phè",
	["裝飾"] = "chong-sek",
	["裝飾品"] = "chng-sek-phín",
	["裡"] = "lin/nih/ni̍h",
	["裡外"] = "lí-gōa",
	["裱褙"] = "piáu-pòe/piáu-pè/pió-pè",
	["裴"] = "Pôe",
	["裸身"] = "lō-sin",
	["裸露"] = "lō-lō͘",
	["裹腳"] = "káu-kioh",
	["裹足不前"] = "kó͘-chiok-put-chiân",
	["裼屑屑"] = "theh-sut-sut",
	["裼溜溜"] = "theh-liu-liu",
	["製"] = "chè",
	["製作"] = "chè-chok",
	["製作人"] = "chè-chok-jîn",
	["製冰"] = "chè-peng",
	["製品"] = "chè-phín",
	["製圖"] = "chè-tô͘",
	["製成"] = "chè-sêng",
	["製法"] = "chè-hoat",
	["製片"] = "chè-phìⁿ",
	["製版"] = "chè-pán",
	["製糖"] = "chè-thn̂g",
	["製藥"] = "chè-io̍h",
	["製藥廠"] = "chè-io̍h-chhiúⁿ",
	["製造"] = "chè-chō",
	["製造出"] = "chè-chō-chhut",
	["製造商"] = "chè-chō-siong",
	["製造廠"] = "chè-chō-chhiúⁿ",
	["製造業"] = "chè-chō-gia̍p",
	["製造者"] = "chè-chō-chiá",
	["製鞋"] = "chè-ê/chè-ôe",
	["裾"] = "ki/ku",
	["複印"] = "ho̍k-ìn",
	["複合"] = "ho̍k-ha̍p",
	["複審"] = "hok-sím",
	["複寫"] = "hok-siá",
	["複寫紙"] = "ho̍k-siá-chóa",
	["複式"] = "hok-sek",
	["複數"] = "ho̍k-sò͘",
	["複查"] = "hok-cha",
	["複檢"] = "ho̍k-kiám",
	["複決"] = "ho̍k-koat",
	["複製"] = "hok-chè",
	["複製品"] = "ho̍k-chè-phín",
	["複診"] = "hok-chín/ho̍k-chín",
	["複議"] = "hok-gī",
	["複賽"] = "hok-sài",
	["複選"] = "ho̍k-soán",
	["複雜"] = "ho̍k-cha̍p",
	["褒"] = "po",
	["褒唆"] = "po-so",
	["褒囉唆"] = "po-lo-so",
	["褒囉嗦"] = "po-lô-so",
	["褒忠"] = "po-tiong",
	["褒揚"] = "po-iông",
	["褒獎"] = "po-chióng/po-chiáng",
	["褒賞"] = "po-siúⁿ",
	["褙"] = "pè/pòe",
	["褙chhak"] = "pè-chhak",
	["褙壁"] = "pè-piah",
	["褙擦"] = "pòe-chhat",
	["褙金"] = "pòe-kim",
	["褚"] = "thú",
	["褡褳袋"] = "tah-liân-tē",
	["褥仔khàm"] = "jio̍k-á-khàm/lio̍k-á-khàm",
	["褪"] = "thǹg",
	["褪thè-thè"] = "thǹg-thè-thè",
	["褪人"] = "thǹg-lâng/thǹg--lâng",
	["褪光光"] = "thǹg-kng-kng",
	["褪剝裼"] = "thǹg-pak-theh",
	["褪孝"] = "thǹg-hà",
	["褪帽"] = "thǹg-bō",
	["褪底"] = "thǹg-té/thǹg-tóe",
	["褪店底"] = "thǹg-tiàm-té/thǹg-tiàm-tóe",
	["褪掉"] = "thǹg-tiāu",
	["褪殼"] = "thǹg-khak",
	["褪毛"] = "thǹg-mn̂g/thǹg-mo͘",
	["褪澈澈"] = "thǹg-theh-theh",
	["褪牙"] = "thǹg-gê",
	["褪疕"] = "thǹg-phí",
	["褪皮"] = "thǹg-phôe/thǹg-phê",
	["褪皮樹"] = "thǹg-phôe-chhiū/thǹg-phê-chhiū",
	["褪脩"] = "thǹg-sau",
	["褪腹澈"] = "thǹg-pak-theh",
	["褪落來"] = "thǹg--lo̍h-lâi",
	["褪衫"] = "thǹg-saⁿ/thùiⁿ-saⁿ",
	["褪衫仔褲"] = "thǹg-saⁿ-á-khò͘",
	["褪衫褪褲"] = "thǹg-saⁿ-thǹg-khò͘",
	["褪裼裼"] = "thǹg-theh-theh",
	["褪裼麥"] = "thǹg-theh-be̍h",
	["褪褲lān"] = "thǹg-khò͘-lān",
	["褪褲膦"] = "thǹg-khò͘-lān",
	["褪赤腳"] = "thǹg-chhiah-kha",
	["褪赤裼"] = "thǹg-chhiah-theh",
	["褪齒"] = "thǹg-khí",
	["褫奪"] = "thí-toa̍t",
	["褲"] = "khò͘",
	["褲帶"] = "khò͘-tòa",
	["褲底"] = "khò͘-té/khò͘-tóe",
	["褲撐"] = "khò͘-thìⁿ/khò͘-thèⁿ",
	["褲段"] = "khò͘-tn̂g",
	["褲筒"] = "khò͘-tâng",
	["褲紐仔"] = "khò͘-liú-á",
	["褲紬"] = "khò͘-thiu",
	["褲腳"] = "khò͘-kha",
	["褲腳尾"] = "khò͘-kha-bóe/khò͘-kha-bé",
	["褲腳縫"] = "khò͘-kha-phāng",
	["褲衩"] = "khò͘-chhà",
	["褲袋仔"] = "khò͘-tē-a/khò͘-tē-á",
	["褲頭"] = "khò͘-thâu",
	["褲頭帶"] = "khò͘-thâu-tòa",
	["褶痕"] = "chih-hûn",
	["褶紙"] = "chih-chóa",
	["褸碎"] = "lùi-chhùi/lúi-chhùi",
	["褻瀆"] = "siat-to̍k",
	["褻體"] = "siat-thái",
	["襄助"] = "siong-chō͘",
	["襄理"] = "siang-lí",
	["襒chah"] = "pih-chah",
	["襒手ńg"] = "pih-chhiú-ńg",
	["襖"] = "ó",
	["襟章"] = "khim-chiong",
	["襟胸"] = "khim-heng",
	["襤"] = "lam",
	["襤棉裘"] = "lam-mî-hiû",
	["襤獅狗"] = "làm-sai-káu",
	["襤褸"] = "lâm-lùi",
	["襪仔"] = "boe̍h-á/be̍h-á",
	["襪帶"] = "boe̍h-tòa/be̍h-tòa",
	["襪束"] = "boe̍h-sok/be̍h-sok",
	["襯皮"] = "chhàn-phôe/chhàn-phê",
	["襻"] = "phàn",
	["西"] = "sai",
	["西pêng"] = "sai-pêng",
	["西亞"] = "Se-a",
	["西人"] = "se-jîn",
	["西仔貨"] = "se-á-hòe/se-á-hè",
	["西元"] = "se-goân",
	["西刀舌"] = "sai-to-chi̍h",
	["西勢"] = "sai-sì/sai-sè",
	["西北"] = "sai-pak/se-pak",
	["西北雨"] = "sai-pak-hō͘",
	["西區"] = "sai-khu",
	["西南"] = "sai-lâm",
	["西園"] = "Se-hn̂g",
	["西域"] = "se-he̍k",
	["西子"] = "Se-chú",
	["西安"] = "Se-an",
	["西寧"] = "Sai-lêng",
	["西山"] = "Sai-soaⁿ",
	["西岸"] = "sai-hōaⁿ",
	["西式"] = "se-sek",
	["西征"] = "se-cheng",
	["西德"] = "Se-tek",
	["西方"] = "se-hong",
	["西方人"] = "se-hong-lâng",
	["西方國家"] = "se-hong-kok-ka",
	["西施舌"] = "se-si-chi̍h/sai-si-chi̍h",
	["西曆"] = "se-le̍k",
	["西服"] = "se-ho̍k",
	["西歐"] = "Se-au",
	["西歸"] = "se-kui",
	["西河柳"] = "se-hô-liú",
	["西洋"] = "se-iûⁿ",
	["西洋人"] = "se-iûⁿ-lâng",
	["西洋樓"] = "se-iûⁿ-lâu",
	["西洋琴"] = "se-iûⁿ-khîm/sai-iûⁿ-khîm",
	["西洋番"] = "se-iûⁿ-hoan",
	["西海岸"] = "se-hái-hōaⁿ",
	["西湖"] = "Se-ô͘",
	["西湖柳"] = "se-hô͘-liú",
	["西照日"] = "sai-chiò-ji̍t/sai-chiò-li̍t",
	["西班牙"] = "Se-pan-gâ",
	["西瓜"] = "si-koe/sai-koe",
	["西瓜起沙"] = "si-koe-khí-soa",
	["西番蓮"] = "se-hoan-liân",
	["西畫"] = "se-ōe",
	["西米羅"] = "si-bí-loh",
	["西藏"] = "Se-chông",
	["西藥"] = "se-io̍h",
	["西螺"] = "Sai-lê",
	["西螺柑"] = "sai-lê-kam",
	["西裝"] = "se-chong",
	["西谷米"] = "sai-kok-bí",
	["西遊記"] = "Se-iû-kì",
	["西部"] = "se-pō͘/sai-pō͘",
	["西醫"] = "se-i",
	["西門"] = "se-mn̂g",
	["西門町"] = "Se-mn̂g-teng",
	["西風"] = "sai-hong",
	["西餐"] = "se-chhan",
	["西餐廳"] = "se-chhan-thiaⁿ",
	["西魯"] = "se-ló͘/sai-ló͘",
	["西點"] = "se-tiám",
	["西齒"] = "sai-khí",
	["要事"] = "iàu-sū",
	["要人"] = "iàu-jîn",
	["要件"] = "iàu-kiāⁿ",
	["要務"] = "iáu-bū",
	["要員"] = "iàu-oân",
	["要地"] = "iàu-tē/iàu-tōe",
	["要塞"] = "iàu-sài",
	["要害"] = "iàu-hāi",
	["要旨"] = "iàu-chí",
	["要求"] = "iau-kiû",
	["要犯"] = "iàu-hoān",
	["要素"] = "iàu-sò͘",
	["要緊"] = "iàu-kín",
	["要職"] = "iàu-chit",
	["要脅"] = "iau-hia̍p",
	["要衝"] = "iàu-chhiong",
	["要角"] = "iàu-kak",
	["要訣"] = "iàu-koat",
	["要道"] = "iàu-tō",
	["要項"] = "iàu-hāng",
	["要領"] = "iàu-léng",
	["要點"] = "iàu-tiám",
	["覆"] = "hok/phak",
	["覆leh睏"] = "phak-leh-khùn",
	["覆文"] = "hok-bûn",
	["覆槽"] = "phak-chô",
	["覆笑"] = "phak-chhiò",
	["覆腰"] = "phak-io",
	["覆菜"] = "phak-chhài",
	["覆議"] = "hok-gī",
	["覆轍"] = "ho̍k-tia̍t",
	["覆順亭"] = "phak-sūn-têng",
