มอดูล:zh/data/nan-pron/018/documentation

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

นี่คือหน้าเอกสารการใช้งานสำหรับ มอดูล:zh/data/nan-pron/018

at-ám 閼ám am 闇 am-khám-gōng 闇khám戇 am-khám 闇憨 am-gōng 闇戇 am-gōng--ê 闇戇ê am-tam 闇耽 am-tham 闇貪 am-ke/am-koe 闇雞 a-put-tó 阿不倒 a-peh 阿伯 a-hiaⁿ 阿兄 a-kong 阿公 a-kiōng-á 阿共仔 a-peng-ko 阿兵哥 a-kah 阿及 a-chek 阿叔 a-ko 阿哥 a-ko-sià 阿哥舍 a-tok-á 阿啄仔 a-sap 阿圾 a-sap-mi̍h 阿圾物 a-thài 阿太 a-nái 阿奶 a-nái-niû 阿奶娘 a-kīm 阿妗 a-ḿ 阿姆 a-ko͘ 阿姑 a-î 阿姨 a-niâ/a-niû/á-niû 阿娘 a-niâ-oeh 阿娘喂 a-pô 阿婆 a-pô-chîⁿ 阿婆錢 a-má 阿媽 a-só 阿嫂 a-chím 阿嬸 a-sun 阿孫 a-soaⁿ 阿山 a-tòaⁿ 阿旦 a-sáng 阿桑 a-bó/a-bú 阿母 a-pâ/a-pa/a-pah 阿爸 a-tia 阿爹 A-ní-ki̍p-lī-a 阿爾及利亞 a-káu 阿狗 a-káu-khì/a-káu-khùi 阿狗氣 a-chó͘ 阿祖 a-geh 阿給 a-kū 阿舅 a-sià 阿舍 a-sià-kiáⁿ 阿舍囝 a-sá-lih 阿莎力 a-se 阿西 a-niau 阿貓 a-lí-put-ta̍t 阿里不達 a-lí-sim 阿里參 A-lí-san 阿里山 a-iân-si 阿鉛絲 a-siâ-lê/a-to͘-lî 阿闍梨


ān-kî/hān-kî 限期 ām-kui 頷kui ām-kui-sòaⁿ 頷kui腺 ām-á-kńg/ām-á-kún 頷仔頸 ām-la̍t 頷厤 ām-ûi-á 頷圍仔 ām-sôe/ām-sê 頷垂 ām-sôe-á/ām-sê-á 頷垂仔 ām-sôe-tāu/ām-sê-tāu 頷垂豆 ām-kin/ām-kun 頷巾 ām-tòa 頷帶 ām-chu 頷珠 ām-tāu 頷脰 ām-liān 頷鍊 ām-niá 頷領 ām-kńg/ām-kún 頷頸 ām-kńg-kui/ām-kún-kui 頷頸kui ām-kńg-āu/ām-kún-āu 頷頸後 ām-kńg-chu/ām-kún-chu 頷頸珠 ām-kńg-kut/ām-kún-kut 頷頸骨

bûn-chhī/mn̂g-chhī 門市 bûn-seng 門生 bûn-chín/mn̂g-chín 門診 bûn-hong/mn̂g-hong/mn̂g-hong 門風 Bân 閩 Bân-lâm 閩南 Bân-lâm-gí/Bân-lâm-gú 閩南語 bô͘/bū 霧 Bū-hong 霧峰 bū-sà-sà 霧煞煞 bū-po-lê 霧玻璃 Bū-siā 霧社 bū-bū 霧霧 bīn 面 bīn-chhiuⁿ 面chhiuⁿ bīn-hàm-hàng 面hàm-hàng bīn-ta̍t 面值 bīn-chêng 面前 bīn-chêng-khiā 面前徛 bīn-chêng-ōe 面前話 bīn-kheng 面匡 bīn-hoán-chheⁿ/bīn-hoán-chhiⁿ 面反青 bīn-hiàng-ē 面向下 bīn-hiàng-thiⁿ 面向天 bīn-îⁿ-tīⁿ 面圓淀 bīn-tē/bīn-tōe 面地 biān-chú/bīn-chú 面子 bīn-kháng 面孔 bīn-iông 面容 bīn-tùi 面對 bīn-kin/bīn-kun 面巾 bīn-pò͘ 面布 bīn-phè 面帕 bīn-té-phôe/bīn-tóe-phê 面底皮 bīn-hêng 面形 bīn-lek-sek 面慄色 bīn-iu-iu 面憂憂 bīn-bán-bán 面挽挽 biān-hōe 面會 bīn-tháng 面桶 bīn-chô 面槽 bīn-bô͘ 面模 bīn-khoán 面款 bīn-chúi 面水 bīn-iû 面油 bīn-tū-tū 面注注 bīn-àu-àu 面漚漚 bīn-o͘-khì/bīn-o͘-khù 面烏去 bīn-o͘-o͘ 面烏烏 bīn-chau 面焦 bīn-se̍k 面熟 bīn-se̍k-bīn-se̍k 面熟面熟 bīn-seⁿ-mô͘/bīn-siⁿ-mô͘ 面生毛 bīn-phôe/bīn-phê 面皮 bīn-phôe-hau-hau/bīn-phê-hau-hau 面皮hau-hau bīn-phî-phî 面皮皮 bīn-phûn 面盆 bīn-pôaⁿ 面盤 biān-bo̍k/bīn-ba̍k/bīn-bo̍k 面目 bīn-bo̍k-choân-hui 面目全非 biān-chek/bīn-chek 面積 bīn-hún 面粉 bīn-âng 面紅 bīn-âng-hī-chhiah 面紅耳赤 bīn-âng-gê 面紅霓 bīn-se 面紗 bīn-chóa 面紙 bīn-tà 面罩 bīn-khiuⁿ/bīn-chhiuⁿ 面腔 bīn-chhàu-chhàu 面臭臭 bīn-sek 面色 bīn-chhì 面試 biān-tâm 面談 bīn-phó͘ 面譜 bīn-māu 面貌 bīn-lō͘ 面路 bīn-pō͘ 面部 bīn-kiàⁿ 面鏡 bīn-sng 面霜 bīn-téng 面頂 bīn-téng-pah 面頂百 bīn-téng-saⁿ 面頂衫 bīn-thâu-chêng 面頭前 bīn-gia̍h 面額 bīn-liâu 面饒 bīn-bé 面馬 bīn-kut 面骨 bīn-thé 面體 bīn-thé-phôe/bīn-thé-phê 面體皮

