ข้ามไปเนื้อหา

ดัชนี:จำนวนขีดอักษรจีน/14

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี

ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 13.0.0 เรียงตามบล็อกหลักและบล็อกส่วนขยาย A-G อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร

อักษรจีน 14 ขีด[แก้ไข]

รากอักษรจีน 一[แก้ไข]

𠁎, 𠁏, 𠁐, 𠁑, 𠁒, 𫝃, 𫠽, 𬻯, 𰀛, 𰀜

รากอักษรจีน 丨[แก้ไข]

𠁶, 𫡊

รากอักษรจีน 丶[แก้ไข]

𬻾

รากอักษรจีน 丿[แก้ไข]

𠃅, 𬼑

รากอักษรจีน 乙[แก้ไข]

𠄅, 𠄆, 𠄇, 𠄈, 𢆡, 𰁎

รากอักษรจีน 二[แก้ไข]

𠄿, 𪜞, 𫡷, 𰁚

รากอักษรจีน 亠[แก้ไข]

𠅾, 𠅿, 𫡿, 𫢀

รากอักษรจีน 人[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𠍥, 𠍭, 𠍮, 𠍯, 𠍰, 𠍱, 𠍲, 𠍳, 𠍴, 𠍵, 𠍶, 𠍷, 𠍸, 𠍹, 𠍺, 𠍻, 𠍼, 𠍽, 𠍾, 𠍿, 𠎀, 𠎁, 𠎂, 𠎃, 𠎄, 𠎅, 𠎆, 𠎇, 𠎈, 𠎉, 𠎊, 𠎋, 𠎌, 𠎍, 𠎎, 𠎏, 𠎐, 𠎑, 𠎒, 𠎓, 𠎔, 𠎕, 𠎖, 𠎗, 𠎙, 𠎚, 𠎝, 𠎞, 𠎟, 𠎠, 𠎡, 𠎢, 𠎣, 𠎤, 𠎥, 𠎦, 𠎧, 𠎨, 𠎩, 𠎪, 𠎫, 𠎬, 𠎭, 𠎮, 𠎯, 𠎰, 𠎱, 𠎲, 𠎳, 𠎴, 𠏐, 𪝥, 𪝦, 𪝧, 𪝨, 𪝩, 𪝪, 𫣗, 𫣘, 𫣙, 𫣚, 𫣛, 𫣜, 𫣝, 𫣞, 𫣠, 𫣡, 𫣢, 𬿡, 𬿢, 𬿣, 𬿤, 𬿥, 𬿦, 𬿧, 𬿨, 𬿩, 𬿪, 𬿬, 𬿭, 𰂭, 𰂮, 𰂯, 𰂰, 𰂱, 𰂲, , , , 𫣤, 𫣥, 𫣦

รากอักษรจีน 儿[แก้ไข]

, 𠒧, 𠒨, 𠒩, 𠒪, 𠒫, 𠒬, 𠒭, 𠒮, 𠒯, 𫤟, 𫤠, 𭀰, 𭀱, 𭀲, 𭀳, 𰃑, 𰃒

รากอักษรจีน 入[แก้ไข]

𠓸, 𠓹, 𠓺, 𠓻

รากอักษรจีน 八[แก้ไข]

𠔯, 𠔰, 𠔱, 𠭻, 𪞋, 𭁙, 𭁛

รากอักษรจีน 冂[แก้ไข]

𠕨, 𠕩

รากอักษรจีน 冖[แก้ไข]

𭂂, , 𠖜, 𠖝, 𠖞, 𪞕, 𭂄

รากอักษรจีน 冫[แก้ไข]

, , 𠘄, 𠘅, 𠘆, 𠘇, 𠘈, 𠘉, 𠘓, 𪞭, 𫥙, 𭂟, 𭂠, 𭂡, 𰄋, 𰄌

รากอักษรจีน 几[แก้ไข]

, , 𠙨, 𠙩, 𠙪

รากอักษรจีน 凵[แก้ไข]

𠚙, 𠚚, 𢍭, 𫥪, 𫥫, 𭂿, 𰄖, 𫥬

รากอักษรจีน 刀[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , , , , , 𠟂, 𠟃, 𠟄, 𠟅, 𠟆, 𠟇, 𠟈, 𠟉, 𠟊, 𠟋, 𠟌, 𠟍, 𠟎, 𠟏, 𠟐, 𠟑, 𠟒, 𠟓, 𠟔, 𠟕, 𠟖, 𠟗, 𠟘, 𠟙, 𠟚, 𠟛, 𠟜, 𠟝, 𠟞, 𠟟, 𠟡, 𠟢, 𠟣, 𠟤, 𠟥, 𫦖, 𫦗, 𫦙, 𭄑, 𰄾, 𰄿, 𰅀, 𰅁, 𰅂, 𫦚

รากอักษรจีน 力[แก้ไข]

, , , , , , , 𠢠, 𠢡, 𠢢, 𠢣, 𠢤, 𠢥, 𠢦, 𠢧, 𠢨, 𠢩, 𠢪, 𠢫, 𠢬, 𠢭, 𠢮, 𠢯, 𪟤, 𪟥, 𫦸, 𭄿, 𭅀, 𭅁, 𭅃, 𰅖, 𰅗,

รากอักษรจีน 勹[แก้ไข]

𠣽, 𠣾, 𠣿, 𠤀, 𠤁, 𠤂, 𰅠

รากอักษรจีน 匕[แก้ไข]

𠤦, 𠤧, 𠤨

รากอักษรจีน 匚[แก้ไข]

, , , , 𠥙, 𠥚, 𠥛, 𪟱

รากอักษรจีน 匸[แก้ไข]

𠥷

รากอักษรจีน 十[แก้ไข]

𠦽, 𠦾, 𠦿, 𪟷, 𫧦, 𰅽, 𰅾, 𫧧, 𫧨

รากอักษรจีน 卜[แก้ไข]

𠨆, 𠨇, 𪠀, 𫧵

รากอักษรจีน 卤[แก้ไข]

𱊻

รากอักษรจีน 卩[แก้ไข]

𠨥, 𫧾

รากอักษรจีน 厂[แก้ไข]

, , , , , , 𠪙, 𠪚, 𠪛, 𠪜, 𠪝, 𠪞, 𠪟, 𠪠, 𠪡, 𠪢, 𠪣, 𠪤, 𠪥, 𠪦, 𠪧, 𠪨, 𠪩, 𠪪, 𠪫, 𠪬, 𪠖, 𪠗, 𫨜, 𫨝, 𭆓, 𭆔, 𭆕, 𰆨, 𰆩,

รากอักษรจีน 厶[แก้ไข]

, 𠔲, 𠬍, 𠬎, 𠬏, 𠬐

รากอักษรจีน 又[แก้ไข]

, , 𠭼, 𠭽, 𠭾, 𠭿, 𠮀, 𠮁, 𠮂, 𡪞, 𪠰, 𫩈, 𭆵, 𭆶, 𰇅

รากอักษรจีน 口[แก้ไข]

𭈰, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𠁷, 𠻔, 𠻕, 𠻖, 𠻗, 𠻘, 𠻙, 𠻚, 𠻛, 𠻜, 𠻝, 𠻞, 𠻟, 𠻠, 𠻡, 𠻢, 𠻣, 𠻤, 𠻥, 𠻦, 𠻧, 𠻨, 𠻩, 𠻪, 𠻫, 𠻬, 𠻭, 𠻮, 𠻯, 𠻰, 𠻱, 𠻲, 𠻳, 𠻴, 𠻵, 𠻶, 𠻷, 𠻸, 𠻹, 𠻺, 𠻻, 𠻼, 𠻽, 𠻾, 𠻿, 𠼀, 𠼁, 𠼂, 𠼃, 𠼄, 𠼅, 𠼆, 𠼇, 𠼈, 𠼉, 𠼊, 𠼋, 𠼌, 𠼍, 𠼎, 𠼏, 𠼐, 𠼑, 𠼒, 𠼓, 𠼔, 𠼕, 𠼖, 𠼗, 𠼘, 𠼙, 𠼚, 𠼛, 𠼜, 𠼝, 𠼞, 𠼟, 𠼠, 𠼡, 𠼢, 𠼣, 𠼤, 𠼥, 𠼦, 𠼧, 𠼨, 𠼩, 𠼪, 𠼫, 𠼬, 𠼭, 𠼮, 𠼯, 𠼰, 𠼱, 𠼲, 𠼳, 𠼴, 𠼵, 𠼶, 𠼷, 𠼸, 𠼹, 𠼺, 𠼻, 𠼼, 𠼽, 𠼾, 𠼿, 𠽀, 𠽁, 𠽂, 𠽃, 𠽄, 𠽅, 𠽆, 𠽇, 𠽈, 𠽉, 𠽊, 𠽋, 𠽌, 𠽍, 𠽎, 𠽏, 𠽐, 𠽑, 𠽒, 𠽓, 𠽔, 𠽕, 𠽖, 𠽗, 𠽘, 𠽙, 𠽚, 𠽛, 𠽜, 𠽝, 𠽞, 𠽟, 𠽠, 𪡸, 𪡹, 𪡺, 𪡻, 𪡼, 𪡽, 𪡾, 𪡿, 𪢀, 𪢁, 𪢂, 𪢃, 𪢄, 𫝚, 𫫓, 𫫔, 𫫖, 𫫗, 𫫘, 𫫙, 𫫜, 𫫝, 𫫞, 𫫠, 𫫡, 𫫣, 𫫤, 𫫥, 𫫦, 𫫧, 𭉾, 𭉿, 𭊀, 𭊁, 𭊂, 𭊃, 𭊄, 𭊆, 𭊇, 𭊈, 𭊉, 𭊌, 𭊍, 𭊎, 𭊏, 𭊐, 𭊑, 𭊒, 𭊓, 𭊔, 𭊕, 𭊖, 𭊗, 𭊘, 𭊙, 𭊚, 𭊛, 𭊜, 𭊝, 𭊞, 𭊟, 𭊠, 𰈟, 𰈠, 𰈡, 𰈢, 𰈣, 𰈤, 𰈥, 𰈦, 𰈧, 𰈨, , , 𫫫, 𫫯, 𫫴, 𭊡, 𭊬, 𭊭, 𭊮, 𭊷, 𭊹, 𭊺

รากอักษรจีน 囗[แก้ไข]

, , , , , 𡈕, 𡈖, 𡈗, 𡈘, 𡈙, 𡈚, 𡈛, 𡈜, 𡈝, 𡈞, 𡈟, 𡈠, 𡈡, 𪢯, 𫭑, 𭍬, 𭍭, 𭍮, 𭍯, 𭍰, 𰉓

รากอักษรจีน 土[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𡏭, 𡏮, 𡏯, 𡏰, 𡏱, 𡏲, 𡏳, 𡏴, 𡏵, 𡏶, 𡏷, 𡏸, 𡏹, 𡏺, 𡏻, 𡏼, 𡏽, 𡏾, 𡏿, 𡐀, 𡐁, 𡐂, 𡐃, 𡐄, 𡐅, 𡐆, 𡐇, 𡐈, 𡐉, 𡐊, 𡐋, 𡐌, 𡐍, 𡐎, 𡐏, 𡐐, 𡐑, 𡐒, 𡐓, 𡐔, 𡐕, 𡐖, 𡐗, 𡐘, 𡐙, 𡐚, 𡐛, 𡐜, 𡐝, 𦥈, 𪤎, 𪤏, 𪤐, 𪤑, 𪤒, 𪤓, 𪤔, 𪤕, 𪤖, 𪤗, 𪤘, 𫝠, 𫮛, 𫮜, 𫮞, 𫮟, 𫮠, 𫮡, 𭏝, 𭏞, 𭏟, 𭏠, 𭏡, 𭏢, 𭏣, 𭏥, 𭏦, 𭏧, 𭏨, 𭏩, 𰊙, 𰊚, 𰊛, 𰊜, 𰊝, 𰊞, 𰊟, 𰊠, 𰊡, 𰊢, 𰊣, 𰊤, 𰊥, , , , , , , , 𫮤, 𫮥, 𫮩, 𭏫, 𭏴