	["覆龜亭"] = "phak-ku-têng",
	["見"] = "kiàn/kìⁿ",
	["見人好"] = "kìⁿ-lâng-hó",
	["見人嫌"] = "kìⁿ-lâng-hiâm",
	["見人投"] = "kìⁿ-lâng-tâu",
	["見人熟"] = "kìⁿ-lâng-se̍k",
	["見人見笑"] = "kìⁿ-lâng-kiàn-siàu",
	["見但"] = "kìⁿ-nā",
	["見來成"] = "kiàn-lâi-sêng",
	["見公母"] = "kìⁿ-kang-bó/kìⁿ-kang-bú",
	["見古"] = "kiàn-kó͘",
	["見報"] = "kìⁿ-pò",
	["見外"] = "kiàn-gōa",
	["見大"] = "kìⁿ-tōa",
	["見天"] = "khiàn-thian",
	["見天狗"] = "khiàn-thian-káu",
	["見奇"] = "kiàn-kî",
	["見怪"] = "kiàn-koài",
	["見擺"] = "kiàn-pái",
	["見改"] = "kiàn-kái",
	["見效"] = "kiàn-hāu",
	["見本"] = "kiàn-pún",
	["見生死"] = "kìⁿ-seⁿ-sí/kìⁿ-siⁿ-sí",
	["見真"] = "kìⁿ-chin",
	["見真張"] = "kìⁿ-chin-tiuⁿ",
	["見笑"] = "kiàn-siàu",
	["見笑代"] = "kiàn-siàu-tāi",
	["見笑死"] = "kiàn-siàu-sí",
	["見笑草"] = "kiàn-siàu-chháu",
	["見笑面"] = "kiàn-siàu-bīn",
	["見習"] = "kiàn-si̍p",
	["見聞"] = "kiàn-bûn",
	["見腫消"] = "kìⁿ-chéng-siau",
	["見若"] = "kìⁿ-nā",
	["見著"] = "kìⁿ--tio̍h",
	["見解"] = "kiàn-kái",
	["見諒"] = "kiàn-liōng",
	["見證"] = "kiàn-chèng",
	["見識"] = "kiàn-sek",
	["見輸嬴"] = "kìⁿ-su-iâⁿ",
	["見輸贏"] = "kìⁿ-su-iâⁿ",
	["見過"] = "kìⁿ--kòe/kìⁿ--kè",
	["見錢死"] = "kìⁿ-chîⁿ-sí",
	["見錢痟"] = "kìⁿ-chîⁿ-siáu",
	["見面"] = "kìⁿ-bīn",
	["見面禮"] = "kìⁿ-bīn-lé",
	["見高低"] = "kiàn-ko-te",
	["見鬼"] = "kìⁿ-kúi",
	["規"] = "kui",
	["規|髟"] = "kui-sui",
	["規kōaⁿ"] = "kui-kōaⁿ",
	["規世人"] = "kui-sì-lâng",
	["規個"] = "kui-ē/kui-ê",
	["規則"] = "kui-chek",
	["規副"] = "kui-hù",
	["規劃"] = "kui-ōe",
	["規半工"] = "kui-pòaⁿ-kang",
	["規土腳"] = "kui-thô͘-kha",
	["規套"] = "kui-thó",
	["規定"] = "kui-tēng",
	["規崙日"] = "kui-nn̂g-ji̍t",
	["規崙身"] = "kui-nn̂g-sin",
	["規年"] = "kui-nî",
	["規律"] = "kui-lu̍t",
	["規心"] = "kui-sim",
	["規批"] = "kui-phe/kui-phoe",
	["規拖"] = "kui-thoa",
	["規日"] = "kui-ji̍t",
	["規暝"] = "kui-mê/kui-mî",
	["規暝到天光"] = "kui-mê-kàu-thiⁿ-kng/kui-mî-kàu-thiⁿ-kng",
	["規格"] = "kui-keh",
	["規模"] = "kui-bô͘",
	["規氣"] = "kui-khì",
	["規注"] = "kui-tù",
	["規片"] = "kui-phiáⁿ",
	["規畫"] = "kui-ōe",
	["規盤"] = "kui-pôaⁿ",
	["規矩"] = "kui-kí/kui-kú",
	["規章"] = "kui-chiong",
	["規範"] = "kui-hoān",
	["規篇"] = "kui-phiⁿ",
	["規約"] = "kui-iok",
	["規罪"] = "kui-chōe",
	["規腹"] = "kui-pak",
	["規色"] = "kui-sek",
	["規費"] = "kui-hùi",
	["規身"] = "kui-sin",
	["規身軀"] = "kui-seng-khu/kui-sin-khu",
	["規迣"] = "kui-chōa",
	["規避"] = "kui-pī",
	["規陣"] = "kui-tīn",
	["規頭面土"] = "kui-thâu-bīn-thô͘",
	["覓"] = "bā/bāi",
	["覓仔"] = "ba̍h-á",
	["覓喪"] = "bāi-song",
	["覓病"] = "bāi-pēⁿ/bāi-pīⁿ",
	["覓脈"] = "bāi-me̍h",
	["覓錢"] = "bā-chîⁿ",
	["覓頭路"] = "bā-thâu-lō͘",
	["覓鴞刺"] = "bā-hio̍h-chhì",
	["覓鴞翼"] = "bā-hio̍h-si̍t",
	["視"] = "sē/sī",
	["視力"] = "sī-le̍k",
	["視同"] = "sī-tông",
	["視察"] = "sī-chhat",
	["視線"] = "sī-sòaⁿ",
	["視聽"] = "sī-thiaⁿ",
	["視若無睹"] = "sī-jio̍k-bô-tó͘",
	["視覺"] = "sī-kak",
	["視訊"] = "sī-sìn",
	["視野"] = "sī-iá",
	["覗"] = "sù",
	["覗覗"] = "sù-sù",
	["親"] = "chhin",
	["親tauh-tauh"] = "chhin-tauh-tauh",
	["親事"] = "chhin-sū",
	["親人"] = "chhin-lâng",
	["親信"] = "chhin-sìn",
	["親像"] = "chhan-chhiūⁿ/chhin-chhiūⁿ",
	["親像款"] = "chhin-chhiūⁿ-khoán/chhan-chhiūⁿ-khoán",
	["親兄弟"] = "chhin-hiaⁿ-tī",
	["親切"] = "chhin-chhiat",
	["親友"] = "chhin-iú",
	["親和力"] = "chhin-hô-le̍k",
	["親善"] = "chhin-siān",
	["親嘴"] = "chhin-chhùi",
	["親堂"] = "chhin-tông",
	["親姆"] = "chheⁿ-ḿ/chhiⁿ-ḿ/chhiⁿ-ḿ",
	["親子"] = "chhin-chú",
	["親家"] = "chhin-ke",
	["親家倌"] = "chhin-ke-koaⁿ",
	["親家公"] = "chhin-ke-kong",
	["親家姆"] = "chhin-ke-ḿ",
	["親密"] = "chhin-bi̍t",
	["親屬"] = "chhin-sio̍k",
	["親情"] = "chhin-chêng/chhin-chiâⁿ",
	["親情五雜"] = "chhin-chiâⁿ-gō͘-cha̍p",
	["親愛"] = "chhin-ài",
	["親愛的"] = "chhin-ài--ê",
	["親戚"] = "chhin-chhek",
	["親戽戽"] = "chhin-hò͘-hò͘",
	["親手"] = "chhin-chhiú",
	["親族"] = "chhin-cho̍k",
	["親昌"] = "chhin-chhiang",
	["親朋"] = "chhin-pêng",
	["親熱"] = "chhin-jia̍t",
	["親王"] = "chhin-ông",
	["親生"] = "chhin-seⁿ/chhin-siⁿ",
	["親疊親"] = "chhin-thia̍p-chhin",
	["親目"] = "chhin-ba̍k",
	["親目看著"] = "chhin-ba̍k-khòaⁿ--tio̍h",
	["親目見"] = "chhin-ba̍k-kìⁿ",
	["親筆"] = "chhin-pit",
	["親自"] = "chhin-chū",
	["親親成"] = "chhin-chhin-chiâⁿ",
	["親身"] = "chhin-sin",
	["親近"] = "chhin-kīn/chhin-kūn",
	["覲"] = "kìⁿ",
	["覷"] = "chhù",
	["覷懵"] = "chhù-báng/chhuh-báng",
	["覷目"] = "chhuh-ba̍k",
	["覷睛"] = "chhù-chhéng",
	["覺悟"] = "kak-gō͘",
	["覺民"] = "Kak-bîn",
	["覺醒"] = "kak-chhéⁿ/kak-chhíⁿ",
	["觀世音"] = "koan-sè-im",
	["觀世音菩薩"] = "Koan-sè-im-phô͘-sat",
	["觀人意"] = "koan-lâng-ì",
	["觀光"] = "koan-kong",
	["觀光區"] = "koan-kong-khu",
	["觀光客"] = "koan-kong-kheh",
	["觀光局"] = "Koan-kong-kio̍k",
	["觀光業"] = "koan-kong-gia̍p",
	["觀台"] = "koan-tâi",
	["觀察"] = "koan-chhat",
	["觀察員"] = "koan-chhat-oân",
	["觀察家"] = "koan-chhat-ka",
	["觀念"] = "koan-liām",
	["觀感"] = "koan-kám",
	["觀戰"] = "koan-chiàn",
	["觀摩"] = "koan-mô͘",
	["觀望"] = "koan-bōng",
	["觀測"] = "koan-chhek",
	["觀看"] = "koan-khòaⁿ",
	["觀眾"] = "koan-chiòng",
	["觀禮"] = "koan-lé",
	["觀護人"] = "koan-hō͘-jîn",
	["觀賞"] = "koan-sióng/koan-siúⁿ",
	["觀音"] = "Koan-im",
	["觀音媽"] = "koan-im-má",
	["觀音山"] = "Koan-im-soaⁿ",
	["觀音竹"] = "koan-im-tek",
	["觀音草"] = "koan-im-chháu",
	["觀音菜"] = "koan-im-chhài",
	["觀音蓮"] = "koan-im-liân",
	["觀音蛇"] = "koan-im-chôa",
	["觀音豆"] = "koan-im-tāu",
	["觀顧"] = "koan-kò͘",
	["觀風"] = "koan-hong",
	["觀點"] = "koan-tiám",
	["角"] = "kak",
	["角仔"] = "kak-á",
	["角仔魚"] = "kak-á-hî/kak-á-hû",
	["角勢"] = "kak-sì/kak-sè",
	["角度"] = "kak-tō͘",
	["角球"] = "kak-kiû",
	["角糖"] = "kak-thn̂g",
	["角膜"] = "kak-mo̍͘h",
	["角色"] = "kak-sek",
	["角花仔"] = "kak-hoe-á",
	["角菜"] = "kak-chhài",
	["角蜂"] = "kak-phang",
	["角車"] = "kak-chhia",
	["角頭"] = "kak-thâu",
	["角頭石"] = "kak-thâu-chio̍h",
	["角鬃"] = "kak-chang",
	["角魚"] = "kak-hî/kak-hû",
	["角魚虎"] = "kak-hî-hó͘/kak-hû-hó͘",
	["角魴"] = "kak-hang",
	["角鯊"] = "kak-soa",
	["角鷹"] = "kak-eng",
	["角齒"] = "kak-khí",
	["觚"] = "ko͘",
	["解"] = "kái/ké/kóe",
