ดัชนี:ยฺหวืดเพ็งภาษากวางตุ้ง/n

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 14.0.0 รายการหลักเรียงตามยฺหวืดเพ็งที่เขียนด้วยอักษรละติน รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-G อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

naa[แก้ไข]

naa1 : 𠸎, 𤶸, 𤸻, 𪐀
naa2 :
naa4 : , , , , , , ,
naa5 : , 𦰡, ,

naai[แก้ไข]

naai2 : 𬦠
naai3 : 𠮨
naai4 : , ,
naai5 : , , , , , , , , ,
naai6 :

naam[แก้ไข]

naam3 : 𨂾
naam4 : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
naam5 : , , , ,
naam6 :

naan[แก้ไข]

naan3 : 𢺋, 𧕴
naan4 : ,
naan5 : 𫺷, ,

naap[แก้ไข]

naap6 : , , 𠺶, , , , , 𰱌, , , , 𫐇, , , , 𩏼, , 𱇔

naat[แก้ไข]

naat3 :
naat6 : , ,

naau[แก้ไข]

naau4 : , , 𰎞, , , , , , , , , , 𥑪, , , 𰵠, 𫍢, , , , ,
naau5 : ,
naau6 : , , , ,

nai[แก้ไข]

nai4 : , , , , 𰯋,
nai5 : ,
nai6 :

nak[แก้ไข]

nak1 : 𪙛

nam[แก้ไข]

nam1 : 𥻚
nam2 :
nam4 :
nam5 : , ,
nam6 : 𡀝, 𥈶, 𦛚

nan[แก้ไข]

nan2 :
nan4 :

nang[แก้ไข]

nang4 : ,

nap[แก้ไข]

nap1 : 𠕄, , 𢈈,
nap6 : 𣲷, 𥹉

nat[แก้ไข]

nat6 :

nau[แก้ไข]

nau2 : , , , , , , , , ,
nau4 : , ,
nau5 : , ,
nau6 : , , , , , , 𰶌, , 𬭦,

ne[แก้ไข]

ne1 : 𫬤

nei[แก้ไข]

nei4 : , , , , , , , , , , , 𥮜, , , , , , , ,
nei5 : , , , , , , , , , , , , , 𦴪, , ,
nei6 : , , , , , , , , , , , , , ,

neng[แก้ไข]

neng2 : 𠽒

neoi[แก้ไข]

neoi5 : , , , , , , , , , ,
neoi6 : , 𬭗

neot[แก้ไข]

neot6 : , , , , , , ,

ng[แก้ไข]

ng2 :
ng4 : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
ng5 : , , , , , , , , 𠵦, , , , ,
ng6 : , , , , , , , , , , , , , , , , ,

ngaa[แก้ไข]

ngaa3 : 𫜰,
ngaa4 : , , , , , , , , , 𬹺
ngaa5 : , , , , , , , 㿿, , , , ,
ngaa6 : 𬁺, , 𦜖, , , 𧧝, 𬣨,

ngaai[แก้ไข]

ngaai4 : , , , , , , , , , , ,
ngaai6 : , , , , , , , , 𬤩, , , , 𱉪

ngaak[แก้ไข]

ngaak6 : 𠱘, 𠸺, , , , , 𰵤, , 𱂥, ,

ngaam[แก้ไข]

ngaam1 :
ngaam4 : , , 𫭲, , , 𪨷, 𰎠, , , , , , , 𰦾, , , , ,

ngaan[แก้ไข]

ngaan4 : , , , , , , ,
ngaan5 :
ngaan6 : , , , , , ,

ngaang[แก้ไข]

ngaang6 : ,

ngaap[แก้ไข]

ngaap3 : 𫫄

ngaat[แก้ไข]

ngaat6 : , , , , , 𰿴

ngaau[แก้ไข]

ngaau1 : 𢯎, 𢲷, 𥅟
ngaau4 : , , , , , 𥁒, , , 𬳁
ngaau5 : , , 𫜪

ngai[แก้ไข]

ngai1 : 𠱓, 𫩳, 𠼮
ngai4 : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𫐐, , , , , , , 𫠜
ngai5 : , , , 𭩚, , 𥐟, , , , , , 𰲹, , , 𰹵, , , , , , 𫖮, 𬱟,
ngai6 : , , 𠎵, , , , , , , , , , , 𣫛, , , 羿, 𦐒, , , , , , , , 𰳵, , , 𰵖, , , , 𰵵, , , , , , , 𮬜

ngak[แก้ไข]

ngak1 :

ngam[แก้ไข]

ngam4 : , , ,

ngan[แก้ไข]