chhâm-á/chhîm-á 鑱仔 chǹg 鑽 chǹg-á/chùiⁿ-á 鑽仔 chǹg-khang 鑽孔 chǹg-sim-liân 鑽心蓮 chǹg-sim-thâng 鑽心蟲 chǹg-thàm 鑽探 chǹg-chúi 鑽水 chǹg-chúi-bī 鑽水沕 chǹg-chúi-bī 鑽水沬 chǹg-chúi-théng 鑽水艇 chǹg-bī 鑽沕 chǹg-hī 鑽耳 chǹg-thàng-kòe/chǹg-thàng-kè 鑽迵過 chǹg-chìn 鑽進 chǹg-chîⁿ-khang 鑽錢空 chha̍k 鑿 chha̍k-thàng--kòe/chha̍k-thàng--kè 鑿thàng過 chha̍k-chéⁿ/chha̍k-chíⁿ 鑿井 chha̍k-á 鑿仔 chha̍k-chhiú 鑿手 chha̍k-ba̍k 鑿目 chha̍k-phòa 鑿破 chha̍k-khang 鑿空 chha̍k-hīⁿ 鑿耳 chha̍k-hoe 鑿花 chha̍k-tio̍h 鑿著 chha̍k-chiam 鑿針 chha̍k-kut-phāng 鑿骨縫 chha̍k-hî/chha̍k-hû 鑿魚 chha̍k-phīⁿ 鑿鼻 chhiâng/tióng/tiông 長 chiáng-chì/tióng-chì 長志 chhòaⁿ/thih-chhòaⁿ-á 閂 chhòaⁿ-á 閂仔 cha̍h 閘 cha̍h-kng 閘光 cha̍h-pîn 閘屏 cha̍h-àm 閘暗 cha̍h-tio̍h 閘著 cha̍h-ōe-thâu 閘話頭 cha̍h-lō͘ 閘路 cha̍h-lō͘-thâu 閘路頭 cha̍h-chhia 閘車 cha̍h-mn̂g 閘門 cha̍h-hō͘ 閘雨 cha̍h-hong 閘風 chhòaⁿ 闖 chông-ji̍p 闖入 chhòaⁿ-lō͘ 闖路 chhòaⁿ-kòe/chhòaⁿ-kè 闖過 chhòaⁿ-tō/chhoàn-tō 闖道 chhoàn-koan 闖關 chhián-bêng 闡明 chhián-su̍t 闡述 chó͘-that 阻that chó͘-le̍k 阻力 chó͘-tòng 阻擋 chó͘-jiáu 阻擾 chó͘-lân 阻攔 chó͘-tn̄g 阻斷 chó͘-chí 阻止 chó͘-gāi 阻礙 chó͘-choa̍t 阻絕 chó͘-keh 阻隔 chūn/tīn 陣 chūn-thiàⁿ 陣疼 chūn-hō͘/tīn-ú 陣雨 chè 際 chè-gū 際遇 chiòng 障 chiòng-gāi 障礙 chiòng-gāi-bu̍t 障礙物 chui 隹 chiah 隻 chhiok 雀 chhiok-pan 雀斑 chhia̍k-kâu 雀猴 chhek-kâu-sèng 雀猴性 chiah-mî 雀盲 chhiok-chha̍t 雀賊 chhiak-chhiak-tiô/chhia̍k-chhia̍k-tiô/chhia̍k-chhia̍k-tiô 雀雀趒 chhia̍k-chhia̍k-thiàu 雀雀跳 chhiok-thâu-hiuⁿ 雀頭香 chhiok-chiáu-á 雀鳥仔 chhiok-iāu 雀鷂 chhiok-eng 雀鷹 chi̍p 集 chi̍p-tiong 集中 chi̍p-óa 集倚 chi̍p-chò-hóe/chi̍p-chòe-hóe 集做夥 chi̍p-ha̍p 集合 chi̍p-thoân 集團 chi̍p-sêng 集成 chi̍p-sòaⁿ-tē/chi̍p-sòaⁿ-tōe 集散地 chi̍p-sòaⁿ-chām 集散站 chi̍p-hōe 集會 chi̍p-koân 集權 chi̍p-chū 集聚 chi̍p-hùn 集訓 chi̍p-hòe/chi̍p-hè 集貨 chi̍p-chu 集資 chi̍p-thé 集體 chhú-hiông-gán 雌雄眼 chô͘-hêng 雛型 chô͘-ki 雛妓 chô͘-hêng 雛形 chô͘-kiok 雛菊 cha̍p 雜 cha̍p-lô-lô 雜lô-lô cha̍p-o-kiáu 雜o攪 cha̍p-o-keⁿ/cha̍p-o-kiⁿ 雜o羹 cha̍p-sū 雜事 cha̍p-bū 雜務 cha̍p-liām 雜唸 cha̍p-liām-jî/cha̍p-liām-jû 雜唸茹 cha̍p-chô 雜嘈 cha̍p-ki/cha̍p-ku 雜居 cha̍p-chhe-á 雜差仔 cha̍p-châi 雜才 cha̍p-chhap 雜插 cha̍p-chhâ 雜柴 cha̍p-pâi-á 雜牌仔 cha̍p-bu̍t 雜物 cha̍p-chhùi 雜碎 cha̍p-chhùi-tāi 雜碎代 cha̍p-chhùi-khang-khòe/cha̍p-chhùi-khang-khè 雜碎空課 cha̍p-chéng 雜種 cha̍p-chéng-á 雜種仔 cha̍p-niû 雜糧 cha̍p-lùi-chhùi 雜累碎 cha̍p-sè/cha̍p-sòe 雜細 cha̍p-siaⁿ 雜聲 cha̍p-mo̍͘h 雜膜 cha̍p-chháu 雜草 cha̍p-chháu-chông-seng 雜草叢生 cha̍p-chhài-ló͘ 雜菜滷 cha̍p-chhài-mī 雜菜麵 cha̍p-làu-tàu 雜落鬥 cha̍p-hō-á 雜號仔 cha̍p-chì 雜誌 cha̍p-chì-siā 雜誌社 cha̍p-hòe/cha̍p-hè 雜貨 cha̍p-hùi 雜費 cha̍p-chit 雜質 cha̍p-lō͘-iōng 雜路用 cha̍p-phòe/cha̍p-phè 雜配 cha̍p-chhò 雜錯 cha̍p-chhò-lâng 雜錯人 cha̍p-chhò-mi̍h 雜錯物 cha̍p-chhò-sek 雜錯色 cha̍p-chhò-mī 雜錯麵 cha̍p-im 雜音 cha̍p-hāng 雜項 chùn-būn 震būn chìn-tōng 震動 chìn-thiⁿ 震天 chìn-iang/chìn-iong 震央 chìn-hok 震幅 chìn-hām 震撼 chìn-pho 震波 chìn-goân 震源 chìn-chai 震災 chìn-tōng 震盪 chheⁿ/chhiⁿ/chheng 青 chheⁿ-chhoah/chhiⁿ-chhoah 青chhoah chheⁿ-cho̍h/chhiⁿ-cho̍h 青cho̍h chheⁿ-iau/chhiⁿ-iau 青iau chheⁿ-kìn-kìn/chhiⁿ-kìn-kìn 青kìn-kìn chheⁿ-lang-lang/chhiⁿ-lang-lang 青lang-lang chheⁿ-phiàng-phiàng/chhiⁿ-phiàng-phiàng 青phiàng-phiàng chheⁿ-piàng-piàng/chhiⁿ-piàng-piàng 青piàng-piàng chheⁿ-sún-sún/chhiⁿ-sún-sún 青sún-sún chheⁿ-kong-gán/chhiⁿ-kong-gán 青光眼 chheng-siong 青商 Chheng-siong-hōe 青商會 chheⁿ-chhùi/chhiⁿ-chhùi 青嘴 chheⁿ-po͘/chhiⁿ-po͘ 青埔 chheng-thian 青天 chheⁿ-sió-tāu/chhiⁿ-sió-tāu 青小豆 chheng-siàu-liân 青少年 chheng-san 青山 chheng-san-le̍k-súi 青山綠水 chheng-liân 青年 chheⁿ-sim/chhiⁿ-sim 青心 chheⁿ-táu-chio̍h/chhiⁿ-táu-chio̍h 青斗石 chheⁿ-kî/chhiⁿ-kî 青旗 chheng-chhun 青春 chheng-chhun-sî 青春時 chheng-chhun-kî 青春期 chheⁿ-ba̍k-hiuⁿ/chhiⁿ-ba̍k-hiuⁿ 青木香 chheng-siông 青松 chheⁿ-kó/chhiⁿ-kó 青果 chheⁿ-tông/chhiⁿ-tông 青桐 chheng-pāng 青棒 chheⁿ-chio/chhiⁿ-chio 青椒 chheⁿ-png/chhiⁿ-png 青楓 chheⁿ-châng/chhiⁿ-châng 青欉 chheⁿ-khùi-bīn/chhiⁿ-khùi-bīn 青氣面 Chheng-hái 青海 chheⁿ-khó͘-thî/chhiⁿ-khó͘-thî 青滸苔 chheⁿ-teng/chhiⁿ-teng 青燈 chheⁿ-kông/chhiⁿ-kông 青狂 chheⁿ-kông-hō͘/chhiⁿ-kông-hō͘ 青狂雨 chheⁿ-sai/chhiⁿ-sai 青獅 chheⁿ-gio̍k/chhiⁿ-gio̍k 青玉 chheⁿ-leng-leng/chhiⁿ-leng-leng 青瓏瓏 chheⁿ-kam/chhiⁿ-kam 青甘 chheⁿ-gî/chhiⁿ-gî 青疑 chheⁿ-pe̍h/chhiⁿ-pe̍h 青白 chheⁿ-phôe-png/chhiⁿ-phê-png 青皮楓 chheⁿ-phôe-niau/chhiⁿ-phê-niâu 青皮貓 chheⁿ-mê/chhiⁿ-mî 青盲 chheⁿ-mê--ê/chhiⁿ-mî--ê 青盲ê chheⁿ-mê-gû/chhiⁿ-mî-gû 青盲牛 chheⁿ-mê/chhiⁿ-mî 青瞑 chheⁿ-mê-bong/chhiⁿ-mî-bong 青瞑摸 chheⁿ-mê-gû/chhiⁿ-mî-gû 青瞑牛 chheⁿ-mê-ba̍k/chhiⁿ-mî-ba̍k 青瞑目 chheⁿ-mê-môa/chhiⁿ-mî-môa 青瞑鰻 chheⁿ-chio̍h/chhiⁿ-chio̍h 青石 chheⁿ-chio̍h-á/chhiⁿ-chio̍h-á 青石仔 chheⁿ-khang-pe̍h/chhiⁿ-khang-pe̍h 青空白 chheⁿ-tek/chhiⁿ-tek 青竹 chheⁿ-tek-á/chhiⁿ-tek-á 青竹仔 chheⁿ-tek-si/chhiⁿ-tek-si 青竹絲 chheⁿ-tek-pio/chhiⁿ-tek-pio 青竹鏢 chheⁿ-pit/chhiⁿ-pit 青筆 chheⁿ-kin/chhiⁿ-kun 青筋 chheⁿ-âng-teng/chhiⁿ-âng-teng 青紅燈 chheⁿ-le̍k/chhiⁿ-le̍k 青綠 chheⁿ-le̍k-le̍k/chhiⁿ-le̍k-le̍k 青綠綠 chheⁿ-chhùi/chhiⁿ-chhùi 青翠 chheⁿ-chhùi-chhùi/chhiⁿ-chhùi-chhùi 青翠翠 chheⁿ-si̍t-á/chhiⁿ-si̍t-á 青翼仔 chheⁿ-kha-á/chhiⁿ-kha-á 青腳仔 chheⁿ-sek/chhiⁿ-sek 青色 chheⁿ-hoe/chhiⁿ-hoe 青花 chheⁿ-hoe-hî/chhiⁿ-hoe-hû 青花魚 chheⁿ-thî/chhiⁿ-thî/chheⁿ-tî/chhiⁿ-tî 青苔 chheⁿ-thî-á/chhiⁿ-thî-á 青苔仔 chheⁿ-chháu/chhiⁿ-chháu 青草 Chhiⁿ-chháu-ô͘ 青草湖 chheⁿ-chháu-io̍h/chhiⁿ-chháu-io̍h 青草藥 chheⁿ-hng/chhiⁿ-huiⁿ 青荒 chheⁿ-chhài/chhiⁿ-chhài 青菜 chheⁿ-siuⁿ/chhiⁿ-siuⁿ 青葙 chheⁿ-siuⁿ-chí/chhiⁿ-siuⁿ-chí 青葙子 chheⁿ-kó-chháu/chhiⁿ-kó-chháu 青蒿草 chheⁿ-hiam-chio/chhiⁿ-hiam-chio 青薟椒 chheⁿ-phiô/chhiⁿ-phiô 青薸 chheⁿ-io̍h-chúi/chhiⁿ-io̍h-chúi 青藥水 chheⁿ-lèng-lèng/chhiⁿ-lèng-lèng 青蘢蘢 chheⁿ-ioh/chhiⁿ-ioh 青虳 chheⁿ-chôa/chhiⁿ-chôa 青蛇 chheⁿ-thâng/chhiⁿ-thâng 青蟲 chheng-siông 青裳 chheⁿ-kìⁿ-kìⁿ/chhiⁿ-kìⁿ-kìⁿ 青見見 chheⁿ-kim/chhiⁿ-kim 青金 chheⁿ-tâng/chhiⁿ-tâng 青銅 chheⁿ-gím-gím/chhiⁿ-gím-gím 青錦錦 chheⁿ-pio/chhiⁿ-pio 青鏢 chheⁿ-ke/chhiⁿ-koe 青雞 chheng-hûn 青雲 chheⁿ-chheⁿ-kông-kông/chhiⁿ-chhiⁿ-kông-kông 青青狂狂 chheⁿ-bīn/chhiⁿ-bīn 青面 chheⁿ-bīn-hó͘/chhiⁿ-bīn-hó͘ 青面虎 chheⁿ-thâu-á/chhiⁿ-thâu-á 青頭仔 chheⁿ-thâu-chhiok/chhiⁿ-thâu-chhiok 青頭鵲 chheⁿ-hui/chhiⁿ-hui 青飛 chheⁿ-hî-kui/chhiⁿ-hû-kui 青魚規 chheⁿ-lân/chhiⁿ-lân 青鱗 chheⁿ-lô͘/chhiⁿ-lô͘ 青鱸 chheⁿ-chui/chhiⁿ-chui 青鵻 chheⁿ-n̂g/chhiⁿ-n̂g 青黃 chheⁿ-lêng-bo̍k/chhiⁿ-lêng-bo̍k 青龍木 chheⁿ-hêng/chhiⁿ-hêng 青 chēng/chīⁿ 靜 chēng-hāu 靜候 chēng-chō 靜坐 Chēng-gî 靜宜 chēng-che̍k 靜寂 chēng-chiauh-chiauh 靜寂寂 chēng-sim 靜心 chēng-chhiáu-chhiáu/chēng-chhiauh-chhiauh 靜悄悄 chēng-thài 靜態 chēng-chheⁿ-chheⁿ/chēng-chhiⁿ-chhiⁿ 靜清清 chēng-bí 靜美 chēng-me̍h 靜脈 chēng-koan 靜觀 chēng-tiān 靜電 chēng-chēng-á 靜靜仔 chēng-im 靜音 chēng-iáng/chēng-ióng 靜養 chhian-chhiu 韆鞦 chhēng 頌

e̍h-bih-bih 阨bih-bih e̍h-pak 阨幅 e̍h-chiⁿ-chiⁿ 阨擠擠 e̍h-chiⁿ/oe̍h-chiⁿ 阨櫼 e̍h 隘

êng-sô-sô 閒sô-sô êng-sū 閒事 êng-lâng 閒人 êng-á-sū 閒仔事 êng-á-tāi 閒仔代 êng-á-chheh 閒仔冊 êng-á-mi̍h 閒仔物 êng-á-ōe 閒仔話 êng-á-chîⁿ 閒仔錢 êng-sian-sian 閒仙仙 êng-lâi 閒來 êng-tang 閒冬 êng-chhù-keng 閒厝間 êng-kang 閒工 êng-so-so 閒搔搔 êng-ji̍t 閒日 êng-sî 閒時 êng-sî-pe̍h-sò͘ 閒時白素 êng-liu-liu 閒溜溜 êng-hoân 閒煩 êng-hoân-ló 閒煩惱 êng-tì 閒置 êng-kha-kiâⁿ 閒腳行 êng-kha-kut 閒腳骨 êng-hēng 閒行 êng-ōe 閒話 êng-sin 閒身 êng-chîⁿ 閒錢 êng-êng 閒閒 êng-keng 閒間 êng-thâu-sî 閒頭時 ê/ôe 鞋 ê-bín-á/ôe-bín-á 鞋bín仔 ê-chū/ôe-chū 鞋chū ê-chū-á/ôe-chū-á 鞋chū仔 ê-hùn/ôe-hùn 鞋hùn ê-thò/ôe-thò 鞋套 ê-tòa/ôe-tòa 鞋帶 ê-té/ôe-tóe 鞋底 ê-té-hî/ôe-tóe-hû 鞋底魚 ê-tiàm/ôe-tiàm 鞋店 ê-chhiúⁿ/ôe-chhiúⁿ 鞋廠 ê-āu-tiⁿ/ôe-āu-tiⁿ 鞋後靪 ê-bín/ôe-bín 鞋抿 ê-bín-á/ôe-bín-á 鞋抿仔 ê-pu̍ih/ôe-pu̍ih 鞋拔 ê-pu̍ih-á/ôe-poe̍h-á 鞋拔仔 ê-thoa/ôe-thoa 鞋拖 ê-thoa-á/ôe-thoa-á 鞋拖仔 ê-lù-á/ôe-lù-á 鞋攄仔 ê-thoeh/ôe-thoeh 鞋替 ê-gia̍p/ôe-gia̍p 鞋業 ê-iû/ôe-iû 鞋油 ê-chhiûⁿ/ôe-chhiûⁿ 鞋牆 ê-chhéng-á/ôe-chhéng-á 鞋筅仔 ê-chhàn/ôe-chhàn 鞋襯 ê-teⁿ/ôe-tiⁿ 鞋蹬 ê-bīn/ôe-bīn 鞋面 ê-lūi/ôe-lūi 鞋類 ê-phīⁿ/ôe-phīⁿ 鞋鼻