	["解僱"] = "kái-kò͘",
	["解儌"] = "kái-kiáu",
	["解元"] = "kài-goân",
	["解凍"] = "kái-tòng",
	["解勸"] = "kái-khǹg/kái-khoàn",
	["解危"] = "kái-gûi",
	["解厄"] = "kái-eh",
	["解嚴"] = "kái-giâm",
	["解圍"] = "kái-ûi",
	["解姑體"] = "kái-ko͘-thé",
	["解彩"] = "kái-chhái",
	["解心悶"] = "kái-sim-būn",
	["解心願"] = "kái-sim-goān",
	["解悶"] = "kái-būn",
	["解放"] = "kái-hòng",
	["解放軍"] = "kái-hòng-kun",
	["解救"] = "kái-kiù",
	["解散"] = "kái-sàn",
	["解析"] = "kái-sek",
	["解析度"] = "kái-sek-tō͘",
	["解毒"] = "kái-to̍k",
	["解毒劑"] = "kái-to̍k-che",
	["解氣"] = "kái-khùi",
	["解決"] = "kái-koat",
	["解洗"] = "kóe-sé/kái-sóe",
	["解熱"] = "kái-jia̍t",
	["解熱藥"] = "kái-jia̍t-io̍h",
	["解燻"] = "kái-hun",
	["解疼"] = "kái-thiàⁿ",
	["解碼"] = "kái-bé",
	["解碼器"] = "kái-bé-khì",
	["解禁"] = "kái-kìm",
	["解答"] = "kái-tap",
	["解約"] = "kái-iok",
	["解聘"] = "kái-phèng",
	["解職"] = "kái-chit",
	["解脫"] = "kái-thoat",
	["解薰"] = "kái-hun",
	["解衰"] = "kái-soe",
	["解說"] = "kái-soeh/kái-seh/ké-soeh/ké-she/kóe-soeh/kóe-seh",
	["解送"] = "kái-sàng",
	["解酒"] = "kái-chiú/kóe-chiú",
	["解釋"] = "kái-sek",
	["解除"] = "kái-tî/kái-tû",
	["解雇"] = "kái-kò͘",
	["解騷"] = "kái-sau",
	["解體"] = "kái-thé",
	["解鬱"] = "kái-ut",
	["觱仔"] = "pi-á",
	["觸"] = "chhek/chhiok/tak",
	["觸kê"] = "tak-kê",
	["觸人意"] = "chhek-lâng-ì",
	["觸仔"] = "tak-á",
	["觸口"] = "tak-kháu",
	["觸嘴"] = "tak-chhùi",
	["觸怒"] = "chhiok-nō͘",
	["觸惡"] = "chhek-ò͘",
	["觸意"] = "chhek-ì",
	["觸感"] = "chhiok-kám",
	["觸摸"] = "chhiok-bong",
	["觸數"] = "tak-siàu",
	["觸景"] = "chhok-kéng",
	["觸椵"] = "tak-khê",
	["觸法"] = "chhiok-hoat",
	["觸牙"] = "tak-gê",
	["觸犯"] = "chhiok-hoān",
	["觸現錢"] = "tiak-hiān-sián",
	["觸發"] = "chhiok-hoat",
	["觸磕"] = "tak-kha̍p",
	["觸算盤"] = "tak-sǹg-pôaⁿ/tiak-sǹg-pôaⁿ",
	["觸纏"] = "tak-tîⁿ",
	["觸舌"] = "tak-chi̍h",
	["觸著"] = "chhek-tio̍h/chhiok-tio̍h/chhiok--tio̍h/tak-tio̍h",
	["觸衰"] = "chhiok-soe",
	["觸角"] = "chhio̍k-kak",
	["觸蹄"] = "tak-tê",
	["觸鈕仔"] = "tak-niú-á",
	["觸齒"] = "tak-khí",
	["言下"] = "giân-hā",
	["言之過早"] = "giân-chi-kòe-chá/giân-chi-kè-chá",
	["言出必行"] = "giân-chhut-pit-hêng",
	["言及"] = "giân-ki̍p",
	["言外之意"] = "giân-gōa-chi-ì",
	["言明"] = "giân-bêng",
	["言歸正傳"] = "giân-kui-chèng-toān",
	["言猶在耳"] = "giân-iû-chāi-ní",
	["言行"] = "giân-hêng/giân-tōng",
	["言詞"] = "giân-sû",
	["言語"] = "giân-gí/giân-gú",
	["言談"] = "giân-tâm",
	["言論"] = "giân-lūn",
	["言辭"] = "giân-sî",
	["訂"] = "tàⁿ",
	["訂下"] = "tèng-hā",
	["訂位"] = "tèng-ūi",
	["訂價"] = "tèng-kè",
	["訂出"] = "tèng-chhut",
	["訂單"] = "tèng-toaⁿ",
	["訂婚"] = "tēng-hun",
	["訂定"] = "tèng-tēng",
	["訂戶"] = "tèng-hō͘",
	["訂正"] = "tèng-chèng",
	["訂立"] = "tèng-li̍p",
	["訂約"] = "tèng-iok",
	["訂製"] = "tèng-chè",
	["訂親"] = "tēng-chhin",
	["訂貨"] = "tèng-hòe/tèng-hè",
	["訂金"] = "tiāⁿ-kim",
	["訂閱"] = "tèng-ia̍t",
	["訃聞"] = "hù-bûn",
	["訃音"] = "hù-im",
	["計"] = "kè/kì/kòe",
	["計件"] = "kè-kiāⁿ",
	["計價"] = "kè-kè",
	["計共"] = "kè-kiōng",
	["計分"] = "kè-hun",
	["計劃"] = "kè-e̍k/kè-he̍k/kè-ōe/kè-e̍k",
	["計劃書"] = "kè-ōe-su",
	["計劃案"] = "kè-he̍k-àn",
	["計數"] = "kè-sò͘",
	["計時"] = "kè-sî",
	["計時器"] = "kè-sî-khì",
	["計智"] = "kè-tì",
	["計會"] = "kè-è",
	["計略"] = "kè-lia̍k/kè-lio̍k",
	["計畫"] = "kè-ōe",
	["計程車"] = "kè-têng-chhia",
	["計策"] = "kè-chhek",
	["計算"] = "kè-sǹg",
	["計算出"] = "kè-sǹg-chhut",
	["計算機"] = "kè-sǹg-ki",
	["計計"] = "kè-kè",
	["計謀"] = "kè-bô͘",
	["計議"] = "kè-gī",
	["計費"] = "kè-hùi",
	["計較"] = "kè-kàu",
	["訊問"] = "sìn-būn",
	["訊息"] = "sìn-sit",
	["訊號"] = "sìn-hō",
	["討"] = "thó",
	["討lia̍h"] = "thó-lia̍h",
	["討乞"] = "thó-khit",
	["討人"] = "thó-lâng",
	["討人命"] = "thó-lâng-miā",
	["討人情"] = "thó-jîn-chêng",
	["討倒轉"] = "thó-tò-tńg",
	["討債"] = "thó-chè",
	["討債囝"] = "thó-chè-kiáⁿ",
	["討債物"] = "thó-chè-mi̍h",
	["討債食"] = "thó-chè-chia̍h",
	["討價還價"] = "thó-kè-hoân-kè",
	["討功"] = "thó-kong",
	["討功勞"] = "thó-kong-lô",
	["討厭"] = "thó-ià/thó-iàm",
	["討命"] = "thó-miā",
	["討夥計"] = "thó-hóe-kì",
	["討契兄"] = "thó-khè-hiaⁿ",
	["討好"] = "thó-hó",
	["討好人"] = "thó-hó--lâng",
	["討平"] = "thó-pêⁿ/thó-pîⁿ",
	["討情"] = "thó-chêng",
	["討戰"] = "thó-chiàn",
	["討掠"] = "thó-lia̍h",
	["討掬"] = "thó-ka̍k",
	["討救兵"] = "thó-kiù-peng",
	["討數"] = "thó-siàu",
	["討查某"] = "thó-cha-bó͘",
	["討死"] = "thó-sí",
	["討海"] = "thó-hái",
	["討海仔"] = "thó-hái-á",
	["討海的"] = "thó-hái-ê",
	["討激心"] = "thó-kek-sim",
	["討無面"] = "thó-bô-bīn",
	["討皮疼"] = "thó-phôe-thiàⁿ/thó-phê-thiàⁿ",
	["討緊緊"] = "thó-kín-kín",
	["討腳行"] = "thó-kha-kiâⁿ",
	["討衰"] = "thó-soe",
	["討論"] = "thó-lūn",
	["討論著"] = "thó-lūn--tio̍h",
	["討賞"] = "thó-siúⁿ",
	["討趁"] = "thó-thàn",
	["討轉來"] = "thó-tńg--lâi/thó--tńg-lâi",
	["討錢"] = "thó-chîⁿ",
	["討食"] = "thó-chia̍h",
	["討魚"] = "thó-hî/thó-hû",
	["討魚婆"] = "thó-hî-pô/thó-hû-pô",
	["訓令"] = "hùn-lēng",
	["訓導"] = "hùn-tō",
	["訓導處"] = "hùn-tō-chhù",
	["訓導長"] = "hùn-tō-tiúⁿ",
	["訓政"] = "hùn-chèng",
	["訓示"] = "hùn-sī",
	["訓練"] = "hùn-liān",
	["訓育"] = "hùn-io̍k",
	["訓話"] = "hùn-ōe",
	["訓誡"] = "hùn-kài",
	["訕"] = "soān/soan",
	["訕siâu"] = "soan-siâu",
	["訕-人召"] = "soan-siâu",
	["訕倒轉"] = "soān-tò-tńg",
	["訕削"] = "soan-siah",
	["訕囈"] = "soan-ngiāu",
	["訕洗"] = "soan-sé/soan-sóe",
	["訕笑"] = "soan-chhiò",
	["訕罵"] = "sàn-mē/sàn-mā",
	["託交"] = "thok-kau",
	["託人"] = "thok-lâng",
	["託仗"] = "thok-tiāng/thok-tiōng",
	["託付"] = "thok-hù",
	["託夢"] = "thok-bāng",
	["託生"] = "thok-seng",
	["託管"] = "thok-koán",
	["託管權"] = "thok-koán-koân",
	["託管領土"] = "thok-koán-léng-thó͘",
	["託買"] = "thok-bé/thok-bóe",
	["託賣"] = "thok-bē/thok-bōe",
	["託身"] = "thok-sin",
	["託辦"] = "thok-pān",
	["記"] = "kì",
	["記bē-tiâu"] = "kì-bē-tiâu",
	["記bē清"] = "kì-bē-chheng",
	["記leh"] = "kì-teh",
	["記tiâu"] = "kì-tiâu",
	["記下"] = "kì-hā",
	["記事本"] = "kì-sū-pún",
	["記分"] = "kì-hun",
	["記功"] = "kì-kong",
	["記取"] = "kì-chhú",
	["記名"] = "kì-miâ",
	["記大過"] = "kì-tōa-kò",
	["記得"] = "kì-tit",
