ดัชนี:ยฺหวืดเพ็งภาษากวางตุ้ง/l

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 14.0.0 รายการหลักเรียงตามยฺหวืดเพ็งที่เขียนด้วยอักษรละติน รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-G อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

la[แก้ไข]

la1 :

laa[แก้ไข]

laa1 :
laa2 :
laa3 : , , , 𡅈, , , ,
laa5 :

laai[แก้ไข]

laai1 : 𡝰, 𡥧, ,
laai2 : 𦧺
laai3 : ,
laai5 : 𣧂
laai6 : 𪢐, 𡃤, 𪮶, , 𰘳, , , , , , , , , 𰱾, , 𧝝, , , , , ,

laak[แก้ไข]

laak3 : 𨊛
laak6 :

laam[แก้ไข]

laam3 : 𬦾, 𨅏, 𨈇
laam4 : 𫣉, , 𰆚, , , , , , 𡺤, , , , , 𫞨, , 𰧔, , , , , , , 繿, 𬜥, , , , , , 𩖞, 𱆅,
laam5 : , , , , , , , , , , 𰜐, , , , , , ,
laam6 : 𰈓, , 𫱕, , , , , , 𬊶, , , , , , , , 𰺗,

laan[แก้ไข]

laan1 : 𨅬,
laan2 : 𢦂
laan4 : , 𪢌, 𪢠, , , 𰏟, , , , , , , , , , , 𬉠, , , 𮆏, , , 𬞕, , , , , , , , , , , , , , 𱁽, 𱁾, ,
laan5 : 𫝮, 𰌙, , , , , ,
laan6 : , , , , , 𬎑, , , 𰫖,

laang[แก้ไข]

laang5 :
laang6 :

laap[แก้ไข]

laap3 : , 𥅈, , 𩶘
laap6 : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𫟷, , ,

laat[แก้ไข]

laat3 : ,
laat6 : , , , , , , , , , , , , 𬶟,

laau[แก้ไข]

laau4 : , , 賿, ,

lai[แก้ไข]

lai2 : 𠲥, 𡂖, 𡅏,
lai4 : , , , , , , , , , , , , 𦺙, , , , 𪏭, , ,
lai5 : , , , , , , , , , , 𧬹, , , ,
lai6 : , , , , , , , , , 𫪃, , , , , , , , 𰓬, , , , , , 𪲔, , , , 𪵱, , 濿, 𤇃, , , , 𤪲, 𤫟, , , , , , , , 𥌛, , , , 𥗠, , , , , , , , , , , , , 𧢝, 䥿, 𨯅, 𨰣, 𩧃, , ,

lak[แก้ไข]

lak6 : , , , , , , , , , , 𤨕, , , 𥵚, , , , ,

lam[แก้ไข]

lam1 : , , 𣺉
lam4 : , , , , , , , , , , , , , , , 𧯴,
lam5 : , , , , 𡒄, , , , , , , , , , , , , , , , ,

lan[แก้ไข]

lan2 : 𨶙
lan4 : 𠹹

lang[แก้ไข]

lang1 :

lap[แก้ไข]

lap1 : , ,
lap6 : 𠈔, , , 𫁡, 𨚪,

lat[แก้ไข]

lat1 : 𢫫,

lau[แก้ไข]

lau1 : ,
lau4 : , , , , 𭇯, , , , , 𡝤, , , 𫷹, , 𰑙, , , , , , , , , , , , , , , 𤋏, , 𤠑, , 𤥗, , , , , , , , , , , , , 𥜆, , , , , 𰰑, , 𰰹, , , , , , , , , , , 𫍴, , , 𰶬, , , 𫐷, , , , , , , , , 𨻧, 𱁺, , , 𱃙, 𩗩, , , , 𮨵, , , , , , , , , , , 𱈊, , , ,
lau5 : 𪣻, , , , , , , , , , , , , 𰢦, , , , , , , , ,
lau6 : , , , , , 𢄪, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

le[แก้ไข]

le2 :
le4 : 𠻗

lei[แก้ไข]

lei1 : ,
lei4 : , , , , , , , 𠩺, 𠼝, , , , , , 𡺉, , , 𭤎, , 𰖩, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𨤳, , , , , , , , , , , 𫚞, , , , 𱊃, , 𪈳,
lei5 : , , , , , 𢃇, , , , , , , , , , , , , , ,
lei6 : , 𠍆, , , , , , 𣼵, , , , 𥝢, , , , , 𦲷, , ,

lek[แก้ไข]

lek6 : ,

leng[แก้ไข]

