มอดูล:zh/data/nan-pron/015/documentation

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

นี่คือหน้าเอกสารการใช้งานสำหรับ มอดูล:zh/data/nan-pron/015

boe̍h-tòa/be̍h-tòa 襪帶 boe̍h-sok/be̍h-sok 襪束 bā/bāi 覓 ba̍h-á 覓仔 bāi-song 覓喪 bāi-pēⁿ/bāi-pīⁿ 覓病 bāi-me̍h 覓脈 bā-chîⁿ 覓錢 bā-thâu-lō͘ 覓頭路 bā-hio̍h-chhì 覓鴞刺 bā-hio̍h-si̍t 覓鴞翼 bû 誣 bû-kò 誣告 bû-lōa 誣賴 bû-hām 誣陷 bô͘ 謀 bô͘-lī 謀利 bô͘-chhú 謀取 bô͘-sat 謀殺 bô͘-sat-àn 謀殺案 bô͘-kiû 謀求 bô͘-seng 謀生 bô͘-lia̍k/bô͘-lio̍k 謀略 bô͘-chit 謀職 bô͘-bīn 謀面 bī 謎 bī-chhai 謎猜 biū-gō͘ 謬誤

chhâi-pèng 裁併 chhâi-phòaⁿ 裁判 chhâi-chián 裁剪 chhâi-goân/chhâi-oân 裁員 chhâi-toa̍t 裁奪 chhâi-tēng 裁定 chhâi-thiat 裁撤 chhâi-koat 裁決 chhâi-kiám 裁減 chhâi-sī 裁示 châi-hông/chhâi-hông/chhâi-hông 裁縫 chhâi-hông-toh 裁縫桌 châi-hông-chhia/chhâi-hông-chhia 裁縫車 chhâi-chhù 裁處 chhâi-kun 裁軍 chng/chong 裝 chong-hóng 裝仿 chng-siu 裝修 chong-pī 裝備 chng-sià 裝卸 chng-tâi 裝台 chng-thiām 裝填 chng-kî-chò-koài/chng-kî-chòe-koài 裝奇做怪 chng-thāⁿ 裝娗 chng-hì 裝戲 chng-pān 裝扮 chng-ū 裝有 chng-iūⁿ 裝樣 chng-móa 裝滿 chong-hông 裝潢 chong-kah-su 裝甲師 chng-siáu 裝痟 chng-siáu-ê 裝痟個 chong-phôe/chong-phê 裝皮 chong-tì 裝置 chng-tē 裝袋 chng-siat 裝設 chong-chhia 裝車 chng-chài 裝載 chng-ūn 裝運 chng-phòe/chng-phè 裝配 chong-sek 裝飾 chng-sek-phín 裝飾品 chè 製 chè-chok 製作 chè-chok-jîn 製作人 chè-peng 製冰 chè-phín 製品 chè-tô͘ 製圖 chè-sêng 製成 chè-hoat 製法 chè-phìⁿ 製片 chè-pán 製版 chè-thn̂g 製糖 chè-io̍h 製藥 chè-io̍h-chhiúⁿ 製藥廠 chè-chō 製造 chè-chō-chhut 製造出 chè-chō-siong 製造商 chè-chō-chhiúⁿ 製造廠 chè-chō-gia̍p 製造業 chè-chō-chiá 製造者 chè-ê/chè-ôe 製鞋 chih-hûn 褶痕 chih-chóa 褶紙 chhàn-phôe/chhàn-phê 襯皮 chhin 親 chhin-tauh-tauh 親tauh-tauh chhin-sū 親事 chhin-lâng 親人 chhin-sìn 親信 chhan-chhiūⁿ/chhin-chhiūⁿ 親像 chhin-chhiūⁿ-khoán/chhan-chhiūⁿ-khoán 親像款 chhin-hiaⁿ-tī 親兄弟 chhin-chhiat 親切 chhin-iú 親友 chhin-hô-le̍k 親和力 chhin-siān 親善 chhin-chhùi 親嘴 chhin-tông 親堂 chheⁿ-ḿ/chhiⁿ-ḿ/chhiⁿ-ḿ 親姆 chhin-chú 親子 chhin-ke 親家 chhin-ke-koaⁿ 親家倌 chhin-ke-kong 親家公 chhin-ke-ḿ 親家姆 chhin-bi̍t 親密 chhin-sio̍k 親屬 chhin-chêng/chhin-chiâⁿ 親情 chhin-chiâⁿ-gō͘-cha̍p 親情五雜 chhin-ài 親愛 chhin-ài--ê 親愛的 chhin-chhek 親戚 chhin-hò͘-hò͘ 親戽戽 chhin-chhiú 親手 chhin-cho̍k 親族 chhin-chhiang 親昌 chhin-pêng 親朋 chhin-jia̍t 親熱 chhin-ông 親王 chhin-seⁿ/chhin-siⁿ 親生 chhin-thia̍p-chhin 親疊親 chhin-ba̍k 親目 chhin-ba̍k-khòaⁿ--tio̍h 親目看著 chhin-ba̍k-kìⁿ 親目見 chhin-pit 親筆 chhin-chū 親自 chhin-chhin-chiâⁿ 親親成 chhin-sin 親身 chhin-kīn/chhin-kūn 親近 chhù 覷 chhù-báng/chhuh-báng 覷懵 chhuh-ba̍k 覷目 chhù-chhéng 覷睛 chhek/chhiok/tak 觸 chhek-lâng-ì 觸人意 chhiok-nō͘ 觸怒 chhek-ò͘ 觸惡 chhek-ì 觸意 chhiok-kám 觸感 chhiok-bong 觸摸 chhok-kéng 觸景 chhiok-hoat 觸法 chhiok-hoān 觸犯 chhiok-hoat 觸發 chhek-tio̍h/chhiok-tio̍h/chhiok--tio̍h/tak-tio̍h 觸著 chhiok-soe 觸衰 chhio̍k-kak 觸角 chín 診 chín-chhat 診察 chín-chhat-sek 診察室 chín-só͘ 診所 chín-toān 診斷 chín-toān-su 診斷書 chín-tī 診治 chín-liâu 診療 chù 註 chù-chheh 註冊 chù-hó-hó 註好好 chù-tēng/chù-tiāⁿ 註定 chù-tiāⁿ-tio̍h 註定著 chù-bêng 註明 chù-sí 註死 chù-kái 註解 chù-sek 註釋 chù-siau 註銷 chà/chè 詐 chà-khi 詐欺 chà-khi-chōe 詐欺罪 chà-chheng 詐稱 chà-châi 詐財 chà-phiàn 詐騙 chhì 試 chhì-che 試劑 chhì-kǹg 試卷 chhì-būn 試問 chhì-tô͘ 試圖 chhì-tiûⁿ 試場 chhì-sióng 試想 chhì-thàm 試探 chhì-thàm-sèng 試探性 chhì-chu-bī 試滋味 chhì-ēng/chhì-iōng/chhì-iōng 試用 chhì-khòaⁿ 試看 chhì-khòaⁿ-māi/chhì-khòaⁿ-bāi 試看māi chhì-bāi 試覓 chhì-chhia 試車 chhì-pān 試辦 chhì-chiu 試週 chhì-kim-chio̍h 試金石 chhì-siau 試銷 chhì-thâu-hiuⁿ 試頭香 chhì-tê/chhì-tôe 試題 chhì-poe/chhi-pe 試飛 chhì-chia̍h 試食 chhì-giām 試驗 chhì-giām-tiûⁿ 試驗場 chhì-kiâm-chiáⁿ 試鹹汫 chhoan-sek 詮釋 Chiam 詹 chōa 誓 chiâⁿ 誠 chiâⁿ-kú 誠久 chiâⁿ-hó 誠好 chiâⁿ-si̍t/sêng-si̍t 誠實 chiâⁿ-si̍t-sī 誠實是 chiâⁿ-si̍t-ê 誠實的 chiâⁿ-chē/chiâⁿ-chōe 誠濟 chiâⁿ-bô 誠無 chiâⁿ-nōa 誠爛 chiâⁿ-chhèng 誠衝 chiâ/siáng 誰 chhéng/chhiáⁿ 請 chhiáⁿ-lâng 請人 chhiáⁿ-lâng-kheh 請人客 chhiáⁿ-kah-sî 請佮辭 chhiáⁿ-lâi 請來 chhéng-kà 請假 chhéng-kà-tiâu 請假條 chhiáⁿ-kàu 請到 chhéng-kong 請功 chhéng-miā 請命 chhiáⁿ-mn̄g 請問 chhéng-an 請安 chhiáⁿ-thiap 請帖 chhéng-kàu 請教 chhiáⁿ-chhun-chiú 請春酒 chhiáⁿ-toh 請桌 chhéng-khoán 請款 chhéng-kiû 請求 chhéng-ek 請益 chhéng-sī 請示 chhiáⁿ-chó͘-kong 請祖公 chhéng-chōe 請罪 chhiáⁿ-hun 請薰 chhéng-thok 請託 chhéng-sî 請辭 chhéng-goān 請願 chhéng-goān-su 請願書 chèⁿ/chìⁿ 諍 chèⁿ-sí-chèⁿ-oa̍h/chìⁿ-sí-chìⁿ-oa̍h 諍死諍活 chèⁿ-ông/chìⁿ-ông 諍王 chèⁿ-ōe/chìⁿ-ōe 諍話 chu-siong 諮商 chu-sûn 諮詢 chu 諸 chu-kong 諸公 chu-kun 諸君 chu-jî/chu-jû 諸如 chu-niû 諸娘 chu-niû-lâng 諸娘人 Chu-kat 諸葛 chu-kat-teng 諸葛燈 chu-kat-chhài 諸葛菜 chèng 證 chèng-kau-sòe/chèng-kau-sè 證交稅 chèng-jîn 證人 chèng-kiāⁿ 證件 chèng-kǹg 證券 chèng-kǹg-siong 證券商 chèng-si̍t 證實 chèng-kì/chèng-kù 證據 chèng-bêng 證明 chèng-bêng-su 證明書 chèng-su 證書 chèng-bu̍t 證物 Chèng-koán-hōe 證管會 chèng-kìⁿ 證見 chèng-giân 證言 chèng-sû 證詞 chèng-tō 證道 chhò 譟 chhò-kàn-kiāu 譟姦撟 chhàm 讖 chhàm--leh 讖leh chhàm-gí/chhàm-gú 讖語 chhàm-kóng 讖講 chán 讚 chàn-put-choa̍t-kháu 讚不絕口 chàn-phòe 讚佩 chàn-thàn 讚嘆 chàn-iông 讚揚 chàn-bí 讚美 chàn-hí 讚許 chàn-ī 讚譽 chàn-sióng 讚賞 chhiūⁿ 象 chhiūⁿ-kî 象棋 chhiūⁿ-gê 象牙 chhiūⁿ-gê-chhn̂g 象牙床 chhiūⁿ-gê-tī/chhiūⁿ-gê-tū 象牙箸 chhiūⁿ-phôe-chèng/chhiūⁿ-phê-chèng 象皮症 chhiūⁿ-kóng 象管 chhiūⁿ-hî/chhiūⁿ-hû 象魚 chhiūⁿ-phīⁿ-chhun 象鼻椿

