มอดูล:zh/data/nan-pron/016/documentation

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

นี่คือหน้าเอกสารการใช้งานสำหรับ มอดูล:zh/data/nan-pron/016

--[=[ at-á 遏仔

bâ-á/niau-á 貓仔 bâ-jî-gán 貓兒眼 bâ-bīn-ê 貓面個 bé/bóe 買 bé-bē-tio̍h/bóe-bōe-tio̍h 買bē著 bé-bē-khí/bóe-bōe-khí 買bē起 bé-chú/bóe-chú 買主 bé-lâi/bóe-lâi 買來 bé-tò-tn̄g/bóe-tò-tn̄g 買倒斷 bé-tò-tńg/bóe-tò-tńg 買倒轉 bé-ji̍p/bóe-ji̍p 買入 bé-chhù/bóe-chhù 買厝 bé-miā/bóe-miā 買命 bé-toaⁿ/bóe-toaⁿ 買單 bé-hôe/bóe-hôe 買回 bé-chhiú/bóe-chhiú 買手 bé-boah/bóe-boah 買抹 bé-siu/bóe-siu 買收 bé-hong/bóe-hong 買方 bé-chhun/bóe-chhun 買春 bé-ē-khí/bóe-ē-khí 買會起 bé-phiò/bóe-phiò 買票 békha-siàu/bóekha-siàu 買腳數 bé--lo̍h-lâi/bóe--lo̍h-lâi 買落來 bé-tio̍h/bóe-tio̍h 買著 bé-bē/bóe-bōe 買賣 bé-bē-gia̍p/bóe-bōe-gia̍p 買賣業 bé-bē-chha̍t/bóe-bōe-chha̍t 買賣賊 bé-chhiau/bóe-chhiau 買超 bé-pān/bóe-pān 買辦 bé-thong/bóe-thong 買通 bé-chìn/bóe-chìn 買進 bāu/ba̍uh 貿 ba̍uh--lâng 貿人 bāu-kiāⁿ 貿件 bāu-kàu-té/bāu-kàu-tóe 貿到底 ba̍uh-kang 貿工 bāu-kang-sū 貿工事 bāu-té/bāu-tóe 貿底 bō͘-e̍k 貿易 bō͘-e̍k-siong 貿易商 bō͘-e̍k-gia̍h 貿易額 bō͘-jiân 貿然 bāu-sit-thâu 貿穡頭 bāu-thâu 貿頭 bē/bōe 賣 bē-chú/bōe-chú 賣主 bē-liáu/bōe-liáu 賣了 bē-hō͘/bōe-hō͘ 賣互 bē-tó-tn̄g/bōe-tó-tn̄g 賣倒斷 bē-kè/bōe-kè 賣價 bē-chhut/bōe-chhut 賣出 bē-kàu/bōe-kàu 賣到 bē-miā/bōe-miā 賣命 bē-chhùi-chúi/bōe-chhùi-chúi 賣嘴水 bē-tōa-teng/bōe-tōa-teng 賣大燈 bē-oân/bōe-oân 賣完 bē-bóe-kháu/bōe-bé-kháu 賣尾口 bē-chō/bōe-chō 賣座 bē-gōng-bah/bōe-gōng-bah 賣戇肉 bē-tiāu/bōe-tiāu 賣掉 bē-tn̄g/bōe-tn̄g 賣斷 bē-hong/bōe-hong 賣方 bē-chīn-kin/bōe-chīn-kun 賣盡根 bē-chhiò/bōe-chhiò 賣笑 bē-bah/bōe-bah 賣肉 bē-bah-chîⁿ/bōe-bah-chîⁿ 賣肉錢 bē-sin/bōe-sin 賣身 bē-chîⁿ/bōe-chîⁿ 賣錢 bē-cha̍p-sè-ê/bōe-cha̍p-sòe--ê 賣雜細ê boán-koa 輓歌 boán-liân 輓聯 bê/bî 迷 bê-lâng 迷人 bê-sìn 迷信 bê-sit 迷失 bê-kiong 迷宮 bê-hoàn-io̍h 迷幻藥 bê-he̍k 迷惑 bê-loân 迷戀 bê-chin 迷津 bê-tio̍h 迷著 bê-io̍h 迷藥 bê-lō͘ 迷路 bê-tô͘ 迷途 bê-bū 迷霧 bê-hûn-hoat 迷魂法 bê-hûn-io̍h 迷魂藥

