ข้ามไปเนื้อหา

ภาคผนวก:ยูนิโคด/CJK Unified Ideographs/9800

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
⟵ Yijing Hexagram Symbols

CJK Unified Ideographs

Yi Syllables ⟶

หน้านี้แสดงรายชื่ออักขระในบล็อก “CJK Unified Ideographs” ของมาตรฐานยูนิโคดรุ่น 15.0 ซึ่งบล็อกนี้ครอบคลุมจุดรหัสตั้งแต่ U+4E00 ถึง U+9FFF อักขระที่กำหนดแล้วทั้งหมดในบล็อกนี้ อยู่ในหมวดหมู่ทั่วไป Lo (Other Letter) และมีรหัสอักษรเป็น Hani (Han)

หน้านี้แสดงเฉพาะอักขระตั้งแต่ U+9800 ถึง U+9FFF

← ดูส่วนก่อนหน้า

จุดรหัส ภาพ อักขระ ชื่อ
U+9800 (38912) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9800
U+9801 (38913) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9801
U+9802 (38914) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9802
U+9803 (38915) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9803
U+9804 (38916) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9804
U+9805 (38917) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9805
U+9806 (38918) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9806
U+9807 (38919) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9807
U+9808 (38920) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9808
U+9809 (38921) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9809
U+980A (38922) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-980A
U+980B (38923) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-980B
U+980C (38924) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-980C
U+980D (38925) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-980D
U+980E (38926) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-980E
U+980F (38927) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-980F
U+9810 (38928) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9810
U+9811 (38929) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9811
U+9812 (38930) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9812
U+9813 (38931) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9813
U+9814 (38932) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9814
U+9815 (38933) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9815
U+9816 (38934) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9816
U+9817 (38935) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9817
U+9818 (38936) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9818
U+9819 (38937) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9819
U+981A (38938) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-981A
U+981B (38939) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-981B
U+981C (38940) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-981C
U+981D (38941) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-981D
U+981E (38942) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-981E
U+981F (38943) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-981F
U+9820 (38944) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9820
U+9821 (38945) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9821
U+9822 (38946) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9822
U+9823 (38947) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9823
U+9824 (38948) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9824
U+9825 (38949) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9825
U+9826 (38950) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9826
U+9827 (38951) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9827
U+9828 (38952) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9828
U+9829 (38953) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9829
U+982A (38954) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-982A
U+982B (38955) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-982B
U+982C (38956) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-982C
U+982D (38957) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-982D
U+982E (38958) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-982E
U+982F (38959) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-982F
U+9830 (38960) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9830
U+9831 (38961) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9831
U+9832 (38962) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9832
U+9833 (38963) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9833
U+9834 (38964) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9834
U+9835 (38965) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9835
U+9836 (38966) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9836
U+9837 (38967) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9837
U+9838 (38968) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9838
U+9839 (38969) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9839
U+983A (38970) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-983A
U+983B (38971) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-983B
U+983C (38972) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-983C
U+983D (38973) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-983D
U+983E (38974) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-983E
U+983F (38975) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-983F
U+9840 (38976) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9840
U+9841 (38977) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9841
U+9842 (38978) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9842
U+9843 (38979) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9843
U+9844 (38980) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9844
U+9845 (38981) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9845
U+9846 (38982) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9846
U+9847 (38983) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9847
U+9848 (38984) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9848
U+9849 (38985) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9849
U+984A (38986) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-984A
U+984B (38987) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-984B
U+984C (38988) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-984C
U+984D (38989) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-984D
U+984E (38990) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-984E
U+984F (38991) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-984F
U+9850 (38992) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9850
U+9851 (38993) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9851
U+9852 (38994) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9852
U+9853 (38995) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9853
U+9854 (38996) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9854
U+9855 (38997) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9855
U+9856 (38998) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9856
U+9857 (38999) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9857
U+9858 (39000) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9858
U+9859 (39001) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9859
U+985A (39002) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-985A
U+985B (39003) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-985B
U+985C (39004) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-985C
U+985D (39005) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-985D
U+985E (39006) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-985E
U+985F (39007) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-985F
U+9860 (39008) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9860
U+9861 (39009) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9861
U+9862 (39010) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9862
U+9863 (39011) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9863
U+9864 (39012) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9864
U+9865 (39013) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9865
U+9866 (39014) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9866
U+9867 (39015) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9867
U+9868 (39016) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9868
U+9869 (39017) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9869
U+986A (39018) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-986A
U+986B (39019) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-986B
U+986C (39020) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-986C
U+986D (39021) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-986D
U+986E (39022) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-986E
U+986F (39023) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-986F
U+9870 (39024) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9870
U+9871 (39025) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9871
U+9872 (39026) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9872
U+9873 (39027) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9873
U+9874 (39028) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9874
U+9875 (39029) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9875
U+9876 (39030) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9876
U+9877 (39031) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9877
U+9878 (39032) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9878
U+9879 (39033) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9879
U+987A (39034) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-987A
U+987B (39035) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-987B
U+987C (39036) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-987C
U+987D (39037) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-987D
U+987E (39038) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-987E
U+987F (39039) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-987F
U+9880 (39040) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9880
U+9881 (39041) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9881
U+9882 (39042) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9882
U+9883 (39043) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9883
U+9884 (39044) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9884
U+9885 (39045) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9885
U+9886 (39046) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9886
U+9887 (39047) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9887
U+9888 (39048) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9888
U+9889 (39049) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9889
U+988A (39050) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-988A
U+988B (39051) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-988B
U+988C (39052) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-988C
U+988D (39053) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-988D
U+988E (39054) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-988E
U+988F (39055) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-988F
U+9890 (39056) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9890
U+9891 (39057) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9891
U+9892 (39058) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9892
U+9893 (39059) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9893
U+9894 (39060) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9894
U+9895 (39061) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9895
U+9896 (39062) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9896
U+9897 (39063) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9897
U+9898 (39064) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9898
U+9899 (39065) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9899
U+989A (39066) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-989A
U+989B (39067) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-989B
U+989C (39068) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-989C
U+989D (39069) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-989D
U+989E (39070) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-989E
U+989F (39071) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-989F
U+98A0 (39072) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-98A0
U+98A1 (39073) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-98A1
U+98A2 (39074) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-98A2
U+98A3 (39075) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-98A3
U+98A4 (39076) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-98A4
U+98A5 (39077) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-98A5
U+98A6 (39078) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-98A6
U+98A7 (39079) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-98A7
U+98A8 (39080) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-98A8
U+98A9 (39081) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-98A9
U+98AA (39082) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-98AA
U+98AB (39083) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-98AB
U+98AC (39084) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-98AC
U+98AD (39085) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-98AD
U+98AE (39086) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-98AE
U+98AF (39087) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-98AF
U+98B0 (39088) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-98B0
U+98B1 (39089) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-98B1
U+98B2 (39090) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-98B2
U+98B3 (39091) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-98B3
U+98B4 (39092) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-98B4
U+98B5 (39093) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-98B5
U+98B6 (39094) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-98B6
U+98B7 (39095) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-98B7
U+98B8 (39096) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-98B8
U+98B9 (39097) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-98B9
U+98BA (39098) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-98BA
U+98BB (39099) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-98BB
U+98BC (39100) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-98BC
U+98BD (39101) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-98BD
U+98BE (39102) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-98BE
U+98BF (39103) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-98BF
U+98C0 (39104) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-98C0
U+98C1 (39105) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-98C1
U+98C2 (39106) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-98C2
U+98C3 (39107) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-98C3
U+98C4 (39108) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-98C4
U+98C5 (39109) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-98C5
U+98C6 (39110) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-98C6
U+98C7 (39111) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-98C7
U+98C8 (39112) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-98C8
U+98C9 (39113) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-98C9
U+98CA (39114) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-98CA
U+98CB (39115) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-98CB
U+98CC (39116) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-98CC
U+98CD (39117) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-98CD
U+98CE (39118) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-98CE
U+98CF (39119) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-98CF
U+98D0 (39120) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-98D0
U+98D1 (39121) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-98D1
U+98D2 (39122) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-98D2
U+98D3 (39123) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-98D3
U+98D4 (39124) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-98D4
U+98D5 (39125) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-98D5
U+98D6 (39126) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-98D6
U+98D7 (39127) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-98D7
U+98D8 (39128) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-98D8
U+98D9 (39129) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-98D9
U+98DA (39130) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-98DA
U+98DB (39131) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-98DB
U+98DC (39132) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-98DC
U+98DD (39133) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-98DD
U+98DE (39134) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-98DE
U+98DF (39135) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-98DF
U+98E0 (39136) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-98E0
U+98E1 (39137) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-98E1
U+98E2 (39138) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-98E2
U+98E3 (39139) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-98E3
U+98E4 (39140) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-98E4
U+98E5 (39141) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-98E5
U+98E6 (39142) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-98E6
U+98E7 (39143) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-98E7
U+98E8 (39144) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-98E8
U+98E9 (39145) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-98E9
U+98EA (39146) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-98EA
U+98EB (39147) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-98EB
U+98EC (39148) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-98EC
U+98ED (39149) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-98ED
U+98EE (39150) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-98EE
U+98EF (39151) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-98EF
U+98F0 (39152) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-98F0
U+98F1 (39153) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-98F1
U+98F2 (39154) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-98F2
U+98F3 (39155) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-98F3
U+98F4 (39156) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-98F4
U+98F5 (39157) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-98F5
U+98F6 (39158) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-98F6
U+98F7 (39159) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-98F7
