ดัชนี:รากอักษรจีน/人

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

人 (รากอักษรจีนที่ 9)[แก้ไข]

+0 ขีด[แก้ไข]

𠆢

+1 ขีด[แก้ไข]

亿𠆣𠆤𠆥𫢅

+2 ขีด[แก้ไข]

𠆦𠆧𠆨𪜧𫢆𫢇𫢈𬽡𬽢𰁡𱎚

+3 ขีด[แก้ไข]

𠆩𠆪𠆫𠆬𠆭𠆯𠆰𠆳𫝆𫢉𫢊𬽣𬽤𬽥𬽦𬽧𬽨𰁢𰁣𱎛𱎜𱎝𱎞𱎟

+4 ขีด[แก้ไข]

仿𠆴𠆵𠆶𠆷𠆸𠆹𠆺𠆻𠆼𠆽𠆾𠆿𠇀𠇁𠇂𠇃𠇄𠇅𠇆𠇇𠇈𠇉𠇊𠇋𠇌𠇍𠇎𠇏𠇐𠇑𠇓𠇔𠇕𪜨𪜩𪜪𪜫𫢋𫢌𫢍𫢎𫢏𫢐𬽩𬽪𬽫𬽬𬽭𰁤𰁥𰁦𰁧𰁨𰁩𰁪𱎠𱎡𱎢𱎣𱎤𱎥𱎦𱎧

+5 ขีด[แก้ไข]

伿𠇖𠇗𠇘𠇙𠇚𠇛𠇜𠇝𠇞𠇟𠇠𠇡𠇢𠇣𠇤𠇥𠇦𠇧𠇨𠇩𠇪𠇫𠇬𠇭𠇮𠇯𠇰𠇱𠇲𠇳𠇴𠇵𠇶𠇷𠇸𠇹𠇺𠇻𠇼𠇽𠇾𠇿𠈀𠈁𪜬𪜭𪜮𪜯𪜰𪜱𪜲𪜳𪜴𫢑𫢒𫢓𫢔𫢕𫢖𫢗𫢘𬽮𬽯𬽰𬽱𬽲𬽳𬽴𬽵𬽶𬽷𬽸𬽹𬽺𰁫𰁬𰁭𰁮𰁯𰁰𱎨𱎩𱎪

+6 ขีด[แก้ไข]

使𠈃𠈄𠈅𠈆𠈇𠈈𠈉𠈊𠈋𠈌𠈍𠈎𠈏𠈐𠈑𠈒𠈓𠈔𠈕𠈖𠈗𠈘𠈙𠈚𠈛𠈜𠈝𠈞𠈟𠈠𠈡𠈢𠈣𠈥𠈦𠈧𠈨𠈩𠈪𠈫𠈬𪜵𪜶𪜷𪜸𪜹𪜺𫝇𫝈𫢙𫢚𫢛𫢜𫢝𬽻𬽼𬽽𬽾𬽿𬾀𬾁𬾂𬾃𬾄𰁱𰁲𰁳𰁴𰁵𰁶𰁷𰁸𰁹𰁺𰁻𰁼𰁽𰁾𰁿𰂀𰂁𰂂𰂃𰂄𱎫𱎬𱎭

+7 ขีด[แก้ไข]

便𠈭𠈮𠈯𠈰𠈱𠈲𠈳𠈴𠈵𠈶𠈷𠈸𠈹𠈺𠈻𠈼𠈽𠈾𠈿𠉀𠉁𠉂𠉃𠉄𠉅𠉆𠉇𠉈𠉉𠉊𠉋𠉌𠉍𠉎𠉏𠉐𠉑𠉒𠉓𠉔𠉕𠉖𠉗𠉘𠉙𠉚𠉛𠉜𠉝𠉞𠉟𠉠𠉡𠉢𪜻𪜼𪜽𪜾𪜿𪝀𪝁𪝂𫢞𫢟𫢠𫢡𫢢𫢣𫢤𫢥𫢦𫢧𫢨𫢩𬾅𬾆𬾇𬾈𬾉𬾊𬾋𬾌𬾍𬾎𬾏𬾐𬾑𬾒𬾓𬾔𬾕𬾖𬾗𬾘𬾙𰂅𰂆𰂇𰂈𰂉𰂊𰂋𰂌𰂍𰂎𱎮𱎯𱎰𱎱𱎲

+8 ขีด[แก้ไข]