ngan1 :
ngan3 :
ngan4 : , , , , , 𣘴, , 泿, , , , , , , , , , , , , , , ,
ngan6 : , 𪺽,

ngang[แก้ไข]

ngang2 : 𬒔

ngap[แก้ไข]

ngap6 : , 𪴯, , , , , , , , 𩽹

ngat[แก้ไข]

ngat6 : , , , , , , , , , , , , , , , , , , 鼿,

ngau[แก้ไข]

ngau1 : , , , , , , 𰽭
ngau4 : , , , ,
ngau5 : , , , , ,
ngau6 : 𩥋

ngit[แก้ไข]

ngit6 : , , , , , , 𫜩

ngo[แก้ไข]

ngo4 : , , , 𠹷, , , , , , , , , , , , , , , , , , 𰵑, , 𰵮, , , , 𨱂, , , , , , , ,
ngo5 : , 𢦓, , , , , , 𱅗
ngo6 : , 𢛶, , , 饿

ngoi[แก้ไข]

ngoi2 :
ngoi4 : , , , , , , , , 𫘤, 𬺃,
ngoi6 : , 𠰻, , , , , , ,

ngok[แก้ไข]

ngok6 : , , , , , , , , , 崿, , 𰎫, , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𨕬, , , , , , , 𩓥, 𫖵, , , , , , , 𱈚, , , 𬸚, ,

ngon[แก้ไข]

ngon6 : , , , , , , , , , 𬴁

ngong[แก้ไข]

ngong4 : , , , , , 㭿, , , ,
ngong6 : ,

ngou[แก้ไข]

ngou1 :
ngou3 : 𦪈
ngou4 : , , , , , , 𢳆, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𪉑, ,
ngou6 : , , , , , 㥿, 𫍵, , 𰾧, , 𨫼

ngung[แก้ไข]

ngung2 : 𢫨, 𢶜

ni[แก้ไข]

ni1 : 𨉖, 𰿰

nik[แก้ไข]

nik1 : , , , , , , , 𣘗, , , , , , ,
nik6 : , , , , , ,

nim[แก้ไข]

nim1 : ,
nim3 :
nim4 : , , , , ,
nim6 : , , , 廿, , 𦁤, ,

nin[แก้ไข]

nin1 : 𢆡,
nin2 : , , , ,
nin4 : , , , , ,
nin5 : , ,
nin6 :

ning[แก้ไข]

ning1 : 𢴕
ning4 : , , , 𪥰, , , , 𡨴, , , 𡩋, , , , , 𰚔, , , , , , , , , 𧉞, , 𧭈, 𫍾, 𬬾, , 𬲲, , 𮫂, , 𫛢,
ning5 : ,
ning6 : , , , 𫪢, , , , , , , , 𤀑, ,

nip[แก้ไข]

nip1 : 𠱃, ,
nip3 : 𫩦
nip6 : , , , , , , , , 𣀳, , , , , 𥬞, , , , , 𦘒, , , , , , , , , , 𫓻, , , , , , , , , ,

nit[แก้ไข]

nit6 : , 𣵀,

niu[แก้ไข]

niu1 :
niu5 : , , , , , , , , , , , , 𬡇, , , , , , , , ,
niu6 : 尿, ,

no[แก้ไข]

no4 : , , , , , ,
no5 : , 𡿺, , ,
no6 : , , , , , , , 𥻟, ,

noek[แก้ไข]

noek6 : ,

noeng[แก้ไข]

noeng4 : , ,

noi[แก้ไข]

noi4 :
noi5 :
noi6 : , , , , , 𡞫, , , , , , , 渿, 𥇧, , , , , ,

nok[แก้ไข]

nok6 : 𢜪, , , , ,

nong[แก้ไข]

nong1 : 𬧟
nong4 : , , , , , 𬴩,
nong5 : 𫼮, , , , ,
nong6 : ,

nou[แก้ไข]

nou4 : , , , , , , ,
nou5 : , , , , , , , , , , , , 𢫓, , 𰡻, , , , , , , , ,
nou6 :

nuk[แก้ไข]

nuk6 : , , , , , , , , , ,

nung[แก้ไข]

nung1 : , , 𬹖, 𪒬
nung4 : , , , , , 𢙐, , 𬂰, , , , , 𤂑, 𪺻, , 𰧾, , , , , , 𫇽, , 𰳺, , , 𫍦, , , , , 𬪩,
nung5 : 𫄣,
nung6 : , 𱌖,

nyun[แก้ไข]

nyun4 :
nyun5 : , , , , , 𫗬,
nyun6 : 𡞾, , , ,