e̍k-miâ 譯名 e̍k-oân 譯員 e̍k-bûn 譯文 e̍k-pún 譯本 e̍k-chiá 譯者 e̍k-chù 譯註 e̍k-im 譯音


giân-chi-kòe-chá/giân-chi-kè-chá 言之過早 giân-chhut-pit-hêng 言出必行 giân-ki̍p 言及 giân-gōa-chi-ì 言外之意 giân-bêng 言明 giân-kui-chèng-toān 言歸正傳 giân-iû-chāi-ní 言猶在耳 giân-hêng/giân-tōng 言行 giân-sû 言詞 giân-gí/giân-gú 言語 giân-tâm 言談 giân-lūn 言論 giân-sî 言辭 gē 詣 gí/gú 語 gí-kù/gú-kù 語句 gí-ha̍k/gú-ha̍k 語學 gí-lūi/gú-lūi 語彙 gí-ì/gú-ì 語意 gí-bûn/gú-bûn 語文 gí-khì/gú-khì 語氣 gí-hoat/gú-hoat 語法 gí-goân-ha̍k/gú-goân-ha̍k 語源學 gí-giân/gú-giân 語言 gí-giân-ha̍k/gú-giân-ha̍k 語言學 gí-sû/gú-sû 語詞 gí-tiāu/gú-tiāu 語調 gí-tāng-sim-tn̂g/gú-tāng-sim-tn̂g 語重心長 gí-im/gú-im 語音 gō͘/ngō͘ 誤 gō͘-sū 誤事 gō͘-sìn 誤信 gō͘-thoân 誤傳 gō͘-siong 誤傷 gō͘-ji̍p-kî-tô͘ 誤入歧途 gō͘-phòaⁿ 誤判 gō͘-tō 誤導 gō͘-chha 誤差 gō͘-hōe 誤會 gō͘-sat 誤殺 gō͘-kái 誤解 gō͘-chhiok 誤觸 gō͘-chia̍h 誤食 gī 誼 gî-sai-sai 誼獅獅 gī-gī-chhoah 誼誼chhoah gī-gī-chhiò 誼誼笑 gān-bûn 諺文 gān-gí/gān-gú 諺語 gio̍h 謔 gio̍h-siah/gio̍h-sioh 謔削 gio̍h-sio 謔燒 gio̍h-chhiò 謔笑 gio̍h-sio̍h 謔誚 gī 議 gī-sū 議事 gī-sū-thiaⁿ 議事廳 gī-sū-ji̍t-thêng 議事日程 gī-sū-thûi 議事槌 gī-sū-lio̍k/gī-sū-lo̍k 議事錄 gī-kè 議價 gī-hô 議和 gī-oân 議員 gī-tiûⁿ 議場 gī-tēng 議定 gī-tēng-su 議定書 gī-hōe 議會 gī-àn 議案 gī-koat 議決 gī-chhú 議處 gī-chhéng 議請 gī-lūn 議論 gī-tiúⁿ 議長 gī-īⁿ 議院 gī-tê/gī-tôe 議題 gê-sé/gê-sóe 譺洗

hiû 裘 hiû-á 裘仔 ho̍k-ìn 複印 ho̍k-ha̍p 複合 hok-sím 複審 hok-siá 複寫 ho̍k-siá-chóa 複寫紙 hok-sek 複式 ho̍k-sò͘ 複數 hok-cha 複查 ho̍k-kiám 複檢 ho̍k-koat 複決 hok-chè 複製 ho̍k-chè-phín 複製品 hok-chín/ho̍k-chín 複診 hok-gī 複議 hok-sài 複賽 ho̍k-soán 複選 ho̍k-cha̍p 複雜 hok/phak 覆 hok-bûn 覆文 hok-gī 覆議 ho̍k-tia̍t 覆轍 hù-bûn 訃聞 hù-im 訃音 hùn-lēng 訓令 hùn-tō 訓導 hùn-tō-chhù 訓導處 hùn-tō-tiúⁿ 訓導長 hùn-chèng 訓政 hùn-sī 訓示 hùn-liān 訓練 hùn-io̍k 訓育 hùn-ōe 訓話 hùn-kài 訓誡 hóng 訪 hóng-iú 訪友 hóng-būn 訪問 hóng-kheh 訪客 hóng-cha 訪查 hóng-sī 訪視 hí-khó/hú-khó 許可 hí-khó-chèng 許可證 hú-chhiū 許樹 hiah-chē/hiah-chōe 許濟 hí-lo̍k 許諾 hí-phòe/hí-phè 許配 hau-siâu 詨siâu hau-siâu-ōe 詨siâu話 hau-la̍k 詨六 hau-la̍k-ōe 詨六話 hau-phôe/hau-phê 詨皮 húi-pòng 誹謗 hâi 諧 hâi-im 諧音 hùi-bó/hùi-bú 諱母 hong-chhì/hóng-chhì 諷刺 hóng-pò 謊報 hàm 譀 hàm-kî-kōa 譀其呱 hàm-kó͘ 譀古 hàm-kōa-kōa 譀呱呱 hàm-siūⁿ 譀想 hàm-táu-láng 譀斗籠 hàm-phu̍h 譀浡 hàm-káu 譀狗 hàm-ōe 譀話 hàm-hàm 譀譀 hàm-kiàⁿ 譀鏡 hōa 譁 hō͘ 護 hō͘-peng 護兵 hō͘-chhù 護厝 hō͘-sū 護士 hō͘-choan 護專 hō͘-pì 護庇 hō͘-hāu 護校 hō͘-hoat 護法 hō͘-chiàu/hō͘-chiò 護照 hō͘-chhiûⁿ 護牆 hō͘-lí 護理 hō͘-seng-chháu 護生草 hō͘-ba̍k-kiàⁿ 護目鏡 hō͘-té 護短 hō͘-keng-kah/hō͘-kian-kah 護肩kah hō͘-hâng 護航 hō͘-ōe 護衛 hō͘-sin 護身 hō͘-sin-to 護身刀 hō͘-sàng 護送 hō͘-kà 護駕 hō͘-lêng 護龍 hong-hō͘ 豐厚 Hong-goân 豐原 Hong-goân-chhī 豐原市 hong-hù 豐富 hong-liân/hong-nî 豐年 hong-nî-chè 豐年祭 hong-siu 豐收 hong-phài/phong-phài 豐沛 hong-boán 豐滿 hong-teng 豐登 hong-sok 豐碩 hong-bō͘ 豐茂 hong-jū 豐裕 hô-kiap 豪俠 hô-kia̍t 豪傑 hô-kheh 豪客 hô-chêng 豪情 hô-hòng 豪放 hô-khì 豪氣 hô-kí/hô-kú 豪舉 hô-hôa 豪華 hô-gí/hô-gú 豪語 hô-ti/hô-tu 豪豬 hô-tó͘ 豪賭 hô-māi 豪邁 hô-ú 豪雨 hô-ím 豪飲

iàu-jîn 要人 iàu-kiāⁿ 要件 iáu-bū 要務 iàu-oân 要員 iàu-tē/iàu-tōe 要地 iàu-sài 要塞 iàu-hāi 要害 iàu-chí 要旨 iau-kiû 要求 iàu-hoān 要犯 iàu-sò͘ 要素 iàu-kín 要緊 iàu-chit 要職 iau-hia̍p 要脅 iàu-chhiong 要衝 iàu-kak 要角 iàu-koat 要訣 iàu-tō 要道 iàu-hāng 要項 iàu-léng 要領 iàu-tiám 要點 iú-lâng 誘人 iú-he̍k 誘惑 iú-koái 誘拐 iú-sat 誘殺 iú-jī 誘餌 iú-siâⁿ 誘餳 iat-chó͘ 謁祖 iâu-thoân 謠傳 iâu-giân 謠言 iām-hok 豔福