Giâm-lô-ông 閻羅王 goán/gún/gún 阮 goán-sian-seⁿ/goán-sian-siⁿ 阮先生 gún-tau 阮兜 goán-nn̄g-lâng 阮兩人 goán-thài-thài 阮太太 goán-khan-chhiú 阮牽手 goán-ang 阮翁 gān 雁 gān-lâi-hông 雁來紅 gān-chí-chng 雁子磚 gê-hông-teng/nî-hông-teng 霓虹燈

ha̍p-ka 閤家 hông 防 hông-put-sèng-hông 防不勝防 hông-pī 防備 hông-chè 防制 hông-bū 防務 hông-siú 防守 hông-tôaⁿ 防彈 hông-tān-pōe-sim 防彈背心 hông-tôaⁿ-i 防彈衣 hông-bî-tō͘-chiām 防微杜漸 hông-hoān 防患 hông-hoān-bī-jiân 防患未然 hông-chí 防止 hông-to̍k 防毒 hông-chúi 防水 hông-tī 防治 hông-pho-thê 防波堤 hông-hông 防洪 hông-hóe/hông-hé 防火 hông-hóe-hāng/hông-hé-hāng 防火巷 hông-chai 防災 hông-e̍k 防疫 hông-lô 防癆 hông-tō-khì 防盜器 hông-gī 防禦 hông-gī-kang-sū 防禦工事 hâng-khong-tōng 防空洞 hâng-khong-kau 防空溝 hông-hoān 防範 hông-sòaⁿ 防線 hông-iûⁿ-giân 防羊言 hông-hù 防腐 hông-hù-che 防腐劑 hông-ōe 防衛 hông-hō͘ 防護 hông-chha̍t 防賊 hông-sin 防身 hông-sin-kí 防身己 hông-chìn 防震 hông-hong 防風 hông-hong-lîm 防風林 hù 附 hù-siāng/hù-siōng 附上 hù-tiong 附中 hù-kiāⁿ 附件 hù-ka 附加 hū-hō/hù-hō 附和 hù-sió 附小 hù-sio̍k 附屬 hù-tài 附帶 hù-iông 附庸 hù-iông-kok 附庸國 hù-chiông 附從 hù-pió 附表 hù-kì 附記 hù-siat 附設 hū-chù 附註 hù-gī 附議 hū-sin 附身 hù-kīn/hù-kūn/hū-kīn/hū-kūn 附近 hù-lo̍k 附錄 hâng/kàng 降 hâng-ho̍k 降伏 hâng-iau 降妖 hâng-chiòng 降將 hâng-ho̍k 降服 hān 限 hān-ha̍t 限乏 hān-chè 限制 hān-chè-sèng 限制性 hān-tō͘ 限度 hān-î/hān-û 限於 hān-sî 限時 hān-sí-sí 限死死 hān-liāng/hān-liōng 限量 hān-gia̍h 限額 hām 陷 hām-kheⁿ/hām-khiⁿ 陷坑 hām-hāi 陷害 hām-î/hām-û 陷於 hām-bîn 陷眠 hām-khut 陷窟 hām-pûi 陷肥 hām-lo̍h/hām--lo̍h 陷落 hām-chéⁿ/hām-chíⁿ 陷阱 hiám 險 hiám-sèng 險勝 hiám-eh 險厄 hiám-kéng 險境 hiám-ok 險惡 hiám-chà 險詐 hiám-siōng-khoân-seng 險象環生 hiám-lō͘ 險路 hiám-kiā 險陭 hiám-hiám 險險 hêng/hiông 雄 hiông-kài-kài 雄介介 hiông-úi 雄偉 hiông-la̍t 雄力 hiông-chòng 雄壯 hiông-chu 雄姿 hiông-sim 雄心 hiông-kài-kài 雄戒戒 hiông-sí 雄死 hiông-lâu 雄流 hiông-hóe/hiông-hé 雄火 hiông-kông 雄狂 hiông-sai 雄獅 hiong-piān 雄辯 hiông-piah-piah 雄迫迫 hêng-pek-pek 雄逼逼 hiông-hiông 雄雄 hiông-hō͘ 雄雨 hiông-hong 雄風 hiông-kut 雄骨 hîn-hông/hiông-hông 雄黃 hiông-hông-chiú/hîn-hông-chiú 雄黃酒 hō͘ 雨 hō͘-á 雨仔 hō͘-á-chhiu 雨仔鬚 hō͘-lâi 雨來 hō͘-lâi-thiⁿ 雨來天 hō͘-sòaⁿ 雨傘 hō͘-sòaⁿ-chhiū 雨傘樹 hō͘-sòaⁿ-chat 雨傘節 hō͘-sòaⁿ-chôa 雨傘蛇 hō͘-sòaⁿ-hî/hō͘-sòaⁿ-hû 雨傘魚 hō͘-sì/hō͘-sè 雨勢 hō͘-kùi 雨季 hō͘-sap-á 雨屑仔 hō͘-sap-sap 雨屑屑 hō͘-moa 雨幔 hō͘-koài 雨怪 hō͘-chîⁿ--lah 雨晴啦 hō͘-pêⁿ/hō͘-pîⁿ 雨棚 hō͘-chô 雨槽 hō͘-mng-á/hō͘-mn̂g-á 雨毛仔 hō͘-chúi 雨水 hō͘-chúi-chē 雨水儕 hō͘-tih 雨滴 hō͘-mng-á 雨濛仔 hō͘-bang-bang 雨濛濛 hō͘-pe̍h 雨白 hō͘-loe̍h/hō͘-le̍h 雨笠 hō͘-phāng 雨縫 hō͘-kha 雨腳 hō͘-koâi 雨蛙 hō͘-lê 雨螺 hō͘-i 雨衣 hō͘-saⁿ 雨衫 hō͘-jia 雨遮 hō͘-cha̍h 雨閘 hō͘-sap-á 雨霎仔 hō͘-hia 雨靴 hō͘-ê/hō͘-ôe 雨鞋 hō͘-chhiu 雨鬚 hō͘-tiám-á 雨點仔 hûn 雲 hûn-lāi 雲內 Hûn-lâm 雲南 Hûn-lâm-séng 雲南省 hûn-iáⁿ 雲影 Hûn-lîm 雲林 Hûn-lîm-kang-choan 雲林工專 Hûn-lîm-koān 雲林縣 hûn-thui 雲梯 hûn-hái 雲海 hûn-chio̍h 雲石 hûn-iû 雲遊 Hûn-mn̂g 雲門 Hûn-mn̂g-bú-chi̍p 雲門舞集 hûn-chi̍p 雲集 hûn-hō͘/hûn-ú 雲雨 hûn-gê 雲霓 hûn-hê 雲霞 hûn-bū 雲霧 hûn-téng 雲頂 hok-loān 霍亂 hê 霞 hê-phi 霞帔 hâ-hûn 霞雲 hui 非 hui-hoân 非凡 hui-tông-sió-khó 非同小可 hui-siâng/hui-siông/hui-siông 非常 hui-hoat 非法 Hui-chiu 非洲 hui-gī 非議 hia 靴 hia-tháng 靴桶 hia-àng 靴甕 hia-kóng 靴管 hia-ê/hia-ôe 靴鞋 Hân-kok 韓國 Hân-kok-lâng 韓國人 Hân-kok-tūi 韓國隊 hân-chiàn 韓戰 hiáng/hióng/hiúⁿ 響 hiáng-liāng/hióng-liōng 響亮 hiáng-bóe-chôa/hióng-bé-chôa 響尾蛇 hiáng-keng/hióng-keng 響弓 hiáng-èng/hióng-èng 響應 hiáng-khí/hióng-khí 響起 hiáng-bé/hióng-bé 響馬 hiáng-bé-pô/hióng-bé-pô 響馬婆 hāng 項 hāng-láng 項láng hāng-bo̍k 項目 hāng-tāng 項重 hāng-hāng 項項 han-bān 頇慢 han-bān 頇顢 han-bān-lâng 頇顢人 han-bān-chhùi 頇顢嘴

ia̍t-peng 閱兵 ia̍t-lám/oa̍t-lám/ia̍t-lám 閱覽 iam 閹 iam-koaⁿ 閹官 iam-hoān 閹宦 iam-tiāu 閹掉 iam-káng 閹耩 iam-tē-á 閹袋仔 iam-ti/iam-tu 閹豬 iam-sîⁿ 閹錢 iam-ke/iam-koe 閹雞 iam-ke-kiâⁿ/iam-koe-kiâⁿ 閹雞行 iam/im 陰 im-kong 陰光 im-léng 陰冷 im-kong 陰功 im-si 陰司 im-thiⁿ 陰天 im-the̍h 陰宅 im-ki/im-ku 陰居 im-hú 陰府 im-iáⁿ 陰影 im-tek 陰德 im-hō͘ 陰戶 im-le̍k 陰曆 im-to̍k 陰毒 im-khì 陰氣 im-tîm 陰沉 im-thim-to̍k 陰沉毒 im-liâng 陰涼 im-hóe/im-hé 陰火 im-hô͘-sàn 陰狐疝 im-thim 陰琛 im-thim-to̍k 陰琛毒 im-thim-bīn 陰琛面 im-sàn 陰疝 im-chèng 陰症 im-kán 陰癇 im-keng 陰莖 im-sat 陰虱 im-thâng 陰蟲 im-bô͘ 陰謀 im-tō 陰道 im-pō͘ 陰部 im-mn̂g 陰門 im-kan 陰間 im-im 陰陰 im-iâng/im-iông/im-iông 陰陽 im-iông-lâng 陰陽人 im-iâng-ba̍k 陰陽目 im-iông-chóa 陰陽紙 im-hiám 陰險 im-hiám-pō͘ 陰險步 im-bâi 陰霾 im-hong 陰風 im-chek 陰騭 im-chek-hûn 陰騭痕 im-hûn 陰魂 iâng-tâi/iông-tâi 陽台 iâng-siū 陽壽 iông-sèng 陽性 iông-sèng-hoán-èng 陽性反應 Iông-bêng 陽明 Iông-bêng-soaⁿ 陽明山 Iông-bêng-i-īⁿ 陽明醫院 iông-chhun 陽春 iông-le̍k 陽曆 iông-ke̍k 陽極 iông-kán 陽癇 iông-khí-se̍k 陽起石 iông-kan 陽間 im 音 im-sìn 音信 im-chhiùⁿ-pôaⁿ 音唱盤 im-lu̍t 音律 im-hāu 音效 im-ga̍k 音樂 im-ga̍k-kio̍k 音樂劇 im-ga̍k-tâi 音樂台 im-ga̍k-ka 音樂家 im-ga̍k-thiaⁿ 音樂廳 im-ga̍k-hōe 音樂會 im-ga̍k-kài 音樂界 im-ga̍k-hē 音樂系 im-pho 音波 im-hû 音符 im-chiat 音節 im-sek 音色 im-sìn 音訊 im-chit 音質 im-sok 音速 im-liāng/im-liōng 音量 im-kai 音階 im-ūn 音韻 im-hiáng/im-hióng 音響 ia̍h 頁 ia̍h-chng 頁裝 ia̍h--kòe-lâi/ia̍h--kè-lâi 頁過來

ín-bih/ún-bih 隱匿 ín-hâm/ún-hâm 隱含 ín-jū/ún-jū 隱喻 ín-sū/ún-sū 隱士 ín-bi̍t/ún-bi̍t 隱密 ín-hêng/ún-hêng 隱形 ín-hêng-ba̍k-kiàⁿ/ún-hêng-ba̍k-kiàⁿ 隱形目鏡 ín-chêng/ún-chêng 隱情 ín-iu/ún-iu 隱憂 ín-hóe/ún-hé 隱火 ín-chông/ún-chông 隱藏

īⁿ-sū 院士 īⁿ-hōe 院會 īⁿ-hāu 院校 īⁿ-hat-chhī 院轄市 īⁿ-tiúⁿ 院長 īⁿ-mn̂g 院門 ī-hù/ū-hù 預付 ī-kó͘/ū-kó͘ 預估 ī-chioh/ū-chioh 預借 ī-pī/ū-pī 預備 ī-pī-kim/ū-pī-kim 預備金 ī-tiāu/ū-tiāu 預兆 ī-sian/ū-sian 預先 ī-kò/ū-kò 預告 ī-pò/ū-pò 預報 ī-tēng/ū-tēng 預定 ī-sím/ū-sím 預審 ī-kám/ū-kám 預感 ī-liāu/ū-liāu 預料 ī-kî/ū-kî 預期 ī-chhek/ū-chhek 預測 ī-ián/ū-ián 預演 ī-ti/ū-ti 預知 ī-chiok/ū-chiok 預祝 ī-kho/ū-kho 預科 ī-soàn/ū-soàn 預算 ī-sǹg-àn/ū-sǹg-àn 預算案 ī-iok/ū-iok 預約 ī-kiàn/ū-kiàn 預見 ī-giân/ū-giân 預言 ī-kè/ū-kè 預計 ī-bô͘/ū-bô͘ 預謀 ī-kéng/ū-kéng 預警 ī-kó͘/ū-kó͘ 預購 ī-sài/ū-sài 預賽 ī-soán/ū-soán 預選 ī-hông/ū-hông 預防 ī-hông-chiam/ū-hông-chiam 預防針

