ข้ามไปเนื้อหา

ภาคผนวก:ยูนิโคด/CJK Unified Ideographs/4E00

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี
⟵ Yijing Hexagram Symbols

CJK Unified Ideographs

Yi Syllables ⟶

หน้านี้แสดงรายชื่ออักขระในบล็อก “CJK Unified Ideographs” ของมาตรฐานยูนิโคดรุ่น 15.0 ซึ่งบล็อกนี้ครอบคลุมจุดรหัสตั้งแต่ U+4E00 ถึง U+9FFF อักขระที่กำหนดแล้วทั้งหมดในบล็อกนี้ อยู่ในหมวดหมู่ทั่วไป Lo (Other Letter) และมีรหัสอักษรเป็น Hani (Han)

หน้านี้แสดงเฉพาะอักขระตั้งแต่ U+4E00 ถึง U+4FFF

ดูส่วนถัดไป ⟶

จุดรหัส ภาพ อักขระ ชื่อ
U+4E00 (19968) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E00
U+4E01 (19969) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E01
U+4E02 (19970) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E02
U+4E03 (19971) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E03
U+4E04 (19972) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E04
U+4E05 (19973) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E05
U+4E06 (19974) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E06
U+4E07 (19975) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E07
U+4E08 (19976) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E08
U+4E09 (19977) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E09
U+4E0A (19978) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E0A
U+4E0B (19979) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E0B
U+4E0C (19980) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E0C
U+4E0D (19981) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E0D
U+4E0E (19982) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E0E
U+4E0F (19983) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E0F
U+4E10 (19984) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E10
U+4E11 (19985) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E11
U+4E12 (19986) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E12
U+4E13 (19987) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E13
U+4E14 (19988) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E14
U+4E15 (19989) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E15
U+4E16 (19990) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E16
U+4E17 (19991) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E17
U+4E18 (19992) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E18
U+4E19 (19993) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E19
U+4E1A (19994) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E1A
U+4E1B (19995) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E1B
U+4E1C (19996) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E1C
U+4E1D (19997) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E1D
U+4E1E (19998) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E1E
U+4E1F (19999) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E1F
U+4E20 (20000) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E20
U+4E21 (20001) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E21
U+4E22 (20002) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E22
U+4E23 (20003) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E23
U+4E24 (20004) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E24
U+4E25 (20005) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E25
U+4E26 (20006) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E26
U+4E27 (20007) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E27
U+4E28 (20008) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E28
U+4E29 (20009) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E29
U+4E2A (20010) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E2A
U+4E2B (20011) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E2B
U+4E2C (20012) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E2C
U+4E2D (20013) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E2D
U+4E2E (20014) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E2E
U+4E2F (20015) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E2F
U+4E30 (20016) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E30
U+4E31 (20017) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E31
U+4E32 (20018) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E32
U+4E33 (20019) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E33
U+4E34 (20020) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E34
U+4E35 (20021) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E35
U+4E36 (20022) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E36
U+4E37 (20023) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E37
U+4E38 (20024) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E38
U+4E39 (20025) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E39
U+4E3A (20026) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E3A
U+4E3B (20027) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E3B
U+4E3C (20028) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E3C
U+4E3D (20029) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E3D
U+4E3E (20030) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E3E
U+4E3F (20031) 丿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E3F
U+4E40 (20032) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E40
U+4E41 (20033) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E41
U+4E42 (20034) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E42
U+4E43 (20035) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E43
U+4E44 (20036) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E44
U+4E45 (20037) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E45
U+4E46 (20038) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E46
U+4E47 (20039) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E47
U+4E48 (20040) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E48
U+4E49 (20041) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E49
U+4E4A (20042) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E4A
U+4E4B (20043) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E4B
U+4E4C (20044) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E4C
U+4E4D (20045) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E4D
U+4E4E (20046) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E4E
U+4E4F (20047) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E4F
U+4E50 (20048) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E50
U+4E51 (20049) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E51
U+4E52 (20050) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E52
U+4E53 (20051) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E53
U+4E54 (20052) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E54
U+4E55 (20053) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E55
U+4E56 (20054) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E56
U+4E57 (20055) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E57
U+4E58 (20056) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E58
U+4E59 (20057) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E59
U+4E5A (20058) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E5A
U+4E5B (20059) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E5B
U+4E5C (20060) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E5C
U+4E5D (20061) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E5D
U+4E5E (20062) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E5E
U+4E5F (20063) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E5F
U+4E60 (20064) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E60
U+4E61 (20065) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E61