U+98F8 (39160) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-98F8
U+98F9 (39161) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-98F9
U+98FA (39162) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-98FA
U+98FB (39163) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-98FB
U+98FC (39164) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-98FC
U+98FD (39165) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-98FD
U+98FE (39166) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-98FE
U+98FF (39167) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-98FF
U+9900 (39168) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9900
U+9901 (39169) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9901
U+9902 (39170) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9902
U+9903 (39171) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9903
U+9904 (39172) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9904
U+9905 (39173) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9905
U+9906 (39174) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9906
U+9907 (39175) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9907
U+9908 (39176) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9908
U+9909 (39177) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9909
U+990A (39178) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-990A
U+990B (39179) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-990B
U+990C (39180) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-990C
U+990D (39181) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-990D
U+990E (39182) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-990E
U+990F (39183) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-990F
U+9910 (39184) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9910
U+9911 (39185) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9911
U+9912 (39186) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9912
U+9913 (39187) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9913
U+9914 (39188) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9914
U+9915 (39189) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9915
U+9916 (39190) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9916
U+9917 (39191) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9917
U+9918 (39192) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9918
U+9919 (39193) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9919
U+991A (39194) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-991A
U+991B (39195) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-991B
U+991C (39196) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-991C
U+991D (39197) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-991D
U+991E (39198) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-991E
U+991F (39199) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-991F
U+9920 (39200) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9920
U+9921 (39201) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9921
U+9922 (39202) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9922
U+9923 (39203) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9923
U+9924 (39204) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9924
U+9925 (39205) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9925
U+9926 (39206) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9926
U+9927 (39207) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9927
U+9928 (39208) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9928
U+9929 (39209) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9929
U+992A (39210) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-992A
U+992B (39211) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-992B
U+992C (39212) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-992C
U+992D (39213) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-992D
U+992E (39214) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-992E
U+992F (39215) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-992F
U+9930 (39216) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9930
U+9931 (39217) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9931
U+9932 (39218) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9932
U+9933 (39219) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9933
U+9934 (39220) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9934
U+9935 (39221) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9935
U+9936 (39222) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9936
U+9937 (39223) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9937
U+9938 (39224) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9938
U+9939 (39225) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9939
U+993A (39226) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-993A
U+993B (39227) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-993B
U+993C (39228) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-993C
U+993D (39229) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-993D
U+993E (39230) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-993E
U+993F (39231) 餿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-993F
U+9940 (39232) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9940
U+9941 (39233) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9941
U+9942 (39234) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9942
U+9943 (39235) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9943
U+9944 (39236) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9944
U+9945 (39237) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9945
U+9946 (39238) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9946
U+9947 (39239) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9947
U+9948 (39240) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9948
U+9949 (39241) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9949
U+994A (39242) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-994A
U+994B (39243) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-994B
U+994C (39244) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-994C
U+994D (39245) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-994D
U+994E (39246) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-994E
U+994F (39247) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-994F
U+9950 (39248) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9950
U+9951 (39249) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9951
U+9952 (39250) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9952
U+9953 (39251) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9953
U+9954 (39252) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9954
U+9955 (39253) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9955
U+9956 (39254) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9956
U+9957 (39255) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9957
U+9958 (39256) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9958
U+9959 (39257) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9959
U+995A (39258) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-995A
U+995B (39259) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-995B
U+995C (39260) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-995C
U+995D (39261) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-995D
U+995E (39262) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-995E
U+995F (39263) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-995F
U+9960 (39264) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9960
U+9961 (39265) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9961
U+9962 (39266) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9962
U+9963 (39267) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9963
U+9964 (39268) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9964
U+9965 (39269) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9965
U+9966 (39270) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9966
U+9967 (39271) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9967
U+9968 (39272) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9968
U+9969 (39273) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9969
U+996A (39274) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-996A
U+996B (39275) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-996B
U+996C (39276) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-996C
U+996D (39277) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-996D
U+996E (39278) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-996E
U+996F (39279) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-996F
U+9970 (39280) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9970
U+9971 (39281) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9971
U+9972 (39282) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9972
U+9973 (39283) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9973
U+9974 (39284) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9974
U+9975 (39285) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9975
U+9976 (39286) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9976
U+9977 (39287) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9977
U+9978 (39288) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9978
U+9979 (39289) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9979
U+997A (39290) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-997A
U+997B (39291) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-997B
U+997C (39292) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-997C
U+997D (39293) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-997D
U+997E (39294) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-997E
U+997F (39295) 饿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-997F
U+9980 (39296) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9980
U+9981 (39297) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9981
U+9982 (39298) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9982
U+9983 (39299) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9983
U+9984 (39300) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9984
U+9985 (39301) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9985
U+9986 (39302) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9986
U+9987 (39303) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9987
U+9988 (39304) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9988
U+9989 (39305) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9989
U+998A (39306) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-998A
U+998B (39307) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-998B
U+998C (39308) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-998C
U+998D (39309) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-998D
U+998E (39310) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-998E
U+998F (39311) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-998F
U+9990 (39312) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9990
U+9991 (39313) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9991
U+9992 (39314) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9992
U+9993 (39315) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9993
U+9994 (39316) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9994
U+9995 (39317) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9995
U+9996 (39318) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9996
U+9997 (39319) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9997
U+9998 (39320) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9998
U+9999 (39321) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9999
U+999A (39322) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-999A
U+999B (39323) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-999B
U+999C (39324) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-999C
U+999D (39325) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-999D
U+999E (39326) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-999E
U+999F (39327) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-999F
U+99A0 (39328) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-99A0
U+99A1 (39329) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-99A1
U+99A2 (39330) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-99A2
U+99A3 (39331) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-99A3
U+99A4 (39332) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-99A4
U+99A5 (39333) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-99A5
U+99A6 (39334) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-99A6
U+99A7 (39335) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-99A7
U+99A8 (39336) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-99A8
U+99A9 (39337) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-99A9
U+99AA (39338) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-99AA
U+99AB (39339) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-99AB
U+99AC (39340) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-99AC
U+99AD (39341) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-99AD
U+99AE (39342) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-99AE
U+99AF (39343) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-99AF
U+99B0 (39344) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-99B0
U+99B1 (39345) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-99B1
U+99B2 (39346) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-99B2
U+99B3 (39347) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-99B3
U+99B4 (39348) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-99B4
U+99B5 (39349) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-99B5
U+99B6 (39350) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-99B6
U+99B7 (39351) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-99B7
U+99B8 (39352) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-99B8
U+99B9 (39353) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-99B9
U+99BA (39354) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-99BA
U+99BB (39355) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-99BB
U+99BC (39356) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-99BC
U+99BD (39357) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-99BD
U+99BE (39358) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-99BE
U+99BF (39359) 馿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-99BF
U+99C0 (39360) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-99C0
U+99C1 (39361) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-99C1
U+99C2 (39362) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-99C2
U+99C3 (39363) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-99C3
U+99C4 (39364) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-99C4
U+99C5 (39365) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-99C5
U+99C6 (39366) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-99C6
U+99C7 (39367) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-99C7
U+99C8 (39368) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-99C8
U+99C9 (39369) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-99C9
U+99CA (39370) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-99CA
U+99CB (39371) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-99CB
U+99CC (39372) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-99CC
U+99CD (39373) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-99CD
U+99CE (39374) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-99CE
U+99CF (39375) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-99CF
U+99D0 (39376) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-99D0
U+99D1 (39377) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-99D1
U+99D2 (39378) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-99D2
U+99D3 (39379) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-99D3
U+99D4 (39380) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-99D4
U+99D5 (39381) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-99D5
U+99D6 (39382) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-99D6
U+99D7 (39383) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-99D7
U+99D8 (39384) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-99D8
U+99D9 (39385) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-99D9
U+99DA (39386) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-99DA
U+99DB (39387) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-99DB
U+99DC (39388) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-99DC
U+99DD (39389) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-99DD
U+99DE (39390) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-99DE
U+99DF (39391) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-99DF
U+99E0 (39392) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-99E0
U+99E1 (39393) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-99E1
U+99E2 (39394) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-99E2
U+99E3 (39395) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-99E3
U+99E4 (39396) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-99E4
U+99E5 (39397) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-99E5
U+99E6 (39398) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-99E6
U+99E7 (39399) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-99E7
U+99E8 (39400) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-99E8
U+99E9 (39401) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-99E9
U+99EA (39402) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-99EA
U+99EB (39403) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-99EB
U+99EC (39404) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-99EC
U+99ED (39405) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-99ED
U+99EE (39406) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-99EE
U+99EF (39407) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-99EF
U+99F0 (39408) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-99F0
U+99F1 (39409) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-99F1
U+99F2 (39410) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-99F2
U+99F3 (39411) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-99F3
U+99F4 (39412) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-99F4
U+99F5 (39413) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-99F5
U+99F6 (39414) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-99F6
U+99F7 (39415) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-99F7
