ดัชนี:ยฺหวืดเพ็งภาษากวางตุ้ง/d

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 14.0.0 รายการหลักเรียงตามยฺหวืดเพ็งที่เขียนด้วยอักษรละติน รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-G อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

daa[แก้ไข]

daa1 :
daa2 :

daai[แก้ไข]

daai1 :
daai2 : , , 𣦵, 𰴤, ,
daai3 : , , 𡠹, , , , 𰏼, , , 𰘀, , , 𥛣, 𦄂, 𰰏, , , 𧜵,
daai6 : , , 𠯈, , , , , , , ,

daam[แก้ไข]

daam1 : , , , , , , , , , , , , , 𦕃, , , , , , , , , 𬱗
daam2 : , , ,
daam3 : 𠓏, 𠵆, , ,
daam6 : , , , , 𫫦, , , , , , , 𣶷, , , , 𦧡, , , , , , , , 𱃿, ,

daan[แก้ไข]

daan1 : , , , , , , 𡛓, , , 𬂅, , , 𤘪, 𤩧, , , , , , , , , , , 𬭙, 𨭐
daan2 : ,
daan3 : , , , , , , , , 𧩙, , , 𱉗
daan6 : , 𫢸, , , , , , , , , , , 𬙉, , , , ,

daap[แก้ไข]

daap3 : , , , , , , , , , , 𤺥, , 𥅽, , , , 𦈘, ,
daap6 : 𠴲, , , , , , 𤦊, , , , , , , 𰵸, , , 𬤪, , , , , , , , , 𱍂, ,

daat[แก้ไข]

daat3 : , , , , , 𢴈, , , , , ,
daat6 : , , 𡐿, 𬊉, , , , , 𫄤, , , , 𰲻, , 𰳻, 𧞅, , , , 𫟼,

dai[แก้ไข]

dai1 : , , , , , , , , , , , ,
dai2 : , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𰺀, , , , , ,
dai3 : , 𰂗, , , , , , 𰑵, , , 𰔇, , , , , , , , 𥰆, , , , , , , , , , , , 𧬺, ,
dai6 : , , 𡝯, , , , , , , , , , , 𨁃, , , , , , , 𰻆, , , , 𰽘, , 𨹥, , , , 𩻸

dak[แก้ไข]

dak1 : , , , , , , , , , , , , ,
dak6 : 𣏾, , , ,

dam[แก้ไข]

dam1 :
dam2 : , , , , , , , , , ,
dam3 : 𦂥
dam4 :
dam6 : 𫳗, 𧿒, 𨂽

dan[แก้ไข]

dan1 : 𰅦, , , 𫜶
dan2 : 𣎴, 𧄌, ,
dan3 : , , , ,
dan6 : , , ,

dang[แก้ไข]

dang1 : , , , , , , , , , , , , , , , , 𬢔, , ,
dang2 : , , ,
dang3 : , , , , , , , ,
dang6 : , ,

dap[แก้ไข]

dap1 : , 𦖿
dap6 : 𠳖, 𢱕

dat[แก้ไข]

dat1 : 𠱂,
dat6 : , , , , , , , , , , , 𨱄, , , 𱊖,

dau[แก้ไข]

dau1 : , , , , , , , 𤾆, , ,
dau2 : , , , , , , , 𣁾, , , , , , , , , 𨺗
dau3 : , , , 𫔯, , , , , , ,
dau6 : , , 𠻼, 𢭃, , , , , , , , , , , , ,

de[แก้ไข]

de1 :
de2 :

dei[แก้ไข]

dei6 : , , , , ,

dek[แก้ไข]

dek6 : 𥣞, , , 𥴦, , ,

deng[แก้ไข]

deng3 :
deng6 : ,

deoi[แก้ไข]

deoi1 : 𠂤, , , , , , 𣳨, , , , , , , 𫗰,
deoi2 : 𢫊, , 𢵌, 𢷮, 𦞙,
deoi3 : , , , , , , , , 𰳸, , 𰺃, , 𨮝
deoi6 : , , , , , , , , , , 𰰱, , , 𬤣, , , 𬭚, , , , , , 𱁒, , ,

deon[แก้ไข]

deon1 : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𮪥
deon6 : , , , , 𥫱, , , , , , , ,

deot[แก้ไข]

deot1 : , , ,

di[แก้ไข]

di1 :

dik[แก้ไข]

dik1 : , , , , 𢯊, , 𭫙, , , , , , , , , , , ,
dik6 : , , , , 𢣷, , , , , 𣶻, , , , , , , , , , , , 覿, , , 𫔂, , , 𬱖, , , 𱊱,

dim[แก้ไข]

