มอดูล:zh/data/nan-pron/007/documentation

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

นี่คือหน้าเอกสารการใช้งานสำหรับ มอดูล:zh/data/nan-pron/007

Au-sek 歐式 au-táⁿ 歐打 Au-chiu 歐洲 Au-chiu-lâng 歐洲人 au-lô-pûi 歐羅肥 Au-bí 歐美 Au-bí-sian-chìn-kok-ka 歐美先進國家 Au-lio̍k 歐陸 Au-iông 歐陽 an 氨 ak 沃 ak-tâm 沃tâm ak-âu 沃喉 ak-chúi 沃水 ak-chhân 沃田 ak-pûi 沃肥 ak-hō͘ 沃雨

bî-kak 楣角 bô͘ 模 bô͘-hóng/mô͘-hóng 模仿 bô͘-khū 模具 bô͘-hêng 模型 bô͘-sek 模式 bô͘-gí 模擬 bô͘-pán 模板 bô͘-iūⁿ 模樣 bô͘-te̍k-jî 模特兒 bô͘-hoān 模範 bô͘-hoān-seng 模範生 bô͘-hô͘ 模糊 bô͘-cho͘ 模組 bú 武 bú-kiap 武俠 bú-le̍k 武力 bú-kong 武功 bú-khì 武器 bú-sū 武士 bú-î-tê 武夷茶 bú-koaⁿ 武官 bú-táⁿ 武打 bú-toàn 武斷 bú-pêng 武旁 Bú-chhiong 武昌 bú-lîm 武林 bú-kî 武棋 Bú-hàn 武漢 bú-seng 武生 bú-khún 武綑 bú-thún/bú-tún 武腯 bú-kioh 武腳 bú-gē 武藝 bú-su̍t 武術 bú-chong 武裝 Bú-lêng 武陵 bú-hia-tîn 武靴藤 bú-chhut 武齣 bú-chhut-hì 武齣戲 bó/bú 母 bó-kau-tîn/bú-kau-tîn 母交藤 bó--á/bú--á 母仔 bó-á-kiáⁿ/bú-á-kiáⁿ 母仔囝 bó-kiáⁿ/bú-kiáⁿ 母囝 bó-kok/bú-kok 母國 bó-lí/bú-lí/bó-lú/bú-lí 母女 bó-kīm/bú-kīm 母妗 bó-î/bú-î 母姨 bó-hêng/bú-hêng 母形 bó-hāu/bú-hāu 母校 bó-châng/bú-châng 母欉 bó-hoat/bú-hoat 母法 bó-ê/bú-ê 母的 bó-ba̍k/bú-ba̍k 母目 bó-hē/bú-hē 母系 bó-ká-lāi/bú-ká-lāi 母絞利 bó-kū/bú-kū 母舅 bó-kū-piáu/bú-kū-piáu 母舅表 bó-hoe/bú-hoe 母花 bó-phang/bú-phang 母蜂 bó-chhin/bú-chhin 母親 bó-chhin-chiat/bú-chhin-chiat 母親節 bó-gí/bú-gú 母語 bó-sin/bú-sin 母身 bó-sin-sí/bú-sin-sí 母身死 bó-kim/bú-kim 母金 bó-gîn/bú-gûn 母銀 bó-chîⁿ/bú-chîⁿ 母錢 bó-thâu-chhin/bú-thâu-chhin 母頭親 bó-thé/bú-thé 母體 bô/mn̂g/mô͘ 毛 bîn 民 bîn-chú 民主 bîn-chú-hòa 民主化 Bîn-chú-tóng 民主黨 bîn-sū 民事 bîn-sio̍k 民俗 bîn-peng 民兵 bîn-chho͘ 民初 bîn-kok 民國 bîn-the̍h 民宅 bîn-ke 民家 bîn-ke-chhù 民家厝 bîn-sim 民心 bîn-sèng 民性 bîn-oàn 民怨 bîn-chêng 民情 bîn-ì 民意 bîn-pâng 民房 bîn-chèng 民政 Bîn-chèng-kio̍k 民政局 bîn-cho̍k 民族 bîn-tì 民智 bîn-iú 民有 bîn-bōng 民望 bîn-koân 民權 bîn-koa 民歌 bîn-tī 民治 bîn-hoat 民法 bîn-êng 民營 bîn-seng 民生 bîn-iōng 民用 bîn-chiòng 民眾 Bîn-siā-tóng 民社黨 Bîn-hâng-kio̍k 民航局 bîn-hâng-ki 民航機 bîn-iâu 民謠 bîn-kéng 民警 Bîn-chìn-tóng 民進黨 bîn-soán 民選 bîn-kan 民間 bîn-hông 民防 bîn-hong 民風 Bîn-tóng 民黨 bo̍k 沐 bo̍k-io̍k 沐浴 bu̍t-koan 沒官 boa̍t-bóe/boa̍t-bé 沒尾 bu̍t-siu 沒收 bi̍t-lo̍h/boa̍t-lo̍h 沒落 bu̍t-io̍h 沒藥 boa̍t-thàn 沒趁 bī 沬 bī-chúi 沬水 bī--lo̍h-khì/bī--lo̍h-khù 沬落去 bī-ah 沬鴨