U+99F8 (39416) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-99F8
U+99F9 (39417) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-99F9
U+99FA (39418) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-99FA
U+99FB (39419) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-99FB
U+99FC (39420) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-99FC
U+99FD (39421) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-99FD
U+99FE (39422) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-99FE
U+99FF (39423) 駿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-99FF
U+9A00 (39424) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9A00
U+9A01 (39425) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9A01
U+9A02 (39426) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9A02
U+9A03 (39427) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9A03
U+9A04 (39428) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9A04
U+9A05 (39429) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9A05
U+9A06 (39430) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9A06
U+9A07 (39431) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9A07
U+9A08 (39432) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9A08
U+9A09 (39433) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9A09
U+9A0A (39434) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9A0A
U+9A0B (39435) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9A0B
U+9A0C (39436) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9A0C
U+9A0D (39437) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9A0D
U+9A0E (39438) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9A0E
U+9A0F (39439) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9A0F
U+9A10 (39440) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9A10
U+9A11 (39441) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9A11
U+9A12 (39442) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9A12
U+9A13 (39443) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9A13
U+9A14 (39444) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9A14
U+9A15 (39445) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9A15
U+9A16 (39446) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9A16
U+9A17 (39447) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9A17
U+9A18 (39448) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9A18
U+9A19 (39449) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9A19
U+9A1A (39450) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9A1A
U+9A1B (39451) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9A1B
U+9A1C (39452) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9A1C
U+9A1D (39453) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9A1D
U+9A1E (39454) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9A1E
U+9A1F (39455) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9A1F
U+9A20 (39456) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9A20
U+9A21 (39457) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9A21
U+9A22 (39458) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9A22
U+9A23 (39459) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9A23
U+9A24 (39460) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9A24
U+9A25 (39461) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9A25
U+9A26 (39462) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9A26
U+9A27 (39463) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9A27
U+9A28 (39464) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9A28
U+9A29 (39465) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9A29
U+9A2A (39466) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9A2A
U+9A2B (39467) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9A2B
U+9A2C (39468) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9A2C
U+9A2D (39469) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9A2D
U+9A2E (39470) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9A2E
U+9A2F (39471) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9A2F
U+9A30 (39472) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9A30
U+9A31 (39473) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9A31
U+9A32 (39474) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9A32
U+9A33 (39475) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9A33
U+9A34 (39476) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9A34
U+9A35 (39477) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9A35
U+9A36 (39478) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9A36
U+9A37 (39479) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9A37
U+9A38 (39480) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9A38
U+9A39 (39481) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9A39
U+9A3A (39482) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9A3A
U+9A3B (39483) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9A3B
U+9A3C (39484) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9A3C
U+9A3D (39485) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9A3D
U+9A3E (39486) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9A3E
U+9A3F (39487) 騿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9A3F
U+9A40 (39488) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9A40
U+9A41 (39489) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9A41
U+9A42 (39490) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9A42
U+9A43 (39491) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9A43
U+9A44 (39492) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9A44
U+9A45 (39493) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9A45
U+9A46 (39494) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9A46
U+9A47 (39495) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9A47
U+9A48 (39496) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9A48
U+9A49 (39497) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9A49
U+9A4A (39498) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9A4A
U+9A4B (39499) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9A4B
U+9A4C (39500) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9A4C
U+9A4D (39501) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9A4D
U+9A4E (39502) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9A4E
U+9A4F (39503) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9A4F
U+9A50 (39504) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9A50
U+9A51 (39505) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9A51
U+9A52 (39506) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9A52
U+9A53 (39507) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9A53
U+9A54 (39508) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9A54
U+9A55 (39509) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9A55
U+9A56 (39510) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9A56
U+9A57 (39511) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9A57
U+9A58 (39512) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9A58
U+9A59 (39513) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9A59
U+9A5A (39514) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9A5A
U+9A5B (39515) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9A5B
U+9A5C (39516) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9A5C
U+9A5D (39517) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9A5D
U+9A5E (39518) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9A5E
U+9A5F (39519) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9A5F
U+9A60 (39520) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9A60
U+9A61 (39521) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9A61
U+9A62 (39522) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9A62
U+9A63 (39523) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9A63
U+9A64 (39524) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9A64
U+9A65 (39525) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9A65
U+9A66 (39526) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9A66
U+9A67 (39527) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9A67
U+9A68 (39528) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9A68
U+9A69 (39529) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9A69
U+9A6A (39530) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9A6A
U+9A6B (39531) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9A6B
U+9A6C (39532) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9A6C
U+9A6D (39533) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9A6D
U+9A6E (39534) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9A6E
U+9A6F (39535) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9A6F
U+9A70 (39536) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9A70
U+9A71 (39537) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9A71
U+9A72 (39538) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9A72
U+9A73 (39539) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9A73
U+9A74 (39540) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9A74
U+9A75 (39541) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9A75
U+9A76 (39542) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9A76
U+9A77 (39543) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9A77
U+9A78 (39544) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9A78
U+9A79 (39545) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9A79
U+9A7A (39546) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9A7A
U+9A7B (39547) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9A7B
U+9A7C (39548) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9A7C
U+9A7D (39549) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9A7D
U+9A7E (39550) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9A7E
U+9A7F (39551) 驿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9A7F
U+9A80 (39552) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9A80
U+9A81 (39553) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9A81
U+9A82 (39554) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9A82
U+9A83 (39555) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9A83
U+9A84 (39556) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9A84
U+9A85 (39557) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9A85
U+9A86 (39558) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9A86
U+9A87 (39559) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9A87
U+9A88 (39560) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9A88
U+9A89 (39561) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9A89
U+9A8A (39562) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9A8A
U+9A8B (39563) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9A8B
U+9A8C (39564) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9A8C
U+9A8D (39565) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9A8D
U+9A8E (39566) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9A8E
U+9A8F (39567) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9A8F
U+9A90 (39568) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9A90
U+9A91 (39569) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9A91
U+9A92 (39570) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9A92
U+9A93 (39571) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9A93
U+9A94 (39572) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9A94
U+9A95 (39573) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9A95
U+9A96 (39574) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9A96
U+9A97 (39575) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9A97
U+9A98 (39576) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9A98
U+9A99 (39577) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9A99
U+9A9A (39578) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9A9A
U+9A9B (39579) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9A9B
U+9A9C (39580) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9A9C
U+9A9D (39581) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9A9D
U+9A9E (39582) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9A9E
U+9A9F (39583) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9A9F
U+9AA0 (39584) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9AA0
U+9AA1 (39585) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9AA1
U+9AA2 (39586) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9AA2
U+9AA3 (39587) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9AA3
U+9AA4 (39588) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9AA4
U+9AA5 (39589) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9AA5
U+9AA6 (39590) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9AA6
U+9AA7 (39591) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9AA7
U+9AA8 (39592) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9AA8
U+9AA9 (39593) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9AA9
U+9AAA (39594) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9AAA
U+9AAB (39595) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9AAB
U+9AAC (39596) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9AAC
U+9AAD (39597) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9AAD
U+9AAE (39598) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9AAE
U+9AAF (39599) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9AAF
U+9AB0 (39600) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9AB0
U+9AB1 (39601) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9AB1
U+9AB2 (39602) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9AB2
U+9AB3 (39603) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9AB3
U+9AB4 (39604) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9AB4
U+9AB5 (39605) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9AB5
U+9AB6 (39606) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9AB6
U+9AB7 (39607) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9AB7
U+9AB8 (39608) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9AB8
U+9AB9 (39609) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9AB9
U+9ABA (39610) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9ABA
U+9ABB (39611) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9ABB
U+9ABC (39612) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9ABC
U+9ABD (39613) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9ABD
U+9ABE (39614) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9ABE
U+9ABF (39615) 骿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9ABF
U+9AC0 (39616) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9AC0
U+9AC1 (39617) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9AC1
U+9AC2 (39618) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9AC2
U+9AC3 (39619) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9AC3
U+9AC4 (39620) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9AC4
U+9AC5 (39621) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9AC5
U+9AC6 (39622) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9AC6
U+9AC7 (39623) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9AC7
U+9AC8 (39624) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9AC8
U+9AC9 (39625) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9AC9
U+9ACA (39626) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9ACA
U+9ACB (39627) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9ACB
U+9ACC (39628) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9ACC
U+9ACD (39629) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9ACD
U+9ACE (39630) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9ACE
U+9ACF (39631) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9ACF
U+9AD0 (39632) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9AD0
U+9AD1 (39633) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9AD1
U+9AD2 (39634) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9AD2
U+9AD3 (39635) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9AD3
U+9AD4 (39636) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9AD4
U+9AD5 (39637) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9AD5
U+9AD6 (39638) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9AD6
U+9AD7 (39639) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9AD7
U+9AD8 (39640) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9AD8
U+9AD9 (39641) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9AD9
U+9ADA (39642) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9ADA
U+9ADB (39643) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9ADB
U+9ADC (39644) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9ADC
U+9ADD (39645) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9ADD
U+9ADE (39646) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9ADE
U+9ADF (39647) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9ADF
U+9AE0 (39648) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9AE0
U+9AE1 (39649) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9AE1
U+9AE2 (39650) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9AE2
U+9AE3 (39651) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9AE3
U+9AE4 (39652) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9AE4
U+9AE5 (39653) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9AE5
U+9AE6 (39654) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9AE6
U+9AE7 (39655) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9AE7
U+9AE8 (39656) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9AE8
U+9AE9 (39657) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9AE9
U+9AEA (39658) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9AEA
U+9AEB (39659) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9AEB
U+9AEC (39660) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9AEC
U+9AED (39661) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9AED
U+9AEE (39662) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9AEE
U+9AEF (39663) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9AEF
U+9AF0 (39664) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9AF0
U+9AF1 (39665) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9AF1
U+9AF2 (39666) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9AF2
U+9AF3 (39667) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9AF3
U+9AF4 (39668) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9AF4
U+9AF5 (39669) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9AF5
U+9AF6 (39670) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9AF6
U+9AF7 (39671) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9AF7
U+9AF8 (39672) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9AF8