jūn-goe̍h/jūn-ge̍h/lūn-goe̍h/lūn-ge̍h 閏月 jūn/lūn 韌 jūn-phôe/jūn-phê 韌皮

kàm-tēng 鑑定 kàm-sek 鑑識 kàm-sióng 鑑賞 kàm-la̍p 鑒納 khai/khui 開 khui-tháu 開tháu khui-hā-hā 開下下 khai-liáu 開了 khai-liáu-liáu 開了了 khui-chéⁿ/khui-chíⁿ 開井 khai-kiau 開交 khui-á 開仔 khui-hūn 開份 khai-sái 開使 khai-sái-phut 開使刜 khai-sái-ēng/khai-sái-iōng 開使用 khui--lâi 開來 khui-tó-chhia 開倒車 khui-kè 開價 khai-goân 開元 khui-kng 開光 khui-kong-hūn 開公分 khai-kong-khóaⁿ 開公款 khui-peng 開兵 khui-to 開刀 khui-lia̍t 開列 khui-tōng 開動 khui-pau 開包 khai-hòa 開化 khui-khì/khui-khù 開去 khui-chhe 開叉 khai-kháu 開口 khai-tâi/khui-tâi 開台 khui-chhùi 開嘴 khui-chhùi-chhàu 開嘴臭 khui-chhùi-kiāu 開嘴譙 khui-sì-tiûⁿ 開四場 khai-kok 開國 khai-kok-khò͘ 開國庫 khui-ûi 開圍 khai-ki 開基 khai-ki-tē/khai-ki-tōe 開基地 khai-ki-chó͘ 開基祖 khai-khún 開墾 khai-iā-chhia/khui-iā-chhia 開夜車 khai-tāi-giân 開大言 khai-thian-tē/khai-thian-tōe 開天地 khui-thiⁿ-thang 開天窗 khai-thian-bûn 開天門 khai-sí 開始 Khai-hong/khui-hong 開封 khai-tō 開導 khai-tián 開展 khai-san-ông 開山王 khai-san-chó͘ 開山祖 khai-kang 開工 khui-chhī 開市 khai-bō͘ 開幕 khai-bō͘-sek 開幕式 khui-té-khò͘/khui-tóe-khò͘ 開底褲 khui-tiàm 開店 khai-khò͘-gîn/khai-khò͘-gûn 開庫銀 khai-têng/khui-têng 開庭 khai-tiong 開張 khai-chhái/khui-chhái 開彩 khai-óng 開往 khai-teng 開徵 khai-sim/khui-sim 開心 khui-sim-khiàu 開心竅 khai-hoâi 開懷 khai-chiàn 開戰 khui-hō͘ 開戶 khui-chhiú 開手 khui-thiah 開拆 khai-thok 開拓 khui-ó͘ 開挖 khai-chhái 開採 khai-pò͘ 開播 khai-khiau 開撽 khai-chi 開支 khui-chi-phiò 開支票 khai-hòng 開放 khai-hòng-sek 開放式 khui-siàu 開數 khai-bêng 開明 khui-chhun 開春 khui-àm-chhia 開暗車 khui-khòng 開曠 khui-hōe 開會 khai-lóng 開朗 khai-cha-bó͘ 開查某 khui-kheng 開框 khui-toh 開桌 khui-pîⁿ 開棚 khai-gia̍p 開業 khui-pio 開標 khui-ki 開機 khui-chiaⁿ 開正 khui-pō͘ 開步 khai-siau 開消 khui-kau 開溝 khui-kau-á 開溝仔 khai-ián 開演 khui-hóe/khui-hé 開火 khai-chióng 開獎 khui-pan 開班 khai-ēng/khai-iōng 開用 khui-chhân 開田 khai-hoat 開發 khui-hoat-phiò 開發票 khui-chīn-pōng 開盡磅 khui-pôaⁿ 開盤 khui-ba̍k 開目 khai-gán-kài 開眼界 khai-phòa/khui-phòa 開破 khai-ta-ta 開礁礁 khai-sī 開示 khai-phiò/khui-phiò 開票 khui-phiò-só͘ 開票所 khai-kìm 開禁 khui-khang 開空 khai-khiàu/khui-khiàu 開竅 khui-li̍p 開立 khai-toan 開端 khui-hoa̍t-toaⁿ 開罰單 khui-siaⁿ 開聲 khui-siaⁿ-khàu 開聲哭 khai-ūi 開胃 khui-pî 開脾 khui-pî-thng 開脾湯 khui-kha 開腳 khui-kha-chhe 開腳叉 khui-kha-thian 開腳天 khui-kha-kheng 開腳脛 khui-kha-kiâⁿ 開腳行 khui-kha-khò͘ 開腳褲 khui-chho 開臊 khai-kí/khai-kú 開舉 khui-chûn 開船 khui-hoe 開花 khai-hoa-phàu 開花砲 khui-hng 開荒 khui-chhài 開菜 khai-sin-hô 開薪禾 khui-io̍h 開藥 khui-io̍h-á 開藥仔 khui-io̍h-toaⁿ 開藥單 khui-io̍h-hng 開藥方 khui-ki/khui-ku 開裾 khai-kái 開解 khui-hùn 開訓 khai-siat 開設 khai-kho 開誇 khai-khò/khui-khò 開課 khai-káng 開講 khui-gī 開議 khai-hùi/khai-khùi 開費 khai-sài 開賽 khui-lō͘ 開路 khui-lō͘-ki 開路機 khui-chhia 開車 khui-pān 開辦 khai-pān-hùi 開辦費 khai-pān 開辨 khui-thàu 開透 khai-thong 開通 khai-tō 開道 khui-chhèng 開銃 khai-siau 開銷 khai-chîⁿ/khui-chîⁿ 開錢 khui-só 開鎖 khui-chha̍k 開鑿 khui-mn̂g 開門 khui--khui/khui-khui 開開 khui-khoah 開闊 khai-koan 開關 khai-pi̍t 開闢 khai-tî/khai-tû 開除 khui-bīn 開面 khui-thâu 開頭 keng 間 keng-á 間仔 keng-á-té/keng-á-tóe 間仔底 keng-á-cha-pó͘ 間仔查某 kàn-chiap 間接 keng-tn̄g 間斷 kiàm-ji̍t/kàn-ji̍t 間日 keng-keh 間格 kàn-hioh-sèng 間歇性 kan-tia̍p/kàn-tia̍p 間諜 keng-keh 間隔 kok 閣 koh-khah 閣khah koh-khahput-jî/koh-khahput-jû 閣khah不如 koh-m̄ 閣m̄ koh-chi̍t-ê 閣一個 koh-hā/kok-hā 閣下 kok-tan 閣丹 koh-lâi 閣來 koh-kiam 閣兼 koh-chài 閣再 kok-chài-kóng 閣再講 koh-chhut-sì 閣出世 kok-pia̍t 閣別 koh-ke 閣加 koh-khì/koh-khù 閣去 koh-oân 閣員 koh-chhōa 閣娶 koh-kè 閣嫁 koh-kúi-ji̍t 閣幾日 koh-khioh--tio̍h 閣拾著 koh-kûi 閣揆 koh-ōaⁿ 閣換 koh-poaⁿ 閣搬 koh-khiàm 閣欠 koh-oa̍h 閣活 koh-oa̍h-cheh/koh-oa̍h-choeh 閣活節 koh-tán 閣等 koh-kóng 閣講 kui-lú 閨女 ke-pâng/ke-pông/kui-pâng 閨房 khoah 闊 khoah-pia̍t 闊別 khoah-chhùi 闊嘴 khoah-chhùi-á 闊嘴仔 khoah-chhùi-pô 闊嘴婆 khoah-chhùi-lông 闊嘴郎 khoah-chhùi-ho̍h 闊嘴鶴 khoah-tōa 闊大 khoah-pak 闊幅 khoah-tō͘ 闊度 khoah-chhiú 闊手 khoah-pó͘ 闊斧 khoah-khǹg 闊曠 khoah-lóng-lóng 闊朗朗 khoah-bóng-bóng 闊漭漭 khoah-e̍h/khoah-oe̍h 闊狹 khoah-sai-sai 闊獅獅 khoah-bā 闊碼 khoh-chō 闊綽 khoah-pak 闊腹 khoah-bông-bông 闊茫茫 khoah-bóng-bóng 闊莽莽 khoah-sin 闊身 khoah-bīn 闊面 khoah-thâu-á 闊頭仔 khap-hú 闔府 koaiⁿ/koan 關 koaiⁿ--tiâu 關tiâu Koan-tiong 關中 koan-ki 關乩 koan-hē 關係 koan-hē-jîn 關係人 koaiⁿ-ji̍p/koan-ji̍p 關入 Koan-kong 關公 koan-kong-khàm 關公崁 koan-kong-kiā 關公崎 koan-kong-phòa 關公破 koan-to 關刀 koan-to-hoe 關刀花 koan-to-tāu 關刀豆 koan-to-liân 關刀鰱 koan-chhiat 關切 koan-khah 關卡 koan-oân 關員 koaiⁿ-chhùi 關嘴 Koan-san 關山 Koan-tó 關島 Koan-tè-biō 關帝廟 Koan-tè-iâ 關帝爺 koaiⁿ--tiàm 關店 Koan-biō 關廟 koan-sim 關心 koan-ài 關愛 koan-hoâi 關懷 koaiⁿ--tiāu 關掉 koan-î/koan-û 關於 Koan-tong 關東 koaiⁿ-ki 關機 koaiⁿ-sí 關死 koan-chù 關注 Kan-tāu 關渡 koan-chiàu 關照 koaiⁿ-kaⁿ 關監 koan-sòe/koan-sè 關稅 koan-tâng 關童 koan-chat/koan-chiat 關節 koan-liân 關聯 koan-lo̍h-im 關落陰 Koan-se 關西 koan-soat/koan-soeh/koan-seh 關說 koaiⁿ--khí-lâi 關起來 koaiⁿ-chhia 關車 koan-liân 關連 koan-kiàn/koan-kiān 關鍵 koan-kiān-sèng 關鍵性 koan-hông 關防 koan-thâu 關頭 kàng-hā 降下 kàng-kē 降低 kàng-kè 降價 kàng-kàu 降到 kàng-hok 降幅 kàng-kî 降旗 kàng-un 降溫 kàng-hóe/kàng-hé 降火 kàng-hóe-khì/kàng-hé-khì 降火氣 kàng-kip 降級 kàng-chit 降職 kàng-chì 降至 kàng-lo̍h 降落 kàng-lo̍h-sòaⁿ 降落傘 kàng-ú 降雨 kiā-á 陭仔 kiā-á-chàn 陭仔層 kiā-pho 陭坡 kiā-chàn 陭層 khām-khe̍h 陷竭 kai 階 kai-chân 階層 kai-tōaⁿ 階段 kai-kip 階級 keh 隔 keh-chi̍t-kang 隔一工 keh-tang 隔冬 keh-piah 隔壁 keh-piah-ūi 隔壁位 keh-piah-chhù 隔壁厝 keh-piah-ke 隔壁家 keh-soaⁿ 隔山 keh-kang 隔工 keh-nî 隔年 keh-ji̍t 隔日 keh-chá-khí 隔早起 keh-àm 隔暗 keh-mê/keh-mî 隔暝 keh-mê-pn̄g/keh-mî-pn̄g 隔暝飯 keh-jia̍t 隔熱 keh-kài 隔界 keh-choa̍t 隔絕 keh-pak 隔腹 keh-tńg-tang 隔轉冬 keh-tńg-kang 隔轉工 keh-tńg-nî 隔轉年 keh-tńg-ji̍t 隔轉日 keh-tńg-àm 隔轉暗 keh-tńg-mê/keh-tńg-mî 隔轉暝 keh-khui 隔開 keh-keng 隔間 keh-keng-bah 隔間肉 keh-hek 隔閡 keh-lī/keh-lî 隔離 keh-im 隔音 keh-bé 隔馬 khek/khiah 隙 kò͘-chú 雇主 kò͘-oân 雇員 ke/koe 雞 ke-kiān/koe-kiān 雞kiān ke-kiān-mo̍͘h/koe-kiān-mo̍͘h 雞kiān膜 ke-kui/koe-kui 雞kui ke-kui-á/koe-kui-á 雞kui仔 ke-kui-sian/koe-kui-sian 雞kui仙 ke-siū/koe-siū 雞siū ke-tiâu/koe-tiâu 雞tiâu ke-tan/koe-tan 雞丹 ke-á/koe-á 雞仔 ke-á-kiáⁿ/koe-á-kiáⁿ 雞仔囝 ke-á-ba̍k/koe-á-ba̍k 雞仔目 ke-á-hoe/koe-á-hoe 雞仔花 ke-á-hî/koe-á-hû 雞仔魚 ke-nōa/koe-nōa 雞僆 ke-nōa-á/koe-nōa-á 雞僆仔 ke-kang/koe-kang/ke-kong/koe-kong 雞公 ke-kang-chhì/koe-kang-chhì 雞公刺 ke-kang-chhiū/koe-kang-chhiū 雞公樹 ke-kang-thâu/koe-kang-thâu 雞公頭 ke-koan-bo̍k/koe-koan-bo̍k 雞冠木 ke-koan-hoe/koe-koan-hoe 雞冠花 ke-nn̄g/koe-nn̄g 雞卵 ke-nn̄g-jîn/koe-nn̄g-jîn 雞卵仁 ke-nn̄g-peng/koe-nn̄g-peng 雞卵冰 ke-nn̄g-hêng/koe-nn̄g-hêng 雞卵形 ke-nn̄g-kńg/koe-nn̄g-kńg 雞卵捲 ke-nn̄g-kó/koe-nn̄g-kó 雞卵果 ke-nn̄g-chheng/koe-nn̄g-chheng 雞卵清 ke-nn̄g-ko/koe-nn̄g-ko 雞卵糕 ke-nn̄g-hoe/koe-nn̄g-hoe 雞卵花 ke-nn̄g-bīn/koe-nn̄g-bīn 雞卵面 ke-kiò-kiⁿ/koe-kiò-keⁿ 雞叫更 ke-thî/koe-thî 雞啼 ke-pò-în/koe-pò-în 雞報寅 ke-pò-hiáu/koe-pò-hiáu 雞報曉 ke-pô/koe-pô 雞婆 ke-pô-chhùi/koe-pô-chhùi 雞婆嘴 ke-pô-chhéng/koe-pô-chhéng 雞婆筅 ke-chí-tāi/koe-chí-tāi 雞子大 ke-chí-liam/koe-chí-liam 雞子拈 ke-sun/koe-sun 雞孫 ke-kha-chhng/koe-kha-chhng 雞尻川 ke-bóe-chui/koe-bé-chui 雞尾椎 ke-sái/koe-sái 雞屎 ke-sái-kó/koe-sái-kó 雞屎果 ke-sái-tîn/koe-sái-tîn 雞屎藤 ke-sái-phang/koe-sái-phang 雞屎蜂 ke-am/koe-am 雞庵 ke-āu-jiáu/koe-āu-jiáu 雞後爪 ke-sim-chhài/koe-sim-chhài 雞心菜 ke-am/koe-am 雞掩 ke-bong/koe-bong 雞摸 ke-chím/koe-chím 雞枕 ke-jiû/koe-jiû 雞柔 ke-thô/koe-thô 雞桃 ke-thô-á/koe-thô-á 雞桃仔 ke-tiâu/koe-tiâu 雞椆 ke-jiû/koe-jiû 雞榆 ke-bó/koe-bú 雞母 ke-bó-chhōa/koe-bú-chhōa 雞母chhōa ke-bó-chí/koe-bú-chí 雞母子 ke-bó-siū/koe-bú-siū 雞母岫 ke-bó-chhiū/koe-bú-chhiū 雞母樹 ke-bó-chu/koe-bú-chu 雞母珠 ke-bó-phôe/koe-bú-phê 雞母皮 ke-bó-thâng/koe-bú-thâng 雞母蟲 ke-mn̂g/koe-mn̂g/ke-mo͘/koe-mo͘ 雞毛 ke-mô͘-kâu/koe-mô͘-kâu 雞毛猴 ke-mn̂g-chhéng/koe-mn̂g-chhéng/ke-mo͘-chhéng/koe-mo͘-chhéng 雞毛筅 ke-iû/koe-iû 雞油 ke-che/koe-che 雞災 ke-jiáu/koe-jiáu 雞爪 ke-jiáu-png/koe-jiáu-png 雞爪楓 ke-jiáu-hong/koe-jiáu-hong 雞爪瘋 ke-jiáu-lân/koe-jiáu-lân 雞爪蘭 ke-biang/koe-biang 雞盲 ke-sio-tok/koe-sio-tok 雞相啄 ke-bâi/koe-bâi 雞眉 ke-bîn/koe-bîn 雞眠 ke-gán/koe-gán 雞眼 ke-cheh-mê/koe-cheh-mî 雞睫暝 ke-kńg/koe-kńg 雞管 ke-lam/koe-lam/ke-lang/koe-lang 雞籠 ke-lang-phang/koe-lang-phang 雞籠蜂 ke-cheng/koe-cheng 雞精 ke-pùn-tîn/koe-pùn-tîn 雞糞藤 ke-si-mī/koe-si-mī 雞絲麵 ke-tà/koe-tà 雞罩 ke-ang/koe-ang 雞翁 ke-bah/koe-bah 雞肉 ke-heng/koe-heng 雞胸 ke-kha/koe-kha 雞腳 ke-kha-jiáu/koe-kha-jiáu 雞腳爪 ke-kha-chháu/koe-kha-chháu 雞腳草 ke-kha-lân/koe-kha-lân 雞腳蘭 ke-kha-kī/koe-kha-kū 雞腳距 ke-tn̂g-chháu/koe-tn̂g-chháu 雞腸草 ke-pak-lāi/koe-pak-lāi 雞腹內 ke-thúi/koe-thúi 雞腿 ke-chi̍h-hông/koe-chi̍h-hông 雞舌hông ke-kè-kńg/koe-kè-kńg 雞薊捲 ke-khim-heng/koe-khim-heng 雞襟胸 ke-kak/koe-kak 雞角 ke-kak-á/koe-kak-á 雞角仔 ke-kak-kang/koe-kak-kang/ke-kak-kong/koe-kak-kong 雞角公 ke-kak-chhì/koe-kak-chhì 雞角刺 ke-kak-sèng/koe-kak-sèng 雞角性 ke-kak-thai/koe-kak-thai 雞角胎 ke-kì-tî/koe-kì-tî 雞記持 ke-thûn-á/koe-thûn-á 雞豚仔 ke-kī/koe-kū 雞距 ke-ná-hún/koe-ná-hún 雞那粉 ke-chiú/koe-chiú 雞酒 ke-hêng/koe-hêng 雞雄 ke-chû-á/koe-chû-á 雞雛仔 ke-thâu/koe-thâu 雞頭 ke-thâu-thî/koe-thâu-thî 雞頭啼 ke-thâu-chí/koe-thâu-chí 雞頭子 ke-thâu-bah/koe-thâu-bah 雞頭肉 ke-hiong-tîn/koe-hiong-tîn 雞香藤 ke-tâi/koe-tâi 雞駘 ke-tâi-siàng/koe-tâi-siàng 雞駘相 ke-tâi-sîn/koe-tâi-sîn 雞駘神 ke-kut-hông/koe-kut-hông 雞骨黃 ke-kè-hoe/koe-kè-hoe/ke-kòe-hoe/koe-kè-hoe 雞髻花 ke-kè-chhài/koe-kòe-chhài 雞髻菜 ke-hî/koe-hû 雞魚 ke-lô͘/koe-lô͘ 雞鱸 ke-ah/koe-ah 雞鴨 ke-ah-á/koe-ah-á 雞鴨仔 ke-eng/koe-eng 雞鷹 ke-chê-kin/koe-chôe-kun 雞齊根 khò 靠 khò-bē-tiâu/khò-bōe-tiâu 靠bōe-tiâu khò-tī 靠tī khò-sio̍k 靠俗 khò-óa 靠倚 khò-sì/khò-sè 靠勢 khò-soaⁿ 靠山 khò-hōaⁿ 靠岸 khò-té/khò-tóe 靠底 khò-chhiú 靠手 khò-chím 靠枕 khòa-sòaⁿ 靠汕 khò-chhián 靠淺 khò-káng 靠港 khò-ngē/khò-ngī 靠硬 khò-ta/khòa-ta 靠礁 khò-kīn/khò-kūn 靠近 kek 革 kek-sak 革sak kek-khì/kek-khù 革去 kek-bēng 革命 kek-bēng-sèng 革命性 kek-sin 革新 kek-tî/kek-tû 革除 kióng-kò͘ 鞏固 kiok-kiong 鞠躬 kú-chhài 韭菜 kú-chhài-hoe 韭菜花 khéng 頃 khih-kau-kut/keh-kau-kut 頰溝骨