chháu-pà-ông/chhó͘-pà-ông 楚霸王 chú-chhiū/chí-chhiū 楮樹 chhêng/chêng 榕 chhêng-leng/chêng-leng 榕奶 chhêng-leng-tòa/chêng-leng-tòa 榕奶帶 chhêng-leng-chhiū 榕奶樹 chêng-chhiū/chhêng-chhiū/iông-chhiū 榕樹 chêng-chhiū-ông/chhêng-chhiū-ông 榕樹王 chhêng-chhiū-chhiu/chêng-chhiū-chhiu 榕樹鬚 chêng-chhiu/chhêng-chhiu/chhêng-chhiu/chêng-chhiu 榕鬚 chin 榛 chin-chhiū 榛樹 chà-chhài 榨菜 chhiuⁿ 槍 chhiuⁿ-peng 槍兵 chhiuⁿ-chiàn 槍戰 chhiuⁿ-chhiú 槍手 chhiuⁿ-pìⁿ 槍柄 chhiuⁿ-phàu 槍炮 chiúⁿ 槳 chô 槽 chô-chêng 槽前 chô-kè 槽架 chhu 樞 chhu-ki 樞機 chhu-liú 樞紐 chiuⁿ 樟 chiuⁿ-á-chhiū 樟仔樹 chiuⁿ-chhiū 樟樹 chiuⁿ-gû 樟牛 chiuⁿ-ló/chiuⁿ-ló͘/chiuⁿ-náu 樟腦 chiuⁿ-ló-oân/chiuⁿ-noó-oân 樟腦丸 chiuⁿ-ló-iû 樟腦油 chiuⁿ-kū 樟舅 chiâu-hu 樵夫 chiâu-chú 樵子 chhiū 樹 chhiū-leng/chhiū-ni 樹乳 chhiū-á 樹仔 chhiū-leng/chhiū-ni 樹奶 chhiū-leng-á 樹奶仔 chhiū-leng-keng 樹奶弓 chhiū-ni-chhat 樹奶擦 chhiū-leng-thn̂g/chhiū-ni-thn̂g 樹奶糖 chhiū-leng-thâu 樹奶頭 chhiū-chí 樹子 chhiū-bóe/chhiū-bé 樹尾 chhiū-bóe-liu/chhiū-bé-liu 樹尾溜 chhiū-bóe-téng/chhiū-bé-téng 樹尾頂 chhiū-ńg 樹影 chhiū-ba̍k 樹木 chhiū-kí 樹杞 chhiū-nâ 樹林 chhiū-ki 樹枝 chhiū-kin/chhiū-kun 樹根 chhiū-chai 樹栽 chhiū-m̂ 樹梅 chhiū-m̂-hō͘ 樹梅雨 chhiū-m̂-piáⁿ 樹梅餅 chhiū-se/chhiū-soe 樹梳 chhiū-oe/chhiū-e 樹椏 chhiū-châng 樹欉 chhiū-bó/chhiū-bú 樹母 chhiū-iû 樹油 chhiū-ông-kong 樹王公 chhiū-phôe/chhiū-phê 樹皮 chhiū-ba̍k 樹目 chhiū-kho͘ 樹箍 chhiū-le 樹絡 chhiū-chi/chhiū-chí 樹脂 chhiū-kha 樹腳 chhiū-pak 樹腹 chhiū-ka 樹膠 chhiū-chháu-liân 樹草蓮 chhiū-kiok 樹菊 chhiū-hio̍h 樹葉 chhiū-im 樹蔭 chhiū-chî/chhiū-chû 樹薯 chhiū-lân 樹蘭 chhiū-lân-hoe 樹蘭花 chhiū-pūi 樹蜚 chhiū-tāu 樹豆 chhiū-sin 樹身 chhiū-gím 樹錦 chhiū-chheⁿ/chhiū-chhiⁿ 樹青 chhiū-thâu 樹頭 chhiū-hî/chhiū-hû 樹魚 chhiū-lêng 樹龍 chhiū-ku 樹龜 chhiūⁿ-leng/chhiūⁿ-ni 橡奶 chhiūⁿ-leng-thô͘ 橡奶土 chhiūⁿ-leng-tòa 橡奶帶 chhiūⁿ-leng-sèng 橡奶性 chhiūⁿ-leng-thn̂g 橡奶糖 chhiūⁿ-leng-ê/chhiūⁿ-leng-ôe/chhiūⁿ-ni-ê/chhiūⁿ-ni-ôe 橡奶鞋 chhiūⁿ-bo̍k 橡木 chhôaⁿ-khoân/chhôaⁿ-koân 橫權 chheng-liú 檉柳 chîⁿ 檐 chiⁿ-á 櫼仔 chiⁿ-ji̍p 櫼入 chhù 次 chhù-lí 次女 chhù-chú 次子 chhù-nî 次年 chhù-sū/sù-sī/chhù-sī 次序 chhù-ji̍t 次日 chhù-lâm 次男 chhù-tē 次第 chhù-téng 次等 chhù-kip 次級 chhù-iàu 次要 chhù-lō͘-hòe/chhù-lō͘-hè 次路貨 chhù-tiúⁿ 次長 chí 止 chí-iau 止iau chí-tiâu 止tiâu chí-chhùi-ta 止嘴乾 chí-chhùi-ta 止嘴凋 chí-kéng 止境 chí-nî-chî/chí-nî-chû 止尼薯 chí-chúi 止水 chí-khat/chí-khoah/chí-khat 止渴 chí-thiàⁿ 止痛 chí-thiàⁿ-io̍h 止痛藥 chí-hoeh/chí-huih 止血 chí-ki 止飢 chiàⁿ/chiaⁿ 正 chèng-le 正le chiàⁿ--leh 正leh chiàⁿ-tī--leh 正tī--leh chiàⁿ-tiong 正中 chiàⁿ-tiong-ng 正中央 chiàⁿ-tiong-tàu 正中晝 chiàⁿ-tī-le 正佇le chiàⁿ-tò-chhiú 正倒手 chiàⁿ-tò-kha 正倒腳 chiàⁿ-ta̍t 正值 chèng-chek 正則 chiàⁿ-péng 正反 chèng-miâ/chiàⁿ-miâ 正名 chiàⁿ-tē-thó͘/chiàⁿ-tōe-thó͘ 正地土 chiàⁿ-tōa 正大 chiàⁿ-jī 正字 chiàⁿ-chong 正宗 chiâⁿ-si̍t/chiaⁿ-si̍t 正實 chiàⁿ-siá 正寫 chèng-siông 正常 chèng-siông-hòa 正常化 chèng-sek 正式 chiàⁿ-oan 正彎 chèng-tek 正德 chèng-sim 正心 chiàⁿ-kī 正忌 chiàⁿ-chhiú 正手 chiàⁿ-chhiú-pêng 正手旁 chiàⁿ-chhiú-pêng 正手爿 chiàⁿ-chhiúténg-bīn 正手頂面 chiàⁿ-pān 正扮 chiàⁿ-pha 正拋 chiàⁿ-bûn 正文 chiàⁿ-oat 正斡 chèng-hong-hêng/chiàⁿ-hong-hêng 正方形 chiàⁿ-pêng 正旁 chiàⁿ-sī 正是 chiaⁿ--goe̍h/chiaⁿ--ge̍h 正月 chiaⁿ-goe̍h-chhoe-it/chiaⁿ-ge̍h-chhe-it 正月初一 chiaⁿ-goe̍h-pòaⁿ/chiaⁿ-ge̍h-pòaⁿ 正月半 chiàⁿ-pún 正本 chiàⁿ-pún-chheng-goân 正本清源 chiàⁿ-pán 正板 chiàⁿ-ki 正枝 chiàⁿ-khái 正楷 chiàⁿ-chhêng 正榕 chiàⁿ-chiàⁿ 正正 chiàⁿ-chiàⁿ-sī 正正是 chiàⁿ-tiān 正殿 chiàⁿ-bó/chiàⁿ-bú 正母 chèng-pí 正比 chiàⁿ-mô͘-pa̍t-á 正毛pa̍t仔 chèng-khì 正氣 chèng-phài 正派 chiàⁿ-káng 正港 chiàⁿ-káng-hòe/chiàⁿ-káng-hè 正港貨 chiàⁿ-pē 正父 chiàⁿ-pêng 正爿 chiàⁿ-pâi 正牌 chiàⁿ-chu 正珠 chèng-tong 正當 chiàⁿ-tāu 正痘 chiàⁿ-pôaⁿ 正盤 chiàⁿ-ti̍t 正直 chèng-khak 正確 chèng-khak-sèng 正確性 chiàⁿ-thiāu 正祧 chiàⁿ-pit 正筆 chiàⁿ-pān 正範 chiàⁿ-âng 正紅 chiàⁿ-chí-tôaⁿ 正紫檀 chèng-thóng 正統 chèng-keng 正經 chèng-keng--ê 正經ê chèng-keng-tāi 正經代 chèng-keng-lō͘ 正經路 chèng-gī 正義 chèng-gī-kám 正義感 chiàⁿ-hī 正耳 chiàⁿ-me̍h 正脈 chiàⁿ-kha 正腳 chiàⁿ-hoe 正花 chiàⁿ-tio̍h-sî 正著時 chiàⁿ-hō 正號 chiàⁿ-chhiong 正衝 chèng-sī 正視 chiàⁿ-chhin-chhiūⁿ 正親像 chiàⁿ-hòe/chiàⁿ-hè 正貨 chiàⁿ-lō͘ 正路 chiàⁿ-sin 正身 chiàⁿ-tńg 正轉 chèng-tô͘/chiàⁿ-tô͘ 正途 chiàⁿ-tō 正道 chiàⁿ-kim 正金 chiàⁿ-gîn/chiàⁿ-gûn 正銀 chiàⁿ-mn̂g 正門 chiàⁿ-bīn 正面 chiàⁿ-im 正音 chiàⁿ-tǹg 正頓 chiàⁿ-thâu-o͘ 正頭烏 chiàⁿ-thé 正體 chiàⁿ-chhiuⁿ 正鯧 chiàⁿ-khí 正齒 chhú-gōa 此外 chhú-āu 此後 chân/chhân/chôaⁿ 殘 chân-chûn 殘存 chân-hāi 殘害 chân-hòe 殘廢 chân-sim/chhân-sim 殘心 chân-jím 殘忍 chân-pō 殘暴 chhân-chhân 殘殘 chân-sat 殘殺 chân-che 殘渣 chân-liû 殘留 chân-khok 殘酷 chân-chiòng 殘障 chiⁿ-á 氈仔 chúi 水 chúi-chhiâng 水chhiâng chúi-sian 水sian chúi-tīⁿ 水tīⁿ chúi-teng-hiuⁿ 水丁香 chúi-teng-hông 水丁黃 chúi-tan 水丹 chúi-khit-chia̍h 水乞食 chúi-ta 水乾 chúi-têng 水亭 chúi-sian 水仙 chúi-sian-hoe 水仙花 chúi-sian-mn̂g 水仙門 chúi-hūn 水份 chúi-ūi 水位 chúi-siong 水傷 chúi-ji̍p 水入 chúi-tang-koe 水冬瓜 chúi-peng-phìⁿ 水冰片 chúi-ta 水凋 chúi-to-nî/chúi-to-liân 水刀蓮 chúi-hūn 水分 chúi-lī 水利 Chúi-lī-kio̍k 水利局 Chúi-lī-hōe 水利會 chúi-kiàm-chháu 水劍草 chúi-le̍k 水力 chúi-chin 水升 chúi-eh 水厄 chúi-kó͘-sam 水古杉 chúi-tin-tang 水叮噹 chúi-sai-kong 水司公 chúi-hiàⁿ 水向 chúi-nî 水呢 chúi-nî-á-pò͘ 水呢仔布 chúi-chhip 水咠 chúi-thó͘ 水土 chúi-kheⁿ/chúi-khiⁿ 水坑 chúi-káu 水垢 chúi-po͘-á 水埔仔 chúi-he̍k 水域 chúi-thah 水塔 chúi-tông 水塘 chúi-ba̍k 水墨 chúi-ap 水壓 chúi-pà 水壩 chúi-hu 水夫 chúi-hāi 水害 chúi-chiam 水尖 chúi-chiam-á 水尖仔 chúi-bóe/chúi-bé 水尾 chúi-khám 水崁 chúi-pang-soaⁿ 水崩山 chúi-phè 水帕 chúi-pêng 水平 chúi-té-siû/chúi-tóe-siû 水底泅 chúi-khò͘ 水庫 chúi-chhiúⁿ 水廠 chúi-chhái 水彩 chúi-sèng 水性 chúi-lek 水慄 chúi-khat-á 水戛仔 chúi-chhiú/chúi-siú/chúi-chhiú 水手 chúi-phi 水披 chúi-thiu 水抽 chúi-thiu-á 水抽仔 chúi-chūn 水拵 chúi-chūn-thâu 水拵頭 chúi-hia̍p-á 水挾仔 chúi-chu̍t-á 水捽仔 chúi-choān-thâu 水撰頭 chúi-cho̍k 水族 chúi-seng 水星 chúi-cheⁿ/chúi-chiⁿ 水晶 chúi-sia̍h 水杓 chúi-kó 水果 chúi-khok-á 水柝仔 chúi-kho 水柯 chúi-kho-á 水柯仔 chúi-thiāu 水柱 chúi-liú 水柳 chúi-liú-kho 水柳柯 chúi-chhâ-pê 水柴耙 chúi-khī 水柿 chúi-tháng 水桶 chúi-lâi 水梨 chúi-lâi-á 水梨仔 chúi-siā 水榭 chúi-chô 水槽 chúi-kūi 水櫃 chúi-kūi-io 水櫃腰 chúi-bó/chúi-bú 水母 chúi-bó-soa/chúi-bú-soa 水母鯊 chúi-khì 水氣 chúi-tî 水池 chúi-chhiâng-chhē 水沖泚 chúi-phe̍h 水沫 chúi-iû 水油 chúi-chôaⁿ/chúi-chóaⁿ 水泉 chúi-chôaⁿ-chúi 水泉水 chúi-phā/chúi-pho 水泡 chúi-pho-hûn 水波痕 chúi-nî 水泥 chúi-iaⁿ 水泱 chúi-khó 水洘 chúi-liû 水流 chúi-lâu-si 水流屍 chúi-lâu-kho 水流柯 chúi-lâu-chhâ 水流柴 chúi-lâu-tāu 水流豆 chúi-chìm-kóe 水浸粿 chúi-hia̍p-á 水浹仔 chúi-âm-kóng 水涵管 chúi-chut 水淬 chúi-chhim 水深 chúi-im 水淹 chúi-im-sí 水淹死 chúi-im-ām 水淹頷 chúi-éng 水湧 chúi-goân 水源 chúi-goân-thâu 水源頭 chúi-chún 水準 chúi-un 水溫 chúi-ku̍t 水滑 chúi-tih 水滴 chúi-tih-á-khám 水滴仔崁 chúi-hó͘-toān/chúi-khó͘-toān/Chúi-hó͘-toān 水滸傳 chúi-chhat 水漆 chúi-lāu 水漏 chúi-tiòng/chúi-tńg 水漲 chúi-thâm 水潭 chúi-lōa 水瀨 chúi-koàn-tn̂g 水灌腸 chúi-chai 水災 chúi-ian 水煙 chúi-hun-chhoe/chúi-hun-chhe 水熏吹 chúi-teng 水燈 chúi-teng-chia̍h 水燈食 chúi-chek 水燭 chúi-gû/súi-gû 水牛 Chúi-gû-siâⁿ 水牛城 chúi-káu 水狗 chúi-thoah 水獺 chúi-chu 水珠 chúi-koe 水瓜 chúi-phiâu 水瓢 chúi-pân 水瓶 chúi-sán 水產 chúi-chhân 水田 chúi-chhân-eⁿ 水田蠳 chúi-siàn 水疝 chúi-hûn 水痕 chúi-tāu 水痘 chúi-phā 水皰 chúi-tùi 水碓 chúi-bō 水磨 chúi-chhìn 水秤 chúi-tiū 水稻 chúi-chek 水積 chúi-chhng-chôa 水穿蛇 chúi-khut 水窟 chúi-pit 水筆 chúi-pit-á 水筆仔 chúi-sún 水筍 chúi-kéng 水筧 chúi-kńg/chúi-kóng 水管 chúi-kóng-á 水管仔 chúi-kóng-sim 水管心 chúi-hún-thâu 水粉頭 chúi-âng 水紅 chúi-âng-chhiū 水紅樹 chúi-âng-sek 水紅色 chúi-âng-hoe 水紅花 chúi-sò͘ 水素 chúi-ká 水絞 chúi-kng 水缸 chúi-koàn 水罐 chúi-keng 水耕 chúi-pûi 水肥 chúi-chéng 水腫 chúi-ka 水膠 chúi-sek 水色 chúi-ō͘ 水芋 chúi-kin-chio 水芎蕉 chúi-hoe 水花 chúi-khîn/chúi-khûn 水芹 chúi-khîn-chhài/chúi-khûn-chhài 水芹菜 chúi-kiô 水茄 chúi-ka-tang 水茄苳 chúi-chháu 水草 chúi-chhó-á 水草仔 chúi-láu-chháu 水荖草 chúi-cheng-khì 水蒸氣 chúi-iông-pho 水蓉波 chúi-liân 水蓮 chúi-liân-hoe 水蓮花 chúi-lô͘ 水蔞 chúi-chhang-á 水蔥仔 chúi-soe 水蔬 chúi-chio 水蕉 chúi-hun-chhoe/chúi-hun-chhe 水薰吹 chúi-phiô 水薸 chúi-phiô-á 水薸仔 chúi-nâ-chheⁿ/chúi-nâ-chhiⁿ 水藍青 chúi-tîn 水藤 chúi-io̍h 水藥 chúi-lô͘-tek 水蘆荻 chúi-sat-chháu 水虱草 chúi-ka-cháu 水虼蚤 chúi-báng-á 水蚊仔 chúi-chhi/chúi-chhu/chúi-chhu 水蛆 chúi-chôa 水蛇 chúi-chôa-siû 水蛇泅 chúi-chôa-io 水蛇腰 chúi-ke/súi-koe 水蛙 chúi-sau 水蛸 chúi-giâ-kang 水蜈蚣 chúi-ti-tu 水蜘蛛 chúi-khî 水蜞 chúi-ia̍h 水蝶 chúi-lê/chúi-lôe/chúi-lê 水螺 chúi-ka-cháu 水蟉蚤 chúi-lâ-giâ 水蟧蜈 chúi-hiā 水蟻 chúi-giat 水蠍 chúi-la̍h-chhiū 水蠟樹 chúi-khò͘ 水褲 chúi-tāu-iû 水豆油 chúi-hòe/chúi-hè 水貨 chúi-chha̍t-á 水賊仔 chúi-chit 水質 chúi-lō͘ 水路 chúi-chhia 水車 chúi-chhia-ia̍p 水車葉 chúi-tńg-ke/chúi-tńg-koe 水返雞 chúi-thè/chúi-thòe 水退 chúi-tō 水道 chúi-tō-chúi 水道水 chúi-tō-thâu 水道頭 chúi-pī-á 水避仔 chúi-hiong 水鄉 chúi-lô 水醪 Chúi-lí 水里 chúi-liāng/chúi-liōng 水量 chúi-kim-kiaⁿ 水金京 chúi-kim-tiāⁿ 水金定 chúi-chiam 水針 chúi-ka-chián 水鉸剪 chúi-gîn/chúi-gûn 水銀 chúi-chhèng 水銃 chúi-gím 水錦 chúi-pió 水錶 chúi-kiàⁿ 水鏡 chúi-mn̂g 水門 chúi-iam-ke/chúi-iam-koe 水閹雞 chúi-lio̍k 水陸 chúi-ke/chúi-koe/súi-ke/súi-koe 水雞 chúi-ke-jiáu/chúi-koe-jiáu 水雞爪 chúi-koe-ôe/chúi-ke-ê 水雞鞋 chúi-tiān 水電 chúi-bū 水霧 chúi-bīn 水面 chúi-bīn-téng 水面頂 chúi-hia 水靴 chúi-thâu 水頭 chúi-pn̄g 水飯 chúi-kiáu 水餃 chúi-bé 水馬 chúi-lo̍k-tô 水駱駝 chúi-chhiu 水鬚 chúi-kúi 水鬼 chúi-kúi-á 水鬼仔 chúi-hûn-á 水魂仔 chúi-hāu 水鱟 chúi-chiáu 水鳥 chúi-ah 水鴨 chúi-ka-lēng 水鵁鴒 chúi-tang-á 水鶇仔 chúi-liù 水鷚 chúi-chhí/chúi-chhú 水鼠 chúi-lêng 水龍 chúi-lêng-chhia 水龍車 chúi-ku 水龜 chiap 汁 chiap-lâu-chiap-tih 汁流汁滴 chhe 汊 chiáⁿ 汫 chiáⁿ-chúi 汫水 chiáⁿ-phun-phun 汫潘潘 chiáⁿ-tiⁿ 汫甜 chiáⁿ-phî-phū 汫皮浡 chiáⁿ-sek 汫色 chiáⁿ-chhài 汫菜 chhèng/chhiâng/chhiong 沖 chhèng-kōa-kōa 沖kōa-kōa chhiong-koah 沖割 chhiong-ìn 沖印 chhiong-thian 沖天 chhiong-hīn/chhiong-hūn 沖恨 chhiâng-chúi/chhiong-chúi 沖水 chhiâng-chhiâng-kún 沖沖滾 chhiong-sé/chhiong-sóe 沖洗 chhiong-tām 沖淡 chhiong-hoān 沖犯 chhiong-pōng 沖磅 chhèng-keng 沖肩 chhiâng-tio̍h 沖著 chhiong-si̍t 沖蝕 chhiong-cháu 沖走 chhiong-siau 沖銷 chiau-khì 沼氣 cham 沾 chhoah/choah/siat 泄 chhōa-jiō 泄尿 chôaⁿ 泉 chôaⁿ-á 泉仔 choân-chiu 泉州 chôaⁿ-chúi 泉水 chôaⁿ-ba̍k 泉目 chôaⁿ-khang 泉空 chôaⁿ-thâu 泉頭 choah 泏 choah-chhut-lâi 泏出來 choah-tín-tāng 泏振動 chhū-tiong-iâⁿ 泚中營 chù/tù 注 chù-ji̍p 注入 chuh-chhut-lâi 注出來 chuh-nn̄g 注卵 chù-tiāⁿ 注定 chù-siā 注射 chù-siā-tâng 注射筒 chù-sim 注心 chù-ì 注意 chù-ì-le̍k 注意力 chù-ì--tio̍h 注意著 chù-bûn 注文 chù-sí 注死 chù-ba̍k/chù-bo̍k/chù-bo̍k 注目 chù-sîn 注神 chù-che̍h 注絕 chù-kha 注腳 chù-sī 注視 chù-tiōng 注重 chù-im 注音 chin/tin 津 chiu 洲 chiu-chè 洲際