U+9AF9 (39673) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9AF9
U+9AFA (39674) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9AFA
U+9AFB (39675) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9AFB
U+9AFC (39676) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9AFC
U+9AFD (39677) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9AFD
U+9AFE (39678) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9AFE
U+9AFF (39679) 髿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9AFF
U+9B00 (39680) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9B00
U+9B01 (39681) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9B01
U+9B02 (39682) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9B02
U+9B03 (39683) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9B03
U+9B04 (39684) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9B04
U+9B05 (39685) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9B05
U+9B06 (39686) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9B06
U+9B07 (39687) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9B07
U+9B08 (39688) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9B08
U+9B09 (39689) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9B09
U+9B0A (39690) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9B0A
U+9B0B (39691) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9B0B
U+9B0C (39692) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9B0C
U+9B0D (39693) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9B0D
U+9B0E (39694) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9B0E
U+9B0F (39695) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9B0F
U+9B10 (39696) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9B10
U+9B11 (39697) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9B11
U+9B12 (39698) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9B12
U+9B13 (39699) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9B13
U+9B14 (39700) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9B14
U+9B15 (39701) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9B15
U+9B16 (39702) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9B16
U+9B17 (39703) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9B17
U+9B18 (39704) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9B18
U+9B19 (39705) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9B19
U+9B1A (39706) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9B1A
U+9B1B (39707) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9B1B
U+9B1C (39708) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9B1C
U+9B1D (39709) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9B1D
U+9B1E (39710) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9B1E
U+9B1F (39711) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9B1F
U+9B20 (39712) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9B20
U+9B21 (39713) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9B21
U+9B22 (39714) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9B22
U+9B23 (39715) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9B23
U+9B24 (39716) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9B24
U+9B25 (39717) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9B25
U+9B26 (39718) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9B26
U+9B27 (39719) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9B27
U+9B28 (39720) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9B28
U+9B29 (39721) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9B29
U+9B2A (39722) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9B2A
U+9B2B (39723) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9B2B
U+9B2C (39724) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9B2C
U+9B2D (39725) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9B2D
U+9B2E (39726) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9B2E
U+9B2F (39727) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9B2F
U+9B30 (39728) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9B30
U+9B31 (39729) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9B31
U+9B32 (39730) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9B32
U+9B33 (39731) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9B33
U+9B34 (39732) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9B34
U+9B35 (39733) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9B35
U+9B36 (39734) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9B36
U+9B37 (39735) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9B37
U+9B38 (39736) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9B38
U+9B39 (39737) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9B39
U+9B3A (39738) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9B3A
U+9B3B (39739) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9B3B
U+9B3C (39740) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9B3C
U+9B3D (39741) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9B3D
U+9B3E (39742) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9B3E
U+9B3F (39743) 鬿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9B3F
U+9B40 (39744) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9B40
U+9B41 (39745) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9B41
U+9B42 (39746) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9B42
U+9B43 (39747) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9B43
U+9B44 (39748) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9B44
U+9B45 (39749) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9B45
U+9B46 (39750) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9B46
U+9B47 (39751) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9B47
U+9B48 (39752) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9B48
U+9B49 (39753) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9B49
U+9B4A (39754) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9B4A
U+9B4B (39755) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9B4B
U+9B4C (39756) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9B4C
U+9B4D (39757) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9B4D
U+9B4E (39758) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9B4E
U+9B4F (39759) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9B4F
U+9B50 (39760) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9B50
U+9B51 (39761) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9B51
U+9B52 (39762) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9B52
U+9B53 (39763) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9B53
U+9B54 (39764) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9B54
U+9B55 (39765) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9B55
U+9B56 (39766) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9B56
U+9B57 (39767) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9B57
U+9B58 (39768) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9B58
U+9B59 (39769) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9B59
U+9B5A (39770) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9B5A
U+9B5B (39771) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9B5B
U+9B5C (39772) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9B5C
U+9B5D (39773) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9B5D
U+9B5E (39774) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9B5E
U+9B5F (39775) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9B5F
U+9B60 (39776) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9B60
U+9B61 (39777) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9B61
U+9B62 (39778) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9B62
U+9B63 (39779) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9B63
U+9B64 (39780) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9B64
U+9B65 (39781) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9B65
U+9B66 (39782) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9B66
U+9B67 (39783) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9B67
U+9B68 (39784) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9B68
U+9B69 (39785) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9B69
U+9B6A (39786) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9B6A
U+9B6B (39787) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9B6B
U+9B6C (39788) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9B6C
U+9B6D (39789) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9B6D
U+9B6E (39790) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9B6E
U+9B6F (39791) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9B6F
U+9B70 (39792) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9B70
U+9B71 (39793) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9B71
U+9B72 (39794) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9B72
U+9B73 (39795) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9B73
U+9B74 (39796) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9B74
U+9B75 (39797) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9B75
U+9B76 (39798) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9B76
U+9B77 (39799) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9B77
U+9B78 (39800) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9B78
U+9B79 (39801) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9B79
U+9B7A (39802) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9B7A
U+9B7B (39803) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9B7B
U+9B7C (39804) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9B7C
U+9B7D (39805) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9B7D
U+9B7E (39806) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9B7E
U+9B7F (39807) 魿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9B7F
U+9B80 (39808) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9B80
U+9B81 (39809) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9B81
U+9B82 (39810) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9B82
U+9B83 (39811) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9B83
U+9B84 (39812) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9B84
U+9B85 (39813) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9B85
U+9B86 (39814) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9B86
U+9B87 (39815) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9B87
U+9B88 (39816) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9B88
U+9B89 (39817) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9B89
U+9B8A (39818) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9B8A
U+9B8B (39819) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9B8B
U+9B8C (39820) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9B8C
U+9B8D (39821) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9B8D
U+9B8E (39822) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9B8E
U+9B8F (39823) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9B8F
U+9B90 (39824) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9B90
U+9B91 (39825) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9B91
U+9B92 (39826) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9B92
U+9B93 (39827) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9B93
U+9B94 (39828) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9B94
U+9B95 (39829) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9B95
U+9B96 (39830) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9B96
U+9B97 (39831) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9B97
U+9B98 (39832) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9B98
U+9B99 (39833) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9B99
U+9B9A (39834) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9B9A
U+9B9B (39835) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9B9B
U+9B9C (39836) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9B9C
U+9B9D (39837) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9B9D
U+9B9E (39838) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9B9E
U+9B9F (39839) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9B9F
U+9BA0 (39840) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9BA0
U+9BA1 (39841) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9BA1
U+9BA2 (39842) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9BA2
U+9BA3 (39843) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9BA3
U+9BA4 (39844) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9BA4
U+9BA5 (39845) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9BA5
U+9BA6 (39846) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9BA6
U+9BA7 (39847) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9BA7
U+9BA8 (39848) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9BA8
U+9BA9 (39849) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9BA9
U+9BAA (39850) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9BAA
U+9BAB (39851) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9BAB
U+9BAC (39852) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9BAC
U+9BAD (39853) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9BAD
U+9BAE (39854) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9BAE
U+9BAF (39855) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9BAF
U+9BB0 (39856) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9BB0
U+9BB1 (39857) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9BB1
U+9BB2 (39858) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9BB2
U+9BB3 (39859) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9BB3
U+9BB4 (39860) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9BB4
U+9BB5 (39861) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9BB5
U+9BB6 (39862) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9BB6
U+9BB7 (39863) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9BB7
U+9BB8 (39864) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9BB8
U+9BB9 (39865) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9BB9
U+9BBA (39866) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9BBA
U+9BBB (39867) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9BBB
U+9BBC (39868) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9BBC
U+9BBD (39869) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9BBD
U+9BBE (39870) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9BBE
U+9BBF (39871) 鮿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9BBF
U+9BC0 (39872) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9BC0
U+9BC1 (39873) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9BC1
U+9BC2 (39874) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9BC2
U+9BC3 (39875) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9BC3
U+9BC4 (39876) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9BC4
U+9BC5 (39877) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9BC5
U+9BC6 (39878) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9BC6
U+9BC7 (39879) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9BC7
U+9BC8 (39880) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9BC8
U+9BC9 (39881) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9BC9
U+9BCA (39882) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9BCA
U+9BCB (39883) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9BCB
U+9BCC (39884) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9BCC
U+9BCD (39885) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9BCD
U+9BCE (39886) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9BCE
U+9BCF (39887) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9BCF
U+9BD0 (39888) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9BD0
U+9BD1 (39889) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9BD1
U+9BD2 (39890) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9BD2
U+9BD3 (39891) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9BD3
U+9BD4 (39892) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9BD4
U+9BD5 (39893) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9BD5
U+9BD6 (39894) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9BD6
U+9BD7 (39895) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9BD7
U+9BD8 (39896) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9BD8
U+9BD9 (39897) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9BD9
U+9BDA (39898) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9BDA
U+9BDB (39899) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9BDB
U+9BDC (39900) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9BDC
U+9BDD (39901) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9BDD
U+9BDE (39902) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9BDE
U+9BDF (39903) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9BDF
U+9BE0 (39904) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9BE0
U+9BE1 (39905) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9BE1
U+9BE2 (39906) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9BE2
U+9BE3 (39907) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9BE3
U+9BE4 (39908) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9BE4
U+9BE5 (39909) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9BE5
U+9BE6 (39910) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9BE6
U+9BE7 (39911) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9BE7
U+9BE8 (39912) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9BE8
U+9BE9 (39913) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9BE9
U+9BEA (39914) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9BEA
U+9BEB (39915) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9BEB
U+9BEC (39916) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9BEC
U+9BED (39917) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9BED
U+9BEE (39918) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9BEE
U+9BEF (39919) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9BEF
U+9BF0 (39920) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9BF0
U+9BF1 (39921) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9BF1
U+9BF2 (39922) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9BF2
U+9BF3 (39923) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9BF3
U+9BF4 (39924) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9BF4
U+9BF5 (39925) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9BF5
U+9BF6 (39926) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9BF6
U+9BF7 (39927) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9BF7
U+9BF8 (39928) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9BF8
U+9BF9 (39929) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9BF9