รากอักษรจีน 士[แก้ไข]

, 𡔶, 𡔸, 𡔹, 𡔺, 𡔻, 𫯃, 𫯄, 𭐗, 𰋋, 𰋌,

รากอักษรจีน 夂[แก้ไข]

𫯊

รากอักษรจีน 夊[แก้ไข]

, 𡕲, 𡕳, 𡕴, 𡕵, 𭐪, 𭐫

รากอักษรจีน 夕[แก้ไข]

, , , , , 𡖶, 𡖷, 𡖸, 𡖹, 𡖺, 𡖻, 𡖼, 𡖽, 𡖾, 𢆣, 𪤽, 𫯓, 𫯔, 𭐼, 𭐽, 𰋔, 𰋕

รากอักษรจีน 大[แก้ไข]

, , , 𡙬, 𡙭, 𡙮, 𡙯, 𡙰, 𡙱, 𡙲, 𡙳, 𡙴, 𡙵, 𡙶, 𪥜, 𪥝, 𪥞, 𫯵, 𫯶, 𫯷, 𭑠, 𰋯, 𰋰

รากอักษรจีน 女[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𡠗, 𡠙, 𡠚, 𡠛, 𡠜, 𡠝, 𡠞, 𡠟, 𡠠, 𡠡, 𡠢, 𡠤, 𡠥, 𡠦, 𡠧, 𡠨, 𡠩, 𡠪, 𡠫, 𡠬, 𡠭, 𡠮, 𡠯, 𡠰, 𡠱, 𡠳, 𡠴, 𡠵, 𡠶, 𡠷, 𡠸, 𡠹, 𡠺, 𡠻, 𡠼, 𡠽, 𡠾, 𡠿, 𡡀, 𡡁, 𡡂, 𡡃, 𡡄, 𡡅, 𡡆, 𡡇, 𡡈, 𡡉, 𡡊, 𡡋, 𡡌, 𡡍, 𡡎, 𪦗, 𪦘, 𪦙, 𪦚, 𪦛, 𪦜, 𪦝, 𪦞, 𪦟, 𫝭, 𫱟, 𫱠, 𫱢, 𫱣, 𫱤, 𫱥, 𫱦, 𫱧, 𫱨, 𫱪, 𫱫, 𭒒, 𭒓, 𭒕, 𭒖, 𭒗, 𭒘, 𭒙, 𭒚, 𭒛, 𭒜, 𭒝, 𰌕, , , , 𫱰, 𫱴

รากอักษรจีน 子[แก้ไข]

, , 𡦑, 𡦒, 𡦓, 𡦔, 𡦕, 𡦖, 𪧀, 𫲭, 𫲮, 𭓗, 𭓘, 𰌯, 𫲯

รากอักษรจีน 宀[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , , 𡩻, 𡩼, 𡩽, 𡩾, 𡩿, 𡪀, 𡪁, 𡪂, 𡪃, 𡪄, 𡪅, 𡪆, 𡪇, 𡪈, 𡪉, 𡪊, 𡪋, 𡪌, 𡪍, 𡪎, 𡪏, 𡪐, 𡪑, 𡪒, 𡪓, 𡪔, 𡪕, 𡪖, 𡪗, 𡪘, 𡪙, 𡪚, 𡪛, 𡪜, 𡪝, 𪧡, 𪧢, 𪧣, 𪧤, 𪧥, 𫝰, 𫳯, 𫳰, 𫳲, 𫳳, 𫳴, 𫳵, 𫳶, 𫳷, 𫳸, 𫳹, 𫳺, 𫳻, 𫳼, 𭔍, 𭔎, 𭔏, 𭔐, 𰍘, 𰍙, 𰍚, , 𭔔

รากอักษรจีน 寸[แก้ไข]

, 𡬽, 𡬾, 𡬿, 𡭀, 𡭁, 𡭂, 𭔽, 𭔾, 𭔿, 𰍥

รากอักษรจีน 小[แก้ไข]

, , 𡮞, 𡮟, 𡮠, 𡮡, 𡮢, 𡮣, 𡮤, 𡮥, 𪨃, 𫵆, 𫵇

รากอักษรจีน 尢[แก้ไข]

𡰋, 𡰌, 𡰍, 𡰎, 𡰏, 𭕓

รากอักษรจีน 尸[แก้ไข]

, , , , , 𡳄, 𡳅, 𡳆, 𡳇, 𡳈, 𡳉, 𡳊, 𡳋, 𡳌, 𡳍, 𡳎, 𡳏, 𪨙, 𪨚, 𫵢, 𫵣, 𫵤, 𫵥, 𭕮, 𭕯, 𰎂

รากอักษรจีน 屮[แก้ไข]

𫵯, 𫵰

รากอักษรจีน 山[แก้ไข]

, , , , , , , 嵿, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𡻘, 𡻙, 𡻚, 𡻛, 𡻜, 𡻝, 𡻞, 𡻟, 𡻠, 𡻡, 𡻢, 𡻣, 𡻤, 𡻥, 𡻦, 𡻧, 𡻨, 𡻩, 𡻪, 𡻫, 𡻬, 𡻭, 𡻮, 𡻯, 𡻰, 𡻱, 𡻲, 𡻳, 𡻴, 𡻵, 𡻶, 𡻷, 𡻸, 𡻹, 𡻺, 𡻻, 𡻼, 𡻽, 𡻾, 𡻿, 𡼀, 𡼁, 𡼂, 𡼃, 𡼄, 𡼅, 𡼆, 𡼇, 𡼈, 𡼉, 𪩌, 𪩍, 𪩎, 𪩏, 𪩐, 𪩑, 𪩒, 𫶑, 𫶒, 𫶓, 𭗇, 𭗈, 𭗉, 𭗊, 𭗋, 𭗌, 𭗍, 𭗎, 𭗏, 𭗐, 𭗑, 𭗒, 𭗓, 𰎱, 𰎲, 𰎳, 𰎴, , , , 𫶕, 𭗗, 𭗝

รากอักษรจีน 巛[แก้ไข]

𢀂, 𰏅

รากอักษรจีน 工[แก้ไข]

, 𪩧, 𫶰, 𫶱

รากอักษรจีน 己[แก้ไข]

𪩯

รากอักษรจีน 巾[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , 𢄟, 𢄠, 𢄡, 𢄢, 𢄣, 𢄤, 𢄥, 𢄦, 𢄧, 𢄨, 𢄩, 𢄪, 𢄫, 𢄬, 𢄭, 𢄮, 𢄯, 𢄰, 𢄱, 𢄲, 𪩻, 𭘳, 𰏞, ,

รากอักษรจีน 干[แก้ไข]

𢆢, 𢆤, 𫷛, 𭙄, 𭙅, 𭙆, 𰏬, 𰏭

รากอักษรจีน 幺[แก้ไข]

, 𢇌, 𢇍, 𢇎, 𢇏, 𫷤

รากอักษรจีน 广[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , 𢊕, 𢊖, 𢊗, 𢊘, 𢊙, 𢊚, 𢊛, 𢊜, 𢊝, 𢊞, 𢊟, 𢊠, 𢊡, 𢊢, 𢊣, 𢊤, 𢊥, 𢊦, 𢊧, 𢊨, 𢊩, 𢊪, 𢊫, 𢊬, 𪪞, 𪪟, 𪪠, 𫷼, 𫷽, 𫷾, 𫷿, 𭙮, 𭙯, 𭙱, 𭙲, 𭙳, 𰏿, 𰐀, 𰐁, , ,

รากอักษรจีน 廴[แก้ไข]

𦋪, 𪪲

รากอักษรจีน 廾[แก้ไข]

, 𢍦, 𢍧, 𢍨, 𢍩, 𢍪, 𢍫, 𭚚,

รากอักษรจีน 弋[แก้ไข]

𰐑

รากอักษรจีน 弓[แก้ไข]

, , , 𢐒, 𢐓, 𢐔, 𢐕, 𢐖, 𢐗, 𢐘, 𢐙, 𢐚, 𢐛, 𢐜, 𢐝, 𪫂, 𫸻, 𭛄, 𰐟, ,

รากอักษรจีน 彐[แก้ไข]

𢑨, 𢑩, 𢑪, 𢑫, 𢑬

รากอักษรจีน 彡[แก้ไข]

, , , 𢒩, 𢒪, 𭛖, 𭛗, 𭛘, 𭛙, 𭛚

รากอักษรจีน 彳[แก้ไข]

, , , , , , 𢕏, 𢕐, 𢕑, 𢕒, 𢕓, 𢕔, 𢕕, 𢕖, 𢕗, 𢕘, 𢕙, 𢕚, 𢕛, 𢕜, 𢕝, 𢕞, 𢕟, 𢕠, 𢕡, 𢕢, 𢕣, 𢕤, 𢕥, 𢕦, 𢕨, 𢕩, 𪫖, 𪫗, 𪫘, 𫹢, 𭛾, 𭛿, 𭜀, 𰐷,

รากอักษรจีน 心[แก้ไข]

𭝶, , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𫺮, 𫺯, 𫺱, 𫺲, 𫺴, 𫺵, 𫺷, 𭝸, 𭝾, 𭞀, 𭞁, 𭞂, 𭞃, 𭞇, 𭞉, 𭞊, 𭞌, 𰑼, 𰒁, 𰒃, 𰒄, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𠕫, 𢟠, 𢟡, 𢟢, 𢟣, 𢟤, 𢟥, 𢟦, 𢟧, 𢟨, 𢟩, 𢟪, 𢟫, 𢟬, 𢟭, 𢟮, 𢟯, 𢟰, 𢟱, 𢟲, 𢟳, 𢟴, 𢟵, 𢟶, 𢟷, 𢟸, 𢟹, 𢟺, 𢟻, 𢟼, 𢟽, 𢟾, 𢟿, 𢠀, 𢠁, 𢠂, 𢠃, 𢠄, 𢠅, 𢠆, 𢠇, 𢠈, 𢠉, 𢠊, 𢠋, 𢠌, 𢠍, 𢠎, 𢠏, 𢠐, 𢠑, 𢠒, 𢠓, 𢠔, 𢠕, 𢠖, 𢠗, 𢠘, 𢠙, 𢠚, 𢠛, 𢠜, 𢠝, 𢠞, 𢠟, 𢠠, 𢠡, 𢠢, 𢠣, 𢠤, 𢠥, 𢠦, 𢠧, 𢠨, 𢠩, 𢠪, 𢠫, 𢠬, 𢠭, 𢠮, 𢠯, 𢠰, 𦑑, 𪬟, 𪬠, 𪬡, 𪬢, 𪬣, 𪬤, 𪬥, 𪬦, 𪬧, 𫺹, 𫺺, 𫺻, 𫺿, 𫻀, 𫻁, 𭞎, 𭞒, 𭞙, 𭞚, 𭞛, 𭞜, 𭞝, 𭞞, 𭞟, 𭞠, 𭞡, 𭞣, 𭞤, 𭞥, 𰒅, 𰒆, 𰒇, 𰒈, 𰒉, , , 𫻄, 𫻅, 𭞯, 𭞰, 𭞷