俿倀𠉣𠉤𠉥𠉦𠉧𠉨𠉩𠉪𠉫𠉬𠉭𠉮𠉯𠉰𠉱𠉲𠉳𠉴𠉵𠉶𠉷𠉸𠉹𠉺𠉻𠉼𠉽𠉾𠉿𠊀𠊁𠊂𠊃𠊄𠊅𠊆𠊇𠊈𠊉𠊊𠊋𠊌𠊍𠊎𠊏𠊐𠊑𠊒𠊓𠊔𠊕𠊖𠊗𠊘𠊙𠊚𠊛𠊜𠊝𠊞𠊟𠊠𠊡𠊢𠊣𠊤𠊥𠊦𠋟𪝃𪝄𪝅𪝆𪝇𪝈𪝉𪝊𫝉𫢪𫢫𫢬𫢭𫢮𫢯𫢰𫢱𫢲𫢳𫢴𫢵𫢶𫢷𫢸𫢹𫢺𫢻𫢼𬾚𬾛𬾜𬾝𬾞𬾟𬾠𬾡𬾢𬾣𬾤𬾥𬾦𬾧𬾨𬾩𰂏𰂐𰂑𰂒𰂓𰂔𰂕𰂖𱎳𱎴𱎵𱎶𱎷𱎸𱎹𱎺

+9 ขีด[แก้ไข]

𠊧𠊨𠊩𠊪𠊫𠊬𠊭𠊮𠊯𠊰𠊱𠊲𠊳𠊴𠊵𠊶𠊷𠊸𠊹𠊺𠊻𠊼𠊽𠊾𠊿𠋀𠋁𠋂𠋃𠋄𠋅𠋆𠋇𠋈𠋉𠋊𠋋𠋌𠋍𠋎𠋏𠋐𠋒𠋓𠋔𠋕𠋖𠋗𠋘𠋙𠋚𠋛𠋜𠋝𠋞𠋠𠋡𠋢𠋣𠋤𠋥𠋦𠋧𠋨𠋩𠋪𠋫𠋬𪝋𪝌𪝍𪝎𪝏𪝐𪝑𪝒𪝓𪝔𪝕𫝊𫢽𫢾𫢿𫣀𫣁𫣂𫣃𬾪𬾫𬾬𬾭𬾮𬾯𬾰𬾱𬾲𬾳𬾴𬾵𬾶𬾷𬾸𬾹𬾺𬾻𬾼𰂗𰂘𰂙𰂚𰂛𰂜𰂝𰂞𰂟𰂠𰂡𱎻𱎼𱎽𱎾

+10 ขีด[แก้ไข]

𠋭𠋮𠋯𠋰𠋱𠋲𠋳𠋴𠋵𠋶𠋷𠋸𠋹𠋺𠋻𠋼𠋽𠋾𠋿𠌀𠌁𠌂𠌃𠌄𠌅𠌇𠌈𠌉𠌊𠌋𠌌𠌍𠌎𠌏𠌐𠌑𠌒𠌓𠌔𠌕𠌖𠌗𠌘𠌙𠌚𠌛𠌜𠌝𠌠𠌡𠌢𠌣𠌤𠌥𠌦𠌧𠌨𠌩𪝖𪝗𪝘𪝙𪝚𪝛𪝜𪝝𪝞𪝟𫣄𫣅𫣆𫣇𫣈𫣉𫣊𫣋𫣌𫣍𫣎𫣏𫣐𬾽𬾾𬾿𬿀𬿁𬿂𬿃𬿄𬿅𬿆𬿇𬿈𬿉𬿊𬿋𬿌𬿍𬿎𬿏𰂢𰂣𰂤𰂥𰂦𰂧𰂨𰂩𱎿𱏀𱏁𱏂𱏃𱏄

+11 ขีด[แก้ไข]

𠌫𠌬𠌭𠌮𠌯𠌰𠌱𠌲𠌳𠌴𠌵𠌶𠌷𠌸𠌹𠌺𠌻𠌼𠌽𠌾𠌿𠍀𠍁𠍂𠍃𠍄𠍅𠍆𠍇𠍈𠍉𠍊𠍋𠍌𠍍𠍎𠍏𠍐𠍑𠍒𠍓𠍔𠍕𠍖𠍗𠍘𠍙𠍚𠍛𠍜𠍝𠍞𠍟𠍠𠍡𠍣𠍤𠍦𠍧𠍨𠍩𠍪𠍫𠍬𠎵𪝠𪝡𪝢𪝣𪝤𫝋𫣑𫣒𫣓𫣔𫣕𫣖𫣞𬿐𬿑𬿒𬿓𬿔𬿕𬿖𬿗𬿘𬿙𬿚𬿛𬿜𬿝𬿞𬿟𬿠𰂪𰂫𰂬𱏅𱏆𱏇𱏈𱏉𱏊𱏋

+12 ขีด[แก้ไข]