ī-pâi-á 豫牌仔

jio̍k-á-khàm/lio̍k-á-khàm 褥仔khàm jīm-bat/jīm-pat 認bat jīn-hūn/līn-hūn 認份 jīn-keng 認供 jīn-hūn 認分 jīm-kháu-keng 認口供 jīm-tông 認同 jīn-miā 認命 jīn-gōng 認戇 jīn-siàu 認數 jīm-ûi/jīn-ûi 認為 jīn-chin 認真 jīn-lāu 認老 jīn-soe 認衰 jīn-sek 認識 jīn-lō͘/līn-lō͘ 認路 jīn-su 認輸 jīn-chhò 認錯 jūn-hòe/jūn-hè 論歲 jiōng-tō͘/niū-tō͘ 讓渡 jiōng-ú 讓與

kún-piⁿ 袞邊 khiap-sì-miā/khiap-sè-miā 袪勢命 khiap-sái 袪屎 kah 袷 kah 裌 kah-á 裌仔 kûn 裙 kûn-tòa 裙帶 kûn-tòa-chhài 裙帶菜 kûn-tòa-chhin 裙帶親 kûn-ki 裙裾 kûn-thâu 裙頭 káu-kioh 裹腳 kó͘-chiok-put-chiân 裹足不前 ki/ku 裾 khò͘ 褲 khò͘-tòa 褲帶 khò͘-té/khò͘-tóe 褲底 khò͘-thìⁿ/khò͘-thèⁿ 褲撐 khò͘-tn̂g 褲段 khò͘-tâng 褲筒 khò͘-liú-á 褲紐仔 khò͘-thiu 褲紬 khò͘-kha 褲腳 khò͘-kha-bóe/khò͘-kha-bé 褲腳尾 khò͘-kha-phāng 褲腳縫 khò͘-chhà 褲衩 khò͘-tē-a/khò͘-tē-á 褲袋仔 khò͘-thâu 褲頭 khò͘-thâu-tòa 褲頭帶 khim-chiong 襟章 khim-heng 襟胸 kiàn/kìⁿ 見 kìⁿ-lâng-hó 見人好 kìⁿ-lâng-hiâm 見人嫌 kìⁿ-lâng-tâu 見人投 kìⁿ-lâng-se̍k 見人熟 kìⁿ-lâng-kiàn-siàu 見人見笑 kìⁿ-nā 見但 kiàn-lâi-sêng 見來成 kìⁿ-kang-bó/kìⁿ-kang-bú 見公母 kiàn-kó͘ 見古 kìⁿ-pò 見報 kiàn-gōa 見外 kìⁿ-tōa 見大 khiàn-thian 見天 khiàn-thian-káu 見天狗 kiàn-kî 見奇 kiàn-koài 見怪 kiàn-pái 見擺 kiàn-kái 見改 kiàn-hāu 見效 kiàn-pún 見本 kìⁿ-seⁿ-sí/kìⁿ-siⁿ-sí 見生死 kìⁿ-chin 見真 kìⁿ-chin-tiuⁿ 見真張 kiàn-siàu 見笑 kiàn-siàu-tāi 見笑代 kiàn-siàu-sí 見笑死 kiàn-siàu-chháu 見笑草 kiàn-siàu-bīn 見笑面 kiàn-si̍p 見習 kiàn-bûn 見聞 kìⁿ-chéng-siau 見腫消 kìⁿ-nā 見若 kìⁿ--tio̍h 見著 kiàn-kái 見解 kiàn-liōng 見諒 kiàn-chèng 見證 kiàn-sek 見識 kìⁿ-su-iâⁿ 見輸嬴 kìⁿ-su-iâⁿ 見輸贏 kìⁿ--kòe/kìⁿ--kè 見過 kìⁿ-chîⁿ-sí 見錢死 kìⁿ-chîⁿ-siáu 見錢痟 kìⁿ-bīn 見面 kìⁿ-bīn-lé 見面禮 kiàn-ko-te 見高低 kìⁿ-kúi 見鬼 kui 規 kui-kōaⁿ 規kōaⁿ 髟|kui-sui 規|髟 kui-sì-lâng 規世人 kui-ē/kui-ê 規個 kui-chek 規則 kui-hù 規副 kui-ōe 規劃 kui-pòaⁿ-kang 規半工 kui-thô͘-kha 規土腳 kui-thó 規套 kui-tēng 規定 kui-nn̂g-ji̍t 規崙日 kui-nn̂g-sin 規崙身 kui-nî 規年 kui-lu̍t 規律 kui-sim 規心 kui-phe/kui-phoe 規批 kui-thoa 規拖 kui-ji̍t 規日 kui-mê/kui-mî 規暝 kui-mê-kàu-thiⁿ-kng/kui-mî-kàu-thiⁿ-kng 規暝到天光 kui-keh 規格 kui-bô͘ 規模 kui-khì 規氣 kui-tù 規注 kui-phiáⁿ 規片 kui-ōe 規畫 kui-pôaⁿ 規盤 kui-kí/kui-kú 規矩 kui-chiong 規章 kui-hoān 規範 kui-phiⁿ 規篇 kui-iok 規約 kui-chōe 規罪 kui-pak 規腹 kui-sek 規色 kui-hùi 規費 kui-sin 規身 kui-seng-khu/kui-sin-khu 規身軀 kui-chōa 規迣 kui-pī 規避 kui-tīn 規陣 kui-thâu-bīn-thô͘ 規頭面土 kìⁿ 覲 kak-gō͘ 覺悟 Kak-bîn 覺民 kak-chhéⁿ/kak-chhíⁿ 覺醒 koan-sè-im 觀世音 Koan-sè-im-phô͘-sat 觀世音菩薩 koan-lâng-ì 觀人意 koan-kong 觀光 koan-kong-khu 觀光區 koan-kong-kheh 觀光客 Koan-kong-kio̍k 觀光局 koan-kong-gia̍p 觀光業 koan-tâi 觀台 koan-chhat 觀察 koan-chhat-oân 觀察員 koan-chhat-ka 觀察家 koan-liām 觀念 koan-kám 觀感 koan-chiàn 觀戰 koan-mô͘ 觀摩 koan-bōng 觀望 koan-chhek 觀測 koan-khòaⁿ 觀看 koan-chiòng 觀眾 koan-lé 觀禮 koan-hō͘-jîn 觀護人 koan-sióng/koan-siúⁿ 觀賞 Koan-im 觀音 koan-im-má 觀音媽 Koan-im-soaⁿ 觀音山 koan-im-tek 觀音竹 koan-im-chháu 觀音草 koan-im-chhài 觀音菜 koan-im-liân 觀音蓮 koan-im-chôa 觀音蛇 koan-im-tāu 觀音豆 koan-kò͘ 觀顧 koan-hong 觀風 koan-tiám 觀點 kak 角 kak-á 角仔 kak-á-hî/kak-á-hû 角仔魚 kak-sì/kak-sè 角勢 kak-tō͘ 角度 kak-kiû 角球 kak-thn̂g 角糖 kak-mo̍͘h 角膜 kak-sek 角色 kak-hoe-á 角花仔 kak-chhài 角菜 kak-phang 角蜂 kak-chhia 角車 kak-thâu 角頭 kak-thâu-chio̍h 角頭石 kak-chang 角鬃 kak-hî/kak-hû 角魚 kak-hî-hó͘/kak-hû-hó͘ 角魚虎 kak-hang 角魴 kak-soa 角鯊 kak-eng 角鷹 kak-khí 角齒 ko͘ 觚 kái/ké/kóe 解 kái-kò͘ 解僱 kái-kiáu 解儌 kài-goân 解元 kái-tòng 解凍 kái-khǹg/kái-khoàn 解勸 kái-gûi 解危 kái-eh 解厄 kái-giâm 解嚴 kái-ûi 解圍 kái-ko͘-thé 解姑體 kái-chhái 解彩 kái-sim-būn 解心悶 kái-sim-goān 解心願 kái-būn 解悶 kái-hòng 解放 kái-hòng-kun 解放軍 kái-kiù 解救 kái-sàn 解散 kái-sek 解析 kái-sek-tō͘ 解析度 kái-to̍k 解毒 kái-to̍k-che 解毒劑 kái-khùi 解氣 kái-koat 解決 kóe-sé/kái-sóe 解洗 kái-jia̍t 解熱 kái-jia̍t-io̍h 解熱藥 kái-hun 解燻 kái-thiàⁿ 解疼 kái-bé 解碼 kái-bé-khì 解碼器 kái-kìm 解禁 kái-tap 解答 kái-iok 解約 kái-phèng 解聘 kái-chit 解職 kái-thoat 解脫 kái-hun 解薰 kái-soe 解衰 kái-soeh/kái-seh/ké-soeh/ké-she/kóe-soeh/kóe-seh 解說 kái-sàng 解送 kái-chiú/kóe-chiú 解酒 kái-sek 解釋 kái-tî/kái-tû 解除 kái-kò͘ 解雇 kái-sau 解騷 kái-thé 解體 kái-ut 解鬱 kè/kì/kòe 計 kè-kiāⁿ 計件 kè-kè 計價 kè-kiōng 計共 kè-hun 計分 kè-e̍k/kè-he̍k/kè-ōe/kè-e̍k 計劃 kè-ōe-su 計劃書 kè-he̍k-àn 計劃案 kè-sò͘ 計數 kè-sî 計時 kè-sî-khì 計時器 kè-tì 計智 kè-è 計會 kè-lia̍k/kè-lio̍k 計略 kè-ōe 計畫 kè-têng-chhia 計程車 kè-chhek 