leng1 : 𡃁
leng3 : ,

leoi[แก้ไข]

leoi1 : 𨀤, 𫏌, 𨂐
leoi4 : , , , , , , , 𣚎, , , , , 𰚦, , , , , , , , 𤴐, , , , , , , 𦌵, , 𦝼, , 𰱩, 𰱮, , , , , , , 𫐙, , , , 𨯔, 𰿄, , , , , , 𩇓, , , , , , 𬸞, ,
leoi5 : , , , 𰂦, , , , , , , , , , , , , , , 𡞱, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𥚃, , , , , , 𬘤, , , , , , , , , , 𧃒, , , , , , , , , , , , , , 𰿉, , 𬱜, , , 𱊳, 麿
leoi6 : 𰅔, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𰲒, , , 𧭜, , , 𬭜, 𮣶, , , 𩔖, 𩔗, , , 𩸭

leon[แก้ไข]

leon1 : ,
leon2 :
leon4 : , , , , , , , , 𪠵, , , , 𫭢, , 𪤚, , , 𪨧, , , , 𰑄, , 𢜒, , , , , 𰗖, , , , , 𤆢, , , , , 𤦎, , , , , , , , , 𥻘, , , , 𬙈, , , , 𰰨, , 𰲰, , , 𬦧, , , , , , , , , , 𬬭, , , 𬭸, , , , 𬴊, , 𱇗, , , , 𪊓, 𪊲, , 𪊺,
leon5 : , , , ,
leon6 : 𠫤, , , , , , , , , , 𥣡, , , , , , , , , , , , 𰺣, , 𬮟, , 𫔴,

leot[แก้ไข]

leot3 :
leot6 : , , , , 𠷈, , , , , , , , , , , , , , , , , , 𫄴, , , , 𨀞, , , 𫛽,

leu[แก้ไข]

leu1 : 𠺫

li[แก้ไข]

li1 : ,

lik[แก้ไข]

lik1 : , , , , , 𤄿, 𬍛, , , , , , , , , ,
lik6 : , , , , , 𠩵, , , , , , 𫵷, , 𢟍, , , , , , , , , , , , 𤃉, , , , , , , , , 𰤕, , , 𰦦, , , , , 𦍠, , , , , , , , 𫎱, , , , , 𰽝, , , , , , , , ,

lim[แก้ไข]

lim4 : , 𠔳, , , , 𠪊, , , , , , 𢅏, 𢅖, 𢅳, , , , , 𤅄, , , , , , , , , , , , , , , , , 𰾮, , , , ,
lim5 : , , , , , , 𰙎, , , , , , , 𬘪, , , , , , , , ,
lim6 : 𰛲, , , ,

lin[แก้ไข]

lin4 : 𠁎, , 𡂴, , , , , , , , , , , , , , 𤂍, 𤪼, 𦈐, , , , , , , 𬣽, , 𰸔, , , , ,
lin5 : 𫢪, , 𫽁, , , , , , , ,
lin6 : , , , , , , , , , , , , , , , , 𫔀, , , 𬶠

ling[แก้ไข]

ling1 : 𫫿, ,
ling4 : , , , , , , 𠸖, , , , , , , , , 𡡷, , , , , , , , , , , 𣌟, , , , , , , , , , , , , 𰛻, , , 𤅷, , 𫞠, 𤊥, , , , , , , , 𤦫, 𤫊, 𤫩, , , , , , , , , 𥩔, , , , , , , , , , , , , , , , , , 𫟑, , , , , , , , , , , , , , , , 𰵚, , , , 𫐉, , 𰺊, , , , , 𨤍, , , , 𨱋, , 𫠂, , , , , , , , , 𩆜, , , , , , 魿, , , , , , , 𱊪, , , , , , , ,
ling5 : , , , , ,
ling6 : , , , , ,

lip[แก้ไข]

lip1 : 𨋢,
lip6 : , , , 㯿, , , , , 𤢪, , , , , , , , , , , 𫚭,

lit[แก้ไข]

lit3 : 𤹐
lit6 : , , , , , , , , , , , , , , , 𫄫, , 𦶣, , , , , , , 𱃘, , , 𫚓, ,

liu[แก้ไข]

liu1 : 𢓌, ,
liu4 : , 𠐟, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𬤟, , , , , , , , 𬲅, , , ,
liu5 : , , , , , , , , ,
liu6 : , , , , , , , , 𦆲, 𫟇, ,

lo[แก้ไข]