eng-hoe 櫻花

éng-kiú 永久 éng-kiú-sèng 永久性 éng-hióng 永享 éng-kong-á 永公仔 éng-pia̍t 永別 Éng-hô 永和 Éng-hô-chhī 永和市 éng-ka 永嘉 éng-sûi-put-hiú 永垂不朽 éng-chûn 永存 éng-hêng 永恆 éng-pái 永擺 éng-chhiong 永昌 éng-lo̍k 永樂 éng-bû-lêng-ji̍t 永無寧日 éng-seng 永生 éng-koat 永訣 éng-kòe/éng-kè 永過 éng-oán 永遠 éng 泳 éng-tî 泳池 éng-chong 泳裝

êng-jīm 榮任 êng-kng 榮光 êng-ui 榮威 êng-thióng 榮寵 Êng-kang-chhù 榮工處 êng-hēng 榮幸 êng-éng 榮影 êng-éng 榮景 êng-ko͘ 榮枯 êng-kui 榮歸 êng-bîn 榮民 Êng-bîn-chóng-i-īⁿ 榮民總醫院 êng-bîn-pēⁿ-īⁿ 榮民醫院 êng-he̍k 榮獲 êng-teng 榮登 Êng-chóng 榮總 êng-iāu 榮耀 êng-eng 榮膺 êng-ī/êng-ū 榮譽 êng-ī-phok-sū 榮譽博士 êng-ū-ha̍k-ūi 榮譽學位 êng-hâm 榮銜 êng-hián 榮顯

gia̍p-chú 業主 gia̍p-chè 業債 gia̍p-bū 業務 gia̍p-bū-oân 業務員 gia̍p-bū-pō͘ 業務部 gia̍p-miā 業命 gia̍p-í 業已 gia̍p-sán 業產 gia̍p-kài 業界 gia̍p-siàng/gia̍p-siòng 業相 gia̍p-sîn 業神 gia̍p-keng 業經 gia̍p-chek 業績 gia̍p-chiá 業者 gia̍p-î/gia̍p-û 業餘 ga̍k-khì 樂器 ga̍k-thoân 樂團 ga̍k-tôaⁿ 樂壇 ga̍k-su 樂師 ga̍k-hú 樂府 ga̍k-chhiú 樂手 ga̍k-khek 樂曲 ga̍k-lí 樂理 ga̍k-chiuⁿ 樂章 ga̍k-siaⁿ 樂聲 ga̍k-phó͘ 樂譜 ga̍k-tūi 樂隊 ga̍k-im 樂音 giô-poe 橈棓 gē-le̍k 毅力 gī-jiân 毅然

hùn-tōa 楦大 hùn-lâng 楦膿 hùn-khoah 楦闊 hùn-thâu 楦頭 hoâiⁿ 橫 hoâiⁿ-hiòng 橫向 hoâiⁿ-siá 橫寫 Hoâiⁿ-san 橫山 hoâiⁿ-lēng/hûiⁿ-lēng 橫崚 hoâiⁿ-ok 橫惡 hoâiⁿ-pián 橫扁 hoâiⁿ-peh-peh 橫扒扒 hoâiⁿ-phi/hûiⁿ-phi 橫批 hoâiⁿ-phi 橫披 hoâiⁿ-koaiⁿ 橫杆 hûiⁿ-hûiⁿ-kō 橫橫翱 hoâiⁿ-iûⁿ 橫洋 hoâiⁿ-liû 橫流 hoâiⁿ-tō͘ 橫渡 hoâiⁿ-theh-theh 橫澈澈 hoâiⁿ-hiân 橫玄 hoâiⁿ-ti̍t 橫直 hoâiⁿ-bâi-khiā-ba̍k 橫眉khiā目 hoâiⁿ-hiân/hûiⁿ-hiân 橫眩 hoâiⁿ-sòaⁿ 橫線 hoâiⁿ-kō 橫翱 hoâiⁿ-bah-seⁿ/hoâiⁿ-bah-siⁿ 橫肉生 hoâiⁿ-bah-bīn 橫肉面 hoâiⁿ-keng 橫肩 hoâiⁿ-bân 橫蠻 hoâiⁿ-hêng 橫行 hoâiⁿ-soan-ti̍t-soan 橫訕直訕 hoâiⁿ-pìⁿ-pìⁿ 橫變變 hoâiⁿ-châi 橫財 hoâiⁿ-oa̍t 橫越 hêng-ge̍k/hoâiⁿ-ke̍h 橫逆 hoâiⁿ-piak-piak 橫逼逼 hoâiⁿ-kòe/chhôaⁿ-kè 橫過 hûiⁿ-chāⁿ/hoâiⁿ-chāⁿ 橫閘 hoâiⁿ-pà 橫霸 hoâiⁿ-pà-pà 橫霸霸 hoâiⁿ-khiâ 橫騎 him-hí 欣喜 him-bō͘/him-mō͘ 欣慕 him-him 欣欣 him-him-hiòng-êng 欣欣向榮 him-jiân 欣然 him-siān 欣羡 him-siān/him-soān/him-soān 欣羨 him-sióng 欣賞 hap 欱 hioh 歇 hioh-siān 歇siān heh-tang 歇冬 hioh-chhoán 歇喘 hioh-thiⁿ-lō͘ 歇天路 hioh-thiⁿ-lō͘ 歇天露 hioh-o̍h 歇學 hioh-kheh-tiàm 歇客店 hioh-kheh-chàn 歇客棧 hioh-kôaⁿ/heh-kôaⁿ 歇寒 hioh-siū 歇岫 hioh-kang 歇工 heh-tiàm/hioh-tiàm 歇店 hioh-iáⁿ 歇影 hioh-khùn 歇息 hioh-thiám 歇悿 hioh-tàⁿ 歇擔 hioh-tàu/heh-tàu 歇晝 hioh-àm/heh-àm 歇暗 hioh-mê/heh-mî 歇暝 hioh-hōe 歇會 hioh-gia̍p 歇業 hioh-liâng/heh-liâng 歇涼 hioh-joa̍h/heh-joa̍h/hioh-loa̍h 歇熱 hioh-joa̍h-sî 歇熱時 hehN-khùn/hioh-khùn/heh-khùn 歇睏 hioh-khùn-ji̍t 歇睏日 hioh-kha 歇腳 hioh-ńg/heh-ńg 歇蔭 hioh-sin 歇身 hioh-chūn 歇陣 heh-hō͘/hioh-hō͘ 歇雨 hmh 歙 hoan-ho͘ 歡呼 hoan-chhiùⁿ 歡唱 hoaⁿ-hí 歡喜 hoaⁿ-hí-lâi 歡喜來 hoaⁿ-hí-kah 歡喜甲 hoaⁿ-hí-bīn 歡喜面 hoaⁿ-tō͘ 歡度 hoan-sim 歡心 hoan-lo̍k 歡樂 hoan-lo̍k-khì-hun 歡樂氣氛 hoan-him 歡欣 hoan-chhiàu 歡笑 hoan-chū 歡聚 hoan-gêng 歡迎 hoan-sàng/hoan-sòng 歡送 hoaⁿ-thâu-hí-bīn 歡頭喜面 hòe/hè 歲 hòe-chhut/hè-chhut/sòe-chhut 歲出 hòe-siū/hè-siū 歲壽 hòe-siaⁿ/hè-siaⁿ 歲聲 hòe-thâu/hè-thâu 歲頭 húi 毀 húi-tūi 毀墜 húi-hoāi 毀壞 húi-iông 毀容 húi-tiāu 毀掉 húi-sún 毀損 húi-khì 毀棄 húi-bia̍t 毀滅 húi-ū-chham-poàn 毀譽參半 húi-bīn 毀面 hô 毫 hô-khek 毫克 hô-seng 毫升 hô-bí 毫米 hô-hoat 毫髮 hoàn-lām 氾濫 hoàn-lām-sêng-chai 氾濫成災 hàng-lâu 汎流 hān-kin/hān-kun 汗巾 hān-gân 汗顏 hóng 汞 hô 河 hô-tāi 河tāi Hô-lāi 河內 Hô-pak 河北 Hô-pak-séng 河北省 Hô-lâm 河南 Hô-lâm-séng 河南省 hô-thê 河堤 hô-san 河山 hô-hōaⁿ 河岸 hô-chhoan 河川 hô-chhn̂g 河床 hô-té/hô-tóe 河底 hô-tang 河東 hô-liû 河流 hô-khe/hô-khoe/hô-kheⁿ/hô-khoe 河溪 hô-hàn 河漢 hô-pin 河濱 hô-poān 河畔 hô-kok 河谷 hô-tō 河道 hô-piⁿ 河邊 hô-bīn 河面 hô-bé 河馬 hut-tiám 沸點 hòng-chhiáⁿ 況且 hoat 法 hoat-jîn 法人 hoat-lēng 法令 hoat-lē 法例 hoat-tián 法典 hoat-chè 法制 hoat-chek 法則 hoat-le̍k 法力 hoat-bū 法務 Hoat-bū-pō͘ 法務部 hoat-siong 法商 Hoat-kok 法國 Hoat-kok-lâng 法國人 hoat-ha̍k 法學 hoat-ha̍k-īⁿ 法學院 hoat-koaⁿ 法官 hoat-tēng 法定 hoat-pó 法寶 hoat-thiap 法帖 hoat-su 法師 hoat-pè 法幣 hoat-tō͘ 法度 hoat-têng 法庭 hoat-lu̍t 法律 hoat-lu̍t-hē 法律系 hoat-lu̍t-phāng 法律縫 hoat-chèng 法政 hoat-bûn 法文 hoat-hōe 法會 hoat-lóng 法朗 hoat-àn 法案 hoat-tiâu 法條 hoat-tī 法治 hoat-lí 法理 hoat-kài 法界 hoat-gán 法眼 hoat-kí 法紀 hoat-thóng 法統 hoat-bāng 法網 Hoat-lân-se 法蘭西 hoat-su̍t 法術 Hoat-se-su 法西斯 hoat-kui 法規 hoat-kéng 法警 hoat-pān 法辦 hoat-lông 法郎 hoat-i 法醫 hoat-īⁿ 法院 hàm-tōa 泛大 hàm-tōa-kiàⁿ 泛大鏡 hàng-leng 泛奶 hàm-hàm/hoàn-hoàn 泛泛 hàm-phu̍h 泛浡 hàng-phôe/hàng-phê 泛皮 hàm-chéng 泛腫 hàm-kha-tâng 泛腳胴 hàm-kiàⁿ 泛鏡 hông-chúi 洪水 hông-liû 洪流 hông-hok 洪福 hoa̍t/oa̍h 活 hoa̍t-á-khut 活仔窟 hoa̍t-chai 活栽 hoa̍t-phoat/oa̍h-phoat 活潑 ha̍p-sûn 洽詢 hia̍p-tâm 洽談 ha̍p-kò͘ 洽購 ha̍p-pān 洽辦