計策 kè-sǹg 計算 kè-sǹg-chhut 計算出 kè-sǹg-ki 計算機 kè-kè 計計 kè-bô͘ 計謀 kè-gī 計議 kè-hùi 計費 kè-kàu 計較 kì 記 kì-bē-tiâu 記bē-tiâu kì-bē-chheng 記bē清 kì-teh 記leh kì-tiâu 記tiâu kì-hā 記下 kì-sū-pún 記事本 kì-hun 記分 kì-kong 記功 kì-chhú 記取 kì-miâ 記名 kì-tōa-kò 記大過 kì-tit 記得 kì-sim 記心 kì-sim-kì-koaⁿ 記心記肝 kì-sèng 記性 kì-hīn/kì-hūn 記恨 kì-ek 記憶 kì-ek-le̍k 記憶力 kì-ek-thé 記憶體 kì-châi 記才 kì-tî 記持 kì-kòa 記掛 kì-siàu 記數 kì-tiâu 記椆 kì-tiâu-tiâu 記椆椆 kì-hoat 記法 kì-sîn 記神 kì-chiá 記者 kì-chiá-hōe 記者會 kì-tio̍h 記著 kì-hō 記號 kì-jīn 記認 kì-siàu 記賬 kì-chài 記載 kì-su̍t 記述 kì-kò 記過 kì-lio̍k/kì-lo̍k 記錄 koat 訣 koat-khiàu 訣竅 koat-choa̍t 訣絕 koat-soat 訣說 koat-thâu 訣頭 kàu-kàu-mē/kàu-kàu-mā 詬詬罵 khúi 詭 khúi-ì 詭異 khúi-kè 詭計 khúi-chà 詭詐 kúi-bô͘ 詭謀 khiat-chi̍h 詰舌 kai 該 kai-chài 該哉 kai-boeh-soe 該欲衰 kai-sí 該死 kai-jiân 該然 kai-tong 該當 kai-chhin 該親 kai-chù-sí 該註死 khoe 詼 khoe-sian 詼仙 khoe-hâi/khe-hâi 詼諧 kōng-kiauh/kōng-kia̍uh 誆kiauh khoa 誇 khoa-kong 誇功 khoa-kháu 誇口 khoa-chhùi 誇嘴 khoa-tāi/khoa-tōa 誇大 khoa-tiong 誇張 khoa-chióng 誇獎 khoa-sī 誇示 khoa-iāu 誇耀 khoa-chàn 誇讚 kòng-koai 誑乖 khò-goân/khò-oân 課員 khò-tn̂g 課堂 khò-gōa 課外 khò-sek 課室 khò-cheng 課征 khò-āu 課後 khò-bûn 課文 khò-pún 課本 khò-gia̍p 課業 khò-ba̍k 課目 khò-sòe/khò-sè 課稅 khò-kha 課腳 khò-pió 課表 khò-tiúⁿ 課長 khò-tê/khò-tôe 課題 khò-î/khò-û 課餘 kún-chhiò 諢笑 kún-sńg-chhiò 諢耍笑 khiam 謙 khiam-pi 謙卑 khiam-hô 謙和 khiam-chheng 謙稱 khiam-sè/khiam-sòe 謙細 khiam-hi 謙虛 khiam-sùn 謙遜 khiàm-sūn 謙順 káng/kóng 講 kóng-bē-liáu/kóng-bōe-liáu 講bē了 kóng-bē-lâi/kóng-bōe-lâi 講bē來 kóng-bē-óa/kóng-bōe-óa 講bē倚 kóng-bē-ha̍h/kóng-bōe-ha̍h 講bē合 kóng-bē-tit-kòe/kóng-bōe-tit-kè 講bē得過 kóng-bē-soah/kóng-bōe-soah 講bē煞 kóng-bē-thong/kóng-bōe-thong 講bē通 kóng-chhit-thô 講chhit-thô kóng-chhit-thô--ê/kóng-thit-thô--ê 講chhit-thô--ê kónghàm-kó͘ 講hàm古 kóng-kah 講kah kóng-la-thian 講la天 kóng-m̄-tio̍h 講m̄著 kóng-soah 講soah kóng-tàⁿ 講tàⁿ kóng-tāⁿ 講tāⁿ kóng-chi̍t-bô-nn̄g 講一無兩 kóng-liáu-kóng 講了講 kóng-sian-kó͘ 講仙古 kóng-sian-lô 講仙鑼 kóng--lâi 講來 kóng-siáu-ōe 講俏話 kóng-kè 講價 kóng-kè-siàu 講價數 kóng-phàⁿ-ōe 講冇話 kóng-chhut 講出 kóng--chhut-lâi 講出來 kóng-ke-ōe 講加話 káng-chheng-káng-bān 講千講萬 kóng-kó͘ 講古 káng-tâi 講台 káng-hô/kóng-hô 講和 kóng-hōa 講嘩 káng-tn̂g 講堂 kóng-tōa-ōe 講大話 kóng-thian-kiat 講天kiat kóng-hó 講好 kóng-hó-sì--ah/kóng-hó-sè--ah 講好勢ah kóng-hó-ōe 講好話 káng-ha̍k 講學 kóng-chha 講差 káng-su 講師 káng-chō 講座 kóng-chêng/kóng-chiâⁿ 講情 kóng-koàn 講慣 kóng-gōng-ōe 講戇話 káng-siū 講授 kóng-tháu-khùi 講敁氣 kóng-bêng 講明 kóng-thiòng 講暢 kóng-ē-lâi 講會來 káng-kiû 講求 kóng-hoat 講法 kóng-chheng-chhó 講清楚 káng-ián 講演 káng-lí 講理 kong-kah-m̄-kōe 講甲m̄-kōe kóng-pe̍h-chha̍t 講白賊 kóng-chin--ê 講真ê kóng-chai 講知 kóng-phòa 講破 kóng-ngē-ōe/kóng-ngī-ōe 講硬話 káng-kó 講稿 káng-kiù 講究 kóng-chhiò 講笑 kóng-chhiò-khoe/kóng-chhiò-khe 講笑詼 káng-keng/kóng-keng 講經 kóng-bóng-kóng 講罔講 káng-gī 講義 káng-si̍p 講習 káng-si̍p-hōe 講習會 kóng-sńg--ê 講耍ê kóng-sńg-chhiò 講耍笑 kóng-sèng-jū 講聖諭 kóng--tio̍h 講著 kóng-chhin 講親 kóng-chhin-chiâⁿ 講親chiâⁿ káng-kái 講解 káng-phêng 講評 kóng-ōe 講話 kóng-khiàn-sńg 講譴耍 kóng-khí 講起 kóng--khí-lâi 講起來 kóng-su̍t 講述 kóng-thàu-té/kóng-thàu-tóe 講透底 kóng-thàu-ki 講透枝 kóng-thong-hô 講通和 kóng-thong-thò 講通套 kóng-thang-hông 講通晃 kóng-thong-thàu 講通透 kóng-kòe-chîn/kóng-kè-chîn 講過chîn káng-tō 講道 kóng-tō-lí 講道理 kóng-khui 講開 kóng-êng-á-ōe 講閒仔話 káng-bīn-chú 講面子 kóng-tê/kóng-tôe 講題 kóng-kúi-ōe 講鬼話 kín-siú 謹守 kín-sīn 謹慎 kín-kì 謹記 ki-chhiò 譏笑 ki-phêng 譏評 kiāu-lō͘-thâu 譙路頭 kéng-pī 警備 kéng-pī-chhia 警備車 kéng-pī-tūi 警備隊 kéng-le̍k 警力 kéng-bū 警務 kéng-bū-chhù 警務處 kéng-kò 警告 kéng-oân 警員 kéng-pò 警報 kéng-pò-khì 警報器 kéng-koaⁿ 警官 kéng-chhat 警察 kéng-kio̍k 警局 Kéng-kóng 警廣 kéng-kài 警戒 kéng-só͘ 警所 kéng-thàm 警探 kéng-chèng 警政 kéng-chèng-sū 警政署 kéng-hong 警方 kéng-kùn 警棍 kéng-kài 警界 kéng-sī 警示 kéng-chóng 警總 kèng-lê 警螺 kéng-ōe 警衛 kéng-kak 警覺 kéng-sìn 警訊 kéng-gí/kéng-gú 警語 kéng-kài 警誡 kéng-chhia 警車 kéng-chhéⁿ/kéng-chhíⁿ 警醒 kéng-lêng 警鈴 kéng-tiúⁿ 警長 khiàn-siùⁿ 譴相 khián-chek/khiàn-chek 譴責 kok-té/kok-tóe 谷底 Kok-koan 谷關 kang-tāu 豇豆 kiám 豈 ká-khiàng 豈khiàng kám-m̄ 豈m̄ ká-kî 豈奇 ká-hó 豈好 khí-kám 豈敢 kám-sī 豈是 ká-ē/kám-ē 豈會 ká-hiah-kî 豈赫奇 ká-hiah-soe 豈赫衰