cheng-chhò 貞操 cheng-tông-hoe 貞桐花 cheng-chiat 貞節 cheng-chiat-hng 貞節坊 cheng-chiat-pâi 貞節牌 châi 財 châi-chú 財主 châi-lī 財利 châi-le̍k 財力 châi-bū 財務 châi-thoân 財團 châi-hù 財富 châi-chèng 財政 Châi-chèng-kio̍k 財政局 Châi-chèng-thiaⁿ 財政廳 Châi-chèng-pō͘ 財政部 châi-koân 財權 châi-khì 財氣 châi-goân 財源 châi-bu̍t 財物 châi-ông 財王 châi-sán 財產 châi-sán-koân 財產權 châi-kài 財界 châi-sîn 財神 châi-sîn-iâ 財神爺 châi-lé 財禮 châi-sòe/châi-sè 財稅 châi-keng 財經 châi-ūn 財運 châi-hoa̍t 財閥 chek 責 chek-jīm 責任 chek-jīm-kám 責任感 chek-pī 責備 chek-būn/chek-mn̄g 責問 chek-sêng 責成 chek-bô-pông-tāi 責無旁貸 chek-tok 責督 chek-chōe 責罪 chek-hoa̍t 責罰 chek-mē/chek-mā 責罵 chek-lān 責難 chu 資 chu-chèng 資政 chu-liāu 資料 chu-liāu-sek 資料室 chu-liāu-khò͘ 資料庫 chu-pún 資本 chu-pún-ka 資本家 chu-pún-gia̍h 資本額 chu-keh 資格 chu-le̍k 資歷 chu-chhim 資深 chu-goân 資源 chu-sán 資產 chu-sìn 資訊 chu-chit 資質 chu-chàn/chu-chān 資贊 chu-kim 資金 chha̍t 賊 chha̍t-á 賊仔 chha̍t-á-chhī 賊仔市 chha̍t-á-sèng 賊仔性 chha̍t-á-chhiū 賊仔樹 chha̍t-á-mi̍h 賊仔物 chha̍t-á-phiah 賊仔癖 chha̍t-á-pe̍h 賊仔白 chha̍t-á-ba̍k 賊仔目 chha̍t-á-o 賊仔窩 chha̍t-á-hòe/chha̍t-á-hè 賊仔貨 chha̍t-á-chhia 賊仔車 chha̍t-á-kut 賊仔骨 chha̍t-á-chiáu 賊仔鳥 chha̍t-piàⁿ-chha̍t 賊傾賊 chha̍t-hoah-chha̍t 賊喝賊 chha̍t-pô 賊婆 chha̍t-siū 賊岫 chha̍t-àn 賊案 chha̍t-khoán 賊款 chha̍t-mi̍h 賊物 chha̍t-ba̍k 賊目 chha̍t-khut 賊窟 chha̍t-hòe/chha̍t-hè 賊貨 chha̍t-chng 賊贓 chha̍t-thâu 賊頭 chha̍t-thâu-chha̍t-hī 賊頭賊耳 chha̍t-siú 賊首 chín-chai 賑災 chiān/chōaⁿ 賤 chiān-gín-á 賤囡仔 chiān-chúi 賤水 chiān-thâng 賤蟲 chiān-kut 賤骨 chiān-kut-siàng/chiān-kut-siòng 賤骨相 chit 質 chit-būn 質問 chit-tē/chit-tōe 質地 chit-ah 質押 chit-liāu 質料 chit-gî 質疑 chit-sûn 質詢 chit-piàn 質變 chit-liāng/chit-liōng 質量 choán-chia̍h 賺食 choán-chia̍h-óaⁿ 賺食碗 chòe 贅 chè-á 贅仔 chān 贈 chēng-koàn 贈券 chān-chō͘/chàn-chō͘ 贈助 chēng-phín 贈品 chān-chhùi 贈嘴 chán-chhiú 贈手 chān-í 贈與 chēng-sàng 贈送 chān-chîⁿ 贈錢 chān 贊 chàn-la̍t 贊力 chàn-chō͘ 贊助 chàn-tông 贊同 chān-chhùi/chàn-chhùi/chàn-chhùi 贊嘴 chān-āu 贊後 chān-āu-chhiú 贊後手 chān-āu-tù 贊後注 chān-āu-kha 贊後腳 chàn-sêng 贊成 chàn-chhiú/chān-chhiú/chān-chhiú 贊手 chān-kûn 贊拳 chān-khùi 贊氣 chàn-siaⁿ-sì/chàn-siaⁿ-sè/chān-siaⁿ-sì/chàn-siaⁿ-sè 贊聲勢 chng-mi̍h/chong-bu̍t 贓物 chhiah 赤 chhiah-chang 赤&amp chhiah-khia̍t-khia̍t 赤khia̍t-khia̍t chhiah-khok-khok 赤khok-khok chhiah-koáiⁿ-koáiⁿ 赤koáiⁿ-koáiⁿ chhiah-pê-pê/chhiah-peh-peh 赤pê-pê chhiah-tan 赤丹 chhiah-jîn-thô͘ 赤仁土 chhiah-á-hàn 赤仔漢 chhiah-sòaⁿ-chat 赤傘節 chhiah-kháu-ji̍t 赤口日 chhiah-thô͘ 赤土 chhek-pek-hù 赤壁賦 chhiah-pô 赤婆 chhiah-bóe-tai/chhiah-bé-tai 赤尾tai chhiah-bóe-á/chhiah-bé-á 赤尾仔 chhiah-pan-chhng 赤斑瘡 chhiah-cha-bó͘ 赤查某 chhiah-kho 赤柯 chhiah-kàu 赤校 chhiah-kin-chhài/chhiah-kun-chhài 赤根菜 chhiah-tiâu-tiâu 赤條條 chhek-iông 赤楊 chhiah-chhêng 赤榕 chhiah-kín 赤槿 chhiah-tôaⁿ 赤檀 chhiah-soa-thn̂g 赤沙糖 chhiah-hái 赤海 chhiah-hái-ke/chhiah-hái-koe 赤海雞 chhiah-gû 赤牛 chhiah-káu-ba̍k 赤狗目 chhiah-chín 赤疹 chhiah-chhng 赤瘡 chhiah-phôe/chhiah-phê 赤皮 chhiah-ba̍k 赤目 chhiah-soa 赤砂 chhiah-khang 赤空 chhiah-li̍p-á 赤立仔 chhiah-pit-á 赤筆仔 chhiah-bí-ku 赤米龜 chhiah-thn̂g 赤糖 chhiah-si̍t-á 赤翅仔 chhiah-bah 赤肉 chhiah-kha 赤腳 chhek-tám 赤膽 chhiah-keh-á/chhiah-koeh-á 赤蕨仔 chhiah-lân 赤蘭 chhiah-chhu/chhiah-chhi 赤蛆 chhiah-kap-á 赤蛤仔 chhiah-theh-theh 赤裼裼 chhiah-khò͘-lān 赤褲膦 chhiah-bâ 赤貓 chhiah-pîn 赤貧 chhiah-sin 赤身 chhiah-kim 赤金 chhiah-thih 赤鐵 chhiah-kiuⁿ 赤韁 chhiah-kúi 赤鬼 chhiah-kúi-kúi 赤鬼鬼 chhiah-chhí/chhiah-chhú 赤鼠 cháu 走 cháu-bih 走bih cháu-chhē 走chhē cháu-choa̍h 走choa̍h cháu-cho̍h 走cho̍h cháu-chông 走chông cháu-sam-koan 走三關 cháu-chiūⁿ 走上 cháu-hā-pho 走下坡 cháu-loān 走亂 cháu--lâi 走來 cháu-chè 走債 cháu-kng 走光 cháu-ji̍p 走入 cháu-peng 走兵 cháu-tàng 走凍 cháu-chhut 走出 cháu-chhut-lâi 走出來 cháu-chhut-kaⁿ 走出監 cháu-kàu 走到 cháu-tāng 走動 cháu-sì/cháu-sè 走勢 cháu--khì/cháu--khù 走去 cháu-hoán 走反 cháu-tâi 走台 cháu-bī 走味 cháu-miā 走命 cháu-chhiàng/cháu-chhiùⁿ 走唱 cháu-phùn-phùn 走噴噴 cháu-ûi-chhiûⁿ 走圍牆 cháu-o̍h 走學 cháu-soaⁿ 走山 cháu-lông 走廊 cháu-hêng 走形 cháu-sóa 走徙 cháu-chhiú 走手 cháu-chhōe/cháu-chhē 走找 cháu-pha-pha 走拋拋 cháu-sòaⁿ 走散 cháu-toh 走桌 cháu-chúi 走水 cháu-chúi-ê 走水的 cháu-chúi-hoàn 走水販 cháu-kang-ô͘ 走江湖 cháu-sau 走消 cháu-lāu 走漏 cháu-sià 走瀉 cháu-hóe/cháu-hé 走火 cháu-bô-lō͘ 走無路 cháu-hoān 走犯 cháu-káu 走狗 cháu-sio-lia̍h 走相掠 cháu-sio-jek/cháu-sio-jiok 走相迮 cháu-su 走私 cháu-su-àn 走私案 cháu-sòe/cháu-sè 走稅 cháu-chhǹg 走竄 cháu-pān 走範 cháu-cheng 走精 cháu-se 走紗 cháu-chîn 走繩 cháu-thai 走胎 cháu-thoat 走脫 cháu-khiuⁿ 走腔 cháu-tn̂g 走腸 cháu-pak 走腹 cháu-sek 走色 cháu-hóng 走訪 cháu-sià-bé 走赦馬 cháu-thàn 走趁 cháu-lō͘ 走路 cháu-thiàu 走跳 cháu-thàu 走透 cháu-kòe-chhiú/cháu-kè-chhiú 走過手 cháu-pī 走避 cháu-tn̂g-bā 走長碼 cháu-siám 走閃 cháu--khui 走開 cháu-lī/cháu-lî 走離 cháu-hō͘ 走雨 cháu-tiān 走電 cháu-im 走音 cháu-hong 走風 cháu-pio 走飆 cháu-hiòng 走餉 cháu-bé 走馬 cháu-bé-hông 走馬hông cháu-bé-siāng-jīm/cháu-bé-siōng-jīm 走馬上任 cháu-bé-âu 走馬喉 cháu-bé-lông 走馬廊 cháu-bé-teng 走馬燈 cháu-bé-khòaⁿ-hoe 走馬看花 cháu-bé-hong 走馬風 cháu-khau 走鬮 chhiau/thiau 超 chhiau-ho͘ 超乎 chhiau-jîn 超人 chhiau-tōa-hêng 超大型 chhiau-tō-thé 超導體 chhiau-chhī 超市 chhiau-tō͘ 超度 chhiau-kiông 超強 chhiau-chhe̍k 超摵 chhiau-chi 超支 chhiau-siu 超收 chhiau-jiân 超然 chhiau-seng 超生 chhiau-kip 超級 chhiau-kûn 超群 chhiau-thoat 超脫 chhiau-oa̍t 超越 chhiau-chhia 超車 chhiau-chāi 超載 chhiau-sok 超速 chhiau-kòe/chhiau-kè 超過 chhiau-kòe-lâng/chhiau-kè-lâng 超過人 chhiau-tāng 超重 chhiau-im-pho 超音波 chhù-sū 趣事 chhù-bī 趣味 chhù-bī-sèng 趣味性 chhù-bûn 趣聞 chhu 趨 chhu-tó 趨倒 chhu-peng 趨冰 chhu-sì/chhu-sè 趨勢 chhu-khì/chhu-khù 趨去 chhu-hiòng 趨向 chhu-pho/sió-chhu-pho 趨坡 chhu-bī 趨媚 chhu 趨山 chhu-kiā 趨崎 chhu-î/chhu-û 趨於 chhu-chúi 趨水 chhu-liu-lông 趨溜籠 chhu-chhu-á 趨趨仔 chhu-sōng 趨蹌 chhu-kīn/chhu-kūn 趨近 chhu-seh 趨雪 chiok 足 chiok-chōe 足chōe chiok-hā 足下 chiok-kú 足久 chiok-hun-kim 足分金 chiok-hó 足好 chiok-sim-goān 足心願 chiok-ì 足意 chiok-siâⁿ 足成 chiok-siâⁿ-kim 足成金 chiok-hòe/chiok-hè 足歲 chiok-pháiⁿ 足歹 chiok-chhim 足深 chiok-o͘-kim 足烏金 chiok-kiû 足球 chiok-bîn 足眠 chiok-sek-gîn/chiok-sek-gûn 足色銀 chiok-chhiah-kim 足赤金 chiok-chiok 足足 chiok-pō͘ 足部 chiok-tāng 足重 chiok-kim 足金 chiok-gia̍h 足額 chiok-goān 足願 chek/jiah/liah 跡 choāiⁿ-kiû 跩球 chhe̍k 踔 chhia̍k-kâu 踔猴 chhia̍k-chhia̍k-tiô 踔踔趒 chhia̍k-chhia̍k-thiàu 踔踔跳 chek-siong 踧傷 chhím-khòaⁿ 踸看 chhím-kha 踸腳 chhê/chhôe 蹉 chhê-lo̍k-phôe/chhê-lo̍k-phê 蹉鹿皮 chhiāng 蹌 chhiáng-ko͘-le 蹌孤le chhiāng-tú-chhiāng 蹌抵蹌 chhiáng-kha-khê 蹌腳瘸 chhiàng-kha-kiâⁿ 蹌腳行 chhiàng-kha-ke/chhiāng-kha-koe/chhiāng-kha-ke/chhiāng-kha-koe 蹌腳雞 chàm-kha 蹔腳 chàm-tê 蹔蹄 chàm-chiú-ka 蹔酒家 chong-liah 蹤跡 chau-that 蹧躂 chek-tio̍h 躓著 chhia/ki/ku 車 chhia-giâ 車giâ chhia-chú 車主 chhia-á 車仔 chhia-á-chí 車仔只 chhia-á-sòaⁿ 車仔線 chhia-tó 車倒 chhia-saⁿ-cheng 車參舂 chhia-toaⁿ 車單 chhia-pang 車幫 chhia-chhn̂g 車床 chhia-té/chhia-tóe 車底 chhia-chē 車座 chhia-khò͘ 車庫 chhia-siuⁿ 車廂 chhia-chhiúⁿ 車廠 chhia-āu-teng 車後燈 chhia-sim 車心 chhia-chhiú 車手 chhia-pha-lin 車拋輦 chhia-piàⁿ 車拼 chhia-chiáng/chhia-chióng 車掌 chhia-tòng-á 車擋仔 chhia-pái 車擺 chhia-táu 車斗 chhia-koaiⁿ 車杆 chhia-sng 車栓 chhia-sng-á 車栓仔 chhia-sng-á 車桑仔 chhia-kìⁿ/chhia-kèⁿ 車桱 chhia-tháng-tò 車桶倒 chhia-koáiⁿ 車桿 chhia-pîⁿ 車棚 chhia-sún 車榫 chhia-kui 車機 chhia-bó/chhia-bú 車母 chhia-chúi-bé-lêng 車水馬龍 chhia-koàn 車灌 chhia-chiàu 車照 chhia-teng 車燈 chhia-pâi 車牌 chhia-pang/chhia-pan 車班 chhia-pùn-táu 車畚斗 chhia-pôaⁿ 車盤 chhia-phiò 車票 chhia-kìm 車禁 chhia-hō 車禍 chhia-cho͘ 車租 chhia-chióng 車種 chhia-thang 車窗 chhia-chām 車站 chhia-siuⁿ 車箱 chhia-sòaⁿ-in 車線絪 chhia-tâi 車臺 chhia-chûn 車船 chhia-hio̍h/chhia-ia̍p 車葉 chhia-ia̍p-á 車葉仔 chhia-chhi/chhia-chhu 車蛆 chhia-hâng 車行 chhia-hòe/chhia-hè 車貨 chhia-hùi 車費 chhia-chu 車資 chhia-poa̍h-péng 車跋péng chhia-poa̍h-péng 車跋反 chhia-lō͘ 車路 chhia-ta̍h 車踏 chhia-sin 車身 chhia-chhia-kún 車車滾 chhia-chhia-tńg 車車轉 chhia-lióng 車輛 chhia-lián 車輦 chhia-lián-sim 車輦心 chhia-lián-chháu 車輦草 chhia-lûn 車輪 chhia-lûn-chí 車輪子 chhia-lûn-kheng 車輪框 chhia-lûn-kèⁿ/chhia-lûn-kìⁿ 車輪桱 chhia-lûn-chhài 車輪菜 chhia-lak 車轆 chhia-chōa 車逝 chhia-sok 車速 chhia-tō 車道 chhia-piⁿ 車邊 chhia-tiàⁿ 車錠 chhia-chîⁿ 車錢 chhia-tiúⁿ 車長 chhia-mn̂g 車門 chhia-cha̍h 車閘 chhia-tūi 車隊 chhia-téng 車頂 chhia-thâu 車頭 chhia-bé-hùi 車馬費 chhia-thé 車體 chhia-kó͘-lāng 車鼓弄 chhia-chhí/chhia-chhú 車鼠 chhia-khí 車齒 chài 載 chài-kheh 載客 chài-bêng 載明 chài-móa 載滿 chài-hòe/chài-hè 載貨 chài-ūn 載運 chài-tāng 載重 choán/tńg 轉 choán-sè 轉世 choán-kau 轉交 choán-jīm 轉任 choán-pa̍t-tô͘ 轉別途 choán-tâi 轉台 choán-kò 轉告 choán-chhùi 轉嘴 choán-kè 轉嫁 choán-ha̍k 轉學 choán-óng 轉往 choán-chiàn 轉戰 choán-tâu-chu 轉投資 choán-chiat 轉折 choán-pò 轉播 choán-pò-chām 轉播站 choán-siàu 轉數 choán-kiū 轉柩 choán-gia̍p 轉業 choán-hoat 轉發 choán-cho͘ 轉租 choán-î 轉移 choán-î-tīn-tē/choán-î-tīn-tōe 轉移陣地 choán-se-hong 轉西方 choán-piàn 轉變 choán-niū 轉讓 choán-chhia 轉車 choán-chài 轉載 choán-su̍t 轉述 choán-sàng 轉送 choán-tô͘ 轉途 choán-sok 轉速 choán-chìn 轉進 choán-ūn/tńg-ūn 轉運 choán-ta̍t 轉達 chōa-siaⁿ 迣聲 che/chit 這 chit-má/chit-móa 這má chit-tang-sî 這tang時 chit-ē 這下 chit-sì 這世 chit-sì-lâng/chit-sì-lông 這世人 chit-kú 這久 chit-ūi 這位 chit-ê 這個 chit-khian 這圈 chit-tè 這帶 chit-kúi-nî 這幾年 chit-kúi-ji̍t 這幾日 chit-phí-á 這庀仔 chit-āu-sin 這後身 chit-só͘-chāi 這所在 chit-tah 這搭 chit-pái 這擺 chit-kái 這改 chit-táu 這斗 chit-pêng 這旁 chit-ji̍t 這日 chit-sî 這時 chit-sî-chūn 這時陣 chit-chām-á 這暫仔 chit-iūⁿ 這樣 chit-khoán 這款 chit-khùi 這氣 chit-seng 這生 chit-tong-sî 這當時 chit-chióng 這種 chit-chām 這站 chit-chām-á 這站仔 chit-chām-sî 這站時 chit-kho͘ 這箍 chit-poah 這缽 chit-siaⁿ 這聲 chit-kó͘ 這股 chit-poaⁿ 這般 chit-hō 這號 chit-hō-mi̍h 這號物 chit-liah 這跡 chit-tiap 這輒 chit-kòe/chit-kè 這過 chit-chūn 這陣 chit-chūn-á 這陣仔 chit-tia̍p 這霎 che-mā 這麼 chit-tiám-á 這點仔 chit-khí 這齒 chhéng-á-sèng 逞仔性 chō 造 chō-ké 造假 chō-ké-siàu 造假數 chō-kè 造價 chō-chheh 造冊 chō-chhut 造出 chō-hòa 造化 chō-hoán 造反 chō-hêng 造型 chō-gia̍t 造孽 chō-chiū 造就 chō-hêng 造形 chō-sêng 造成 chō-siàu 造數 chō-lîm 造林 chō-gia̍p 造業 chō-bu̍t 造物 chō-hok 造福 chō-chóa 造紙 chō-chûn 造船 chō-hóng 造訪 chō-gē 造詣 chō-ōe 造話 chō-iâu 造謠 chō-iâu-giân 造謠言 chō-lō͘ 造路 chiu 週 chiu-choân 週全 chiu-pò 週報 chiu-nî 週年 chiu-iân 週延 chiu-soân 週旋 chiu-ji̍t 週日 chiu-hōe 週會 chiu-kî 週期 chiu-boa̍t 週末 chiu-sòe 週歲 chiu-chì 週至 chiu-siông 週詳 chiu-choán 週轉 chiu-choán-kim 週轉金 chìn/piàng 進 chìn-chi̍t-pō͘ 進一步 chìn-tiòng 進中 chìn-chiàm 進佔 chìn-siu 進修 chìn-ji̍p 進入 chìn-chhut-kháu 進出口 chìn-chêng 進前 chìn-hòa 進化 chìn-chhú 進取 chìn-kháu 進口 chìn-kháu-siong 進口商 chìn-sū 進士 chìn-tián 進展 chìn-tō͘ 進度 chìn-tō͘-pió 進度表 chìn-tek 進德 chìn-kong 進攻 chìn-liāu 進料 chìn-kok 進槨 chìn-pō͘ 進步 Chìn-pō͘-tóng 進步黨 chìn-chúi 進水 chìn-káng 進港 chìn-iōng 進用 chìn-hoat 進發 chìn-lî 進而 chìn-hêng 進行 chìn-kòng 進貢 chìn-hòe/chìn-hè 進貨 chìn-chòe 進贅 chìn-kun 進軍 chìn-thè/chìn-thòe 進退 chìn-pek 進逼 chìn-thâu-hiuⁿ 進頭香 chìn-si̍t 進食 chìn-chhan 進餐 chìn-hiuⁿ 進香 chìn-hiuⁿ-thoân 進香團

gêng-jīm-jî-kái 迎刃而解 gêng-ha̍p 迎合 gêng-chhōa 迎娶 gêng-chiàn 迎戰 giâⁿ-chih/lêng-chiap/ngiâ-chih/gêng-chiap 迎接 gêng-kek 迎擊 gêng-te̍k 迎敵 gêng-sin-sàng-kū 迎新送舊 gêng-chhun 迎春 gêng-chhin 迎親 gêng-sàng 迎送 gêng-koh/ngiâ-koh 迎閣 gêng-bīn 迎面 gêng-thâu-thòng-kek 迎頭痛擊 ge̍k/ke̍h 逆 ge̍k-lûn 逆倫 ge̍k-kéng 逆境 ge̍k-thiⁿ 逆天 ge̍k-chú 逆子 ge̍k-chha 逆差 ge̍k-liāu 逆料 ge̍k-chúi 逆水 ge̍k-lâu/ge̍k-liû 逆流 ge̍k-ní 逆耳 ge̍k-choán 逆轉 ge̍k-hong 逆風 ge̍k-tóng 逆黨 gū-siāng/gū-siōng 遇上 gū-hāi 遇害 gū-tio̍h/gū--tio̍h 遇著 gū-hiám 遇險 gū-lān 遇難