dim1 : , ,
dim2 : 𰈊, , , , , , , ,
dim3 : , , , , , , , , , 𥺦,
dim6 : 𠶧

din[แก้ไข]

din1 : , , , , , , , 𭣇, , , , , , , , , , , , , 𱌺
din2 : , , , , , , , ,
din6 : , , , , , , , , 殿, 𣪵, , , , 𤩱, , , , , ,

ding[แก้ไข]

ding1 : , , , , , , , , , , , , , , , ,
ding2 : , 嵿, , 𰛽, 㴿, , , , , , 𰾸, , , , 𪔂,
ding3 : , , , , , , , , , 𬱫, ,
ding6 : 𠉵, , , , , , , ,

dip[แก้ไข]

dip3 : , , , 𬰳
dip6 : , , , , , 𢶣, , , , , , 𣜖, 𬇇, , , 𣿫, , , , , , , , , , , 𬡓, , , , , , 𰸈, , , , ,

dit[แก้ไข]

dit3 : ,
dit6 : , 𰊂, , , 𫶇, , , , , , , , , 𤔅, , , , , , 𮉢, , , , , , , , , , , , , 𰵙, , , , , ,

diu[แก้ไข]

diu1 : , , , , , , , 𠲍, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𬭕, , , , , , , , 𫛲,
diu2 : , 𨳒, 𮤭
diu3 : , , , 𢬢, 𣑐, , , , , , , , , , , , , 𬶄
diu6 : , , , , , 𦱿, , , 調, , , , ,

do[แก้ไข]

do1 : , , , , 𤥀
do2 : , , , , , , , , 𫰂, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𰹀, , , 𬭆, ,
do3 : ,
do6 : , , , , , , , 𥞛, , , , 𰾖, ,

doe[แก้ไข]

doe1 : 𫬀
doe2 :
doe3 : 𧊶
doe4 : 𡇙, 𣳼
doe6 : 𡃏

doek[แก้ไข]

doek3 : 𠁁, , , , 𣄽, , 涿, , ,

doeng[แก้ไข]

doeng1 : 𡁷

doi[แก้ไข]

doi6 : , , 𠰺, , , , , 𣇨, , , , , , , , , 紿, , 緿, 𦨮, , , , , , , , , 𬶌, ,

dok[แก้ไข]

dok6 : 𪞝, , , , , , , ,

dong[แก้ไข]

dong1 : 𰁸, , 𪠽, , 𫰠, , , 𭰎, , , , , , , , , , 𬠅, , , , ,
dong2 : , , 𫽮, , , , 𣗋, , , 𣺼, , , 𬣭, , , , , ,
dong3 : , ,
dong6 : 𰋸, , , , , , , 𬍡, , , , , , , 𰩹, , , , , , , 𰺲, , ,

dou[แก้ไข]

dou1 : , , , , , , , , , , , , , , , 𱉈
dou2 : , 𭎜, , , , 𡷊, , 𫝵, , , , , , , 𢭏, , , , , , , , , 𬢎, , , , , ,
dou3 : , , , , , , , 𤢕, , , , 𧉓, , , , 𩂰
dou6 : , , , , , , , , , , , , , , , , 𥺅, , , 𰭣, 翿, , , , , , , , 𮜶, , , , 𨧀, 𬭊, , , ,

duk[แก้ไข]

duk1 : , , , 𡰪, , , 𰔺, 𢽴, , , , , , ,
duk6 : 𰃿, , 𰅥, , 𫧿, 𪥿, , , , , , , , , , , , 㸿, , , , , 𪻨, , , 𰤬, , , , , 𦢌, , , , , , 𮙋, , 𰶔, , , , , , 𱁷, , , , 𱂋, , , 𱄿, , , , ,

dun[แก้ไข]

dun1 : 𠓎

dung[แก้ไข]

dung1 : , , , , , , 𪣆, , , , , , , , , , , , 𣱝, , 𰛒, , , 𥮴, , , 𬟽, , 𩂓, , , , , , ,
dung2 : 𰇎, , , , , 𢤦, , , 𣿅, , , , , , ,
dung3 : , , 𰎏, , ,
dung6 : 𫢙, , , , , , , , , , , , , , , , , , 𰞉, , , , 𫄡, , , , , , , 𩧲

dyun[แก้ไข]

dyun1 : , , , , , , 𰾜
dyun2 :
dyun3 : , , , , ,
dyun6 : , , , , , , , , , , 𦀩, , , , , 𩹨

dyut[แก้ไข]

dyut1 : 𭇡, 𡁯
dyut3 : 𫥷, 𫦳, , , , 𦈛, ,
dyut6 : , , , , , , , 𫚛