le̍h-chi̍t-khang 裂一空 li̍h-chhùi 裂嘴 li̍h-liông-sòaⁿ-kah 裂戎散甲 lia̍t-hûn/li̍h-hûn 裂痕 liah-phòa/lì-phòa 裂破 li̍h-sûn 裂紃 li̍h-keng 裂經 li̍h-sòaⁿ-chōe/li̍h-sòaⁿ-chē 裂線坐 li̍h-phāng 裂縫 le̍h-khui/liah-khui/li̍h-khui 裂開 liah-khiah 裂隙 lí 裏 lin/nih/ni̍h 裡 lí-gōa 裡外 lō-sin 裸身 lō-lō͘ 裸露 lùi-chhùi/lúi-chhùi 褸碎 lam 襤 lam-mî-hiû 襤棉裘 làm-sai-káu 襤獅狗 lâm-lùi 襤褸 liōng 諒 liāng-chêng/liōng-chêng/liōng-chêng 諒情 liōng-kái 諒解 lūn 論 lūn-kè 論價 lūn-kî-si̍t 論其實 lūn-tôaⁿ 論壇 lūn-tēng 論定 lūn-chiàn 論戰 lūn-chèng 論政 lūn-bûn 論文 lūn-kin-sǹg-niú/lūn-kun-sǹg-niú 論斤算兩 lūn-toàn 論斷 lūn-cheng 論爭 lūn-chin 論真 lūn-sǹg 論算 lūn-chiá 論者 lūn-gí/lūn-gú 論語 lūn-tiāu 論調 lūn-chèng 論證 lūn-su̍t 論述 lūn-tê/lūn-tôe 論題 lūn-tiám 論點 lo̍k-giân 諾言 Lo̍k-pòe-ní 諾貝爾

nah 訥 ngō͘-tāⁿ 誤tāⁿ nō͘-bé-luh-chióng 諾貝爾獎 niū 讓 niū-lâng 讓人 niū-chhut 讓出 niū-chhiú 讓手 niū-hō͘ 讓給 niū-hiân 讓賢 niū-khui 讓開

oán-tāu-chhng 豌豆瘡


ōe-jîn/ōe-lîn 話仁 ōe-á-ōe-sng 話仔話栓 ōe-sian 話仙 ōe-chōe/ōe-chē 話儕 ōe-kio̍k 話劇 ōe-chiam 話尖 ōe-bóe/ōe-bé 話尾 ōe-sái 話屎 ōe-ín 話引 ōe-ì 話意 ōe-kòa-kut 話掛骨 ōe-lia̍h-phòng-bé 話掠胖碼 ōe-chheⁿ/ōe-chhiⁿ 話星 ōe-pèⁿ/ōe-pìⁿ 話柄 ōe-sng 話栓 ōe-ki 話機 ōe-khoán 話款 ōe-bó/ōe-bú 話母 ōe-tū 話注 ōe-bô-thâu-sū 話無頭序 ōe-toan 話端 ōe-tâng 話筒 ōe-phoh 話粕 ōe-phāng 話縫 ōe-khiuⁿ 話腔 ōe-hèng 話興 ōe-sat 話虱 ōe-soeh/ōe-seh 話說 ōe-ta̍h-thut 話踏脫 ōe-mn̂g 話門 ōe-koan 話關 ōe-thâu 話頭 ōe-tê/ōe-tôe 話題 ōe-kut 話骨