hū-chè 負債 hū-siong 負傷 hū-sim 負心 hū-sim-hàn 負心漢 hū-sim-lông 負心郎 hū-tam 負擔 hū-hô-liāng/hū-hô-liōng 負荷量 hū-hō 負號 hū-chek 負責 hū-chek-jîn 負責人 hū-khí 負起 hū-chài 負載 hòe/hè 貨 hòe-chú/hè-chú 貨主 hòe-kiāⁿ/hè-kiāⁿ 貨件 hòe-kè/hè-kè 貨價 hòe-toaⁿ/hè-toaⁿ 貨單 hòe-bóe/hè-bé 貨尾 hòe-pè/hè-pè 貨幣 hòe-té/hè-tóe 貨底 hòe-pān/hè-pān 貨扮 hòe-iūⁿ/hè-iūⁿ 貨樣 hòe-kūi/hè-kūi 貨櫃 hòe-kūi-chhia/hè-kūi-chhia 貨櫃車 hòe-khoán/hè-khoán 貨款 hòe-goân/hè-goân 貨源 hòe-bu̍t/hè-bu̍t 貨物 hòe-bu̍t-sòe/hè-bu̍t-sè 貨物稅 hòe-bu̍t-chhia/hè-bu̍t-chhia 貨物車 hòe-pān/hè-pān 貨範 hòe-ké/hè-ké 貨粿 hòe-kha/hè-kha 貨腳 hòe-chûn/hè-chûn 貨船 hòe-sek/hè-sek 貨色 hòe-chháu/hè-chháu 貨草 hòe-sin/hè-sin 貨身 hòe-chhia/hè-chhia 貨車 hòe-lûn/hè-lûn 貨輪 hòe-ūn/hè-ūn 貨運 hoàn-á 販仔 hoàn-á-keng 販仔間 hoàn-chhù 販厝 hoàn-to̍k 販毒 hoàn-sau 販獀 hoàn-bē/hoàn-bōe 販賣 hoàn-bē-ki/hoàn-bōe-ki 販賣機 hoàn-ūn 販運 hēng 貺 hēng-tōa-piáⁿ 貺大餅 hēng-lé-piáⁿ 貺禮餅 hùi 費 hùi-la̍t 費力 hùi-chiu-chiong 費周章 Hùi-siâⁿ 費城 hùi-kang 費工 hùi-sim 費心 hùi-sim-su 費心思 hùi-sim-chiâⁿ 費心情 hùi-sim-sîn 費心神 hùi-sî 費時 hùi-khì/hùn-khì 費氣 hùi-iōng 費用 hùi-chīn 費盡 hùi-sîn 費神 hùi-chin-sîn 費精神 hùi-kái 費解 hùi-tiān 費電 hō-gî 賀儀 hō-hâm 賀函 hō-khá 賀卡 hō-hí 賀喜 hō-kheh 賀客 hō-thiap 賀帖 hō-nî 賀年 hō-chiaⁿ 賀正 hō-seⁿ-ji̍t/hō-siⁿ-ji̍t 賀生日 hō-lé 賀禮 hō-sû 賀詞 hō-tiān 賀電 hûn-mn̂g 賁門 hé 賄 hóe-soán/hòe-soán 賄選 hiân-jîn 賢人 hiân-lōe-chō͘ 賢內助 hiân-sū 賢士 hiân-chhe 賢妻 hiân-sài 賢婿 hiân-tek 賢德 hiân-hōe/hiân-hūi 賢慧 hiân-bêng 賢明 hiân-siok 賢淑 hiân-chiá 賢者 hiân-lêng 賢能 hiân-liâng/hiân-liông 賢良 hiân-ta̍t 賢達 hù 賦 hù-û 賦予 hù-sòe/hù-sè 賦稅 hù-í 賦與 hiah-nī 赫呢 hek-jiân 赫然 hek-hek 赫赫 hù 赴 hù-jīm 赴任 hù-hi/hù-hu/hù-hi 赴墟 hù-iàn 赴宴 hù-chhī 赴市 hù-āu-chhiú 赴後手 hù-sî 赴時 hù-hōe 赴會 hù-sí 赴死 hù-lâu-chúi 赴流水 hù-iok 赴約 hù-khó 赴考 hù-tio̍h-chia̍h 赴著食 hù-chhì 赴試 hù-hù 赴赴 hu 趺 hu-khì/hu-khù 趺去 hahN8-kòe/hahN8-kè 跨過 hāⁿ-kòe-soe/hāⁿ-kè-soe 跨過衰 hian-jiân-tāi-pho 軒然大波 Hú-jîn-tāi-ha̍k 輔仁大學 hù-chò 輔佐 hù-chō͘ 輔助 Hù-tāi 輔大 hú-tō/hù-tō 輔導 hù-tō-oân 輔導員 hù-tō-hōe 輔導會 hù-io̍k-īⁿ 輔育院 hù-soán 輔選 hui-hông 輝煌 hok-siā 輻射 hat-khu 轄區 hat-kéng 轄境 hong-tōng 轟動 hong-tōng-it-sî 轟動一時 hong-chà 轟炸 hong-chà-ki 轟炸機 hong-hong-háu 轟轟吼 hong-hong-lia̍t-lia̍t 轟轟烈烈 hoán-chhî 返chhî hoán-tâi 返台 hoán-kok 返國 hoán-té 返抵 hoán-hāu 返校 hoán-hâng 返航 hoán-hiong 返鄉 hôe-tńg 迴轉 hôe-pī 迴避 hôe-hiáng/hôe-hióng 迴響 hiâ/hia 遐 hia-sī 遐是 hia--ê/hia-ê 遐的 hn̄g/oán 遠 hn̄g-lo-lo 遠lo-lo hn̄g-tau 遠兜 hn̄g-liu-liu 遠溜溜 hn̄g-lō͘ 遠路 hn̄g-kīn/hn̄g-kūn/oán-kīn/oán-kūn 遠近 hn̄g-hn̄g 遠遠

iâⁿ-kiáu 贏kiáu iâⁿ-chhú 贏取 iâⁿ-chāi 贏在 iâⁿ-kî 贏棋 iâⁿ--ê 贏的 iâⁿ-tio̍h 贏著 iâⁿ-tńg-lâi 贏轉來 iâⁿ-kòe/iâⁿ-kè 贏過 iâⁿ-chîⁿ 贏錢 iâⁿ-bīn 贏面 ióng-io̍k 踴躍 io̍k-seng 躍升 io̍k-ki/io̍k-ku 躍居 iû 遊 iû-pak 遊北 iû-hn̂g 遊園 iû-ha̍k 遊學 iû-kheh 遊客 iû-soaⁿ 遊山 iû-san-kéng 遊山景 iû-soaⁿ-hoe 遊山花 iû-hì 遊戲 iû-lo̍k-hn̂g 遊樂園 iû-lo̍k-tiûⁿ 遊樂場 iû-bîn 遊民 iû-goán 遊玩 iû-théng 遊艇 iû-gē 遊藝 iû-tia̍p-hoe 遊蝶花 iû-hêng 遊行 iû-ke/iû-koe 遊街 iû-lám 遊覽 iû-lám-chhia 遊覽車 iû-soat 遊說 iû-siúⁿ 遊賞 iû-cháu 遊走 iû-chún 遊隼 iâu-khòng 遙控 iâu-iâu-bû-kî 遙遙無期 iâu-iâu-niá-sian 遙遙領先 iâu-oán 遙遠