U+9BFA (39930) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9BFA
U+9BFB (39931) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9BFB
U+9BFC (39932) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9BFC
U+9BFD (39933) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9BFD
U+9BFE (39934) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9BFE
U+9BFF (39935) 鯿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9BFF
U+9C00 (39936) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9C00
U+9C01 (39937) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9C01
U+9C02 (39938) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9C02
U+9C03 (39939) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9C03
U+9C04 (39940) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9C04
U+9C05 (39941) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9C05
U+9C06 (39942) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9C06
U+9C07 (39943) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9C07
U+9C08 (39944) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9C08
U+9C09 (39945) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9C09
U+9C0A (39946) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9C0A
U+9C0B (39947) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9C0B
U+9C0C (39948) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9C0C
U+9C0D (39949) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9C0D
U+9C0E (39950) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9C0E
U+9C0F (39951) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9C0F
U+9C10 (39952) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9C10
U+9C11 (39953) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9C11
U+9C12 (39954) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9C12
U+9C13 (39955) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9C13
U+9C14 (39956) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9C14
U+9C15 (39957) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9C15
U+9C16 (39958) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9C16
U+9C17 (39959) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9C17
U+9C18 (39960) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9C18
U+9C19 (39961) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9C19
U+9C1A (39962) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9C1A
U+9C1B (39963) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9C1B
U+9C1C (39964) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9C1C
U+9C1D (39965) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9C1D
U+9C1E (39966) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9C1E
U+9C1F (39967) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9C1F
U+9C20 (39968) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9C20
U+9C21 (39969) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9C21
U+9C22 (39970) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9C22
U+9C23 (39971) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9C23
U+9C24 (39972) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9C24
U+9C25 (39973) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9C25
U+9C26 (39974) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9C26
U+9C27 (39975) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9C27
U+9C28 (39976) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9C28
U+9C29 (39977) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9C29
U+9C2A (39978) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9C2A
U+9C2B (39979) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9C2B
U+9C2C (39980) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9C2C
U+9C2D (39981) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9C2D
U+9C2E (39982) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9C2E
U+9C2F (39983) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9C2F
U+9C30 (39984) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9C30
U+9C31 (39985) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9C31
U+9C32 (39986) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9C32
U+9C33 (39987) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9C33
U+9C34 (39988) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9C34
U+9C35 (39989) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9C35
U+9C36 (39990) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9C36
U+9C37 (39991) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9C37
U+9C38 (39992) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9C38
U+9C39 (39993) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9C39
U+9C3A (39994) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9C3A
U+9C3B (39995) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9C3B
U+9C3C (39996) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9C3C
U+9C3D (39997) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9C3D
U+9C3E (39998) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9C3E
U+9C3F (39999) 鰿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9C3F
U+9C40 (40000) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9C40
U+9C41 (40001) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9C41
U+9C42 (40002) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9C42
U+9C43 (40003) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9C43
U+9C44 (40004) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9C44
U+9C45 (40005) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9C45
U+9C46 (40006) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9C46
U+9C47 (40007) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9C47
U+9C48 (40008) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9C48
U+9C49 (40009) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9C49
U+9C4A (40010) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9C4A
U+9C4B (40011) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9C4B
U+9C4C (40012) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9C4C
U+9C4D (40013) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9C4D
U+9C4E (40014) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9C4E
U+9C4F (40015) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9C4F
U+9C50 (40016) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9C50
U+9C51 (40017) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9C51
U+9C52 (40018) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9C52
U+9C53 (40019) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9C53
U+9C54 (40020) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9C54
U+9C55 (40021) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9C55
U+9C56 (40022) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9C56
U+9C57 (40023) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9C57
U+9C58 (40024) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9C58
U+9C59 (40025) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9C59
U+9C5A (40026) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9C5A
U+9C5B (40027) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9C5B
U+9C5C (40028) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9C5C
U+9C5D (40029) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9C5D
U+9C5E (40030) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9C5E
U+9C5F (40031) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9C5F
U+9C60 (40032) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9C60
U+9C61 (40033) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9C61
U+9C62 (40034) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9C62
U+9C63 (40035) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9C63
U+9C64 (40036) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9C64
U+9C65 (40037) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9C65
U+9C66 (40038) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9C66
U+9C67 (40039) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9C67
U+9C68 (40040) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9C68
U+9C69 (40041) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9C69
U+9C6A (40042) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9C6A
U+9C6B (40043) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9C6B
U+9C6C (40044) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9C6C
U+9C6D (40045) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9C6D
U+9C6E (40046) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9C6E
U+9C6F (40047) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9C6F
U+9C70 (40048) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9C70
U+9C71 (40049) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9C71
U+9C72 (40050) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9C72
U+9C73 (40051) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9C73
U+9C74 (40052) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9C74
U+9C75 (40053) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9C75
U+9C76 (40054) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9C76
U+9C77 (40055) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9C77
U+9C78 (40056) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9C78
U+9C79 (40057) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9C79
U+9C7A (40058) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9C7A
U+9C7B (40059) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9C7B
U+9C7C (40060) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9C7C
U+9C7D (40061) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9C7D
U+9C7E (40062) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9C7E
U+9C7F (40063) 鱿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9C7F
U+9C80 (40064) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9C80
U+9C81 (40065) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9C81
U+9C82 (40066) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9C82
U+9C83 (40067) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9C83
U+9C84 (40068) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9C84
U+9C85 (40069) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9C85
U+9C86 (40070) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9C86
U+9C87 (40071) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9C87
U+9C88 (40072) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9C88
U+9C89 (40073) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9C89
U+9C8A (40074) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9C8A
U+9C8B (40075) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9C8B
U+9C8C (40076) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9C8C
U+9C8D (40077) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9C8D
U+9C8E (40078) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9C8E
U+9C8F (40079) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9C8F
U+9C90 (40080) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9C90
U+9C91 (40081) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9C91
U+9C92 (40082) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9C92
U+9C93 (40083) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9C93
U+9C94 (40084) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9C94
U+9C95 (40085) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9C95
U+9C96 (40086) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9C96
U+9C97 (40087) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9C97
U+9C98 (40088) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9C98
U+9C99 (40089) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9C99
U+9C9A (40090) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9C9A
U+9C9B (40091) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9C9B
U+9C9C (40092) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9C9C
U+9C9D (40093) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9C9D
U+9C9E (40094) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9C9E
U+9C9F (40095) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9C9F
U+9CA0 (40096) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9CA0
U+9CA1 (40097) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9CA1
U+9CA2 (40098) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9CA2
U+9CA3 (40099) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9CA3
U+9CA4 (40100) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9CA4
U+9CA5 (40101) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9CA5
U+9CA6 (40102) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9CA6
U+9CA7 (40103) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9CA7
U+9CA8 (40104) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9CA8
U+9CA9 (40105) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9CA9
U+9CAA (40106) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9CAA
U+9CAB (40107) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9CAB
U+9CAC (40108) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9CAC
U+9CAD (40109) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9CAD
U+9CAE (40110) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9CAE
U+9CAF (40111) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9CAF
U+9CB0 (40112) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9CB0
U+9CB1 (40113) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9CB1
U+9CB2 (40114) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9CB2
U+9CB3 (40115) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9CB3
U+9CB4 (40116) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9CB4
U+9CB5 (40117) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9CB5
U+9CB6 (40118) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9CB6
U+9CB7 (40119) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9CB7
U+9CB8 (40120) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9CB8
U+9CB9 (40121) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9CB9
U+9CBA (40122) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9CBA
U+9CBB (40123) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9CBB
U+9CBC (40124) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9CBC
U+9CBD (40125) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9CBD
U+9CBE (40126) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9CBE
U+9CBF (40127) 鲿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9CBF
U+9CC0 (40128) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9CC0
U+9CC1 (40129) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9CC1
U+9CC2 (40130) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9CC2
U+9CC3 (40131) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9CC3
U+9CC4 (40132) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9CC4
U+9CC5 (40133) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9CC5
U+9CC6 (40134) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9CC6
U+9CC7 (40135) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9CC7
U+9CC8 (40136) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9CC8
U+9CC9 (40137) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9CC9
U+9CCA (40138) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9CCA
U+9CCB (40139) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9CCB
U+9CCC (40140) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9CCC
U+9CCD (40141) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9CCD
U+9CCE (40142) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9CCE
U+9CCF (40143) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9CCF
U+9CD0 (40144) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9CD0
U+9CD1 (40145) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9CD1
U+9CD2 (40146) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9CD2
U+9CD3 (40147) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9CD3
U+9CD4 (40148) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9CD4
U+9CD5 (40149) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9CD5
U+9CD6 (40150) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9CD6
U+9CD7 (40151) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9CD7
U+9CD8 (40152) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9CD8
U+9CD9 (40153) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9CD9
U+9CDA (40154) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9CDA
U+9CDB (40155) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9CDB
U+9CDC (40156) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9CDC
U+9CDD (40157) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9CDD
U+9CDE (40158) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9CDE
U+9CDF (40159) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9CDF
U+9CE0 (40160) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9CE0
U+9CE1 (40161) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9CE1
U+9CE2 (40162) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9CE2
U+9CE3 (40163) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9CE3
U+9CE4 (40164) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9CE4
U+9CE5 (40165) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9CE5
U+9CE6 (40166) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9CE6
U+9CE7 (40167) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9CE7
U+9CE8 (40168) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9CE8
U+9CE9 (40169) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9CE9
U+9CEA (40170) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9CEA
U+9CEB (40171) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9CEB
U+9CEC (40172) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9CEC
U+9CED (40173) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9CED
U+9CEE (40174) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9CEE
U+9CEF (40175) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9CEF
U+9CF0 (40176) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9CF0
U+9CF1 (40177) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9CF1
U+9CF2 (40178) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9CF2
U+9CF3 (40179) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9CF3
U+9CF4 (40180) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9CF4
U+9CF5 (40181) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9CF5
U+9CF6 (40182) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9CF6
U+9CF7 (40183) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9CF7
U+9CF8 (40184) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9CF8
U+9CF9 (40185) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9CF9
U+9CFA (40186) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9CFA
U+9CFB (40187) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9CFB