iūⁿ-phín 樣品 iūⁿ-sek 樣式 iūⁿ-pún 樣本 iūⁿ-siùⁿ 樣相 io̍k-bōng 欲望 iok-kiû 欲求 io̍k-pā-put-lêng 欲罷不能 io̍k-kài-mí-chiong 欲蓋彌彰 in-chhiat 殷切 in-khîn/in-khûn 殷勤 in-kàm 殷鑑 in-kàm-put-oán 殷鑑不遠 ió 毆 ióng 氧 ióng-hòa 氧化 ióng-hòa-bu̍t 氧化物 ióng-khì 氧氣 iû 油 iû-le̍h-le̍h 油le̍h-le̍h iû-tái 油tái iû-chhńg 油串 iû-chéⁿ/iû-chíⁿ 油井 iû-kè 油價 iû-ìn 油印 iû-káu 油垢 iû-ba̍k 油墨 iû-ap 油壓 iû-pò͘ 油布 iû-tòa 油帶 iû-khò͘ 油庫 iû-chhiúⁿ 油廠 iû-thiu-á 油抽仔 iû-liāu 油料 iû-kî-hî/iû-kî-hû 油旗魚 iû-bo̍k 油木 iû-sam 油杉 iû-chhêng/iû-siông 油松 iû-kho͘-piáⁿ 油枯餅 iû-kam-sun 油柑孫 iû-khī 油柿 iû-kùi 油桂 iû-tâng/iû-tông/iû-tông 油桐 iû-tông-chhiū 油桐樹 iû-tháng 油桶 iû-tiâu 油條 iû-kūi 油櫃 iû-chúi 油水 iû-ta̍p-ta̍p 油沓沓 iû-iû 油油 iû-sé-sé/iû-sóe-sóe 油洗洗 iû-tái 油滓 iû-chhat 油漆 iû-chhat-kang 油漆工 iû-chhat-sai 油漆師 iû-lūn 油潤 iû-ta̍k 油濁 iû-tak-tak 油濁濁 iû-chia̍h-kóe 油炙粿 iû-chiā-ke 油炸粿 iû-ian 油煙 iû-teng 油燈 iû-thoah 油獺 iû-chhân 油田 iû-ōe 油畫 iû-khòng 油礦 iû-kóng 油管 iû-siuⁿ 油箱 iû-but-but 油粅粅 iû-chóa 油紙 iû-koàn-chhia 油罐車 iû-bah 油肉 iû-lut-lut 油肭肭 iû-chi 油脂 iû-ko 油膏 iû-chho 油臊 iû-la̍h-chhiū 油臘樹 iû-kia̍h-á 油舉仔 iû-hoe-á 油花仔 iû-tê 油茶 iû-chhài 油菜 iû-chhài-hoe 油菜花 iû-hio̍h-lâm 油葉楠 iû-hio̍h-tê 油葉茶 iû-chhang 油蔥 iû-chhang-ke 油蔥粿 iû-lân-hoe 油蘭花 iû-mé 油蜢 iû-liah 油跡 iû-chhia 油車 iû-chhia-kóe 油車粿 iû-lûn 油輪 iû-lap-lap 油邋邋 iû-mn̂g 油門 iû-chia̍h-ke/iû-chia̍h-kóe 油食粿 iû-pn̄g 油飯 iû-hî/iû-hû 油魚 iû-môa 油麻 iû-tiám-chháu 油點草 iû-tiáⁿ 油鼎 iân 沿 iân-hōaⁿ 沿岸 iân-hái 沿海 iân-sòaⁿ 沿線 iân-ke/iân-koe 沿街 iân-si̍p 沿襲 iân-lō͘ 沿路 iân-tô͘ 沿途 iân-kai-chháu 沿階草 iân-kek 沿革 iaⁿ/iang 泱 iûⁿ 洋 iûⁿ-som 洋參 iûⁿ-pâng 洋房 iûⁿ-ho̍k 洋服 iûⁿ-lâu 洋樓 iông-iông-tek-ì 洋洋得意 iûⁿ-hiân-khîm 洋絃琴 iûⁿ-jio̍k-kùi 洋肉桂 iûⁿ-phang-koe 洋芳瓜 iûⁿ-ko͘ 洋菇 iûⁿ-ian 洋菸 iûⁿ-chhang 洋蔥 iûⁿ-hâng 洋行 iûⁿ-chong 洋裝 iûⁿ-hòe/iûⁿ-hè 洋貨 iûⁿ-chiú 洋酒
ke̍k-put-ke̍k 極不極 ke̍k-ka 極佳 ke̍k-táu 極倒 ke̍k-kî 極其 ke̍k-hêng 極刑 ke̍k-le̍k 極力 ke̍k-ke 極加 ke̍k-phín 極品 ke̍k-tē/ke̍k-tōe 極地 ke̍k-khám 極坎 ke̍k-to 極多 ke̍k-hó 極好 ke̍k-hù 極富 ke̍k-chió 極少 ke̍k-tō͘ 極度 ke̍k-bî-sè/ke̍k-bî-sòe 極微細 ke̍k-lo̍k 極樂 ke̍k-koân 極權 ke̍k-pō͘ 極步 ke̍k-chē/ke̍k-chōe 極濟 ke̍k-ûi 極為 ke̍k-chīn 極盡 ke̍k-khang 極空 ke̍k-toan 極端 ke̍k-tì 極致 ke̍k-kak 極角 ke̍k-mn̂g 極門 ke̍k-hān 極限 ke̍k-téng 極頂 ke̍k-thâu 極頭 khái 楷 khái-su 楷書 khái-bo̍k 楷木 khái-bô͘ 楷模 kài 概 khài-liām 概念 khài-koah 概括 khài-hóng 概況 khài-sǹg 概算 kài-sûn 概紃 khài-iàu 概要 khài-lūn 概論 kò͘-tô͘ 構圖 kò͘-su 構思 kò͘-sióng 構想 kò͘-sêng 構成 kò͘-bô͘ 構謀 kò͘-chō 構造 kǹg 槓 kǹg-á 槓仔 kan-á/kan-ná 橄仔 kan-ná-kiû 橄仔球 kaⁿ-ná 橄欖 kaⁿ-ná-sun 橄欖孫 kaⁿ-ná-hêng 橄欖形 kaⁿ-ná-chhiū 橄欖樹 kiô 橋 kiô-chiam 橋尖 kiô-niû 橋樑 kiô-khang 橋空 kiô-kha 橋腳 kiô-kòe-koáiⁿ-thiu/kiô-kè-koáiⁿ-thiu 橋過拐抽 ki/kui 機 ki-put-khó-sit 機不可失 ki-kiāⁿ 機件 ki-sian 機先 ki-khū/ki-kū 機具 ki-tōng 機動 ki-tōng-sèng 機動性 ki-su 機司 ki-oân 機員 ki-khì 機器 ki-khì-lâng 機器人 ke-khì-tháng 機器桶 ke-khì-lê/ke-khì-lôe 機器犁 ki-hêng 機型 ki-tiûⁿ 機場 ki-bi̍t 機密 ki-kang 機工 ki-khiáu 機巧 ki-phâng 機帆 ki-khò͘ 機庫 ki-pâng 機房 ki-hōe 機會 ki-kúiⁿ-á 機桿仔 ki-hâi 機械 ki-hâi-hòa 機械化 ki-hâi-sek 機械式 ki-kò͘ 機構 ki-iû 機油 ki-lu̍t 機率 ki-phiò 機票 ki-chéng 機種 ki-khiàu 機竅 ki-cho͘ 機組 ki-iân 機緣 ki-kûn 機群 ki-e̍k 機翼 ki-lêng 機能 ki-chhong 機艙 ki-iàu 機要 ki-kéng 機警 ki-sin 機身 ki-chhia 機車 ki-gū 機遇 ki-ūn 機運 ki-chhèng 機銃 ki-tiúⁿ 機長 ki-koan 機關 ki-koan-chhia 機關車 ki-koan-chhèng 機關銃 ki-tiān 機電 ki-thé 機體 khà/kiáu 檄 kiáu-sian 檄仙 kiáu-tiûⁿ 檄場 kiáu-pún 檄本 kiáu-tong 檄東 kiáu-kùn 檄棍 kiáu-tù 檄注 kiáu-keng 檄間 kòe-bo̍k 檜木 kiám 檢 kiám-siu 檢修 kiám-chng 檢妝 kiám-tēng 檢定 kiám-chhat 檢察 kiám-si 檢屍 kiám-cha 檢查 kiám-chhek 檢測 kiám-un 檢溫 kiám-e̍k 檢疫 kiám-siok 檢肅 kiám-kí/kiám-kú 檢舉 kiám-sī 檢視 kiám-thó 檢討 kiám-thó-hōe 檢討會 kiám-ia̍t 檢閱 kiám-giām 檢驗 kiám-tiám 檢點 kôa-chhiū 檺樹 kūi 櫃 kūi-thoah 櫃屜 kūi-tâi 櫃檯 kūi-tû 櫃櫥 koân 權 koân-ūi 權位 koân-lī 權利 koân-lī-kim 權利金 koân-le̍k 權力 khoân-sì/khoân-sè 權勢 koân-ui 權威 koân-ui-sèng 權威性 koân-gî 權宜 koân-gî-chi-kè 權宜之計 koân-ek 權益 koân-hêng 權衡 koân-kùi 權貴 koân-hān 權限 khiàm 欠 khiàm-chi̍t-kha 欠一腳 khiàm-chi̍t-kūi 欠一跪 khiàm-chú 欠主 khiàm-lâng-kàn 欠人姦 khiàm-lí-koán 欠你管 khiàm-chè 欠債 khiàm-kong-chhái 欠光彩 khiàm-khîn/khiàm-khûn 欠勤 khiàm-an 欠安 khiàm-se̍k 欠席 khiàm-thui 欠推 khiàm-tia̍p 欠揲 khiàm-kì/khiàm-kù 欠據 khiàm-siàu 欠數 khiàm-kiám-tiám 欠檢點 khiàm-khoán 欠款 khiàm-chúi 欠水 khiàm-ēng/khiàm-iōng 欠用 khiàm-sîn 欠神 khiàm-sòe/khiàm-sè 欠稅 khiàm-kiáu 欠繳 khiàm-khoat/khiàm-khoeh/khiàm-kheh 欠缺 khiàm-kha-chè 欠腳債 khiàm-hiat/khiàm-hoeh/khiàm-huih 欠血 khiàm-chîⁿ 欠錢 khiàm-im 欠陰 khiàm-hō͘ 欠雨 khiàm-tiám 欠點 khi-sin 欹身 khi-bú 欺侮 khi-lêng 欺凌 khi-kun 欺君 khi-ap 欺壓 khi-môa 欺瞞 khi-bông 欺矇 khi-chà 欺詐 khi-hū 欺負 khi-phiàn 欺騙 khim-pōe 欽佩 khim-bō͘ 欽慕 khim-sù 欽賜 khoán/khóaⁿ/khoán/khóaⁿ/khoán/khóaⁿ/khoán 款 khoán-chè 款制 khoán-sì/khoán-sè 款勢 khoán-khǹg 款勸 khoán-tāi/khoán-thāi/khoán-thāi 款待 khoán-khioh 款拾 khoán-khioh/khoán-khiok 款曲 khoán-iūⁿ 款樣 khoán-bo̍k 款目 khoán-siùⁿ 款相 khoán-hêng-lí 款行李 khoán-hāng 款項 khoán-gia̍h 款額 khām-sàu 歁嗽 khám-kiáⁿ 歁囝 khám-chhiò 歁笑 khiám-ì 歉意 khiám-kiù 歉疚 koa 歌 koa-á 歌仔 koa-á-hì 歌仔戲 koa-á-khek 歌仔曲 koa-ke̍k-īⁿ/koa-kio̍k-īⁿ 歌劇院 koa-âu 歌喉 koa-tôaⁿ 歌壇 koa-thiaⁿ 歌廳 koa-chhiú 歌手 koa-chheⁿ/koa-chhiⁿ 歌星 koa-khek 歌曲 koa-ông 歌王 koa-siaⁿ 歌聲 koa-bú 歌舞 koa-sû 歌詞 koa-si 歌詩 koa-iâu 歌謠 koa-phó͘ 歌譜 ko-siōng 歌頌 kî-ì 歧異 kî-kiàn 歧見 khî-sī/kî-sī 歧視 kî-lō͘ 歧路 kui 歸 kui-tī 歸tī kui-sì-lâng 歸世人 kui-jîn 歸人 Kui-jîn 歸仁 kui-sian 歸仙 kui-i 歸依 kui-sìn-thiⁿ 歸信天 kui-ê 歸個 kui-óa 歸倚 kui-ji̍p 歸入 kui-kong 歸功 kui-hòa 歸化 kui-pòaⁿ-kang 歸半工 kui-pòaⁿ-ji̍t 歸半日 kui-pòaⁿ-po͘ 歸半晡 kui-kiū 歸咎 kui-in-î/kui-in-û 歸因於 kui-kok 歸國 kui-thiⁿ 歸天 kui-ke-lâng 歸家人 kui-ke-kháu 歸家口 kui-siok 歸宿 kui-bóe/kui-bé 歸尾 kui-sio̍k-tī 歸屬tī kui-sio̍k-kám 歸屬感 kui-kang 歸工 kui-nî 歸年 kui-sim 歸心 kui-chhiú 歸手 kui-chhiú-phâng 歸手捧 kui-phe/kui-phoe 歸批 kui-sò͘ 歸數 kui-ji̍t 歸日 kui-ji̍t-kiàⁿ 歸日鏡 kui-àm 歸暗 kui-mê/kui-mî 歸暝 kui-goe̍h-ji̍t/kui-ge̍h-ji̍t 歸月日 kui-kiū 歸柩 kui-àn 歸案 kui-chèng 歸正 kui-khì 歸氣 kui-chúi 歸水 kui-pôaⁿ 歸盤 kui-óaⁿ-phâng 歸碗捧 kui-khang 歸空 kui-la̍p 歸納 kui-kōaⁿ 歸綰 kui-kûn 歸群 kui-pak-hóe/kui-pak-hé 歸腹火 kui-sek 歸色 kui-chng 歸莊 kui-tio̍k 歸著 kui-lō͘ 歸路 kui-sin 歸身 kui-sin-khu 歸身軀 kui-chōa 歸逝 kui-hoân 歸還 kui-hiong 歸鄉 kui-tīn 歸陣 kui-tūi 歸隊 kui-sūn 歸順 kui-lūi 歸類 kiong-si 殭屍 khak/khok 殼 khok-á 殼仔 khak-á-hoe/khak-á-he 殼仔灰 khok-á-hiân 殼仔絃 khak-hoe/khak-he 殼灰 khak-chhài 殼菜 khak-chhài-thâu 殼菜頭 kiû-lân 毬蘭 kiàn 毽 kiàn-chú/kiàn-chí 毽子 kiàn-chîⁿ 毽錢 khì/khùi 氣 khì-ló͘ 氣ló͘ khì-hāu 氣候 khì-le̍k/khùi-la̍t/khùi-la̍t 氣力 khì-kong 氣功 khì-sì/khì-sè/khùi-sì/khùi-sè 氣勢 khì-pòaⁿ-sí 氣半死 khùi-kháu 氣口 khì-bī 氣味 khì-chhoán 氣喘 khùi-chhoán-ji̍p 氣喘入 khùi-chhoán-chhut 氣喘出 khì-lông 氣囊 khì-thoân 氣團 khì-tiām 氣墊 khì-ap 氣壓 khì-tōa-tōa 氣大大 khì-toa̍h-toa̍h 氣奪奪 khì-khóng 氣孔 khùi-bóe/khùi-bé 氣尾 khì-hún 氣忿 khì-kip-pāi-hāi 氣急敗壞 khì-kòe 氣怪 khì-phut-phut 氣怫怫 khì-hùn 氣憤 khì-chhoah-chhoah/khì-choah-choah/khì-chhoah-chhoah/khì-toah-toah 氣掇掇 khì-phut-phut 氣撲撲 khì-thiòng-lún 氣暢忍 khì-khài 氣概 khì-sí 氣死 khì-sí-lâng 氣死人 khì-hun 氣氛 khì-chúi 氣水 khùi-chhiong-thiⁿ 氣沖天 khì-phàu 氣泡 khì-phài 氣派 khì-liû 氣流 khì-un 氣溫 khì-iām 氣焰 khì-chhai-chhai 氣猜猜 khì-kiû 氣球 khì-thiòng-lún 氣痛忍 khì-thang 氣窗 khì-tâng 氣筒 khì-kńg 氣管 khì-kńg-iām 氣管炎 khì-kiat 氣結 khì-choa̍t/khùi-choa̍t/khì-choa̍t 氣絕 khùi-si-á 氣絲仔 khì-me̍h 氣脈 khì-thoat 氣脫 khì-sek 氣色 khì-khó͘ 氣苦 khùi-chháu 氣草 khì-hiat 氣血 khì-siōng 氣象 Khì-siōng-kio̍k 氣象局 khì-chit 氣質 khì-ge̍k 氣逆 khì-ūn 氣運 khì-mn̂g 氣門 khùi-thâu 氣頭 khì-thé 氣體 khì-phek 氣魄 kheng/khin 氫 kiû 求 kiû-siông 求償 kiû-choân 求全 kiû-chō͘ 求助 kiû-chhú 求取 kiû-hô 求和 kiû-hun 求婚 kiû-ha̍k 求學 kiû-tit 求得 kiû-chêng 求情 kiû-ài 求愛 kiû-châi 求才 kiû-oān 求援 kiû-kiù 求救 kiû-kàu 求教 kiû-sin 求新 kiû-bāng 求望 kiû-seng 求生 kiû-ti 求知 kiû-sîn 求神 kiû-chit 求職 kiû-kiàn 求見 kiû-kái 求解 kiû-chín 求診 kiû-chèng 求證 kiû-piàn 求變 kiû-hō͘ 求雨 ki̍t 汔 kōaⁿ 汗 kōaⁿ-kin-á/kōaⁿ-kun-á 汗巾仔 kōaⁿ-chúi 汗水 kōaⁿ-sio̍h 汗液 kōaⁿ-tih 汗滴 kōaⁿ-chu 汗珠 kōaⁿ-siûⁿ 汗瘍 kōaⁿ-hoe 汗花 kōaⁿ-sng 汗酸 kang 江 kang-á-hî/kang-á-hû 江仔魚 kang-kháu 江口 kang-chú-jîn 江子仁 kang-san 江山 kang-bó͘ 江某 kang-bó͘-chêng 江某松 kang-chúi 江水 kang-ô͘ 江湖 kang-iâu-chu 江珧珠 kang-bí-chiú 江米酒 Kang-so͘ 江蘇 Kang-so͘-séng 江蘇省 kang-lî 江蘺 kang-jiâu-chu 江蟯珠 Kang-se 江西 kang-se-séng 江西省 kang-lûn 江輪 kang-thâu 江頭 khín-bîn 汱眠 khín-le̍k 汱綠 khín-sek 汱色 khip-chúi/kip-chúi 汲水 koat 決 koat-sèng-hū 決勝負 koat-tēng/koat-tiāⁿ 決定 koat-sim 決心 koat-chì 決志 koat-ì 決意 koat-chiàn 決戰 koat-toàn 決斷 koat-bêng 決明 koat-chhek 決策 koat-soàn 決算 koat-choa̍t 決絕 koat-lia̍t 決裂 koat-gī 決議 koat-gī-àn 決議案 koat-sài 決賽 koat-soán 決選 koat-tàu 決鬥 khì-chúi 汽水 khì-iû 汽油 khì-iû-tân/khì-iû-tôaⁿ 汽油彈 khì-kiû 汽球 khì-kng 汽缸 khì-chûn 汽船 khì-théng 汽艇 khì-chhia 汽車 ko͘-chiâⁿ 沽情 khó 洘 khó-ta 洘凋 khó-chut-chut 洘卒卒 khó-un-á 洘塭仔 khó͘-ōaⁿ/khó-ōaⁿ 洘旱 khó-ki̍t-ki̍t/khó-khi̍t-khi̍t 洘汔汔 khó-lâu 洘流 khó-ta̍uh-ta̍uh 洘瀆瀆 khó-tak-tak 洘篤篤 khó-mê/khó-moâi/khó-bê 洘糜 khó-chhèng-chhèng 洘蒸蒸 khó-thâu-moâi/khó-thâu-bê 洘頭糜 khó-kà 洘餃 khó-hî/khó-hû 洘魚 ka̍p-chia̍h 洽食 kō-lah-sap 洿垃圾 kô-lo̍h-khì/kô-lo̍h-khù 洿落去 kō-tio̍h 洿著