î-oat 迤斡 î-î-oat-oat 迤迤斡斡

īn-siaⁿ 運聲

jiok/jiok 迮 jiok-cha-bó͘ 迮查某 jiok-chîⁿ/jip-chîⁿ 迮錢

kòng-á 貢仔 Khong-á-liâu 貢仔寮 kòng-hiàn 貢獻 kòng-thn̂g 貢糖 kńg/kǹg 貫 koàn-chhoàn 貫串 kǹg-chò-hóe/kǹg-chòe-hóe 貫做夥 koàn-thiat 貫徹 koàn-chhoan 貫穿 kǹg-hīⁿ 貫耳 kǹg-bah-kōaⁿ 貫肉kōaⁿ kǹg-bah-kiû 貫肉球 koàn-thong 貫通 kǹg-kòe/kǹg-kè/kǹg--kòe/kǹg--kè 貫過 kǹg-chîⁿ-khang 貫錢孔 kǹg-phīⁿ 貫鼻 kùi 貴 kùi-jîn/kùi-lîn 貴人 kùi-kok 貴國 kùi-hu-jîn 貴夫人 kùi-sèⁿ 貴姓 kùi-kheh 貴客 kùi-keⁿ 貴庚 kúi-hú 貴府 kùi-siàu 貴數 kùi-cho̍k 貴族 kùi-khì 貴氣 kùi-sek-chhiok 貴色雀 kùi-som-som 貴蔘蔘 kùi-pin 貴賓 kùi-chiān 貴賤 kùi-tiōng 貴重 kùi-kim-sio̍k 貴金屬 Kùi-iông 貴陽 ká 賈 káng-ji̍p 購入 kò͘-liāu 購料 kò͘-bu̍t 購物 kò͘-tì 購置 kò͘-bé/kò͘-bóe 購買 kò͘-bé-le̍k/kò͘-bóe-le̍k 購買力 kàm 贛 khí 起 khí-kô 起-手 khí-chheh 起chheh khí-chhio 起chhio khí-chhoah 起chhoah khí-gīn-sîn 起gīn神 khí-hông 起hông khí-iau-kông 起iau狂 khí-khiàn 起khiàn khí-khiàn-thâu 起khiàn頭 khí-khiàn-kó͘ 起khiàn鼓 khí-siáu 起siáu khí-ki 起乩 khí-sū 起事 khí-sū-toan 起事端 khí-gō͘-kho͘ 起五箍 khí-kau-peⁿ 起交拼 khí-lâng 起人 khí-hóe/khí-hé 起伙 khí-lâi 起來 khí-kè 起價 khí-seng 起先 khí-peng 起兵 khí-chhìn-nah 起凊吶 khí-chhìn-mo͘h 起凊瘼 khí-chhoe/khí-chho͘ 起初 khí-ka-iam 起加陰 khí-tāng/khí-tōng 起動 khí-tōng-tio̍h 起動著 khí-sì/khí-sè 起勢 khí-chhù 起厝 khí--khì/khí--khù/khí-khì/khí-khù 起去 khí-péng 起反 khí-hoán-hiau 起反僥 khí-poān 起叛 khí-phùi-bīn 起呸面 khí-chhoán 起喘 khí-in 起因 khí-in-tī 起因tī khí-ki 起基 khí-ki-chó͘ 起基祖 khí-tōa-táⁿ 起大膽 khí-hó 起好 khí-hiâu 起嬈 khí-ke 起家 khí-soaⁿ 起山 khí-hōaⁿ 起岸 khí-kiā 起崎 khí-kang 起工 khí-chhn̂g 起床 khí-té/khí-tóe 起底 khí-sèng 起性 khí-sèng-tē/khí-sèng-tōe 起性地 khí-gīn 起恨 khí-ok 起惡 khí-ok-bīn 起惡面 khí-ì 起意 khí-ài-chhiò 起愛笑 khí-khám 起憨 khí-àu-náu 起懊惱 khí-gōng 起戇 khí-gōng-bīn 起戇面 khí-chhiú 起手 khí-kûn 起拳 khí-bán-bīn 起挽面 khí-tiō 起掉 khí-nôa-thâu 起攔頭 khí-kiù-peng 起救兵 khí-chá-mo͘-àm 起早摸暗 khí-khek-thâu 起曲頭 khí-kiⁿ 起更 khí-chhâ-thâu 起柴頭 khí-koan 起棺 khí-hoâiⁿ 起橫 khí-hoâiⁿ-sim 起橫心 khí-khám 起歁 khí-pō͘ 起步 khí-pháiⁿ 起歹 khí-pháiⁿ-bīn 起歹面 khí-sat-sim 起殺心 khí-sat-táⁿ 起殺膽 khí-mo͘ 起毛 khí-mn̂g-kńg 起毛管 khí-khùi 起氣 khí-chúi 起水 khí-chúi-phā 起水皰 khí-phàu/khí-pho 起泡 khí-pho 起波 khí-éng 起湧 khí-goân 起源 khí-bông-bū 起濛霧 khí-hóe/khí-hé 起火 khí-hóe-sio/khí-hé-sio 起火燒 khí-chhoe/khí-chhe 起炊 khí-o͘-chheⁿ/khí-o͘-chhiⁿ 起烏青 khí-bô-khang 起無空 khí-kông 起狂 khí-káu-tu/khí-káu-lu 起狗株 khí-béng 起猛 khí-lí 起理 khí-iōng 起用 khí-ùi-kôaⁿ 起畏寒 khí-hoan 起番 khí-gî-sim 起疑心 khí-pēⁿ/khí-pīⁿ 起病 khí-chèng 起症 khí-siáu 起痟 khí-siáu-kông 起痟狂 khí-thâm 起痰 khí-phiah 起癖 khí-lui 起癗 khí-lui-tui 起癗堆 khí-chiūⁿ 起癢 khí-giàn 起癮 khí-phôe/khí-phê 起皮 khí-phā 起皰 khí-tiàⁿ 起碇 khí-bé/khí-má/khí-bé 起碼 khí-pōng 起磅 khí-sîn-keng 起神經 khí-ē 起禍 khí-hō-chheⁿ/khí-hō-chhiⁿ 起禍星 khí-ē-khí-chheⁿ/khí-ē-khí-chhiⁿ 起禍起星 khí-têng/khí-thêng 起程 khí-khang 起空 khí-khang-sún 起空榫 khí-khang-khí-sńg 起空起榫 khí-li̍p 起立 khí-chām 起站 khí-tâng 起童 khí-toan 起端 khí-chhiò 起笑 khí-pit 起筆 khí-phâng 起篷 khí-chho͘-chhân 起粗殘 khí-keng 起經 khí-gī 起義 khí-kô 起翱 khí-tō͘-têng 起肚亭 khí-chhèⁿ/khí-chhìⁿ 起腥 khí-kha 起腳 khí-kha-lap 起腳lap khí-kha-lōng 起腳lōng khí-kha-ti̍t-chip 起腳直緝 khí-kha-that 起腳踢 khí-tì 起致 khí-hèng 起興 khí-kū-chèng 起舊症 khí-bú 起舞 khí-sek 起色 khí-hoe 起花 khí-hoe-bīn 起花面 khí-jû/khí-jî 起茹 khí-chhó 起草 khí-lo̍h/khí-lo̍k 起落 khí-lo̍h-chûn 起落船 khí-lo̍h-hòe/khí-lo̍h-hè 起落貨 khí-bông 起蒙 khí-io̍h-to̍k 起藥毒 khí-io̍h-chhi 起藥蛆 khí-kau-lêng 起蛟龍 khí-kiâⁿ 起行 khí-kiàn 起見 khí-kái 起解 khí-sò͘ 起訴 khí-ōe-tú 起話抵 khí-ōe-chheⁿ/khí-ōe-chhiⁿ 起話星 khí-sè 起誓 khí-hòe/khí-hè/khí-hóe/khí-hé 起貨 khí-cháu 起走 khí--khí-lâi 起起來 khí-tiô 起趒 khí-lōng 起踉 khí-sin 起身 khí-chō 起造 khí-ūn 起運 khí-chiú-siáu 起酒siáu khí-chiú-kông 起酒狂 khí-chiú-hong 起酒瘋 khí-kàⁿ 起酵 khí-tāng-chhiú 起重手 khí-tiōng-ki 起重機 khí-tiāⁿ/khí-tiàⁿ/khí-tiàⁿ 起錠 khí-hiông 起雄 khí-bū 起霧 khí-thâu 起頭 khí-chùn 起顫 khí-hong 起風 khí-hong-éng 起風湧 khí-hong-thai 起風颱 khí-pio 起飆 khí-hui/khí-poe/khí-pe 起飛 khí-bé 起馬 khí-bé-toh 起馬桌 khí-mô͘ 起魔 khí-mô͘-kong 起魔公 khí-tiám 起點 khí-kó͘ 起鼓 kóaⁿ 趕 kóaⁿ-bē-te̍k-hù/kóaⁿ-bōe-te̍k-hù 趕bē得赴 kóaⁿ-bē-tio̍h/kóaⁿ-bōe-tio̍h 趕bē著 kóaⁿ-bē-hù/kóaⁿ-bōe-hù 趕bē赴 kóaⁿ-lâi 趕來 kóaⁿ-chhut 趕出 kóaⁿ-kàu 趕到 kóaⁿ-khì/kóaⁿ-khù 趕去 kóaⁿ-hi/kóaⁿ-hu 趕圩 kóaⁿ-hu/kóaⁿ-hi 趕墟 kóaⁿ-kang 趕工 kóaⁿ-mê/kóaⁿ-mî 趕暝 kóaⁿ-mê-kang/kóaⁿ-mî-kang 趕暝工 kóaⁿ-ē-tio̍h 趕會著 kóaⁿ-ē-hù 趕會赴 kóaⁿ-beh 趕欲 kóaⁿ-chhiāng-chhiāng 趕沖沖 kóaⁿ-kông 趕狂 kóaⁿ-ēng 趕用 kóaⁿ-phôe/kóaⁿ-phê 趕皮 kóaⁿ-kín 趕緊 kóaⁿ-kín-tāi 趕緊代 kóaⁿ-kín-pái 趕緊擺 kóaⁿ-kín-kín 趕緊緊 kóaⁿ-chip 趕緝 kóaⁿ-chè 趕製 kóaⁿ-cháu 趕走 kóaⁿ-lō͘ 趕路 kóaⁿ-pān 趕辦 kóaⁿ-kúi 趕鬼 kóaⁿ-chhio 趕鶺 kī/kū 距 kī-lī/kū-lî 距離 kin/kun 跟 kin-tè/kun-tè 跟tè kin-pan/kun-pan 跟班 kin-tòe/kun-tè 跟綴 kin-chong/kun-chong 跟蹤 kin-chìn/kun-chìn 跟進 kin-sûi/kun-sûi 跟隨 khòa-kok 跨國 khòa-hái 跨海 khòa-hâng 跨行 kūi 跪 kūi-tē/kūi-tōe 跪地 kūi-pài 跪拜 kūi-tah-tah 跪搭搭 kūi--lo̍h-khì/kūi--lo̍h-khù 跪落去 kūi-lō͘-thiâⁿ 跪路呈 ku/khû 踞 khû-kha 踞腳 khû-khû-tiô 踞踞趒 khû-khû-chùn 踞踞顫 khi-khiau 蹊翹 khû 蹲 khiau 蹺 khiàu-nái 蹺乃 khiau-to 蹺刀 khiau--khì/khiau--khù 蹺去 khiàu-thian 蹺天 khiau-khi 蹺攲 khiàu-táiⁿ 蹺歹 khiau-lêng-long 蹺玲瓏 khiau-ku 蹺痀 khiau-ku-á 蹺痀仔 khiau-ku-thâng 蹺痀蟲 khiau-kha 蹺腳 khiàu-hê 蹺蝦 khiau-lê-lê/khiau-lôe-lôe 蹺螺螺 khiau-khiau 蹺蹺 khiàu-chhiu 蹺鬚 khiâu 蹻 khiau-khò/khiâu-khò 蹻khò khiau-lâng/khiâu-lâng/khiâu-lâng 蹻人 khiâu-tiàu 蹻吊 khiâu-khó͘ 蹻苦 koāi-ke̍h 躗桀 khu/su 軀 khu-khak 軀殼 ki-chiân-chháu/ku-chiân-chháu 車前草 kauh 軋 kauh-pêⁿ/kauh-pîⁿ 軋平 kà-chhia 軋車 khúi 軌 kúi-jiah 軌跡 kúi-tō 軌道 kun 軍 kun-tiong 軍中 kun-sū 軍事 kun-jîn 軍人 kun-á 軍仔 kun-pī 軍備 kun-kong-kàu 軍公教 kun-le̍k 軍力 kun-kong 軍功 kun-khu 軍區 kun-thoân 軍團 kun-úi 軍委 kun-koaⁿ 軍官 kun-sio̍k 軍屬 kun-su 軍師 kun-sim 軍心 kun-chèng 軍政 kun-lí/kun-lú 軍旅 kun-ho̍k 軍服 kun-hāu 軍校 kun-ki 軍機 kun-koa 軍歌 kun-bîn 軍民 kun-hoat 軍法 kun-káng 軍港 kun-hóe/kun-hé 軍火 kun-iâⁿ 軍營 kun-iōng 軍用 kun-iōng-káu 軍用狗 kun-chióng 軍種 kun-chit 軍職 kun-lām 軍艦 kun-chong 軍裝 kun-hùn 軍訓 kun-kéng 軍警 kun-hùi 軍費 kun-pō͘ 軍部 kun-i 軍醫 kun-tiúⁿ 軍長 kun-hoa̍t 軍閥 kun-tūi 軍隊 kàu-le̍k 較力 kàu-kèng 較勁 khiaⁿ/khin 輕 khin-báng-báng 輕báng-báng kheng-piān 輕便 kheng-piān-chhùi 輕便嘴 kheng-piān-chhia 輕便車 kheng-sìn/khin-sìn 輕信 khin-kiāⁿ 輕健 khin-siong 輕傷 khin-niú-siùⁿ 輕兩相 khin-hêng 輕刑 khin-phiò 輕剽 khin-la̍t 輕力 khin-khó 輕可 khin-hêng 輕型 kheng-kang-gia̍p 輕工業 khin-khá 輕巧 khin-tō͘ 輕度 khin-khoài 輕快 khin-hut 輕忽 khin-chhiú 輕手 khin-iô-iô 輕搖搖 kheng-te̍k 輕敵 kheng-ī 輕易 kheng-khì 輕氣 kheng-khì-kiû 輕氣球 khin-iû 輕油 kheng-phû 輕浮 khin-ioh 輕溢 khin-phiò 輕漂 khin-sńg 輕爽 kheng-sut 輕率 khin-seng 輕生 khin-bîn 輕眠 khin-chhìn 輕秤 khin-khang-khòe/khin-khang-khè 輕空課 kheng-hún 輕粉 khin-chōe 輕罪 khin-jî-ī-kí/khin-jî-ī-kú 輕而易舉 khin-siaⁿ 輕聲 khin-siaⁿ-sè-soeh/khin-siaⁿ-sòe-seh 輕聲細說 khin-kha-kiâⁿ 輕腳行 kheng-po̍k/khiaⁿ-po̍h/khin-po̍h 輕薄 khin-po̍h-niû 輕薄娘 kheng-sī/khin-sī 輕視 kheng-giân 輕言 kheng-sin 輕身 khin-khin 輕輕 khin-khin-á 輕輕仔 khin-tāng 輕重 khin-gîn/khin-gûn 輕銀 kheng-thih 輕鐵 khin-sang 輕鬆 kiāu/kiō 轎 kiō-kǹg-tek 轎槓竹 kiāu-chhia/kiō-chhia 轎車 kauh-sí 轢死 ko͘-in/ko͘-un 辜恩 ko͘-hū 辜負 kīn/kūn 近 kīn-sè/kūn-sè 近世 kīn-tāi/kūn-tāi 近代 kīn-tāi-sú/kūn-tāi-sú 近代史 kīn-chok/kūn-chok 近作 kīn-lâi/kūn-lâi 近來 kīn-óa/kūn-óa 近倚 kīn-tau/kūn-tau 近兜 kīn-in/kūn-in 近因 kīn-nî/kūn-nî 近年 kīn-î/kūn-û 近於 kīn-ji̍t-lâi/kūn-ji̍t-lâi 近日來 kīn-kî/kūn-kî 近期 kīn-hóng/kūn-hóng 近況 kīn-hái/kūn-hái 近海 kīn-sī/kūn-sī 近視 kīn-chhin/kūn-chhin 近親 kīn-kī-lī/kūn-kū-lî 近距離 kīn-lō͘/kūn-lō͘ 近路 kīn-kau/kūn-kau 近郊 kīn-lîn/kūn-lîn 近鄰 khia 迦 khia-khang 迦空 khia-tio̍h 迦著 kò/kòe/kè 過 kòe-giàn/kè-giàn 過giàn kòe-oe/kè-oe 過oe kòe-thn̄g/kè-thn̄g 過thn̄g kòe-sì/kè-sì 過世 kòe-liáu-sî/kè-liáu-sî 過了時 kòe-liáu-kòe/kè-liáu-kè 過了過 kòe-lâng/kè-lâng/kòe--lâng/kè--lâng 過人 kòe-lâng-ba̍k/kè-lâng-ba̍k 過人目 kòe-lâng-bīn/kè-lâng-bīn 過人面 kòe-hūn/kè-hūn 過份 kòe-lâi/kè-lâi/kòe--lâi/kè--lâi 過來 kòe-chhun/kè-chhun 過偆 kòe-kng/kè-kng 過光 kòe-tang/kè-tang 過冬 kòe-tang-chiáu/kè-tang-chiáu 過冬鳥 kòe-to/kè-to 過刀 kòe-hūn/kè-hūn/kòe-hun/kè-hun 過分 kòe-chhoe/kè-chhe 過初 kòe-phòaⁿ/kè-phòaⁿ 過判 kòe-sēng/kè-sēng/kòe-sīn/kè-sīn 過剩 kòe-kiap/kè-kiap 過劫 kòe-lô/kè-lô 過勞 kòe-eh/kè-eh 過厄 kòe-chhù/kè-chhù 過厝 kòe-chhù-kòe-the̍h/kè-chhù-kè-the̍h 過厝過宅 kè-khì/kòe-khì/kè-khù 過去 kòe-péng/kè-péng 過反 kòe-miâ/kè-miâ 過名 kòe-būn/kè-būn 過問 kòe-sû/kè-sû 過嗣 kòe-chhùi/kè-chhùi 過嘴 kòe-liâu/kè-liâu 過嘹 kòe-kéng/kè-kéng 過境 kòe-gōa-sòaⁿ/kè-gōa-sòaⁿ 過外線 kòe-to/kè-to 過多 kòe-iā/kè-iā 過夜 kòe-sit/kè-sit 過失 kòe-tiāⁿ/kè-tiāⁿ 過定 kòe-kheh/kè-kheh 過客 kòe-keng-chheⁿ/kè-keng-chhiⁿ 過宮星 kòe-ke/kè-ke 過家 kòe-siá/kè-siá 過寫 kòe-chió/kè-chió 過少 kòe-soaⁿ-to/kè-soaⁿ-to 過山刀 kòe-soaⁿ-hiuⁿ/kè-soaⁿ-hiuⁿ 過山香 kòe-soaⁿ-lêng/kè-soaⁿ-lêng/kòe-soaⁿ-liông/kè-soaⁿ-liông 過山龍 kòe-kong-khang/kè-kong-khang 過工孔 kòe-pêⁿ/kè-pîⁿ 過平 kòe-nî/kè-nî 過年 kòe-nî-ê-hng/kè-nî-ê-hng 過年下昏 kòe-nî-àm/kè-nî-àm 過年暗 kòe-nî-mê/kè-nî-mî 過年暝 kòe-nî-chhài/kè-nî-chhài 過年菜 kòe-nî-pn̄g/kè-nî-pn̄g 過年飯 kòe-tō͘/kè-tō͘ 過度 kòe-óng/kè-óng 過往 kòe-āu/kè-āu 過後 kòe-sim/kè-sim 過心 kòe-kip/kè-kip 過急 kòe-ì/kè-ì 過意 kòe-ì-bē-tit-khi/kè-ì-bōe-tit-khi 過意bē得去 kòe-koàn-sì/kè-koàn-sè 過慣勢 kòe-lī/kè-lū 過慮 kòe-hō͘/kè-hō͘ 過戶 kòe-pâng/kè-pâng 過房 kòe-pâng-kiáⁿ/kè-pâng-kiáⁿ 過房囝 kòe-chhiú/kè-chhiú 過手 kòe-chhau/kè-chhau 過抄 kòe-choa/kè-choa 過抓 kòe-thiáu/kè-thiáu 過挑 kòe-kòa/kè-kòa 過掛 kòe-bín/kè-bín 過敏 kòe-siàu/kè-siàu 過數 kòe-ji̍t/kè-ji̍t 過日 kòe-ji̍t-chí/kè-ji̍t-chí 過日子 kòe-chá/kè-chá 過早 kòe-sî/kè-sî 過時 kòe-sî-la̍h-ji̍t/kè-sî-la̍h-ji̍t 過時曆日 kòe-tàu/kè-tàu 過晝 kòe-àm/kè-àm 過暗 kè-mê/kòe-mê/kè-mî 過暝 kòe-khiàu/kè-khiàu 過曲 kòe-goe̍h/kè-ge̍h 過月 kòe-kî/kè-kî 過期 kòe-pán/kè-pán 過板 kòe-ki/kè-ki 過枝 kòe-bâi/kè-bâi 過楣 kòe-kòng/kè-kòng 過槓 kòe-kiô/kè-kiô 過橋 kòe-hòe/kè-hè 過歲 kòe-khùi/kè-khùi 過氣 kòe-chúi/kè-chúi 過水 kòe-chúi-á/kè-chúi-á 過水仔 kòe-chúi-hòe/kè-chúi-hè 過水貨 kòe-kang-liông/kè-kang-liông 過江龍 kòe-lâu/kè-lâu 過流 kòe-hái/kè-hái 過海 kòe-tiû/kè-tiû 過淘 kòe-tām-po̍h-kú/kè-tām-po̍h-kú 過淡薄久 kòe-tō͘/kè-tō͘/kòe-tô͘/kè-tô͘ 過渡 kòe-tō͘-kî/kè-tō͘-kî 過渡期 kòe-kau-chhài/kè-kau-chhài 過溝菜 kòe-kau-liông/kè-kau-liông 過溝龍 kòe-tè/kè-tè 過滯 kòe-têng/kè-têng 過澄 kò-kek 過激 kòe-lī/kè-lū 過濾 kòe-hóe/kè-hé 過火 kòe-chhá/kè-chhá 過炒 kòe-iûⁿ/kè-iûⁿ 過烊 kòe-hang/kè-hang 過烘 kòe-se̍k/kè-se̍k 過熟 kòe-chióng/kè-chióng 過獎 kòe-seng-ji̍t/kè-seng-ji̍t 過生日 kòe-hoan/kè-hoan 過番 kòe-tòng/kè-tòng 過當 kòe-chèng/kè-chèng 過症 kòe-giàn/kè-giàn 過癮 kòe-phôe/kè-phê 過皮 kòe-pôaⁿ/kè-pôaⁿ 過盤 kòe-pôaⁿ-i/kè-pôaⁿ-i 過盤伊 kòe-ba̍k/kè-ba̍k 過目 kòe-bîn/kè-bîn 過眠 kòe-gán/kè-gán 過眼 kòe-pōng/kè-pōng 過磅 kòe-bôa/kè-bôa 過磨 kòe-thiāu/kè-thiāu 過祧 kòe-têng/kè-têng/kòe-thêng/kè-thêng 過程 kòe-khang/kè-khang 過空 kòe-chat/kè-chat/kòe-cheh/kè-choeh 過節 kòe-thai/kè-thai 過篩 kòe-tiû/kè-tiû 過綢 kòe-chîn/kè-chîn 過繩 kòe-kòe-kiáⁿ/kè-kè-kiáⁿ 過繼囝 kòe-hīⁿ-khang/kè-hīⁿ-khang 過耳空 kòe-liâu/kè-liâu 過聊 kòe-kha/kè-kha 過腳 kòe-mî-kòe-kak/kè-mî-kè-kak 過芒過角 kòe-hok/kè-hok 過覆 kòe-kak/kè-kak 過角 kòe-tiāⁿ/kè-tiāⁿ 過訂 kò-khiam/kò͘-khiam 過謙 kòe-niau/kè-niau 過貓 kòe-kòng/kè-kòng 過貢 kòe-khí/kè-khí 過起 kòe-lō͘-lâng/kè-lō͘-lâng 過路人 kòe-lō͘-kheh/kè-lō͘-kheh 過路客 kòe-sin/kè-sin 過身 kòe-sin-āu/kè-sin-āu 過身後 kòe-nńg/kè-nńg 過軟 kòe-chài/kè-chài/kòe-chāi/kè-chāi 過載 kòe-thong-koan/kè-thong-koan 過通關 kòe-ūn/kè-ūn 過運 kòe-tāng/kè-tāng/kòe-tiōng/kè-tiōng 過重 kòe-liāng/kè-liōng 過量 kòe-chhò/kè-chhò 過錯 kòe-thn̄g/kè-thn̄g 過鍛 kòe-mn̂g/kè-mn̂g 過門 kòe-koan/kè-koan 過關 kòe-hān/kè-ān 過限 kòe-hûn-hō͘/kè-hûn-hō͘ 過雲雨 kòe-tiān/kè-tiān 過電 kòe-bīn/kè-bīn 過面 kòe-thâu/kè-thâu 過頭 kòe-hong/kè-hong 過風 kòe-ki/kè-ki 過飢 kòe-iúⁿ/kè-iúⁿ 過養 kòe-liū/kè-liū 過餾 kòe-kiâm-chúi/kè-kiâm-chúi 過鹹水 kòe-tiám/kè-tiám 過點 khián-sàn 遣散 khián-sàn-hùi 遣散費 khián-hoán 遣返 khián-sàng 遣送