รากอักษรจีน 戈[แก้ไข]

, , , , , , , 𠎶, 𢧢, 𢧣, 𢧤, 𢧥, 𢧦, 𢧧, 𢧩, 𢧪, 𢧫, 𢧬, 𢧭, 𢧮, 𢧯, 𢧰, 𢧱, 𪭓, 𫼁, 𭟹, 𰒯

รากอักษรจีน 戶[แก้ไข]

𢩘, 𢩙, 𢩚, 𢩛

รากอักษรจีน 手[แก้ไข]

, , , , 𫽬, 𫽭, 𫽯, 𭡻, 𭡼, 𰔕, 𰔙, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 㨿, , , , 𢲳, 𢲴, 𢲵, 𢲶, 𢲷, 𢲸, 𢲹, 𢲺, 𢲻, 𢲼, 𢲽, 𢲾, 𢲿, 𢳀, 𢳁, 𢳂, 𢳃, 𢳄, 𢳅, 𢳆, 𢳇, 𢳈, 𢳉, 𢳊, 𢳋, 𢳌, 𢳍, 𢳎, 𢳏, 𢳐, 𢳑, 𢳒, 𢳓, 𢳔, 𢳕, 𢳖, 𢳗, 𢳘, 𢳙, 𢳚, 𢳛, 𢳜, 𢳝, 𢳞, 𢳟, 𢳠, 𢳡, 𢳢, 𢳣, 𢳤, 𢳥, 𢳦, 𢳧, 𢳨, 𢳩, 𢳪, 𢳫, 𢳬, 𢳭, 𢳮, 𢳯, 𢳰, 𢳱, 𢳲, 𢳳, 𢳴, 𢳵, 𢳶, 𢳷, 𢳸, 𢳹, 𢳺, 𢳻, 𢳼, 𢳽, 𢳾, 𢳿, 𢴀, 𢴁, 𢴂, 𢴃, 𢴄, 𢴅, 𢴆, 𢴇, 𢴈, 𢴉, 𢴊, 𢴋, 𢴌, 𢴍, 𢴎, 𢴏, 𢴐, 𢴑, 𢴒, 𢴓, 𢴔, 𢴖, 𢴗, 𢴘, 𢴙, 𢴚, 𢴛, 𢴜, 𢴝, 𢴞, 𢴟, 𪮣, 𪮤, 𪮥, 𪮦, 𪮧, 𪮨, 𪮩, 𪮪, 𫝾, 𫽸, 𫽹, 𫽻, 𫽼, 𫽽, 𫽿, 𫾀, 𫾁, 𭢈, 𭢉, 𭢊, 𭢋, 𭢍, 𭢏, 𭢐, 𭢒, 𭢓, 𭢔, 𭢕, 𭢖, 𰔠, 𰔡, 𰔢, 𰔣, 𰔤, 𰔥, , , , , , , , 𢴕, 𫾃, 𭢜, 𭢡,

รากอักษรจีน 支[แก้ไข]

𢻚, 𢻛, 𢻜, 𫾣

รากอักษรจีน 攴[แก้ไข]

, , , , , , , 𢾦, 𢾧, 𢾨, 𢾩, 𢾪, 𢾫, 𢾬, 𢾭, 𢾮, 𢾯, 𢾰, 𢾱, 𢾲, 𢾳, 𢾴, 𢾵, 𢾶, 𢾷, 𢾸, 𢾹, 𢾺, 𢾻, 𢾼, 𢾽, 𢾾, 𢾿, 𢿀, 𢿁, 𢿂, 𢿃, 𢿄, 𢿅, 𪯑, 𪯒, 𫿈, 𫿉, 𫿊, 𫿋, 𫿌, 𭤃, 𭤄, 𭤆, 𭤇, 𰕑, , 𭤋

รากอักษรจีน 文[แก้ไข]

𪯨, 𪯩, 𪯪, 𰕛

รากอักษรจีน 斗[แก้ไข]

, , 𣂂, 𣂆, 𣂇, 𣂈, 𪯭

รากอักษรจีน 斤[แก้ไข]

, , 𣂶, 𣂷, 𣂸, 𣂹, 𣂺, 𭤥, 𰕡

รากอักษรจีน 方[แก้ไข]

, , 𣄎, 𣄏, 𣄐, 𣄑, 𣄒, 𣄓, 𪯾, 𬀎, 𬀏, 𬀐, 𭥁, 𰕯

รากอักษรจีน 日[แก้ไข]

𭦬, , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𣉒, 𣉓, 𣉔, 𣉕, 𣉖, 𣉗, 𣉘, 𣉙, 𣉚, 𣉛, 𣉜, 𣉝, 𣉞, 𣉟, 𣉠, 𣉢, 𣉣, 𣉤, 𣉥, 𣉦, 𣉧, 𣉨, 𣉩, 𣉪, 𣉫, 𣉬, 𣉭, 𣉮, 𣉯, 𣉰, 𣉱, 𣉲, 𣉳, 𣉴, 𣉵, 𣉶, 𣉷, 𣉸, 𣉹, 𣉺, 𪰸, 𪰹, 𪰺, 𪰻, 𪰼, 𪰽, 𬁊, 𬁋, 𬁌, 𬁍, 𬁎, 𭧂, 𭧃, 𭧄, 𭧅, 𭧆, 𭧇, 𭧈, 𭧉, 𭧊, 𭧋, 𭧌, 𭧍, 𭧎, 𭧏, 𭧐, 𭧑, 𰖛, 𰖜, 𰖝, 𰖞, 𰖟, 𰖠, , , , 𬁒, 𭧒, 𭧕, 𭧙, ,

รากอักษรจีน 曰[แก้ไข]

, , 𣍃, 𣍄, 𣍅, 𬁨, 𬁩, 𬁪, 𭨞, 𰗁

รากอักษรจีน 月[แก้ไข]

, , , 𣎍, 𣎎, 𣎏, 𣎐, 𣎑, 𪱟, 𪱨, 𪱩, 𪱪, 𬂇, 𬂈, 𬂉, 𬂊, 𬂋, 𬂌, 𭩁, 𭩂, 𰗋

รากอักษรจีน 木[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 榿, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𣕤, 𣖪, 𣖫, 𣖬, 𣖭, 𣖮, 𣖯, 𣖰, 𣖱, 𣖲, 𣖳, 𣖴, 𣖵, 𣖶, 𣖷, 𣖸, 𣖹, 𣖺, 𣖻, 𣖼, 𣖽, 𣖾, 𣖿, 𣗀, 𣗁, 𣗂, 𣗃, 𣗄, 𣗅, 𣗆, 𣗇, 𣗈, 𣗉, 𣗊, 𣗋, 𣗌, 𣗍, 𣗎, 𣗏, 𣗐, 𣗑, 𣗒, 𣗓, 𣗔, 𣗕, 𣗖, 𣗗, 𣗘, 𣗙, 𣗚, 𣗛, 𣗜, 𣗝, 𣗞, 𣗟, 𣗠, 𣗡, 𣗢, 𣗣, 𣗤, 𣗥, 𣗦, 𣗧, 𣗨, 𣗩, 𣗪, 𣗫, 𣗬, 𣗭, 𣗮, 𣗯, 𣗰, 𣗱, 𣗲, 𣗳, 𣗴, 𣗵, 𣗶, 𣗷, 𣗸, 𣗹, 𣗺, 𣗻, 𣗼, 𣗽, 𣗾, 𣗿, 𣘀, 𣘁, 𣘂, 𣘃, 𣘄, 𣘅, 𣘆, 𣘇, 𣘈, 𣘉, 𣘊, 𣘋, 𣘌, 𣘍, 𣘎, 𣘏, 𣘐, 𣘑, 𣘒, 𣘓, 𣘔, 𪳈, 𪳉, 𪳊, 𪳋, 𪳌, 𪳍, 𪳎, 𪳏, 𪳐, 𪳑, 𪳒, 𪳓, 𪳔, 𪳕, 𪳖, 𪳗, 𪳘, 𪳙, 𪳚, 𪳛, 𪳜, 𫞋, 𫞌, 𬃯, 𬃰, 𬃱, 𬃲, 𬃳, 𬃴, 𬃷, 𬃻, 𬃼, 𬃽, 𬃿, 𬄀, 𬄁, 𬄂, 𬄄, 𬄅, 𬄆, 𭫒, 𭫓, 𭫔, 𭫕, 𭫖, 𭫗, 𭫘, 𭫚, 𭫛, 𭫜, 𭫝, 𭫞, 𭫟, 𰘇, 𰘈, 𰘉, 𰘊, 𰘋, 𰘌, 𰘍, 𰘎, 𰘏, 𰘐, 𰘑, 𰘒, 𰘓, 𰘔, 𰘕, , , , , , , , , , , , , 𬄋, 𬄌, 𭫨, 𭫩,

รากอักษรจีน 欠[แก้ไข]

, , , , , 㰿, , , 𣣲, 𣣳, 𣣴, 𣣵, 𣣶, 𣣷, 𣣸, 𣣹, 𣣺, 𣣻, 𣣼, 𣣽, 𣣾, 𣣿, 𣤀, 𣤁, 𣤂, 𣤃, 𣤄, 𣤅, 𣤆, 𣤇, 𪴱, 𬅭, 𬅮, 𬅯, 𭭒, 𰙖, 𰙗

รากอักษรจีน 止[แก้ไข]

, , , 𣦐, 𣦑, 𣦒, 𣦓, 𪴻, 𬆆, 𬆇, 𭭬, 𭭭, 𰙴, 𰙵

รากอักษรจีน 歹[แก้ไข]

, , , , , , , , 𣩄, 𣩅, 𣩆, 𣩇, 𣩈, 𣩉, 𣩊, 𣩋, 𣩌, 𪵆, 𭮜

รากอักษรจีน 殳[แก้ไข]

, , , 𣪮, 𣪯, 𣪰, 𣪱, 𣪲, 𣪳, 𣪴, 𣪵, 𬆭, 𭮹, 𭮻, 𬆰

รากอักษรจีน 毋[แก้ไข]

, 𣫺, 𣫻, 𣫼, 𪵔

รากอักษรจีน 比[แก้ไข]

𣬎, 𣬏, 𣬐, 𣬑, 𪵕

รากอักษรจีน 毛[แก้ไข]

, , , , , , , 𣯅, 𣯆, 𣯇, 𣯈, 𣯉, 𣯊, 𣯋, 𣯌, 𣯍, 𣯎, 𣯏, 𣯐, 𣯑, 𣯒, 𣯓, 𣯔, 𣯕, 𣯖, 𣯗, 𣯘, 𣯙, 𣯚, 𣯛, 𣯜, 𣯝, 𣯞, 𣯟, 𣯠, 𣯡, 𣯢, 𪵠, 𬇃, 𬇄, 𭯠, 𭯡, 𭯢, 𰚧, 𰚨, 𰚩, 𰚪, 𰚫, 𰚬, 𰚭, 𰚮,

รากอักษรจีน 氏[แก้ไข]

𣱐, 𬇎

รากอักษรจีน 气[แก้ไข]

, 𣱩, 𪵧, 𬇒

รากอักษรจีน 水[แก้ไข]