pī-hû 被俘 pī-thau 被偷 pī-siong 被傷 pī-phòaⁿ 被判 pī-chhì 被刺 pī-kiap 被劫 pī-tōng 被動 phōe-pau/phē-pau 被包 pī-kò 被告 phōe-toaⁿ/phē-toaⁿ 被單 phōe-lông/phē-lông 被囊 pī-hāi 被害 pī-hāi-jîn 被害人 pī-khîm 被擒 pī-sat 被殺 phōe-khang-lāi/phē-khang-lāi 被空內 phōe-kńg/phē-kńg 被管 phōe-pho͘/phē-pho͘ 被舖 phōe-chhio̍h/phē-chhio̍h 被蓆 phōe-kûn/phē-kûn 被裙 pī-chhiáⁿ 被請 pī-pek 被迫 phōe-pho͘-kǹg/phē-pho͘-kǹg 被鋪卷 phōe-pho͘-chhio̍h/phē-pho͘-chhio̍h 被鋪席 phōe-thâu-kin/phē-thâu-kun 被頭巾 pó͘ 補 pó͘-thap 補thap pó͘-that 補that pó͘-thīⁿ 補thīⁿ pó͘-siāng/pó͘-siōng 補上 pó͘-siu 補修 pó͘-siu-ha̍k-hun 補修學分 pó͘-ká 補假 pó͘-sióng/pó͘-siông 補償 pó͘-chhiong 補充 pó͘-tang 補冬 pó͘-thak 補剔 pó͘-chō͘ 補助 pó͘-chō͘-hùi 補助費 pó͘-chō͘-kim 補助金 pó͘-phín 補品 pó͘-chhui-khí/pó͘-chhùi-khí 補嘴齒 pó͘-thap 補塌 pó͘-that 補塞 pó͘-kàu-kàu 補夠夠 pó͘-kàu-gia̍h 補夠額 pó͘-só͘ 補所 pó͘-tah 補搭 pó͘-kiù 補救 pó͘-hāu 補校 pó͘-khiàm 補欠 pó͘-chèng 補正 pó͘-thiⁿ 補添 pó͘-lāu 補漏 pó͘-mi̍h 補物 pó͘-hoat 補發 pó͘-phôe-ê/pó͘-phê-ôe 補皮鞋 pó͘-khang 補空 pó͘-âng 補紅 pó͘-thīⁿ 補紩 pó͘-kip 補給 pó͘-bāng 補網 pó͘-bāng-hî/pó͘-bāng-hû 補網魚 pó͘-si̍p 補習 pó͘-si̍p-pan 補習班 pó͘-khó 補考 pó͘-bah 補肉 pó͘-pî 補脾 pó͘-sīn 補腎 pó͘-io̍h 補藥 pó͘-hiat/pó͘-hoeh/pó͘-huih 補血 pó͘-saⁿ 補衫 pó͘-khò 補課 pó͘-hòe/pó͘-hè 補貨 pó͘-thiap 補貼 pó͘-chiok 補足 pó͘-lō͘ 補路 pó͘-ūn 補運 pó͘-hō͘-sòaⁿ 補雨傘 pó͘-ê/pó͘-ôe 補鞋 pó͘-niá 補領 pó͘-iáng/pó͘-ióng 補養 pó͘-tiáⁿ-ê 補鼎的 pó͘-chê/pó͘-chôe 補齊 piáu-pòe/piáu-pè/pió-pè 裱褙 Pôe 裴 po 褒 po-so 褒唆 po-lo-so 褒囉唆 po-lô-so 褒囉嗦 po-tiong 褒忠 po-iông 褒揚 po-chióng/po-chiáng 褒獎 po-siúⁿ 褒賞 pè/pòe 褙 pè-chhak 褙chhak pè-piah 褙壁 pòe-chhat 褙擦 pòe-kim 褙金 pih-chah 襒chah pih-chhiú-ńg 襒手ńg phàn 襻 phak-leh-khùn 覆leh睏 phak-chô 覆槽 phak-chhiò 覆笑 phak-io 覆腰 phak-chhài 覆菜 phak-sūn-têng 覆順亭 phak-ku-têng 覆龜亭 pi-á 觱仔 phêng 評 phêng-kó͘ 評估 phêng-kè 評價 phêng-hun 評分 phêng-phòaⁿ 評判 phêng-tēng 評定 phêng-sím 評審 phêng-toàn 評斷 phêng-he̍k 評核 phêng-lí 評理 phêng-téng 評等 phêng-chù 評註 phêng-gí/phêng-gú 評語 phêng-lūn 評論 phêng-lūn-ka 評論家 phêng-gī 評議 phêng-kàm 評鑑 pián 諞 piàn--lâng/pián-lâng 諞人 pián-sian-á 諞仙仔 pòng 謗 pòng-tōa 謗大 pòng-hong 謗風 pòng-hong-chhia/pòng-hong-ki/pòng-hong-ku 謗風車 phó͘ 譜 phó͘-chhut 譜出 phó͘-khek 譜曲 phó͘-me̍h 譜脈 phó͘-me̍h-á 譜脈仔 phó͘-phó͘-á 譜譜仔 phì-jū/phí-lū 譬喻 phì-jū 譬如 phì-jî-kóng/phì-jû-kóng 譬如講 phì-siùⁿ 譬相 phì-lūn 譬論 piàn/pìⁿ 變 piàn-tōng 變動 piàn-hòa 變化 piàn-kòa 變卦 piàn-bī 變味 piàn-ap-khì 變壓器 pìⁿ-hāi 變壞 piàn-thian/piàn-thiⁿ 變天 piàn-hó 變好 pìⁿ-sió 變小 piàn-kio̍k 變局 piàn-hoàn 變幻 pìⁿ-lāng 變弄 piàn-hêng 變形 piàn-sim 變心 piàn-sèng 變性 pìⁿ-koài 變怪 piàn-thài 變態 piàn-sêng/pìⁿ-chiâⁿ 變成 piàn-pá-hì/pìⁿ-pá-hì 變把戲 piàn-ōaⁿ 變換 piàn-kò͘ 變故 piàn-sò͘ 變數 piàn-hong-hiòng 變方向 pìⁿ-kéng 變景 piàn-keng 變更 piàn-pún-ka-lē 變本加厲 piàn-iūⁿ 變樣 piàn-pō͘/pìⁿ-pō͘ 變步 pìⁿ-pháiⁿ 變歹 piàn-ûi 變為 piàn-bô-pō͘ 變無步 piàn-bô-lō͘ 變無路 piàn-bô-lián 變無輦 piàn-bô-báng/pìⁿ-bô-báng 變無魍 pìⁿ-kâu-lāng 變猴弄 pìⁿ-kâu-hì 變猴戲 pìⁿ-sán 變產 pìⁿ-kah 變甲 pìⁿ-īⁿ 變異 pìⁿ-ba̍k 變目 piàn-siòng/pìⁿ-siàng/piàn-siòng 變相 piàn-chéng 變種 pìⁿ-khang 變空 pìⁿ-khang-sún 變空榫 pìⁿ-khang-thâu 變空頭 piàn-khiàu 變竅 piàn-pûi 變肥 piàn-phoe 變胚 pìⁿ-chhàu-bīn 變臭面 piàn-sek 變色 pìⁿ-hó͘-niau 變虎貓 pìⁿ-báng 變蚊 pìⁿ-phó͘ 變譜 pián-pìⁿ/piàn-pìⁿ 變變 pìⁿ-bē/pìⁿ-bōe 變賣 piàn-chit 變質 piàn-sin-khó͘ 變身苦 piàn-thong 變通 piàn-sok 變速 piàn-chō 變造 piàn-chhian 變遷 pìⁿ-bīn 變面 pìⁿ-bīn-chhiuⁿ 變面昌 piàn-kek 變革 piàn-im 變音 pìⁿ-hong-bīn 變風面 piàn-thé 變體 piN33-kúi/pìⁿ-kúi 變鬼 pìⁿ-kúi-chiⁿ 變鬼精 pìⁿ-kúi-pìⁿ-koài 變鬼變怪 pìⁿ-báng 變魍 piàn-mô͘-su̍t/pìⁿ-mô͘-su̍t 變魔術 pìⁿ-ku-pìⁿ-pih 變龜變鱉 pà 豹 pà-hêngkiān-sin 豹形健身 pà-iokiān-sin 豹腰健身

siat-thái 褻體 siong-chō͘ 襄助 siang-lí 襄理 sai 西 sai-pêng 西pêng Se-a 西亞 se-jîn 西人 se-á-hòe/se-á-hè 西仔貨 se-goân 西元 sai-to-chi̍h 西刀舌 sai-sì/sai-sè 西勢 sai-pak/se-pak 西北 sai-pak-hō͘ 西北雨 sai-khu 西區 sai-lâm 西南 Se-hn̂g 西園 se-he̍k 西域 Se-chú 西子 Se-an 西安 Sai-lêng 西寧 Sai-soaⁿ 西山 sai-hōaⁿ 西岸 se-sek 西式 se-cheng 西征 Se-tek 西德 se-hong 西方 se-hong-lâng 西方人 se-hong-kok-ka 西方國家 se-si-chi̍h/sai-si-chi̍h 西施舌 se-le̍k 西曆 se-ho̍k 西服 Se-au 西歐 se-kui 西歸 se-hô-liú 西河柳 se-iûⁿ 西洋 se-iûⁿ-lâng 西洋人 se-iûⁿ-lâu 西洋樓 se-iûⁿ-khîm/sai-iûⁿ-khîm 西洋琴 se-iûⁿ-hoan 西洋番 se-hái-hōaⁿ 西海岸 Se-ô͘ 西湖 se-hô͘-liú 西湖柳 sai-chiò-ji̍t/sai-chiò-li̍t 西照日 Se-pan-gâ 西班牙 si-koe/sai-koe 西瓜 si-koe-khí-soa 西瓜起沙 se-hoan-liân 西番蓮 se-ōe 西畫 si-bí-loh 西米羅 Se-chông 西藏 se-io̍h 西藥 Sai-lê 西螺 sai-lê-kam 西螺柑 se-chong 西裝 sai-kok-bí 西谷米 Se-iû-kì 西遊記 se-pō͘/sai-pō͘ 西部 se-i 西醫 se-mn̂g 西門 Se-mn̂g-teng 西門町 sai-hong 西風 se-chhan 西餐 se-chhan-thiaⁿ 西餐廳 se-ló͘/sai-ló͘ 西魯 se-tiám 西點 sai-khí 西齒 sē/sī 視 sī-le̍k 視力 sī-tông 視同 sī-chhat 視察 sī-sòaⁿ 視線 sī-thiaⁿ 視聽 sī-jio̍k-bô-tó͘ 視若無睹 sī-kak 視覺 sī-sìn 視訊 sī-iá 視野 sù 覗 sù-sù 覗覗 sìn-būn 訊問 sìn-sit 訊息 sìn-hō 訊號 soān/soan 訕 soan-siâu 訕-人召 soan-siâu 訕siâu soān-tò-tńg 訕倒轉 soan-siah 訕削 soan-ngiāu 訕囈 soan-sé/soan-sóe 訕洗 soan-chhiò 訕笑 sàn-mē/sàn-mā 訕罵 siōng-kùn 訟棍 siat 設 siat-hā 設下 siat--lâng/siat-lâng 設人 siat-sian 設仙 siat-sú 設使 siat-sú-sī 設使是 siat-pī 設備 siat-thái 設呔 siat-thái-hó 設呔好 siat-thái-kôaⁿ 設呔寒 siat-tēng 設定 siat-kio̍k 設局 siat-chhiúⁿ 設廠 siat-sióng 設想 siat-si 設施 siat-kéng 設景 siat-àm-kè 設暗計 siat-iú 設有 siat-hoat 設法 siat-li̍p 設立 siat-iân-tâu 設緣投 siat-tì 設置 siat-kè 設計 siat-kè-tô͘ 設計圖 siat-kè-ka 設計家 siat-kè-su 設計師 siat-kè-chiá 設計者 siat-sin-chhù-tē/siat-sin-chhù-tōe 設身處地 siat-hông 設防 siat-hān 設限 siat-lêng 設靈 siat-thái 設體 sò͘ 訴 sò͘-kiû 訴求 sò͘-khó͘ 訴苦 sò͘-siōng 訴訟 sò͘-chhéng 訴請 sò͘-chu 訴諸 sò͘-goān 訴願 sû-kù 詞句 sû-ì 詞意 sû-khek 詞曲 sûn-būn 詢問 si 詩 si-jîn 詩人 si-chok 詩作 si-kù 詩句 si-ì 詩意 si-bûn 詩文 si-koa 詩歌 Si-keng 詩經 si-sû 詩詞 si-chi̍p 詩集 siâng-sè/siông-sòe 詳細 sè-sí 誓死 sau/siàu 誚 sau-phî 誚皮 sau-that 誚躂 sêng-sìn 誠信 sêng-sim 誠心 sêng-sim-hoan-gêng 誠心歡迎 sêng-ì 誠意 sêng-khún 誠懇 sêng-jiân 誠然 siōng-keng 誦經 soat/soeh/seh 說 soeh-ló͘-la̍t/seh-ló͘-la̍t 說ló͘力 soeh-to-siā/seh-to-siā 說多謝 soeh-chêng/seh-chêng 說情 soat-kàu 說教 soat-bêng/soeh-bêng/seh-bêng 說明 soat-bêng-su 說明書 soat-ho̍k 說服 soeh-ho̍k-le̍k/seh-ho̍k-le̍k 說服力 soeh-sû/seh-sû 說詞 soeh-siā/seh-siā 說謝 soeh--khí-lâi/seh--khí-lâi 說起來 soat-sî 說辭 soeh-thàu-ki/seh-thàu-ki 說透機 soeh-thàu-lâu/seh-thàu-lâu 說透流 sè-miâ/sē-miâ 諡名 siā 謝 siā-sêng-hông 謝城隍 siā-bō͘ 謝幕 siā-ì 謝意 siā-sîn 謝神 siā-lé 謝禮 siā-choa̍t 謝絕 siā-chōe 謝罪 siā-goān 謝願 sek 識 sek-pia̍t 識別 sek-pia̍t-chèng 識別證 siû 讎 siû-lîn 讎人 siû-ka 讎家 siû-oàn 讎怨 siû-hīn/siû-hūn 讎恨 siû-te̍k 讎敵 siû-sat 讎殺 siû-sī 讎視 siû-khek 讎隙 sī/sīⁿ 豉 sīⁿ-lâng-kê 豉人鮭 sīⁿ-ba̍k 豉目 sīⁿ-thn̂g 豉糖 sīⁿ-chhài 豉菜 sīⁿ-tāu-iû 豉豆油 sīⁿ-kiâm 豉鹹 sīⁿ-iâm 豉鹽 siōng-hêng 象形