lōa-hō͘ 賴hō͘ lú-lâi-lú 越來越 lan 趼 liam-kha 跕腳 liam-kha-bóe/liam-kha-bé 跕腳尾 lō͘ 路 lō͘-chōa 路chōa lō͘-giō 路giō lō͘-tiong 路中 lō͘-tiong-ng 路中央 lō͘-sái 路使 lō͘-khá 路卡 lō͘-kháu 路口 lō͘-ki 路基 lō͘-bóe/lō͘-bé 路尾 lō͘-bóe-chhiú/lō͘-bé-chhiú 路尾手 lō͘-bóe-sin/lō͘-bé-sin 路尾身 lō͘-hōaⁿ 路岸 lō͘-kèng 路徑 lō͘-tn̄g 路撞 lō͘-tàⁿ 路擔 lō͘-thoaⁿ 路攤 lō͘-tn̄g 路斷 lō͘-pông-si 路旁屍 lō͘-tiâu 路條 lō͘-phiau/lō͘-piau 路標 lō͘-tōaⁿ 路段 lō͘-ku̍t 路滑 lō͘-chiò 路照 lō͘-teng 路燈 lō͘-ēng/lō͘-iōng 路用 lō͘-siûⁿ 路瘍 lō͘-têng 路程 lō͘-chām 路站 lō͘-chām-pi 路站碑 lō͘-tek 路竹 lō͘-kô͘-moâi/lō͘-kô͘-bê 路糊糜 lō͘-sòaⁿ 路線 lō͘-keng 路肩 lō͘-chháu 路草 lō͘--lí 路裡 lō͘-hùi 路費 Lō͘-thàu-siā 路透社 lō͘-tô͘ 路途 lō͘-kòe/lō͘-kè 路過 lō͘-piⁿ 路邊 lō͘-piⁿ-siau-sit 路邊消息 lō͘-piⁿ-hoe 路邊花 lō͘-piⁿ-chheⁿ/lō͘-piⁿ-chhiⁿ 路邊青 lō͘-tn̂g 路長 lō͘-chiòng 路障 lō͘-bīn 路面 lō͘-téng 路頂 lō͘-thâu 路頭 lō͘-thâu-kang 路頭工 lō͘-thâu-bó͘ 路頭某 lō͘-thâu-ti̍t 路頭直 lōng 踉 làng-káng 踉港 làng-liâu 踉潦 lèng-phōe/liòng-phē 踜被 liòng-cháu 踜走 lèng-khí-lâi/liòng-khí-lâi/liòng--khí-lâi/lèng--khí-lâi 踜起來 lèng-sin/liòng-sin 踜身 lèng-khui/liòng-khui/liòng--khui/lèng--khui 踜開 lap-pún 蹋本 lap-pō͘ 蹋步 lap-sí 蹋死 lap-o/lap-u 蹋窩 liù-phiù 蹓嘌 lèng-sin 躘身 lèng-khui 躘開 loán-jio̍k/nńg-lio̍h 軟弱 lián-thai 輦胎 lìn-lìn-kō 輦輦翱 lián-kiō 輦轎 lûn 輪 lûn-á 輪仔 lûn-hiu 輪休 lûn-chok 輪作 lûn-kan 輪姦 lûn-ōaⁿ 輪換 lûn-pái 輪擺 lûn-thè/lûn-thòe 輪替 lûn-chai 輪栽 lûn-í 輪椅 lûn-ki-tiúⁿ 輪機長 lûn-liû 輪流 lûn-kau 輪溝 lûn-pan 輪班 lûn-hoan 輪番 lûn-tng 輪當 lûn-thai 輪胎 lûn-chûn 輪船 lûn-tiàu 輪調 lûn-hê 輪迴 lûn-kut 輪骨 lûn-khau 輪鬮 liàn/lìn 輾 lìn-kong-hn̂g 輾公園 lìn-táu 輾斗 lìn-chhia-lûn 輾車輪 liàn-liàn-kô 輾輾翱 lìn-lìn-tńg 輾輾轉 lìn-lìn-gô 輾輾遨 lián-tńg 輾轉 lo̍k 轆 lak-khang/lok-khang 轆孔 lak-chhia 轆車 lak-soān 轆鏇 lak-chǹg 轆鑽 loa̍h 辣 loa̍h-hiam-hiam 辣hiam-hiam loa̍h-hiam-hiam 辣薟薟 loa̍h-loa̍h 辣辣 lio̍k 辱 lông 農 lông-chok 農作 lông-khū/lông-kū 農具 lông-iú 農友 lông-hn̂g 農園 lông-tē/lông-tōe 農地 lông-tiûⁿ 農場 lông-hu 農夫 lông-ha̍k 農學 lông-ka 農家 lông-bâng 農忙 lông-hō͘ 農戶 lông-ki 農技 lông-ki-thoân 農技團 lông-chèng 農政 lông-le̍k 農曆 lông-hōe 農會 lông-chhoan/lông-chhun 農村 lông-lîm 農林 Lông-lîm-thiaⁿ 農林廳 lông-hāu 農校 lông-gia̍p 農業 lông-gia̍p-khu 農業區 Lông-gia̍p-kio̍k 農業局 lông-ki 農機 lông-bîn 農民 lông-tiân 農田 lông-keng 農耕 lông-sià 農舍 lông-chng 農莊 lông-io̍h 農藥 liân 連 liân-sòa 連sòa liân-chhoàn 連串 liân-jīm 連任 liân-hiu 連休 liân-pó 連保 liân-sèng 連勝 liân-chiam 連占 liân-tông 連同 liân-hôe 連回 liân-chō 連坐 liân-siâⁿ 連城 liân-thian 連天 liân-tài 連帶 liân-tài-chek-jīm 連帶責任 liân-tài-koan-hē 連帶關係 liân-nî 連年 liâm-chia̍p 連捷 liân-chia̍t-seng 連捷昇 liân-chiap 連接 liân-pāi 連敗 liân-ji̍t 連日 liân-mê/liân-mî 連暝 liân-ki 連枝 liân-kūi 連櫃 liân-chu-phàu 連珠炮 liân-chu-phàu 連珠砲 liân-lí 連理 liân-khoân 連環 liân-tha̍h 連疊 liân-tha̍h-lâi 連疊來 liân-hoat 連發 liân-lūi 連累 liân-sòa 連紲 liân-kiat 連結 liân-kiat-sòaⁿ 連結線 liân-lo̍k 連絡 liân-mî 連綿 liân-sòaⁿ 連線 liân-sòaⁿ-chok-gia̍p 連線作業 liân-hē 連繫 liân-sio̍k/liân-sòa 連續 liân-sū 連署 liân-sū-jîn 連署人 liân-khiâu 連翹 liân-siaⁿ 連聲 liân-siaⁿ-sàu 連聲嗽 liân-chng 連莊 liân-hō 連號 liân-saⁿ-kûn 連衫裙 liâm-khim 連襟 liân-châi 連財 liân-koàn 連貫 liân-chài 連載 liân-liân 連連 liâm-piⁿ 連邊 liân-só-hoán-èng 連鎖反應 liân-tiúⁿ 連長 liâm-mi/liân-mi/liam-mi/liâm-piⁿ/liâm-tiⁿ 連鞭 liân-thé-eⁿ-á 連體嬰仔

mái-chiok 買囑

niau-siâu 貓siâu niau-á-kiáⁿ 貓仔囝 niau-á-siàng 貓仔相 niau-á-bīn 貓仔面 niau-á-chia̍h 貓仔食 niau-kang 貓公 niau-kong-chhì 貓公刺 niau-niû 貓娘 niau-bóe-chháu/niau-bé-chháu 貓尾草 niau-sóa-siū 貓徙siū niau-pan-tiám 貓斑點 niau-bó/niau-bú 貓母 niau-mn̂g 貓毛 niau-hûn 貓痕 niau-sîn 貓神 niau-chiⁿ 貓精 niau-chiù-chiù 貓蛀蛀 niau-pà 貓豹 niau-bâ 貓貓 niau-niau-siòng 貓貓相 niau-niau-khòaⁿ 貓貓看 niau-bīn/bâ-bīn 貓面 niau-bīn--ê 貓面ê niau-thâu-ko͘ 貓頭姑 niau-thâu-chiáu 貓頭鳥 niau-thâu-eng 貓頭鷹 niau-kut 貓骨 niau-chhiu-chháu 貓鬚草 niau-tiám 貓點 nōa-chè 賴債 nǹg-khang 趡空 nǹg-chǹg 趡鑽 nè-kha-bóe/nì-kha-bé/nih-kha-bóe/nih-kha-bé/nì-kha-bóe/nè-kha-bé 躡腳尾 neh-koân 躡高 nńg 軟 nńg-kô-kô 軟-手豪 nńg-chiáⁿ 軟chiáⁿ nńg-sìm-sìm 軟gìm-gìm nńg-sìm-chhn̂g 軟gìm床 nńg-kauh-kauh 軟kauh-kauh nńg-sìm-sìm 軟sìm-sìm nńg-siô-siô 軟siô-siô nńg-sô-sô 軟sô-sô 漸面|nńg-chiáⁿ 軟|漸面 nńg-á-chîⁿ 軟仔錢 nńg-to-á 軟刀仔 nńg-la̍t 軟力 nńg-khàm 軟勘 nńg-hòa 軟化 nńg-hāiⁿ-hāiⁿ 軟哼哼 nńg-chiuh-chiuh 軟啁啁 nńg-thô͘-chhim-ku̍t 軟土深掘 nńg-sôe-sôe/nńg-sê-sê 軟垂垂 nńg-sái 軟屎 nńg-khang-khòe/nńg-khang-khè 軟工課 nńg-chhn̂g 軟床 nńg-liám 軟廉 nńg-sek 軟式 nńg-sim 軟心 nńg-sèng 軟性 nńg-chhiú 軟手 nńg-áu 軟拗 nńg-iám 軟掩 nńg-hop-hop 軟揜揜 nńg-po͘ 軟晡 nńg-thui 軟梯 nńg-bó/nńg-bú 軟母 nńg-bó-á/nńg-bú-á 軟母仔 nńg-khùi 軟氣 nńg-chúi 軟水 nńg-chiáⁿ 軟汫 nńg-ám-ám 軟湆湆 nńg-ioh-ioh/nńg-io̍h-io̍h 軟溢溢 nńg-sńg 軟爽 nńg-phìⁿ 軟片 nńg-gê 軟牙 nńg-kâu 軟猴 nńg-lio̍h 軟略 nńg-sng 軟痠 nńg-kìm 軟禁 nńg-pit 軟筆 nńg-thn̂g 軟糖 nńg-khiū-khiū 軟糗糗 nńg-pháng-pháng 軟紡紡 nńg-sòaⁿ 軟線 nńg-kô-kô 軟翱翱 nńg-tó͘ 軟肚 nńg-pûi 軟肥 nńg-kha 軟腳 nńg-kha-pēⁿ/núi-kha-pīⁿ 軟腳病 nńg-kha-hê 軟腳蝦 nńg-ko 軟膏 nńg-siô-siô 軟苕苕 nńg-lo̍h 軟落 nńg-kiuⁿ 軟薑 nńg-khî 軟蜞 nńg-kak 軟角 nńg-kiu̍h-kiu̍h 軟趜kiu̍h nńg-lō͘ 軟路 nńg-lō͘-sit 軟路穡 nńg-lō͘-chîⁿ 軟路錢 nńg-loán 軟軟 nńg-kiō 軟轎 nńg-sng 軟酸 nńg-iân 軟鉛 nńg-chîⁿ 軟錢 nńg-lūn 軟韌 nńg-kut 軟骨 nńg-kut-pēⁿ/nńg-kut-pīⁿ 軟骨病 nńg-thé 軟體 nńg-sô-sô 軟 ngiâ 迎 ngiâ-ang 迎尪 ngiâ-sin-khì-kū 迎新棄舊 ngiâ-chhun-hoe 迎春花 ngiâ-sîn 迎神 ngiâ-sîn-bêng 迎神明 ngiâ-chhiáⁿ 迎請 ngiâ-nāu-jia̍t 迎鬧熱