	["記心"] = "kì-sim",
	["記心記肝"] = "kì-sim-kì-koaⁿ",
	["記性"] = "kì-sèng",
	["記恨"] = "kì-hīn/kì-hūn",
	["記憶"] = "kì-ek",
	["記憶力"] = "kì-ek-le̍k",
	["記憶體"] = "kì-ek-thé",
	["記才"] = "kì-châi",
	["記持"] = "kì-tî",
	["記掛"] = "kì-kòa",
	["記數"] = "kì-siàu",
	["記椆"] = "kì-tiâu",
	["記椆椆"] = "kì-tiâu-tiâu",
	["記法"] = "kì-hoat",
	["記神"] = "kì-sîn",
	["記者"] = "kì-chiá",
	["記者會"] = "kì-chiá-hōe",
	["記著"] = "kì-tio̍h",
	["記號"] = "kì-hō",
	["記認"] = "kì-jīn",
	["記賬"] = "kì-siàu",
	["記載"] = "kì-chài",
	["記述"] = "kì-su̍t",
	["記過"] = "kì-kò",
	["記錄"] = "kì-lio̍k/kì-lo̍k",
	["訝"] = "ngā",
	["訟棍"] = "siōng-kùn",
	["訣"] = "koat",
	["訣竅"] = "koat-khiàu",
	["訣絕"] = "koat-choa̍t",
	["訣說"] = "koat-soat",
	["訣頭"] = "koat-thâu",
	["訥"] = "nah",
	["訪"] = "hóng",
	["訪友"] = "hóng-iú",
	["訪問"] = "hóng-būn",
	["訪客"] = "hóng-kheh",
	["訪查"] = "hóng-cha",
	["訪視"] = "hóng-sī",
	["設"] = "siat",
	["設下"] = "siat-hā",
	["設人"] = "siat--lâng/siat-lâng",
	["設仙"] = "siat-sian",
	["設使"] = "siat-sú",
	["設使是"] = "siat-sú-sī",
	["設備"] = "siat-pī",
	["設呔"] = "siat-thái",
	["設呔好"] = "siat-thái-hó",
	["設呔寒"] = "siat-thái-kôaⁿ",
	["設定"] = "siat-tēng",
	["設局"] = "siat-kio̍k",
	["設廠"] = "siat-chhiúⁿ",
	["設想"] = "siat-sióng",
	["設施"] = "siat-si",
	["設景"] = "siat-kéng",
	["設暗計"] = "siat-àm-kè",
	["設有"] = "siat-iú",
	["設法"] = "siat-hoat",
	["設立"] = "siat-li̍p",
	["設緣投"] = "siat-iân-tâu",
	["設置"] = "siat-tì",
	["設計"] = "siat-kè",
	["設計圖"] = "siat-kè-tô͘",
	["設計家"] = "siat-kè-ka",
	["設計師"] = "siat-kè-su",
	["設計者"] = "siat-kè-chiá",
	["設身處地"] = "siat-sin-chhù-tē/siat-sin-chhù-tōe",
	["設防"] = "siat-hông",
	["設限"] = "siat-hān",
	["設靈"] = "siat-lêng",
	["設體"] = "siat-thái",
	["許可"] = "hí-khó/hú-khó",
	["許可證"] = "hí-khó-chèng",
	["許樹"] = "hú-chhiū",
	["許濟"] = "hiah-chē/hiah-chōe",
	["許諾"] = "hí-lo̍k",
	["許配"] = "hí-phòe/hí-phè",
	["訴"] = "sò͘",
	["訴求"] = "sò͘-kiû",
	["訴苦"] = "sò͘-khó͘",
	["訴訟"] = "sò͘-siōng",
	["訴請"] = "sò͘-chhéng",
	["訴諸"] = "sò͘-chu",
	["訴願"] = "sò͘-goān",
	["診"] = "chín",
	["診察"] = "chín-chhat",
	["診察室"] = "chín-chhat-sek",
	["診所"] = "chín-só͘",
	["診斷"] = "chín-toān",
	["診斷書"] = "chín-toān-su",
	["診治"] = "chín-tī",
	["診療"] = "chín-liâu",
	["註"] = "chù",
	["註冊"] = "chù-chheh",
	["註好好"] = "chù-hó-hó",
	["註定"] = "chù-tēng/chù-tiāⁿ",
	["註定著"] = "chù-tiāⁿ-tio̍h",
	["註明"] = "chù-bêng",
	["註死"] = "chù-sí",
	["註解"] = "chù-kái",
	["註釋"] = "chù-sek",
	["註銷"] = "chù-siau",
	["詆"] = "tí",
	["詐"] = "chà/chè",
	["詐欺"] = "chà-khi",
	["詐欺罪"] = "chà-khi-chōe",
	["詐稱"] = "chà-chheng",
	["詐財"] = "chà-châi",
	["詐騙"] = "chà-phiàn",
	["評"] = "phêng",
	["評估"] = "phêng-kó͘",
	["評價"] = "phêng-kè",
	["評分"] = "phêng-hun",
	["評判"] = "phêng-phòaⁿ",
	["評定"] = "phêng-tēng",
	["評審"] = "phêng-sím",
	["評斷"] = "phêng-toàn",
	["評核"] = "phêng-he̍k",
	["評理"] = "phêng-lí",
	["評等"] = "phêng-téng",
	["評註"] = "phêng-chù",
	["評語"] = "phêng-gí/phêng-gú",
	["評論"] = "phêng-lūn",
	["評論家"] = "phêng-lūn-ka",
	["評議"] = "phêng-gī",
	["評鑑"] = "phêng-kàm",
	["詞句"] = "sû-kù",
	["詞意"] = "sû-ì",
	["詞曲"] = "sû-khek",
	["詢問"] = "sûn-būn",
	["詣"] = "gē",
	["試"] = "chhì",
	["試劑"] = "chhì-che",
	["試卷"] = "chhì-kǹg",
	["試問"] = "chhì-būn",
	["試圖"] = "chhì-tô͘",
	["試場"] = "chhì-tiûⁿ",
	["試想"] = "chhì-sióng",
	["試探"] = "chhì-thàm",
	["試探性"] = "chhì-thàm-sèng",
	["試滋味"] = "chhì-chu-bī",
	["試用"] = "chhì-ēng/chhì-iōng/chhì-iōng",
	["試看"] = "chhì-khòaⁿ",
	["試看māi"] = "chhì-khòaⁿ-māi/chhì-khòaⁿ-bāi",
	["試覓"] = "chhì-bāi",
	["試車"] = "chhì-chhia",
	["試辦"] = "chhì-pān",
	["試週"] = "chhì-chiu",
	["試金石"] = "chhì-kim-chio̍h",
	["試銷"] = "chhì-siau",
	["試頭香"] = "chhì-thâu-hiuⁿ",
	["試題"] = "chhì-tê/chhì-tôe",
	["試飛"] = "chhì-poe/chhi-pe",
	["試食"] = "chhì-chia̍h",
	["試驗"] = "chhì-giām",
	["試驗場"] = "chhì-giām-tiûⁿ",
	["試鹹汫"] = "chhì-kiâm-chiáⁿ",
	["詨siâu"] = "hau-siâu",
	["詨siâu話"] = "hau-siâu-ōe",
	["詨六"] = "hau-la̍k",
	["詨六話"] = "hau-la̍k-ōe",
	["詨皮"] = "hau-phôe/hau-phê",
	["詩"] = "si",
	["詩人"] = "si-jîn",
	["詩作"] = "si-chok",
	["詩句"] = "si-kù",
	["詩意"] = "si-ì",
	["詩文"] = "si-bûn",
	["詩歌"] = "si-koa",
	["詩經"] = "Si-keng",
	["詩詞"] = "si-sû",
	["詩集"] = "si-chi̍p",
	["詬詬罵"] = "kàu-kàu-mē/kàu-kàu-mā",
	["詭"] = "khúi",
	["詭異"] = "khúi-ì",
	["詭計"] = "khúi-kè",
	["詭詐"] = "khúi-chà",
	["詭謀"] = "kúi-bô͘",
	["詮釋"] = "chhoan-sek",
	["詰舌"] = "khiat-chi̍h",
	["話"] = "ōe",
	["話仁"] = "ōe-jîn/ōe-lîn",
	["話仔話栓"] = "ōe-á-ōe-sng",
	["話仙"] = "ōe-sian",
	["話儕"] = "ōe-chōe/ōe-chē",
	["話劇"] = "ōe-kio̍k",
	["話尖"] = "ōe-chiam",
	["話尾"] = "ōe-bóe/ōe-bé",
	["話屎"] = "ōe-sái",
	["話引"] = "ōe-ín",
	["話意"] = "ōe-ì",
	["話掛骨"] = "ōe-kòa-kut",
	["話掠胖碼"] = "ōe-lia̍h-phòng-bé",
	["話星"] = "ōe-chheⁿ/ōe-chhiⁿ",
	["話柄"] = "ōe-pèⁿ/ōe-pìⁿ",
	["話栓"] = "ōe-sng",
	["話機"] = "ōe-ki",
	["話款"] = "ōe-khoán",
	["話母"] = "ōe-bó/ōe-bú",
	["話注"] = "ōe-tū",
	["話無頭序"] = "ōe-bô-thâu-sū",
	["話端"] = "ōe-toan",
	["話筒"] = "ōe-tâng",
	["話粕"] = "ōe-phoh",
	["話縫"] = "ōe-phāng",
	["話腔"] = "ōe-khiuⁿ",
	["話興"] = "ōe-hèng",
	["話虱"] = "ōe-sat",
	["話說"] = "ōe-soeh/ōe-seh",
	["話踏脫"] = "ōe-ta̍h-thut",
	["話門"] = "ōe-mn̂g",
	["話關"] = "ōe-koan",
	["話頭"] = "ōe-thâu",
	["話題"] = "ōe-tê/ōe-tôe",
	["話骨"] = "ōe-kut",
	["該"] = "kai",
	["該哉"] = "kai-chài",
	["該欲衰"] = "kai-boeh-soe",
	["該死"] = "kai-sí",
	["該然"] = "kai-jiân",
	["該當"] = "kai-tong",
	["該親"] = "kai-chhin",
	["該註死"] = "kai-chù-sí",
	["詳細"] = "siâng-sè/siông-sòe",
	["詹"] = "Chiam",
	["詼"] = "khoe",
	["詼仙"] = "khoe-sian",
	["詼諧"] = "khoe-hâi/khe-hâi",
	["誆kiauh"] = "kōng-kiauh/kōng-kia̍uh",
	["誇"] = "khoa",
	["誇功"] = "khoa-kong",
	["誇口"] = "khoa-kháu",
	["誇嘴"] = "khoa-chhùi",
	["誇大"] = "khoa-tāi/khoa-tōa",
	["誇張"] = "khoa-tiong",
	["誇獎"] = "khoa-chióng",
	["誇示"] = "khoa-sī",
	["誇耀"] = "khoa-iāu",
	["誇讚"] = "khoa-chàn",