𭱉, , 𬈛, 𬈡, , , , , , , , , , , , , , , , , , 滿, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 㴿, , , , , , , , , , , 𣻍, 𣻎, 𣻏, 𣻐, 𣻑, 𣻒, 𣻓, 𣻔, 𣻕, 𣻖, 𣻗, 𣻘, 𣻙, 𣻚, 𣻛, 𣻜, 𣻝, 𣻞, 𣻟, 𣻠, 𣻡, 𣻢, 𣻣, 𣻤, 𣻥, 𣻦, 𣻧, 𣻨, 𣻩, 𣻪, 𣻫, 𣻬, 𣻭, 𣻮, 𣻯, 𣻰, 𣻱, 𣻲, 𣻳, 𣻵, 𣻶, 𣻷, 𣻸, 𣻹, 𣻺, 𣻻, 𣻼, 𣻽, 𣻾, 𣻿, 𣼀, 𣼁, 𣼂, 𣼃, 𣼄, 𣼅, 𣼆, 𣼇, 𣼈, 𣼉, 𣼊, 𣼋, 𣼌, 𣼍, 𣼎, 𣼏, 𣼐, 𣼑, 𣼒, 𣼓, 𣼔, 𣼕, 𣼖, 𣼗, 𣼘, 𣼚, 𣼛, 𣼜, 𣼝, 𣼞, 𣼟, 𣼠, 𣼡, 𣼢, 𣼣, 𣼤, 𣼥, 𣼦, 𣼧, 𣼨, 𣼩, 𣼪, 𣼫, 𣼬, 𣼭, 𣼮, 𣼯, 𣼰, 𣼱, 𣼲, 𣼳, 𣼴, 𣼵, 𣼶, 𣼷, 𣼸, 𣼹, 𣼺, 𣼻, 𣼼, 𣼽, 𣼾, 𣼿, 𣽀, 𣽁, 𣽂, 𪶿, 𪷀, 𪷁, 𪷂, 𪷃, 𪷄, 𪷅, 𪷆, 𪷇, 𪷈, 𪷉, 𪷊, 𬈥, 𬈦, 𬈧, 𬈨, 𬈪, 𬈫, 𬈬, 𬈭, 𬈮, 𬈯, 𬈱, 𭱷, 𭱸, 𭱹, 𭱼, 𭱽, 𭱾, 𭱿, 𭲀, 𭲂, 𭲃, 𭲄, 𭲅, 𭲆, 𭲇, 𭲈, 𭲉, 𭲊, 𭲋, 𭲌, 𭲍, 𭲎, 𭲏, 𭲑, 𰜱, 𰜲, 𰜳, 𰜴, 𰜵, 𰜶, 𰜷, 𰜸, 𰜹, 𰜺, 𰜻, 𰜼, 𰜽, 𰜾, 𰜿, 𰝀, 𰝁, 𰝂, , , , , , , , , , 𬈵, 𬈸, 𭲗, 𭲤,

รากอักษรจีน 火[แก้ไข]

, , 𭵠, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𤌇, 𤌈, 𤌉, 𤌊, 𤌋, 𤌌, 𤌍, 𤌎, 𤌏, 𤌐, 𤌑, 𤌒, 𤌓, 𤌔, 𤌕, 𤌖, 𤌗, 𤌘, 𤌙, 𤌚, 𤌛, 𤌜, 𤌝, 𤌞, 𤌟, 𤌠, 𤌡, 𤌢, 𤌣, 𤌤, 𤌥, 𤌦, 𤌧, 𤌨, 𤌩, 𤌪, 𤌫, 𤌬, 𤌭, 𤌮, 𤌯, 𤌰, 𤌱, 𤌳, 𤌴, 𤌵, 𤌶, 𤌷, 𤌸, 𤌹, 𤌺, 𤌻, 𤌼, 𤌽, 𤌾, 𤌿, 𤍀, 𤍁, 𤍂, 𤍃, 𤍄, 𤍅, 𤍆, 𤍇, 𤍈, 𤍉, 𤍊, 𤍋, 𤍌, 𤍍, 𤍎, 𪹒, 𪹓, 𪹔, 𪹕, 𪹖, 𪹗, 𪹘, 𪹙, 𪹚, 𪹛, 𪹜, 𪹝, 𪹞, 𪹟, 𪹠, 𫞡, 𬊲, 𬊴, 𬊵, 𬊶, 𬊷, 𬊸, 𬊹, 𬊺, 𬊻, 𬊼, 𬊽, 𬊾, 𭵢, 𭵣, 𭵤, 𭵥, 𭵦, 𭵧, 𭵩, 𭵪, 𭵫, 𭵮, 𭵯, 𭵰, 𭵱, 𰟇, 𰟈, 𰟉, 𰟊, 𰟋, 𰟌, 𰟍, 𰟎, 𰟏, , , , , 𬊿, 𬋀, 𭵶,

รากอักษรจีน 爪[แก้ไข]

, , 𤔢, 𤔣, 𤔤, 𤔥, 𤔦, 𬋯, 𬋰, 𭶴, 𭶵

รากอักษรจีน 父[แก้ไข]

𤕙, 𤕚

รากอักษรจีน 爻[แก้ไข]

, 𠎛

รากอักษรจีน 爿[แก้ไข]

, 𤖏, 𤖐, 𤖑, 𤖒, 𬌉

รากอักษรจีน 片[แก้ไข]

, , , 𤗢, 𤗣, 𤗤, 𤗥, 𤗦, 𤗧

รากอักษรจีน 牙[แก้ไข]

𤘑, 𬌘

รากอักษรจีน 牛[แก้ไข]

, , , , , , , , , , 𤚩, 𤚪, 𤚫, 𤚬, 𤚭, 𤚮, 𤚯, 𤚰, 𤚱, 𤚲, 𤚳, 𤚴, 𤚵, 𤚶, 𤚷, 𤚸, 𤚹, 𤚺, 𤚻, 𤚼, 𤚽, 𤚾, 𤛀, 𤛁, 𤛂, 𤛃, 𤛄, 𤛅, 𤛆, 𤛇, 𤛈, 𤛉, 𪺱, 𪺲, 𪺳, 𬌦, 𬌧, 𭷮, 𭷯, 𰠹, 𰠺, 𭷱

รากอักษรจีน 犬[แก้ไข]

, 𬌾, , , , , , , , , , , , , , , 𤠹, 𤠺, 𤠻, 𤠼, 𤠽, 𤠾, 𤠿, 𤡀, 𤡁, 𤡂, 𤡃, 𤡄, 𤡅, 𤡆, 𤡇, 𤡈, 𤡉, 𤡊, 𤡋, 𤡌, 𤡍, 𤡎, 𤡏, 𤡐, 𤡑, 𤡒, 𤡓, 𤡔, 𤡕, 𤡖, 𤡗, 𤡘, 𤡙, 𤡚, 𤡛, 𤡜, 𤡝, 𤡞, 𤡟, 𤡠, 𤡡, 𤡢, 𪻈, 𬍂, 𬍄, 𬍅, 𭸤, 𭸥, 𭸦, 𭸧, 𰡢, 𰡣, 𰡤, 𰡥, , ,

รากอักษรจีน 玄[แก้ไข]

𤣨, 𬍏

รากอักษรจีน 玉[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𤧪, 𤧫, 𤧬, 𤧭, 𤧮, 𤧯, 𤧰, 𤧱, 𤧲, 𤧳, 𤧴, 𤧵, 𤧶, 𤧷, 𤧸, 𤧹, 𤧺, 𤧻, 𤧼, 𤧽, 𤧾, 𤧿, 𤨀, 𤨁, 𤨂, 𤨃, 𤨄, 𤨅, 𤨆, 𤨇, 𤨈, 𤨉, 𤨊, 𤨋, 𤨌, 𤨍, 𤨎, 𤨏, 𤨐, 𤨑, 𤨒, 𤨓, 𪼃, 𪼄, 𪼅, 𪼆, 𪼇, 𪼈, 𪼉, 𪼊, 𪼋, 𪼌, 𪼍, 𪼎, 𪼏, 𫞨, 𬍽, 𬍾, 𬍿, 𬎀, 𬎁, 𬎂, 𬎃, 𬎄, 𭹫, 𭹭, 𰢉, , , , , , 𬎆, 𬎇, 𭹱,

รากอักษรจีน 瓜[แก้ไข]

, , , 𤬈, 𤬉, 𤬊, 𤬋, 𤬌

รากอักษรจีน 瓦[แก้ไข]

, , , , , , 𤭧, 𤭨, 𤭩, 𤭪, 𤭫, 𤭬, 𤭭, 𤭮, 𤭯, 𤭰, 𤭱, 𤭳, 𤭴, 𤭵, 𤭶, 𤭷, 𤭸, 𪼼, 𰢥, 𰢦, , , , 𬎯, 𭺤,

รากอักษรจีน 甘[แก้ไข]

, 𤯈, 𬎲, 𭺮, 𭺯

รากอักษรจีน 生[แก้ไข]

, 𤯲, 𤯳, 𤯴, 𬎺, 𬎻, 𬎼, 𰢯

รากอักษรจีน 用[แก้ไข]

𤰊

รากอักษรจีน 田[แก้ไข]

, , , , 𤲫, 𤲬, 𤲭, 𤲮, 𤲯, 𤲰, 𤲱, 𤲲, 𤲳, 𤲴, 𤲵, 𤲶, 𪽛, 𪽜, 𭻡, 𭻢, 𭻣, 𭻤, 𰣍, 𰣎

รากอักษรจีน 疋[แก้ไข]

, , 𭼄

รากอักษรจีน 疒[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𤷻, 𤷼, 𤷽, 𤷾, 𤷿, 𤸀, 𤸁, 𤸂, 𤸃, 𤸄, 𤸅, 𤸆, 𤸇, 𤸈, 𤸉, 𤸊, 𤸋, 𤸌, 𤸍, 𤸎, 𤸏, 𤸐, 𤸑, 𤸒, 𤸓, 𤸔, 𤸕, 𤸖, 𤸗, 𤸘, 𤸙, 𤸚, 𤸛, 𤸜, 𤸝, 𤸞, 𤸟, 𤸠, 𤸡, 𤸢, 𤸣, 𤸤, 𤸥, 𤸦, 𤸧, 𤸨, 𤸩, 𪽳, 𪽴, 𪽵, 𬏶, 𬏷, 𬏸, 𭼗, 𭼘, 𭼙, 𭼚, 𭼛, 𭼜, 𭼝, 𰣵, 𰣶, 𰣷, 𰣸, 𰣹, , , , , , 𬏹

รากอักษรจีน 癶[แก้ไข]

𭽂, 𤼶, 𭽃

รากอักษรจีน 白[แก้ไข]

, , 𤾈, 𤾉, 𤾊, 𤾋, 𤾌, 𤾍, 𤾎, 𤾏, 𤾐, 𤾑, 𤾒, 𤾓, 𪾂, 𪾃, 𬐏, 𬐐, 𭽝, 𭽞

รากอักษรจีน 皮[แก้ไข]

, , , , , , 𥀀, 𥀁, 𥀂, 𥀃, 𥀄, 𥀅, 𥀆, 𥀇, 𥀈, 𥀉, 𥀊, 𥀋, 𥀌, 𪾈, 𪾉, 𬐖, 𭽯, 𭽰, 𰤯

รากอักษรจีน 皿[แก้ไข]