lâm 楠 lâm-á 楠仔 lâm-á-pang 楠仔枋 Lâm-chú 楠梓 liû 榴 liû-tân 榴彈 lo̍k-kong 樂公 lo̍k-hn̂g 樂園 lo̍k-thô͘ 樂土 lo̍k-thian 樂天 lo̍k-ì 樂意 lo̍k-koan 樂捐 lo̍k-thiòng 樂暢 lo̍k-thiòng-lâng 樂暢人 lo̍k-gia̍p 樂業 lo̍k-kûn 樂群 lo̍k-koan 樂觀 lo̍k-chhù 樂趣 lâu 樓 lâu-chéⁿ/lâu-chíⁿ 樓井 lâu-á 樓仔 lâu-á-chhù 樓仔厝 lâu-á-tōa-chhù 樓仔大厝 lâu-bóe-chhù 樓尾厝 lâu-bé-téng 樓尾頂 lâu-seh-á 樓屑仔 lâu-pang 樓枋 lâu-kông 樓栱 lâu-kông-îⁿ/lâu-kông-êⁿ 樓栱楹 lâu-thui 樓梯 lâu-thui-chàn 樓梯層 lâu-thui-keng 樓梯間 lâu-kha 樓腳 lâu-kha-chhù 樓腳厝 lâu-chhia 樓車 lâu-koh 樓閣 lâu-bīn 樓面 lâu-téng 樓頂 lok/lo̍k 橐 lok-á 橐仔 lok-á-tiàm 橐仔店 lak-tē-á 橐袋仔 lok-sōng 橐蹌 lok-chîⁿ 橐錢 le-bóng/lêng-bông 檸檬 lông 櫳 lông-á 櫳仔 lông-á-té/lông-á-tóe 櫳仔底 lông-á-chhia 櫳仔車 lân-kan 欄杆 loân-chhiū 欒樹 lám-jîn-chhiū 欖仁樹 lám-jîn-kū 欖仁舅 li̍t-beh-àm-á 欲暗仔 liám 歛 le̍k-tāi 歷代 le̍k-jīm 歷任 le̍k-lâi 歷來 le̍k-sú 歷史 le̍k-sú-ha̍k 歷史學 le̍k-sú-ka 歷史家 le̍k-sú-sèng 歷史性 le̍k-sú-hē 歷史系 le̍k-kài 歷屆 le̍k-nî 歷年 le̍k-nî-lâi 歷年來 le̍k-sî 歷時 le̍k-le̍k 歷歷 le̍k-chīn 歷盡 le̍k-keng 歷經 le̍k-liān 歷練 le̍k-hiám 歷險 liām-kū 殮具 liām-pò͘ 殮布 liām-chòng 殮葬 lio̍k 氯 le̍k-khì 氯氣 Lo̍k-sam-ki 洛杉磯 lo̍k-sîn-hoe 洛神花 lo̍k-iông-hoe 洛陽花 lo̍k-iông-kím 洛陽錦

miâ-chhiū 樠樹 múi 每 móe-ê 每個 móe-kang 每工 móe-nî 每年 múi-pái 每擺 móe-ji̍t 每日 múi-goe̍h/múi-ge̍h 每月 múi-chhù 每次 móe-hóng-jú-hā 每況愈下 móe-keh 每隔 múi-hāng 每項 髟|mn̂g-sui 毛|髟 mn̂g-liáu-liáu 毛了了 mn̂g-á-chháu 毛仔草 mô͘-lī 毛利 mô͘-lī-lu̍t 毛利率 mô͘-hoⁿ 毛呼 mn̂g-giap-á 毛夾仔 mn̂g-chiang-kun/mn̂g-chiong-kun 毛將軍 mô͘-kin/mô͘-kun 毛巾 mô͘-chhiú-mô͘-kha 毛手毛腳 mô͘-liāu 毛料 mn̂g-khī 毛柿 mn̂g-thô 毛桃 mn̂g-mn̂g-á-hō͘ 毛毛仔雨 mn̂g-thán/mô͘-thán 毛毯 mn̂g-kû 毛氍 mô͘-tong-kui 毛當歸 mô͘-pēⁿ/mô͘-pīⁿ 毛病 mô͘-phôe/mô͘-phê 毛皮 mô͘-tek 毛竹 mô͘-pit 毛筆 mn̂g-kńg/mo͘-kńg 毛管 mo͘-kńg-khang 毛管孔 mn̂g-kńg-khang 毛管空 mn̂g-kńg-chìⁿ 毛管箭 mô͘-jiông 毛絨 mn̂g-si-á 毛絲仔 mô͘-sòaⁿ 毛線 mô͘-chit 毛織 mô͘-chit-phín 毛織品 mn̂g-kha/mô͘-kha 毛腳 mo͘-kha-iàn 毛腳燕 mn̂g-khó͘-som 毛苦參 mô͘-kìn/mô͘-kùn 毛茛 mn̂g-chháu 毛草 mô͘-ko͘ 毛菇 mô͘-ko͘ 毛菰 mô͘-ki 毛萁 mô͘-sui 毛蓑 mô͘-liân-chhài 毛蓮菜 mô͘-lâm 毛藍 mn̂g-hó͘ 毛虎 mn̂g-chôa 毛蛇 mo͘-khî/mô͘-khî 毛蜞 mô͘-khî-á 毛蜞仔 mô͘-ūi 毛蝟 mo͘-hē/mô͘-hē/mô͘-hōe 毛蟹 mô͘-hē-í 毛蟹椅 mo͘-hē-ba̍k 毛蟹目 mo͘-hē-chháu 毛蟹草 mô͘-i 毛衣 mô͘-tāu 毛豆 mô͘-ti/mô͘-tu 毛豬 mô͘-gia̍h 毛額