𠍥𠍭𠍮𠍯𠍰𠍱𠍲𠍳𠍴𠍵𠍶𠍷𠍸𠍹𠍺𠍻𠍼𠍽𠍾𠍿𠎀𠎁𠎂𠎃𠎄𠎅𠎆𠎇𠎈𠎉𠎊𠎋𠎌𠎍𠎎𠎏𠎐𠎑𠎒𠎓𠎔𠎕𠎖𠎗𠎙𠎚𠎝𠎞𠎟𠎠𠎡𠎢𠎣𠎤⁕、𠎥𠎦𠎧𠎨𠎩𠎪𠎫𠎬𠎭𠎮𠎯𠎰𠎱𠎲𠎳𠎴𠏐𪝥𪝦𪝧𪝨𪝩𪝪𫣗𫣘𫣛𫣜𫣝𫣟𫣠𫣡𫣢𬿡𬿢𬿣𬿤𬿥𬿦𬿧𬿨𬿩𬿪𬿫𬿬𬿭𬿮𰂭𰂮𰂯𰂰𰂱𰂲𱏌𱏍𱏎𱏏𱏐𱏑𱏒𱏓

+13 ขีด[แก้ไข]

𠎷𠎸𠎹𠎺𠎻𠎼𠎽𠎾𠎿𠏀𠏁𠏂𠏃𠏄𠏅𠏆𠏇𠏈𠏉𠏊𠏋𠏌𠏍𠏎𠏏𠏑𠏔𠏕𠏖𠏗𠏘𠏙𠏚𠏛𠏜𠏝𠏞𠏟𠏠𠏡𠏢𠏣𠏤𠏥𠏦𪝫𪝬𪝭𪝮𪝯𫣣𫣤𫣥𫣦𫣧𫣨𫣩𫣪𫣫𫣬𬿯𬿰𬿱𬿲𬿳𬿴𬿵𬿶𬿷𬿸𬿹𬿺𰂳𰂴𰂵𰂶𰂷𰂸𰂹𱏔𱏕𱏖𱏗

+14 ขีด[แก้ไข]

𠏒𠏨𠏩𠏪𠏫𠏬𠏭𠏮𠏯𠏰𠏱𠏲𠏳𠏴𠏵𠏶𠏷𠏸𠏹𠏺𠏻𠏼𠏽𠏾𠏿𠐀𠐁𠐂𠐃𠐄𠐅𠐆𠐇𪝰𪝱𪝲𪝳𫣭𫣮𫣯𫣰𫣱𬿻𬿼𬿽𬿾𬿿𭀀𰂺𰂻𰂼𰂽𱏘𱏙𱏚

+15 ขีด[แก้ไข]

𠐈𠐉𠐊𠐋𠐌𠐍𠐎𠐏𠐐𠐑𠐒𠐓𠐔𠐕𠐖𠐗𠐘𠐙𠐚𠐛𠐝𠐞𠐟𠐠𠐡𠐢𪝴𪝵𪝶𫣲𫣳𫣴𫣵𫣶𫣷𫣸𭀁𭀂𭀃𭀄𭀅𰂾𰂿𰃀𰃁𱏛

+16 ขีด[แก้ไข]

𠐣𠐤𠐥𠐦𠐧𠐨𠐩𠐪𠐫𠐬𠐭𠐮𠐯𠐰𠐱𠐲𠐳𠐴𠐵𠐶𠐷𠐸𠐹𠐺𪝷𪝸𪝹𫣹𫣺𫣻𫣼𫣽𫣾𫣿𫤀𫤁𫤂𫤃𭀆𭀇𭀈𭀉𭀊𭀋𭀌𰃂𰃃𰃄𰃅𰃆𱏜𱏝

+17 ขีด[แก้ไข]

𠐻𠐼𠐽𠐾𠐿𠑀𠑁𠑃𠑄𠑅𠑆𠑇𠑈𠑉𠑊𠑋𠑌𪝺𪝻𪝼𫤄𫤅𫤆𫤇𫤈𭀍𭀎𭀏𰃇𰃈𱏞

+18 ขีด[แก้ไข]

𠑍𠑎𠑏𠑐𠑑𠑒𠑓𠑔𠑕𠑖𠑞𪝽𫤉𫤊𫤋𭀐𭀑𱏟𱏠

+19 ขีด[แก้ไข]

𠑗𠑘𠑙𠑚𠑛𠑜𠑝𠑟𠑠𠑡𠑢𠑣𪝾𫤌𫤍𫤎𫤏𫤐𫤑𱏡

+20 ขีด[แก้ไข]

𠑤𠑥𠑦𠑧𠑨𠑩𭀒

+21 ขีด[แก้ไข]

𠑪𠑫𠑬𠑭𠑮𠑯𫤒𫤓𫤔𭀓𭀔𰃉𱏢

+22 ขีด[แก้ไข]

𠑰𫤕𭀕

+23 ขีด[แก้ไข]

𫤖

+24 ขีด[แก้ไข]

𠑲𠑳

+25 ขีด[แก้ไข]

𱏣

+27 ขีด[แก้ไข]

𠑵