lô 鑼 lô-á 鑼仔 lô-kó͘ 鑼鼓 loân-kà 鑾駕 lūn 閏 lūn-nî 閏年 lòng 閬 lòng-khòng 閬閌 lēng 閵 lō͘ 陋 lō͘-sì/lō͘-sè 陋勢 lō͘-che 陋災 lō͘-che̍h 陋絕 lō͘-si̍p 陋習 lō͘-kui 陋規 lêng 陵 lêng-chhím 陵寢 lio̍k-siāng/lio̍k-siōng 陸上 Lio̍k-kong 陸光 lio̍k-tē/lio̍k-tōe 陸地 lio̍k-chiàn 陸戰 lio̍k-chiàn-tūi 陸戰隊 lio̍k-kiô 陸橋 lio̍k-hái-khong 陸海空 lio̍k-sio̍k 陸續 lio̍k-eng 陸英 le̍k-lō͘/lio̍k-lō͘ 陸路 lio̍k-kun 陸軍 Lio̍k-kun-koaⁿ-hāu 陸軍官校 lio̍k-ūn 陸運 liông-lú 隆乳 liông-hō͘ 隆厚 Liông-tiân 隆田 liông-sēng 隆盛 liông-heng 隆興 liông-tiōng 隆重 lē-jī 隸字 lē-sio̍k 隸屬 lē-sio̍k-tī 隸屬tī lē-su 隸書 lī/lî 離 lī-bē-khui/lî-bē-khui/lī-bē-khui/lî-bōe-khui 離bē開 lī-sè/lî-sè 離世 lī-sè-ko͘/lî-sè-ko͘ 離世孤 lī-sio̍k/lî-sio̍k 離俗 lī-pia̍t/lî-pia̍t 離別 lī--khì/lî--khù 離去 lī-ha̍p/lî-ha̍p 離合 lī-tē/lî-tōe 離地 lī-kéng/lî-kéng 離境 lī-kî/lî-kî 離奇 lī-kî-sit-chong/lî-kî-sit-chong 離奇失蹤 lī-leng/lî-leng 離奶 lī-hun/lî-hun 離婚 lī-hun-su/lî-hun-su 離婚書 lī-kiong/lî-kiong 離宮 lī-ka/lî-ka 離家 lī-ka-chhut-cháu/lî-ka-chhut-cháu 離家出走 lī-hōaⁿ/lî-hōaⁿ 離岸 lī-se̍k/lî-se̍k 離席 lī-sim/lî-sim 離心 lī-chhiû/lî-chhiû 離愁 lī-tiāu/lî-tiāu 離掉 lī-su/lî-si 離書 lī-bó͘/lî-bó͘ 離某 lī-khì/lî-khì 離棄 lī-bô-lōa-hn̄g/lî-bô-lōa-hn̄g 離無偌遠 lī-ī/lî-ī 離異 lī-tiàu/lî-tiàu 離窵 lī-keng/lî-keng 離經 lī-iân/lî-iân 離緣 lī-iân-bó͘/lî-iân-bó͘ 離緣某 lī-chit/lî-chit 離職 lī-phó͘/lî-phó͘ 離譜 lī-sin/lî-sin 離身 lī-kīn-kīn/lî-kūn-kūn 離近近 lī-hn̄g-hn̄g/lî-hn̄g-hn̄g 離遠遠 lī-hiong/lî-hiong 離鄉 lī-hiong-pōe-chéⁿ/lî-hiong-pōe-chíⁿ 離鄉背井 lī-khui/lî-khui 離開 lī-lī-lak-lak/lî-lî-lak-lak 離離落落 lī-lō͘-hián/lî-lō͘-hián 離鹵幌 lân/lān 難 lân-siāng-ka-lân/lân-siōng-ka-lân 難上加難 lân-sû 難事 lân-í-hêng-iông 難以形容 lân-í-siang-sìn/lân-í-siong-sìn 難以相信 lân-pó 難保 lân-bián 難免 lân-kham 難堪 lân-jî-teng-thian/lân-jû-teng-thian 難如登天 lân-kio̍k 難局 lân-tō͘ 難度 lân-tit 難得 lân-jím 難忍 lân-bông 難忘 lân-koài 難怪 lân-sêng 難成 lân-īⁿ 難易 lān-bîn 難民 lân-tī 難治 lân-ûi-chêng 難為情 lân-sán 難產 lân-tong 難當 lân-nāi 難耐 lān-pau 難胞 lân-lêng-khó-kùi 難能可貴 lân-sek 難色 lân-kái 難解 lân-soeh/lân-seh 難說 lân-pān 難辨 lân-tô 難逃 lân-koan 難關 lân-tê/lân-tôe 難題 lêng 零 lêng-hā 零下 lêng-loān 零亂 lêng-kiāⁿ 零件 lêng-hun 零分 lêng-siū 零售 lêng-siū-siong 零售商 lêng-siū-tiàm 零售店 lêng-sò͘ 零數 lân-san/lêng-seng 零星 lân-san-á 零星仔 lân-san-bóe/lân-san-bé 零星尾 lân-san-kang 零星工 lân-sankhang-khòe/lân-sankhang-khè 零星工課 lân-san-ēng/lân-san-iōng 零星用 lan-san-bah 零星肉 lân-san-bé/lân-san-bóe 零星買 lân-san-bē/lân-san-bōe 零星賣 lân-san-chîⁿ 零星錢 lêng-sî 零時 lân-mi̍h 零物 lêng-iōng 零用 lêng-iōng-kim 零用金 lân-chhùi 零碎 lân-chhùi-bah 零碎肉 lêng-si̍t 零食 lûi 雷 lûi-khà 雷khà lûi-tân 雷tân lûi-kong 雷公 lûi-kong-sèng 雷公性 lûi-kong-kòng 雷公摃 lûi-kong-thn̄g 雷公杖 lûi-kong-kin/lûi-kong-kun 雷公根 lûi-kong-chheng 雷公棦 lûi-kong-khà 雷公磕 lûi-kong-tîn 雷公藤 lûi-kong-kun 雷公鈞 lûi-kong-hō͘ 雷公雨 lûi-kong-bīn 雷公面 lûi-kong-chiáu 雷公鳥 lûi-háu 雷吼 lûi-siā 雷射 Lûi-kin/Lûi-kun 雷根 lûi-kńg/lûi-koán 雷管 lûi-siaⁿ 雷聲 lûi-ta̍t 雷達 lûi-chim 雷鍼 lûi-tiān 雷電 lûi-pian 雷鞭 lûi-hî/lûi-hû 雷魚 lō͘ 露 lō͘-chhu̍t 露出 lō͘-ke-sòaⁿ-the̍h 露家散宅 lō͘-hêng 露形 lō͘-chúi/lò͘-chúi 露水 lō͘-iâⁿ/lô͘-iâⁿ 露營 lō͘-lê 露螺 lō͘-se-a 露西亞 lō͘-bīn 露面 lō͘-bé-kha 露馬腳 lō͘-kut 露骨 lō͘-thé 露體 lō͘-iâm 露鹽 la̍h/le̍k 靂 lêng 靈 lêng-tan 靈丹 lêng-ūi 靈位 lêng-siu 靈修 lêng-kong 靈光 lêng-chêng/lêng-chiân 靈前 lêng-chhù 靈厝 lêng-tn̂g 靈堂 lêng-khá 靈巧 lêng-tiùⁿ 靈帳 lêng-sèng 靈性 lêng-kám 靈感 lêng-èng 靈應 lêng-bín 靈敏 lêng-bín-tō͘ 靈敏度 lêng-kiū 靈柩 lêng-toh 靈桌 lêng-ki 靈機 lêng-ki-it-tōng 靈機一動 lêng-khì 靈氣 lêng-oa̍h/lêng-oa̍t 靈活 lêng-bu̍t 靈物 lêng-khiàu 靈竅 lêng-cheng 靈精 lêng-siàⁿ 靈聖 lêng-chi 靈芝 lêng-io̍h 靈藥 lêng-chhia 靈車 lêng-thong 靈通 lêng-giām 靈驗 lêng-thé 靈體 lêng-hûn 靈魂 lêng-hûn-ha̍k 靈魂學 lūn-miā 韌命 lūn-thô͘ 韌土 lūn-keh-thô͘ 韌塥土 lūn-hî/lūn-hû 韌魚 lūn-phīⁿ 韌鼻 léng-sū 領事 léng-sū-koán 領事館 léng-sian 領先 léng-thó͘ 領土 léng-thó͘-koân 領土權 léng-he̍k 領域 léng-tō 領導 léng-tō-hā 領導下 léng-tō-jîn 領導人 léng-tō-iú-hong 領導有方 léng-tō-chiá 領導者 léng-gō͘ 領悟 léng-kàu 領教 léng-hái 領海 léng-káng 領港 léng-káng-chûn 領港船 léng-lia̍k/léng-lio̍k 領略 léng-siù 領袖 léng-tūi 領隊

