ดัชนี:ยฺหวืดเพ็งภาษากวางตุ้ง/m

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 14.0.0 รายการหลักเรียงตามยฺหวืดเพ็งที่เขียนด้วยอักษรละติน รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-G อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

m[แก้ไข]

m4 :

maa[แก้ไข]

maa1 : , , , , 𡚸, , , ,
maa3 :
maa4 : , , , , , , , , , , ,
maa5 : , , 𰛊, , , , , , , , 𥡗, , , , , , 𨰾, , , , ,
maa6 : , , 𬏜, , , , , , 𬮺, , , ,

maai[แก้ไข]

maai4 : 𠹺, , 𫰨, , , , ,
maai5 : , 𪡃, , , , , 𧹒, 𱉳,
maai6 : 𠇱, , , , , , , ,

maak[แก้ไข]

maak3 : , ,

maan[แก้ไข]

maan1 : , 𪮳, 𢶯, 𢺳
maan4 : 𠼦, , 𥲑, , , 𧖣, , ,
maan5 : , , , , 𰥠, , ,
maan6 : , , , , , , , , , , , , , , 𬇕, , , , , , 𤛔, , , , , 𦄡, , 𬜬, , , , , , , , , , , , , 𨭬, 𩅍, , , ,

maang[แก้ไข]

maang1 :
maang4 : , , , , , 𫑡,
maang5 : , , , , , ,
maang6 : 𠗠,

maat[แก้ไข]

maat3 : , ,

maau[แก้ไข]

maau1 : ,
maau4 : , , 𢘅, , , , , , , 𨥨, ,
maau5 : , , , , , , , , , , ,
maau6 : 𠒇, , 𬥈, , , ,

mai[แก้ไข]

mai4 : 𣉢, , , , , , , , , , 𰼑,
mai5 : , , , , , , , , , , , , , ,
mai6 :

mak[แก้ไข]

mak1 : ,
mak6 : 𠍅, , , , , , , , 𤼎, , , , , , , 𬙊, , , 𦢓, , , , , , , , , , , , , , 𪄳, , , ,

man[แก้ไข]

man1 : , , , , , ,
man3 : 𠍁
man4 : , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𣐀, , , , , , , , , 𤰡, , 𤸅, , , , , , , , , , , 𦈏, , , 𦅙, , 𦐐, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𫘜, , , , , 𪉃, 𬸀, , , 𱌆,
man5 : , , , , , , , , 𡢄, , , , , , , , , , , , , 𣇹, , , , 𫞗, , , , , 𤨨, , 𫂃, , , , , 𧁋, , , , , , , , ,
man6 : , , , , , , , , , 𰬜, , ,

mang[แก้ไข]

mang1 : 𠵼, , ,
mang2 : 𢛴, 𤷪
mang4 : 𡌺, , , , , 𰱉, , , ,
mang6 :

mat[แก้ไข]

mat1 :
mat6 : , 𠖳, , , 𡛁, , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𥁑, , , , , , , , , , , , , , , , ,

mau[แก้ไข]

mau1 : ,
mau4 : , , , , , , , , , , , , , , 𫓴, , , , , , 𱉲, , 𮮇
mau5 : , , , , , , , , , 𦳑, 𧿹
mau6 : , 𢡟, , , , , , 𣕚, , , , , , , , 貿, , 𬪍,

me[แก้ไข]

me1 : 𠤖, , , , 𡥼, 𦍋, , , , 𧴯

mei[แก้ไข]

mei1 : , , 𧋦
mei4 : 𠋥, , , 𡡻, , , 𢃼, 𢔰, , , , , , 𪭧, , , , 𢼸, 𣁋, 𣈲, , , , , , , , , , , 𤦀, , , , , , , , , , , , , , , , , , 𫌭, , , , , , , 𨱖, , , , , , , , , 𪑛,
mei5 : , , , 𠳿, 𠸍, , , , , , , , , , , , , , , 𣖙, , , , , 𤧞, , , , , , , 𦾡, , , , , , 䬿,
mei6 : , , , , , , , , 𥧌, , , , , , , 𧙕, , , , , , , 𱇛