U+9CFC (40188) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9CFC
U+9CFD (40189) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9CFD
U+9CFE (40190) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9CFE
U+9CFF (40191) 鳿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9CFF
U+9D00 (40192) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9D00
U+9D01 (40193) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9D01
U+9D02 (40194) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9D02
U+9D03 (40195) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9D03
U+9D04 (40196) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9D04
U+9D05 (40197) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9D05
U+9D06 (40198) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9D06
U+9D07 (40199) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9D07
U+9D08 (40200) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9D08
U+9D09 (40201) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9D09
U+9D0A (40202) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9D0A
U+9D0B (40203) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9D0B
U+9D0C (40204) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9D0C
U+9D0D (40205) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9D0D
U+9D0E (40206) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9D0E
U+9D0F (40207) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9D0F
U+9D10 (40208) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9D10
U+9D11 (40209) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9D11
U+9D12 (40210) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9D12
U+9D13 (40211) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9D13
U+9D14 (40212) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9D14
U+9D15 (40213) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9D15
U+9D16 (40214) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9D16
U+9D17 (40215) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9D17
U+9D18 (40216) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9D18
U+9D19 (40217) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9D19
U+9D1A (40218) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9D1A
U+9D1B (40219) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9D1B
U+9D1C (40220) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9D1C
U+9D1D (40221) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9D1D
U+9D1E (40222) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9D1E
U+9D1F (40223) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9D1F
U+9D20 (40224) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9D20
U+9D21 (40225) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9D21
U+9D22 (40226) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9D22
U+9D23 (40227) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9D23
U+9D24 (40228) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9D24
U+9D25 (40229) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9D25
U+9D26 (40230) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9D26
U+9D27 (40231) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9D27
U+9D28 (40232) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9D28
U+9D29 (40233) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9D29
U+9D2A (40234) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9D2A
U+9D2B (40235) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9D2B
U+9D2C (40236) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9D2C
U+9D2D (40237) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9D2D
U+9D2E (40238) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9D2E
U+9D2F (40239) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9D2F
U+9D30 (40240) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9D30
U+9D31 (40241) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9D31
U+9D32 (40242) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9D32
U+9D33 (40243) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9D33
U+9D34 (40244) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9D34
U+9D35 (40245) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9D35
U+9D36 (40246) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9D36
U+9D37 (40247) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9D37
U+9D38 (40248) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9D38
U+9D39 (40249) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9D39
U+9D3A (40250) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9D3A
U+9D3B (40251) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9D3B
U+9D3C (40252) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9D3C
U+9D3D (40253) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9D3D
U+9D3E (40254) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9D3E
U+9D3F (40255) 鴿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9D3F
U+9D40 (40256) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9D40
U+9D41 (40257) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9D41
U+9D42 (40258) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9D42
U+9D43 (40259) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9D43
U+9D44 (40260) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9D44
U+9D45 (40261) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9D45
U+9D46 (40262) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9D46
U+9D47 (40263) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9D47
U+9D48 (40264) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9D48
U+9D49 (40265) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9D49
U+9D4A (40266) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9D4A
U+9D4B (40267) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9D4B
U+9D4C (40268) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9D4C
U+9D4D (40269) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9D4D
U+9D4E (40270) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9D4E
U+9D4F (40271) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9D4F
U+9D50 (40272) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9D50
U+9D51 (40273) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9D51
U+9D52 (40274) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9D52
U+9D53 (40275) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9D53
U+9D54 (40276) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9D54
U+9D55 (40277) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9D55
U+9D56 (40278) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9D56
U+9D57 (40279) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9D57
U+9D58 (40280) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9D58
U+9D59 (40281) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9D59
U+9D5A (40282) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9D5A
U+9D5B (40283) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9D5B
U+9D5C (40284) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9D5C
U+9D5D (40285) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9D5D
U+9D5E (40286) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9D5E
U+9D5F (40287) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9D5F
U+9D60 (40288) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9D60
U+9D61 (40289) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9D61
U+9D62 (40290) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9D62
U+9D63 (40291) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9D63
U+9D64 (40292) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9D64
U+9D65 (40293) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9D65
U+9D66 (40294) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9D66
U+9D67 (40295) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9D67
U+9D68 (40296) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9D68
U+9D69 (40297) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9D69
U+9D6A (40298) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9D6A
U+9D6B (40299) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9D6B
U+9D6C (40300) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9D6C
U+9D6D (40301) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9D6D
U+9D6E (40302) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9D6E
U+9D6F (40303) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9D6F
U+9D70 (40304) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9D70
U+9D71 (40305) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9D71
U+9D72 (40306) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9D72
U+9D73 (40307) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9D73
U+9D74 (40308) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9D74
U+9D75 (40309) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9D75
U+9D76 (40310) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9D76
U+9D77 (40311) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9D77
U+9D78 (40312) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9D78
U+9D79 (40313) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9D79
U+9D7A (40314) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9D7A
U+9D7B (40315) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9D7B
U+9D7C (40316) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9D7C
U+9D7D (40317) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9D7D
U+9D7E (40318) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9D7E
U+9D7F (40319) 鵿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9D7F
U+9D80 (40320) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9D80
U+9D81 (40321) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9D81
U+9D82 (40322) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9D82
U+9D83 (40323) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9D83
U+9D84 (40324) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9D84
U+9D85 (40325) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9D85
U+9D86 (40326) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9D86
U+9D87 (40327) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9D87
U+9D88 (40328) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9D88
U+9D89 (40329) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9D89
U+9D8A (40330) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9D8A
U+9D8B (40331) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9D8B
U+9D8C (40332) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9D8C
U+9D8D (40333) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9D8D
U+9D8E (40334) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9D8E
U+9D8F (40335) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9D8F
U+9D90 (40336) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9D90
U+9D91 (40337) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9D91
U+9D92 (40338) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9D92
U+9D93 (40339) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9D93
U+9D94 (40340) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9D94
U+9D95 (40341) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9D95
U+9D96 (40342) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9D96
U+9D97 (40343) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9D97
U+9D98 (40344) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9D98
U+9D99 (40345) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9D99
U+9D9A (40346) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9D9A
U+9D9B (40347) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9D9B
U+9D9C (40348) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9D9C
U+9D9D (40349) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9D9D
U+9D9E (40350) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9D9E
U+9D9F (40351) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9D9F
U+9DA0 (40352) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9DA0
U+9DA1 (40353) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9DA1
U+9DA2 (40354) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9DA2
U+9DA3 (40355) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9DA3
U+9DA4 (40356) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9DA4
U+9DA5 (40357) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9DA5
U+9DA6 (40358) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9DA6
U+9DA7 (40359) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9DA7
U+9DA8 (40360) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9DA8
U+9DA9 (40361) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9DA9
U+9DAA (40362) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9DAA
U+9DAB (40363) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9DAB
U+9DAC (40364) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9DAC
U+9DAD (40365) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9DAD
U+9DAE (40366) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9DAE
U+9DAF (40367) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9DAF
U+9DB0 (40368) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9DB0
U+9DB1 (40369) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9DB1
U+9DB2 (40370) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9DB2
U+9DB3 (40371) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9DB3
U+9DB4 (40372) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9DB4
U+9DB5 (40373) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9DB5
U+9DB6 (40374) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9DB6
U+9DB7 (40375) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9DB7
U+9DB8 (40376) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9DB8
U+9DB9 (40377) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9DB9
U+9DBA (40378) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9DBA
U+9DBB (40379) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9DBB
U+9DBC (40380) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9DBC
U+9DBD (40381) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9DBD
U+9DBE (40382) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9DBE
U+9DBF (40383) 鶿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9DBF
U+9DC0 (40384) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9DC0
U+9DC1 (40385) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9DC1
U+9DC2 (40386) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9DC2
U+9DC3 (40387) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9DC3
U+9DC4 (40388) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9DC4
U+9DC5 (40389) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9DC5
U+9DC6 (40390) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9DC6
U+9DC7 (40391) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9DC7
U+9DC8 (40392) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9DC8
U+9DC9 (40393) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9DC9
U+9DCA (40394) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9DCA
U+9DCB (40395) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9DCB
U+9DCC (40396) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9DCC
U+9DCD (40397) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9DCD
U+9DCE (40398) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9DCE
U+9DCF (40399) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9DCF
U+9DD0 (40400) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9DD0
U+9DD1 (40401) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9DD1
U+9DD2 (40402) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9DD2
U+9DD3 (40403) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9DD3
U+9DD4 (40404) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9DD4
U+9DD5 (40405) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9DD5
U+9DD6 (40406) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9DD6
U+9DD7 (40407) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9DD7
U+9DD8 (40408) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9DD8
U+9DD9 (40409) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9DD9
U+9DDA (40410) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9DDA
U+9DDB (40411) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9DDB
U+9DDC (40412) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9DDC
U+9DDD (40413) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9DDD
U+9DDE (40414) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9DDE
U+9DDF (40415) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9DDF
U+9DE0 (40416) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9DE0
U+9DE1 (40417) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9DE1
U+9DE2 (40418) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9DE2
U+9DE3 (40419) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9DE3
U+9DE4 (40420) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9DE4
U+9DE5 (40421) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9DE5
U+9DE6 (40422) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9DE6
U+9DE7 (40423) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9DE7
U+9DE8 (40424) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9DE8
U+9DE9 (40425) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9DE9
U+9DEA (40426) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9DEA
U+9DEB (40427) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9DEB
U+9DEC (40428) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9DEC
U+9DED (40429) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9DED
U+9DEE (40430) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9DEE
U+9DEF (40431) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9DEF
U+9DF0 (40432) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9DF0
U+9DF1 (40433) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9DF1
U+9DF2 (40434) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9DF2
U+9DF3 (40435) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9DF3
U+9DF4 (40436) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9DF4
U+9DF5 (40437) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9DF5
U+9DF6 (40438) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9DF6
U+9DF7 (40439) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9DF7
U+9DF8 (40440) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9DF8
U+9DF9 (40441) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9DF9
U+9DFA (40442) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9DFA
U+9DFB (40443) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9DFB
U+9DFC (40444) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9DFC