mn̂g-kha̍h--tiâu 門kha̍h--tiâu mn̂g-khiā 門khiā mn̂g-ē-khū 門下臼 mn̂g-sì-bóe/mn̂g-sì-bé 門世尾 mn̂g-lâng 門人 mn̂g-hâm 門函 mn̂g-kháu 門口 mn̂g-kháu-kong 門口公 mn̂g-kháu-chhù-piⁿ 門口厝邊 mn̂g-kháu-tiâⁿ 門口埕 mn̂g-khó-lô-chhiok 門可羅雀 mn̂g-chhùi 門嘴 mn̂g-chhùi-kháu 門嘴口 mn̂g-tiâⁿ 門埕 mn̂g-gōa 門外 mn̂g-tùi 門對 mn̂g-ak 門屋 mn̂g-chhī-pō͘ 門市部 mn̂g-khiā 門徛 mn̂g-hō͘ 門戶 mn̂g-hō͘-chi-kiàn 門戶之見 mn̂g-hō͘-sio-tùi 門戶相對 mn̂g-hō͘-siang-tong/mn̂g-hō͘-siong-tong 門戶相當 mn̂g-hō͘-khū 門戶臼 mn̂g-sìⁿ 門扇 mn̂g-sìⁿ-pán 門扇板 mn̂g-chhiú 門手 mn̂g-lêng 門拎 mn̂g-tah 門搭 mn̂g-hāⁿ 門撖 mn̂g-hāⁿ--leh 門撖leh mn̂g-táu 門斗 mn̂g-thiāu 門柱 mn̂g-sng 門栓 mn̂g-bâi 門楣 mn̂g-pâi 門牌 mn̂g-gê 門牙 mn̂g-khian/mn̂g-khan 門牽 mn̂g-káu 門狗 mn̂g-khoân 門環 mn̂g-tong-hō͘-tùi 門當戶對 mn̂g-tēng 門碇 mn̂g-sîn 門神 mn̂g-phiò 門票 mn̂g-kìm 門禁 mn̂g-thang 門窗 mn̂g-lî 門簾 mn̂g-phāng 門縫 mn̂g-liân 門聯 mn̂g-kha-tau 門腳兜 mn̂g-kha-kháu 門腳口 mn̂g-khū 門臼 mn̂g-lō͘ 門路 mn̂g-io̍h--leh 門鈅leh mn̂g-liú-á 門鈕仔 mn̂g-lêng 門鈴 mn̂g-chhòaⁿ 門閂 mn̂g-chhòaⁿ-phīⁿ 門閂鼻 mn̂g-thâu 門頭 mn̂g-hia̍h 門額 mn̂g-khí 門齒 mn̂g-chhiuⁿ 開槍

Ngá-ka-ta̍t 雅加達 ngá-ì 雅意 ngá-khì 雅氣 ngá-koan 雅觀 ngá-giân 雅言 ngá-liāng/ngá-liōng 雅量 niá 領 niá-á 領仔 niá-peng 領兵 niá-chhùi 領嘴 niá-hôe 領回 niá-kang-chîⁿ 領工錢 niá-kin/niá-kun 領巾 niá-tòa 領帶 niá-chêng 領情 niá-siu 領收 niá-hōe 領會 niá-khoán 領款 niá-pan 領班 niá-khong 領空 niá-tāu 領脰 niá--tio̍h 領著 niá-cháu 領走 niá-hâm 領銜 niá-chîⁿ 領錢

oa̍t-liām 閱念 oa̍t-lám-sek 閱覽室 oa̍t-tho̍k 閱讀 o 阿 o-cho 阿糟 oaⁿ 鞍

pì-kháu 閉口 pì-bō͘ 閉幕 pì-bō͘-sek 閉幕式 pì-hōe 閉會 pì-sù 閉肆 pì-mn̂g 閉門 pì-mn̂g-keⁿ 閉門羹 pì-mn̂g-chō-ki/pì-mn̂g-chō-ku 閉門造車 phek-kiàn 闢建 pi̍t-ûi 闢為 pi 陂 pē-hā 陛下 pôe 陪 pôe-lâng-kheh 陪人客 pôe-lí-khì/pôe-lí-khù 陪你去 pôe-kàu-té/pôe-kàu-tóe 陪到底 pôe-chē 陪坐 pôe-kheh 陪客 pôe-sím 陪審 pôe-pài 陪拜 pôe-tòe/pôe-tè 陪綴 pôe-chōe 陪罪 pôe-chòng 陪葬 pôe-pin 陪賓 pê-chiú 陪酒 pha̍uh 雹 phè-phè-kiò 霈霈叫 pà 霸 pà-chú 霸主 pà-chiàm 霸佔 pà-sèng 霸性 pà-koân 霸權 pà-khì 霸氣 pà-ông 霸王 pà-tō 霸道 pà-thâu 霸頭 phek-lûi 霹雷 phek-le̍k 霹靂 pé 靶 pé-tiûⁿ 靶場 phauh 鞄 pian/piⁿ 鞭 pian-phàu-á 鞭炮仔 pian-tiông-bo̍k-ki̍p 鞭長莫及 pan-pò͘ 頒佈 pan-tēng-hiàn-hoat 頒定憲法 pan-sàng/pan-sòng 頒送 phò 頗 phó͘-kî-lia̍k/phó͘-kî-lio̍k 頗其略 phó͘-lia̍k-á/phó-lio̍k-á 頗略仔 phó͘-phó͘-á/phó-phó-á 頗頗仔

siuⁿ-piⁿ 鑲邊 siuⁿ-kim 鑲金 siám-bih 閃bih siám-put-lī/siám-put-lî 閃不離 siám-chè 閃債 siám-liâng 閃涼 siám-bô-lō͘ 閃無路 siám-sih 閃熠 síⁿ-nà 閃爁 síⁿ--ché/síⁿ-síⁿ--ché 閃者 siám-tio̍h 閃著 siám-kak 閃角 siám-cháu 閃走 siám-sin 閃身 siám-phiah 閃辟 siám-piⁿ 閃邊 siám-khui 閃開 siám-hō͘ 閃雨 siám-tiān 閃電 siám-hong 閃風 sûi 隋 sūi-tō 隧道 sûi 隨 sûi-chi̍t-ê 隨一個 sûi-chi̍t-hāng 隨一項 sûi-lâng 隨人 sûi-lâng-ì 隨人意 sûi-lâng-chia̍h 隨人食 sûi-piān 隨便 sûi-ê 隨個 sûi-tông 隨同 sûi-hô 隨和 sûi-oân 隨員 sûi-chāi 隨在 sûi-chāi-lâng 隨在人 sûi-chāi-lí 隨在你 sûi-chāi-góa 隨在我 sûi-tē/sûi-tōe 隨地 sûi-tāi-liû 隨大流 sûi-kè-kán 隨嫁kán sûi-hiō 隨後 sûi-ì 隨意 sûi-chhiú 隨手 sûi-chheⁿ/sûi-chhiⁿ 隨星 sûi-sî 隨時 sûi-ki 隨機 sûi-bó-kè/sûi-bú-kè 隨母嫁 sûi-soah 隨煞 sûi-hêng 隨行 sûi-sin-thiaⁿ 隨身聽 sûi-chhia 隨車 sûi-tūi 隨隊 sûi-sûi 隨隨 sûi-hong 隨風 sûi-hiuⁿ 隨香 sui-jiân 雖然 sui-bóng 雖罔 sui-kóng 雖講 siang-ē-hoâi/siang-ē-hâi 雙下頦 siang-pōe 雙倍 siang-tó-chúi 雙倒水 siang-tang-hoe 雙冬花 siang-si̍p 雙十 siang-si̍p-chiat 雙十節 siang-chhe 雙叉 siang-chhe-lō͘ 雙叉路 Siang-hn̂g 雙園 siang-khia 雙奇 Siang-chú-chheⁿ/Siang-chú-chhiⁿ 雙子星 siang-pó-tîn 雙寶藤 siang-chân/siang-têng 雙層 siang-khiā-jîn 雙徛人 siang-chhiú 雙手 siang-chhiú-siâm 雙手siâm siang-chhiú-hiù 雙手溴 siang-táⁿ 雙打 siang-sò͘ 雙數 siang-hong 雙方 siang-pêng 雙旁 siang-pêng-tó 雙旁倒 siang-pêⁿ-tàu/siang-pîⁿ-tàu 雙棚鬥 siang-chiúⁿ-á 雙槳仔 Siang-khe/Siang-khoe 雙溪 siang-khe-kháu/siang-khoe-kháu 雙溪口 siang-pêng 雙爿 siang-pêng-tó 雙爿倒 siang-pêng-hó 雙爿好 siang-pêng-hî/siang-pêng-hû 雙爿魚 siang-seⁿ/siang-siⁿ 雙生 siang-seⁿ-á/siang-siⁿ-á 雙生仔 siang-koán-chê-hā/siang-koán-chôe-hā 雙管齊下 siang-ko-lūn 雙糕潤 siang-sòaⁿ 雙線 siang-si̍t 雙翼 siang-siaⁿ-hiúⁿ 雙聲響 siang-kó͘-kiàm 雙股劍 siang-the 雙胎 siang-kha 雙腳 siang-pak-chhèng 雙腹銃 siang-pì 雙臂 siang-hoe 雙花 siang-hio̍h 雙葉 siang-hō 雙號 siang-ngô͘ 雙蛾 siang-chhin 雙親 siang-khúi/siang-kúi 雙軌 Siang-liân 雙連 siang-bīn 雙面 siang-bīn-kng 雙面光 siang-bīn-to-kúi 雙面刀鬼 siang-bīn-chhì 雙面刺 siang-bīn-kiàm 雙面劍 siang-thâu 雙頭 siang-thâu-liáu 雙頭了 siang-thâu-chhut 雙頭出 siang-thâu-kiap 雙頭夾 siang-thâu-hó 雙頭好 siang-thâu-o͘ 雙頭烏 siang-thâu-chôa 雙頭蛇 siang-kè 雙髻 siang-kòe-soa 雙髻鯊 siang-gô 雙鵝 seh 雪 soat-siāng-ka-song/soat-siōng-ka-song 雪上加霜 soat-tiong-sàng-thòaⁿ 雪中送炭 seh-lâng 雪人 soat-tē/soat-tōe 雪地 seh-soaⁿ 雪山 soat-moa 雪幔 sap-bûn/sat-bûn/soat-bûn/sap-bûn 雪文 seh-kéng 雪景 Soat-lê 雪梨 soat-phiàn-ko 雪片糕 seh-bí 雪米 soat-ko 雪糕 soat-hoa 雪花 seh-chhia 雪車 seh-oan-iuⁿ 雪鴛鴦 su-kiû 需求 su-kiû-liāng/su-kiû-liōng 需求量 su-iōng 需用 su-iàu 需要 su-iàu-liāng/su-iàu-liōng 需要量 sap/tia̍p 霎 sap-sap-á 霎霎仔 sng 霜 sng-á 霜仔 sng-á-ki 霜仔枝 sng-á-chúi 霜仔水 sng-á-kak 霜仔角 sng-tè 霜塊 sng-tiâu 霜條 sng-kūi 霜櫃 sng-tû 霜櫥 sng-chúi 霜水 sng-ko 霜糕 sng-kàng 霜降 sng-seh 霜雪 sng-hong 霜風 sòaⁿ-tôaⁿ 霰彈 sūn 順 sīn-sòa/sūn-sòa 順sòa sūn-sū 順事 sūn-ūi 順位 sūn-kî-chū-jiân 順其自然 sūn-lī 順利 sūn-sì/sūn-sè 順勢 sūn-chhùi 順嘴 sūn-chûn-nî 順存年 sūn-chha 順差 sūn-sī/sūn-sū/sūn-sū/sūn-sī 順序 sūn-sī-seⁿ/sūn-sī-siⁿ 順序生 sūn-iân 順延 sūn-chiông 順從 sūn-chêng 順情 sūn-ì 順意 sūn-èng 順應 sūn-chhiú 順手 sūn-chhiú-khan-iûⁿ 順手牽羊 sūn-goe̍h/sūn-ge̍h 順月 sūn-ho̍k 順服 sūn-ki 順機 sūn-ki-hōe 順機會 sūn-chúi 順水 sūn-chúi-chhui-chiu 順水推舟 sūn-lâu/sūn-liù/sūn-liû 順流 sūn-liù 順溜 sūn-lí-sêng-chiong 順理成章 sūn-ba̍k 順目 sūn-gán 順眼 sūn-sòa/sīn-sòa 順紲 sūn-sòa-chhiú 順紲手 sūn-ní 順耳 sūn-liâng/sūn-liông 順良 sūn-kiâⁿ 順行 sūn-thàn 順趁 sūn-lō͘ 順路 sūn-sūi 順遂 sūn-sūn 順順 sūn-hong 順風 sūn-hong-sì/sūn-hong-sè 順風勢 Sūn-hong-ní 順風耳 su-ti 須知