oa̍t-tó-sin 越倒身 oa̍t-kio̍k 越劇 oa̍t-khu 越區 Oa̍t-lâm 越南 oa̍t-liām 越唸 oa̍t-siá 越寫 oa̍t-liām 越念 oa̍t-liām-chheh 越念冊 oa̍t-jú/oa̍t-lú 越愈 Oa̍t-chiàn 越戰 oa̍t-khoân/oa̍t-koân 越權 oa̍t-iûⁿ 越洋 oa̍t-kài 越界 oa̍t-kip 越級 oa̍t-oa̍t 越越 oa̍t-tńg-sin 越轉身 oa̍t-thâu 越頭 oa̍t-thâu-khòaⁿ 越頭看 oân-bûn 轅門 oán-lâi 遠來 oán-in 遠因 oán-tē/oán-tōe 遠地 oán-tāi 遠大 oán-kheh 遠客 oán-cheng 遠征 oán-chì 遠志 oán-pò͘ 遠播 oán-hong 遠方 oán-kéng 遠景 oán-bōng 遠望 oán-bōng-tâi 遠望台 oán-tong 遠東 Oán-tong-khu 遠東區 oán-iûⁿ 遠洋 oán-thiàu 遠眺 oán-chhù 遠處 oán-hêng 遠行 oán-kiàn 遠見 oán-sī 遠視 oán-chhin 遠親 oán-cháu 遠走 oán-chiok 遠足 oán-tō 遠道 oán-lī/oán-lî 遠離

Pòe-to-Hun 貝多芬 pòe-khak 貝殼 Pòe-ní 貝爾 pòe-lūi 貝類 Pòe-ló͘-te̍k 貝魯特 pîn 貧 pîn-ha̍t 貧乏 pîn-hù-put-kin/pîn-hù-put-kun 貧富不均 pîn-hân 貧寒 pîn-tōaⁿ/pân-tōaⁿ 貧憚 pîn-tōaⁿ-lâng 貧憚人 pîn-tōaⁿ-sian/pân-tōaⁿ-sian 貧憚仙 pîn-tōaⁿ-thâng/pân-tōaⁿ-thâng 貧憚蟲 pîn-tōaⁿ-kut/pân-tōaⁿ-kut 貧憚骨 pîn-hō͘ 貧戶 pîn-kêng 貧窮 pîn-khó͘ 貧苦 pîn-hiat/pîn-hoeh/pîn-huih 貧血 pîn-chian 貧賤 phòaⁿ 販 poàn-á-hō 販仔號 pián 貶 pián-kē 貶低 pián-ta̍t/pián-ti̍t/pián-ta̍t 貶值 pin-sū 賓士 pin-kheh 賓客 Pin-kó 賓果 pin-koán 賓館 pê/pôe 賠 pôe-bē-khí 賠bē起 pôe-siông/pê-siông 賠償 pê-miā/pôe-miā 賠命 pê-siàu 賠數 pê-pún 賠本 pê-khoán 賠款 pê-lé 賠禮 pê-chōe/pôe-chōe 賠罪 pôe-siáu-lé 賠羞禮 pôe-pó͘ 賠補 pê-hêng/pê-hoân 賠還 pê-chîⁿ 賠錢 poa̍h 賻 pih-la̍t 贔力 pih-chhiú-la̍t 贔手力 poa̍h 跋 poa̍h-poe 跋-片 poa̍h-chhit-thô/poa̍h-thit-thô 跋chhit-thô poa̍h-kiáu 跋kiáu poa̍h-chi̍t-tó 跋一倒 poa̍h-tó 跋倒 poa̍h-kè 跋價 poa̍h-si̍p-pat 跋十八 poa̍h-kòa 跋卦 poa̍h-péng 跋反 poa̍h-sù-sek 跋四色 poa̍h-sim-sek 跋心適 poa̍h-chhiú 跋手 poa̍h-poe 跋杯 poa̍h-tháng 跋桶 poa̍h-kiáu 跋檄 poa̍h-sí 跋死 poa̍t-sia̍p 跋涉 poa̍h-chún 跋準 poa̍h-pâi-á 跋牌仔 poa̍t-kha 跋腳 poa̍h-chhàu 跋臭 poa̍h--lo̍h 跋落 poa̍h--lo̍h-khì/poa̍h--lo̍h-khù 跋落去 poa̍h-lo̍h-chúi 跋落水 poa̍h-lo̍h-bé 跋落馬 poa̍h-su 跋輸 poa̍h-su-kiáu 跋輸kiáu poa̍h-su-iâⁿ 跋輸嬴 poa̍h-chîⁿ 跋錢 poa̍h-bé 跋馬 poa̍h-tâu-á 跋骰仔 poa̍h-mâ-chhiok 跋麻雀 pháu 跑 pháu-hông 跑紅 pháu-khò͘ 跑褲 pháu-chhia 跑車 pháu-tō 跑道 pháu-chîⁿ 跑錢 pháu-bé 跑馬 pháu-bé-tiûⁿ 跑馬場 pái 跛 pái--ê 跛的 pái-pōe 跛背 pái-kha 跛腳 pái-kha--ê 跛腳的 peh 踾 phîn/phiân 蹁 phih-tó/phih--tó 躄倒 phih-phak 躄僕 phih-phak-nà 躄僕nà phih-lo̍h 躄落 phih--lo̍h-khì/phih--lo̍h-khù/phih-lo̍h-khì/phih-lo̍h-khù 躄落去 phih-phak 躄覆 phih-phak-ǹg 躄覆向 phih-phak-hó͘ 躄覆虎 pòe 輩 pòe-hūn 輩份 pòe-hūn 輩分 phiah 辟 phiah-chè 辟債 phiah-eh 辟厄 phiah-khì-tiàm/phiah-khù-tiàm 辟去站 phek-to̍k 辟毒 phiah-cháu 辟走 phek-siâ/phì-siâ 辟邪 phiah-khui 辟開 phiah-hō͘ 辟雨 pān 辦 pān-bē-liáu 辦bē了 pān-bē-lâi 辦bē來 pān-bē-kàu 辦bē到 pān-bē-khì/pān-bē-khù 辦bē去 pān-bē-oân 辦bē完 pān-bē-tit 辦bē得 pān-bē-sêng 辦bē成 pān-sū 辦事 pān-sū-oân 辦事員 pān-sū-chhù 辦事處 pān-kong 辦公 pān-kong-hóe-á 辦公夥仔 pān-kong-sek 辦公室 pān-kong-thiaⁿ 辦公廳 pān-kong-toh 辦公桌 pān-kong-chhù 辦公處 pān-kong-hùi 辦公費 pān-chhut-īⁿ 辦出院 pān-kàu 辦到 pān-sì/pān-sè 辦勢 pān-hí-sū 辦喜事 pān-song-sū 辦喪事 pān-hó 辦好 pān-ko͘-hóe-á 辦姑夥仔 pān-kè-chng 辦嫁妝 pān-ha̍k 辦學 pān-ke-hóe-á 辦家夥仔 pān-án 辦案 pān-toh 辦桌 pān-hoat 辦法 pān-lí 辦理 pān-phoe/pān-phe 辦胚 pān-chhài 辦菜 pān-hòe/pān-hè 辦貨 pān-chiú-chhài 辦酒菜 piān-pia̍t 辨別 piān-sek 辨識 pīⁿ 辮 pīⁿ-á 辮仔 piān 辯 piān-châi 辯才 piān-kái 辯解 piān-ōe-kut 辯話骨 piān-jīm 辯認 piān-lūn 辯論 piān-kóng 辯講 piān-chèng 辯證 piān-hō͘ 辯護 piān-hō͘-sū 辯護士 piān-iâⁿ 辯贏 piān-pok 辯駁 pek 迫 pek-óa 迫倚 pek-chhiat 迫切 pek-hāi 迫害 pek-î/pek-û 迫於 pek-jia̍t 迫熱 pek-kīn/pek-kūn 迫近 pèng-chhut 迸出 pek/piak 逼 pek-ân 逼ân pek-put-tit-í 逼不得已 pek-lâng 逼人 pek-keng 逼供 pek-óa 逼倚 pek-chè 逼債 pek-chhut 逼出 pek-chhú 逼取 pek-kháu-keng 逼口供 pek-miā 逼命 pek-mn̄g 逼問 pek-ap 逼壓 pek-kè 逼嫁 pek--sí 逼死 pek-joa̍h 逼熱 pek-chin 逼真 piak-phòa 逼破 pek-khang 逼空 pek--tio̍h 逼著 piak-li̍h 逼裂 pek-thó 逼討 pek-cháu 逼走 pek-kóaⁿ 逼趕 pek-kīn/pek-kūn 逼近 piak-khui 逼開 piak-kó͘ 逼鼓 piàn 遍 phiàn-pò͘ 遍佈 piàn-ki̍p 遍及 phiàn-tē-kin/phiàn-tōe-kun 遍地根 phiàn-tē-gím/phiàn-tōe-gím/piàn-tē-gím/piàn-tōe-gím 遍地錦 piàn-sin 遍身 piàn-sin-khó͘ 遍身苦 phiàn-thé-lîn-siong 遍體鱗傷

sia-siàu 賒數 sia-khiàm 賒欠 sù-hō͘ 賜hō͘ sù-kàu 賜教 sù-phiò 賜票 sù-hok 賜福 sióng/siúⁿ 賞 sióng-khit-chia̍h 賞乞食 siúⁿ-lâng-hūn 賞人份 sióng-hong 賞封 siúⁿ-nî 賞年 sióng-goa̍t/siúⁿ-goe̍h/siúⁿ-goe̍h/siúⁿ-ge̍h 賞月 siúⁿ-keh 賞格 siúⁿ-kip 賞給 siúⁿ-hoa̍t 賞罰 siúⁿ-hoe 賞花 siúⁿ-sek 賞識 siúⁿ-sù 賞賜 siúⁿ-kim 賞金 siúⁿ-gîn/siúⁿ-gûn 賞銀 siúⁿ-chîⁿ 賞錢 sài/sè 賽 sè-kè 賽價 sài-tiûⁿ 賽場 sài-hōe 賽會 sài-kiû 賽球 sài-lân 賽蘭 sài-pháu 賽跑 sài-chhia 賽車 sài-bé/sài-má 賽馬 siām-ló 贍老 sio̍k 贖 sio̍k--tó-lâi 贖倒來 sio̍k-hôe/chhiú-hôe 贖回 sio̍k-khoán 贖款 sio̍k-tǹg 贖當 sio̍k-chōe 贖罪 sio̍k-kim 贖金 siat-thái 赤體 sè 赦 sià-bián 赦免 sià-chōe 赦罪 sè--tio̍h-thâu 赦著頭 siau-kin/siau-kun 踃筋 se̍h 踅 se̍h-bóe-lê 踅尾螺 se̍h-oan 踅彎 se̍h-lêng-long/se̍h-lin-long 踅玲瓏 se̍h-khoân 踅環 se̍h-kho͘ 踅箍 se̍h-kho͘-lìn 踅箍輾 se̍h-lê 踅螺 se̍h-lê-thui 踅螺梯 se̍h-ke/se̍h-koe 踅街 se̍h-ke-lō͘/se̍h-koe-lō͘ 踅街路 se̍h-lō͘ 踅路 se̍h-se̍h-liām 踅踅念 se̍h-kòe-sin/se̍h-kè-sin 踅過身 se̍h-hn̄g-lō͘ 踅遠路 se̍h-thâu 踅頭 se̍h-lo̍k-kak 踅鹿角 sngh 蹭 sò-pia̍k-pia̍k 躁嚗嚗 sò-sim 躁心 sò-sèng 躁性 sò-sèng-tē/sò-sèng-tōe 躁性地 sò-sèng-kúi 躁性鬼 sò-pō 躁暴 sò-ti̍t-lâng 躁直人 sò-phoh 躁粕 sin 身 sin-put-iû-kí 身不由己 sin-sè 身世 sin-bông 身亡 sin-hūn 身份 sin-hūn-chèng 身份證 sin-kè 身價 sin-sian-sū-chut 身先士卒 sin-kiam 身兼 sin-hūn-chèng 身分證 sin-sì/sin-sè 身勢 sin-siū 身受 sin-miā 身命 sin-tè 身塊 sin-īn 身孕 sin-ka 身家 sin-ki/sin-ku 身居 sin-si 身屍 sin-té/sin-tóe 身底 sin-té-saⁿ/sin-tóe-saⁿ 身底衫 sin-tiuⁿ 身張 sin-iáⁿ 身影 sin-hiō 身後 sin-sim 身心 sin-sim-kiān-khong 身心健康 sin-koâiⁿ 身懸 sin-chhiú 身手 sin-pāi-miâ-lia̍t 身敗名裂 sin-kàu 身教 sin-châi 身材 sin-le̍k-kî-kéng 身歷其境 sin-tōaⁿ 身段 sin-hoat 身法 sin-ûi 身為 sin-chhēng 身穿 sin-keng-pah-chiàn 身經百戰 sin-tâng 身胴 sin-io 身腰 sin-chhù 身處 seng-khu/sin-khu 身軀 sin-khu-piⁿ 身軀邊 sin-khu-téng/hun-su-téng 身軀頂 sin-piⁿ 身邊 sin-piⁿ-tau 身邊兜 sin-téng 身頂 sin-thé 身體 sin-thé-le̍k-hêng 身體力行 sin-ko 身高 su 輸 su-kah-chin-chhám 輸kah真慘 su-kiáu 輸kiáu su-liáu-liáu 輸了了 su-ji̍p 輸入 su-chhut 輸出 su-sì/su-sè 輸勢 su-khì/su-khù 輸去 su-tiûⁿ 輸場 su-ka 輸家 su-thiám-thiám 輸忝忝 su-siâⁿ 輸成 su-tah-tah 輸搭搭 su-chúi 輸水 su-iû-kóng 輸油管 su-hoeh/su-huih 輸血 su-iâⁿ 輸贏 su-su-khì/su-su-khù 輸輸去 su-sàng 輸送 su-sàng-tòa 輸送帶 su-chîⁿ 輸錢 su-tīn 輸陣 su-tiān 輸電 su-bīn 輸面 sin-hāi 辛亥 sin-lô 辛勞 sin-lô-chîⁿ 辛勞錢 sin-khîn/sin-khûn 辛勤 sin-î 辛夷 sin-khó͘ 辛苦 Sin-sin-ná-thê 辛辛那提 sin-sng 辛酸 sî 辭 sî-sè 辭世 sû-lēng 辭令 sî-chhiàⁿ 辭倩 sû-tián 辭典 sî-pia̍t 辭別 sî-têng 辭呈 sî-kang 辭工 sî-nî 辭年 sî-ì 辭意 sî-tiāu 辭掉 sî-seⁿ/sî-siⁿ 辭生 sî-chit 辭職 sî-thè/sî-thòe 辭退 sî-thâu-lō͘ 辭頭路 sîn-sî 辰時 sìn-sok/sī-sōa 迅速 su̍t-soat 述說 sàng 送 sàng-hō͘ 送hō͘ sàng-siāⁿ 送siāⁿ sàng-siāng/sàng-siōng 送上 sàng-kau 送交 sàng-lîn-chêng 送人情 sàng-chò-tui/sàng-chòe-tui 送做堆 sàng-chhut 送出 sàng-chhut-soaⁿ 送出山 sàng-kàu 送到 sàng-khì/sàng-khù 送去 sàng-hôe 送回 sàng-kè 送嫁 sàng-kè-ḿ 送嫁姆 sàng-chú-niáu 送子鳥 sàng-tiāⁿ 送定 sàng-kheh 送客 sàng-sió-sim 送小心 sàng-soaⁿ 送山 sàng-thiap 送帖 sàng-chàu-kun 送灶君 sàng-sîn 送神 sàng-sîn-li̍t 送神日 sàng-lé 送禮 sàng-chhiu-pho 送秋波 sàng-lāu 送老 sàng-chòng 送葬 sàng-hêng 送行 sàng-tiāⁿ 送訂 sàng-hòe/sàng-hè 送貨 sàng-cháu 送走 sàng--khí-khì/sàng--khí-khù 送起去 sàng-khí-thêng 送起程 sàng-khí-bé 送起馬 sàng-ta̍t 送達 sàng-i 送醫 sàng-pio 送鏢 sàng-sūn-hong 送順風 sàng-hong 送風 siau-iâu 逍遙 siau-iâu-hoat-gōa 逍遙法外 sōa 逝 sok-tō͘ 速度 sok-sêng 速成 sok-chiàn-sok-koat 速戰速決 sok-lu̍t 速率 suh-suh-kiò 速速叫 sok-si̍t 速食 sok-si̍t-tiàm 速食店 sok-si̍t-mī 速食麵 sùn-cho̍h-ji̍t/sùn-cho̍h--li̍t 遜昨日