niû 樑 niû-kông 樑kông nôa 欄 nôa-thâu 欄頭 ná 欖 nî 泥 nî-chúi-kang 泥水工 nî-chiau 泥沼

oai-chhoa̍h 歪chhoa̍h oai-chi̍t-phé 歪一phoe oai-chi̍t-pêng 歪一爿 oai-á-soh 歪仔索 oai-ûn 歪勻 oai-ko 歪哥 oai-kô-chhih-chhoa̍h 歪哥chhih-choa̍h oai-ko-chhi̍h-chhoa̍h 歪哥chhi̍h-chhoa oai-chhùi 歪嘴 oai-bóe-thô 歪尾桃 oai-sim 歪心 oai-chhoa̍h 歪斜 oai-khiok 歪曲 oai-oai-choāi-choāi 歪歪跩跩 oai-ko 歪篙 oai-ko-àn 歪篙案 oai-ko-chîⁿ 歪篙錢 oai-lō͘ 歪路 oai-thâu 歪頭 oai-thâu-chhài 歪頭菜 oai-ām 歪頷 oai-hong 歪風 o͘-sim-to̍k-hēng/to̍k-hēng 毒行 o͘-lô-chiap-tàng 污醪汁凍 oang-oang-lâu 汪汪流 ong-iông 汪洋 oa̍h-lèng-lèng 活lèng-lèng oa̍h-lia̍h 活lia̍h oa̍h-tauh 活tauh oa̍h-that 活that oa̍h--lo̍h-khì/oa̍h--lo̍h-khù 活下去 oa̍h-lâng 活人 oa̍h-hu̍t/oa̍h-pu̍t 活佛 oa̍h-lāi 活利 oa̍h-kàu 活到 oa̍h-le̍k 活力 oa̍h-tāng 活動 oa̍h-tōng-le̍k 活動力 oa̍h-tâi 活埋 oa̍h-chûn 活存 oa̍h-pîn 活屏 oa̍h-éng 活影 oa̍h-sèng 活性 oa̍h-sèng-thòaⁿ 活性碳 oa̍h-khàu 活扣 oa̍h-pán-á 活扳仔 oa̍h-lia̍h 活掠 oa̍h-phut-phut 活撲撲 oa̍h-kéng 活景 oa̍h-hōe 活會 oa̍h-kî 活期 oa̍h-sng 活栓 oa̍h-kin/oa̍h-kun 活根 oa̍h-beh 活欲 oa̍h-pháiⁿ-miā 活歹命 oa̍h-khì/oa̍h-khùi 活氣 oa̍h-chúi 活水 oa̍h-chóaⁿ 活泉 oa̍h-oa̍h 活活 oa̍h-liu-liu 活溜溜 oa̍h-hóe-soaⁿ/oa̍h-hé-soaⁿ 活火山 oa̍h-gán 活眼 oa̍h-kat 活結 oa̍h-lō͘ 活路 oa̍h-thiàu 活跳 oa̍h-thiàu-thiàu 活跳跳 oa̍h-lèng-lèng 活踜踜 oa̍h-khàu 活釦 oa̍h-mn̂g 活門 oa̍h-hiáⁿ 活顯 oa̍h-kut 活骨 oa̍h-thé 活體 oa̍h-kúi 活鬼 oa̍h-kúi-á 活鬼仔 oa̍h-lêng-lêng 活龍龍