tiông-kiú/tn̂g-kú 長久 tiông-pia̍t 長別 tn̂g-miā 長命 tiông-bēng-hù-kùi 長命富貴 tn̂g-ka-la̍h 長嘉la̍h tiông-thê 長堤 tiông-siū 長壽 tiông-siū-teng 長壽燈 tióng-lí/tióng-lú 長女 tióng-chú 長子 tiông-chûn 長存 tióng-sun 長孫 Tiông-an 長安 tn̂g-kha-chhng 長尻川 tn̂g-bóe-soaⁿ-niû/tn̂g-bé-soaⁿ-niû 長尾山娘 tn̂g-bóe-chheⁿ/tn̂g-bóe-chhiⁿ 長尾星 tn̂g-bóe-kho 長尾柯 tn̂g-bóe-kâu/tn̂g-bé-kâu 長尾猴 tn̂g-bóe-tek 長尾竹 tn̂g-bóe-soa 長尾鯊 Tn̂g-kiā 長崎 tn̂g-nî 長年 tn̂g-nî-siàu 長年數 tn̂g-nî-pēⁿ/tn̂g-nî-pīⁿ 長年病 tn̂g-nî-chhài 長年菜 tn̂g-nî-goān 長年願 tn̂g-nî-pn̄g 長年飯 tiông-keng-chheⁿ/tiông-keng-chhiⁿ 長庚星 Tn̂g-keⁿ-i-īⁿ 長庚醫院 tiông-cheng 長征 tn̂g-sèⁿ-miā 長性命 tióng-sêng/tńg-chiâⁿ 長成 tn̂g-chhiú-ńg 長手ńg tn̂g-chhiú-kâu 長手猴 tiông-hong-hêng 長方形 tn̂g-kî 長旗 tiông-bêng-teng 長明燈 Tiông-chhun 長春 tiông-chhun-hoe 長春花 tn̂g-mê/tn̂g-mî 長暝 tn̂g-kî 長期 tn̂g-kî-phiò 長期票 tn̂g-ki-tek 長枝竹 tn̂g-ti/tn̂g-tu 長株 tn̂g-tu-îⁿ/tn̂g-ti-îⁿ 長株圓 tn̂g-ti-hêng/tn̂g-tu-hêng 長株形 tiông-àn-toh/tn̂g-àn-toh 長案桌 tn̂g-tháng-hia 長桶靴 tn̂g-sńg 長榫 Tióng-êng 長榮 tiông-thàn 長歎 tn̂g-hòe-siū/tn̂g-hè-siū 長歲壽 Tn̂g-kang 長江 Tn̂g-kang-saⁿ-kiap 長江三峽 Tn̂g-kang-lâu-he̍k 長江流域 Tn̂g-soa 長沙 tiông-tī-kiú-an 長治久安 tn̂g-lâu-chúi 長流水 Tn̂g-pin 長濱 tiông-seng 長生 tióng-seng-kó 長生果 tiông-seng-chháu 長生草 tióng-lâm 長男 tiông-bîn 長眠 tn̂g-té-chhiam 長短籤 tn̂g-té-kha 長短腳 tn̂g-chām 長站 tiông-phian 長篇 tn̂g-ko 長篙 tn̂g-ko-îⁿ 長篙圓 tn̂g-ko-hêng 長篙形 tn̂g-ko-bīn 長篙面 tn̂g-sòaⁿ 長線 tn̂g-liau/tn̂g-liâu 長繚 tn̂g-si̍t 長翼 tióng-ló/tiúⁿ-ló 長老 tióng-chiá 長者 tn̂g-kha-pâi 長腳牌 tn̂g-kha-hê 長腳蝦 tiông-chhù 長處 tn̂g-báng 長蟒 tn̂g-saⁿ 長衫 tn̂g-phàu 長袍 tn̂g-hiû 長裘 tn̂g-chōa 長誓 tiông-tâm 長談 tn̂g-tāu 長豆 tn̂g-sin 長身 tiông-tô͘/tn̂g-tô͘ 長途 tiông-tô͘-tiān-ōe 長途電話 tiông-sē/tn̂g-chōa 長逝 tióng-chìn 長進 tiông-chîⁿ/tióng-chîⁿ 長錢 tn̂g-tn̂g-mê/tn̂g-tn̂g-mî 長長暝 tn̂g-mn̂g 長門 tiông-chheng 長青 tn̂g-hia 長靴 tiông-thâu/tn̂g-thâu 長頭 tn̂g-ām-chôa 長頷蛇 tn̂g-ām-chiáu 長頷鳥 tn̂g-ām-lo̍k 長頷鹿 tióng-gia̍h 長額 tńg-kut 長骨 tn̂g-chai 長齋 tn̂g-ńg 長 tīn-bông 陣亡 tīn-chêng 陣前 tīn-sì/tīn-sè 陣勢 tīn-tē/tīn-tōe 陣地 tīn-iông 陣容 tīn-iâⁿ 陣營 tīn-thiàⁿ 陣痛 tīn-sòaⁿ 陣線 tīn-kha 陣腳 tīn-thâu 陣頭 tî/tû 除 tî-liáu/tû-liáu 除了 tî-í/tû-í 除以 tî--khì/tû--khù 除去 tî-miâ/tû-miâ 除名 tî-chāi-gōa/tû-chāi-gōa 除在外 tî-se̍k/tû-se̍k 除夕 tî-gōa/tû-gōa 除外 tî-hāi/tû-hāi 除害 tî-hāi-an-liâng/tû-hāi-an-liông 除害安良 tî-si̍t/tû-si̍t 除實 tî-ia̍h/tû-ia̍h 除役 tî--tiāu/tû--tiāu 除掉 tî-kin/tû-kun 除根 tî-koân/tû-koân 除權 tî-chhú-chi-gōa/tû-chhú-chi-gōa 除此之外 tî-hoat/tû-hoat 除法 tî-chheng/tû-chheng 除清 tî-chai/tû-chai 除災 tî-pēⁿ/tû-pīⁿ 除病 tî-che̍k/tû-che̍k 除籍 tî-chōe/tû-chōe 除罪 tî-chhàu-che/tû-chhàu-che 除臭劑 tî-chháu/tû-chháu 除草 tî-hō/tû-hō 除號 tî-lêng/tû-lêng 除靈 tî-hui/tû-hui 除非 tân/tîn 陳 tīn-lia̍t 陳列 tîn-lia̍t-sek 陳列室 tîn-si 陳屍 tîn-nî 陳年 tîn-nî-ló-chiú 陳年老酒 tîn-nî-chiú 陳年酒 tîn-chêng 陳情 tîn-chêng-su 陳情書 tîn-phî 陳皮 tîn-phî-bôe 陳皮梅 tîn-siat 陳設 tîn-chiú 陳酒 tūi 隊 tūi-ngó͘ 隊伍 tūi-oân 隊員 tūi-kî 隊旗 tūi-pō͘ 隊部 tūi-tiúⁿ 隊長 thī-ke/tī-koe/tī-ke/tī-koe 雉雞 thī-ke-nn̄g/thī-koe-nn̄g 雉雞卵 thī-ke-bóe/thī-koe-bé 雉雞尾 tiau 雕 tiau-ta̍t 雕-人達 tiau-siōng 雕像 tiau-khek 雕刻 tiau-khek-ka 雕刻家 tiau-kó͘-tóng 雕古董 tiau-sok 雕塑 tiau-oan 雕彎 tiau-oai 雕歪 tiau-tok 雕琢 tiau-tok 雕督 tiau-hoe 雕花 tiau--lo̍h-lâi 雕落來 tiau-ta̍t 雕達 tiau-iáng/tiau-ióng 雕養 tiau-lêng-hê 雕龍蝦 tiān-lîn 電仁 tiān-ūi 電位 tiān-sìn 電信 tiān-thoân 電傳 tiān-kong 電光 tiān-kong-phàu 電光炮 tiān-le̍k 電力 tiān-le̍k-ha̍k 電力學 tiān-le̍k-pió 電力表 tiān-tōng 電動 tiān-tōng-á 電動仔 tiān-tōng-ki 電動機 tiān-tōng-chhia 電動車 tiān-hòa 電化 tiān-hōe 電匯 tiān-tâi 電台 tiān-chhoe/tiān-chhe 電吹 tiān-chhiùⁿ-ki 電唱機 tiān-khì 電器 tiān-thô͘ 電土 tiān-pò 電報 tiān-ap 電壓 tian-ap-kè 電壓計 tiān-chú 電子 tiān-chú-só͘ 電子所 tiān-pū-siuⁿ 電孵箱 tiān-tō 電導 tiān-kang 電工 tiān-kang-khîⁿ 電工鉗 tiān-chhiúⁿ 電廠 tiān-iáⁿ 電影 tiān-iáⁿ-kài 電影界 tiān-iáⁿ-iⁿ 電影院 tiān-sìⁿ 電扇 tiān-sìⁿ-pháng 電扇紡 tiān-sìⁿ-hong 電扇風 tiān-kek 電擊 tiān-bûn 電文 tiān-cheⁿ-thé/tiān-chiⁿ-thé 電晶體 tiān-thiāu 電柱 tiān-thui 電梯 tiān-ke̍k 電極 tiān-ki-hē 電機系 tiān-sí 電死 tiān-thán 電毯 tiān-khì 電氣 tiān-khì-ha̍k 電氣學 tiān-khì-hâng 電氣行 tiān-tî 電池 tiān-iû 電油 tiān-pho 電波 tiān-liû 電流 tiān-goân 電源 tiān-hóe/tiān-hé/tiān-hòe 電火 tiān-hóe-kui-á/tiān-hé-kui-á 電火kui仔 tiān-hóe-bái/tiān-hé-bái 電火寐 tiān-hóe-thiāu/tiān-hé-thiāu 電火柱 tiān-hóe-hoe/tiān-hé-hoe 電火花 tiān-hóe-io̍k/tiān-hé-io̍k 電火藥 tiān-hōaⁿ-kang 電焊工 tiān-hōaⁿ-chhèng 電焊銃 tiān-jia̍t-khi 電熱器 tiān-teng 電燈 tiān-teng-thiāu 電燈柱 tiān-lô͘ 電爐 tiān-chu 電珠 tiān-chu-á 電珠仔 tian-kiû 電球 tiān-kiû-á 電球仔 tiān-pân 電瓶 tiān-liâu 電療 tiān-gán 電眼 tiān-chio̍h 電石 tiān-chû-chio̍h 電磁石 tiān-chû-thih 電磁鐵 tiān-bō 電磨 tiān-pit 電筆 tiān-sòaⁿ 電線 tiān-lám 電纜 tiān-koàn-lîn 電罐仁 tiān-lêng 電能 tiān-náu 電腦 tiān-náu-hòa 電腦化 tiān-chûn 電船 tiān-tio̍h/tiān--tio̍h 電著 tiān-pió 電表 tiān-sī 電視 tiān-sī-kio̍k 電視劇 tiān-sī-tâi 電視台 tiān-sī-ki 電視機 tiān-sī-bāng 電視網 tiān-kái 電解 tiān-kái-e̍k 電解液 tiān-sìn 電訊 tiān-ōe 電話 tiān-ōe-ki 電話機 tiān-hùi 電費 tiān-hō 電賀 tiān-lō͘ 電路 tiān-lō͘-pán 電路板 tiān-chhia 電車 tiān-liāng/tiān-liōng 電量 