meng[แก้ไข]

meng5 :

mik[แก้ไข]

mik6 : , , , , , , , , , , , , , , , 𬘮, , , , , , , , 𫌪, , , ,

min[แก้ไข]

min4 : , , , , , , , , , 𰘣, , , , 𤁗, , 𬑧, , , , , 綿, , , , , , , ,
min5 : , , , , , , 𠡳, , , , , , , 𣈳, 𣧟, , , , , , , , , , , , 𩾃
min6 : , , , , , , , ,

ming[แก้ไข]

ming1 : 𠱷
ming4 : , , , , , , , , , , , , , 𤥁, , , , , , , , , 𧜀, , 𬢒, , , , 𨧹, , , , 𱊂
ming5 : , , , , , , , ,
ming6 : , 𠵴, , , , , 𬣮

mit[แก้ไข]

mit1 :
mit6 : , , 𡟬, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𰿃, , 𩴾, , 𱈙

miu[แก้ไข]

miu1 :
miu2 : 𠴕
miu4 : , 𣈴, , , , 𰬬, , , , ,
miu5 : , , , , , , 𥥆, , , , , 𦕈, ,
miu6 : , , 庿, , , , 𦯷

mo[แก้ไข]

mo1 : 𠘚, , , , , , , , , ,
mo2 :
mo4 : , 𡠜, 𣟖, , , , , , , ,
mo5 :
mo6 : ,

mok[แก้ไข]

mok1 : ,
mok6 : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𪅐

mong[แก้ไข]

mong1 : , ,
mong4 : , , 𠨑, 𠬛, , , , 𡯎, , , , , , , , , , , , , , 𥐞, , , , , , 𦮝, , , , , , , , , , , , , 𮪡, 𩷶, 𱇮,
mong5 : , , , , , , , , 𣙷, , , , , , , , , , , , 𦬣, , , , , , , , , , , 𫍬, , , , ,
mong6 : ,

mou[แก้ไข]

mou4 : , 𠇔, , , , , , , , , , 𬂠, , , , , , , , , , 𤆬, 𭴊, , , , , , , , 𫁲, , , , , , 𰲫, , , , , , , , , , 𬨁, , , , , , , , ,
mou5 : , , , , , 𠕇, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𤪕, 𰢢, , , , , , , , , , , , 𬭁, , , , 𱉞, ,
mou6 : , , , , 𫤸, , , , , , 𡝭, , , , , , , , , , , , , , , , 𬆾, , , , , , , , , 𫄜, , 𫄲, , , , , 𦻒, , , , 𨱆, , , , , , , , ,

mui[แก้ไข]

mui2 : 𠵈
mui4 : , , 𡈎, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𰾄,
mui5 : , 𠗟, , , , , 𬊖, , , ,
mui6 : , , , , , , , , 𤽜, , 𦳀, , , 𩎟,

muk[แก้ไข]

muk1 :
muk6 : , , , , , , , 𣏦, , , , , , , , , , 𥟟, , , , , , , , , , ,

mun[แก้ไข]

mun4 : , , , 𫩖, 𠵘, , 𰒆, , , 𣗊, , , , , 𫞩, , , , , , 𰫋, 𰯎, , , , 𧄸, , , , , , , , 𮤫, , , , , , 𱆆
mun5 : 𡒗, 𡠪, 𡦖, , 𣂎, , , , 滿, , ,
mun6 : 𫺓, , , , , , , ,

mung[แก้ไข]

mung1 : ,
mung2 :
mung4 : , 𡣘, , , 𢢺, , , , 𣋡, , , , , , , , , , , 𦆟, , , , , , , , , , , , , , 𱄈, , , , , 䴿, , 𱋮
mung5 :
mung6 : , , , , , ,

mut[แก้ไข]

mut1 : 𠰌
mut3 : ,
mut6 : , , , , , , , 歿, , , , , , 𤣻, , , , , 𥽘, , , , 𧻙, , , , 𱇚, , 𱋊