	["認bat"] = "jīm-bat/jīm-pat",
	["認份"] = "jīn-hūn/līn-hūn",
	["認供"] = "jīn-keng",
	["認分"] = "jīn-hūn",
	["認口供"] = "jīm-kháu-keng",
	["認同"] = "jīm-tông",
	["認命"] = "jīn-miā",
	["認戇"] = "jīn-gōng",
	["認數"] = "jīn-siàu",
	["認為"] = "jīm-ûi/jīn-ûi",
	["認真"] = "jīn-chin",
	["認老"] = "jīn-lāu",
	["認衰"] = "jīn-soe",
	["認識"] = "jīn-sek",
	["認路"] = "jīn-lō͘/līn-lō͘",
	["認輸"] = "jīn-su",
	["認錯"] = "jīn-chhò",
	["誑乖"] = "kòng-koai",
	["誓"] = "chōa",
	["誓死"] = "sè-sí",
	["誕"] = "tàn/tāⁿ",
	["誕字"] = "tāⁿ-jī",
	["誕漏"] = "tāⁿ-lāu",
	["誕生"] = "tàn-seng",
	["誕目"] = "tāⁿ-ba̍k",
	["誕筆"] = "tāⁿ-pit",
	["誕誤"] = "tāⁿ-gō͘",
	["誕辰"] = "tàn-sîn",
	["誘人"] = "iú-lâng",
	["誘惑"] = "iú-he̍k",
	["誘拐"] = "iú-koái",
	["誘殺"] = "iú-sat",
	["誘餌"] = "iú-jī",
	["誘餳"] = "iú-siâⁿ",
	["誚"] = "sau/siàu",
	["誚皮"] = "sau-phî",
	["誚躂"] = "sau-that",
	["語"] = "gí/gú",
	["語句"] = "gí-kù/gú-kù",
	["語學"] = "gí-ha̍k/gú-ha̍k",
	["語彙"] = "gí-lūi/gú-lūi",
	["語意"] = "gí-ì/gú-ì",
	["語文"] = "gí-bûn/gú-bûn",
	["語氣"] = "gí-khì/gú-khì",
	["語法"] = "gí-hoat/gú-hoat",
	["語源學"] = "gí-goân-ha̍k/gú-goân-ha̍k",
	["語言"] = "gí-giân/gú-giân",
	["語言學"] = "gí-giân-ha̍k/gú-giân-ha̍k",
	["語詞"] = "gí-sû/gú-sû",
	["語調"] = "gí-tiāu/gú-tiāu",
	["語重心長"] = "gí-tāng-sim-tn̂g/gú-tāng-sim-tn̂g",
	["語音"] = "gí-im/gú-im",
	["誠"] = "chiâⁿ",
	["誠久"] = "chiâⁿ-kú",
	["誠信"] = "sêng-sìn",
	["誠好"] = "chiâⁿ-hó",
	["誠實"] = "chiâⁿ-si̍t/sêng-si̍t",
	["誠實是"] = "chiâⁿ-si̍t-sī",
	["誠實的"] = "chiâⁿ-si̍t-ê",
	["誠心"] = "sêng-sim",
	["誠心歡迎"] = "sêng-sim-hoan-gêng",
	["誠意"] = "sêng-ì",
	["誠懇"] = "sêng-khún",
	["誠濟"] = "chiâⁿ-chē/chiâⁿ-chōe",
	["誠無"] = "chiâⁿ-bô",
	["誠然"] = "sêng-jiân",
	["誠爛"] = "chiâⁿ-nōa",
	["誠衝"] = "chiâⁿ-chhèng",
	["誣"] = "bû",
	["誣告"] = "bû-kò",
	["誣賴"] = "bû-lōa",
	["誣陷"] = "bû-hām",
	["誤"] = "gō͘/ngō͘",
	["誤tāⁿ"] = "ngō͘-tāⁿ",
	["誤事"] = "gō͘-sū",
	["誤信"] = "gō͘-sìn",
	["誤傳"] = "gō͘-thoân",
	["誤傷"] = "gō͘-siong",
	["誤入歧途"] = "gō͘-ji̍p-kî-tô͘",
	["誤判"] = "gō͘-phòaⁿ",
	["誤導"] = "gō͘-tō",
	["誤差"] = "gō͘-chha",
	["誤會"] = "gō͘-hōe",
	["誤殺"] = "gō͘-sat",
	["誤解"] = "gō͘-kái",
	["誤觸"] = "gō͘-chhiok",
	["誤食"] = "gō͘-chia̍h",
	["誦經"] = "siōng-keng",
	["說"] = "soat/soeh/seh",
	["說ló͘力"] = "soeh-ló͘-la̍t/seh-ló͘-la̍t",
	["說多謝"] = "soeh-to-siā/seh-to-siā",
	["說情"] = "soeh-chêng/seh-chêng",
	["說教"] = "soat-kàu",
	["說明"] = "soat-bêng/soeh-bêng/seh-bêng",
	["說明書"] = "soat-bêng-su",
	["說服"] = "soat-ho̍k",
	["說服力"] = "soeh-ho̍k-le̍k/seh-ho̍k-le̍k",
	["說詞"] = "soeh-sû/seh-sû",
	["說謝"] = "soeh-siā/seh-siā",
	["說起來"] = "soeh--khí-lâi/seh--khí-lâi",
	["說辭"] = "soat-sî",
	["說透機"] = "soeh-thàu-ki/seh-thàu-ki",
	["說透流"] = "soeh-thàu-lâu/seh-thàu-lâu",
	["誰"] = "chiâ/siáng",
	["課員"] = "khò-goân/khò-oân",
	["課堂"] = "khò-tn̂g",
	["課外"] = "khò-gōa",
	["課室"] = "khò-sek",
	["課征"] = "khò-cheng",
	["課後"] = "khò-āu",
	["課文"] = "khò-bûn",
	["課本"] = "khò-pún",
	["課業"] = "khò-gia̍p",
	["課目"] = "khò-ba̍k",
	["課稅"] = "khò-sòe/khò-sè",
	["課腳"] = "khò-kha",
	["課表"] = "khò-pió",
	["課長"] = "khò-tiúⁿ",
	["課題"] = "khò-tê/khò-tôe",
	["課餘"] = "khò-î/khò-û",
	["誹謗"] = "húi-pòng",
	["誻誻叫"] = "ta-ta-kiò",
	["誼"] = "gī",
	["誼獅獅"] = "gî-sai-sai",
	["誼誼chhoah"] = "gī-gī-chhoah",
	["誼誼笑"] = "gī-gī-chhiò",
	["調"] = "tiāu",
	["調任"] = "tiàu-jīm",
	["調低"] = "tiâu-kē",
	["調到"] = "tiàu-kàu",
	["調劑"] = "tiâu-che",
	["調動"] = "tiàu-tōng",
	["調勢"] = "tiāu-sì/tiāu-sè",
	["調合"] = "tiâu-ha̍p",
	["調味"] = "tiâu-bī",
	["調味品"] = "tiâu-bī-phín",
	["調味料"] = "tiâu-bī-liāu",
	["調和"] = "tiâu-hô",
	["調幅"] = "tiâu-hok",
	["調度"] = "tiàu-tō͘",
	["調情"] = "tiâu-chêng",
	["調戲"] = "tiâu-hì",
	["調換"] = "tiàu-ōaⁿ",
	["調撥"] = "tiàu-poah",
	["調教"] = "tiâu-kàu",
	["調整"] = "tiâu-chéng",
	["調查"] = "tiau-cha",
	["調查員"] = "tiau-cha-oân",
	["調查局"] = "Tiau-cha-kio̍k",
	["調查書"] = "tiau-cha-su",
	["調治"] = "tiâu-tī",
	["調派"] = "tiàu-phài/tiau-phài",
	["調理"] = "tiâu-lí",
	["調用"] = "tiàu-iōng",
	["調節"] = "tiâu-chiat",
	["調經藥"] = "tiâu-keng-io̍h",
	["調職"] = "tiàu-chit",
	["調色"] = "tiâu-sek",
	["調薪"] = "tiâu-sin",
	["調虎離山"] = "tiàu-hó͘-lī-san/tiàu-hó͘-lî-san",
	["調製"] = "tiâu-chè",
	["調解"] = "tiau-kái",
	["調適"] = "tiâu-sek",
	["調配"] = "tiau-phòe/tiau-phè",
	["調錢"] = "tiàu-chîⁿ",
	["調陣"] = "tùi-tīn",
	["調集"] = "tiàu-chi̍p",
	["調離"] = "tiàu-lī/tiàu-lî",
	["調音"] = "tiâu-im",
	["調養"] = "tiau-iáng/tiau-ióng/tiâu-iáng/tiâu-ióng",
	["調高"] = "tiâu-koân",
	["諂媚"] = "thiám-bī",
	["談"] = "tâm",
	["談判"] = "tâm-phòaⁿ",
	["談到"] = "tâm-kàu",
	["談及"] = "tâm-ki̍p",
	["談吐"] = "tâm-thò͘",
	["談心"] = "tâm-sim",
	["談情說愛"] = "tâm-chêng-soeh-ài/tâm-chêng-seh-ài",
	["談話"] = "tâm-ōe",
	["談論"] = "tâm-lūn",
	["談起"] = "tâm-khí",
	["請"] = "chhéng/chhiáⁿ",
	["請人"] = "chhiáⁿ-lâng",
	["請人客"] = "chhiáⁿ-lâng-kheh",
	["請佮辭"] = "chhiáⁿ-kah-sî",
	["請來"] = "chhiáⁿ-lâi",
	["請假"] = "chhéng-kà",
	["請假條"] = "chhéng-kà-tiâu",
	["請到"] = "chhiáⁿ-kàu",
	["請功"] = "chhéng-kong",
	["請命"] = "chhéng-miā",
	["請問"] = "chhiáⁿ-mn̄g",
	["請安"] = "chhéng-an",
	["請帖"] = "chhiáⁿ-thiap",
	["請教"] = "chhéng-kàu",
	["請春酒"] = "chhiáⁿ-chhun-chiú",
	["請桌"] = "chhiáⁿ-toh",
	["請款"] = "chhéng-khoán",
	["請求"] = "chhéng-kiû",
	["請益"] = "chhéng-ek",
	["請示"] = "chhéng-sī",
	["請祖公"] = "chhiáⁿ-chó͘-kong",
	["請罪"] = "chhéng-chōe",
	["請薰"] = "chhiáⁿ-hun",
	["請託"] = "chhéng-thok",
	["請辭"] = "chhéng-sî",
	["請願"] = "chhéng-goān",
	["請願書"] = "chhéng-goān-su",
	["諍"] = "chèⁿ/chìⁿ",
	["諍死諍活"] = "chèⁿ-sí-chèⁿ-oa̍h/chìⁿ-sí-chìⁿ-oa̍h",
	["諍王"] = "chèⁿ-ông/chìⁿ-ông",
	["諍話"] = "chèⁿ-ōe/chìⁿ-ōe",
	["諒"] = "liōng",
	["諒情"] = "liāng-chêng/liōng-chêng/liōng-chêng",
	["諒解"] = "liōng-kái",
	["論"] = "lūn",
	["論價"] = "lūn-kè",
	["論其實"] = "lūn-kî-si̍t",
	["論壇"] = "lūn-tôaⁿ",
	["論定"] = "lūn-tēng",
	["論戰"] = "lūn-chiàn",
	["論政"] = "lūn-chèng",
	["論文"] = "lūn-bûn",