lo1 : , , , , 𬂂, 𦣇
lo2 : , , , , , , , , , , ,
lo3 : , 𬊜, 𤓓
lo4 : , , 𡤢, , , , , 𭹜, , , , , , , , , , , , , 𫌨, , 𰴝, , , , , , , , 𫗩, , , 𱊮
lo5 :
lo6 : , , , 𬡠, 𧟌

loe[แก้ไข]

loe1 : 𦧲
loe2 : 𢶤

loek[แก้ไข]

loek6 : , , , , , , , , , , , ,

loeng[แก้ไข]

loeng2 : , ,
loeng4 : , , , , , , , , 𣸑, , , , , , , 𫟅, , , , , , , , , 𨫟,
loeng5 : , , , , , 𫦩, , 𪭵, , 𮉧, , , 𬜯, , 𮔊, , 𮖁, , , , 𬰥, , ,
loeng6 : , 𠅙, , , , , 𤦻, , , , , , , , , , , 𨱉

loi[แก้ไข]

loi4 : , , , , 𫝫, , , , 𫷬, , , , , , , , , 𰡎, , , 𥟂, , , , 𦩑, , , , 𬩾, , , , , 𱅕, , 𱇭, , 𱉵, , 𪎌,
loi6 : 𠡠, , 𫪁, , , , , , , , , , , 𧶘, , , , , 𱂧

lok[แก้ไข]

lok1 : 𡀩
lok3 : , , , , , 笿, , , , , , 𩊚, , , ,
lok6 : , 𠘙, , , , , , , , , , , , , 𧭥, 𨿅, , 𱇪, , 𱉮

long[แก้ไข]

long1 :
long2 : 𠺘, 𠻴
long3 : 𢲲
long4 : , , , , , , , , , , , , , 㾿, , , , , , , , , , , , , , , , 𨱍, , , 𬴀, ,
long5 : , , , 𡏅, 𡦀, , , , , , , 𤎜, 𤨡, , , 𬣼,
long6 : , , , , , , 𧚅

lou[แก้ไข]

lou1 : , , 𫼵, 𢲸, 𱋶,
lou2 :
lou4 : 𫢬, , , , , , 𠫂, 𠰷, , , , , , , , , , , , , , , , 𢫘, , , , 𣆐, , , , , , , , , , 𤏪, , , 𰡄, , , 𰡵, 𫞧, 𤩂, , 𪽮, , , , , 𪾦, , 𰦷, 𮀤, , , , 𰩲, , , 𮉡, , 𬙎, , , 𦛨, , , , , , , , 𫊮, , , 𬣿, , , , , , , , 𬬻, , , , , , 馿, , , , , , , , 𬶗, , , ,
lou5 : , 𠐔, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𰛮, , , , , , , , , , , , , , , 𦚱, , , , , , , , , , , , 𫓺, , , , , , , , , , 𱉦,
lou6 : 𡀔, , 𫺘, , 𣓿, , , , , , 𤅟, , 𤫢, 𰪏, , , , , , , , , , , 𬧤, , , , , , , ,

luk[แก้ไข]

luk1 : 𢮑, , , , , , ,
luk6 : , , , , , , 𠯿, , , , , , , , , , , , , , , , , 𣊫, 𣊭, , , , , , , , 𤀼, 𤊒, , , , , , , , , 祿, , , , , , , , , 绿, , , , , , , , , , , 𰴢, , , , , , , , , , , , , 𰾲, , , , , 𩣱, 𫘧, , 𫠋, , , 𮬠, 𱇶, , , 𱊀, 鹿,

lung[แก้ไข]

lung1 : 𥥅, 𰩅, 窿,
lung4 : , , 𠾐, , , , , 𰎎, , , , , 𢅛, , , , , , , , , , , , , , 𤇭, , 𪺪, 𤜆, , , 𤮨, , , , , 𰦭, , , , , , , , , , 𰭹, , , , , , 𰲴, , , 𰳲, , 𰶑, , 𨀁, , 𰽦, , , , , , , 𫖅, , 𱅅, , 𫛟, , , , 𬺜,
lung5 : 𫢒, , , , , , , , , , , 𬧢, , , , , 𫜲
lung6 : , , , , , , , 𪫌, 徿, 𢙱, , , , , , , , 𫎦, ,

lyun[แก้ไข]

lyun2 : , , , , , ,
lyun4 : 𪢮, , , , 𡤻, , 孿, , , , , , , , , , , 𰛪, , , , 𤓖, 𰣽, , , , , , , , , , , , , , , , ,
lyun5 : , ,
lyun6 : , 𠃶, ,

lyut[แก้ไข]

lyut3 : , , , , , , , 𫽋, , , , , , , , , , ,
lyut6 : , , , ,