tiau-phôe/tiau-phê 貂皮 tiau-siâm 貂蟬 tiau-chhí/tiau-chhú 貂鼠 tham 貪 tham-chn̂g 貪嘗 tham-lâm 貪婪 tham-sim 貪心 tham-loân 貪戀 tham-u 貪污 tham-u-chōe 貪污罪 tham-to̍k 貪瀆 tham-bîn 貪眠 tham-lāu 貪老 tham-sek 貪色 tham-hoe 貪花 tham-bê 貪迷 tham-chia̍h 貪食 tham-chia̍h-kúi 貪食鬼 té/tóe 貯 té-khǹg/tóe-khǹg 貯khǹg thí-pī 貯備 thí-pī-kim 貯備金 té--ji̍p/tóe--ji̍p 貯入 thí-chûn 貯存 té-chúi/tóe-chúi 貯水 thí-chúi-tî 貯水池 té-tīⁿ/tóe-tīⁿ 貯淀 té-mê/tóe-mê/té-moâi/tóe-bê 貯糜 thí-chông-sek 貯藏室 té-pn̄g/tóe-pn̄g 貯飯 tāi-chioh 貸借 tài-ji̍p/tāi-ji̍p 貸入 tāi-chhut 貸出 tāi-hòng 貸放 tài-khoán/tāi-khoán 貸款 thiap 貼 thiap-lí-ê-lī-sek 貼你利息 tah-té/tah-tóe 貼底 thiap-pún 貼本 thiap-tām-po̍h 貼淡薄 thiap-hiān-phiò-kì/thiap-hiān-phiò-kù 貼現票據 thiap-khang 貼空 tah-chóa 貼紙 thiap-kha 貼腳 thiap-pó͘ 貼補 tah--khí-khì/tah--khí-khù 貼起去 thiap-chîⁿ 貼錢 thiap-lui-chúi 貼鐳水 thiap-chia̍h 貼食 tó͘ 賭 tó͘-khiàng 賭khiàng tó͘-khū/tó͘-kū 賭具 tó͘-ióng 賭勇 tó͘-phok 賭博 tó͘-iú 賭友 tó͘-tiûⁿ 賭場 tó͘-jī-ūn 賭字運 tó͘-kheh 賭客 tó͘-kio̍k 賭局 tó͘-kiông 賭強 tó͘-sèⁿ-miā 賭性命 tó͘-siàu 賭數 tó͘-khì 賭氣 tó͘-hoat 賭法 tó͘-ba̍k 賭目 tó͘-ba̍k-sek 賭目色 tó͘-gán-le̍k 賭眼力 tó͘-soe-ōng 賭衰旺 tó͘-su-iâⁿ 賭輸贏 tó͘-chō-hòa 賭造化 tó͘-chîⁿ 賭錢 tó͘-hiông 賭雄 tó͘-kúi 賭鬼 thàn/thìn 趁 thàn--lâng 趁人 thàn-piān 趁便 thàn-sì/thàn-sè 趁勢 thàn-chhú 趁取 thàn-tōa-chîⁿ 趁大錢 thàn-sim 趁心 thàn-chhiú 趁手 thàn-chá 趁早 thàn-sî-kiâⁿ 趁時行 thàn-thiòng 趁暢 thàn-iūⁿ 趁樣 thàn-ki-hōe 趁機會 thàn-hoâiⁿ-châi 趁橫財 thàn-lâu-pái 趁流擺 thàn-lâu-chúi 趁流水 thàn-lia̍t-phah-thih 趁熱拍鐵 thàn-khang-phāng 趁空縫 thàn-kín 趁緊 thàn-phāng 趁縫 thàn-kha-kiâⁿ 趁腳行 thàn-tio̍h/thàn--tio̍h 趁著 thàn-sōng/thàn-sōm 趁蹌 thàn-chîⁿ 趁錢 thàn-êng 趁閒 thàn-chia̍h 趁食 thàn-chia̍h-lâng 趁食人 thàn-chia̍h-té/thàn-chia̍h-tóe 趁食底 thàn-ah 趁鴨 thiau-ì-kang 超意工 tiô 趒 tiô-kha-ke/tiô-kha-koe 趒腳雞 tiô-khí-lâi 趒起來 tiô-thiàu 趒跳 Tiō 趙 tiō-khong-īn 趙匡胤 tia̍t-thêng-pán 跌停板 thiàu/tiô 跳 thiàu-làng 跳lang thiàu-phēng-koân 跳phēng高 thiàu-chhit-chheⁿ/thiàu-chhit-chhiⁿ 跳七星 thiàu-siāng/thiàu-siōng 跳上 thiàu-sòaⁿ 跳傘 thiàu-ji̍p 跳入 thiàu-chhut 跳出 thiàu-tōng 跳動 thiàu-khám 跳坎 thiàu-thiⁿ 跳天 thiàu-kìⁿ 跳徑 thiàu-pán 跳板 thiàu-keh-á 跳格仔 thiàu-chô 跳槽 thiàu-lâu-chū-sat 跳樓自殺 thiàu-lân 跳欄 thiàu-chúi 跳水 thiàu-chúi-piáu-ián 跳水表演 thiàu-hô 跳河 thiàu-hái 跳海 thiàu-káng 跳港 thiàu-hóe-khûn/thiàu-hé-khûn 跳火蜷 thiàu-sai 跳獅 thiàu-phiò 跳票 thiàu-tâng/tiô-tâng 跳童 thiàu-tâng-ê 跳童的 thiàu-kho͘-á 跳箍仔 thiàu-kip 跳級 thiàu-soh 跳索 thiàu-soh-á 跳索仔 thiàu-thoat 跳脫 tiô-kha 跳腳 thiàu-kha-ke/thiàu-kha-koe 跳腳雞 tiô-kha-tǹg-tê 跳腳頓蹄 thiô-chi̍h-im 跳舌音 thiàu-bú 跳舞 thiàu-bú-hōe 跳舞會 thiàu--lo̍h-khì/thiàu--lo̍h-khù 跳落去 thiàu-cháu 跳走 thiàu--khí-lâi 跳起來 tiô-thiàu 跳跳 thiàu-thiàu-pán 跳跳板 thiàu-that 跳躂 thiàu-chōa 跳迣 thiàu-chōa 跳逝 thiàu--kòe/thiàu--kè 跳過 thiàu-oán 跳遠 thiàu-keng 跳間 thiàu-lī/thiàu-lî 跳離 thiàu-ia̍h 跳頁 thiàu-ko 跳高 thiàu-ko-pí-sài 跳高比賽 thiàu-kúi 跳鬼 thiàu-kó͘ 跳鼓 ta̍h 踏 ta̍h-ân 踏ân ta̍h-chhit-ta̍h-peh/ta̍h-chhit-ta̍h-poeh 踏七踏八 ta̍h-chiūⁿ 踏上 ta̍h-ji̍p 踏入 ta̍h-chhut 踏出 ta̍h-phiù 踏嘌 ta̍h-chāi 踏在 ta̍h-si̍t 踏實 ta̍h-gîm 踏岑 ta̍h-chha 踏差 ta̍h-siâⁿ 踏成 ta̍h-píⁿ--khì/ta̍h-píⁿ--khù 踏扁去 ta̍h-tòng-á 踏擋仔 ta̍h-táu 踏斗 ta̍h-pán 踏板 ta̍h-pang 踏枋 ta̍h-cha 踏查 ta̍h-pō͘ 踏步 ta̍h-sí 踏死 ta̍h-liu--khì/ta̍h-liu--khù 踏溜去 ta̍h-ku̍t 踏滑 ta̍h-phòa 踏破 ta̍h-phòa-chng 踏破磚 ta̍h-ngē/ta̍h-ngī 踏硬 ta̍h-tùi 踏碓 ta̍h-thām 踏窞 ta̍h-soh 踏索 ta̍h-thut 踏脫 ta̍h-kha-kàu 踏腳到 ta̍h-kha-pō͘ 踏腳步 ta̍h-kha-khiau 踏腳蹺 ta̍h-chháu-chheⁿ/ta̍h-chháu-chhiⁿ 踏草青 ta̍h-ōe-thâu 踏話頭 ta̍h-chhu 踏趨 ta̍h-khiau 踏蹺 ta̍h-kǹg-soh 踏鋼索 ta̍h-hêng 踏雄 ta̍h-chheⁿ/ta̍p-chheng 踏青 ta̍p-chheng-chiat 踏青節 ta̍h-tian 踏顛 that 踢 that-kan-lo̍k 踢干轆 that-phōe/that-phē 踢被 that-koán 踢館 tiàm-lè 踮leh tiàm-khang 踮孔 tiàm-khang-ku 踮孔龜 tiàm-chúi-chûn 踮水船 tiàm-kha 踮腳 tho̍h 踱 thún-ta̍h 踳踏 tê 蹄 tê-chiáu 蹄鳥 thap-thâu-chhia 蹋頭硨 that 躂 thû/tû 躇 thû-tiap-kú 躇tiap久 thû-tê 躇茶 tiû-tî/tiû-tû 躊躇 tû 躕 tô-lán 躲懶 te̍k 軸 te̍k-á 軸仔 tiap 輒 tiap-á-kú 輒仔久 tńg-sū 轉事 tńg-tāi-chì 轉代誌 tńg-lâi/tńg--lâi 轉來 tńg-tó 轉倒 tńg-khì/tńg-khù/tńg--khì/tńg--khù 轉去 tńg-hô 轉和 toán-siû 轉售 tńg-îⁿ 轉圓 tńg-gōa-ke 轉外家 tńg-tōa-lâng 轉大人 tńg-hó 轉好 tńg-ka-hiong 轉家鄉 tńg-oan 轉彎 tńg-oan-kak 轉彎角 tńg-sim-hoe 轉心花 tńg-oat 轉斡 tńg-pháiⁿ-bīn 轉歹面 tńg-khùi 轉氣 tńg-oa̍h 轉活 tńg-lâu 轉流 tńg-chhî 轉溡 tńg-sip 轉溼 tńg-lùn 轉潤 tńg-tâm 轉澹 tńg-joa̍h 轉熱 tńg-sio-joa̍h 轉燒熱 tńg-ba̍k 轉目 tńg-lûn 轉睔 tńg-chhiò 轉笑 tńg-chhiò-bīn 轉笑面 tńg-kin/tńg-kun 轉筋 tńg-siaⁿ 轉聲 tńg-chi̍h-koan 轉舌關 tńg-sek 轉色 tńg-kak 轉角 tńg-ōe-gím 轉話錦 tńg-ōe-mn̂g 轉話門 tńg-ōe-koan 轉話關 tńg-se̍h 轉踅 tńg-sin 轉身 tńg-chîⁿ-khang 轉錢空 tńg-thâu 轉頭 tńg-hong-bīn 轉風面 tńg-kut 轉骨 tńg-thâu 返頭 thiâu-thiâu 迢迢 tiàu-oán 迢遠 Te̍k-hòa 迪化 tek-su-khó 迪斯可 toe̍h 迭 thàng-sim 迵心 thàng-kòe/thàng-kè 迵過 tui 追 tui-chhōe/tui-chhē 追chhōe tui-lia̍h 追lia̍h tui-ka 追加 tui-ka-ī-soàn/tui-ka-ū-soàn 追加預算 tui-mn̄g 追問 tui-hôe 追回 tui-hong 追封 tui-liām 追念 Tui-su-Mî-sat 追思彌撒 tui-su-lé 追思禮 tui-tō 追悼 tui-sióng 追想 tui-táⁿ 追打 tui-lia̍h 追掠 tui-cha 追查 tui-sat 追殺 tui-kiû 追求 tui-sok-kàu 追溯到 tui-kiù 追究 tui-chip 追緝 tui-kiáu 追繳 tui--tio̍h 追著 tui-thó 追討 tui-sò͘ 追訴 tui-sò͘-koân 追訴權 tui-chek 追責 tui-kóaⁿ 追趕 tui-chong 追蹤 tui-jek 追迮 tui-hêng 追還 tui-sûi 追隨 thè/thòe 退 thè-hông/thòe-hông 退hông thè-ngó͘/thòe-ngó͘ 退伍 thè-hiu/thòe-hiu 退休 thè-hiu-kim/thòe-hiu-kim 退休金 thè-kē/thòe-kē 退低 thè-tó-tńg/thòe-tó-tńg/thè-tò-tńg/thòe-tò-tńg 退倒轉 thè-peng/thòe-peng 退兵 thè-khîn/thòe-khûn 退勤 thè-hòa/thòe-hòa 退化 thè-hôe/thòe-hôe 退回 thè-tiûⁿ/thòe-tiûⁿ 退場 thè-tôaⁿ/thòe-tôaⁿ 退壇 thè-hun/thòe-hun 退婚 thè-ha̍k/thòe-ha̍k/thè-o̍h/thòe-ha̍k 退學 thè-siú/thòe-siú 退守 thè-tiāⁿ/thòe-tiāⁿ 退定 thè-ke-kah/thòe-ke-kah 退家甲 thè-ki/thòe-ku 退居 thè-se̍k/thòe-se̍k 退席 thè-āu/thòe-āu 退後 thè-hóe/thòe-hóe 退悔 thè-sî/thòe-sî 退時 thè-sî-kiâⁿ/thòe-sî-kiâⁿ 退時行 thè-òaⁿ/thòe-òaⁿ 退晏 thè-pō͘/thòe-pō͘ 退步 thàu-lâu/thè-lâu/thòe-lâu 退流 thè-liû-hêng/thòe-liû-hêng 退流行 thè-liâng/thòe-liâng 退涼 thè-siap/thòe-siap 退澀 thè-hóe/thòe-hé 退火 thè-jia̍t/thòe-jia̍t 退熱 thè-sio/thòe-sio 退燒 thè-sán/thòe-sán 退瘦 thè-phiò/thòe-phiò 退票 thè-sòe/thòe-sè 退稅 thè-tâng-kó͘/thòe-tâng-kó͘ 退童鼓 thè-chit/thòe-chit 退職 thè-kha-pō͘/thòe-kha-pō͘ 退腳步 thè-pio/thòe-pio 退膘 thè-ka/thòe-ka 退膠 thè-sek/thòe-sek/thǹg-sek 退色 thè-chhin/thòe-chhin 退親 thè-chhin-chiâⁿ/thòe-chhin-chiâⁿ 退親情 thè-niū/thòe-niū 退讓 thè-hòe/thòe-hè 退貨 thè-lō͘/thòe-lō͘ 退路 Thè-hù-hōe 退輔會 thè-hêng/thòe-hêng 退還 thè-chiú/thòe-chiú 退酒 thè-khui/thòe-khui 退開 thè-īⁿ/thòe-īⁿ 退院 thè-tî-ia̍h/thòe-tû-ia̍h 退除役 thè-sak/thòe-sak 退 tô-bông 逃亡 tô-chè 逃債 tô-phiah 逃僻 tô-peng 逃兵 tô-miā 逃命 tô-sèⁿ-miā 逃性命 tô-lán 逃懶 tô-oa̍h 逃活 tô-hoān 逃犯 tô-seⁿ/tô-siⁿ 逃生 tô-kaⁿ 逃監 tô-thoat 逃脫 tô-cháu 逃走 tô-lān 逃難 tô-hong 逃風 thàu/tò͘ 透 thàu-sì-lâng 透世人 thàu-tiong-tàu 透中晝 thàu-á 透仔 thàu-ké 透假 thàu-kng 透光 thàu-tang 透冬 tò͘-chhut-lâi 透出來 tò͘-tô͘ 透圖 thàu-tōa-hong 透大風 thàu-thiⁿ 透天 thàu-bóe/thàu-bé 透尾 thàu-kang 透工 thàu-nî 透年 thàu-té/thàu-tóe 透底 thàu-té-bóe/thàu-tóe-bé 透底尾 thàu-thiat 透徹 thàu-sim 透心 thàu-sim-liâng 透心涼 thàu-ki 透支 thàu-ji̍t/thàu-li̍t 透日 thàu-chá 透早 thàu-chá-chheⁿ/thàu-chá-chhiⁿ 透早星 thàu-chá-thàu-àm 透早透暗 thàu-bêng 透明 thàu-tàu 透晝 thàu-àm 透暗 thàu-mê/thàu-mî 透暝 thàu-ki 透機 thàu-pháiⁿ-ê 透歹個 thàu-pháiⁿ-ê 透歹的 thàu-khì/thàu-khùi 透氣 tò͘-chúi 透水 thàu-lâu 透流 thàu-lāu 透漏 thàu-lām 透濫 tò͘-ōe 透畫 thàu-chéng 透種 thàu-âng 透紅 tò͘-chóa 透紙 thàu-ki 透肌 thàu-kha-chheⁿ/thàu-kha-chhiⁿ 透腳青 thàu-lo̍h-hō͘ 透落雨 thàu-po̍h 透薄 thàu-kiâⁿ 透行 thàu-sī 透視 thàu-sin 透身 thàu-chhia 透車 thàu-thàu 透透 thàu-chōa-chhia 透逝車 thàu-kòe/thàu-kè/thàu--kòe/thàu--kè 透過 thàu-hō͘ 透雨 thàu-lō͘ 透露 thàu-lō͘-chhut 透露出 thàu-hong 透風 thàu-hong-hō͘ 透風雨 thàu-pìn-hô͘ 透鬢鬍 ta̍k/tia̍k 逐 ta̍k-saⁿ-tǹg 逐三頓 ta̍k-lâng 逐人 ta̍k-ūi 逐位 ta̍k-ūi-cháu 逐位走 ta̍k-ê 逐個 ta̍k-kò-goe̍h/ta̍k-kò-ge̍h/ta̍k-kó͘-goe̍h/ta̍k-kó͘-ge̍h 逐個月 ta̍k-tang 逐冬 ta̍k-châng 逐叢 ta̍k-kok 逐國 ta̍k-tè 逐地 ta̍k-tè 逐塊 ta̍k-ke 逐家 ta̍k-kang 逐工 ta̍k-nî 逐年 ta̍k-só͘-chāi 逐所在 tia̍k-chhiú 逐手 ta̍k-tah 逐搭 ta̍k-pái 逐擺 ta̍k-ji̍t/ta̍k-li̍t 逐日 ta̍k-àm 逐暗 ta̍k-goe̍h/ta̍k-ge̍h 逐月 ta̍k-tiâu 逐條 ta̍k-chhù 逐次 ta̍k-chéng 逐種 ta̍k-sek 逐色 ta̍k-kòe/ta̍k-kè 逐過 ta̍k-hāng 逐項 tô͘ 途 tô͘-tiong 途中 tô͘-kèng 途徑 tô͘-keng 途經 tāu 逗 tùi-tiám 逗點 thang/thong 通 thong-gâu 通gâu thang-m̄-thang 通m̄通 thong-tháu 通tháu thong-sè-kài 通世界 thong-sū 通事 thong-lâng-chai 通人知 thong-lēng 通令 thong-lē 通例 thong-piān 通便 thong-sio̍k 通俗 thong-sio̍k-hòa 通俗化 thong-sio̍k-bûn-ha̍k 通俗文學 thong-sìn 通信 thong-sìn-lo̍k 通信錄 thang-giâu-gî 通僥疑 thang-kng 通光 thong-kiōng 通共 thong-chek 通則 thong-le̍k 通力 thong-le̍k-ha̍p-chok 通力合作 thong-khîn/thong-khûn 通勤 Thong-hòa 通化 thong-kháu-keng 通口供 thong-sú 通史 thong-kò 通告 thong-kò-su 通告書 thong-siong 通商 thong-siong-tiâu-iok 通商條約 thong-sì-kè/thong-sì-kòe 通四界 thong-pò 通報 thong-iā 通夜 thong-thiⁿ 通天 thong-thian-hā/thong-thiⁿ-ē 通天下 thong-thian-hiáu 通天曉 thong-thò 通套 thong-thò-ōe 通套話 thang-hó 通好 thong-kan 通姦 thong-hun 通婚 thong-ha̍k/thong-o̍h 通學 thong-ha̍k-seng 通學生 thong-siau 通宵 thong-ke 通家 thong-kha-chhng 通尻川 thong-jiō 通尿 thong-jiō-koán 通尿管 thong-hāng 通巷 thong-siông 通常 thong-óng 通往 thong-sim-mī 通心麵 thong-sèng 通性 thong-chêng 通情 thong-châi 通才 thong-phe/thong-phoe 通批 thong-iông 通揚 thong-tháu 通敁 thong-te̍k 通敵 thong-bêng 通明 thong-mê/thong-mî 通暝 thong-su 通書 thong-niû 通梁 thong-êⁿ/thong-îⁿ 通楹 thong-khì 通氣 thong-siau-sit 通消息 thong-tia̍p 通牒 thong-iōng 通用 thong-pēⁿ/thong-pīⁿ 通病 thong-pôaⁿ 通盤 thong-pôaⁿkhó-lī/thong-pôaⁿkhó-lū 通盤考慮 thong-pôaⁿkè-ōe 通盤計畫 thong-ti 通知 thong-ti-toaⁿ 通知單 thong-ti-su 通知書 thong-chheng 通稱 thong-âng 通紅 thong-chhip/thong-chi̍p 通緝 thong-tn̂g 通腸 thong-hâng 通航 thong-chhó 通草 thong-chhài 通菜 thong-kài 通蓋 thong-iông 通融 thong-hêng 通行 thong-hêng-koân 通行權 thong-ke/thong-koe 通街 thong-sìn 通訊 thong-sìn-peng 通訊兵 thong-sìn-oân 通訊員 thong-ōe 通話 thong-bô͘ 通謀 thang-kóng 通講 thong-e̍k 通譯 thong-hòe/thong-hè 通貨 thong-lō͘ 通路 thong-lō͘-kūi 通路櫃 thong-sin 通身 thong-chhia 通車 thong-thàu 通透 thong-thong 通通 thong-ūn 通運 thong-ūn-kong-si 通運公司 thong-kòe/thong-kè 通過 thong-kòegī-àn/thong-kègī-àn 通過議案 thong-ta̍t 通達 thong-kim-chóa 通金紙 thong-koan 通關 thong-koan-khiàu 通關竅 thong-tiān 通電 thong-tiān-ōe 通電話 thong-lêng 通靈 thong-sūn 通順 thang-hong/thong-hong 通風 thong-hong-ki 通風機 thong-hong-khang 通風空 thong-hong-kóng 通風管 thong-thé 通體 thong-kó͘ 通鼓 théng-sēng 逞乘 théng-hiong 逞兇 théng-kiâng/théng-kiông 逞強 théng-sèng 逞性 théng-koân/théng-khoân 逞權 tāi-pó͘ 逮捕 tāi-he̍k 逮獲 tūn-hêng 遁形 tūn-cháu 遁走 tō-kong-eng 道光英 tō-sū 道士 Tō-káu 道教 tō-khiam/tō-khiàm 道歉 tō-lí 道理 ta̍t 達 ta̍t-kàu 達到 ta̍t-kàu-bo̍k-tek 達到目的 ta̍t-pô 達婆 ta̍t-ì 達意 ta̍t-sêng 達成 Ta̍t-lá-su 達拉斯 Ta̍t-mô͘ 達摩 ta̍t-lí 達理 ta̍t-tiò 達著 ta̍t-koan 達觀 Ta̍t-lāi 達賴 Ta̍t-lāi-la-mô͘ 達賴喇嘛 tē-kau 遞交 tè-chēng 遞增 tē-kiám 遞減 tē-pó͘ 遞補 tē-kái 遞解 tē-sàng 遞送