	["論斤算兩"] = "lūn-kin-sǹg-niú/lūn-kun-sǹg-niú",
	["論斷"] = "lūn-toàn",
	["論歲"] = "jūn-hòe/jūn-hè",
	["論爭"] = "lūn-cheng",
	["論真"] = "lūn-chin",
	["論算"] = "lūn-sǹg",
	["論者"] = "lūn-chiá",
	["論語"] = "lūn-gí/lūn-gú",
	["論調"] = "lūn-tiāu",
	["論證"] = "lūn-chèng",
	["論述"] = "lūn-su̍t",
	["論題"] = "lūn-tê/lūn-tôe",
	["論點"] = "lūn-tiám",
	["諞"] = "pián",
	["諞人"] = "piàn--lâng/pián-lâng",
	["諞仙仔"] = "pián-sian-á",
	["諡名"] = "sè-miâ/sē-miâ",
	["諢笑"] = "kún-chhiò",
	["諢耍笑"] = "kún-sńg-chhiò",
	["諧"] = "hâi",
	["諧音"] = "hâi-im",
	["諮商"] = "chu-siong",
	["諮詢"] = "chu-sûn",
	["諱母"] = "hùi-bó/hùi-bú",
	["諷刺"] = "hong-chhì/hóng-chhì",
	["諸"] = "chu",
	["諸公"] = "chu-kong",
	["諸君"] = "chu-kun",
	["諸如"] = "chu-jî/chu-jû",
	["諸娘"] = "chu-niû",
	["諸娘人"] = "chu-niû-lâng",
	["諸葛"] = "Chu-kat",
	["諸葛燈"] = "chu-kat-teng",
	["諸葛菜"] = "chu-kat-chhài",
	["諺文"] = "gān-bûn",
	["諺語"] = "gān-gí/gān-gú",
	["諾言"] = "lo̍k-giân",
	["諾貝爾"] = "Lo̍k-pòe-ní",
	["諾貝爾獎"] = "nō͘-bé-luh-chióng",
	["謀"] = "bô͘",
	["謀利"] = "bô͘-lī",
	["謀取"] = "bô͘-chhú",
	["謀殺"] = "bô͘-sat",
	["謀殺案"] = "bô͘-sat-àn",
	["謀求"] = "bô͘-kiû",
	["謀生"] = "bô͘-seng",
	["謀略"] = "bô͘-lia̍k/bô͘-lio̍k",
	["謀職"] = "bô͘-chit",
	["謀面"] = "bô͘-bīn",
	["謁祖"] = "iat-chó͘",
	["謄本"] = "thêng-pún",
	["謄正"] = "thêng-chiàⁿ",
	["謄清"] = "thêng-chheng",
	["謊報"] = "hóng-pò",
	["謎"] = "bī",
	["謎猜"] = "bī-chhai",
	["謔"] = "gio̍h",
	["謔削"] = "gio̍h-siah/gio̍h-sioh",
	["謔燒"] = "gio̍h-sio",
	["謔笑"] = "gio̍h-chhiò",
	["謔誚"] = "gio̍h-sio̍h",
	["謗"] = "pòng",
	["謗大"] = "pòng-tōa",
	["謗風"] = "pòng-hong",
	["謗風車"] = "pòng-hong-chhia/pòng-hong-ki/pòng-hong-ku",
	["謙"] = "khiam",
	["謙卑"] = "khiam-pi",
	["謙和"] = "khiam-hô",
	["謙稱"] = "khiam-chheng",
	["謙細"] = "khiam-sè/khiam-sòe",
	["謙虛"] = "khiam-hi",
	["謙遜"] = "khiam-sùn",
	["謙順"] = "khiàm-sūn",
	["講"] = "káng/kóng",
	["講bē了"] = "kóng-bē-liáu/kóng-bōe-liáu",
	["講bē來"] = "kóng-bē-lâi/kóng-bōe-lâi",
	["講bē倚"] = "kóng-bē-óa/kóng-bōe-óa",
	["講bē合"] = "kóng-bē-ha̍h/kóng-bōe-ha̍h",
	["講bē得過"] = "kóng-bē-tit-kòe/kóng-bōe-tit-kè",
	["講bē煞"] = "kóng-bē-soah/kóng-bōe-soah",
	["講bē通"] = "kóng-bē-thong/kóng-bōe-thong",
	["講chhit-thô"] = "kóng-chhit-thô",
	["講chhit-thô--ê"] = "kóng-chhit-thô--ê/kóng-thit-thô--ê",
	["講hàm古"] = "kónghàm-kó͘",
	["講kah"] = "kóng-kah",
	["講la天"] = "kóng-la-thian",
	["講m̄著"] = "kóng-m̄-tio̍h",
	["講soah"] = "kóng-soah",
	["講tàⁿ"] = "kóng-tàⁿ",
	["講tāⁿ"] = "kóng-tāⁿ",
	["講一無兩"] = "kóng-chi̍t-bô-nn̄g",
	["講了講"] = "kóng-liáu-kóng",
	["講仙古"] = "kóng-sian-kó͘",
	["講仙鑼"] = "kóng-sian-lô",
	["講來"] = "kóng--lâi",
	["講俏話"] = "kóng-siáu-ōe",
	["講價"] = "kóng-kè",
	["講價數"] = "kóng-kè-siàu",
	["講冇話"] = "kóng-phàⁿ-ōe",
	["講出"] = "kóng-chhut",
	["講出來"] = "kóng--chhut-lâi",
	["講加話"] = "kóng-ke-ōe",
	["講千講萬"] = "káng-chheng-káng-bān",
	["講古"] = "kóng-kó͘",
	["講台"] = "káng-tâi",
	["講和"] = "káng-hô/kóng-hô",
	["講嘩"] = "kóng-hōa",
	["講堂"] = "káng-tn̂g",
	["講大話"] = "kóng-tōa-ōe",
	["講天kiat"] = "kóng-thian-kiat",
	["講好"] = "kóng-hó",
	["講好勢ah"] = "kóng-hó-sì--ah/kóng-hó-sè--ah",
	["講好話"] = "kóng-hó-ōe",
	["講學"] = "káng-ha̍k",
	["講差"] = "kóng-chha",
	["講師"] = "káng-su",
	["講座"] = "káng-chō",
	["講情"] = "kóng-chêng/kóng-chiâⁿ",
	["講慣"] = "kóng-koàn",
	["講戇話"] = "kóng-gōng-ōe",
	["講授"] = "káng-siū",
	["講敁氣"] = "kóng-tháu-khùi",
	["講明"] = "kóng-bêng",
	["講暢"] = "kóng-thiòng",
	["講會來"] = "kóng-ē-lâi",
	["講求"] = "káng-kiû",
	["講法"] = "kóng-hoat",
	["講清楚"] = "kóng-chheng-chhó",
	["講演"] = "káng-ián",
	["講理"] = "káng-lí",
	["講甲m̄-kōe"] = "kong-kah-m̄-kōe",
	["講白賊"] = "kóng-pe̍h-chha̍t",
	["講真ê"] = "kóng-chin--ê",
	["講知"] = "kóng-chai",
	["講破"] = "kóng-phòa",
	["講硬話"] = "kóng-ngē-ōe/kóng-ngī-ōe",
	["講稿"] = "káng-kó",
	["講究"] = "káng-kiù",
	["講笑"] = "kóng-chhiò",
	["講笑詼"] = "kóng-chhiò-khoe/kóng-chhiò-khe",
	["講經"] = "káng-keng/kóng-keng",
	["講罔講"] = "kóng-bóng-kóng",
	["講義"] = "káng-gī",
	["講習"] = "káng-si̍p",
	["講習會"] = "káng-si̍p-hōe",
	["講耍ê"] = "kóng-sńg--ê",
	["講耍笑"] = "kóng-sńg-chhiò",
	["講聖諭"] = "kóng-sèng-jū",
	["講著"] = "kóng--tio̍h",
	["講親"] = "kóng-chhin",
	["講親chiâⁿ"] = "kóng-chhin-chiâⁿ",
	["講解"] = "káng-kái",
	["講評"] = "káng-phêng",
	["講話"] = "kóng-ōe",
	["講譴耍"] = "kóng-khiàn-sńg",
	["講起"] = "kóng-khí",
	["講起來"] = "kóng--khí-lâi",
	["講述"] = "kóng-su̍t",
	["講透底"] = "kóng-thàu-té/kóng-thàu-tóe",
	["講透枝"] = "kóng-thàu-ki",
	["講通和"] = "kóng-thong-hô",
	["講通套"] = "kóng-thong-thò",
	["講通晃"] = "kóng-thang-hông",
	["講通透"] = "kóng-thong-thàu",
	["講過chîn"] = "kóng-kòe-chîn/kóng-kè-chîn",
	["講道"] = "káng-tō",
	["講道理"] = "kóng-tō-lí",
	["講開"] = "kóng-khui",
	["講閒仔話"] = "kóng-êng-á-ōe",
	["講面子"] = "káng-bīn-chú",
	["講題"] = "kóng-tê/kóng-tôe",
	["講鬼話"] = "kóng-kúi-ōe",
	["謝"] = "siā",
	["謝城隍"] = "siā-sêng-hông",
	["謝幕"] = "siā-bō͘",
	["謝意"] = "siā-ì",
	["謝神"] = "siā-sîn",
	["謝禮"] = "siā-lé",
	["謝絕"] = "siā-choa̍t",
	["謝罪"] = "siā-chōe",
	["謝願"] = "siā-goān",
	["謠傳"] = "iâu-thoân",
	["謠言"] = "iâu-giân",
	["謬誤"] = "biū-gō͘",
	["謹守"] = "kín-siú",
	["謹慎"] = "kín-sīn",
	["謹記"] = "kín-kì",
	["譀"] = "hàm",
	["譀其呱"] = "hàm-kî-kōa",
	["譀古"] = "hàm-kó͘",
	["譀呱呱"] = "hàm-kōa-kōa",
	["譀想"] = "hàm-siūⁿ",
	["譀斗籠"] = "hàm-táu-láng",
	["譀浡"] = "hàm-phu̍h",
	["譀狗"] = "hàm-káu",
	["譀話"] = "hàm-ōe",
	["譀譀"] = "hàm-hàm",
	["譀鏡"] = "hàm-kiàⁿ",
	["譁"] = "hōa",
	["證"] = "chèng",
	["證交稅"] = "chèng-kau-sòe/chèng-kau-sè",
	["證人"] = "chèng-jîn",
	["證件"] = "chèng-kiāⁿ",
	["證券"] = "chèng-kǹg",
	["證券商"] = "chèng-kǹg-siong",
	["證實"] = "chèng-si̍t",
	["證據"] = "chèng-kì/chèng-kù",
	["證明"] = "chèng-bêng",
	["證明書"] = "chèng-bêng-su",
	["證書"] = "chèng-su",
	["證物"] = "chèng-bu̍t",
	["證管會"] = "Chèng-koán-hōe",
	["證見"] = "chèng-kìⁿ",
	["證言"] = "chèng-giân",
	["證詞"] = "chèng-sû",
	["證道"] = "chèng-tō",