, , , , , 𥂃, 𥂄, 𥂅, 𥂆, 𪾓, 𪾔, 𬐨, 𬐩, 𬐪, 𬐫, 𬐬, 𬐭, 𬐮, 𬐯, 𭾇, 𭾈, 𭾉, 𭾊, 𭾋, 𰤽, 𰤾, 𰤿

รากอักษรจีน 目[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𥈂, 𥈃, 𥈄, 𥈅, 𥈆, 𥈇, 𥈈, 𥈉, 𥈊, 𥈋, 𥈌, 𥈍, 𥈎, 𥈏, 𥈐, 𥈑, 𥈒, 𥈓, 𥈔, 𥈕, 𥈖, 𥈗, 𥈘, 𥈙, 𥈚, 𥈛, 𥈜, 𥈝, 𥈞, 𥈟, 𥈠, 𥈡, 𥈢, 𥈣, 𥈤, 𥈥, 𥈦, 𥈧, 𥈨, 𥈩, 𥈪, 𥈫, 𥈬, 𥈭, 𥈮, 𥈯, 𥈰, 𥈱, 𥈲, 𥈳, 𥈴, 𥈵, 𥈶, 𥈷, 𥈸, 𥈹, 𥈺, 𥈻, 𪾱, 𪾲, 𪾳, 𪾴, 𬑜, 𬑝, 𭿄, 𭿅, 𭿇, 𭿈, 𭿉, 𭿊, 𭿋, 𭿌, 𭿍, 𭿎, 𭿏, 𰥵, 𰥶, 𰥷, , , 𬑢

รากอักษรจีน 矛[แก้ไข]

, 𥍶, 𥍷, 𥍸, 𥍹, 𥍺, 𥍻, 𥍼, 𥍽, 𥍾, 𥍿, 𥎀, 𥎁, 𬑯

รากอักษรจีน 矢[แก้ไข]

, 𥏪, 𥏫, 𥏬, 𥏭, 𥏮, 𥏯, 𥏰, 𥏱, 𪿌, 𮀅, 𰦚, 𮀆

รากอักษรจีน 石[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𥓺, 𥓻, 𥓼, 𥓽, 𥓾, 𥓿, 𥔀, 𥔁, 𥔂, 𥔃, 𥔄, 𥔅, 𥔆, 𥔇, 𥔈, 𥔉, 𥔊, 𥔋, 𥔌, 𥔍, 𥔎, 𥔏, 𥔐, 𥔑, 𥔒, 𥔓, 𥔔, 𥔕, 𥔖, 𥔗, 𥔘, 𥔙, 𥔚, 𥔛, 𥔜, 𥔝, 𥔞, 𥔟, 𥔠, 𥔡, 𥔢, 𥔣, 𥔤, 𥔥, 𥔦, 𥔧, 𥔨, 𥔩, 𥔪, 𥔫, 𥔬, 𪿪, 𪿫, 𬒖, 𬒗, 𬒘, 𬒙, 𬒚, 𮀬, 𮀭, 𮀮, 𮀯, 𮀰, 𮀱, 𮀲, 𮀳, 𮀵, 𰧋, 𰧌, 𰧍, 𰧎, 𰧏, 𰧐, , , , ,

รากอักษรจีน 示[แก้ไข]

, , , , , 𬓊, 𮂄, 𮂅, 𮂈, 𮂉, 𰨊, 𰨋, 𰨌, 𰨍, , , , , , , , , , 𠖟, 𥛅, 𥛆, 𥛇, 𥛈, 𥛉, 𥛊, 𥛋, 𥛌, 𥛍, 𥛎, 𥛏, 𥛐, 𥛑, 𥛒, 𥛓, 𥛔, 𥛕, 𥛖, 𥛗, 𫀜, 𫀝, 𫀞, 𫀟, 𬓎, 𬓏, 𬓐, 𬓑, 𬓒, 𮂓

รากอักษรจีน 禸[แก้ไข]

𠎘, 𠾧, 𥝄

รากอักษรจีน 禾[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𥟽, 𥟾, 𥟿, 𥠀, 𥠁, 𥠂, 𥠃, 𥠄, 𥠅, 𥠆, 𥠇, 𥠈, 𥠉, 𥠊, 𥠋, 𥠌, 𥠍, 𥠎, 𥠏, 𥠐, 𥠑, 𥠒, 𥠓, 𥠔, 𥠕, 𥠖, 𥠗, 𥠘, 𥠙, 𥠚, 𥠛, 𥠜, 𥠝, 𥠞, 𥠟, 𥠠, 𥠡, 𥠢, 𥠣, 𥠤, 𥠥, 𥠦, 𥠧, 𥠨, 𥠩, 𥠪, 𥠫, 𥠬, 𥠭, 𥠮, 𥠯, 𥠰, 𫀼, 𫀽, 𫀾, 𫀿, 𫁀, 𬓱, 𬓲, 𬓳, 𬓴, 𮃓, 𮃕, 𮃖, 𮃗, 𮃘, 𮃙, 𮃚, 𰨰, ,

รากอักษรจีน 穴[แก้ไข]

, , , , , , , 𥦸, 𥦹, 𥦺, 𥦻, 𥦼, 𥦽, 𥦾, 𥦿, 𥧀, 𥧁, 𥧂, 𥧃, 𥧄, 𥧅, 𥧆, 𥧇, 𥧈, 𥧉, 𥧊, 𥧋, 𥧌, 𥧍, 𥧎, 𥧏, 𫁔, 𫁕, 𮄈, 𮄉, 𮄊, 𮄋, 𰩓, 𰩔, 𰩕

รากอักษรจีน 立[แก้ไข]

, , , , 𥪘, 𥪙, 𥪚, 𥪛, 𥪜, 𥪝, 𥪞, 𥪟, 𥪠, 𥪡, 𥪢, 𥪣, 𥪤, 𫁧, 𫁨, 𬔤, 𬔥, 𬔦, 𮄴, 𮄵, 𮄶, 𰩥, 𰩦, 𰩧, 𰩨,

รากอักษรจีน 竹[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𥮍, 𥮎, 𥮏, 𥮐, 𥮑, 𥮒, 𥮓, 𥮔, 𥮕, 𥮖, 𥮗, 𥮘, 𥮙, 𥮚, 𥮛, 𥮜, 𥮝, 𥮞, 𥮟, 𥮠, 𥮡, 𥮢, 𥮣, 𥮤, 𥮥, 𥮦, 𥮧, 𥮨, 𥮩, 𥮪, 𥮫, 𥮬, 𥮭, 𥮮, 𥮯, 𥮰, 𥮱, 𥮲, 𥮳, 𥮴, 𥮵, 𥮶, 𥮷, 𥮸, 𥮹, 𥮺, 𥮻, 𥮼, 𥮽, 𥮾, 𥮿, 𥯀, 𥯁, 𥯂, 𥯃, 𥯄, 𥯅, 𥯆, 𥯇, 𥯈, 𥯉, 𥯊, 𥯋, 𥯌, 𥯍, 𥯎, 𥯏, 𥯐, 𫂄, 𫂅, 𫂆, 𫂇, 𫂈, 𫂉, 𬕎, 𬕏, 𬕐, 𬕑, 𬕒, 𬕓, 𬕔, 𬕕, 𬕖, 𬕗, 𬕘, 𬕙, 𮅕, 𮅖, 𮅗, 𮅘, 𮅙, 𮅛, 𮅜, 𮅝, 𮅞, 𮅟, 𮅠, 𰩿, 𰪀, 𰪁, 𰪂, 𰪃, 𰪄, , , 𬕟, 𮅨

รากอักษรจีน 米[แก้ไข]

, , , , , , , , , 粿, , , , , , , , 𥺘, 𥺙, 𥺚, 𥺛, 𥺜, 𥺝, 𥺞, 𥺟, 𥺠, 𥺡, 𥺢, 𥺣, 𥺤, 𥺥, 𥺦, 𥺧, 𥺨, 𥺩, 𥺪, 𥺫, 𥺬, 𥺭, 𥺮, 𥺯, 𥺰, 𥺱, 𥺲, 𥺳, 𥺴, 𥺵, 𥺶, 𥺷, 𥺸, 𥺹, 𥺺, 𥺻, 𥺼, 𥺽, 𥺾, 𥺿, 𥻀, 𫃂, 𫃃, 𫃄, 𫃅, 𬖡, 𬖢, 𬖣, 𬖤, 𬖥, 𮇥, 𮇦, 𮇧, 𮇨, 𮇩, 𮇪, 𮇫, 𰪾, 𰪿, 𰫀, 𰫁

รากอักษรจีน 糸[แก้ไข]

, 𬗘, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 綿, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𦁆, 𦁇, 𦁈, 𦁉, 𦁊, 𦁋, 𦁌, 𦁍, 𦁎, 𦁏, 𦁐, 𦁑, 𦁒, 𦁓, 𦁔, 𦁕, 𦁖, 𦁗, 𦁘, 𦁙, 𦁚, 𦁛, 𦁜, 𦁝, 𦁞, 𦁟, 𦁠, 𦁡, 𦁢, 𦁣, 𦁤, 𦁥, 𦁦, 𦁧, 𦁨, 𦁩, 𦁪, 𦁫, 𦁬, 𦁭, 𦁮, 𦁯, 𦁰, 𦁱, 𦁲, 𦁳, 𦁴, 𦁵, 𦁶, 𦁷, 𦁸, 𦁹, 𦁺, 𦁻, 𦁼, 𦁽, 𦁾, 𦁿, 𫃪, 𫃫, 𫃬, 𫃭, 𫃮, 𫃯, 𫃰, 𫃱, 𫃲, 𬗟, 𬗠, 𬗡, 𬗢, 𬗣, 𬗤, 𬗥, 𬗦, 𬗧, 𮈖, 𮈗, 𮈘, 𮈚, 𮈛, 𮈜, 𮈝, 𮈞, 𮈟, 𮈠, 𮈡, 𮈢, 𰫩, 𰫪, 𰫫, 𰫬, 𰫭, , ,

รากอักษรจีน 纟[แก้ไข]

, , , , , , , , 𦈚, 𫄱, 𫄲, 𫄳, 𫄴, 𬘾, 𬘿, 𬙀, 𬙁, 𬙂, 𮉮, 𮉯, 𰬵, 𰬶, 𬙅

รากอักษรจีน 缶[แก้ไข]

, , , , 𦈸, 𦈹, 𦈺, 𦈻, 𦈼, 𦈽, 𦈾, 𦈿, 𦉀, 𫄻, 𬙐, 𮉵, 𰭄

รากอักษรจีน 网[แก้ไข]

, 𬙡, , , , , , , 𦋝, 𦋞, 𦋟, 𦋠, 𦋡, 𦋢, 𦋣, 𦋤, 𦋥, 𦋦, 𦋧, 𦋨, 𦋩, 𦋫, 𦋬, 𦋭, 𦋮, 𫅈, 𮊋, 𮊎, 𮊏, 𮊓, 𰭒, 𰭓

รากอักษรจีน 羊[แก้ไข]

, , , , , , 𦎗, 𦎘, 𦎙, 𦎚, 𦎛, 𦎜, 𦎝, 𦎞, 𦎟, 𦎠, 𦎡, 𬙵, 𬙶, 𮊪, 𮊫, 𮊬, 𮊭

รากอักษรจีน 羽[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , 𦑅, 𦑇, 𦑈, 𦑉, 𦑊, 𦑋, 𦑌, 𦑍, 𦑎, 𦑏, 𦑐, 𦑒, 𦑓, 𦑔, 𦑕, 𦑖, 𦑗, 𫅪, 𬚄, 𮋅, 𮋆, 𮋇, 𮋈, 𰭤,

รากอักษรจีน 老[แก้ไข]

𬚌, 𮋞, 𦓂, 𫅶

รากอักษรจีน 而[แก้ไข]

𦓗, 𮋟, 𰭭, 𰭮

รากอักษรจีน 耒[แก้ไข]