U+4E62 (20066) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E62
U+4E63 (20067) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E63
U+4E64 (20068) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E64
U+4E65 (20069) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E65
U+4E66 (20070) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E66
U+4E67 (20071) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E67
U+4E68 (20072) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E68
U+4E69 (20073) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E69
U+4E6A (20074) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E6A
U+4E6B (20075) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E6B
U+4E6C (20076) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E6C
U+4E6D (20077) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E6D
U+4E6E (20078) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E6E
U+4E6F (20079) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E6F
U+4E70 (20080) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E70
U+4E71 (20081) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E71
U+4E72 (20082) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E72
U+4E73 (20083) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E73
U+4E74 (20084) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E74
U+4E75 (20085) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E75
U+4E76 (20086) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E76
U+4E77 (20087) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E77
U+4E78 (20088) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E78
U+4E79 (20089) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E79
U+4E7A (20090) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E7A
U+4E7B (20091) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E7B
U+4E7C (20092) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E7C
U+4E7D (20093) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E7D
U+4E7E (20094) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E7E
U+4E7F (20095) 乿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E7F
U+4E80 (20096) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E80
U+4E81 (20097) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E81
U+4E82 (20098) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E82
U+4E83 (20099) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E83
U+4E84 (20100) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E84
U+4E85 (20101) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E85
U+4E86 (20102) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E86
U+4E87 (20103) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E87
U+4E88 (20104) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E88
U+4E89 (20105) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E89
U+4E8A (20106) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E8A
U+4E8B (20107) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E8B
U+4E8C (20108) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E8C
U+4E8D (20109) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E8D
U+4E8E (20110) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E8E
U+4E8F (20111) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E8F
U+4E90 (20112) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E90
U+4E91 (20113) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E91
U+4E92 (20114) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E92
U+4E93 (20115) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E93
U+4E94 (20116) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E94
U+4E95 (20117) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E95
U+4E96 (20118) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E96
U+4E97 (20119) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E97
U+4E98 (20120) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E98
U+4E99 (20121) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E99
U+4E9A (20122) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E9A
U+4E9B (20123) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E9B
U+4E9C (20124) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E9C
U+4E9D (20125) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E9D
U+4E9E (20126) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E9E
U+4E9F (20127) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4E9F
U+4EA0 (20128) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4EA0
U+4EA1 (20129) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4EA1
U+4EA2 (20130) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4EA2
U+4EA3 (20131) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4EA3
U+4EA4 (20132) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4EA4
U+4EA5 (20133) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4EA5
U+4EA6 (20134) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4EA6
U+4EA7 (20135) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4EA7
U+4EA8 (20136) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4EA8
U+4EA9 (20137) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4EA9
U+4EAA (20138) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4EAA
U+4EAB (20139) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4EAB
U+4EAC (20140) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4EAC
U+4EAD (20141) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4EAD
U+4EAE (20142) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4EAE
U+4EAF (20143) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4EAF
U+4EB0 (20144) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4EB0
U+4EB1 (20145) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4EB1
U+4EB2 (20146) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4EB2
U+4EB3 (20147) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4EB3
U+4EB4 (20148) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4EB4
U+4EB5 (20149) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4EB5
U+4EB6 (20150) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4EB6
U+4EB7 (20151) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4EB7
U+4EB8 (20152) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4EB8
U+4EB9 (20153) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4EB9
U+4EBA (20154) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4EBA
U+4EBB (20155) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4EBB
U+4EBC (20156) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4EBC
U+4EBD (20157) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4EBD
U+4EBE (20158) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4EBE
U+4EBF (20159) 亿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4EBF
U+4EC0 (20160) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4EC0
U+4EC1 (20161) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4EC1
U+4EC2 (20162) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4EC2
U+4EC3 (20163) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4EC3
U+4EC4 (20164) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4EC4
U+4EC5 (20165) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4EC5
U+4EC6 (20166) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4EC6
U+4EC7 (20167) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4EC7
U+4EC8 (20168) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4EC8
U+4EC9 (20169) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4EC9