U+9DFD (40445) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9DFD
U+9DFE (40446) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9DFE
U+9DFF (40447) 鷿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9DFF
U+9E00 (40448) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9E00
U+9E01 (40449) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9E01
U+9E02 (40450) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9E02
U+9E03 (40451) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9E03
U+9E04 (40452) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9E04
U+9E05 (40453) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9E05
U+9E06 (40454) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9E06
U+9E07 (40455) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9E07
U+9E08 (40456) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9E08
U+9E09 (40457) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9E09
U+9E0A (40458) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9E0A
U+9E0B (40459) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9E0B
U+9E0C (40460) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9E0C
U+9E0D (40461) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9E0D
U+9E0E (40462) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9E0E
U+9E0F (40463) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9E0F
U+9E10 (40464) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9E10
U+9E11 (40465) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9E11
U+9E12 (40466) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9E12
U+9E13 (40467) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9E13
U+9E14 (40468) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9E14
U+9E15 (40469) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9E15
U+9E16 (40470) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9E16
U+9E17 (40471) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9E17
U+9E18 (40472) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9E18
U+9E19 (40473) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9E19
U+9E1A (40474) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9E1A
U+9E1B (40475) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9E1B
U+9E1C (40476) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9E1C
U+9E1D (40477) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9E1D
U+9E1E (40478) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9E1E
U+9E1F (40479) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9E1F
U+9E20 (40480) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9E20
U+9E21 (40481) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9E21
U+9E22 (40482) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9E22
U+9E23 (40483) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9E23
U+9E24 (40484) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9E24
U+9E25 (40485) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9E25
U+9E26 (40486) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9E26
U+9E27 (40487) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9E27
U+9E28 (40488) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9E28
U+9E29 (40489) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9E29
U+9E2A (40490) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9E2A
U+9E2B (40491) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9E2B
U+9E2C (40492) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9E2C
U+9E2D (40493) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9E2D
U+9E2E (40494) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9E2E
U+9E2F (40495) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9E2F
U+9E30 (40496) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9E30
U+9E31 (40497) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9E31
U+9E32 (40498) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9E32
U+9E33 (40499) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9E33
U+9E34 (40500) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9E34
U+9E35 (40501) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9E35
U+9E36 (40502) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9E36
U+9E37 (40503) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9E37
U+9E38 (40504) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9E38
U+9E39 (40505) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9E39
U+9E3A (40506) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9E3A
U+9E3B (40507) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9E3B
U+9E3C (40508) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9E3C
U+9E3D (40509) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9E3D
U+9E3E (40510) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9E3E
U+9E3F (40511) 鸿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9E3F
U+9E40 (40512) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9E40
U+9E41 (40513) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9E41
U+9E42 (40514) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9E42
U+9E43 (40515) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9E43
U+9E44 (40516) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9E44
U+9E45 (40517) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9E45
U+9E46 (40518) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9E46
U+9E47 (40519) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9E47
U+9E48 (40520) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9E48
U+9E49 (40521) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9E49
U+9E4A (40522) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9E4A
U+9E4B (40523) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9E4B
U+9E4C (40524) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9E4C
U+9E4D (40525) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9E4D
U+9E4E (40526) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9E4E
U+9E4F (40527) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9E4F
U+9E50 (40528) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9E50
U+9E51 (40529) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9E51
U+9E52 (40530) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9E52
U+9E53 (40531) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9E53
U+9E54 (40532) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9E54
U+9E55 (40533) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9E55
U+9E56 (40534) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9E56
U+9E57 (40535) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9E57
U+9E58 (40536) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9E58
U+9E59 (40537) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9E59
U+9E5A (40538) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9E5A
U+9E5B (40539) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9E5B
U+9E5C (40540) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9E5C
U+9E5D (40541) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9E5D
U+9E5E (40542) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9E5E
U+9E5F (40543) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9E5F
U+9E60 (40544) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9E60
U+9E61 (40545) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9E61
U+9E62 (40546) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9E62
U+9E63 (40547) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9E63
U+9E64 (40548) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9E64
U+9E65 (40549) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9E65
U+9E66 (40550) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9E66
U+9E67 (40551) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9E67
U+9E68 (40552) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9E68
U+9E69 (40553) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9E69
U+9E6A (40554) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9E6A
U+9E6B (40555) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9E6B
U+9E6C (40556) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9E6C
U+9E6D (40557) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9E6D
U+9E6E (40558) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9E6E
U+9E6F (40559) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9E6F
U+9E70 (40560) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9E70
U+9E71 (40561) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9E71
U+9E72 (40562) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9E72
U+9E73 (40563) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9E73
U+9E74 (40564) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9E74
U+9E75 (40565) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9E75
U+9E76 (40566) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9E76
U+9E77 (40567) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9E77
U+9E78 (40568) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9E78
U+9E79 (40569) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9E79
U+9E7A (40570) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9E7A
U+9E7B (40571) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9E7B
U+9E7C (40572) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9E7C
U+9E7D (40573) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9E7D
U+9E7E (40574) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9E7E
U+9E7F (40575) 鹿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9E7F
U+9E80 (40576) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9E80
U+9E81 (40577) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9E81
U+9E82 (40578) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9E82
U+9E83 (40579) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9E83
U+9E84 (40580) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9E84
U+9E85 (40581) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9E85
U+9E86 (40582) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9E86
U+9E87 (40583) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9E87
U+9E88 (40584) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9E88
U+9E89 (40585) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9E89
U+9E8A (40586) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9E8A
U+9E8B (40587) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9E8B
U+9E8C (40588) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9E8C
U+9E8D (40589) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9E8D
U+9E8E (40590) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9E8E
U+9E8F (40591) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9E8F
U+9E90 (40592) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9E90
U+9E91 (40593) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9E91
U+9E92 (40594) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9E92
U+9E93 (40595) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9E93
U+9E94 (40596) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9E94
U+9E95 (40597) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9E95
U+9E96 (40598) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9E96
U+9E97 (40599) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9E97
U+9E98 (40600) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9E98
U+9E99 (40601) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9E99
U+9E9A (40602) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9E9A
U+9E9B (40603) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9E9B
U+9E9C (40604) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9E9C
U+9E9D (40605) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9E9D
U+9E9E (40606) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9E9E
U+9E9F (40607) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9E9F
U+9EA0 (40608) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9EA0
U+9EA1 (40609) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9EA1
U+9EA2 (40610) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9EA2
U+9EA3 (40611) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9EA3
U+9EA4 (40612) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9EA4
U+9EA5 (40613) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9EA5
U+9EA6 (40614) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9EA6
U+9EA7 (40615) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9EA7
U+9EA8 (40616) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9EA8
U+9EA9 (40617) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9EA9
U+9EAA (40618) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9EAA
U+9EAB (40619) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9EAB
U+9EAC (40620) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9EAC
U+9EAD (40621) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9EAD
U+9EAE (40622) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9EAE
U+9EAF (40623) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9EAF
U+9EB0 (40624) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9EB0
U+9EB1 (40625) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9EB1
U+9EB2 (40626) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9EB2
U+9EB3 (40627) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9EB3
U+9EB4 (40628) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9EB4
U+9EB5 (40629) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9EB5
U+9EB6 (40630) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9EB6
U+9EB7 (40631) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9EB7
U+9EB8 (40632) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9EB8
U+9EB9 (40633) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9EB9
U+9EBA (40634) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9EBA
U+9EBB (40635) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9EBB
U+9EBC (40636) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9EBC
U+9EBD (40637) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9EBD
U+9EBE (40638) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9EBE
U+9EBF (40639) 麿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9EBF
U+9EC0 (40640) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9EC0
U+9EC1 (40641) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9EC1
U+9EC2 (40642) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9EC2
U+9EC3 (40643) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9EC3
U+9EC4 (40644) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9EC4
U+9EC5 (40645) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9EC5
U+9EC6 (40646) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9EC6
U+9EC7 (40647) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9EC7
U+9EC8 (40648) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9EC8
U+9EC9 (40649) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9EC9
U+9ECA (40650) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9ECA
U+9ECB (40651) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9ECB
U+9ECC (40652) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9ECC
U+9ECD (40653) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9ECD
U+9ECE (40654) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9ECE
U+9ECF (40655) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9ECF
U+9ED0 (40656) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9ED0
U+9ED1 (40657) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9ED1
U+9ED2 (40658) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9ED2
U+9ED3 (40659) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9ED3
U+9ED4 (40660) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9ED4
U+9ED5 (40661) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9ED5
U+9ED6 (40662) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9ED6
U+9ED7 (40663) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9ED7
U+9ED8 (40664) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9ED8
U+9ED9 (40665) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9ED9
U+9EDA (40666) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9EDA
U+9EDB (40667) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9EDB
U+9EDC (40668) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9EDC
U+9EDD (40669) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9EDD
U+9EDE (40670) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9EDE
U+9EDF (40671) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9EDF
U+9EE0 (40672) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9EE0
U+9EE1 (40673) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9EE1
U+9EE2 (40674) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9EE2
U+9EE3 (40675) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9EE3
U+9EE4 (40676) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9EE4
U+9EE5 (40677) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9EE5
U+9EE6 (40678) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9EE6
U+9EE7 (40679) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9EE7
U+9EE8 (40680) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9EE8
U+9EE9 (40681) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9EE9
U+9EEA (40682) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9EEA
U+9EEB (40683) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9EEB
U+9EEC (40684) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9EEC
U+9EED (40685) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9EED
U+9EEE (40686) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9EEE
U+9EEF (40687) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9EEF
U+9EF0 (40688) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9EF0
U+9EF1 (40689) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9EF1
U+9EF2 (40690) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9EF2
U+9EF3 (40691) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9EF3
U+9EF4 (40692) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9EF4
U+9EF5 (40693) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9EF5
U+9EF6 (40694) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9EF6
U+9EF7 (40695) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9EF7
U+9EF8 (40696) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9EF8
U+9EF9 (40697) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9EF9
U+9EFA (40698) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9EFA
U+9EFB (40699) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9EFB
U+9EFC (40700) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9EFC
U+9EFD (40701) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9EFD
U+9EFE (40702) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9EFE