, , , , , , , , 𦓷, 𦓸, 𦓹, 𦓺, 𦓻, 𦓼, 𦓽, 𦓾, 𦓿, 𦔀, 𦔁

รากอักษรจีน 耳[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , , , 𦖈, 𦖉, 𦖊, 𦖋, 𦖌, 𦖍, 𦖎, 𦖏, 𦖐, 𦖑, 𦖒, 𦖓, 𦖔, 𦖕, 𦖖, 𦖘, 𦖙, 𦖚, 𦖛, 𦖜, 𦖝, 𦖞, 𦖟, 𦖠, 𦖡, 𫆇, 𫆈, 𬚞, 𬚟, 𬚠, 𮋳, 𮋴, 𮋵, 𬚡

รากอักษรจีน 聿[แก้ไข]

, , 𦘝, 𦘞, 𦘟, 𫆕

รากอักษรจีน 肉[แก้ไข]

, 𬛃, 𮌜, 𰮫, 𰮮, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𦞙, 𦞚, 𦞛, 𦞜, 𦞝, 𦞞, 𦞟, 𦞠, 𦞡, 𦞢, 𦞣, 𦞤, 𦞥, 𦞦, 𦞧, 𦞨, 𦞩, 𦞪, 𦞫, 𦞬, 𦞭, 𦞮, 𦞯, 𦞰, 𦞱, 𦞲, 𦞳, 𦞴, 𦞵, 𦞶, 𦞷, 𦞸, 𦞹, 𦞺, 𦞻, 𦞼, 𦞽, 𦞾, 𦞿, 𦟀, 𦟁, 𦟂, 𦟃, 𦟄, 𦟅, 𦟆, 𦟇, 𦟈, 𦟉, 𦟊, 𦟋, 𦟌, 𦟍, 𦟎, 𦟏, 𦟐, 𦟑, 𦟒, 𦟕, 𦟖, 𦟗, 𫆩, 𫆪, 𫆫, 𫆬, 𫆭, 𫆮, 𫟊, 𬛍, 𮌦, 𮌧, 𮌩, 𮌪, 𮌬, 𮌭, 𮌮, 𮌯, 𮌰, 𰯁, 𰯂, 𰯃, 𰯄, 𰯅, 𰯇, 𰯈, 𰯉, 𰯊, , , 𮌳, 𮌵

รากอักษรจีน 臣[แก้ไข]

, 𦣫, 𦣬, 𦣮, 𫇈, 𮍑, 𮍒, 𰯲, 𰯳

รากอักษรจีน 自[แก้ไข]

𦤕, 𦤖, 𦤗, 𬛭, 𮍜

รากอักษรจีน 至[แก้ไข]

, 𦥂, 𦥃, 𦥄, 𫇏, 𫇐, 𮍣

รากอักษรจีน 臼[แก้ไข]

, 𦥻, 𦥼, 𦥽, 𦥾, 𦥿, 𦦀, 𦦁, 𦦂, 𦦃, 𦦄, 𮍯, 𰯸, 𰯹,

รากอักษรจีน 舌[แก้ไข]

, , , 𦧟, 𦧠, 𦧡, 𦧢, 𦧣, 𦧤, 𦧥, 𦧦, 𬜈, 𮍹, 𰰆

รากอักษรจีน 舛[แก้ไข]

,

รากอักษรจีน 舟[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , 𦩊, 𦩋, 𦩌, 𦩍, 𦩎, 𦩏, 𦩐, 𦩑, 𦩒, 𦩓, 𦩔, 𦩕, 𦩖, 𦩗, 𦩘, 𦩙, 𦩚, 𦩛, 𦩜, 𨦞, 𫇛, 𬜕, 𬜖, 𮎒, 𮎓, 𰰎, 𬜗

รากอักษรจีน 艮[แก้ไข]

𮎙

รากอักษรจีน 色[แก้ไข]

𦫞, 𦫟, 𦫠, 𦫡, 𦫢, 𦫣, 𬜞

รากอักษรจีน 艸[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𤎀, 𦵇, 𦵡, 𦵢, 𦵣, 𦵤, 𦵥, 𦵦, 𦵧, 𦵨, 𦵩, 𦵪, 𦵫, 𦵬, 𦵭, 𦵮, 𦵯, 𦵰, 𦵱, 𦵲, 𦵳, 𦵴, 𦵵, 𦵶, 𦵷, 𦵸, 𦵹, 𦵺, 𦵻, 𦵼, 𦵽, 𦵾, 𦵿, 𦶀, 𦶁, 𦶂, 𦶃, 𦶄, 𦶅, 𦶆, 𦶇, 𦶈, 𦶉, 𦶊, 𦶋, 𦶌, 𦶍, 𦶎, 𦶏, 𦶐, 𦶑, 𦶒, 𦶓, 𦶔, 𦶕, 𦶖, 𦶗, 𦶘, 𦶙, 𦶚, 𦶛, 𦶜, 𦶝, 𦶞, 𦶟, 𦶠, 𦶡, 𦶢, 𦶣, 𦶤, 𦶥, 𦶦, 𦶧, 𦶨, 𦶩, 𦶪, 𦶫, 𦶬, 𦶭, 𦶮, 𦶯, 𦶰, 𦶱, 𦶲, 𦶳, 𦶴, 𦶵, 𦶶, 𦶷, 𦶸, 𦶹, 𦶺, 𦶻, 𦶼, 𦶽, 𦶾, 𦶿, 𦷀, 𦷁, 𦷂, 𦷃, 𦷄, 𦷅, 𦷆, 𦷇, 𦷈, 𦷉, 𦷊, 𦷋, 𦷌, 𦷍, 𦷎, 𦷏, 𦷐, 𦷑, 𦷒, 𦷓, 𦷔, 𦷕, 𦷖, 𦷗, 𦷘, 𦷙, 𦷚, 𦷛, 𦷜, 𦷝, 𦷞, 𦷟, 𦷠, 𦷡, 𦷢, 𦷣, 𦷤, 𦷥, 𦷦, 𦷧, 𦷨, 𦷩, 𦷪, 𦷫, 𦷬, 𦷭, 𦷮, 𦷯, 𦷰, 𦷱, 𦷲, 𦷳, 𦷴, 𦷵, 𦷶, 𦷷, 𦷸, 𦷹, 𦷺, 𦷻, 𦷼, 𦷽, 𦷾, 𫈶, 𫈷, 𫈸, 𫈹, 𫈺, 𫈻, 𫈼, 𫈽, 𫈾, 𫈿, 𫉀, 𫉁, 𫉂, 𫉃, 𫉄, 𫉅, 𫉆, 𫉇, 𫟔, 𬝨, 𰱫, 𰱬, 𰱭, 𰱮, 𰱯, 𰱰, 𰱱, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𬝵, 𬝶, 𬝷, 𬝸, 𬝹, 𬝺, 𬝻, 𬝽, 𬝾, 𬞀, 𬞁, 𬞂, 𬞃, 𬞄, 𬞇, 𬞉, 𬞋, 𬞌, 𬞍, 𮐡, 𮐢, 𮐣, 𮐥, 𮐦, 𮐧, 𮐨, 𮐩, 𮐪, 𮐫, 𮐬, 𮐭, 𮐮, 𮐯, 𮐰, 𮐱, 𮐲, 𮐳, 𮐴, 𮐵, 𮐶, 𮐷, 𮐸, , , , , 𬞔, 𮑂, 𮑆, 𮑋, 𮑌, 𮑑, 𮑖, ,

รากอักษรจีน 虍[แก้ไข]

, 𧇁, 𧇂, 𧇃, 𧇄, 𧇅, 𧇆, 𧇇, 𧇈, 𧇉, 𧇊, 𧇋, 𧇌, 𧇍, 𧇎, 𫊢, 𰲤, 𰲥, 𰲦

รากอักษรจีน 虫[แก้ไข]

, 𮔔, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𧋞, 𧌃, 𧌄, 𧌅, 𧌆, 𧌇, 𧌈, 𧌉, 𧌊, 𧌋, 𧌌, 𧌍, 𧌎, 𧌏, 𧌐, 𧌑, 𧌒, 𧌓, 𧌔, 𧌕, 𧌖, 𧌗, 𧌘, 𧌙, 𧌚, 𧌛, 𧌜, 𧌝, 𧌟, 𧌠, 𧌡, 𧌢, 𧌣, 𧌤, 𧌥, 𧌦, 𧌧, 𧌨, 𧌩, 𧌪, 𧌫, 𧌬, 𧌭, 𧌮, 𧌯, 𧌱, 𧌲, 𧌳, 𧌴, 𧌵, 𧌶, 𧌷, 𧌸, 𧌹, 𧌺, 𧌻, 𧌼, 𧌽, 𧌾, 𧌿, 𧍀, 𧍁, 𧍂, 𧍃, 𧍄, 𧍅, 𧍆, 𧍇, 𧍈, 𧍉, 𧍊, 𧍋, 𧍌, 𧍍, 𧍎, 𧍏, 𧍐, 𧍑, 𫋂, 𫋃, 𫋄, 𫋅, 𫋆, 𫋇, 𫋈, 𫋉, 𬠎, 𬠏, 𬠐, 𬠑, 𬠒, 𬠓, 𬠔, 𬠕, 𬠖, 𬠗, 𬠘, 𬠙, 𬠚, 𮔗, 𮔘, 𮔙, 𮔛, 𮔝, 𰲿, 𰳀, 𰳁, 𰳂, 𰳃, 𰳄, 𰳅, 𰳆, 𰳇, 𰳈, 𰳉, , , , , 𮔟, 𮔦,

รากอักษรจีน 血[แก้ไข]

, 𧖺, 𧖻, 𧖼, 𧖽, 𧖾, 𧖿, 𧗄

รากอักษรจีน 行[แก้ไข]

𧗸, 𧗺, 𧗻, 𰳮

รากอักษรจีน 衣[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𬡡, 𬡤, 𮖐, 𮖑, 𮖒, 𰴁, 𰴂, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𧚻, 𧛏, 𧛐, 𧛑, 𧛒, 𧛓, 𧛔, 𧛕, 𧛖, 𧛗, 𧛘, 𧛙, 𧛚, 𧛛, 𧛜, 𧛝, 𧛞, 𧛟, 𧛠, 𧛡, 𧛢, 𧛣, 𧛤, 𧛥, 𧛦, 𧛧, 𧛨, 𧛩, 𧛪, 𧛫, 𧛬, 𧛭, 𧛮, 𧛯, 𧛰, 𧛱, 𧛲, 𧛳, 𧛴, 𧛵, 𧛶, 𧛷, 𫌅, 𫌆, 𬡥, 𬡦, 𮖕, 𮖗, 𮖘, 𮖙, 𮖝, 𮖞, , , , , 𮖡, 𮖦

รากอักษรจีน 襾[แก้ไข]

𧟱, 𧟲, 𧟳, 𧟴, 𧟵, 𧟶, 𧟷, 𧟸, 𬡺, 𮗄, 𰴋, 𮗆

รากอักษรจีน 見[แก้ไข]

, , , , , , , 𧠻, 𧠼, 𧠽, 𧠾, 𧠿, 𧡀, 𧡁, 𧡂, 𧡃, 𧡄, 𧡅, 𧡆, 𧡇, 𧡈, 𧡉, 𧡊, 𫌟, 𫌠, 𮗒, 𮗓, 𮗔, 𰴑

รากอักษรจีน 见[แก้ไข]

, 𬢒, 𰴛

รากอักษรจีน 角[แก้ไข]