U+4ECA (20170) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4ECA
U+4ECB (20171) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4ECB
U+4ECC (20172) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4ECC
U+4ECD (20173) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4ECD
U+4ECE (20174) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4ECE
U+4ECF (20175) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4ECF
U+4ED0 (20176) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4ED0
U+4ED1 (20177) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4ED1
U+4ED2 (20178) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4ED2
U+4ED3 (20179) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4ED3
U+4ED4 (20180) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4ED4
U+4ED5 (20181) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4ED5
U+4ED6 (20182) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4ED6
U+4ED7 (20183) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4ED7
U+4ED8 (20184) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4ED8
U+4ED9 (20185) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4ED9
U+4EDA (20186) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4EDA
U+4EDB (20187) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4EDB
U+4EDC (20188) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4EDC
U+4EDD (20189) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4EDD
U+4EDE (20190) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4EDE
U+4EDF (20191) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4EDF
U+4EE0 (20192) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4EE0
U+4EE1 (20193) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4EE1
U+4EE2 (20194) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4EE2
U+4EE3 (20195) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4EE3
U+4EE4 (20196) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4EE4
U+4EE5 (20197) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4EE5
U+4EE6 (20198) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4EE6
U+4EE7 (20199) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4EE7
U+4EE8 (20200) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4EE8
U+4EE9 (20201) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4EE9
U+4EEA (20202) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4EEA
U+4EEB (20203) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4EEB
U+4EEC (20204) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4EEC
U+4EED (20205) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4EED
U+4EEE (20206) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4EEE
U+4EEF (20207) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4EEF
U+4EF0 (20208) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4EF0
U+4EF1 (20209) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4EF1
U+4EF2 (20210) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4EF2
U+4EF3 (20211) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4EF3
U+4EF4 (20212) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4EF4
U+4EF5 (20213) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4EF5
U+4EF6 (20214) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4EF6
U+4EF7 (20215) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4EF7
U+4EF8 (20216) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4EF8
U+4EF9 (20217) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4EF9
U+4EFA (20218) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4EFA
U+4EFB (20219) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4EFB
U+4EFC (20220) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4EFC
U+4EFD (20221) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4EFD
U+4EFE (20222) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4EFE
U+4EFF (20223) 仿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4EFF
U+4F00 (20224) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4F00
U+4F01 (20225) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4F01
U+4F02 (20226) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4F02
U+4F03 (20227) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4F03
U+4F04 (20228) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4F04
U+4F05 (20229) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4F05
U+4F06 (20230) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4F06
U+4F07 (20231) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4F07
U+4F08 (20232) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4F08
U+4F09 (20233) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4F09
U+4F0A (20234) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4F0A
U+4F0B (20235) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4F0B
U+4F0C (20236) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4F0C
U+4F0D (20237) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4F0D
U+4F0E (20238) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4F0E
U+4F0F (20239) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4F0F
U+4F10 (20240) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4F10
U+4F11 (20241) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4F11
U+4F12 (20242) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4F12
U+4F13 (20243) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4F13
U+4F14 (20244) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4F14
U+4F15 (20245) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4F15
U+4F16 (20246) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4F16
U+4F17 (20247) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4F17
U+4F18 (20248) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4F18
U+4F19 (20249) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4F19
U+4F1A (20250) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4F1A
U+4F1B (20251) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4F1B
U+4F1C (20252) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4F1C
U+4F1D (20253) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4F1D
U+4F1E (20254) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4F1E
U+4F1F (20255) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4F1F
U+4F20 (20256) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4F20
U+4F21 (20257) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4F21
U+4F22 (20258) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4F22
U+4F23 (20259) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4F23
U+4F24 (20260) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4F24
U+4F25 (20261) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4F25
U+4F26 (20262) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4F26
U+4F27 (20263) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4F27
U+4F28 (20264) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4F28
U+4F29 (20265) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4F29
U+4F2A (20266) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4F2A
U+4F2B (20267) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4F2B
U+4F2C (20268) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4F2C
U+4F2D (20269) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4F2D
U+4F2E (20270) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4F2E
U+4F2F (20271) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4F2F
U+4F30 (20272) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4F30