theh-liu-liu 裼溜溜 thú 褚 tah-liân-tē 褡褳袋 thǹg 褪 thǹg-thè-thè 褪thè-thè thǹg-lâng/thǹg--lâng 褪人 thǹg-kng-kng 褪光光 thǹg-pak-theh 褪剝裼 thǹg-hà 褪孝 thǹg-bō 褪帽 thǹg-té/thǹg-tóe 褪底 thǹg-tiàm-té/thǹg-tiàm-tóe 褪店底 thǹg-tiāu 褪掉 thǹg-khak 褪殼 thǹg-mn̂g/thǹg-mo͘ 褪毛 thǹg-theh-theh 褪澈澈 thǹg-gê 褪牙 thǹg-phí 褪疕 thǹg-phôe/thǹg-phê 褪皮 thǹg-phôe-chhiū/thǹg-phê-chhiū 褪皮樹 thǹg-sau 褪脩 thǹg-pak-theh 褪腹澈 thǹg--lo̍h-lâi 褪落來 thǹg-saⁿ/thùiⁿ-saⁿ 褪衫 thǹg-saⁿ-á-khò͘ 褪衫仔褲 thǹg-saⁿ-thǹg-khò͘ 褪衫褪褲 thǹg-theh-theh 褪裼裼 thǹg-theh-be̍h 褪裼麥 thǹg-khò͘-lān 褪褲lān thǹg-khò͘-lān 褪褲膦 thǹg-chhiah-kha 褪赤腳 thǹg-chhiah-theh 褪赤裼 thǹg-khí 褪齒 thí-toa̍t 褫奪 tak-kê 觸kê tak-á 觸仔 tak-kháu 觸口 tak-chhùi 觸嘴 tak-siàu 觸數 tak-khê 觸椵 tak-gê 觸牙 tiak-hiān-sián 觸現錢 tak-kha̍p 觸磕 tak-sǹg-pôaⁿ/tiak-sǹg-pôaⁿ 觸算盤 tak-tîⁿ 觸纏 tak-chi̍h 觸舌 tak-tê 觸蹄 tak-niú-á 觸鈕仔 tak-khí 觸齒 tàⁿ 訂 tèng-hā 訂下 tèng-ūi 訂位 tèng-kè 訂價 tèng-chhut 訂出 tèng-toaⁿ 訂單 tēng-hun 訂婚 tèng-tēng 訂定 tèng-hō͘ 訂戶 tèng-chèng 訂正 tèng-li̍p 訂立 tèng-iok 訂約 tèng-chè 訂製 tēng-chhin 訂親 tèng-hòe/tèng-hè 訂貨 tiāⁿ-kim 訂金 tèng-ia̍t 訂閱 thó 討 thó-lia̍h 討lia̍h thó-khit 討乞 thó-lâng 討人 thó-lâng-miā 討人命 thó-jîn-chêng 討人情 thó-tò-tńg 討倒轉 thó-chè 討債 thó-chè-kiáⁿ 討債囝 thó-chè-mi̍h 討債物 thó-chè-chia̍h 討債食 thó-kè-hoân-kè 討價還價 thó-kong 討功 thó-kong-lô 討功勞 thó-ià/thó-iàm 討厭 thó-miā 討命 thó-hóe-kì 討夥計 thó-khè-hiaⁿ 討契兄 thó-hó 討好 thó-hó--lâng 討好人 thó-pêⁿ/thó-pîⁿ 討平 thó-chêng 討情 thó-chiàn 討戰 thó-lia̍h 討掠 thó-ka̍k 討掬 thó-kiù-peng 討救兵 thó-siàu 討數 thó-cha-bó͘ 討查某 thó-sí 討死 thó-hái 討海 thó-hái-á 討海仔 thó-hái-ê 討海的 thó-kek-sim 討激心 thó-bô-bīn 討無面 thó-phôe-thiàⁿ/thó-phê-thiàⁿ 討皮疼 thó-kín-kín 討緊緊 thó-kha-kiâⁿ 討腳行 thó-soe 討衰 thó-lūn 討論 thó-lūn--tio̍h 討論著 thó-siúⁿ 討賞 thó-thàn 討趁 thó-tńg--lâi/thó--tńg-lâi 討轉來 thó-chîⁿ 討錢 thó-chia̍h 討食 thó-hî/thó-hû 討魚 thó-hî-pô/thó-hû-pô 討魚婆 thok-kau 託交 thok-lâng 託人 thok-tiāng/thok-tiōng 託仗 thok-hù 託付 thok-bāng 託夢 thok-seng 託生 thok-koán 託管 thok-koán-koân 託管權 thok-koán-léng-thó͘ 託管領土 thok-bé/thok-bóe 託買 thok-bē/thok-bōe 託賣 thok-sin 託身 thok-pān 託辦 tí 詆 tàn/tāⁿ 誕 tāⁿ-jī 誕字 tāⁿ-lāu 誕漏 tàn-seng 誕生 tāⁿ-ba̍k 誕目 tāⁿ-pit 誕筆 tāⁿ-gō͘ 誕誤 tàn-sîn 誕辰 ta-ta-kiò 誻誻叫 tiāu 調 tiàu-jīm 調任 tiâu-kē 調低 tiàu-kàu 調到 tiâu-che 調劑 tiàu-tōng 調動 tiāu-sì/tiāu-sè 調勢 tiâu-ha̍p 調合 tiâu-bī 調味 tiâu-bī-phín 調味品 tiâu-bī-liāu 調味料 tiâu-hô 調和 tiâu-hok 調幅 tiàu-tō͘ 調度 tiâu-chêng 調情 tiâu-hì 調戲 tiàu-ōaⁿ 調換 tiàu-poah 調撥 tiâu-kàu 調教 tiâu-chéng 調整 tiau-cha 調查 tiau-cha-oân 調查員 Tiau-cha-kio̍k 調查局 tiau-cha-su 調查書 tiâu-tī 調治 tiàu-phài/tiau-phài 調派 tiâu-lí 調理 tiàu-iōng 調用 tiâu-chiat 調節 tiâu-keng-io̍h 調經藥 tiàu-chit 調職 tiâu-sek 調色 tiâu-sin 調薪 tiàu-hó͘-lī-san/tiàu-hó͘-lî-san 調虎離山 tiâu-chè 調製 tiau-kái 調解 tiâu-sek 調適 tiau-phòe/tiau-phè 調配 tiàu-chîⁿ 調錢 tùi-tīn 調陣 tiàu-chi̍p 調集 tiàu-lī/tiàu-lî 調離 tiâu-im 調音 tiau-iáng/tiau-ióng/tiâu-iáng/tiâu-ióng 調養 tiâu-koân 調高 thiám-bī 諂媚 tâm 談 tâm-phòaⁿ 談判 tâm-kàu 談到 tâm-ki̍p 談及 tâm-thò͘ 談吐 tâm-sim 談心 tâm-chêng-soeh-ài/tâm-chêng-seh-ài 談情說愛 tâm-ōe 談話 tâm-lūn 談論 tâm-khí 談起 thêng-pún 謄本 thêng-chiàⁿ 謄正 thêng-chheng 謄清 tâⁿ 譚 tha̍k-chheh 讀冊 tha̍k-chheh-lâng 讀冊人 