	["譏笑"] = "ki-chhiò",
	["譏評"] = "ki-phêng",
	["識"] = "sek",
	["識別"] = "sek-pia̍t",
	["識別證"] = "sek-pia̍t-chèng",
	["譙路頭"] = "kiāu-lō͘-thâu",
	["譚"] = "tâⁿ",
	["譜"] = "phó͘",
	["譜出"] = "phó͘-chhut",
	["譜曲"] = "phó͘-khek",
	["譜脈"] = "phó͘-me̍h",
	["譜脈仔"] = "phó͘-me̍h-á",
	["譜譜仔"] = "phó͘-phó͘-á",
	["譟"] = "chhò",
	["譟姦撟"] = "chhò-kàn-kiāu",
	["警備"] = "kéng-pī",
	["警備車"] = "kéng-pī-chhia",
	["警備隊"] = "kéng-pī-tūi",
	["警力"] = "kéng-le̍k",
	["警務"] = "kéng-bū",
	["警務處"] = "kéng-bū-chhù",
	["警告"] = "kéng-kò",
	["警員"] = "kéng-oân",
	["警報"] = "kéng-pò",
	["警報器"] = "kéng-pò-khì",
	["警官"] = "kéng-koaⁿ",
	["警察"] = "kéng-chhat",
	["警局"] = "kéng-kio̍k",
	["警廣"] = "Kéng-kóng",
	["警戒"] = "kéng-kài",
	["警所"] = "kéng-só͘",
	["警探"] = "kéng-thàm",
	["警政"] = "kéng-chèng",
	["警政署"] = "kéng-chèng-sū",
	["警方"] = "kéng-hong",
	["警棍"] = "kéng-kùn",
	["警界"] = "kéng-kài",
	["警示"] = "kéng-sī",
	["警總"] = "kéng-chóng",
	["警螺"] = "kèng-lê",
	["警衛"] = "kéng-ōe",
	["警覺"] = "kéng-kak",
	["警訊"] = "kéng-sìn",
	["警語"] = "kéng-gí/kéng-gú",
	["警誡"] = "kéng-kài",
	["警車"] = "kéng-chhia",
	["警醒"] = "kéng-chhéⁿ/kéng-chhíⁿ",
	["警鈴"] = "kéng-lêng",
	["警長"] = "kéng-tiúⁿ",
	["譬喻"] = "phì-jū/phí-lū",
	["譬如"] = "phì-jū",
	["譬如講"] = "phì-jî-kóng/phì-jû-kóng",
	["譬相"] = "phì-siùⁿ",
	["譬論"] = "phì-lūn",
	["譯"] = "e̍k",
	["譯名"] = "e̍k-miâ",
	["譯員"] = "e̍k-oân",
	["譯文"] = "e̍k-bûn",
	["譯本"] = "e̍k-pún",
	["譯者"] = "e̍k-chiá",
	["譯註"] = "e̍k-chù",
	["譯音"] = "e̍k-im",
	["議"] = "gī",
	["議事"] = "gī-sū",
	["議事廳"] = "gī-sū-thiaⁿ",
	["議事日程"] = "gī-sū-ji̍t-thêng",
	["議事槌"] = "gī-sū-thûi",
	["議事錄"] = "gī-sū-lio̍k/gī-sū-lo̍k",
	["議價"] = "gī-kè",
	["議和"] = "gī-hô",
	["議員"] = "gī-oân",
	["議場"] = "gī-tiûⁿ",
	["議定"] = "gī-tēng",
	["議定書"] = "gī-tēng-su",
	["議會"] = "gī-hōe",
	["議案"] = "gī-àn",
	["議決"] = "gī-koat",
	["議處"] = "gī-chhú",
	["議請"] = "gī-chhéng",
	["議論"] = "gī-lūn",
	["議長"] = "gī-tiúⁿ",
	["議院"] = "gī-īⁿ",
	["議題"] = "gī-tê/gī-tôe",
	["譴相"] = "khiàn-siùⁿ",
	["譴責"] = "khián-chek/khiàn-chek",
	["護"] = "hō͘",
	["護兵"] = "hō͘-peng",
	["護厝"] = "hō͘-chhù",
	["護士"] = "hō͘-sū",
	["護專"] = "hō͘-choan",
	["護庇"] = "hō͘-pì",
	["護校"] = "hō͘-hāu",
	["護法"] = "hō͘-hoat",
	["護照"] = "hō͘-chiàu/hō͘-chiò",
	["護牆"] = "hō͘-chhiûⁿ",
	["護理"] = "hō͘-lí",
	["護生草"] = "hō͘-seng-chháu",
	["護目鏡"] = "hō͘-ba̍k-kiàⁿ",
	["護短"] = "hō͘-té",
	["護肩kah"] = "hō͘-keng-kah/hō͘-kian-kah",
	["護航"] = "hō͘-hâng",
	["護衛"] = "hō͘-ōe",
	["護身"] = "hō͘-sin",
	["護身刀"] = "hō͘-sin-to",
	["護送"] = "hō͘-sàng",
	["護駕"] = "hō͘-kà",
	["護龍"] = "hō͘-lêng",
	["譺洗"] = "gê-sé/gê-sóe",
	["譽為"] = "ī-ûi",
	["讀冊"] = "tha̍k-chheh",
	["讀冊人"] = "tha̍k-chheh-lâng",
	["讀到"] = "tha̍k-kàu",
	["讀取"] = "tha̍k-chhú",
	["讀完"] = "tha̍k-oân",
	["讀書"] = "tha̍k-chu/tho̍k-su",
	["讀書人"] = "tha̍k-chu-lâng",
	["讀書報告"] = "tho̍k-su-pò-kò",
	["讀本"] = "tho̍k-pún",
	["讀物"] = "tho̍k-bu̍t",
	["讀甲子"] = "tha̍k-kah-chí",
	["讀者"] = "tho̍k-chiá",
	["讀者文摘"] = "Tha̍k-chiá-bûn-tek",
	["讀過"] = "tha̍k-kòe/tha̍k-kè",
	["變"] = "piàn/pìⁿ",
	["變動"] = "piàn-tōng",
	["變化"] = "piàn-hòa",
	["變卦"] = "piàn-kòa",
	["變味"] = "piàn-bī",
	["變壓器"] = "piàn-ap-khì",
	["變壞"] = "pìⁿ-hāi",
	["變天"] = "piàn-thian/piàn-thiⁿ",
	["變好"] = "piàn-hó",
	["變小"] = "pìⁿ-sió",
	["變局"] = "piàn-kio̍k",
	["變幻"] = "piàn-hoàn",
	["變弄"] = "pìⁿ-lāng",
	["變形"] = "piàn-hêng",
	["變心"] = "piàn-sim",
	["變性"] = "piàn-sèng",
	["變怪"] = "pìⁿ-koài",
	["變態"] = "piàn-thài",
	["變成"] = "piàn-sêng/pìⁿ-chiâⁿ",
	["變把戲"] = "piàn-pá-hì/pìⁿ-pá-hì",
	["變換"] = "piàn-ōaⁿ",
	["變故"] = "piàn-kò͘",
	["變數"] = "piàn-sò͘",
	["變方向"] = "piàn-hong-hiòng",
	["變景"] = "pìⁿ-kéng",
	["變更"] = "piàn-keng",
	["變本加厲"] = "piàn-pún-ka-lē",
	["變樣"] = "piàn-iūⁿ",
	["變步"] = "piàn-pō͘/pìⁿ-pō͘",
	["變歹"] = "pìⁿ-pháiⁿ",
	["變為"] = "piàn-ûi",
	["變無步"] = "piàn-bô-pō͘",
	["變無路"] = "piàn-bô-lō͘",
	["變無輦"] = "piàn-bô-lián",
	["變無魍"] = "piàn-bô-báng/pìⁿ-bô-báng",
	["變猴弄"] = "pìⁿ-kâu-lāng",
	["變猴戲"] = "pìⁿ-kâu-hì",
	["變產"] = "pìⁿ-sán",
	["變甲"] = "pìⁿ-kah",
	["變異"] = "pìⁿ-īⁿ",
	["變目"] = "pìⁿ-ba̍k",
	["變相"] = "piàn-siòng/pìⁿ-siàng/piàn-siòng",
	["變種"] = "piàn-chéng",
	["變空"] = "pìⁿ-khang",
	["變空榫"] = "pìⁿ-khang-sún",
	["變空頭"] = "pìⁿ-khang-thâu",
	["變竅"] = "piàn-khiàu",
	["變肥"] = "piàn-pûi",
	["變胚"] = "piàn-phoe",
	["變臭面"] = "pìⁿ-chhàu-bīn",
	["變色"] = "piàn-sek",
	["變虎貓"] = "pìⁿ-hó͘-niau",
	["變蚊"] = "pìⁿ-báng",
	["變譜"] = "pìⁿ-phó͘",
	["變變"] = "pián-pìⁿ/piàn-pìⁿ",
	["變賣"] = "pìⁿ-bē/pìⁿ-bōe",
	["變質"] = "piàn-chit",
	["變身苦"] = "piàn-sin-khó͘",
	["變通"] = "piàn-thong",
	["變速"] = "piàn-sok",
	["變造"] = "piàn-chō",
	["變遷"] = "piàn-chhian",
	["變面"] = "pìⁿ-bīn",
	["變面昌"] = "pìⁿ-bīn-chhiuⁿ",
	["變革"] = "piàn-kek",
	["變音"] = "piàn-im",
	["變風面"] = "pìⁿ-hong-bīn",
	["變體"] = "piàn-thé",
	["變鬼"] = "piN33-kúi/pìⁿ-kúi",
	["變鬼精"] = "pìⁿ-kúi-chiⁿ",
	["變鬼變怪"] = "pìⁿ-kúi-pìⁿ-koài",
	["變魍"] = "pìⁿ-báng",
	["變魔術"] = "piàn-mô͘-su̍t/pìⁿ-mô͘-su̍t",
	["變龜變鱉"] = "pìⁿ-ku-pìⁿ-pih",
	["讎"] = "siû",
	["讎人"] = "siû-lîn",
	["讎家"] = "siû-ka",
	["讎怨"] = "siû-oàn",
	["讎恨"] = "siû-hīn/siû-hūn",
	["讎敵"] = "siû-te̍k",
	["讎殺"] = "siû-sat",
	["讎視"] = "siû-sī",
	["讎隙"] = "siû-khek",
	["讓"] = "niū",
	["讓人"] = "niū-lâng",
	["讓出"] = "niū-chhut",
	["讓手"] = "niū-chhiú",
	["讓渡"] = "jiōng-tō͘/niū-tō͘",
	["讓給"] = "niū-hō͘",
	["讓與"] = "jiōng-ú",
	["讓賢"] = "niū-hiân",
	["讓開"] = "niū-khui",
	["讖"] = "chhàm",
	["讖leh"] = "chhàm--leh",
	["讖語"] = "chhàm-gí/chhàm-gú",
	["讖講"] = "chhàm-kóng",
	["讚"] = "chán",
	["讚不絕口"] = "chàn-put-choa̍t-kháu",
	["讚佩"] = "chàn-phòe",
	["讚嘆"] = "chàn-thàn",
	["讚揚"] = "chàn-iông",
	["讚美"] = "chàn-bí",
	["讚許"] = "chàn-hí",
	["讚譽"] = "chàn-ī",
	["讚賞"] = "chàn-sióng",
	["谷底"] = "kok-té/kok-tóe",
	["谷關"] = "Kok-koan",
	["豆"] = "tāu",
	["豆pô"] = "tāu-pô͘",
	["豆sīⁿ"] = "tāu-sīⁿ",