pńg-bóe/pńg-bé 榜尾 pńg-iūⁿ 榜樣 pńg-siú/póng-siú 榜首 phiau/piau/pio 標 pio-á 標仔 phiau-kè/piau-kè 標價 phiau-chhut 標出 phiau-toaⁿ/piau-toaⁿ 標單 pio-kang 標工 phiau-kí/phiau-kú/piau-kí/piau-kú 標舉 pio--tio̍h 標著 phiau-tiám/piau-tiám 標點 pio-khí 標齒 phoh-si̍t/phok-si̍t 樸實 phok-sò͘ 樸素 phok-hong 樸風 pin-nn̂g 檳榔 pin-nn̂g-ō͘ 檳榔芋 pûn-hoa 歕hoa pûn-phín-á 歕品仔 pûn-khùi 歕氣 pûn-káu-lê 歕狗螺 pûn-tî-á 歕笛仔 pûn-pi-á 歕觱仔 pûn-ke-kui/pûn-koe-kui 歕雞kui pûn-hong 歕風 pō͘ 步 pō͘-hoa̍h 步伐 pō͘-ūi 步位 pō͘-peng 步兵 pō͘-kháu 步口 pō͘-lí 步履 pō͘-soaⁿ-hó͘ 步山虎 pō͘-pêng 步平 pō͘-sò͘ 步數 pō͘-pō͘ 步步 pō͘-pō͘-ûi-iâⁿ 步步為營 pō͘-pôaⁿ 步盤 pō͘-hêng/pō͘-kiâⁿ 步行 pō͘-tiāu 步調 pō͘-lián 步輦 pō͘-tō 步道 pō͘-chhèng 步銃 pō͘-tūi 步隊 pō͘-chō͘ 步驟 pháiⁿ/phái/tái 歹 pháiⁿ-chhèng-chhèng/phái-chhèng-chhèng 歹chhèng-chhèng pháiⁿ-chhōa/phái-chhōa 歹chhōa pháiⁿ-chhōa-thâu/phái-chhōa-thâu 歹chhōa頭 pháiⁿ-chhōe/phái-chhē 歹chhōe pháiⁿ-khiā/phái-khiā 歹khiā pháiⁿ-lâng/phái-lâng 歹人 pháiⁿ-tāi/phái-tāi 歹代 pháiⁿ-chò/phái-chòe 歹做 pháiⁿ-chò-tīn/phái-chòe-tīn 歹做陣 pháiⁿ-kè/phái-kè 歹價 pháiⁿ-tiāu/phái-tiāu 歹兆 pháiⁿ-tiāu-thâu/phái-tiāu-thâu 歹兆頭 pháiⁿ-tang/phái-tang 歹冬 pháiⁿ-chhut-chhùi/phái-chhut-chhùi 歹出嘴 pháiⁿ-hūn-chú/phái-hūn-chú 歹分子 pháiⁿ-thì-thâu/phái-thì-thâu 歹剃頭 pháiⁿ-sì/phái-sè 歹勢 pháiⁿ-sìkah/phái-sèkah 歹勢kah pháiⁿ-sì-ēng/phái-sè-ēng 歹勢用 pháiⁿ-sì-kóng/phái-sè-kóng 歹勢講 pháiⁿ-sì-bīn/phái-sè-bīn 歹勢面 pháiⁿ-ē/phái-ē 歹厄 pháiⁿ-khì/phái-khù 歹去 pháiⁿ-châng/phái-châng 歹叢 pháiⁿ-kiat-tiāu/phái-kiat-tiāu 歹吉兆 pháiⁿ-miâ/phái-miâ 歹名 pháiⁿ-miâ-siaⁿ/phái-miâ-siaⁿ 歹名聲 pháiⁿ-bī/phái-bī/tái-bī 歹味 pháiⁿ-miā/phái-miā 歹命 pháiⁿ-miā-siàng/phái-miā-siòng 歹命相 pháiⁿ-phín-hēng/phái-phín-hēng 歹品行 pháiⁿ-chhùi/phái-chhùi 歹嘴 pháiⁿ-chhùi-táu/phái-chhùi-táu 歹嘴斗 pháiⁿ-chhùi-phīⁿ/phái-chhùi-phīⁿ 歹嘴鼻 pháiⁿ-kiáⁿ/phái-kiáⁿ 歹囝 pháiⁿ-kiáⁿ-lâng/phái-kiáⁿ-lâng 歹囝人 páiⁿ-kiáⁿ-pēⁿ/páiⁿ-kiáⁿ-pīⁿ/pháiⁿ-kiáⁿ-pēⁿ/phái-kiáⁿ-pīⁿ 歹囝病 pháiⁿ-kiáⁿ-chèng/phái-kiáⁿ-chèng 歹囝症 pháiⁿ-kiáⁿ-lō͘/phái-kiáⁿ-lō͘ 歹囝路 pháiⁿ-kiáⁿ-keng/phái-kiáⁿ-keng 歹囝間 pháiⁿ-gín-á/phái-gín-á 歹囡仔 pháiⁿ-bāng/phái-bāng 歹夢 pháiⁿ-ta-ke/phái-ta-ke 歹大家 pháiⁿ-thiⁿ/phái-thiⁿ 歹天 pháiⁿ-thiⁿ-nî/phái-thiⁿ-nî 歹天年 pháiⁿ-thiⁿ-sî/phái-thiⁿ-sî 歹天時 pháiⁿ-sit-tek/phái-sit-tek 歹失德 pháiⁿ-bâ/phái-bâ 歹媌 pháiⁿ-jī-ūn/phái-jī-ūn 歹字運 pháiⁿ-kheh/phái-kheh 歹客 pháiⁿ-ka-kàu/phái-ka-kàu 歹家教 pháiⁿ-kio̍k/phái-kio̍k 歹局 pháiⁿ-chhī/phái-chhī 歹市 pháiⁿ-nî-tang/phái-nî-tang 歹年冬 pháiⁿ-té/phái-tóe 歹底 pháiⁿ-té-tì/phái-tóe-tì 歹底蒂 pháiⁿ-chhái-thâu/phái-chhái-thâu 歹彩頭 pháiⁿ-āu-chìn/phái-āu-chìn 歹後進 pháiⁿ-sim/phái-sim 歹心 pháiⁿ-sim-to̍k-hēng/phái-sim-to̍k-hēng 歹心毒行 pháiⁿ-sim-koaⁿ/phái-sim-koaⁿ 歹心肝 pháiⁿ-sim-tn̂g/phái-sim-tn̂g 歹心腸 pháiⁿ-sim-hēng/phái-sim-hēng 歹心行 pháiⁿ-sèng-tē/phái-sèng-tōe 歹性地 pháiⁿ-ì/phái-ì 歹意 pháiⁿ-ì-sù/phái-ì-sù 歹意思 pháiⁿ-ì-sîn/phái-ì-sîn 歹意神 pháiⁿ-koàn-sì/phái-koàn-sè 歹慣勢 pháiⁿ-hì/phái-hì 歹戲 pháiⁿ-só͘-kiâⁿ/phái-só͘-kiâⁿ 歹所行 pháiⁿ-chhiú-sì/phái-chhiú-sè 歹手勢 pháiⁿ-chhiú-jiáu/phái-chhiú-jiáu 歹手爪 pháiⁿ-chhiú-phiah/phái-chhiú-phiah 歹手癖 pháiⁿ-chhiú-tê/phái-chhiú-tôe 歹手蹄 pháiⁿ-liú-la̍k/phái-liú-la̍k 歹扭捋 pháiⁿ-àn-sǹg/phái-àn-sǹg 歹按算 pháiⁿ-chhui-chhiâu/phái-chhui-chhiâu 歹推chhiâu pháiⁿ-chún-chat/phái-chún-chat 歹撙節 pháiⁿ-lián/phái-lián 歹撚 pháiⁿ-siu-sêng/phái-siu-sêng 歹收成 pháiⁿ-kà-sī/phái-kà-sī 歹教示 pháiⁿ-siàu/phái-siàu 歹數 pháiⁿ-liāu/phái-liāu 歹料 pháiⁿ-ji̍t/phái-ji̍t 歹日 pháiⁿ-ji̍t-chí/phái-ji̍t-chí 歹日子 pháiⁿ-chheⁿ/phái-chhiⁿ 歹星 pháiⁿ-sî-ūn/phái-sî-ūn 歹時運 pháiⁿ-kéng-khì/phái-kéng-khì 歹景氣 pháiⁿ-goe̍h/phái-ge̍h 歹月 pháiⁿ-ho̍k-sāi/phái-ho̍k-sāi 歹服侍 pháiⁿ-cha-bó͘/phái-cha-bó͘ 歹查某 pháiⁿ-bô͘-iūⁿ/phái-bô͘-iūⁿ 歹模樣 pháiⁿ-mô͘-hoān/phái-mô͘-hoān 歹模範 pháiⁿ-khoán/phái-khoán/pháiⁿ-khóaⁿ/phái-khóaⁿ 歹款 pháiⁿ-khoán-thāi/phái-khoán-thāi 歹款待 pháiⁿ-sí/phái-sí 歹死 pháiⁿ-khùi/phái-khùi 歹氣 pháiⁿ-lâu-pái/phái-lâu-pái 歹流擺 pháiⁿ-mi̍h/phái-mi̍h 歹物 pháiⁿ-mi̍h-á/phái-mi̍h-á 歹物仔 pháiⁿ-mi̍h-kiāⁿ/phái-mi̍h-kiāⁿ 歹物件 pháiⁿ-káu/phái-káu 歹狗 pháiⁿ-káu-lâng/phái-káu-lâng 歹狗人 pháiⁿ-káu-á/phái-káu-á 歹狗仔 pháiⁿ-káu-khùi/phái-káu-khùi 歹狗氣 pháiⁿ-kiû/phái-kiû 歹球 pháiⁿ-lí-la̍k/phái-lí-la̍k 歹理捋 pháiⁿ-ēng/phái-ēng 歹用 pháiⁿ-pēⁿ/pháiⁿ-pīⁿ 歹病 pháiⁿ-chèng/phái-chèng 歹症 pháiⁿ-chèng-thâu/phái-chèng-thâu 歹症頭 pháiⁿ-chhng/phái-chhng 歹瘡 pháiⁿ-phiah/phái-phiah 歹癖 pháiⁿ-phiah-phìⁿ/phái-phiah-phīⁿ/pháiⁿ-phiah-phīⁿ/phái-phiah-phīⁿ 歹癖片 pháiⁿ-ba̍k/phái-ba̍k 歹目 pháiⁿ-ba̍k-siàng/phái-ba̍k-siòng 歹目相 pháiⁿ-ba̍k-sek/phái-ba̍k-sek 歹目識 pháiⁿ-siàng/phái-siòng 歹相 pháiⁿ-khòaⁿ/phái-khòaⁿ 歹看 pháiⁿ-khòaⁿ-siùⁿ/phái-khòaⁿ-siùⁿ 歹看相 pháiⁿ-khòaⁿ-bīn/phái-khòaⁿ-bīn 歹看面 pháiⁿ-khùn/phái-khùn 歹睏 pháiⁿ-sîn-khì/phái-sîn-khì 歹神氣 pháiⁿ-chéng/phái-chéng 歹種 pháiⁿ-chek-tek/phái-chek-tek 歹積德 pháiⁿ-khang/phái-khang 歹空 pháiⁿ-chat-la̍t/phái-chat-la̍t 歹節力 pháiⁿ-lia̍p/phái-lia̍p 歹粒 pháiⁿ-chóa/phái-chóa 歹紙 pháiⁿ-pháng/phái-pháng 歹紡 pháiⁿ-si̍p-koàn/phái-si̍p-koàn 歹習慣 pháiⁿ-siaⁿ-sàu/phái-siaⁿ-sàu 歹聲嗽 pháiⁿ-siaⁿ-soeh/pháiⁿ-siaⁿ-seh 歹聲說 pháiⁿ-siaⁿ-thâu/phái-siaⁿ-thâu 歹聲頭 pháiⁿ-thiaⁿ/phái-thiaⁿ 歹聽 pháiⁿ-tō͘-tháng/phái-tō͘-tháng 歹肚桶 pháiⁿ-tō͘-tn̂g/phái-tō͘-tn̂g 歹肚腸 pháiⁿ-io/phái-io 歹育 pháiⁿ-io-chhī/phái-io-chhī 歹育飼 pháiⁿ-phî-khì/phái-phî-khì 歹脾氣 pháiⁿ-kha/phái-kha/pháiⁿ-kioh/phái-kioh 歹腳 pháiⁿ-pak-tó͘/phái-pak-tó͘ 歹腹肚 pháiⁿ-chháu/phái-chháu 歹草 pháiⁿ-lo̍h-tâi/phái-lo̍h-tâi 歹落台 pháiⁿ-chhù/phái-chhù 歹處 pháiⁿ-thâng/phái-thâng 歹蟲 pháiⁿ-kiâⁿ/phái-kiâⁿ 歹行 pháiⁿ-kui-kí/phái-kui-kú 歹規矩 pháiⁿ-kì-tî/phái-kì-tî 歹記持 pháiⁿ-ōe/phái-ōe 歹話 pháiⁿ-kóng/phái-kóng 歹講 pháiⁿ-phó͘/phái-phó͘ 歹譜 pháiⁿ-hòe/phái-hè 歹貨 pháiⁿ-choán-chia̍h/phái-choán-chia̍h 歹賺食 pháiⁿ-thàn/phái-thàn 歹趁 pháiⁿ-thàn-chia̍h/phái-thàn-chia̍h 歹趁食 pháiⁿ-lō͘/phái-lō͘ 歹路 pháiⁿ-lō͘-thâu/phái-lō͘-thâu 歹路頭 pháiⁿ-sin-miā/phái-sin-miā 歹身命 pháiⁿ-pān/phái-pān 歹辦 pháiⁿ-ūn/phái-ūn 歹運 pháiⁿ-ūn-khì/phái-ūn-khì 歹運氣 pháiⁿ-ūn-tô͘/phái-ūn-tô͘ 歹運途 pháiⁿ-kòe/phái-kè 歹過 pháiⁿ-tâng-kū-siah/phái-tâng-kū-siah 歹銅舊錫 pháiⁿ-chîⁿ/phái-chîⁿ 歹錢 pháiⁿ-thih-á/phái-thih-á 歹鐵仔 pháiⁿ-khui-chhùi/phái-khui-chhùi 歹開嘴 pháiⁿ-tiau/phái-tiau 歹雕 pháiⁿ-bīn-chhiuⁿ/phái-bīn-chhiuⁿ 歹面chhiuⁿ pháiⁿ-bīn-kháng/phái-bīn-kháng 歹面孔 pháiⁿ-bīn-khiuⁿ/phái-bīn-khiuⁿ 歹面腔 pháiⁿ-thâu-chhái/phái-thâu-chhái 歹頭彩 pháiⁿ-chia̍h/phái-chia̍h 歹食 pháiⁿ-chia̍h-siàng/phái-chia̍h-siòng 歹食相 pháiⁿ-chhī/phái-chhī 歹飼 pháiⁿ-bé/phái-bé 歹馬 pháiⁿ-kut-té/phái-kut-tóe 歹骨底 pháiⁿ-kut-phe/phái-kut-phoe 歹骨胚 pháiⁿ-kut-thâu/phái-kut-thâu 歹骨頭 pháiⁿ-tàu-tīn/phái-tàu-tīn 歹鬥陣 pháiⁿ-kúi/phái-kúi 歹鬼 pháiⁿ-kúi-koài/phái-kúi-koài 歹鬼怪 pháiⁿ-kúi-kúi/phái-kúi-kúi 歹鬼鬼 pháiⁿ-chiáu/phái-chiáu 歹鳥 phú-phú 殕殕 pin-gî-koán 殯儀館 pìn-chhia 殯車 pí 比 pí-lia̍h 比lia̍h pí-put-téng 比不等 pí-pēng/pí-phēng 比並 pi-lē-chhioh 比例尺 pí-kè 比價 Pí-lī-sî 比利時 pí-he̍k 比劃 pí-la̍t 比力 pí-jū 比喻 pí-jū-kóng 比喻講 pí-chāi 比在 pí-ki-nî 比基尼 pí-jî/pí-jû 比如 pí-tùi 比對 pí-chhiú 比手 pí-chhiú-ūi-to 比手畫刀 pí-pān 比扮 pí-piàⁿ 比拚 pí-kûn 比拳 pí-pèng 比拼 pí-lia̍h 比掠 pí-chiap 比接 pí-sò͘ 比數 pí-bú 比武 pí-pí-kai-sī 比比皆是 pí-chiàu 比照 Pí-ní 比爾 pí-lu̍t 比率 pí-ba̍k-hî/pí-ba̍k-hû 比目魚 pí-khòaⁿ-bāi 比看覓 pí-pān 比範 pí-bí 比美 pí-kian 比肩 pí-kha-pí-chhiú 比腳比手 pí-phêng 比評 pí-lūn 比論 pí-lūn-kóng 比論講 pí-sài 比賽 pí-khí 比起 pí-khí-lâi 比起來 pí-kàu 比較 pí-tāng 比重 pí-chiáu 比鳥 po̍h 泊 pì-jiō-kho/pì-niāu-kho 泌尿科 pūn 泍 pūn-lâu 泍流 phàu 泡 phàu-ka-pi 泡咖啡 phàu-thian 泡天 phàu-chúi 泡水 phàu-thng 泡湯 pū-nōa 泡瀾 phàu-tê 泡茶 phàu-chhài 泡菜 phū-chhèng 泡蒸 pho 波 pho-tōng 波動 pho-ki̍p 波及 Pho-sū-tùn 波士頓 pho-hok 波幅 pho-chiat 波折 Pho-su 波斯 Pho-su-oân 波斯灣 pho-lōng 波浪 pho-tô 波濤 pho-lân 波瀾 pho-bûn 波紋 pho-lô-chhiū 波羅樹 Pho-lô-tek-hái 波羅的海 pho-lô-bi̍t 波羅蜜 Pho-lân 波蘭 po-piⁿ-khang 波邊空 pho-tn̂g 波長 phòng-phuh 泵浦 phài 派 phài-siāng-iōng-tiûⁿ/phài-siōng-iōng-tiûⁿ 派上用場 phài-tāi-piáu 派代表 phài-peng 派兵 phài-chhut 派出 phài-oân 派員 phài-tùi 派對 phài-poah 派撥 phài-phe/phài-phoe 派胚 phài-io̍h 派藥 phài-kun 派軍 phài-khián 派遣 phài-thâu 派頭