ûi-kiàn 違建 ûi-kiàn-hō͘ 違建戶 ûi-hiàn 違憲 ûi-khòng 違抗 ûi-hoat 違法 ûi-hoān 違犯 ûi-kìm 違禁 ûi-kìm-phín 違禁品 ûi-chiong 違章 ûi-iok 違約 ûi-iok-kim 違約金 ûi-pōe 違背 ûi-kui 違規 ûi-kui-lâng 違規人 ûi-kéng 違警 ûi-kéng-hoa̍t-hoat 違警罰法

ūn-chhut 運出 ūn-kàu 運到 ūn-tōng 運動 ūn-tōng-oân 運動員 ūn-tōng-khì-châi 運動器材 ūn-tōng-tiâⁿ 運動埕 ūn-tōng-tiûⁿ 運動場 ūn-tōng-ka 運動家 ūn-tōng-hōe 運動會 ūn-tōng-ho̍k 運動服 ūn-tōng-cheng-sîn 運動精神 ūn-tōng-soán-chhiú 運動選手 ūn-miā 運命 ūn-té/ūn-tóe 運底 ūn-poaⁿ 運搬 ūn-khì 運氣 ūn-hô 運河 ūn-kiû 運球 ūn-iōng 運用 ūn-iōng-siāng/ūn-iōng-siōng 運用上 ūn-sǹg 運算 ūn-hêng 運行 ūn-hòe/ūn-hè 運貨 ūn-hùi 運費 ūn-chài 運載 ūn-su 運輸 ūn-su-gia̍p 運輸業 ūn-su-ki 運輸機 ūn-su-lām 運輸艦 ūn-su-siat-pī 運輸設備 ūn-su-hùi 運輸費 ūn-choán 運轉 ūn-choán-chhiú 運轉手 ūn-sàng 運送 ūn-tô͘ 運途 ūn-kim 運金 ūn-siau 運銷 ūn-chîⁿ 運錢

]=]