	["豆乳"] = "tāu-jú/tāu-jí/tāu-lú",
	["豆仁"] = "tāu-jîn",
	["豆仁綠"] = "tāu-jîn-le̍k/tāu-lîn-le̍k",
	["豆仔"] = "tāu-á",
	["豆仔油"] = "tāu-á-iû",
	["豆仔稿"] = "tāu-á-kó",
	["豆仔薯"] = "tāu-á-chî/tāu-á-chû",
	["豆仔蟲"] = "tāu-á-thâng",
	["豆仔魚"] = "tāu-á-hî/tāu-á-hû",
	["豆仔鳥"] = "tāu-á-chiáu",
	["豆仔麩"] = "tāu-á-hu",
	["豆奶"] = "tāu-leng/tāu-ni",
	["豆定"] = "tāu-tiāⁿ",
	["豆干"] = "tāu-koaⁿ",
	["豆干糋"] = "tāu-koaⁿ-chìⁿ",
	["豆料"] = "tāu-liāu",
	["豆殼"] = "tāu-khak",
	["豆沙"] = "tāu-se",
	["豆油"] = "tāu-iû",
	["豆油店"] = "tāu-iû-tiàm",
	["豆油碟仔"] = "tāu-iû-ti̍h-á",
	["豆渣瘤"] = "tāu-che-liû",
	["豆漿"] = "tāu-chiuⁿ",
	["豆皮"] = "tāu-phôe/tāu-phê",
	["豆稈"] = "tāu-koáiⁿ",
	["豆稿"] = "tāu-kó",
	["豆箍"] = "tāu-kho͘",
	["豆簽"] = "tāu-chhiam",
	["豆籤"] = "tāu-chhiam",
	["豆粕"] = "tāu-phoh",
	["豆腐"] = "tāu-hū",
	["豆腐皮"] = "tāu-hū-phôe/tāu-hū-phê",
	["豆腐糋"] = "tāu-hū-chìⁿ",
	["豆腐花"] = "tāu-hū-hoe",
	["豆腐鯊"] = "tāu-hū-soa",
	["豆花"] = "tāu-hoe",
	["豆花蛇"] = "tāu-hoe-chôa",
	["豆芽"] = "tāu-gê",
	["豆苞"] = "tāu-pô͘",
	["豆莢"] = "tāu-koeh/tāu-keh/tāu-ngeh/tāu-ngoeh",
	["豆菜"] = "tāu-chhài",
	["豆菜底"] = "tāu-chhài-té/tāu-chhài-tóe",
	["豆菜芽"] = "tāu-chhài-gê",
	["豆蔻"] = "tāu-khò͘/tō͘-khò͘",
	["豆薯"] = "tāu-chî/tāu-chû",
	["豆虎"] = "tāu-hó͘",
	["豆豉"] = "tāu-sīⁿ",
	["豆豉苞"] = "tāu-sīⁿ-pô͘",
	["豆豉酺"] = "tāu-sīⁿ-pô͘",
	["豆酺"] = "tāu-pô͘",
	["豆醬"] = "tāu-chiùⁿ",
	["豆醬pô͘"] = "tāu-chiùⁿ-pô͘",
	["豆醬醅"] = "tāu-chiùⁿ-phe",
	["豆雁"] = "tāu-gān",
	["豆青"] = "tāu-chheⁿ/tāu-chhiⁿ",
	["豆頭"] = "tāu-thâu",
	["豆類"] = "tāu-lūi",
	["豆餅"] = "tāu-piáⁿ",
	["豆餡"] = "tāu-āⁿ",
	["豆鹹"] = "tāu-kiâm/tāu-tāⁿ",
	["豆麩"] = "tāu-pho͘",
	["豇豆"] = "kang-tāu",
	["豈"] = "kiám",
	["豈khiàng"] = "ká-khiàng",
	["豈m̄"] = "kám-m̄",
	["豈奇"] = "ká-kî",
	["豈好"] = "ká-hó",
	["豈敢"] = "khí-kám",
	["豈是"] = "kám-sī",
	["豈會"] = "ká-ē/kám-ē",
	["豈赫奇"] = "ká-hiah-kî",
	["豈赫衰"] = "ká-hiah-soe",
	["豉"] = "sī/sīⁿ",
	["豉人鮭"] = "sīⁿ-lâng-kê",
	["豉目"] = "sīⁿ-ba̍k",
	["豉糖"] = "sīⁿ-thn̂g",
	["豉菜"] = "sīⁿ-chhài",
	["豉豆油"] = "sīⁿ-tāu-iû",
	["豉鹹"] = "sīⁿ-kiâm",
	["豉鹽"] = "sīⁿ-iâm",
	["豌豆"] = "oán-tāu",
	["豌豆瘡"] = "oán-tāu-chhng",
	["豐厚"] = "hong-hō͘",
	["豐原"] = "Hong-goân",
	["豐原市"] = "Hong-goân-chhī",
	["豐富"] = "hong-hù",
	["豐年"] = "hong-liân/hong-nî",
	["豐年祭"] = "hong-nî-chè",
	["豐收"] = "hong-siu",
	["豐沛"] = "hong-phài/phong-phài",
	["豐滿"] = "hong-boán",
	["豐登"] = "hong-teng",
	["豐碩"] = "hong-sok",
	["豐茂"] = "hong-bō͘",
	["豐裕"] = "hong-jū",
	["豔福"] = "iām-hok",
	["豚母"] = "thûn-bó/thûn-bú",
	["象"] = "chhiūⁿ",
	["象形"] = "siōng-hêng",
	["象棋"] = "chhiūⁿ-kî",
	["象牙"] = "chhiūⁿ-gê",
	["象牙床"] = "chhiūⁿ-gê-chhn̂g",
	["象牙箸"] = "chhiūⁿ-gê-tī/chhiūⁿ-gê-tū",
	["象皮症"] = "chhiūⁿ-phôe-chèng/chhiūⁿ-phê-chèng",
	["象管"] = "chhiūⁿ-kóng",
	["象魚"] = "chhiūⁿ-hî/chhiūⁿ-hû",
	["象鼻椿"] = "chhiūⁿ-phīⁿ-chhun",
	["豪俠"] = "hô-kiap",
	["豪傑"] = "hô-kia̍t",
	["豪客"] = "hô-kheh",
	["豪情"] = "hô-chêng",
	["豪放"] = "hô-hòng",
	["豪氣"] = "hô-khì",
	["豪舉"] = "hô-kí/hô-kú",
	["豪華"] = "hô-hôa",
	["豪語"] = "hô-gí/hô-gú",
	["豪豬"] = "hô-ti/hô-tu",
	["豪賭"] = "hô-tó͘",
	["豪邁"] = "hô-māi",
	["豪雨"] = "hô-ú",
	["豪飲"] = "hô-ím",
	["豫牌仔"] = "ī-pâi-á",
	["豬|m"] = "ti-lâ/tu-lâ",
	["豬tiâu"] = "ti-tiâu/tu-tiâu",
	["豬仔"] = "ti-á/tu-á",
	["豬仔囝"] = "ti-á-kiáⁿ/tu-á-kiáⁿ",
	["豬公"] = "ti-kang/tu-kang/ti-kong/tu-kong",
	["豬公牙"] = "ti-kong-gê/tu-kong-gê",
	["豬公藤"] = "ti-kong-tîn/tu-kong-tîn",
	["豬哥"] = "ti-ko/tu-ko",
	["豬哥仔"] = "ti-ko-á/tu-ko-á",
	["豬哥嘴"] = "ti-ko-chhùi/tu-ko-chhùi",
	["豬哥標"] = "ti-ko-phiau/tu-ko-phiau",
	["豬哥牙"] = "ti-ko-gê/tu-ko-gê",
	["豬哥磅"] = "ti-ko-pōng/tu-ko-pōng",
	["豬哥神"] = "ti-ko-sîn/tu-ko-sîn",
	["豬哥精"] = "ti-ko-chiaⁿ/tu-ko-chiaⁿ",
	["豬哥耙"] = "ti-ko-pê/tu-ko-pê",
	["豬尺"] = "ti-chhioh/tu-chhioh",
	["豬屎"] = "ti-sái/tu-sái",
	["豬屎籃"] = "ti-sái-nâ/tu-sái-nâ",
	["豬屎肥"] = "ti-sái-pûi/tu-sái-pûi",
	["豬屎菜"] = "ti-sái-chhài/tu-sái-chhài",
	["豬屎青"] = "ti-sái-chheⁿ/tu-sái-chhiⁿ",
	["豬屠"] = "ti-tô͘/tu-tô͘",
	["豬心"] = "ti-sim/tu-sim",
	["豬排"] = "ti-pâi/tu-pâi",
	["豬椆"] = "ti-tiâu/tu-tiâu",
	["豬槽"] = "ti-chô/tu-chô",
	["豬櫳"] = "ti-lông/tu-lông",
	["豬母"] = "ti-bó/tu-bú",
	["豬母奶"] = "ti-bó-leng/tu-bú-leng/ti-bó-ni/tu-bú-ni",
	["豬母松"] = "ti-bó-chhêng/tu-bú-chhêng",
	["豬母癲"] = "ti-bó-tian/tu-bú-tian",
	["豬母草"] = "ti-bó-chháu/tu-bú-chháu",
	["豬母菜"] = "ti-bó-chhài/tu-bú-chhài",
	["豬母鋸"] = "ti-bó-kì/tu-bú-kù",
	["豬油"] = "ti-iû/tu-iû",
	["豬油粕"] = "te-iû-phoh",
	["豬灶"] = "ti-chàu/tu-chàu",
	["豬災"] = "ti-che/tu-che",
	["豬牢"] = "ti-tiâu/tu-tiâu",
	["豬牢肥"] = "ti-liâu-pûi/tu-liâu-pûi",
	["豬狗牲牲"] = "ti-káu-cheng-seⁿ/tu-káu-cheng-siⁿ",
	["豬瘟"] = "ti-un/tu-un",
	["豬砧"] = "ti-tiam/tu-tiam",
	["豬籠草"] = "ti-láng-chháu/tu-láng-chháu",
	["豬糜"] = "ti-mai/tu-mai",
	["豬耳桐"] = "ti-hīⁿ-tông/tu-hīⁿ-tông",
	["豬肉"] = "ti-bah/tu-bah",
	["豬肉砧"] = "ti-bah-tiam/tu-bah-tiam",
	["豬肚"] = "ti-tō͘/tu-tō͘",
	["豬肝"] = "ti-koaⁿ/tu-koaⁿ",
	["豬肝色"] = "ti-koaⁿ-sek/tu-koaⁿ-sek",
	["豬肺"] = "ti-hì/tu-hì",
	["豬胚"] = "ti-phe/tu-phe",
	["豬腰"] = "ti-io/tu-io",
	["豬腰形"] = "ti-io-hêng/tu-io-hêng",
	["豬腰範"] = "ti-io-hoān/tu-io-hoān",
	["豬腳"] = "ti-kha/tu-kha",
	["豬腳楠"] = "ti-kha-lâm/tu-kha-lâm",
	["豬腳節"] = "ti-kha-chat/tu-kha-chat",
	["豬腳蹄"] = "ti-kha-tê/tu-kha-tê",
	["豬腸仔"] = "ti-tn̂g-á/tu-tn̂g-á",
	["豬腹內"] = "ti-pak-lāi/tu-pak-lāi",
	["豬腿"] = "ti-thúi/tu-thúi",
	["豬膋"] = "ti-lâ/tu-lâ",
	["豬膚"] = "ti-pho͘/tu-pho͘",
	["豬舌"] = "ti-chi̍h/tu-chi̍h/ti-chih/tu-chih",
	["豬菜"] = "ti-chhài/tu-chhài",
	["豬菜草"] = "ti-chhài-chháu/tu-chhài-chháu",
	["豬頭"] = "ti-thâu/tu-thâu",
	["豬頭爿"] = "ti-thâu-pêng/tu-thâu-pêng",
	["豬頭皮"] = "ti-thâu-phôe/tu-thâu-phê",
	["豬頭肥"] = "ti-thâu-pûi/tu-thâu-pûi",
	["豬頭髓"] = "ti-thâu-chhóe/tu-thâu-chhé",
	["豬鬃"] = "ti-chang/tu-chang",
	["豹"] = "pà",
	["豹形健身"] = "pà-hêngkiān-sin",
	["豹腰健身"] = "pà-iokiān-sin",
}