, , , , , 𧣨, 𧣩, 𧣪, 𧣫, 𧣬, 𧣭, 𧣮, 𧣯, 𧣰, 𧣱, 𧣲, 𧣳, 𬢗, 𮗰, 𰴤, 𰴥

รากอักษรจีน 言[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𧧴, 𧧵, 𧧶, 𧧷, 𧧸, 𧧹, 𧧺, 𧧻, 𧧼, 𧧽, 𧧾, 𧧿, 𧨀, 𧨁, 𧨂, 𧨃, 𧨄, 𧨅, 𧨆, 𧨇, 𧨈, 𧨉, 𧨊, 𧨋, 𧨌, 𧨍, 𧨎, 𧨏, 𧨐, 𧨑, 𧨒, 𧨓, 𧨔, 𧨕, 𧨖, 𧨗, 𧨘, 𧨙, 𧨚, 𧨛, 𧨝, 𧨞, 𧨟, 𧨠, 𧨡, 𧨢, 𧨣, 𧨤, 𧨥, 𫌼, 𫌽, 𫌾, 𬢪, 𬢫, 𬢬, 𬢭, 𮘏, 𮘐, 𮘑, 𮘒, 𮘓, 𮘕, 𮘖, 𰴹, 𰴺, 𰴻

รากอักษรจีน 讠[แก้ไข]

, , , , , , 𫍻, 𫍼, 𬤝, 𬤞, 𬤟, 𬤠, 𬤡, 𬤢, 𬤣, 𬤤, 𬤥, 𮙊, 𰶄, 𰶅, 𰶆, 𰶇, 𰶈, 𬤦

รากอักษรจีน 谷[แก้ไข]

, , 𧮸, 𧮹, 𮙎

รากอักษรจีน 豆[แก้ไข]

, , , , 𧯩, 𧯪, 𧯫, 𧯬, 𮙓, 𮙔, 𰶜

รากอักษรจีน 豕[แก้ไข]

, , , , 𧱍, 𧱎, 𧱏, 𧱐, 𧱑, 𧱒, 𧱓, 𧱔, 𧱕, 𧱖, 𧱗, 𫎇, 𫎈, 𬤾, 𬤿, 𬥀

รากอักษรจีน 豸[แก้ไข]

, , , , 𧳊, 𧳋, 𧳌, 𧳍, 𧳎, 𧳏, 𧳐, 𧳑, 𧳒, 𧳓, 𧳔, 𧳕, 𧳖, 𧳗, 𧳘, 𮙪

รากอักษรจีน 貝[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , , 𧶅, 𧶆, 𧶇, 𧶈, 𧶉, 𧶊, 𧶋, 𧶌, 𧶍, 𧶎, 𧶏, 𧶐, 𧶑, 𧶒, 𧶓, 𧶔, 𧶕, 𧶖, 𧶗, 𧶘, 𧶙, 𧶚, 𫎗, 𫎘, 𫎙, 𬥖, 𬥗, 𬥘, 𬥙, 𬥚, 𮚅, 𮚆, 𮚇, 𮚈, 𮚉, 𮚊, 𰷅

รากอักษรจีน 贝[แก้ไข]

, , , , 𬥾, 𰷨, 𰷩, 𰷪

รากอักษรจีน 赤[แก้ไข]

, , , 𧹣, 𧹤, 𧹥, 𧹦

รากอักษรจีน 走[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , , 𧻯, 𧻰, 𧻱, 𧻲, 𧻳, 𧻴, 𧻵, 𧻶, 𧻷, 𧻸, 𧻹, 𧻺, 𧻻, 𧻼, 𧻽, 𧻾, 𧻿, 𧼀, 𧼁, 𧼂, 𧼃, 𧼄, 𧼅, 𧼆, 𧼇, 𧼈, 𧼉, 𧼊, 𧼋, 𧼌, 𧼍, 𧼝, 𫎵, 𫎶, 𫎷, 𬦎, 𬦏, 𬦐, 𬦑, 𮚺, 𮚻

รากอักษรจีน 足[แก้ไข]

, , , 跿, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𨁀, 𨁁, 𨁂, 𨁃, 𨁄, 𨁅, 𨁆, 𨁇, 𨁈, 𨁉, 𨁊, 𨁋, 𨁌, 𨁍, 𨁎, 𨁏, 𨁐, 𨁑, 𨁒, 𨁓, 𨁔, 𨁕, 𨁖, 𨁗, 𨁘, 𨁙, 𨁚, 𨁛, 𨁜, 𨁝, 𨁞, 𨁟, 𨁠, 𨁡, 𨁢, 𨁣, 𨁤, 𨁥, 𨁦, 𨁧, 𨁨, 𨁩, 𨁪, 𨁫, 𨁬, 𨁭, 𨁮, 𨁯, 𨁰, 𨁱, 𨁲, 𨁳, 𨁴, 𫏌, 𫏍, 𫏎, 𬦲, 𬦳, 𬦴, 𬦵, 𮛙, 𮛚, 𮛛, 𮛜, 𮛝, 𮛞, 𮛟, 𰸐, 𰸑, 𰸒, 𰸓, 𬦷, 𬦹

รากอักษรจีน 身[แก้ไข]

, , 𨉈, 𨉉, 𨉊, 𨉋, 𨉌, 𨉍, 𨉎, 𨉏, 𨉐, 𨉑, 𨉒, 𨉓, 𫏬, 𮜶, 𮜷, 𮜸, 𮜹, 𬧤, 𬧧, 𬧪

รากอักษรจีน 車[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , 𨌂, 𨌃, 𨌄, 𨌅, 𨌆, 𨌇, 𨌈, 𨌉, 𨌊, 𨌋, 𨌌, 𨌍, 𨌎, 𨌏, 𨌐, 𨌑, 𨌒, 𨌓, 𨌔, 𨌕, 𨌖, 𨌗, 𨌘, 𨌙, 𨌚, 𨌛, 𨌜, 𨌝, 𨌞, 𨌟, 𫏶, 𫏷, 𫏸, 𮝒, 𮝓, 𰹒

รากอักษรจีน 车[แก้ไข]

, , , 𫐔, 𫟥, 𬨐, 𬨑, 𰺖, 𰺗

รากอักษรจีน 辛[แก้ไข]

, , , 𨐘, 𨐙, 𨐚, 𨐛, 𬨚, 𮝻

รากอักษรจีน 辰[แก้ไข]

รากอักษรจีน 辵[แก้ไข]

𰺼, 𮞳, , , , , 𰻉, 𰻊, 𰻋, 𰻌, 𰻍, , , , , , , , , , , , 𨖆, 𨖇, 𨖈, 𨖉, 𨖊, 𨖋, 𨖌, 𨖍, 𨖎, 𨖏, 𨖐, 𨖑, 𨖒, 𨖓, 𨖔, 𨖕, 𨖖, 𨖗, 𨖘, 𨖙, 𨖚, 𨖛, 𨖜, 𨖝, 𨖞, 𨖟, 𨖠, 𨖡, 𨖢, 𨖣, 𨖤, 𨖥, 𨖦, 𨖧, 𨖨, 𨖩, 𨖪, 𨖫, 𨖬, 𨖭, 𨖮, 𨖯, 𨖰, 𨖱, 𨖲, 𨖳, 𫐾, 𫐿, 𫑀, 𫑁, 𫑂, 𫑃, 𬩀, 𬩁, 𬩃, 𬩄, 𬩅, 𬩆, 𬩇, 𬩈, 𮞽, 𮞾, 𮞿, 𮟀, 𮟁, 𮟂, 𮟃, 𮟄, 𮟅, 𮟆, 𮟇, 𮟈, 𬩎, 𮟋

รากอักษรจีน 邑[แก้ไข]

, , 𬪁, , , , , , 𬪒, 𬪓, 𬪔, 𮠆, 𰻹, 𰻺, 𰻻, , , , , , , , , , , , , 𨝫, 𨝬, 𨝭, 𨝮, 𨝯, 𨝰, 𨝱, 𨝲, 𨝳, 𨝴, 𨝵, 𨝶, 𨝷, 𨝸, 𨝺, 𨝻, 𨝼, 𨝽, 𨝾, 𨝿, 𨞀, 𨞁, 𨞂, 𨞃, 𨞄, 𨞅, 𨞆, 𨞇, 𨞈, 𨞉, 𨞊, 𨞋, 𨞌, 𨞍, 𨞎, 𨞏, 𨞐, 𬪖

รากอักษรจีน 酉[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , , , , 𨠷, 𨠸, 𨠹, 𨠺, 𨠻, 𨠼, 𨠽, 𨠾, 𨠿, 𨡀, 𨡁, 𨡂, 𨡃, 𨡄, 𨡅, 𨡆, 𨡇, 𨡈, 𨡉, 𨡊, 𨡋, 𫑶, 𫑷, 𫑸, 𬪪, 𬪫, 𬪬, 𮠫, 𮠬, 𮠭, 𰼇, 𰼈, 𰼉, 𮠯

รากอักษรจีน 釆[แก้ไข]

𨤒, 𨤓, 𨤔

รากอักษรจีน 里[แก้ไข]

𨤬, 𫒃, 𮡗, 𮡘

รากอักษรจีน 金[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𨦂, 𨦃, 𨦄, 𨦅, 𨦆, 𨦇, 𨦈, 𨦉, 𨦊, 𨦋, 𨦌, 𨦍, 𨦎, 𨦏, 𨦐, 𨦑, 𨦒, 𨦓, 𨦔, 𨦕, 𨦖, 𨦗, 𨦘, 𨦙, 𨦚, 𨦛, 𨦜, 𨦝, 𨦟, 𨦠, 𨦡, 𨦢, 𨦣, 𨦤, 𨦥, 𨦦, 𨦧, 𨦨, 𨦩, 𨦪, 𨦫, 𫒕, 𫒖, 𫒗, 𫒘, 𫒙, 𫒚, 𫒛, 𫒜, 𫟰, 𬫍, 𬫎, 𬫏, 𬫐, 𬫑, 𬫒, 𬫓, 𮡱, 𮡲, 𮡴, 𮡵, 𮡶, 𮡷, 𰼧, 𰼨, 𰼩, 𰼪, 𰼫, 𰼬, , , , , , , 𬫗, 𮡻, 𮡾, ,

รากอักษรจีน 钅[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𨱎, 𫔀, 𫔁, 𫔂, 𫔃, 𫔄, 𫟾, 𫟿, 𬭞, 𬭟, 𬭠, 𬭢, 𬭣, 𬭤, 𬭥, 𰾔, 𰾕, 𰾖, 𰾗, 𰾘, 𰾙, 𰾚, 𰾛, 𰾜, 𰾝, 𰾞, 𰾟, 𰾠, 𰾡, 𰾢, 𰾣, 𰾤, 𰾥, 𰾦, 𬭨

รากอักษรจีน 長[แก้ไข]

, 𰿍, 𨲀, 𨲁, 𨲂, 𨲃, 𨲄, 𨲅, 𨲆, 𮣾, 𮣿, 𰿎, 𰿐, 𮤀

รากอักษรจีน 門[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , , , , , 𨴍, 𨴎, 𨴏, 𨴐, 𨴑, 𨴒, 𨴓, 𨴔, 𨴕, 𨴖, 𨴗, 𨴘, 𨴙, 𨴚, 𨴛, 𨴜, 𨴝, 𨴞, 𨴟, 𨴠, 𨴡, 𨴢, 𨴣, 𨴤, 𨴥, 𨴦, 𮤎, 𮤏, 𰿟, , ,