tiān-kim 電金 tiān-lêng 電鈴 tiān-tâng 電銅 tiān-hān 電銲 tiān-ko/tiān-oe/tiān-ko 電鍋 tiān-tō͘ 電鍍 tiān-lī/tiān-lî 電離 tiān-thâu-mn̂g 電頭毛 tiān-thâu-chang 電頭鬃 tiān-hong 電風 tiān-hong-sìⁿ 電風扇 tiān-hoat 電髮 tiān-hî/tiān-hû 電魚 tân 霆 tân-bó͘-lê 霆某螺 tân-chúi-lê 霆水螺 tân-lûi 霆雷 tân-lûi-kong 霆雷公 tiⁿ 靪 tiⁿ-koâiⁿ 靪懸 téng 頂 téng-chi̍t-li̍t 頂一日 téng-chi̍t-siaⁿ 頂一聲 téng-siāng/téng-siōng 頂上 téng-ē 頂下 téng-ē-ûn 頂下勻 téng-sì 頂世 téng-sì-lâng 頂世人 téng-tāi 頂代 téng-jīm/téng-līm 頂任 téng-ūi 頂位 téng-kò-goe̍h/téng-kò-ge̍h/téng-kò-goeh 頂個月 téng-tang 頂冬 téng-chhut 頂出 téng-chhut-sì 頂出世 téng-sì-hong/téng-sè-hong 頂勢風 téng-ûn 頂勻 téng-pòaⁿ-kang 頂半工 téng-pòaⁿ-ji̍t/téng-pòaⁿ-li̍t 頂半日 téng-pòaⁿ-po͘ 頂半晡 téng-pòaⁿ-mê/téng-pòaⁿ-mî 頂半暝 téng-pòaⁿ-sin 頂半身 téng-chhù 頂厝 téng-si 頂司 téng-tûn 頂唇 téng-tûn-chhiu 頂唇鬚 téng-hôe 頂回 Téng-hó 頂好 téng-chiam 頂尖 téng-chân 頂層 téng-kang 頂工 téng-pang 頂幫 téng-nî 頂年 téng-kúi-nā 頂幾若 téng-tài 頂戴 téng-pâng 頂房 téng-chhiú 頂手 téng-pái 頂擺 téng-kái 頂改 téng-táu 頂斗 téng-ji̍t/téng-li̍t 頂日 téng-ji̍t-á 頂日仔 téng-sûn 頂旬 téng-tàu 頂晝 téng-po͘ 頂晡 téng-goe̍h/téng-ge̍h 頂月 téng-goe̍h-ji̍t/téng-ge̍h-ji̍t 頂月日 téng-keh 頂格 téng-iân 頂椽 téng-ho̍k 頂楅 téng-lâu 頂樓 téng-káng 頂港 téng-pôaⁿ 頂盤 téng-ba̍k-phôe/téng-ba̍k-phê 頂目皮 téng-ba̍k-ham 頂目睅 téng-ba̍k-ham 頂目蚶 téng-chin 頂真 téng-toan 頂端 téng-kong-kut 頂肱骨 téng-kha 頂腳 téng-pak 頂腹 téng-thúi 頂腿 téng-pì 頂臂 téng-sek-hòe/téng-sek-hè 頂色貨 téng-lo̍h 頂落 téng-sin 頂身 téng-pòe 頂輩 téng-kòe/téng-kè 頂過 téng-bīn 頂面 téng-thâu 頂頭 téng-ham 頂頷 téng-go̍k/téng-kiuⁿ 頂顎 téng-chhiú 頂首 téng-tiám 頂點 tùn 頓 tùn-teⁿ/tùn-tiⁿ 頓teⁿ tìm-táu/tùn-táu 頓倒 tǹg-ìn-á 頓印仔 tàm-sôe/tàm-sê 頓垂 tǹg-lap-chē 頓塌坐 tùn-chhiú 頓手 tǹg-toh-á 頓桌仔 tàm-sîn 頓神 tǹg-tāng-chē 頓胴坐 tǹg-heng-khám 頓胸坎 tǹg-kha 頓腳 tòm--lo̍h-lâi/tàm--lo̍h-lâi 頓落來 tǹg-lak-chē 頓落坐 tùn-chiok 頓足 tǹg-poa̍h-chē 頓跋坐 tùn-ke/tùn-koe 頓雞 tàm-thâu/tìm-thâu/tàm-thâu 頓頭 tùn-siú 頓首 tǹg-ku 頓龜 thâu 頭 thâu-lê-lê 頭chh-ich thâu-chhih-bé-chhih 頭chhih尾chhih thâu-cháng 頭chg thâu-tú-á 頭tu--2仔 thâu-tú-á 頭tú仔 thâu-chi̍t 頭一 thâu-it-téng 頭一等 thâu-it-khōng 頭一鈧 thâu-chiūⁿ-sun 頭上孫 thâu-lâng 頭人 thâu-á 頭仔 Thâu-hūn 頭份 thâu-ūi 頭位 thâu-tò-kheh 頭倒客 thâu-tò-chai 頭倒栽 thâu-hiaⁿ 頭兄 thâu-seng 頭先 thâu-chhut 頭出 thâu-kàu 頭到 thâu-kàu-bóe/thâu-kàu-bé 頭到尾 thâu-chêng 頭前 thâu-chêng-tiâⁿ 頭前埕 thâu-chêng-mn̂g 頭前門 thâu-chêng-bīn 頭前面 thâu-chêng-khí 頭前齒 thâu-hiàng-thiⁿ 頭向天 thâu--ko 頭哥 thâu-ko-á 頭哥仔 thâu-chhùi 頭嘴 thâu-chhùi-chē 頭嘴儕 thâu-chhùi-chió 頭嘴少 thâu-khám 頭坎 Thâu-siâⁿ 頭城 thâu-tōa 頭大 thâu-hun 頭婚 thâu-ke 頭家 thâu-ke-niû 頭家娘 thâu-ke-mn̂g 頭家門 thâu-chhùn 頭寸 thâu-tûi/thâu-tùi 頭對 thâu-bóe/thâu-bé 頭尾 thâu-chan-khí 頭層齒 thâu-kin/thâu-kun 頭巾 thâu-pe̍h 頭帛 thâu-pe̍h-pò͘ 頭帛布 thâu-sī/thâu-sū 頭序 thâu-chhái 頭彩 thâu-āu-chím 頭後枕 thâu-kī 頭忌 thâu-gông 頭怳 thâu-gông-gông 頭怳怳 thâu-chhiú 頭手 thâu-chhiú-sai 頭手師 thâu-pān 頭扮 thâu-chhah 頭插 thâu-cháng 頭摠 thâu-khok 頭擴 thâu-pái 頭擺 thâu-hong 頭方 thâu-chn̄g 頭旋 thâu-li̍t 頭日 thâu-hun 頭昏 thâu-hun-hun 頭昏昏 thâu-khak 頭殼 thâu-khak-lāi 頭殼內 thâu-khak-khiáu 頭殼巧 thâu-khak-āu 頭殼後 thâu-khak-sim 頭殼心 thâu-khak-chn̄g 頭殼旋 thâu-khak-chím 頭殼枕 thâu-khak-oa̍h 頭殼活 thâu-khak-thiàⁿ 頭殼疼 thâu-khak-thiàⁿ 頭殼痛 thâu-khak-phôe/thâu-khak-phê 頭殼皮 thâu-khak-hîn 頭殼眩 thâu-khak-tēng 頭殼碇 thâu-khak-óaⁿ 頭殼碗 thâu-khak-kòa 頭殼蓋 thâu-khak-téng 頭殼頂 thâu-khak-hia̍h 頭殼額 thâu-khak-kut 頭殼骨 thâu-khak-chhóe/thâu-khak-chhé 頭殼髓 thâu-mn̂g 頭毛 thâu-mn̂g-chhùi-chhiu 頭毛嘴鬚 thâu-mn̂g-iû 頭毛油 thâu-mn̂g-kau 頭毛溝 thâu-mn̂g-sián/thâu-mo͘-sián 頭毛癬 thâu-mn̂g-bāng 頭毛網 thâu-mn̂g-kha 頭毛腳 thâu-mn̂g-chhài 頭毛菜 thâu-mn̂g-la̍h 頭毛蠟 thâu-chúi 頭水 thâu-o͘-sòaⁿ 頭烏線 thâu-hang-hang 頭烘烘 thâu-pán 頭版 thâu-seⁿ/thâu-siⁿ 頭牲 thâu-seⁿ-á/thâu-siⁿ-á 頭牲仔 thâu-chióng 頭獎 thâu-ông 頭王 thâu-pan-chhia 頭班車 thâu-thiàⁿ 頭疼 thâu-thiàⁿ 頭痛 thâu-pe̍h-pò͘ 頭白布 thâu--ê 頭的 thâu-khoe 頭盔 thâu-ba̍k 頭目 thâu-ba̍k-chai-tāng 頭目知動 thâu-ba̍k-kim-chiáu 頭目金鳥 thâu-ba̍k-chiáu 頭目鳥 thâu-hîn 頭眩 thâu-hîn-ba̍k-àm 頭眩目暗 thâu-hîn-ba̍k-hoe 頭眩目花 thâu-phòa-hoeh-lâu/thâu-phòa-huih-lâu 頭破血流 thâu-téng 頭等 thâu-téng-chhng 頭等艙 thâu-pān 頭範 thâu-thai-á 頭篩仔 thâu-sū 頭緒 thâu-cháng/thâu-chàng 頭總 thâu-liāu 頭繚 thâu-láu 頭老 thâu-siaⁿ 頭聲 thâu-náu 頭腦 thâu-náu-lāi 頭腦內 thâu-chì-bóe/thâu-chì-bé 頭至尾 thâu-hō 頭號 thâu-lùn-kha-lùn 頭蝡腳蝡 thâu-sat 頭蝨 thâu-kak 頭角 thâu-khí 頭起 thâu-khí-seng 頭起先 thâu-lō͘ 頭路 thâu-lō͘-ti̍t 頭路直 thâu-tńg-kheh 頭轉客 thâu-piàn 頭遍 thâu-kòe/thâu-kè 頭過 thâu-hâm 頭銜 thâu-tīn 頭陣 thâu-chūn-á 頭陣仔 thâu-bīn 頭面 thâu-bīn-téng 頭面等 thâu-téng 頭頂 thâu-hāng 頭項 thâu-tòm-tòm 頭頓頓 thâu-gia̍h/thâu-hia̍h 頭額 thâu-hia̍h-hûn 頭額痕 thâu-chiūⁿ 頭養 thâu-chiūⁿ-kiáⁿ 頭養囝 thâu-chhóe/thâu-chhé 頭髓 thâu-chang 頭鬃 thâu-chang-bóe/thâu-chang-bé 頭鬃尾 thâu-chang-bé-á 頭鬃尾仔 thâu-chang-iû 頭鬃油 thâu-pho/thâu-pho͘/thâu-pho͘ 頭麩 thâu-chhut 頭齣

ún 隱 ún-ki/ún-ku 隱居 ún-sèng 隱性 ún-môa 隱瞞 ún-su 隱私 ún-su-koân 隱私權 ún-tūn/ín-tūn 隱遁 ú-āu-chhun-sún 雨後春筍 ú-kî 雨期 ú-lîm 雨林 ú-liòng 雨量 úi 韋 úi-tô 韋馱

ûn-sio-chhia 雲霄車

ūn-lu̍t 韻律 ūn-kha 韻腳