tha̍k-kàu 讀到 tha̍k-chhú 讀取 tha̍k-oân 讀完 tha̍k-chu/tho̍k-su 讀書 tha̍k-chu-lâng 讀書人 tho̍k-su-pò-kò 讀書報告 tho̍k-pún 讀本 tho̍k-bu̍t 讀物 tha̍k-kah-chí 讀甲子 tho̍k-chiá 讀者 Tha̍k-chiá-bûn-tek 讀者文摘 tha̍k-kòe/tha̍k-kè 讀過 tāu 豆 tāu-pô͘ 豆pô tāu-sīⁿ 豆sīⁿ tāu-jú/tāu-jí/tāu-lú 豆乳 tāu-jîn 豆仁 tāu-jîn-le̍k/tāu-lîn-le̍k 豆仁綠 tāu-á 豆仔 tāu-á-iû 豆仔油 tāu-á-kó 豆仔稿 tāu-á-chî/tāu-á-chû 豆仔薯 tāu-á-thâng 豆仔蟲 tāu-á-hî/tāu-á-hû 豆仔魚 tāu-á-chiáu 豆仔鳥 tāu-á-hu 豆仔麩 tāu-leng/tāu-ni 豆奶 tāu-tiāⁿ 豆定 tāu-koaⁿ 豆干 tāu-koaⁿ-chìⁿ 豆干糋 tāu-liāu 豆料 tāu-khak 豆殼 tāu-se 豆沙 tāu-iû 豆油 tāu-iû-tiàm 豆油店 tāu-iû-ti̍h-á 豆油碟仔 tāu-che-liû 豆渣瘤 tāu-chiuⁿ 豆漿 tāu-phôe/tāu-phê 豆皮 tāu-koáiⁿ 豆稈 tāu-kó 豆稿 tāu-kho͘ 豆箍 tāu-chhiam 豆簽 tāu-chhiam 豆籤 tāu-phoh 豆粕 tāu-hū 豆腐 tāu-hū-phôe/tāu-hū-phê 豆腐皮 tāu-hū-chìⁿ 豆腐糋 tāu-hū-hoe 豆腐花 tāu-hū-soa 豆腐鯊 tāu-hoe 豆花 tāu-hoe-chôa 豆花蛇 tāu-gê 豆芽 tāu-pô͘ 豆苞 tāu-koeh/tāu-keh/tāu-ngeh/tāu-ngoeh 豆莢 tāu-chhài 豆菜 tāu-chhài-té/tāu-chhài-tóe 豆菜底 tāu-chhài-gê 豆菜芽 tāu-khò͘/tō͘-khò͘ 豆蔻 tāu-chî/tāu-chû 豆薯 tāu-hó͘ 豆虎 tāu-sīⁿ 豆豉 tāu-sīⁿ-pô͘ 豆豉苞 tāu-sīⁿ-pô͘ 豆豉酺 tāu-pô͘ 豆酺 tāu-chiùⁿ 豆醬 tāu-chiùⁿ-pô͘ 豆醬pô͘ tāu-chiùⁿ-phe 豆醬醅 tāu-gān 豆雁 tāu-chheⁿ/tāu-chhiⁿ 豆青 tāu-thâu 豆頭 tāu-lūi 豆類 tāu-piáⁿ 豆餅 tāu-āⁿ 豆餡 tāu-kiâm/tāu-tāⁿ 豆鹹 tāu-pho͘ 豆麩 thûn-bó/thûn-bú 豚母 ti-tiâu/tu-tiâu 豬tiâu m|ti-lâ/tu-lâ 豬|m ti-á/tu-á 豬仔 ti-á-kiáⁿ/tu-á-kiáⁿ 豬仔囝 ti-kang/tu-kang/ti-kong/tu-kong 豬公 ti-kong-gê/tu-kong-gê 豬公牙 ti-kong-tîn/tu-kong-tîn 豬公藤 ti-ko/tu-ko 豬哥 ti-ko-á/tu-ko-á 豬哥仔 ti-ko-chhùi/tu-ko-chhùi 豬哥嘴 ti-ko-phiau/tu-ko-phiau 豬哥標 ti-ko-gê/tu-ko-gê 豬哥牙 ti-ko-pōng/tu-ko-pōng 豬哥磅 ti-ko-sîn/tu-ko-sîn 豬哥神 ti-ko-chiaⁿ/tu-ko-chiaⁿ 豬哥精 ti-ko-pê/tu-ko-pê 豬哥耙 ti-chhioh/tu-chhioh 豬尺 ti-sái/tu-sái 豬屎 ti-sái-nâ/tu-sái-nâ 豬屎籃 ti-sái-pûi/tu-sái-pûi 豬屎肥 ti-sái-chhài/tu-sái-chhài 豬屎菜 ti-sái-chheⁿ/tu-sái-chhiⁿ 豬屎青 ti-tô͘/tu-tô͘ 豬屠 ti-sim/tu-sim 豬心 ti-pâi/tu-pâi 豬排 ti-tiâu/tu-tiâu 豬椆 ti-chô/tu-chô 豬槽 ti-lông/tu-lông 豬櫳 ti-bó/tu-bú 豬母 ti-bó-leng/tu-bú-leng/ti-bó-ni/tu-bú-ni 豬母奶 ti-bó-chhêng/tu-bú-chhêng 豬母松 ti-bó-tian/tu-bú-tian 豬母癲 ti-bó-chháu/tu-bú-chháu 豬母草 ti-bó-chhài/tu-bú-chhài 豬母菜 ti-bó-kì/tu-bú-kù 豬母鋸 ti-iû/tu-iû 豬油 te-iû-phoh 豬油粕 ti-chàu/tu-chàu 豬灶 ti-che/tu-che 豬災 ti-tiâu/tu-tiâu 豬牢 ti-liâu-pûi/tu-liâu-pûi 豬牢肥 ti-káu-cheng-seⁿ/tu-káu-cheng-siⁿ 豬狗牲牲 ti-un/tu-un 豬瘟 ti-tiam/tu-tiam 豬砧 ti-láng-chháu/tu-láng-chháu 豬籠草 ti-mai/tu-mai 豬糜 ti-hīⁿ-tông/tu-hīⁿ-tông 豬耳桐 ti-bah/tu-bah 豬肉 ti-bah-tiam/tu-bah-tiam 豬肉砧 ti-tō͘/tu-tō͘ 豬肚 ti-koaⁿ/tu-koaⁿ 豬肝 ti-koaⁿ-sek/tu-koaⁿ-sek 豬肝色 ti-hì/tu-hì 豬肺 ti-phe/tu-phe 豬胚 ti-io/tu-io 豬腰 ti-io-hêng/tu-io-hêng 豬腰形 ti-io-hoān/tu-io-hoān 豬腰範 ti-kha/tu-kha 豬腳 ti-kha-lâm/tu-kha-lâm 豬腳楠 ti-kha-chat/tu-kha-chat 豬腳節 ti-kha-tê/tu-kha-tê 豬腳蹄 ti-tn̂g-á/tu-tn̂g-á 豬腸仔 ti-pak-lāi/tu-pak-lāi 豬腹內 ti-thúi/tu-thúi 豬腿 ti-lâ/tu-lâ 豬膋 ti-pho͘/tu-pho͘ 豬膚 ti-chi̍h/tu-chi̍h/ti-chih/tu-chih 豬舌 ti-chhài/tu-chhài 豬菜 ti-chhài-chháu/tu-chhài-chháu 豬菜草 ti-thâu/tu-thâu 豬頭 ti-thâu-pêng/tu-thâu-pêng 豬頭爿 ti-thâu-phôe/tu-thâu-phê 豬頭皮 ti-thâu-pûi/tu-thâu-pûi 豬頭肥 ti-thâu-chhóe/tu-thâu-chhé 豬頭髓 ti-chang/tu-chang 豬鬃