sún-báu 榫卯 sún-khang 榫孔 sún-ba̍k 榫目 sún-khang 榫空 sún-thâu 榫頭 siā-liû 榭榴 so̍k 槊 so̍k-á 槊仔 so̍k-thô͘ 槊土 so̍k-mûi 槊煤 soāiⁿ 檨 soāiⁿ-á 檨仔 soāiⁿ-á-hong 檨仔瘋 soān-chi-chhâ 檨梔柴 sat-pìn 櫛篦 sat-pìn-hô͘ 櫛篦鬍 suh-suh-tiⁿ 欶欶甜 suh-bi̍t-àng 欶蜜甕 sòe-goa̍t 歲月 sòe-kè 歲計 sí 死 sí-bái 死bái sí-giān-giān 死giān-giān sí-hō͘-lâng 死hō͘人 sí-sô 死sô sí-teng-teng 死丁丁 sí-chú 死主 sí-liáu-liáu 死了了 sí-bông 死亡 sí-bông-lu̍t 死亡率 sí-lâng 死人 sí-lâng-hêng 死人形 sí-lâng-khoán 死人款 sí-lâng-ti̍t 死人直 sí-lâng-chîⁿ 死人錢 sí-lâng-bīn 死人面 sí-siong 死傷 sí-lāi-tô-seng 死內逃生 sí-kî-ta̍t 死其值 sí-oan 死冤 sí--chhut-khì/sí-chhut-khù 死出去 sí-hêng 死刑 sí-hêng-hoān 死刑犯 sí-chêng 死前 sí-la̍t 死力 sí--khì/sí--khù 死去 sí-lo͘ 死嘍 sí-chhùi 死嘴 sí-in 死因 sí-gín-á 死囡仔 sí-tē/sí-tōe 死地 sí-chí 死子 sí-kôaⁿ 死寒 sí-tùi-thâu 死對頭 sí-si 死屍 sí-oan 死彎 sí-sim 死心 sí-tiong 死忠 sí-ngó͘-khia̍t 死忤戛 sí-sèng 死性 sí-giān-giān 死懨懨 sí-pán-á 死扳仔 sí-oat 死斡 sí-hōe 死會 sí-kî 死期 sí-pán 死板 sí-bó͘ 死某 sí-khiat 死桀 sí-chhiū 死樹 sí-châng 死欉 sí-sí 死死 sí-sí-lio̍k-kong-chhē 死死六工尺 sí-chúi 死水 sí-chôaⁿ/sí-chóaⁿ 死泉 sí-oa̍h 死活 sí-hoe-ho̍k-jiân/sí-he-ho̍k-jiân 死灰復燃 sí-thòaⁿ 死炭 sí-soah 死煞 sí-hoān 死犯 sí-káu-nōa-iûⁿ 死狗賴羊 sí-chèng 死症 sí-sng 死痠 sí-pe̍h 死白 sí-ba̍k 死目 sí-ti̍t 死直 sí-ti̍t-ti̍t 死直直 sí-gán 死眼 sí-khut 死窟 sí-khut-chúi 死窟水 sí-kat 死結 sí-che̍h 死絕 sí-che̍h-léng 死絕冷 sí-che̍h-pō͘ 死絕步 sí-chōe 死罪 sí-chiá 死者 sí-bah 死肉 sí-tn̂g-nōa-tō͘ 死腸爛肚 sí-hoeh/sí-huih 死血 sí-kak 死角 sí-koat 死訣 sí-chèⁿ/sí-chìⁿ 死諍 sí-niau 死貓 sí-lōa 死賴 sí-lōa-hō͘--lâng 死賴互人 sí-lōa--lâng 死賴人 sí-lō͘ 死路 sí-khiàu-khiàu 死蹺蹺 sí-sin-phe 死身胚 sí-teng-teng 死釘釘 sí-khàu 死釦 sí-lān 死難 sí-kut 死骨 sí-thé 死體 sí-kúi-á 死鬼仔 sûn-kàu 殉教 sûn-chit 殉職 sūn-lān/sûn-lān 殉難 sû-êng 殊榮 si̍t-bîn 殖民 si̍t-bîn-tē/si̍t-bîn-tōe 殖民地 sat 殺 sat-jîn 殺人 sat-jîn-hoān 殺人犯 sat-jîn-chōe 殺人罪 sat-siong-le̍k 殺傷力 sat-hāi 殺害 sat-sim 殺心 sat-lio̍k 殺戮 sat-chhiú/sat-siú 殺手 sat-tiāu 殺掉 sat-ki 殺機 sat-sat 殺殺 sat-seng 殺生 sat-táⁿ 殺膽 sat-khún 殺菌 sat-sin 殺身 súi-tó͘ 水tó͘ súi-gû-káng 水牛犅 súi-ke-siû/súi-koe-siû 水雞泅 súi-ke-chháu/súi-koe-chháu 水雞草 súi-ke-pn̄g/súi-koe-pn̄g 水雞飯 sàng-lîn-chêng 求諒情 Se̍k-chí 汐止 Sòaⁿ-thâu 汕頭 soa 沙 soa-á-tē/soa-á-tōe 沙仔地 soa-to-hî/soa-to-hû 沙刀魚 soa-pau 沙包 sa-lî 沙厘 sa-lî-e 沙厘鍋 soa-som/sa-sim 沙參 soa-thô͘ 沙土 soa-pho 沙坡 soa-khaⁿ 沙坩 soa-po͘ 沙埔 soa-tui 沙堆 soa-sap 沙屑 soa-lūn 沙崙 sa-bi 沙彌 sa-bui 沙微 sa-lá-iû 沙拉油 Sa-bûn-chú-gī 沙文主義 soa-phoh 沙朴 sa-kó 沙果 soa-tiâu 沙條 soa-so 沙梭 soa-bó/soa-bú 沙母 soa-bó-lia̍p/soa-bú-lia̍p 沙母粒 soa-mn̂g 沙毛 soa-sòaⁿ 沙汕 soa-soa 沙沙 soa-lāu 沙漏 sa-bô͘/sa-bo̍k/soa-bo̍k/soa-bô͘ 沙漠 soa-lōa 沙瀨 soa-than 沙灘 Soa-o͘-tē-a-lá-peh/Soa-o͘-tōe-a-lá-peh 沙烏地阿拉伯 soa-chhân 沙田 soa-kài/soa-kòe/soa-kòe 沙疥 soa-pôaⁿ 沙盤 soa-ba̍k 沙目 soa-gán 沙眼 soa-chio̍h 沙石 soa-thn̂g 沙糖 soa-chóa 沙紙 soa-sòaⁿ 沙線 soa-lô-chhiū 沙羅樹 soa-chhiâng/soa-tn̂g 沙腸 soa-tn̂g-á 沙腸仔 sa-te 沙茶 soa-kap 沙蛤 soa-lâ 沙蜊 soa-hê 沙蝦 soa-lâ 沙蟟 soa-chhêng 沙蠶 soa-tē 沙袋 soa-thio 沙銚 sa-ko 沙鍋 soa-chǹg-á 沙鑽仔 soa-mn̂g 沙門 soa-hî/soa-hû 沙魚 soa-liu 沙鰍 soa-lô͘ 沙鱸 soa-lō͘ 沙鷺 Soa-la̍k 沙鹿 soa-lông 沙龍 siat-bi̍t 泄密 siat-sià 泄瀉 siap-cheng 泄精 siû 泅 siû-chúi 泅水 siû-e̍k-á 泅浴仔 siû-hō͘ 泅雨 sá-liù 洒流 sé/sóe 洗 sé-sam-tiau/sóe-sam-tiau 洗三朝 sé-hu̍t/sóe-hu̍t 洗佛 sé-kiap/sóe-kiap 洗劫 sé-kháu/sóe-kháu 洗口 sé-chhùi/sóe-chhùi 洗嘴 sé-jī/sóe-jī 洗字 sé-chhiú/sóe-chhiú 洗手 sé-thōa/sóe-thōa 洗汏 sé-thōa/sóe-thōa 洗汰 sé-soa-kim/sóe-soa-kim 洗沙金 sé-e̍k/sóe-e̍k 洗浴 sé-e̍k-chô/sóe-e̍k-chô 洗浴槽 sé-e̍k-tî/sóe-e̍k-tî 洗浴池 sé-e̍k-phûn/sóe-e̍k-phûn 洗浴盆 sé-e̍k-keng/sóe-e̍k-keng 洗浴間 sé-chēng/sóe-chēng 洗淨 sé-chheng/sóe-chheng 洗清 sé-chheng-khì/sóe-chheng-khì 洗清氣 sé-theh/sóe-theh 洗澈 sé-pâi/sóe-pâi 洗牌 sé-tn̄g/sóe-tn̄g 洗盪 sé-chio̍h-á/sóe-chio̍h-á 洗石仔 sé-óaⁿ/sóe-óaⁿ 洗碗 sé-lé/sóe-lé 洗禮 sé-náu/sóe-náu 洗腦 sé-kha/sóe-kha 洗腳 sé-tn̄g/sóe-tn̄g 洗蕩 sé-i-ki/sóe-i-ki 洗衣機 sé-saⁿ/sóe-saⁿ 洗衫 sé-saⁿ-tiàm/sóe-saⁿ-tiàm 洗衫店 sé-saⁿ-pang/sóe-saⁿ-pang 洗衫枋 sé-saⁿ-thûi/sóe-saⁿ-thûi 洗衫槌 sé-saⁿ-ki/sóe-saⁿ-ki 洗衫機 sé-sin/sóe-sin 洗身 sé-sin-tî/sóe-sin-tî 洗身池 sé-seng-khu/sóe-seng-khu/sé-sin-khu/sóe-hun-su 洗身軀 sé-sin-keng/sóe-sin-keng 洗身間 sé-sin-lī/sóe-sin-lî 洗身離 sé-kim/sóe-kim 洗金 sé-kì-á/sóe-kì-á 洗鋸仔 sé-mn̂g-hong/sóe-mn̂g-hong 洗門風 sé-bīn/sóe-bīn 洗面 sé-thâu/sóe-thâu 洗頭 sé-kut/sóe-kut 洗骨 sé-hoat-cheng/sóe-hoat-cheng 洗髮精 siat-hīn/siat-hūn 洩恨 sià-chúi/sia̍p-chúi 洩水 sià-chúi-kau 洩水溝 sia̍p-hông 洩洪 sia̍p-lāu 洩漏

thûi-á 槌仔 thûi-á-bīn 槌仔面 thûi-ko 槌哥 thûi-kòng-thih 槌摃鐵 thûi-thn̄g 槌杖 thûi-thûi 槌槌 thûi-kiû 槌球 teng-tông 橙桐 teng-lân 橙欄 têng-sek 橙色 tôaⁿ-á 檀仔 tân-chhâ 檀柴 tòng 檔 tòng-kî 檔期 tòng-àn 檔案 tâi-bīn 檯面 tû 櫥 tû-á 櫥仔 tû-thoah 櫥屜 tû-thang 櫥窗 tû-liú 櫥紐 tû-thâu-kūi 櫥頭櫃 thàn 歎 tōaⁿ 段 tōaⁿ-lo̍h 段落 tiān-hā 殿下 tiān-tông 殿堂 tiān-kun 殿軍 ta̍k/thāu/to̍k 毒 to̍k-chhì 毒刺 to̍k-phín 毒品 to̍k-chhùi 毒嘴 to̍k-hāi 毒害 to̍k-hāi-jîn-sim 毒害人心 to̍k-sim 毒心 to̍k-sèng 毒性 to̍k-chhiú 毒手 to̍k-táⁿ 毒打 to̍k-pō͘ 毒步 thāu-sí/to̍k-sí 毒死 to̍k-sat 毒殺 to̍k-khì 毒氣 to̍k-e̍k 毒液 to̍k-bu̍t 毒物 to̍k-óa-su 毒瓦斯 to̍k-liû 毒瘤 to̍k-chìⁿ 毒箭 to̍k-sò͘ 毒素 to̍k-chháu 毒草 to̍k-ko͘ 毒菇 to̍k-io̍h 毒藥 to̍k-chôa 毒蛇 to̍k-thâng 毒蟲 thāu-thâng-io̍h 毒蟲藥 to̍k-kè 毒計 to̍k-chit 毒質 to̍k-chiú 毒酒 thán 毯 thán-á 毯仔 te 氐 tām 氮 tām-khì 氮氣 theng 汀 thōa 汏 thōa-chhiú-gē 汏手藝 thōa-pháiⁿ 汏歹 thōa-óaⁿ 汏碗 thōa-saⁿ 汏衫 tî 池 Tî-siāng/Tî-siōng 池上 tî-têng-chúi-koh 池亭水閣 tî-á 池仔 tî-piàn-pûi 池塘肥 tî-chúi 池水 tî-gô 池鵝 thài/thōa 汰 thài-khì/thài-khù 汰去 thōa-chhùi 汰嘴 thōa-pháiⁿ 汰歹 thài-khòaⁿ 汰看 thōa-saⁿ 汰衫 thài-thó 汰討 thài-thó-káⁿ 汰討敢 thài-thó-sī 汰討是 thài-thó-ū 汰討有 thài-kóng 汰講 tîm 沈 tîm-chāi 沈在 tîm-té/tîm-tóe 沈底 tîm-té-ê/tîm-tóe-ê 沈底的 tîm-su 沈思 tîm-iu 沈憂 tîm-chúi 沈水 tîm-chìm 沈浸 tîm-lûn 沈淪 tîm-bîn 沈眠 tîm-sūi 沈睡 tîm-chûn 沈船 tîm--lo̍h-khì/tîm--lo̍h-khù 沈落去 tîm-chùi 沈醉 tîm-tāng/tîm-tiōng 沈重 tîm-chēng 沈靜 tîm-hiuⁿ 沈香 tîm-ut 沈鬱 tîm-á-chiú/tiâm-á-chiú 沉仔酒 tîm-gîm 沉吟 tiâm-té/tiâm-tóe/tîm-té/tiâm-tóe 沉底 thiām-sí 沉死 tiâm-chúi 沉水 tiàm-bī 沉沕 tiàm-bī-chûn 沉沕船 tiâm-bī 沉沬 tîm-âng 沉紅 tiâm-chûn 沉船 tîm-lo̍h 沉落 tîm-tio̍k 沉著 tîm-bê 沉迷 tîm-chiú/tiâm-chiú 沉酒 tiâm-tāng/tîm-tāng 沉重 tîm-hiuⁿ 沉香 tūn 沌 ta̍uh 沓 ta̍uh-ta̍uh 沓沓 ta̍uh-ta̍uh-á 沓沓仔 ta̍uh-ta̍uh-lâi 沓沓來 ta̍p-ta̍p-tih 沓沓滴 ta̍uh-ta̍uh-kóng 沓沓講 tap-tái 沓滓 ta̍p-tih 沓滴 tī 治 tī-iau 治iau tī-hā 治下 tī-sè 治世 tī-loān 治亂 tī-sū 治事 tī-song 治喪 tī-kok 治國 tī-hó 治好 tī-ha̍k 治學 tī-an 治安 tī-ka 治家 tī-pún 治本 tī-phiau 治標 tī-koân 治權 tī--sí 治死 tī-bîn 治民 tī-chúi/tī-súi 治水 tī-lí 治理 tī-pēⁿ/tī-pīⁿ 治病 tī-liâu 治療 tī-liâu-hùi 治療費 tī-chōe 治罪 tam-chúi 沾水 tū-khùi 注氣 tū-chúi 注水 tū-chúi-sí 注水死 tù-tù-siūⁿ 注注想 Thài-kok 泰國 thài-an 泰安 thài-san 泰山 thài-súi 泰水 Thài-ngá 泰雅 tōng 洞 tōng-chhat 洞察 tōng-pông/tōng-pâng 洞房 tōng-hia̍t 洞穴 tōng-siau 洞簫 tin-tin-iú-bī 津津有味 tin--lo̍h-lâi 津落來 tin-thiap 津貼

u-chúi 汙水 u-jiám/ù-jiám 污染 u 洿

ù-òe/ù-è 污穢 ù-jio̍k 污辱 ù-tiám 污點