U+9EFF (40703) 黿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9EFF
U+9F00 (40704) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9F00
U+9F01 (40705) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9F01
U+9F02 (40706) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9F02
U+9F03 (40707) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9F03
U+9F04 (40708) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9F04
U+9F05 (40709) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9F05
U+9F06 (40710) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9F06
U+9F07 (40711) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9F07
U+9F08 (40712) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9F08
U+9F09 (40713) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9F09
U+9F0A (40714) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9F0A
U+9F0B (40715) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9F0B
U+9F0C (40716) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9F0C
U+9F0D (40717) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9F0D
U+9F0E (40718) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9F0E
U+9F0F (40719) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9F0F
U+9F10 (40720) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9F10
U+9F11 (40721) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9F11
U+9F12 (40722) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9F12
U+9F13 (40723) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9F13
U+9F14 (40724) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9F14
U+9F15 (40725) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9F15
U+9F16 (40726) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9F16
U+9F17 (40727) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9F17
U+9F18 (40728) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9F18
U+9F19 (40729) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9F19
U+9F1A (40730) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9F1A
U+9F1B (40731) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9F1B
U+9F1C (40732) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9F1C
U+9F1D (40733) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9F1D
U+9F1E (40734) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9F1E
U+9F1F (40735) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9F1F
U+9F20 (40736) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9F20
U+9F21 (40737) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9F21
U+9F22 (40738) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9F22
U+9F23 (40739) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9F23
U+9F24 (40740) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9F24
U+9F25 (40741) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9F25
U+9F26 (40742) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9F26
U+9F27 (40743) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9F27
U+9F28 (40744) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9F28
U+9F29 (40745) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9F29
U+9F2A (40746) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9F2A
U+9F2B (40747) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9F2B
U+9F2C (40748) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9F2C
U+9F2D (40749) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9F2D
U+9F2E (40750) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9F2E
U+9F2F (40751) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9F2F
U+9F30 (40752) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9F30
U+9F31 (40753) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9F31
U+9F32 (40754) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9F32
U+9F33 (40755) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9F33
U+9F34 (40756) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9F34
U+9F35 (40757) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9F35
U+9F36 (40758) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9F36
U+9F37 (40759) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9F37
U+9F38 (40760) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9F38
U+9F39 (40761) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9F39
U+9F3A (40762) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9F3A
U+9F3B (40763) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9F3B
U+9F3C (40764) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9F3C
U+9F3D (40765) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9F3D
U+9F3E (40766) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9F3E
U+9F3F (40767) 鼿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9F3F
U+9F40 (40768) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9F40
U+9F41 (40769) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9F41
U+9F42 (40770) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9F42
U+9F43 (40771) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9F43
U+9F44 (40772) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9F44
U+9F45 (40773) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9F45
U+9F46 (40774) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9F46
U+9F47 (40775) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9F47
U+9F48 (40776) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9F48
U+9F49 (40777) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9F49
U+9F4A (40778) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9F4A
U+9F4B (40779) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9F4B
U+9F4C (40780) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9F4C
U+9F4D (40781) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9F4D
U+9F4E (40782) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9F4E
U+9F4F (40783) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9F4F
U+9F50 (40784) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9F50
U+9F51 (40785) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9F51
U+9F52 (40786) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9F52
U+9F53 (40787) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9F53
U+9F54 (40788) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9F54
U+9F55 (40789) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9F55
U+9F56 (40790) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9F56
U+9F57 (40791) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9F57
U+9F58 (40792) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9F58
U+9F59 (40793) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9F59
U+9F5A (40794) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9F5A
U+9F5B (40795) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9F5B
U+9F5C (40796) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9F5C
U+9F5D (40797) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9F5D
U+9F5E (40798) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9F5E
U+9F5F (40799) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9F5F
U+9F60 (40800) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9F60
U+9F61 (40801) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9F61
U+9F62 (40802) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9F62
U+9F63 (40803) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9F63
U+9F64 (40804) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9F64
U+9F65 (40805) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9F65
U+9F66 (40806) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9F66
U+9F67 (40807) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9F67
U+9F68 (40808) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9F68
U+9F69 (40809) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9F69
U+9F6A (40810) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9F6A
U+9F6B (40811) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9F6B
U+9F6C (40812) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9F6C
U+9F6D (40813) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9F6D
U+9F6E (40814) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9F6E
U+9F6F (40815) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9F6F
U+9F70 (40816) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9F70
U+9F71 (40817) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9F71
U+9F72 (40818) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9F72
U+9F73 (40819) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9F73
U+9F74 (40820) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9F74
U+9F75 (40821) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9F75
U+9F76 (40822) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9F76
U+9F77 (40823) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9F77
U+9F78 (40824) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9F78
U+9F79 (40825) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9F79
U+9F7A (40826) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9F7A
U+9F7B (40827) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9F7B
U+9F7C (40828) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9F7C
U+9F7D (40829) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9F7D
U+9F7E (40830) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9F7E
U+9F7F (40831) 齿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9F7F
U+9F80 (40832) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9F80
U+9F81 (40833) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9F81
U+9F82 (40834) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9F82
U+9F83 (40835) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9F83
U+9F84 (40836) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9F84
U+9F85 (40837) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9F85
U+9F86 (40838) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9F86
U+9F87 (40839) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9F87
U+9F88 (40840) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9F88
U+9F89 (40841) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9F89
U+9F8A (40842) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9F8A
U+9F8B (40843) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9F8B
U+9F8C (40844) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9F8C
U+9F8D (40845) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9F8D
U+9F8E (40846) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9F8E
U+9F8F (40847) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9F8F
U+9F90 (40848) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9F90
U+9F91 (40849) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9F91
U+9F92 (40850) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9F92
U+9F93 (40851) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9F93
U+9F94 (40852) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9F94
U+9F95 (40853) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9F95
U+9F96 (40854) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9F96
U+9F97 (40855) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9F97
U+9F98 (40856) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9F98
U+9F99 (40857) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9F99
U+9F9A (40858) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9F9A
U+9F9B (40859) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9F9B
U+9F9C (40860) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9F9C
U+9F9D (40861) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9F9D
U+9F9E (40862) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9F9E
U+9F9F (40863) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9F9F
U+9FA0 (40864) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9FA0
U+9FA1 (40865) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9FA1
U+9FA2 (40866) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9FA2
U+9FA3 (40867) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9FA3
U+9FA4 (40868) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9FA4
U+9FA5 (40869) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9FA5
U+9FA6 (40870) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9FA6
U+9FA7 (40871) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9FA7
U+9FA8 (40872) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9FA8
U+9FA9 (40873) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9FA9
U+9FAA (40874) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9FAA
U+9FAB (40875) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9FAB
U+9FAC (40876) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9FAC
U+9FAD (40877) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9FAD
U+9FAE (40878) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9FAE
U+9FAF (40879) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9FAF
U+9FB0 (40880) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9FB0
U+9FB1 (40881) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9FB1
U+9FB2 (40882) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9FB2
U+9FB3 (40883) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9FB3
U+9FB4 (40884) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9FB4
U+9FB5 (40885) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9FB5
U+9FB6 (40886) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9FB6
U+9FB7 (40887) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9FB7
U+9FB8 (40888) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9FB8
U+9FB9 (40889) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9FB9
U+9FBA (40890) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9FBA
U+9FBB (40891) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9FBB
U+9FBC (40892) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9FBC
U+9FBD (40893) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9FBD
U+9FBE (40894) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9FBE
U+9FBF (40895) 龿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9FBF
U+9FC0 (40896) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9FC0
U+9FC1 (40897) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9FC1
U+9FC2 (40898) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9FC2
U+9FC3 (40899) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9FC3
U+9FC4 (40900) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9FC4
U+9FC5 (40901) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9FC5
U+9FC6 (40902) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9FC6
U+9FC7 (40903) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9FC7
U+9FC8 (40904) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9FC8
U+9FC9 (40905) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9FC9
U+9FCA (40906) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9FCA
U+9FCB (40907) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9FCB
U+9FCC (40908) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9FCC
U+9FCD (40909) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9FCD
U+9FCE (40910) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9FCE
U+9FCF (40911) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9FCF
U+9FD0 (40912) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9FD0
U+9FD1 (40913) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9FD1
U+9FD2 (40914) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9FD2
U+9FD3 (40915) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9FD3
U+9FD4 (40916) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9FD4
U+9FD5 (40917) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9FD5
U+9FD6 (40918) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9FD6
U+9FD7 (40919) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9FD7
U+9FD8 (40920) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9FD8
U+9FD9 (40921) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9FD9
U+9FDA (40922) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9FDA
U+9FDB (40923) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9FDB
U+9FDC (40924) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9FDC
U+9FDD (40925) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9FDD
U+9FDE (40926) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9FDE
U+9FDF (40927) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9FDF
U+9FE0 (40928) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9FE0
U+9FE1 (40929) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9FE1
U+9FE2 (40930) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9FE2
U+9FE3 (40931) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9FE3
U+9FE4 (40932) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9FE4
U+9FE5 (40933) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9FE5
U+9FE6 (40934) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9FE6
U+9FE7 (40935) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9FE7
U+9FE8 (40936) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9FE8
U+9FE9 (40937) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9FE9
U+9FEA (40938) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9FEA
U+9FEB (40939) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9FEB
U+9FEC (40940) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9FEC
U+9FED (40941) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9FED
U+9FEE (40942) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9FEE
U+9FEF (40943) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9FEF
U+9FF0 (40944) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9FF0
U+9FF1 (40945) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9FF1
U+9FF2 (40946) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9FF2
U+9FF3 (40947) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9FF3
U+9FF4 (40948) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9FF4
U+9FF5 (40949) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9FF5
U+9FF6 (40950) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9FF6
U+9FF7 (40951) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9FF7
U+9FF8 (40952) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9FF8
U+9FF9 (40953) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9FF9
U+9FFA (40954) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9FFA
U+9FFB (40955) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9FFB
U+9FFC (40956) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9FFC
U+9FFD (40957) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9FFD
U+9FFE (40958) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9FFE
U+9FFF (40959) 鿿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9FFF