ดัชนี:คันจิภาษาญี่ปุ่นที่ออกเสียงแบบอง/r

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ดูเพิ่ม: ดัชนี:คันจิภาษาญี่ปุ่นที่ออกเสียงแบบคุง/r

R[แก้ไข]

ra () : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
rachi (らち) : , , , , ,
rafu (らふ) :
rai (らい) : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
raku (らく) : , , , , , , , , , , , 笿, , , , , , , , , , , , , ,
ran (らん) : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𣟬, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 繿, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
ratsu (らつ) : , , , , , , , , , , , ,
rau (らう) : , , ,
raurō (らうろう) :
re () : , ,
rechi (れち) : , , , , , , , , , , ,
refu (れふ) :
rei (れい) : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𩂳, , , , , , , 魿, , , , , , , , , ,
reki (れき) : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
ren (れん) : , , , , , , , , , , , 孿, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
retsu (れつ) : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
reu (れう) : , ,
ri () : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
richi (りち) : , , , , , , , , , ,
(りい) :
riki (りき) : , , ,
riku (りく) : , , , , , , , , , , , , ,
rin (りん) : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 魿, ,
ritsu (りつ) : , , , , , , , , , , , , , , ,
riu (りう) : , ,
riwa (りわ) :
ro () : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 馿, , , , , , , , , , 麿,
rochi (ろち) : ,
roku (ろく) : , , , , , , , , , , , 𢈘, , , , , , , , , , , , , , , , , , 祿, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 鹿, ,
ron (ろん) : , , , , , ,
rotsu (ろつ) : ,
(ろう) : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 賿, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
rowa (ろわ) :
ru () : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
rui (るい) : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
ryaku (りゃく) : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
ryau (りゃう) : ,
ryo (りょ) : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
ryoku (りょく) : , , , , , , , , , , , , , , , ,
ryō (りょう) : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 賿, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𩂳, , , , , , , , , , , 魿, , , , , , ,
ryu (りゅ) : , , , , 窿, ,
ryū (りゅう) : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 窿, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,