U+4F31 (20273) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4F31
U+4F32 (20274) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4F32
U+4F33 (20275) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4F33
U+4F34 (20276) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4F34
U+4F35 (20277) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4F35
U+4F36 (20278) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4F36
U+4F37 (20279) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4F37
U+4F38 (20280) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4F38
U+4F39 (20281) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4F39
U+4F3A (20282) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4F3A
U+4F3B (20283) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4F3B
U+4F3C (20284) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4F3C
U+4F3D (20285) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4F3D
U+4F3E (20286) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4F3E
U+4F3F (20287) 伿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4F3F
U+4F40 (20288) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4F40
U+4F41 (20289) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4F41
U+4F42 (20290) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4F42
U+4F43 (20291) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4F43
U+4F44 (20292) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4F44
U+4F45 (20293) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4F45
U+4F46 (20294) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4F46
U+4F47 (20295) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4F47
U+4F48 (20296) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4F48
U+4F49 (20297) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4F49
U+4F4A (20298) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4F4A
U+4F4B (20299) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4F4B
U+4F4C (20300) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4F4C
U+4F4D (20301) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4F4D
U+4F4E (20302) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4F4E
U+4F4F (20303) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4F4F
U+4F50 (20304) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4F50
U+4F51 (20305) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4F51
U+4F52 (20306) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4F52
U+4F53 (20307) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4F53
U+4F54 (20308) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4F54
U+4F55 (20309) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4F55
U+4F56 (20310) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4F56
U+4F57 (20311) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4F57
U+4F58 (20312) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4F58
U+4F59 (20313) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4F59
U+4F5A (20314) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4F5A
U+4F5B (20315) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4F5B
U+4F5C (20316) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4F5C
U+4F5D (20317) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4F5D
U+4F5E (20318) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4F5E
U+4F5F (20319) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4F5F
U+4F60 (20320) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4F60
U+4F61 (20321) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4F61
U+4F62 (20322) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4F62
U+4F63 (20323) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4F63
U+4F64 (20324) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4F64
U+4F65 (20325) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4F65
U+4F66 (20326) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4F66
U+4F67 (20327) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4F67
U+4F68 (20328) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4F68
U+4F69 (20329) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4F69
U+4F6A (20330) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4F6A
U+4F6B (20331) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4F6B
U+4F6C (20332) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4F6C
U+4F6D (20333) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4F6D
U+4F6E (20334) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4F6E
U+4F6F (20335) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4F6F
U+4F70 (20336) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4F70
U+4F71 (20337) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4F71
U+4F72 (20338) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4F72
U+4F73 (20339) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4F73
U+4F74 (20340) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4F74
U+4F75 (20341) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4F75
U+4F76 (20342) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4F76
U+4F77 (20343) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4F77
U+4F78 (20344) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4F78
U+4F79 (20345) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4F79
U+4F7A (20346) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4F7A
U+4F7B (20347) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4F7B
U+4F7C (20348) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4F7C
U+4F7D (20349) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4F7D
U+4F7E (20350) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4F7E
U+4F7F (20351) 使 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4F7F
U+4F80 (20352) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4F80
U+4F81 (20353) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4F81
U+4F82 (20354) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4F82
U+4F83 (20355) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4F83
U+4F84 (20356) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4F84
U+4F85 (20357) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4F85
U+4F86 (20358) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4F86
U+4F87 (20359) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4F87
U+4F88 (20360) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4F88
U+4F89 (20361) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4F89
U+4F8A (20362) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4F8A
U+4F8B (20363) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4F8B
U+4F8C (20364) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4F8C
U+4F8D (20365) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4F8D
U+4F8E (20366) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4F8E
U+4F8F (20367) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4F8F
U+4F90 (20368) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4F90
U+4F91 (20369) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4F91
U+4F92 (20370) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4F92
U+4F93 (20371) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4F93
U+4F94 (20372) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4F94
U+4F95 (20373) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4F95
U+4F96 (20374) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4F96
U+4F97 (20375) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4F97
U+4F98 (20376) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4F98