รากอักษรจีน 门[แก้ไข]

, , 𫔷, 𫔸, 𬮶, 𬮷, 𰿹, 𰿺

รากอักษรจีน 阜[แก้ไข]

𮥃, , , , , 𬯔, 𬯖, 𬯗, 𬯘, 𮥝, 𮥞, 𮥟, 𱀬, 𱀭, 𱀯, 𱀰, , , , , 𨼊, 𨼋, 𨼌, 𨼍, 𨼎, 𨼏, 𨼐, 𨼑, 𨼒, 𨼓, 𨼔, 𨼕, 𨼖, 𨼗, 𨼘, 𨼙, 𨼚, 𨼛, 𨼜, 𨼝, 𨼞, 𨼟, 𨼠, 𨼡, 𨼢, 𨼣, 𨼤, 𨼥, 𨼦, 𨼧, 𨼨, 𨼩, 𫕔, 𫕕, 𫕖, 𫕗, , , ,

รากอักษรจีน 隶[แก้ไข]

𨽷

รากอักษรจีน 隹[แก้ไข]

, , , , , 𨾲, 𨾳, 𨾴, 𨾵, 𨾶, 𨾷, 𨾸, 𨾹, 𨾺, 𨾻, 𨾼, 𨾽, 𨾾, 𨾿, 𨿀, 𨿁, 𨿂, 𨿃, 𨿄, 𨿅, 𨿆, 𨿇, 𨿈, 𨿉, 𨿊, 𫕛, 𬯬, 𬯭

รากอักษรจีน 雨[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , 𩂢, 𩂣, 𩂤, 𩂥, 𩂦, 𩂧, 𩂨, 𩂩, 𩂪, 𩂫, 𩂬, 𩂭, 𩂮, 𩂯, 𩂰, 𩂱, 𩂲, 𩂳, 𩂴, 𩂵, 𩂶, 𫕣, 𫕤, 𮦎, 𮦏,

รากอักษรจีน 靑[แก้ไข]

, , , 𩇜

รากอักษรจีน 非[แก้ไข]

𩇷, 𫕽, 𮧇

รากอักษรจีน 面[แก้ไข]

, , , , 𩈍, 𩈎, 𩈏, 𩈐, 𩈑, 𩈒, 𩈓, 𩈔, 𩈕, 𩈖, 𩈗, 𩈘, 𫖀, 𬰠, 𮧊, 𮧋

รากอักษรจีน 革[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𩉸, 𩉹, 𩉺, 𩉻, 𩉼, 𩉽, 𩉾, 𩉿, 𩊀, 𩊁, 𩊂, 𩊃, 𩊄, 𩊅, 𩊆, 𩊇, 𩊈, 𩊉, 𩊊, 𩊋, 𩊌, 𩊍, 𩊎, 𩊏, 𫖅, 𫖆, 𮧕, 𮧖, 𮧗, 𱁳

รากอักษรจีน 韋[แก้ไข]

, , , , , , 𩎘, 𩎙, 𩎚, 𩎛, 𩎜, 𩎝, 𩎞, 𩎟, 𩎠, 𩎡, 𩎢, 𩎣, 𱂁

รากอักษรจีน 韦[แก้ไข]

, 𫖔, 𫖕

รากอักษรจีน 韭[แก้ไข]

𱂍

รากอักษรจีน 音[แก้ไข]

, , , 𩐚, 𩐛, 𩐜, 𩐝, 𫖘, 𬰹, 𬰺, 𬰻, 𮧸

รากอักษรจีน 頁[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , , , , 𩑰, 𩑱, 𩑲, 𩑳, 𩑴, 𩑵, 𩑶, 𩑷, 𩑸, 𩑹, 𩑺, 𩑻, 𩑼, 𩑽, 𩑾, 𩑿, 𩒀, 𩒁, 𩒂, 𩒃, 𩒄, 𩒅, 𩒆, 𩒇, 𩒈, 𩒉, 𩒊, 𩒋, 𩒌, 𩒍, 𩒎, 𫖞, 𬱁, 𬱂, 𮨃, 𮨄, 𮨅, 𮨆

รากอักษรจีน 页[แก้ไข]

, 𩖕, 𩖖, 𫖴, 𫖵, 𫖶, 𬱦, 𬱧, 𬱨, 𬱩, 𬱪, 𬱫, 𬱬, 𱂭, 𱂮, 𱂯, 𱂰

รากอักษรจีน 風[แก้ไข]

, , , , , , 䫿, , , , , 𩖴, 𩖵, 𩖶, 𩖷, 𩖸, 𩖹, 𩖺, 𩖻, 𩖼, 𩖽, 𩖾, 𩖿, 𩗀, 𩗁, 𩗂, 𩗃, 𫖼, 𮨨, 𱂽, 𱂾, 𱂿

รากอักษรจีน 风[แก้ไข]

, , 𩙭, 𩙮, 𬲃, 𬲄

รากอักษรจีน 飛[แก้ไข]

𩙳

รากอักษรจีน 食[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , 𮨹, 𮨺, , , , , , , , , , , , , 𩛉, 𩛊, 𩛋, 𩛌, 𩛍, 𩛎, 𩛏, 𩛐, 𩛑, 𩛒, 𩛓, 𩛔, 𩛕, 𩛖, 𩛗, 𩛘, 𩛙, 𩛚, 𩛛, 𩛜, 𫗏, 𫗐, 𫗑, 𫗒, 𬲐, 𬲑, 𮨼, 𱃥, 𱃦, 𱃧

รากอักษรจีน 饣[แก้ไข]

, , 𩠍, 𩠎, 𬳎, 𬳐

รากอักษรจีน 首[แก้ไข]

𩠕, 𩠖, 𩠗, 𩠘, 𩠙, 𫗶, 𮩠, 𱄌

รากอักษรจีน 香[แก้ไข]

, , , , 𩠾, 𩠿, 𩡀, 𩡁, 𩡃, 𩡄

รากอักษรจีน 馬[แก้ไข]

, , , , , , , , 馿, , , , , , , , , , , , , , , , , 𩡷, 𩡸, 𩡹, 𩡺, 𩡻, 𩡼, 𩡽, 𩡾, 𩢀, 𩢁, 𩢂, 𩢃, 𩢄, 𩢅, 𩢇, 𩢈, 𩢉, 𩢊, 𩢋, 𩢌, 𫘆, 𫘇, 𫘈, 𫘉, 𬳩, 𬳪, 𮩷, 𮩹, 𱄒,

รากอักษรจีน 马[แก้ไข]

, , , 𫘭, 𫘮, 𫠋, 𬴇, 𬴈, 𱅦, 𱅧, 𱅨, 𱅩

รากอักษรจีน 骨[แก้ไข]

, , , , , , , 𩨬, 𩨭, 𩨮, 𩨯, 𩨰, 𩨱, 𩨲, 𩨳, 𩨴, 𩨵, 𩨶, 𩨷, 𩨸, 𩨹, 𩨺, 𩨻, 𩨼, 𮪧, 𮪨

รากอักษรจีน 高[แก้ไข]

, , 𩫁, 𩫂, 𩫃, 𩫄, 𩫅, 𩫆, 𩫇, 𩫈, 𩫉, 𬴕, 𮪸

รากอักษรจีน 髟[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , , 𩫿, 𩬀, 𩬁, 𩬂, 𩬃, 𩬄, 𩬅, 𩬆, 𩬇, 𩬈, 𩬉, 𩬊, 𩬋, 𩬌, 𩬍, 𩬎, 𩬏, 𩬐, 𫘻, 𬴧, 𮪽, 𮪾, 𮪿

รากอักษรจีน 鬥[แก้ไข]

, 𩰍, 𩰎, 𩰏

รากอักษรจีน 鬲[แก้ไข]

, , 𩰭, 𩰮, 𫙄

รากอักษรจีน 鬼[แก้ไข]

, 𮫝, 𱆗, 𱆘, , , , , 𩲡, 𩲢, 𩲣, 𩲤, 𩲥, 𩲦, 𩲧, 𩲨, 𩲩, 𩲪, 𩲫, 𩲬, 𩲭, 𩲮, 𩲯, 𩲰, 𩲱, 𩲲, 𩲳, 𩲴, 𩲵, 𩲶, 𩲷, 𩲸, 𩲹

รากอักษรจีน 魚[แก้ไข]

, , , , , , , 𩵔, 𩵕, 𩵖, 𩵗, 𩵘, 𩵙, 𩵚, 𩵛, 𩵜, 𩵝, 𩵞, 𩵟, 𩶷, 𫙐, 𬵃, 𬵄, 𮫰, 𱆤,

รากอักษรจีน 鱼[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , , , , 𩽼, 𩽽, 𩽾, 𩽿, 𫚓, 𫚔, 𫚕, 𫚖, 𫚗, 𫚘, 𬶏, 𬶐, 𮬜, 𮬝, 𱇥, 𱇦, 𱇧, 𱇨, 𱇩, 𱇪, 𱇫, 𬶑, 𬶓

รากอักษรจีน 鳥[แก้ไข]

, , , , , , , , , , , , 𩾝, 𩾞, 𩾟, 𩾠, 𩾡, 𩾢, 𩾣, 𩾤, 𩾥, 𩾦, 𩾧, 𩾨, 𩾩, 𩾪, 𩾫, 𩾬, 𩾭, 𩾮, 𩾯, 𬶽, 𬶾, 𬶿, 𮬦, 𮬧, 𮬨, 𮬩, 𮬪

รากอักษรจีน 鸟[แก้ไข]

, , , , , , , 𪉏, 𪉐, 𫛶, 𫛷, 𫛸, 𫛹, 𫛺, 𫛻, 𫛼, 𬸘, 𬸙, 𬸚, 𬸛, 𬸜, 𬸝, 𬸞, 𬸟, 𱊏, 𱊐, 𱊑, 𱊒, 𱊓, 𱊔, 𱊕, 𱊖, 𱊗, 𱊘,

รากอักษรจีน 鹵[แก้ไข]

𪉖, 𪉗

รากอักษรจีน 鹿[แก้ไข]

, 𪊍, 𪊎, 𮭲

รากอักษรจีน 麥[แก้ไข]

, , , , 𪌁, 𪌂, 𪌃, 𪌄

รากอักษรจีน 麦[แก้ไข]

𪎌, 𫜓, 𬹇, 𬹈, 𬹉, 𱋖, 𱋗, 𱋘

รากอักษรจีน 麻[แก้ไข]

, , 𪎒, 𪎓, 𪎔

รากอักษรจีน 黃[แก้ไข]

𪎴, 𬹐

รากอักษรจีน 黍[แก้ไข]

𪏭

รากอักษรจีน 黑[แก้ไข]

, 𪐙, 𪐚, 𪐛

รากอักษรจีน 黽[แก้ไข]

𪓑, 𮮡, 𮮣

รากอักษรจีน 黾[แก้ไข]

𬹣, 𱌃

รากอักษรจีน 鼎[แก้ไข]

, , , 𪔃

รากอักษรจีน 鼠[แก้ไข]

𫜢

รากอักษรจีน 鼻[แก้ไข]

, 𮮱

รากอักษรจีน 齊[แก้ไข]

, 𪗄, 𬹱, 𮮺, 𮮻

รากอักษรจีน 齒[แก้ไข]

𮮾

รากอักษรจีน 齿[แก้ไข]

, , 𪚏, 𫜩, 𫜪, 𬺁, 𬺂, 𬺃, 𬺄, 𬺅, 𱌰, 𱌱, 𱌲, 𱌳