U+4F99 (20377) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4F99
U+4F9A (20378) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4F9A
U+4F9B (20379) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4F9B
U+4F9C (20380) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4F9C
U+4F9D (20381) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4F9D
U+4F9E (20382) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4F9E
U+4F9F (20383) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4F9F
U+4FA0 (20384) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4FA0
U+4FA1 (20385) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4FA1
U+4FA2 (20386) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4FA2
U+4FA3 (20387) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4FA3
U+4FA4 (20388) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4FA4
U+4FA5 (20389) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4FA5
U+4FA6 (20390) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4FA6
U+4FA7 (20391) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4FA7
U+4FA8 (20392) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4FA8
U+4FA9 (20393) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4FA9
U+4FAA (20394) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4FAA
U+4FAB (20395) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4FAB
U+4FAC (20396) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4FAC
U+4FAD (20397) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4FAD
U+4FAE (20398) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4FAE
U+4FAF (20399) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4FAF
U+4FB0 (20400) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4FB0
U+4FB1 (20401) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4FB1
U+4FB2 (20402) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4FB2
U+4FB3 (20403) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4FB3
U+4FB4 (20404) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4FB4
U+4FB5 (20405) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4FB5
U+4FB6 (20406) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4FB6
U+4FB7 (20407) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4FB7
U+4FB8 (20408) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4FB8
U+4FB9 (20409) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4FB9
U+4FBA (20410) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4FBA
U+4FBB (20411) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4FBB
U+4FBC (20412) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4FBC
U+4FBD (20413) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4FBD
U+4FBE (20414) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4FBE
U+4FBF (20415) 便 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4FBF
U+4FC0 (20416) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4FC0
U+4FC1 (20417) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4FC1
U+4FC2 (20418) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4FC2
U+4FC3 (20419) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4FC3
U+4FC4 (20420) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4FC4
U+4FC5 (20421) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4FC5
U+4FC6 (20422) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4FC6
U+4FC7 (20423) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4FC7
U+4FC8 (20424) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4FC8
U+4FC9 (20425) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4FC9
U+4FCA (20426) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4FCA
U+4FCB (20427) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4FCB
U+4FCC (20428) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4FCC
U+4FCD (20429) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4FCD
U+4FCE (20430) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4FCE
U+4FCF (20431) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4FCF
U+4FD0 (20432) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4FD0
U+4FD1 (20433) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4FD1
U+4FD2 (20434) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4FD2
U+4FD3 (20435) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4FD3
U+4FD4 (20436) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4FD4
U+4FD5 (20437) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4FD5
U+4FD6 (20438) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4FD6
U+4FD7 (20439) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4FD7
U+4FD8 (20440) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4FD8
U+4FD9 (20441) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4FD9
U+4FDA (20442) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4FDA
U+4FDB (20443) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4FDB
U+4FDC (20444) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4FDC
U+4FDD (20445) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4FDD
U+4FDE (20446) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4FDE
U+4FDF (20447) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4FDF
U+4FE0 (20448) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4FE0
U+4FE1 (20449) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4FE1
U+4FE2 (20450) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4FE2
U+4FE3 (20451) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4FE3
U+4FE4 (20452) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4FE4
U+4FE5 (20453) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4FE5
U+4FE6 (20454) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4FE6
U+4FE7 (20455) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4FE7
U+4FE8 (20456) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4FE8
U+4FE9 (20457) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4FE9
U+4FEA (20458) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4FEA
U+4FEB (20459) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4FEB
U+4FEC (20460) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4FEC
U+4FED (20461) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4FED
U+4FEE (20462) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4FEE
U+4FEF (20463) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4FEF
U+4FF0 (20464) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4FF0
U+4FF1 (20465) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4FF1
U+4FF2 (20466) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4FF2
U+4FF3 (20467) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4FF3
U+4FF4 (20468) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4FF4
U+4FF5 (20469) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4FF5
U+4FF6 (20470) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4FF6
U+4FF7 (20471) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4FF7
U+4FF8 (20472) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4FF8
U+4FF9 (20473) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4FF9
U+4FFA (20474) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4FFA
U+4FFB (20475) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4FFB
U+4FFC (20476) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4FFC
U+4FFD (20477) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4FFD
U+4FFE (20478) CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4FFE
U+4FFF (20479) 俿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4FFF